Pengenalan Modul Terimaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Pengenalan Modul Terimaan"

Transkripsi

1 ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Terimaan... 1 Sub Modul Terimaan Bayaran... 2 Terimaan Bayaran Kewangan... 3 Terimaan Bayaran Pelajar... 5 Sub Modul Penyelenggaraan... 8 Jenis Urusniaga... 9 Mod Terima Jenis Cek Kod Penghutang Kategori Pembayar Sub Modul Laporan Laporan Terimaan Vot Sub Modul Pertanyaan Pertanyaan Sub Modul Cetakan Semula Cetakan Semula... 21

2 Pengenalan Modul Terimaan Modul Terimaan dibangunkan untuk digunakan khusus di Pejabat Bendahari yang menguruskan segala kutipan wang (termasuk tunai, cek, draf bank, kiriman wang, wang pos dan lain lain daripada pelbagai pihak. Kutipan menggunakan Buku Resit masih tertakluk kepada Pekeliling Bendahari Bil. 12/2001. Antara sub modul yang terkandung di dalam modul ini adalah: 1. Sub Modul Terimaan Bayaran 2. Sub Modul Penyelenggaraan 3. Sub Modul Laporan 4. Sub Modul Pertanyaan 5. Sub Modul Cetakan Semula Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 1

3 Sub Modul Terimaan Bayaran 1.0 Klik ikon Terimaan Bayaran di bawah modul PENERIMAAN, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 1.0 : Menu Bagi Sub Modul Terimaan Bayaran Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 2

4 Terimaan Bayaran Kewangan FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat terimaan bayaran kewangan. 1.1 Klik menu Terimaan Bayaran Kewangan pada sub modul TERIMAAN BAYARAN. Skrin berikut akan dipaparkan. vi vii viii i ii iv v iii * Skrin 1.1(a): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Kewangan) Langkah langkah untuk membuat terimaan bayaran kewangan: i) Pilih Kategori Pembayar sama ada ORANG AWAM, STAF atau SYARIKAT. Sekiranya kategori pembayaran adalah Staf atau Syarikat, senarai pembayar adalah mengikut kategori yang telah dipilih. Sekiranya kategori Orang Awam dipilih, sila masukkan Maklumat Pembayar [rujuk skrin 1.1(b)]. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 3

5 Skrin 1.1 (b): Maklumat Pembayar ii) Pilih Jenis Urusniaga. Senarai Pembayar adalah mengikut jenis urusniaga yang telah dipilih. iii) Masukkan Tujuan. iv) Pilih Mod Terimaan. Sekiranya mod terimaan adalah cek, bank draf, M.O/P.O atau Pindah Telegrafik, masukkan atau kemaskini maklumat terimaan di bahagian Maklumat Pembayaran [*]. v) Pilih Bank UTeM. vi) Klik ikon untuk Simpan Rekod. Resit akan dihasilkan oleh sistem secara automatik. vii) Klik ikon untuk mencetak semula resit tersebut. viii) Klik ikon untuk Rekod Baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 4

6 Terimaan Bayaran Pelajar FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penerimaan pembayaran untuk kategori pelajar UTeM. 1.2 Klik menu Terimaan Bayaran Pelajar pada sub modul TERIMAAN BAYARAN, skrin berikut akan dipaparkan. i ii Skrin 1.2(a): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Pelajar) Langkah langkah untuk membuat terimaan bayaran pelajar: i) Pilih Jenis sama ada TP Terimaan Pelajar atau TB Terimaan Biasiswa. ii) Sekiranya pilih TP Terimaan Pelajar, klik untuk menentukan Mod Terimaan. Sekiranya Mod Terimaan adalah tunai, skrin berikut akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 5

7 iii iv Skrin 1.2(b): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Pelajar) [Jenis: Terimaan Pelajar, Mod Terimaan: Tunai] iii) iv) Masukkan Tujuan terimaan. Double click pada rekod untuk kemaskini. Klik Kemaskini Ke Senarai. v) Sekiranya Mod Terimaan [rujuk skrin 1.2(a)] adalah bank draf/ cek/ M.O/P.O, skrin berikut akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 6

8 x xi vi vii viii ix Skrin 1.2(c): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Pelajar) [Jenis: Terimaan Pelajar, Mod Terimaan: Bank Draf] vi) vii) viii) ix) Double click rekod dan lakukan proses kemaskini di bahagian Maklumat Transaksi. Klik Kemaskini Ke Senarai. Masukkan Maklumat Pembayaran yang berkaitan. Klik Tambah Ke Senarai untuk tambah rekod ke dalam senarai. Klik Hapus Dari Senarai untuk hapuskan rekod yang dipilih dari senarai. x) Klik ikon untuk Simpan Rekod. Paparan cetakan resit akan dipaparkan. xi) No. Resit akan dijana secara automatik oleh sistem. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 7

9 Sub Modul Penyelenggaraan 2.0. Klik ikon PENYELENGGARAAN di bawah modul PENERIMAAN, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 2.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 8

10 Jenis Urusniaga FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan jenis urus niaga 2.1. Klik menu Jenis Urus Niaga pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan: iv v iii i ii Skrin 2.1: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Urus Niaga) Langkah langkah untuk membuat penyelenggaraan jenis urusniaga: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan Kod dan Keterangan. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod. iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 9

11 Mod Terima FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan mod terima Klik menu Mod Terima pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan: iv v iii i ii Skrin 2.2: Skrin Penyelenggaraan (Mod Terima) Langkah langkah untuk membuat penyelenggaraan mod terima: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan Kod dan Keterangan. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod. iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 10

