Pengurusan Bilik Darjah

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pengurusan Bilik Darjah"

Transkripsi

1 Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus bilik darjah yang sesuai untuk pembelajaran; 3. Mengenal pasti peraturan yang sesuai untuk mengurus bilik darjah; dan 4. Menghuraikan bagaimana mengurus tingkah laku pelajar. PENGENALAN Dalam topik yang lepas, kita telah mempelajari tentang bagaimana guru boleh menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar. Kita lihat bahawa seorang guru, bukan sahaja perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu mata pelajaran, malah guru perlu berkemahiran mengesan masalah pembelajaran, menentukan objektif, mengajar dan lain-lain lagi. Guru juga perlu membantu setiap pelajar bagaimana hendak belajar. Untuk membolehkan guru melaksanakan tugas ini, guru perlu mengetahui sistem sosial yang terdapat di dalam bilik darjah. Pengurusan bilik darjah adalah salah satu aspek yang selalu menjadi keprihatinan di kalangan bakal guru, guru yang baru berkhidmat dan guru yang telah berpengalaman. Ini adalah kerana pengurusan bilik darjah adalah satu set tingkah laku yang kompleks, yang digunakan untuk mengurus keadaan bilik darjah supaya proses pengajaran tercapai. Oleh itu, pengurusan bilik darjah yang berkesan merupakan pra-syarat kepada pengajaran yang berkesan.

2 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 141 Pengetahuan dan kemahiran pengurusan bilik darjah adalah penting bagi seseorang guru untuk menjadi guru yang berkesan. Kebanyakan guru akan menyangka bahawa pengurusan bilik darjah hanyalah berkaitan dengan disiplin dan perlakuan yang menimbulkan gangguan. Hubungan antara pengajaran dan pengurusan adalah kritikal dalam bilik darjah. Apabila merancang pengajaran, guru perlu mengambil kira perbezaan pelajar; pembelajaran dan pengajaran mesti terarah kepada setiap pelajar, tetapi pengurusan melibatkan bagaimana sekelompok pelajar belajar dalam satu persekitaran yang telah ditetapkan. Topik ini akan menerangkan bagaimana cara menguruskan persekitaran pembelajaran, peraturan dan prosedur dan pengurusan tingkah laku pelajar. 7.1 APAKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH? Ada pelbagai maksud pengurusan bilik darjah yang dinyatakan oleh para pendidik. Lemlech (1988), menyatakan pengurusan bilik darjah sebagai pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar dan menjangka kemungkinan masalah. Guru yang berkesan ialah guru yang boleh memantau kemajuan pelajar dengan menjangka masalah pembelajaran dan tingkah laku pelajar, boleh menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran dan boleh memadankannya dengan keperluan pembelajaran pelajar. Anderson (1989), pula menambah pengurusan bilik darjah yang berkesan terdiri daripada tingkah laku guru yang menghasilkan penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain serta penggunaan masa pembelajaran yang efisien. Beliau menegaskan bahawa peranan guru dan hubungan peranan tersebut dengan pembelajaran sangatlah penting dalam pengurusan bilik darjah. Selain daripada maksud pengurusan bilik darjah seperti di atas, para pendidik juga mendefinisikan pengurusan bilik darjah mengikut pendekatan pengurusan bilik darjah itu sendiri iaitu: (a) Pendekatan Autoritarian Pandangan tentang pengurusan bilik darjah mengikut pendekatan autoritarian ialah proses mengawal tingkah laku pelajar. Peranan guru ialah untuk membentuk dan memastikan peraturan diikuti dan penekanan utama ialah mengawal disiplin pelajar. Perkataan pengurusan bilik darjah dan disiplin selalunya sinonim. Pengurusan bilik darjah ialah satu set aktiviti di mana ia dibentuk oleh guru dan guru juga memastikan ia dipatuhi oleh pelajar.

