PTSS PK PPP 08 PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PTSS PK PPP 08 PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 08 PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEPERIKSAAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

2 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menerangkan proses pengurusan peperiksaan dan penilaian seperti berikut: 1.1 Menyiapkan kertas peperiksaan satu (1) minggu sebelum peperiksaan akhir bermula. 1.2 Memproses keputusan penilaian dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester pengajian berakhir. 1.3 Menyiapkan Sijil/Diploma bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian selewat-lewatnya dua (2) bulan selepas tarikh Mesyuarat Lembaga dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai bagi tujuan penyediaan kertas peperiksaan, penyediaan jadual waktu peperiksaan, pelaksanaan penilaian, pemprosesan keputusan penilaian dan pengurusan persijilan. 1/22

3 3.0 RUJUKAN 3.1 Profil PTSS 3.2 PTSS-PK-PPP-04 Pengurusan Pendaftaran Pelajar 3.3 PTSS-PK-PPP-05 Proses Pengajaran dan Pembelajaran 3.4 PTSS-PK-PPP-06 Pengurusan Kokurikulum 3.5 PTSS-PK-PPP-07 Perancangan dan Pelaksanaan Latihan Industri 3.6 Arahan-arahan dan Kaedah Penilaian Politeknik KPTM 3.7 Garispanduan Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan Politeknik. 3.8 Takwim Aktiviti 3.9 Akta Rahsia Rasmi Dasar dan Prinsip Pentaksiran Pengajian Politeknik KPTM Senarai Rujukan tambahan. 2/22

4 4.0 DEFINISI PPTSS KJ PPep PPJ PA Kursus Pengurus Jabatan Pengarah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Pegawai yang dilantik oleh Ketua Pengarah, Jabatan Pengajian Politeknik bagi mengetuai sesebuah jabatan akademik. Pegawai adalah pegawai yang dilantik oleh Ketua Pengarah, Jabatan Pendidikan Politeknik bagi melaksanakan semua urusan dan aktiviti peperiksaan di Politeknik. Penyelaras Jabatan adalah terdiri dari pensyarah-pensyarah yang dilantik oleh Ketua Jabatan bagi menyelaras urusan peperiksaan jabatan dan bertanggungjawab kepada Pegawai. Penasihat Akademik Merujuk kepada matapelajaran yang terlibat dalam penyediaan item Pegawai yang dilantik oleh Pengarah, Bahagian dan Penilaian (BPN) dalam kalangan pegawai-pegawai di BPN, JPP untuk menyelaras aktiviti pengurusan Bank Item yang ditentukan mengikut jabatan akademik. Pensyarah Kursus Pensyarah yang bertanggungjawab mengajar dan membuat penilaian bagi sesuatu kursus Urusetia Pusat Bahagian dan Penilaian (BPN) 3/22

5 Mengulang Kursus Bank Item Bilik Kebal/ Kabinet Berkunci Bilik Cetak Terkawal Akhir Semester Jadual Waktu Jawatankuasa Penyelarasan Jadual Waktu Akhir Selaras Politeknik Penyelaras Ketua Pengawas Pengawas Keadaan apabila seseorang pelajar dikehendaki mengambil semula kursus yang gagal. Simpanan item dan peraturan pemarkahan yang dikumpul dan diselaras di semua Politeknik Penyelaras bagi setiap kursus untuk kegunaan peperiksaan akhir semester. Tempat yang selamat untuk menyimpan bank item dan lain-lain dokumentasi yang berkaitan di Unit. Tempat yang dikawal untuk menempatkan fasiliti bagi mencetak kertas soalan peperiksaan dan dokumen berkaitan di Unit. Suatu peperiksaan formal yang diadakan pada setiap akhir semester. Dokumen yang menunjukkan tarikh, tempat, masa dan kursus berlangsungnya peperiksaan akhir semester. Pegawai yang dilantik dikalangan pegawai di BPN yang bertanggungjawab untuk membentuk dan menyelaraskan Jadual Waktu Akhir Semester. Politeknik yang dilantik oleh Urusetia Pusat dan bertanggungjawab terhadap kursus-kursus yang ditetapkan. Seorang pegawai Politeknik yang dilantik oleh Pegawai bagi mengetuai perjalanan peperiksaan. Pegawai yang dipertanggungjawab untuk mengawasi perjalanan peperiksaan. 4/22

6 Fail Kehadiran Akhir Dokumen Keluar / Masuk Kertas Soalan/Jawapan Fail yang mengandungi senarai nama pelajar, penyata kedatangan, tatatertib peperiksaan dan borang laporan kes meniru. Dokumen yang mengandungi maklumat peperiksaan serta ruangan untuk ditandatangani oleh Ketua Pengawas dan Pemeriksa Kertas apabila mengambil dan mengembalikan kertas soalan dan skrip jawapan pelajar. Pemeriksa Skrip Jawapan Penilaian Berterusan Markah Penilaian Berterusan Pensyarah yang bertanggungjawab mengajar dan membuat penilaian bagi sesuatu kursus yang dilantik oleh Ketua Jabatan. Penilaian secara berterusan dalam satu-satu semester yang merangkumi kuiz, tutorial, tugasan, ujian, amali, atau projek. Jumlah markah kerja kursus yang terdiri daripada ujian, kuiz, tutorial, tugasan, amali dan projek bagi setiap semester sebelum peperiksaan akhir. Borang Markah Penilaian Akhir Semester Lembaran Markah Dokumen yang mengandungi senarai nama dan markah penilaian pelajar. Keseluruhan penilaian dalam satu-satu semester setelah mengambilkira penilaian berterusan dan peperiksaan akhir untuk semester tersebut. Merupakan satu senarai penuh keputusan peperiksaan pelajar. Semester Akhir Sesi pengajian terakhir pelajar di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. 5/22

7 Penilaian Khas Pelajar Lulus Sijil Satu penilaian yang diadakan untuk pelajar-pelajar semester akhir yang memenuhi syarat yang ditetapkan diluar sesi pengajian sebenar. Pelajar yang layak meneruskan pengajian ke semester berikutnya. Pengiktirafan yang dianugerahkan kepada graduan di peringkat diploma atau sijil. Daftar Lulusan Jawatankuasa Politeknik Panel Semakan Draf Item Jawatankuasa Penggubalan dan Penyemakan Draf Item dan Peraturan Pemarkahan Dokumen yang mengandungi maklumat graduan dan sijil yang dikeluarkan. Satu badan di Politeknik yang bertanggungjawab mengenai perjalanan proses penilaian dan peperiksaan serta membuat keputusan peperiksaan. Ketua Program, Ketua Kursus dan pegawai yang dilantik oleh Pengarah untuk menyemak draf item, dan peraturan pemarkahan. Jawatankuasa yang dipengerusi oleh TPA dan dianggotai oleh Ketua Jabatan dan Pegawai yang dilantik oleh Pengarah untuk mengesahkan draf item dan peraturan pemarkahan. 6/22

8 5.0 PROSEDUR KERJA CARTA ALIR PERINCIAN TANGGUNGJAWAB REKOD INPUT Sumber input : 1. Bank soalan Unit peperiksaan PENYEDIAAN KERTAS PEPERIKSAAN 1. Menyediakan soalan peperiksaan akhir satu (1) minggu sblm peperiksaan akhir bermula dengan melengkapkan senarai semak penyediaan kertas peperiksaan akhir (Rujuk PTSS-AK PK-PPP-08-01) untuk perincian penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir. PPep/PPJ Senarai semak kerja penyediaan kertas peperiksaan (LAMPIRAN 4) PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN 2. Menyediakan Jadual Waktu Akhir (Rujuk PTSS-AK-PK-PPP ) selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum peperiksaan akhir bermula PEP Jadual waktu peperiksaan PELAKSANAAN PENILAIAN 3. Melaksanakan Aktiviti- Aktiviti Penilaian (Rujuk PTSS-PK-PPP-05 dan Arahan-Arahan dan Kaedah Penilaian) PPep / PPJ / Pensyarah Kursus Buku rekod Keluar masuk soalan peperiksaan PEMPROSESAN KEPUTUSAN PENILAIAN YES NO 4. Memproses keputusan penilaian (Rujuk PTSS- AK-PK-PPP-08-03) dalam tempoh dua (2) minggu selepas semester pengajian berakhir dengan melengkapkan senarai semak kerja pemprosesan keputusan penilaian (Lampiran 5). PPep / PPJ Spreadsheet PENGURUSAN PERSIJILAN A 5. Menyiapkan Sijil/Diploma (Rujuk PTSS-AK-PK-PPP ) bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian selewatlewatnya dua (2) bulan selepas Mesyuarat Lembaga dan Penganugerahan Sijil/Diploma Politeknik Kementerian Pendidikan 7/22

9 A Malaysia dengan melengkapkan senarai semak kerja pengurusan persijilan (Lampiran 6). PEP Senarai graduan yang layak untuk bergraduat. 6. Membuat analisa ANALISA PENCAPAIAN OBJEKTIF PROSEDUR KUALITI pencapaian objektif prosedur kualiti dengan menggunakan borang Analisa Pencapaian Objektif Prosedur Kualiti, PEP Jadual analisa pencapaian objektif prosedur kualiti proses pengurusan peperiksaan (Lampiran 3). OUTPUT Pengguna Ouput: 1. Pelajar (majlis konvokesyen) 8/22

10 A. PENYEDIAAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR CARTA ALIR PERINCIAN TANGGUNGJAWAB REKOD INPUT Sumber input: 1. BPN, JPP 2. Jabatan Akademik ARAHAN PENGGUBALAN 1. Terima arahan menggubal item dan peraturan pemarkahan daripada Urusetia Pusat 2. Memberi arahan menggubal item dan peraturan pemarkahan serta takwim pelaksanaan penggubalan kepada semua ketua jabatan akademik TPA/PPep Surat Arahan Penggubalan daripada BPN Surat Arahan Penggubalan daripada TPA SURAT LANTIKAN 3. Lantik penggubal item dan peraturan pemarkahan oleh Pengarah melalui pencalonan yang dikemukakan Pengerusi Jawatankuasa Penggubalan dan Penyemakan Deraf Item dan Peraturan Pemarkahan Akhir KP/PPJ/PPep/ PPTSS/TPA Surat Lantikan daripada Pengarah/TPA PROSES PENGGUBALAN 4. Gubal item dan peraturan pemarkahan mengikut format dan FEIST yang telah ditetapkan KJ&KP PPJ & Pensyarah Kursus FEIST PEMBETULAN NO 5. Semak, komen dan nilai item dan peraturan pemarkahan peperiksaan akhir oleh Panel Semakan Deraf Item Ppep/KP/PPJ/ Pensyarah Kursus/ Pensyarah Bahasa B1/BPN B1A/BPN YES MESYUARAT DAN PERTUKARAN DRAF 6. Serah draf item dan peraturan pemarkahan kepada Politeknik Penyelaras PPep Surat daripada BPN A 9/22

11 A SEMAKAN DRAF ITEM 7. Semak draf item dan peraturan pemarkahan yang diterima daripada politeknik penggubal 8. Hantar maklumbalas ketidakakuran kepada politeknik penggubal sekiranya ada Ppep/KP/PPJ/ Pensyarah Kursus/ Pensyarah Bahasa B1C/BPN BENGKEL PENILAIAAN & PEMASANGAN 9. Nilai dan pasang item dan peraturan pemarkahan yang diterima daripada politeknik penggubal Rujuk Garis panduan dan prosedur operasi piawai (SOP) dan Garispanduan Politeknik Penganjur Bengkel Penilaian dan Pemurnian Item Akhir Politeknik Ppep/KP/PPJ/ Pegawai ICT/ Pensyarah Kursus/ Pensyarah Bahasa Surat daripada BPN MESYUARAT & SEMAKAN AKHIR 10. Bawa draf item dan peraturan pemarkahan untuk mesyuarat dan membuat semakan akhir (Proof Reading) PPep Surat daripada BPN OUTPUT Pengguna Output 1. Pensyarah 2. Jabatan Akademik PPep/PPJ 10/22

12 A i PENYEDIAAN SOALAN BAGI PENILAIAN KHAS Tanggungjawab Tindakan I. PEPERIKSAAN AKHIR 1. Pemilihan dan penyediaan soalan adalah merujuk kepada Arahan-Arahan dan Kaedah Penilaian Politeknik KPM (Bahagian 5: Perkara 26.2 Penilaian Khas Pensyarah Kursus II. KERJA KURSUS 2. Menyediakan bahan penilaian ke atas pelajar semester akhir yang gagal kursus tersebut berpandukan Arahanarahan dan Kaedah Penilaian Politeknik KPM Bahagian 5: Perkara 26.2 Penilaian Khas serta merujuk kepada PTSS-AK-PK-PPP (Pelaksanaan Penilaian Berterusan). A ii PENYEDIAAN SOALAN BAGI BAGI MENGULANG KURSUS Tanggungjawab Tindakan I. PEPERIKSAAN AKHIR (Rujuk Prosedur Kerja A) Pensyarah Kursus II. KERJA KURSUS Menyediakan bahan penilaian ke atas pelajar berpandukan Arahan - Arahan dan Kaedah Penilaian Politeknik KPM serta merujuk kepada PTSS-AK-PK-PPP (Pelaksanaan Penilaian Berterusan) 11/22

13 B. ARAHAN KERJA PENYEDIAAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN CARTA ALIR PERINCIAN TANGGUNGJAWAB REKOD INPUT Sumber Input : 1. JPP 2. BPN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN 1. Menerima draf Jadual Waktu Akhir semester yang disediakan oleh Jawatankuasa Penyelarasan Jadual Waktu Akhir BPN Jadual waktu peperiksaan EDARAN JADUAL WAKTU 2. Mengedarkan salinan draf kepada PPJ. PEP Jadual waktu peperiksaan SEMAKAN JADUAL WAKTU 3. Menyemak draf dan memberi komen (jika ada). 4. Memberi komen yang bersesuaian dan meyerahkan kepada PEP Pegawai peperiksaan jabatan (PPJ) TERIMA KOMEN & MEMBUAT PEMBETULAN NO 5. Membuat pembetulan berdasarkan komen yang diberikan oleh PPJ dan pensyarah jabatan PEP YES MENGHANTAR DRAF KEPADA PENYELARAS (BPN) 6. Draf yang telah dibuat pembetulan perlu dihantar kepada BPN untuk tindakan seterunya BPN Draf jadual waktu peperiksaan A 12/22

14 7. Menerima jadual waktu A TERIMA JADUAL MUKTAMAD Akhir Semester yang muktamad dari Jawatankuasa Penyelarasan Jadual Waktu Akhir PPEP Jadual waktu peperiksaan akhir Selaras. 8. Menggunakan jadual MEMBINA JADUAL INDUK waktu tersebut untuk membina Jadual Waktu Akhir PEP Jadual waktu peperiksaan akhir jabatan Semester Jabatan. 9. Mencetak jadual induk 1 minggu sebelum peperiksaan. MENGEDARKAN JADUAL KE JABATAN 10. Jadual induk yang telah siap perlu diedarkan ke peringkat jabatan sebagai PEP Jadual waktu peperiksaan akhir jabatan rujukan pengawas yang bertugas dan juga pelajar OUTPUT Pengguna Ouput : 1.Pelajar 2.Pengawas peperiksaan 13/22

15 C. ARAHAN KERJA PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN CARTA ALIR PERINCIAN TANGGUNGJAWAB REKOD INPUT Sumber input : 1. Jabatan Akademik MARKAH PA & PB 1. Memastikan semua markah PA dan PB telah diisi oleh pensyarah jabatan di dalam SPMP dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh unit peperiksaan PPJ/Pensyarah Kursus MENYEDIAKAN LEMBARAN MARKAH 2. Mencetak lembaran markah melalui SPMP PPJ Jadual waktu peperiksaan SEMAKAN LEMBARAN MARKAH YES NO 3. Memastikan lembaran markah yang dicetak menggunakan Font yang sesuai dan helaian yang dicetak tidak tertinggal. 4. Membuat semakan dan pengesahan markah PA & PB yang telah dimasukan oleh pensyarah adalah betul PPJ KJ&KP Lembaran markah MEMBUAT SALINAN LEMBARAN MARKAH 5. Memastikan Salinan lembaran markah adalah secukupnya seperti salinan asal untuk diserahkan kepada pegawai peperiksaan. PPJ Lembaran markah A 14/22

16 A PERSEDIAAN MESYUARAT JAWATANKUASA 6. Menguruskan lembaran markah bagi semua jabatan akademik untuk tujuan Mesyuarat Jawatankuasa PTSS selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum mesyuarat dijalankan. Ppep Lembaran markah 7. Membawa salinan lembaran markah ke mesyuarat Jawatankuasa PTSS. MESYUARAT JAWATANKUASA PEPERIKSAAN 8. Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa PTSS 9. Mencatat sebarang perubahan markah yang telah dipersetujui oleh ahli jawatankuasa. PPTSS Ppep/KJ 10. Menyerahkan lembaran markah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Jawatan kuasa PTSS kepada Ppj jabatan. PPep PINDAAN MARKAH 11. Membuat pindaan dan mengemaskini keputusan berpandukan keputusan mesyuarat di dalam SPMP. PPJ/Pensyarah Kursus/PA 12. Mencetak Semula lembaran markah dan mendapat tandatangan Ketua Jabatan untuk dihantar kepada Unit. PPJ TANDATANGAN PENGERUSI & 2 JAWATANKUASA B 13. Mendapat tandatangan Pengerusi dan dua (2) orang Ahli Jawatankuasa peperiksaan PTSS pada lembaran markah yang telah diputuskan dalam mesyuarat. PPep 15/22

17 B STATISTIK PENCAPAIAN PELAJAR 14. Mencetak Statistik Taburan Skor Pencapaian Pelajar (Lampiran 3(i)), Statistik pencapaian 90% kadar kelulusan bagi setiap program (Lampiran 3(ii)) dan statistik pencapaian PNM 3.00 bagi setiap program (Lampiran 3(iii)) daripada sistem. 15. Menyerah statistik keputusan Penilaian Akhir Semester kepada Ketua Jabatan (Rujuk PTSS-AK- PK-PPP-05-08). PPJ KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 16. Meminta PTM upload keputusan Akhir dalam laman web PTSS pada tarikh yang ditetapkan seperti Takwim Aktiviti. 17. Mempamerkan keputusan peperiksaan pada tarikh yang ditetapkan seperti Takwim Aktiviti dalam laman web PTSS dan di tempat yang disediakan Ppep OUTPUT Pengguna Output : 1. Pelajar 16/22

18 D. ARAHAN KERJA PENGURUSAN PERSIJILAN CARTA ALIR PERINCIAN TANGGUNGJAWAB REKOD INPUT Sumber input : 2. Senarai lulusan penuh (diambil dari SPMP) PENGESAHAN NAMA LULUSAN 18. Pengesahan nama pelajar lulusan penuh oleh jabatan akademik untuk dihantar ke Mesyuarat Lembaga PPJ PENASIHAT AKADEMIK MENERIMA SENARAI GRADUAN 19. Menerima senarai graduan berdasarkan kelulusan Lembaga mencetak transkrip pelajar LAPORAN LEMBAGA PEPERIKSAAN CETAK TRANSKRIP 20. Mencetak transkrip pelajar PPEP TEMPAH SIJIL / DIPLOMA 21. Membuat tempahan Sijil / Diploma dengan syarikat percetakan dalam tempoh 2 bulan selepas Mesyuarat Lembaga PPEP SEMAKAN PROOFREAD SIJIL / DIPLOMA YES NO 22. Membuat semakan Sijil / Diploma mengikut format yang telah ditetapkan. Hubungi pihak syarikat sekiranya ada pembetulan. PPEP & PPJ CETAK SIJIL / DIPLOMA 23. Syarikat percetakan mencetak Sijil / Diploma yang telah disemak. SYARIKAT PERCETAKAN YANG DILANTIK TERIMA SIJIL / DIPLOMA A 24. Menerima Sijil / Diploma yang telah siap dicetak daripada syaraikat percetakan. 17/22

19 A MEMERIKSA SIJIL / DIPLOMA NO 25. Memeriksa sijil yang diterima mencukupi dan tidak rosak / cacat dan disimpan di bilik kebal. Sekiranya terdapat masalah, perlu hubungi syaraikat percetakan untuk pembetulan. PPEP & PPJ YES SIJIL / DIPLOMA DITANDATANGAN OLEH PENGARAH PTSS 26. Menghantar Sijil / Diploma kepada Pengarah PTSS untuk ditandatangan. PPEP TERIMA DAN SEMAK SIJIL / DIPLOMA 27. Menerima dan menyemak Sijil /Diploma yang ditandatangan Pengarah PTTSS DAFTARN SIJIL / DIPLOMA 28. Mendaftarkan sijil dalam Buku Daftar Lulusan BUKU DAFTAR LULUSAN SERAH SIJIL KEPADA PELAJAR 29. Menyerahkan sijil kepada graduan secara ambil sendiri atau pos (pelajar mohon online di website PTSS) REKOD PENGELUARAN SIJIL / DIPLOMA 30. Merekodkan pengeluaran sijil dalam rekod pengambilan Sijil / Diploma PPep REKOD PENGAMBILAN SIJIL / DIPLOMA OUTPUT Pengguna : 1. Pelajar 18/22

20 6.0 REKOD KUALITI Bil Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran 1. Bank Item Selagi bank soalan bagi kursus tersebut digunakan Bilik Kebal Unit Pusat 2. Borang Semakan Draf Item dan Peraturan Pemarkahan 1 Semester Jabatan 1 3. Salinan asal kertas soalan peperiksaan akhir 1 semester Bilik Kebal Unit Pusat 4. Takwim Aktiviti- Aktiviti peperiksaan 1 tahun Pusat / Jabatan Jadual Waktu 5. Akhir 1 Semester Semester Jabatan Jadual Waktu 6. Pengawasan 1 Semester Jabatan 19/22

21 Bil Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran Salinan surat tidak 7. layak menduduki peperiksaan / dimansuhkan 1 Semester Bilik Pegawai Pusat penilaian berterusan Dokumen Keluar / 8. Masuk kertas 1 Semester Soalan / Jawapan Jabatan 9. Laporan Kes Meniru Sepanjang Tempoh Pengajian Pusat 10. Slip Maklumat Calon 1 Semester Setor Unit Jabatan 11. Kertas / Skrip Jawapan pelajar 1 Semester Setor Unit Jabatan 12. Borang Markah Akhir 1 Semester Jabatan 13. Lembaran Markah Selamalamanya Pusat / Jabatan 14. Statistik Taburan Skor Pencapaian 1 Semester 20/22

22 Bil Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran Pelajar Pusat/Jabatan 15. Statistik Pencapaian 90% kadar kelulusan bagi setiap program 1 Semester Pusat/Jabatan 2 (i) Statistik Pencapaian 16. PNM 3.00 bagi 1 Semester 2(ii) setiap program Pusat/Jabatan 17. Buku Daftar Lulusan Selamalamanya Pusat 18. Daftar Stok Sijil Selamalamanya Pusat Analisa Pencapaian 19. Objektif Proses Pengurusan 1 Semester Pusat 3 Senarai semak 20. kerja penyediaan 1 Semester 4 kertas peperiksaan Pusat/Jabatan 21. Senarai semak kerja pemprosesan keputusan peperiksaan 1 Semester Pusat/Jabatan Senarai semak 1 Semester 6 21/22

23 Bil Jenis Rekod Tempoh Simpanan Lokasi Lampiran kerja pengurusan persijilan Pusat/Jabatan 22/22

24 LAMPIRAN 1 BORANG SEMAKAN DERAF ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN JABATAN : JKA / JKE / JKM / JP / JPH / JMSK / JTMK / JRKV/ JTM / JKPK / JPA SESI PENGAJIAN : KOD KURSUS : NAMA KURSUS : NAMA PENGGUBAL : No. Item Komen & Catatan Pembetulan / Penambahbaikan (Item / Peraturan Pemarkahan) Semakan Terakhir Telah Diperbaiki ( ) SENARAI SEMAK PENILAIAN ITEM Akur kurikulum (akur peluang, akur spesifikasi, tepat konstruk, tepat tajuk, jelas, sesuai kesukaran, sesuai penting dan sesuai adil) SEMAKAN ( ) Tulen Akur agihan topik /AST/FEIST Jelas kata tugas, Jelas konteks, Jelas stimulus Sesuai aras kesukaran Sesuai pembahagian markah Sesuai pembahagian masa menjawab Akur format peperiksaan akhir (ada CLO dan domain taksonomi) Item dan Peraturan Pemarkahan dalam Bahasa Inggeris Akur spesifikasi: Jenis & saiz font, spacing, margin dll NAMA PENGGUBAL PENYEMAK BAHASA PENILAI (KJ/KP) T/TANGAN NAMA TARIKH Nota : Pembetulan yang dibuat ke atas item & peraturan pemarkahan hendaklah menggunakan DAKWAT MERAH dan jika ada pembetulan sila kembalikan kepada penggubal untuk diperbetulkan PPP-08(1)( )

25 LAMPIRAN 2 (i) STATISTIK TABURAN SKOR PENCAPAIAN PELAJAR SESI PENGAJIAN : BIL. KURSUS PENSYARAH NILAI MATA < 2.00 PERATUS PENCAPAIAN PELAJAR 2.00 <= NILAI MATA < <= NILAI MATA < 3.67 NILAI MATA >= 3.67 CATATAN.... Tandatangan Penyelaras Jabatan.. Tarikh PPP-08(2(i))( )

26 LAMPIRAN 2(ii) STATISTIK PENCAPAIAN 95% KADAR KELULUSAN BAGI SETIAP PROGRAM SESI PENGAJIAN : Jabatan :.. BIL SEMESTER PROGRAM JUMLAH PELAJAR JUMLAH PELAJAR YANG LULUS PERATUS KELULUSAN CATATAN (*-tidak mencapai 90%).... Tandatangan Penyelaras Jabatan.. Tarikh PPP-08(2(ii))( )

27 LAMPIRAN 2(iii) STATISTIK PENCAPAIAN PNM 3.00 BAGI SETIAP PROGRAM SESI PENGAJIAN : Jabatan :.. BIL SEMESTER PROGRAM JUMLAH PELAJAR YANG MENCAPAI PNM 3.00 JUMLAH PELAJAR YANG LULUS PERATUS PENCAPAIAN CATATAN (* - kurang drp 28% pelajar yang mencapai PNM 3.00 ).... Tandatangan Penyelaras Jabatan.. Tarikh PPP-08(2(iii)) ( )

28 LAMPIRAN 3 ANALISA PENCAPAIAN OBJEKTIF PROSEDUR KUALITI PROSES PENGURUSAN PEPERIKSAAN BIL OBJEKTIF PROSEDUR KUALITI PETUNJUK PRESTASI Tarikh akhir ditetapkan PENGUKURAN MASA Tarikh siap Beza Masa PENGUKURAN KUANTITI Jumlah item patut disiapkan Jumlah item telah disiapkan Peratus CATATAN 1 Menyiapkan kertas peperiksaan Seminggu sebelum peperiksaan akhir bermula 2 Memproses keputusan peperiksaan Dua minggu selepas semester pengajian berakhir 3 Menyiapkan sijil/diploma Seminggu sebelum Majlis Konvokesyen ULASAN PEGAWAI PEPERIKSAAN : NAMA, TANDATANGAN & COP JAWATAN TARIKH : PPP-08(3) ( )

29 LAMPIRAN 4 SENARAI SEMAK KERJA PENYEDIAAN KERTAS PEPERIKSAAN SESI PENGAJIAN : JABATAN : BIL KOD KURSUS NAMA KURSUS KELAS JUMLAH CALON RUJUKAN PEMERIKSA RUJUKAN PENGAWAS JUMLAH CETAK PPJ TT/ TARIKH.... Tandatangan Penyelaras Jabatan.. Tarikh PPP-08(4) ( )

30 LAMPIRAN 5 SENARAI SEMAK KERJA PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN JABATAN SESI :.... :. BIL PROGRAM BIL. PELAJAR KEY-IN CETAK MARKAH PB PA LEMBARAN TARIKH SIAP T/TANGAN. Tandatangan Penyelaras Jabatan.... Tarikh (tandakan di ruangan key-in dan cetak) PPP-08(5) ( )

31 LAMPIRAN 6 SENARAI SEMAK KERJA PENGURUSAN PERSIJILAN JABATAN LULUSAN :.. :.. BIL PROGRAM BIL. LULUSAN SEMAKAN NAMA NO. K.P. NO. SIRI TARIKH SIAP T/TANGAN. Tandatangan Pegawai.... Tarikh (Tandakan di ruangan semakan) PPP-08(6) ( )

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : NURHIDAYAH BINTI AZMI Jawatan: Pegawai Tarikh : 8 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA : HILMUN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 01 TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PK 01 PERANCANGAN AKTIVITI PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL Tarikh

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3

KANDUNGAN. 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Penggubalan Item 3 KANDUNGAN 1. Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 1 2. Tujuan 1 3. Tafsiran 1 4. Pengurusan Final Assessment 2 4.1 Final Test 4.2 Project 5. Penggubalan Item 3 6. Jawatankuasa Final Assessment 4 7. Tanggungjawab

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS-PK-PPP-03 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2014 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2014 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2014 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN 1-23 28 Nov 2014 SESI DISEMBER 2014 BERMULA ( SUAIKENAL SESI

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2015 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2015 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM PRA DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN MINGGU PENGAJIAN MINGGU KULIAH TARIKH AKTIVITI TINDAKAN 22 27 Nov PENGAJIAN

Lebih terperinci

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-03 Disediakan Oleh: SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU(PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 09 KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PSIKOLOGI PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU MUKA SURAT : 1/12 PENTAKSIRAN PENDIDIKAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN PENSAN PEPERIKSAAN DAN SENAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PEPERIKSAAN POLITEKNIK BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN Muka surat BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI TERAS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU PELAKSANAAN. Nama: Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama: DATUK Dr.

PROSEDUR KUALITI TERAS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN GURU PELAKSANAAN. Nama: Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama: DATUK Dr. MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama: DATUK Dr. HAILI BIN DOLHAN Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR Tarikh: 02 MEI 2012

Lebih terperinci

PTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PPP 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PPP 10 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA JABATAN HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-04. PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m

PTSS-PK-PPP-04. PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-04 PENGENDALIAN PROGRAM MINGGU HALUAN SISWA m PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI HAL EHWAL PELAJAR PENGARAH TARIKH SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05

PROSEDUR. PK.UiTM APB (O). 05 MUKA SURAT : 1/10 PK.UiTM APB (O). 05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noor Ida Ramli Dr Saidatul Akmar Zainal Abidin Jawatan Ketua Program BMKP Timbalan Dekan (Akademik)

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN

PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 13 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER DAN SISTEM RANGKAIAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PLSP-04 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 1/6 1.0

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-01 KAWALAN DOKUMEN SALINAN TERKAWAL NO : KELUARAN : 01 PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 01 FEBRUARI 2007 PKB-PK-PS-01 1/12 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN Dikeluarkan Oleh: Bahagian Peperiksaan dan Penilaian Jabatan

Lebih terperinci

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh:

KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM. Diluluskan Oleh: KKKB-PK-Q6 PERANCANGAN AKTIVITI DAN TAKWIM Diluluskan Oleh: PENGARAH KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Tarikh : 18.08.2010 REKOD DOKUMEN KUALITI BIL DOKUMEN KUALITI LAMA DOKUMEN

Lebih terperinci

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN DAN KAEDAH

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN DAN KAEDAH LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ARAHAN-ARAHAN ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN DAN KAEDAH KAEDAH PENILAIAN (PRA DIPLOMA POLITEKNIK) (PRA DIPLOMA

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-09 PENGURUSAN KEBAJIKAN, AKTIVITI DAN DISIPLIN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP (KD) Wakil

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2013 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA-DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN

TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2013 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA-DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN TAKWIM AKTIVITI PENTAKSIRAN SESI DISEMBER 2013 POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM PRA-DIPLOMA, DIPLOMA DAN DIPLOMA LANJUTAN 1-24 29 Nov 2013 2 1 1 6 Dis 2013 SESI DISEMBER 2013 BERMULA

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2016 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-UPLI-04 UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MUZAFAR BIN MAT YUSOF DR SHAMSURI

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026 Kod Dokumen: UPM/PU//AK026 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan penilaian kursus berstudio di Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina. 2.0 SKOP Arahan kerja

Lebih terperinci

Panel Penilai Luar Item Peperiksaan boleh dilantik berdasarkan kewibawaan dan profesionalisme pegawai/ personel dari kalangan:

Panel Penilai Luar Item Peperiksaan boleh dilantik berdasarkan kewibawaan dan profesionalisme pegawai/ personel dari kalangan: 1.0 NAMA DAN TARIKH BERKUATKUASA Panduan ini dinamakan Garis Panduan Panel Penilai Luar Item Peperiksaan Politeknik Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Panduan ini diwujudkan dengan kelulusan Lembaga

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGENDALIAN PEPERIKSAAN AKHIR NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : 06 NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 2 : PK.UiTM.FSKM(O).10 : 15/09/2016

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM MUKA SURAT : 1/10 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1 KANDUNGAN MUKA SURAT A. TUJUAN 3 B. LATAR BELAKANG 3 C. TANGGUNGJAWAB FAKULTI DAN PUSAT 3 a. Dekan/Timbalan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) STPM 2017 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN LATIHAN STAF

PENGURUSAN LATIHAN STAF POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-10 PENGURUSAN LATIHAN STAF SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 03 PINDAAN: 00 TARIKH KUATKUASA: 01 MAC 2010 PKB-PK-PS-10 1/6 1.0 OBJEKTIF Prosedur

Lebih terperinci

PEMERIKSAAN KERTAS JAWAPAN BERTULIS

PEMERIKSAAN KERTAS JAWAPAN BERTULIS MUKA SURAT : 1/7 JAWAPAN BERTULIS Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: DATIN Dr FOWZIA BT OSMAN Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA PEPERIKSAAN DAN PENGANUGERAHAN SIJIL/DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN Dikeluarkan Oleh : Bahagian Peperiksaan dan Penilaian Jabatan

Lebih terperinci

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS

B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS B A H A G I A N C BORANG-BORANG YANG BERKAITAN RELATED FORMS BORANG C1 BORANG CADANGAN TAJUK PROJEK SARJANA MUDA Nama Pelajar : No Matrik : TAJUK: OBJEKTIF: SINOPSIS : Tandatangan : Tarikh : BORANG C2

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-05 KES TIDAK MEMENUHI SYARAT MENDUDUKI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: ZULLHYZRIFEE ISHRAF BIN ZULKIFLY

Lebih terperinci

PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN

PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI KE ARAH MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PELAJARAN JOHOR PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL : PK.UiTM..(O).07 T/tangan Nama Jawatan PENGENDALIAN PENGAJARAN STUDIO DIPLOMA / SARJANA MUDA Kuatkuasa : 22/09/2013 Muka Surat : 1/11 PENGENDALIAN PENGAJARAN STUDIO PK.UiTM..(O).07 Disediakan oleh Zuraidy

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PENYEDIAAN Muka Surat : 1/12 PENYEDIAAN BAHAN PENGAJARAN DIPLOMA / SARJANA MUDA PK.UiTM..(O).08 Tandatangan Nama Jawatan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Md. Sabri Mohamad Dr. Arba iyah Ab.

Lebih terperinci

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Nama Dokumen : Prosedur Latihan Praktik Nombor Rujukan : PA(LP)/FPPSM 05 Edisi : 1 Tarikh Keluaran : 0 Disediakan Oleh : Timbalan Dekan : PROF. MADYA KHAIRI (Akademik) IZWAN ABDULLAH Tandatangan : Tarikh

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : GAN LAI KUEN Jawatan : Ketua Jabatan Pengajian Am Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL

PTSS PK PS-03 TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL PTSS PK PS-03 PENGURUSAN REKOD PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN TIMBALAN PENGARAH SOKONGAN AKADEMIK PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menggariskan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P001 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT (CEL) Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus tanpa kredit (CEL) dalam pakej ELEx. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/5 Rujuk : Prosedur Pengendalian Kursus (UPM/PU/PS/P007) 1. Sedia dan Pilih Tajuk Projek 1.1. Sediakan tajuk atau bidang Projek Ilmiah Tahun Akhir selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum semester

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/7 DAN KAUNSELING Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama TENGKU ADLI B. RAJA OMAR Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah kecuali

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PERLAKSANAAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SP/MD/F.Med/CP2) Edisi : 3 Tarikh efektif: 1 Disember 2014 1/7 KANDUNGAN 1.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PENGGUBALAN KURIKULUM

PENGGUBALAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06. 2012 MUKA SURAT 1/5 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BT A RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

10 hari ( 7 hari sebelum kuliah bermula)

10 hari ( 7 hari sebelum kuliah bermula) JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I, SESI 2016/2017 * PROGRAM SARJANA MUDA, DIPLOMA DAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

Nama: SHAH ANUAR BIN HARUN Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL

Nama: SHAH ANUAR BIN HARUN Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM. Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 SALINAN TERKAWAL MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: SHAH ANUAR BIN HARUN Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI 2008

Lebih terperinci

Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014

Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:.. Jawatan: PENGARAH Jawatan: REKTOR SEKTOR HEP DAN INSTITUT PENDIDIKAN HUBUNGAN LUAR GURU MALAYSIA Tarikh: 15 JUN 2014 Tarikh: 15 JUN 2014 SALINAN TERKAWAL

Lebih terperinci

NO. PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 1/12. PK. UiTM APB (O).12. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh. Prof. Madya Dr.

NO. PINDAAN : 02 TARIKH KUATKUASA MUKA SURAT : 1/12. PK. UiTM APB (O).12. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh. Prof. Madya Dr. MUKA SURAT : 1/12 PK. UiTM APB (O).12 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Muhammad Arsyad Bin Abdul Majid Prof. Madya Dr. Saidatul Akmar Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

[RASMI] BIL PERKARA TEMPOH (MASA) TARIKH (BARU) TINDAKAN. 1 Pendaftaran Pelajar Baru Semester I, Sesi 2013/2014

[RASMI] BIL PERKARA TEMPOH (MASA) TARIKH (BARU) TINDAKAN. 1 Pendaftaran Pelajar Baru Semester I, Sesi 2013/2014 JADUAL KERJA URUSAN PENDAFTARAN PROGRAM, PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN AKHIR, KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER I, SESI 2013/2014 * PROGRAM SARJANA MUDA, DIPLOMA DAN

Lebih terperinci

Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012

Tarikh: 02 MEI 2012 Tarikh: 02 MEI 2012 MUKA SURAT : 1/12 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:.. Nama: HAJAH LATIFAH BINTI Nama: Dr. LEE BOON HUA MAHAMUD Jawatan: PENGARAH SEKTOR HEP Jawatan: TIMBALAN REKTOR DAN HUBUNGAN LUAR Tarikh: 02 MEI 2012

Lebih terperinci

PENGENDALIAN KONVOKESYEN

PENGENDALIAN KONVOKESYEN MUKA SURAT : 1/6 PENGENDALIAN Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: RAHIM BIN ABDUL LATIFF Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

JADUAL KERJA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER III 2016/2017 1/6

JADUAL KERJA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR DAN PERMOHONAN PENGANUGERAHAN SEMESTER III 2016/2017 1/6 1 Pendaftaran Kursus Semester III, Sesi 2016/ Pelajar dikehendaki membuat pembayaran yuran pada minggu kedua perkuliahan semester III. Kadar bayaran adalah seperti berikut:- Pelajar sebelum kemasukan sem

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

REKA BENTUK KURIKULUM

REKA BENTUK KURIKULUM NO.KELUARAN 05 NO.PINDAAN 01 TARIKH KUAT KUASA 15.02.08 MUKA SURAT 1/8 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BT A RASHID Nama DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan

Lebih terperinci