1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya"

Transkripsi

1 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya menjalankan praktikum fasa III. Tujuan kajian ini dijalankan bagi menilai kesesuaian teknik Enactive - Iconic - Symbolic (ENIS) untuk membantu beberapa murid Tahun 3 yang belum dapat menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5. Empat orang didapati gagal menghafal sifir yang pernah diajar serta tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan pendaraban. Tambahan lagi, tinjauan analisis dokumen dilakukan terhadap lembaran kerja murid didapati bahawa murid tidak memahami konsep pendaraban yang sebenar iaitu kumpulan darab dengan bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Pengesanan awal terhadap masalah menguasai pemahaman konsep pendaraban yang dihadapi oleh murid telah memberi ruang kepada saya untuk menambah baik amalan pengajaran saya sebagai seorang bakal guru Matematik. 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Sebagai seorang guru pelatih Matematik, saya telah diamanahkan oleh pihak sekolah untuk mengajar mata pelajaran Matematik Tahun 3. Kelas yang diberikan oleh pihak sekolah merupakan kelas yang ketiga daripada empat kelas dalam Tahun 3. Saya telah menemu bual dengan beberapa orang guru untuk memahami tentang latar belakang kelas yang bakal saya ajar. Mereka memberitahu saya bahawa 1

2 kebanyakan murid ini mengalami masalah mengira. Keupayaan mereka dalam pembelajaran adalah lemah dan agak lembap. Guru perlu meluangkan banyak masa untuk memberi bimbingan secara individu atau berkumpulan kepada murid-murid tertentu. Cuma masalah yang biasa ditimbulkan dalam kelas tersebut iaitu murid sering lupa membawa buku teks dan buku latihan, murid tidak menyiapkan latihan yang diberi, murid suka bergerak aktif semasa guru sedang mengajar dan murid suka bersembang dengan rakan yang duduk di sebelahnya. Apabila mendengar reaksi dan maklumat yang diberi oleh guru-guru, saya berasa bimbang kerana takut tidak dapat mengawal kelas dengan baik dan berkesan. Oleh itu, saya bertekad untuk menjadi seorang guru yang tegas semasa memberi arahan yang jelas dan memastikan murid saya faham setiap arahan yang diberi serta dapat mengikutinya dengan baik supaya dapat mengurangkan masalah disiplin dalam kelas. Pada minggu pertama, proses pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan disebabkan guru pembimbing memerlukan masa untuk menghabiskan topik pengajaran pada minggu tersebut. Selepas itu, saya diamanahkan untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Matematik Tahun 3 pada minggu dua iaitu 27 Januari Topik pengajaran baru yang saya mula ajar iaitu topik Operasi yang melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi. Setelah seminggu saya mengajar topik tambah tanpa mengumpul semula, saya telah mendapati beberapa murid lemah dalam mengira. Pada permulaan, saya beranggapan bahawa murid cuai dalam membuat latihan. Misalnya kesilapan yang muncul dalam latihan seperti = 0, = 8, = 6 dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, saya pun menjalankan kuiz topik tambah bagi menguji kemahiran tambah murid sebelum saya mengalih ke topik tambah dengan mengumpul semula. Apabila 2

3 menyemak kuiz itu, saya telah mendapati kesilapan tersebut masih diperhatikan seperti di dalam latihan-latihan yang diberi. Masalah ini telah menunjukkan bahawa murid masih lemah dalam membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah. Oleh itu, saya telah menjalankan sebanyak lima kali sesi bimbingan secara berkumpulan dalam kelas untuk membantu murid menguasai topik tambah dengan baik. Setelah itu, saya menjalankan sesi temu bual dengan murid-murid yang membuat kesilapan itu. Saya telah mengemukakan soalan kepada tiga orang murid tentang jumlah hasil daripada penambahan tiga dengan lima. Murid A dan murid C telah mengambil masa lama untuk memikirkan jawapan, manakala murid B tahu menggunakan jejari tangannya untuk membilang dan memberi jawapan yang betul. Situasi ini telah menunjukkan bahawa murid B tahu mengira dan hanya cuai dalam menulis jawapannya dalam kuiz tersebut. Sedikit kecewa dalam hati saya kerana topik ini baru sahaja diajar dengan menggunakan kaedah jejari tangan dan latihan juga diberikan serta sesi bersoal jawab semasa dalam proses pengajaran. Saya pun berasa hairan sedangkan ketika murid A dan murid C diminta membuat soalan di papan putih, mereka dapat menjawab dengan betul. Namun, kesilapan yang sama masih wujud dalam kuiz dan latihan yang diberikan. Pada sesi pengajaran, saya juga menunjukkan setiap kesilapan yang sering dilakukan oleh murid supaya mereka dapat mengenal pasti kesilapan tersebut yang tidak patut diulangi semasa menjawab soalan. Untuk mendapat kepastian daripada semua murid, saya cuba bertanya lima orang murid untuk membetulkan kesilapan yang diberi di papan tulis. Jawapan yang diberi adalah betul. Murid dapat berjaya mengenal pasti kesilapan yang ditimbulkan dalam soalan tersebut. Saya juga berasa puas hati apabila semua murid dapat memberi sebab-sebab tentang kesilapan yang muncul dalam soalan yang dibincangkan. Masalah ini dapat berjaya diselesaikan dan 3

4 dilihat tidak begitu serius dalam kalangan murid-murid setelah saya memberi lima kali sesi bimbingan kepada mereka. Selepas dua minggu, saya telah mengajar topik baru iaitu tajuk Operasi Tolak. Dalam sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, timbul lagi satu masalah yang berlaku dalam kalangan murid iaitu menolak dengan mengumpul semula dalam bentuk lazim. Terdapat contoh kesalahan yang dilakukan oleh murid seperti di Rajah 1. Kesalahan 1 Kesalahan 2 Kesalahan 3 Rajah 1. Contoh kesalahan murid. Bagi kesilapan 1, murid tidak mengetahui konsep mengumpul semula yang melibatkan operasi tolak. Mereka telah menggunakan nombor besar menolak nombor kecil untuk mendapatkan jawapan. Manakala, murid yang melakukan kesilapan 2 tersebut telah membuatkan saya terkejut disebabkan murid telah mengetahui konsep mengumpul semula tetapi masih melakukan kesilapan. Saya pun hairan dan menemu bual dengan murid tersebut. Saya bertanya Berapakah jumlah apabila sebelas tolak empat?. Pada ketika itu, murid membilang sambil menggunakan jejari tangannya. Murid telah memberitahu saya jawapannya adalah 7. Jadi, saya pun bertanya Kenapa kamu tulis jawapannya adalah 6?. Murid memberitahu bahawa dia cuai kerana selepas mengumpul semula terus menolak 4 dan lupa menambah 10 dengan 1. 4

5 Jadi, saya berasa lega hati kerana murid dapat mengenal pasti kesilapannya dengan jelas dan tepat. Bagi murid yang melakukan kesilapan 3 tersebut, saya berpendapat bahawa murid tidak mengerti konsep tolak dan tidak tahu nilai sifar sebenar semasa melakukan soalan berbentuk lazim. Hal ini disebabkan murid telah melakukan kesilapan seperti 2-2 = 2, ia telah menunjukkan bahawa murid tidak faham konsep tolak dan tidak tahu nilai sifar sebenar apabila kesemua nilai telah ditolak akan mendapat nilai kosong dalam jawanpannya. Hasil jawapan yang harus diberi oleh murid adalah 2-2 = 0. Akan tetapi, murid tidak faham nilai sifar sebenar dan menyebabkan mereka gagal menjawab soalan yang diberi. Saya juga mula bimbang kerana lima orang murid melakukan kesilapan 3 yang sama dalam latihan yang saya berikan. Bagi membantu murid menguasai konsep tolak saya telah menggunakan bahan konkrit seperti blok asas, dekak-dekak dan bola supaya murid dapat membayangkan nilai sifar sebenar melalui sentuhan bahan konkrit yang digunakan. Semasa saya menggunakan bahan konkrit dalam proses pengajaran, murid dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya dan mempunyai semangat ingin tahu yang kuat untuk mencuba dan mencari jawapan. Secara tidak langsung, penggunaan bahan konkrit dapat memberi gambaran yang jelas kepada murid dan membantu mereka lagi menguasai konsep tolak dengan baik dan mantap. Pada minggu yang seterusnya, saya mula mengajar topik pengajaran baru iaitu operasi darab. Sebelum memulakan pengajaran, saya cuba membantu murid mengingat semula sifir darab seperti sifir 2, 3, 4 dan 5 yang mereka pernah belajar pada Tahun 2 yang lalu. Kebanyakan murid dapat melafazkan sifir 2 dan 5 manakala separuh daripada kelas masih tidak dapat melafazkan sifir 3 dan 4 dengan baik. Saya pun berasa hairan lalu menemu bual murid-murid yang tidak dapat melafazkan sifir. 5

6 Saya pun bertanya Mengapa kamu tidak dapat melafazkan sifir 3 tadi itu?. Alasan yang diberi oleh murid ialah mereka sudah lupa sifir yang dihafal dan ada yang memberitahu saya bahawa hafal sifir adalah perkara yang sangat susah. Apabila saya mendengar reaksi dan maklum balas daripada murid- murid, saya berasa amat terkejut kerana sebelum ini, saya beranggapan murid telah menguasai penghafalan sifir darab dan saya boleh meneruskan pengajaran sifir 6, 7, 8 dan 9 dalam semester ini. Selepas waktu pengajaran tersebut, saya pun berbincang masalah ini dengan guru pembimbing Matematik saya. Beliau telah memberitahu saya bahawa murid kelas ketiga mengalami masalah serius dalam memahami konsep sifir darab. Murid tidak berupaya berimaginasi dan menggambarkan hasil daripada darab walaupun sesetengah murid dapat melafazkan sifir. Guru juga berpendapat bahawa punca masalah ialah murid malas untuk menghafal sifir semasa guru mengajar di kelas. Justeru itu, topik ini juga sering merunsingkan guru-guru sekolah tersebut. Beliau juga berkongsi pengalamannya tentang cara mengajar sifir melalui kaedah hafalan dan nyanyian. Hasil daripada penggunaan kedua-dua kaedah tersebut, murid yang mempunyai kecerdasan muzik dapat menghafal sifir melalui nyanyian dan juga dapat menjawab soalan dengan cepat dan tepat. Manakala bagi murid yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik, mereka dapat menghafal sifir secara spontan tetapi mereka perlu sentiasa latih tubi untuk mengukuhkan lagi kemahiran menghafal sifir dengan lancar. Memandangkan perkara ini sangat serius, saya pun menjalankan satu ujian diagnostik kepada semua murid kelas 3 Yakin di dewan sekolah pada 24 Feb Murid hanya boleh membawa pensil dan pemadam semasa menduduki ujian diagnostik tersebut. Soalan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan sifir 2, 3, 4, 6

7 dan 5 sahaja. Tujuan menjalankan ujian diagnostik adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah murid menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5. Pada masa yang sama, saya membuat permerhatian atas cara murid menjawab ujian diagnostik, seperti murid mengira sifir dengan menggunakan jejari tangan, menyanyi lagu sifir, meniru jawapan rakan, menunjukkan ketidakyakinan pada diri sendiri, dan menulis jawapan ikut suka hati dengan berniat menyiapkan soalan. Selepas menyemak ujian diagnostik, terdapat empat orang murid yang sangat ketara lemah dalam menjawab soalan sifir darab 2 hingga 5. Tiada seorang pun antara empat orang tersebut yang dapat menjawab soalan ujian diagnostik dengan betul. Jadual 1 menunjukkan hasil dapatan analisis markah ujian diagnostik antara murid yang lemah dengan murid yang sederhana dan baik. Jadual 1 Hasil Dapatan Analisis Markah Ujian Diagnostik Bil Markah ujian Bilangan murid (Peratusan, %) Jadual 1 jelas menunjukkan bahawa empat orang murid telah memperolehi markah ujian yang terendah dalam kelas. Hasil keputusan ujian diagnostik telah menunjukkan bahawa murid tidak tahu konsep asas pendaraban iaitu kumpulan darab dengan bilangan ahli dalam setiap kumpulan dan penambahan secara berulangan. Ada seorang murid menganggapkan simbol darab sama seperti simbol tambah semasa menjawab soalan pendaraban. Salah seorang murid meninggalkan kosong sahaja kerana dia tidak tahu menjawab soalan yang melibatkan sifir darab. Rajah 2 menunjukkan contoh kesilapan dalam ujian diagnostik. 7

8 Bil Gambar Analisis kesilapan dalam ujian diagnostik 1. Murid mengalami masalah dalam pemahaman konsep kumpulan. Terdapat empat kumpulan dalam rajah tersebut, murid telah melakukan kesilapan dengan menulis 5 kumpulan dalam soalan tersebut. Murid juga meninggalkan kosong kerana tidak tahu jumlah jawapannya dalam bentuk pendaraban. 2. Walaupun murid dapat menulis jawapan dengan betul, murid telah melakukan kesilapan menjawab konsep kumpulan. Terdapat tiga kumpulan dalam soalan 2, murid telah menulis 4 kumpulan dan ia menunjukkan bahawa murid tidak mengetahui konsep kumpulan dalam pendaraban dengan baik. 3. Kesilapan yang ditunjukkan dalam gambar rajah 3 ini menunjukkan bahawa murid tidak tahu konsep mendarab dan kemahiran sifir serta menulis jawapannya dengan ikut suka hatinya untuk tujuan menyiapkan ujian diagnostik ini. Rajah 2. Contoh kesilapan dalam ujian diagnostik. Oleh itu, prestasi bagi keempat-empat orang murid tersebut telah membimbangkan saya serta mengerakkan saya melakukan suatu tindakan intervensi untuk membantu murid menguasai kemahiran sifir darab. Walaupun saya telah menerangkan konsep asas pendaraban dalam kelas, saya pun tanya kepada murid, Adakah kamu faham apa yang saya terang tadi?. Gerak balas yang diberi oleh murid ialah mereka masih tidak dapat memahami apa yang saya ingin sampaikan. Saya juga berasa sedikit kecewa kerana cara pengajaran dan penerangan saya terhadap konsep pendaraban kurang sesuai dengan tahap kebolehan dan pemikiran murid. Selain itu, kemungkinan cara penerangan saya terlalu abstrak dan murid Tahun 3 sukar menggambarkannya secara jelas. 8

9 Berdasarkan ketiga-tiga masalah tersebut yang saya hadapi sepanjang empat minggu saya mula mengajar di SKBC, saya dapat menyimpulkan bahawa masalah ketiga merupakan masalah yang serius dalam kalangan murid. Saya berpendapat bahawa sekiranya murid masih tidak dapat menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5, ia akan mempengaruhi murid dalam mempelajari subtopik yang seterusnya seperti sifir darab 6 hingga 9 yang melibatkan nilai nombor yang semakin besar dan rumit. Impak negatif tersebut juga akan memberi kesan kepada topik lain seperti topik Pecahan, Wang, Ukuran dan sebagainya. Saya juga khuatir keadaan murid yang tidak menguasai konsep pendaraban jika dibiar begitu sahaja berkemungkinan besar mereka akan menghadapi masalah apabila mereka melanjutkan pelajaran di peringkat yang tinggi. Oleh itu, saya merasakan saya perlu membantu murid yang lemah untuk memahamkan konsep pendaraban dengan memikirkan satu teknik yang sesuai dengan tahap kebolehan dan pemikiran murid tersebut. 1.3 Refleksi Nilai Pendidikan Setelah saya membuat pemerhatian dan tinjauan mengenai kes kajian ini, saya mendapati murid menghadapi masalah menguasai konsep mendarab dan kemahiran sifir dalam topik Pendaraban. Hal ini dapat dikenal pasti selepas melalui ujian diagnostik, masalah murid ialah tidak mengetahui sebarang hubungan asas pendaraban antara kumpulan dengan bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Maklumat yang saya kumpulkan melalui hasil temu bual dengan murid, saya difahamkan mereka belajar sifir melalui kaedah hafalan. Salah seorang murid menyatakan Cikgu, saya tak ingat apa yang saya hafal. Perkara ini juga dilihat serius apabila murid gagal mengingati sifir yang telah dihafal dan menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan pendaraban dengan baik. 9

10 Berdasarkan kenyataan ini, saya berpendapat kaedah hafalan tidak efektif untuk membantu murid menguasai sifir darab dengan baik. Ia membuatkan murid berasa susah mengingat dan langsung tidak menunjukkan minat dalam penghafalan sifir darab. Lanjutan daripada perkara tersebut, murid tidak dapat membayangkan apa-apa nilai yang mewakili kumpulan ataupun bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Mereka hanya diajar untuk menghafal dan menjawab soalan ujian sahaja. Menurut Joni (2011) telah berpendapat bahawa walaupun penghafalan adalah satu proses mengingati jawapan fakta asas pendaraban, tetapi penghafalan tanpa memahami konsep asas pendaraban dahulu adalah tidak menguasai kefahaman konsep mendarab dengan sepenuhnya. Apabila murid hanya diajar untuk menghafal sifir tanpa memahami konsep sebenarnya, mereka tidak membina kefahaman konsep asas secara menyeluruh. Kesannya, murid mudah lupa sifir yang telah dihafal dan secara tidak langsung mereka gagal menjawab soalan yang diberi serta melahirkan rasa tekanan dan benci apabila hendak menjawab sebarang soalan yang berkaitan dengan pendaraban. Kesan yang negatif ini juga menyebabkan kebanyakan murid hilang minat dalam pembelajaran Matematik disebabkan mereka tidak diajar untuk memahami konsep asas Matematik yang sebenarnya. Selain itu, kaedah hafalan tidak mementingkan kepada pembinaan kefahaman konsep pendaraban. Ia lebih menumpukan kepada mencari jawapan dengan pantas dan tepat serta mengabaikan kepentingan mengenali konsep asas. Sekiranya murid tidak dapat mengingat sifir yang dihafal, mereka mengalami kesukaran untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan operasi darab. Sebagai guru matematik, saya tidak setuju menggunakan kaedah hafalan dalam mengajar murid menguasai kemahiran sifir darab. 10

11 Menurut pandangan O Connell & Giovanni (2011), matlamat pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Matematik kini telah bertukar daripada kaedah penghafalan sifir kepada peningkatan pemahaman konsep mendarab dan kemahiran sifir. Kita haruslah mengajar murid cara membina kefahaman tentang konsep sifir darab dengan mewujudkan jaringan antara idea dan fakta yang diajar. Justeru itu, murid harus diajar menguasai kemahiran sifir darab dan pemahaman konsep secara berperingkat. 11

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK OH, ITUNYA DARAB! Oleh Chai Mei Ling ABSTRAK Kajian ini bertujuan membantu Liu menguasai kemahiran mendarab. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk membantu Liu menguasai kemahiran mendarab adalah

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang 6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Dalam kajian ini, saya telah melaksanakan teknik ENIS untuk membantu murid menguasai kemahiran dan kefahaman konsep pendaraban bagi sifir darab 2 hingga 5. Saya telah memberi

Lebih terperinci

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian saya bermula apabila tumpuan saya diberi terhadap seorang murid tahun 5 ketika

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

015/025/035 MATEMATIK

015/025/035 MATEMATIK 015/025/035 MATEMATIK INSTRUMEN PENTAKSIRAN Kod Mata Pelajaran : 015 (SK), 025 (SJKC), 035 (SJKT) Bentuk Ujian : Ujian Subjektif Markah Penuh : 40 Masa : 40 minit REKA BENTUK INSTRUMEN PENTAKSIRAN Kertas

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

KRM3023 ASAS UKURAN GROUP : UPSI08 PENSYARAH : PROF. DR. MARZITA BT PUTEH DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BT ABDULLAH TAJUK TUGASAN :

KRM3023 ASAS UKURAN GROUP : UPSI08 PENSYARAH : PROF. DR. MARZITA BT PUTEH DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BT ABDULLAH TAJUK TUGASAN : KRM3023 ASAS UKURAN GROUP : UPSI08 PENSYARAH : PROF. DR. MARZITA BT PUTEH DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE BT ABDULLAH TAJUK TUGASAN : TUGASAN 3 BINCANGKAN LIMA KESUKARAN YANG BERPUNCA DARIPADA MISKONSEPSI YANG

Lebih terperinci

DARI BURUK KE BAIK. Oleh. June Sim Mei Lin ABSTRAK

DARI BURUK KE BAIK. Oleh. June Sim Mei Lin ABSTRAK DARI BURUK KE BAIK Oleh June Sim Mei Lin ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati ramai murid dalam kelas pemulihan yang sudah pandai mengganggu rakan mereka yang lebih lemah dengan bercakap

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN TOPIK BELANJAWAN TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN AKRONIM Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV Oleh Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENULIS NOMBOR 0 HINGGA 10 Oleh Law Hie Hieng @ Law Hui Hui Sek. Jenis Keb. Cina Chung Hua Lingga, 94900 Lingga, Sri Aman. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Ah Yew, seorang murid Tahun

Lebih terperinci

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak

BESAR dan kecil. Oleh. Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, Serian, Sarawak. Abstrak BESAR dan kecil Oleh Zailan Bin Jeman Sekolah Kebangsaan Tarat, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Joji, seorang murid tahun 5 menghadapi masalah menulis huruf

Lebih terperinci

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK

NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK. Oleh. Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK NOMBOR DAN ABJAD TERBALIK Oleh Sumiyati binti Abdul Halim Jikem ABSTRAK Kajian ini dijalankan ke atas seorang murid yang mengalami masalah dalam kemahiran menulis iaitu hanya nombor dan abjad tertentu

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Nombor dan Operasi TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 1. Nama Guru : Rohaiza Azlina Binti Zakaria 2. Nama Sekolah : Sk. Syed Ibrahim, Pendang, Kedah 3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 6. Tajuk : Tulis, Sapu dan Kira 7. SINOPSIS

Lebih terperinci

MENGATASI MASALAH MENDARAB SEBARANG NOMBOR 4 DIGIT DENGAN NOMBOR 2 DIGIT. Oleh. Philip anak Pupur Sk St John Taee, Serian, Sarawak.

MENGATASI MASALAH MENDARAB SEBARANG NOMBOR 4 DIGIT DENGAN NOMBOR 2 DIGIT. Oleh. Philip anak Pupur Sk St John Taee, Serian, Sarawak. MENGATASI MASALAH MENDARAB SEBARANG NOMBOR 4 DIGIT DENGAN NOMBOR 2 DIGIT Oleh Philip anak Pupur Sk St John Taee, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bermula apabila saya mendapati murid X dan murid

Lebih terperinci

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

MODEL PENGAJARAN. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh MODEL PENGAJARAN Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Model Ekspositori Model Pemprosesan maklumat Model Inkuiri Model Projek. Model Ekspositori Istilah ekspositori diperoleh daripada konsep penjelasan, yang bermakna

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

kita tidaklah selalunya seronok dengan keputusan yang telah kita ambil.

kita tidaklah selalunya seronok dengan keputusan yang telah kita ambil. Pada setiap peringkat kehidupan kita kita membuat keputusan yang amat mempengaruhi kehidupan manusia yang kita impikan untuk menjadi, dan kemudian, apabila kita menjadi manusia berkenaan, kita tidaklah

Lebih terperinci

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan PENGAJARAN 6 2.0 PERWAKILAN DATA 2. Sistem Nombor Perduaan 2.. Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 72 Lampiran 6-77 Lembaran Kerja 6-82 Lembaran

Lebih terperinci

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN

BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN BENTUK DAN JENIS PENGUJIAN DALAM PENGAJARAN Kognitif TIGA DOMAIN PENGUJIAN - bidang mengenai pengetahuan, faktafakta, teori dan kefahaman - merujuk secara langsung kepada Taksonomi Bloom (pengetahuan,

Lebih terperinci

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK TUNDUK PADI BERISI Oleh Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Siti, seorang murid Tahun 3 menghadapi masalah menulis perkataan dengan betul. Siti hanya boleh membaca

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA ProTiM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM 3M ProTiM MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA (Edisi Ketiga) TERBITAN

Lebih terperinci

POLA KESILAPAN MURID TAHUN TIGA WIRA MENYELESAIKAN MASALAH BERCERITA DALAM MATEMATIK: SATU KAJIAN TINDAKAN. oleh

POLA KESILAPAN MURID TAHUN TIGA WIRA MENYELESAIKAN MASALAH BERCERITA DALAM MATEMATIK: SATU KAJIAN TINDAKAN. oleh POLA KESILAPAN MURID TAHUN TIGA WIRA MENYELESAIKAN MASALAH BERCERITA DALAM MATEMATIK: SATU KAJIAN TINDAKAN oleh Andy Peter KDPM, MTKT Semester IV Maktab Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian kes ini bertujuan

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3.

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Kandungan 1 Kajian Tindakan : Meningkatkan Penguasaan Pelajar Dalam

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut:

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut: BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan data berdasarkan kepada instrumen kajian yang telah digunakan iaitu soal selidik, ujian kemahiran menulis, dan temu bual.

Lebih terperinci

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak BACALAH CICI..! Oleh Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Cici seorang murid tahun 4 dalam kelas

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

PBS MATEMATIK TAHUN 3 ( BUKU AKTIVITI )

PBS MATEMATIK TAHUN 3 ( BUKU AKTIVITI ) Edisi 1.5 1. UNIT 1 : NOMBOR HINGGA 10 000 Kenal Nombor 1 B1 D1 E1 (01) - Menyatakan sebarang nombor bulat hingga 10 000. Tulis Nombor 3 B2 D1 E1 (01) B2 D1 E1 (02) - Menulis nombor dalam angka. - Menulis

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

BAB KEEMPAT : PERBINCANGAN DATA

BAB KEEMPAT : PERBINCANGAN DATA BAB KEEMPAT : PERBINCANGAN DATA 4.0. Pendahuluan Dalam pungutan data yang di ambil penulis mendapati ramai pelajar yang dapat menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Penulis juga mendapati responden

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Menurut Mohd Najib (1997),

Lebih terperinci

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 71 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAHBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.1 Post-Mortem 5.1.1 Post-mortem ialah pemeriksaan sesuatu rancangan yang gagal

Lebih terperinci

Abstrak. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis. Muhammad Faizrin Hashim

Abstrak. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis. Muhammad Faizrin Hashim 23 Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Muhammad Faizrin Hashim muhammad_faizrin_hashim@moe.edu.sg Muliana Mohammad muliana_mohammad@moe.edu.sg Sekolah Rendah Jiemin

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN DISEDIAKAN OLEH : KHADIJAH BINTI MD AHAD PENSYARAH: DR. ASWATI HAMZAH REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN 1.0 PENGENALAN Berdasarkan Berdasarkan tugasan yang diberikan dalam pengajaran mikro,

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

Keperluan Komunikasi. Komunikasi Berkesan 2/2/2016

Keperluan Komunikasi. Komunikasi Berkesan 2/2/2016 Keperluan Komunikasi 1.0 Kemahiran Komunikasi 1.4 Ciri-ciri Komunikasi yang Berkesan Kajian daripada pakar-pakar psikologi dan pakar-pakar komunikasi mendapati kemahiran berkomunikasi memainkan peranan

Lebih terperinci

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN

KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN KAJI SELIDIK INDEKS GAYA PEMBELAJARAN Sukacita dimaklumkan anda telah dipilih untuk kajian ilmiah ini yang bertujuan mendapatkan fakta berhubung dengan gaya pembelajaran yang menjadi keutamaan anda, khususnya

Lebih terperinci

I I I I I I I I I I I I I UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/ DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN

I I I I I I I I I I I I I UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/ DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN SULIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD : KKH3033 KURSUS : KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING TARIKH. 2 9 DEC 2015 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN 1. Kertas ini mengandungi

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

2.0 PENYATAAN MASALAH

2.0 PENYATAAN MASALAH Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Kajian Penilaian Keperluan Penggunaan Buku Kerja Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Tahap II Di Sekolah

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

P6 Meet-the-Parents Session (SESI TAKLIMAT P6) 23 Januari

P6 Meet-the-Parents Session (SESI TAKLIMAT P6) 23 Januari P6 Meet-the-Parents Session (SESI TAKLIMAT P6) 23 Januari 2015 1900-2130 Markah Keseluruhan Kefahaman Mendengar Lisan Kertas 1 Kertas 2 Jumlah BM 20 50 40 46 + 44 200 BML - - 40 60 100 BMA 30 60-10 100

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran

Lebih terperinci

BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR

BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR BAB 2: KEMAHIRAN MENDENGAR Pengenalan Seseorang pendengar yang baik ialah apabila dia dapat mengecam, mengenal, mengamati serta mendiskriminasikan bunyi-bunyi bahasa dari sekeliling mereka. Kemahiran mendengar

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PENGENALAN Murid-murid yang mengambil subjek Bahasa Melayu di Sekolah Mee Toh merangkumi kurang daripada 3%. 70% daripada mereka lebih kerap

Lebih terperinci

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA Siti Nurul Jannah Fital 1, Mohamad Zaki Abdul Halim 2, Suhaidah Said 3 Universiti Malaysia

Lebih terperinci

Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN. Cek Tak Laku. Program pendidikan pengguna oleh:

Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN. Cek Tak Laku. Program pendidikan pengguna oleh: Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN Cek Tak Laku Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Cek tak laku bermakna sesuatu yang tidak diingini akan berlaku Bank Negara Malaysia dan

Lebih terperinci

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2. PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

KESTABILAN CERUN (ANALISIS TEGASAN JUMLAH)

KESTABILAN CERUN (ANALISIS TEGASAN JUMLAH) C4008/13/1 UNIT 13 KESTABILAN CERUN (ANALISIS TEGASAN JUMLAH) OBJEKTIF Objektif Am : Menggunakan Kaedah Analisis Tegasan Jumlah untuk mendapatkan faktor keselamatan cerun Objektif Khusus : Di akhir unit

Lebih terperinci

Oleh yang demikian, pengkaji memilih kaedah kajian lapangan dalam kajiannya. Bab

Oleh yang demikian, pengkaji memilih kaedah kajian lapangan dalam kajiannya. Bab 3.0 Pengenalan Bab ini menerangkan kaedah kajian yang meliputi reka bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, tatacara pemerolehan data dan tatacara penganalisaan data. Kaedah yang sesuai dirancang supaya

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus

Lebih terperinci

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK [Type text] FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA MEI 2012 HBAE1203 PERKEMBANGAN SENI DAN KANAK-KANAK NAMA : ZUNIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN NO. KAD MATRIKULASI : 821016145780001 NO. KAD PENGENALAN : 821016145780

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

PELAN BERTINDAK MATEMATIK UPSR 2009 SK. JLN. SG. BESI ( 1 )

PELAN BERTINDAK MATEMATIK UPSR 2009 SK. JLN. SG. BESI ( 1 ) PELAN BERTINDAK UPSR MATEMATIK TAHUN 2009 1.0. LATAR BELAKANG Pada tahun 2009 ini seramai 29 orang calon dari Tahun Enam di SK Jalan Sungei Besi ( 1 ), yang akan menduduki UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran MATEMA TEMATIK TIK TAHUN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2001 i KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG SEKOLAH RENDAH PEI TONG 1 PROGRAM YOK KITA TEROKA! PENGENALAN Berdasarkan keputusan penilaian Semester 1 2010, 64.5% murid mendapat 10-15 markah. Peratusan yang mendapat 16-20 markah hanya 9.7%. Keputusan

Lebih terperinci

Bab 2. Perwakilan Data. 2.1 Sistem Nombor Perduaan. (b) Kaedah ambil daripada baki:

Bab 2. Perwakilan Data. 2.1 Sistem Nombor Perduaan. (b) Kaedah ambil daripada baki: Bab Perwakilan Data Modul PdP Melalui "Key Point". Sistem perpuluhan dikenali sebagai Sistem Asas kerana mempunyai sepuluh pilihan digit daripada hingga 9. Nilai sesuatu digit dalam sistem perpuluhan dikira

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

PEMBELAJARAN MASTERI

PEMBELAJARAN MASTERI Pentingnya Pembelajaran Masteri PEMBELAJARAN MASTERI Merupakan salah satu daripada strategi yang boleh guru gunakan untuk mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam akademik, khasnya pencapaian minimum

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya sains dan teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetetif,

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik

Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik Pengaruh Gaya Hidup Pelajar Kejuruteraan di Kolej Kediaman UTM Terhadap Pencapaian Akademik A. Ahmad 1, S. M. Idrus 2, N.N. N. A. Malik 3, N.A. Murad 4, N. H. Ngajikin & M. R. M. Esa 6 Fakulti Kejuruteraan

Lebih terperinci

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya

Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya Tinjauan Kelas Peralihan di Malaysia: Suatu Kajian untuk Menilai Keberkesanannya 1.0 Pendahuluan Isu kelas peralihan sering mendapat perhatian para guru,ibu bapa dan masyarakat secara umumnya. Kelas peralihan

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal Topik 7 Aliran Tunai Pembelanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan garis panduan dalam anggaran aliran tunai; 2. Menjelaskan aliran perbelanjaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

DIY GRAF KOMBINASI. Oleh. Ho Wei Wei ABSTRAK

DIY GRAF KOMBINASI. Oleh. Ho Wei Wei ABSTRAK DIY GRAF KOMBINASI Oleh Ho Wei Wei ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk meneroka kesan kaedah DIY Graf Kombinasi terhadap pelajar L6AM di sebuah sekolah di bandaraya Kuching yang mempelajari Bahagian D,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3.

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Tajuk : Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Sinopsis :Saya telah diamanahkan berdampingan dengan guru mata pelajaran Bahasa

Lebih terperinci