12 Jenis Cek FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan jenis cek Klik menu Jenis Cek pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan: iv v iii i ii Skrin 2.3: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Cek) Langkah langkah untuk membuat penyelenggaraan jenis cek: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan Kod dan Keterangan. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod. iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 11

13 Kod Penghutang FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan kod penghutang Klik menu Kod Penghutang pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan: iv v iii i ii Skrin 2.4: Skrin Penyelenggaraan (Kod Penghutang) Langkah langkah untuk membuat penyelenggaraan kod penghutang: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan Kod dan Keterangan. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod. iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 12

14 Kategori Pembayar FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan kategori pembayar Klik menu Kategori Pembayar pada sub modul PENYELENGGARAAN, skrin berikut akan dipaparkan: iv v iii i ii Skrin 2.5: Skrin Penyelenggaraan (Kategori Pembayar) Langkah langkah untuk membuat penyelenggaraan kategori pembayar: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan Kod dan Keterangan. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod. iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 13

15 Sub Modul Laporan 3. Klik ikon LAPORAN di bawah modul PENERIMAAN, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 3.0: Menu Bagi Sub Modul Laporan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 14

16 Laporan Terimaan Vot FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk memaparkan laporan terimaan Klik menu Laporan Terimaan Vot pada sub modul LAPORAN, skrin berikut akan dipaparkan: i ii Langkah langkah untuk memaparkan laporan: Skrin 3.1(a): Skrin Laporan (Laporan Terimaan Vot) i) Pilih Jenis Laporan di dalam Senarai Laporan. ii) Pilih Tarikh dan Vot di bahagian Kriteria Carian. Klik Papar. Laporan akan dipaparkan berdasarkan kriteria carian yang telah dibuat dan jenis laporan yang dipilih. Skrin 3.1(b) akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 15

17 Skrin 3.1(b): Skrin Laporan (Laporan Terimaan Vot) paparan laporan iii) Klik ikon untuk mencetak laporan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 16

18 Sub Modul Pertanyaan 4. Klik ikon PERTANYAAN di bawah modul PENERIMAAN, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Pertanyaan Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 17

19 Pertanyaan FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat pertanyaan berkaitan penerimaan pembayaran Klik menu Pertanyaan pada sub modul PERTANYAAN, skrin berikut akan dipaparkan: i ii iii Skrin 4.1(a): Skrin Pertanyaan (Pertanyaan) Langkah langkah untuk membuat pertanyaan: i) Tick pada kategori yang ingin dibuat pertanyaan dan masukkan maklumat carian. ii) Klik Papar. iii) Hasil carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. Skrin berikut akan dipaparkan: Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 18

20 Skrin 4.1(b): Skrin Pertanyaan (Pertanyaan) Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 19

21 Sub Modul Cetakan Semula 5. Klik ikon Cetakan Semula di bawah modul PENERIMAAN, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 5.0: Menu Bagi Sub Modul Cetakan Semula Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 20

22 Cetakan Semula FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat cetakan semula resit Klik menu Cetakan Semula pada sub modul Cetakan Semula, skrin berikut akan dipaparkan: i ii Langkah langkah untuk membuat cetakan semula: Skrin 5.1(a): Skrin Cetakan Semula (Cetakan Semula) i) Buat carian sama ada mengikut NAMA atau NO RESIT. Klik butang Cari. ii) Rekod carian akan dipaparkan. Double click untuk membuat cetakan semula resit tersebut. Skrin 5.1(b) akan dipaparkan. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 21

23 iii Skrin 5.1(b): Skrin Cetakan Semula (Cetakan Semula) paparan resit iii) Klik ikon untuk mencetak semula resit. Hakcipta Pusat Komputer, UTeM ms 22

Pengenalan Modul Pendaftaran Syarikat (Web)

Pengenalan Modul Pendaftaran Syarikat (Web) ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Pendaftaran Syarikat (Web)... 1 Pendaftaran Syarikat (User ID dan Password)... 1 Login ke dalam sistem... 4 Sub Modul Pendaftaran Syarikat Berdaftar... 7 Maklumat Asas...

Lebih terperinci

Versi Dokumen: 1.0 ISI KANDUNGAN

Versi Dokumen: 1.0 ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Pelaburan Simpanan Tetap... 2 Sub Modul Permohonan... 3 Permohonan Baru... 4 Baharui/ Keluar... 6 Sub Modul Sokongan... 7 Baru... 7 Baharui/ Keluar... 9 Sub Modul Kelulusan...

Lebih terperinci

Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web)

Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web) ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web)... 1 Sub Modul Permohonan... 2 Sub Modul Cetakan... 5 Sub Modul Pengesahan... 6 Sub Modul Pembatalan... 8 Sub Modul Status Permohonan... 9

Lebih terperinci

Pengenalan Modul Penyesuaian Bank

Pengenalan Modul Penyesuaian Bank ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Penyesuaian Bank... 1 Sub Modul Maklumat Penyata Bank... 2 Kemasukan Penyata Bank Secara Manual... 3 Kemasukan Data Melalui Media... 5 Sub Modul Penyesuaian... 6 Proses Penyesuaian

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web)... 1 Sub Modul Permohonan... 2 Sub Modul Pengesahan... 8 Sub Modul Pembatalan...

ISI KANDUNGAN. Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web)... 1 Sub Modul Permohonan... 2 Sub Modul Pengesahan... 8 Sub Modul Pembatalan... ISI KANDUNGAN Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web)... 1 Sub Modul Permohonan... 2 Sub Modul Pengesahan... 8 Sub Modul Pembatalan... 10 Pengenalan Modul Tuntutan Kerja Lebih Masa (Web) Modul

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN. Sub Modul Daftar PTj Pengguna... 1 Daftar PTj Pengguna... 2 Contoh Penambahbaikan... 4 Nota Tambahan... 8

ISI KANDUNGAN. Sub Modul Daftar PTj Pengguna... 1 Daftar PTj Pengguna... 2 Contoh Penambahbaikan... 4 Nota Tambahan... 8 ISI KANDUNGAN Sub Modul Daftar PTj Pengguna... 1 Daftar PTj Pengguna... 2 Contoh Penambahbaikan... 4 Nota Tambahan... 8 Sub Modul Daftar PTj Pengguna FUNGSI: Untuk mendaftarkan staf bagi tujuan staf boleh

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws MODUL TERIMAAN

KURSUS HANDS ON espkws MODUL TERIMAAN KURSUS HANDS ON espkws MODUL TERIMAAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. Kemaskini terkini : Jun 2013 1 MODUL TERIMAAN Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. Sekolah boleh mengeluarkan resit

Lebih terperinci

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL E-KLINIK(WEB ) Versi Dokumen: 1.0 ISI KANDUNGAN

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL E-KLINIK(WEB ) Versi Dokumen: 1.0 ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB WEB)... 2 Pengenalan Modul E-Klinik... 2 E-Klinik... 3 Paparan Staf... 4 Tuntutan Klinik... 8 Senarai Rawatan Belum Tuntut... 11 SISTEM MAKLUMAT SUMBER

Lebih terperinci

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN) ISI KANDUNGAN SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)... 1 TERIMAAN ASET (PESANAN TEMPATAN)... 2 PENDAFTARAN ASET (PESANAN TEMPATAN)... 4 AGIH PENYELIA ASET (PEGAWAI ASET PTJ)..9 STATUS ASET (PESANAN TEMPATAN)...

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu Disediakan oleh : Mohd Fazdlie (Unit Akaun - Baitulmal) 1 LOGIN PENGGUNA Berikut adalah langkah-langkahnya.. LANGKAH 1 : Masuk ke laman sesawang Sistem

Lebih terperinci

ISI KANDUNGAN 1.0 ADUAN KEROSAKAN Aduan Kerosakan (Pembangunan) Agihan Penyelia Tindakan Penyelia 7

ISI KANDUNGAN 1.0 ADUAN KEROSAKAN Aduan Kerosakan (Pembangunan) Agihan Penyelia Tindakan Penyelia 7 ISI KANDUNGAN 1.0 ADUAN KEROSAKAN 4 1.1. Aduan Kerosakan (Pembangunan) 4 1.2. Agihan Penyelia 6 1.3. Tindakan Penyelia 7 1.4. Tindakan Penyelia (Helpdesk) 9 SISTEM MAKLUMAT FASILITI Fungsi : Sistem ini

Lebih terperinci

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN) ISI KANDUNGAN SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)... 1 TERIMAAN ASET (PESANAN TEMPATAN)... 2 PENDAFTARAN ASET (PESANAN TEMPATAN)... 4 AGIH PENYELIA ASET (PEGAWAI ASET PTJ)..9 STATUS ASET (PESANAN TEMPATAN)...

Lebih terperinci

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws MODUL BAYARAN

KURSUS HANDS ON espkws MODUL BAYARAN KURSUS HANDS ON espkws MODUL BAYARAN Kemaskini terkini : September 2012 1 MODUL BAYARAN 2 Daftar No. Baucar 1 2 3 1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi. 2. Kuncimasuk no.baucar seperti

Lebih terperinci

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) Manual Operasi: SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH 1 Log Masukkan ID kakitangan dan klik butang Log Masuk. 2 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M ) LANGKAH

Lebih terperinci

Panduan untuk Permohonan Tuntutan Lebih Masa

Panduan untuk Permohonan Tuntutan Lebih Masa Panduan untuk Permohonan Tuntutan Lebih Masa A. Permohonan Tuntutan Lebih Masa B. Kemaskini Tuntutan Lebih Masa C. Hapus Tuntutan Lebih Masa D. Cetak Penyata Tuntutan Lebih Masa A. Permohonan Tuntutan

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws MODUL PENYESUAIAN BANK

KURSUS HANDS ON espkws MODUL PENYESUAIAN BANK KURSUS HANDS ON espkws MODUL PENYESUAIAN BANK Kemaskini terkini : Jun 2013 1 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank Penyediaan Penyata Pilih bulan dan tahun, kemudian klik Carian. Tambah Baki Bank 1 2 1. Kunci

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU)

MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) Tarikh Kuatkuasa 31/07/2013 CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia Manual Pengguna Sistem etender adalah sistem yang digunakan oleh, Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia untuk proses pengiklanan tawaran Sebut Harga dan Tender universiti. Manual Pengguna ini masih

Lebih terperinci

Manual Pengguna. untuk. Sistem e-lesen DBKL/MANUAL/DOC014 VERSI 1.0. Modul Pengguna Awam (Pendaftaran Secara Atas Talian) Disediakan oleh

Manual Pengguna. untuk. Sistem e-lesen DBKL/MANUAL/DOC014 VERSI 1.0. Modul Pengguna Awam (Pendaftaran Secara Atas Talian) Disediakan oleh Manual Pengguna untuk Sistem e-lesen DBKL/MANUAL/DOC014 VERSI 1.0 Modul Pengguna Awam (Pendaftaran Secara Atas Talian) Disediakan oleh MysysNet Sdn Bhd Sulit Isi Kandungan KAWALAN VERSI...3 PEMILIK/AUTHOR...

