STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM"

Transkripsi

1 LAPORAN STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM JANUARI 2019 VERSI 1.0 DISEDIAKAN OLEH PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI i

2 KANDUNGAN MUKA SURAT Data Laman Web UPM Data SAIZ Laman Web PTJ 2.0 Data PAUTAN MASUK (BACKLINK) Laman Web PTJ 3.0 Data DOMAIN Laman Web PTJ 4.0 Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ Data MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) Laman Web PTJ 30 MAKLUMAT UNTUK DIHUBUNGI: ii

3 TERMINOLOGI: ALAMAT URL FAKULTI 1 agri FAKULTI PERTANIAN 2 biotech FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL 3 btu FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN 4 eco1 FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 5 econ FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN 6 educ FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 7 eng FAKULTI KEJURUTERAAN 8 env FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR 9 fbmk FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI 10 food FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 11 forr FAKULTI PERHUTANAN 12 frsb FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA 13 fsktm FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 14 medic FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 15 science FAKULTI SAINS 16 vet FAKULTI PERUBATAN VETERINAR INSTITUT 1 halal INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL 2 i-aquas INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK 3 ibs INSTITUT BIOSAINS 4 ikdpm INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN DAN MAKANAN 5 ikp INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN 6 inspem INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK 7 introp INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN 8 ipsas INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL 9 itafos INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN 10 itma INSTITUT TEKNOLOGI MAJU 11 myageing INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA PUSAT 1 alumni PUSAT ALUMNI 2 asasi PUSAT ASASI PETANIAN 3 cade PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK 4 calc PUSAT PEMAJUAN KOMPENTESI BAHASA 5 care PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER 6 cem PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN 7 cirnet PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI 8 cqa PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) 9 i-sukan PUSAT SUKAN 10 idec PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 11 intl PUSAT ANTARABANGSA 12 pic PUSAT ISLAM 13 pkk PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR 14 pkkssaas PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH 15 pku PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI 16 ppdn PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR 17 rmc PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN 18 uctc PUSAT PEGEMBANGAN KEUSAHAWANAN DAN PEMAJUAN PROFESIONAL 19 wazan PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN iii

4 KOLEJ 1 k10 KOLEJ SEPULUH 2 k11 KOLEJ SEBELAS 3 k12 KOLEJ DUA BELAS 4 k13 KOLEJ TIGA BELAS 5 k14 KOLEJ EMPAT BELAS 6 k15 KOLEJ LIMA BELAS 7 k16 KOLEJ ENAM BELAS 8 k17 KOLEJ TUJUH BELAS 9 k2 KOLEJ KEDUA 10 k5 KOLEJ KELIMA 11 k6 KOLEJ KEENAM 12 kc KOLEJ CANSELOR 13 kmr KOLEJ MOHAMAD RASHID 14 kosass KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH 15 kpz KOLEJ PENDITA ZA'ABA 16 ktdi KOLEJ TUN DR ISMAIL 17 ktp KOLEJ TUN PERAK PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 1 bursar PEJABAT BENDAHARI 2 coscomm PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI 3 devel PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET 4 osh PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PERKERJAAN 5 pendaftar PEJABAT PENDAFTAR 6 pnc PEJABAT NAIB CANSELOR 7 ppuu PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG 8 tncjinm PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) 9 tncpi PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) 10 akademik BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK 11 audit BAHAGIAN AUDIT DALAM 12 bku BAHAGIAN KESELAMATAN 13 bkupm BAHAGIAN KAUNSELING UPM 14 hep BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR LAIN-LAIN 1 sgs SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 2 sciencepark PUTRA SCIENCE PARK 3 tpu TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI 4 lib PERPUSTAKAAN 5 sukan AKADEMI SUKAN 6 penerbit PENERBIT 7 palapes PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN 8 hpupm HOSPITAL PENGAJAR UPM iv

5 DATA LAMAN WEB UPM JANUARI 2019 DATA 1 SAIZ 10,174 2 PAUTAN MASUK 12,598,514 3 DOMAIN 9,679 4 ARTIKEL 18 5 BERITA 2,184 6 MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) 186,321 1

6 1.0 DATA LAMAN WEB PTJ: SAIZ LAMAN WEB DATA LAMAN WEB UPM: SAIZ 10,174 MUKA SURAT 1.1 Data SAIZ: FAKULTI Data SAIZ: INSTITUT 1.3 Data SAIZ: PUSAT 1.4 Data SAIZ: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 1.5 Data SAIZ: KOLEJ Data SAIZ: LAIN-LAIN 8 DEFINISI SUMBER DATA Jumlah saiz seluruh laman web PTJ termasuk setiap berita, aktiviti, kandungan dan sebagainya. 2

7 1.1 DATA SAIZ : FAKULTI LAMAT ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb BTU 2,401 2,589 ECO1 1,702 1,756 EDUC 1,545 1,567 ECON 1,455 1,471 AGRI 1,307 1,332 ENG 1,284 1,294 SCIENCE 1,236 1,248 VET 1,190 1,172 FRSB 1,143 1,145 MEDIC 1,074 1,082 FSKTM 1, ENV BIOTECH FBMK FOOD FORR PURATA 1,205 1,222 JADUAL 1.1: Data Saiz Fakulti semasa 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan FAKULTI 01-Feb BTU ECO1 EDUC ECON AGRI ENG SCIENCE VET FRSB MEDIC FSKTM ENV BIOTECH FBMK FOOD FORR PURATA RAJAH 1.1: Data Saiz Fakulti 3

8 1.2 DATA SAIZ : INSTITUT ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb INTROP 1,234 1,296 IPSAS 1,053 1,070 HALAL INSPEM IBS IKDPM ITMA ITAFOS MYAGEING IKP I-AQUAS PURATA semasa JADUAL 1.2: Data Saiz Institut 1,400 1,200 1, Jan RAJAH 1.2: Data Saiz Institut INSTITUT 01-Feb INTROP IPSAS HALAL INSPEM IBS IKDPM ITMA ITAFOS MYAGEING IKP I-AQUAS PURATA 4

9 1.3 DATA SAIZ : PUSAT ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb RMC 1,661 1,663 IDEC 1,615 1,627 WAZAN 1,312 1,362 PKKSSAAS 1,235 1,251 INTL 1,113 1,166 UCTC ALUMNI CQA PKU ASASI PIC I-SUKAN CIRNET PKK CARE PPDN CEM CALC CADE PURATA JADUAL 1.3: Data Saiz Pusat semasa 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Jan PUSAT 01-Feb RMC IDEC WAZAN PKKSSAAS INTL UCTC ALUMNI CQA PKU ASASI PIC I-SUKAN CIRNET PKK CARE PPDN CEM CALC CADE PURATA RAJAH 1.3: Data Saiz Pusat 5

10 1.4 DATA SAIZ : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb PNC 2,245 2,551 BURSAR 1,216 1,436 TNCPI 1,381 1,381 PENDAFTAR 1,280 1,282 COSCOMM 1,191 1,191 HEP 1,161 1,174 AUDIT 1,115 1,163 AKADEMIK DEVEL PPUU OSH TNCJINM BKU BKUPM PURATA 979 1,025 semasa JADUAL 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 01-Feb PNC BURSAR TNCPI PENDAFTAR COSCOMM HEP AUDIT AKADEMIK DEVEL PPUU OSH TNCJINM BKU BKUPM PURATA RAJAH 1.4: Data Saiz Pejabat / Jabatan / Bahagian 6

11 1.5 DATA SAIZ : KOLEJ ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb K15 1,164 1,168 K K K K K KOSASS KPZ KMR K KTDI K K K K KTP KC PURATA semasa JADUAL 1.5: Data Saiz Kolej 1,400 1,200 1, Jan KOLEJ 01-Feb K15 K12 K13 K11 K17 K5 KOSASS KPZ KMR K14 KTDI K6 K2 K10 K16 KTP KC PURATA RAJAH 1.5: Data Saiz Kolej 7

12 1.6 DATA SAIZ : LAIN-LAIN ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb SCIENCEPARK 2,355 2,363 SGS 2,255 2,301 LIB 1,177 1,191 TPU 1,002 1,008 SUKAN HPUPM PENERBIT PALAPES PURATA 1,112 1,131 semasa JADUAL 1.6: Data Saiz Lain-lain LAIN-LAIN 2,500 2,000 1,500 1, Jan 01-Feb SCIENCEPARK SGS LIB TPU SUKAN HPUPM PENERBIT PALAPES PURATA RAJAH 1.6: Data Saiz Lain-lain

13 2.0 DATA LAMAN WEB PTJ: PAUTAN MASUK (BACKLINK) DATA LAMAN WEB UPM: PAUTAN MASUK 12,598,514 MUKA SURAT Data PAUTAN MASUK: FAKULTI Data PAUTAN MASUK: INSTITUT Data PAUTAN MASUK: PUSAT Data PAUTAN MASUK: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data PAUTAN MASUK: KOLEJ Data PAUTAN MASUK: LAIN-LAIN 15 DEFINISI SUMBER DATA Jumlah pautan masuk yang diterima laman web PTJ dari laman web luar UPM. 9

14 2.1 DATA PAUTAN MASUK : FAKULTI FAKULTI 3-Jan 4-Feb MEDIC 8,996 9,651 ENG 5,837 5,884 ECON 3,602 3,780 FBMK 2,867 2,885 VET 2,881 2,250 FSKTM 2,433 2,248 BTU 1,486 1,549 AGRI 1,551 1,472 FRSB 1,476 1,467 SCIENCE 1,197 1,245 EDUC 1,345 1,223 ENV ECO FORR BIOTECH FOOD PURATA 2,224 2,222 semasa JADUAL 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Jan FAKULTI 01-Feb MEDIC ENG ECON FBMK VET FSKTM BTU AGRI FRSB SCIENCE EDUC ENV ECO1 FORR BIOTECH FOOD PURATA RAJAH 2.1: Data Pautan Masuk Fakulti 10

15 2.2 DATA PAUTAN MASUK : INSTITUT TM Tiada Maklumat semasa ALAMAT URL 3-Jan 4-Feb ITMA 5,851 6,493 INTROP 4,297 2,785 IBS HALAL IKDPM INSPEM IPSAS MYAGEING ITAFOS 9 11 IKP 6 6 I-AQUAS 0 0 PURATA 1,085 1,006 JADUAL 2.2: Data Pautan Masuk Institut 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Jan RAJAH 2.2: Data Pautan Masuk Institut INSTITUT 01-Feb ITMA INTROP IBS HALAL IKDPM INSPEM IPSAS MYAGEING ITAFOS IKP I-AQUAS PURATA 11

16 2.3 DATA PAUTAN MASUK : PUSAT PUSAT 4-Jan 4-Feb ASASI 1,629 1,641 ALUMNI PKKSSAAS PIC CARE RMC I-SUKAN IDEC UCTC CADE PKU PKK PPDN CEM CALC 9 8 WAZAN 4 5 CIRNET 1 1 INTL 31 0 CQA 0 0 PURATA semasa JADUAL 2.3: Data Pautan Masuk Pusat 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Jan PUSAT 01-Feb ASASI ALUMNI PKKSSAAS PIC CARE RMC I-SUKAN IDEC UCTC CADE PKU PKK PPDN CEM CALC WAZAN CIRNET INTL CQA PURATA RAJAH 2.3: Data Pautan Masuk Pusat 12

17 2.4 DATA PAUTAN MASUK : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN semasa ALAMAT URL 4-Jan 4-Feb AKADEMIK 3,782 3,762 PENDAFTAR 1,036 1,030 HEP COSCOMM OSH PNC AUDIT BURSAR DEVEL BKU TNCPI TNCJINM PPUU 2 2 BKUPM 0 0 PURATA JADUAL 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Jan PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 01-Feb AKADEMIK PENDAFTAR HEP COSCOMM OSH PNC AUDIT BURSAR DEVEL BKU TNCPI TNCJINM PPUU BKUPM PURATA RAJAH 2.4: Data Pautan Masuk Pejabat / Jabatan / Bahagian 13

18 2.5 DATA PAUTAN MASUK : KOLEJ ALAMAT URL 8-Jan 4-Feb KOSASS K KPZ K K KTDI K KC K K KTP K KMR K K K K PURATA semasa JADUAL 2.5: Data Pautan Masuk Kolej Jan KOLEJ 4-Feb KOSASS K17 KPZ K5 K11 KTDI K12 KC K13 K16 K6 KTP K10 KMR K2 K15 K14 PURATA RAJAH 2.5: Data Pautan Masuk Kolej 14

19 2.6 DATA PAUTAN MASUK : LAIN-LAIN ALAMAT URL 8-Jan 7-Feb PENERBIT 21,081 21,999 LIB 4,827 4,884 SGS 2,779 2,828 TPU 1,132 1,134 SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM 0 0 PURATA 3,830 3,961 semasa JADUAL 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain LAIN-LAIN Jan 01-Feb PENERBIT LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PALAPES HPUPM PURATA RAJAH 2.6: Data Pautan Masuk Lain-lain 15

20 3.0 DATA LAMAN WEB PTJ: DOMAIN DATA LAMAN WEB UPM: DOMAIN 9,679 MUKA SURAT 3.1 Data DOMAIN: FAKULTI 3.2 Data DOMAIN: INSTITUT 3.3 Data DOMAIN: PUSAT 3.4 Data DOMAIN: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 3.5 Data DOMAIN: KOLEJ Data DOMAIN: LAIN-LAIN 22 7 DEFINISI SUMBER DATA Jumlah domain luar yang membuat pautan masuk ke laman web PTJ. 16

21 3.1 DATA DOMAIN : FAKULTI ALAMAT URL 3-Jan 4-Feb ENG ECON FBMK VET MEDIC AGRI BTU EDUC FSKTM FRSB SCIENCE FOOD FORR BIOTECH ECO ENV PURATA RAJAH 3.1: Data Domain Fakulti Jan FAKULTI 01-Feb ENG ECON FBMK VET MEDIC AGRI BTU EDUC FSKTM SCIENCE FRSB FOOD FORR BIOTECH ECO1 ENV PURATA JADUAL 3.1: Data Domain Fakulti 17

22 3.2 DATA DOMAIN : INSTITUT ALAMAT URL 3-Jan 4-Feb IBS ITMA INTROP IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING 5 5 ITAFOS 4 4 IKP 4 4 I-AQUAS 0 0 PURATA JADUAL 3.2: Data Domain Institut Jan INSTITUT 01-Feb IBS ITMA INTROP IPSAS HALAL INSPEM IKDPM MYAGEING ITAFOS IKP I-AQUAS PURATA RAJAH 3.2: Data Domain Institut 18

23 3.3 DATA DOMAIN : PUSAT ALAMAT URL 4-Jan 4-Feb RMC CARE ASASI PIC PKU ALUMNI UCTC IDEC I-SUKAN PPDN CADE PKK CEM 9 9 INTL 7 9 PKKSSAAS 5 5 WAZAN 4 5 CIRNET 2 2 CALC 2 2 CQA 1 1 PURATA JADUAL 3.3: Data Domain Pusat Jan PUSAT 01-Feb RMC CARE ASASI PIC UCTC PKU ALUMNI IDEC I-SUKAN PPDN CADE PKK INTL CEM PKKSSAAS WAZAN CALC CIRNET CQA PURATA RAJAH 3.3: Data Domain Pusat 19

24 3.4 DATA DOMAIN : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ALAMAT URL 4-Jan 4-Feb AKADEMIK PENDAFTAR HEP COSCOMM BURSAR PNC TNCPI AUDIT DEVEL TNCJIM BKU 6 7 OSH 5 6 PPUU 3 3 BKUPM 1 0 PURATA RAJAH 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian Jan PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 01-Feb AKADEMIK PENDAFTAR HEP COSCOMM BURSAR PNC DEVEL TNCPI AUDIT TNCJINM OSH BKU PPUU BKUPM PURATA JADUAL 3.4: Data Domain Pejabat / Jabatan / Bahagian 20

25 3.5 DATA DOMAIN : KOLEJ ALAMAT URL 8-Jan 7-Feb KOSASS KTDI KC K K K KPZ K K K6 9 8 K5 9 8 K KMR 8 7 K KTP 7 6 K K PURATA 10 9 JADUAL 3.5: Data Domain Kolej Jan KOLEJ 01-Feb KOSASS KTDI K17 K11 KC K2 KPZ K5 K15 K12 K13 K6 K10 KMR KTP K16 K14 PURATA RAJAH 3.5: Data Domain Kolej 21

26 ertinggi 3.6 DATA DOMAIN : LAIN-LAIN semasa LAMAT ALAMAT URL 8-Jan 7-Feb LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PENERBIT PALAPES 7 7 HPUPM 0 0 PURATA JADUAL 3.6: Data Domain Lain-lain LAIN-LAIN Jan 01-Feb LIB SGS TPU SCIENCEPARK SUKAN PENERBIT PALAPES HPUPM PURATA RAJAH 3.6: Data Domain Lain-lain 22

27 4.0 DATA LAMAN WEB PTJ: ARTIKEL & BERITA DATA LAMAN WEB UPM: ARTIKEL 18 DATA LAMAN WEB UPM: BERITA 2,184 MUKA SURAT 4.1 Data ARTIKEL & BERITA: FAKULTI Data ARTIKEL & BERITA: INSTITUT Data ARTIKEL & BERITA: PUSAT Data ARTIKEL & BERITA: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Data ARTIKEL & BERITA: KOLEJ Data ARTIKEL & BERITA: LAIN-LAIN DEFINISI SUMBER DATA JUMLAH artikel dan berita yang dihasilkan dan dipaparkan di laman web PTJ. 23

28 4.1 DATA ARTIKEL & BERITA : FAKULTI ARTIKEL FAKULTI 2-Jan 1-Feb BIOTECH 16 1-Feb VET BTU FBMK ECO ENV AGRI EDUC 8 10 ECON 8 8 MEDIC 6 8 FOOD 4 6 FSKTM 4 4 ENG 2 4 FRSB 2 2 SCIENCE 2 2 FORR 2 2 PURATA 8 2 JADUAL 4.1 (a): Data Artikel Fakulti BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb BTU ENG ECO SCIENCE BIOTECH EDUC AGRI ECON VET ENV FBMK FRSB MEDIC FSKTM FORR FOOD PURATA JADUAL 4.1 (b): Data Berita Fakulti 24

29 4.2 DATA ARTIKEL & BERITA : INSTITUT semasa ARTIKEL ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb INTROP HALAL IPSAS IKDPM IBS ITMA ASASI 8 8 ITAFOS 6 8 MYAGEING 4 6 INSPEM 2 2 IKP 2 2 I-AQUAS 2 2 PURATA JADUAL 4.2 (a): Data Artikel BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb INSPEM IBS ITMA ITAFOS IKDPM IPSAS IKP HALAL INTROP MYAGEING I-AQUAS 2 2 PURATA JADUAL 4.2 (b): Data Berita Institut 25

30 4.3 DATA ARTIKEL & BERITA : PUSAT Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ ARTIKEL 5.3 ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb PKU CIRNET RMC INTL CEM ALUMNI IDEC CQA PKKSSAAS WAZAN CALC PKK ASASI 8 8 PPDN 8 8 I-SUKAN 8 8 PIC 8 8 UCTC 2 6 CARE 2 2 CADE 2 2 PURATA JADUAL 4.3 (a): Data Artikel Pusat semasa semasa JADUAL 5.3 (a): Data Artikel Pusat BERITA LAMAT URL 2-Jan 1-Feb IDEC PKKSSAAS WAZAN UCTC ASASI PKU CIRNET I-SUKAN INTL CARE ALUMNI RMC PKK CQA PIC CEM CALC CADE PPDN 8 8 PURATA JADUAL 4.3 (b): Data Berita Pusat 26 JADUAL 5.3 (b): Data Berita Pusat

31 4.4 DATA ARTIKEL & BERITA : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN ARTIKEL ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb HEP TNCJINM PNC OSH BURSAR AUDIT PENDAFTAR DEVEL 8 8 TNCPI 8 8 COSCOMM 8 8 AKADEMIK 6 8 BKUPM 6 6 BKU 6 6 PPUU 2 6 PURATA semasa JADUAL 4.4 (a): Data Artikel Pejabat / Jabatan / Bahagian BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb PENDAFTAR HEP PNC DEVEL COSCOMM TNCPI AKADEMIK TNCJINM OSH BKU BURSAR BKUPM 8 16 PPUU 4 12 AUDIT 2 8 PURATA JADUAL 4.4 (b): Data Berita Pejabat / Jabatan / Bahagian 27

32 4.5 DATA ARTIKEL & BERITA : KOLEJ ARTIKEL 5.5 ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb Data ARTIKEL & BERITA Laman Web PTJ K K K KPZ KOSASS K KC KMR 8 8 K KTDI 6 6 K KTP 6 6 K K K K K2 2 2 PURATA JADUAL 4.5 (a): Data Artikel Kolej semasa semasa BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb K K K K K K K KTDI KMR K K K KOSASS KPZ KTP KC K PURATA JADUAL 4.5 (b): Data Berita Kolej JADUAL 5.5 (b): Data Berita Kolej 28

33 4.6 DATA ARTIKEL & BERITA : LAIN-LAIN semasa ARTIKEL ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb SCIENCEPARK 22 2,363 SGS 16 2,301 LIB 10 1,191 HPUPM 8 1,008 TPU SUKAN PENERBIT PALAPES PURATA 10 1,131 JADUAL 4.6 (a): Data Artikel Lain-lain BERITA ALAMAT URL 2-Jan 1-Feb SGS SCIENCEPARK TPU PENERBIT LIB SUKAN HPUPM PALAPES 6 6 PURATA JADUAL 4.6 (b): Data Berita Lain-lain 29

34 5.0 DATA LAMAN WEB PTJ: MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) DATA LAMAN WEB UPM: MEDIA SOSIAL 186,321 FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR 162,721 13,300 10,300 0 MUKA SURAT 5.1 Data MEDIA SOSIAL: FAKULTI 5.2 Data MEDIA SOSIAL: INSTITUT 5.3 Data MEDIA SOSIAL: PUSAT 5.4 Data MEDIA SOSIAL: PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN 5.5 Data MEDIA SOSIAL: KOLEJ Data MEDIA SOSIAL: LAIN-LAIN 36 3 DEFINISI SUMBER DATA NOTA Jumlah bilangan pengikut (follower) bagi media sosial rasmi PTJ. Facebook, Instagram, Tweeter, Flickr 1. Statistik hanya melibatkan bilangan FOLLOWER sahaja. 2. Bagi FACEBOOK, perlu diwujudkan menggunakan kategori FAN PAGE untuk dapatkan FOLLOWER. 30

35 5.1 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : FAKULTI semasa Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH BTU 6,790 1,191 T T 7,981 ENG 2, T T 3,082 AGRI 2, T 2,839 FBMK 689 1,939 T T 2,628 ECON 2, T T 2,564 FORR 2,234 T T T 2,234 FOOD 2,078 T T T 2,078 MEDIC 1, T T 1,854 ENV 1, T 1,503 ECO1 1,438 T 14 T 1,452 BIOTECH 1,164 T T T 1,164 VET T T 1,162 FSKTM 1,115 T T T 1,115 SCIENCE 525 T T T 525 FRSB 492 T T EDUC 75 T T T 75 JADUAL 5.1: Data Media Sosial (Follower) Fakulti (T) Tiada 31

36 5.2 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : INSTITUT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH INSPEM 3, T 4,011 HALAL 2, T T 2,754 MYAGEING 395 1,746 T T 2,141 INTROP T T 599 IBS T T 491 ITMA T T 350 ITAFOS T T 337 IKDPM 108 T T T 108 IPSAS T 67 T T 67 IKP T T 1 T 1 I-AQUAS T T T T 0 JADUAL 5.2: Data Media Sosial (Follower) Institut (T) Tiada 32

37 5.3 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : PUSAT Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH ALUMNI 10,397 2, T 13,134 I-SUKAN 6, T T 6,796 CEM 3,346 2,427 T T 5,773 ASASI 3,137 1, T 5,108 PKK 4, T 4,234 PKU 1, ,050 T 2,466 UCTC 2,226 T T T 2,226 CARE 2,216 T T T 2,216 WAZAN 1,846 T T T 1,846 PIC 1,804 T T T 1,804 CADE T T 1,243 INTL 767 T T T 767 CALC 632 T T T 632 RMC T 547 IDEC T 427 PKKSSAAS 385 T T T 385 CQA T T 287 PPDN 125 T 24 T 149 CIRNET T T T T 99 JADUAL 5.3: Data Media Sosial (Follower) Pusat (T) Tiada 33

38 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : PEJABAT / JABATAN / BAHAGIAN Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH HEP 18,378 2,037 9 T 20,424 BKU 2, T T 3,115 BKUPM 1,657 T T T 1,657 PNC T T 684 PENDAFTAR 467 T T T 467 DEVEL T T 345 COSCOMM 246 T 6 T 252 AUDIT T T 241 OSH 78 T T T 78 TNCPI 38 T T T 38 TNCJINM 31 T T T 31 BURSAR GP T T T 0 AKADEMIK T T T T 0 PPUU T T T T 0 JADUAL 5.4: Data Media Sosial (Follower) Pejabat / Jabatan / Bahagian (GP) FACEBOOK kategori GROUP PAGE (T) Tiada 34

39 5.5 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : KOLEJ Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH K10 3,488 1,140 1,068 T 5,696 KPZ 1,388 1,174 1,130 T 3,692 K11 1, T 3,353 K13 1,608 1, T 3,170 KTDI 1,377 1, T 3,116 K12 1, T 3,071 K17 1,246 1,237 T T 2,483 KOSASS 890 1, T 2,458 K5 GP 1, T 2,106 KC T 2,072 KTP T T 1,829 K T 1,721 k6 GP 1, T 1,612 K , T 1,549 KMR T 1,406 K T 1,397 K16 GP 1,368 T T 1,368 JADUAL 5.5: Data Media Sosial (Follower) Kolej (GP) FACEBOOK kategori GROUP PAGE (T) Tiada 35

40 5.6 DATA MEDIA SOSIAL (FOLLOWER) : LAIN-LAIN semasa Tertinggi dalam media sosial FACEBOOK (FAN PAGE) INSTAGRAM TWEETER FLICKR ALAMAT URL 7-Feb 7-Feb 7-Feb 7-Feb JUMLAH LIB 4, T 4,904 SCIENCEPARK 2, T T 3,885 SGS 2, T T 2,928 PALAPES 1,548 T 474 T 2,022 SUKAN 1,235 T 104 T 1,339 TPU T T 938 PENERBIT 149 T 82 T 231 HPUPM T T T T 0 JADUAL 5.6: Data Media Sosial (Follower) Lain-lain (T) Tiada 36

STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM

STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM STATISTIK LAMAN WEB PTJ UPM LAPORAN BULANAN JULAI 218 VERSI 1. DISEDIAKAN OLEH PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI i KANDUNGAN MUKA SURAT Data Laman Web UPM 1 1. Data SAIZ Laman Web PTJ 2. Data PAUTAN

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019 1 TUJUAN : memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM yang mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempunyai rekod cemerlang keselamatan

Lebih terperinci

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2018

Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sempena Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2018 TUJUAN : memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM yang mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempunyai rekod cemerlang keselamatan

Lebih terperinci

Sub Kump. PTJ Diaudit Kod. Tiada Pejabat Pendaftar (Pengurusan) PEND PGR. A1 Bahagian Akademik BA. A2 Sekolah Pengajian Siswazah SPS

Sub Kump. PTJ Diaudit Kod. Tiada Pejabat Pendaftar (Pengurusan) PEND PGR. A1 Bahagian Akademik BA. A2 Sekolah Pengajian Siswazah SPS KOD BAGI BUKTI OBJEKTIF UNTUK SETIAP PUSAT TANGGUNGJAWAB Sub Kump. PTJ Diaudit Kod Tiada Pejabat Pendaftar (Pengurusan) PEND PGR A1 Bahagian Akademik BA A2 Sekolah Pengajian Siswazah SPS A3 Fakulti Ekonomi

Lebih terperinci

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2019 AUDITORIUM RASHDAN BABA 10 MEI 2019

TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2019 AUDITORIUM RASHDAN BABA 10 MEI 2019 TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN LAMAN WEB PTJ UPM 2019 AUDITORIUM RASHDAN BABA 10 MEI 2019 Objektif Penilaian Mengenal pasti dan mengiktiraf usaha pengurusan laman web yang berkesan. Menyelaraskan dan meningkatkan

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR)

AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) AGENDA 6.1: MAKLUM BALAS PELANGGAN (PELANGGAN DALAM DAN LUAR) 1. Tujuan Laporan Sistem Maklum Balas Pelanggan ini dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN 2017 KOMPONEN PENGURUSAN - CITRA PUTRA: KPI UPM atau PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS CITRA PUTRA 10% Citra Putra ialah salah satu pengukuran

Lebih terperinci

TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM TAHUN Mei 2019 Auditorium Rashdan Baba Bangunan Pejabat

TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM TAHUN Mei 2019 Auditorium Rashdan Baba Bangunan Pejabat TAKLIMAT PELAKSANAAN ANUGERAH HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM TAHUN 219 1 Mei 219 Auditorium Rashdan Baba Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) TAKLIMAT HARI

Lebih terperinci

LAPORAN KEPUTUSAN PENILAIAN LAMAN WEB UPM 2018

LAPORAN KEPUTUSAN PENILAIAN LAMAN WEB UPM 2018 LAPORAN KEPUTUSAN PENILAIAN LAMAN WEB UPM 2018 DISEDIAKAN OLEH JK TEKNIKAL LAMAN WEB UPM 1 KANDUNGAN PRAKATA MAKLUMAT RINGKAS RINGKASAN KEDUDUKAN ANALISIS PENCAPAIAN RUMUSAN ANUGERAH LAMAN WEB UPM SEMPENA

Lebih terperinci

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA LAMPIRAN 1A SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Unit Integriti Pengurusan Tatatertib

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 10 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan ke Luar Negara 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Strategi Korporat dan Komunikasi

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA April 2016 (Jumaat)

TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA April 2016 (Jumaat) TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA -------------------- 22 April 2016 (Jumaat) 3.00 petang Dewan Taklimat Serdang, Bangunan Pentadbiran

Lebih terperinci

LAMPIRAN A Kerja-kerja menyelenggara Pencawang Pada 22 Julai sehingga 13 Ogos 2017,jadual penyelenggaraan yang akan dibuat di setiap pencawang UPM mengikut tarikh yang telah dirancang. Gangguan akan bermula

Lebih terperinci

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6

1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan. 2. Kaedah Pelaksanaan Audit Kod PTJ semasa penulisan bukti objektif 6 MAKLUMAT PENTING BERKAITAN AUDIT DALAMAN KANDUNGAN BIL. PERKARA 1. Maklumat Ketua Juruaudit, Timbalan Ketua Juruaudit, Ketua Kumpulan MUKA SURAT 2 2. Kaedah Pelaksanaan Audit 3 3. Kod PTJ semasa penulisan

Lebih terperinci

O B J E K T I F H K I P

O B J E K T I F H K I P @upm.edu.my @upm.edu.my O B J E K T I F H K I P SIRI PENGANJURAN HKIP Siri Penganjuran Tarikh Tempat Tema Sambutan Kali Pertama 31 Oktober 2013 Bilangan Hadiah/ Anugerah - 4 Kali Ke-2 6 November 2014-5

Lebih terperinci

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL PENETAPAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Singkatan bagi Manual Kualiti Singkatan

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 1.0 PENGENALAN Audit Pemantauan Sistem Kualiti (MS ISO 9001:2008) oleh SIRIM dilaksanakan pada 13 hingga 17 Mei

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/MK MANUAL KUALITI LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Perancangan Korporat, Pemasaran dan Pengurusan Majlis

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM KUALITI / Halaman: 1 / 9 Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor 1. Bahagian Pentadbiran Pentadbiran Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara 2. Pejabat Pemasaran dan Pemasaran dan Pengurusan

Lebih terperinci

KRITERIA. Tiga (3) komponen teras iaitu:

KRITERIA. Tiga (3) komponen teras iaitu: OBJEKTIF 1. Menilai dan mengukur prestasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berada pada tahap yang cemerlang; 2. Memberi pengiktirafan kepada PTJ yang telah menunjukkan

Lebih terperinci

CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AGENDA 4.1 KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan

Lebih terperinci

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tindakan 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Singkatan bagi

Lebih terperinci

PROSES PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Nov 2017 Bilik Sidang (ECO 1), Fakulti Ekologi Manusia

PROSES PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN Nov 2017 Bilik Sidang (ECO 1), Fakulti Ekologi Manusia PROSES PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN 2017 22 Nov 2017 Bilik Sidang (ECO 1), Fakulti Ekologi Manusia 1 AGENDA 1 2 Takwim Penilaian Prestasi tahun 2017 Status Pengisian Sasaran pada SKT / Kegiatan dan Sumbangan

Lebih terperinci

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018 KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN JAWATANKUASA KUALITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KALI KE-43 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2018 1.0 TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Ahli Jawatankuasa

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38. Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38. Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38 Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015 PENGEKALAN PENSIJILAN ISO 9001 No. Pensijilan: AR2020 (16 OKT. 2015 6 JULAI 2018) 2000 Sijil setiap PTJ

Lebih terperinci

PENGURUSAN BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN. Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

PENGURUSAN BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN. Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02 Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018 Kumpulan : D Ketua Kumpulan : Encik Mat Razi Abdullah Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Latifah Amir Tarikh

Lebih terperinci

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 AGENDA 4.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 TUJUAN 1. Kertas ini adalah bertujuan

Lebih terperinci

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF

AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF AUDIT PENGURUSAN PEMANTAUAN KEHADIRAN STAF Hasil Pemerhatian Dan Cadangan Tindakan Oleh : Bahagian Audit Dalam 21 Disember 2017 PERATURAN YANG BERKAITAN Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2004, Penggunaan

Lebih terperinci

Peruntukan kewangan tahunan dikurangkan / dipotong menyebabkan keperluan penyelidikan tidak mencukupi.

Peruntukan kewangan tahunan dikurangkan / dipotong menyebabkan keperluan penyelidikan tidak mencukupi. QMS e-oprisk DASHBOARD PELAPORAN Klasifikasi PTJ Nama PTJ Klasifikasi Isu Kategori Isu Penilaian Risiko Berkala Tahap Risiko Tindakan Atas Risiko 2. Penilaian - Q2 Klasifikasi PTJ Nama PTJ Penyataan Isu

Lebih terperinci

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018 Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018 Kumpulan : C Ketua Kumpulan : Encik Jamali Janib Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Rozi Tamin Tarikh audit :

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL DOKUMEN SISTEM KUALITI Halaman: 1/8 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) 2. PEMBERIAN KOD PROSEDUR 2.1 Pengurusan UPM

Lebih terperinci

ppel PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFlCE Ruj. Kami: UPMIPEND-6.5 Tarikh: 15 April 201 0

ppel PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFlCE Ruj. Kami: UPMIPEND-6.5 Tarikh: 15 April 201 0 UNlVERSlTl PUTRA MALAYSIA ppel MS IS0 9001 REG. NO. AR3477 PEJABAT PENDAFTAR REGISTRAR OFFlCE Ruj. Kami: UPMIPEND-6.5 Tarikh: 15 April 201 0 Dekan, Fakulti Pertanian Dekan, Fakulti Perhutanan Dekan, Fakulti

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) NOTIS 3 PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C) Jadual Dalaman bertarikh 25 Mac 2016 (Kumpulan A, B, C dan F) dan

Lebih terperinci

Perjumpaan Juruaudit Dalaman (UPM & PTJ) Bersama Ketua Juruaudit Dalaman

Perjumpaan Juruaudit Dalaman (UPM & PTJ) Bersama Ketua Juruaudit Dalaman Perjumpaan Juruaudit Dalaman (UPM & PTJ) Bersama Ketua Juruaudit Dalaman SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 20 Mac 2018, 2.30 petang di Auditorium Rashdan Baba, Tingkat 3, Bangunan Pejabat

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

HARI PERTAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

HARI PERTAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2016 MAKLUMAT AUDIT HARI PERTAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016 (QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BIL.

Lebih terperinci

5.1.3 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

5.1.3 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 5.1.3 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2017 1. TARIKH AUDIT Audit Dalaman Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

AGENDA. 1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan. 2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit

AGENDA. 1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan. 2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit 1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan 2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit 3. Hala Tuju Audit ISO 2016 4. Hal-hal Lain AGENDA AGENDA 1 KATA ALU-ALUAN KETUA

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42. Agenda 6.0 Laporan Analisis Penemuan Audit

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42. Agenda 6.0 Laporan Analisis Penemuan Audit MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42 Agenda 6.0 Laporan Analisis Penemuan Audit LATAR BELAKANG Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan

Lebih terperinci

.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015

.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015 1 2 3 PENGEKALAN TERIMA KASIH 3 PENSIJILAN DAN TAHNIAH! ISO UPM.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015 4 TERIMA KASIH DAN TAHNIAH!.semua pekerja UPM!! Bil. 3,200 2,400 1,809 2983 5,736

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2016 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

Kerosakan peralatan perubatan, prasarana serta bekalan elektrik yang tidak stabil., kebocoran gas

Kerosakan peralatan perubatan, prasarana serta bekalan elektrik yang tidak stabil., kebocoran gas QMS e-oprisk DASHBOARD PELAPORAN Klasifikasi PTJ Penilaian Risiko Berkala 2. Penilaian - Q2 Nama PTJ Tahap Risiko Klasifikasi Isu Tindakan Atas Risiko Kategori Isu Sumber Manusia Klasifikasi PTJ Nama PTJ

Lebih terperinci

AGENDA 8.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

AGENDA 8.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN 1. TUJUAN Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklum dan mendapatkan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) berkaitan laporan status tindakan pembetulan

Lebih terperinci

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2004 TAHUN 2017 Dikemaskini: 31 Mei 2017 Peneraju Proses dan PTJ Peneraju Proses PTJ di bawah skop Pembelajaran

Lebih terperinci

BIL PTJ PEGAWAI REKOD JABATAN (PRJ) JAWATAN

BIL PTJ PEGAWAI REKOD JABATAN (PRJ) JAWATAN SENARAI NAMA PENGAWAI REKOD JABATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1 Bendahari ROSLAN BIN PARJO PENOLONG PENDAFTAR 2 Perpustakaan Sultan Abdul Samad MOHAMAD JEFRI BIN MOHAMED FAUZI PUSTAKAWAN 3 Pejabat Penasihat

Lebih terperinci

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN STATUS TINDAKAN PEMBETULAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS ISMS EMS Nota: pembetulan yang dikenalpasti melalui proses selain daripada penemuan Audit Dalaman dan Audit Badan Pensijilan Proses

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia 2015 telah dijalankan

Lebih terperinci

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017 cqa@upm.edu.my Bahagian Audit Dalam Pejabat Pendaftar Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pusat Jaminan Kualiti Pejabat Strategi Korporat dan

Lebih terperinci

3. Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS Tahun Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari)

3. Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS Tahun Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari) NAMA JURUAUDIT TARIKH MENGAUDIT 1. Cik Hanida Ghazali (Ketua) 19, 20, 21, 25 dan 29 Julai sahaja (5 hari) 3.1 Senarai Juruaudit SIRIM 2. Hj Shahanif Hasan 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 dan 29 Julai (9

Lebih terperinci

PELAN AUDIT PEMANTAUAN

PELAN AUDIT PEMANTAUAN PELAN AUDIT PEMANTAUAN 1. PELANGGAN : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) SERDANG SELANGOR DE 2. LOKASI AUDIT: Kampus Serdang 3. OBJEKTIF AUDIT (a) (b) (c) Untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Lebih terperinci

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS AGENDA 6.1.1 (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

Lebih terperinci

ke Audit Lokasi ISMS UPM 2018 (Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang)

ke Audit Lokasi ISMS UPM 2018 (Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang) ke Audit Lokasi ISMS UPM 2018 (Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang) 1 2 SEPTEMBER 2018 (AHAD), 9.30 PAGI BILIK WACANA PUTRA 2, ARAS 2, BANGUNAN PEJABAT TNCPI, UPM 2 PENSIJILAN ISO/IEC 27001

Lebih terperinci

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN SUB-KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN (15%) PENERAJU: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN BIL. ELEMEN SUB ELEMEN TIDAK KURANG

Lebih terperinci

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 PADA 12 APRIL 2017 (RABU) JAM 9.00 PAGI DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA JK KUALITI UPM P U S A T P E N G U R U

Lebih terperinci

AGENDA 6.4: KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

AGENDA 6.4: KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN AGENDA 6.4: KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 1. Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2016/2017 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan Universiti

Lebih terperinci

SENARAI SEMAK YANG DIHANTAR KEPADA SIRIM. TINDAKAN LAMPIRAN BUKTI OBJEKTIF Peneraju Proses Penyelidikan dan Inovasi

SENARAI SEMAK YANG DIHANTAR KEPADA SIRIM. TINDAKAN LAMPIRAN BUKTI OBJEKTIF Peneraju Proses Penyelidikan dan Inovasi YANG DIHANTAR KEPADA SIRIM (Lampiran boleh dilihat di Bahagian Jaminan Kualiti atau di PTJ) NCR NO: AL Penyelidikan dan Inovasi Senarai tugas penyelaras dan pegawai makmal yang lama dan baharu. (FPV, FK,

Lebih terperinci

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM No. CPD PGR ISMS 1/2017 BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

5.1.2 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

5.1.2 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 5.1.2 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2017 1. TARIKH AUDIT Audit Dalaman

Lebih terperinci

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 10 APRIL Oleh: ROZI TAMIN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR

UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 10 APRIL Oleh: ROZI TAMIN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA 10 APRIL 2014 ---------------------------- Oleh: ROZI TAMIN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM PEJABAT PENDAFTAR PENGENALAN BAHAGIAN JAMINAN KUALITI (BJK UPM) KETUA BAHAGIAN

Lebih terperinci

Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 Jld. 1(18)Tarikh : 30 Disember 2015 Bersamaan : 19 Rabiulawal 1437H PEKELILING BENDAHARI BIL.

Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 Jld. 1(18)Tarikh : 30 Disember 2015 Bersamaan : 19 Rabiulawal 1437H PEKELILING BENDAHARI BIL. Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 Jld. 1(18)Tarikh : 30 Disember 2015 Bersamaan : 19 Rabiulawal 1437H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 11 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( )

SENARAI JADUAL BERTUGAS JURUAUDIT UNIVERSITI ( ) 1 Encik Abd. Razak Ahmad Penerbit a_razak@upm.edu.my Aktif 02 Mac 2016 2 Encik Abdul Mohammad Omar Fakulti Sains Pertanian dan mohamad@btu.upm.edu.my/ momad@upm.edu.my K17 (C17) KOSASS (C6) Aktif 02 Mac

Lebih terperinci

Nama Juruaudit Dalaman Universiti. 1. Mat Razi Abdullah (KsK) Pusat Islam 2. Nasrudin Yahya Fakulti Ekologi Manusia

Nama Juruaudit Dalaman Universiti. 1. Mat Razi Abdullah (KsK) Pusat Islam 2. Nasrudin Yahya Fakulti Ekologi Manusia JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Nota: * Audit Pengurusan 14/7 jam 3.00 petang KsK Ketua sub 1. Pusat Jaminan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN PERTAMA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN PERTAMA (JANUARI - MAC 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH PRASISWAZAH Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik / SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya PERKARA TEMPOH DITETAPKAN

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN PENUH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN PENUH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN PENUH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pertanian (22/6) (18/7) FAKULTI PERTANIAN Belum diluluskan kerana belum mengemukakan maklumbalas semasa uarat diadakan Hortikultur

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. M/balas fakulti. Ulasan Pengerusi Panel Penilai

LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. M/balas fakulti. Ulasan Pengerusi Panel Penilai LOG PEMANTAUAN AKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pertanian Hortikultur (Perniagaantani) Bacelor Pertanian (Akuakultur) Bacelor Pertanian (Sains Ternakan) Sumber Tanah Perladangan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KETIGA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KETIGA (JULAI- SEPTEMBER 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN (JAD) UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017 Dikemaskini: 19 Julai 2017 Nota: KsK Ketua sub Bil 1. - Pusat Jaminan Kualiti

Lebih terperinci

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm Laporan

Lebih terperinci

Taklimat Persediaan Menghadapi Audit SIRIM ISMS & EMS

Taklimat Persediaan Menghadapi Audit SIRIM ISMS & EMS Taklimat Persediaan Menghadapi Audit SIRIM ISMS & EMS Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 & Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 4 Oktober 2019 9.00 pagi Mini

Lebih terperinci

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR

KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR KOD FAIL DAN SENARAI PEGAWAI PENYELARAS KOLEJ/PERSATUAN/KELAB PELAJAR BIL KATEGORI PERSATUAN / KELAB KOD 1. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI UPM/HEPA/BHEP/1 2. SUKAN DAN REKREASI UPM/HEPA/BHEP/2 3. KEPEMIMPINAN

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT AGENDA 5.1.2 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Tuju 1. Kertas ini adalah bertuju untuk mendapat pertimbg d ketetap Mesyuarat

Lebih terperinci

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu: LAMPIRAN 23 LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER 216/217 DAN PERANCANGAN MENGADAKAN SOAL SELIDIK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-30 Laporan Tindakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali Ke-29 BIL. MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. Minit 29.2 PKPU (a) (ii) Minit 27.2

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN

ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN ANALISA DAPATAN SOAL SELIDIK KEPUASAN PEKERJAAN DISEMBER 212 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AKADEMIK DAN KUALITI 6 MAC 213 1 1. Maklumat Kajian 1.1 Jumlah Responden Jumlah Responden adalah seramai 5 orang. 1.1.1

Lebih terperinci

SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM P R O G R A M T R A N S F O R M A S I M I N D A B A G I K U M P U L A N P E N G U R U S A N D A N P R O F E S I O N A L ( A K A D E M I K ) S i r i 1/2019 SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM 16 J a n u a r i

Lebih terperinci

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KEMASKINI 141216 MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE 30 PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU) JAM 2.30 PETANG DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA PERKARA BERBANGKIT Tindakan Susulan JK Kualiti

Lebih terperinci

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2016)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 31 Disember 2016) 1. 2008 Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS) 25 Januari 2008 25 Januari 2018 2. Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos 2018 Pejabat Timbalan Naib Canselor (& Inovasi) / Sains & Teknologi Perhutanan 3. 2010

Lebih terperinci

SENARAI JURUAUDIT UPM DAN JADUAL BERTUGAS AUDIT DALAMAN 2013 (KEMAS KINI )

SENARAI JURUAUDIT UPM DAN JADUAL BERTUGAS AUDIT DALAMAN 2013 (KEMAS KINI ) Timbalan SAPAAN NAMA 1 Encik Abd. Razak Ahmad Pereka 1 (B48) Penerbit F1-K2 F2-KTDI a_razak@putra.upm.edu.my 2 Encik Abdul Mohammad Omar Pegawai Teknologi Maklumat (F44) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTM.J.02.02/1 0.12/27 Jld.2 (1) 7 Januari 2014 5 Rabiulawal1435 SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BIL.1/2014 Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Timbalan Naib Canselor

Lebih terperinci

MAKLUMBALAS PEMEGANG TARUH AGENDA 6.3

MAKLUMBALAS PEMEGANG TARUH AGENDA 6.3 AGENDA 6.3: LAPORAN SOAL SELIDIK PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PERKASA PUTRA BAGI SESI KEMASUKAN SEMESTER SEPTEMBER 2016/2017 DAN PERANCANGAN MENGADAKAN SOAL SELIDIK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100%

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI NOVEMBER 2017 SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK KENYATAAN PP NOV CATATAN 100% SKOP UTAMA BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah dalam laman web Bahagian Akademik/SMP Menu Portal Pelajar MyJadual pada minggu ke-11

Lebih terperinci

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017

KOMPONEN PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN TAHUN 2017 cqa@upm.edu.my Bahagian Audit Dalam Pejabat Pendaftar Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pusat Jaminan Pusat Jaminan Kualiti Kualiti Pejabat

Lebih terperinci

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 Jun 2018)

Senarai MoU/MoA Dalam Negara (yang masih sah sehingga 30 Jun 2018) 1. 2001 Majlis Sukan Negara (MSN) 5 November 2001 Tiada Pejabat Pendaftar 2. 2008 Heveaboard Berhad 25 Ogos 2008 25 Ogos Perhutanan 3. 2010 Asia Pacific Flight Training (APFT) 18 Februari 2010 18 Februari

Lebih terperinci

RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN Mei 2019

RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN Mei 2019 RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:20 TAHUN 2019 2019 Ketua Dalaman ISMS: Tn. Hj. Mat Razi Abdullah Timb. Ketua Dalaman ISMS: Puan Noraihan Noordin

Lebih terperinci

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS

AGENDA (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS AGENDA 6.1.2 (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015

Lebih terperinci

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38 Agenda 3.0 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38 BIL MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. 38.3.1 (b)(iii) Laporan Pencapaian Pelan Fungsian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: OPR/PNC-BPK/BL01/AKREDITASI Tarikh Makluman Tarikh Terima (UPM/SWA-01) Tarikh Pemulangan Dokumen Tidak Lengkap Tarikh Penerimaan Dokumen Lengkap Tarikh Hantar Ke BPK Tarikh Lantikan Panel Penilai Tarikh Hantar Dokumen Kepada Panel

Lebih terperinci