PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02"

Transkripsi

1 PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Edisi 02

2 PANDUAN PENYEDIAAN/PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci Mula Staf / TPKD PTJ 1. Buat cadangan pindaan/penambahbaikan 1. Buat cadangan proses ISO UPM dengan memajukan pindaan/penambahbaikan proses ISO UPM permohonan melalui emel/surat/borang kepada TPKD PTJ atau terus kepada TPKD PP. Sekiranya permohonan melalui TPKD PTJ, maka TPKD PTJ akan memajukan permohonan kepada TPKD PP berkaitan mengikut skop dengan merujuk kepada Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen ISO. [Rujuk Lampiran 1: Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen] TPKD PP 2. Terima permohonan cadangan pindaan dokumen ISO 2. Terima permohonan cadangan pindaan dokumen dan serahkan kepada Pemilik proses yang berkaitan untuk semakan dan penambahbaikan. Pemilik Proses B 3. Semak dokumen berdasarkan cadangan pindaan/penambahbaikan 3. Semak dokumen berdasarkan cadangan pindaan/ penambahbaikan hasil daripada: (a) cadangan/permohonan staf; (b) semakan proses kerja berdasarkan pendekatan LEAN; (c) penemuan audit; atau (d) keputusan mesyuarat. Pemilik Proses 4. Kemaskini dokumen menggunakan format dokumen ISO yang ditetapkan 4. Kemaskini dokumen menggunakan format dokumen ISO yang ditetapkan. Dapatkan softcopy format prosedur (bagi dokumen baharu) atau dokumen sedia ada daripada TPKD PP masing-masing. [Rujuk Lampiran 2: Format Prosedur ISO] Pemilik Proses 5. Isi borang Permohonan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen A 5. Isi Borang Cadangan Pindaan/tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) sekiranya permohonan bukan melalui borang. Muat turun borang dalam Sistem e-iso di bawah pautan Dokumentasi QMS 9001 dan pilih skop Pengurusan. Dapatkan softcopy templat huraian Pindaan sebagai lampiran borang CPD daripada TPKD/ Urus Setia ISO PTJ masing-masing atau muat turun daripada portal e-iso di bawah pautan Kawalan Dokumen. Lengkapkan Bahagian A dalam borang Huraian Pindaan Dokumen ISO UPM [Rujuk Lampiran 3: Templat huraian Cadangan Pindaan Dokumen] Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 1

3 Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci A Pemilik Proses 6. Serahkan dokumen CPD kepada TPKD PP/Urus setia ISO PTJ 6. Serah dokumen CPD kepada TPKD PP/Urus Setia ISO PTJ, iaitu: (a) Borang Cadangan Pindaan/tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) yang telah lengkap; (b) softcopy lampiran borang CPD iaitu huraian pindaan dokumen (jika ada); (c) softcopy dokumen ISO baharu/dikemaskini. [Rujuk Lampiran 4: Contoh Borang CPD yang telah lengkap] TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 7. Semak Borang CPD bdan daftar/kemaskini log 7. Semak Borang CPD beserta softcopy dokumen pindaan yang diterima daripada Pemilik Proses. Daftar/kemaskini log pemantauan Dokumen peringkat Peneraju Proses. [Rujuk Lampiran 5: Templat Log Pemantauan Dokumen Pindaan Peneraju] TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 8. Semak Jadual kuatkuasa dokumen ISO dan kemaskini dokumen 8. Semak tarikh kuatkuasa dokumen yang bersesuaian dengan merujuk pada Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM yang terkini mengikut tahun (Rujuk Laman portal e- ISO) di bawah pautan Kawalan Dokumen ISO. Kemaskini dokumen pindaan dengan melengkapkan No. Semakan dan No. Isu seperti berikut: No. Isu No. Semakan * 11 00** * No. Isu bertukar kepada nombor berikutnya ** No. Semakan berpatah balik kepada 00 apabila nombor semakan ke-11. TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ B Tidak 9. Sedia kertas cadangan pindaan dokumen untuk kelulusan mesyuarat 10. Lulus? C Ya 9. Sedia kertas cadangan pindaan dokumen untuk mendapat kelulusan mesyuarat (Mana-mana mesyuarat PTJ yang bersesuaian). Lengkapkan Bahagian B dalam borang Huraian Pindaan Dokumen ISO UPM [Rujuk Lampiran 3: Templat Huraian Cadangan Pindaan Dokumen] 10. Jika lulus, ikut langkah 11. Jika tidak lulus, maklumkan keputusan mesyuarat kepada Pemilik Proses dan ulang langkah 3 atau proses tamat. Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 2

4 Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci C TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 11. Daftar kod dokumen dan dapatkan pengesahan kelulusan 11. Daftar kod dokumen (sekiranya dokumen baharu) dengan merujuk kepada Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM dan lengkapkan ruangan Sejarah Semakan dokumen. Dapatkan pengesahan kelulusan dokumen menggunakan Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK) bagi dokumen Manual ISO, Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan dengan merujuk Jadual Kelulusan Dokumen ISO UPM seperti berikut: Dokumen Manual ISO Menyedia/ Menyemak WP Kuasa Melulus/ Meluluskan Semula Naib Canselor Prosedur, Arahan Kerja, Garis Panduan Skop Pengurusan PKD WP Prosedur, Arahan Kerja, Garis Panduan Skop Peneraju Proses TPKD PP TWP PP [Rujuk Lampiran 6: Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK)] Rujuk Lampiran 7: Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 12. Sediakan statistik dan senarai perincian perubahan dokumen 12. Sediakan statistik dan senarai perincian perubahan dokumen untuk diserahkan kepada PKD. [Rujuk Lampiran 8: Templat Statistik dan Senarai Perincian Perubahan Dokumen] TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ F 13. Muatnaik dokumen melalui Modul Peneraju Proses dalam Sistem e-iso 13. Muatnaik dokumen melalui Modul Peneraju Proses dalam Sistem Pengurusan ISO UPM (e-iso) mengikut tempoh yang ditetapkan sebagaimana tarikh tindakan yang dinyatakan dalam Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM. Dapatkan No. ID dan Katalaluan daripada PKD/Urus Setia Induk ISO UPM untuk mengakses modul Peneraju Proses. D Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 3

5 Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci D TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ PKD/ Urus Setia Induk ISO UPM 14. Serah hardcopy Borang CPD lengkap dan emel softcopy dokumen sokongan kepada PKD 15. Daftar/Kemaskini log dan semak dokumen sokongan E 14. Serah hardcopy Borang CPD lengkap dan emel softcopy dokumen sokongan kepada PKD mengikut tempoh yang ditetapkan sebagaimana tarikh tindakan yang dinyatakan dalam Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM. Dokumen sokongan yang perlu dihantar kepada PKD/Urus Setia Induk ISO adalah seperti berikut: (a) Hardcopy dokumen, iaitu: i. Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap peringkat TPKD PP; ii. Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK) yang telah lengkap ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kelulusan Dokumen ISO UPM (Bagi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan sahaja); (b) Softcopy dokumen (melalui emel ke iaitu: i. Statistik dan Senarai Perubahan Dokumen; ii. Huraian Pindaan Dokumen yang telah lengkap Bahagian A dan Bahagian B. 15. Daftar/Kemaskini Log Pemantauan Dokumen peringkat induk dan laksanakan tindakan berikut: (a) Semak borang CPD serta softcopy dokumen sokongan yang dihantar dan diemel daripada TPKD PP. Pastikan dokumen yang dihantar menepati format yang ditetapkan. Jika minor pindaan, buat pindaan terus. Manakala jika major pindaan, maklum dan emel semula kepada TPKD PP yang berkaitan untuk buat pindaan. (b) Semak Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK) yang telah ditandatangani oleh TPKD PP dan TWP PP sebagaimana Jadual Kuatkuasa Dokumen ISO UPM. [Rujuk Lampiran 9: Templat Log Pemantauan Dokumen Pindaan Induk] Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 4

6 Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci PKD E F Tidak 16. Buat semakan dan pengesahan dokumen dalam Sistem e-iso 17. Disahkan? Ya 16. Buat semakan dan pengesahan dokumen seperti berikut: (a) Semak dokumen yang dimuatnaik dalam sistem e-iso. Pastikan dokumen yang dimuatnaik menepati format yang ditetapkan. (b) Sahkan dokumen dalam e-iso dan (c) masukkan tarikh kuatkuasa dokumen. Arkibkan dokumen yang berkaitan dengan memasukkan tarikh arkib dokumen iaitu selari dengan tarikh kuatkuasa dokumen yang telah disahkan. (d) Lengkapkan Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/ LULUS-DOK) untuk ditandatangani oleh Wakil Pengurusan dan Naib Canselor (sekiranya melibatkan Manual ISO). 17. Jika dokumen disahkan, ikut langkah 18. Jika tidak, maklumkan kepada TPKD PP untuk laksanakan pindaan/perubahan dan ulang langkah 13. PKD PKD/ Urus Setia Induk ISO 18. Buat hebahan perubahan dokumen ISO 19. Lengkapkan borang CPD Peneraju dan serah semula kepada TPKD PP 18. Buat hebahan perubahan dokumen kepada Peneraju Proses dan staf UPM melalui emel atau buletin UPM selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum tarikh kuatkuasa dokumen. 19. Lengkapkan borang CPD Peneraju Proses dan serahkan semula kepada TPKD PP/Urus Setia ISO PTJ untuk tindakan seterusnya. TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 20. Terima dan lengkapkan borang CPD bagi tindakan Peneraju dan simpan sebagai rekod Tamat 20. Terima dan lengkapkan borang CPD bagi tindakan Peneraju dan simpan sebagai rekod dalam fail Kawalan Dokumen Peneraju Proses beserta petikan minit mesyuarat kelulusan dokumen peringkat Peneraju Proses (Rujuk Para Rekod dalam Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod ISO UPM). Disediakan oleh: Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Sistem Pengurusan ISO UPM 05 Februari 2016 Nota: PKD Pegawai Kawalan Dokumen PTJ Pusat Tanggungjawab TPKD PP Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses Pemilik Proses Bahagian/Seksyen/Unit dalam PTJ yang menjadi Peneraju Proses di bawah skop ISO UPM Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 5

7 LAMPIRAN 1 Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen

8 JADUAL SERAHAN CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Skop Dokumen Diserahkan kepada PKD/TPKD PP Peneraju Proses 1. Pengurusan (PGR) PKD Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Perkhidmatan Utama (PU): 2.1 Pengajian Prauniversiti TPKD Prauniversiti Pusat Asasi Sains Pertanian 2.2 Pengajian Prasiswazah TPKD Prasiswazah Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik 2.3 Pengajian Siswazah TPKD Siswazah Sekolah Pengajian Siswazah 2.4 Penyelidikan dan Inovasi 3. Sokongan (SOK) 3.1 Pengurusan Pelanggan TPKD Penyelidikan dan Inovasi TPKD Pejabat Naib Canselor Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Pejabat Naib Canselor - Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 3.2 Kewangan TPKD Pejabat Bursar Pejabat Bursar 3.3 Latihan TPKD Pejabat Pendaftar Pejabat Pendaftar 3.4 Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan 3.5 Pengurusan Sumber Manusia TPKD Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset TPKD Pejabat Pendaftar Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset Pejabat Pendaftar 3.6 Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 3.7 Penentukuran dan Penentusahan Peralatan 3.8 Pengurusan Makmal TPKD Pejabat Naib Canselor TPKD Penyelidikan dan Inovasi TPKD Pejabat Naib Canselor Pejabat Naib Canselor - Pejabat Pengurusan dan Keselamatan Pekerjaan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Pejabat Naib Canselor - Pejabat Pengurusan dan Keselamatan Pekerjaan 4. Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR) TPKD bagi setiap operasi Peneraju Proses Semua PTJ kecuali Fakulti, Institut, Akademi Nota: PKD Pegawai Kawalan Dokumen TPKD Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen

9 LAMPIRAN 2 Format Prosedur ISO

10 PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/XXX/P001 Halaman: 1/5 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan SKOP Prosedur ini merangkumi semua TANGGUNGJAWAB Naib Canselor, Wakil Pengurusan dan Timbalan Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi prosedur ini. 4.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

11 PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/XXX/P001 Halaman: 2/5 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ TERMINOLOGI DAN SINGKATAN JAD PYB : Juruaudit Dalaman : Pegawai yang bertanggungjawab mengambil tindakan (contohnya: Ketua PTJ, TWP, PKPU, TPKP, Ketua Pentadbiran, Ketua Bahagian, Ketua Jabatan dan sebagainya). Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

12 PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/XXX/P001 Halaman: 3/5 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ PROSES TERPERINCI CONTOH Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan 6.1 Mula Peneraju Proses/Staf 6.2 Kesan Ketakakuran 6.2 Kesan produk/perkhidmatan yang tak akur menerusi: (a) Aduan pelanggan yang sahih; (b) Kajian/maklumbalas kepuasan pelanggan (c) Proses semasa menyampaikan atau selepas menghasilkan produk/perkhidmatan (d) Audit dalaman dan luaran (e) Minit mesyuarat (f) Lain-lain sumber berkenaan Peneraju Proses/Staf 6.3 Lengkapkan Kenyataan Ketakakuran 6.3 Lengkapkan penyataan/perincian ketakakuran yang ditemui ke dalam Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) atau Borang Maklumbalas Pelanggan, jika ketakakuran daripada aduan pelanggan yang sahih (rujuk Prosedur Pengendalian Maklumbalas Pelanggan) Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) / Borang Maklumbalas Pelanggan Peneraju Proses/Staf 6.4 Laksanakan Kawalan 6.4 Laksanakan kawalan ketakakuran produk/perkhidmatan menerusi satu atau lebih, kaedah di bawah: (a) Ambil tindakan dengan menghapuskan ketakakuran yang dikesan. (b) Beri kelulusan penggunaan produk/perkhidmatan dengan kebenaran pihak yang berkuasa dan/atau pelanggan (jika berkenaan). (c) Halang penggunaan produk/perkhidmatan tersebut. (d) Ambil tindakan terhadap kesan atau kesan yang mungkin timbul daripada sesuatu ketakakuran setelah produk/perkhidmatan tersebut disampaikan atau digunakan Peneraju Proses/Staf 6.5 Serah borang kepada Urus Setia 6.5 Serah borang yang mengandungi keterangan ketakakuran kepada Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ masing-masing untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya rujuk proses tindakan pembetulan. Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) / Borang Maklumbalas Pelanggan 6.6Tamat Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

13 PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/XXX/P001 Halaman: 4/5 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ REKOD Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/100-4/5 Tindakan Pembetulan (Induk) Surat-surat yang berkaitan Minit mesyuarat yang berkaitan Laporan status tindakan pembetulan keseluruhan Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) bagi proses Pengurusan yang telah disahkan keberkesanan tindakannya 2. UPM/(kod PTJ)/100-4/5 Tindakan Pembetulan (nama PTJ) Surat-surat yang berkaitan Minit mesyuarat yang berkaitan Laporan status tindakan pembetulan Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) yang telah disahkan keberkesanan tindakannya Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Urus Setia Induk KBJK BDR 3 Tahun (Selewatlewatnya 6 bulan selepas audit Badan Persijilan) Urus Setia PTJ TWP PTJ Pejabat TWP PTJ/ Bilik Jaminan Kualiti 3 Tahun (Selewatlewatnya 6 bulan selepas audit Badan Persijilan) Kuasa Melupus Pendaftar Ketua PTJ Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

14 PENGURUSAN Kod Dokumen: UPM/XXX/P001 Halaman: 5/5 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat Disedia dan Disemak Dilulus/ diluluskan semula Tarikh Kuatkuasa Keluaran Pertama XXXXXXX WP 00/00/00 Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

15 LAMPIRAN 3 TEMPLAT HURAIAN PINDAAN CADANGAN DOKUMEN

16 HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP) No. CPD Pemilik Proses Asal Nama Dokumen: Kod Dokumen: No. Isu:, No. Semakan:, Tarikh Kuatkuasa: Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) Nama Dokumen: Kod Dokumen: No. Isu:, No. Semakan:, Tarikh Kuatkuasa: SOK (BUM): 3/2014 Seksyen Pelantikan CONTOH Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 15/11/2013 Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 30/05/ PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP) Sediakan Kertas Cadangan ke JPU dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas Mesyuarat JKP. 7.0 PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP/Naib Canselor menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP) Sediakan Kertas Cadangan ke JPU/Naib Canselor selepas Mesyuarat JKP. T P 1

17 BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO (Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO) Peneraju Proses: Kelulusan Mesyuarat: Tarikh Mesyuarat: Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: Kali ke- Nota *: - Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain - Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen. 2

18 LAMPIRAN 4 CONTOH BORANG CPD LENGKAP

19

20

21

22

23 KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar Kali Ke-242 yang diadakan pada 25 April Cadangan tarikh kuatkuasa pada 30 Mei 2014 (* Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain) No. CPD SOK (BUM): 3/2014 Pemilik Proses Seksyen Pelantikan Asal Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 15/11/2013 Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 30/05/ CARTA ALIR 6.0 CARTA ALIR Dapatkan Kelulusan JPU 7.9 Dapatkan Kelulusan JPU/Naib Canselor 7.9 T 7.0 PROSES TERPERINCI 7.0 PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP) Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP/Naib Canselor menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP). T Sediakan Kertas Cadangan ke JPU dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas Mesyuarat JKP Sediakan Kertas Cadangan ke JPU/Naib Canselor selepas Mesyuarat JKP. P 1/3

24 No. CPD Pemilik Proses 7.9 Dapatkan kelulusan JPU Asal Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) 7.9 Dapatkan kelulusan JPU/Naib Canselor Kemukakan perakuan JKP untuk kelulusan Mesyuarat JPU. Kemukakan perakuan JKP untuk kelulusan Mesyuarat JPU/Naib Canselor. T 7.11 Maklumkan Kepada Calon 7.11 Maklumkan Kepada Calon Makluman kepada calon tidak berjaya temu duga dan calon simpanan (jika ada) selewat-lewatnya satu (1) bulan selepas menerima petikan minit Mesyuarat JPU dan proses tamat Keluarkan Surat Tawaran Makluman kepada calon tidak berjaya temu duga dan calon simpanan (jika ada) selewat-lewatnya satu (1) bulan selepas menerima petikan minit Mesyuarat JPU/Kelulusan Naib Canselor dan proses tamat Keluarkan Surat Tawaran T Keluarkan surat tawaran kepada calon yang berjaya selewat-lewatnya 10 (sepuluh) hari bekerja selepas minit Mesyuarat JPU diterima. 8.0 REKOD KUALITI 8.0 REKOD KUALITI Keluarkan surat tawaran kepada calon yang berjaya selewat-lewatnya 10 (sepuluh) hari bekerja selepas minit Mesyuarat JPU/Kelulusan Naib Canselor diterima. T UPM/PEND/500-1/6/2 Pangkalan data Permohonan Jawatan (SPJonline) - UPM/PEND/500-1/6/4 Senarai Saringan Calon P - P UPM/PEND/500-1/4/1 Pengiklanan Jawatan - P UPM/PEND/500-1/8 Temu Duga - UPM/PEND/500-1/8 Temu Duga..1 Pengiklanan Jawatan T 2/3

25 No. CPD Pemilik Proses Asal UPM/PEND/500-2/5/1 Surat Tawaran Jawatan..1 Surat Tawaran Jawatan (P&P dan akademik) Surat Tawaran Jawatan (Sokongan) Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) - P UPM/PEND/500-2/5/3 Penangguhan Lapor Diri Surat permohonan penangguhan lapor diri Surat meminta ulasan/kelulusan Pendaftar Surat jawapan daripada Pendaftar Surat jawapan penangguhan kepada calon - P UPM/PEND/500-2/12/10 Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih 1 Surat panggilan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pemilih (Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik 2. Surat panggilan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pemilih (Kumpulan Pelaksana) - P UPM/PEND/500-1/14 Petikan Minit Pelantikan..1 Petikan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (P&P Bukan Akademik)..2 Petikan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (Pelaksana) - P UPM/PEND/500-1/9/1 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (P&P Bukan Akademik) UPM/PEND/500-1/9/2 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (Pelaksana) UPM/PEND/500-1/12 Surat Makluman Calon Tidak Berjaya..1. Surat Makluman Calon Tidak Berjaya (P& P Bukan Akademik)..2. Surat Makluman Calon Tidak Berjaya (Pelaksana) P P P P 3/3

26 No. CPD Pemilik Proses Asal Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) UPM/PEND/500-1/6/4 Kriteria Saringan Pelantikan Dokumen kriteria perjawatan Borang Kriteria Pemilihan dan Pemarkahan Calon Proses Temuduga (SOK/BUM/BR03/ TEMUDUGA) yang telah dilengkapkan (calon yang tidak berjaya) - P 4/3

27 LAMPIRAN 5 TEMPLAT LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN PENERAJU

28 LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN PENERAJU PROSES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PTJ: (A) SKOP SOKONGAN BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) CATATAN (B) SKOP OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) CATATAN Nota *: (P) pinda (B) baharu (G) - gugur 1

29 LAMPIRAN 6 BORANG PENGESAHAN KELULUSAN DOKUMEN

30 PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR01/LULUS-DOK Halaman: 1 drp 1 No. Semakan: 00 No. Isu: 02 BORANG PENGESAHAN KELULUSAN DOKUMEN Tarikh: 03/01/2011 Kategori Dokumen : Skop : Peneraju Proses : Bil Tajuk Dokumen Kod Dokumen 1. No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa Menyedia & Menyemak Kuasa Melulus/Melulus Semula* Tanggungjawab Tandatangan Tarikh Tanggungjawab Tandatangan Tarikh Kenyataan

31 LAMPIRAN 7 JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO

32 JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KOD DOKUMEN Tanggungjawab 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Singkatan bagi Manual Kualiti Singkatan bagi Skop Pengurusan Universiti Putra Malaysia 2. PEMBERIAN KOD PROSEDUR 2.1 Skop Pengurusan UPM / PGR / POO1 PKD No. Siri prosedur Singkatan bagi Prosedur Singkatan bagi Skop Pengurusan Universiti Putra Malaysia 2.2 Skop Sokongan UPM / SOK / (kod peneraju) / P001 No. Siri prosedur Singkatan bagi prosedur Kod Peneraju Proses* (a) Singkatan bagi skop sokongan Universiti Putra Malaysia Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju proses (TPKD PP) Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 1

33 KOD DOKUMEN Tanggungjawab 2.3 Skop Perkhidmatan Utama UPM / PU/ (kod skop utama) / P001 TPKD PP 2.4 Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan No. Siri prosedur Singkatan bagi prosedur Kod bagi skop Perkhidmatan Utama * (b) Singkatan bagi Perkhidmatan Utama Universiti Putra Malaysia UPM / OPR/ (kod PTJ) / P001 No. Siri prosedur Singkatan bagi prosedur Kod Pusat Tanggungjawab * (c) Singkatan bagi Skop operasi Universiti Putra Malaysia TPKD PP 3. PEMBERIAN KOD ARAHAN KERJA 3.1 Skop Pengurusan PKD UPM / PGR / AKO1 No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Singkatan bagi Skop Pengurusan Universiti Putra Malaysia Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 2

34 3.2 Skop Sokongan KOD DOKUMEN Tanggungjawab UPM / SOK / (kod peneraju) / AK01 TPKD PP No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Kod Peneraju Proses* (a) Singkatan bagi skop sokongan Universiti Putra Malaysia 3.3 Skop Perkhidmatan Utama UPM / PU/ (kod skop utama) / AK01 No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Kod bagi skop Perkhidmatan Utama * (b) Singkatan bagi Perkhidmatan Utama Universiti Putra Malaysia TPKD PP Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 3

35 KOD DOKUMEN 3.4 Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan UPM / OPR/ (kod PTJ) / AK01 Tanggungjawab TPKD PP No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Kod Pusat Tanggungjawab * (c) Singkatan bagi Skop operasi Universiti Putra Malaysia 4. PEMBERIAN KOD DOKUMEN SOKONGAN (Dokumen sokongan seperti garis panduan, senarai semak, log, templat dan borang 4.1 Skop Pengurusan PGR / BR01 / (aktiviti) PKD Huruf dan/atau angka yang yang menggambarkan aktiviti Kod proses Kod kategori dokumen * (d) Singkatan bagi skop Pengurusan 4.2 Skop Sokongan SOK / (kod peneraju) / BR01 / (aktiviti) TPKD PP Huruf dan/atau angka yang menggambarkan aktiviti Kod proses (Jika ada, nyatakan kod. Jika tiada, kekal pada 01)) Kod kategori dokumen * (d) Kod Peneraju Proses * (a) Singkatan bagi skop Sokongan CONTOH: Kod proses bagi Pejabat Kewangan: (a) 01 Pembayaran (b) 02 Pembelian Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 4

36 KOD DOKUMEN Tanggungjawab 4.3 Skop Perkhidmatan Utama PU/ (kod skop utama) / BR01 / (aktiviti) TPKD PP Huruf dan/atau angka yang menggambarkan aktiviti Kod proses (Jika ada, nyatakan kod. Jika tiada, kekal pada 01)) Kod kategori dokumen * (d) Kod skop utama * (b) Singkatan bagi skop Perkhidmatan Utama 4.4 Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan OPR/ (kod PTJ) / BR01 / (aktiviti) TPKD PP Huruf dan/atau angka yang menggambarkan aktiviti Kod Bahagian/ Jabatan/ Seksyen/ Unit Kod kategori dokumen * (d) Kod PTJ * (c) Singkatan bagi proses Operasi Nota *: (a) Kod Peneraju Proses: i. PEL Pengurusan Pelanggan ii. KEW Kewangan iii. LAT Latihan iv. PYG Penyelenggaraan peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan v. BUM Pengurusan sumber manusia vi. OSH Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan vii. CAL Penentukuran dan verifikasi peralatan viii. LAB Pengurusan dan keselamatan makmal Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 5

37 (b) Kod Skop Utama: i. P Prauniversiti ii. PS Prasiswazah iii. S Siswazah iv. PY Penyelidikan (c) Kod PTJ (Semua PTJ yang mempunyai skop operasi kecuali Fakulti dan Institut: i. PNC Pejabat Naib Canselor ii. TNCHEPA Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) iii. TNCJIM Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) iv. PEND Pejabat Pendaftar v. BEN Pejabat Bursar vi. PSAS Perpustakaan Sultan Abdul Samad vii. SPS Sekolah Pengajian Siswazah viii. BA Bahagian Antarabangsa ix. BKU Bahagian Keselamatan x. CADE Pusat Pembangunan Akademik xi. CALC Pusat Pemajuan ompetensi Bahasa xii. FPV - Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar xiii. idec Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi xiv. KOLEJ Kolej kediaman xv. PIU Pusat Islam xvi. PKK Pusat Kebudayaan dan Kesenian xvii. PKU Pusat Kesihatan Universiti xviii. PPPA Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset xix. PPUU Pejabat Penasihat Undang-Undang xx. PUPM Penerbit UPM xxi. PSM Pusat Sains Marin xxii. TPU Taman Pertanian Universiti (d) Kod kategori dokumen: i. BD Buku Daftar ii. BL Buku/borang Log iii. BP Buku Panduan iv. BR Borang v. DF Daftar Format vi. GP Garis Panduan vii. LP Laporan viii. SE Senarai Edaran ix. SN Senarai x. SS Senarai Semak xi. SU Senarai Utama Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 6

38 LAMPIRAN 8 TEMPLAT STATISTIK DAN SENARAI PERINCIAN PERUBAHAN DOKUMEN

39 Kegunaan PKD/TPKD PP STATISTIK DAN SENARAI PERINCIAN PERUBAHAN DOKUMEN (Tandakan pada ruangan berkaitan) NAMA PENERAJU/PTJ KATEGORI SKOP PGR PU SOK OPR NAMA SKOP (a) Statistik Perubahan Dokumen Bil. Kategori Dokumen ISO Bilangan Dokumen Terlibat Pinda Baru/tambah gugur Jumlah 1. Prosedur Arahan Kerja Garis Panduan Borang Log Senarai Semak Jumlah Keseluruhan Senarai perincian perubahan dokumen pada Lampiran 1

40 Kegunaan PKD/TPKD PP Lampiran (b) Senarai Perincian Perubahan Dokumen CONTOH KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA BIL. KOD DOKUMEN TAJUK DOKUMEN NO. ISU NO. SEMAKAN TARIKH KUATKUASA Arahan Kerja Menginput Bil Tunai 1. UPM/SOK/KEW/AK008/AKN *Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Bil Tunai (UPM/SOK/KEW/AK008/BIL) /5/2014 *(P) KATEGORI DOKUMEN :BORANG BIL. KOD DOKUMEN TAJUK DOKUMEN NO. ISU NO. SEMAKAN 1. SOK/KEW/BR001/BUY Borang Pendaftaran Staf/Individu TARIKH KUATKUASA 30/5/2014 *(P) Nota *: (P) pinda (B) baru/tambah (G) gugur 2

41 LAMPIRAN 9 TEMPLAT LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN INDUK

42 LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN INDUK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PTJ: (A) SKOP SOKONGAN ( ) BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) TARIKH/TEMPOH TERIMA DOKUMEN CATATAN 1 (B) SKOP SOKONGAN ( ) BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) TARIKH/TEMPOH TERIMA DOKUMEN CATATAN 1 Nota *: (P) pinda (B) baharu (G) - gugur 1

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Edisi 1/2015 BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR, UPM PANDUAN PROSES PERMOHONAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kawalan yang perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tak akur terhadap keperluan yang ditetapkan. Prosedur ini merangkumi kawalan

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua pengiklanan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan verifikasi. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pembentukan/semakan bidang pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses pembentukan/semakan bidang pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH PROGRAM Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan semula kurikulum program pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenalpasti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM UPM Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PELAJAR DALAM PROGRAM Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program secara kerja kursus. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi pemantauan dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Penuh Program Pengajian baharu kecuali Program Profesional dan Akreditasi Semula Program sedia ada. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH BAHARU PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembentukan program baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenal

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN PEJABAT AFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR//P004 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan

Lebih terperinci

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 AGENDA 4.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 TUJUAN 1. Kertas ini adalah bertujuan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis bagi pelajar siswazah dalam program pengajian dengan tesis. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis pelajar

Lebih terperinci

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. KESELAMATAN DAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Penuh Program Pengajian dan Semula Program sedia ada kecuali Program Profesional. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses melantik panel

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Sementara bagi program pengajian baharu. Prosedur ini merangkumi menyediakan dokumen, melantik panel penilai, mengaudit,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 1. TARIKH AUDIT Audit dalam SPK UPM 2012 telah dijalankan pada 19 30 Mac 2012. 2. TUJUAN AUDIT a. Untuk menentukan UPM telah

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan penerbitan korporat universiti yang diuruskan oleh Pejabat Pemasaran dan Komunikasi. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN Halaman: 17 1.0 TUJUN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan hasil, jualan, pelupusan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran Cuti Belajar dan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses Penganjuran Kejohanan Sukan Kolej yang dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Sukan, Seksyen Pembangunan Sukan, Pusat Sukan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF Kod Dokumen: UPM/P013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaporkan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan/keracunan pekerjaan di UPM, menjalankan siasatan terhadap notifikasi, mengemaskini data

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci