A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã"

Transkripsi

1 Nr. 37 Mai pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. MApN transferã administraþiei câmpinene fosta unitate de radare de pe Dealul Muscel. Aici va fi realizat un complex sportiv modern A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã PAG 2 PAG. 3 S-au finalizat lucrãrile de modernizare a Parcãrii Centrale PAG 2 În Noaptea muzeelor, 282 de persoane au vizitat Castelul Hasdeu PAG 6 Omagiu adus de câmpineni Eroilor neamului PAG 6 Ziua Europei a fost sãrbãtoritã prin intermediul copiilor 450 de femei aflate în cãutarea unui loc de muncã vor putea urma gratuit diferite cursuri de specializare. Proiectul Câmpinei are o duratã de implementare de 18 luni, iar finanþarea este asiguratã în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile. De 1 Iunie, Câmpina a aparþinut copiilor! PAG 8 PAG

2 2 ACTUALITATE Ministerul Apãrãrii cedeazã administraþiei câmpinene fosta unitate de radare de pe Dealul Muscel Primãria ºi Consiliul Local doresc sã construiascã pe acest teren un complex sportiv modern, investiþie pentru care vor fi accesate fonduri europene. Ministerul Apãrãrii Naþionale a anunþat Primãria ºi Consiliul Local Câmpina cã este de acord sã cedeze administraþiei locale cele 5,5 hectare de terenuri ºi clãdiri reprezentând imobilul 1608 adicã fosta unitate de radare de pe Dealul Muscel. MApN a cerut municipalitãþii sã emitã urgent o hotãrâre a Consiliului Local în vederea preluãrii acestui obiectiv, lucru care s-a ºi întâmplat la ºedinþa extraordinarã din aprilie. Singura condiþie pusã de MApN a fost aceea ca terenul sã nu rãmânã neutilizat, iar administraþia localã sã stabileascã prin hotãrârea a Consiliului Local ce anume intenþioneazã sã realizeze în respectiva locaþie. Ei bine, Consiliul Local a decis sã construiascã, pe Dealul Muscel, un complex sportiv cu toate dotãrile necesare. Termenul de realizare este de 6 ani din momentul preluãrii oficiale a obiectivului de la Ministerul Apãrãrii, dupã emiterea unei hotãrâri a Guvenului României în acest sens. Mai mult decât atât, MApN a anunþat municipalitatea câmpineanã cã Parcarea Centralã a fost modernizatã Timp de trei sãptãmâni, la Parcarea Centralã din zona pieþei s-au executat lucrãri de reabilitare ºi modernizare, perioadã în care parcarea a fost închisã. Primãria Câmpina îºi cere scuze pentru disconfortul creat populaþiei ºi unor agenþi economici din zonã, pe perioada desfãºurãrii lucrãrilor, însã Parcarea Centralã necesita reparaþii majore ºi s-a încercat finalizarea lor în cel mai scurt timp posibil, dupã cum a permis ºi vremea. Modernizarea Parcãrii Centrale a costat aproximativ lei, lucrarea a fost executatã de societatea Cast Bãneºti ºi a constat în turnarea unui strat de beton, turnarea a douã straturi de asfalt, realizarea unei rigole de scurgere a apei pluviale, înlocuirea bordurilor ºi realizarea marcajelor finale, intervenindu-se pe o suprafaþã totalã de mp. este de acord sã renunþe ºi la fosta unitate de rachete, din pãdurea Voila, dupã înscrierea terenului ºi clãdirilor în cartea funciarã. Primele demersuri pe lângã MApN pentru preluarea celor douã foste unitãþi le-am fãcut prin anul Apoi, periodic, am revenit asupra lor, dar rãspunsul Ministerul Apãrãrii nu a fost cel dorit de noi. Anul trecut am trimis o nouã scrisoare la MApN pe aceeaºi temã ºi chiar la sfârºitul lunii martie am primit rãspuns favorabil, ministerul fiind de acord ca noi sã preluãm cele douã obiective. Mai întâi, ni se va transfera fosta unitate-radar de pe Muscel, urmând ca puþin mai târziu, dupã rezolvarea problemelor legate de înscrierea în cartea funciarã, sã ni se transfere ºi fosta unitate de rachete, a precizat primarul Horia Tiseanu. Primarul municipiului a propus, iar Consiliul Local a aprobat ca pe Dealul Muscel, pe locul fostei unitãþi de radare, sã se construiascã un complex sportiv pentru care, cel mai probabil, se va realiza un proiect în vederea accesãrii de fonduri europene.

3 ACTUALITATE 3 A început implementarea proiectului cu finanþare europeanã pentru recalificarea forþei de muncã 450 de femei aflate în cãutarea unui loc de muncã vor putea urma gratuit diferite cursuri de specializare. Proiectul are o duratã de implementare de 18 luni, iar finanþarea este asiguratã în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile. La Câmpina a avut loc, la finalul lunii mai, conferinþa de lansare a proiectului Egalitatea de ºanse ºi gen prin antreprenoriat ºi calificare, cofinanþat din Fondul Social European prin POSDRU Axa 6 - Promovarea incluziunii sociale. Practic, este vorba despre un proiect în valoare de peste 2 milioane de lei, care are ca obiect calificarea/recalificarea femeilor din municipiul Câmpina. 450 de femei aflate în cãutarea unui loc de muncã vor putea urma gratuit diferite cursuri de specializare: 280 vor susþine cursuri de calificare în meseriile: îngrijitor bãtrâni la domiciliu, cofetar, lucrãtor în comerþ, manichiurist - pedichiurist, iar 170 vor urma programe de iniþiere în competenþe informatice, limba englezã ºi competenþe antreprenoriale. Este un nou proiect privind calificarea forþei de muncã din municipiu, pentru care noi am obþinut finanþare europeanã. Ni se pun la dispoziþie fonduri europene nerambursabile ºi am considerat cã nu trebuie sã ratãm aceastã oportunitate. Suntem conºtienþi de faptul cã, pe fondul crizei economice, a crescut numãrul ºomerilor ºi în municipiul nostru, iar astfel de programe de reconversie profesionalã ar putea veni în sprijinul persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã. La sfârºitul lunii aprilie am semnat contractul de finanþare, iar acum, iatã, începem implementarea proiectului, a declarat primarul municipiului, Horia Tiseanu. Proiectul are o duratã de implementare de 18 luni, iar finanþarea este asiguratã 86,78% din fonduri europene nerambursabile, 11,22% de la bugetul de stat ºi 2% de la bugetul local. Cursurile vor începe în luna august a acestui an ºi se vor finaliza în octombrie 2015, când participanþii vor susþine un examen final, vor primi diplomã ºi certificate de calificare. Toate cursurile desfãºurate în cadrul acestui proiect vor fi acreditate ANC. La conferinþa de lansare a proiectului au fost prezenþi reprezentanþi ai administraþiei locale, ai firmei partenere în implementarea proiectului - Fax Media Consulting ºi ai mai multor instituþii publice din localitate. Persoanele interesate sã urmeze programele de formare profesionalã pot apela la Secretariatul proiectului, Primãria Municipiului Câmpina, Bd. Culturii nr. 18, telefon , interioare 251/139. Toate cursurile sunt gratuite. Proiectele de hotãrâre adoptate de Consiliul Local Câmpina la ºedinþa din luna aprilie 2014 contului de execuþie pe trim.i a bugetului local al municipiului Câmpina, a contului de execuþie a bugetului împrumuturilor externe ºi interne ºi aprobarea contului de execuþie pe trim.i a bugetelor ordonatorilor terþiari de credite, pe anul Regulamentului privind mãsurile de creºtere a calitãþii arhitectural-ambientale a clãdirilor din municipiul Câmpina, prin reabilitarea structural-arhitecturalã a anvelopei acestora. indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului Sens giratoriu intersecþie B-dul Nicolae Bãlcescu - Calea Daciei. trecerii din domeniul public în domeniul privat ºi inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenurilor în suprafaþã totalã de 35,00 m.p., situate în Câmpina, str.republicii, f.nr. trecerii din domeniul public în domeniul privat ºi inventarierea în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 24,39 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr. concesionãrii (fãrã licitaþie publicã) a terenului în suprafaþã de 146,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, f.nr., Nr.cadastral 25531, CF schimbãrii destinaþiei imobilului situat în municipiul Câmpina, str.b.p.hasdeu, nr.108, corp C2, din locuinþã în unitate de alimentaþie publicã - bar, cafenea, terasã. vânzãrii fãrã licitaþie publicã a terenului aferent construcþiei, în suprafaþã de 444,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.oborului, nr.8, prin exercitarea dreptului de preemþiune de cãtre d-na Voicu Vandana, domiciliatã în municipiul Câmpina, str.oborului, nr.8. atribuirii unei autorizaþii taxi pe raza municipiului; municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 108,00 m.p., indiviz din 305,00 m.p., situat în Câmpina, Aleea Zimbrului, nr.13, Tarla 72, Parcela Cc Planului Urbanistic de Detaliu pentru Obþinere autorizaþie de extindere ºi etajare locuinþã, pe teren proprietate privatã, beneficiar dl.dumitrescu I. Mircea. Persoanele interesate de hotãrârile Consiliului Local le pot studia integral la sediul Primãriei Câmpina sau accesând

4 4 EVENIMENT De 1 Iunie, Câmpina Manifestãrile organizate pentru copii, de 1 Iunie, s-au bucurat de mare succes. Au fost acþiuni frumoase, de calitate, la care s-au adãugat bucuria, energia ºi entuziasmul sãrbãtoriþilor acestei zile. Centrul municipiului a fost invadat de cei mici, iar atmosfera a fost una cu adevãrat de sãrbãtoare, aºa cum trebuie sã fie atunci când este Ziua Internaþionalã a Copiilor. Pe scena de la Casa Cãrþii au avut loc momentele artistice oferite, bineînþeles, de copii, pentru cã municipiul Câmpina nu duce lipsã de copii talentaþi, de la micii artiºti de la Clubul Copiilor, pânã la soliºtii de la unitãþile de învãþãmânt din municipiu. X Ca ºi anul trecut, atelierele de creaþie au avut mare succes în rândul copiilor. Ei au confecþionat singuri diverse obiecte ºi au fost încântaþi de ceea ce a ieºit. Vorbim despre atelierul de picturã, modelaj, desen, þesut, pictat pe faþã, clubul de ºah etc.

5 EVENIMENT 5 a aparþinut COPIILOR Surpriza organizatorilor a fost solista Alina Sorescu, care a susþinut un recital cu melodii pentru copii, pe o scenã plinã de copii veseli, care au cântat ºi dansat. Vã reamintim cã acþiunile desfãºurate de Ziua Copiilor au fost organizate de Primãria Câmpina, Consiliul Local ºi Casa Tineretului. Pe parcursul manifestãrilor, printre copii s-au aflat primarul municipiului Horia Tiseanu, city-managerul Remus Bãdulescu ºi mai mulþi consilieri locali. A fost, aºadar, sãrbãtoarea copiilor, a celor mici, dar ºi a celor mari, care pãstreazã ºi vor pãstra mereu copilãria în suflet. X De mare succes în rândul copiilor s-au bucurat maºinile echipajelor de intervenþie. O idee excelentã a organizatorilor sã aducã în zona centralã maºini de la Pompieri, Poliþia Localã, Poliþia Municipalã, ISU, Ambulanþã. Au fost luate cu asalt de cei mici, dar ºi de cei mari. La unele dintre maºini s-a fãcut chiar coadã, curiozitatea fiind maximã. X Pasajul de la Ceas i-a aparþinut Asociaþiei Frizzly conduse de Clara Leica, instructor de aerobic ºi fitness ºi profesor de limba englezã. Atmosfera a fost extraordinarã, iar publicul foarte numeros ºi foarte entuziasmat.

6 6 ACTUALITATE Eroii neamului, omagiaþi prin ceremoniale religioase ºi militare În fiecare an, când sãrbãtorim Înãlþarea Domnului, îi pomenim ºi pe Eroii neamului. La Câmpina, activitãþile de Ziua Eroilor au inclus un ceremonial religios, un scurt ceremonial militar ºi depunere de coroane la monumentul din Cimitirul Eroilor de pe Strada Bobâlna. În acest cimitir sunt îngropaþi 360 de eroi din Primul Rãzboi Mondial ºi 98 de eroi cãzuþi în cea de-a doua conflagraþie mondialã. La manifestãrile dedicate Eroilor neamului au participat, ca în fiecare an, autoritãþi locale, reprezentanþi ai Senatului României, ai unor instituþii publice ºi firme private, ai partidelor politice, elevi de la ºcolile câmpinene, reprezentanþi ai Asociaþiei Cultul Eroilor ºi Asociaþiilor Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere din MApN ºi MAI, reprezentanþi ai celor douã spitale câmpinene. Au participat, de asemenea, elevi de la ªcoala de Agenþi de Poliþie Vasile Lascãr, un detaºament de elevi de la Colegiul Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, o formaþiune de jandarmi din Detaºamentul 7 al Inspectoratului Judeþean de Jandarmi Prahova, o formaþiune de pompieri militari din Detaºamentul de Pompieri Câmpina, dar ºi Ansamblul Folcloric Brâuleþul al Colegiului Tehnic Forestier. Onor adus soldaþilor români în Germania Este al doilea an consecutiv când în Niderbühl (Germania) li se aduce un omagiu celor 28 de soldaþi români cãzuþi în timpul primului rãzboi mondial ºi înmormântaþi la Cimitirul Eroilor din aceastã localitate. Acþiunea se datoreazã Asociaþiei Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere - Filiala Achern-Renchtal, cea care are de mai multã vreme un parteneriat deosebit cu filiala Câmpina a asociaþiei similare din România, filialã condusã de col (r) Marian Dulã. La parcela eroilor români din cimitirul de la Niderbühl, în prezenþa rezerviºtilor germani, a familiilor acestora ºi a mai multor români stabiliþi în Germania, a avut loc o slujbã de pomenire oficiatã de pãrintele Bogdan Stavarachi, superiorul Capelei Sfântul Arhanghel Mihai din Baden-Baden. Apoi, rezerviºtii germani au depus garoafe albe la mormintele soldaþilor români ºi pe troiþa centralã a cimitirului, au prezentat onorul, timp în care un gornist a intonat Oda Eroilor. În Noaptea muzeelor, 282 de persoane au vizitat Castelul Julia Hasdeu Aproximativ de muzee din Europa, printre care ºi câteva zeci de muzee din România, ºi-au deschis porþile ºi în acest an la evenimentul Noaptea Muzeelor, aflat deja la cea de-a zecea ediþie. Vorbim despre o sãrbãtoare a muzeelor, patronatã de Consiliul European ºi UNESCO ºi care se desfãºoarã anual în noaptea de 17 spre 18 mai. La Câmpina, în Noaptea Muzeelor, 282 de persoane au vizitat Castelul Julia Hasdeu, cu aproape 100 de oaspeþi mai mult faþã de anul trecut. Printre aceºtia s-au aflat ºi mulþi câmpineni sau locuitori ai localitãþilor vecine, ceea ce reprezintã o surprizã plãcutã, având în vedere faptul cã unii dintre ei au recunoscut deschis cã este pentru prima datã când viziteazã Muzeul Hasdeu, în timp ce alþii au afirmat cã revin aici dupã mulþi, foarte mulþi ani. Dupã cum ne-a precizat directorul Muzeului Memorial B.P. Hasdeu, Jenica Tabacu, printre vizitatori s-au aflat în jur de 80 de studenþi, 64 de elevi, dar ºi 18 pensionari. Toþi oaspeþii s-au declarat foarte încântaþi de Castel, de ceea ce au putut vedea în interior, de informaþiile privind viaþa ºi opera savantului Hasdeu ºi genialei sale fiice ºi în special de audio-ghiduri. Pentru cã Muzeul Memorial B.P. Hasdeu este printre puþinele din þarã în care s-a implementat acest sistem ºi singurul muzeu din România care are audio-ghid în patru limbi - românã, englezã, francezã ºi germanã.

7 UTILE 7 Proiectele de hotãrâre adoptate de Consiliul Local Câmpina la ºedinþa din luna mai 2014 preluãrii din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al municipiului Câmpina ºi în administrarea Consiliului local al municipiului Câmpina a imobilului Regulamentului local privind amplasarea ºi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpina. Hotãrâre privind modificarea ºi completarea art.1 din H.C.L. nr.81 din 26 iulie 2012 referitoare la aprobarea componenþei comisiei de evaluare, în vederea atribuirii contractelor de finanþare nerambursabile. Hotãrâre privind modificarea ºi completarea Anexei la H.C.L. nr.9/30 ianuarie 2014 referitoare la alocarea unor sume de bani pentru susþinerea financiarã a unor manifestãri culturale, artistice, sportive ºi educative organizate de Consiliul Local, în anul Hotãrâre privind modificarea ºi completarea art.7 din Anexa nr.1 la Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare a Serviciului Public de Administrare ºi Exploatare a Pieþei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina aprobat prin H.C.L. nr.24/27 februarie Hotãrâre privind înfiinþarea unui cimitir municipal în cartierul Slobozia din Câmpina; municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 600,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.mãrãºeºti, nr.8, Tarla 83, Parcela Cc 996. municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 5,78 m.p., indiviz din 205,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr.90a, bl.20h, parter. municipiului Câmpina a imobilului - teren în suprafaþã totalã de ,00 m.p. ºi construcþii în suprafaþã totalã de 1.585,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Bdul Nicolae Bãlcescu, nr.3, T18, A604, Cc603, A602. vânzãrii prin licitaþie publicã a terenului în suprafaþã de 314,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.ecaterina Teodoroiu, nr.13c, T83, P Cc 277, Nr.cadastral 12183, CF nr municipiului Câmpina a 2 (douã) terenuri, situate în municipiul Câmpina, T 15, P în suprafaþã de 3.547,00 m.p. ºi respectiv T 83, P în suprafaþã de 2.313,00 m.p. municipiului Câmpina a terenului în suprafaþã de 257,00 m.p., indiviz din 357,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str. Dr. Constatin Istrati, nr.11. Persoanele interesate de hotãrârile Consiliului Local le pot studia integral la sediul Primãriei Câmpina sau accesând ADRESE ªI TELEFOANE UTILE X Poliþia Municipalã Câmpina (Bd. Culturii 16) X Poliþia Localã (Str. 1 Decembrie 1918, nr. 7) X Direcþia Economicã a Primãriei Câmpina (Calea Doftanei 18) X Detaºamentul de Pompieri (Str. V. Alecsandri 4) X Spitalul de Psihiatrie Voila (Str. Voila 114) X Spitalul Municipal Câmpina (Bd. Carol I 117) X Serviciul de Ambulanþã Câmpina (Str. Simion Bãrnuþiu 12) X Inspectoratul Teritorial de Muncã (Str. Griviþei 45) X Agenþia Localã pentru Ocuparea Forþei de Muncã sau (Str. Maramureº 19) X Casa de Pensii (Str. Orizontului 1) X Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor (Casa Tineretului, etaj 1), program joi ºi vineri, între orele PROGRAM AUDIENÞE PRIMÃRIA CÂMPINA LUNI: Director tehnic, Eliza Oprescu: Director economic, Gheorghe Ecaterinescu: MARÞI: Secretar Paul Moldoveanu: Viceprimar Ion Dragomir: MIERCURI: Primar Horia Tiseanu: Adrese de Talon de sugestii Numele ºi prenumele: Adresa: Problema/propunerea/ideea dvs. AªTEPTÃM SUGESTIILE DVS. LA SEDIUL PRIMÃRIEI CÂMPINA ªI PE În cazul în care doriþi sã ne propuneþi un subiect pe care sã-l scriem în aceastã publicaþie, dacã aveþi întrebãri, dacã aveþi nemulþumiri sau neclaritãþi vi le puteþi exprima în orice moment. Completaþi talonul alãturat, decupaþi-l ºi aduceþi-l la Primãrie. Ne puteþi trimite mesaje ºi la adresa de Vã mulþumim! (Taloanele se depun la Primãria Câmpina, în urna din incinta Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni. Ne puteþi trimite mesaje ºi la adresa de Vã mulþumim!)

8 8 EVENIMENT Ziua Europei sãrbãtoritã la Câmpina prin intermediul copiilor Ziua de 9 Mai are, pentru þara noastrã, o triplã semnificaþie. Este Ziua Independenþiei proclamatã în 1877, Ziua Victoriei împotriva fascismului ºi Ziua Europei unite. În sãptãmâna premergãtoare acestei zile importante, administraþia localã ºi Asociaþia Cultul Eroilor au organizat, la Colegiul Tehnic Constantin Istrati ºi la ªcoala Centralã, acþiuni dedicate celor trei sãrbãtori, pentru ca, de 9 Mai, în Parcul de la Soldat, copiii sã marcheze Ziua Europei prin ateliere de creaþie, un concurs tematic ºi mai multe momente artistice. Au cântat extraordinar de frumos micuþii de la Clubul Copiilor, conduºi de prof. Ruxandra Brezeanu ºi au dansat elevele prof. Doina Spânu, de la secþia de dans a Clubului Copiilor. La concursul cu premii România în Uniunea Europeanã au participat echipaje ale unitãþilor de învãþãmânt din municipiu, câºtigãtori fiind ªcoala Gimnazialã Al. I.Cuza - locul I, ªcoala Gimnazialã Nr. 3 - locul al II-lea ºi Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu - locul al III-lea. La atelierele de creaþie, copiii au realizat steguleþe ale Uniunii Europene ºi þãrilor membre UE, au fãcut din puzzle Turnul Eiffel, clãdirea Parlamentului European, drapelul Uniunii Europene etc, au realizat diferite desene ºi picturi având ca temã Europa unitã. Acþiunile de Ziua Europei au fost organizate de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina, prin intermediul Casei de Culturã Geo Bogza ºi în parteneriat cu ºcolile ºi liceele câmpinene. Accesul liber la informaþii de interes public se realizeazã prin: afiºare la sediul autoritãþii sau instituþiei publice, prin publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masã, în PUBLICAÞII PROPRII, precum ºi în pagina de internet proprie. (Legea 544/2001, Secþiunea 1, art. 5, pc.a). ISSN: Publicaþie lunarã editatã de PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA Tiraj exemplare Tipografie: TIPOGRAMM BRAªOV Concepþie graficã, DTP, redactare: CERTO ALAN MEDIA CÂMPINA