PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA"

Transkripsi

1 PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Edisi 1/2015 BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PEJABAT PENDAFTAR, UPM

2 PANDUAN PROSES PERMOHONAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tanggungjawab Carta alir Perincian Maklumat Mula Staf 1. Buat cadangan pindaan/penambahbaikan 1. Buat cadangan proses ISO UPM dengan memajukan pindaan/penambahbaikan proses ISO UPM permohonan kepada TPKD PTJ atau TPKD PP dengan merujuk kepada Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen. [Rujuk Lampiran 1: Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen] Pemilik Proses B 2. Semak dokumen berdasarkan cadangan pindaan/penambahbaikan 2. Semak dokumen berdasarkan cadangan pindaan/ penambahbaikan hasil daripada: (a) cadangan/permohonan staf; (b) semakan proses kerja berdasarkan pendekatan LEAN; (c) penemuan audit; atau (d) keputusan mesyuarat. Pemilik Proses 3. Kemaskini dokumen menggunakan format dokumen ISO yang ditetapkan 3. Kemaskini dokumen menggunakan format dokumen ISO yang ditetapkan. Dapatkan softcopy format prosedur (bagi dokumen baharu) atau dokumen sedia ada daripada TPKD PP masing-masing. [Rujuk Lampiran 2: Format Prosedur ISO] Pemilik Proses 4. Buat Permohonan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen 4. Buat permohonan cadangan pindaan/tambahan dokumen dengan mengisi Borang Cadangan Pindaan/tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD). Muat turun borang dalam Sistem e-iso di bawah skop Pengurusan. Dapatkan softcopy templat huraian Pindaan sebagai lampiran borang CPD daripada TPKD/ Urus Setia ISO PTJ masing-masing. [Rujuk Lampiran 3: Templat huraian Pindaan] Pemilik Proses 5. Serahkan dokumen CPD kepada TPKD PP/Urus setia ISO PTJ A 5. Serah dokumen CPD kepada TPKD PP/Urus Setia ISO PTJ, iaitu: (a) Borang Cadangan Pindaan/tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) yang telah lengkap; (b) softcopy lampiran borang CPD iaitu huraian pindaan dokumen (jika ada) melalui emel; (c) softcopy dokumen ISO baharu/dikemaskini melalui emel. [Rujuk Lampiran 4: Contoh Borang CPD yang telah lengkap] Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 1

3 Tanggungjawab Carta alir Perincian Maklumat A TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 6. Semak Borang CPD bdan daftar/kemaskini log 7. Semak takwim kuatkuasa dokumen ISO dan kemaskini dokumen 8. Sedia kertas cadangan pindaan dokumen untuk kelulusan mesyuarat 6. Semak Borang CPD beserta softcopy dokumen pindaan yang diterima daripada Pemilik Proses. Daftar/kemaskini log pemantauan Dokumen peringkat Peneraju Proses. [Rujuk Lampiran 5: Templat Log Pemantauan Dokumen Pindaan Peneraju] 7. Semak tarikh kuatkuasa dokumen yang bersesuaian dengan merujuk pada Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM. Kemaskini dokumen pindaan dengan melengkapkan No. Semakan dan No. Isu seperti berikut: No. Isu No. Semakan * 11 00** * No. Isu bertukar kepada nombor berikutnya ** No. Semakan berpatah balik kepada 00. [Rujuk Lampiran 6: Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM] 8. Sedia kertas cadangan pindaan dokumen untuk mendapat kelulusan mesyuarat (Mana-mana mesyuarat PTJ yang bersesuaian). [Rujuk Lampiran 7: Templat Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen] B Tidak 9. Lulus? Ya 9. Jika lulus, ikut langkah 10. Jika tidak lulus, maklumkan keputusan mesyuarat kepada Pemilik Proses dan ikut langkah 2. C Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 2

4 Tanggungjawab Carta alir Perincian Maklumat C TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 10. Kemaskini dokumen dan dapatkan pengesahan kelulusan 10. Kemaskini dokumen dengan merujuk kepada Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM dan lengkapkan ruangan Sejarah Semakan dokumen. Dapatkan pengesahan kelulusan dokumen menggunakan Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK) dengan merujuk Jadual Kelulusan Dokumen ISO UPM seperti berikut: Dokumen Menyedia/ Menyemak Kuasa Melulus/ Meluluskan Semula Manual ISO WP Naib Canselor Prosedur, Arahan Kerja, Garis Panduan Skop Pengurusan Prosedur, Arahan Kerja, Garis Panduan Skop Peneraju Proses Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Ketua PTJ bagi setiap Peneraju Proses WP WP TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 11. Sediakan statistik dan senarai perincian perubahan dokumen 12. Muatnaik dokumen melalui Modul Peneraju Proses dalam Sistem e-iso D [Rujuk Lampiran 8: Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS- DOK)] Rujuk Lampiran 9: Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 11. Sediakan statistik dan senarai perincian perubahan dokumen untuk diserahkan kepada PKD. [Rujuk Lampiran 10: Templat Statistik Dan Senarai Perincian Perubahan Dokumen] 12. Muatnaik dokumen melalui Modul Peneraju Proses dalam Sistem Pengurusan ISO UPM (e-iso) mengikut tempoh yang ditetapkan sebagaimana tarikh tindakan yang dinyatakan dalam Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM. Dapatkan No. ID dan Katalaluan daripada PKD/Urus Setia Induk ISO UPM untuk mengakses modul Peneraju Proses. [Rujuk Lampiran 6: Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM] Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 3

5 Tanggungjawab Carta alir Perincian Maklumat D TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 13. Serahkan hardcopy Borang CPD lengkap dan emel softcopy dokumen sokongan kepada PKD 13. Serahkan hardcopy Borang CPD lengkap dan emel softcopy dokumen sokongan kepada PKD mengikut tempoh yang ditetapkan sebagaimana tarikh tindakan yang dinyatakan dalam Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO UPM. Dokumen sokongan yang perlu dihantar kepada PKD/Urus Setia Induk ISO adalah seperti berikut: (a) Hardcopy Dokumen, iaitu: i. Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap peringkat TPKD PP; ii. Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK) yang telah lengkap ditandatangani oleh Ketua PTJ (Bagi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan sahaja); (b) Softcopy Dokumen (melalui emel), iaitu: i. Statistik dan Senarai Perubahan Dokumen; ii. Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen. PKD/ Urus Setia Induk ISO UPM F 14. Daftar/Kemaskini log dan semak dokumen 14. Daftar/Kemaskini Log Pemantauan Dokumen peringkat induk dan semak perkara berikut: (a) borang CPD serta softcopy dokumen sokongan yang dihantar/diemel daripada TPKD PP. Pastikan dokumen yang dihantar menepati format yang ditetapkan. Jika minor pindaan, buat pindaan terus. Manakala jika major pindaan, maklum dan emel semula kepada TPKD PP yang berkaitan untuk buat pindaan. (b) dokumen yang dimuatnaik dalam sistem e-iso. [Rujuk Lampiran 11: Templat Log Pemantauan Dokumen Pindaan Induk] E Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 4

6 Tanggungjawab Carta alir Perincian Maklumat PKD E F Tidak 15. Buat pengesahan dokumen dalam e-iso 16. Disahkan? Ya 15. Buat pengesahan dan lengkapkan perkara berikut: (a) Sahkan dokumen dalam e-iso supaya dipaparkan pada tarikh kuatkuasa. Pastikan dokumen yang dimuatnaik menepati format yang ditetapkan. (b) Lengkapkan Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS- DOK) untuk ditandatangani oleh Wakil Pengurusan atau Naib Canselor (bagi manual ISO). 16. Jika dokumen disahkan, ikut langkah 17. Jika tidak, maklumkan kepada TPKD PP untuk laksanakan pindaan/perubahan dan ikut langkah 14. PKD KB BPQ/PKD/ Urus Setia Induk ISO UPM 17. Buat hebahan perubahan dokumen 18. Lengkapkan borang CPD Peneraju dan serah semula kepada TPKD PP 17. Buat hebahan perubahan dokumen kepada Peneraju Proses dan staf UPM melalui emel atau buletin UPM selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum tarikh kuatkuasa dokumen. 18. Lengkapkan borang CPD Peneraju Proses dan serahkan semula kepada TPKD PP/urus Setia ISO PTJ untuk tindakan seterusnya. TPKD PP / Urus Setia ISO PTJ 19. Terima dan lengkapkan borang CPD bagi tindakan Peneraju dan simpan sebagai rekod Tamat 19. Terima dan lengkapkan borang CPD bagi tindakan Peneraju dan simpan sebagai rekod dalam fail Kawalan Dokumen Peneraju Proses beserta petikan minit mesyuarat kelulusan dokumen peringkat Peneraju Proses. Disediakan oleh: Rozi binti Tamin Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Sistem Pengurusan ISO UPM 12 Februari 2015 Nota: KB BPQ Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti PKD Pegawai Kawalan Dokumen PTJ Pusat Tanggungjawab TPKD PP Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses Pemilik Proses Bahagian/Seksyen/Unit dalam PTJ yang menjadi Peneraju Proses di bawah skop ISO UPM Panduan Penyediaan/ Pindaan Dokumen ISO UPM 5

7 LAMPIRAN 1 Jadual Serahan Cadangan Pindaan Dokumen

8 JADUAL SERAHAN CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Skop Dokumen Diserahkan kepada PKD/TPKD PP 1. Pengurusan (PGR) PKD Peneraju Proses Bahagian Pengurusan Kualiti, Pejabat Pendaftar 2. Perkhidmatan Utama (PU): 2.1 Pengajian Prasiswazah TPKD Prasiswazah Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik 2.2 Pengajian Siswazah TPKD Siswazah Sekolah Pengajian Siswazah 2.3 Penyelidikan dan Inovasi 3. Sokongan (SOK) TPKD Penyelidikan dan Inovasi Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 3.1 Pengurusan Pelanggan TPKD Pejabat Naib Canselor Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor 3.2 Kewangan TPKD Pejabat Bursar Pejabat Bursar 3.3 Latihan TPKD Pejabat Pendaftar Pejabat Pendaftar 3.4 Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan 3.5 Peralatan dan Kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) 3.6 Pengurusan Sumber Manusia TPKD Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset TPKD Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi TPKD Pejabat Pendaftar Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pejabat Pendaftar 3.7 Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 3.8 Penentukuran dan Penentusahan Peralatan TPKD Pejabat Naib Canselor TPKD Penyelidikan dan Inovasi 3.9 Pengurusan Makmal TPKD Pejabat Naib Canselor Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor 4. Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR) TPKD bagi setiap operasi Peneraju Proses Semua PTJ kecuali Fakulti, Institut, Akademi, dan Pusat Asasi Sains Pertanian Nota: PKD Pegawai Kawalan Dokumen TPKD Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen

9 LAMPIRAN 2 Format Prosedur ISO

10 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 1/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan SKOP Prosedur ini merangkumi semua TANGGUNGJAWAB Naib Canselor, Wakil Pengurusan dan Timbalan Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi prosedur ini. 4.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

11 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 2/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ TERMINOLOGI DAN SINGKATAN JAD PYB : Juruaudit Dalaman : Pegawai yang bertanggungjawab mengambil tindakan (contohnya: Ketua PTJ, TWP, PKPU, TPKP, Ketua Pentadbiran, Ketua Bahagian, Ketua Jabatan dan sebagainya). Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

12 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 3/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ PROSES TERPERINCI A. Kawalan Ketakakuran Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan 6.1 Mula Peneraju Proses/Staf 6.2 Kesan Ketakakuran 6.2 Kesan produk/perkhidmatan yang tak akur menerusi: (a) Aduan pelanggan yang sahih; (b) Kajian/maklumbalas kepuasan pelanggan (c) Proses semasa menyampaikan atau selepas menghasilkan produk/perkhidmatan (d) Audit dalaman dan luaran (e) Minit mesyuarat (f) Lain-lain sumber berkenaan Peneraju Proses/Staf 6.3 Lengkapkan Kenyataan Ketakakuran 6.3 Lengkapkan penyataan/perincian ketakakuran yang ditemui ke dalam Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) atau Borang Maklumbalas Pelanggan, jika ketakakuran daripada aduan pelanggan yang sahih (rujuk Prosedur Pengendalian Maklumbalas Pelanggan) Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) / Borang Maklumbalas Pelanggan Peneraju Proses/Staf 6.4 Laksanakan Kawalan 6.4 Laksanakan kawalan ketakakuran produk/perkhidmatan menerusi satu atau lebih, kaedah di bawah: (a) Ambil tindakan dengan menghapuskan ketakakuran yang dikesan. (b) Beri kelulusan penggunaan produk/perkhidmatan dengan kebenaran pihak yang berkuasa dan/atau pelanggan (jika berkenaan). (c) Halang penggunaan produk/perkhidmatan tersebut. (d) Ambil tindakan terhadap kesan atau kesan yang mungkin timbul daripada sesuatu ketakakuran setelah produk/perkhidmatan tersebut disampaikan atau digunakan Peneraju Proses/Staf 6.5 Serah borang kepada Urus Setia 6.6Tamat 6.5 Serah borang yang mengandungi keterangan ketakakuran kepada Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ masing-masing untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya rujuk proses tindakan pembetulan. 6.6 Tamat Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) / Borang Maklumbalas Pelanggan Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

13 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 4/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/0000 B. Tindakan Pembetulan Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan 6.1 Mula 6.2 Terima Maklumat Untuk Tindakan Pembetulan 6.2 Terima maklumat ketakakuran yang perlu diambil tindakan pembetulan, antaranya daripada: PKPU / TPKP PKPU / TPKP PAD/TPAD PAD/TPAD (a) Aduan pelanggan yang sahih melalui borang Maklum Balas Pelanggan (Rujuk Prosedur Pengendalian Maklum Balas Pelanggan); (b) Komen/cadangan negatif yang sahih dalam Kajian kepuasan pelanggan yang telah direkodkan melalui borang Ketakakuran (Rujuk Arahan Kerja Kajian Kepuasan Pelanggan); (c) Audit dalaman melalui borang Ketakakuran (PGR/BR03/KKP). (Rujuk Prosedur Audit Dalaman); Borang Maklum Balas Pelanggan, Borang Ketakakuran, Laporan NCR SIRIM Prosedur Pengendalian Maklum Balas Pelanggan, Prosedur Audit Dalaman, TWP/Urus Setia PTJ TWP/Urus Setia PTJ (d) Audit oleh pihak Ketiga (contoh: SIRIM) melalui borang Non-comformity Report (NCR); (e) Ketakakuran semasa menyampaikan atau selepas menghasilkan produk/perkhidmatan melalui Borang Ketakakuran (PGR/BR03/KKP) (Rujuk proses Kawalan ketakakuran); (f) lain-lain sumber berkenaan yang telah direkodkan pada Borang Ketakakuran (PGR/BR03/KKP). Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ/ PKPU / TPKP 6.3 Rekodkan dan Ambil Tindakan 6.3 (a) Rekodkan penerimaan laporan ketakakuran ke dalam Log Tindakan Pembetulan (PGR /BL05/LOG-LTB) kecuali laporan daripada audit dalaman dan audit badan pensijilan. Log Tindakan Pembetulan Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ/ PAD/PKPU / TPAD/TPKP (b) Serahkan borang berkenaan kepada PYB untuk tindakan selanjutnya. Borang Maklum Balas Pelanggan, Borang Ketakakuran, Laporan NCR SIRIM PYB 6.4 Laksanakan Pembetulan 6.4 Laksanakan/buat pembetulan kepada laporan (jika berkenaan) ketakakuran yang diterima atau laporan aduan yang sahih. PYB 6.5 Tentukan Punca Penyebab 6.5 Tentukan punca penyebab ketakakuran menerusi Ketakakuran teknik yang bersesuaian dan laksanakan proses B penentuan punca, sebaik-baiknya melibatkan pelaksana dan peneraju proses yang berkenaan A Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

14 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 5/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/0000 Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan A PYB 6.6 (a) Tentukan cadangan tindakan pembetulan 6.6 Laksanakan Tindakan Pembetulan yang berkesan berdasarkan punca yang telah dikenalpasti bagi mengelak ketakakuran daripada berulang. PYB (b) Laksanakan tindakan pembetulan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu 21 hari bekerjaatau tempoh yang dipersetujuiatau dari tarikh pengenalpastian semula punca/tindakan pembetulan (jika tindakan tidak berkesan). Peneraju Proses/ PKD/TPKD PP (c) Tambahbaik proses menerusi pindaan prosedur, tatacara kerja dan sebagainya (jika berkenaan). Ketua PTJ/ Penyelia kepada PYB 6.7 Buat Susulan Terhadap Pelaksanaan 6.7 Buat susulan terhadap pelaksanaan bagi pembetulan dan tindakan pembetulan yang dibuat oleh PYB untuk memastikan keberkesanan tindakan yang diambil. Sahkan keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil. Borang Maklum Balas Pelanggan, Borang Ketakakuran Ketua PTJ/ Penyelia kepada PYB/JAD 6.8 Tindakan berkesan? Tidak B 6.8 Jika berkesan, ikut langkah 6.9. Jika tidak, ikut langkah 6.5. Ya Ketua PTJ/ Penyelia kepada PYB 6.9 Serah dan Kemaskini Laporan 6.9 (a) Serah borang berkaitan yang telah lengkap kepada Urus Setia Induk /Urus Setia PTJ / PKPU / TPKP Borang Maklum Balas Pelanggan, Borang Ketakakuran Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ / PKPU / TPKP (b) Kemaskini Log Tindakan Pembetulan (PGR /BL05/LOG-LTB). Log Tindakan Pembetulan TWP 6.10Lapor Status Tindakan 6.10 (a) Laporkan status tindakan pembetulan dan keberkesanan tindakan pada mana-mana mesyuarat berkenaan. Laporan Status Tindakan Pembetulan WP (b) Bentangkan status tindakan pembetulan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan atau mana-mana mesyuarat berkenaan. 6.6Tamat Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

15 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 6/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/0000 C. Tindakan Pencegahan Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan 6.1 Mula WP/TWP/ PKPU/TPKP?PA D/TPAD 6.2 Terima Maklumat Untuk Tindakan Pencegahan 6.2 Terima maklumat yang perlu diambil tindakan pencegahan yang telah direkodkan pada borang Laporan Tindakan Pencegahan (PGR/BR06/LTC) melalui sumber-sumber berikut: (a) Laporan maklumbalas pelanggan; (b) Laporan Audit dalaman; (c) Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan; (d) Tren/pola yang dikenalpasti semasa analisis data; (e) Audit luaran (contoh: SIRIM); dan (f) Semakan atau pemantauan proses produk/perkhidmatan. Laporan Maklum Balas, Laporan Audit Dalaman, Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ/ PKPU / TPKP 6.3 Rekodkan dan Ambil Tindakan 6.3 (a) Rekodkan maklumat yang perlu diambil tindakan pencegahan dalam Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan (PGR /SU06/SU-LTC). Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ (b) Serahkan borang berkenaan kepada PYB untuk tindakan selanjutnya. Borang Laporan Tindakan Pencegahan PYB 6.4 Laksanakan Tindakan 6.4 (a) Buat penilaian dan tentukan cadangan Pencegahan tindakan pencegahan yang berkesan berdasarkan punca yang telah dikenalpasti bagi mengelak ketakakuran mungkin timbul. PYB (b) Laksanakan cadangan tindakan pencegahan dalam tempoh yang telah ditentukan. Ketua PTJ/ Penyelia kepada PYB 6.5 Buat Susulan Terhadap Pelaksanaan 6.5 Buat susulan terhadap pelaksanaan bagi tindakan pencegahan yang dibuat oleh PYB untuk memastikan keberkesanan tindakan yang diambil. Sahkan keberkesanan tindakan pencegahan yang diambil. Borang Laporan Tindakan Pencegahan Ketua PTJ/ Penyelia kepada PYB/JAD 6.6Tindakan berkesan? Tidak 6.6 Jika berkesan, ikut langkah 6.9. Jika tidak, ikut langkah 6.4. Ya Peneraju Proses/ PKD/TPKD PP 6.7 Tambahbaik proses/prosedur (jika berkenaan) 6.7 Tambahbaik proses menerusi pindaan prosedur, tatacara kerja dan sebagainya (jika berkenaan). A Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

16 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 7/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/0000 Tanggungjawab Carta alir Perincian Rekod/ Dokumen Rujukan A Ketua PTJ/ Penyelia kepada PYB 6.8 Serah dan Kemaskini Laporan 6.8 (a) Serah borang berkaitan yang telah lengkap kepada Urus Setia Induk /Urus Setia PTJ / PKPU / TPKP. Borang Laporan Tindakan Pencegahan Urus Setia Induk/Urus Setia PTJ / PKPU / TPKP (b) Kemaskini laporan status tindakan pencegahan pada Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan (PGR /SU06/SU-LTC). Senarai Utama Status Tindakan Pencegahan TWP 6.9 Lapor Status Tindakan 6.9 (a) Laporkan status tindakan pencegahan dan keberkesanan tindakan pada mana-mana mesyuarat berkenaan. Laporan Status Tindakan Pencegahan WP (b) Bentangkan status tindakan pencegahan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan atau mana-mana mesyuarat berkenaan. 6.6Tamat Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

17 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 8/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ REKOD Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/100-4/5 Tindakan Pembetulan (Induk) Surat-surat yang berkaitan Minit mesyuarat yang berkaitan Laporan status tindakan pembetulan keseluruhan Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) bagi proses Pengurusan yang telah disahkan keberkesanan tindakannya 2. UPM/(kod PTJ)/100-4/5 Tindakan Pembetulan (nama PTJ) Surat-surat yang berkaitan Minit mesyuarat yang berkaitan Laporan status tindakan pembetulan Borang Ketakakuran (PGR /BR03/KKP) yang telah disahkan keberkesanan tindakannya Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Tanggungjawab Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Urus Setia Induk KBJK BDR 3 Tahun (Selewatlewatnya 6 bulan selepas audit Badan Persijilan) Urus Setia PTJ TWP PTJ Pejabat TWP PTJ/ Bilik Jaminan Kualiti 3 Tahun (Selewatlewatnya 6 bulan selepas audit Badan Persijilan) Kuasa Melupus Pendaftar Ketua PTJ Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

18 PENGURUSAN Kod Dokumen: XXXX Halaman: 9/9 No. Semakan: 00 No. Isu: 01 PROSEDUR XXXXXX Tarikh: 00/00/ SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Kelulusan Mesyuarat Disedia dan Disemak Dilulus/ diluluskan semula Tarikh Kuatkuasa Keluaran Pertama XXXXXXX WP 00/00/00 Dokumen yang dicetak adalah DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

19 LAMPIRAN 3 TEMPLAT HURAIAN PINDAAN

20 HURAIAN PINDAAN DOKUMEN Asal Nama Dokumen: Kod Dokumen: No. Isu:, No. Semakan:, Tarikh Kuatkuasa: Huraian Pindaan Dokumen Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) Nama Dokumen: Kod Dokumen: No. Isu:, No. Semakan:, Tarikh Kuatkuasa: 1

21 Asal Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 15/11/2013 Huraian Pindaan Dokumen Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) CONTOH Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 30/05/ PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP). 7.0 PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP/Naib Canselor menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP). T Sediakan Kertas Cadangan ke JPU dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas Mesyuarat JKP. 7.9 Dapatkan kelulusan JPU Kemukakan perakuan JKP untuk kelulusan Mesyuarat JPU Sediakan Kertas Cadangan ke JPU/Naib Canselor selepas Mesyuarat JKP. 7.9 Dapatkan kelulusan JPU/Naib Canselor Kemukakan perakuan JKP untuk kelulusan Mesyuarat JPU/Naib Canselor. P T 7.11 Maklumkan Kepada Calon 7.11 Maklumkan Kepada Calon Makluman kepada calon tidak berjaya temu duga dan calon simpanan (jika ada) selewat-lewatnya satu (1) bulan selepas menerima petikan minit Mesyuarat JPU dan proses tamat Makluman kepada calon tidak berjaya temu duga dan calon simpanan (jika ada) selewat-lewatnya satu (1) bulan selepas menerima petikan minit Mesyuarat JPU/Kelulusan Naib Canselor dan proses tamat. T 2

22 LAMPIRAN 4 CONTOH BORANG CPD LENGKAP

23

24

25

26

27 KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Pendaftar Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar Kali Ke-242 yang diadakan pada 25 April Cadangan tarikh kuatkuasa pada 30 Mei 2014 (* Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain) No. CPD SOK (BUM): 3/2014 Pemilik Proses Seksyen Pelantikan Asal Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 15/11/2013 Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 30/05/ CARTA ALIR 6.0 CARTA ALIR Dapatkan Kelulusan JPU 7.9 Dapatkan Kelulusan JPU/Naib Canselor 7.9 T 7.0 PROSES TERPERINCI 7.0 PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP) Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP/Naib Canselor menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP). T Sediakan Kertas Cadangan ke JPU dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas Mesyuarat JKP Sediakan Kertas Cadangan ke JPU/Naib Canselor selepas Mesyuarat JKP. P 1/3

28 No. CPD Pemilik Proses 7.9 Dapatkan kelulusan JPU Asal Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) 7.9 Dapatkan kelulusan JPU/Naib Canselor Kemukakan perakuan JKP untuk kelulusan Mesyuarat JPU. Kemukakan perakuan JKP untuk kelulusan Mesyuarat JPU/Naib Canselor. T 7.11 Maklumkan Kepada Calon 7.11 Maklumkan Kepada Calon Makluman kepada calon tidak berjaya temu duga dan calon simpanan (jika ada) selewat-lewatnya satu (1) bulan selepas menerima petikan minit Mesyuarat JPU dan proses tamat Keluarkan Surat Tawaran Makluman kepada calon tidak berjaya temu duga dan calon simpanan (jika ada) selewat-lewatnya satu (1) bulan selepas menerima petikan minit Mesyuarat JPU/Kelulusan Naib Canselor dan proses tamat Keluarkan Surat Tawaran T Keluarkan surat tawaran kepada calon yang berjaya selewat-lewatnya 10 (sepuluh) hari bekerja selepas minit Mesyuarat JPU diterima. 8.0 REKOD KUALITI 8.0 REKOD KUALITI Keluarkan surat tawaran kepada calon yang berjaya selewat-lewatnya 10 (sepuluh) hari bekerja selepas minit Mesyuarat JPU/Kelulusan Naib Canselor diterima. T UPM/PEND/500-1/6/2 Pangkalan data Permohonan Jawatan (SPJonline) - UPM/PEND/500-1/6/4 Senarai Saringan Calon P - P UPM/PEND/500-1/4/1 Pengiklanan Jawatan - P UPM/PEND/500-1/8 Temu Duga - UPM/PEND/500-1/8 Temu Duga..1 Pengiklanan Jawatan T 2/3

29 No. CPD Pemilik Proses Asal UPM/PEND/500-2/5/1 Surat Tawaran Jawatan..1 Surat Tawaran Jawatan (P&P dan akademik) Surat Tawaran Jawatan (Sokongan) Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) - P UPM/PEND/500-2/5/3 Penangguhan Lapor Diri Surat permohonan penangguhan lapor diri Surat meminta ulasan/kelulusan Pendaftar Surat jawapan daripada Pendaftar Surat jawapan penangguhan kepada calon - P UPM/PEND/500-2/12/10 Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih 1 Surat panggilan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pemilih (Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik 2. Surat panggilan Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pemilih (Kumpulan Pelaksana) - P UPM/PEND/500-1/14 Petikan Minit Pelantikan..1 Petikan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (P&P Bukan Akademik)..2 Petikan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (Pelaksana) - P UPM/PEND/500-1/9/1 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (P&P Bukan Akademik) UPM/PEND/500-1/9/2 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (Pelaksana) UPM/PEND/500-1/12 Surat Makluman Calon Tidak Berjaya..1. Surat Makluman Calon Tidak Berjaya (P& P Bukan Akademik)..2. Surat Makluman Calon Tidak Berjaya (Pelaksana) P P P P 3/3

30 No. CPD Pemilik Proses Asal Pernyataan Pindaan/Baharu Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) UPM/PEND/500-1/6/4 Kriteria Saringan Pelantikan Dokumen kriteria perjawatan Borang Kriteria Pemilihan dan Pemarkahan Calon Proses Temuduga (SOK/BUM/BR03/ TEMUDUGA) yang telah dilengkapkan (calon yang tidak berjaya) - P 4/3

31 LAMPIRAN 5 TEMPLAT LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN PENERAJU

32 LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN PENERAJU PROSES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PTJ: (A) SKOP SOKONGAN BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) CATATAN (B) SKOP OPERASI PERKHIMDTAN SOKONGAN BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) CATATAN Nota *: (P) pinda (B) baharu (G) - gugur 1

33 LAMPIRAN 6 JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN ISO UPM

34 JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BAGI TAHUN 2015 TARIKH KUATKUASA DOKUMEN AKTIVITI/PROSES TINDAKAN Jan Mac Mei Jul Sept Nov Terima cadangan Pindaan dokumen (CPD) daripada pemohon/staf. Semak dan bincang kesesuaian cadangan 2. Bawa ke mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses / Semakan Keberkesanan Peneraju Proses. Maklum kepada pemohon keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses TPKD PP / TWP PP Bergantung kepada Peneraju proses Bergantung kepada Peneraju proses Bergantung kepada Peneraju proses Bergantung kepada Peneraju proses Bergantung kepada Peneraju proses Bergantung kepada Peneraju proses 3. Muat naik dokumen dalam Sistem Pengurusan ISO (e- ISO) dalam Modul TPKD PP Nota: 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses / E-mel dokumen sokongan pindaan dokumen, iaitu: (a) Statistik dan Senarai Perubahan Dokumen; (b) Kelulusan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen. TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses / Hantar dokumen hardcopy, iaitu: (a) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap peringkat TPKD PP; (b) Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen yang telah lengkap ditandatangani oleh Ketua PTJ (Bagi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan sahaja); TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses / Semakan dan pengesahan dokumen yang dimuat naik PKD / Urus Setia Induk /4-5/

35 AKTIVITI/PROSES TINDAKAN TARIKH KUATKUASA DOKUMEN Jan Mac Mei Jul Sept Nov Buat hebahan perubahan dokumen PKD Pulangkan semula Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap kepada TPKD PP PKD / Urus Setia Induk 2-13/ /5 3-7/8 29/9-8/ /10 9. Simpan dalam Fail Kawalan Dokumen Peneraju Proses (Rujuk Prosedur Kawalan Dokumen) semua rekod berikut: (a) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang diterima dari PKD (b) Petikan minit mesyuarat kelulusan dokumen peringkat Peneraju Proses TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD Nota: PKD Pegawai Kawalan Dokumen TPKD PP Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses TWP PP Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses Disediakan oleh: ROZI BINTI TAMIN Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Universiti Putra Malaysia Disahkan: 15 Januari

36 LAMPIRAN 7 TEMPLAT KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN

37 Kegunaan PKD/TPKD PP KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Peneraju Proses: Kelulusan Mesyuarat: Kali ke- Tarikh: Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: Nota *: - Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain - Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen. No. CPD Pemilik Proses Asal Nama Dokumen: Kod Dokumen: No. Isu:, No. Semakan:, Tarikh Kuatkuasa: Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) Nama Dokumen: Kod Dokumen: No. Isu:, No. Semakan:, Tarikh Kuatkuasa: 1

38 Kegunaan PKD/TPKD PP No. CPD SOK (BUM): 3/2014 Pemilik Proses Seksyen Pelantikan Asal Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) / Pindaan Pemotongan (P) CONTOH Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 15/11/2013 Nama Dokumen: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 30/05/ PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP). 7.0 PROSES TERPERINCI Dapatkan Perakuan Sediakan senarai calon yang layak dan simpanan untuk mendapat perakuan JKP/Naib Canselor menggunakan Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKP). T Sediakan Kertas Cadangan ke JPU dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas Mesyuarat JKP Sediakan Kertas Cadangan ke JPU/Naib Canselor selepas Mesyuarat JKP. P 2

39 LAMPIRAN 8 BORANG PENGESAHAN KELULUSAN DOKUMEN

40 PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR01/LULUS-DOK Halaman: 1 drp 1 No. Semakan: 00 No. Isu: 02 BORANG PENGESAHAN KELULUSAN DOKUMEN Tarikh: 03/01/2011 Kategori Dokumen : Skop : Peneraju Proses : Bil Tajuk Dokumen Kod Dokumen 1. No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa Menyedia & Menyemak Kuasa Melulus/Melulus Semula* Tanggungjawab Tandatangan Tarikh Tanggungjawab Tandatangan Tarikh Kenyataan

41 LAMPIRAN 9 JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN

42 JADUAL PENETAPAN KOD DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tindakan Tanggungjawab 1. PEMBERIAN KOD MANUAL KUALITI 1.1 Gunakan kod UPM/PGR/MK untuk penyediaan Manual Kualiti Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Singkatan bagi Manual Kualiti Singkatan bagi Skop Pengurusan Universiti Putra Malaysia 2. PEMBERIAN KOD PROSEDUR 2.1 Pengurusan UPM / PGR / POO1 PKD No. Siri prosedur Singkatan bagi Prosedur Singkatan bagi Skop Pengurusan Universiti Putra Malaysia 2.2 Sokongan UPM / SOK / (kod peneraju) / P001 No. Siri prosedur Singkatan bagi prosedur Kod Peneraju Proses* (a) Singkatan bagi skop sokongan Universiti Putra Malaysia Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju proses (TPKD PP) Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 1

43 Tindakan Tanggungjawab 2.3 Perkhidmatan Utama UPM / PU/ (kod skop utama) / P001 TPKD PP No. Siri prosedur Singkatan bagi prosedur Kod bagi skop Perkhidmatan Utama * (b) Singkatan bagi Perkhidmatan Utama Universiti Putra Malaysia 2.4 Operasi Perkhidmatan Sokongan UPM / OPR/ (kod PTJ) / P001 No. Siri prosedur Singkatan bagi prosedur Kod Pusat Tanggungjawab * (c) Singkatan bagi Skop operasi Universiti Putra Malaysia TPKD PP 3. PEMBERIAN KOD ARAHAN KERJA 3.1 Pengurusan PKD UPM / PGR / AKO1 No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Singkatan bagi Skop Pengurusan Universiti Putra Malaysia Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 2

44 3.2 Sokongan Tindakan Tanggungjawab UPM / SOK / (kod peneraju) / AK01 TPKD PP No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Kod Peneraju Proses* (a) Singkatan bagi skop sokongan Universiti Putra Malaysia 3.3 Perkhidmatan Utama UPM / PU/ (kod skop utama) / AK01 No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Kod bagi skop Perkhidmatan Utama * (b) Singkatan bagi Perkhidmatan Utama Universiti Putra Malaysia TPKD PP Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 3

45 Tindakan 3.4 Operasi Perkhidmatan Sokongan UPM / OPR/ (kod PTJ) / AK01 Tanggungjawab TPKD PP No. Siri Arahan Kerja Singkatan bagi Arahan Kerja Kod Pusat Tanggungjawab * (c) Singkatan bagi Skop operasi Universiti Putra Malaysia 4. PEMBERIAN KOD DOKUMEN SOKONGAN (Dokumen sokongan seperti garis panduan, senarai semak, log, templat dan borang 4.1 Pengurusan PGR / BR01 / (aktiviti) PKD Huruf dan/atau angka yang yang menggambarkan aktiviti Kod proses Kod kategori dokumen * (d) Singkatan bagi skop Pengurusan 4.2 Sokongan SOK / (kod peneraju) / BR01 / (aktiviti) TPKD PP Huruf dan/atau angka yang menggambarkan aktiviti Kod proses (Jika ada, nyatakan kod. Jika tiada, kekal pada 01)) Kod kategori dokumen * (d) Kod Peneraju Proses * (a) Singkatan bagi skop Sokongan CONTOH: Kod proses bagi Pejabat Kewangan: (a) 01 Pembayaran (b) 02 Pembelian Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 4

46 Tindakan Tanggungjawab 4.3 Perkhidmatan Utama PU/ (kod skop utama) / BR01 / (aktiviti) TPKD PP Huruf dan/atau angka yang menggambarkan aktiviti Kod proses (Jika ada, nyatakan kod. Jika tiada, kekal pada 01)) Kod kategori dokumen * (d) Kod skop utama * (b) Singkatan bagi skop Perkhidmatan Utama 4.4 Operasi Perkhidmatan Sokongan OPR/ (kod PTJ) / BR01 / (aktiviti) TPKD PP Huruf dan/atau angka yang menggambarkan aktiviti Kod Bahagian/ Jabatan/ Seksyen/ Unit Kod kategori dokumen * (d) Kod PTJ * (c) Singkatan bagi proses Operasi Nota *: (a) Kod Peneraju Proses: i. PEL Pengurusan Pelanggan ii. KEW Kewangan iii. LAT Latihan iv. PYG Penyelenggaraan peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan v. ICT - Penyelengaraan dan baikpulih peralatan ICT, perkakasan dan perisian komputer vi. BUM Pengurusan Sumber Manusia vii. OSH Pengurusan dan pelupusan sisa viii. CAL Penentukuran dan verifikasi Peralatan ix. LAB- Pengurusan dan Keselamatan Makmal Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 5

47 (b) Kod Skop Utama: i. PS Pra siswazah ii. S Siswazah iii. PY Penyelidikan (c) Kod PTJ (Semua PTJ yang mempunyai skop operasi kecuali Fakulti, Institut dan Pusat Asasi Sains Pertanian): i. PNC Pejabat Naib Canselor ii. TNCHEPA Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) iii. TNCJIM Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) iv. PEND Pejabat Pendaftar v. BEN Pejabat Bursar vi. PSAS Perpustakaan Sultan Abdul Samad vii. SPS Sekolah Pengajian Siswazah viii. BKU Bahagian Keselamatan ix. PPPA Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset x. PKU Pusat Kesihatan Universiti xi. PKK Pusat Kebudayaan dan Kesenian xii. PIU Pusat Islam xiii. idec Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi xiv. CADE Pusat Pembangunan Akademik xv. KOLEJ Kolej kediaman xvi. TPU Taman Pertanian Universiti xvii. PPUU Pejabat Penasihat Undang-Undang xviii. FPV - Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar xix. PUPM Penerbit UPM xx. PSM Pusat Sains Marin (d) Kod kategori dokumen: i. BL Buku/borang Log ii. BP Buku Panduan iii. BR Borang iv. GP Garis Panduan v. SE Senarai Edaran vi. SS Senarai Semak vii. SU Senarai Utama viii. BD Buku Daftar ix. DF Daftar Format x. LP Laporan xi. SN Senarai Jadual Penetapan Kod Dokumen ISO UPM 6

48 LAMPIRAN 10 TEMPLAT STATISTIK DAN SENARAI PERINCIAN PERUBAHAN DOKUMEN

49 Kegunaan PKD/TPKD PP STATISTIK DAN SENARAI PERINCIAN PERUBAHAN DOKUMEN (Tandakan pada ruangan berkaitan) NAMA PENERAJU/PTJ KATEGORI SKOP PGR PU SOK OPR NAMA SKOP (a) Statistik Perubahan Dokumen Bil. Kategori Dokumen ISO Bilangan Dokumen Terlibat Pinda Baru/tambah gugur Jumlah 1. Prosedur Arahan Kerja Garis Panduan Borang Log Senarai Semak Jumlah Keseluruhan Senarai perincian perubahan dokumen pada Lampiran 1

50 Kegunaan PKD/TPKD PP Lampiran (b) Senarai Perincian Perubahan Dokumen CONTOH KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA BIL. KOD DOKUMEN TAJUK DOKUMEN NO. ISU NO. SEMAKAN TARIKH KUATKUASA Arahan Kerja Menginput Bil Tunai 1. UPM/SOK/KEW/AK008/AKN *Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Bil Tunai (UPM/SOK/KEW/AK008/BIL) /5/2014 *(P) KATEGORI DOKUMEN :BORANG BIL. KOD DOKUMEN TAJUK DOKUMEN NO. ISU NO. SEMAKAN 1. SOK/KEW/BR001/BUY Borang Pendaftaran Staf/Individu TARIKH KUATKUASA 30/5/2014 *(P) Nota *: (P) pinda (B) baru/tambah (G) gugur 2

51 LAMPIRAN 11 TEMPLAT LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN INDUK

52 LOG PEMANTAUAN DOKUMEN PINDAAN INDUK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PTJ: (A) SKOP SOKONGAN ( ) BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) TARIKH/TEMPOH TERIMA DOKUMEN CATATAN 1 (B) SKOP SOKONGAN ( ) BIL. NO. CPD JENIS CADANGAN P B G PEMILIK PROSES KELULUSAN MESYUARAT CADANGAN TARIKH KUATKUASA TARIKH SERAHAN DOKUMEN KEPADA PKD (*softcopy/hardcopy) TARIKH/TEMPOH TERIMA DOKUMEN CATATAN 1 Nota *: (P) pinda (B) baharu (G) - gugur 1

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02

PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA. Edisi 02 PANDUAN PENYEDIAAN/ PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Edisi 02 PANDUAN PENYEDIAAN/PINDAAN DOKUMEN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Tanggungjawab Carta alir Proses Terperinci Mula Staf / TPKD PTJ

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) bagi Skop Pengurusan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 12, berkuatkuasa

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kawalan yang perlu diambil terhadap produk atau perkhidmatan yang tak akur terhadap keperluan yang ditetapkan. Prosedur ini merangkumi kawalan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD) Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM Kali ke 11 Pada 10

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua pengiklanan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan verifikasi. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN SISWAZAH PROGRAM Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan semula kurikulum program pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenalpasti

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pembentukan/semakan bidang pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses pembentukan/semakan bidang pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN PEJABAT AFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR//P004 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PELAJAR DALAM PROGRAM Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program secara kerja kursus. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi pemantauan dan

Lebih terperinci

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. KESELAMATAN DAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis bagi pelajar siswazah dalam program pengajian dengan tesis. 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penilaian tesis pelajar

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara untuk menyebar/memaklumkan mengenai Polisi Sistem Pengurusan Alam Sekitar, Objektif dan Sasaran yang telah ditentukan oleh pihak pengurusan UPM.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Penuh Program Pengajian baharu kecuali Program Profesional dan Akreditasi Semula Program sedia ada. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM UPM Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM.

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian latihan, penyertaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 AGENDA 4.0 KERTAS MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008 TAHUN 2016 TUJUAN 1. Kertas ini adalah bertujuan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH BAHARU PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembentukan program baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti mengenal

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PSKK/P004 PROSEDUR SWAAKREDITASI PENUH PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Penuh Program Pengajian dan Semula Program sedia ada kecuali Program Profesional. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses melantik panel

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk melaksanakan Akreditasi Sementara bagi program pengajian baharu. Prosedur ini merangkumi menyediakan dokumen, melantik panel penilai, mengaudit,

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA PROSEDUR PENGURUSAN Halaman: 1/ 14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran Cuti Belajar dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008 ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:008 1.0 PENGENALAN Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:008 oleh SIRIM pada 1-15 Jun dan 19- Jun 01. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan penerbitan korporat universiti yang diuruskan oleh Pejabat Pemasaran dan Komunikasi. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual (menggunakan borang soal selidik) atau atas talian. 2.0 SKOP

Lebih terperinci