STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM"

Transkripsi

1 LAPORAN STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM JANUARI 2019 VERSI 1.0 DISEDIAKAN OLEH PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI i

2 KANDUNGAN MUKA SURAT Data Laman Web UPM Data SAIZ Laman Web PTJ 2.0 Data PAUTAN MASUK (BACKLINK) Laman Web PTJ 3.0 Data DOMAIN Laman Web PTJ 4.0 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ Data MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) Laman Web PTJ 30 MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI: ii

3 TERMINOLOGI: ALAMAT URL FAKULTI 1 agri FAKULTI PERTANIAN 2 biotech FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL 3 btu FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN 4 eco1 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 5 econ FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 6 educ FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 7 eng FAKULTI KEJURUTERAAN 8 env FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR 9 fbmk FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI 10 food FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 11 forr FAKULTI PERHUTANAN 12 frsb FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 13 fsktm FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 14 medic FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 15 science FAKULTI SAINS 16 vet FAKULTI PERUBATAN VETERINAR INSTITUT 1 halal INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL 2 i-aquas INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK 3 ibs INSTITUT BIOSAINS 4 ikdpm INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN DAN MAKANAN 5 ikp INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN 6 inspem INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK 7 introp INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN 8 ipsas INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL 9 itafos INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN 10 itma INSTITUT TEKNOLOGI MAJU 11 myageing INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA PUSAT 1 alumni PUSAT ALUMNI 2 asasi PUSAT ASASI PETANIAN 3 cade PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK 4 calc PUSAT PEMAJUAN KOMPENTESI BAHASA 5 care PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER 6 cem PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN 7 cirnet PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI 8 cqa PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) 9 i-sukan PUSAT SUKAN 10 idec PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 11 intl PUSAT ANTARABANGSA 12 pic PUSAT ISLAM 13 pkk PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR 14 pkkssaas PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH 15 pku PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI 16 ppdn PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR 17 rmc PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN 18 uctc PUSAT PEGEMBANGAN KEUSAHAWANAN DAN PEMAJUAN PROFESIONAL 19 wazan PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN iii

4 KOLEJ 1 k10 KOLEJ SEPULUH 2 k11 KOLEJ SEBELAS 3 k12 KOLEJ DUA BELAS 4 k13 KOLEJ TIGA BELAS 5 k14 KOLEJ EMPAT BELAS 6 k15 KOLEJ LIMA BELAS 7 k16 KOLEJ ENAM BELAS 8 k17 KOLEJ TUJUH BELAS 9 k2 KOLEJ KEDUA 10 k5 KOLEJ KELIMA 11 k6 KOLEJ KEENAM 12 kc KOLEJ CANSELOR 13 kmr KOLEJ MOHAMAD RASHID 14 kosass KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH 15 kpz KOLEJ PENDITA ZA'ABA 16 ktdi KOLEJ TUN DR ISMAIL 17 ktp KOLEJ TUN PERAK PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 1 bursar PEJABAT BENDAHARI 2 coscomm PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI 3 devel PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET 4 osh PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN 5 pendaftar PEJABAT PENDAFTAR 6 pnc PEJABAT NAIB CANSELOR 7 ppuu PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG 8 tncjinm PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) 9 tncpi PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) 10 akademik BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK 11 audit BAHAGIAN AUDIT DALAM 12 bku BAHAGIAN KESELAMATAN 13 bkupm BAHAGIAN KAUNSELING UPM 14 hep BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR LAIN-LAIN 1 sgs SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 2 sciencepark PUTRA SCIENCE PARK 3 tpu TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI 4 lib PERPUSTAKAAN 5 sukan AKADEMI SUKAN 6 penerbit PENERBIT 7 palapes PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN 8 hpupm HOSPITAL PENGAJAR UPM iv

5 DATA LAMAN WEB UPM JANUARI 2019 DATA 1 SAIZ 10,174 2 PAUTAN MASUK 12,598,514 3 DOMAIN 9,679 4 ARTIKEL 18 5 BERITA 2,184 6 MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) 186,321 1

6 1.0 DATA LAMAN WEB PTJ: SAIZ LAMAN WEB DATA LAMAN WEB UPM: SAIZ 10,174 MUKA SURAT 1.1 Data SAIZ: FAKULTI Data SAIZ: INSTITUT 1.3 Data SAIZ: PUSAT 1.4 Data SAIZ: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 1.5 Data SAIZ: KOLEJ Data SAIZ: LAIN-LAIN 8 DEFINISI SUMBER DATA Jumlah saiz seluruh laman web PTJ termasuk setiap berita, aktiviti, kandungan dan sebagainya. 2

7 1.1 DATA SAIZ : FAKULTI LAMAT ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb BTU 2,401 2,589 ECO1 1,702 1,756 EDUC 1,545 1,567 ECON 1,455 1,471 AGRI 1,307 1,332 ENG 1,284 1,294 SCIENCE 1,236 1,248 VET 1,190 1,172 FRSB 1,143 1,145 MEDIC 1,074 1,082 FSKTM 1, ENV BIOTECH FBMK FOOD FORR PURATA 1,205 1,222 JADUAL 1.1: Data Saiz Fakulti semasa 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan FAKULTI 01-Feb BTU ECO1 EDUC ECON AGRI ENG SCIENCE VET FRSB MEDIC FSKTM ENV BIOTECH FBMK FOOD FORR PURATA RAJAH 1.1: Data Saiz Fakulti 3

8 1.2 DATA SAIZ : INSTITUT ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb INTROP 1,234 1,296 IPSAS 1,053 1,070 HALAL INSPEM IBS IKDPM ITMA ITAFOS MYAGEING IKP I-AQUAS PURATA semasa JADUAL 1.2: Data Saiz Institut 1,400 1,200 1, Jan RAJAH 1.2: Data Saiz Institut INSTITUT 01-Feb INTROP IPSAS HALAL INSPEM IBS IKDPM ITMA ITAFOS MYAGEING IKP I-AQUAS PURATA 4

9 1.3 DATA SAIZ : PUSAT ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb RMC 1,661 1,663 IDEC 1,615 1,627 WAZAN 1,312 1,362 PKKSSAAS 1,235 1,251 INTL 1,113 1,166 UCTC ALUMNI CQA PKU ASASI PIC I-SUKAN CIRNET PKK CARE PPDN CEM CALC CADE PURATA JADUAL 1.3: Data Saiz Pusat semasa 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Jan PUSAT 01-Feb RMC IDEC WAZAN PKKSSAAS INTL UCTC ALUMNI CQA PKU ASASI PIC I-SUKAN CIRNET PKK CARE PPDN CEM CALC CADE PURATA RAJAH 1.3: Data Saiz Pusat 5

10 1.4 DATA SAIZ : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb PNC 2,245 2,551 BURSAR 1,216 1,436 TNCPI 1,381 1,381 PENDAFTAR 1,280 1,282 COSCOMM 1,191 1,191 HEP 1,161 1,174 AUDIT 1,115 1,163 AKADEMIK DEVEL PPUU OSH TNCJINM BKU BKUPM PURATA 979 1,025 semasa JADUAL 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 01-Feb PNC BURSAR TNCPI PENDAFTAR COSCOMM HEP AUDIT AKADEMIK DEVEL PPUU OSH TNCJINM BKU BKUPM PURATA RAJAH 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian 6

11 1.5 DATA SAIZ : KOLEJ ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb K15 1,164 1,168 K K K K K KOSASS KPZ KMR K KTDI K K K K KTP KC PURATA semasa JADUAL 1.5: Data Saiz Kolej 1,400 1,200 1, Jan KOLEJ 01-Feb K15 K12 K13 K11 K17 K5 KOSASS KPZ KMR K14 KTDI K6 K2 K10 K16 KTP KC PURATA RAJAH 1.5: Data Saiz Kolej 7

12 1.6 DATA SAIZ : LAIN-LAIN ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb SCIENCEPARK 2,355 2,363 SGS 2,255 2,301 LIB 1,177 1,191 TPU 1,002 1,008 SUKAN HPUPM PENERBIT PALAPES PURATA 1,112 1,131 semasa JADUAL 1.6: Data Saiz Lain-lain LAIN-LAIN 2,500 2,000 1,500 1, Jan 01-Feb SCIENCEPARK SGS LIB TPU SUKAN HPUPM PENERBIT PALAPES PURATA RAJAH 1.6: Data Saiz Lain-lain

13 2.0 DATA LAMAN WEB PTJ: PAUTAN MASUK (BACKLINK) DATA LAMAN WEB UPM: PAUTAN MASUK 12,598,514 MUKA SURAT Data PAUTAN MASUK: FAKULTI Data PAUTAN MASUK: INSTITUT Data PAUTAN MASUK: PUSAT Data PAUTAN MASUK: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data PAUTAN MASUK: KOLEJ Data PAUTAN MASUK: LAIN-LAIN 15 DEFINISI SUMBER DATA Jumlah pautan masuk yang diterima laman web PTJ dari laman web luar UPM. 9

14 2.1 DATA PAUTAN MASUK : FAKULTI FAKULTI 3-Jan 4-Feb MEDIC 8,996 9,651 ENG 5,837 5,884 ECON 3,602 3,780 FBMK 2,867 2,885 VET 2,881 2,250 FSKTM 2,433 2,248 BTU 1,486 1,549 AGRI 1,551 1,472 FRSB 1,476 1,467 SCIENCE 1,197 1,245 EDUC 1,345 1,223 ENV ECO FORR BIOTECH FOOD PURATA 2,224 2,222 semasa JADUAL 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Jan FAKULTI 01-Feb MEDIC ENG ECON FBMK VET FSKTM BTU AGRI FRSB SCIENCE EDUC ENV ECO1 FORR BIOTECH FOOD PURATA RAJAH 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti 10

15 2.2 DATA PAUTAN MASUK : INSTITUT TM Tiada Maklumat semasa ALAMAT URL 3-Jan 4-Feb ITMA 5,851 6,493 INTROP 4,297 2,785 IBS HALAL IKDPM INSPEM IPSAS MYAGEING ITAFOS 9 11 IKP 6 6 I-AQUAS 0 0 PURATA 1,085 1,006 JADUAL 2.2: Data Pautan Masuk Institut 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Jan RAJAH 2.2: Data Pautan Masuk Institut INSTITUT 01-Feb ITMA INTROP IBS HALAL IKDPM INSPEM IPSAS MYAGEING ITAFOS IKP I-AQUAS PURATA 11

16 2.3 DATA PAUTAN MASUK : PUSAT PUSAT 4-Jan 4-Feb ASASI 1,629 1,641 ALUMNI PKKSSAAS PIC CARE RMC I-SUKAN IDEC UCTC CADE PKU PKK PPDN CEM CALC 9 8 WAZAN 4 5 CIRNET 1 1 INTL 31 0 CQA 0 0 PURATA semasa JADUAL 2.3: Data Pautan Masuk Pusat 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Jan PUSAT 01-Feb ASASI ALUMNI PKKSSAAS PIC CARE RMC I-SUKAN IDEC UCTC CADE PKU PKK PPDN CEM CALC WAZAN CIRNET INTL CQA PURATA RAJAH 2.3: Data Pautan Masuk Pusat 12

17 2.4 DATA PAUTAN MASUK : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN semasa ALAMAT URL 4-Jan 4-Feb AKADEMIK 3,782 3,762 PENDAFTAR 1,036 1,030 HEP COSCOMM OSH PNC AUDIT BURSAR DEVEL BKU TNCPI TNCJINM PPUU 2 2 BKUPM 0 0 PURATA JADUAL 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 01-Feb AKADEMIK PENDAFTAR HEP COSCOMM OSH PNC AUDIT BURSAR DEVEL BKU TNCPI TNCJINM PPUU BKUPM PURATA RAJAH 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian 13

18 2.5 DATA PAUTAN MASUK : KOLEJ ALAMAT URL 8-Jan 4-Feb KOSASS K KPZ K K KTDI K KC K K KTP K KMR K K K K PURATA semasa JADUAL 2.5: Data Pautan Masuk Kolej Jan KOLEJ 4-Feb KOSASS K17 KPZ K5 K11 KTDI K12 KC K13 K16 K6 KTP K10 KMR K2 K15 K14 PURATA RAJAH 2.5: Data Pautan Masuk Kolej 14

19 2.6 DATA PAUTAN MASUK : LAIN-LAIN ALAMAT URL 8-Jan 7-Feb PENERBIT 21,081 21,999 LIB 4,827 4,884 SGS 2,779 2,828 TPU 1,132 1,134 SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM 0 0 PURATA 3,830 3,961 semasa JADUAL 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain LAIN-LAIN Jan 01-Feb PENERBIT LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM PURATA RAJAH 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain 15

20 3.0 DATA LAMAN WEB PTJ: DOMAIN DATA LAMAN WEB UPM: DOMAIN 9,679 MUKA SURAT 3.1 Data DOMAIN: FAKULTI 3.2 Data DOMAIN: INSTITUT 3.3 Data DOMAIN: PUSAT 3.4 Data DOMAIN: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 3.5 Data DOMAIN: KOLEJ Data DOMAIN: LAIN-LAIN 22 7 DEFINISI SUMBER DATA Jumlah domain luar yang membuat pautan masuk ke laman web PTJ. 16

21 3.1 DATA DOMAIN : FAKULTI ALAMAT URL 3-Jan 4-Feb ENG ECON FBMK VET MEDIC AGRI BTU EDUC FSKTM FRSB SCIENCE FOOD FORR BIOTECH ECO ENV PURATA RAJAH 3.1: Data Domain Fakulti Jan FAKULTI 01-Feb ENG ECON FBMK VET MEDIC AGRI BTU EDUC FSKTM SCIENCE FRSB FOOD FORR BIOTECH ECO1 ENV PURATA JADUAL 3.1: Data Domain Fakulti 17

22 3.2 DATA DOMAIN : INSTITUT ALAMAT URL 3-Jan 4-Feb IBS ITMA INTROP IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING 5 5 ITAFOS 4 4 IKP 4 4 I-AQUAS 0 0 PURATA JADUAL 3.2: Data Domain Institut Jan INSTITUT 01-Feb IBS ITMA INTROP IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING ITAFOS IKP I-AQUAS PURATA RAJAH 3.2: Data Domain Institut 18

23 3.3 DATA DOMAIN : PUSAT ALAMAT URL 4-Jan 4-Feb RMC CARE ASASI PIC PKU ALUMNI UCTC IDEC I-SUKAN PPDN CADE PKK CEM 9 9 INTL 7 9 PKKSSAAS 5 5 WAZAN 4 5 CIRNET 2 2 CALC 2 2 CQA 1 1 PURATA JADUAL 3.3: Data Domain Pusat Jan PUSAT 01-Feb RMC CARE ASASI PIC UCTC PKU ALUMNI IDEC I-SUKAN PPDN CADE PKK INTL CEM PKKSSAAS WAZAN CALC CIRNET CQA PURATA RAJAH 3.3: Data Domain Pusat 19

24 3.4 DATA DOMAIN : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 4-Jan 4-Feb AKADEMIK PENDAFTAR HEP COSCOMM BURSAR PNC TNCPI AUDIT DEVEL TNCJIM BKU 6 7 OSH 5 6 PPUU 3 3 BKUPM 1 0 PURATA RAJAH 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian Jan PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 01-Feb AKADEMIK PENDAFTAR HEP COSCOMM BURSAR PNC DEVEL TNCPI AUDIT TNCJINM OSH BKU PPUU BKUPM PURATA JADUAL 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian 20

25 3.5 DATA DOMAIN : KOLEJ ALAMAT URL 8-Jan 7-Feb KOSASS KTDI KC K K K KPZ K K K6 9 8 K5 9 8 K KMR 8 7 K KTP 7 6 K K PURATA 10 9 JADUAL 3.5: Data Domain Kolej Jan KOLEJ 01-Feb KOSASS KTDI K17 K11 KC K2 KPZ K5 K15 K12 K13 K6 K10 KMR KTP K16 K14 PURATA RAJAH 3.5: Data Domain Kolej 21

26 ertinggi 3.6 DATA DOMAIN : LAIN-LAIN semasa LAMAT ALAMAT URL 8-Jan 7-Feb LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PENERBIT PALAPES 7 7 HPUPM 0 0 PURATA JADUAL 3.6: Data Domain Lain-lain LAIN-LAIN Jan 01-Feb LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PENERBIT PALAPES HPUPM PURATA RAJAH 3.6: Data Domain Lain-lain 22

27 4.0 DATA LAMAN WEB PTJ: ARTIKEL & BERITA DATA LAMAN WEB UPM: ARTIKEL 18 DATA LAMAN WEB UPM: BERITA 2,184 MUKA SURAT 4.1 Data ARTIKEL & BERITA: FAKULTI Data ARTIKEL & BERITA: INSTITUT Data ARTIKEL & BERITA: PUSAT Data ARTIKEL & BERITA: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data ARTIKEL & BERITA: KOLEJ Data ARTIKEL & BERITA: LAIN-LAIN DEFINISI SUMBER DATA JUMLAH artikel dan berita yang dihasilkan dan dipaparkan di laman web PTJ. 23

28 4.1 DATA ARTIKEL & BERITA : FAKULTI ARTIKEL FAKULTI 2-Jan 1-Feb BIOTECH 16 1-Feb VET BTU FBMK ECO ENV AGRI EDUC 8 10 ECON 8 8 MEDIC 6 8 FOOD 4 6 FSKTM 4 4 ENG 2 4 FRSB 2 2 SCIENCE 2 2 FORR 2 2 PURATA 8 2 JADUAL 4.1 (a): Data Artikel Fakulti BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb BTU ENG ECO SCIENCE BIOTECH EDUC AGRI ECON VET ENV FBMK FRSB MEDIC FSKTM FORR FOOD PURATA JADUAL 4.1 (b): Data Berita Fakulti 24

29 4.2 DATA ARTIKEL & BERITA : INSTITUT semasa ARTIKEL ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb INTROP HALAL IPSAS IKDPM IBS ITMA ASASI 8 8 ITAFOS 6 8 MYAGEING 4 6 INSPEM 2 2 IKP 2 2 I-AQUAS 2 2 PURATA JADUAL 4.2 (a): Data Artikel BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb INSPEM IBS ITMA ITAFOS IKDPM IPSAS IKP HALAL INTROP MYAGEING I-AQUAS 2 2 PURATA JADUAL 4.2 (b): Data Berita Institut 25

30 4.3 DATA ARTIKEL & BERITA : PUSAT Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ ARTIKEL 5.3 ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb PKU CIRNET RMC INTL CEM ALUMNI IDEC CQA PKKSSAAS WAZAN CALC PKK ASASI 8 8 PPDN 8 8 I-SUKAN 8 8 PIC 8 8 UCTC 2 6 CARE 2 2 CADE 2 2 PURATA JADUAL 4.3 (a): Data Artikel Pusat semasa semasa JADUAL 5.3 (a): Data Artikel Pusat BERITA LAMAT URL 2-Jan 1-Feb IDEC PKKSSAAS WAZAN UCTC ASASI PKU CIRNET I-SUKAN INTL CARE ALUMNI RMC PKK CQA PIC CEM CALC CADE PPDN 8 8 PURATA JADUAL 4.3 (b): Data Berita Pusat 26 JADUAL 5.3 (b): Data Berita Pusat

31 4.4 DATA ARTIKEL & BERITA : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ARTIKEL ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb HEP TNCJINM PNC OSH BURSAR AUDIT PENDAFTAR DEVEL 8 8 TNCPI 8 8 COSCOMM 8 8 AKADEMIK 6 8 BKUPM 6 6 BKU 6 6 PPUU 2 6 PURATA semasa JADUAL 4.4 (a): Data Artikel Pejabat / Jabatan / Bahagian BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb PENDAFTAR HEP PNC DEVEL COSCOMM TNCPI AKADEMIK TNCJINM OSH BKU BURSAR BKUPM 8 16 PPUU 4 12 AUDIT 2 8 PURATA JADUAL 4.4 (b): Data Berita Pejabat / Jabatan / Bahagian 27

32 4.5 DATA ARTIKEL & BERITA : KOLEJ ARTIKEL 5.5 ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ K K K KPZ KOSASS K KC KMR 8 8 K KTDI 6 6 K KTP 6 6 K K K K K2 2 2 PURATA JADUAL 4.5 (a): Data Artikel Kolej semasa semasa BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb K K K K K K K KTDI KMR K K K KOSASS KPZ KTP KC K PURATA JADUAL 4.5 (b): Data Berita Kolej JADUAL 5.5 (b): Data Berita Kolej 28

33 4.6 DATA ARTIKEL & BERITA : LAIN-LAIN semasa ARTIKEL ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb SCIENCEPARK 22 2,363 SGS 16 2,301 LIB 10 1,191 HPUPM 8 1,008 TPU SUKAN PENERBIT PALAPES PURATA 10 1,131 JADUAL 4.6 (a): Data Artikel Lain-lain BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb SGS SCIENCEPARK TPU PENERBIT LIB SUKAN HPUPM PALAPES 6 6 PURATA JADUAL 4.6 (b): Data Berita Lain-lain 29

34 5.0 DATA LAMAN WEB PTJ: MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) DATA LAMAN WEB UPM: MEDIA SOSIAL 186,321 FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR 162,721 13,300 10,300 0 MUKA SURAT 5.1 Data MEDIA SOSIAL: FAKULTI 5.2 Data MEDIA SOSIAL: INSTITUT 5.3 Data MEDIA SOSIAL: PUSAT 5.4 Data MEDIA SOSIAL: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 5.5 Data MEDIA SOSIAL: KOLEJ Data MEDIA SOSIAL: LAIN-LAIN 36 3 DEFINISI SUMBER DATA NOTA Jumlah bilangan pengikut (follower) bagi media sosial rasmi PTJ. Facebook, Instagram, Tweeter, Flickr 1. Statistik hanya melibatkan bilangan FOLLOWER sahaja. 2. Bagi FACEBOOK, perlu diwujudkan menggunakan kategori FAN PAGE untuk dapatkan FOLLOWER. 30

35 5.1 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : FAKULTI semasa Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH BTU 6,790 1,191 T T 7,981 ENG 2, T T 3,082 AGRI 2, T 2,839 FBMK 689 1,939 T T 2,628 ECON 2, T T 2,564 FORR 2,234 T T T 2,234 FOOD 2,078 T T T 2,078 MEDIC 1, T T 1,854 ENV 1, T 1,503 ECO1 1,438 T 14 T 1,452 BIOTECH 1,164 T T T 1,164 VET T T 1,162 FSKTM 1,115 T T T 1,115 SCIENCE 525 T T T 525 FRSB 492 T T EDUC 75 T T T 75 JADUAL 5.1: Data Media Sosial (Follower) Fakulti (T) Tiada 31

36 5.2 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : INSTITUT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH INSPEM 3, T 4,011 HALAL 2, T T 2,754 MYAGEING 395 1,746 T T 2,141 INTROP T T 599 IBS T T 491 ITMA T T 350 ITAFOS T T 337 IKDPM 108 T T T 108 IPSAS T 67 T T 67 IKP T T 1 T 1 I-AQUAS T T T T 0 JADUAL 5.2: Data Media Sosial (Follower) Institut (T) Tiada 32

37 5.3 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : PUSAT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH ALUMNI 10,397 2, T 13,134 I-SUKAN 6, T T 6,796 CEM 3,346 2,427 T T 5,773 ASASI 3,137 1, T 5,108 PKK 4, T 4,234 PKU 1, ,050 T 2,466 UCTC 2,226 T T T 2,226 CARE 2,216 T T T 2,216 WAZAN 1,846 T T T 1,846 PIC 1,804 T T T 1,804 CADE T T 1,243 INTL 767 T T T 767 CALC 632 T T T 632 RMC T 547 IDEC T 427 PKKSSAAS 385 T T T 385 CQA T T 287 PPDN 125 T 24 T 149 CIRNET T T T T 99 JADUAL 5.3: Data Media Sosial (Follower) Pusat (T) Tiada 33

38 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH HEP 18,378 2,037 9 T 20,424 BKU 2, T T 3,115 BKUPM 1,657 T T T 1,657 PNC T T 684 PENDAFTAR 467 T T T 467 DEVEL T T 345 COSCOMM 246 T 6 T 252 AUDIT T T 241 OSH 78 T T T 78 TNCPI 38 T T T 38 TNCJINM 31 T T T 31 BURSAR GP T T T 0 AKADEMIK T T T T 0 PPUU T T T T 0 JADUAL 5.4: Data Media Sosial (Follower) Pejabat / Jabatan / Bahagian (GP) FACEBOOK kategori GROUP PAGE (T) Tiada 34

39 5.5 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : KOLEJ Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH K10 3,488 1,140 1,068 T 5,696 KPZ 1,388 1,174 1,130 T 3,692 K11 1, T 3,353 K13 1,608 1, T 3,170 KTDI 1,377 1, T 3,116 K12 1, T 3,071 K17 1,246 1,237 T T 2,483 KOSASS 890 1, T 2,458 K5 GP 1, T 2,106 KC T 2,072 KTP T T 1,829 K T 1,721 k6 GP 1, T 1,612 K , T 1,549 KMR T 1,406 K T 1,397 K16 GP 1,368 T T 1,368 JADUAL 5.5: Data Media Sosial (Follower) Kolej (GP) FACEBOOK kategori GROUP PAGE (T) Tiada 35

40 5.6 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : LAIN-LAIN semasa Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH LIB 4, T 4,904 SCIENCEPARK 2, T T 3,885 SGS 2, T T 2,928 PALAPES 1,548 T 474 T 2,022 SUKAN 1,235 T 104 T 1,339 TPU T T 938 PENERBIT 149 T 82 T 231 HPUPM T T T T 0 JADUAL 5.6: Data Media Sosial (Follower) Lain-lain (T) Tiada 36

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN 2017 KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS CITRA PUTRA 10% Citra Putra ialah salah satu pengukuran

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS

Lebih terperinci

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6 MAKLUMAT PENTING BERKAITAN AUDIT DALAMAN KANDUNGAN BIL. PERKARA 1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan MUKA SURAT 2 2. Kaedah Pelaksanaan Audit 3 3. Kod PTJ semasa penulisan

Lebih terperinci

O B J E K T I F H K I P

O B J E K T I F H K I P @upm.edu.my @upm.edu.my O B J E K T I F H K I P SIRI PENGANJURAN HKIP Siri Penganjuran Tarikh Tempat Tema Sambutan Kali Pertama 31 Oktober 2013 Bilangan Hadiah/ Anugerah - 4 Kali Ke-2 6 November 2014-5

Lebih terperinci

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 AGENDA 4.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 TUJUAN 1. Kertas ini adalah bertujuan

Lebih terperinci

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF Hasil Pemerhatian Dan Cadangan Tindakan Oleh : Bahagian Audit Dalam 21 Disember 2017 PERATURAN YANG BERKAITAN Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004, Penggunaan

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) Jadual Dalaman bertarikh 25 Mac 2016 (Kumpulan A, B, C dan F) dan

Lebih terperinci

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016 (QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BIL.

Lebih terperinci

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 Dikemaskini: 31 Mei 2017 Peneraju Proses dan PTJ Peneraju Proses PTJ di bawah skop Pembelajaran

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia 2015 telah dijalankan

Lebih terperinci

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

PELAN AUDIT PEMANTAUAN PELAN AUDIT PEMANTAUAN 1. PELANGGAN : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) SERDANG SELANGOR DE 2. LOKASI AUDIT: Kampus Serdang 3. OBJEKTIF AUDIT (a) (b) (c) Untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN BIL. ELEMEN SUB ELEMEN TIDAK KURANG

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( )

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( ) 1 Encik Abd. Razak Ahmad Penerbit a_razak@upm.edu.my Aktif 02 Mac 2016 2 Encik Abdul Mohammad Omar Fakulti Sains Pertanian dan mohamad@btu.upm.edu.my/ momad@upm.edu.my K17 (C17) KOSASS (C6) Aktif 02 Mac

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 BIL. MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. Minit 29.2 PKPU (a) (ii) Minit 27.2

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR BIL KATEGORI PERSATUAN / KELAB KOD 1. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI UPM/HEPA/BHEP/1 2. SUKAN DAN REKREASI UPM/HEPA/BHEP/2 3. KEPEMIMPINAN

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT AGENDA 5.1.2 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Tuju 1. Kertas ini adalah bertuju untuk mendapat pertimbg d ketetap Mesyuarat

Lebih terperinci

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu: LAMPIRAN 23 LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER 216/217 DAN PERANCANGAN MENGADAKAN SOAL SELIDIK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100%

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100% SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik/SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11

Lebih terperinci

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN DISEMBER 212 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KUALITI 6 MAC 213 1 1. Maklumat Kajian 1.1 Jumlah Responden Jumlah Responden adalah seramai 5 orang. 1.1.1

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI Tarikh Makluman Tarikh Terima (UPM/SWA-01) Tarikh Pemulangan Dokumen Tidak Lengkap Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap Tarikh Hantar Ke BPK Tarikh Lantikan Panel Penilai Tarikh Hantar Dokumen Kepada Panel

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37 AGENDA 7.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37 KERTAS MAKLUMAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2017 1.0 TUJUAN

Lebih terperinci

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM KALI KE-22 (KHAS) SECARA EDARAN Tarikh Edaran : 10 Jun 2015 Senarai Maklum Balas Edaran : Sepertimana Lampiran A 22.1 Pendahuluan Ahli Mesyuarat dimaklumkan : (a)

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL 07 Jabatan Bendahari Universiti Malaya J A B A T A N B E N D A H A R I U N I V E R S I T I M A L A Y A LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL BAGI TEMPOH 30 JULAI 06 SEHINGGA

Lebih terperinci

UMP 200 PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 2

UMP 200 PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 2 200 PENGURUSAN TANAH, BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR 200/1 Perancangan Perolehan Tanah/Bangunan 200/1/1 Jawatankuasa Perancangan Perolehan Tanah 200/1/1/1 Jawatankuasa Sebut Harga 200/1/1/1 Jawatankuasa Pembangunan

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31 AGENDA 4.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KE-31 KERTAS MAKLUMAN LAPORAN PELAN TINDAKAN FUNGSIAN DAN ARAS (JANUARI HINGGA DISEMBER ) Tujuan 1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM Agenda 7.0 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM LAPORAN PELAKSANAAN SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2016 1.0 TUJUAN Kertas ini

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI

PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI PENSTRUKTURAN TADBIR URUS UNIVERSITI I. Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil. 6/2014 pada 7 Mei 2014 telah bersetuju dengan penstrukturan tadbir urus UKM bersesuaian dengan enam (6) Strategik Keberhasilan

Lebih terperinci

O B J E K T I F H K I P

O B J E K T I F H K I P @upm.edu.my @upm.edu.my O B J E K T I F H K I P SENARAI ANUGERAH HKIP SAMBUTAN HKIP UPM 2017 10 NOVEMBER 2017 (Khamis) HADIAH/ANUGERAH HKIP TAHUN 2017 H A D I A H / A N U G E R A H P E N E R A J U 1.

Lebih terperinci

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM Auditorium Rashdan Baba 27 April 2018

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM Auditorium Rashdan Baba 27 April 2018 TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2018 Auditorium Rashdan Baba 27 April 2018 Objektif Penilaian Mengenal pasti dan mengiktiraf usaha pengurusan laman web yang berkesan. Meningkatkan kualiti

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2016 (JANUARI-DISEMBER 2016)

LAPORAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2016 (JANUARI-DISEMBER 2016) LAPORAN PELAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN (JANUARI-DISEMBER ) (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI BIL PROSES UTAMA OBJEKTIF KUALITI PETUNJUK PRESTASI 1. Pengambilan

Lebih terperinci

1. Kriteria Laman Utama 2. Keperluan Banner 3. Format Kemasukan Maklumat/ Artikel Laman Web 4. Perincian Keperluan Menu dan Kandungan

1. Kriteria Laman Utama 2. Keperluan Banner 3. Format Kemasukan Maklumat/ Artikel Laman Web 4. Perincian Keperluan Menu dan Kandungan Perincian berkenaan keperluan kandungan laman rasmi UMS: 1. Kriteria Laman Utama 2. Keperluan Banner 3. Format Kemasukan Maklumat/ Artikel Laman Web 4. Perincian Keperluan Menu dan Kandungan 8/13/2015

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 11/08/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK. MANUAL KUALITI Tarikh: 11/08/ SKOP Am Penggunaan Skop SPK 4 Halaman: 1 / 32 ISI KNDUNGN HLMN 1.0 SKOP 4 1.1 m 4 1.2 Penggunaan 4 1.3 Skop SPK 4 2.0 PENGENLN 5 2.1 Latar Belakang UPM 6 2.2 Visi 6 2.3 Misi 6 2.4 Dasar Kualiti 6 2.5 Matlamat UPM 6 3.0 ISTILH DN DEFINISI

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK KEGUNAAN SEMUA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTj) DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS UPSI/BEN/B/597 6 MEI 2008 29 JAMADILAKHIR 1429 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Pendidikan Sultan Idris Tuan/Puan PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2008 KONTRAK BERPUSAT BAGI BEKALAN AM PEJABAT UNTUK

Lebih terperinci

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun )

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun ) PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 TAHUN 2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Bagi Tempoh Januari hingga Jun ) Nota*: Laksana tindakan Pencegahan sekiranya analisis berpotensi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

MAKLUMAT UMUM DAN KRITERIA PENCALONAN (PRASISWAZAH) Hadiah Universiti, Universiti Putra Malaysia

MAKLUMAT UMUM DAN KRITERIA PENCALONAN (PRASISWAZAH) Hadiah Universiti, Universiti Putra Malaysia MAKLUMAT DAN KRITERIA PENCALONAN UNIVERSITI (PRASISWAZAH) BIL PERKARA A. MAKLUMAT UMUM 1. Penaja Universiti Putra Malaysia Majlis Raja-Raja Malaysia Persatuan Alumni UPM Yayasan Pak Rashid Tan Sri Emeritus

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI (COSCOMM) PERMOHONAN MEMASANG BAHAN PUBLISITI (BILLBOARD/BANNER/BUNTING/POSTER)

PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI (COSCOMM) PERMOHONAN MEMASANG BAHAN PUBLISITI (BILLBOARD/BANNER/BUNTING/POSTER) PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI (COSCOMM) PERMOHONAN MEMASANG BAHAN PUBLISITI (BILLBOARD/BANNER/BUNTING/POSTER) Tel: 03-8946 6003/6187 Faks: 03 89468972/89422609 www.marcomm.upm.edu.my 1. Nama Pemohon

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014

PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014 Jabatan Pendaftar Department of Registrar UKM(S)3.6/312/4/1 12 Jun 2014 PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 10 /2014 SEPERTI SENARAI EDARAN YBhg. Prof. Datuk / Prof. Dato / Prof. / Tuan / Puan, Garis Panduan

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Laman Web Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 2017 FAKULTI KEJURUTERAAN 13 APRIL 2017

Anugerah Pengurusan Laman Web Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 2017 FAKULTI KEJURUTERAAN 13 APRIL 2017 Anugerah Pengurusan Laman Web 07 Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 07 FAKULTI KEJURUTERAAN APRIL 07 .0 Objektif memberi pengiktirafan kepada PTJ yang mempunyai laman web

Lebih terperinci

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014

Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Jabatan Pendaftar Department Of Registrar Rujukan : UKM3.6/224/3 Jld. 9 Tarikh : 16 Januari 2014 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2014 Bendahari Ketua Pustakawan Dekan Fakulti Perubatan dan Pengarah PPUKM Dekan

Lebih terperinci

KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN LAMAN WEB UPM

KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN LAMAN WEB UPM KRITERIA PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN LAMAN WEB UPM PENILAIAN Semua laman web PTJ UPM akan dinilai bagi anugerah Pengurusan Laman Web Kriteria penilaian menggunapakai kriteria yang dibentuk oleh JKK Anugerah

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: M / S : 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi: a. Penyediaan dan kelulusan dokumen; b. Pengurusan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016

KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 A. PENCALONAN INDIVIDU 1. ANUGERAH TOKOH SISWA 2. ANUGERAH NAIB CANSELOR B. ANUGERAH KHAS JURI KATEGORI ANUGERAH MAJLIS ANUGERAH SISWA GEMILANG 2015/2016 1. ANUGERAH PROGRAM KESELURUHAN TERBAIK 2015/2016

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017 LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 26 SEPTEMBER 217 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/217 1. PENGENALAN Pelaksanaan proses P&P serta

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI

MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI Versi 1.1 PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CiRNeT) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG TEL: 03-8947 1193 FAKS: 03-89464239 0 DEFINASI INDUSTRI Semua

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN Anugerah Khas UiTM 2013 : Kriteria, Syarat & Peraturan 1 dari 3 ANUGERAH KHAS UiTM 2013 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan

Lebih terperinci

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ANUGERAH KHAS UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat

Lebih terperinci

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013)

TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013) TAKWIM AKTIVITI PENTING BERKAITAN KUALITI DI BAWAH BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2013 (Dikemaskini: 07/11/2013) Rujukan Warna Bahagian Jaminan Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008)

Lebih terperinci

SYARAT DAN KATEGORI ANUGERAH KECEMERLANGAN PUTRA SESI 2014/2015

SYARAT DAN KATEGORI ANUGERAH KECEMERLANGAN PUTRA SESI 2014/2015 SYARAT DAN KATEGORI ANUGERAH KECEMERLANGAN PUTRA SESI 2014/2015 SYARAT AM 1. Calon merupakan pelajar tahun akhir pengajian yang belajar secara sepenuh masa di peringkat Bacelor Universiti Putra Malaysia

Lebih terperinci

Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos 2017.

Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos 2017. LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk melaporkan status sumber manusia UPM sehingga pada 18 Ogos. 2. Latar Belakang 2.1 Sejak 2013, pihak kerajaan mengenakan dasar kawalan

Lebih terperinci

PERUBAHAN MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PERUBAHAN MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI Bil Perubahan yang Dibuat Kesan 1. Pembentukan Pusat Jaminan Kualiti sebagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) baharu di bawah entiti Pejabat Naib (Pusat Jaminan Kualiti) Ekosistem

Lebih terperinci

PINGAT EMAS ALUMNI PINGAT EMAS YAYASAN PAK RASHID. Persatuan Alumni UPM. Yayasan Pak Rashid. Seorang Penerima. Wang tunai RM3,000. Wang tunai RM2,000

PINGAT EMAS ALUMNI PINGAT EMAS YAYASAN PAK RASHID. Persatuan Alumni UPM. Yayasan Pak Rashid. Seorang Penerima. Wang tunai RM3,000. Wang tunai RM2,000 MAKLUMAT DAN KRITERIA PENCALONAN UNIVERSITI BIL PERKARA PUTRA A. MAKLUMAT UMUM 1. Penaja Universiti Putra Malaysia Majlis Raja- Raja Malaysia Persatuan Alumni UPM Yayasan Pak Rashid Tan Sri Emeritus Dr.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN

MKSP ISO UPM 2016 LAMPIRAN 18 STATUS TINDAKAN PEMBETULAN QMS TINDAKAN PEMBETULAN TINDAKAN PEMBETULAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS EMS Bil 1. Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu: Bil 1 (ii) Bilangan Jaringan Industri

Lebih terperinci

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI LAPORAN TAHUN SERTA 2014 PROSES BIL UTAMA 1. Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah OBJEKTIF KUALITI Mendapatkan calon pelajar cemerlang

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

Pernyataan Pindaan/Baharu

Pernyataan Pindaan/Baharu No. CD GR 3/2012 KELULUSAN CADANGAN INDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CD) Mencadangkan Borang ermohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UM

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

LAMPIRAN A HADIR : 1. YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini Ideris (Pengerusi) Naib Canselor

LAMPIRAN A HADIR : 1. YBhg. Profesor Datin Paduka Dr. Aini Ideris (Pengerusi) Naib Canselor LAMPIRAN A SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016 (QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU. PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU. PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN KELESTARIAN HIJAU PENERAJU: Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau Hala Tuju UPM KELESTARIAN HIJAU UPM peneraju kelestarian hijau dalam kalangan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02 PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Edisi 02 PANDUAN PENYEDIAAN/PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci Mula Staf / TPKD PTJ

Lebih terperinci

SENARAI PENYELARAS MOBILITI Fakulti Nama / jawatan Tel Fakulti Bioteknologi dan Sains En. Mohd Radzi Mahidin

SENARAI PENYELARAS MOBILITI Fakulti Nama / jawatan Tel  Fakulti Bioteknologi dan Sains En. Mohd Radzi Mahidin SENARAI PENYELARAS MOBILITI 2016 Fakulti Nama / jawatan Tel Email Fakulti Bioteknologi dan Sains En. Mohd Radzi Mahidin 03-89471048 m_radzi@upm.edu.my Biomolekul Pejabat Timbalan Dekan Akademik & Hal Ehwal

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN (OPR/PNC-PSKK/BL01/Akreditasi)

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN (OPR/PNC-PSKK/BL01/Akreditasi) LOG PEMANTAUAN PROGRAM (OPR/PNC-PSKK/BL01/Akreditasi) BIL. MOHON FAKULTI PERTANIAN 1. Pertanian 07/02/13 30/11/11 09/08/12 (Minit 568) (136 JK) 2. Hortikultur 06/02/13 (136 JK) 3. (Perniagaantani) 14/02/13

Lebih terperinci

MINIT JAWATAN KUASA KELULUSAN KERJA BULAN OKTOBER 2013 STATUS JURUTERA JURUTEKNIK EN. FARIZ AZRAQ EN. FARIZ AZRAQ LULUS BERSYARAT

MINIT JAWATAN KUASA KELULUSAN KERJA BULAN OKTOBER 2013 STATUS JURUTERA JURUTEKNIK EN. FARIZ AZRAQ EN. FARIZ AZRAQ LULUS BERSYARAT MINIT JAWATAN KUASA KELULUSAN KERJA BULAN OKTOBER 2013 RUJ. FAIL RUJUKAN OSC PTJ TAJUK KERJA SEKSYEN TINDAKAN (PPPA/PTJ) STATUS JURUTERA JURUTEKNIK TARIKH KEPUTUSAN TARIKH TAMAT TEMPOH SAH KELULUSA CATATAN

Lebih terperinci

SENARAI PEGAWAI PSM 2016 UTMKL

SENARAI PEGAWAI PSM 2016 UTMKL SENARAI PEGAWAI PSM 2016 UTMKL NAMA JAWATAN JABATAN FARAHANA BINTI AHMAD KANAN Pejabat Pendafttar UTMKL (PERKHIDMATAN, PERJAWATAN, PASCA PERKHIDMATAN) farahana@utm.my EXT : 4441 SITI NORSALIHIN BINTI MD

Lebih terperinci

ANUGERAH KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)

ANUGERAH KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) ANUGERAH KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) ARAHAN JK PENGURUSAN UNIVERSITI (JPU) Penyertaan KIK dari semua PTJ dengan menetapkan sekurangkurangnya 1 projek KIK dari setiap PTJ Minit JPU ke-353 bertarikh

Lebih terperinci