Mad. ÅÊÇπ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Mad. ÅÊÇπ]"

Transkripsi

1 Mad ÅÊÇπ]

2 MAD Mad = Tambahan / memanjangkan Memanjangkan suara dengan huruf mad-dan-lin atau huruf lin Huruf mad-dan-lin adalah huruf Alif, Waw, dan Ya sukun serta diawali oleh harakat sejenisnya Huruf lin adalah Waw dan Ya sukun serta diawali oleh huruf ber-harakat fathah

3 PEMBAGIAN MAD Far`i Asli Sebab Sukun Sebab Hamzah Badal `Iwadh Shilah Shughra Lazim `Aridh Lin Muttashil Munfashil Shilah Kubra

4 KADAR MAD Mad diukur dengan kadar harakat. Harakat ialah masa yang ditempuh ketika mengucapkan huruf ber-harakat, baik fathah, kasrah, maupun dhammah Kadar harakat bergantung pada kecepatan tilawah Dalam membaca Al-Qur an, ada lima kadar mad : 1. Qashr = 2 harakat (1 Alif thabi`i) 2. Fuwaiqul Qashr = 3 harakat 3. Tawassuth = 4 harakat (2 Alif) 4. Fuwaiqut Tawassuth = 5 harakat 5. Tul = 6 harakat (3 Alif)

5 MAD ASLI THABI`I Mad yang berdiri sendiri hanya karena zat huruf mad tersebut, tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah ataupun sukun Kadarnya 2 harakat (masa yang diperlukan untuk mengucapkan dua huruf berharakat berturutturut)

6 MAD ASLI BADAL Setiap hamzah yang dibaca mad, sebagai bagian khusus dari mad thabi`i, kadarnya 2 harakat

7 MAD ASLI `IWADH Kompensasi atas fathatain (tanwin fathah) ketika waqf berupa Alif sehingga menjadi mad berkadar 2 harakat

8 MAD ASLI SHILAH SHUGHRA Ha dhamir ialah huruf Ha sebagai kata ganti orang ke-tiga tunggal maskulin Ha tersebut akan dipanjangkan (2 harakat) oleh Waw mad jika harakat-nya dhammah; atau dipanjangkan oleh Ya mad jika harakat-nya kasrah, dengan syarat Ha berada diantara dua huruf ber-harakat Ketika waqf padanya, Ha dhammir menjadi sakinah

9 MAD ASLI SHILAH SHUGHRA Ha dhamir tidak dipanjangan (di-shilah-kan) jika diawali atau berhadapan dengan huruf sukun, atau Ha dhamir tersebut sukun Dalam Riwayat Hafsh Thoriq Syathibiyyah pengecualian kaidah ini terdapat pada kata

10 MAD FAR`I WAJIB MUTTASHIL Huruf mad berhadapan dengan hamzah dalam satu kata Disebut wajib lantaran qurra sepakat dalam memanjangkan lebih dari aslinya, namun berbeda dalam kadarnya Riwayat Hafsh Thoriq Syathibiyyah membaca dengan 4 atau 5 harakat

11 MAD FAR`I JA IZ MUNFASHIL Huruf mad pada akhir kata pertama menghadapi hamzah qatha` pada awal kata kedua Disebut ja iz lantaran qurra berbeda dalam memanjangkan lebih dari aslinya, juga berbeda dalam kadarnya Riwayat Hafsh Thoriq Syathibiyyah membaca dengan 4 atau 5 harakat

12 MAD FAR`I SHILAH KUBRA Mad shilah (baca: mad asli - shilah shughra) akan dipanjangkan lagi jika ia bertemu dengan hamzah qatha` Riwayat Hafsh Thoriq Syathibi membaca dengan 4 atau 5 harakat, karena digolongkan seperti mad ja iz

13 MAD FAR`I LAZIM Apabila setelah huruf mad terdapat sukun asli (berlaku katika washal & waqf) dalam satu kata Disebut lazim karena qurra sepakat dalam memanjangkan serta kadarnya 6 harakat Kalimi Mukhaffaf Mutsaqqal Harfi Mukhaffaf Mutsaqqal

14 HURUF MUQATHTHA`AH Huruf-huruf muqaththa`ah terdapat di permulaan 29 surat dalam Al-Qur an, terkumpul dalam 14 huruf serta 14 bentuk Dibaca dengan nama hurufnya, bukan lafazhnya

15 HURUF MUQATHTHA`AH Huruf-huruf muqaththa`ah dari segi mad, terbagi ke dalam empat kategori : 1. Alif ; dibaca tanpa mad 2. Huruf-huruf ( ) masing-masing dalam membacanya terdiri dari dua huruf dimana yang kedua adalah huruf mad dengan kadar 2 harakat seperti mad thabi`i

16 HURUF MUQATHTHA`AH 3. Huruf-huruf ( ) masing-masing dalam membacanya terdiri dari tiga huruf dimana yang kedua adalah huruf mad dengan kadar 6 harakat karena termasuk mad lazim 4. Huruf `Ain ; membacanya terdiri dari tiga huruf dimana yang kedua adalah huruf lin, pada Riwayat Hafsh Thoriq Syathibiyyah kadar mad-nya 4 atau 6 harakat, digolongkan ke mad lin

17 HURUF MUQATHTHA`AH Kaidah-kaidah tajwid tetap berlaku dalam membaca huruf-huruf muqaththa`ah - Meng-idgham-kan Mim ke Mim - Meng-idgham-kan Nun ke Mim - Meng-ikhfa -kan Nun pada Shad, serta qalqalah Dal

18 MAD FAR`I - `ARIDH LISSUKUN Apabila setelah huruf mad terdapat sukun `aridh (mendatang) disebabkan oleh waqf Boleh dibaca dengan kadar 2, 4, atau 6 harakat. Lebih utama 2 harakat jika kecepatan tilawah hadr; 4 harakat jika tadwir; 6 harakat jika tahqiq Jika pembaca mengawali bacaan mad `aridh dengan salah satu kadar harakat, seterusnya harus konsisten dengan kadar tersebut pada setiap mad `aridh, hingga akhir tilawah

19 MAD FAR`I - LIN Apabila setelah huruf lin terdapat sukun `aridh (mendatang) disebabkan oleh waqf Boleh dibaca dengan kadar 2, 4, atau 6 harakat. Lebih utama 2 harakat jika kecepatan tilawah hadr; 4 harakat jika tadwir; 6 harakat jika tahqiq Jika pembaca mengawali bacaan mad lin dengan salah satu kadar harakat, seterusnya harus konsisten dengan kadar tersebut pada setiap mad lin, hingga akhir tilawah

Tulisan & Tanda Mushhaf

Tulisan & Tanda Mushhaf Tulisan & Tanda Mushhaf Ãvíπ]

Lebih terperinci

Sulaiman bin Hasan Al Jamzury. Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman

Sulaiman bin Hasan Al Jamzury. Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Sulaiman bin Hasan Al Jamzury Terjemah Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Judul Asli Penulis Judul terjemah Penerjemah Editor Desain Sampul Jumlah Halaman Bidang Ilmu : Matan Tuhfatul Athfal Wal Ghilman

Lebih terperinci

LANGKAH I Pengenalan Huruf Tunggal

LANGKAH I Pengenalan Huruf Tunggal 1 LANGKAH I A. Pengenalan Huruf Tunggal Jumlah huruf Arab ada 28 huruf, sedangkan huruf Latin ada 26 huruf, dengan teknik pengucapan atau tempat keluar huruf yang disebut juga dengan makhraj huruf harus

Lebih terperinci

TAJWID QARABASY. UNITED ISLAMIC CULTURAL CENTRE of INDONESIA

TAJWID QARABASY. UNITED ISLAMIC CULTURAL CENTRE of INDONESIA TAJWID QARABASY UNITED ISLAMIC CULTURAL CENTRE of INDONESIA Jl. Cipinang Baru Raya No : 25-13220, Rawamangun - Jakarta Timur www.uicci.org Tel: +62 21 4710751, Fax: +62 21 4710752 1 2 (kosong) Daftar Isi

Lebih terperinci

Waqf ÃŒÁ ]

Waqf ÃŒÁ ] Waqf ÃŒÁ ] www.halaqahquran.com WAQF & IBTIDA Bahasan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui perihal waqf (berhenti) dan ibtida (memulai) dalam Al-Qur an, yang shahih dan tidak shahih Berfaidah untuk menjaga

Lebih terperinci

BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF

BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF Standar Kompetensi (Al-Qur an) 10. Menerap kan hukum bacaan Mad dan Waqaf Kompetensi Dasar 10.1Menjelas kan hukum bacaan Mad dan Waqaf 10.2. Menun jukkan contoh hukum bacaan

Lebih terperinci

PERNYATAAN mohon jangan merubah isi

PERNYATAAN mohon jangan merubah isi PERNYATAAN Tentang ini penulis menyatakan: Silahkan buku ini dicetak ulang atau dicopy dan diperbanyak dengan maksud diperdagangkan atau lainnya, dengan ketentuan mohon jangan merubah isi dari buku ini

Lebih terperinci

ILMU TAJWID. Penulis: Muhammad Ma mun Salman,M.Pd.I

ILMU TAJWID. Penulis: Muhammad Ma mun Salman,M.Pd.I ILMU TAJWID Penulis: Muhammad Ma mun Salman,M.Pd.I ILMU TAJWID 2 GHUNNAH MUSYADDADAH Setiap huruf NUN dan MIM bertasydid dalam ilmu tajwid disebut bacaan ghunnah musyaddadah. Membaca ghunnah, dengan menahan

Lebih terperinci

BAB III ANALISA. Tidak konsisten terhadap mad asli Tidak konsisten dengan gunnah Tidak sempurna vocal kesalahan pengucapan sukun.

BAB III ANALISA. Tidak konsisten terhadap mad asli Tidak konsisten dengan gunnah Tidak sempurna vocal kesalahan pengucapan sukun. 11 BAB III ANALISA 3.1 Tahapan-tahapan Metode Tahsin Secara garis besar metode tahsin dibagi menjadi 4 tahapan diantaranya adalah : 1. Dasar-dasar tahsin 2. Pengucapan huruf hijaiyah 3. penyempurnaan membaca

Lebih terperinci

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM

LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM LEMBAGA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ISLAM PEPERIKSAAN BERSAMA PENDIDIKAN AGAMA MENENGAH 4 TAHUN 2013 TAJWID Tarikh: Ahad, 15 Disember 2013 Masa: 1 jam 30 minit ARAHAN KEPADA PARA CALON 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan)

(Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan) KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN & AL-SUNNAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA PEPERIKSAAN KURSUS PENGAJIAN AL-QURAN MODUL II HUKUM TAJWID 1I OGOS 2016 MASA : 1 JAM ARAHAN KEPADA PESERTA: 1. Jangan buka

Lebih terperinci

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID

PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID No.19/Th.3/Jumadil Akhir 1430H/ Mei 2009 Jum at II PENGERTIAN dan HUKUM ILMU TAJWID Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah

Lebih terperinci

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti

; ) ا ( alif Disebut mad thabi i (mad asli) apabila terdapat harakat fathah diikuti BAB 10 HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF Standar Kompetensi 10. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf Kompetensi Dasar 10.1. Menjelaskan hukum bacaan mad dan waqaf 10.2. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan

Lebih terperinci

MACAM-MACAM HUKUM ILMU TAJWID

MACAM-MACAM HUKUM ILMU TAJWID MACAM-MACAM HUKUM ILMU TAJWID A. Hukum Bacaan Nun Mati/Tanwin 1. Idzhar halqi Idzhar halqi adalah apabila ada nun mati/tanwin bertemu huruf halqi. Huruf halqi ada enam, yaitu ا, ح, خ, ع, غ,ها cara membacanya

Lebih terperinci

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN

HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN HUKUM NUN SUKUN DAN TANWIN Hukum bacaan Nun sukun dan Tanwin ada empat, antara lain : (א 1. Idzhar Halqi ( א אر Idzhar Halqi adalah Nun mati atau Tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf; Contoh : ح

Lebih terperinci

Pelajaran Tajwid

Pelajaran Tajwid PELAJARAN TAJWID QAIDAH BAGAIMANA MESTINYA MEMBACA AL-QURAN UNTUK PELAJARAN PERMULAAN I. ZARKASYI a wpublisher http://agusw.penamedia.com i ii PELAJARAN TAJWID QAIDAH BAGAIMANA MESTINYA MEMBACA AL-QURAN

Lebih terperinci

Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad yaitu : ا و ي Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu :

Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad yaitu : ا و ي Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu : HUKUM MAD Arti dari mad adalah memanjangkan suara suatu bacaan. Huruf mad ada tiga yaitu : ا و ي Jenis mad terbagi 2 macam, yaitu : 1. Mad Ashli / mad thobi i Mad Ashli / mad thobi I terjadi apabila :

Lebih terperinci

2 langkah mudah belajar baca Al-Quran

2 langkah mudah belajar baca Al-Quran http://higelr.wordpress.com 2 langkah mudah belajar baca Al-Quran Oleh: Denny Markandeya (dalam musafara al-baqi) Hak cipta tidak dilindungi undang-undang Cetakan I September 2010 PERNYATAAN Tentang ini

Lebih terperinci

Mansyur Usman

Mansyur Usman Assalamualaikum Wr.Wb. Al-Quran adalah Kalamullah (firman Allah -Subhanahu Wa Ta'ala-), merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad - Shallallahu Alaihi Wa Sallam- dengan perantara Malaikat

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Analisa Sitem Berjalan Berikut 3 aplikasi pembanding yang dijadikan acuan dalam pembuatan aplikasi pembelajaran tajwid: 1. Aplikasi Belajar Tajwid Gambar 3.1

Lebih terperinci

Catatan Tajwid Sederhana nan Praktis

Catatan Tajwid Sederhana nan Praktis Catatan Tajwid Sederhana nan Praktis ii Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Yang telah mengijinkan penyusun menyelesaikan catatan tajwid ini. Sesuai namanya, catatan ini menyuguhkan materi tajwid

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) Semester : 1 ( Ganjil ) : Hukum Bacaan Mad Layyin, Mad Aridl Lissukun Alokasi Waktu : 2 x 40 menit

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) Semester : 1 ( Ganjil ) : Hukum Bacaan Mad Layyin, Mad Aridl Lissukun Alokasi Waktu : 2 x 40 menit RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) Madrasah : MTs Baabussalaam Wonosari Mata Pelajaran : Al-Qur an dan Hadits Kelas : VIII Semester : 1 ( Ganjil ) Materi Pokok : Hukum Bacaan Mad Layyin, Mad Aridl

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi

BAB II LANDASAN TEORI. yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi 15 BAB II LANDASAN TEORI Landasan teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel,

Lebih terperinci

BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 DAN DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QUR AN

BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 DAN DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QUR AN BAB IV ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 DAN DOKUMEN KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QUR AN A. Tujuan Pendidikan Al-Qur an Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi

Lebih terperinci

BAB II PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR TAJWID MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL

BAB II PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR TAJWID MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL BAB II PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR TAJWID MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL A. Prestasi Belajar Prestasi atau achievement merupakan hasil usaha yang telah dicapai atau dilakukan, prestasi belajar berkaitan dengan

Lebih terperinci

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN MODUL KELAS : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : X SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN HOME SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar Membaca Q.S.

Lebih terperinci

BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN

BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN A. Membaca Al-Qur an 1. Pengertian Membaca Al-Qur an Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1993) memberikan definisi membaca sebagai : (1) melihat serta memahami isi dari apa

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan suratsurat

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan suratsurat Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 6 AL-QURAN STANDAR KOMPETENSI 10: Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf. KOMPETENSI DASAR: 10.1. Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf. 10.2. Menunjukkan

Lebih terperinci

Tuntunan Pelajaran Tajwid

Tuntunan Pelajaran Tajwid MuslimRuhr 2002 Tuntunan Pelajaran Tajwid Pertemuan 1 (Januari) Keutamaan membaca Al-Qur an dan Cara membacanya Pendahuluan pelajaran Tajwid Makhraj huruf Hija iyah Tanda-tanda baca di dalam al-qur an...

Lebih terperinci

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar.

KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat Al- Quran dengan benar. Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY BAB 1 AL-QURAN/HADITS STANDAR KOMPETENSI 1: Menerapkan hukum bacaaan Qalqalah dan Ra. KOMPETENSI DASAR: Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah dan Ra. Menerapkan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi

Lebih terperinci

Metodologi Pengajaran Iqro

Metodologi Pengajaran Iqro Metodologi Pengajaran Iqro PRINSIP-PRINSIP METODOLOGI IQRO 1. ATH-THORIQOH SHOUTIYAH (tidak dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf, tetapi langsung diajarkan menurut bunyi hurufnya) 2. ATH-THORIQOH

Lebih terperinci

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015

SMP NEGERI 2 PASURUAN TAHUN 2015 HUKUM BACAAN MATERI KELAS VII Analisis Tabel Rumus Tajwid Pendidikan Agama Islam Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2014

Lebih terperinci

MAKALAH. Hamzah di Tengah Kalimat

MAKALAH. Hamzah di Tengah Kalimat MAKALAH Hamzah di Tengah Kalimat Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Muhammad Yanis Abdillah 111-13-012 Tolhah Husen 111-13-124

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER PADA APLIKASI BELAJAR ILMU TAJWID

IMPLEMENTASI ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER PADA APLIKASI BELAJAR ILMU TAJWID IMPLEMENTASI ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER PADA APLIKASI BELAJAR ILMU TAJWID Dais Suryani 1, Mohamad Irfan 2, Wisnu Uriawan 3, Wildan Budiawan Z 4 1,2,3,4 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan

Lebih terperinci

BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN

BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN BAB II KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN A. Membaca Al-Qur an 1. Pengertian Membaca Al-Qur an Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) memberikan definisi membaca sebagai: (1) melihat serta memahami isi dari apa

Lebih terperinci

ANALISIS SUBSTANSI MATERI PEMBELAJARAN MEMBACA AL QUR AN (Studi Komparasi Materi dalam Buku Iqra dengan Materi dalam Buku Yanbu a) SKRIPSI

ANALISIS SUBSTANSI MATERI PEMBELAJARAN MEMBACA AL QUR AN (Studi Komparasi Materi dalam Buku Iqra dengan Materi dalam Buku Yanbu a) SKRIPSI ANALISIS SUBSTANSI MATERI PEMBELAJARAN MEMBACA AL QUR AN (Studi Komparasi Materi dalam Buku Iqra dengan Materi dalam Buku Yanbu a) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama

Lebih terperinci

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif

Pedoman Observasi Evaluasi Harian/Formatif PEDOMAN WAWANCARA A. KONDISI UMUM 1. Bagaimana sejarah berdirinya TPQ al-ikhsan? 2. Siapa tokoh yang merintis berdirinya TPQ al-ikhsan? 3. Motif apa yang mendasari berdirinya TPQ al-ikhsan? 4. Mengapa

Lebih terperinci

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Kelas/Semester Materi Pokok Alokasi Waktu : MTs : VIII/ I : 1. Kuperindah Bacaan al-qur an dengan Tajwid (Hukum Bacaan Mad Iwadh, Mad Layyin dan

Lebih terperinci

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 KISI-KISI SOAL UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Bentuk Soal : Pilihan Ganda Mata Pelajaran : Al-Qur an Hadis Jumlah Soal

Lebih terperinci

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, akan dibahas landasan teori mengenai pembelajaran ilmu tajwid yang mengkhususkan pembelajaran mad dalam surat-surat juz amma berbasis android, penjelasan mengenai metode

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS A. Keberhasilan Membaca Al-Qur an Al-Qur'an merupakan pedoman dan petunjuk hidup bagi umat Islam baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Belajar

Lebih terperinci

MAKALAH. Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla. Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Fitri Wijayanti

MAKALAH. Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla. Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Fitri Wijayanti MAKALAH Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Fitri Wijayanti 111-13-098 Kurnia Luthfiyani 111-13-099 Fina Luthfina Aldian 111-13-100

Lebih terperinci

Yuk Belajar... Huruf Hijaiyah

Yuk Belajar... Huruf Hijaiyah Yuk Belajar... Huruf Hijaiyah Fathah Bibir & mulut dibuka Fathah Tanwin Cara Membaca Memiliki Hubungan Dengan hukum Ikhfa, Idzhar, Iqlab, Idgham Samar-samar Jelas Menjadi م Dimasukkan Kashroh Bibir & mulut

Lebih terperinci

Belajar Baca Qur an (BBQ)

Belajar Baca Qur an (BBQ) Belajar Baca Qur an (BBQ) DAFTAR ISI MODUL #1: MUQODIMAH / PENDAHULUAN MODUL #2: MENGENAL HURUF HIJAIYAH DAN MAKHORIJUL HURUF MODUL #3: SIFATUL HURUF DAN MEMAHAMI HUKUM MAD MODUL #4: HUKUM NUN SUKUN ATAU

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Keaktifan Siswa 1. Pengertian Keaktifan Siswa Keaktifan adalah kesibukan atau kegiatan dalam hal keaktifan jasmani maupun rohani yang meliputi keaktifan indera (pendengaran,

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN TEORI. Methodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu metha yang berarti melalui

BAB II KAJIAN TEORI. Methodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu metha yang berarti melalui 11 BAB II KAJIAN TEORI A. Metode An-Nahd}iyah 1. Konsep metode An-Nahd}iyah Ditinjau dari segi etimologi, Methode berasal dari bahasa Yunani, yaitu Methodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu

Lebih terperinci

APLIKASI PEMBELAJARAN ILMU TAHSIN (MAQDIS) BERBASIS ANDROID

APLIKASI PEMBELAJARAN ILMU TAHSIN (MAQDIS) BERBASIS ANDROID APLIKASI PEMBELAJARAN ILMU TAHSIN (MAQDIS) BERBASIS ANDROID Fauzan Ramadhan 1, Toufan Tambunan 2, Bayu Rima Aditya 3 1,2,3 Prodi D3 Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom 1 fzn.rmdhn@gmail.com,

Lebih terperinci

PEMBELAJARAN TENTANG BAGAIMANA MEMBACA AL-QURAN BERDASARKAN HUKUM TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA

PEMBELAJARAN TENTANG BAGAIMANA MEMBACA AL-QURAN BERDASARKAN HUKUM TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA PEMBELAJARAN TENTANG BAGAIMANA MEMBACA AL-QURAN BERDASARKAN HUKUM TAJWID BERBASIS MULTIMEDIA Nama : Mohammad Shibghatullah NPM : 14110507 Jurusan : Sistem Informasi Pembimbing 1 : Dr. Retno Maharesi, SSI.,

Lebih terperinci

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013

ILMU QIRAAT MODUL 2. Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 ILMU QIRAAT MODUL 2 Diploma Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2013 SUKATAN MANHAJ MODUL 2 1)ISTILAH ISTILAH ILMU QIRAAT 5)MANHAJ IMAM IBNU AMIR 2)MAHJAH IMAM NAFI 4)MANHAJ IMAM ABU AMRU 3)MANHAJ IMAM IBNU

Lebih terperinci

A. Analisis tentang Metode Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam. Meningkatkan Kefasihan Santri Membaca Al-Qur ān di Pondok

A. Analisis tentang Metode Pembelajaran Ilmu Tajwid dalam. Meningkatkan Kefasihan Santri Membaca Al-Qur ān di Pondok BAB IV ANALISIS TENTANG METODE PEMBELAJARAN ILMU TAJWID DALAM MENINGKATKAN KEFASIHAN SANTRI MEMBACA AL-QUR ĀN DI PONDOK PESANTREN NURUL ATHFAL ULUJAMI-PEMALANG A. Analisis tentang Metode Pembelajaran Ilmu

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. teknologi mobile terdapat adanya banyak fasilitas, antara lain: pengaksesan

BAB I PENDAHULUAN. teknologi mobile terdapat adanya banyak fasilitas, antara lain: pengaksesan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Teknologi berkembang dengan sangat pesat di era modernisasi ini. Teknologi mobile yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga

Lebih terperinci

Tajwid 2 BAB I MAKHRAJ HURUF

Tajwid 2 BAB I MAKHRAJ HURUF BAB I MAKHRAJ HURUF A. Makhraj Huruf secara bahasa berarti tempat keluarnya huruf. Adapun secara istilah adalah tempat keluarnya suara huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. B. Tempat-tempat keluarnya

Lebih terperinci

DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... SURAT PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN PEMBIMBNG... PENGESAHAN... PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR...

DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... SURAT PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN PEMBIMBNG... PENGESAHAN... PERSEMBAHAN... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI SAMPUL DALAM... SURAT PERNYATAAN KEASLIAN... PERSETUJUAN PEMBIMBNG... PENGESAHAN... MOTO... PERSEMBAHAN... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR TRANSLITERASI... DAFTAR ISI... DAFTAR TRANSLITERASI...

Lebih terperinci

BAB II KAJIAN PUSTAKA. diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan

BAB II KAJIAN PUSTAKA. diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Tentang Prestasi Belajar Santri 1. Pengertian Prestasi Belajar Santri Prestasi belajar adalah sebuah kalimad yang terdiri dari dua kata, yakni "prestasi" dan "belajar".

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. Mukarrom, Moh. Meningkatkan kemampuan baca tulis al-qur an. Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah Jawa Timur, 1992.

DAFTAR PUSTAKA. Mukarrom, Moh. Meningkatkan kemampuan baca tulis al-qur an. Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah Jawa Timur, 1992. DAFTAR PUSTAKA Mukarrom, Moh. Meningkatkan kemampuan baca tulis al-qur an. Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah Jawa Timur, 1992. Departemen Agama RI. Al-Qur an dan Terjemahannya. Jakarta: Menara Qudus,

Lebih terperinci

MAKALAH. Hamzah di Akhir Kalimat. Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla. Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I.

MAKALAH. Hamzah di Akhir Kalimat. Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla. Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. MAKALAH Hamzah di Akhir Kalimat Makalah Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qowa idul Imla Dosen : Muhammad Mas ud, S.Pd.I. Disusun Oleh : Hamidah Nur Vitasari 111-13-262 Lailia Anis Afifah 111-13-264

Lebih terperinci

Kata Pengantar. Semoga Allah swt. meridai usaha kita dan buku ini bermanfaat bagi para pemakainya serta tercatat sebagai amal saleh. Amin.

Kata Pengantar. Semoga Allah swt. meridai usaha kita dan buku ini bermanfaat bagi para pemakainya serta tercatat sebagai amal saleh. Amin. Kata Pengantar Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. perlahan-lahan sesuai harakat, makhraj, dan tajwidnya. 1

BAB I PENDAHULUAN. perlahan-lahan sesuai harakat, makhraj, dan tajwidnya. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Alquran adalah wahyu Allah yang ditilawatkan dengan lisan secara mutawatir. Membacanya akan bernilai ibadah jika dilakukan secara tertib dan perlahan-lahan sesuai

Lebih terperinci

BAB III GAMBARAN UMUM SD NEGERI 03 KARANGASEM KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG. A. Sejarah Berdirinya SDN 03 Karangasem Kec. Petarukan Kab.

BAB III GAMBARAN UMUM SD NEGERI 03 KARANGASEM KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG. A. Sejarah Berdirinya SDN 03 Karangasem Kec. Petarukan Kab. BAB III GAMBARAN UMUM SD NEGERI 03 KARANGASEM KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG A. Sejarah Berdirinya SDN 03 Karangasem Kec. Petarukan Kab. Pemalang Sekolah Dasar Negeri 03 berada di jalan Raya Inpres Karangasem

Lebih terperinci

لخلملىلي 2 ILMU TAJWID PENGANTAR

لخلملىلي 2 ILMU TAJWID PENGANTAR ILMU TAJWID 2 ILMU TAJWID PENGANTAR لخلملىلي Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah swt, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi dan Rasul teladan Muhammad saw, keluarga,sahabat

Lebih terperinci

RINGKASAN MATERI AL-QUR AN DAN HADITS KELAS IX SEMESTER I

RINGKASAN MATERI AL-QUR AN DAN HADITS KELAS IX SEMESTER I RINGKASAN MATERI AL-QUR AN DAN HADITS KELAS IX SEMESTER I MTsN KUNIR WONODADI BLITAR 2012 STANDAR KOMPETENSI 1. Membaca Al-Qur an surat pendek pilihan 2. Menerapkan Al-Qur an surat-surat pendek pilihan

Lebih terperinci

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II - SEMESTER 1

PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II - SEMESTER 1 PROGRAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM KELAS II - SEMESTER 1 1 PROGRAM SEMESTER MATA PELAJARAN : Agama Islam Standar Kompetensi : 1. Menghafal Al Quran Aspek : Al Qur an Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman SAMPUL DALAM... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... MOTTO... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... PERSEMBAHAN...

DAFTAR ISI. Halaman SAMPUL DALAM... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... MOTTO... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... PERSEMBAHAN... DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... PERSETUJUAN PEMBIMBING... PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI... MOTTO... ABSTRAK... KATA PENGANTAR... PERSEMBAHAN... DAFTAR ISI... DAFTAR TRANSLITERASI... SURAT PERNYATAAN

Lebih terperinci

SISTEM PENDETEKSI POLA TAJWID AL-QUR AN HUKUM IDGRAM BI-GHUNNAH DAN BILA GHUNNAH PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE NEI AND LI

SISTEM PENDETEKSI POLA TAJWID AL-QUR AN HUKUM IDGRAM BI-GHUNNAH DAN BILA GHUNNAH PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE NEI AND LI SISTEM PENDETEKSI POLA TAJWID AL-QUR AN HUKUM IDGRAM BI-GHUNNAH DAN BILA GHUNNAH PADA CITRA MENGGUNAKAN METODE NEI AND LI Deassy Siska, Cut Fadillah Teknik Informatika Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Lebih terperinci

BAB II REWARD DAN PUNISHMENT SERTA PRESTASI BELAJAR BACA AL QUR AN

BAB II REWARD DAN PUNISHMENT SERTA PRESTASI BELAJAR BACA AL QUR AN BAB II REWARD DAN PUNISHMENT SERTA PRESTASI BELAJAR BACA AL QUR AN A. Kajian Teori 1. Reward dan Punishment Dalam praktik pendidikan, hasil belajar memiliki peranan yang sangat penting. Berdasarkan bentuknya,

Lebih terperinci

Ringkasan Ilmu Tajwid

Ringkasan Ilmu Tajwid [Type the company name] Ringkasan Ilmu Tajwid Disusun oleh M. Taufik N.T 12 Daftar Isi 1. Tempat Keluarnya Huruf... 3 2. Hukum Nun Mati Dan Tanwin... 7... 7 (اظهار) 2.1. Izh-har 2.2. Idgham... 7 2.3. Ikhfa...

Lebih terperinci

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN PANDUAN KURSUS ix DESKRIPSI PANDUAN KURSUS Anda perlu membaca Panduan Kursus dengan berhati-hati daripada awal sehingga akhir. Ia menyatakan kandungan kursus dengan ringkas dan bertujuan membantu anda

Lebih terperinci

Bab 6 Senangnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan

Bab 6 Senangnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan Bab 6 Senangnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan Bumi Indonesia diibaratkan oleh Multatuli laksana zamrud di dataran khatulistiwa. Tanah Indonesia oleh Quraisy Shihab diibaratkan laksana sekeping

Lebih terperinci

Ringkasan Ilmu Tajwid Disusun oleh

Ringkasan Ilmu Tajwid Disusun oleh [Type the company name] Ringkasan Ilmu Tajwid Disusun oleh M. Taufik N.T 2012 Daftar Isi 1. Tempat Keluarnya Huruf... 2 2. Hukum Nun Mati Dan Tanwin... 3... 3 (اظهار) 2.1. Izh-har 2.2. Idgham... 3 2.3.

Lebih terperinci

Ringkasan Ilmu Tajwid

Ringkasan Ilmu Tajwid [Type the company name] Ringkasan Ilmu Tajwid Disusun oleh M. Taufik N.T 2012 Daftar Isi 1. Tempat Keluarnya Huruf... 2 2. Hukum Nun Mati Dan Tanwin... 4... 4 (اظهار) 2.1. Izh-har 2.2. Idgham... 5 2.3.

Lebih terperinci

Bab 1 Menjaga Kedamaian dengan Mawas Diri, Berprasangka Baik, dan Persaudaraan

Bab 1 Menjaga Kedamaian dengan Mawas Diri, Berprasangka Baik, dan Persaudaraan Bab 1 Menjaga Kedamaian dengan Mawas Diri, Berprasangka Baik, dan Persaudaraan Manusia diciptakan sebagai mahluk sosial. Setiap saat dan setiap waktu kita sebagai manusia berinteraksi dengan manusia lain,

Lebih terperinci

Skripsi. Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam. Oleh Fauzan NIM

Skripsi. Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam. Oleh Fauzan NIM USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR AN MELALUI METODE DRILL SISWA KELAS VII MTS INAYATUL MARZUKI TATAH LAYAP KECAMATAN TATAH MAKMUR KABUPATEN BANJAR Skripsi Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Untuk

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

1. Agus Salim, S.Pd.I. 2. Fayumi, M.Pd. 3. Mukhayaroh, S.Ag. 4. Neng Tati, S.Pd.I. : Syarifudin, S.Hum

1. Agus Salim, S.Pd.I. 2. Fayumi, M.Pd. 3. Mukhayaroh, S.Ag. 4. Neng Tati, S.Pd.I. : Syarifudin, S.Hum Cilegon Baca Tulis Qur an (BTQ) Kelas 5 Penulis : Tim Penulis (SD Unggulan Uswatun Hasanah) 1. Agus Salim, S.Pd.I 2. Fayumi, M.Pd 3. Mukhayaroh, S.Ag 4. Neng Tati, S.Pd.I 5. Syarifudin, S.Hum Editor Desain

Lebih terperinci

KERTAS KERJA SEMINAR QIRAAT KEBANGSAAN 2011

KERTAS KERJA SEMINAR QIRAAT KEBANGSAAN 2011 KERTAS KERJA SEMINAR QIRAAT KEBANGSAAN 2011 TAHAP PEMBACAAN AL-QURAN BAGI IMAM-IMAM DI DAERAH KOTA SETAR DAN KUBANG PASU SATU PERBINCANGAN KAJIAN DIBUAT DI BEBERAPA BUAH MASJID (KAWASAN JERLUN) MUKADIMMAH

Lebih terperinci

BAB II KERANGKA TEORITIK DAN RUMUSAN HIPOTESIS

BAB II KERANGKA TEORITIK DAN RUMUSAN HIPOTESIS BAB II KERANGKA TEORITIK DAN RUMUSAN HIPOTESIS A. Kajian Teoritik a. Membaca Al-Qur an 1. Kemampuan membaca Al-Qur an Seorang pembaca dikatakan sebagai pembaca yang baik jika mampu mengatur irama kecepatan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

BAB I PENDAHULUAN. Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia tidak terkecuali Anak Usia Dini. Oleh karena itu menjadi kewajiban orangtua

Lebih terperinci

TAHSIN TILAWAH AL-QUR AN

TAHSIN TILAWAH AL-QUR AN TAHSIN TILAWAH AL-QUR AN Al-Qur anul Karim adalah Kalamullah q (firman Allah q), yang berisi petunjuk bagi manusia serta pembeda antara yang haq dan yang batil. Allah q berfirman; א ن ى אس ي ل אن א ر و

Lebih terperinci

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN 65 BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Sejarah Singkat Berdirinya Pesantren Sullamul Ulum Pesantren Sullamul Ulum beralamat di Kecamatan Rantau Badauh. Pesantren ini didirikan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. SAW yang sangat dicintai dan patut dijaga dan diamalkan oleh umat islam.

BAB I PENDAHULUAN. SAW yang sangat dicintai dan patut dijaga dan diamalkan oleh umat islam. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Al-qur an sebagai satu mu jizat terbesar bagi Rosulullah Muhammad SAW yang sangat dicintai dan patut dijaga dan diamalkan oleh umat islam. Al-Qur an diturunkan

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 4.1. Deskripsi Umum Aplikasi Aplikasi pembelajaran dan evaluasi tahsin Al-Quran yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dapat diakses melalui beberapa

Lebih terperinci

Dr. AIMAN RUSYDI SUWAID. Publication : 1438 H_2017 M. Seputar Al-Quranul Karim dan Ilmu Tajwid

Dr. AIMAN RUSYDI SUWAID. Publication : 1438 H_2017 M. Seputar Al-Quranul Karim dan Ilmu Tajwid AL-QURANUL QARIM dan ILMU TAJWID Dr. AIMAN RUSYDI SUWAID Publication : 1438 H_2017 M Seputar Al-Quranul Karim dan Ilmu Tajwid Disalin dari Buku PANDUAN ILMU TAJWID BERGAMBAR oleh Syaikh Dr. Aiman Rusydi

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. BAB II PERILAKU KONSUMEN PADA PERUSAHAAN JASA A. Pemasaran Pengertian Pemasaran... 23

DAFTAR ISI. BAB II PERILAKU KONSUMEN PADA PERUSAHAAN JASA A. Pemasaran Pengertian Pemasaran... 23 DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM... i SURAT PERNYATAAN... ii PERSETUJUAN PEMBIMBING... iii PENGESAHAN... iv MOTTO... v PERSEMBAHAN... vi ABSTRAK... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... xi DAFTAR TABEL...

Lebih terperinci

SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam

SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Islam PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BMT BERINGHARJO (PERIODE 2010-2014) The Influence to the Level of Musharaka Financing Risk towards BMT Beringharjo Level of

Lebih terperinci

KONSISTENSI PADA MAD

KONSISTENSI PADA MAD KONSISTENSI PADA MAD Mad artinya tambahan (az-ziyaadah) atau memanjang. Sebuah kata yang diikuti oleh huruf mad, maka dibaca panjang. Secara umum kaidah panjang dalam Al-Quran terbagi dua yaitu pada dua

Lebih terperinci

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Analisa Masalah Al-Qur an merupakan kitab yang didalamnya berisi tuntunan, hukum, petunjuk, sejarah dan aspek penting lainnya untuk umat islam dalam menjalani

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU) RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN SATU (SEMESTER SATU) MINGGU BIDANG TAJUK KEMAHIRAN/ISI Iqra 1 (muka surat 1 hingga 10) 1 2.1 Rukun Iman - Pengertian Rukun Iman menulis huruf tunggal

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi memegang peranan yang penting dan salah satu fasilitas dari

BAB I PENDAHULUAN. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi memegang peranan yang penting dan salah satu fasilitas dari BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang masalah Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi memegang peranan yang penting dan salah satu fasilitas dari informasi tersebut adalah komputer

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN DAN PELAKSANAAN

BAB II LANDASAN DAN PELAKSANAAN BAB I PENDAHULUAN Keberadaan Tri Dharma di dalam sebuah Perguruan Tinggi laksana motor yang menggerakkan mekanisme kerja yang mengarahkan perguruan tersebut kepada tujuan yang dikehendaki sehingga eksistensinya

Lebih terperinci

perancangan media pembelajaran baca Al-Qur an berbasis multimedia yang Pembelajaran baca Al-Qur an berbasis multimedia ini diterapkan dengan

perancangan media pembelajaran baca Al-Qur an berbasis multimedia yang Pembelajaran baca Al-Qur an berbasis multimedia ini diterapkan dengan 22 III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 3.1 Deskripsi Sistem Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya dapat diketahui kebutuhan awal sistem adalah membuat

Lebih terperinci

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Lebih terperinci

: H. Muhammad Aji Nugroho, Lc., M. PdI. PROGRAM SARJANA ( STRATA I ) STAIN SALATIGA SEMESTER GENAP (II) TAHUN AKADEMIK 2011/2012

: H. Muhammad Aji Nugroho, Lc., M. PdI. PROGRAM SARJANA ( STRATA I ) STAIN SALATIGA SEMESTER GENAP (II) TAHUN AKADEMIK 2011/2012 Program Jurusan Progam Studi Mata Kuliah Bobot Studi Dosen : Strata I (S-1) : Tarbiyah : Pendidikan Agama Islam : Al-Qur an I : 2 sks : H. Muhammad Aji Nugroho, Lc., M. PdI. PROGRAM SARJANA ( STRATA I

Lebih terperinci

BAB III ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN

BAB III ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN BAB III ANALISA MASALAH DAN PERANCANGAN III.1. Analisa Sub bab ini berisikan tentang analisa sistem yang akan dibangun. Sub bab ini membahas teknik pemecahan masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi

Lebih terperinci

SKRIPSI. Oleh : SEPTIAN LUCKY SURYO PRAYOGO

SKRIPSI. Oleh : SEPTIAN LUCKY SURYO PRAYOGO APLIKASI PEMBELAJARAN ILMU TAJWID MENGGUNAKAN METODE HIDAYATUS SHIBYAN GUNA MEMBANTU MEMPERMUDAH DALAM MEMBACA AL-QUR AN BERBASIS ANDROID MOBILE 2.2 FROYO SKRIPSI Oleh : SEPTIAN LUCKY SURYO PRAYOGO 0734010189

Lebih terperinci

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA. 1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 23 Banjarmasin

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA. 1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 23 Banjarmasin BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 23 Banjarmasin SMP Negeri 23 Banjarmasin beralamat di jalan Harmoni Komp. Bumi Raya Permai

Lebih terperinci

LUGHATUNA QIRAAH - EDISI KELIMA Asri Ibnu Tsani Djali Setting dan Desain Cover Asri Ibnu Tsani Djali

LUGHATUNA QIRAAH - EDISI KELIMA Asri Ibnu Tsani Djali Setting dan Desain Cover Asri Ibnu Tsani Djali LUGHATUNA QIRAAH - EDISI KELIMA Asri Ibnu Tsani Djali Setting dan Desain Cover Asri Ibnu Tsani Djali Edisi Kelima: Cetakan I, Jumadal Ukhra 1433 / Mei 01 Edisi Keempat: Cetakan I, Muharram 143 / Mei 011

Lebih terperinci

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pengertian al-qur an menurut bahasa adalah. A. bacaan B. kalamullah C. tulisan D.

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pengertian al-qur an menurut bahasa adalah. A. bacaan B. kalamullah C. tulisan D. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 1. Pengertian al-qur an menurut bahasa adalah. bacaan kalamullah tulisan kitabullah 2. Salah satu fungsi al-qur an yang terdapat pada ayat tersebut adalah. Pedoman hidup

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TAJWID KBM 3 NAMA: KELAS: KBM 3 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. Bahagian

Lebih terperinci

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI

TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI TANDA-TANDA BACAAN RESAM UTHMANI A. TANDA-TANDA WAKAF 1. WAJIB BERHENTI 2. HARAM BERHENTI 3. BERHENTI SEKETIKA 4. PILIHAN Hukum 1. Wajib berhenti Wakaf Mim Mesti diwaqafkan bacaan padanya. Sekiranya dibaca

Lebih terperinci