PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH"

Transkripsi

1 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/ TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan dan semakan unjuran, penyediaan dan semakan syarat kemasukan, pemilihan pelajar, tawaran, rayuan kemasukan, lapor diri dan penyediaan laporan pengambilan pelajar Prasiswazah. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Tajuk UPM/PGR/MK/001 Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia - Quality Management Systems Requirements MS ISO 9001:2008 Akta Universiti dan Kolej Universiti Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005) - Minit Mesyuarat Senat UPM (berkaitan) - Pengunjuran Pelajar Tahun 2006 hingga Buku Syarat Kemasukan Lepasan STPM/Lepasan Matrikulasi/Asasi dan Lepasan SPM - Manual Pengguna SMP - Pengambilan dan Kemasukan (PnK) - Manual Pengguna Sistem Mesyuarat Pemilihan Bersama - Manual Pengguna System e-mas (disediakan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat KPT) - Dasar Pengambilan Pelajar Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf - Dasar Pengambilan Pelajar Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf - Buku Panduan Pelajar Baharu UPM

2 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 2/18 Kod UPM/PU/PS/AK005 UPM/PU/PS/AK edu.my /temuduga /tawaran Tajuk Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah B. Mesyuarat Pre-Council C. Permohonan Lepasan Diploma/Setaraf D. Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT-IPTA Program Pengajian Prasiswazah E. Temu Duga Program Pengajian Prasiswazah F. Temu Duga ISMP Program Pengajian Prasiswazah G. Rayuan Kemasukan Pelajar ke Program Pengajian Prasiswazah H. Tawaran Kemasukan ke Program Pengajian Prasiswazah Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Bukan Warganegara Laman Web Rasmi Permohonan Ke IPTA, TEVT dan ILKA Laman Web Kementerian Pengajian Tinggi Laman Web UPM Laman Web Bahagian Akademik Laman Web Semakan Calon Temu Duga Program Bacelor Bagi Pengambilan Pelajar Baharu Laman Web Semakan Permohonan Kemasukan Ke UPM

3 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 3/ TERMINOLOGI/SINGKATAN : Bahagian Akademik Asasi : Asasi dari Universiti Malaya (UM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) BHEP : Bahagian Hal Ehwal Pelajar BPKP : Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Bukan Warganegara : Penduduk Tetap/Pemastautin/Antarabangsa Fakulti : Semua Fakulti Termasuk Pusat Asasi Sains Pertanian IPTA : Institusi Pengajian Tinggi Awam JPPBW : Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Bukan Warganegara KBA : Ketua Bahagian Akademik Ketua PTJ : Dekan Fakulti dan Pengarah Pusat Asasi Sains Pertanian : Ketua Pentadbiran Pengajian Prasiswazah KPT : Kementerian Pengajian Tinggi Matrikulasi : Matrikulasi KPM Prasiswazah : Program Asasi Sains Pertanian, Diploma dan Bacelor PT : Pegawai Tadbir Bahagian Akademik PT PTJ : Penolong Pendaftar PTJ PT(P/O) : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) PTJ : Pusat SMP PnK : Sistem Maklumat Pelajar Modul Pengambilan dankemasukan STPM : Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM/Setaraf : Matrikulasi dan Asasi TNC (A&A) : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) TWP : Timbalan Wakil Pengurusan UPM : Universiti Putra Malaysia WP : Wakil Pengurusan 5.0 TANGGUNGJAWAB TNC (A&A), Ketua PTJ dan bertanggungjawab memastikan Prosedur Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazahini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat mesti mematuhi prosedur ini.

4 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 4/ CARTA ALIR 7.1 Mula 7.2 Rancang Pengambilan Pelajar 7.3 Warganegara? Ya Tidak Pengambilan Pelajar Baharu Bukan Warganegara Sedia Kertas Senat 7.6 Lulus? Tidak Buat Pindaan 7.7 Ya 7.8 Hantar Ke BPKP 7.9 Saring Permohonan Calon 7.10 Pilih Calon Berjaya? Tidak Buat Rayuan Pilih Calon Rayuan 7.13 Ya 7.15 Buat Tawaran Masuk Ya Berjaya? Lapor Diri Pelajar Baharu Tidak 7.17 Sedia Laporan 7.18 Tamat

5 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 5/ PROSES TERPERINCI Tindakan 7.1 Mula 7.2 Rancang Pengambilan Pelajar Buat perancangan pengambilan pelajar baharuberdasarkan: Pengunjuran Pelajar Tahun 2006 hingga Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan. (Rujuk : Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005)- A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah). Ketua PTJ,, PT,PT Keperluan semasa berdasarkan Penawaran Program Baharu, Perubahan Dasar Kerajaan, Penubuhan Fakulti/Pusat Baharu dan Penubuhan Cawangan/Kampus Baharu Sedia dan semak Unjuran Pengambilan Pelajar Baharudan Syarat Kemasukan.(Rujuk :Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) - A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah (langkah 5). 7.3 Warganegara? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah 7.17

6 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 6/ Pengambilan Pelajar Baharu Bukan Warganegara (Rujuk : Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Bukan Warganegara(UPM/PU/PS/AK013). 7.5 Sedia Kertas Senat Terima dan semak Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan daripada Fakulti Sediakan Kertas SenatCadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan dan bawa ke Senat selewat-lewatnya pada akhir minggu kedua bulan November. (Rujuk : Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) A. Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah). PT,PT 7.6 Lulus? Bentangkan dalam Mesyuarat Senat untuk kelulusan. S/U Senat Jika ya, ikut langkah Jika tidak (lulus dengan pindaan), ikut langkah Buat Pindaan Buat pindaan bilangan Pengambilan Pelajar Baharu dan/atausyarat Kemasukan sebagaimana yang diluluskan oleh Senat. S/U Senat 7.8 Hantar ke BPKP Masukkan Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu dan Syarat Kemasukan ke BPKP melalui Sistem e- MAS mengikut tempoh yang ditetapkan. (Rujuk : Manual Pengguna Sistem e-mas). PT,PT(P/O)

7 Kod : UPM/PU/PS/P Cetak dan semak. Buat pindaan jika perlu Buat pengesahan dan cetak untuk kegunaan mesyuarat. Halaman: 7/18 PT 7.9 Saring Permohonan Calon Laksanakan saringan permohonan calon. Rujuk :(Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005))., KBA,PT, PT(P/O) i. B. Mesyuarat Pre Council ii. C. Permohonan Lepasan Diploma/Setaraf iii. E. Temu duga Program Pengajian Prasiswazah iv. F. Temu duga ISMP Program Pengajian Prasiswazah 7.10 Pilih Calon Pilih calon yang layak berdasarkan syarat am dan syarat khas Program dalam Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT dan IPTA. (Rujuk :Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) - D.Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT-IPTA Program Pengajian Prasiswazah) Pilih calon Bukan Warganegara. (Rujuk : Arahan Kerja Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah Calon Bukan Warganegara(UPM/PU/PS/AK013))., KETUA PTJ 7.11 Berjaya? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah 7.12

8 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 8/ Buat Rayuan Buat rayuan melalui aplikasi atas talian dalam tempoh yang ditetapkan oleh BPKP. Calon 7.13 Pilih Calon Rayuan Laksana pemilihan calon rayuan (Rujuk : (Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar (UPM/PU/PS/AK005) G. Rayuan Kemasukan Pelajar ke Program Pengajian Prasiswazah, PT 7.14 Berjaya? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Buat Tawaran Masuk Keluarkan Surat tawaran kemasukan kepada calon yang berjaya. Rujuk :(Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar(UPM/PU/PS/AK005) - H. Tawaran Kemasukan Program Pengajian Prasiswazah), PT, PT(P/O) 7.16 Lapor Diri Pelajar Baharu Sediakan tempat lapor diri pelajar baharu di Kolej Kediaman Kampus Serdangdan Kampus UPMKB. (Rujuk: Prosedur Persediaan Penempatan dan Pendaftaran Masuk Pelajar Baharu (UPM/OPR/KOLEJ/P002) dan Prosedur Pendaftaran Kursus(UPM/PU/PS/P004) Dapatkan Borang Pembetulan Nama/ Kad Pengenalan (PU/PS/BR11/AMB) jika ada, setiap penghujung hari pendaftaran. KP BHEP PT(P/O)

9 Kod : UPM/PU/PS/P Buat pembetulan dalam SMP Modul Kemasukan pada hari penerimaan borang Semak dan sahkan data dalam SMP Sedia Laporan Sediakan laporan pengambilan pelajar baharu untuk pengesahan Senat selewat-lewatnya 14 (empat belas) hari bekerja selepas pendaftaran pelajar baharu berakhir. Halaman: 9/18 PT(P/O) PT PT 7.18 Tamat

10 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 10/ REKOD KUALITI 1. Rekod di simpan di Bahagian Akademik UPM Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/600-2/1/3 PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR BAHARU Laporan pengambilan pelajar baharu Surat-surat berkaitan 2. UPM/600-2/1/1 CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. (Surat daripada BPKP) Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu Program Bacelor (UPM/PU/PS/BR01/AMB), Program Diploma dan Asasi Sains Pertanian (UPM/PU/PS/BR04/AMB). (Surat kepada Dekan Fakulti) Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. (Surat Jawapan daripada Dekan Fakulti) Senarai Semak Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PU/PS/SS01/AMB) Surat Peringatan kepada Dekan Fakulti yang belum menghantar Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. Jika perlu. Penawaran program baru. (jika ada) Kertas kelulusan Senat mengenai Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu. Petikan Minit Mesyuarat Senat Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu Unjuran Kemasukan Ke IPTA Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT(P/O) PT Pusat Kuasa Melupus

11 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 11/18 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod (Sistem e-mas) Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 3. UPM/600-2/1/2 SYARAT KEMASUKAN SESI ( - ) Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Kepada Dekan Fakulti) Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Jawapan dari Dekan Fakulti) Senarai Semak Syarat kemasukan Pengambilan Pelajar Baharu. Surat peringatan kepada Dekan yang belum menghantar syarat kemasukan. (Jika ada) Kertas kelulusan Senat mengenai Syarat Kemasukan Pelajar Baharu Petikan Minit Mesyuarat Senat Syarat Kemasukan Kemukakan syarat kemasukan dalam Sistem e-mas. 4. UPM/600-2/1/11 Mesyuarat Pre-Council Surat Jemputan Mesyuarat Pre- Council I Semakan dan Pengesahan Syarat Am & Khas (Pre Council I) Surat Jemputan Mesyuarat Pre - Council II Semakan Pengesahan Rumusan Prajaya (Pre Council II) 5. UPM/600-2/1/4 PERMOHONAN LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF Borang Pengesahan Penerimaan Ketua PTJ

12 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 12/18 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Data dari BPKP. Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) Serah data pemohon kepada IDEC. Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti Surat kepada Dekan Fakulti Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bacelor (PU/PS/BR07/AMB) Surat jemputan Mesyuarat Pemilihan Aplikasi Dalam Talian surat daripada BPKP Senarai nama yang telah dipilih melalui Mesyuarat Pemilihan Aplikasi Dalam Talian. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 6. UPM/600-2/1/5 MESYUARAT PEMILIHAN BERSAMA KPT IPTA Surat panggilan Mesyuarat Pemilihan Bersama KPT IPTA. Surat lain yang berkaitan 7. UPM/600-2/1/7 Temu Duga Data pemohon calon lepasan Diploma/Setaraf, STPM/Setaraf bagi program yang ada temu duga (Program Bukan Pendidikan). (surat daripada BPKP) Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) Serah data pemohon kepada IDEC. Surat panggilan mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti. Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bacelor (PU/PS/BR07/AMB). Senarai calon temu duga (program bukan pendidikan)- Surat kepada Dekan Fakulti.

13 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 13/18 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Senarai calon jaya temu duga (program bukan pendidikan) surat jawapan daripada fakulti) Borang Semakan Maklumat Calon Jaya temuduga/ tawaran (PU/PS/BR05/AMB). Borang Pemantauan Capaian Web temuduga / tawaran (PU/PS/BR06/AMB). Senarai nama calon jaya temu duga dari SMP PnK.. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 8. UPM/600-2/1/8 TEMU DUGA ISMP Mesyuarat Temu duga ISMP (surat daripada Urus Setia) Pelantikan Panel Temu duga. (Surat daripada Dekan Fakulti) Surat jemputan Taklimat Urusetia Temu duga. Maklum tempat temu duga dan ujian khas. (Surat kepada Dekan Fakulti) 9. UPM/600-2/1/9 RAYUAN Unjuran Kekosongan Tempat Bagi Program Pengajian Prasiswazah. Terima Data Rayuan Bagi Program Pengajian Prasiswazah. Borang Semakan Data Calon Jaya dari BPKP (jika ada) Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) Serah data pemohon kepada IDEC. Borang Pembetulan Maklumat Calon (PU/PS/BR04/AMB) Jika ada Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti. Borang Cadangan Pemilihan Ke Program Bacelor Kes Rayuan (PU/PS/BR08/AMB) PT(P/O) PT Pusat

14 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 14/18 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod Senarai Nama Calon Jaya. Surat dan Senarai calon jaya kepada Dekan. Borang Semakan Maklumat Calon Jaya e-temuduga/e-tawaran (PU/PS/BR05/AMB) Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 10. UPM/600-2/1/6 TAWARAN Penerimaan data calon jaya (Surat daripada BPKP) Penyerahan Data Calon Jaya (Borang Pengesahan Penerimaan Data (PU/PS/BR03/AMB) idec Borang Pembetulan Maklumat Calon (PU/PS/BR04/AMB) (jika berkenaan) Senarai nama calon jaya. (Surat kepada Dekan Fakulti) Borang Semakan Maklumat Calon Jaya e-temuduga/e-tawaran. (PU/PS/BR05/AMB) Borang Pemantauan Capaian Web temuduga/tawaran (PU/PS/BR06/AMB). 11. UPM/600-2/1/10 PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU BUKAN WARGANEGARA Log Penerimaan Borang Permohonan Calon Bukan Warganegara (Borang Manual) Semester Sesi / (PU/PS/LG02/AMB). Surat panggilanmesyuarat Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Bukan Warganegara. Kertas Cadangan Pengambilan Pelajar Baharu Bukan Warganegara. Minit Mesyuarat JKPPBW Kertas Laporan PengambilanPelajar Baharu BukanWarganegara

15 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 15/18 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod PetikanMinitSenatberkaitan. Senarainamacalonpelajar yang ditawarkan. Senarainamacalonpelajaryang mendaftar. KeputusanUjianBahasaInggeris (UTEIS). Surat maklumansenaraipelajar yang ditawarkankepada PKU/ UPMI/ BHEP/BahagianAntarabangsa. Suratpenghantaranborangpermohon ankepadafakulti. Surat/Memo maklumbalas status borangpermohonanolehfakulti. Suratrayuanpemohon Suratlain yang berkaitan. Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 12. UPM/600-2/1/10/1 SURAT TAWARAN CALON BUKAN WARGANEGARA SalinansuratFull Offer. SalinansuratConditionalOffer. Salinan Surat ProvisionalOffer.

16 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 16/18 2. Rekod di simpan di PTJ Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/(kod PTJ)/600-2/1/1 CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu Program Bacelor (UPM/PU/PS/BR01/AMB), Program Diploma dan Asasi Sains Pertanian (UPM/PU/PS/BR04/AMB). (Surat kepada Dekan Fakulti) Surat Jawapan daripada Dekan Fakulti mengenai Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. Surat Peringatan kepada Dekan Fakulti yang belum menghantar Cadangan Unjuran Pengambilan Pelajar Baharu. Jika perlu.. 2. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/2 SYARAT KEMASUKAN SESI ( - ) Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Kepada Dekan Fakulti) Syarat Kemasukan Bagi Program Pengajian Pengajian Prasiswazah. (Surat Jawapan dari Dekan Fakulti) Surat peringatan kepada Dekan yang belum menghantar syarat kemasukan. (Jika ada) 3. UPM/(kod PTJ)/600-2/1/4 PERMOHONAN LEPASAN DIPLOMA/ SETARAF Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Borang Cadangan Pemilihan Calon Ke Program Bacelor Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun PT (P/O) PTJ PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun Kuasa Melupus Ketua PTJ Ketua PTJ

17 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 17/18 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod (PU/PS/BR07/AMB). Mengumpul dan Memfail Menyelenggara Tempat dan Tempoh Simpanan Kuasa Melupus 4. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/7 TEMU DUGA Senarai calon temu duga (program bukan pendidikan)- Surat kepada Dekan Fakulti. Senarai calon jaya temu duga (program bukan pendidikan) surat jawapan daripada fakulti) PT (P/O) PTJ (Fakulti yang terlibat dengan proses temu duga sahaja) PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun Ketua PTJ 5. UPM/(kod PTJ)/600-2/1/8 TEMU DUGA ISMP Pelantikan Panel Temu duga. (Surat daripada Dekan Fakulti) Maklum tempat temu duga dan ujian khas. (Surat kepada Dekan Fakulti) PT (P/O) PTJ (Fakulti Pengajian Pendidikan Sahaja) PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun Ketua PTJ 6. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/9 RAYUAN Surat Jemputan Mesyuarat Pemilihan Bersama Fakulti. Surat dan Senarai calon jaya kepada Dekan. 7. UPM/(Kod PTJ)/600-2/1/6 TAWARAN Senarai nama calon jaya. (Surat kepada Dekan Fakulti) PT(P/O) PTJ PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun PT (P/O) PT PTJ Pusat PTJ 2 tahun Ketua PTJ Ketua PTJ

18 Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 18/ SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD / / / /2013 Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu persijilan Mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademik 5/2011 Mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademik 4/2012 (Khas) Mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademik 7/2012 (Khas) Mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademik 14/2013 (Khas) Disedia dan Disemak Dilulus/ Diluluskan Semula Tarikh Kuatkuasa TNCAA WP 03/01/2011 TNCAA WP 12/09/2011 TNCAA WP 09/05/2012 TNCAA WP 14/08/2012 TNCAA WP 30/04/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu prasiswazah warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003 Halaman: : 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazah calon warganegara dan antarabangsa. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen : UPM/PU/PS/P003 Halaman: : 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazah calon warganegara dan antarabangsa. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM PENGAJIAN Halaman: : 1/12 1.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengambilan, penyediaan dan semakan unjuran, penyediaan dan semakan syarat kemasukan, pemilihan pelajar, tawaran,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA CADANGAN PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU DAN SYARAT KEMASUKAN PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA MESYUARAT PEMILIHAN BERSAMA KPT - IPTA PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA MESYUARAT PEMILIHAN BERSAMA KPT - IPTA PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 0/10 ARAHAN KERJA MESYUARAT PEMILIHAN BERSAMA K - IA PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan tatacara pengambilan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA TEMU DUGA ISMP

ARAHAN KERJA TEMU DUGA ISMP Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA TEMU DUGA ISMP PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan tatacara temu duga pengambilan calon pelajar baharu program prasiswazah

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA TEMU DUGA ISMP

ARAHAN KERJA TEMU DUGA ISMP Halaman: 1/10 ARAHAN KERJA TEMU DUGA ISMP PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH Halaman: 2/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan tatacara temu duga pengambilan calon pelajar baharu program prasiswazah

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH BUKAN WARGANEGARA

ARAHAN KERJA PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH BUKAN WARGANEGARA Halaman: 0/9 ARAHAN KERJA PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH BUKAN WARGANEGARA Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan tatacara Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara prasiswazah. Pengurusan JWKA program pengajian 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip. Prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah.

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah kecuali

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3, 4 dan 5. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan pengijazahan pelajar, semakan syarat bergraduat dan penyediaan skrol serta transkrip pelajar pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan (JWP) bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN

PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB

ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 1/6 ARAHAN KERJA PERMOHONAN SEMAKAN GB Halaman: 2/6 1.0 Tujuan 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian permohonan semakan pelajar gagal dan diberhentikan. Arahan

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Manual Pengguna SMP Modul JWKA

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Manual Pengguna SMP Modul JWKA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

TNC (A&A), Ketua PTJ, KPAA dan KBK bertanggungjawab memastikan prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali ini dilaksanakan.

TNC (A&A), Ketua PTJ, KPAA dan KBK bertanggungjawab memastikan prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali ini dilaksanakan. Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PRAU/P001 PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PRAU/P001 PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prauniversiti UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan dan pendaftaran, tangguh pengajian,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM UPM Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan program pengajian prauniversiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan dan

Lebih terperinci

Akta Universiti dan Kolej Universiti

Akta Universiti dan Kolej Universiti Halaman: 1/21 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan kursus baharu/ semakan semula kursus, pembentukan program baharu dan semakan/ penstrukturan semula kurikulum program pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P016 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prauniversiti kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN Tarikh: 11/08/2014

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PENGURUSAN MAJLIS KONVOKESYEN Tarikh: 11/08/2014 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PraU/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PraU/P008 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prauniversiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan pelajar pengajian prasiswazah untuk semua program pengajian kecuali Program Doktor Perubatan Tahun 3,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan (JWP) bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian peperiksaan profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan (JWP) bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah bagi pelajar program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pengendalian profesional I, II dan III bagi Program Doktor Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi tatacara

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan pembetulan dan pemantauan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara menangani pelajar yang bermasalah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi langkah mengenal pasti pelajar yang bermasalah, tindakan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011 Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pembentukan kursus baharu pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses pembentukan kursus baharu pengajian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PROGRAM UPM Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pembentukan program baharu dan semakan semula kurikulum program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi aktiviti

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini menerangkan kaedah pengendalian Latihan Mengajar dan Praktikum. Arahan kerja ini merangkumi proses pengendalian Latihan Mengajar dan Praktikum. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PraU/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRAUNIVERSITI. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PraU/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prauniversiti. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktiviti moderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJIAN PRASISWAZAH Halaman: 1/6 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJIAN PRASISWAZAH Halaman: 2/6 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan Buku Panduan Pengajian Prasiswazah yang

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR LAMA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR LAMA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar lama di kolej. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses memilih pelajar yang layak diterima menginap

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan kerja ini bertujuan menerangkan kaedah dan tatacara Jawatankuasa HadiahUniversiti/Fakulti (JKHU). menguruskan Arahan kerja ini merangkumi tugas dan tanggungjawab

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA Tarikh: 19/11/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar lama di kolej. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses memilih pelajar yang layak diterima menginap

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA Tarikh: 14/12/2018

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA Tarikh: 14/12/2018 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar lama di kolej. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses kelulusan permohonan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan keputusan peperiksaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P007 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran dan pembelajaran kursus program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA Tarikh: 12/10/2018

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P003. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA Tarikh: 12/10/2018 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar lama di kolej. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses kelulusan permohonan,

Lebih terperinci

SOKONGAN AKTIVITI BAHASA TANPA KREDIT (LAX)

SOKONGAN AKTIVITI BAHASA TANPA KREDIT (LAX) AKTIVITI BAHASA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian aktiviti bahasa tanpa kredit (LAX) dalam pakej ELEx yang ditawarkan oleh CALC dan PTJ lain. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara mengurus keputusan peperiksaan akhir pelajar pengajian prasiswazah. Prosedur ini merangkumi aktiviti pengurusan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan Majlis UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tatacara pengurusan Majlis iaitu perancangan, persediaan, pelaksanaan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini menerangkan proses pembentukan kursus baharu dan semakan semula kursus sedia ada. Skop Arahan Kerja ini meliputi proses pembentukan kursus baharu dan semakan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002 PROSEDUR PERSEDIAAN PENEMPATAN DAN PENDAFTARAN MASUK PELAJAR BAHARU Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci