DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DOKUMEN TIDAK TERKAWAL"

Transkripsi

1 Halaman: 1/ TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pelaksanaan cuti yang dikategorikan di bawah Cuti-Cuti Lain (CCL) iaitu Cuti Rehat selepas berkursus lebih 12 (Dua Belas) bulan, Cuti atas sebab Kecemasan Am, Kemudahan Cuti Haji, Kemudahan Cuti Menjaga Anak dan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikuti Pasangan Mereka Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar Negeri. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi penerimaan, kelulusan, pemakluman dan pelaporan permohonan CCL. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Nombor Dokumen Perintah-Perintah Am (Bab C) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1984 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1986 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 Tajuk Dokumen Cuti Peraturan Mengenai Kelayakan Cuti Haji Di Bawah Perintah-Perintah Am 34 dan 35, Bab C Peraturan Memberikan Kebenaran Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Berdasarkan Laporan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai Gaji Sektor Awam Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 Penjelasan Mengenai Perkara Perkhidmatan Dalam Melaksanakan Pemberian Kemudahan Cuti Menjaga Anak Kemudahan Cuti Menjaga Anak

2 Halaman: 2/23 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun TERMINOLOGI/SINGKATAN Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikuti Pasangan Mereka Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar Negeri - E-Panduan Kemudahan Cuti - Panduan Cuti On Web (Kerani) - Panduan Cuti On Web (Umum) CCL : Cuti-cuti Lain CR : Cuti Rehat CB : Cuti Bersalin CH : Cuti Haji CG : Cuti Gantian CTG : Cuti Tanpa Gaji CTGMA : Cuti Tanpa Gaji Menjaga Anak CTGMP : Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan PTJ : Pusat Tanggungjawab NC : Naib Canselor PEND : Pejabat Pendaftar KB : Ketua Bahagian KPTJ : Ketua Pusat Tanggungjawab KS : Ketua Seksyen KJ : Ketua Jabatan PT : Pegawai Tadbir (Pejabat Pendaftar)

3 Halaman: 3/23 PT PTJ : Pegawai Tadbir (Pusat Tanggungjawab) PL : Pegawai Pelulus PS : Pegawai Penyokong : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pejabat Pendaftar : Pegawai yang Melaksana Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pusat Tanggungjawab Setiausaha Pejabat Pusat Tanggungjawab Pembantu Makmal Pembantu Perpustakaan Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pengurus Asrama Pegawai Sains 5.0 TANGGUNGJAWAB Naib Canselor, Pendaftar, Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Ketua Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan dan Ketua Pusat Tanggungjawab adalah bertanggungjawab untuk menentukan arahan kerja ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi arahan kerja ini.

4 Halaman: 4/ CARTA ALIR CR Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan 7.4 Ada Baki CR ng Di Simpan Isi Borang Permohonan Hantar Borang Permohonan Terima dan Semak Permohonan 7.9 Layak? Dapatkan Sokongan dan Kelulusan KPTJ/KJ 7.11 Sokong/Lulus? Maklum Keputusan KPTJ/KJ Bercuti Lapor Diri Bertugas Cuti Atas Sebab Kecemasan Am Maklum / Lapor ke PTJ Dapatkan Pengesahan Kejadian Isi Borang Permohonan Hantar Borang Permohonan Terima dan Semak Permohonan Dapatkan Sokongan dan Kelulusan KPTJ/KJ Mula Kenal Pasti Jenis CCL Kemudahan Cuti Haji (CH) Isi Borang Permohonan Hantar Borang Permohonan Terima dan Semak Permohonan Disokong? Majukan Borang Permohonan Semak Kelayakan Layak? Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Lulus? Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Laksana Pemantauan Kemaskini Rekod Kemudahan Cuti Menjaga Anak (CTGMA) Layak? Isi Borang Permohonan Hantar Borang Permohonan Terima dan Semak Permohonan Dapatkan Sokongan KPTJ/KJ Disokong? Majukan Borang Permohonan Semak Kelayakan dan Baki CTGMA Layak? Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Lulus? Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Bercuti Laksana Pemantauan Lanjut CTGMA? Lanjut CTGMA Lapor Diri Bertugas CTG Mengikut Pasangan Bertugas/ Berkursus di Dalam Atau Di Luar Negeri (CTGMP) Isi Borang an Hantar Borang an Terima dan Semak Permohonan Dapatkan Sokongan KPTJ/KJ Disokong? Majukan Borang an Semak Kelayakan dan Baki CTGMP Layak? Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Habiskan CR ng Layak Laksana Pemantauan Memulakan CTGMP 7.66 Lanjut CTGMP? Y a Lulus? Lanjut CTGMP Lapor Diri Bertugas Tamat 7.70

