KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH)"

Transkripsi

1 D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan dan mengamalkan etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion Teladan Jujur dan boleh diperkan Cara berpakaian peraturan semasa Tingkah laku boleh diteladani seperti menepati masa, bertimbang rasa, beradab dan mesra Mempertahankan nama baik profesion Mengetahui, memahami dan menghayati semua etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan serta jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian dengan konsisten Mengetahui, dan memahami semua etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan serta dapat mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian Mengetahui, dan memahami semua etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan kurang jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian Mengetahui kurang memahami semua etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan dan tidak jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID Mewujudkan hubungan yang baik dengan murid secara : konstruktif adil hormat-menghormati saling mempercayai memperlihatkan tahap ekspektasi yang tinggi terhadap murid komited terhadap pencapaian murid penyayang Contoh: Memberikan perhatian / tumpuan tanpa mendiskriminasikan murid Menerima pandangan dan menegur murid secara berhemah Sanggup berkorban masa dan tenaga mewujudkan hubungan yang baik dengan murid melalui amalan dan penghayatan semua nilai etika profesion keguruan serta memperlihat kan tahap ekspetasi dan komitmen terhadap pencapaian murid mewujudkan hubungan yang baik dengan murid melalui amalan dan penghayatan semua nilai etika profesion keguruan serta memperlihat komitmen terhadap pencapaian murid mewujudkan hubungan yang baik dengan murid melalui amalan semua nilai etika profesion keguruan kurang jelas memperlihat komitmen terhadap pencapaian murid mewujudkan hubungan dengan murid melalui amalan semua nilai etika profesion keguruan serta kurang jelas memperlihat komitmen terhadap pencapaian murid 1/14

2 E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMA- KAN PENCAPAIAN Memberikan sokongan dan sumbangan terhadap sesuatu Bersikap positif terhadap sesuatu Mengutamakan pencapaian setiap usaha yang dilakukan Surat arahan / memo Dokumen Program/ latihan Kertas maklum balas terhadap sesuatu arahan Contoh: Komitmen Konsisten Ber Prihatin Berusaha Bersikap positif dan memberikan sokongan dan sumbangan terhadap sesuatu serta jelas mengutama kan pencapaian setiap usaha yang dilakukan Bersikap positif terhadap sesuatu serta jelas mengutamakan pencapaian setiap usaha yang dilakukan Bersikap positif terhadap sesuatu kurang jelas mengutamakan pencapaian setiap usaha yang dilakukan bantuan untuk bersikap positif dan mengutamakan pencapaian terhadap sesuatu A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK Merancang Melaksana Menyelesaikan Melaporkan hasil sesuatu arahan atau berdasarkan tempoh dan sasaran kerja yang ditetapkan Menilai kuantiti dan kualiti hasil kerja berdasarkan: Surat arahan / memo/ lantikan Jadual kerja / Analisis Data Post-mortem Buku rekod mengajar Lain-lain dokumen yang berkaitan merancang, melaksana dan menyelesaikan serta melaporkan hasil sesuatu arahan atau sebelum atau pada tempoh sasaran kerja yang ditetapkan merancang, melaksana dan menyelesaikan sesuatu arahan atau sebelum atau pada tempoh sasaran kerja yang ditetapkan. merancang dan sesuatu arahan atau untuk menyelesaikan sebelum atau pada tempoh sasaran kerja yang ditetapkan. untuk merancang, dan menyelesaikan arahan atau berdasarkan tempoh sasaran kerja yang ditetapkan 2/14

