MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI"

Transkripsi

1 MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI Versi 1.1 PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CiRNeT) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM SERDANG TEL: FAKS:

2 DEFINASI INDUSTRI Semua entiti berikut kecuali university dan Institut pengajian Tinggi 1. Syarikat Swasta (GLC/PLC/MNC, SME etc) BERNAS, Felda Global Ventures, IBM, 2. Agensi kerajaan Jabatan Kerja Raya, Kementerian Kesihatan, Sekolah, FELDA, RISDA 3. Badan bukan kerajaan MAKNA, Persatuan Pengilang Malaysia, Institution of Engineers, Malaysia Nota: Terdapat Pusat /Institut /Pejabat yang dipunyai oleh NGO /Swasta /Kerajaan tetapi ditempatkan di Universiti adalah didefinasi sebagai Industri (contoh: Asian Fisheries Society di UIPM, IRRI di UPLB) 1

3 PROJEK JARINGAN INDUSTRI (28 KATEGORI PROJEK) 2

4 PERANAN AHLI AKADEMIK UPM DALAM PROJEK KETUA PROJEK : Berperanan sebagai Ketua bagi sesuatu projek secara kumpulan atau secara individu Daftar Projek PENYELARAS: Dilantik oleh PTJ untuk melaksanakan sesuatu tugas seperti Penyelaras Latihan Industri Daftar Projek AHLI PROJEK: Menyertai sebarang projek sebagai ahli sahaja. Jika nama tiada dalam senarai projek yang disetai, ahli perlu memaklumkan kepada ketua projek untuk memasukan nama anda. JEMPUTAN : Organisasi luar mengiktiraf kepakaran ahli akademik UPM dengan menjemput secara lisan atau bertulis ke sebarang aktiviti anjuran mereka seperti memberi ceramah, nasihat, pengadil dan sebagainya Daftar Projek Tanpa ahli projek 3

5 4

6 Login Masukan ID Putra dan Kata Laluan Langkah 1. Untuk daftar sebagai ketua projek selain dari Latihan Industri, Klik menu Daftar Projek 5

7 Langkah 2. Klik Projek Penglibatan Industri dan klik butang Daftar Projek Sila buat pilihan Jenis Pendaftaran Projek Langkah 3. Isikan maklumat Pendaftaran Projek Penglibatan Industri dan Klik butang SIMPAN 6

8 Pilih PTJ tuan/puan Pilih kategori projek selain dari Latihan Industri 7

9 Contoh maklumat yang telah lengkap di isi Langkah 4. Klik Daftar Organisasi Terlibat dan buat pilihan nama organisasi 1. Pilih nama organisasi yang terdapat di dalam sistem Jika terdapat lebih dari satu organisasi sila klik butang TAMBAH 2. jika nama industri tiada dalam senarai sila klik untuk daftar organisasi tiada dalam senarai Klik untuk daftar organisasi baharu 8

10 langkah 5: Klik Daftar Ahli Projek dimana senarai nama ahli projek yang sama-sama menjalankan aktiviti dan klik butang TAMBAH Langkah 6. Bagi Organisasi Baharu sila lengkapkan Maklumat Industri dan Klik butang SIMPAN seterusnya klik PEGAWAI DIHUBUNGI (1) serta (2) dan Klik butang SIMPAN 9

11 Langkah Klik menu Rekod Penglibatan dan Klik pada columns tindakan sama ada untuk : KEMASKINI PROJEK, REKOD LAPORAN atau HAPUS PROJEK 2. Klik REKOD LAPORAN untuk mengisi data projek mengikut suku tahunan Klik icon ini untuk Kemaskini, Rekod Laporan, Hapus Data Langkah 8. Pilih sukuan yang berkenaan dan Klik Tambah Laporan Aktiviti 10

12 Langkah 9. Isikan Keterangan Aktiviti Projek untuk pergi ke halaman seterusnya dan Klik butang SIMPAN Langkah 10. Klik pada Sumbangan Dana dan isikan maklumat yang berkaitan dan klik butang SIMPAN 11

13 Langkah 11. Klik Dokumen Sokongan untuk memuat turun dokumen bagi setiap dimensi (bagi tujuan penarafan bintang) dan Klik butang SIMPAN Langkah 12. Klik Penarafan Bintang untuk menentukan penarafan bintang yang di perolehi bagi setiap projek jaringan industri 12

14 KES 2 : LATIHAN INDUSTRI DALAM NEGARA ATAU LATIHAN INDUSTRI LUAR NEGARA Bagi Daftar Projek untuk Latihan industri ikut langkah dari 1 sehingga langkah 8 1. Klik menu Rekod Penglibatan dan Klik pada item tindakan sama ada untuk : KEMASKINI PROJEK REKOD LAPORAN HAPUS PROJEK 2. Klik REKOD LAPORAN untuk mengisi data projek mengikut suku tahunan Klik icon ini untuk kemaskini, Rekod Laporan, Hapus Data 13

15 Langkah 8. Pilih sukuan yang berkenaan dan Klik Tambah Laporan Aktiviti Langkah 9: Isikan maklumat yang diperlukan dan klik butang SIMPAN 14

16 Langkah 10. Klik pada Sumbangan Dana dan isikan maklumat yang berkaitan dan klik butang SIMPAN Langkah 11. Klik Dokumen Sokongan untuk memuat turun dokumen bagi setiap dimensi (bagi tujuan penarafan bintang) dan Klik butang SIMPAN 15

17 Langkah 12. Klik Penarafan Bintang untuk menentukan penarafan bintang yang di perolehi bagi setiap projek jaringan industri 16

18 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SISTEM ICRIS MANUAL PELAPORAN BAGI PROJEK KOMUNITI (TAHUN 2015) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) BAHAGIAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PEMINDAHAN ILMU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM SERDANG TEL: /1814 FAKS: /

19 Kategori Projek DEFINISI KATEGORI PROJEK KOMUNITI Definasi Projek One-Off- Individu Merangkumi sebarang aktiviti komuniti yang dijalankan sekali sahaja atas kapasiti individu di sesuatu tempat untuk jangkamasa yang singkat. Projek One-off sukar untuk mencapai tahap bintang lima. Kebiasaanya, projek hanya mendapat penarafan bintang 1 hingga 3 sahaja. Contohnya seperti penceramah JINM, Pengadil untuk pertandingan dsb Projek One-Off- Berkumpulan (terlibat secara langsung) Merangkumi sebarang aktiviti komuniti yang dijalankan sekali sahaja di sesuatu tempat untuk jangkamasa yang singkat. Projek melibatkan penglibatan beberapa ahli yang sama-sama membantu mejayakan projek tersebut. Projek One-off sukar untuk mencapai tahap bintang lima. Kebiasaanya, projek hanya mendapat penarafan bintang 1 hingga 3 sahaja. Contohnya Bengkel pendedahan Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) kepada pelajar luar bandar. Melibatkan beberapa orang pensyarah dalam keempat-empat bidan yang disebutkan yang akan sama-sama menjayakan bengkel ini. Projek One-Off- Berkumpulan (terlibat secara tidak langsung) Merangkumi sebarang aktiviti komuniti yang dijalankan sekali sahaja di sesuatu tempat untuk jangkamasa yang singkat. Projek melibatkan penglibatan beberapa ahli, tetapi terdapat beberapa orang yang terlibat secara tidak langsung dalam mejayakan projek tersebut. Projek One-off sukar untuk mencapai tahap bintang lima. Kebiasaanya, projek hanya mendapat penarafan bintang 1 hingga 3 sahaja. Contohnya Kursus Asas Statistik anjuran INSPEM, tetapi melibatkan pensyarah dari fakulti pertanian sebagai penceramah. Penceramah ini tidak terlibat dalam penganjuran dsbnya tetapi hanya hadir untuk memberikan ceramah. Projek Berterusan merangkumi aktiviti pemindahan ilmu dalam pembangunan komuniti yang dijalankan secara berperingkat sehingga komuniti menerima manfaat sepenuhnya dan mampu untuk meneruskan aktiviti tersebut secara lestari. Projek berpotensi untuk mencapai tahap bintang lima. Projek Libatsama PTJ Merangkumi sebarang aktiviti komuniti yang melibatkan projek komuniti multidisiplin yang diselaras oleh satu PTJ, manakala beberapa PTJ yang lain mengetuai sub projek di bawahnya. Projek berpotensi untuk mencapai tahap bintang tiga hingga lima. Jenis Geran Geran KTP Merujuk kepada Geran Program Pemindahan Ilmu (Knowledge Transfer Program) di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk memindahkan ilmu pengetahuan dari Universiti Awam kepada pihak industri dan komuniti. Geran KTGS Merujuk kepada Geran Program Pemindahan Ilmu di bawah naungan UPM di mana sumber dana adalah peruntukan khas daripada Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), UPM, bagi merealisasikan matlamat ke 3 UPM Geran UCTC-NBOS Merujuk kepada Geran Program Komuniti di bawah peruntukan khas daripada National Strategi Unit (NSU, Kementerian Kewangan Malaysia) dan merupakan inisiatif bagi menjalankan program-program di bawah Strategik Lautan Biru Kebangsaan. 18

20 LAMPIRAN 4B MAKLUMAT TAMBAHAN_URUSETIA PTJ Lantikan a) Peranan Urusetia PTJ akan didaftarkan oleh pihak Urusetia TNC JINM/Urusetia UCTC. b) Setelah didaftarkan, pegawai akan mendapat paparan sebagai Urusetia PTJ. c) Urusetia PTJ pertama yang didaftarkan boleh mendaftarkan pegawai lain sebagai Urusetia PTJ. Maksimum adalah 3 orang sahaja. Peranan Urusetia PTJ a) Mengisi Borang Pendaftaran Perancangan Komuniti setiap tahun sebelum 31 Disember tahun semasa. b) Mengisi pelaporan aktiviti komuniti PTJ. c) Mengisi pelaporan Impak NBOS PTJ. d) Menyemak dan mengemaskini laporan tetapi tidak boleh mengesahkan laporan. Kuasa mengesahkan hanya terletak di bawah peranan Ketua PTJ. e) Memaklumkan kepada Ketua Projek sekiranya laporan memerlukan perubahan/penambahbaikan. f) Memastikan semua laporan yang dibuat oleh ketua projek disahkan oleh Ketua PTJ. Paparan Urusetia PTJ a) Urusetia PTJ boleh melihat senarai semua projek yang didaftarkan oleh Urusetia PTJ/ahli-ahli PTJ (ahli akademik & pegawai P&P). 19

21 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SISTEM ICRIS MANUAL PELAPORAN BAGI GERAN PROJEK (KTP - KTGS - NBOS) (TAHUN 2015) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) BAHAGIAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PEMINDAHAN ILMU UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM SERDANG TEL: /1814 FAKS: /

22 Langkah 1. Login Masukan ID Putra dan Kata Laluan Langkah 2. Klik menu Khidmat Komuniti 21

23 Langkah 3. Klik menu Perancangan Projek Komuniti Langkah 4. Klik menu Geran Projek JINM 22

24 Langkah 5. Klik menu Jenis Geran Projek. Sama ada KTP, KTGS atau UCTC NBOS. Lengkapkan maklumat lain yang diperlukan dengan tepat dan Klik butang simpan Langkah 6. Klik menu Khidmat Komuniti dan Klik menu Geran Projek JINM

25 Langkah 7. Sistem ICRIS akan mengeluarkan paparan Senarai Jadual Perancangan Projek JINM Langkah 8. Klik icon tindakan yang dikehendaki dalam ruangan tindakan 24

26 Langkah 8.1, Klik icon pertama untuk kemaskini maklumat projek Langkah 8.2, Klik icon kedua untuk membuat laporan projek Langkah 8.3 Klik icon ketiga untuk hapus data projek Langkah 9. Seterusnya Klik icon Rekod Laporan untuk membuat laporan projek. 25

27 Langkah 10. Lengkapkan maklumat projek yang berkaitan dan tekan butang Kemaskini Langkah 11. Klik menu Tambah Laporan Aktiviti di bahagian Senarai Rekod Laporan Aktiviti Geran Projek Langkah 12. Klik kategori laporan yang ingin dilaporkan 26

28 Langkah 13. Klik nama pelapor dari senarai ahli projek dan Klik butang Simpan Langkah 14. Lengkapkan maklumat projek yang berkaitan dan tekan butang Kemaskini Langkah 15. Selepas langkah No. 14, Laporan terbaru akan dipaparkan Langkah 16. Klik icon Hantar Pengesahan 27

29 Langkah 17. Klik Icon Hantar Pengesahan. Pengesahan akan dihantar kepada Urusetia/Ketua PTJ untuk disahkan. Langkah 18. Proses oleh pegawai akademik tamat. 28

30 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SISTEM ICRIS MANUAL PELAPORAN IMPAK (NBOS) (TAHUN 2015) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM SERDANG TEL: /1817 FAKS: /

31 Langkah 1. Laman web: LOGIN MANUAL PELAPORAN IMPAK (NBOS) Masukkan Id UPM dan Kata laluan Klik Log Masuk Langkah 2. Pilih menu Pelaporan Impak (NBOS) Langkah 3. Pilih Inisiatif untuk memasukkan data laporan. 30

32 Langkah 4. Inisiatif 1: Program 1: Latihan Industri - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Langkah 5. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Icon: Telah disahkan Menunggu Pengesahan Kemaskini Laporan Hapus Projek Hantar untuk Pengesahan 31

33 Langkah 6. Inisiatif 1: Program 2: Program Komuniti Berkredit - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. 32

34 Langkah 7. Inisiatif 2: Program 1: Knowledge Transfer Program (KTP) - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. 33

35 Langkah 8. Inisiatif 2: Program 2: Sukarelawan Berasaskan Ilmu (Tidak Berkredit) - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. 34

36 Langkah 9. Inisiatif 3: Program 1: Tempahan Fasiliti Sukan - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. 35

37 Langkah 10. Inisiatif 3: Program 2: Tempahan Fasiliti Umum - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Langkah 11. Inisiatif 3: Program 3: Tempahan Makmal - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. 36

38 Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Langkah 12. Inisiatif 3: Program 4: Kursus Jangka Pendek - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. 37

39 Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Langkah 13. Inisiatif 3: Program 5: Pakej Pelancongan Kampus - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. 38

40 Langkah 14. Inisiatif 3: Program 6: Lawatan Tempat Menarik - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Langkah 15. Inisiatif 4: Program: Kursus Jangka Pendek oleh Pakar Industri - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. 39

41 Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Langkah 16. Inisiatif 5: Program: Keusahawanan - Masukkan data seperti yang diperlukan dan simpan. 40

42 Senarai data yang telah dimasukkan akan appear di bawah dan setiap data perlu diklik pengesahan dan Ketua PTJ akan mengesahkan terlebih dahulu sebelum Urusetia UCTC menerima laporan. Langkah 17. Klik Laporan Impak NBOS: PTJ Pilih bulan laporan Sukuan dan Tahun, kemudian klik JANA LAPORAN 41

43 LANGKAH 18. Pilih ikon dan klik laporan sama ada dalam bentuk EXCEL atau ikon Printer LANGKAH 19. Cetak laporan untuk simpanan PTJ 42

44 Langkah 20. Setelah selesai, Log Keluar dan Tamat. 43

MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI

MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI MANUAL SISTEM ICRIS BAGI JARINGAN INDUSTRI Versi 1.1 PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CiRNeT) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG TEL: 03-8947 1193 FAKS: 03-89464239 0 DEFINASI INDUSTRI Semua

Lebih terperinci

LAMPIRAN B KETERANGAN BAGI BENTUK / KATEGORI PROGRAM KOMUNITI. A) Projek One-Off Individu

LAMPIRAN B KETERANGAN BAGI BENTUK / KATEGORI PROGRAM KOMUNITI. A) Projek One-Off Individu LAMPIRAN B KETERANGAN BAGI BENTUK / KATEGORI PROGRAM KOMUNITI A) Projek One-Off Individu Merangkumi sebarang projek komuniti yang dijalankan sekali sahaja atas kapasiti individu di sesuatu tempat untuk

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM)

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) (TAHUN 2019 - Pindaan kali ke-3) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) (SEKRETARIAT

Lebih terperinci

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT DAN MASYARAKAT ( DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pegawai di Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT) dan Pusat Tanggung Jawab (PTJ) apabila

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan komuniti UPM dengan pihak komuniti. jaringan 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan

Lebih terperinci

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT () Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan jaringan komuniti UPM dengan pihak komuniti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penyelarasan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM)

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) (TAHUN 2017 - Pindaan kali ke-2) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) (SEKRETARIAT

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM)

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) (TAHUN 2014) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) (SEKRETARIAT SKIM GERAN PROGRAM

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM)

GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (KTGS JINM) (TAHUN 2017) PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) (SEKRETARIAT SKIM GERAN PROGRAM

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI

PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI PANDUAN PENGGUNA UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI i ISI KANDUNGAN PENGENALAN... 3 PORTAL 1MTC... 4 1 LAMAN UTAMA... 4 1.0 Mengenai Laman Utama...

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT () Halaman: 1/6 1. Tujuan Garis Panduan (GP) ini bertujuan untuk menerangkan definisi dan panduan dalam pelaksanaan jaringan komuniti Universiti Putra Malaysia di peringkat universiti atau Pusat Tanggungjawab

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA KETUA KUMPULAN

MANUAL PENGGUNA KETUA KUMPULAN MANUAL PENGGUNA KETUA KUMPULAN Cara-Cara Mengakses Sistem Pengurusan KIK UiTM 1. Untuk mencapai Sistem Pengurusan KIK UiTM, pengguna perlu menggunakan pelayar web (Web Browser) dan menaip alamat web (URL)

Lebih terperinci

Anugerah Keterlibatan Komuniti

Anugerah Keterlibatan Komuniti a UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Komuniti ANUGERAH KETERLIBATAN KOMUNITI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah komited

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 03 01/10/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

TAKLIMAT PERLAKSANAAN PROJEK

TAKLIMAT PERLAKSANAAN PROJEK TAKLIMAT PERLAKSANAAN PROJEK KNOWLEDGE TRANSFER GRANT SCHEME (KTGS JINM) 2019 Pusat Transformasi Komuniti Universiti Tarikh: 3 Julai 2019 Oleh: Prof Dr. Mansor Abu Talib Pengarah UCTC Ucapan Setinggi TAHNIAH..

Lebih terperinci

BAHAGIAN PERKOMPUTERAN PENYELIDIKAN (UTMRC) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

BAHAGIAN PERKOMPUTERAN PENYELIDIKAN (UTMRC) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) MANUAL PENGGUNA (Kemaskini Sept 207) Sistem Modul eaktiviti ver. BAHAGIAN PERKOMPUTERAN PENYELIDIKAN (UTMRC) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

Sistem Kumpulan Wang Pengurusan Perkhidmatan Pelajar (kw3p)

Sistem Kumpulan Wang Pengurusan Perkhidmatan Pelajar (kw3p) Sistem Kumpulan Wang Pengurusan Perkhidmatan Pelajar (kw3p) http://kw3p.uitmapps.com Manual Pengguna [Pelajar] 1. Pendaftaran Akaun Baru Pelajar Untuk log-in atau mendaftar bagi sistem KW3P, sila layari

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/7 1. Tujuan Garis Panduan (GP) ini bertujuan untuk menerangkan definisi dan panduan dalam pelaksanaan jaringan komuniti Universiti Putra Malaysia di peringkat universiti atau Pusat Tanggungjawab

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN GALAKAN PENYELIDIKAN INDUSTRI/KOMUNITI. No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa

GARIS PANDUAN GERAN GALAKAN PENYELIDIKAN INDUSTRI/KOMUNITI. No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa GARIS PANDUAN GERAN GALAKAN PENYELIDIKAN No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/10/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 8 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 5 TAHUN PELAKSANAAN SISTEM eproper

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 5 TAHUN PELAKSANAAN SISTEM eproper SPP(S).100-1/6/1 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 5 TAHUN 2018 PELAKSANAAN SISTEM eproper TUJUAN 1. Pekeliling ini bertujuan memaklumkan keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan

Lebih terperinci

Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena

Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena Majlis HKIP 2017 13 April 2017 Peneraju: Pn. Siti Rozana

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah bekerjasama

Lebih terperinci

HRMIS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM)

HRMIS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) HRMIS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) MANUAL HRMIS 2.0 PENGURUSAN REKOD PERIBADI *Submodul Rekod Peribadi (Maklumat Keluarga) SEKSYEN PERJAWATAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU)

MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) Tarikh Kuatkuasa 31/07/2013 CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN

Lebih terperinci

Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi

Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi Latihan Aplikasi Sistem HRMIS Pengurusan Rekod Peribadi SEKTOR HRMIS UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TEL : 054506365/6934/6859 FAX : 054595488 PINDAAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PADANAN KOLABORASI

GARIS PANDUAN DANA PADANAN KOLABORASI GARIS PANDUAN DANA PADANAN KOLABORASI No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM)

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN 2: TRANSFORMASI- SUB- KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI

TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN 2: TRANSFORMASI- SUB- KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI TAKLIMAT ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN: KOMPONEN 2: TRANSFORMASI- SUB- KOMPONEN JARINGAN KOMUNITI PENERAJU: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) POSTER

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN PERJAWATAN ONLINE (JAWATAN PENTADBIRAN) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN PERJAWATAN ONLINE (JAWATAN PENTADBIRAN) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA E P E R J A W A T A N P E N T A D B I R A N V E R 2. 0 1 MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN PERJAWATAN ONLINE (JAWATAN PENTADBIRAN) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA E P E R J A W A T A N P E N T A D

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/01/2015 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM E-VETTING

MANUAL SISTEM E-VETTING MANUAL SISTEM E-VETTING PERMOHONAN TAPISAN HALUS / KASAR (LANTIKAN SPAJ) Setiap pemohon perlu mendaftar sebagai pengguna sistem sebelum log masuk ke dalam sistem. Klik pada Daftar Baru untuk mendaftar.

Lebih terperinci

AGENDA 11.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN

AGENDA 11.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN AGENDA 11.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN 1. TUJUAN Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) mengenai peluang penambahbaikan

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02

MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 MANUAL OPERASI SMPU PENGGUNA UKM-SPKP-CRIM-PK01-MO02 Disediakan Disemak Diluluskan Urus Setia SPKP... Mohd Hashrifa Hashim Eksekutif / Ketua Jaminan Kualiti... Prof. Dr. Muhammad Fauzi Mohd. Zain Pengarah

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MODUL BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK DIGUNAPAKAI PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN STRUKTUR PROSES BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM Modul 1 : Mendaftar masuk, melihat butiran, mengemaskini dan memadam rekod notifikasi Kemalangan

MANUAL PENGGUNA SISTEM Modul 1 : Mendaftar masuk, melihat butiran, mengemaskini dan memadam rekod notifikasi Kemalangan Sistem Pemantauan Keselamatan Dan Kesihatan ( SPKK ) Kepada FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD MANUAL PENGGUNA SISTEM Modul 1 : Mendaftar masuk, melihat butiran, mengemaskini dan memadam rekod notifikasi

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Portal eli - (PENYELARAS) Sistem Pengurusan Latihan Industri

Manual Pengguna. Portal eli - (PENYELARAS) Sistem Pengurusan Latihan Industri Manual Pengguna Portal eli - (PENYELARAS) Sistem Pengurusan Latihan Industri Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.1 15/12/14 Maziah Draf Manual Penyelaras V1.1 Document Sign-Off Nama dan

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia Manual Pengguna Sistem etender adalah sistem yang digunakan oleh, Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia untuk proses pengiklanan tawaran Sebut Harga dan Tender universiti. Manual Pengguna ini masih

Lebih terperinci

Pangkalan Informasi modul-modul ep 2012 PEMBELIAN TERUS. 1.Bagaimanakah untuk mencipta nota pelarasan kredit? Jawapan :

Pangkalan Informasi modul-modul ep 2012 PEMBELIAN TERUS. 1.Bagaimanakah untuk mencipta nota pelarasan kredit? Jawapan : PEMBELIAN TERUS 1.Bagaimanakah untuk mencipta nota pelarasan kredit? Jawapan : Nota pelarasan kredit boleh dicipta oleh pembekal dengan pergi ke bahagian tadbir pesanan, klik di bahagian cipta nota pelarasan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: PU/PS/GP003 GARIS PANDUAN SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK GARIS NDUAN SISTEM PENASIHATAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis Panduan Sistem Penasihatan Akademik ini bertujuan memberi penjelasan kepada pelajar, penasihat akademik dan pegawai universiti yang terlibat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) TOP DOWN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM)

GARIS PANDUAN GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) TOP DOWN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) GERAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN (GUP) TOP DOWN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS) MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR

MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS)  MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR MANUAL PENGGUNA SISTEM LKK-ONLINE (SISTEM LAPORAN KEMAJUAN KURSUS) http://hronline.ums.edu.my/lkk MODUL PENSYARAH/KAKITANGAN CUTI BELAJAR ANTARAMUKA UTAMA SISTEM ONLINE LAPORAN KEMAJUAN KURSUS PENSYARAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN INSENTIF PhD Pusat Penyelidikan dan Inovasi/Jabatan Pendaftar

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN INSENTIF PhD Pusat Penyelidikan dan Inovasi/Jabatan Pendaftar GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN INSENTIF PhD Pusat Penyelidikan dan Inovasi/Jabatan Pendaftar BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.1 Falsafah Skim Geran Penyelidikan Insentif PhD Sebagai sebuah universiti yang

Lebih terperinci

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR MULA

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR MULA MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANAA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) Tarikh Kuatkuasa 01/06/2013 CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2018 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1

PANDUAN PENGGUNA. Modul 1 PANDUAN PENGGUNA Modul 1 ORANG AWAM Versi 1.01 Disedia oleh : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 1 Isi Kandungan 1.0 Pengenalan...3 1.1 Platform Untuk Semua...3 1.2 Komponen Sistem OSC Online...3

Lebih terperinci

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT () Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan kerjasama dengan pihak industri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan kerjasama UPM dengan pihak

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT Tajuk 11: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT 11.1 Peranan Peminta: Penciptaan Nota Pelarasan Debit Perkhidmatan

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES 1. Capai laman web CWGS di http://cwgs.utm.my 2. Maklumat permohonan, panduan dan syarat terkandung di dalam laman web ini 3. Untuk mencapai Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016

MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PELAJAR EKSEKUTIF 01 Disember, 2016 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem (masukkan memulakan sistem dan alamat URL) 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Halaman Log Masuk 3 4.2 Halaman Utama 4.2.1

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2017) 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN TIER 1 UNIVERSITI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 1. Latar Belakang Mesyuarat Pengurusan Sektor Pengajian Tinggi Bil. 11/2014 bertarikh 7 Julai 2014 telah bersetuju untuk mengadakan Higher Education

Lebih terperinci

Nama calon * :.. UKM (PER) * :.. Jawatan * :... No. Telefon Bimbit dan No. Tel Pejabat * :... TANDAKAN SEMAKAN ADA ( ) DAN TIADA (X) (diisi oleh BSM)

Nama calon * :.. UKM (PER) * :.. Jawatan * :... No. Telefon Bimbit dan No. Tel Pejabat * :... TANDAKAN SEMAKAN ADA ( ) DAN TIADA (X) (diisi oleh BSM) SENARAI SEMAK PERMOHONAN SOKONGAN BAGI MENDAPATKAN TARAF PERMASTAUTIN TETAP (PR) / PERMIT MASUK BAGI PENSYARAH DAN PEGAWAI PERUBATAN WARGA ASING UNTUK TAPISAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA PERHATIAN:

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) (PINDAAN TAHUN 2015) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN

Lebih terperinci

PERMOHONAN SKIM GERAN PROGRAM PEMINDAHAN ILMU

PERMOHONAN SKIM GERAN PROGRAM PEMINDAHAN ILMU PROGRAM PEMINDAHAN ILMU (Knowledge Transfer Program) KTP Garis Panduan Borang Permohonan Geran KTP KTP INDUSTRI (Versi 1.0 Mac 2011) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA PERMOHONAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN KURSI KEPIMPINAN WANITA

GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN KURSI KEPIMPINAN WANITA GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN KURSI KEPIMPINAN WANITA No Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 01 1 Oktober 2017 KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1. PENGENALAN 3 2. SYARAT PERMOHONAN 3 3. SKOP PENYELIDIKAN

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN ILMU icris BERSAMA ITAFos, UPM 15 JUN 2017

SESI PERKONGSIAN ILMU icris BERSAMA ITAFos, UPM 15 JUN 2017 SESI PERKONGSIAN ILMU icris BERSAMA ITAFos, UPM 15 JUN 2017 PELAN STRATEGIK UPM KPI UPM MENERAJUI KELESTARIAN HIJAU UNTUK KESEJAHTERAAN KAMPUS MEMBUDAYAKAN KESUKARELAWAN CITRA UPM SEBAGAI TAMAN ILMU DAN

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

1. LAMAN UTAMA DAN PENDAFTARAN. Rajah 1.1: Laman Daftar Akaun Baru

1. LAMAN UTAMA DAN PENDAFTARAN. Rajah 1.1: Laman Daftar Akaun Baru SISTEM PERMOHONAN UPUSkills MENYAMBUNG TAHAP BAGI LEPASAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM), DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA (DKM), SURUHANJAYA TENAGA (ST) DAN PENGAJIAN SIJIL PENGAJAR VOKASIONAL (VTO) AMBILAN

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK)

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Versi 1.0 ISI KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA BAGI SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) POLITEKNIK TUANKU

Lebih terperinci

BIL PERKARA ( ) 1. Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh konferensi/woksyop.

BIL PERKARA ( ) 1. Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum tarikh konferensi/woksyop. BORANG AKD/KW BR01 BAHAGIAN AKADEMIK BORANG PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN MENGHADIRI KONFERENSI/WOKSYOP LUAR NEGARA NAMA PTJ BIL PERKARA ( ) 1. Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya dua (2)

Lebih terperinci

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli akademik berkemampuan dan berkalibar yang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU 2018) Universiti Sultan Azlan Shah

GARIS PANDUAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU 2018) Universiti Sultan Azlan Shah GARIS PANDUAN DANA KHAS PENYELIDIKAN USAS (DKPU 2018) Universiti Sultan Azlan Shah Laman web rasmi : www.usas.edu.my Cetakan Pertama : 2018 Universiti Sultan Azlan Shah Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan

Lebih terperinci

PELUANG PENAMBAHBAIKAN. Pelaksanaan Tindakan

PELUANG PENAMBAHBAIKAN. Pelaksanaan Tindakan PELUANG PENAMBAHBAIKAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS EMS ISMS 1. PTJ seringkali menghadapi kesukaran untuk mendapatkan laporan kemajuan projek/ laporan akhir penyelidikan daripada penyelidik

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri Tahun 2011 ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah

Lebih terperinci

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA

SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SYARAT PERMOHONAN PERUNTUKAN KEWANGAN UNTUK MENGHADIRI SEMINAR/KONFERENSI/BENGKEL/LAWATAN LUAR NEGARA KATEGORI : PEGAWAI AKADEMIK/FELO PENYELIDIK/

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL 1 ISI KANDUNGAN 1. TUJUAN 2. SKOP 3. MANUAL PENGGUNA 2 1. TUJUAN Manual Pengguna ini bertujuan untuk menerangkan langkah-langkah menggunakan aplikasi atas talian bagi sistem PENDAFTARAN PEMBEKAL, Universiti

Lebih terperinci

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

SOKONGAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT () Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan kerjasama dengan pihak industri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan kerjasama UPM dengan pihak

Lebih terperinci

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Tajuk 6: PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Apabila Pegawai Penerima Barang menerima barangan yang dibekalkan secara separa,

Lebih terperinci

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK

1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ANUGERAH KHAS UiTM 2015 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN 1. ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENYELIDIKAN & INOVASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN & KRITERIA

BAHAGIAN PENYELIDIKAN & INOVASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN & KRITERIA BAHAGIAN PENYELIDIKAN & INOVASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN & KRITERIA PERMOHONAN MENGHADIRI PERSIDANGAN/ BENGKEL/LAWATAN RASMI KE LUAR NEGARA (PEMBIAYAAN TABUNG PERSIDANGAN LUAR NEGARA (TPLN)/GERAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PERSIDANGAN STAF AKADEMIK UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PERSIDANGAN STAF AKADEMIK UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PERSIDANGAN STAF AKADEMIK UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015

Lebih terperinci

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PENDEK BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA http://www.research.usm.my Pengenalan Geran

Lebih terperinci

PROJEK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM FASA 2 (MyMESYUARAT 2.0) Latihan MyMesyuarat 2.0 Pentadbir

PROJEK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM FASA 2 (MyMESYUARAT 2.0) Latihan MyMesyuarat 2.0 Pentadbir PROJEK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM FASA 2 (MyMESYUARAT 2.0) Latihan MyMesyuarat 2.0 Pentadbir 1 Tugasan Pentadbir Pentadbir (Admin) sistem MyMesyuarat 2.0 dilantik bagi setiap kementerian

Lebih terperinci

LAMPIRAN 15 TINDAKAN PEMBETULAN

LAMPIRAN 15 TINDAKAN PEMBETULAN TINDAKAN PEMBETULAN (Tandakan pada ruangan yang berkaitan) QMS EMS 1. Terdapat 20 daripada 74 program pengajian prasiswazah telah tamat pusingan 5 tahun pada Semester 1 Sesi 2014/2015 merujuk kepada ketetapan

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Sistem E-Travel PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU (TCIS) SISTEM E-TRAVEL. Perubahan Dokumen

Manual Pengguna. Sistem E-Travel PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU (TCIS) SISTEM E-TRAVEL. Perubahan Dokumen Manual Sistem E-Travel Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 08/04/14 Maziah Draf Document Sign-Off Nama dan Jawatan Tandatangan Tarikh tcis_man_etravel.docx Page 1 of 16 Isi Kandungan 1.0

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA : PEGAWAI PENILAI (PP) SISTEM

MANUAL PENGGUNA : PEGAWAI PENILAI (PP) SISTEM MANUAL PENGGUNA : PEGAWAI PENILAI (PP) SISTEM ezsnap Sistem Nilaian Audit Penampilan Bahagian Audit Dalam Universiti Malaysia Terengganu MANUAL PENGGUNA VOL.2 Panduan Pegawai Penilai PANDUAN PENDAFTARAN

Lebih terperinci

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Pemohon yang menerima Anugerah Kepimpinan Akademik merupakan seorang pemimpin akademik yang komited, terlibat secara menyeluruh

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM tentang status sumber manusia UPM dari 1 Januari 2017 sehingga

Lebih terperinci

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1. 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Memastikan proses pelantikan serta kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran Universiti dibuat secara cekap dan berkesan bagi menjamin pelaksanaan sistem pengurusan kualiti UPSI.

Lebih terperinci

e-jadual Kedatangan Calon (ejkc) Manual Pengguna

e-jadual Kedatangan Calon (ejkc) Manual Pengguna e-jadual Kedatangan Calon (ejkc) Manual Pengguna Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Manual Pengguna: Majlis Peperiksaan Malaysia Page 1 1.0 PENGENALAN MANUAL PENGGUNA Sistem ejkc merupakan aplikasi dalam talian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH (GPPS) TAHUN 2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH (GPPS) TAHUN 2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH (GPPS) TAHUN 2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1 GARIS PANDUAN GERAN PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH (GPPS) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Lebih terperinci

Manual Pengguna Sistem E-PSM (Pengguna : Staf)

Manual Pengguna Sistem E-PSM (Pengguna : Staf) Manual Sistem E-PSM ( : Staf) Perubahan Dokumen Versi Tarikh Author Keterangan 1.0 12/02/2015 Yusliza Fasa 1 2.0 22/06/2015 Yusliza Fasa 2 3.0 03/11/2015 Yusliza Keseluruhan (PSM1 dan PSM2) upa_man_sistem_epsm

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KELULUSAN OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JKPU) KALI KE 100 BILANGAN 6/2016 (SAMBUNGAN) BERSIDANG PADA 7 SEPTEMBER 2016 GARIS

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA LONJAKAN PENERBITAN (DLP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM)

GARIS PANDUAN DANA LONJAKAN PENERBITAN (DLP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) GARIS PANDUAN DANA LONJAKAN PENERBITAN (DLP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INSTRUMENTASI (CRIM) KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 8 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PELATIH GIATMARA (GSPEL)

MANUAL PENGGUNA SISTEM PELATIH GIATMARA (GSPEL) MANUAL PENGGUNA SISTEM PELATIH GIATMARA (GSPEL) (PEMOHON) Versi 1 (Disember 2018) ISI KANDUNGAN 1. APA ITU GSPEL?... 2 2. PERMOHONAN BARU... 2 3. KEMAS KINI PERMOHONAN BARU... 7 4. SEMAK STATUS PERMOHONAN...

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI

TERMA RUJUKAN PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI PENTADBIR AKADEMIK FAKULTI Kemaskini: Jun 2016 DEKAN 1. Bertanggungjawab kepada Naib Canselor. 2. Bertanggungjawab sebagai ahli Senat dan Jawatankuasa Tetap Senat Universiti. 3. Melaksanakan semua keputusan

Lebih terperinci

LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN (LZNK)

LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN (LZNK) LEMBAGA ZAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN (LZNK) MANUAL PENGGUNA PORTAL PEROLEHAN Rev..0 . PENDAHULUAN Dokumen ini disediakan sebagai rujukan kepada pengguna Portal Perolehan untuk mendaftar Syarikat/Organisasi

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS)

GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI GARIS PANDUAN DANA PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN (RAGS) BAHAGIAN PERANCANGAN KECEMERLANGAN IPT JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI ARAS

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR

BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR KE UNIVERSITI AWAM /POLITEKNIK PROGRAM TAJAAN JPA CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH DALAM PERKHIDMATAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA

Lebih terperinci

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan?

FAQ s LMPK. 2) Sekiranya salah satu kertas perkaedahan tidak lulus, bolehkah LMPK dijalankan? FAQ s LMPK Lampiran 1 1) Siapa yang perlu menjalani LMPK? Pelajar-pelajar dari program Bacelor Pendidikan pada semester akhir. Setelah selesai mengikuti semua kursus wajib, major dan minor serta lulus

Lebih terperinci

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC) Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN) M a n u a l P e n g g u n a 1.0 2012 B L O K 5 & 7, P U T R A I N F O P O R T - I O I R E S O R T, J A L A N K A

Lebih terperinci