Lebih terperinci

Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna Pembekal

Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna Pembekal LAPORAN Tajuk 10 : LAPORAN 10.1 Laporan Laporan yang boleh di jana oleh Pembekal adalah seperti berikut :- Peranan Jenis Laporan Pembekal 1. Laporan Pesanan Kerajaan 2. Laporan Pengesanan Pesanan Kerajaan

Lebih terperinci

CARTA ALIR MODUL PERPINDAHAN

CARTA ALIR MODUL PERPINDAHAN ISI KANDUNGAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN ASET... 1 PERMOHONAN... 2 SOKONGAN PEGAWAI ASET PTJ... 6 PERSETUJUAN STAF... 7 KELULUSAN KETUA PTJ... 8 PENGESAHAN UNIT REKOD ASET... 9 SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN

Lebih terperinci

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR MULA

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR MULA MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANAA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU) Tarikh Kuatkuasa 01/06/2013 CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

SISTEM MAKLUMAT FASILITI

SISTEM MAKLUMAT FASILITI ISI KANDUNGAN SISTEM MAKLUMAT FASILITI... 1 ADUAN KEROSAKAN (PUSAT KOMPUTER)... 4 TERIMAAN HELPDESK (AUTO ASSIGN)... 6 TINDAKAN JURUTEKNIK... 8 PENGESAHAN JURUTEKNIK KANAN... 10 PENGESAHAN PENGGUNA...

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/AK008/AKN. ARAHAN KERJA MENGINPUT BIL TUNAI Tarikh: 22/08/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/AK008/AKN. ARAHAN KERJA MENGINPUT BIL TUNAI Tarikh: 22/08/2011 Halaman: 1/7 Tujuan : Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara menginput bil tunai menggunakan Sistem Bil Tunai. 1. Terima Penyata Hantaran Bil Tunai (SOK/KEW/BR044/AKN) beserta salinan merah

Lebih terperinci

Manual Pendaftaran Akaun Sistem Pembekal PAIP 1. Pendaftaran Maklumat Peribadi

Manual Pendaftaran Akaun Sistem Pembekal PAIP 1. Pendaftaran Maklumat Peribadi Manual Pendaftaran Akaun Sistem Pembekal PAIP 1. Pendaftaran Maklumat Peribadi Gambar diatas menunjukkan paparan log-masuk pada sistem pembekal, untuk logmasuk sistem tersebut, pengguna memerlukan akaun

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON) MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON) Jabatan Bendahari JANUARI 2013 KANDUNGAN - PEMOHON 1.0 PENGENALAN SISTEM... 2 2.0 PERMOHONAN BARU... 4 2.1 Pendahuluan Diri... 4 2.1.1 Ringkasan Proses Pendahuluan

Lebih terperinci

DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API

DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API Lampiran 2 DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API BIL. NAMA PEMEGANG KUNCI NO. PEKERJA TARIKH MULA TARIKH TAMAT 6 Lampiran 3 LAPORAN BERKALA PENGENDALIAN PETI BESI/KABINET KALIS API PERKARA

Lebih terperinci

Pegawai Padanan 1. Laporan Permintaan

Pegawai Padanan 1. Laporan Permintaan TAJUK 9: LAPORAN Tajuk 9: LAPORAN Pengguna-pengguna modul Kontrak Pusat seperti Peminta, Pelulus, Pegawai Padanan Bayaran serta Pembekal dibenarkan untuk menjana pelbagai jenis laporan yang berkaitan.

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM e-klinik PANEL SIRIM BERHAD https://kpanel.sirim.my

MANUAL PENGGUNA SISTEM e-klinik PANEL SIRIM BERHAD https://kpanel.sirim.my MANUAL PENGGUNA SISTEM e-klinik PANEL SIRIM BERHAD https://kpanel.sirim.my Garispanduan ini merupakan penerangan ringkas bagi penggunaan Sistem Klinik Panel SIRIM Berhad Disediakan oleh Seksyen Pembangunan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI MELALUI PORTAL MYUPSI (MISCELLANEOUS ADVANCE APPLICATION USING MYUPSI PORTAL)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI MELALUI PORTAL MYUPSI (MISCELLANEOUS ADVANCE APPLICATION USING MYUPSI PORTAL) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN PENDAHULUAN PELBAGAI MELALUI (MISCELLANEOUS ADVANCE APPLICATION USING MYUPSI PORTAL) UPSI (ISO)/BEN/P06/MP01 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016

Lebih terperinci

USER GUIDE ELAUN LEBIH MASA

USER GUIDE ELAUN LEBIH MASA USER GUIDE ELAUN LEBIH MASA Workflow elaun lebih masa 1) Bagi staf yang memohon elaun lebih masa dalam bentuk RM Pemohon Deraf, Hapus, Kemaskini dan Daftar Penyelia Hapus, Kemaskini & Sah Ketua Jabatan

Lebih terperinci

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari Definisi Aktiviti Pungutan Hasil : a) Sebelum menerima wang b) Semasa menerima wang c) Selepas menerima wang Tindakan pemantauan Definisi Mengutip,

Lebih terperinci

Di bawah menu Transaksi terdapat lima sub-menu.

Di bawah menu Transaksi terdapat lima sub-menu. Di bawah menu Transaksi terdapat lima sub-menu. Transaksi Pinjaman menggunakan pengimbas. klik pada sub-menu Guna Pengimbas Transaksi Pinjaman menggunakan pengimbas Menu Carian Maklumat Murid akan dipaparkan.

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH

KURSUS HANDS ON espkws PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH KURSUS HANDS ON espkws PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. Kemaskini terkini : Jun 2013 1 MODUL-MODUL YANG TERLIBAT : 1. MODUL PERMULAAN 2. MODUL DAFTAR BIL 3. MODUL PINDAH PERUNTUKAN

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws MODUL PINDAH PERUNTUKAN

KURSUS HANDS ON espkws MODUL PINDAH PERUNTUKAN KURSUS HANDS ON espkws MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. Kemaskini terkini : Jun 2013 1 MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. 2 Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang

Lebih terperinci

MyBR1M. 1. MENU MyBR1M

MyBR1M. 1. MENU MyBR1M MyBR1M 1. MENU MyBR1M 1. Pilih menu MyBR1M 2. Masukkan No. Kad Pengenalan 3. Klik butang Log Masuk 4. Soalan Keselamatan akan dipaparkan jika data telah wujud. 5. Pemohon wajib menjawab 2 soalan keselamatan

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN 3 : MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI PROSES KERJA : 3.1 Proses Pengemaskinian

Lebih terperinci

1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN ASRAMA

1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN ASRAMA 1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN ASRAMA Moderator akan menerima emel sekiranya terdapat tempahan baru dan moderator juga boleh mengetahui ada tempahan baru apabila mereka klik pada butang kelulusan permohonan

Lebih terperinci

Skrin 1 : Skrin Login. Skrin 2 : Menu Sistem Pengurusan Peserta. Skrin ini akan dipaparkan apabila pengguna memasuki sistem ini.

Skrin 1 : Skrin Login. Skrin 2 : Menu Sistem Pengurusan Peserta. Skrin ini akan dipaparkan apabila pengguna memasuki sistem ini. Panduan Pengguna Sistem Pengurusan Peserta 1. Pengenalan. Sistem ini digunakan untuk memudahkan pengguna dari Pejabat Kawasan untuk mengemaskini Maklumat Peserta tanpa perlu keluar dari Pejabat Kawasan.

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

Manual Pengguna. Sistem Pendaftaran Karnival Kemukjizatan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2017

Manual Pengguna. Sistem Pendaftaran Karnival Kemukjizatan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2017 Manual Pengguna Sistem Pendaftaran Karnival Kemukjizatan Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2017 ISI KANDUNGAN Sistem Pendaftaran Karnival Kemukjizatan Al-Quran (K-IJAZ)... 1 Pendaftaran... 2 Pendaftaran Individu...

Lebih terperinci

SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA. Pelajar. Urusetia Pembangunan SPI

SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA. Pelajar. Urusetia Pembangunan SPI SISTEM PEMBANGUNAN INSANIAH MANUAL PENGGUNA Pelajar Urusetia Pembangunan SPI Kandungan Perkara Mukasurat 1. Log Masuk ke Sistem 3 2. Permohonan Mengadakan Aktiviti 4 3. Permohonan KPPI Baru 15 4. Kemaskini

Lebih terperinci

Permohonan Pendahuluan Diri (Individu)

Permohonan Pendahuluan Diri (Individu) Permohonan Pendahuluan Diri (Individu) 1. Klik menu Individu Permohonan > Pendahuluan Diri Skrin seperti dibawah dipaparkan. Terdapat dua jenis permohonan a. Permohonan melalui borang manual b. Permohonan

Lebih terperinci

Kaedah Capaian Sistem

Kaedah Capaian Sistem Kaedah Capaian Sistem 1. Spesifikasi minima perkakasan dan perisian untuk mencapai sistem epembekal adalah seperti berikut: Perkakasan : a. Pemproses sekurang-kurangnya Intel Pentium 1Ghz atau seumpamanya

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT Tajuk 11: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT 11.1 Peranan Peminta: Penciptaan Nota Pelarasan Debit Perkhidmatan

Lebih terperinci

Universiti Teknologi Malaysia

Universiti Teknologi Malaysia SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANAGMENT INFORMATION SYSTEM) Universiti Teknologi Malaysia KANDUNGAN BAHAGIAN : MODUL PENGURUSAN CUTI PROSES KERJA :. Selenggara Data Sejarah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 Tujuan: Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pelarasan item buku tunai dengan item penyata bank dan tatacara pemadanan pelarasan tersebut di dalam sistem SAGA. 1. Proses muat

Lebih terperinci

MODUL KERJA LEBIH MASA (OT)

MODUL KERJA LEBIH MASA (OT) MANUAL PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA BERSEPADU INTEGRATED HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (IHRIS) MODUL KERJA LEBIH MASA (OT) eservices VERSI 1.0 Disediakan Oleh: Nor Shahirah Binti Aminuddin

Lebih terperinci

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Tajuk 6: PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Apabila Pegawai Penerima Barang menerima barangan yang dibekalkan secara separa,

Lebih terperinci

MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL OPERASI KERJA E-DAFTAR TAHUN 1 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PEMBANTU TADBIR VERSI 1.0 PENDAFTARAN MURID 1. Log masuk ke dalam sistem dengan userid Pembantu

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM evendor (Luaran)

MANUAL PENGGUNA SISTEM evendor (Luaran) MANUAL PENGGUNA SISTEM evendor (Luaran) Jabatan Bendahari USM Disember 2009 KANDUNGAN TAJUK MUKA SURAT 1.0 PENGENALAN 2 2.0 LOGIN 3 3.0 MAKLUMAT ASAS SYARIKAT 6 4.0 MAKLUMAT ALAMAT PERNIAGAAN 8 5.0 MAKLUMAT

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MANUAL PENGGUNA SISTEM E-ASET MODUL BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK DIGUNAPAKAI PUSAT ZAKAT NEGERI SEMBILAN STRUKTUR PROSES BORANG PENGEMBALIAN SEMULA PERALATAN PEJABAT YANG TIDAK

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK)

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Versi 1.0 ISI KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA BAGI SISTEM PENGURUSAN KEHADIRAN STAF (BIOMETRIK) POLITEKNIK TUANKU

Lebih terperinci

TAJUK 8: PENYEDIAAN KRITERIA PENILAIAN KEWANGAN

TAJUK 8: PENYEDIAAN KRITERIA PENILAIAN KEWANGAN TAJUK 8: PENYEDIAAN KRITERIA PENILAIAN KEWANGAN Tajuk 8: PENYEDIAAN KRITERIA PENILAIAN KEWANGAN Jawatankuasa Penilaian Kewangan bertanggungjawab menyediakan kriteria penilaian kewangan yang akan digunakan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) UPSR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) UPSR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) UPSR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 Tujuan Dokumen... 3 2 LAMAN UTAMA...

Lebih terperinci

LANGKAH 1: LANGKAH 2: Maklumat Kursus Terkini : Daftar Kursus: , ,

LANGKAH 1: LANGKAH 2: Maklumat Kursus Terkini :  Daftar Kursus: , , MANUAL SISTEM- PENDAFTARAN KONTRAKTOR TEMPATAN (R1) LANGKAH 1: Masukkan Nama Pengguna & Kata Laluan. Tekan Butang Log Masuk LANGKAH 2: Klik sini untuk lihat profil Klik Sini untuk proses pendaftaran HAKCIPTA

Lebih terperinci

Permohonan On-line & Pengambilan Tingkatan 4

Permohonan On-line & Pengambilan Tingkatan 4 Permohonan On-line & Pengambilan Tingkatan 4 Pengenalan Permohonan On-line Dan Pengambilan Tingkatan 4 merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memilih pelajar pelajar tingkatan 4 yang layak untuk

Lebih terperinci

MANUAL PENEMPATAN ASET

MANUAL PENEMPATAN ASET MANUAL PENEMPATAN ASET 1. PENGENALAN PENEMPATAN Definasi Penempatan ialah satu proses untuk merekod segala perubahan pindahan lokasi penempatan harta modal dan inventori. Setiap perubahan lokasi harta

Lebih terperinci

Suruhanjaya Koperasi Malaysia MODUL DKOOP. Maklumat Am-Ahli Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalam. Bahagian Penyeliaan OffSite

Suruhanjaya Koperasi Malaysia MODUL DKOOP. Maklumat Am-Ahli Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalam. Bahagian Penyeliaan OffSite Suruhanjaya Koperasi Malaysia MODUL DKOOP Maklumat Am-Ahli Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalam Bahagian Penyeliaan OffSite 2013 1 KANDUNGAN 1.0 Permulaan... 5 1.1 Memulakan Sistem... 5 1.1.1...

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) PMR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) PMR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGGUNA SISTEM KERJA KURSUS (SKK) PMR [SETIAUSAHA PEPERIKSAAN] UNIT APLIKASI PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 Tujuan Dokumen... 3 2 LAMAN UTAMA...

Lebih terperinci

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN Tajuk 10: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN 10.1 Peranan Peminta: Penciptaan Perkhidmatan Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PENGURUSAN ARAHAN KERJA DAN TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA (WORK ORDER AND OVERTIME CLAIM)

MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) PENGURUSAN ARAHAN KERJA DAN TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA (WORK ORDER AND OVERTIME CLAIM) MANUAL PENGGUNA (USER MANUAL) JABATAN BENDAHARI PENGURUSAN UPSI (ISO)/BEN/P06/MP09 PINDAAN: 00 TARIKH: 8 JANUARI 2016 Muka surat : 1/29 A. ARAHAN KERJA (WORK ORDER) 1. Pengeluaran Arahan Kerja 1.1 Layari

Lebih terperinci

Terdapat enam submenu dalam senarai menu Stok Buku iaitu:

Terdapat enam submenu dalam senarai menu Stok Buku iaitu: Stok Buku Terdapat enam submenu dalam senarai menu Stok Buku iaitu: 1. Pemulangan BLA 2. Merekod Judul Buka 3. Merekod Buku Mengikut Kelas 4. Salin Senarai Buku Mengikut Kelas 5. Senarai Buku Dalam Stok

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel. : 606-2332266 Faks : 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI KUTKM.03/10.12/3/1 ( 12 ) 27 Disember 2001 PEKELILING

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PKP Disember, 2014

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERMOHONAN KEMASUKAN KE PKP Disember, 2014 Senarai Kandungan Bil. Modul & Menu Muka surat 1.0 Pendahuluan 2.0 Tujuan 3.0 Capaian Sistem 4.0 Panduan Pengguna 4.1 Permohonan Baru 4.1.1 Tatacara Permohonan 3 4.1.2 Borang Permohonan 4 4.1.3 Muat Naik

Lebih terperinci

JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2017

JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2017 JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2017 Mula Membuat bayaran Pelbagai dan Yuran Pengajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) 20/11/17 15/12/17 Rujuk jadual dan kaedah pembayaran bayaran

Lebih terperinci

TATACARA PENGURUSAN TABUNG ENDOWMEN/WAKAF DAN TABUNG SUMBANGAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)

TATACARA PENGURUSAN TABUNG ENDOWMEN/WAKAF DAN TABUNG SUMBANGAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) TATACARA PENGURUSAN TABUNG ENDOWMEN/WAKAF DAN TABUNG SUMBANGAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM) DISEDIAKAN OLEH : UNIT PENJANAAN PENDAPATAN BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN & PERAKUNAN PEJABAT BENDAHARI

Lebih terperinci

1. Klik menu Individu Permohonan > Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negara Skrin seperti dibawah dipaparkan.

1. Klik menu Individu Permohonan > Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negara Skrin seperti dibawah dipaparkan. Permohonan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negara 1. Klik menu Individu Permohonan > Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negara Skrin seperti dibawah dipaparkan. Terdapat 2 jenis permohonan a. Permohonan melalui

Lebih terperinci

PAPARAN SKRIN SISTEM PENCAPAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (epki)

PAPARAN SKRIN SISTEM PENCAPAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (epki) PAPARAN SKRIN SISTEM PENCAPAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (epki) 1. Buka pelayan Internet Explorer atau Modzilla dan buka sistem Pencapaian Kemahiran Insaniah (http://epki.usim.edu.my). 2. Paparan login (masukkan

Lebih terperinci

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL 1 ISI KANDUNGAN 1. TUJUAN 2. SKOP 3. MANUAL PENGGUNA 2 1. TUJUAN Manual Pengguna ini bertujuan untuk menerangkan langkah-langkah menggunakan aplikasi atas talian bagi sistem PENDAFTARAN PEMBEKAL, Universiti

Lebih terperinci

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (espkws)

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (espkws) SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (espkws) PROSES TERIMAAN TERIMAAN BIASA (BAGI TERIMAAN CEK/TUNAI YANG DI MASUKKAN SENDIRI KE BANK) - Terimaan - Masukkan Maklumat - Senarai Terimaan - Pilih Bulan

Lebih terperinci

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM)

FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN 20/10/2015 PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA FUNGSI PERMOHONAN PERTUKARAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA ISI

Lebih terperinci

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM. essqs SYSTEM Manual Pengguna untuk Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah.

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM. essqs SYSTEM Manual Pengguna untuk Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM. essqs SYSTEM Manual Pengguna untuk Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah. Abstrak Manual ini menyediakan maklumat serta panduan penggunaan essqs sistem kepada

Lebih terperinci

Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN

Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA Panduan Pengguna untuk Sub Modul Pendaftaran Online JPN encoral Digital Solutions Sdn Bhd 9053-W Jalan Tasik Selatan 3, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur,

Lebih terperinci

Panduan Menggunakan Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian. 1. Lawati Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian di

Panduan Menggunakan Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian. 1. Lawati Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian di Panduan Menggunakan Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian 1. Lawati Sistem Permohonan Biasiswa Atas Talian di http://app.yp.org.my/ Log masuk sistem Notis atau Pengumuman untuk pengguna Maklumat Umum

Lebih terperinci

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) MANUAL PENGGUNA BAGI GURU MATAPELAJARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SENARAI KANDUNGAN MUKA BIL ISI KANDUNGAN SURAT 1. Pengenalan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA : PENTADBIR SISTEM LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE

MANUAL PENGGUNA : PENTADBIR SISTEM LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE MANUAL PENGGUNA : PENTADBIR SISTEM LAMAN WEB PENILAIAN PBL ONLINE Ini adalah muka hadapan laman web Cara Penggunaan Sistem 1. Sila klik ikon Kakitangan untuk mendapatkan skrin di bawah.seterusnya pilih

Lebih terperinci

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR GUDANG

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR GUDANG PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR GUDANG TAKLIMAT SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (SPKWS) KANDUNGAN TAKLIMAT Pengenalan Sistem Tujuan, Skop & Objektif Sistem Justifikasi Keperluan Sistem Perbandingan

Lebih terperinci

APLIKASI WEB SISTEM KEWANGAN UNIVERSITI Manual Pengguna Modul Pengurusan Inventori & Stok (Pesanan Inventori & Stok oleh PTJ)

APLIKASI WEB SISTEM KEWANGAN UNIVERSITI Manual Pengguna Modul Pengurusan Inventori & Stok (Pesanan Inventori & Stok oleh PTJ) APLIKASI WEB SISTEM KEWANGAN UNIVERSITI Manual Pengguna Modul Pengurusan Inventori & Stok (Pesanan Inventori & Stok oleh PTJ) 1.0 Pengenalan 2 2.0 Objektif 2 3.0 Definisi 2 4.0 Carta Aliran Proses Pesanan

Lebih terperinci

Latihan MyMesyuarat -URUS SETIA- DibentangkanOleh

Latihan MyMesyuarat -URUS SETIA- DibentangkanOleh Latihan MyMesyuarat -URUS SETIA- 1 DibentangkanOleh Versi 20120315 PENGENALAN MyMesyuarat merupakan sistem pengurusan keputusan mesyuarat atas talian dan tanpa menggunakan kertas. Merupakan salah satu

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN

PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN PANDUAN PENGGUNA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE MANGEMENT INFORMATION SYSTEM) MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN SUBMODUL PENGURUSAN TUNTUTAN DAN PENDAHULUAN DIRI (BAYARAN

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNA. Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi OKTOBER Oleh:

PANDUAN PENGGUNA. Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi OKTOBER Oleh: PANDUAN PENGGUNA Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi.0 OKTOBER 07 Oleh: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (idec) Universiti Putra Malaysia Kandungan PENGENALAN... 4.0 LOGIN SISTEM RO... 5.0 KATEGORI

Lebih terperinci

JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2017

JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2017 JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2017 Mula Membuat bayaran Pelbagai dan Yuran Pengajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) 23/05/17 12/06/17 Rujuk jadual dan kaedah pembayaran bayaran pelbagai

Lebih terperinci

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI Pemohon perlulah mendapatkan dahulu ID PPUM di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) berharga RM10.00 (termasuk caj RM1.00 Bank Simpanan Nasional). Pemohon/wakil hendaklah

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE

MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE MANUAL PENGGUNA MODUL KEBERADAAN GURU EMIS ONLINE Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia SENARAI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT A. Proses Kerja Pengisian Keberadaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) MANUAL PENGGUNA. SISTEM eqdoc (MODUL e-ncr) JURUAUDIT

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) MANUAL PENGGUNA. SISTEM eqdoc (MODUL e-ncr) JURUAUDIT UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP) MANUAL PENGGUNA SISTEM eqdoc (MODUL e-ncr) JURUAUDIT ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT 1 ALIRAN KERJA PROSES LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NCR) 3 2 ISTILAH TETINGKAP YANG

Lebih terperinci

S T AR S V 3. 0 S I S T E M e T PM At a s T a l i a n M AN U AL P E N G G U N A

S T AR S V 3. 0 S I S T E M e T PM At a s T a l i a n M AN U AL P E N G G U N A A. Pengenalan Sistem etpm atas talian dibangunkan sebagai satu kemudahan kepada pengguna yang berdaftar untuk memohon biasiswa Tenaga Pengajar Muda (TPM) yang ditawarkan oleh UiTM kepada umum, dengan lebih

Lebih terperinci

1) Layari laman web UTeM di Skrin berikut akan dipaparkan. Skrin 1.1: Antaramuka laman web UTeM

1) Layari laman web UTeM di  Skrin berikut akan dipaparkan. Skrin 1.1: Antaramuka laman web UTeM Isi Kandungan Login ke i@utem... E-Print Update... 3 Permohonan Insentif Penerbitan.... 5 Permohonan Insentif Penerbitan (Maklumat Permohonan)... 6 Permohonan Insentif Penerbitan (Jurnal)... 7 Permohonan

Lebih terperinci

MANUAL ADMINISTRATOR PORTAL PANGKALAN DATA MURID

MANUAL ADMINISTRATOR PORTAL PANGKALAN DATA MURID MANUAL ADMINISTRATOR PORTAL PANGKALAN DATA MURID PROSES KERJA Mula Muat turun Borang Data Murid untuk diedarkan kepada murid sekolah dan manual pengguna untuk rujukan serta diserahkan kepada pengguna (Bahagian

Lebih terperinci

MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM

MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM MODUL PERMOHONAN PENGAJARAN SAMBILAN, KATEGORI PENTADBIR SISTEM A. Log Masuk 1. Sebelum menggunakan sistem Permohonan Pengajaran Sambilan & Kelulusan Ketua Jabatan/Dekan, pentadbir sistem setiap Ptj perlu

Lebih terperinci

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES

PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES PANDUAN PERMOHONAN SKIM GERAN PENULISAN KES 1. Capai laman web CWGS di http://cwgs.utm.my 2. Maklumat permohonan, panduan dan syarat terkandung di dalam laman web ini 3. Untuk mencapai Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER No Rujukan PK.UniMAP.Bend.(0).. Mukasurat 1/12 PROSEDUR JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG BENDAHARI TIMBALAN BENDAHARI Diluluskan oleh : BENDAHARI No Rujukan PK.UniMAP.Bend.(0)..

Lebih terperinci

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN Tajuk 5: PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN 5.1 Peranan Peminta: Penciptaan Permintaan Produk Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk

Lebih terperinci

MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF

MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF MANUAL SISTEM ONLINE PENGURUSAN E-STAF (1). Di Internet Explorer atau Mozilla, taipkan :- http://esistem.felcra.com.my/ (2) Pilih Sistem e-staf (Baru) Sb/manual flow e-sistem2012 Page 1 of 26 (3). Masukkan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA. e-payment (MYGIFT)

MANUAL PENGGUNA. e-payment (MYGIFT) MANUAL PENGGUNA e-payment (MYGIFT) Manual ini menerangkan cara-cara membuat sumbangan dan proses membuat sumbangan melalui e-payment dalam Portal MyGift Disedia Oleh : Bahagian Portal, Kluster Sistem Maklumat,

Lebih terperinci

1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN FASILITI

1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN FASILITI 1.1 MELULUSKAN PERMOHONAN FASILITI Setelah pengguna selesai membuat tempahan dan mengesahkan tempahan, Moderator Fasiliti akan menerima satu emel. Moderator Fasiliti juga boleh mengetahui ada tempahan

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA SISTEM MYEDMS PERMOHONAN KEWANGAN ONLINE

MANUAL PENGGUNA SISTEM MYEDMS PERMOHONAN KEWANGAN ONLINE MANUAL PENGGUNA SISTEM MYEDMS PERMOHONAN KEWANGAN ONLINE MENU PENGGUNA Bil. Modul Keterangan Muka Surat 1. - Carta Alir Permohonan Kewangan Online 2 2. - Permohonan Kewangan Online 3 8 3. - Cara kerja

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN CETAKAN DOKUMEN SETIAP KALI TRANSAKSI BULANAN HUJUNG TAHUN 1. Resit Terimaan 1. Buku Tunai* 1. Subsidiari

Lebih terperinci