KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)"

Transkripsi

1 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis sahaja serta memerlukan bimbingan. Penyampaian idea kurang yakin, kurang jelas dan kurang berkesan dan hanya boleh menyampaikan idea secara lisan atau bertulis sahaja serta memerlukan bimbingan. Penyampaian idea kurang yakin, kurang jelas dan kurang berkesan sama ada secara lisan dan bertulis. Mampu menyampaikan idea dengan yakin dan berkesan secara lisan dan bertulis. menyampaikan idea dengan jelas, yakin dan berkesan secara lisan dan bertulis. CS2 Kemahiran Mendengar Secara Aktif Mengamalkan kemahiran mendengar yang sangat terhad dan tidak memberikan maklum balas yang sewajarnya. Mengamalkan kemahiran mendengar yang sangat terhad dan kurang memberikan maklum balas yang sewajarnya. Kurang mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan kurang memberikan maklum balas yang sewajarnya. Mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberikan maklum balas yang sewajarnya. Sentiasa mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan sentiasa memberikan maklum balas yang membina. CS3 Kemahiran Membuat Pembentangan Hanya boleh melakukan pembentangan sekiranya dibimbing serta penyampaian tidak jelas, gugup, tiada keyakinan dan tidak dapat menyampaikan topik yang bersesuaian dengan tahap pendengar. Pembentangan yang dilakukan memerlukan sedikit bimbingan serta kurang jelas, gugup, kurang keyakinan dan tidak dapat menyampaikan topik yang bersesuaian dengan tahap pendengar. Pembentangan yang dilakukan kurang jelas, gugup, kurang keyakinan dan tidak dapat menyampaikan topik yang bersesuaian dengan tahap pendengar. Pembentangan dilakukan dengan jelas, penuh keyakinan dan boleh menyampaikan topik yang bersesuaian dengan tahap pendengar dengan baik. Sentiasa membuat pembentangan dengan jelas, penuh keyakinan dan sentiasa menyampaikan topik yang bersesuaian dengan tahap pendengar dengan cemerlang. CS4 Kemahiran Penggunaan Teknologi dalam Pembentangan Hanya boleh menggunakan teknologi dalam pembentangan dalam bentuk asas dengan bimbingan dan gugup ketika membuat pembentangan serta tidak menggunakan sebarang bahasa, simbol dan visual. Hanya boleh menggunakan teknologi dalam pembentangan dalam bentuk asas dan gugup ketika membuat pembentangan serta jarang menggunakan bahasa, simbol dan visual. Menggunakan teknologi dalam pembentangan dalam bentuk asas dan kurang yakin ketika membuat pembentangan serta menggunakan bahasa, simbol dan visual dengan tepat dan berkesan secara mencukupi. Menggunakan pelbagai bentuk teknologi dalam pembentangan dengan berkesan dan yakin ketika membuat pembentangan serta menggunakan bahasa, simbol dan visual dengan tepat dan berkesan secara baik dan kerap. Sentiasa menggunakan pelbagai bentuk teknologi dalam pembentangan dengan berkesan dan sangat yakin ketika membuat pembentangan serta menggunakan bahasa, simbol dan visual dengan tepat dan berkesan secara konsisten.

2 CS KRITERIA TAHAP 1 CS5 Kemahiran Berunding Tidak boleh melakukan rundingan walaupun dengan bimbingan dan berasa gugup dan tidak yakin semasa berunding serta menyebabkan rundingan gagal. Hanya boleh melakukan rundingan dengan bimbingan dan berasa gugup dan kurang yakin semasa berunding serta menyebabkan rundingan gagal. Boleh berunding tetapi ada kalanya rundingan gagal dan penjelasan yang disampaikan kurang meyakinkan sehingga menyebabkan pihak satu lagi berasa tidak terjamin dengan keputusan tersebut. Boleh berunding sehingga mencapai persetujuan serta mampu meyakinkan pihak satu lagi dengan keputusan yang diambil. berunding dan berjaya mencapai persetujuan, tegas dan berjaya meyakinkan pihak satu lagi untuk menerima cadangan yang diutarakan. CS6 Kemahiran Berkomunikasi dengan Peserta Komunikasi pelbagai Budaya Hanya boleh berkomunikasi dengan peserta yang berlainan budaya apabila diberikan bimbingan yang berterusan dan agak kekok serta tidak berkeyakinan untuk memulakan proses komunikasi dengan peserta berlainan budaya. Hanya boleh berkomunikasi dengan peserta yang berlainan budaya apabila ditanya oleh peserta berlainan budaya terlebih dahulu dan kurang keyakinan untuk memulakan proses komunikasi dengan peserta berlainan budaya. Boleh berkomunikasi secara sederhana dengan peserta yang berlainan budaya dan kurang berkeupayaan memulakan proses komunikasi melainkan dimulakan oleh peserta berlainan budaya dahulu. Boleh berkomunikasi secara berkesan dengan peserta yang berlainan budaya dan mampu menimbulkan suasana yang ceria untuk saling berkongsi pandangan dan pengalaman mengenai budaya masing-masing. berkomunikasi secara berkesan dengan peserta yang berlainan budaya dan boleh mewujudkan suasana komunikasi yang baik iaitu kedua-dua pihak melibatkan diri secara aktif dalam komunikasi tersebut tanpa mengira budaya yang berbeza. CS7 Kemahiran Interpersonal Tidak dapat menunjukkan kemahiran komunikasi perseorangan walaupun diberikan bimbingan dan gagal membuat keputusan yang baik dan dipersetujui orang ramai. Hanya menunjukkan kemahiran komunikasi perseorangan apabila diberikan bimbingan dan memerlukan bantuan bagi membolehkan mereka terlibat menjalankan tugas dalam kumpulan dengan objektif yang biasa. Kurang menunjukkan kemahiran komunikasi perseorangan dan boleh bekerjasama dengan orang lain dan membentuk jaringan dengan mahasiswa lain. Menunjukkan kemahiran komunikasi perseorangan dengan baik dan mempunyai kebolehan mencari, mengenal pasti dan mewujudkan hubungan yang efektif secara aktif. meningkatkan kemahiran komunikasi perseorangan dengan berkesan dan mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi yang boleh meningkatkan kemahiran komunikasi perseorangan. CS8 Kemahiran Bukan Lisan Tidak boleh menggunakan kemahiran bukan lisan. Hanya boleh menggunakan kemahiran bukan lisan dengan terhad dan perlu dibimbing. Boleh menggunakan kemahiran bukan lisan tetapi kurang berkesan. Boleh menggunakan kemahiran bukan lisan dengan berkesan. menggunakan kemahiran bukan lisan dengan berkesan dan penuh keyakinan.

3 PEMIKIRAN KRITIS DAN KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH (CTPS) CTPS KRITERIA TAHAP 1 CTPS1 Mengenal Pasti Boleh mengenal pasti Masalah masalah yang mudah dan ringkas tetapi selalunya gagal serta tidak boleh membuat penilaian yang sewajarnya Sekadar boleh mengenal pasti masalah yang mudah dan ringkas tetapi ada kalanya gagal serta boleh membuat penilaian yang sewajarnya. Boleh mengenal pasti masalah dan menganalisis masalah dalam situasi mudah dan jelas serta berkebolehan sederhana dalam memberikan justifikasi penilaian. Boleh mengenal pasti masalah dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur serta membuat penilaian yang justifikasi. Mengenal pasti masalah serta membuat penyelesaian yang betul dan tepat serta memilih konsep dan strategi yang tepat dengan mengambil kira kesemua kekangan. CTPS2 Kemahiran Berfikir Kurang berkemampuan berfikir sendiri dan memerlukan bimbingan. Memiliki kemampuan berfikir dan menganalisis sesuatu pada tahap yang mudah dan senang. Hanya berkeupayaan mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir dengan sederhana. Boleh mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir dengan baik. mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir dengan berkesan. CTPS3 Penyelesaian Alternatif Tidak boleh langsung berfikir penyelesaian alternatif. Sekadar mampu berfikir tanpa mampu memberikan penyelesaian. Berkeupayaan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif yang sederhana. Mampu mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. Yang pertama dan terawal untuk memberikan pelbagai idea dan penyelesaian yang unik dan baik. CTPS4 Berfikir Melangkaui Batas Memiliki pemikiran yang sangat terbatas dan tidak mampu berfikir luar daripada kebiasaannya. Memiliki pemikiran yang terbatas dan kebiasaannya tidak mampu berfikir luar daripada kebiasaannya. Pemikiran konvensional yang ada kalanya menunjukkan inspirasi dalam pemikiran dan boleh berfikir melangkaui batas dalam situasi terhad sahaja. Pemikiran yang berupaya mencabar pemikiran konvensional dan sering menunjukkan idea inovatif serta memiliki keupayaan untuk berfikir melangkaui batasan kebiasaannya. Pemikiran selalu jauh dari pemikiran yang biasa diutarakan oleh orang lain dan sentiasa berfikir melangkaui batas dalam kebanyakan masanya.

4 PEMIKIRAN KRITIS DAN KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH (CTPS) CTPS KRITERIA TAHAP 1 CTPS5 Keputusan Membuat keputusan Berasaskan Bukti yang mempunyai nilai yang lemah dengan bukti yang minima dan tidak mampu membuat keputusan dengan baik berdasarkan bukti yang ada. Membuat keputusan yang mempunyai nilai yang sederhana dengan bukti yang minima dan tidak mampu membuat keputusan dengan baik berdasarkan bukti yang ada. Membuat keputusan berdasarkan bukti dan ada kalanya tidak dapat membezakan antara bukti kukuh dan tidak kukuh. Berusaha mencari buktibukti yang kukuh dan jelas terhadap segala idea dalam menyelesaikan sesuatu masalah serta membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh malah boleh mengenal pasti sumber bukti yang boleh dipercayai. Mampu memperoleh banyak bukti kukuh, bernas dan tepat serta sentiasa berjaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan tepat. CTPS6 Ketahanan Kurang memiliki ketahanan dalam keadaan tekanan yang biasa dan selalu lalai dan hilang fokus terhadap tanggungjawab. Kadang kala tidak mampu bertahan dalam keadaan tekanan yang biasa dan ada kala lalai dan hilang fokus terhadap tanggungjawab. Mempunyai daya ketahanan yang sederhana dalam menghadapi tekanan dan penumpuan perhatian adalah sederhana terhadap tanggungjawab yang diberikan. Boleh bertahan dan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang diberikan. Sentiasa menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan selalu berkemampuan memberikan komitmen dan kerjasama yang padu untuk memastikan kejayaan. CTPS7 Penyesuaian Persekitaran Tidak boleh memahami persekitaran serta sukar menyesuaikan diri dalam situasi baharu. Sekadar memahami persekitaran tanpa kesedaran yang positif serta sukar menyesuaikan diri dalam situasi baharu. Boleh memahami budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baharu. Boleh memahami budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baharu. mengadaptasi dan mengasimilasikan diri dalam masa yang singkat.

5 PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT (LL) LL KRITERIA TAHAP 1 LL1 Mengurus Maklumat Tiada kemahiran mencari dan mengurus maklumat secara konvensional dan melalui penggunaan teknologi walaupun daripada satu sumber. Boleh mencari dan mengurus maklumat secara konvensional dan melalui penggunaan teknologi daripada sekurang-kurangnya satu sumber tetapi tidak dari pelbagai sumber. Hanya boleh mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada apa juga sumber secara konvensional dan melalui penggunaan teknologi dengan bimbingan dan mempunyai keupayaan mendapatkan maklumat daripada sumber yang sangat terhad. Boleh mencari dan mengurus maklumat yang relevan secara konvensional dan melalui penggunaan teknologi daripada pelbagai sumber dan boleh memperoleh maklumat yang dikehendaki melalui pelbagai sumber. mencari dan mengurus maklumat yang relevan secara konvensional dan melalui penggunaan teknologi daripada pelbagai sumber dan sentiasa boleh memperoleh maklumat yang dikehendaki bersesuaian dengan topik yang dibincangkan menerusi pelbagai jenis sumber. LL2 Pembelajaran Autonomi Sukar menerima idea baharu dan tidak mampu melakukan pembelajaran secara autonomi. Sukar menerima idea baharu dan sukar melakukan pembelajaran secara autonomi. Memerlukan masa untuk menerima idea baharu dan boleh melakukan pembelajaran secara autonomi hanya dalam bidang latihannya. Boleh menerima idea baharu dan boleh melakukan pembelajaran secara autonomi dalam dan luar bidang latihannya. menerima idea baharu dan boleh melakukan pembelajaran secara autonomi dalam dan luar bidang latihannya. LL3 Perkembangan Ilmu Tidak mempunyai minda ingin tahu dan tidak dapat mengembangkan ilmu. Kurang minda ingin tahu, tidak dapat mengembangkan ilmu dan merasakan ilmu yang ada padanya mencukupi. Mempunyai kebolehan mengembangkan minda ingin tahu dalam bidang yang terhad dan mencari ilmu dalam bidang tertentu sahaja. Mempunyai kebolehan yang tinggi untuk mengembangkan minda ingin tahu dan sentiasa ingin mengembangkan ilmu. Sentiasa mempunyai kebolehan yang tinggi untuk mengembangkan minda ingin tahu dan sentiasa ingin mengembangkan ilmu.

6 KEMAHIRAN KEPIMPINAN (LS) LS KRITERIA TAHAP 1 LS1 Pengetahuan Teori Asas Tiada pengetahuan Kepimpinan tentang teori asas kepimpinan mahupun teori kepimpinan yang lain. Pengetahuan tentang teori asas kepimpinan dan dan teori kepimpinan yang lain adalah kabur dan bercelaru. Berpengetahuan sedikit tentang teori asas kepimpinan dan teori kepimpinan yang lain. Berpengetahuan yang cukup tentang teori asas kepimpinan dan teori kepimpinan yang lain. Berpengetahuan tinggi tentang teori asas kepimpinan dan teori kepimpinan yang lain. LS2 Kebolehan Memimpin Projek Hanya boleh memimpin projek yang mudah atau projek berskala kecil jika dibimbing dan harus sentiasa dipantau. Hanya boleh memimpin projek yang mudah atau projek berskala kecil jika dibimbing. Mempunyai kebolehan untuk memimpin projek yang mudah serta tidak mampu memimpin projek yang kompleks. Mempunyai kebolehan untuk memimpin projek dan mengetuai sesuatu kumpulan atau organisasi dalam menyempurnakan sesuatu tugasan atau amanah. Mempunyai kebolehan yang tinggi untuk memimpin sebarang projek dan mengetuai sesuatu kumpulan atau organisasi dalam menyempurnakan sesuatu tugasan atau amanah. LS3 Peranan Ketua dan Anggota Pasukan Tidak boleh berperanan sebagai ketua pasukan dan hanya ingin menjadi anggota pasukan. Boleh berperanan sebagai ketua pasukan jika dibimbing dan lebih gemar menjadi anggota sahaja walaupun diberikan peluang. Boleh berperanan sebagai ketua pasukan tetapi lebih selesa menjadi anggota pasukan jika diberi pilihan dan lebih selesa memberi sokongan kepada ahli pasukan yang lain menjadi ketua. Boleh memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota dan tahu bila perlu memberikan peranan ketua pasukan kepada orang lain. dan bersedia mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota dan sentiasa bersedia memberikan peranan ketua pasukan kepada orang lain apabila perlu. LS4 Menyelia Anggota Pasukan Tidak mampu menyelia anggota pasukan malah boleh dikatakan tidak memiliki keupayaan untuk menjadi pemimpin. Hanya berupaya menyelia anggota pasukan jika dibimbing dan kurang berhemah dalam memberi teguran dan garis panduan. Berupaya menyelia anggota pasukan dengan sederhana dan kadang kala gagal berhemah dalam memberi teguran dan garis panduan. Boleh menyelia anggota pasukan, berupaya menegur dan memberi garis panduan apabila perlu dengan berhemah. Berkebolehan tinggi dalam penyeliaan anggota pasukan dan sentiasa memberikan komen yang konstruktif dan berhemah tinggi.

7 KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN (TS) TS KRITERIA TAHAP 1 TS1 Hubungan dan Interaksi Tidak berkebolehan Kumpulan membina hubungan yang baik, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain dan gagal secara efektif sesama ahli kumpulan. Kurang kebolehan membina hubungan yang baik, tidak boleh berinteraksi dengan orang lain dan tidak dapat bekerja secara efektif sesama ahli kumpulan. Berkebolehan secara sederhana untuk membina hubungan, berinteraksi secara sederhana dengan orang lain dan boleh bekerja sesama ahli kumpulan. Boleh membina hubungan yang baik, boleh berinteraksi dengan orang lain serta bekerja secara efektif sesama ahli kumpulan. Sentiasa membina hubungan yang baik, berinteraksi dengan orang lain serta bekerja secara efektif sesama ahli kumpulan. TS2 Peranan Ahli dan Ketua Tidak memahami peranan sebagai ketua dan kurang memahami peranan yang sepatutnya dilakukan sebagai ahli kumpulan serta hanya boleh memainkan peranan sebagai ahli kumpulan sahaja. Kurang memahami peranan ketua tetapi memahami peranan sebagai ahli kumpulan serta hanya sesekali boleh memainkan peranan sama ada sebagai ahli kumpulan atau ketua kumpulan sahaja. Boleh memahami peranan ketua dan ahli kumpulan serta boleh memainkan peranan sama ada sebagai ahli kumpulan atau ketua kumpulan sahaja. Boleh memahami peranan ketua dan ahli kumpulan serta boleh memainkan peranan bersilih ganti antara ketua dan ahli kumpulan. memahami peranan ketua dan ahli kumpulan serta boleh memainkan peranan bersilih ganti antara ketua dan ahli kumpulan. TS3 Menghormati Sesama Ahli Kumpulan Sukar memahami dan tidak dapat menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain walaupun dalam sebarang situasi. Kurang memahami dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain walaupun dalam sebarang situasi. Boleh memahami dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain dalam situasi tertentu sahaja. Boleh memahami dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain dalam sebarang situasi. memahami dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain dalam sebarang situasi. TS4 Menyumbang kepada Kumpulan Tidak memberi sumbangan kepada perancangan kumpulan dan tidak berkebolehan menyelaras hasil usaha kumpulan. Kurang memberi sumbangan kepada perancangan kumpulan dan kebolehan menyelaras hasil usaha kumpulan adalah lemah. Boleh memberi sumbangan kepada perancangan kumpulan serta sederhana dalam menyelaras hasil usaha kumpulan. Boleh memberi sumbangan yang bernilai kepada perancangan kumpulan serta boleh menyelaras hasil usaha kumpulan dengan berkesan. memberi sumbangan yang bernilai kepada perancangan kumpulan serta boleh menyelaras hasil usaha kumpulan dengan sangat berkesan.

8 KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN (TS) TS KRITERIA TAHAP 1 TS5 Bertanggungjawab Tidak bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan serta tidak menjalankan amanah yang diberikan. Kurang bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan serta tidak menjalankan amanah yang diberikan. Ada kalanya tidak bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan, membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada keputusan kumpulan serta ada kalanya tidak dapat menjalankan amanah yang diberikan. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan, menepati keputusan yang dibuat oleh kumpulan walaupun kurang disenanginya serta menjalankan amanah yang diberikan. Sangat bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan, sentiasa menepati keputusan yang dibuat oleh kumpulan walaupun kurang disenanginya serta sentiasa menjalankan amanah yang diberikan.

9 MORAL DAN ETIKA PROFESIONAL (EM) EM KRITERIA TAHAP 1 EM1 Memahami Kesan Tidak memahami kesan Amalan Profesional ekonomi, alam sekitar, sosiobudaya atau patriotisme dalam amalan profesional walaupun dibimbing. Memerlukan bimbingan untuk memahami kesan ekonomi, alam sekitar, sosiobudaya atau patriotisme dalam amalan profesional. Boleh memahami salah satu kesan ekonomi, alam sekitar, sosiobudaya atau patriotisme dalam amalan profesional. Boleh memahami kesan ekonomi, alam sekitar, sosiobudaya atau patriotisme dalam amalan profesional. Sentiasa mencari maklumat untuk memahami kesan ekonomi, alam sekitar, sosiobudaya atau patriotisme dalam amalan profesional. EM2 Menganalisis dan Membuat Keputusan Masalah Berkaitan Etika dan Masyarakat Memerlukan bimbingan sepenuhnya untuk menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika dan masyarakat. Memerlukan sedikit bimbingan untuk menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika dan masyarakat. Ada kalanya memerlukan bantuan untuk menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika dan masyarakat. Boleh menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika dan masyarakat. Mahir menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika dan masyarakat. EM3 Sikap Beretika Memerlukan bimbingan sepenuhnya untuk mengamalkan sikap beretika dalam menjalankan tugasan harian. Memerlukan sedikit bimbingan untuk mengamalkan sikap beretika dalam menjalankan tugasan harian. Mengamalkan sikap beretika dalam menjalankan tugasan harian tetapi ada kalanya meletakkan kepentingan diri dahulu. Boleh mengamalkan sikap beretika dalam menjalankan tugasan harian. Sentiasa mengamalkan sikap beretika dalam menjalankan tugasan harian.

10 KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN (KK) KK KRITERIA TAHAP 1 KK1 Mengenal Pasti Peluang Tidak boleh mengenal Perniagaan pasti peluang perniagaan walaupun dengan bimbingan. Hanya boleh mengenal pasti peluang perniagaan jika dibimbing. Boleh mengenal pasti peluang perniagaan jika diperkenalkan oleh orang lain. Boleh mengenal pasti peluang perniagaan. mengenal pasti peluang perniagaan. KK2 Merangka Perancangan Perniagaan Tidak boleh merangka perancangan perniagaan walaupun dengan bantuan. Hanya boleh merangka perancangan perniagaan dengan bantuan. Sesekali memerlukan bantuan untuk merangka perancangan perniagaan. Boleh merangka perancangan perniagaan dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan. merangka perancangan perniagaan dengan sendiri. KK3 Peluang Perniagaan dan Pekerjaan Tidak berkebolehan membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan. Kurang berkebolehan membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan. Kadang-kadang berkebolehan membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan. Boleh membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan. membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan dan pekerjaan. KK4 Boleh Bekerja Sendiri Tidak berkebolehan dan tidak selesa bekerja sendiri serta amat memerlukan bantuan dan bimbingan dalam melaksanakan kerja. Kurang berkebolehan dan tidak selesa bekerja sendiri serta memerlukan bantuan dan bimbingan dalam melaksanakan kerja. Boleh bekerja sendiri dan mempunyai keupayaan bekerja sendiri namun apabila terpaksa sahaja serta memerlukan bantuan dalam melaksanakan kerja. Boleh dan selesa bekerja sendiri dan berupaya untuk bekerja sendiri serta mengharap sedikit bantuan dalam menjalankan tugasan. Sangat selesa dan mampu bekerja sendiri serta tiada sikap kebergantungan untuk mendapatkan bantuan dalam menjalankan tugas daripada orang lain.

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Kontrak Pembelajaran Kokurikulum. Kod Kursus. Aktiviti/Projek. Biodata Pelajar. gambar

Kontrak Pembelajaran Kokurikulum. Kod Kursus. Aktiviti/Projek. Biodata Pelajar. gambar Kontrak Pembelajaran Kokurikulum Kod Kursus Kod Aktiviti/Projek HHHC 9118 Pembangunan Insaniah Biodata Pelajar gambar Nama : No. Matrik : No. K/P / No. Passport : Fakulti : Kolej Kediaman : Tahun Pengajian

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan dan mengamalkan etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam semangat patriotisme,

Lebih terperinci

PANDUAN, FORMAT DAN RUBRIK TUGASAN GC6033 (PEMBENTANGAN DAN PENULISAN INDIVIDU & KUMPULAN)

PANDUAN, FORMAT DAN RUBRIK TUGASAN GC6033 (PEMBENTANGAN DAN PENULISAN INDIVIDU & KUMPULAN) PANDUAN, FORMAT DAN RUBRIK TUGASAN GC6033 (PEMBENTANGAN DAN PENULISAN INDIVIDU & KUMPULAN) Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam setiap pembentangan dan penulisan (individu dan kumpulan: Isu

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan etika kaunseling Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

RUBRIK : PANDUAN PENTAKSIRAN DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN POLITEKNIK

RUBRIK : PANDUAN PENTAKSIRAN DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN POLITEKNIK RUBRIK : PANDUAN PENTAKSIRAN DOMAIN HASIL PEMBELAJARAN POLITEKNIK Mesyuarat JK Rubrik icgpa Politeknik 25 Nov 2016 : Bilik Mesyuarat Utama, JPP Page 1 KANDUNGAN 01 02 03 Pengenalan Halaman 1 DHP 3: Kemahiran

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama

Lebih terperinci

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan BAB V KESIMPULAN 5.1 PENDAHULUAN Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan mengemukakan suatu rumusan ringkas mengenai hasil kajian, implikasi, memberi cadangan, limitasi

Lebih terperinci

Borang Kontrak Pembelajaran Aktiviti Kursus LMCK2922 & HHHC9701/HHHC9801

Borang Kontrak Pembelajaran Aktiviti Kursus LMCK2922 & HHHC9701/HHHC9801 No. Siri : CITRA/UKM/PJK/PPPS/P03/AK04(1) Tarikh Kuatkuasa : 17/02/2015 Tarikh Kemaskini : 23/02/2015 Borang Kontrak Pembelajaran Aktiviti Kursus LMCK2922 & HHHC9701/HHHC9801 Nama Aktiviti/Projek No. Permohonan

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

LAPORAN LAWATAN KE BANK NEGARA MALAYSIA 11 DISEMBER 2014 SASANA KIJANG BANK NEGARA MALAYSIA NO. 2, JALAN DATO ONN KUALA LUMPUR

LAPORAN LAWATAN KE BANK NEGARA MALAYSIA 11 DISEMBER 2014 SASANA KIJANG BANK NEGARA MALAYSIA NO. 2, JALAN DATO ONN KUALA LUMPUR LAPORAN HHHC 9401 : KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME LAWATAN KE BANK NEGARA MALAYSIA 11 DISEMBER 2014 SASANA KIJANG BANK NEGARA MALAYSIA NO. 2, JALAN DATO ONN 50480 KUALA LUMPUR AZLIANA

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

LOGBOOK DAN LAPORAN PROJEK MINI Hubungan Etnik (HE) (SSX0022)

LOGBOOK DAN LAPORAN PROJEK MINI Hubungan Etnik (HE) (SSX0022) LOGBOOK DAN LAPORAN PROJEK MINI Hubungan Etnik (HE) (SSX0022) Nama dan No. Matrik Pelajar : No. Nama No. Matrik 20/9 22/9 24/9 1. Samad Bin Idris (Ketua Kumpulan) 38881 2. Ali Bin Hassan 38882 3. Lim Lee

Lebih terperinci

BAB 5 PERBINCANGAN DAN CADANGAN. Bab ini akan membentangkan kesimpulan yang dibuat oleh pengkaji hasil

BAB 5 PERBINCANGAN DAN CADANGAN. Bab ini akan membentangkan kesimpulan yang dibuat oleh pengkaji hasil BAB 5 PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membentangkan kesimpulan yang dibuat oleh pengkaji hasil daripada kajian yang dijalankan yang merangkumi komponen dalam keberkesanan pengurusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK Organisasi menjadi lebih effisien dan berdaya saing apabila dapat menggunakan memori terkumpul dalam bentuk data, maklumat, dan pengetahuan terhadap masalah yang harus ditangani.

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

Visi. Menjadi pusat rujukan dan peneraju pembangunan modal insan koperasi yang unggul. Misi

Visi. Menjadi pusat rujukan dan peneraju pembangunan modal insan koperasi yang unggul. Misi ISI KANDUNGAN Perutusan Ketua Pengarah MKM 3 Prinsip dan Teras Kod Etika MKM 4 Kod Etika MKM 5 Mengamalkan Nilai Peribadi Mulia Sebagai Budaya Kerja 9 Mengamalkan Nilai Profesionalisme 14 Memegang Teguh

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia

Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia Program Kepimpinan Pengawas Sekolah Kebangsaan Convent Greenlane dan Pusat Pengajian Ilmu pendidikan, Universiti Sains Malaysia Aznan Che Ahmad¹, Syed Mohamad Syed Abdullah¹, Salizawati Omar², Mona Lim²

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2017 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIO) & JURUTEKNIK KOMPUTER (TSO) PERINGATAN

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2017 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIO) & JURUTEKNIK KOMPUTER (TSO) PERINGATAN SULIT EIO/TSO : TOP IT INDUSTRIES SDN.BHD. 271810-X LOT EBOOK, BELAKANG ILP, KAWASAN PERINDUSTRIAN GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGANU No. Tel: 09-6670917 Fax: 09-6673717 Email : borang@top-it.com.my LAPORAN

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JOHOR BORANG PERMOHONAN MENGADAKAN AKTIVITI FAKULTI/LAWATAN/SEMINAR/KURSUS/BENGKEL AKADEMIK/PROGRAM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JOHOR BORANG PERMOHONAN MENGADAKAN AKTIVITI FAKULTI/LAWATAN/SEMINAR/KURSUS/BENGKEL AKADEMIK/PROGRAM BORANG A UiTMJ (HEA/UR/2014/01) Pind.02 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA JOHOR (HEA / TAPA ) PERHATIAN BORANG PERMOHONAN MENGADAKAN AKTIVITI FAKULTI/LAWATAN/SEMINAR/KURSUS/BENGKEL AKADEMIK/PROGRAM 1) Setiap program

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM.

DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN. Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. DORONGAN DAN KERJA BERPASUKAN Oleh: Najwa Ahmad Zawawi Unit Perkhidmatan, BSM. KERJA BERPASUKAN Kerja berpasukan merupakan kumpulan yang matang dengan ahli yang saling bergantung antara satu sama lain

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN SULIT LAMPIRAN 2-17 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN BORANG PR2/ML BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan

Lebih terperinci

TAJUK PROJEK: PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENJANAAN EKONOMI PENTERNAK IKAN PATIN DI TEMERLOH, PAHANG

TAJUK PROJEK: PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENJANAAN EKONOMI PENTERNAK IKAN PATIN DI TEMERLOH, PAHANG TAJUK PROJEK: PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENJANAAN EKONOMI PENTERNAK IKAN PATIN DI TEMERLOH, PAHANG KOD PROJEK: K-ECO/43(UPM-11) IPTA: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KETUA PROJEK: PROFESOR MADYA LAR.

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI LAMPIRAN 3-15 BORANG KOKURIKULUM Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Tahun/Darjah Tarikh

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

Prinsip Pembangunan Komuniti

Prinsip Pembangunan Komuniti Prinsip Pembangunan Komuniti Prinsip - Apa itu prinsip? Pegangan Mempengaruhi tindakan Mempengaruhi cara berfikir Membuat keputusan Amalan (bertingkah laku dan bertindak seseorang) Prinsip Prinsip juga

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat

Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat Soalan berkumpulan. Kepelbagaian sosio budaya individu dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat dari ras, etnik dan adat budaya mereka sahaja. Malah ia juga merangkumi skop yang lebih besar.manakala

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN Sukacita dimaklumkan anda telah dipilih untuk kajian ilmiah ini yang bertujuan mendapatkan fakta berhubung dengan gaya pembelajaran yang menjadi keutamaan anda, khususnya

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

Kurikulum Kebangsaan

Kurikulum Kebangsaan Kurikulum Kebangsaan VISI KURIKULUM SEKOLAH BERKUALITI UNTUK PENDIDIKAN NEGARA BERTARAF DUNIA MISI Membangunkan kurikulum sekolah yang bersepadu dan berguna untuk perkembangan potensi individu sepenuhnya

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan komputer di negara kita telah melalui satu gerakan reformasi dan pembaharuan yang canggih bersesuaian dengan perkembangan infrastukturnya. Perkembangan penggunaan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kemahiran pengurusan yang berwibawa dan berkualiti merupakan asas dalam menggerakkan institusi pendidikan yang berkesan dan berjaya. Cabaran globalisasi, di mana aspirasi

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID GEOGRAFI TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

BAB 2 MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BAIK DAN KREATIF. Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda

BAB 2 MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BAIK DAN KREATIF. Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda BAB 2 MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BAIK DAN KREATIF Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda KANDUNGAN 1. Membuat Keputusan Vs Penyelesaian Masalah 2. Langkah Dalam Proses Membuat Keputusan 3. Membuat Keputusan Secara

Lebih terperinci

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH

Penyelia Buku log 20. Supervision 10 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 30 Laporan 10 JUMLAH PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA Penyelia Buku log 0 Laporan 0 60 Supervision 0 Pemeriksa Dalaman Pembentangan 0 Laporan 0 0 JUMLAH 00 00 PENILAIAN LAPORAN PENYELIA (0%) No Aspek

Lebih terperinci

BAB 1 Dasar Pengurusan ICT

BAB 1 Dasar Pengurusan ICT BAB 1 Dasar Pengurusan ICT 1.1 Pengenalan 1.2 Objektif 1.3 Struktur Pengurusan ICT 1.3.1 Jawatankuasa Kerja ICT 1.3.2 Jawatankuasa Pepandu ICT 1.3.3 Jawatankuasa Pemantauan dan Penasihat 1.4 Pusat ICT

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

juta pengunjung ke acaraacara warisan di seluruh Singapura pada 2016 juta disumbangkan untuk kesenian dan warisan pada 2016 Lebih daripada

juta pengunjung ke acaraacara warisan di seluruh Singapura pada 2016 juta disumbangkan untuk kesenian dan warisan pada 2016 Lebih daripada juta pengunjung ke acaraacara warisan di seluruh Singapura pada 2016 juta disumbangkan untuk kesenian dan warisan pada 2016 Lebih daripada projek-projek yang dikelolakan oleh masyarakat dan disokong oleh

Lebih terperinci