KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH CANBERRA

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH CANBERRA"

Transkripsi

1 SEKOLAH RENDAH CANBERRA 1

2 PROGRAM DIKIR BARAT DALAM DARJAH SEKOLAH RENDAH CANBERRA PENGENALAN Berdasarkan keputusan Ujian CA1 2010, pencapaian kefahaman murid Darjah 4 kurang memuaskan. Para guru yang mengajar Darjah 4 mendapati bahawa murid lebih gemar berbahasa Inggeris dan sebahagian daripada mereka terdiri daripada murid yang bukan berbangsa Melayu. Kosa kata murid didapati agak terhad. Lantas, seni persembahan dikir barat dipilih sebagai program kurikulum berasaskan sekolah untuk merangsang murid dalam pembelajaran dan meningkatkan kemahiran mereka dalam Bahasa Melayu. OBJEKTIF PROGRAM 2. Di akhir program ini, murid Darjah 4 dapat: a) memahami makna kosa kata yang terdapat dalam seni kata lagu; b) memberikan makna perkataan seerti dan seiras; c) memberikan makna perkataan berlawan dan berpasang; d) memahami mesej dalam lagu dikir barat; dan e) membuat persembahan dikir barat. PERANCANGAN PROGRAM 3. Seni persembahan dikir barat dipilih sebagai program KBS kerana seni kata dikir barat boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran bahasa Melayu. Program KBS dijalankan sebagai program pengayaan pada Penggal 2 dan 3 untuk semua murid Darjah 4. Dua jenis pendekatan yang digunakan adalah: a) aktiviti dijalankan di bilik muzik, bilik serbaguna atau dewan yang melibatkan murid secara aktif; dan b) aktiviti dijalankan dalam kelas masing-masing secara individu dan berkumpulan. PELAKSANAAN PROGRAM Praaktiviti 4. Murid digalakkan mencari maklumat mengenai dikir barat secara kendiri di internet atau perpustakaan. Mereka juga digalakkan menonton klip video persembahan dikir barat di internet. Di akhir aktiviti ini, murid perlu melengkapkan penyusun grafik. 2

3 Aktiviti Penggal 2: Minggu Pada minggu pertama, murid berbincang secara kumpulan mengenai maklumat yang telah mereka perolehi daripada internet. Kemudian, mereka menonton tiga klip video sebelum diperkenalkan kepada sebuah lagu dikir juara dari Kelantan. Pada minggu kedua dan ketiga, murid mempelajari ketiga-tiga peranan dalam persembahan dikir barat, iaitu Tok Juara, Awak-awak dan Jurupaluan. Pada akhir minggu ketiga murid-murid membuat sebuah persembahan dikir barat. Aktiviti Penggal 3: Minggu Pada minggu keempat, murid mencari makna perkataan kata seerti dan berlawan dan frasa yang terkandung dalam seni kata dikir barat. Pada minggu kelima pula, murid mengenal pasti idea utama dan mesej seni kata tersebut untuk meningkatkan kemahiran membaca dan pemahaman mereka. Di akhir kedua-dua aktiviti ini, murid akan mengisi borang renungan untuk mengimbas kembali proses pembelajaran mereka. Pada minggu keenam dan ketujuh, murid diberikan seni kata yang kedua. Murid akan melakukan proses yang sama seperti pada minggu ke lima dan keenam. PENILAIAN PROGRAM Peningkatan Pencapaian Murid 7. Guru menggunakan alat penilaian seperti senarai semak, borang renungan dan lembaran kerja untuk memantau pembelajaran murid. Guru juga merekodkan pencapaian murid melalui pemerhatian semasa aktiviti dijalankan. Berdasarkan maklumat yang dikumpulkan, Program Dikir Barat Dalam Darjah didapati berjaya merangsang minat murid. Seni kata lagu yang digunakan telah memperkaya kosa kata murid. Murid juga lebih mampu mengenal pasti idea utama dan mesej yang terkandung dalam seni kata dikir barat itu. Pencapaian murid dalam bahagian kefahaman bagi Ujian CA2 bertambah baik. Keberkesanan Program Dikir Barat Dalam Darjah 8. Program ini telah meningkatkan kemahiran membaca dan pemahaman murid. Strategi pengajaran yang disarankan telah dapat melibatkan murid secara aktif dan meningkatkan kosa kata murid. Di samping itu, murid mampu mencari maklumat secara kendiri dan berkongsi pengetahuan bersama rakan sebaya. Pembelajaran kolaboratif telah memberi peluang untuk murid belajar bersama rakan sebaya. Murid juga berasa lebih yakin terhadap kebolehan masing-masing. Berdasarkan keputusan CA2 murid, didapati murid dapat menjawab soalan kefahaman dengan lebih baik. 3

4 PENAMBAHBAIKAN Cabaran 9. Tidak semua guru terlatih dalam seni dikir barat terutama dalam komponen paluan. Sekolah pula tidak mempunyai perkakas alat paluan dan perlu meminjam atau menyewa daripada kumpulan dikir barat. Selain itu, lebih banyak masa diperlukan untuk mengajar dan melatih murid membuat persembahan yang lebih memuaskan. USAHA SUSULAN 10. Pencapaian murid-murid dapat dipertingkat dengan adanya penerapan aspek budaya dan seni persembahan dalam pembelajaran. Oleh itu, program ini boleh dikembangkan lagi kepada sebuah program penulisan kreatif. Murid boleh menggunakan pengalaman membaca dan memahami seni kata untuk mengarang pantun, syair atau sajak. 4

5 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM DIKIR BARAT DALAM DARJAH SENARAI SEMAK SEMASA MERANCANG DAN MEMBINA KBS Aspek Catatan Langkah 1: Meneliti Keperluan Murid meneliti keputusuan ujian/penilaian markah bahagian kefahaman dalam Ujian CA1 kurang memuaskan menjejas keputusan keseluruhan Ujian CA1 menjalankan soal selidik o melalui pemerhatian guru o melalui temu bual dengan murid o mengisi borang soal selidik ada murid yang lebih gemar berbahasa Inggeris ada murid yang bukan berbangsa Melayu pengetahuan kosa kata murid agak terhad ujian diagnostik tidak dijalankan perangkaan yang digunakan diambil daripada bahagian kefahaman kertas Ujian CA1 Langkah 2: Mengenal Pasti Objektif menentukan kemahiran yang hendak dinilai memperkayakan kosa kata murid memberi makna perkataan seerti dan seiras, berlawan dan berpasang serta memahami makna perkataan dan frasa meningkatkan kemahiran murid memahami dan mengenal pasti idea utama dan mesej yang terkandung dalam seni kata dikir barat menentukan aspek kognitif, afektif dan sikap yang hendak diambil kira dalam melakar objektif pengajaran dan pembelajaran membina keyakinan murid dengan membuat persembahan memupuk sikap bekerjasama Langkah 3: Memilih dan Menyusun Kandungan Program menentukan jenis program seni dikir barat menentukan jenis aktiviti dikir barat 5

6 Aspek Catatan menentukan jangka masa program 14 waktu yang dijalankan selama 7 minggu semasa Penggal 2 dan 3 Langkah 4: Memilih dan Menyusun Pengalaman Pembelajaran menyediakan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran secara aktif bilik muzik dan bilik serbaguna bilik darjah memastikan pengetahuan yang hendak dibina adanya nilai tambah dalam pembelajaran setiap murid akan terlibat dalam program secara aktif murid dapat mengaitkan penggunaan bahasa Melayu dalam persembahan seni dikir barat Langkah 5: Menilai Pencapaian Kemahiran memastikan program yang dibina dapat memenuhi kemahiran yang hendak dicapai Program Dikir Barat dalam Darjah merangsang murid untuk memahami seni kata lagu yang mereka persembahkan seni kata lagu memperkayakan kosa kata murid memastikan kemahiran yang hendak dicapai selaras dengan matlamat pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca memastikan kriteria penilaian jelas penilaian kendiri, rakan sebaya dan guru Alat penilaian: pemerhatian guru, senarai semak, borang refleksi dan lembaran kerja 6

7 SEKOLAH RENDAH CANBERRA LAKARAN PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH Mengenal Pasti Keperluan Murid Meningkatkan penguasaan kosa kata murid Meningkatkan kemahiran membaca dan memahami teks Menetapkan Matlamat Memperkayakan kosa kata murid Melatih murid mengenal pasti idea utama dan perutusan dalam sesebuah teks Membuat persembahan dikir barat Membuka peluang kepada pembelajaran kooperatif Program Dikir Barat dalam Darjah Menentukan Program Menggunakan dikir barat sebagai kegiatan motivasi Menggunakan seni kata lagu dikir barat sebagai bahan pembelajaran Bahasa Melayu Menetapkan jangka masa yang sesuai Menetapkan kumpulan sasaran Melaksanakan Aktiviti Memilih sebuah lagu dialek Kelantan dan sebuah lagu Singapura Menjalankan aktiviti untuk meningkatkan penguasaan kosa kata dan kemahiran membaca dan pemahaman murid Menilai Pencapaian Kemahiran Murid Memberi makna perkataan seerti dan berlawan dan seiras dan berpasang serta makna kosa kata Mengenal pasti idea utama dan mesej dalam seni kata dikir barat Menggunakan senarai semak dan rubrik 7

8 Nama Program Kumpulan Sasaran Darjah 4 Fokus Kegiatan Jangka Masa SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dikir Barat Dalam Darjah Pengayaan 14 waktu yang dijalankan dalam jangka masa 7 minggu (2 waktu setiap minggu) Kemahiran Objektif Pembelajaran Nilai Tambah Pembelajaran Mendengar, bertutur dan membaca Pada akhir program, murid dapat: 1. memberi makna kosa kata yang terdapat dalam seni kata 2. memberikan makna perkataan seerti dan seiras 3. memberikan makna perkataan berlawan dan berpasang 4. memahami mesej dalam seni kata dikir barat 5. membuat persembahan dikir barat Murid dapat: 1. menggunakan kemahiran mendengar untuk mempelajari irama lagu 2. mempelajari rentak paluan 3. menghargai seni persembahan dikir barat sebagai salah sebuah seni budaya Melayu 4. mengaitkan penggunaan bahasa Melayu yang baik dalam persembahan dikir barat Pengenalan / Persediaan Awal (Tuning-in) a. mencari maklumat mengenai dikir barat sama ada di akhbar, malajah, buku atau internet b. digalakkan menonton video persembahan dikir barat di youtube c. mencatat maklumat dam melengkapkan senarai semak Aktiviti Minggu 1 Tajuk: Mengenali Seni Dikir Barat Induksi /Catatan Lembaran Kerja 1 Dijalankan di luar waktu kurikulum Guru memberi murid masa untuk melaksanakan aktiviti ini Guru menyediakan masa untuk murid yang tidak mempunyai komputer menggunakan komputer di makmal komputer /Catatan Video Kumpulan Seri Suri Ram 8

9 a. berkongsi maklumat mengenai dikir barat yang telah dikumpulkan b. menonton video sebuah persembahan dikir barat c. meneliti setiap bahagian persembahan d. memberi maklum balas mengenai persembahan yang ditayangkan oleh guru e. berbincang mengenai aspek-aspek persembahan dikir barat di Singapura f. menonton video dikir barat dari Kelantan Aktiviti a. mengenal pasti setiap peranan dan bahagian yang terdapat dalam persembahan dikir barat b. mendengar lagu dikir juara Rakan Muda nyanyian Megat Nordin c. meneliti seni kata lagu dikir juara Rakan Muda d. mempelajari irama seluruh lagu dikir juara Rakan Muda Aktiviti Minggu 2 Tajuk: Yok Berdikir Barat! (Bahagian 1) Induksi a. mendengar lagu dikir juara Rakan Muda sekali lagi b. menyanyikan lagu bersama-sama c. diperkenalkan kepada alat-alat paluan dikir barat Aktiviti Murid membentuk 3 kumpulan Kumpulan 1 a. akan mempelajari rentak paluan asas daripada guru b. 4 orang murid yang dapat memalu dengan baik akan dipilih sebagai ahli paluan Kumpulan 2 a. akan menyanyikan bahagian rangkap solo lagu dikir juara secara bergilir-gilir b. dua orang murid yang dapat menyanyikan rangkap solo dengan baik akan dipilih Piala Citra Dikir 2008 Video dikir barat dari Kelantan: Hikayat Dewa Mudo Video persembahan dikir barat di sebuah kampung di Kelantan Semua kelas BM Darjah 4 akan bergabung Sebelum guru memulakan Guru boleh mengkaitkan aktiviti dengan Buku Teks Mekar 4B - Unit 7: Oleh-oleh Dari Seberang, Pelajaran 2: Persembahan Dikir Barat Lembaran Kerja 2, Seni kata Rakan Muda, Audio lagu Rakan Muda /Catatan Alat-alat paluan Seni kata Rakan Muda Audio lagu Rakan Muda Semua kelas Darjah 4 akan bergabung Seni kata Rakan Muda Alat-alat paluan: i. Rebana Ibu ii. Rebana Anak iii. Marakas iv. Gong dan Canang v. Tamborin (Tok Juara) Aktiviti bagi ketiga-tiga kumpulan akan dijalankan pada masa yang sama 9

10 Tok Juara Kumpulan 3 a. akan mempelajari ragam untuk mengiringi nyanyian korus Awak-awak dan rangkap solo Tok Juara Aktiviti Minggu 3 Tajuk: Yok Berdikir Barat! (Bahagian 2) Induksi a. mengimbas kembali apa yang telah mereka pelajari minggu lalu b. membuat persembahan percubaan Aktiviti 1 a. akan berpecah kepada tiga kumpulan paluan, Tok Juara dan Awak-awak b. yang tidak dipilih bermain paluan atau menjadi Tok Juara akan mempelajari ragam Awak-awak c. akan terus berlatih dan mempelajari jenis paluan, irama rangkap solo dan ragam Aktiviti 2 a. bergabung dan membuat persembahan dikir barat mendendangkan lagu dikir juara Rakan Muda b. murid mencari makna perkataan/frasa, perkataan seerti dan berlawan yang terdapat dalam seni kata Aktiviti Minggu 4 Tajuk: Cabaran Minda 1 Induksi a. Murid membaca semula seni kata Rakan Muda Aktiviti 1 a. membentuk 4 kumpulan b. berbincang dengan anggota kumpulan /Catatan Seni kata Rakan Muda Alat-alat paluan Semua kelas BM Darjah 4 akan bergabung Seni kata Rakan Muda Alat-alat paluan Seni kata Rakan Muda Alat-alat paluan /Catatan Seni kata Rakan Muda Aktiviti akan dijalankan dalam kelas BM masing-masing Seni kata Rakan Muda Kertas Sebak Kamus 10

11 mengenai kosa kata yang terdapat dalam senikata c. setiap kumpulan akan diberikan komponen masing-masing iaitu: Kumpulan 1 Perkataan Seerti/Seiras Kumpulan 2 Perkataan Berlawan / Berpasang Kumpulan 3 Makna Perkataan Kumpulan 4 Makna Frasa d. menampal hasil perbincangan mereka di dinding kelas e. meneliti hasil kerja rakan Aktiviti 2 a. akan melengkapkan lembaran kerja kosa kata b. membuat refleksi mengenai pembelajaran mereka Aktiviti Minggu 5 Tajuk: Cabaran Minda 2 Induksi a. merujuk semula seni kata Rakan Muda b. memberi pandangan tentang idea utama dan mesej bagi setiap rangkap seni kata dikir barat Rakan Muda Aktiviti 1 a. membentuk 4 kumpulan b. berbincang dalam kumpulan c. menampal hasil perbincangan mereka di dinding d. meneliti hasil kerja rakan Aktiviti 2 a. akan melengkapkan lembaran kerja kefahaman b. membuat refleksi mengenai pembelajaran mereka Murid membuat kerja berkumpulan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif Guru menjalankan aktiviti lintas galeri Seni kata Rakan Muda Lembaran Kerja Kosa Kata Kamus Borang Refleksi 1 Aktiviti akan dijalankan secara individu /Catatan Seni kata Rakan Muda Aktiviti akan dijalankan dalam kelas BM masing-masing Seni kata Rakan Muda Kertas Sebak menggunakan strategi pembelajaran kooperatif & kolaboratif Guru menjalankan aktiviti lintas galeri Seni kata Rakan Muda Lembaran Kerja Kefahaman Borang Refleksi 2 Aktiviti akan dijalankan secara individu 11

12 Aktiviti Minggu 6 Tajuk: Yok Berdikir Lagi! Induksi a. mendengar lagu dikir juara Bakti Ibu b. meneliti seni kata lagu dikir juara Bakti Ibu c. mempelajari irama seluruh lagu dikir juara Bakti Ibu Aktiviti 1 a. akan berpecah kepada tiga kumpulan, iaitu paluan, Tok Juara dan Awak-awak b. akan terus belajar memalu gendang dan ragam yang sesuai dengan lagu Aktiviti 2 a. bergabung dan membuat persembahan dikir barat b. mendendangkan lagu dikir juara Bakti Ibu. c. murid mencari makna perkataan, frasa, perkataan seerti dan berlawan yang terdapat dalam seni kata Aktiviti Minggu 7 Tajuk: Cabaran Minda 3 Induksi: a. membaca atau menyanyikan lagu Bakti Ibu b. mengimbas kembali kosa kata yang telah dipelajari pada minggu 4 dan 5 Aktiviti 1 a. membentuk 4 kumpulan b. berbincang dengan anggota kumpulan mengenai kosa kata yang terdapat dalam seni kata c. setiap kumpulan akan diberikan komponen masing-masing, iaitu: Kumpulan 1 Perkataan Seerti dan Berpasang Kumpulan 2 Makna Perkataan dan Frasa Kumpulan 3 Peribahasa dan Rangkap 1 /Catatan Seni kata Bakti Ibu Audio lagu Bakti Ibu Semua kelas BM Darjah 4 akan bergabung Seni kata Bakti Ibu Alat-alat paluan Aktiviti bagi ketiga-tiga kumpulan akan dijalankan pada masa yang sama Seni kata Bakti Ibu Alat-alat paluan /Catatan Seni kata Bakti Ibu Aktiviti akan dijalankan dalam kelas BM masing-masing Seni kata Bakti Ibu Kertas Sebak Kamus Murid membuat kerja berkumpulan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Guru menjalankan aktiviti lintas galeri 12

13 (Korus) Kumpulan 4 Rangkap 2 & 3 (Solo) d. menampal hasil perbincangan mereka di dinding kelas e. meneliti hasil kerja rakan Aktiviti 2 a. akan melengkapkan lembaran kerja kosa kata dan kefahaman b. membuat refleksi mengenai pembelajaran mereka Seni kata Bakti Ibu Lembaran Kerja Kosa Kata dan Kefahaman Borang Refleksi 3 13

14 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH BORANG MAKLUM BALAS MURID Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Kelas: Arahan: Lengkapkan borang maklum balas berikut. Sangat tidak setuju Tidak setuju Setuju Sangat setuju No Item A Program Dikir Barat Dalam Darjah Program ini memperkenalkan kepada saya seni persembahan dikir barat. Saya berasa lebih berminat untuk meningkatkan kemahiran saya dalam Bahasa Melayu. B Aktiviti 3. Menambah kosa kata saya. 4. Melatih saya memahami teks dengan lebih baik Melatih saya mengenal pasti mesej dalam sesebuah teks. Menggalakkan saya mendengar, bertutur, membaca dan berfikir dengan lebih baik. 7. Menarik dan mencabar minda saya. C Penilaian 8. Saya bertambah yakin dengan kerja saya. 9. Saya dapat menyemak kerja saya dengan lebih teliti. 14

15 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH LEMBARAN KERJA 1 APAKAH ITU DIKIR BARAT? Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Kelas: Arahan: Isi penyusun grafik berikut dengan maklumat yang telah kamu cari dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya. Apakah Manakah Bagaimanakah Siapakah DIKIR BARAT A.Si.Ma.Ba.M.Bi Bilakah Mengapakah 15

16 Apakah video dikir barat yang telah kamu tonton? Berikan alamat lelamannya? Berikan pendapat mengenai dikir barat yang kamu tonton itu. 16

17 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH ASPEK DIKIR BARAT Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Arahan: Isi peta minda berikut dengan maklumat yang telah dibincangkan bersama guru dan rakan-rakan. 17

18 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH KOSA KATA RAKAN MUDA Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Bahagian A: Perkataan Seerti/Seiras 1. setia 6. abadi 2. haruslah 7. panduan 3. tanda 8. agar 4. berjaya 9. bangkitlah 5. ilmu 10. insan Bahagian B: Perkataan Berlawan/Berpasang 1. rakan 6. tertanam 2. setia 7. akhir 3. berjaya 8. lebih 4. utama 9. maju 5. bersatu 10. hadapan 18

19 Bahagian C: Makna Perkataan 1. seniman 2. sahut 3. berlengah 4. wawasan 5. peroleh Bahagian D: Makna Frasa 1. bersatu tenaga 2. curahkan bakti 3. seruan suci 19

20 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH BORANG REFLEKSI 1 Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Anggota kumpulan saya: 1. Menunggu giliran untuk memberi pendapat. 2. Membantu antara satu sama lain. 3. Mendengar pendapat yang diberikan rakan. 4. Mengambil bahagian dalam perbincangan. Peranan saya dalam kumpulan: 1. Saya dapat berkongsi maklumat. 2. Saya dapat menggalakkan rakan saya untuk berkongsi idea. 3. Saya memuji idea rakan saya. 4. Saya dapat bertanya apabila tidak faham. 5. Saya dapat membantu rakan saya. 20

21 Refleksi Pembelajaran Kosa Kata: 1. Saya mencatatkan perkataan yang saya tidak faham. 2. Saya menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan. 3. Saya mempelajari dan memahami kosa kata yang baharu. 4. Saya berasa seronok belajar Bahasa Melayu melalui dikir barat. 5. Saya berasa lebih yakin menggunakan Bahasa Melayu. 6. Saya suka pelajaran ini kerana: 7. Saya masih tidak faham mengenai perkara yang berikut: 21

22 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH RAKAN MUDA Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Arahan: Jawab soalan yang berikut berdasarkan seni kata Rakan Muda. 1. Apakah perkara utama yang terdapat dalam rangkap pertama seni kata Rakan Muda? 2. Apakah galakan yang diberikan dalam rangkap kedua? 3. Apakah nasihat yang diberikan mengenai mencari ilmu? 4. Terangkan bagaimana kejayaan dapat dicapai. 22

23 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH KOSA KATA DAN KEFAHAMAN BAKTI IBU Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Bahagian A: Perkataan Seerti/Seiras 1. cahaya 3. nyawa 2. budi 4. bagaikan Bahagian B: Perkataan Berlawan/Berpasang 1. langit 3. suci 2. penuh 4. luas Bahagian C: Makna Perkataan 1. embun 3. penyuluh 2. martabat Bahagian D: Makna Frasa 1. permata hati 2. secebis kehidupan 3. segunung kasih 23

24 Bahagian E: Peribahasa 1. bagaikan lilin membakar diri 2. bagaikan menatang minyak yang penuh Arahan: Jawab soalan yang berikut berdasarkan seni kata lagu Bakti Ibu. Bahagian F: Kefahaman 1. Apakah idea utama yang terdapat dalam rangkap pertama seni kata Bakti Ibu? 2. Mengapakah martabat seorang ibu itu begitu tinggi? 3. Bagaimanakah seseorang ibu itu mendidik dan mengasihi anaknya? 24

25 SEKOLAH RENDAH CANBERRA PROGRAM KBS DIKIR BARAT DALAM DARJAH BORANG REFLEKSI 3 BAKTI IBU Nama: (Kumpulan: ) Tarikh: Anggota kumpulan saya: 1. Menunggu giliran untuk memberi pendapat. 2. Membantu antara satu sama lain. 3. Mendengar pendapat yang diberikan rakan. 4. Semuanya mengambil bahagian dalam perbincangan. 5. Dapat menyelesaikan kerja tepat pada masanya. Peranan saya dalam kumpulan: 1. Saya berkongsi maklumat. 2. Saya menggalakkan rakan saya untuk memberi idea. 3. Saya memuji idea rakan saya. 4. Saya bertanya/mendapatkan bantuan apabila tidak faham. 5. Saya dapat membantu rakan saya. 25

26 Refleksi pembelajaran kosa kata dan kefahaman: 1. Saya mencatatkan perkataan yang saya tidak faham. 2. Saya menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan. 3. Saya mempelajari dan memahami kosa kata yang baharu. 4. Saya membaca beberapa kali untuk memahami teks. 5. Saya memahami mesej yang terdapat dalam teks. 6. Saya dapat mengenal pasti idea utama. 7. Saya berasa seronok belajar bahasa Melayu melalui dikir barat. 8. Saya berasa lebih yakin menggunakan bahasa Melayu. 9. Saya suka pelajaran ini kerana: 10. Saya masih tidak faham mengenai perkara yang berikut: 26

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH YANGZHENG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH YANGZHENG SEKOLAH RENDAH YANGZHENG 1 PROGRAM BAHASA MELALUI MUZIK @MUZIK BOOMZ! PENGENALAN Berdasarkan rekod pencapaian murid Darjah 5, kemahiran mendengar dan bertutur mereka perlu dipertingkatkan. Penguasaan kosa

Lebih terperinci

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH SEKOLAH RENDAH PEI TONG SEKOLAH RENDAH PEI TONG 1 PROGRAM YOK KITA TEROKA! PENGENALAN Berdasarkan keputusan penilaian Semester 1 2010, 64.5% murid mendapat 10-15 markah. Peratusan yang mendapat 16-20 markah hanya 9.7%. Keputusan

Lebih terperinci

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN

PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PROGRAM KEMBARA PEMBELAJARAN SEKOLAH MEE TOH PENGENALAN Murid-murid yang mengambil subjek Bahasa Melayu di Sekolah Mee Toh merangkumi kurang daripada 3%. 70% daripada mereka lebih kerap

Lebih terperinci

SEKOLAH RENDAH UNITY

SEKOLAH RENDAH UNITY SEKOLAH RENDAH UNITY PROGRAM RENTAS CIPTA PENGENALAN Penguasaan kosa kata penting bagi meningkatkan kemahiran berbahasa murid. Oleh itu, guru harus memastikan strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID

PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID 24 PERISIAN TOONDOO MEMBINA KEMAHIRAN MENULIS MURID Haryati Surana Suriati Djuahir Sekolah Rendah West View Abstrak Perisian Toondoo dapat membantu murid dalam kemahiran menulis khususnya pembinaan pelbagai

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tahun : Tahun 3 Maju Tarikh : 4 0gos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 32 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Sekolah ku Indah Tajuk : Perhimpunan

Lebih terperinci

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2015 Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kandungan Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu (BM) Model Kemahiran Teras Bahasa Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Bahan

Lebih terperinci

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH

PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH 16 PENERAPAN SASTERA DALAM PENGAJARAN BAHASA DI SEKOLAH RENDAH Rosnita Hamid Sekolah Rendah East Spring Sarifah Hassan Sekolah Rendah Greendale Abstrak Antara matlamat penerapan sastera ialah untuk mengukuhkan

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu

SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, April 2017, Sabtu SESI PERKONGSIAN FORMAT KERTAS PEPERIKSAAN PSLE, 2017 1 April 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P6 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan & BM) Cikgu Putri (BM ) Cikgu Latifah (BM Asas) Format Kertas PSLE 2017 Komponen

Lebih terperinci

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF

PENULISAN JURNAL REFLEKTIF PENULISAN JURNAL REFLEKTIF Oleh Lt Kol (B) Hamid bin Awang hamid_awang@oum.edu.my Pengenalan Jurnal Reflektif (JF) juga dikenali sebagai log pembelajaran adalah himpunan rekod yang didokumenkan berasaskan

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, DARJAH 6

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, DARJAH 6 BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, 2014 ---------------- DARJAH 6 KURIKULUM BAHASA MELAYU Penggunaan buku teks MEKAR. Pendekatan bertema. Penekanan kepada 4 kemahiran : membaca,

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelaksanaan PBS dapat

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

HUMOR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

HUMOR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU 159 Seminar Bahasa Melayu 2011 16 HUMOR DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU Azriana Abdul Manan & Yahida Yahya Sekolah Menengah Yusof Ishak ABSTRAK Pelajar lazimnya datang ke kelas dalam keadaan

Lebih terperinci

OBJEKTIF PENGENALAN

OBJEKTIF PENGENALAN .. OBJEKTIF Bagi membolehkan guru-guru: a. Membina satu modul portfolio. b. Menentukan kriteria penilaian portfolio. c. Membina instrumen dan item penilaian. d. Memantau pembelajaran melalui peta perkembangan

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, DARJAH 2

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, DARJAH 2 BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, 201 ------------------------- DARJAH 2 KURIKULUM BAHASA MELAYU Penggunaan buku teks MEKAR. Pendekatan bertema. Penekanan kepada 4 kemahiran :

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Cikgu Suriyana Ghapari Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zhenghua 20 Januari 2017

Bahasa Melayu. Cikgu Suriyana Ghapari Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zhenghua 20 Januari 2017 Bahasa Melayu Cikgu Suriyana Ghapari Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zhenghua 20 Januari 2017 1 Matlamat Taklimat Kurikulum BM Penilaian Holistik Panduan Ibu Bapa guna buku CEKAP 2 Kurikulum

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pengajaran Matematik Teknologi pengajaran ialah teori dan praktis reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses pelbagai sumber pembelajaran

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR. Nordin Tahir, IPG Ipoh

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR. Nordin Tahir, IPG Ipoh BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR Nordin Tahir, IPG Ipoh KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur merupakan cara utama manusia berkomunikasi. Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada

Lebih terperinci

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing

1.0 Pengenalan. 2.0 Guru Pembimbing 58 BAB 5 Skim Guru Pembimbing 1.0 Pengenalan Skim Guru Pembimbing telah lama diperkenalkan dalam program latihan mengajar. Ia sudah menjadi sebahagian daripada program latihan mengajar atau praktikum bagi

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU ARAHAN: Isikan maklumat dalam ruang yang disediakan : 1. Nama guru: 2. Kategori guru:

Lebih terperinci

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN

STRATEGI PENGAJARAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU 2. PEMUSATAN MURID 3. BERASASKAN SUMBER 4. BERASASKAN TUGASAN 1. PEMUSATAN GURU: Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit. Strategi pemusatan guru meletakkan

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, Februari 2017, Sabtu

SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, Februari 2017, Sabtu SESI TAKLIMAT FORMAT PEPERIKSAAN PSLE, 2017 11 Februari 2017, Sabtu Guru-guru Bahasa Melayu P5 Cikgu Nafisah (BM Lanjutan) Cikgu Latifah,Cikgu Putri (BM) Cikgu Noordiyana ( BM Asas) Format Kertas PSLE

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil. Murid Tema RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : Bahasa Melayu : 3 Bestari : 30 orang : Faedah bersukan (memenuhi masa lapang) Tajuk : Tarikh : 6 Ogos 2008 Masa Objektif : 8.00-9.00 pagi

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah?

1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? 1. Apakah usaha-usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid-murid sekolah? Program galakan membaca yang dilaksanakan oleh Kementerian

Lebih terperinci

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak

Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus. Abstrak 07 Memperkaya Kata Adjektif Melalui Penerokaan Taman Herba dan Rempah Ratus Zarina Sidik zarina_sidik@moe.edu.sg Nur Adawiyah Rosli nur_adawiyah_rosli@moe.edu.sg Sekolah Rendah Ang Mo Kio Abstrak Murid

Lebih terperinci

REFLEKSI ERLLEY LILLEY

REFLEKSI ERLLEY LILLEY REFLEKSI ERLLEY LILLEY Pertama sekali, saya sangat bersyukur kepada Tuhan kerana tugasan yang diberikan kepada saya dapat disiapkan. Terima kasih juga diucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu DR. Tey

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF MELALUI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN

MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF MELALUI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN 8 MENINGKATKAN PENGUASAAN PENGGUNAAN KATA ADJEKTIF MELALUI PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENGALAMAN Mohamad Khair Johari Noraini Abdullah Hee Zubaidah Zainal Abidin Sekolah Rendah Rivervale Abstrak Jabatan

Lebih terperinci

PENGAJARAN BERPASANGAN

PENGAJARAN BERPASANGAN LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran, memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas

Lebih terperinci

Suriana Mohamed Bakri Sekolah Rendah Kranji Pusat Bahasa Melayu Singapura ABSTRAK

Suriana Mohamed Bakri Sekolah Rendah Kranji Pusat Bahasa Melayu Singapura ABSTRAK PENGGUNAAN PEMBELAJARAN TERARAH SECARA KENDIRI DAN PEMBELAJARAN KOLABORATIF DALAM PENULISAN KARANGAN NARATIF DENGAN MENGGUNAKAN SIMPULAN BAHASA UNTUK MURID DARJAH Suriana Mohamed Bakri hesheam_hashim@moe.edu.sg

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN,

BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, BAHASA MELAYU KURIKULUM BAHASA MELAYU & FORMAT PEPERIKSAAN, - 2013 KURIKULUM BAHASA MELAYU Penggunaan buku teks MEKAR. Pendekatan bertema. Konsep tatabahasa diperkukuh dan dipertingkat mengikut tahap keupayaan

Lebih terperinci

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan)

Manual Pelajar (Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

Fokus Sampingan : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i). Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.

Fokus Sampingan : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i). Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Cerdik Bil. Murid : 30 orang Tema : Sukan Permainan Tajuk : Permainan Batu Seremban Tarikh : 5 Ogos 2008 Masa : 8.00-9.00 pagi (60 minit)

Lebih terperinci

P6 Meet-the-Parents Session (SESI TAKLIMAT P6) 23 Januari

P6 Meet-the-Parents Session (SESI TAKLIMAT P6) 23 Januari P6 Meet-the-Parents Session (SESI TAKLIMAT P6) 23 Januari 2015 1900-2130 Markah Keseluruhan Kefahaman Mendengar Lisan Kertas 1 Kertas 2 Jumlah BM 20 50 40 46 + 44 200 BML - - 40 60 100 BMA 30 60-10 100

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

Taklimat Bahasa Melayu Darjah

Taklimat Bahasa Melayu Darjah Taklimat Bahasa Melayu Darjah 5 2018 Objektif Sesi Taklimat ini: Komponen-komponen bagi kertas peperiksaan (format baharu) Harapan kami Bahasa Melayu Darjah 5 Cikgu Amirah guru yang mengajar aliran standard

Lebih terperinci

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat)

LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8-10 muka surat) Lampiran 1 NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH : :. :. NAMA PROJEK/AKTIVITI:. TEMPOH PELAKSANAAN:. OBJEKTIF : 1).. 2).. 3)... STRATEGI PELAKSANAAN:

Lebih terperinci

Cikgu Fitri Cikgu Marhaini - Sekolah Rendah Henry Park -

Cikgu Fitri Cikgu Marhaini - Sekolah Rendah Henry Park - Cikgu Fitri Cikgu Marhaini - Sekolah Rendah Henry Park - Senarai kamus yang boleh digunakan untuk PSLE Kertas 1 (2017) Title Publisher Kamus Pelajar Bahasa Malaysia (Terbitan Khas KBSM) Dewan Bahasa dan

Lebih terperinci

PAMERAN SEMINAR BAHASA MELAYU 2013

PAMERAN SEMINAR BAHASA MELAYU 2013 27 PAMERAN SEMINAR BAHASA MELAYU 2013 PAMERAN BERKAITAN PROGRAM BAHASA Kios 1 Perkhemahan Bahasa dan Budaya Sekolah Rendah Admiralty Mempamerkan tema wayang kulit yang digunakan sewaktu Perkhemahan Bahasa

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

Abstrak. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis. Muhammad Faizrin Hashim

Abstrak. Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis. Muhammad Faizrin Hashim 23 Penerapan Penanda Wacana dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Muhammad Faizrin Hashim muhammad_faizrin_hashim@moe.edu.sg Muliana Mohammad muliana_mohammad@moe.edu.sg Sekolah Rendah Jiemin

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL GURU AKADEMIK D4 KEMAHIRAN PROFESIONAL PdP E1 PERANCANGAN PdP A1.1 PENGETAHUAN Keupayaan pegawai : menguasai isi kandungan bidang berkaitan seperti istilah, konsep dan prosedur menguasai pedagogi yang dinyatakan melalui

Lebih terperinci

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pembentangan Pemantauan Penulisan RPH dalam Mesyuarat Kurikulum Negeri Bil. 2/2015 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 oleh Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

DARJAH 6 BAHASA MELAYU 29 JANUARI 2016

DARJAH 6 BAHASA MELAYU 29 JANUARI 2016 DARJAH 6 BAHASA MELAYU 29 JANUARI 2016 BUTIRAN PERKONGSIAN Guru guru BM Darjah 6 Matlamat Pembelajaran BM Wadah Penilaian (PSLE) Sokongan Sekolah Sokongan Waris Program Peringkat Darjah 6 Senarai Kamus

Lebih terperinci

Cikgu Norrehan Jabbar. (Guru Bahasa Melayu - P2) - Sekolah Rendah Henry Park -

Cikgu Norrehan Jabbar. (Guru Bahasa Melayu - P2) - Sekolah Rendah Henry Park - Cikgu Norrehan Jabbar (Guru Bahasa Melayu - P2) - Sekolah Rendah Henry Park - Di akhir Primari 2, murid-murid diharapkan : dapat bertutur dengan berbahasa Melayu. dapat menggunakan bahasa Melayu dalam

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM SULIT LAMPIRAN 2-11 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM BORANG PR2 ELEKTIF TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum Fasa 1 Fasa

Lebih terperinci

NOTA PENGURUSAN GRAFIK BMM 3033E- PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH. Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian. Kaedah Penilaian Bahasa

NOTA PENGURUSAN GRAFIK BMM 3033E- PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH. Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian. Kaedah Penilaian Bahasa NOTA PENGURUSAN GRAFIK BMM 3033E- PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Konsep Pentaksiran, Pengujian, dan Penilaian Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Kemahiran Bahasa Penilaian Aktiviti Bahasa Penilaian

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI LAMPIRAN 3-3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata Pelajaran

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

Unit 5 Pendekatan Tematik

Unit 5 Pendekatan Tematik Unit 5 Pendekatan Tematik Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I 67 PERANCANGAN SESI PENDEKATAN TEMATIK Unit

Lebih terperinci

Penilaian Holistik Darjah 1 & 2

Penilaian Holistik Darjah 1 & 2 Penilaian Holistik Darjah 1 & 2 Penilaian Holistik (HA) Darjah 1 & 2 HA merujuk kepada pengumpulan maklumat yang berterusan dari pelbagai sumber dalam pelbagai aspek pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak.

Lebih terperinci

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran

Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran Pengurusan Masa & Gaya Pembelajaran PENGURUSAN MASA Pelajar yang berjaya biasanya mempunyai jadual waktu dan perancangan yang tersusun dan sistematik. Jadual waktu ialah pembahagian masa hari ke hari yang

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMAHIRAN MEMBACA KONSEP Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Intelek Bilangan Murid : 41 orang Tema : Kesihatan Asas Kesejahteraan Tajuk : Kesihatan Diri Tarikh : 28 Mac 2012 Masa : 60

Lebih terperinci

Nur Fazalina Hussin Suriana Mohamed Bakri Sekolah Rendah Kranji ABSTRAK

Nur Fazalina Hussin Suriana Mohamed Bakri Sekolah Rendah Kranji ABSTRAK KAJIAN PENGAJARAN: KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KENDIRI TERARAH DAN KOLABORATIF DALAM PENULISAN KARANGAN NARATIF MENGGUNAKAN SIMPULAN BAHASA UNTUK MURID DARJAH 4 Nur Fazalina Hussin nur_fazalina_hussin@moe.egov.sg

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPH) 1. Menyenaraikan 5 jenis peribahasa. 3. Mendapat sekurang-kurangnya 5 peribahasa dan maksudnya.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPH) 1. Menyenaraikan 5 jenis peribahasa. 3. Mendapat sekurang-kurangnya 5 peribahasa dan maksudnya. RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPH) Subjek: Bahasa Melayu Tingkatan/Tahun: Tingkatan 2 Bilangan murid: Masa: Tajuk: Kemahiran/tajuk kecil: Standard Pembelajaran: 12 orang 9.00 pagi 10.00

Lebih terperinci

Taklimat Bahasa Melayu Darjah

Taklimat Bahasa Melayu Darjah Taklimat Bahasa Melayu Darjah 5 2017 Objektif Sesi Taklimat ini: Komponen-komponen bagi kertas peperiksaan (format baharu) Rangka Kerja Penilaian Holistik 2017 Tips-tips menghadapi peperiksaan Harapan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

Peranan Guru Peranan Murid Sebelum Sebelum Semasa Semasa Selepas Selepas

Peranan Guru Peranan Murid Sebelum Sebelum Semasa Semasa Selepas Selepas 2 3 4 5 Peranan Guru meminta murid meneliti ilustrasi pada kulit buku dan tajuk cerpen membuat ramalan tentang jalan cerita cerpen melalui kulit bukunya dengan menggunakan aktiviti Ramalanku memilih beberapa

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

TAKLIMAT. 3 Mac 2018

TAKLIMAT. 3 Mac 2018 TAKLIMAT 3 Mac 2018 OBJEKTIF TAKLIMAT INI Memperkasa ibu bapa mengenai format peperiksaan Berkongsi strategi dan panduan pembelajaran untuk membantu ibu bapa dalam persiapan anak mereka menjelang peperiksaan

Lebih terperinci

Abstrak. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fauziah Muhamad Fadzillah Sekolah Rendah Fengshan

Abstrak. Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Fauziah Muhamad Fadzillah Sekolah Rendah Fengshan 28 Penerapan Pantun dalam Pengajaran dan Pembelajaran Fauziah Muhamad Fadzillah fauziah_muhd_fadzillah@moe.edu.sg Sekolah Rendah Fengshan Abstrak Komponen pantun dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia. Program ini diharapkan

Lebih terperinci

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Pentaksiran Kerja Kursus Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan) Kursus: Program: Kumpulan: Disediakan oleh: EDU 3053 - Teknologi

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971)

KONSEP PENGAJARAN. Thomas F. Green : The Activitis Of Teaching (1971) PENGAJARAN KONSEP PENGAJARAN Aktiviti / proses yg dirancang / dikelola / disampaikan / dibimbing / dinilai dgn tujuan penyebaran ilmu pengetahuan / kemahiran secara berkesan. Thomas F. Green : The Activitis

Lebih terperinci

Selamat Datang ke Majlis Taklimat. Darjah Januari 2016

Selamat Datang ke Majlis Taklimat. Darjah Januari 2016 Selamat Datang ke Majlis Taklimat Darjah 5 23 Januari 2016 Objektif Sesi Taklimat ini: Komponen-komponen bagi kertas peperiksaan (format baharu) Contoh-contoh komponen yang ada penukaran Harapan kami Bahasa

Lebih terperinci

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek Setiap projek / program yang ingin dilaksanakan merupakan

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 2.1 Konsep Pengalaman Berasaskan (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan IPG. Pelaksanaan PBS dapat memberi

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN LAMPIRAN 3-5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MP BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun :3 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Ibadah) 2. Kelas 3 Maju 3. Tarikh/Hari 17 Jamadilawal 1436

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun :3 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Ibadah) 2. Kelas 3 Maju 3. Tarikh/Hari 17 Jamadilawal 1436 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun :3 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Ibadah) 2. Kelas 3 Maju 3. Tarikh/Hari 17 Jamadilawal 1436 / 8 Januari 2015 / Khamis 4. Masa (10.00-11.00 pagi)

Lebih terperinci

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3.

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Kandungan 1 Kajian Tindakan : Meningkatkan Penguasaan Pelajar Dalam

Lebih terperinci