3 A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI Menetapkan hala tuju Membuat keputusan Menangani pelbagai isu menghadapi Menghadapi yang mencabar dari segi emosi, mental, spiritual, dan fizikal Tidak berkaitan Tidak berkaitan Berfikiran terbuka apabila berinteraksi Tenang Tegas Rasional Lain-lain ciri yang berkaitan Mempamer hala tuju yang jelas dan dapat membuat keputusan dan menangani pelbagai isu tugas / ditetapkan untuk diteladani daripada aspek kematangan emosi dan keyakinan diri. Mempamer hala tuju yang jelas dan dapat membuat keputusan menangani pelbagai isu tugas /tanggung jawab ditetapkan. Mempamer hala Mempamer hala tuju yang jelas tuju yang kurang jelas dipamerkan untuk dan membuat untuk keputusan dan membuat menangani keputusan dan pelbagai isu menangani tugas pelbagai isu / ditetapkan. tugas /tanggung jawab ditetapkan. A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN Terlibat secara aktif bagi menjayakan sesuatu Berkomunikasi secara berkesan Bersikap terbuka Menangani isu/masalah secara bersama Minit Mesyuarat Buku Program Tidak berkaitan Memerhati bagaimana kerja berpa/sepa diterapkan dan aktiviti secara berkesan, bersikap terbuka dan terlibat secara aktif bagi menjayakan sesuatu secara berpasukan disamping menangani isu/ masalah secara bersama secara konsisten sehingga boleh diteladani. secara berkesan, dan terlibat secara aktif bagi menjayakan sesuatu secara berpasukan disamping menangani isu/ masalah secara bersama. secara berkesan namun untuk terlibat secara aktif dan menangani isu/ masalah secara bersama bagi menjayakan sesuatu tugas dan secara berpasukan. untuk secra berkesan, terlibat secara aktif dan menangani isu/ masalah secara bersama bagi menjayakan sesuatu tugas dan secara berpasukan. 3/14

4 A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN Mengutamakan pelanggan Peka terhadap aduan pelanggan Meningkatkan imej organisasi Mewujudkan jaringan kerjasama dengan pelanggan Temubual berkaitan menyelesaikan masalah pelanggan Tidak berkaitan Komunikasi dengan pelanggan Mengutamakan pelanggan dan peka terhadap kehendak pelanggan secara konsisten dan proaktif serta dapat mewujudkan jaringan kerjasama dengan pelanggan sehingga meningkatkan imej organisasi. Mengutamakan pelanggan dan peka terhadap kehendak pelanggan secara konsisten serta dapat mewujudkan jaringan kerjasama dengan pelanggan. Peka dan bertindak balas terhadap aduan pelanggan serta mengutamakan pelanggan kurang jelas mewujudkan jaringan kerjasama dengan pelanggan Peka terhadap aduan pelanggan kurang jelas mengutamakan pelanggan dan mewujudkan jaringan kerjasama dengan pelanggan E3 POTENSI A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN Menetapkan hala tuju organisasi Mengoptimumkan penggunaan semua sumber yang ada Membuat keputusan yang relevan dan rasional Mengamalkan perkongsian kepimpinan Visi dan Misi Perancangan strategik Minit mesyuarat Tahunan Analisis Data Tidak berkaitan Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas serta mengamalkan perkongsian kepimpinan, mengoptimumkan penggunaan sumber dan dapat membuat keputusan yang relevan dan rasional. Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas, mengoptimumkan penggunaan sumber dan dapat membuat keputusan yang relevan dan rasional. Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas dan dapat membuat keputusan yang relevan dan rasional. Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas membuat keputusan yang relevan dan rasional 4/14

5 A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERU Keupayaan guru untuk : Berubah selaras dengan keperluan semasa Menyesuaikan diri terhadap perubahan Menghadapi risiko Menjadi agen perubahan Minit Mesyuarat Buku Program Kertas kerja Soalan contoh: Bagaimanakah anda menyesuaikan diri terhadap sesuatu perubahan? Bersedia berubah selaras dengan dengan keperluan semasa, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan menghadapi risiko tugas ditetapkan serta berperanan menjadi agen perubahan itu. Bersedia berubah selaras dengan dengan keperluan semasa, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan menghadapi risiko ditetapkan. Bersedia berubah selaras dengan keperluan semasa dan dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan ditetapkan. Bersedia berubah selaras dengan keperluan semasa menyesuaikan diri terhadap perubahan ditetapkan. A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN Keupayaan guru untuk : Mempelajari perkara baharu Mendapat maklumat Memperolehi pengetahuan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan atau masalah Memperoleh pengetahuan untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran Kertas kerja Dokumen pekeliling/ dasar Latihan Penulisan ilmiah / kreatif / tidak kreatif Jika perlu Bersedia mempelajari perkara baharu dan dapat memperoleh maklumat yang relevan di samping memperoleh pengetahuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah/tugasan dan mewujudkan persekitaran pembelajaran. Bersedia mempelajari perkara baharu dan dapat memperoleh maklumat yang relevan di samping memperoleh pengetahuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah/tugasan. Bersedia mempelajari perkara baharu dan dapat memperoleh maklumat yang relevan. Bersedia mempelajari perkara baharu memperolehi maklumat yang relevan. 5/14

6 A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF Keupayaan guru untuk : Menghasilkan/memperkenalkan idea baharu Melaksanakan tugas dengan kreatif dan berinovatif Menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan inovatif Minit Mesyuarat Buku Program Kertas kerja Sijil/Penghar gaan Hasil kerja Jika perlu Tidak berkaitan Jika perlu menghasil kan idea baharu, tugas dengan kreatif dan innovatif serta menggalak kan murid berfikir secara kreatif dan inovatif. menghasil kan idea baharu dan melaksana kan tugas dengan kreatif dan inovatif memerlu kan menggalak kan murid berfikir secara kreatif dan inovatif. menghasil kan idea baharu memerlu kan tugas dengan kreatif dan berinovatif serta menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan inovatif. menghasilkan idea baharu dan tugas dengan kreatif dan berinovatif serta menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan inovatif. E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN Keupayaan guru untuk : Mengetahui Memahami dengan menjelaskan Menterjemah bentuk operasi Menerangkan kaitan dasar utama KPM dengan operasi dan bidang tugas Soalan contoh: Jelaskan beberapa dasar utama KPM yang terkini. Tidak berkaitan Imbasan persekitaran (environmental scanning) Persekitaran PdP Mengetahui dan memahami dasar dengan menjelaskan dan dapat menterjemah dasar utama KPM bentuk operasi serta menerangkan kaitan dengan operasi dan bidang tugas. Mengetahui dan memahami dasar serta dapat menjelaskan dan menterjemah bentuk operasi Mengetahui dan memahami dasar utama KPM serta dapat menjelaskan tersebut. Mengetahui tidak memahami dan tidak dapat menjelaskan dasar utama KPM tersebut. 6/14

7 A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING Keupayaan pegawai untuk: Merujuk pekeliling ikhtisas utama bidang tugas yang berkaitan Menerima pakai pekeliling ikhtisas utama bidang tugas Menerangkan implikasi perlanggaran pekeliling ikhtisas utama berkenaan Menerangkan kaitan pekeliling ikhtisas utama dengan bidang tugas Pekeliling berkaitan Jika perlu Tidak berkaitan Jika perlu merujuk dan menerima pakai pekeliling ikhtisas utama bidang tugas yang berkaitan serta menerangkan implikasi perlanggaran dan kaitan pekeliling ikhtisas utama dengan bidang tugas berkenaan. merujuk dan menerima pakai pekeliling ikhtisas utama bidang tugas yang berkaitan serta menerangkan implikasi perlanggaran pekeliling ikhtisas utama berkenaan dengan bidang tugas berkaitan. merujuk dan menerima pakai pekeliling ikhtisas utama bidang tugas yang berkaitan namun menerangkan implikasi perlanggaran serta kaitan pekeliling ikhtisas utama berkenaan dengan bidang tugas berkaitan. merujuk pekeliling ikhtisas utama bidang tugas yang berkaitan menerima pakai, menerangkan implikasi perlanggaran dan kaitan pekeliling ikhtisas utama dengan bidang tugas berkaitan. A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS Keupayaan pegawai untuk: Mengetahui spesifikasi bidang tugas yangberkaitan Mengetahui fungsi bidang tugas yang berkaitan Menjelaskan bidang tugas utama. Menjadi sumber rujukan Buku Rekod Pengajaran Tidak berkaitan Jika perlu Mengetahui spesifikasi dan fungsi bidang tugas yang berkaitan serta dapat menjelaskan bidang tugas utama tersebut dengaqn yakin sehingga menjadi sumber rujukan. Mengetahui spesifikasi dan fungsi bidang tugas yang berkaitan serta dapat menjelaskan bidang tugas utama tersebut. Mengetahui spesifikasi dan fungsi bidang tugas yang berkaitan namun menjelaskan bidang tugas utama tersebut. Mengetahui spesifikasi menyatakan fungsi dan menjelaskan bidang tugas utama tersebut. 7/14

8 A4.4 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN Membina item pentaksiran Membina skema pemarkahan Melaksanakan moderasi / penyelarasan pemarkahan Membuat analisis item dan data Membuat tindakan susulan Jadual Spesifikasi Ujian Item pentaksiran Peraturan pemarkahan Moderasi/ penyelarasan pemarkahan Analisis item dan Data Tindakan susulan Jika perlu membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan dan moderasi / penyelarasan pemarkahan serta membuat analisis item dan data bagi membuat tindakan susulan. membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan dan moderasi / penyelarasan pemarkahan membuat analisis item dan data bagi membuat tindakan susulan. membina item pentaksiran, dan membina skema pemarkahan memerlu kan moderasi / penyelarasan pemarkahan, serta membuat analisis item dan data bagi membuat tindakan susulan. untuk membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan, moderasi / penyelarasan pemarkahan dan membuat analisis item dan data bagi membuat tindakan susulan. D2 E1 PENGURUSAN AKTIVITI AKTIVITI LUAR IK DARJAH A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM /SUKAN Memimpin atau membantu aktiviti Melaksanakan penilaian dengan mengemukakan hasil penilaian dan tindakan susulan Melaksanakan aktiviti kokurikulum / strategik yang berkaitan Fail fail kokurikulum / yang berkaitan Takwim kokurikulum aktiviti Buku Minit mesyuarat menyedia dan memimpin aktiviti serta aktiviti kokurikulum / strategik yang berkaitan, menilai dan mengemuka kan hasil penilaian selanjutnya tindakan susulan. menyedia dan memimpin aktiviti serta aktiviti kokurikulum / strategik yang berkaitan menilai dan mengemukakan hasil penilaian selanjutnya tindakan susulan. menyedia dan memimpin aktiviti aktiviti kokurikulum / strategik yang berkaitan, menilai dan mengemukakan hasil penilaian selanjutnya tindakan susulan untuk menyedia dan memimpin aktiviti serta aktiviti kokurikulum / strategik yang berkaitan, menilai dan mengemuka kan hasil penilaian selanjutnya tindakan susulan. 8/14

9 E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS Menyediakan aktiviti tugasan khas Melaksanakan tugasan khas Mengemukakan bukti penglibatan tugasan khas Surat arahan Perancangan Minit mesyuarat Fail-fail yang berkaitan Jika perlu aktiviti tugasan khas, tugasan khas dan mengemukakan laporan sebagai bukti penglibatan tugasan khas yang jelas. aktiviti tugasan khas, melaksana kan tugasan khas tanpa mengemukakan laporan sebagai bukti penglibatan tugasan khas yang jelas. aktiviti tugasan khas dan melaporkan tugasan khas aktiviti tugasan khas melaksana kan dan melapor kan tugasan khas D3 E1 SUMBANGAN SUMBANGAN A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) Merancang sesi dan motivasi guru Melaksanakan dan menilai sesi dan motivasi guru Memberikan tunjuk ajar dan berkongsi idea untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran sesi Bimbingan Minit mesyuarat Dokumen lain yang berkaitan merancang, melaksana dan menilai sesi guru dengan cekap dan sistematik serta memberikan tunjuk ajar dan berkongsi idea untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran merancang dan melaksana sesi guru serta memberikan tunjuk ajar dan berkongsi idea untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran melaksana sesi guru dan memberi tunjuk ajar ketetapan. bantuan melaksana sesi guru ketetapan. 9/14

10 A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL Menganggotai mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah dan berdaftar dengan kerajaan. Melibatkan diri manamana organisasi komuniti atau NGO yang sah dan berdaftar dengan kerajaan. Memberikan sumbangan profesional untuk meningkatkan kompetensi diri, organisasi atau pihak lain merujuk bidang tugas berkaitan. Memberikan sumbangan komuniti untuk organisasi atau pihak lain untuk pelaksanaan aktiviti berkaitan. Surat/ Sijil/ Buku Risalah/ Buletin/ Majalah Laman sesawang Minit curai/ Penulisan Artikel/ Buku Menganggotai dan melibatkan diri mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah dan berdaftar dengan kerajaan. serta memberikan sumbangan profesional untuk meningkatkan kompetensi diri, organisasi atau pihak lain dan sumbangan komuniti untuk organisasi atau pihak lain untuk pelaksanaan aktiviti berkaitan Menganggotai mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah dan berdaftar dengan kerajaan serta memberikan sumbangan profesional untuk meningkatkan kompetensi diri, organisasi atau pihak lain dan sumbangan komuniti untuk organisasi atau pihak lain untuk pelaksanaan aktiviti berkaitan. Menganggotai mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah dan berdaftar dengan kerajaan serta memberikan sumbangan komuniti untuk organisasi atau pihak lain untuk pelaksanaan aktiviti berkaitan. Memberikan sumbangan komuniti untuk organisasi atau pihak lain untuk pelaksanaan aktiviti berkaitan. 10/14

11 D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 PERANCANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN & LATIHAN Menentukan objektif latihan yang brelevan ; -kesesuaian tajuk -isi kandungan -kaedah -butiran mengajar (coaching points) pembangunan individu murid pasukan keperluan Menyediakan latihan yang sistematik (periodisasi). Buku Program latihan (periodisasi) menentukan objektif latihan dan pembangunan individu murid/ pasukan yang relevan keperluan serta latihan yang sistematik (periodisasi). menentukan objektif latihan dan pembangunan individu murid/ pasukan keperluan serta latihan yang sistematik (periodisasi) menentukan objektif latihan dan pembangunan individu murid/ pasukan. menentukan objektif latihan pembangunan individu murid/ pasukan keperluan.. E2 PELAKSANAAN A2.1 PENGURUSAN LATIHAN Memastikan tempat latihan (kawasan / ruang / grid): -selamat -kondusif Menguruskan masa sesi latihan: -tempoh masa -intensiti -pecahan sesi latihan Mengawalselia pelaksanaan latihan yang dirancang secara sistematik. Buku log latihan Tidak berkaitan Memastikan tempat latihan yang selamat dan kondusif, menguruskan dan mengawal selia masa dan pelaksanaan sesi dan latihan dengan sistematik.. Memastikan tempat latihan yang selamat dan kondusif serta menguruskan masa dan mengawal selia masa dan pelaksanaan sesi dan latihan. Memastikan tempat latihan yang selamat dan kondusif menguruskan dan mengawal selia masa dan pelaksanaan sesi dan latihan. memastikan tempat latihan yang selamat dan kondusif menguruskan masa dan pelaksanaan sesi dan latihan. 11/14

12 A2.2 PENGGUNAAN SUMBER DAN PERALATAN Menggunakan sumber, prasarana dan peralatan Mengawal penggunaan sumber, prasarana dan peralatan Memastikan keselamatan murid dan alat sokongan keselamatan semasa murid sumber/ peralatan 1. Buku log Penggunaan Sumber/ Alatan Penggunaan sumber yang relevan seperti : bahan / media alatan prasarana Pengurusan sumber / prasarana / peralatan Mahir mengguna kan dan mengawal sumber / prasarana / alatan secara berkesan dan relevan serta dapat memastikan keselamatan murid dan alat sokongan keselamatan semasa murid sumber/ peralatan. Mahir mengguna kan sumber / prasarana / alatan serta dapat memastikan keselamatan murid dan alat sokongan keselamatan semasa murid sumber/ peralatan. mengguna kan sumber / prasarana / alatan bantuan memastikan keselamatan murid dan alat sokongan keselamatan semasa murid sumber/ peralatan sumber / prasarana / alatan dan memastikan keselamatan murid dan alat sokongan keselamatan semasa murid sumber/ peralatan A2.3 PENGENDALIAN SESI LATIHAN Memulakan dan mengakhiri sesi latihan prosedur yang ditetapkan Mengendalikan sesi latihan berasaskan: -butiran pengajaran (coaching points) -tunjuk cara / model -pembetulan -latih tubi Memberi taklimat dan simulasi semasa menjalankan sesi latihan Mengaplikasikan latihan yang dirancang secara sistematik. Buku log Sesi Latihan Kesediaan Jurulatih Dan Atlet Untuk Menjalani Latihan memulakan dan mengakhiri sesi latihan prosedur yang ditetapkan, memberi taklimat dan simulasi latihan serta mengaplikasi dan mengendalikan sesi latihan secara sistematik. memulakan dan mengakhiri sesi latihan prosedur yang ditetapkan, memberi taklimat dan simulasi latihan serta mengendalikan sesi latihan. memulakan dan mengakhiri sesi latihan prosedur yang ditetapkan, serta mengendalikan sesi latihan memulakan dan mengakhiri sesi latihan prosedur yang ditetapkan, serta mengendalikan sesi latihan 12/14

13 A2.4 KOMUNIKASI BERKESAN SESI LATIHAN Berinteraksi mencapai objektif latihan. Berkomunikasi dengan murid pelbagai kaedah. Contohnya: Kaedah bahasa isyarat / bahasa tubuh Kaedah lisan Kaedah sumber Memotivasikan murid bagi membangunkan kemahiran semasa sesi latihan Menguruskan sesi latihan dengan komunikasi yang meliputi unsurunsur seperti: kognitif emosi sosial 1. Komunikasi / interaksi pelbagai hala 2. Perbincangan berinteraksi dan dengan murid untuk mencapai objektif latihan pelbagai kaedah serta memotivasikan murid membangun kan kemahiran semasa sesi latihan berinteraksi dan dengan murid untuk mencapai objektif latihan pelbagai kaedah berinteraksi dan dengan murid pelbagai kaedah untuk mencapai objektif latihan untuk berinteraksi dan dengan murid serta pelbagai kaedah untuk mencapai objektif latihan A2.5 LAPORAN SESI LATIHAN DAN PERTANDINGAN Menyediakan laporan sesi latihan/pertandingan prosedur Menyediakan laporan sukan/ permainan/ seni yang dikendalikan. Menjadikan hasil laporan sebagai bahan rujukan Rekod sesi latihan/ pertandingan Gambar/folio Jika perlu Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan laporan sesi latihan/pertandingan dan laporan sukan/ permainan/ seni yang dikendalikan lengkap prosedur serta menjadikan hasil laporan sebagai bahan rujukan laporan sesi latihan/ pertandingan dan laporan sukan/ permainan/ seni yang dikendalikan prosedur laporan sesi latihan/ pertandingan prosedur laporan sukan/ permainan/ seni yang dikendalikan prosedur untuk laporan sesi latihan/ pertandingan dan laporan sukan/ permainan/ seni yang dikendalikan prosedur 13/14

14 E3 PENTAKSIRAN A3.1 PENGANALISI- SAN PROGRAM PEMBANGUNAN MURID Menganalisis keperluan murid Menganalisis kehadiran murid sesi latihan yang dilaksanakan Menganalisis ahap murid sesi latihan Buku Log Profil Murid Jika perlu Tidak berkaitan Jika perlu menganalisis keperluan murid, kehadiran murid sesi latihan dan tahap murid sesi latihan secara spesifik dan sistematik. menganalisis keperluan murid, kehadiran murid sesi latihan dan tahap murid sesi latihan. menganalisis keperluan murid, dan kehadiran murid sesi latihan menganalisis tahap murid sesi latihan. menganalisis kehadiran murid sesi latihan menganalisis keperluan murid dan tahap murid sesi latihan. A3.2 PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN LATIHAN MURID Menilai keberkesanan latihan dan pembangunan murid Membincangkan justifikasi terhadap hasil penilaian latihan dan pembangunan murid Membuat penambah baikan pembangunan dan latihan murid Soal selidik Maklum balas Jika perlu Tidak berkaitan Jika perlu menilai keberkesanan dan membincangkan justifikasi terhadap hasil latihan dan pembangunan murid serta membuat penambah baikan pembangunan dan latihan murid menilai keberkesanan dan membincangkan justifikasi terhadap hasil latihan dan pembangunan murid. menilai keberkesanan membincangkan justifikasi terhadap hasil latihan dan pembangunan murid. untuk menilai keberkesanan dan membincang kan justifikasi terhadap hasil latihan dan pembangunan murid. 14/14

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Keupayaan guru : Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan profesion

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam semangat patriotisme,

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan etika kaunseling Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN KEPIMPINAN SEKOLAH (PENGETUA, GURU BESAR, PENOLONG KANAN)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN KEPIMPINAN SEKOLAH (PENGETUA, GURU BESAR, PENOLONG KANAN) SEKIRANYA TERDAPAT LEBIH DARIPADA SATU MAKA D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Keupayaan pegawai : Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL JURULATIH

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL JURULATIH D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 PERANCANGAN DAN LATIHAN objektif latihan yang relevan : - kesesuaian tajuk - isi kandungan - - butiran mengajar (coaching points) atlet/ / pasukan keperluan Rekod Persediaan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK D4 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN Keupayaan pegawai : menguasai isi kandungan bidang berkaitan seperti istilah, konsep dan prosedur menguasai pedagogi yang dinyatakan melalui

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.1 PENCAPAIAN MATLAMAT merancang melaksana menyelia menilai strategi untuk penambahbaikan berterusan bagi buku program

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI LAMPIRAN 3-15 BORANG KOKURIKULUM Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Tahun/Darjah Tarikh

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN STANDARD 1 KEPEMIMPINAN ASPEK 1.1: PGB Sebagai Peneraju 1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. 1. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian 2. menentukan sasaran/petunjuk

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini.

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH ARAHAN: 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. 2. Semakan dokumen dan temu bual dengan pentadbir

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Visi. Menjadi pusat rujukan dan peneraju pembangunan modal insan koperasi yang unggul. Misi

Visi. Menjadi pusat rujukan dan peneraju pembangunan modal insan koperasi yang unggul. Misi ISI KANDUNGAN Perutusan Ketua Pengarah MKM 3 Prinsip dan Teras Kod Etika MKM 4 Kod Etika MKM 5 Mengamalkan Nilai Peribadi Mulia Sebagai Budaya Kerja 9 Mengamalkan Nilai Profesionalisme 14 Memegang Teguh

Lebih terperinci

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 OBJEKTIF SESI SKPM: 1 Memahami Kandungan Standard KualitiPendidikan Malaysia (SKPM)2010

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika keguruan etika kaunseling berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika keguruan etika kaunseling berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor) D1 E1 : PROFESIONALISME : NILAI PROFESIONAL A1.1 : AMALAN PROFESIONAL Amalan profesional ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan tingkah laku beretika sebagai seorang

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI Berfungsi. Kepemimpinan Panitia dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih

Lebih terperinci

INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI)

INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI) INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI) BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 07 ARAHAN: Sila tulis atau tanda (/)

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 KEPIMPINAN merancang strategi bagi mencapai strategi bagi mencapai buku program/ brosur laporan minit mesyuarat pada tahap cemerlang.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2012 2014 Tingkatan 5 PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN (SPM) PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK OBJEKTIF

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT

TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT TAJUK PROJEK: MEMPERKASAKAN ILMU METODOLOGI KEJURULATIHAN TAHAP ASAS DAN TAHAP PERTENGAHAN BAGI JURULATIH DAN GURU SUKAN DI MAJLIS AMANAH RAKYAT KOD PROJEK: K-IRC/4 (UPM-11) IPTA: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA Penyelia Buku log 0 Laporan 0 60 Supervision 0 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 0 Laporan 0 0 JUMLAH 00 00 PENILAIAN LAPORAN PENYELIA (0%) No Aspek

Lebih terperinci

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

Dr Tajularipin Sulaiman

Dr Tajularipin Sulaiman Konsep Pengajaran Dr Tajularipin Sulaiman tajulas@putra.upm.edu.my Definisi Pengajaran PENGAJARAN Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh gurudan muridnya. Pengajaran

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PEREKA GRAFIK DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik dan perancangan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN DGA 41 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan

Lebih terperinci

Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab UNIT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM & MORAL JABATAN PELAJARAN SELANGOR Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Instrumen

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN PERNYATAAN STANDARD: Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid

Lebih terperinci

TAKLIMAT AKNC Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017

TAKLIMAT AKNC Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017 TAKLIMAT AKNC 2017 Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017 1 ATURCARA MASA AKTIVITI 0900 Pendaftaran dan Minum Pagi 0930 Ucapan Aluan Penolong Naib Canselor

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Kontrak Pembelajaran Kokurikulum. Kod Kursus. Aktiviti/Projek. Biodata Pelajar. gambar

Kontrak Pembelajaran Kokurikulum. Kod Kursus. Aktiviti/Projek. Biodata Pelajar. gambar Kontrak Pembelajaran Kokurikulum Kod Kursus Kod Aktiviti/Projek HHHC 9118 Pembangunan Insaniah Biodata Pelajar gambar Nama : No. Matrik : No. K/P / No. Passport : Fakulti : Kolej Kediaman : Tahun Pengajian

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..52 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

Taklimat Instrumen Keberhasilan Guru PdP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia

Taklimat Instrumen Keberhasilan Guru PdP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia Taklimat Instrumen Keberhasilan Guru PdP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia 1 Skop Taklimat 1 Overview 2 Keberhasilan Guru Akademik Biasa 2 INSTRUMEN KEBERHASILAN KUMPULAN

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (PDPLI). Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: AKTIVITI KESEDARAN KECEKAPAN TENAGA DAN AUDIT TENAGA BAGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU WILAYAH UTARA MALAYSIA

TAJUK PROJEK: AKTIVITI KESEDARAN KECEKAPAN TENAGA DAN AUDIT TENAGA BAGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU WILAYAH UTARA MALAYSIA TAJUK PROJEK: AKTIVITI KESEDARAN KECEKAPAN TENAGA DAN AUDIT TENAGA BAGI INSTITUT PENDIDIKAN GURU WILAYAH UTARA MALAYSIA KOD PROJEK: K-GT/31(USM-11) IPTA: UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KETUA PROJEK: PROFESOR

Lebih terperinci