LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN Disediakan Oleh: KHASNIZA BINTI ABD KARIM DARNI BINTI MOHAMED YUSOFF Pegawai Latihan dan Pendidikan Lanjutan Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL RASHID K.M.N Pengarah

2 Mukasurat 2/20 KANDUNGAN 1. OBJEKTIF PROSES KERJA SKOP PROSES PELANGGAN PROSES PEMILIK PROSES (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR RISIKO PROSES KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR DEFINISI SINGKATAN SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA PERANCANGAN LATIHAN... 8 PENGURUSAN LATIHAN DALAMAN... 9 PENGURUSAN LATIHAN LUARAN PENGURUSAN PROGRAM SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH PENILAIAN KOMPETENSI KURSUS SIPOC DIAGRAM PROSES KERJA Perancangan latihan Pengurusan Latihan Dalaman Pengurusan Latihan Luaran Pengurusan Program Sangkutan Industri Pensyarah Penilaian Kompetensi Kursus REKOD LAMPIRAN PETUNJUK PRESTASI (PI)... 20

3 Mukasurat 3/20 1. OBJEKTIF PROSES KERJA Prosedur ini bertujuan untuk : i. menyediakan perancangan latihan staf PSA berdasarkan keperluan latihan bagi memenuhi kompetensi staf, meningkatkan pengetahuan, kemahiran, dan perkembangan staf serta memenuhi keperluan semasa; ii. memastikan proses pengurusan latihan dalaman bagi politeknik adalah teratur dan memenuhi keperluan; iii. memantau kehadiran staf PSA yang mengikuti kursus luaran dan menilai latihan tersebut; iv. memastikan pensyarah mengikuti program Sangkutan Industri dan mendapat manfaat daripada program tersebut; dan v. menilai kompetensi staf yang hadir kursus dalam kategori pengajaran dan pembelajaran. 2. SKOP PROSES Prosedur ini digunapakai oleh Jawatankuasa Latihan Staf PSA bagi merancang dan mengurus latihan dalaman, luaran dan program sangkutan industri. 3. PELANGGAN PROSES Semua kakitangan PSA. 4. PEMILIK PROSES (e). 5.3 & KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN 7.2 PEMILIK PROSES KOMPETENSI MINIMUM YANG DIPERLUKAN 7.2 PENGETAHUAN SKIL ATITUD PENGALAMAN Pegawai Latihan dan Pendidikan Lanjutan Mengikuti Kursus Training Needs Analysis dan kursus lain yang berkaitan. Menyelaras proses perancangan dan pengurusan latihan di peringkat PSA Berminat merancang dan mengurus latihan Menguruskan latihan dalaman untuk staf PSA Penyelaras Latihan Staf Jabatan/ Bahagian/ Unit 1. Lantikan daripada KJ/B/U 2. Mengikuti Bengkel Latihan Staf Menyelaras proses perancangan dan pengurusan di peringkat jabatan/ Berminat merancang dan mengurus latihan Menguruskan latihan dalaman untuk staf di jabatan/ bahagian/unit

4 Mukasurat 4/20 dan Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Staf bahagian/ unit 5. KEPERLUAN BERKAITAN PERKHIDMATAN 8.2 KEPERLUAN KRITERIA Maklumat yang perlu dirujuk 1. ISO 9001 : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun Pelan Pembangunan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 5. Transformasi Politeknik 6. Pelan Strategik PSA 7. 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) Komunikasi dengan pelanggan Memo, minit mesyuarat, Takwim Perancangan Latihan Harta hak milik pelanggan Data-data Identifikasi dan a. Nombor rujukan kemudahkesanan Pemuliharaan Peraturan dan perundangan (a) Perubahan dan kajian semula (e) - 6. SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN 4.4 (d), 8.1 C JENIS SUMBER Sumber manusia Peralatan Bahan Keperluan lain KEPERLUAN a. PLPL b. Penyelaras Latihan Staf Jabatan/ Bahagian/ Unit a. Kertas b. Komputer a. Borang a. Internet

5 Mukasurat 5/20 7. KAWALAN PROSES KHIDMAT LUAR 8.4 JENIS KHIDMAT LUAR KAEDAH KAWALAN 8. RISIKO PROSES 6.1 PROSES RISIKO TINDAKAN PENCEGAHAN Perancangan latihan Pengurusan Latihan Dalaman Pengurusan Latihan Luaran Program Sangkutan Industri - Tiada peruntukan bajet - Melaksanakan kursus secara dalaman. - Staf tidak hadir - Memastikan kesesuaian tarikh dan masa latihan Tiada peruntukan bajet - Pensyarah membatalkan program SIP di saat akhir atas sebab tertentu 9. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.7 TINDAK BALAS JIKA BERLAKU - - Makluman ketidakhadiran kepada urusetia. - - Menarik balik permohonan pensyarah yang terlibat - Memastikan - pensyarah yang terlibat memahami garis panduan sebelum menyertai program POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR PLS J/B/U tidak menyediakan pelaporan mengikut format yang telah ditetapkan. Pensyarah yang menyertai program SIP tidak menyediakan laporan SIP setelah tamat program SIP TINDAKAN PERLU DIAMBIL JIKA BERLAKU PLS J/B/U perlu menyediakan semula pelaporan mengikut format yang telah ditetapkan. Pensyarah akan ditahan dari membuat sebarang tuntutan melibatkan program SIP TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK ELAK BERLAKU Memastikan pensyarah menyediakan laporan SIP dalam tempoh 3 minggu selepas tamat program SIP dan laporan perlu dihantar ke ULPL

6 Mukasurat 6/ DEFINISI Terminologi & Definisi 1. Pengarah Pengarah PSA 2. Ketua J/B/U Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit 3. Pegawai Latihan dan Pendidikan Lanjutan 4. Penyelaras Latihan Staf Jabatan/ Bahagian/ Unit (PLS J/B/U) 5. Jawatankuasa Latihan Staf (JLS) Pegawai yang dilantik untuk mengurus dan menyelaras aktiviti latihan di Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan. Pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan aktiviti latihan di peringkat jabatan/ bahagian/ unit. Jawatankuasa yang dilantik, ahlinya terdiri daripada PLPL dan PLS J/B/U, untuk membincangkan dan menyelaraskan pengendalian aktiviti latihan staf di peringkat PSA. 6. BKPrO Bahagian Kecemerlangan Profesional yang menguruskan surat tawaran untuk peserta program SIP. 7. Staf Semua staf PSA 8. Latihan/ Kursus Aktiviti pemindahan pengetahuan dan kemahiran sama ada dalam bentuk latihan dalaman, luaran atau sangkutan industri. 9. Latihan Dalaman Latihan yang dianjurkan oleh PSA dengan tenaga pengajarnya sama ada di kalangan tenaga pengajarnya sendiri atau dari luar (meliputi kursus, seminar, bengkel, persidangan, ceramah, taklimat, pembelajaran kendiri, kursus atas talian seperti EPSA, perkongsian ilmu, kolokium, perhimpunan, forum dan simposium). 10. Latihan Luaran Latihan (kursus, seminar, bengkel, persidangan, ceramah, taklimat, pembelajaran kendiri, kolokium, perhimpunan, forum dan simposium) yang dijalankan oleh organisasi luar sama ada kerajaan, badan berkanun atau swasta. 11. Program Sangkutan Industri Pensyarah Penempatan pegawai di industri yang dibenarkan dalam jangkamasa tertentu yang ditetapkan oleh Bahagian Kecemerlangan Profesional, Jabatan Pendidikan Politeknik. 12. Bengkel Mesyuarat (perbincangan dan sebagainya) secara berkelompok untuk mengkaji sesuatu atau bertukar-tukar pendapat tentang sesuatu perkara. 13. Taklimat Penerangan ringkas tentang sesuatu perkara. 14. Seminar Perjumpaan untuk berbincang atau bertukar-tukar pendapat tentang perkara-perkara tertentu.

7 Mukasurat 7/20 Terminologi & Definisi 15. Persidangan Perjumpaan untuk membincangkan sesuatu perkara. 16. Forum Perjumpaan untuk perbincangan terbuka tentang perkara yang menjadi kepentingan awam. 17. Penganjur latihan Urusetia yang melaksanakan latihan dalaman di jabatan/ bahagian/ unit. 11. SINGKATAN 4.4 Singkatan P K J/ B/ U PLPL PLS J/B/U JLS BKPrO Maksud Pengarah PSA Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit Pegawai Latihan dan Pendidikan Lanjutan Penyelaras Latihan Staf Jabatan/ Bahagian/ Unit Jawatankuasa Latihan Staf Bahagian Kecemerlangan Profesional, JPP

8 Mukasurat 8/ SWIMLANE & PEMETAAN PROSES KERJA 4.4 PERANCANGAN LATIHAN PENGARAH JK LATIHAN STAF PLPL PENYELARAS LATIHAN STAF J/B/U STAF KELUARKAN ARAHAN UNTUK KENALPASTI KEPERLUAN LATIHAN STAF DAN J/B/U KENALPASTI KEPERLUAN LATIHAN STAF DAN J/B/U ANALISA KEPERLUAN LATIHAN DAN HANTAR SENARAI LATIHAN PERINGKAT J/B/U SEDIA PERANCANGAN/ TAKWIM LATIHAN PSA SELARAS PERANCANGAN/ TAKWIM LATIHAN PSA LULUSKAN PERANCANGAN/ TAKWIM LATIHAN PSA SEDIA STATUS PELAKSANAAN LATIHAN PSA SETIAP SEMESTER

9 Mukasurat 9/20 PENGURUSAN LATIHAN DALAMAN PENGARAH KJ/B/U PLPL PENYELARAS LATIHAN STAF J/B/U STAF TIDAK LULUSKAN BORANG CADANGAN SEMAK PERUNTUKAN ISI DAN HANTAR BORANG CADANGAN KURSUS DALAMAN MENGIKUT TAKWIM LATIHAN PSA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PLPL YA SEDIA MEMO PEMAKLUMAN LATIHAN UNTUK DAPATKAN PESERTA TANDATANGAN NOTA MINTA & HANTAR KE UNIT KEWANGAN ISI & HANTAR BORANG PERMOHONAN NOTA MINTA LULUSKAN PESANAN KERAJAAN LAKSANAKAN LATIHAN SEPERTI YANG DIRANCANG

10 Mukasurat 10/20 PENGARAH KJ/B/U PLPL PENYELARAS LATIHAN STAF J/B/U STAF MAKLUMKAN LATIHAN KENDALIKAN LATIHAN SEDIAKAN LAPORAN LATIHAN ISI BORANG PENILAIAN LATIHAN MASUKKAN DATA LATIHAN DALAM E-SIS CETAK LAPORAN KEHADIRAN LATIHAN DALAM E-SIS SEMAK STATUS KEMASUKAN DATA LATIHAN DI E-SIS KUMPUL LAPORAN LATIHAN & BORANG PENILAIAN KOMPETENSI KURSUS SEDIA LAPORAN LATIHAN KESELURUHAN UNTUK MESY KSP

11 Mukasurat 11/20 PENGURUSAN LATIHAN LUARAN PENGARAH KJ/B/U PLPL PENYELARAS LATIHAN STAF J/B/U STAF SOKONG PERMOHONAN LATIHAN ISI BORANG PERMOHONAN LATIHAN CALONKAN PESERTA DAPATKAN KELULUSAN PENGARAH LULUSKAN PERMOHONAN PROSES PERMOHONAN PESERTA URUS PEMBAYARAN HADIR LATIHAN KEMASKINI MAKLUMAT LATIHAN DI E-SIS CETAK LAPORAN KEHADIRAN LATIHAN KUMPUL SIJIL/ SURAT PANGGILAN & BORANG KOMPETENSI KURSUS HANTAR SIJIL/ SURAT PANGGILAN & BORANG KOMPETENSI KURSUS KUMPUL : i. BORANG KOMPETENSI KURSUS ii. LAPORAN KEHADIRAN LATIHAN LAPORAN KESELURUHAN UNTUK KSP

12 Mukasurat 12/20 PENGURUSAN PROGRAM SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH PEGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN (PLPL) PESERTA SANGKUTAN INDUSTRI PENSYARAH (SIP) BAHAGIAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL (BKPRO) EDARKAN SURAT KEPADA JABATAN / UNIT UNTUK PENCALONAN PESERTA SIP MELENGKAPKAN BORANG PERMOHONAN DAN PENUHI PROSEDUR YANG DITETAPKAN PEMAKLUMAN MELALUI SURAT / EMEL BERKENAAN PERMOHONAN SIP SECARA ONLINE TERIMA BORANG DARI PESERTA DAN MENGHANTAR PERMOHONAN PESERTA KE BKPRO TERIMA SURAT TAWARAN DARI BKPRO KELUARKAN SURAT PENGESAHAN TAWARAN KEPADA PESERTA YANG BERJAYA TERIMA PERUNTUKAN KEWANGAN DARI BKPRO BAGI PELAKSANAAN PROGRAM SIP TERIMA LAPORAN SIP PESERTA DAN PANJANGKAN LAPORAN SIP KE BKPRO MELAKSANAKAN SIP DAN SIAPKAN LAPORAN SIP DALAM TEMPOH 1 BULAN SELEPAS TAMAT SIP TUNTUTAN ELAUN PROGRAM SIP

13 Mukasurat 13/20 PENILAIAN KOMPETENSI KURSUS K J/B/U PLPL PENYELARAS LATIHAN STAF J/B/U STAF MENILAI KOMPETENSI KURSUS STAF SEBELUM HADIR KURSUS KENALPASTI KURSUS TERLIBAT ISI BORANG KOMPETENSI KURSUS SEBELUM HADIR KURSUS HADIR KURSUS MENILAI KOMPETENSI KURSUS STAF SELEPAS HADIR KURSUS SEDIAKAN LAPORAN ANALISA PENILAIAN KOMPETENSI KURSUS ISI BORANG KOMPETENSI KURSUS SELEPAS HADIR KURSUS MENGENALPASTI DAN MENCADANGKAN LANGKAH- LANGKAH PENAMBAHBAIKAN SEKIRANYA PERLU SEDIA LAPORAN ANALISA PENILAIAN KOMPETENSI KURSUS UNTUK DIBENTANG DALAM MKSP

14 Mukasurat 14/ SIPOC DIAGRAM 4.4 PEMBEKAL INPUT PROSES OUTPUT PELANGGAN Staf PSA ULPL ULPL Input keperluan latihan Perancangan Latihan Tahunan PSA Borang Cadangan Latihan Dalaman Analisa Keperluan Latihan Staf menghadiri kursus Staf menghadiri kursus Perancangan latihan tahunan yang telah diluluskan Laporan Latihan Dalaman Laporan Kehadiran Latihan Dalaman daripada Sistem e-sis JK Latihan Staf PSA Penyelaras Latihan Staf J/B/U Penyelaras Latihan Satf J/B/U Pembekal Latihan luar Takwim, brosur dan hebahan dari pihak luar Staf menghadiri kursus Laporan Kehadiran Latihan Luaran daripada Sistem e-sis Staf PSA 14. PROSES KERJA Perancangan latihan T.JAWAB BIL TINDAKAN PLPL 1 Keluarkan memo kepada Jabatan/ bahagian/ unit untuk kenalpasti keperluan latihan staf dan J/B/U PLS JBU 2 Menyediakan Analisa Keperluan Latihan Jabatan/ Bahagian/ Unit. 3 Menyediakan dan menghantar perancangan latihan peringkat program dan jabatan ke PLPL berdasarkan : i. keperluan semasa organisasi ii. kompetensi matriks iii. analisa keperluan latihan Jabatan/ Bahagian / Unit iv. peruntukan semasa PLPL 4 Menyediakan Perancangan Latihan Tahunan PSA. JLS 5 Menyelaras perancangan latihan staf tahunan di peringkat PSA dalam mesyuarat Jawatankuasa Latihan Staf PSA. PENGARAH 6 Memberi kelulusan kepada Perancangan Latihan Tahunan PSA.

15 Mukasurat 15/20 PLPL 7 Menyediakan status pelaksanaan latihan peringkat program dan jabatan pada setiap semester. 8 Membentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Staf. Pengurusan Latihan Dalaman T.JAWAB BIL TINDAKAN PLS J/ B/ U 9 Mengisi dan menghantar Borang Cadangan Latihan Dalaman (LS- PK-01 (L1)) ke PLPL. PLPL 10 Menyemak peruntukan dan menghantar Borang Cadangan Latihan Dalaman (LS-PK-01 (L1)) untuk mendapat kelulusan pengarah. PENGARAH 11 Meluluskan Cadangan Latihan Dalaman. PLPL 12 Menyerahkan Borang Cadangan Latihan Dalaman yang telah diluluskan kepada PLS J/B/U. PLS J/ B/ U 13 Menghantar memo/ e-mel kepada semua J/B/U (jika perlu) untuk mendapatkan nama peserta. 14 Mengisi dan menghantar Borang Permohonan Nota Minta kepada PLPL beserta : (sertakan 2 salinan) i. sebutharga untuk bayaran syarahan, makan minum dan lainlain ii. salinan Borang Cadangan Latihan Dalaman yang telah diluluskan. iii. Kepilkan cadangan nama peserta PLPL 15 PLPL menandatangani nota minta di sebelah kanan. Menghantar Borang Permohonan Nota Minta kepada Unit Kewangan untuk tindakan selanjutnya. PENGARAH PLSJ/ B/ U 16 Luluskan Pesanan Kerajaan 17 Memaklumkan latihan yang telah diluluskan untuk tindakan K J/B/U dan peserta latihan. 18 Mengendalikan latihan : i. Peserta mengisi Borang Penilaian Kompetensi Kursus (LS-PK- 01 (L4)) sebelum kursus bermula. ii. Edar senarai kehadiran kepada peserta kursus untuk ditandatangani. iii. Edar ujian pra sebelum kursus dan ujian pasca selepas kursus.

16 Mukasurat 16/20 Penganjur latihan 19 Peserta perlu mengisi : i. Borang Penilaian Latihan (LS-PK-01 (L2)) di akhir latihan secara manual atau melalui sistem on-line semasa (jika berkaitan). 20 Menyediakan Laporan Latihan (LS-PK-01 (L3)) dengan : i. Menganalisa Borang Penilaian Latihan ii. Melampirkan senarai kehadiran yang bertandatangan. iii. Melampirkan borang tunjuk sebab (jika berkaitan) iv. Menghantar Laporan Latihan Dalaman ke ULPL dalam tempoh dua minggu dari tarikh terakhir pelaksanaan latihan. 21 Memasukkan data latihan ke dalam sistem e-sis. PLPL 22 Mencetak Laporan Kehadiran Latihan daripada Sistem e-sis (jika berkaitan) 23 Menyemak status kemasukan data latihan di e-sis bagi setiap j/b/u. 24 Mengumpul: i. Laporan Latihan Dalaman J/ B/ U ii. Borang Penilaian Kompetensi Kursus 25 Menyediakan laporan latihan keseluruhan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP) Pengurusan Latihan Luaran T.JAWAB BIL TINDAKAN Staf 26 Mengisi borang permohonan latihan yang disediakan oleh penganjur luar untuk menghadiri latihan (jika berkaitan). K J/B/U 27 Menyokong permohonan latihan untuk dipanjangkan ke PLPL. 28 Mencalonkan peserta bagi latihan luaran yang diarahkan hadir oleh Pengarah untuk dipanjangkan ke PLPL. PLPL 29 Mendapatkan kelulusan Pengarah. Pengarah 30 Meluluskan permohonan untuk latihan luaran. PLPL PLS J/ B/ U 31 Memproses permohonan peserta dengan urusetia latihan : i. Menguruskan pendaftaran peserta. ii. Membuat tindakan susulan untuk pengesahan pendaftaran latihan.

17 Mukasurat 17/20 32 Menguruskan pembayaran latihan luaran : (Sertakan 2 salinan) Staf 33 Menghadiri latihan. i. Mendapatkan maklumat bayaran latihan daripada urusetia latihan (no.akaun, nama bank dan cawangan, penama bayaran dan 1 salinan muka hadapan penyata akaun bank) ii. Mengisi Borang Permohonan Nota Minta dan menghantar ke Unit Kewangan untuk penyediaan Pesanan Kerajaan. iii. Menyerahkan Pesanan Kerajaan kepada urusetia latihan untuk ditandatangan dan mendapatkan invois daripada urusetia latihan untuk memproses bayaran. iv. Menghantar Pesanan Kerajaan yang lengkap ke Unit Kewangan untuk memproses bayaran. 34 Menghantar sesalinan Sijil / surat panggilan kursus luar beserta dengan borang kompetensi kursus kepada PLS J/B/U PLS J/ B/ U 35 Mengumpul Borang Kompetensi kursus bersama sijil atau surat panggilan staf di J/ B/ U dan dihantar ke ULPL. PLPL 36 Mengemaskini maklumat latihan staf dalam Sistem e-sis. 37 Mencetak Laporan Kehadiran Latihan daripada Sistem e-sis (jika berkaitan) 38 Mengumpul: i. Borang Penilaian Kompetensi Kursus ii. Laporan Kehadiran Latihan daripada Sistem e-sis. 39 Menyediakan laporan latihan keseluruhan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP). Pengurusan Program Sangkutan Industri Pensyarah T.JAWAB BIL TINDAKAN BKPRO 40 Pemakluman siaran iklan Program SIP kepada Politeknik PLPL 41 Edaran siaran iklan kepada Jabatan/ Unit Staf 42 Melengkapkan permohonan secara online bersama dokumen yang diperlukan iaitu : a. Borang permohonan yang dicetak melalui esis b. Surat tawaran syarikat c. Profil syarikat

18 Mukasurat 18/20 d. Perancangan program latihan e. Jadual Waktu Mengajar f. Senarai Tugas g. Salinan Kad Hijau CIDB yang masih aktif (teknikal sahaja) Borang permohonan bersama dokumen sokongan perlu dihantar ke ULPL selewat-lewatnya DUA BULAN sebelum program SIP. PLPL 43 Menerima permohonan dari pensyarah 44 Menghantar borang permohonan beserta dokumen berkaitan yang telah lengkap ke BKPro 45 Menerima salinan surat tawaran Program Sangkutan Industri Pensyarah beserta peruntukan kewangan dari BKPro Staf 46 Melaksanakan SIP 47 Siapkan laporan SIP dalam tempoh 1 bulan PLPL 48 Menerima laporan Sangkutan Industri Pensyarah beserta Action Plan, Slaid perkongsian ilmu kepada staf lain atau pelajar (senarai kehadiran bertandatangan disertakan) daripada peserta 49 Menghantar laporan Sangkutan Industri Pensyarah ke BKPro JPP dalam tempoh 2 bulan selepas tamat SIP 50 Mengedarkan sijil Penyertaan Sangkutan Industri Pensyarah kepada peserta setelah diterima dari BKPro, JPP Penilaian Kompetensi Kursus T.JAWAB BIL TINDAKAN PLS J/ B/ U 51 Mengenalpasti kursus-kursus yang memerlukan penilaian kompetensi kursus selepas 3 bulan hingga 4 bulan selepas kembali kursus iaitu kursus pengajaran dan pembelajaran. Staf 52 Isi borang penilaian kompetensi kursus sebelum hadir kursus. K J/B/U 53 Menilai kompetensi sebelum kursus dengan menggunakan Borang Penilaian Kompetensi Kursus. Staf 54 Staf hadiri kursus. 55 Isi borang penilaian kompetensi kursus selepas hadir kursus. K J/B/U 56 Menilai kompetensi staf selepas kursus dengan menggunakan Borang Penilaian Kompetensi Kursus.

19 Mukasurat 19/20 PLS J/B/U 57 Menganalisa borang penilaian kompetensi kursus dan menghantar ke PLPL. PLPL/ PLS J/B/U 58 Mengenalpasti dan mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan sekiranya perlu. PLPL 59 Menyediakan laporan analisa penilaian kompetensi kursus keseluruhan untuk dibentangkan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP). 15. REKOD 7.5 BIL NAMA REKOD TEMPOH TEMPAT SIMPANAN SIMPANAN 1 Perancangan latihan tahunan PSA 3 tahun J/B/U 2 Perancangan latihan tahunan 3 tahun J/B/U J/ B/ U 3 Borang Cadangan Latihan Dalaman 3 tahun J/B/U 4 Borang Penilaian Latihan 3 tahun J/B/U 5 Laporan Latihan Dalaman 3 tahun J/B/U 6 Borang Penilaian Kompetensi Kursus 3 tahun J/B/U 7 Minit mesyuarat Jawatankuasa Latihan Staf 3 tahun J/B/U 16. LAMPIRAN BIL NAMA LAMPIRAN RUJUKAN 1. Borang Cadangan Latihan Dalaman LS-PK-01 (L1) 2. Borang Penilaian Latihan LS-PK-01 (L2) 3. Laporan Latihan Dalaman LS-PK-01 (L3) 4. Borang Penilaian Kompetensi Kursus LS-PK-01 (L4)

20 Mukasurat 20/ PETUNJUK PRESTASI (PI) i. Perancangan Latihan Tahunan PSA disediakan pada bulan Januari setiap tahun. ii. Analisa penilaian latihan dalaman mencapai sekurang-kurangnya 80%. iii. Pencapaian penilaian kompetensi kursus mencapai sekurang-kurangnya 75%.

21 BORANG CADANGAN LATIHAN DALAMAN TAHUN JABATAN/ BAHAGIAN/ UNIT NAMA LATIHAN KOD LATIHAN (Sila bulatkan) 01 Pengurusan 02 Kurikulum 03 Penyelidikan 04 Pembangunan Sumber 05 Lain-lain TARIKH TEMPOH TEMPAT KUMPULAN SASARAN BILANGAN PESERTA BILANGAN PENCERAMAH BIL. JAM SYARAHAN PENCERAMAH (Sila bulatkan) Dalam/Luar Jika penceramah luar, nyatakan organisasi pilihan * PIHAK YANG DIPERTANGGUNG JAWABKAN UNTUK MENILAI KEBERKESANAN KURSUS * Sekiranya berkaitan M/S : 1/3 LS-PK-01 (L1) P:

22 SPESIFIKASI LATIHAN 1. Kandungan : 2. Rasional : 3. Tujuan/Objektif : 4. Tindakan susulan : M/S : 2/3 LS-PK-01 (L1) P:

23 ANGGARAN PERBELANJAAN LATIHAN PECAHAN KEPALA PERKARA JUMLAH RM (Untuk Diisi Oleh Urusetia Latihan) PERBELANJAAN SEBENAR Tuntutan Perjalanan Penceramah Bekalan dan Bahan Bayaran syarahan Percetakan Makan dan minum JUMLAH Disemak oleh : (Tandatangan Ketua J/B/U) Tarikh : Ulasan PLPL : Diluluskan oleh : (Tandatangan Pengarah/ PLPL) Tarikh : M/S : 3/3 LS-PK-01 (L1) P:

24 BORANG PENILAIAN LATIHAN NAMA PESERTA JABATAN/ BAHAGIAN/UNIT NAMA LATIHAN TARIKH TEMPAT : : : : : SKALA PENILAIAN: 5 - Cemerlang 4 - Baik 3 - Sederhana 2 - Lemah 1 - Sangat Lemah Sila maklumkan pandangan anda terhadap latihan yang telah dihadiri dengan membulatkan nombor pada skala yang berkaitan. Aspek Penilaian A. Objektif Latihan Skala 1. Jelas Tercapai B. Kandungan 1. Menepati objektif Mudah difahami C. Peningkatan Diri 1. Membantu meningkatkan kualiti kerja Keupayaan menggunakan pengetahuan baru di tempat kerja D. Perlaksanaan 1. Kesesuaian jangkamasa latihan E. Keberkesanan Penceramah 1. Modul/Nota disediakan Penceramah Penceramah Penceramah M/S: 1 / 2 LS-PK-01 (L2) P:

25 2. Persembahan Penceramah Penceramah Penceramah A. Kesesuaian latihan untuk sesi perkongsian Ilmu (sila beri komen/cadangan) B. Kemudahan Urusetia Komen/Cadangan : M/S : 2/2 LS-PK-01 (L2) P:

26 NAMA LATIHAN : ANJURAN : A. Tarikh : Tempoh : Masa : Tempat : Peringkat : Bilangan Peserta : Bilangan Hadir : Bilangan Tidak Hadir : Bilangan Penceramah : Objektif : LAPORAN LATIHAN DALAMAN B Penilaian Latihan (Borang LS-PK-01 (L2)) 1. Objektif Latihan 2. Kandungan 3. Peningkatan Diri 4. Perlaksanaan 5. Keberkesanan Penceramah 6. Kesesuaian latihan untuk sesi perkongsian ilmu 7. Kemudahan Urusetia 8. Lain-lain Komen/ Cadangan C Kos Perbelanjaan LAMPIRAN A Senarai Kehadiran Peserta Kursus LAMPIRAN B Biodata Penceramah Disediakan oleh, Disemak oleh LS-PK-01 (L3) P:

27 NAMA PESERTA KURSUS : JABATAN/BAHAGIAN/UNIT : BIDANG * : NAMA KURSUS : TARIKH KURSUS : PENGANJUR : TUJUAN DIHANTAR BERKURSUS: PENILAIAN KOMPETENSI KURSUS MAKLUMAT STAF & KURSUS Sila rujuk alamat portal di bawah *Diisi oleh KJ/KP/Ketua Kursus/Ketua Unit (Penyelia) dan Pegawai yang dipertanggungjawabkan sebelum berkursus dan 3 bulan selepas berkursus. SKALA PENILAIAN 5 Sangat tinggi 4 Tinggi 3 Sederhana 2 Rendah 1 Sangat rendah KRITERIA PENILAIAN SKOR PESERTA (Sila bulatkan) SKOR PENILAI (Sila bulatkan) SEBELUM SELEPAS SEBELUM SELEPAS 1.Tahap pengetahuan tentang bidang yang dilatih Tahap kemahiran tentang bidang yang dilatih Mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam tugas harian Mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam tugas harian Pencapaian keseluruhan /20 /20 /20 /20 Peratus ( x/20 x100% ) Tandatangan Peserta Nama: Jawatan: Tarikh: Tandatangan Penilai Nama: Jawatan: Tarikh: Catatan : 1. Pencapaian penilaian kompetensi sebelum hadir kursus mencapai sekurang-kurangnya 75% tidak perlu hadir kursus. 2. Pencapaian penilaian kompetensi selepas hadir kursus mencapai sekurang-kurangnya 75%. * Portal LS-PK-01 (L4) P:

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-02 Disediakan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN

Lebih terperinci

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-01 PERANCANGAN PROGRAM / KURSUS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KES TIDAK MEMENUHI SYARAT MENDUDUKI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: ZULLHYZRIFEE ISHRAF BIN ZULKIFLY

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama : MOHD NAZIM BIN ZAKARIA Jawatan : Pegawai Latihan Dan Pendidikan Lanjutan Tarikh : 08-09-2017

Lebih terperinci

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NORASLINDA BINTI HARUN NORHAZAIWATI

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-03 Disediakan Oleh: SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU(PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-03 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Disediakan Oleh: JULIA BINTI MARJUKI ISHAK BIN HASAN Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

MANUAL PROSEDUR KERJA Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-ULPL-08 Unit Latihan Dan Tarikh Berkuatkuasa 20/11/2017 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-ULPL-08 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENYELIDIKAN, DAN HARTA INTELEK SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : DR. ROSNANI BT AFFANDI Jawatan : Ketua Unit Penyelidikan,

Lebih terperinci

HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS

HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA HEP-PK-04 PENGINAPAN PELAJAR DI KAMSIS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: FAZILAH BINTI M YUSOF KOL. BERSEKUTU(PA)

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PERKHIDMATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA Jawatan : HADI MOHD NASARUDIN BIN ALI : Pustakawan NAMA Jawatan : HJ ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA:RENI SURIANI BINTI HASHIM Jawatan:Pegawai Kerjaya :08 September 2017 NAMA: HJ. ABDUL

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF

PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK10 PENGURUSAN PERKEMBANGAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN. PK.UniMAP.(P).14

PENGURUSAN LATIHAN. PK.UniMAP.(P).14 Mukasurat 1/16 PROSEDUR Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (En. Zuber Bin Haji Mohamad) Pemangku Pendaftar Universiti Malaysia Perlis Mukasurat 2/16

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG JALAN KOLEJ 93200 KUCHING, SARAWAK TEL: 082-243501 082-243608 (Talian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA. Versi Disember 2015

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA. Versi Disember 2015 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIANAN KHIDMAT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI POLITEKNIK MELAKA Versi Disember 2015 Berkuatkuasa Januari 2016 KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 TUJUAN 1 2.0 OBJEKTIF 1 3.0 KUMPULAN

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1. 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan akademik dan bukan akademik Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD KHAIRUDDIN BIN AHMAD KHAIR Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA

OBJEKTIF KUALITI ANGKASA LAMPIRAN 2 OBJEKTIF KUALITI ANGKASA Memberi perkhidmatan dengan sadik, amanah dan telus serta berkualiti melalui : 1. Program pelajaran dan penerangan kepada koperasi-koperasi dengan cekap dan berkesan.

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : NURHIDAYAH BINTI AZMI Jawatan: Pegawai Tarikh : 8 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA : HILMUN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05

PROSEDUR PEROLEHAN PERKHIDMATAN STAF SAMBILAN. PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 MUKA SURAT : 1 dari 19 STAF PK.UiTM.CNS.HEA(O).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Muhammad Aizuddin Abd Rahim Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN KURSUS SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : ABD. HALIM BIN MAHAT Jawatan : Ketua Unit Sukan. Kokurikulum & Kebudayaan Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas :

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas : BUKU LOG LATIHAN Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia Nama :. No. K.P. Gred Jawatan :. Bertugas : BUKU LOG LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. TUJUAN Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan

Lebih terperinci

: LATIHAN PEMBANGUNAN STAF

: LATIHAN PEMBANGUNAN STAF MUKA SURAT : 1/7 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh:

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PEROLEHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-S03 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN NAMA TANDATANGAN

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017

Lebih terperinci

10. PENGURUSAN PENTADBIRAN

10. PENGURUSAN PENTADBIRAN 10. PENGURUSAN PENTADBIRAN Aktiviti 10.1 Fail & Rekod 10.2 Urusan Surat Menyurat 10.3 Pengurusan Mesyuarat 10.4 Perancangan Tahunan Institut Pendidikan Guru 10.5 Urusan Pengurusan Kad Perakam Waktu 10.6

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-04. PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m

PTSS-PK-PPP-04. PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-04 PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA

CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA CARTA ALIR 1. Perancangan dan Permohonan Bekalan / Perkhidmatan Ketua / PET Pegawai Perolehan Kenalpasti keperluan perolehan selepas perbincangan bersama pensyarah/pegawai di jab/ unit A Sedia & serah

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh:

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh: KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM Diluluskan Oleh: PENGARAH KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Tarikh : 18.08.2010 REKOD DOKUMEN KUALITI BIL DOKUMEN KUALITI LAMA DOKUMEN

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

Nama: MAZLAN BIN MOHAMAD Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: MAZLAN BIN MOHAMAD Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI UMUM NO.KELUARAN 05 SOKONGAN NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/9 Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama MAZLAN BIN MOHAMAD Nama DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI UNIT KOMPETENSI Unit Kompetensi,Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pendaftar Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : JABATAN PENDAFTAR Bahagian/Seksyen/Jabatan : BAHAGIAN

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04 MUKA SURAT : 1/9 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan... Nama Teh Hong Siok Bosirah Daud Prof. Dr Hajibah Haji Osman Jawatan Pensyarah Pen. Pendaftar Kanan

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0

Lebih terperinci

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI

POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA UNIT KEUSAHAWANAN SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PMS-MPK-USH-15 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA SAIFUL BAKHTIAR BIN MASDUKI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci