A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã"

Transkripsi

1 Nr. 37 Mai pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. MApN transferã administraþiei câmpinene fosta unitate de radare de pe Dealul Muscel. Aici va fi realizat un complex sportiv modern A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã PAG 2 PAG. 3 S-au finalizat lucrãrile de modernizare a Parcãrii Centrale PAG 2 În Noaptea muzeelor, 282 de persoane au vizitat Castelul Hasdeu PAG 6 Omagiu adus de câmpineni Eroilor neamului PAG 6 Ziua Europei a fost sãrbãtoritã prin intermediul copiilor 450 de femei aflate în cãutarea unui loc de muncã vor putea urma gratuit diferite cursuri de specializare. Proiectul Câmpinei are o duratã de implementare de 18 luni, iar finanþarea este asiguratã în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile. De 1 Iunie, Câmpina a aparþinut copiilor! PAG 8 PAG

2 2 ACTUALITATE Ministerul Apãrãrii cedeazã administraþiei câmpinene fosta unitate de radare de pe Dealul Muscel Primãria ºi Consiliul Local doresc sã construiascã pe acest teren un complex sportiv modern, investiþie pentru care vor fi accesate fonduri europene. Ministerul Apãrãrii Naþionale a anunþat Primãria ºi Consiliul Local Câmpina cã este de acord sã cedeze administraþiei locale cele 5,5 hectare de terenuri ºi clãdiri reprezentând imobilul 1608 adicã fosta unitate de radare de pe Dealul Muscel. MApN a cerut municipalitãþii sã emitã urgent o hotãrâre a Consiliului Local în vederea preluãrii acestui obiectiv, lucru care s-a ºi întâmplat la ºedinþa extraordinarã din aprilie. Singura condiþie pusã de MApN a fost aceea ca terenul sã nu rãmânã neutilizat, iar administraþia localã sã stabileascã prin hotãrârea a Consiliului Local ce anume intenþioneazã sã realizeze în respectiva locaþie. Ei bine, Consiliul Local a decis sã construiascã, pe Dealul Muscel, un complex sportiv cu toate dotãrile necesare. Termenul de realizare este de 6 ani din momentul preluãrii oficiale a obiectivului de la Ministerul Apãrãrii, dupã emiterea unei hotãrâri a Guvenului României în acest sens. Mai mult decât atât, MApN a anunþat municipalitatea câmpineanã cã Parcarea Centralã a fost modernizatã Timp de trei sãptãmâni, la Parcarea Centralã din zona pieþei s-au executat lucrãri de reabilitare ºi modernizare, perioadã în care parcarea a fost închisã. Primãria Câmpina îºi cere scuze pentru disconfortul creat populaþiei ºi unor agenþi economici din zonã, pe perioada desfãºurãrii lucrãrilor, însã Parcarea Centralã necesita reparaþii majore ºi s-a încercat finalizarea lor în cel mai scurt timp posibil, dupã cum a permis ºi vremea. Modernizarea Parcãrii Centrale a costat aproximativ lei, lucrarea a fost executatã de societatea Cast Bãneºti ºi a constat în turnarea unui strat de beton, turnarea a douã straturi de asfalt, realizarea unei rigole de scurgere a apei pluviale, înlocuirea bordurilor ºi realizarea marcajelor finale, intervenindu-se pe o suprafaþã totalã de mp. este de acord sã renunþe ºi la fosta unitate de rachete, din pãdurea Voila, dupã înscrierea terenului ºi clãdirilor în cartea funciarã. Primele demersuri pe lângã MApN pentru preluarea celor douã foste unitãþi le-am fãcut prin anul Apoi, periodic, am revenit asupra lor, dar rãspunsul Ministerul Apãrãrii nu a fost cel dorit de noi. Anul trecut am trimis o nouã scrisoare la MApN pe aceeaºi temã ºi chiar la sfârºitul lunii martie am primit rãspuns favorabil, ministerul fiind de acord ca noi sã preluãm cele douã obiective. Mai întâi, ni se va transfera fosta unitate-radar de pe Muscel, urmând ca puþin mai târziu, dupã rezolvarea problemelor legate de înscrierea în cartea funciarã, sã ni se transfere ºi fosta unitate de rachete, a precizat primarul Horia Tiseanu. Primarul municipiului a propus, iar Consiliul Local a aprobat ca pe Dealul Muscel, pe locul fostei unitãþi de radare, sã se construiascã un complex sportiv pentru care, cel mai probabil, se va realiza un proiect în vederea accesãrii de fonduri europene.

3 ACTUALITATE 3 A început implementarea proiectului cu finanþare europeanã pentru recalificarea forþei de muncã 450 de femei aflate în cãutarea unui loc de muncã vor putea urma gratuit diferite cursuri de specializare. Proiectul are o duratã de implementare de 18 luni, iar finanþarea este asiguratã în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile. La Câmpina a avut loc, la finalul lunii mai, conferinþa de lansare a proiectului Egalitatea de ºanse ºi gen prin antreprenoriat ºi calificare, cofinanþat din Fondul Social European prin POSDRU Axa 6 - Promovarea incluziunii sociale. Practic, este vorba despre un proiect în valoare de peste 2 milioane de lei, care are ca obiect calificarea/recalificarea femeilor din municipiul Câmpina. 450 de femei aflate în cãutarea unui loc de muncã vor putea urma gratuit diferite cursuri de specializare: 280 vor susþine cursuri de calificare în meseriile: îngrijitor bãtrâni la domiciliu, cofetar, lucrãtor în comerþ, manichiurist - pedichiurist, iar 170 vor urma programe de iniþiere în competenþe informatice, limba englezã ºi competenþe antreprenoriale. Este un nou proiect privind calificarea forþei de muncã din municipiu, pentru care noi am obþinut finanþare europeanã. Ni se pun la dispoziþie fonduri europene nerambursabile ºi am considerat cã nu trebuie sã ratãm aceastã oportunitate. Suntem conºtienþi de faptul cã, pe fondul crizei economice, a crescut numãrul ºomerilor ºi în municipiul nostru, iar astfel de programe de reconversie profesionalã ar putea veni în sprijinul persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã. La sfârºitul lunii aprilie am semnat contractul de finanþare, iar acum, iatã, începem implementarea proiectului, a declarat primarul municipiului, Horia Tiseanu. Proiectul are o duratã de implementare de 18 luni, iar finanþarea este asiguratã 86,78% din fonduri europene nerambursabile, 11,22% de la bugetul de stat ºi 2% de la bugetul local. Cursurile vor începe în luna august a acestui an ºi se vor finaliza în octombrie 2015, când participanþii vor susþine un examen final, vor primi diplomã ºi certificate de calificare. Toate cursurile desfãºurate în cadrul acestui proiect vor fi acreditate ANC. La conferinþa de lansare a proiectului au fost prezenþi reprezentanþi ai administraþiei locale, ai firmei partenere în implementarea proiectului - Fax Media Consulting ºi ai mai multor instituþii publice din localitate. Persoanele interesate sã urmeze programele de formare profesionalã pot apela la Secretariatul proiectului, Primãria Municipiului Câmpina, Bd. Culturii nr. 18, telefon , interioare 251/139. Toate cursurile sunt gratuite. Proiectele de hotãrâre adoptate de Consiliul Local Câmpina la ºedinþa din luna aprilie 2014 contului de execuþie pe trim.i a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuþie a bugetului împrumuturilor externe ºi interne ºi aprobarea contului de execuþie pe trim.i a bugetelor ordonatorilor terþiari de credite, pe anul Regulamentului privind mãsurile de creºtere a calitãþii arhitectural-ambientale a clãdirilor din municipiul Câmpina, prin reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei acestora. indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Sens giratoriu intersecþie B-dul Nicolae Bãlcescu - Calea Daciei. trecerii din domeniul public în domeniul privat ºi inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenurilor în suprafaþã totalã de 35,00 m.p., situate în Câmpina, str.republicii, f.nr. trecerii din domeniul public în domeniul privat ºi inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 24,39 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr. concesionãrii (fãrã licitaþie publicã) a terenului în suprafaþã de 146,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, f.nr., Nr.cadastral 25531, CF schimbãrii destinaþiei imobilului situat în municipiul Câmpina, str.b.p.hasdeu, nr.108, corp C2, din locuinþã în unitate de alimentaþie publicã - bar, cafenea, terasã. vânzãrii fãrã licitaþie publicã a terenului aferent construcþiei, în suprafaþã de 444,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.oborului, nr.8, prin exercitarea dreptului de preemþiune de cãtre d-na Voicu Vandana, domiciliatã în municipiul Câmpina, str.oborului, nr.8. atribuirii unei autorizaþii taxi pe raza municipiului; municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 108,00 m.p., indiviz din 305,00 m.p., situat în Câmpina, Aleea Zimbrului, nr.13, Tarla 72, Parcela Cc Planului Urbanistic de Detaliu pentru Obþinere autorizaþie de extindere ºi etajare locuinþã, pe teren proprietate privatã, beneficiar dl.dumitrescu I. Mircea. Persoanele interesate de hotãrârile Consiliului Local le pot studia integral la sediul Primãriei Câmpina sau accesând

4 4 EVENIMENT De 1 Iunie, Câmpina Manifestãrile organizate pentru copii, de 1 Iunie, s-au bucurat de mare succes. Au fost acþiuni frumoase, de calitate, la care s-au adãugat bucuria, energia ºi entuziasmul sãrbãtoriþilor acestei zile. Centrul municipiului a fost invadat de cei mici, iar atmosfera a fost una cu adevãrat de sãrbãtoare, aºa cum trebuie sã fie atunci când este Ziua Internaþionalã a Copiilor. Pe scena de la Casa Cãrþii au avut loc momentele artistice oferite, bineînþeles, de copii, pentru cã municipiul Câmpina nu duce lipsã de copii talentaþi, de la micii artiºti de la Clubul Copiilor, pânã la soliºtii de la unitãþile de învãþãmânt din municipiu. X Ca ºi anul trecut, atelierele de creaþie au avut mare succes în rândul copiilor. Ei au confecþionat singuri diverse obiecte ºi au fost încântaþi de ceea ce a ieºit. Vorbim despre atelierul de picturã, modelaj, desen, þesut, pictat pe faþã, clubul de ºah etc.

5 EVENIMENT 5 a aparþinut COPIILOR Surpriza organizatorilor a fost solista Alina Sorescu, care a susþinut un recital cu melodii pentru copii, pe o scenã plinã de copii veseli, care au cântat ºi dansat. Vã reamintim cã acþiunile desfãºurate de Ziua Copiilor au fost organizate de Primãria Câmpina, Consiliul Local ºi Casa Tineretului. Pe parcursul manifestãrilor, printre copii s-au aflat primarul municipiului Horia Tiseanu, city-managerul Remus Bãdulescu ºi mai mulþi consilieri locali. A fost, aºadar, sãrbãtoarea copiilor, a celor mici, dar ºi a celor mari, care pãstreazã ºi vor pãstra mereu copilãria în suflet. X De mare succes în rândul copiilor s-au bucurat maºinile echipajelor de intervenþie. O idee excelentã a organizatorilor sã aducã în zona centralã maºini de la Pompieri, Poliþia Localã, Poliþia Municipalã, ISU, Ambulanþã. Au fost luate cu asalt de cei mici, dar ºi de cei mari. La unele dintre maºini s-a fãcut chiar coadã, curiozitatea fiind maximã. X Pasajul de la Ceas i-a aparþinut Asociaþiei Frizzly conduse de Clara Leica, instructor de aerobic ºi fitness ºi profesor de limba englezã. Atmosfera a fost extraordinarã, iar publicul foarte numeros ºi foarte entuziasmat.

6 6 ACTUALITATE Eroii neamului, omagiaþi prin ceremoniale religioase ºi militare În fiecare an, când sãrbãtorim Înãlþarea Domnului, îi pomenim ºi pe Eroii neamului. La Câmpina, activitãþile de Ziua Eroilor au inclus un ceremonial religios, un scurt ceremonial militar ºi depunere de coroane la monumentul din Cimitirul Eroilor de pe Strada Bobâlna. În acest cimitir sunt îngropaþi 360 de eroi din Primul Rãzboi Mondial ºi 98 de eroi cãzuþi în cea de-a doua conflagraþie mondialã. La manifestãrile dedicate Eroilor neamului au participat, ca în fiecare an, autoritãþi locale, reprezentanþi ai Senatului României, ai unor instituþii publice ºi firme private, ai partidelor politice, elevi de la ºcolile câmpinene, reprezentanþi ai Asociaþiei Cultul Eroilor ºi Asociaþiilor Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere din MApN ºi MAI, reprezentanþi ai celor douã spitale câmpinene. Au participat, de asemenea, elevi de la ªcoala de Agenþi de Poliþie Vasile Lascãr, un detaºament de elevi de la Colegiul Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, o formaþiune de jandarmi din Detaºamentul 7 al Inspectoratului Judeþean de Jandarmi Prahova, o formaþiune de pompieri militari din Detaºamentul de Pompieri Câmpina, dar ºi Ansamblul Folcloric Brâuleþul al Colegiului Tehnic Forestier. Onor adus soldaþilor români în Germania Este al doilea an consecutiv când în Niderbühl (Germania) li se aduce un omagiu celor 28 de soldaþi români cãzuþi în timpul primului rãzboi mondial ºi înmormântaþi la Cimitirul Eroilor din aceastã localitate. Acþiunea se datoreazã Asociaþiei Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere - Filiala Achern-Renchtal, cea care are de mai multã vreme un parteneriat deosebit cu filiala Câmpina a asociaþiei similare din România, filialã condusã de col (r) Marian Dulã. La parcela eroilor români din cimitirul de la Niderbühl, în prezenþa rezerviºtilor germani, a familiilor acestora ºi a mai multor români stabiliþi în Germania, a avut loc o slujbã de pomenire oficiatã de pãrintele Bogdan Stavarachi, superiorul Capelei Sfântul Arhanghel Mihai din Baden-Baden. Apoi, rezerviºtii germani au depus garoafe albe la mormintele soldaþilor români ºi pe troiþa centralã a cimitirului, au prezentat onorul, timp în care un gornist a intonat Oda Eroilor. În Noaptea muzeelor, 282 de persoane au vizitat Castelul Julia Hasdeu Aproximativ de muzee din Europa, printre care ºi câteva zeci de muzee din România, ºi-au deschis porþile ºi în acest an la evenimentul Noaptea Muzeelor, aflat deja la cea de-a zecea ediþie. Vorbim despre o sãrbãtoare a muzeelor, patronatã de Consiliul European ºi UNESCO ºi care se desfãºoarã anual în noaptea de 17 spre 18 mai. La Câmpina, în Noaptea Muzeelor, 282 de persoane au vizitat Castelul Julia Hasdeu, cu aproape 100 de oaspeþi mai mult faþã de anul trecut. Printre aceºtia s-au aflat ºi mulþi câmpineni sau locuitori ai localitãþilor vecine, ceea ce reprezintã o surprizã plãcutã, având în vedere faptul cã unii dintre ei au recunoscut deschis cã este pentru prima datã când viziteazã Muzeul Hasdeu, în timp ce alþii au afirmat cã revin aici dupã mulþi, foarte mulþi ani. Dupã cum ne-a precizat directorul Muzeului Memorial B.P. Hasdeu, Jenica Tabacu, printre vizitatori s-au aflat în jur de 80 de studenþi, 64 de elevi, dar ºi 18 pensionari. Toþi oaspeþii s-au declarat foarte încântaþi de Castel, de ceea ce au putut vedea în interior, de informaþiile privind viaþa ºi opera savantului Hasdeu ºi genialei sale fiice ºi în special de audio-ghiduri. Pentru cã Muzeul Memorial B.P. Hasdeu este printre puþinele din þarã în care s-a implementat acest sistem ºi singurul muzeu din România care are audio-ghid în patru limbi - românã, englezã, francezã ºi germanã.

7 UTILE 7 Proiectele de hotãrâre adoptate de Consiliul Local Câmpina la ºedinþa din luna mai 2014 preluãrii din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al municipiului Câmpina ºi în administrarea Consiliului local al municipiului Câmpina a imobilului Regulamentului local privind amplasarea ºi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpina. Hotãrâre privind modificarea ºi completarea art.1 din H.C.L. nr.81 din 26 iulie 2012 referitoare la aprobarea componenþei comisiei de evaluare, în vederea atribuirii contractelor de finanþare nerambursabile. Hotãrâre privind modificarea ºi completarea Anexei la H.C.L. nr.9/30 ianuarie 2014 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susþinerea financiarã a unor manifestãri culturale, artistice, sportive ºi educative organizate de Consiliul Local, în anul Hotãrâre privind modificarea ºi completarea art.7 din Anexa nr.1 la Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a Serviciului Public de Administrare ºi Exploatare a Pieþei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina aprobat prin H.C.L. nr.24/27 februarie Hotãrâre privind înfiinþarea unui cimitir municipal în cartierul Slobozia din Câmpina; municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 600,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.mãrãºeºti, nr.8, Tarla 83, Parcela Cc 996. municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 5,78 m.p., indiviz din 205,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.90a, bl.20h, parter. municipiului Câmpina a imobilului - teren în suprafaþã totalã de ,00 m.p. ºi construcþii în suprafaþã totalã de 1.585,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Bdul Nicolae Bãlcescu, nr.3, T18, A604, Cc603, A602. vânzãrii prin licitaþie publicã a terenului în suprafaþã de 314,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.ecaterina Teodoroiu, nr.13c, T83, P Cc 277, Nr.cadastral 12183, CF nr municipiului Câmpina a 2 (douã) terenuri, situate în municipiul Câmpina, T 15, P în suprafaþã de 3.547,00 m.p. ºi respectiv T 83, P în suprafaþã de 2.313,00 m.p. municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 257,00 m.p., indiviz din 357,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str. Dr. Constatin Istrati, nr.11. Persoanele interesate de hotãrârile Consiliului Local le pot studia integral la sediul Primãriei Câmpina sau accesând ADRESE ªI TELEFOANE UTILE X Poliþia Municipalã Câmpina (Bd. Culturii 16) X Poliþia Localã (Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7) X Direcþia Economicã a Primãriei Câmpina (Calea Doftanei 18) X Detaºamentul de Pompieri (Str. V. Alecsandri 4) X Spitalul de Psihiatrie Voila (Str. Voila 114) X Spitalul Municipal Câmpina (Bd. Carol I 117) X Serviciul de Ambulanþã Câmpina (Str. Simion Bãrnuþiu 12) X Inspectoratul Teritorial de Muncã (Str. Griviþei 45) X Agenþia Localã pentru Ocuparea Forþei de Muncã sau (Str. Maramureº 19) X Casa de Pensii (Str. Orizontului 1) X Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor (Casa Tineretului, etaj 1), program joi ºi vineri, între orele PROGRAM AUDIENÞE PRIMÃRIA CÂMPINA LUNI: Director tehnic, Eliza Oprescu: Director economic, Gheorghe Ecaterinescu: MARÞI: Secretar Paul Moldoveanu: Viceprimar Ion Dragomir: MIERCURI: Primar Horia Tiseanu: Adrese de Talon de sugestii Numele ºi prenumele: Adresa: Problema/propunerea/ideea dvs. AªTEPTÃM SUGESTIILE DVS. LA SEDIUL PRIMÃRIEI CÂMPINA ªI PE În cazul în care doriþi sã ne propuneþi un subiect pe care sã-l scriem în aceastã publicaþie, dacã aveþi întrebãri, dacã aveþi nemulþumiri sau neclaritãþi vi le puteþi exprima în orice moment. Completaþi talonul alãturat, decupaþi-l ºi aduceþi-l la Primãrie. Ne puteþi trimite mesaje ºi la adresa de Vã mulþumim! (Taloanele se depun la Primãria Câmpina, în urna din incinta Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni. Ne puteþi trimite mesaje ºi la adresa de Vã mulþumim!)

8 8 EVENIMENT Ziua Europei sãrbãtoritã la Câmpina prin intermediul copiilor Ziua de 9 Mai are, pentru þara noastrã, o triplã semnificaþie. Este Ziua Independenþiei proclamatã în 1877, Ziua Victoriei împotriva fascismului ºi Ziua Europei unite. În sãptãmâna premergãtoare acestei zile importante, administraþia localã ºi Asociaþia Cultul Eroilor au organizat, la Colegiul Tehnic Constantin Istrati ºi la ªcoala Centralã, acþiuni dedicate celor trei sãrbãtori, pentru ca, de 9 Mai, în Parcul de la Soldat, copiii sã marcheze Ziua Europei prin ateliere de creaþie, un concurs tematic ºi mai multe momente artistice. Au cântat extraordinar de frumos micuþii de la Clubul Copiilor, conduºi de prof. Ruxandra Brezeanu ºi au dansat elevele prof. Doina Spânu, de la secþia de dans a Clubului Copiilor. La concursul cu premii România în Uniunea Europeanã au participat echipaje ale unitãþilor de învãþãmânt din municipiu, câºtigãtori fiind ªcoala Gimnazialã Al. I.Cuza - locul I, ªcoala Gimnazialã Nr. 3 - locul al II-lea ºi Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu - locul al III-lea. La atelierele de creaþie, copiii au realizat steguleþe ale Uniunii Europene ºi þãrilor membre UE, au fãcut din puzzle Turnul Eiffel, clãdirea Parlamentului European, drapelul Uniunii Europene etc, au realizat diferite desene ºi picturi având ca temã Europa unitã. Acþiunile de Ziua Europei au fost organizate de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina, prin intermediul Casei de Culturã Geo Bogza ºi în parteneriat cu ºcolile ºi liceele câmpinene. Accesul liber la informaþii de interes public se realizeazã prin: afiºare la sediul autoritãþii sau instituþiei publice, prin publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masã, în PUBLICAÞII PROPRII, precum ºi în pagina de internet proprie. (Legea 544/2001, Secþiunea 1, art. 5, pc.a). ISSN: Publicaþie lunarã editatã de PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA Tiraj exemplare Tipografie: TIPOGRAMM BRAªOV Concepþie graficã, DTP, redactare: CERTO ALAN MEDIA CÂMPINA

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 36 Aprilie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au început primele lucrãri cu fonduri europene

Lebih terperinci

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 21 Decembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Câmpina are administrator public - REMUS BÃDULESCU PAG 2 Deszãpezirea

Lebih terperinci

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 40 August 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au demarat lucrãrile la sensul giratoriu de la

Lebih terperinci

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 27 Iulie 2013 8 pagini 9 milioane lei = suma încasatã la bugetul local în primele ºase luni ale anului Procesul dintre Ministerul Dezvoltãrii ºi Romstrade

Lebih terperinci

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 31 Noiembrie 2013 8 pagini 130 de blocuri incluse în Programul local multianual de reabilitare termicã PAG 2 Elevii bursieri au fost felicitaþi în plenul

Lebih terperinci

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor!

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 33-34 Ianuarie - Februarie 2014 16 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Câmpina a împlinit 511 ani de

Lebih terperinci

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA!

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 25 Mai 2013 8 pagini Consiliul Local a stabilit sumele destinate burselor ºcolare ºi reparaþiilor la lãcaºurile de cult PAG 2 Continuã lucrãrile de modernizare

Lebih terperinci

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI!

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 32 Decembrie 2013 8 pagini Din 21 decembrie 2013, cununiile civile se oficiazã la Casa Cãsãtoriilor PAG 2 Batalul din Strada Lacul Peºtelui a rãmas doar

Lebih terperinci

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 17 August 2012 8 pagini Strãzile din Câmpina pe care se vor executa lucrãri de canalizare, cu fonduri europene PAG 2 Reparaþii ºi întreþinere la Calea Dacia

Lebih terperinci

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 26 Iunie 2013 8 pagini Contractul cu Termax Grup Roman a încetat. ªcolile câmpinene îºi administreazã singure centralele termice PAG 2 Asociaþiile, fundaþiile

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 24 Aprilie 2013 8 pagini Situaþia încasãrilor la bugetul local în primul trimestru al anului PAG 2 Noul ambasador al Macedoniei a vizitat municipiul Câmpina

Lebih terperinci

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 13 Aprilie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina 24 strãzi ºi alei, pregãtite sã intre în modernizare 100.000 lei = realizarea

Lebih terperinci

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 19 Octombrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina A început distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de

Lebih terperinci

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 42 Octombrie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Se distribuie formularele pentru acordarea

Lebih terperinci

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 20 Noiembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Consiliul Local a aprobat indicatorii pentru modernizarea a încã 9

Lebih terperinci

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize

Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 18 Septembrie 2012 8 pagini Olimpicii Câmpinei ºi sportivii cu rezultate deosebite au fost premiaþi de administraþia localã PAG 2 Consiliul Local ar putea

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 11 Februarie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Bugetul Câmpinei pentru 2012 = 91,76 milioane lei Principalele investiþii

Lebih terperinci

, mandatul celor mai importante investiþii

, mandatul celor mai importante investiþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 14 Mai 2012 8 pagini Delimitarea secþiilor de votare pentru alegerile locale din 10 iunie PAG 4 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 57 APRILIE 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpinenii au hotărât cum va arăta Parcul La Soldat

Lebih terperinci

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 48 Mai 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Elevii ajunşi la majorat au primit certificatele de

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 53 Octombrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Noi perspective de cooperare economică, după

Lebih terperinci

Câmpina, cel mai dulce loc din România

Câmpina, cel mai dulce loc din România www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 46 Martie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Au început lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea

Lebih terperinci

Cum arată bugetul municipiului în 2015

Cum arată bugetul municipiului în 2015 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 45 Februarie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpina s-a alăturat luptei pentru titlul de

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 47 Aprilie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Plantează pentru viaţă, ediţia 2015 Echipele verzi

Lebih terperinci

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 15 Iunie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Le mulþumesc câmpinenilor pentru votul lor ºi îi asigur cã vom face treabã

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 50 Iulie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Biserica din incinta Spitalului Municipal a fost

Lebih terperinci

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 52 Septembrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Sec ia de Pediatrie va fi dotată cu mobilier

Lebih terperinci

-Szabo Robert Krisztian-

-Szabo Robert Krisztian- VASILE LUCACIU -Szabo Robert Krisztian- Date Personale Născut: 21 ianuarie 1852 Decedat: 29 noiembrie 1922 (70 de ani) CetăŃenie: Română OcupaŃie: Om Politic eneralitańi Vasile Lucaciu a fost una dintre

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 55 Ianuarie 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit 513 ani de la prima atestare documentară a municipiului

Lebih terperinci

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Generalitati privind endomorsmele ortogonale Exemple de endomorsme ortogonale in plan Endomorsme ortogonale ale spatiului V Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Oana Constantinescu Oana Constantinescu

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 17.03.2011 14:25:20 S

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 21.04.2011 13:05:54 S

Lebih terperinci

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1 REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN INTEGRASI EROPA REPUBLIK MOLDOVA MENGENAI KONSUL TASI POLITIK BILATERAL

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIREC IA GENERAL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 23.12.2010 15:04:23

Lebih terperinci

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Sofia Stănculescu Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Lebih terperinci

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de www.altex.ro; www.mediagalaxy.ro 3, 6 rate 0% dobanda, 9 12 (12.03.2015-14.04.2015) www.dressbox.ro www.emag.ro 6 rate

Lebih terperinci

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks 25.04.2017 25.06.2017 Art. 1. Organizator Organizatorul loteriei publicitare este EuroGsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul în

Lebih terperinci

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PLAN DE ADMINISTRARE 2015-2019 Beneficiari: S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Autoritatea Tutelară: MUNICIPIUL BAIA MARE Elaborat:

Lebih terperinci

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05 17 April 2014 14:37:05 pag. 1 101 CAPITAL 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50-1012 - CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50 105 REZERVE DIN REEVALUARE

Lebih terperinci

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR...

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6 CAPITOLUL I. ART. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

Lebih terperinci

ADUNAREA GENERAL ANUAL

ADUNAREA GENERAL ANUAL Text i foto: cdor. av. (rtr.) Oelea Pavel ADUNAREA GENERAL ANUAL Aa cum e i firesc, dar i statutar în acelai timp, dup o perioad calendaristic de un an, se aduc la cunotina membrilor Filialei împlinirile

Lebih terperinci

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) 17.5.2017 L 124/3 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/830 AL COMISIEI din 15 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de ședință 2009 A6-0134/2008 8.4.2008 RAPORT privind comerțul de materii prime și produse de bază (2008/2051(INI)) Comisia pentru comerț internațional Raportor: Jens Holm

Lebih terperinci

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/ PARLAMENTUL EUROPEAN PE-7/BUR/PV/2013-08 B I R O U L PROCES-VERBAL al reuniunii din 01-07-2013 Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 - - - Strasbourg PE 512.387/BUR/Rev BIROUL PROCES-VERBAL al reuniunii de

Lebih terperinci

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB Sistemul vizual uman (I) Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB sistemul aditiv formează culorile prin combinarea luminii roşii, verde şi albastră ex: receptoare

Lebih terperinci

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien Indonezia & Taiwan Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien hoteluri / inclusiv Insula Komodo si Insula Rinca; 6 mese de pranz si 9 cine pe durata circuitului; BONUS: asigurare

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI JAKARTA JOGJAKARTA PRAMBANAN BOROBUDUR JOMBANG TOSARI MUNTELE BROMO SURABAYA UBUD BALI O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume care imbina

Lebih terperinci

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 ROMÂNIA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Bucuresti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod postal 023951; tel: 3157875, fax: 3124967; e-mail: office@ansv.ro RAPORT

Lebih terperinci

F A C U L T A T E A M E A

F A C U L T A T E A M E A F A C U L T A T E A M E A IORDACHE MIRCEA CUVÂNT ÎNAINTE Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul meu, în anii aceia frumoşi ai studenţiei, îmi stimulează cuantele bioenergetice, ca acum

Lebih terperinci

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor 2. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 2.. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE Reţeaua de localităţi a judeţului Arad (PLANSA 2) este formată din: municipiu : Arad, reşedinţa de judeţ; 9 oraşe (ChişineuCriş, Curtici,

Lebih terperinci

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali INDONEZIA Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali Jakarta Bandung Yogyakarta Prambanan Borobudur Bali Plecare: 01.11.2018 (17 zile / 15 nopti) Indonezia este o tara imensa, atat ca populatie

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de şedinńă 2009 FINAL A6-0172/2007 10.5.2007 ***I RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE

Lebih terperinci

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA Amagram REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY Nov/Dec 07 Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU ROMÂNIA NOUA COLECŢIE E. FUNKHOUSER NEW YORK CONSTELLATIONS DISPONIBILĂ ACUM Cuprins știri 3 Mesajul Corporaţiei

Lebih terperinci

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian

Lebih terperinci

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat.

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat. LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA 213 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR a depinde a intenþiona a mustra a nega a se neliniºti a obliga a provoca a renunþa a speria a suferi a suporta a uita acþiune concluzie

Lebih terperinci

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1.

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1. GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVICV) Nr. / 008 O nou demonstra ie a inegalit ii lui Surányi de Marian Tetiva Abstract In this note we present a new proof of Surányi's inequality.

Lebih terperinci

rao international publishing company

rao international publishing company rao international publishing company JAMES PATTERSON Hide and Seek 1996 by James Patterson Traducere din limba engleză IONELA CHIRILĂ septembrie 2009 3 4 Pentru Carole Anne, Isabel Anne şi Mary Ellen stăpânele

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Borobudur Prambanan Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Denpasar Ubud Kuta O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume

Lebih terperinci

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0,

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0, GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXV(CIV) Nr. / 007 Asupra aproxim rii func iilor trigonometrice de Eugen P lt nea ) Abstract The aim of this paper is to give some rational approximation

Lebih terperinci

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS

tl! IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG DAN DINAS tl! ~- IIEPVBLDt INDOIIESIA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOLDOVA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS Pemerintah Republik Indonesia

Lebih terperinci

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL I.1.CADRUL INSTITUTIONAL Prezentul Plan de Management a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice(publicata in Monitorul Oficial,

Lebih terperinci

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK SOSIALIS Ra1ANIA MEl%ENAI KERJASAMA EKQNCM[, TEKNIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut Para Pihak, PROTOKOLPERUBAHAN PERSETUJUAN JANGKA PANJANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS ROMANIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN, DITANDATANGANI Dl JAKARTA,

Lebih terperinci

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada Consiliul Judeţean Călăraşi Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 2014 Structura: Introducere Capitolul I Cadrul de referinţă. Analiza socio-economică şi de mediu 1. Starea

Lebih terperinci

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie Exotica si cutremuratoarea Indonezie Florentin Smarandache Exotica şi cutremurătoarea Indonezie 1 Florentin SMARANDACHE Florentin SMARANDACHE EXOTICA SI CUTREMURATOAREA INDONEZIE Editura OFFSETCOLOR RmValcea

Lebih terperinci

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE MODALITATE EFICIENTĂ, MODERNĂ ŞI PRACTICĂ DE REALIZARE A CABLAJULUI PROF. MAFTEAN LIVIU PALATUL COPIILOR SUCEAVA În societatea actuală are

Lebih terperinci

RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE 1 DCI Adalimumabum INDICATIA Adalimumabum în asociere cu metotrexat este indicat în tratamentul poliartritei reumatoide juvenile idiopatice,

Lebih terperinci

Maxx Royal Belek Golf Resort. Distanțe si Transport. Întâmpinare Maxx

Maxx Royal Belek Golf Resort. Distanțe si Transport. Întâmpinare Maxx Pagina1 / 17 Actualizare 26.05.2016 09:42 Maxx Royal Belek Golf Resort Data Deschiderii 27 May 2011 Concept Maxx Inclusive Categoria 5*All Suite Hotel Adresă poștală Iskele Mevkii, Belek Compania Voyag

Lebih terperinci

VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA

VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA Ion ANGHEL,Ph.D., FRICS, MAA IVSC Professional Board Member CE DISCUTAM Cine are nevoie de standarde? Revolutia (renasterea!) valorii juste Ce zic acum beneficiarii

Lebih terperinci

Anexa la Ordinul nr /

Anexa la Ordinul nr / Anexa la Ordinul nr. 2471 / 29.12.2014 Denumire unitate de asistenţă Uas sociala () / 1 Asociația A.S. 2001 Iulia 510151, Iulia, str. Miron Costin nr.2, ap.5, jud. 1 2 Centrul de îngrijire la domiciliu

Lebih terperinci

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori FEDERATIA ROMANA DE MODELISM CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA 12-16.07.2017 Clasa F1- E seniori Nr.crt Nume si prenume Club Timp Loc 1 C.S.SP. STUD. Bucuresti 15"12 I - CN

Lebih terperinci

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web mail

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web   mail ANEXA NR.1 Cantitate (buc.) Pret unitar (lei) Lot 1 Staţii de lucru (calculatoare) COD CPV 30213000-5 32 Placa baza FSB 1333 / Lan 100/1000, Video, Sound on bord Intel Core 2 Duo Frecventa processor 2.66GHz,

Lebih terperinci

VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL -

VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL - VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL - 1 CUPRI S INTRODUCTION... 6 MODULE 1 ACADEMIC LIFE... 10 UNIT 1. MODERN TRENDS IN HIGHER EDUCATION...

Lebih terperinci

DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 No NEGARA : Romania dan Republik Moldova PPLN : PERWAKILAN RI : //DROPBOX : KBRI 1 2 3 4 5 6 7 NIK/NO PASPOR D 029196 D 029197 S 273944 S 273945 S 273946 S 273947 025655 Nama Lengkap Tempat Lahir Tanggal

Lebih terperinci

Status Jenis Kelamin Perkawinan L/P 8/S/P Jakarta 12 Oktober Tahun Kawin p. Jakarta 25 Juni Tahun Kawin L

Status Jenis Kelamin Perkawinan L/P 8/S/P Jakarta 12 Oktober Tahun Kawin p. Jakarta 25 Juni Tahun Kawin L jmodel A.1-LN-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP LUAR NEGERI Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 NEGARA KONSULAT JENDERAL : Romania dan Republik Moldova : KBRI PPLN

Lebih terperinci

USAHA PEMBUATAN GULA AREN

USAHA PEMBUATAN GULA AREN P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S e m u t d a n C e t a k ) P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) G U L A A R E N ( G u l a S

Lebih terperinci

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2 APLICAREA NPM si PSI 1.NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Prin legile tării noastre, fiecare om care munceşte este

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci

5 S u k u B u n g a 1 5 %

5 S u k u B u n g a 1 5 % P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) U S A H A A B O N I K A N P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) U S A H A A B O N I K A N B A N K I N D O N E S I A K A

Lebih terperinci

Gun Mardiatmoko Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura - Ambon

Gun Mardiatmoko Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura - Ambon STRATEGI PERLINDUNGAN DAN EKSPLOITASI HUTAN RASIONAL (Studi Kasus Pengelolaan Hutan di Romania) Gun Mardiatmoko Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura - Ambon ABSTRACT This paper is concerned

Lebih terperinci

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 %

0,8 9 0,9 4 1,2 4 7,1 6 % P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) E M P I N G M E L I N J O B A N K I N D O N E S I A K A

Lebih terperinci

BABl TUJUAN KERJASAMA

BABl TUJUAN KERJASAMA NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN NASIONAL USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KOPERASI ROMANIA MEN GENAl KERJASAMA DI BIDANG PENGEMBANGAN

Lebih terperinci

JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH

JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH PROGRAM PEMULIHAN KHAS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH PeTAH 2M Literasi Bahasa Melayu JURULATIH UTAMA PROGRAM PEMULIHAN KHAS KEDAH 1 Pendahuluan PeTAH 2M bermaksud Pengetahuan Tahap Asas Hasil Membaca

Lebih terperinci

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list Master list Nr. Sportiv Nr. FER Viza med Cal Nr. FER Club 1 Moaca Marius Afrodita Agronomia Timisoara 2 Lupu Andreea Mary Agronomia Timisoara 3 Wenczel Sebastian Skyline Agronomia Timisoara 4 Rizac Laura

Lebih terperinci

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii

Lebih terperinci

PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA

PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA ' Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, yang dalam Persetujuan ini disebut "Kedua Pihak", terdorong oleh keinginan

Lebih terperinci

PERNJATAAN BERS.AMA INDONESIA - RUM.ANIA PADA PERISTIWA KUNDJUNG.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. SUKARNO KE REPUBLIK RAKJAT RIDlANIA

PERNJATAAN BERS.AMA INDONESIA - RUM.ANIA PADA PERISTIWA KUNDJUNG.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DR. SUKARNO KE REPUBLIK RAKJAT RIDlANIA -, PERNJATAAN BERSAMA NDONESA - RUMANA PADA PERSTWA KUNDJUNGAN PRESDEN REPUBLK NDONESA DR SUKARNO KE REPUBLK RAKJAT RDlANA Atas undangan Presiden Presidium Dewan Perwakilan Agung Nasional Republik Rakjat

Lebih terperinci

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera indicatii

Lebih terperinci

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT

6 S u k u B u n g a 1 5 % 16,57 % 4,84 tahun PENGOLAHAN IKAN BERBASIS FISH JELLY PRODUCT P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N G O L A H A N I K A N B E R B A S I S F I S H J E L L Y P R O D U C T ( O T A K -O T A K d a n K A K I N A G A ) P O L A P E M B I A Y

Lebih terperinci

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013 TEST SRL REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/2013-31/08/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 14721689.30 14721689.30 31/08/2013

Lebih terperinci

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH

USAHA BUDIDAYA CABAI MERAH P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A B U D I D A Y A C A B A I M E R A H P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P

Lebih terperinci

Dicţionar român-indonezian indonezian-român. Kamus Rumania-Indonesia Indonesia-Rumania

Dicţionar român-indonezian indonezian-român. Kamus Rumania-Indonesia Indonesia-Rumania Dan Sulugiuc Gun Mardiatmoko Dicţionar român-indonezian indonezian-român Kamus Rumania-Indonesia Indonesia-Rumania 1 Coperta: Dan Sulugiuc Coperta I Palatul Peleș Templul Prambanan Coperta IV Vedere din

Lebih terperinci

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA

1 0 0 m 2 BUDIDAYA PEMBESARAN IKAN NILA P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A R A N I K A N N I L A P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) B U D I D A Y A P E M B E S A

Lebih terperinci

OFERTA AUSTRIA

OFERTA AUSTRIA LISTA HOTELURI: OFERTA AUSTRIA 2015-2016 (CTRL + Click in lista de mai jos, pentru a accesa direct hotelul dorit) LANDUL SALZBURG Pensiunea Pinzgauerhof 3* - Kaprun... 3 Pensiunea Kappacher 3* - Kaprun...

Lebih terperinci

kimia KONFIGURASI ELEKTRON

kimia KONFIGURASI ELEKTRON K-13 Kelas X kimia KONFIGURASI ELEKTRON Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. 1. Memahami konfigurasi elektron kulit dan subkulit. 2. Menyelesaikan

Lebih terperinci

STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F.

STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F. STRUCTURI AFILIATE FRJUDO IN ANUL 2017 Nr Denumire structura Judet Adresa 1 CS Unirea Alba Iulia Alba str. S. Severus, 38A, Alba Iulia 2 CS V.I.R.F. Alba str. Olteniei, nr. 15, Alba Iulia 3 CSS LPS Alba

Lebih terperinci

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI

USAHA KONVEKSI PAKAIAN JADI P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H ( P P U K -S Y A R I A H ) U S A H A K O N V E K S I P A K A I A N J A D I P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L S Y A R I A H (

Lebih terperinci