POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI"

Transkripsi

1 POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : NURHIDAYAH BINTI AZMI Jawatan: Pegawai Tarikh : 8 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA : HILMUN BINTI MOHAMED Jawatan : Timbalan Pengarah Akademik Tarikh : 8 September 2017

2 PENGURUSAN & Mukasurat 1 /21 KANDUNGAN HALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES Maklumat Umum Proses Rujukan Sumber-Sumber Yang Diperlukan Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi Definisi Singkatan SIPOC DIAGRAM Proses Cetak Soalan Akhir Penyediaan Soalan Akhir Penyediaan Jadual Waktu PROSES KERJA Penyediaan Soalan Akhir P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) RISIKO DAN PELUANG KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) LAMPIRAN KAWALAN DAN PINDAAN

3 PENGURUSAN & Mukasurat 2 /21 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES 1.1 Maklumat Umum Proses MAKLUMAT PENERANGAN 1) Objektif a. Memastikan pengurusan dan penilaian dapat dilaksanakan dengan tepat dan berkesan. 2) Skop (key activities) a. Perancangan pengurusan akhir b. Penyediaan Kertas Soalan c. Penyediaan Jadual waktu Akhir d. Penahanan pelajar dari menduduki akhir e. Pemprosesan Keputusan Penilaian f. Pengurusan pensijilan 3) Indikator kecemerlangan proses a. Kertas soalan disediakan setiap semester bermula dari penggubalan sehinggalah cetakan. b. Kertas soalan disediakan berdasarkan dokumen yang tepat dan betul. c. Jadual waktu selaras disediakan oleh pihak JPP dimurnikan untuk kegunaan PMK d. Keputusan Penilaian perlu melalui proses pengumpulan markah KK dan PA e. Pemprosesan Keputusan Penilaian dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan f. Sijil perlu dikeluarkan mengikut prosedur yang ditetapkan 4) Pemilik proses a. Pegawai 5) Pelanggan proses 5.2 a. Timbalan Pengarah Akademik b. Ketua Jabatan c. Ketua Program/Ketua Kursus d. Pensyarah e. Pelajar 6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Jabatan Pendidikan Politeknik b. Politeknik Melaka c. Jabatan Akademik d. Badan Persijilan 1.2 Rujukan RUJUKAN MAKLUMAT Rujukan luaran 7.5 (external references) a. Standard ISO 9001:2015 b. Taksonomi Bloom Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Kurikulum Kursus b. Takwim P&P c. Takwim Pentaksiran JPP d. Arahan-Arahan Dan Kaedah Penilaian e. FEIST

4 PENGURUSAN & Mukasurat 3 / Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 SUMBER-SUMBER PENERANGAN Manusia Ketua Jabatan Ketua program/ketua kursus Penyelaras Jabatan Pensyarah Pemilik proses Infrastruktur Bangunan dan utility 7.1.3(a) Pejabat dan Ruang Kerja Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Komputer, printer, mesin cetak, bilik kebal Pengangkutan (c) Kereta Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d) Kemudahan internet Peralatan perlu dikaliberasi Bahan 7 Alat tulis Persekitaran Selamat & kondusif Pengetahuan Memahami Arahan-Arahan Dan Kaedah Penilaian Kompetensi kakitangan 7.2 Pernah mendapat penerangan berkaitan dengan Keselamatan Lain-lain Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima 1. Takwim Aktiviti Pegawai Awal tahun Emel PPJ Pentaksiran 2. Jadual Waktu Akhir Pegawai Seminggu sebelum bermula Emel, Hebahan laman sesawang Semua Pensyarah, Pelajar 3. Arahan Penggubalan Soalan Akhir Pegawai Awal Semester Emel, Serahan Tangan Pensyarah Kursus, Ketua Jabatan 4. Arahan Pemurnian Draf Soalan Akhir Pegawai Seminggu sebelum bengkel pemurnian dilaksanakan Emel, Faksimili Pensyarah kursus

5 PENGURUSAN & Mukasurat 4 /21 Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima Pegawai Serahan Pelajar Tangan/Pos 5. Surat Tahan Dari Menduduki Akhir 6. Surat Lulus Penuh Pegawai Dalam tempoh 5 hari sebelum akhir bermula Sehari selepas Mesyuarat Lembaga Dan Penilaian Politeknik Malaysia Pos/Serahan Tangan Pelajar 1.5 Definisi PERKATAAN Pegawai Penyelaras Jabatan Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pegawai Tadbir Pensyarah Kursus Pemeriksa Skrip Jawapan Kedua Penyelaras Moderasi Jabatan Penyelaras Moderasi Kursus Bilik Kebal/ Kabinet Berkunci Bilik Cetak Terkawal Akhir Semester Jadual Waktu Penyelaras Jadual Waktu Akhir Semester PENERANGAN Pegawai adalah pegawai yang dilantik bagi melaksanakan semua urusan dan aktiviti di Politeknik KPT. Penyelaras Jabatan adalah terdiri dari pensyarahpensyarah yang dilantik oleh Ketua Jabatan bagi menyelaras urusan jabatan dan bertanggungjawab kepada Pegawai. Pegawai Teknologi Maklumat adalah Pegawai yang dilantik oleh Pengarah bagi menguruskan urusan teknologi maklumat Penolong Pegawai Tadbir yang dilantik untuk menjalankan tugas di unit Pensyarah yang mengajar sesuatu kursus. Pensyarah yang dilantik oleh Ketua Jabatan bagi membuat semakan kedua Skrip Jawapan Penilaian Akhir yang terpilih. Pensyarah yang dilantik oleh Timbalan Pengarah (Akademik) bertujuan untuk merancang dan melaksanakan proses moderasi di peringkat jabatan. Pensyarah yang dilantik oleh Ketua Jabatan Akademik bertujuan untuk menyelaras proses moderasi kursus di peringkat jabatan. Tempat yang selamat untuk menyimpan kertas soalan Akhir dan lain-lain dokumentasi yang berkaitan Unit. Tempat yang dikawal untuk menempatkan fasilitis bagi mencetak kertas soalan dan dokumen berkaitan di Unit. Suatu formal yang diadakan pada setiap akhir semester. Dokumen yang menunjukkan tarikh, tempat, masa dan kursus berlangsungnya akhir semester. Penyelaras Jabatan yang dilantik untuk membentuk dan menyelaraskan Jadual Waktu Akhir Semester.

6 PENGURUSAN & Mukasurat 5 /21 PERKATAAN Ketua Pengawas Pengawas Fail Kehadiran Akhir Pemeriksa Kertas Penilaian Kerja Kursus Markah Kerja Kursus Penilaian Akhir Semester Borang Markah Penilaian Akhir Borang Penyelarasan Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon Lembaran Markah Sijil Daftar Sijil Jawatankuasa Politeknik Final Exam Identification Specification Table PENERANGAN Seorang pegawai Politeknik yang dilantik oleh Pegawai bagi mengetuai perjalanan. Pegawai yang dipertanggungjawab untuk mengawasi perjalanan. Fail yang mengandungi senarai nama pelajar, penyata kedatangan, tatatertib dan borang laporan kes meniru Pensyarah yang menyemak / memeriksa dan memberi markah kepada skrip jawapan pelajar. Penilaian secara berterusan dalam satu-satu semester yang merangkumi kuiz, tutorial, tugasan, ujian, amali atau projek Jumlah markah kerja kursus yang terdiri daripada ujian, kuiz, tutorial, tugasan, amali dan projek bagi setiap semester sebelum akhir. Keseluruhan penilaian dalam satu-satu semester setelah mengambilkira penilaian berterusan dan akhir untuk semester tersebut Dokumen yang mengandungi senarai pelajar dan markah Penilaian Akhir Pelajar. Borang yang mengandungi perbezaan markah Penilaian Akhir pensyarah kursus dan Penanda Kedua Merupakan satu senarai penuh keputusan pelajar Pengiktirafan yang dianugerahkan kepada graduan di peringkat diploma atau sijil. Dokumen yang mengandungi maklumat graduan dan sijil yang dikeluarkan. Satu badan di Politeknik yang bertanggungjawab mengenai perjalanan proses penilaian dan serta membuat keputusan. Merupakan dokumen yang digunakan sebagai rujukan untuk menggubal soalan akhir 1.6 Singkatan SINGKATAN TPA KJ KP KPPJ PPJ PPT PO KK PA FEIST PENERANGAN Timbalan Pengarah Akademik Ketua Jabatan Ketua Program Ketua Penyelaras Jabatan Penyelaras Jabatan Penolong Pegawai Tadbir Pembantu Operasi Kerja Kursus Penilaian Akhir Final Exam Identification Specification Table

7 PENGURUSAN & Mukasurat 6 /21 2. SIPOC DIAGRAM Proses Cetak Soalan Akhir SOURCE OF INPUTS BPN Pegawai KPPJ / PPJ PO INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF OUTPUTS Set soalan Data pendaftaran kursus pelajar Arahan percetakan CETAK SOALAN AKHIR Soalan yang siap dicetak mengikut bilangan pelajar kursus KPPJ / PPJ Pengawas Calon 2.2 Proses Tahan Pelajar Dari Menduduki Akhir SOURCE OF INPUTS Pensyarah kursus KJ Pegawai INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF OUTPUTS Pemantauan kehadiran pelajar Senarai nama pelajar tidak layak TAHAN PELAJAR DARI MENDUDUKI AKHIR Surat tidak layak menduduki Pegawai KPPJ / PPJ Pelajar 2.3 Proses Laksana SOURCE OF INPUTS Ketua pengawas / pengawas Pegawai Pengarah KJ Pensyarah kursus INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF OUTPUTS Jadual pengawasan LAKSANA Perjalanan Skrip jawapan Pelajar Pegawai Pengawas

8 PENGURUSAN & Mukasurat 7 / Proses Keputusan SOURCE OF INPUTS Pensyarah kursus Pemeriksa kedua Penyelaras moderasi KPPJ / PPJ Jawatankuasa politeknik INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF OUTPUTS Borang markah PA Rekod markah KK / PA di SPMP Skrip jawapan pelajar Borang penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan Borang moderasi jabatan PROSES KEPUTUSAN Borang markah PB / PA Lembaran markah keseluruhan Pegawai KPPJ / PPJ Pelajar Ahli jawatankuasa politeknik 2.5 Proses Pengurusan Pensijilan SOURCE OF INPUTS Pengarah Pegawai KPPJ / PPJ INPUTS PROCESS OUTPUTS RECEIVER OF OUTPUTS Butiran graduan lulus penuh dan keputusan. URUS PENSIJILAN Sijil & transkrip Buku penyerahan sijil Pelajar Pegawai

9 PENGURUSAN & Mukasurat 8 /21 3. SWIMLANE Penyediaan Soalan Akhir PEGAWAI KETUA PENYELARAS JABATAN PENYELARAS JABATAN PEMBANTU OPERASI TERIMA SOALAN DARI BAHAGIAN & (BPN) SERAH PADA KETUA PENYELARAS UNTUK SEMAKAN AKHIR SEDIA LAMPIRAN 6 SEDIA ARAHAN PERCETAKAN TERIMA SET SOALAN DAN LAMPIRAN 6 UNTUK CETAKAN SOALAN BUAT CETAKAN PERCUBAAN YA RALAT CETAK, SUSUN, STAPLING DAN PEMBUNGKUSAN MENGIKUT JADUAL TIDAK BUAT CETAKAN PENUH SIMPAN DALAM BILIK KEBAL SEHINGGA HARI

10 PENGURUSAN & Mukasurat 9 / Penyediaan Jadual Waktu PEGAWAI KETUA PENYELARAS JABATAN PEMBANTU OPERASI HANTAR DATA AKHIR PADA BPN TERIMA DRAF JADUAL WAKTU SEBAR DRAF JADUAL WAKTU TERIMA MAKLUMBALAS BERKAITAN JADUAL WAKTU BERI MAKLUMBALAS KEPADA JAWATANKUASA KESELARASAN JADUAL WAKTU BPN TERIMA JADUAL WAKTU RASMI SELARAS SEBAR JADUAL WAKTU RASMI SELARAS MOHON SENARAI NAMA PENSYARAH SEDIA SENARAI NAMA CALON PENGAWAS SEDIA JADUAL WAKTU PENGAWASAN EDAR JADUAL WAKTU PENGAWASAN

11 PENGURUSAN & Mukasurat 10 / Menahan Pelajar Menduduki Akhir PENSYARAH KURSUS / KJ PEGAWAI PENYELARAS JABATAN PANTAU KEHADIRAN PELAJAR TERIMA SENARAI NAMA PELAJAR TIDAK LAYAK KELUARKAN SURAT TIDAK LAYAK TANDAKAN X PADA NAMA YANG TIDAK LAYAK DI NILAI

12 PENGURUSAN & Mukasurat 11 / Pemprosesan Keputusan PENSYARAH KURSUS PEMERIKSA KEDUA PENYELARAS JABATAN PEGAWAI AHLI JAWATANKUASA BENTUK PLATFORM DAFTAR MARKAH DI SPMP MENGIKUT SEKSYEN PELAJAR REKOD MARKAH KERJA KURSUS (KK) DI SPMP SEMAK SKRIP JAWAPAN AKHIR SEMAK SKRIP JAWAPAN YANG TERPILIH ISI BORANG SEPERTI DI LAMPIRAN 1 ISI BORANG SEPERTI DI LAMPIRAN 3 YA REKOD MARKAH AKHIR (PA) DI SPMP PERBEZAAN 5 MARKAH TIDAK SEMAK STATUS REKOD MARKAH PA/ KK DI SPMP REKOD PADA LAMPIRAN 7 MAKLUM PADA PENSYARAH BELUM REKOD MARKAH PA AKTIFKAN MENU PEMPROSESAN KEPUTUSAN DI SPMP PROSES KEPUTUSAN PELAJAR A

13 PENGURUSAN & Mukasurat 12 /21 PENSYARAH KURSUS PEMERIKSA KEDUA PENYELARAS JABATAN PEGAWAI AHLI JAWATANKUASA A CETAK DAN SEMAK LEMBARAN MARKAH UNTUK MESYUARAT PENYELARASAN JABATAN KEMASKINI & CETAK SEMULA LEMBARAN MARKAH UNTUK PEGESAHAN JAWATANKUASA PMK PENGESAHAN KEPUTUSAN DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA PMK YA PINDAAN TIDAK SEDIAKAN ANALISIS SEPERTI DI LAMPIRAN 4 & 5 PAMER KEPUTUSAN PELAJAR JK SAHKAN LEMBARAN MARKAH

14 PENGURUSAN & Mukasurat 13 / Pengurusan Pensijilan PEGAWAI PENYELARAS JABATAN PEMBANTU OPERASI CETAK SENARAI NAMA GRADUAN LULUSAN PENUH SEMAK BUTIRAN GRADUAN BUAT PEMBETULAN YA RALAT TIDAK TERIMA SENARAI BUTIRAN GRADUAN CETAK SIJIL YA RALAT TIDAK ISI BUKU DAFTAR SIJIL SERAHAN SIJIL PADA PELAJAR

15 PENGURUSAN & Mukasurat 14 /21 4. PROSES KERJA Penyediaan Soalan Akhir Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pegawai Terima Soalan Dari Bahagian & Penilaian (BPN) 2. Pegawai Serah Pada Ketua Penyelaras Untuk Semakan Akhir 3. Ketua Penyelaras Jabatan Sedia Lampiran 6 4. Pegawai Sedia Arahan Percetakan 5. Pembantu Operasi Terima set soalan dan Lampiran 6 untuk cetakan soalan 6. Pembantu Operasi Buat cetakan percubaan. Sekiranya ada ralat perlu buat percubaan semula tetapi sekiranya tiada ralat terus buat cetakan penuh. 7. Penyelaras Cetak, Susun, Stapling dan pembungkusan mengikut jadual Jabatan 8. Penyelaras Jabatan Simpan dalam bilik kebal sehingga hari. 4.2 Penyediaan Jadual Waktu Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pegawai Hantar data Akhir pada BPN 2. Pegawai Terima draf Jadual Waktu 3. Pembantu Operasi Sebar Draf Jadual Waktu 4. Pegawai Terima maklumbalas berkaitan jadual waktu 5. Pegawai Beri maklumbalas kepada Jawatankuasa Keselarasan Jadual Waktu BPN 6. Pegawai Terima Jadual Rasmi Selaras 7. Pembantu Operasi Sebar Jadual Waktu Rasmi Selaras 8. Pegawai Mohon senarai nama pensyarah 9. Ketua Penyelaras Jabatan Sedia senarai nama calon pengawas 10. Pegawai Sedia Jadual Waktu Pengawas 11. Pegawai Edar jadual waktu pengawasan

16 PENGURUSAN & Mukasurat 15 / Menahan Pelajar Menduduki Akhir Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pensyarah Kursus/KJ Pantau Kehadiran Pelajar 2. Pegawai Terima senarai nama pelajar tidak layak 3. Pegawai Keluarkan surat tidak layak 4. Penyelaras Jabatan Tandakan X pada nama yang tidak layak dinilai pada senarai kehadiran akhir pelajar 4.4 Pemprosesan Keputusan Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pensyarah Kursus Bentuk Platform daftar markah di SPMP mengikut seksyen pelajar 2. Pensyarah Kursus Rekod markah kerja kursus (KK) di SPMP 3. Pensyarah Kursus Semak skrip jawapan akhir 4. Pemeriksa Kedua Semak skrip jawapan yang terpilih 5. Pemeriksa Kedua Isi borang seperti dilampiran 3 6. Pemeriksa Kedua Sekiranya terdapat perbezaan 5 markah, pensyarah kursus perlu semak semula skrip jawapan akhir. 7. Pensyarah Kursus Rekod markah Kerja Kursus (KK) di SPMP 8. Penyelaras Jabatan 9. Penyelaras Jabatan 10. Penyelaras Jabatan Semak status rekod markah KK/PA di SPMP Rekod pada Lampiran 7 Maklum pada pensyarah yang belum merekod markah PA 11. Pegawai Aktifkan pemprosesan keputusan di SPMP 12. Penyelaras Jabatan 13. Penyelaras Jabatan Proses Keputusan Penilaian Pelajar Cetak dan semak lembaran markah untuk Mesyuarat Penyelarasan Jabatan

17 PENGURUSAN & Mukasurat 16 /21 Bil Tanggung jawab Tindakan 14. Penyelaras Jabatan Kemaskini dan cetak semula lembaran markah untuk pengesahan Jawatankuasa PMK 15. Ahli Jawatankuasa 16. Penyelaras Jabatan 17. Ahli Jawatankuasa Pengesahan Keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa PMK Sekiranya terdapat pindaan, perlu kemaskini dan cetak semula lembaran markah untuk pengesahan Jawatankuasa PMK JK sahkan lembaran markah 18. Pegawai Pamer keputusan pelajar 19. Penyelaras Jabatan Sediakan analisis seperti lampiran 4 & Pengurusan Pensijilan Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pegawai Cetak senarai nama graduan lulus penuh 2. Penyelaras Jabatan Semak butiran graduan 3. Pegawai Sekiranya ada ralat perlu buat pembetulan senarai nama graduan lulus penuh 4. Pembantu Operasi Terima senarai butiran graduan 5. Pembantu Operasi Cetak Sijil. Sekiranya ada ralat perlu cetak semula 6. Pembantu Operasi Isi buku daftar siji 7. Pembantu Operasi Serahan sijil pada pelajar

18 PENGURUSAN & Mukasurat 17 /21 5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) Perancangan 8.1 (P) Output perancangan Soalan Akhir Jadual Waktu Akhir Senarai Pelajar Tidak layak Menduduki Akhir Keputusan Sijil untuk graduan Kelulusan perancangan Bahagian dan Penilaian Timbalan Pengarah Akademik Ketua Jabatan Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL) Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada Kurikulum Rujuk dan akur kepada FEIST Rujuk dan akur takwim Rujuk dan akur kepada proses kerja Penggunaan borang-borang seperti di lampiran Kawalan Proses yang Juruaudit luar disumber luar 8.4 Panel luar Identifikasi dan Nama Pensyarah Penggubal kemudahkesanan Kod Kursus Nama dan nombor pendaftaran pelajar Nama Politeknik Penyelaras Harta hak milik pelanggan Keputusan pelajar Sijil Markah KK Pemuliharaan Peralatan percetakan Khidmat selepas Surat Lulus Penuh perkhidmatan Transkrip Sijil Kawalan Perubahan Jadual waktu Akhir Tindakan 10 (ACTION) Penilaian keberkesanan Tindakan pembetulan 10.2 Penambahbaikan 10.3 Penilaian Audit Dalaman & Luaran Bengkel Penyediaan Soalan Dan Bengkel Pemurnian Soalan Semakan FEIST dilaksanakan setiap tahun

19 PENGURUSAN & Mukasurat 18 /21 6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang RISIKO OBJEKTIF PROSES PELUANG Gagal menggubal soalan mengikut kurikulum Soalan yang digubal tidak mengikut tempoh yang ditetapkan Pensyarah tidak mengemaskini rekod markah pada tempoh yang ditetapkan Mesin percetakan rosak Tindakan pencegahan Taklimat dan Bengkel Penggubalan Soalan Akhir Pemantauan oleh Ketua Program PENGURUSAN DAN Memastikan pengurusan dan penilaian dapat dilaksanakan dengan tepat dan berkesan. 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur Penambahbaikan berterusan Mendapat peralatan percetakan baru Strategi mencapai peluang Memohon peralatan baru daripada pengurusan BIL OUTPUT POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR 1. Soalan Akhir 2. Soalan Akhir Tidak mengikut kurikulum dan FEIST Penggubalan tidak mengikut tempoh yang ditetapkan TINDAKAN PENCEGAHAN (sebelum berlaku) Semakan oleh TPA/KJ Bengkel Penggubalan Soalan TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku) Pinda dan buat pembetulan hingga selari dengan kehendak Kurikulum dan FEIST Mengemukakan surat tunjuk sebab oleh pensyarah berkaitan

20 PENGURUSAN & Mukasurat 19 /21 8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 REKOD 1. Salinan asal kertas soalan akhir 2. Takwim Aktiviti-Aktiviti 3. Jadual Waktu Akhir Semester 4. Jadual Waktu Pengawasan 5. Salinan surat tidak layak menduduki / dimansuhkan penilaian berterusan 6. Dokumen Keluar / Masuk kertas Soalan / Jawapan 7. Laporan Kes Meniru TEMPOH TEMPAT SIMPANAN SIMPANAN 6 semester Bilik Kebal / Kabinet berkunci Unit 1 tahun Bilik Unit / Pejabat Ketua Jabatan 1 semester Unit 1 semester Unit 3 tahun Bilik Pegawai 3 tahun Meja PPJ di Unit Sepanjang Bilik Pegawai Tempoh Pengajian 8. Kertas / Skrip Jawapan pelajar 3 tahun Unit 9. Borang Markah Akhir 3 tahun Unit 10. Borang Markah Pemeriksa Kedua 3 tahun Unit 11. Borang Penyelarasan Pemeriksaan Skrip Jawapan 3 tahun Jabatan 12. Lembaran Markah Selama-lamanya Bilik Pegawai 13. Statistik Taburan skor pencapaian pelajar 3 Tahun Bilik Pegawai 14. Statistik Pencapaian PNM 3.00 bagi setiap program 3 Tahun Bilik Pegawai 15. Daftar Sijil Selama-lamanya Bilik Pegawai 16. Daftar Stok Sijil Selama-lamanya Bilik Pegawai 17. Senarai semak kerja penyediaan 1 Semester Unit kertas 18. Senarai semak kerja pemprosesan 1 Semester Unit keputusan 19. Senarai semak kerja pengurusan persijilan 1 Tahun Unit KATEGORI

21 PENGURUSAN & Mukasurat 20 /21 9. LAMPIRAN 8.5 RUJUKAN NAMA LAMPIRAN 1) (1)( ) Borang Markah Penilaian Akhir 2) (2)( ) Borang Markah Pemeriksa Kedua 3) (3)( ) Borang Penyelarasan Pemeriksaan Skrip Jawapan Calon 4) (4)( ) Statistik Taburan Skor Pencapaian Pelajar 5) (5)( ) Statistik Pencapaian PNM 3.00 Bagi Setiap Program 6) (6)( ) Penyediaan Kertas 7) (7)( ) Pemprosesan Keputusan 8) (8)( ) Pengurusan Persijilan 10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 KAWALAN MAKLUMAT i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan organizational knowledge organisasi ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa kesemasa iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran v. Semua maklumat diedar melalui samaada: a. Hardcopy b. Laman web vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; Maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang dari 50 % KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES: KELUARAN TARIKH KUATKUASA PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN P01. P02. P03.

22 BORANG MARKAH AKHIR SESI Nama Pensyarah Jabatan JKA/ JKE/ JKM/ JP/ JMSK/ JPA Program Nama Kursus Kod Kursus Kelas No. No. Pendaftaran Objektif Struktur Esei Jumlah Markah Keseluruhan Soalan 1 Soalan 2 Jumlah Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Jumlah Markah Markah CLO J CLO J CLO J CLO J CLO J CLO J CLO J Kategori Nota: Ruangan Borang / Saiz Borang boleh diubah mengikut kesesuaian item. J adalah Jumlah Markah bagi soalan tersebut Kategori adalah Kategori Tinggi, Sederhana dan Rendah ditentukan berdasarkan kepada pencapaian pelajar di dalam kelas tersebut. Tandatangan : Tarikh : (1)( )

23 BORANG MARKAH PEMERIKSA KEDUA AKHIR SESI Nama Pemeriksa Kedua Jabatan JKA/ JKE/ JKM/ JP/ JMSK/ JPA Program Nama Kursus Kod Kursus Kelas No No. Objekt Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Soalan Jumlah Kategori Pendaftaran if Nota: Ruangan Borang / Saiz Borang boleh diubah mengikut kesesuaian. J adalah Jumlah Markah bagi soalan tersebut Kategori adalah Kategori Tinggi, Sederhana dan Rendah ditentukan berdasarkan kepada pencapaian pelajar di dalam kelas tersebut. Tandatangan : Tarikh : (2) ( )

24 BORANG PENYELARASAN PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN CALON KOD KURSUS JABATAN JKA/ JKE/ JKM/ JP/ JMSK/ JPA NAMA KURSUS PROGRAM KELAS Bil No Siri Skrip Kategori (T, S, R) MARKAH ASAL (markah dari pemeriksa skrip jawapan) MARKAH PENYEMAKAN (markah dari pemeriksa kedua) Perbezaan Markah Markah Penyelarasan (jika perlu*) CATATAN JUMLAH (A) JUMLAH (B) JUMLAH (A-B) JUMLAH Tiga kategori markah ialah tinggi sederhana dan rendah * Diperlukan jika perbezaan markah > 5. NAMA TANDATANGAN TARIKH Pemeriksa Kedua Penyelaras Moderasi Kursus Penyelaras Moderasi Jabatan (3)( )

25 STATISTIK TABURAN SKOR PENCAPAIAN PELAJAR SESI Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK Program Peratus Pencapaian Pelajar Bil. Kursus Nilai Mata < Nilai Mata < Nilai Mata < 3.67 Nilai Mata 3.67 Catatan.. Tandatangan Tarikh Penyelaras Jabatan (4) ( )

26 JABATAN : JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK STATISTIK PENCAPAIAN PNM 3.00 BAGI SETIAP PROGRAM SESI CATATAN BIL SEMESTER PROGRAM JUMLAH PELAJAR YANG MENCAPAI PNM 3.00 JUMLAH PELAJAR YANG LULUS PERATUS KELULUSAN (* - kurang drp 25% pelajar yang mencapai PNM 3.00 ) Tandatangan Tarikh : Penyelaras Jabatan (5) ( )

27 PENYEDIAAN KERTAS SESI JABATAN : JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK BIL KOD KURSUS BIL. PELAJAR TARIKH TARIKH SIAP. Tandatangan.. Tarikh Penyelaras Jabatan (6) ( )

28 PEMPROSESAN KEPUTUSAN JABATAN SESI :.. :. TARIKH BERAKHIR :. BIL PROGRAM / SEKSYEN BIL. PELAJAR KEY-IN CETAK MARKAH PKK PA LEMBARAN SLIP TARIKH SIAP Nama T/Tangan... Tandatangan Tarikh Penyelaras Jabatan (tandakan di ruangan key-in dan cetak) (7) ( )

29 PENGURUSAN PENSIJILAN JABATAN LULUSAN :.. :. TARIKH KONVOKESYEN :. BIL. PROGRAM JABATAN BIL. LULUSAN NAMA SEMAKAN NO. K.P. NO. SIRI TARIKH Nama T/Tgn. Tandatangan Tarikh Penyelaras Jabatan (tandakan di ruangan semakan) (8) ( )

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA:RENI SURIANI BINTI HASHIM Jawatan:Pegawai Kerjaya :08 September 2017 NAMA: HJ. ABDUL

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENYELIDIKAN, DAN HARTA INTELEK SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : DR. ROSNANI BT AFFANDI Jawatan : Ketua Unit Penyelidikan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : GAN LAI KUEN Jawatan : Ketua Jabatan Pengajian Am Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PERKHIDMATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA Jawatan : HADI MOHD NASARUDIN BIN ALI : Pustakawan NAMA Jawatan : HJ ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD KHAIRUDDIN BIN AHMAD KHAIR Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 08 PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN

PTSS PK PPP 08 PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 08 PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEPERIKSAAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN KURSUS SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : ABD. HALIM BIN MAHAT Jawatan : Ketua Unit Sukan. Kokurikulum & Kebudayaan Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama : MOHD NAZIM BIN ZAKARIA Jawatan : Pegawai Latihan Dan Pendidikan Lanjutan Tarikh : 08-09-2017

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-12 PERKHIDMATAN KAUNSELING SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : ZAINORITA BINTI RUSDI Jawatan

Lebih terperinci

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-03 Disediakan Oleh: SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU(PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PERKHIDMATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : PN. NORIAH BINTI MOKSIN Jawatan : Ketua Unit Pembangunan Inkstruksional dan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KES TIDAK MEMENUHI SYARAT MENDUDUKI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: ZULLHYZRIFEE ISHRAF BIN ZULKIFLY

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-02 Disediakan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Timbalan Dekan (Akademik) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL No. Rujukan : PK. UiTM.(0).10 Muka Surat : 1/12 T/tangan Nama Jawatan PENYEDIAAN JADUAL PK.UiTM..(O).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Dr. Arba iyah Ab. Aziz Profesor

Lebih terperinci

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NORASLINDA BINTI HARUN NORHAZAIWATI

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05 MUKA SURAT : 1/10 PK.UiTM APB (O). 05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noor Ida Ramli Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin Jawatan Ketua Program BMKP Timbalan Dekan (Akademik)

Lebih terperinci

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN Disediakan Oleh: KHASNIZA BINTI ABD KARIM DARNI BINTI MOHAMED YUSOFF

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Disediakan Oleh: JULIA BINTI MARJUKI ISHAK BIN HASAN Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini. 4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-UPLI-04 UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MUZAFAR BIN MAT YUSOF DR SHAMSURI

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-01 PERANCANGAN PROGRAM / KURSUS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).12 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Dr. Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal Dokumen Diluluskan

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PROSES PENGAMBILAN CALON BARU PROGRAM SISWAZAH

PROSES PENGAMBILAN CALON BARU PROGRAM SISWAZAH t BAHAGIAN AKADEMIK & HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Disediakan oleh: PN ZURINA MD PAZIL Disemak oleh: Disahkan oleh: EN YUSMADI NORASHID DR. SHAHRUL BARIYAH SAHUL HAMID 1 BIL KANDUNGAN MUKASURAT

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2015 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2015 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN MINGGU PENGAJIAN MINGGU KULIAH TARIKH AKTIVITI TINDAKAN 22 27 Nov PENGAJIAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2014 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2014 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2014 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN 1-23 28 Nov 2014 SESI DISEMBER 2014 BERMULA ( SUAIKENAL SESI

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04

PROSEDUR PENGAMBILAN STAF AKADEMIK UiTM PK.UiTM.FKM.(PA).04 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PENGAMBILAN STAF PK.UiTM.FKM.(PA).04 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Dr. Nik Rosli Abdullah Timbalan Dekan (Akademik) Prof.Madya Sunhaji Kiyai

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 DAN KAUNSELING Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama TENGKU ADLI B. RAJA OMAR Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PENYEDIAAN Muka Surat : 1/12 PENYEDIAAN BAHAN PENGAJARAN DIPLOMA / SARJANA MUDA PK.UiTM..(O).08 Tandatangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Md. Sabri Mohamad Dr. Arba iyah Ab.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN DAN PROSES VETTING PK.UniMAP.(O).23

PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN DAN PROSES VETTING PK.UniMAP.(O).23 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/19 PROSEDUR PENYEDIAAN SOALAN PEPERIKSAAN DAN PK.UniMAP.(O).23 Disediakan oleh : Disemak oleh : PENSYARAH KANAN WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (Prof. Ir. Dr.

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10

PROSEDUR PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).10 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(OA).10 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Disemak Oleh Ketua Unit Kualiti Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Diluluskan Oleh Dekan Fakulti

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU MUKA SURAT : 1/12 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN PENSAN PEPERIKSAAN DAN SENAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014

Lebih terperinci

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01

PROSEDUR PERDAFTARAN PELAJAR BARU PK. UiTM.APB. (O). 01 PENDAFTARAN PERDAFTARAN PK. UiTM.APB. (O). 01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan.. Nama Afidah Mudzamil Rumiton Selamat Rahim Sajari Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan Pegawai

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15

PROSEDUR PENGURUSAN PEPERIKSAAN. PK.UiTM.CNS(O).15 MUKA SURAT 1 dari 22 PROSEDUR PEPERIKSAAN PK.UiTM.CNS(O).15 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama 1. Azlina Baha 2. Amariah Hanum Hussin Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK.UiTM..(O).07 T/tangan Nama Jawatan PENGENDALIAN PENGAJARAN STUDIO DIPLOMA / SARJANA MUDA Kuatkuasa : 22/09/2013 Muka Surat : 1/11 PENGENDALIAN PENGAJARAN STUDIO PK.UiTM..(O).07 Disediakan oleh Zuraidy

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI TERAS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU PELAKSANAAN. Nama: Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama: DATUK Dr.

PROSEDUR KUALITI TERAS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU PELAKSANAAN. Nama: Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama: DATUK Dr. MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama: DATUK Dr. HAILI BIN DOLHAN Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR Tarikh: 02 MEI 2012

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. KELUARAN 06 MUKA SURAT 2 PK.UiTM.FSKM(O).11 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN KURSUS PK.UniMAP.(O).13

PENGENDALIAN KURSUS PK.UniMAP.(O).13 Mukasurat 1/9 PROSEDUR PK.UniMAP.(O).13 Disediakan oleh Disemak oleh TIMBALAN DEKAN WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh (Prof. Ir. Dr. Rezuwan Kamaruddin) Dekan Pengurusan Akademik Mukasurat 2/9 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN

PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PK. UiTM..(O).12 02 02 22/9/2013 1/14 T/tangan Nama Jawatan PK.UiTM..(O).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Prof. Madya Alias Yussof Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) Dr. Arba iyah Ab. Aziz

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN Muka surat BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PROGRAM / KURSUS PK. UiTM APB(O).06

PROSEDUR PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PROGRAM / KURSUS PK. UiTM APB(O).06 MUKA SURAT : 1/9 PENYEDIAAN JADUAL PK. UiTM APB(O).06 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Haslinda Md Isa Prof. Madya Dr. Saidatul Akmar Zainal Abidin Prof. Madya Datin Dr.Hajibah

Lebih terperinci