3 142 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH (b) Pendekatan Permisif Pendekatan ini bertentangan dengan pendekatan yang pertama tadi. Mereka yang menyokong pendekatan ini menyatakan peranan guru ialah memaksimumkan kebebasan pelajar. Mereka mengatakan jika kita mengawal pelajar, kita akan menyekat perkembangan semula jadi mereka. Mereka mendefinisikan pengurusan bilik darjah sebagai satu set aktiviti di mana guru memaksimumkan kebebasan pelajar. AKTIVITI 7.1 Apakah pendapat anda tentang Pendekatan Autoritarian dan Pendekatan Permisif dalam pengurusan bilik darjah? Apakah kebaikan dan keburukannya? (c) (d) Pendekatan Modifikasi Tingkah Laku Pelajar Pendekatan ini berasaskan prinsip modifikasi tingkah laku pelajar dan pengurusan bilik darjah merupakan satu proses memodifikasikan tingkah laku pelajar. Peranan guru ialah menggalakkan tingkah laku pelajar yang dikehendaki dan menghapuskan tingkah laku yang negatif. Pengurusan bilik darjah pula berfungsi sebagai satu set aktiviti untuk menggalakkan tingkah laku yang dikehendaki dan menghapuskan tingkah laku yang negatif. Pendekatan yang Menggalakkan Persekitaran Pembelajaran yang Positif Andaian pendekatan ini ialah pembelajaran boleh dimaksimumkan dengan adanya hubungan yang baik antara pelajar dengan pelajar dan guru dengan pelajar. Guru adalah punca utama yang menjalinkan hubungan yang baik. Pendekatan ini menyatakan pengurusan bilik darjah adalah satu set aktiviti di mana guru membentuk hubungan yang baik dan persekitaran bilik darjah yang positif. Pandangan yang lain pula menyatakan bilik darjah adalah satu sistem sosial di mana proses kumpulan adalah perkara penting. Andaian di sebalik pandangan ini ialah pengajaran berlaku dalam konteks kumpulan. Ini bermakna tingkahlaku kumpulan memberi kesan yang signifikan dalam pembelajaran walaupun pembelajaran dilihat sebagai proses individu. Peranan guru ialah merangsang pembentukan dan operasi sistem bilik darjah. Pendekatan ini menyatakan pengurusan bilik darjah sebagai satu set aktiviti di mana guru membentuk dan menjaga organisasi bilik darjah yang berkesan.

4 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 143 AKTIVITI 7.2 Perhatikan tingkah laku yang positif dan negatif dalam bilik darjah anda, kemudian buat satu senarai. Perhatikan tingkah laku yang paling panjang senarainya. Tingkah laku positif Tingkah laku negatif Pengajaran dan Pengurusan Anda telah pun mengetahui dengan terperinci tentang maksud pengajaran di awal modul ini. Umumnya, pengajaran mengandungi dua set aktiviti, iaitu: pengajaran dan pengurusan. Aktiviti pengajaran bertujuan untuk menggalakkan pencapaian pelajar kepada objektif pengajaran yang spesifik. Contohnya, mengesan keperluan pelajar, merancang pembelajaran, menyampaikan pengajaran, menyoal dan menilai kemajuan pelajar. Aktiviti pengurusan pula adalah aktiviti yang bertujuan untuk membentuk dan menjaga keadaan di mana pengajaran boleh berlaku dengan berkesan. Antara contoh aktiviti ialah membentuk hubungan guru dengan pelajar dan membentuk norma kumpulan yang produktif. Adalah sukar untuk anda menentukan secara khusus aktiviti pengajaran dan aktiviti pengurusan kerana ia saling berkait. AKTIVITI 7.3 Mengapakah persekitaran bilik darjah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Bincangkan.

5 144 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 7.2 PEMBENTUKAN DAN PENGURUSAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN Pengurusan bilik darjah bermula dengan susunan fizikal bilik darjah untuk pengajaran. Keadaan bilik darjah yang tersusun boleh membantu guru mengajar beberapa waktu pembelajaran dalam satu hari. Apabila guru cuba membuat susunan fizikal bilik darjah, guru perlu membuat beberapa keputusan Apakah Perkara Utama untuk Mendapatkan Susunan Bilik Darjah yang Baik? Berikut adalah beberapa panduan untuk mendapatkan susunan bilik darjah yang lebih baik: (a) Pastikan lalu lintas dalam bilik darjah tidak sesak. Elakkan daripada wujudnya ruang yang sesak dengan lalu lintas, contohnya ruang berhampiran pintu. Pelajar yang bermasalah (contoh, sukar mendapat perhatian guru semasa pengajaran) perlu ditempatkan jauh daripada tempat yang sibuk. (b) Pastikan semua pelajar dapat dilihat oleh guru. Pemantauan pelajar merupakan satu tugas utama dalam pengurusan bilik darjah. Jika pelajar tidak dapat melihat guru, adalah sukar untuk guru membantu pelajar apabila pelajar itu memerlukannya. (c) Pastikan pelajar mudah melihat dan mendengar penyampaian guru dan dapat melihat apa yang guru tulis di papan tulis dan yang ditayangkan pada overhead projector (OHP), tanpa terpaksa menggerakkan kerusi atau meja mereka. (d) Sebagai permulaan, untuk mendapat ruang atau tempat yang sesuai, guru hendaklah mengenal pasti tempat untuk guru berdiri semasa melaksanakan pengajaran. Ini boleh dikenal pasti dengan melihat kedudukan papan tulis dan OHP. Rajah 7.1 adalah salah satu contoh susunan bilik darjah. Perhatikan kedudukan meja dan peralatan dalam gambar rajah ini.

6 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 145 Rajah 7.1: Susunan bilik darjah (e) (f) (g) Bahan pengajaran untuk pelajar dan guru mudah dan cepat diperoleh. Oleh itu, simpan alat di tempat yang sesuai supaya aktiviti pembelajaran boleh dimulakan dengan segera dan mengurangkan masa untuk persiapan dan mengemas semula. Papan Buletin Papan buletin memberikan ruang untuk mempamerkan hasil kerja pelajar, bahan pengajaran yang berkaitan, tugasan, tugasan yang menjadi contoh untuk pelajar lain, peraturan, jadual waktu, dan lain-lain lagi. Papan buletin boleh dihias dengan kertas berwarna untuk lebih menceriakan bilik darjah. Perlu diingat bahawa kita tidak meletak terlalu banyak pameran pada dinding bilik darjah kerana ia akan menampakkan bilik darjah itu sesak. Penggunaan Ruang Perabot dan peralatan disusun teratur supaya tidak mengganggu pengajaran dan guru boleh melihat keseluruhan kelas. Pelajar juga dapat melihat guru, papan tulis dan layar OHP. Kadang kala guru menghadapi kekangan dari segi ruang. Jika keadaan ini timbul, guru perlu menilai penyesuaian yang boleh dibuat. Jika ruang terlalu kecil, guru boleh mengeluarkan peralatan yang kurang digunakan. Jawab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda. LATIHAN 7.1 Apakah panduan yang harus diikuti oleh guru dalam menentukan keputusan tentang susunan bilik darjah?

7 146 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 7.3 PEMBENTUKAN PERATURAN Seperti yang dinyatakan di atas, tugas guru bukan sahaja mengajar, malah mereka juga seorang pengurus. Guru yang berkesan adalah guru yang memberitahu pelajar peraturan kelas pada hari pertama kelas bermula. Peraturan ini hendaklah eksplisit, jelas dan boleh diikuti. Peraturan dibentuk untuk membantu guru membentuk persekitaran pembelajaran yang produktif. Peraturan merupakan harapan yang dinyatakan tentang tingkah laku pelajar semasa pembelajaran dan seterusnya di sekolah. Pengurusan bilik darjah yang baik adalah berdasarkan pemahaman pelajar tentang tingkah laku yang diharapkan. Peraturan yang dirancang berhati-hati memudahkan guru berkomunikasi dengan pelajar tentang peraturan yang perlu diikuti. Pamerkan peraturan dalam bilik darjah supaya setiap pelajar dapat membacanya. Berikut adalah contoh peraturan bilik darjah: (a) Beratur sebelum masuk kelas. (b) Hantar tugasan yang lengkap pada tarikh yang ditetapkan. (c) Padamkan kipas dan lampu selepas meninggalkan kelas. (d) Beritahu guru atau ketua kelas apabila hendak keluar kelas Merancang Peraturan Apabila guru telah mengetahui peraturan sekolah, guru boleh mula merancang peraturan untuk bilik darjah. Perkara yang perlu diambil kira adalah seperti berikut: (a) Elak daripada membuat terlalu banyak peraturan. (b) Setiap peraturan ditunjukkan contoh tingkah laku yang diingini. (c) Bincang dengan pelajar apa yang guru harapkan daripada peraturan tersebut. Perbincangan dengan pelajar boleh membawa kesan positif kerana membantu pelajar berkelakuan mengikut peraturan. (d) Nyatakan dengan jelas tingkah laku yang tidak sesuai dan sering dilakukan oleh pelajar seperti menjerit dan berlari. (e) Bincang peraturan ini pada hari pertama kelas.

8 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 147 (f) Sesetengah guru berbincang dengan pelajar apabila membuat peraturan. Ini adalah untuk menggalakkan rasa milikan di kalangan pelajar dan mereka akan lebih bertanggungjawab. Penglibatan pelajar boleh dibuat dalam pelbagai bentuk. Contohnya, guru boleh berbincang dengan pelajar seperti menyoal Mengapakah peraturan itu dibuat dan rasionalnya? Ganjaran dan Hukuman Perancangan untuk peraturan bilik darjah itu mustahak bagi pengurusan bilik darjah yang baik. Bagaimanapun, untuk memastikan ia berkesan, pelajar perlu akur dengan peraturan yang telah dibuat. Pelajar akan menerima akibatnya jika peraturan ini tidak diikuti. Akibatnya ialah ganjaran dan hukuman. Ganjaran ialah perkara yang ingin diperoleh pelajar kerana pencapaian, usaha, atau tingkah laku yang baik. Hukuman ialah sesuatu yang tidak diingini oleh pelajar, tetapi perlu diberi kepada pelajar kerana tingkah laku yang negatif. Guru perlu merancang apabila memberi ganjaran dan hukuman perlu dirancang. Mula-mula guru perlu menyemak sama ada terdapat dasar sekolah tentang ganjaran dan hukuman, atau sama ada sekolah menyediakan peruntukan untuk memberi ganjaran. Contohnya, jika guru menjanjikan lawatan sebagai ganjaran kepada pelajar, maka pastikan ada peruntukan untuk itu. Ganjaran dan hukuman hendaklah setimpal dengan tingkah laku pelajar. Ganjaran yang mudah diperoleh akan menghilangkan motivasi pelajar. Hukuman yang terlalu berat akan menimbulkan kemarahan daripada pelajar dan kritikan daripada ibu bapa. Ganjaran juga perlu sesuai dengan umur pelajar. Ganjaran ada beberapa jenis, antaranya: (a) (b) (c) Simbol Simbol dalam bentuk nombor, bintang dan lain-lain. Gred yang baik merupakan simbol yang sangat berkesan kepada hampir semua pelajar kerana ianya merupakan refleksi yang terus daripada usaha mereka dan pencapaian kerja mereka. Pengiktirafan Merupakan cara memberikan perhatian kepada pelajar. Contohnya, mempamerkan kerja pelajar, memberikan pengiktirafan secara lisan kepada tingkah laku yang baik. Sijil atau pelekat juga adalah salah satu pengiktirafan yang sesuai untuk sekolah menengah. Aktiviti Membuat aktiviti yang menarik dengan pelajar seperti membuat lawatan.

9 148 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH Hukuman ada beberapa jenis, antaranya: (a) Gred Mengurangkan gred atau markah kepada mereka yang tidak menghantar tugasan pada tarikh yang ditetapkan, atau tugasan tidak kemas dan tidak lengkap. (b) Hilang Keistimewaan Contohnya, pelajar yang merosakkan alat menggunakan alat tersebut. tidak diberi kebenaran (c) (d) Dendaan Dalam bentuk kerja berulang seperti menulis berkali-kali. Hukuman ini digunakan untuk pelajar yang melanggar peraturan kelas dan bukan peraturan yang serius. Gantung Sekolah Diberikan kepada pelajar yang melakukan tingkah laku yang kronik seperti terlibat dalam pergaduhan. AKTIVITI 7.4 Apakah ganjaran yang perlu anda berikan kepada pelajar anda dan bagaimanakah reaksi mereka terhadap ganjaran tersebut? 7.4 PENGURUSAN TINGKAH LAKU PELAJAR Adalah penting untuk guru merespon kepada pelajar dengan cara yang positif. Guru perlu mengelakkan daripada hanya memfokus kepada tingkah laku yang negatif sahaja. Dalam usaha untuk memodifikasikan tingkah laku pelajar, guru perlu mengenal pasti tingkah laku yang ingin diubah, dan guru perlu memantau tingkah laku berkenaan, perlu tekal dengan peraturan yang dibuat dan menguruskan tingkah laku yang negatif.

10 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH Memantau Perlakuan Pelajar Untuk memastikan pemantauan berkesan, guru perlu kenal pasti tingkah laku yang perlu dipantau. Emmer dan rakan-rakan (1989), menyatakan terdapat dua kategori perlakuan yang penting di dalam bilik darjah, iaitu: (a) Penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran; dan (b) Pematuhan pelajar kepada peraturan bilik darjah. Penglibatan pelajar boleh dilihat melalui pelbagai tingkah laku, termasuk perhatian semasa pengajaran, perbincangan dan lain-lain tugasan. Pematuhan pelajar kepada peraturan bilik darjah mudah dipantau jika guru mempunyai harapan atau jangkaan yang jelas tentang tingkah laku pelajar dan telah menerangkan kepada pelajar tentang harapan ini. Pemantauan tingkah laku pelajar semasa mengajar memerlukan guru berada dalam keadaan di mana guru boleh melihat semua pelajar di dalam bilik darjah berkenaan. Ini boleh dilakukan dengan guru bergerak antara barisan pelajar. Ini boleh menambah perhatian pelajar semasa pengajaran. Sesetengah guru pula tidak dapat memantau dengan baik kerana ia memfokus atau memberi perhatian kepada beberapa pelajar sahaja. Sesetengah guru pula hanya bercakap dengan papan tulis. Oleh itu, guru tidak mengetahui tindak balas pelajar terhadap pengajarannya. Dengan demikian, semasa pengajaran, guru perlu bergerak dan sentiasa aktif. Jika guru dapati ada kekecohan yang melibatkan beberapa pelajar dan guru tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku di sebalik kekecohan tersebut, ini menunjukkan yang guru kurang memantau bilik darjah tersebut. Apabila pelajar melakukan tugasan individu, pemantauan perlu dibuat dengan guru bergerak dari satu pelajar kepada satu pelajar yang lain untuk mengetahui kemajuan dari semasa ke semasa dan untuk memberikan maklum balas individu berkenaan. Guru tidak sepatutnya hanya menyelia pelajar yang memerlukan bantuan atau yang mengangkat tangan kerana perlukan bantuan. Jika guru berbuat demikian, ini bermakna guru tidak memantau kemajuan kesemua pelajar. Memantau tugasan pelajar daripada meja guru atau mana-mana lokasi yang kekal adalah sukar untuk guru melihat tingkah laku pelajar lain. Oleh itu, elakkan daripada menggunakan masa yang banyak pada satu tempat atau pelajar. Jika guru terpaksa memantau pelajar daripada meja guru, sekali-sekala guru perlu bangun dan berjalan untuk menyelia kemajuan pelajar untuk memastikan mereka mengikut arahan. Elakkan daripada berada agak lama pada seseorang pelajar untuk membantu mereka, kecuali guru boleh memantau

11 150 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH pelajar daripada meja pelajar berkenaan. Jika guru berada dalam keadaan demikian, pastikan kedudukan meja pelajar itu membolehkan guru membuat pemantauan pelajar yang lain. Jika guru terpaksa membuat penyeliaan di meja guru, atau satu lokasi yang tetap, pastikan pelajar tidak berhimpun di sekelilingnya. Ia akan mengganggu pandangan guru kepada keseluruhan bilik darjah. Sebaliknya, anda hendaklah memanggil seorang pelajar pada sesuatu masa. Satu teknik memantau pelajar pada peringkat awal membuat tugasan individu ialah: (a) Pastikan setiap orang memulakan aktiviti; (b) Pastikan setiap pelajar telah mengeluarkan bahan yang diperlukan di atas meja; (c) Pastikan mereka memulakan latihan yang pertama atau menjawab soalan yang pertama di bawah arahan guru; dan (d) Semak serta bincang dengan semua pelajar. Ini memudahkan anda melihat keseluruhan pelajar telah memulakan tugas dan menentukan sama ada mereka faham apa yang perlu dilakukan. Tugas pemantauan yang kritikal ialah menyemak tugasan. Tugasan dikumpulkan dari semasa ke semasa. Guru hendaklah sentiasa mengemaskini rekod penggredan pelajar supaya dapat mengesan pelajar yang tidak membuat tugasan dengan baik atau yang tidak membuat tugasan langsung. Jika anda memberi tugasan yang memerlukan masa yang panjang, semak kemajuan dari semasa ke semasa. Guru boleh memberi skor atau gred pada setiap kemajuan tugasan. Guru juga boleh memberikan pelajar senarai semak kemajuan tugasan tersebut Ketekalan Di dalam bilik darjah, ketekalan bermakna mengekalkan harapan perlakuan yang sesuai dan tidak sesuai dalam aktiviti tertentu; ia juga bermakna bahawa harapan ini adalah untuk semua pelajar dalam semua keadaan (Emmer & rakanrakan, 1989). Contohnya, jika pelajar dikehendaki memakai kot makmal semasa kerja makmal, maka setiap kali kerja makmal, pelajar dikehendaki memakai kot makmal. Ketekalan juga digunakan kepada hukuman. Jika pelajar yang lambat memasuki makmal untuk kelas amali akan didenda, maka semua yang lambat akan didenda walau apa sekali alasan yang diberikan oleh pelajar. Jika guru tidak

12 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 151 tekal dengan peraturan, pelajar akan menguji setakat mana peraturan itu boleh bertahan dengan mengulangi tingkah laku tersebut atau tidak mengikut peraturan untuk menimbulkan hukuman. Perbuatan ini akan merebak dan menyebabkan guru membuang peraturan tersebut atau terpaksa mentoleransi tingkah laku negatif. Ketidaktekalan selalunya timbul akibat tiga sumber, iaitu: (a) Peraturan yang tidak munasabah atau tidak sesuai; (b) Guru gagal memantau pelajar dengan rapi dan tidak dapat mengesan tingkah laku yang tidak sesuai; dan (c) Guru tidak merasakan peraturan itu penting dikuatkuasakan. Jika guru mendapati pelajar tidak tekal dengan peraturan dan telah menimbulkan masalah, guru boleh melakukan alternatif berikut: (a) Peraturan tersebut dijelaskan semula kepada pelajar. Ambil beberapa minit untuk membincangkan masalah dengan semua pelajar dan ulang harapan anda bahawa peraturan perlu diikuti, kemudian dikuatkuasakan. (b) Ubah suai peraturan dan kemudian perkenalkan semula. (c) Batalkan peraturan dan kalau boleh, ganti dengan peraturan yang lain. Alternatif yang anda pilih bergantung kepada keadaan dan kepentingannya dalam sistem pengurusan bilik darjah Pengurusan Segera Kepada Tingkah Laku Negatif Guru perlu menangani dengan cepat tingkah laku negatif bagi mengelakkan tingkah laku itu berterusan dan merebak. Tingkah laku yang perlu diperhati ialah tingkah laku seperti kurang penglibatan dalam aktiviti pembelajaran, memanjangkan masa membuat tugasan, tidak memberi perhatian dan mengelakkan tugasan yang diarahkan oleh guru dan sengaja melanggar peraturan. Guru yang berkesan adalah guru yang dapat mengesan tingkah laku pelajar luar-tugas (off-task) dan memberhentikannya sebelum merebak. Adalah tidak bijak jika guru tidak mengambil berat terhadap tingkah laku luar-tugas. Pelajar yang tidak memberi perhatian berterusan akan menyukarkan pelajar tersebut untuk belajar dan keupayaan mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Pelajar yang melanggar peraturan dan gagal mengikut peraturan menyebabkan banyak masalah yang akan timbul.

13 152 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH Tingkah laku ini perlu diberhentikan dengan segera. Guru perlu menggunakan penyelesaian secara tenang kerana ini lebih produktif dan boleh mengelakkan daripada berlakunya konfrontasi dengan pelajar. Berikut adalah beberapa alternatif: Cara Menangani Tingkah Laku Negatif (a) Apabila pelajar luar-tugas, iaitu pelajar yang tidak membuat tugasan, arah semula perhatian mereka kepada tugas. Contoh Norhayati, anda sepatutnya sudah mula menulis jawapan untuk soalan 1. Tan, semua tugasan perlu disiapkan dalam kelas ini. (b) Semak kemajuan pelajar beberapa minit kemudian untuk memastikan mereka akan terus melakukan tugasan yang diberikan. (c) Perhatikan pelajar atau bergerak ke arah pelajar berkenaan. Guna bahasa isyarat seperti jari atau goyangkan kepala untuk membetulkan tingkah laku berkenaan. Pantau sehingga pelajar akur. (d) Jika pelajar tidak mengikut peraturan dengan betul, ingatkan pelajar tentang peraturan berkenaan. Nyatakan atau betulkan peraturan atau tanya pelajar jika mereka masih ingat lagi peraturan tersebut. (e) Tanya atau beritahu pelajar supaya berhenti melakukan tingkah laku negatif. Kemudian pantau sehingga mereka berhenti melakukan tingkah laku berkenaan. Kadang-kadang tidak sesuai atau mengganggu aktiviti apabila menguatkuasakan peraturan ini dengan segera. Jika ini berlaku, guru hendaklah mencatat atau menyimpan di dalam fikiran berkaitan dengan tingkah laku negatif ini dan teruskan aktiviti sehingga masa yang sesuai tiba untuk membetulkan tingkah laku berkenaan. Kemudian beritahu pelajar apa yang anda lihat telah berlaku dan bincangkan apakah tingkah laku yang sepatutnya. Seboleh-bolehnya, selesaikan masalah tingkah laku negatif secara peribadi. Dengan berbuat demikian, ia mengurangkan tekanan perhatian rakan sebaya dan kurang mengganggu aktiviti yang sedang berjalan.

14 TOPIK 7 PENGURUSAN BILIK DARJAH 153 Pengurusan bilik darjah yang baik tidak berlaku tanpa perancangan. Pengajaran akan berlaku dengan lancar sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti pembelajaran yang tidak ada gangguan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Ketekalan Pengurusan bilik darjah Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan autoritarian dan pendekatan permisif? Adakah kedua-dua pendekatan ini susuai diwujudkan dalam bilik darjah? Apakah perkara utama untuk mendapatkan susunan bilik darjah yang terbaik? Pada pendapat anda adakah cara anda ini yang terbaik sekali?

PENGURUSAN BILIK DARJAH

PENGURUSAN BILIK DARJAH PENGURUSAN BILIK DARJAH Pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

Oleh : Unit Peperiksaan dan Penilaian Sektor Akademik Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor / 3588

Oleh : Unit Peperiksaan dan Penilaian Sektor Akademik Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor / 3588 Oleh : Unit Peperiksaan dan Penilaian Sektor Akademik Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor 03-55143656 / 3588 TARIKH PEPERIKSAAN SMA 13 17 NOV. 2017 Bersamaan 1439 صفر 27 صفر 23 TARIKH

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Langkah : pengetahuan teori perkembangan /psikologi kanak-kanak/ pemerhatian sistematik

Langkah : pengetahuan teori perkembangan /psikologi kanak-kanak/ pemerhatian sistematik Pengurusan bilik darjah merupakan fakktor penting dalam mempengaruhi motivasi, tahap penglibatan murid dalam proses P/p serta tingkah laku dan sikap murid di dalam bilik darjah. Jacob kounin (1970), bilik

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 1. Nama Guru : Rohaiza Azlina Binti Zakaria 2. Nama Sekolah : Sk. Syed Ibrahim, Pendang, Kedah 3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 6. Tajuk : Tulis, Sapu dan Kira 7. SINOPSIS

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

Panduan Guru Versi 1. Layari standtogether.my/competition untuk versi terbaru.

Panduan Guru Versi 1. Layari standtogether.my/competition untuk versi terbaru. Panduan Guru Versi 1. Layari standtogether.my/competition untuk versi terbaru. PANDUAN GURU Pengenalan Buku ini adalah panduan bagi guru-guru yang ingin mengambil bahagian dalam Minggu Baik Hati Kebangsaan

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak BESAR dan kecil Oleh Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Joji, seorang murid tahun 5 menghadapi masalah menulis huruf

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Kesedaran mengenai betapa pentingnya latihan di Malaysia menyebabkan organisasi-organisasi awam mahupun swasta mewujudkan pusat latihan untuk melatih tenaga kerja menurut

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR BORANG PEMANTAUAN HARI UJIAN BERTULIS PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) Tarikh Masa 1. Nama Pelapor :... Sektor/Unit /PPD :... 3. No. Pusat

Lebih terperinci

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek Setiap projek / program yang ingin dilaksanakan merupakan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH (PR1) Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan / ): Penyeliaan 1 Penyeliaan

Lebih terperinci

Bab 2: Memahami Proses Penulisan dan Cara Menilai Karangan

Bab 2: Memahami Proses Penulisan dan Cara Menilai Karangan Bab 2: Memahami Proses Penulisan dan Cara Menilai Karangan OBJEKTIF Pada akhir bab ini, anda harus tahu mengenai: (a) Pelbagai pendekatan dalam pengajaran penulisan (b) Cara memeriksa dan menilai karangan

Lebih terperinci

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU: Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit. Strategi pemusatan guru meletakkan

Lebih terperinci

Hasil temu bual dengan murid ini akan digunakan untuk menjawab soalan kajian yang empat dan lima. 2. Bolah nyatakan sebab anda ke sekolah?

Hasil temu bual dengan murid ini akan digunakan untuk menjawab soalan kajian yang empat dan lima. 2. Bolah nyatakan sebab anda ke sekolah? LAMPIRAN B Protokol Temu bual: Peserta Kajian (Murid) Tarikh : Masa : Tempat : Nama : Hasil temu bual dengan murid ini akan digunakan untuk menjawab soalan kajian yang empat dan lima. Soalan Temu Bual

Lebih terperinci

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Khidmat Masyarakat dalam. Kegiatan Kokurikulum PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Khidmat Masyarakat dalam HASIL PEMBELAJARAN Kegiatan Kokurikulum Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan matlamat khidmat masyarakat; 2. Mengenal pasti tumpuan projek khidmat

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

Bilangan pengawal adalah seperti yang dinyatakan dalam Jadual Harga Tawaran (Lampiran F) dalam Borang Tender.

Bilangan pengawal adalah seperti yang dinyatakan dalam Jadual Harga Tawaran (Lampiran F) dalam Borang Tender. SPESIFIKASI (PENENTUAN SKOP KERJA) LAMPIRAN I PERINGATAN: Petender dikehendaki menyediakan :- i) BILANGAN PEKERJA Bilangan pengawal adalah seperti yang dinyatakan dalam Jadual Harga Tawaran (Lampiran F)

Lebih terperinci

OBJEKTIF PENGENALAN

OBJEKTIF PENGENALAN .. OBJEKTIF Bagi membolehkan guru-guru: a. Membina satu modul portfolio. b. Menentukan kriteria penilaian portfolio. c. Membina instrumen dan item penilaian. d. Memantau pembelajaran melalui peta perkembangan

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

CADANGAN STANDARD PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

CADANGAN STANDARD PERLINDUNGAN DATA PERIBADI CADANGAN STANDARD PERLINDUNGAN DATA PERIBADI A. PEMAKAIAN Bil. Perkara 1 Standard ialah suatu kehendak minimum yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya, bagi kegunaan biasa dan berulang, kaedah-kaedah, garis

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PENGURUSAN BILIK DARJAH

PENGURUSAN BILIK DARJAH PENGURUSAN BILIK DARJAH Richards (1990) : organisasi & kawalan guru ke atas tingkahlaku,interaksi murid semasa p&p Alberto(1986) : kemahiran guru menguruskan masa,ruang, sumber, peranan, tingkahlaku murid

Lebih terperinci

CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D PUTRAJAYA

CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D PUTRAJAYA LAMPIRAN C CONTOH KERTAS ARAHAN KEMAHIRAN SOSIAL (KENDIRI) JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA ARAS 7 & 8 BLOK D4, PARCEL D 62530 PUTRAJAYA NAMA SYARIKAT & NO PENDAFTARAN SLDN NAMA

Lebih terperinci

BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS

BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS BAB 4 PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS Semua anggota di bawah organisasi Bidang Sains adalah terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pentadbiran makmal dan bilik sains di sekolah. Pengetua

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP MODEL KURIKULUM Nordin Tahir IPIP Pembentukan Model Kurikulum Tyler Berdasarkan kepada empat persoalan dasar: 1. Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? 2. Apakah pengalaman Pendidikan yang

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENULIS NOMBOR 0 HINGGA 10 Oleh Law Hie Hieng @ Law Hui Hui Sek. Jenis Keb. Cina Chung Hua Lingga, 94900 Lingga, Sri Aman. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Ah Yew, seorang murid Tahun

Lebih terperinci

KAJIAN TEMPATAN. Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut?

KAJIAN TEMPATAN. Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut? LATIHAN 5.1 SOALAN 1 KAJIAN TEMPATAN Dalam proses pengajaran terdapat beberapa kompenan yang perlu anda tumpukan. Apakah komponen-komponen tersebut? Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan tiga komponen

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK Oleh Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK Kajian ini dijalankan ke atas seorang murid yang mengalami masalah dalam kemahiran menulis iaitu hanya nombor dan abjad tertentu

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK OH, ITUNYA DARAB! Oleh Chai Mei Ling ABSTRAK Kajian ini bertujuan membantu Liu menguasai kemahiran mendarab. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk membantu Liu menguasai kemahiran mendarab adalah

Lebih terperinci

ECO-SCHOOLS. Helaian Sumber Fasilitator 9 Pemerolehan Anugerah

ECO-SCHOOLS. Helaian Sumber Fasilitator 9 Pemerolehan Anugerah ECO-SCHOOLS Helaian Sumber Fasilitator 9 Pemerolehan Anugerah Anda perlu mempertimbang untuk memohon anugerah Eco Schools sekiranya sekolah anda sedang mengimplementasikan Metodologi Tujuh Langkah dalam

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PENGENALAN Murid-murid yang mengambil subjek Bahasa Melayu di Sekolah Mee Toh merangkumi kurang daripada 3%. 70% daripada mereka lebih kerap

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah :

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL. Pengkhususan/Major: Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3. Sekolah : Borang PR1/PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM UNISEL Nama Pelajar : No. K.P.: No.Matrik : Kohort&Group : Pengkhususan/Major: Praktikum (Tandakan ): Penyeliaan 1 Penyeliaan 2 Penyeliaan 3 Sekolah : Mata Pelajaran

Lebih terperinci

Panduan Guru Versi 2. Layari untuk versi terbaru.

Panduan Guru Versi 2. Layari  untuk versi terbaru. Panduan Guru Versi 2. Layari www.standtogether.my/teacher untuk versi terbaru. PANDUAN GURU Pengenalan Buku ini adalah panduan bagi guru-guru yang ingin mengambil bahagian dalam Minggu Baik Hati Kebangsaan

Lebih terperinci

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah?

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? 1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? Program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian

Lebih terperinci

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal

Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal Topik 5 Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan konsep kemahiran interpersonal; 2. Menerangkan konsep kemahiran intrapersonal;

Lebih terperinci

2.0 PENYATAAN MASALAH

2.0 PENYATAAN MASALAH Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kajian Penilaian Keperluan Penggunaan Buku Kerja Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Tahap II Di Sekolah

Lebih terperinci

Panduan Am Untuk Staf Sekolah SK Taginambur Tamparuli, SABAH, MALAYSIA

Panduan Am Untuk Staf Sekolah SK Taginambur Tamparuli, SABAH, MALAYSIA Panduan Am Untuk Staf Sekolah SK Taginambur Tamparuli, SABAH, MALAYSIA 1 Arahan Am 1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

Simdrom Down. Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh Simdrom Down Sindrom Down berpunca daripada masalah yang disebabkan daripada masalah berlebihan kromosom. Dalam kebanyakan kes ia melibatkan kepada kecacatan dalam pasangan kromosom yang ke-21. Menurut

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN DISEDIAKAN OLEH : KHADIJAH BINTI MD AHAD PENSYARAH: DR. ASWATI HAMZAH REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN 1.0 PENGENALAN Berdasarkan Berdasarkan tugasan yang diberikan dalam pengajaran mikro,

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

UJIAN LATIHAN UJIAN TAAKULAN GLOBAL

UJIAN LATIHAN UJIAN TAAKULAN GLOBAL UJIAN LATIHAN UJIAN TAAKULAN GLOBAL COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. AMARAN: Hak Cipta Terpelihara. Tiada bahagian risalah ini boleh diterbitkan semula dalam apa jua bentuk atau

Lebih terperinci

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak BACALAH CICI..! Oleh Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Cici seorang murid tahun 4 dalam kelas

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci