KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU AKADEMIK)"

Transkripsi

1 D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion Tela Jujur boleh diperkan Cara berpakaian peraturan semasa Tingkah laku boleh ditelai seperti menepati masa, bertimbang rasa, beradab mesra Mempertahankan nama baik profesion Mengetahui, memahami menghayati semua etika kerja amalan nilai profesion keguruan jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian konsisten Mengetahui, memahami semua etika kerja amalan nilai profesion keguruan dapat mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian Mengetahui, memahami semua etika kerja amalan nilai profesion keguruan kurang jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian Mengetahui kurang memahami semua etika kerja amalan nilai profesion keguruan tidak jelas mempamerkan tingkah laku beretika melalui amalan seharian A1.2 HUBUNGAN DENGAN MURID Mewujudkan hubungan yang baik murid secara : konstruktif adil hormat-menghormati saling mempercayai memperlihatkan tahap ekspektasi yang tinggi terhadap murid komited terhadap murid penyayang Memberikan perhatian / tumpuan tanpa mendiskriminasikan murid Menerima pangan menegur murid secara berhemah Sanggup berkorban masa tenaga hubungan yang baik murid melalui amalan penghayatan semua nilai etika profesion keguruan memperlihat kan tahap ekspetasi komitmen terhadap murid hubungan yang baik murid melalui amalan penghayatan semua nilai etika profesion keguruan memperlihat komitmen terhadap murid hubungan yang baik murid melalui amalan semua nilai etika profesion keguruan kurang jelas memperlihat komitmen terhadap murid hubungan murid melalui amalan semua nilai etika profesion keguruan kurang jelas memperlihat komitmen terhadap murid 1/15

2 E2 SAHSIAH A2.1 MENGUTAMA-KAN PENCAPAIAN Memberikan sokongan sumbangan terhadap sesuatu tugas Bersikap positif terhadap sesuatu tugas Mengutamakan setiap usaha yang dilakukan Surat arahan / memo Dokumen Program/ latihan Kertas maklum balas terhadap sesuatu arahan Komitmen Konsisten Ber Prihatin Berusaha Bersikap positif sokongan sumbangan terhadap sesuatu tugas jelas mengutama kan setiap usaha yang dilakukan. Bersikap positif terhadap sesuatu tugas jelas mengutamakan setiap usaha yang dilakukan. Bersikap positif terhadap sesuatu tugas kurang jelas mengutamakan setiap usaha yang dilakukan. bantuan bersikap positif mengutamakan terhadap sesuatu tugas. A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK Merancang Melaksana Menyelesaikan Melaporkan hasil sesuatu arahan atau program berdasarkan tempoh sasaran kerja yang ditetapkan Menilai kuantiti kualiti hasil kerja berdasarkan: Surat arahan / memo/ lantikan Jadual kerja / program Analisis Data Post-mortem Laporan Buku rekod mengajar Lain-lain dokumen yang berkaitan merancang, melaksana menyelesaikan melaporkan hasil sesuatu arahan atau program sebelum atau pada tempoh sasaran kerja yang ditetapkan merancang, melaksana menyelesaikan sesuatu arahan atau program sebelum atau pada tempoh sasaran kerja yang ditetapkan. merancang sesuatu arahan atau program menyelesaikan sebelum atau pada tempoh sasaran kerja yang ditetapkan. merancang, menyelesaikan arahan atau program berdasarkan tempoh sasaran kerja yang ditetapkan 2/15

3 A2.3 KEMATANGAN EMOSI DAN KEYAKINAN DIRI Menetapkan hala tuju tugas Membuat keputusan tugas Menangani pelbagai isu menghadapi tugas Menghadapi tugas yang mencabar dari segi emosi, mental, spiritual, fizikal Tidak berkaitan Tidak berkaitan Berfikiran terbuka apabila berinteraksi Tenang Tegas Rasional Lain-lain ciri yang berkaitan Mempamer hala tuju yang jelas dapat keputusan menangani pelbagai isu tugas / ditetapkan ditelai daripada aspek kematangan emosi keyakinan diri. Mempamer hala tuju yang jelas dapat keputusan menangani pelbagai isu tugas /tanggung jawab ditetapkan. Mempamer hala tuju yang jelas keputusan menangani pelbagai isu tugas / ditetapkan. Mempamer hala tuju yang kurang jelas dipamerkan keputusan menangani pelbagai isu tugas /tanggung jawab ditetapkan. A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN Terlibat secara aktif bagi menjayakan sesuatu tugas Berkomunikasi secara berkesan Bersikap terbuka Menangani isu/masalah secara bersama Minit Mesyuarat Buku Program Tidak berkaitan Memerhati bagaimana kerja berpa/sepa diterapkan program berkomunikasi secara berkesan, bersikap terbuka terlibat secara aktif bagi menjayakan sesuatu tugas secara berpasukan disamping menangani isu/ masalah secara bersama secara konsisten sehingga boleh ditelai. berkomunikasi secara berkesan, terlibat secara aktif bagi menjayakan sesuatu tugas secara berpasukan disamping menangani isu/ masalah secara bersama. berkomunikasi secara berkesan namun terlibat secara aktif menangani isu/ masalah secara bersama bagi menjayakan sesuatu tugas secara berpasukan. berkomunikasi secra berkesan, terlibat secara aktif menangani isu/ masalah secara bersama bagi menjayakan sesuatu tugas secara berpasukan. 3/15

4 A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN Mengutamakan Peka terhadap aduan Meningkatkan imej organisasi Mewujudkan jaringan kerjasama Temubual berkaitan menyelesaikan masalah Tidak berkaitan Komunikasi Mengutamakan peka terhadap kehendak secara konsisten proaktif dapat jaringan kerjasama sehingga imej organisasi. Mengutamakan peka terhadap kehendak secara konsisten dapat jaringan kerjasama. Peka bertindak balas terhadap aduan mengutamakan kurang jelas jaringan kerjasama Peka terhadap aduan kurang jelas mengutamakan jaringan kerjasama E3 POTENSI A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN Menetapkan hala tuju organisasi Mengoptimumkan penggunaan semua sumber yang ada Membuat keputusan yang relevan rasional Mengamalkan perkongsian kepimpinan Visi Misi Perancangan strategik Minit mesyuarat Laporan Tahunan Analisis Data Tidak berkaitan Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas mengamalkan perkongsian kepimpinan, mengoptimumka n penggunaan sumber dapat keputusan yang relevan rasional. Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas, mengoptimumka n penggunaan sumber dapat keputusan yang relevan rasional. Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas dapat keputusan yang relevan rasional. Mempamerkan hala tuju organisasi yang jelas keputusan yang relevan rasional 4/15

5 A3.2 PENYESUAIAN TERHADAP PERU Keupayaan guru : Berubah selaras keperluan semasa tugas Menyesuaikan diri terhadap perubahan Menghadapi risiko tugas Menjadi agen perubahan Minit Mesyuarat Buku Program Kertas kerja Laporan program Soalan contoh: Bagaimanakah anda menyesuaikan diri terhadap sesuatu perubahan? Bersedia berubah selaras keperluan semasa, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan menghadapi risiko tugas ditetapkan berperanan menjadi agen perubahan itu. Bersedia berubah selaras keperluan semasa, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan menghadapi risiko tugas ditetapkan. Bersedia berubah selaras keperluan semasa dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tugas ditetapkan. Bersedia berubah selaras keperluan semasa menyesuaikan diri terhadap perubahan tugas ditetapkan. A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN Keupayaan guru : Mempelajari perkara baharu Mendapat maklumat Memperolehi pengetahuan menyelesaikan sesuatu tugasan atau masalah Memperoleh pengetahuan persekitaran Kertas kerja Dokumen pekeliling/ dasar Latihan Penulisan ilmiah / kreatif / non kreatif Jika perlu Bersedia mempelajari perkara baharu dapat memperoleh maklumat yang relevan di samping memperoleh pengetahuan menyelesaikan sesuatu masalah/tugasan persekitaran. Bersedia mempelajari perkara baharu dapat memperoleh maklumat yang relevan di samping memperoleh pengetahuan menyelesaikan sesuatu masalah/tugasan. Bersedia mempelajari perkara baharu dapat memperoleh maklumat yang relevan. Bersedia mempelajari perkara baharu memperolehi maklumat yang relevan. 5/15

6 A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF Keupayaan guru : Menghasilkan/memperkenalkan idea baharu Melaksanakan tugas kreatif berinovatif Menggalakkan murid berfikir secara kreatif inovatif Minit Mesyuarat Buku Program Kertas kerja Laporan program Sijil/Penghar gaan Hasil kerja Jika perlu Tidak berkaitan Jika perlu menghasil kan idea baharu, tugas kreatif innovatif menggalak kan murid berfikir secara kreatif inovatif. menghasil kan idea baharu melaksana kan tugas kreatif inovatif memerlu kan menggalak kan murid berfikir secara kreatif inovatif. menghasil kan idea baharu memerlu kan tugas kreatif berinovatif murid berfikir secara kreatif inovatif. menghasilkan idea baharu tugas kreatif berinovatif murid berfikir secara kreatif inovatif. E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN Keupayaan guru : Mengetahui dasar utama KPM Memahami dasar utama KPM Menterjemah dasar utama KPM bentuk operasi dasar utama KPM Menerangkan kaitan dasar utama KPM operasi big tugas Soalan contoh: Jelaskan beberapa dasar utama KPM yang terkini. Tidak berkaitan Imbasan persekitaran (environmental scanning) Persekitaran PdP Mengetahui memahami dasar dasar utama KPM dapat menterjemah dasar utama KPM bentuk operasi menerangkan kaitan dasar utama KPM operasi big tugas. Mengetahui memahami dasar dapat dasar utama KPM menterjemah dasar utama KPM bentuk operasi Mengetahui memahami dasar utama KPM dapat dasar utama KPM tersebut. Mengetahui dasar utama KPM tidak memahami tidak dapat dasar utama KPM tersebut. 6/15

7 A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING Keupayaan pegawai : Merujuk pekeliling ikhtisas utama big tugas yang berkaitan Menerima pakai pekeliling ikhtisas utama big tugas Menerangkan implikasi perlanggaran pekeliling ikhtisas utama berkenaan Menerangkan kaitan pekeliling ikhtisas utama big tugas Pekeliling berkaitan Jika perlu Tidak berkaitan Jika perlu merujuk menerima pakai pekeliling ikhtisas utama big tugas yang berkaitan menerangkan implikasi perlanggaran kaitan pekeliling ikhtisas utama big tugas berkenaan. merujuk menerima pakai pekeliling ikhtisas utama big tugas yang berkaitan menerangkan implikasi perlanggaran pekeliling ikhtisas utama berkenaan big tugas berkaitan. merujuk menerima pakai pekeliling ikhtisas utama big tugas yang berkaitan namun menerangkan implikasi perlanggaran kaitan pekeliling ikhtisas utama berkenaan big tugas berkaitan. merujuk pekeliling ikhtisas utama big tugas yang berkaitan menerima pakai, menerangkan implikasi perlanggaran kaitan pekeliling ikhtisas utama big tugas berkaitan. A4.3 PENGUASAAN KEPAKARAN BIDANG TUGAS Keupayaan pegawai : Mengetahui spesifikasi big tugas yangberkaitan Mengetahui fungsi big tugas yang berkaitan Menjelaskan big tugas utama. Menjadi sumber rujukan Buku Rekod Pengajaran Tidak berkaitan Jika perlu Mengetahui spesifikasi fungsi big tugas yang berkaitan dapat big tugas utama tersebut dengaqn yakin sehingga menjadi sumber rujukan. Mengetahui spesifikasi fungsi big tugas yang berkaitan dapat big tugas utama tersebut. Mengetahui spesifikasi fungsi big tugas yang berkaitan namun big tugas utama tersebut. Mengetahui spesifikasi menyatakan fungsi big tugas utama tersebut. 7/15

8 A4.4 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN Membina item pentaksiran Membina skema pemarkahan Melaksanakan moderasi / penyelarasan pemarkahan Membuat analisis item data Membuat tindakan susulan Jadual Spesifikasi Ujian Item pentaksiran Peraturan pemarkahan Moderasi/ penyelarasan pemarkahan Analisis item Data Tindakan susulan Jika perlu membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan moderasi / penyelarasan pemarkahan analisis item data bagi tindakan susulan. membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan moderasi / penyelarasan pemarkahan analisis item data bagi tindakan susulan. membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan memerlu kan moderasi / penyelarasan pemarkahan, analisis item data bagi tindakan susulan. membina item pentaksiran, membina skema pemarkahan, moderasi / penyelarasan pemarkahan analisis item data bagi tindakan susulan. D2 E1 PENGURUSAN AKTIVITI AKTIVITI LUAR IK DARJAH A1.1 AKTIVITI KOKURIKULUM /SUKAN Memimpin atau membantu Melaksanakan penilaian mengemukakan hasil penilaian tindakan susulan Melaksanakan kokurikulum / strategik yang berkaitan Fail fail kokurikulum / yang berkaitan Takwim kokurikulum Laporan Buku program Minit mesyuarat menyedia memimpin kokurikulum / strategik yang berkaitan, menilai mengemuka kan hasil penilaian bagi tindakan susulan. menyedia memimpin kokurikulum / strategik yang berkaitan menilai mengemukakan hasil penilaian bagi tindakan susulan. menyedia memimpin kokurikulum / strategik yang berkaitan menilai bagi tindakan susulan. menyedia memimpin kokurikulum / strategik yang berkaitan, menilai bagi tindakan susulan. 8/15

9 E2 TUGASAN KHAS A2.1 TUGASAN KHAS Menyediakan tugasan khas Melaksanakan tugasan khas Mengemukakan bukti penglibatan tugasan khas Surat arahan Perancangan program Laporan Minit mesyuarat Fail-fail yang berkaitan Jika perlu tugasan khas, tugasan khas mengemukakan laporan sebagai bukti penglibatan tugasan khas yang jelas. tugasan khas, melaksana kan tugasan khas tanpa mengemukakan laporan sebagai bukti penglibatan tugasan khas yang jelas tugasan khas melaporkan tugasan khas tugasan khas melaksana kan melapor kan tugasan khas D3 SUMBANGAN E1 SUMBANGAN A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) Merancang sesi motivasi guru Melaksanakan menilai sesi motivasi guru Memberikan tunjuk ajar berkongsi idea ilmu kemahiran Laporan sesi Bimbingan Minit mesyuarat Dokumen lain yang berkaitan merancang, melaksana menilai sesi guru cekap sistematik tunjuk ajar berkongsi idea ilmu kemahiran merancang melaksana sesi guru tunjuk ajar berkongsi idea ilmu kemahiran melaksana sesi guru memberi tunjuk ajar ketetapan. bantuan melaksana sesi guru ketetapan. 9/15

10 A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL & SOSIAL Menganggotai mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah berdaftar kerajaan. Melibatkan diri manamana organisasi komuniti atau NGO yang sah berdaftar kerajaan. Memberikan sumbangan profesional kompetensi diri, organisasi atau pihak lain merujuk big tugas berkaitan. Memberikan sumbangan komuniti organisasi atau pihak lain pelaksanaan berkaitan. Surat/ Sijil/ Buku program Risalah/ Buletin/ Majalah Laman sesawang Minit curai/ Laporan Penulisan Artikel/ Buku Menganggotai melibatkan diri manamana organisasi komuniti atau NGO yang sah berdaftar kerajaan. sumbangan profesional kompetensi diri, organisasi atau pihak lain sumbangan komuniti organisasi atau pihak lain pelaksanaan berkaitan Menganggotai mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah berdaftar kerajaan sumbangan profesional kompetensi diri, organisasi atau pihak lain sumbangan komuniti organisasi atau pihak lain pelaksanaan berkaitan. Menganggotai mana-mana organisasi komuniti atau NGO yang sah berdaftar kerajaan sumbangan komuniti organisasi atau pihak lain pelaksanaan berkaitan. Memberikan sumbangan komuniti organisasi atau pihak lain pelaksanaan berkaitan. 10/15

11 D4 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN Menguasai isi kandungan big berkaitan seperti istilah, konsep prosedur. Menguasai pengetahuan pedagogi yang dinyatakan melalui teknik/strategi yang dirancang Peka terhadap ciri-ciri gaya murid. Menggabungjalin pengetahuan pedagogi isi kandungan merancang PdP yang berkesan. Sukatan pelajaran terkini Buku panduan / manual yang berkaitan kurikulum Rekod murid bagi kelas yang diajar Soalan contoh: Pengetahuan isi kandungan Apakah perubahan terbaharu sukatan pelajaran? Pengetahuan Pedagogi Mengapakah strategi ini dipilih? Jika perlu Jika perlu menguasai isi kandungan teknik/strategi big berkaitan digabung jalinkan dirancang disesuaikan ciri-ciri gaya murid merancang yang berkesan. menguasai isi kandungan teknik/strategi big berkaitan digabung jalinkan dirancang disesuaikan ciri-ciri gaya murid merancang yang berkesan. menguasai isi kandungan teknik/ strategi big berkaitan digabung jalinkan dirancang disesuaikan ciri-ciri gaya murid merancang yang berkesan. menguasai isi kandungan big berkaitan menguasai teknik/ strategi digabung jalinkan dirancang disesuaikan ciri-ciri gaya murid merancang yang berkesan. 11/15

12 A1.2 PERANCANGAN Keupayaan guru ; Merancang Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) prosedur yang ditetapkan Merancang Rancangan Pelajaran Harian (RPH) prosedur yang ditetapkan Memilih bahan bantu belajar Menentukan strategi teknik pengajaran RPT RPH Bahan bantu belajar Jika perlu Jika perlu Jika perlu merancang RPT RPH prosedur yang ditetapkan dapat menentu kan bahan bantu belajar, strategi teknik pengajaran yang relevan. merancang RPT RPH prosedur yang ditetapkan dapat menentu kan strategi teknik pengajaran yang relevan merancang RPT RPH prosedur yang ditetapkan menentukan bahan, strategi teknik pengajaran yang relevan. merancang RPT RPH prosedur yang ditetapkan dapat menentukan bahan bantu belajar, strategi teknik pengajaran yang relevan. E2 PELAKSANAAN PdP A2.1 PENYAMPAIAN Keupayaan guru ; mengawal kelas tempoh masa menyampaikan berkesan prosedur ditetapkan; Set induksi Penyampaian perkembangan PdP Rumusan PdP Refleksi penglibatan murid melalui berkesan. Buku Rekod Mengajar Buku latihan Buku lembaran kerja Bahan bantu belajar Jika perlu Set induksi yang merangsang murid berkaitan tajuk pelajaran Pengurusan kelas/bilik darjah kondusif terkawal Penyampaian perkembangan PdP kreatif, berkesan Cekap mengurus masa Jika perlu mengawal kelas tempoh masa, menyampaikan berkesan prosedur ditetapkan penglibatan murid melalui berkesan. mengawal kelas tempoh masa menyampaikan berkesan prosedur ditetapkan penglibatan murid melalui. mengawal kelas tempoh masa menyampaikan berkesan prosedur ditetapkan penglibatan murid melalui. mengawal kelas mengawal tempoh masa, menyampaikan berkesan prosedur ditetapkan penglibatan murid melalui. 12/15

13 A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN Keupayaan guru Memilih sumber pendidikan yang menarik, selamat berkesan Menyediakan sumber pendidikan yang berkesan Menggunakan sumber pendidikan yang berkesan Bahan TMK/ ICT Internet/ multimedia Buku/ majalah/ surat khabar Jika perlu Jika perlu Jika perlu memilih, menggunakan sumber pendidikan yang menarik, selamat berkesan. memilih menggunakan sumber pendidikan yang menarik, selamat berkesan nya. memilih sumber pendidikan yang menarik, selamat berkesan menyedia mengguna kannya. memilih, menggunakan sumber pendidikan yang menarik, selamat berkesan. A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI Berkomunikasi berkesan bagi tumpuan murid terhadap PdP Mendengar maklum balas yang relevan Menerapkan nilai komunikasi Menggalakkan murid berinteraksi secara aktif pelbagai hala semasa PdP berjalan Jika perlu Jika perlu Menggunakan bahasa yang jelas mudah difahami Sebutan jelas Nada intonasi sesuai Menjadi pendengar yang baik Berkomunikasi secara sopan Jika perlu mendengar, maklum balas yang relevan tumpuan murid terhadap PdP interaksi murid secara aktif pelbagai hala semasa PdP berjalan sambil menerapkan nilai komunikasi berkesan. mendengar, maklum balas yang relevan menggalak kan tumpuan murid terhadap PdP interaksi murid secara aktif pelbagai hala semasa PdP berjalan menerapkan nilai komunikasi berkesan. mendengar maklum balas yang relevan tumpuan murid terhadap PdP interaksi murid secara aktif pelbagai hala semasa PdP. mendengar maklum balas yang relevan tumpuan murid terhadap PdP interaksi murid secara aktif pelbagai hala semasa PdP. 13/15

14 A2.4 TEKNIK PENYOALAN Keupayaan guru Mempelbagaikan teknik penyoalan yang berkesan pemahaman murid Membina soalan yang mampu mendorong minat pemikiran kritis kreatif Mempelbagaikan teknik penyoalan bagi murid berfikir Kertas ujian Soalan latihan Soalan Kuiz Jika perlu Jika perlu Jika perlu membina soalan mempelbagai kan teknik penyoalan yang berkesan pemahaman murid menggalak kan murid berfikir mendorong minat pemikiran kritis kreatif. membina soalan mempelbagai kan teknik penyoalan yang berkesan pemahaman murid menggalak kan murid berfikir mendorong minat pemikiran kritis kreatif. membina soalan mempelbagai kan teknik penyoalan yang berkesan pemahaman murid menggalak kan murid berfikir mendorong minat pemikiran kritis kreatif. membina soalan mempelbagai kan teknik penyoalan yang berkesan pemahaman murid murid berfikir mendorong minat pemikiran kritis kreatif.. E3 PENTAKSIRAN PdP A3.1 PENGANALISISAN KEPERLUAN PdP MURID Keupayaan guru Menyediakan soalan secara berhirarki (mudah ke sukar) berdasarkan satu teori bagi mengetahui kesediaan murid/pengetahuan sedia ada Menganalisis keperluan murid berasaskan pengetahuan sedia ada murid Hasil kerja Buku latihan Lembaran kerja Jika perlu Jika perlu Jika perlu soalan secara berhierarki, menganalisis kesediaan pengetahuan sedia ada murid menilai keperluan PdP murid. soalan secara berhirarki menganalisis kesediaan pengetahuan sedia ada murid menilai keperluan PdP murid. soalan secara berhirarki menganalisis kesediaan pengetahuan sedia ada murid menilai keperluan PdP murid. soalan secara berhirarki menganalisis kesediaan pengetahuan sedia ada murid bagi menilai keperluan PdP murid. 14/15

15 A3.2 PENILAIAN PRESTASI MURID Keupayaan guru Membuat penilaian bagi menentukan tahap murid Menggunakan kaedah yang sesuai penilaian Membuat tindakan susulan setelah penilaian dijalankan Hasil kerja Buku latihan Lembaran kerja Jika perlu Soalan lisan Hasil kerja murid Hasil penulisan Kuiz Pemerhatian Ujian Membuat tindakan susulan Pengayaan Pemulihan Jika perlu menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai penilaian bagi menentukan tahap murid tindakan susulan setelah penilaian dijalankan. menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai penilaian bagi menentukan tahap murid tindakan susulan setelah penilaian dijalankan. penilaian menggunakan satu kaedah ditetapkan bagi menentukan tahap murid tindakan susulan setelah penilaian dijalankan. penilaian menggunakan satu kaedah ditetapkan bagi menentukan tahap murid tindakan susulan setelah penilaian dijalankan. 15/15

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (JURULATIH) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Mempamerkan dan mengamalkan etika kerja dan amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan terhadap profesion

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Keupayaan guru : Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti berikut: Amanah Berketerampilan Kecintaan profesion

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK D4 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN Keupayaan pegawai : menguasai isi kandungan bidang berkaitan seperti istilah, konsep dan prosedur menguasai pedagogi yang dinyatakan melalui

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam semangat patriotisme,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN KEPIMPINAN SEKOLAH (PENGETUA, GURU BESAR, PENOLONG KANAN)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KUMPULAN KEPIMPINAN SEKOLAH (PENGETUA, GURU BESAR, PENOLONG KANAN) SEKIRANYA TERDAPAT LEBIH DARIPADA SATU MAKA D1 NILAI PROFESIONAL E1 PROFESIONALISME A1.1 AMALAN PROFESIONAL Keupayaan pegawai : Mempamerkan mengamalkan etika kerja amalan nilai profesion keguruan seperti

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan etika kaunseling Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PDPLI LAMPIRAN 3-15 BORANG KOKURIKULUM Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Tahun/Darjah Tarikh

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.1 PENCAPAIAN MATLAMAT merancang melaksana menyelia menilai strategi untuk penambahbaikan berterusan bagi buku program

Lebih terperinci

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN STANDARD 1 KEPEMIMPINAN ASPEK 1.1: PGB Sebagai Peneraju 1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. 1. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian 2. menentukan sasaran/petunjuk

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KAJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) INSTRUMEN SOAL SELIDIK GURU MENTOR Bahagian Pendidikan Guru (BPG) Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika keguruan etika kaunseling berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika keguruan etika kaunseling berdasarkan Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor) D1 E1 : PROFESIONALISME : NILAI PROFESIONAL A1.1 : AMALAN PROFESIONAL Amalan profesional ialah keupayaan pegawai untuk mengetahui, memahami, mematuhi dan mempamerkan tingkah laku beretika sebagai seorang

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENSYARAH

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENSYARAH D4 E1 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP PERANCANGAN A1.1 PENGETAHUAN mengetahui dan isi kandungan bidang kandungan bidang mempunyai pengetahuan andragogi bidang mengetahui dan menguasai refleksi dalam PdP/ latihan

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENSYARAH

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENSYARAH BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN mengetahui dan isi kandungan bidang berkaitan kandungan bidang berkaitan mempunyai pengetahuan

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 2-14 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PEMBELAJARAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Visi. Menjadi pusat rujukan dan peneraju pembangunan modal insan koperasi yang unggul. Misi

Visi. Menjadi pusat rujukan dan peneraju pembangunan modal insan koperasi yang unggul. Misi ISI KANDUNGAN Perutusan Ketua Pengarah MKM 3 Prinsip dan Teras Kod Etika MKM 4 Kod Etika MKM 5 Mengamalkan Nilai Peribadi Mulia Sebagai Budaya Kerja 9 Mengamalkan Nilai Profesionalisme 14 Memegang Teguh

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN PERNYATAAN STANDARD: Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid

Lebih terperinci

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI Berfungsi. Kepemimpinan Panitia dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal

Lebih terperinci

INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI)

INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI) INSTRUMEN PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI) DAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF (PPI) BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 07 ARAHAN: Sila tulis atau tanda (/)

Lebih terperinci

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM) 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 OBJEKTIF SESI SKPM: 1 Memahami Kandungan Standard KualitiPendidikan Malaysia (SKPM)2010

Lebih terperinci

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS

Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS 171 Jadual 4.5.1: Tahap pemahaman guru besar sekolah rendah di Semenanjung Malaysia terhadap model PBS Bil Item Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Pasti Setuju Setuju 1. PBS mewakili perubahan yang besar

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM STANDARD 3.1: 1 PENGURUSAN KURIKULUM PELAKSANAAN SKPMg2 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2017 PERUBAHAN 2 SKPM2010 Nama Aspek: 3.1.4 Jadual Waktu 3.1.5 Pengurusan

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI

STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI STANDARD 2 PENGURUSAN ORGANISASI PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN ORGANISASI A1.1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL merancang strategi bagi melaksana strategi bagi menyelia strategi bagi bagi penambahbaikan

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN SULIT LAMPIRAN 2-17 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM MASALAH PENGLIHATAN BORANG PR2/ML BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan

Lebih terperinci

TAJUK : GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

TAJUK : GURU DAN ALAM PENDIDIKAN TAJUK : GURU DAN ALAM PENDIDIKAN KONSEP ILMU Ilmu adalah pengetahuan yang perlu ada dalam diri individu yang diperolehi daripada pengalaman hidup untuk membantu masyarakat hidup bertamadun. PERANAN GURU

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 KEPIMPINAN merancang strategi bagi mencapai strategi bagi mencapai buku program/ brosur laporan minit mesyuarat pada tahap cemerlang.

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENGURUSAN MASA DALAM KONTEKS PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek),afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani)

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL JURULATIH

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL JURULATIH D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN A1.1 PERANCANGAN DAN LATIHAN objektif latihan yang relevan : - kesesuaian tajuk - isi kandungan - - butiran mengajar (coaching points) atlet/ / pasukan keperluan Rekod Persediaan

Lebih terperinci

Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab UNIT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM & MORAL JABATAN PELAJARAN SELANGOR Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Instrumen

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH

INSTRUMEN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BTP/PKP-06/04 NO. KELUARAN : 01 Pin. 00 NO. KERJA: INSTRUMEN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MELALUI SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1...

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1... INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA NAMA PEGAWAI PEMANTAUAN 1... 2. BIL PERKARA 1 NAMA SEKOLAH 2 KOD SEKOLAH

Lebih terperinci

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN STANDARD 1 KEPEMIMPINAN PENATARAN SKPMg2 TAHUN 2016 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 1 Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya

Lebih terperinci

PENILAIAN KOMPETENSI SEMAKAN BAHAN : PERANCANGAN STRATEGIK ELEMEN BULATKAN SKOR TANDATANGAN PENILAI : NAMA PENILAI : JAWATAN :

PENILAIAN KOMPETENSI SEMAKAN BAHAN : PERANCANGAN STRATEGIK ELEMEN BULATKAN SKOR TANDATANGAN PENILAI : NAMA PENILAI : JAWATAN : PENILAIAN KOMPETENSI SEMAKAN BAHAN : PERANCANGAN STRATEGIK BIL DIMENSI ELEMEN ASPEK BULATKAN SKOR 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 TANDATANGAN PENILAI : NAMA PENILAI : JAWATAN : TARIKH : 1 PELAN STRATEGIK PANITIA

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

PENARAFAN TAHAP PEMBESTARIAN SEKOLAH SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS) BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

PENARAFAN TAHAP PEMBESTARIAN SEKOLAH SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS) BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS) PENARAFAN TAHAP PEMBESTARIAN SEKOLAH SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS) BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS) BORANG SSQS GURU Nama Sekolah: Kod Sekolah: Mata Pelajaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH

INSTRUMEN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BTP/PKP-06/07 NO. KELUARAN : 01 Pin. 00 NO. KERJA: INSTRUMEN PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MELALUI SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)

Lebih terperinci

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH

MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH MODUL 1.5: KEMAHIRAN MEMOTIVASI DAN MENGGERAKKAN WARGA SEKOLAH Pendahuluan Modul ini bertujuan untuk membantu Pengetua/ Guru Besar (PGB) bagaimana untuk memotivasi dan menggerakkan warga sekolah supaya

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini.

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH ARAHAN: 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. 2. Semakan dokumen dan temu bual dengan pentadbir

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK

PERANCANGAN STRATEGIK PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2012 2014 Tingkatan 5 PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN (SPM) PERINGKAT BIDANG KURIKULUM / AKADEMIK PERINGKAT PANITIA KURIKULUM / AKADEMIK OBJEKTIF

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

Langkah : pengetahuan teori perkembangan /psikologi kanak-kanak/ pemerhatian sistematik

Langkah : pengetahuan teori perkembangan /psikologi kanak-kanak/ pemerhatian sistematik Pengurusan bilik darjah merupakan fakktor penting dalam mempengaruhi motivasi, tahap penglibatan murid dalam proses P/p serta tingkah laku dan sikap murid di dalam bilik darjah. Jacob kounin (1970), bilik

Lebih terperinci