5 Halaman: 5/ PROSES TERPERINCI Tindakan Tanggungjawab 7.1 Mula 7.2 Kenalpasti Jenis CCL Kenalpasti jenis cuti CCL yang hendak dipohon berdasarkan syarat-syarat kelayakan. Rujuk: E-Panduan Kemudahan Cuti; Pekeliling Perkhidmatan. Jika memohon : - Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 (Dua Belas) Bulan, ikut langkah 7.3; - Kebenaran Hadir Kerja Atas Sebab Kecemasan Am, ikut langkah 7.14; - Kemudahan Cuti Haji, ikut langkah 7.21; - Kemudahan CTG Menjaga Anak, ikut langkah 7.33; dan - CTG Mengikut Pasangan Kerana Berkursus atau Bertugas di Dalam atau di Luar Negeri ikut langkah CR Selepas Berkursus Lebih 12 (Dua Belas) Bulan Semak dengan rekod baki CR yang disimpan Pastikan ada baki CR maksima sebanyak tujuh (7) hari sebelum memulakan Cuti Berkursus Lebih 12 (dua belas) bulan. 7.4 Ada Baki CR ng Disimpan? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah 7.5 dan 7.69.

6 Halaman: 6/ Lapor Diri Bertugas Lapor diri di PTJ setelah menamatkan kursus/belajar Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada KPTJ/KJ Ikut langkah Isi Borang Permohonan Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 01 (Permohonan Cuti Rehat) jika ada baki CR yang disimpan sebelum berkursus atau cuti belajar yang melebih 12 (Dua Belas) bulan. 7.7 Hantar Borang Permohonan Hantar borang permohonan yang telah lengkap diisi kepada di PTJ. Lampirkan borang pengesahan lapor diri yang telah diperakui oleh KPTJ/KJ. 7.8 Terima dan Semak Permohonan Terima dan semak borang permohonan yang dilampirkan dengan dokumen sokongan. 7.9 Layak? Jika tidak lengkap, minta pemohon melengkapkan. / PT PTJ// KPTJ/KJ Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah PT PTJ/

7 Halaman: 7/ Dapatkan Sokongan dan Kelulusan KPTJ/KJ Dapatkan sokongan dan kelulusan daripada KPTJ/KJ Sokong/Lulus? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Maklum Keputusan KPTJ/KJ Maklum keputusan kepada pemohon dengan mengemukakan salinan borang permohonan Masukkan borang permohonan yang asal ke dalam Fail Cuti Staf Bercuti bercuti mengikut tarikh dan baki kelayakan CR yang telah diluluskan Ikut langkah Cuti Atas Sebab Kecemasan Am Kenal pasti Cuti atas sebab Kecemasan Am jika mengalami kejadian berikut yang menghalang perjalanan ke tempat kerja: tanah runtuh; jambatan runtuh; banjir; gempa bumi; bencana alam; perintah berkurung; dan perintah sekatan am. KPTJ/KJ/ PT PTJ/ PT PTJ/

8 Halaman: 8/23 Rujuk: 7.15 Maklum/Lapor ke PTJ Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun Hubungi PTJ (telefon, e-mel dll) untuk makluman kejadian Dapatkan Pengesahan Kejadian Dapatkan surat perakuan pengesahan kejadian kecemasan am daripada Pegawai Daerah/ Penghulu/ Pejabat Polis/ Jabatan Penerangan/ Jabatan Kebajikan atau Media Massa untuk menyokong pemberian pelepasan/cuti Isi Borang Permohonan Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 20 (Perakuan Hadir Ke Pejabat atas sebab-sebab Kecemasan Am) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah hadir bertugas semula Beri kenyataan pada ruangan ulasan di borang jika permohonan dibuat melebihi tiga (3) hari bekerja setelah hadir bertugas semula Hantar Borang Permohonan Hantar borang permohonan lengkap disertakan surat/dokumen pengesahan kejadian kecemasan am kepada PT PTJ/ di PTJ Terima dan Semak Permohonan Terima dan semak borang permohonan yang dilampir dengan surat/dokumen pengesahan kejadian kecemasan am. PT PTJ/

9 Halaman: 9/ Dapatkan Sokongan dan Kelulusan KPTJ/KJ Hantar borang permohonan yang lengkap untuk dapat sokongan dan kelulusan daripada KPTJ/KJ Rekod kelulusan permohonan ke dalam Sistem e-cuti dan masukkan borang permohonan ke dalam Fail Cuti Staf Ikut langkah Kemudahan Cuti Haji (CH) Kenal pasti syarat dan kelayakan untuk memohon Kemudahan CH dan buat permohonan. Rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1984; Perintah Am Bab C; dan E-Panduan Kemudahan Cuti Isi Borang Permohonan Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 07 (Permohonan Cuti Haji) sebaik sahaja menerima jadual penerbangan dari Tabung Haji atau agensi berkaitan Hantar Borang Permohonan Hantar borang permohonan lengkap yang disertakan jadual penerbangan dari Tabung Haji atau agensi kepada di PTJ Terima dan Semak Permohonan KPTJ/KJ PT PTJ/ Terima dan semak borang permohonan yang dilampirkan dokumen sokongan Hantar borang permohonan untuk dapatkan sokongan. PT PTJ/

10 Halaman: 10/ Disokong? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Majukan Borang Permohonan Majukan borang permohonan yang lengkap dan telah mendapat sokongan KPTJ/KJ ke Pejabat Pendaftar Masukkan salinan borang permohonan ke dalam Fail Cuti Staf Semak Kelayakan Buat penyemakan syarat dan kelayakan pemohon melalui rekod di Fail Pegawai dan Sistem e-ihrams. Rujuk : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1984; Perintah Am Bab C; dan E-Panduan Kemudahan Cuti Layak? Jika ya, ikut langkah KPTJ/KJ/ PT PTJ/ Jika tidak, ikut langkah Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu Hantar borang permohonan beserta surat rasmi untuk memohon kelulusan daripada Kuasa Tertentu iaitu Pendaftar kecuali kelulusan CH dalam kalangan ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) diluluskan oleh Naib Canselor. PT /PT (P/O)

11 Halaman: 11/ Lulus? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Hantar surat rasmi kepada pemohon dan KPTJ/KJ untuk maklum keputusan permohonan (lulus/tidak diluluskan) Laksana Pemantauan Pantau rekod pengambilan CH yang diambil oleh staf supaya tidak melebihi jumlah layak sepatutnya Ikut langkah Kemudahan Cuti Menjaga Anak (CTGMA) Kenalpasti syarat dan kelayakan untuk memohon Kemudahan CTGMA dan buat permohonan. Rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007; Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007; dan E-Panduan Kemudahan Cuti Layak? Jika ya, ikut langkah PT/PT (P/O) PT PTJ/ Jika tidak, ikut langkah Isi Borang Permohonan Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) dalam tempoh 30 (tiga puluh) hari sebelum tamatnya cuti bersalin.

12 Halaman: 12/ Beri kenyataan pada ruangan ulasan di borang, jika permohonan tidak dikemukakan seperti tempoh yang dinyatakan pada Hantar Borang Permohonan Hantar borang permohonan lengkap yang disertakan dengan sijil perakuan bersalin kepada di PTJ Terima dan Semak Permohonan Terima dan semak borang yang dilampir dengan Sijil Perakuan Bersalin Dapatkan Sokongan KPTJ/KJ Hantar borang permohonan yang telah lengkap untuk dapat sokongan daripada KPTJ/KJ Disokong? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Majukan Borang Permohonan Majukan borang permohonan yang lengkap dan telah mendapat sokongan KPTJ/KJ ke Pejabat Pendaftar Masuk salinan borang permohonan ke dalam Fail Cuti Staf. PT PTJ/ KPTJ/KJ PT PTJ/ PT PTJ/ PT PTJ/

13 Halaman: 13/ Semak Kelayakan dan Baki CTGMA Buat penyemakan melalui rekod di Fail Pegawai, Sistem e-ihrams dan juga Sistem e-cuti syarat dan kelayakan pemohon Semak baki kelayakan yang boleh diambil jika pemohon pernah diluluskan CTGMA supaya tidak melebihi jumlah layak sepatutnya Layak? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu 7.44 Lulus? Hantar borang permohonan beserta surat rasmi untuk mohon kelulusan daripada Kuasa Tertentu (Naib Canselor/Pendaftar) Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Hantar surat rasmi kepada pemohon dan KPTJ/KJ untuk maklum keputusan permohonan (lulus/tidak diluluskan) Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai dan hantar ke Pejabat Bendahari bagi tujuan pemberhentian gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah permohonan yang diluluskan diterima Rekod maklumat pemohon serta tarikh CTGMA ke dalam Sistem e-ihrams.

14 Halaman: 14/ Bercuti Mulakan CTGMA mengikut tempoh yang diluluskan seperti berikut: 7.47 Laksana Pemantauan tempoh kemudahan CTGMA akan bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh CB bagi pegawai yang menggunakan kemudahan CB; tempoh kemudahan CTGMA akan bermula pada tarikh pegawai melahirkan anak bagi pegawai yang telah menggunakan sepenuhnya kemudahan CB Pantau rekod pengambilan Kemudahan CTGMA yang diambil oleh staf supaya tidak melebihi jumlah kelayakan maksimum 1,825 hari (5 tahun) sepanjang tempoh perkhidmatan Kemaskini rekod di Sistem e-ihrams dan Fail Pegawai Lanjut CTGMA? Jika ya, ulang semula langkah 7.35 hingga langkah Jika tidak, ikut langkah Lapor Diri Bertugas Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan). NC/Pendaftar/ KPTJ/KJ/PT PTJ/// Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada KPTJ/KJ Majukan borang lapor diri yang telah disahkan oleh KPTJ/KJ ke Pejabat Pendaftar.

15 Halaman: 15/ Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai dan hantar ke Pejabat Bendahari untuk mengaktifkan semula gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh borang lapor diri diterima Ikut langkah Lanjut CTGMA Terima surat kelulusan permohonan untuk melanjutkan CTGMA dari Pejabat Pendaftar Mula CTGMA sehingga tempoh yang telah diluluskan Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai dan hantar ke Pejabat Bendahari untuk lanjutkan pemberhentian gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan yang diluluskan diterima Rekod tarikh pelanjutan CTGMA ke dalam Sistem e-ihrams dan Fail Pegawai Ikut langkah CTG Mengikut Pasangan Bertugas/Berkursus di Dalam atau di Luar Negeri (CTGMP) Kenalpasti syarat dan kelayakan untuk memohon CTGMP dan buat permohonan. Rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 29 Tahun 2009; E-Panduan Kemudahan Cuti.

16 Halaman: 16/ Isi Borang Permohonan Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 15 (Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar Negeri) dua (2) minggu sebelum hendak memulakan CTGMP Beri kenyataan pada ruangan ulasan di borang, jika permohonan dikemukakan kurang daripada tempoh yang dinyatakan pada Hantar Borang Permohonan Hantar borang permohonan lengkap yang disertakan dengan surat arahan bertugas atau diluluskan berkursus oleh Ketua Jabatan kepada PT PTJ/ di PTJ Terima dan Semak Permohonan Terima dan semak borang permohonan serta pastikan dilampir dengan dokumen sokongan Dapatkan Sokongan KPTJ/KJ Hantar borang permohonan yang lengkap untuk dapat sokongan daripada KPTJ/KJ Disokong? Jika ya, ikut langkah /PT PTJ/ PT PTJ/ KPTJ/KJ/ PT PTJ/ Jika tidak, ikut langkah 7.69.

17 Halaman: 17/ Majukan Borang Permohonan Majukan borang permohonan yang lengkap dan telah mendapat sokongan KPTJ/KJ ke Pejabat Pendaftar Masuk salinan borang permohonan ke dalam Fail Cuti Staf Semak Kelayakan dan Baki CTGMP Buat penyemakan syarat dan kelayakan pemohon melalui rekod di Fail Pegawai dan Sistem e-ihrams Semak baki kelayakan dan tempoh diluluskan CTGMP yang telah diambil jika pemohon pernah diluluskan CTGMP supaya tidak melebihi jumlah layak sepatutnya Layak? Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah Mohon Kelulusan Kuasa Tertentu 7.61 Lulus? Hantar borang permohonan beserta surat rasmi untuk mohon kelulusan daripada Kuasa Tertentu (Naib Canselor/Pendaftar) Jika ya, ikut langkah Jika tidak, ikut langkah PT PTJ/ NC/Pendaftar/ 7.62 Maklum Keputusan Kuasa Tertentu Hantar surat rasmi kepada pemohon dan KPTJ/KJ untuk maklum keputusan permohonan (lulus/tidak diluluskan).

18 Halaman: 18/ Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai dan hantar ke Pejabat Bendahari bagi tujuan pemberhentian gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja setelah permohonan yang diluluskan diterima Rekod maklumat pemohon serta tarikh CTG ke dalam Sistem e-ihrams Ikut langkah 7.64 bagi permohonan lanjut CTGMP Habiskan CR ng Layak Semak baki CR pada tahun semasa di Sistem e-cuti dan jika ada baki maklum kepada pemohon supaya menghabiskan CR yang masih layak sebelum memulakan CTGMP Luput baki CR yang tidak dihabiskan pada tahun semasa di Sistem e-cuti Cetak penyata cuti, sahkan dan fail dalam Fail Cuti Staf Laksana Pemantauan Pantau rekod pengambilan CTGMP yang diambil oleh staf. Tempoh CTG terhad kepada tiga (3) tahun sahaja atau selama tempoh berkhidmat/berkursus pasangan pegawai, mana yang lebih pendek; CTG yang berikutnya hanya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama satu (1) tahun dari tarikh CTG sebelumnya tamat. PT PTJ/ Kemaskini rekod di Sistem e-ihrams dan Fail Pegawai Memulakan CTGMP Mula CTGMP mengikut tarikh dan tempoh yang telah diluluskan.

19 Halaman: 19/ Lanjut CTGMP? Jika ya, ulang semula langkah 7.52 hingga 7.68 kecuali pada langkah 7.63 dan Jika tidak, ikut langkah Lapor Diri Bertugas Isi borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan) Dapatkan pengesahan lapor diri bertugas semula daripada KPTJ/KJ Majukan borang lapor diri yang telah disahkan oleh KPTJ/KJ ke Pejabat Pendaftar Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai dan hantar ke Pejabat Bendahari untuk mengaktifkan semula gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh borang lapor diri diterima Lanjut CTGMP Terima surat kelulusan permohonan untuk melanjutkan CTGMP dari Pejabat Pendaftar Mula CTGMP sehingga tempoh yang telah diluluskan Sedia Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai dan hantar ke Pejabat Bendahari untuk lanjutkan pemberhentian gaji dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan yang diluluskan diterima. NC/Pendaftar/ KPTJ/KJ/PT PTJ/// Rekod tarikh pelanjutan CTGMP ke dalam Sistem e-ihrams Ikut langkah 7.69

20 Halaman: 20/ Kemaskini Rekod Masukkan kelulusan permohonan CR selepas berkursus lebih 12 (Dua Belas) bulan, Cuti atas sebab Kecemasan Am, CH, CTGMA dan CTGMP ke dalam Sistem e-cuti/e-ihrams selewat-lewatnya tiga (3) hari selepas kelulusan diterima Masukkan permohonan yang tidak diluluskan ke dalam Sistem e-cuti selewat-lewatnya tiga (3) hari bekerja selepas keputusan diterima Masuk ke dalam Fail Cuti Staf/Fail Pegawai manamana rekod kualiti yang berkenaan: Borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 01 (Permohonan Cuti Rehat) yang lengkap bagi Anggota Keselamatan Bertugas Syif (AKBS) dan permohonan cuti yang diuruskan secara manual jika sistem e-cuti tidak berfungsi; Borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 20 (Perakuan Hadir Ke Pejabat atas sebabsebab Kecemasan Am) Borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 07 (Permohonan Cuti Haji) Borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) Borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 15 (Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang Mengikuti Pasangan Bertugas atau berkursus Di dalam atau Di luar Negeri) Borang SOK/BUM/BR01/B-Cuti 10 (Borang Melapor Diri bagi pegawai yang menamatkan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan). Surat rasmi kelulusan Kuasa Tertentu Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai Tamat PT (P/O)/ PT (P/O)/ PT (P/O)/

21 Halaman: 21/ REKOD KUALITI Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod 1. UPM/(No. Staf) Fail Pegawai SOK/BUM/BR01/B-Cuti 07 (Permohonan Cuti Haji) yang lengkap SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) yang lengkap SOK/BUM/BR01/B-Cuti 15 (Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar Negeri) yang lengkap Surat permohonan CTG Surat kelulusan CTG Surat kelulusan permohonan CH Jadual penerbangan Haji Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai yang lengkap Dokumen sokongan CTG Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar negeri 2. UPM/CUTI/(No. Staf) Fail Cuti Staf SOK/BUM/BR01/B-Cuti 01 (Permohonan Cuti Rehat) yang lengkap bagi Anggota Keselamatan Bertugas Syif (AKBS) dan permohonan cuti yang diuruskan secara manual jika sistem e-cuti tidak berfungsi SOK/BUM/BR01/B-Cuti 02 (Permohonan Cuti Berekod) yang lengkap SOK/BUM/BR01/B-Cuti 07 (Permohonan Cuti Haji) yang lengkap Tanggungjawab Menyelenggara PT (P/O) Seksyen Pengurusan Rekod dan Data PT PTJ Tempat dan Tempoh Simpanan Bilik Rekod Fail Pejabat Pendaftar Sepanjang tempoh perkhidmatan PTJ Sepanjang tempoh perkhidmatan Kuasa Melupus Pendaftar Arkib PTJ

22 Halaman: 22/23 Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod SOK/BUM/BR01/B-Cuti 03 (Permohonan Cuti Separuh Gaji/Tanpa Gaji/Lanjutan) yang lengkap SOK/BUM/BR01/B-Cuti 15 (Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang Mengikut Pasangan Bertugas atau berkursus Di dalam atau Di luar negeri) yang lengkap surat pengesahan kejadian kecemasan am daripada Pegawai Daerah, Penghulu, Pejabat Polis, Jabatan Penerangan, Jabatan Kebajikan, Media Massa Sijil Perakuan Bersalin Surat permohonan CTG Surat kelulusan CTG Surat kelulusan permohonan CH Jadual penerbangan Haji Penyata Perubahan Pendapatan Seseorang Pegawai yang lengkap Dokumen sokongan CTG Mengikut Pasangan Bertugas atau Berkursus Di dalam atau Di luar negeri Surat pengesahan lapor diri daripada Cuti Belajar/Berkursus Penyata Tahunan Cuti Staf 3. e-ihrams Sistem Bersepadu Pengurusan Sumber Manusia (Integrated Human Resource Management Systems) Tanggungjawab Menyelenggara Pegawai Teknologi Maklumat idec Tempat dan Tempoh Simpanan idec Kuasa Melupus

23 Halaman: 23/23 4. Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod e-cuti Sistem Permohonan Cuti Online ( UPM/(kod PTJ /500-9/1 (Pengurusan Hal Ehwal Cuti) UPM/(kod PTJ /100-43/2/7 (Sistem e-cuti) 9.0 SEJARAH SEMAKAN No. Isu No. Semakan No. CPD Keseluruhan SOK (BUM) 3/2011 SOK (BUM) 3/2012 Tanggungjawab Menyelenggara Pegawai Teknologi Maklumat idec Kelulusan Mesyuarat Keluaran Pertama untuk satu pensijilan Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Kali ke-2 Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar kali Ke-231 Tempat dan Tempoh Simpanan idec PTJ Disedia/ Disemak Oleh KB Pengurusan Sumber Manusia KB Pengurusan Sumber Manusia KB Pengurusan Sumber Manusia Disahkan Oleh Kuasa Melupus PTJ Tarikh Kuat kuasa WP 15/02/2011 WP 08/08/2011 WP 09/05/2012

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KONGAN

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KONGAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti Separuh Gaji (CSG), Cuti Tanpa Gaji (CTG) dan permohonan lanjutan daripada bercuti separuh gaji dan tanpa

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti Separuh Gaji (CSG), Cuti Tanpa Gaji (CTG) dan permohonan lanjutan daripada bercuti separuh gaji dan tanpa

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Permohonan Cuti Tidak Berekod (CTB). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi pengurusan penerimaan permohonan CTB staf. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

S SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA OKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/AK01/Cuti 03 ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SAKIT STAF TETAP

S SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA OKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/AK01/Cuti 03 ARAHAN KERJA PENGURUSAN CUTI SAKIT STAF TETAP S S Halaman: 1/27 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan CS staf berjawatan tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi pengurusan penerimaan, permohonan dan kelulusan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

SOKONGAN. Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap.

SOKONGAN. Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap. Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap. Prosedur ini meliputi permohonan, penerimaan dan kelulusan Cuti yang merangkumi kategori

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf tetap yang tidak memilih skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) semasa

Lebih terperinci

Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan

Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan BERILMU BERBAKTI WITh KNOWLEDGE WE SERVE Kit Amalan Pengurusan Cuti dalam Perkhidmatan Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan Pejabat Pendaftar Kandungan 1. Pengenalan 3 2. Proses Permohonan Cuti Online

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan Cuti staf tetap. Prosedur ini meliputi permohonan, penerimaan dan kelulusan Cuti yang merangkumi kategori

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Pelanjutan Tempoh Percubaan dan Pemberian Taraf Berpencen staf 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF Kod Dokumen: UPM/P013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara pengendalian Kursus Induksi Modul Umum staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi Kursus Induksi untuk staf Kumpulan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P006 PROSEDUR PERSARAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P006 PROSEDUR PERSARAAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan persaraan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua penerimaan, penyediaan, kelulusan bayaran faedah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. KESELAMATAN DAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran Cuti Belajar dan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P008. PROSEDUR PENCEN TERBITAN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P008. PROSEDUR PENCEN TERBITAN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengurusan pencen terbitan staf di Universiti Putra Malaysia yang meninggal dunia semasa dalam perkhidmatan. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan mengenai proses tuntutan dan permohonan pembiayaan rawatan perubatan yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P003 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PROFESOR MADYA Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Madya. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penerimaan permohonan sehingga surat

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN PEJABAT AFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR//P004 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Kanan. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus. Skop prosedur ini meliputi permohonan tambahan peruntukan belanja mengurus

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P009 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. 2.0 SKOP Prosedur

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Pas Sementara disediakan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua urusan permohonan Pas Sementara bagi syarikat /

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan kaedah permohonan dan kelulusan cuti belajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua kemudahan cuti belajar pegawai UPM. Tafsiran

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P016

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P016 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan tatatertib bagi staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi urusan penentuan jenis kesalahan untuk

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonan pindahan peruntukan belanja mengurus Pusat Tanggungjawab. Skop prosedur ini meliputi permohonan pindahan peruntukan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana di Universiti

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan permohonan ke luar negara. 2.0 SKOP Prosedur ini melibatkan penerimaan dan semakan permohonan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH GURU BAHASA (TETAP) SERTA TUTOR Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa serta Tutor di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01 M / S : 1 / 10 1.0 TUJUAN Untuk memastikan urusan gaji dan elaun kakitangan Universiti Pendidikan Sultan Idris dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang berkuat kuasa. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan penerbitan korporat universiti yang diuruskan oleh Pejabat Pemasaran dan Komunikasi. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan pengendalian pelawat universiti (dalam dan luar negara). Prosedur ini merangkumi proses bagi penerimaan permohonan, memberi maklum

Lebih terperinci

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaporkan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan/keracunan pekerjaan di UPM, menjalankan siasatan terhadap notifikasi, mengemaskini data

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaporkan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan/keracunan pekerjaan di UPM, menjalankan siasatan terhadap notifikasi, mengemaskini data

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pengiklanan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara Permohonan Papan Tanda mudah alih dilaksanakan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi kaedah pemprosesan bagi Permohonan Papan Tanda mudah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL TAMAN UNIVERSITI Halaman: 18 Tarikh: 9032012 1. TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2. SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan Pelan Strategi UPM. Prosedur ini melibatkan proses semakan terakhir hingga status terkini

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Kod Dokumen : UPM/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf dan pelajar UPM. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua jenis pembayaran dan pelarasan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara permohonanan dan pelarasan wang pendahuluan serta pelarasan kad korporat. 2.0 SKOP Meliputi semua

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P002 PROSEDUR PELANTIKAN PENSYARAH DAN GURU BAHASA (TETAP) Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan Pensyarah dan Guru Bahasa di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. KOLEJ-KOLEJ Kod Dokumen: UPM/OPR/KOLEJ/P002. PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU Tarikh: 19/11/2015 Halaman 1/6 1.0 TUJUAN Menjelaskan proses persediaan penempatan dan pendaftaran masuk pelajar baharu. 2.0 SKOP Skop prosedur ini menjelaskan kaedah persediaan penempatan dan pendaftaran pelajar baharu

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan makmal/bengkel di Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan operasi harian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mengenai proses pengauditan yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan pengauditan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan. Prosedur ini merangkumi kaedah perancangan, pelaksanaan dan penyediaan laporan verifikasi. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara bagaimana pemantauan terhadap operasi Pusat Data bagi memastikan operasi pusat data tidak terdedah kepada pengubahsuaian tanpa kuasa, pendedahan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Halaman: 1/14 Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses pengurusan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL Halaman: 1/7 No. Semakan: 02 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan tatacara pembayaran dengan Pesanan Belian (PO) kepada pembekal/kontraktor. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-UI/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pengendalian pengurusan mesyuarat tatatertib bagi staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi urusan penentuan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PENGAJIAN Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemarkahan dan penggredan kursus pelajar program pengajian peringkat prasiswazah. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi aktivitimoderasi pemarkahan,

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH PENGAJIAN Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengurusan biasiswa/bantuan kewangan kepada pelajar siswazah Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan cara-cara mengendalikan urusan bersara pilihan bagi staf di Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi persaraan pilihan

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci