Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia"

Transkripsi

1 Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menjelaskan unsur-unsur yang bersifat universal dalam etika keagamaan Asia; Mengenal pasti unsur-unsur yang sejagat dalam etika di Asia; Mengenal pasti persamaan yang wujud dalam etika dan falsafah; Menjelaskan bagaimana etika berfalsafah diamalkan kehidupan seharian budaya Asia; dan Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara etika di Asia dan etika Barat. 8.1 Pengenalan Dalam tujuh bab yang lepas, anda telah mempelajari etika yang berasal daripada berbagai agama di Asia, misalnya etika agama Islam, etika agama Hindu, etika Confucianisme dan sebagainya. Dapatkah anda mengenal pasti bahawa kesemua agama sebenarnya merupakan falsafah hidup yang membincangkan cara untuk mencapai kebahagiaan melalui perlakuan dan kehidupan kita? Tingkah laku kita dibentuk oleh berbagai faktor dan ini mungkin disebabkan oleh pengaruhpengaruh berbeza dalam agama kita. Contohnya, walaupun konsep anti-kezaliman ( ahimsa ) wujud dalam agama Hindu dan juga agama Buddha, kedua-dua agama ini menafsirkannya dengan berbeza. Walaupun agama-agama ini berbeza, kesemuanya menekankan aspek-aspek berikut: Etika dari segi diri dan keluarga; Etika dalam konteks sosial dan interpersonal; Etika dari segi perniagaan, kepenggunaan dan perdagangan; Etika dalam konteks perubatan, sains dan kesihatan; dan Etika dari segi alam sekitar. Dalam bab ini, anda akan mempelajari mengenai bagaimana agama-agama ini mempengaruhi kesejagatan prinsip-prinsip etika di Asia.

2 8.2 Etika dari Sudut Pandangan Agama dan Falsafah Anda telah mempelajari mengenai etika serta ajaran beretika yang dipertengahkan oleh agama-agama utama di Asia. Ciri-ciri penting bagi setiap agama yang telah anda pelajari ditunjukkan dalam Rajah 8.1. Agama Islam Agama Hindu Agama Shinto Percaya kepada Tuhan yang Satu Kitab suci: Al-Quran Kelahiran semula dan karma Bhagavad-Gita, Upanishad dan Brahma Sutra digunakan sebagai panduan hidup Laluan ke arah ketuhanan Tiada kitab suci, pengasas, atau kod etika Confucianisme Agama Kristian Agama Buddha Koleksi ajaran dan pemerhatian mengenai cara untuk hidup dan mentadbir. Percaya kepada Tuhan yang Satu Kitab suci: Kitab Injil Koleksi ajaran dan pemerhatian Gautama Buddha yang membincangkan cara untuk mencapai Nirvana dan melepaskan diri daripada perkitaran kehidupan, kematian dan kelahiran semula Rajah 8.1: Ciri-ciri penting dalam agama-agama terbesar di Asia Rajah 8.1 menunjukkan bahawa: Sesetengah agama juga dikenali sebagai falsafah beragama. Pengasas sesetengah agama tidak bermatlamat untuk menjadikan falsafah mereka sebuah agama. Sesetengah agama tidak memiliki kitab suci sepertimana yang dimiliki oleh agama Islam dan Kristian tetapi sebaliknya memiliki koleksi ajaran dan falsafah yang dikumpul oleh pengikutnya. Sesetengah agama (misalnya Confucianisme) terkenal dengan falsafah pentadbirannya. Ajaran setiap agama membincangkan kehidupan manusia. Setiap agama merupakan panduan hidup dan berfungsi sebagai panduan etika.

3 Setiap agama ini masih wujud pada era moden yang penuh dengan sains dan teknologi ini. Anda juga telah mempelajari mengenai etika dari sudut perspektif agama dan falsafah. Kebanyakan agama merupakan falsafah yang berfungsi sebagai panduan hidup. Sesetengah bidang falsafah enggan menggunakan agama sebagai asas etika dan sebaliknya menyatakan bahawa manusia patut menggunakan logik dan pemikiran rasional ketika membuat keputusan beretika. Manusia sentiasa mencari falsafah yang dapat membimbing hidup mereka. Konsep ini merujuk kepada falsafah (sama ada berasaskan agama atau tidak) yang mengandungi ciri-ciri etika supaya kita dapat memastikan bahawa kita melakukan perkara yang betul pada masa yang betul pada konteks yang betul. Cuba imbas kembali ciri-ciri setiap daripada agama berikut. Agama Islam Agama Hindu Confucianisme Shinto Agama Kristian Agama Buddha Apakah falsafah-falsafah yang wujud dalam kesemua agama-agama ini? 8.3 Adakah Terdapat Set Etika Asia yang Sejagat? Anda telah mempelajari mengenai agama-agama utama di Asia dan anda kini tahu bahawa setiap daripada agama ini mempunyai pertimbangan etika yang lebih kurang serupa. Oleh hal yang demikian, adakah anda berpendapat bahawa terdapat set etika Asia yang berunsur sejagat? Berdasarkan apa yang telah anda pelajari, adakah terdapat etika yang wujud hanya di kalangan masyarakat Asia? Individu yang pernah hidup di Asia dan juga kawasan lain mungkin pernah menyedari bahawa sesetengah etika wujud hanya di Asia. Etika sebegini telah sebati dengan budaya dan norma masyarakat Asia. Di benua ini, berbagai komuniti yang terdiri daripada berbagai kaum hidup bersama. Misalnya, di Malaysia, berbagai perayaan keagamaan diraikan. Etika masyarakat berbagai kaum ini bukan sahaja dihormati oleh penganutnya, tetapi juga masyarakat lain. Ini tidak menjadi kebiasaan di tempat lain dan kebanyakan pelawat, terutamanya pelawat Barat, kagum dengan aspek kehidupan masyarakat Asia ini.

4 Rajah 8.2 menunjukkan agama-agama yang diamalkan di benua Asia dan seluruh dunia. Rajah 8.2: Peta agama-agama sedunia Pada bahagian seterusnya, anda akan mempelajari mengenai etika perniagaan di Asia Timur dan Asia Tenggara serta pendekatan syarikat Asia kepada mengaplikasikan amalan perniagaan. Sekiranya terdapat pelajar daripada negara asing dalam kelas anda, tanyakannya mengenai pendapatnya tentang adat masyarakat Asia dan tanyakannya juga sekiranya terdapat persamaan antara adatnya dan adat masyarakat Asia. Sekiranya tiada pelajar daripada negara asing dalam kelas anda, layari laman-laman web berikut untuk mempelajari mengenai adat resam serta agama dan falsafah budaya lain: html Apakah perbezaan dan persamaan yang dapat anda lihat antara adat masyarakat Asia dan masyarakat Eropah dan masyarakat Asia dan masyarakat Amerika? Adakah adat masyarakat Asia secara umumya agak serupa antara satu sama lain dan agak berbeza daripada adat lain? Sekiranya ini benar, adakah konsep etika Asia yang sejagat mungkin wujud? Bincangkan bersama rakan sekelas anda.

5 8.4 Etika Asia dari Segi Perniagaan dan Perdagangan Masyarakat Asia telah mengamalkan budaya dan nilai tradisi dalam urusan perniagaan buat berkurun lamanya. Namun demikian, konsep etika perniagaan Barat sebagai bidang kajian formal semakin popular di Asia. Minat terhadap etika perniagaan Barat, terutamanya dari segi amalan dan kursus perniagaan, telah meningkat buat abad yang lalu. Mengikut Amber Kelleher (bekas Pengurus Program Berinstitusi bagi Institut Etika Perniagaan Antarabangsa), peningkatan dalam minat terhadap etika perniagaan Barat adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 membawa kepada pembaharuan dari segi perundangan syarikat, terutamanya dari aspek langkah-langkah dalam membasmi gejala rasuah; Kebergantungan terhadap pelaburan langsung asing telah menyebabkan syarikat tempatan meningkatkan ketelusan serta meningkatkan mutu sistem pentadbiran korporat; Kebanyakan kerajaan di Asia telah menggubal pembaharuan undang-undang perakaunan bagi mengelak daripada berlakunya skandal korporat sepertimana yang berlaku di dunia Barat, seperti dapat dilihat dalam Rajah 8.3: Rajah 8.3: Skandal korporat Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai etika perniagaan Asia: Rajah 8.4: Beberapa pendapat mengenai etika perniagaan di Asia

6 Etika Perniagaan dan Sistem Perundangan Profesor Sun Junheng, pengarang Contemporary Business Ethics (Etika Perniagaan Semasa): Sistem perundangan di Asia sering ketinggalan berbanding dengan mekanisme pasaran tetapi saya berpendapat ia akan terus berkembang maju. Etika Perniagaan di Tempat Kerja Kim Ji-Hyun, seorang wartawan di akhbar Korea Herald, berpendapat bahawa: Kebanyakan pekerja dan juga Ketua Pegawai Eksekutif akan berasa kurang selesa apabila mendengar perkataan etika digunakan di tempat kerja. Dengan itu, usaha sesetengah syarikat yang mengambil insentif untuk menggariskan peraturan sebagai panduan untuk pekerja mereka dalam menjalankan tugas masing-masing secara beretika merupakan suatu langkah yang besar. Penekanan Etika Perniagaan Menurut Profesor Iwao Taka dari Universiti Reitaku di Jepun: Isu-isu yang dihadapi oleh Jepun termasuk amalan perniagaan yang bersifat kurang jujur seperti melabelkan produk dengan salah atau melanggar hak harta intelek. Curtis Andrews dari Farmaseutikal Pfizer di Korea pula berpendapat demikian: Dasar pemberian dan penerimaan hadiah serta melayan tetamu merupakan antara topik yang dibincangkan dalamprogram kursus etika di Asia. Kim Ji-Hyun dari Korea pula melaporkan bahawa: Kursus yang menekankan gejala rasuah dan penyelewengan merupakan salah satu daripada cabaran terbesar yang dihadapi oleh syarikat-syarikat Korea. Memandangkan bahawa etika perniagaan merupakan sesuatu konsep yang masih baru bagi kebanyakan pekerja di Asia, kebanyakan syarikat mungkin akan menghadapi beberapa

7 rintangan dalam merancang dan mempraktik program-program kursus yang berkenaan. Rajah 8.5 menyatakan cabaran-cabaran ini. Menurut Kim Ji-Hyun, Syarikat-syarikat sedia maklum bahawa mereka perlu memberi kursus kepada pekerja-pekerja mereka dengan kaedah yang lebih berkesan. Percanggahan Kepentingan Mementingkan Senioriti Mekanisme Maklum Balas Abstrak vs. Konkrit Kajian Kes dan Perbincangan Senario Kesan Pasca-Kursus Merupakan fenomena yang biasa di dunia Barat; jarang dibincangkan di Asia kerana perbezaan budaya Contohnya: kepentingan guanxi (perhubungan) ditekankan dan sering digunakan di Asia bagi menggalakkan urus niaga yang baik Pengalaman dan senioriti lebih dipentingkan di Asia berbanding dengan dunia Barat Para pengurus kanan yang memberi kursus etika dapat memberi sokongan yang jelas kepada usaha-usaha ke arah amalan yang beretika Kebanyakan syarikat di Asia tidak mengamalkan mekanisme memberi maklum balas kerana ia mungkin menjatuhkan air muka fasilitator Melainkan fasilitator menggalakkan perbincangan yang jujur dan terbuka (yang jarang dilakukan kerana kebanyakan budaya Asia menekankan sikap menghormati pihak atasan), isu-isu penyelewengan mungkin tidak akan dilaporkan. Budaya di Asia lebih cenderung menggunakan konsep perniagaan yang abstrak untuk menjelaskan suatu perkara manakala budaya Barat lebih cenderung menggunakan contoh yang lebih konkrit Contohnya: dalam memberi hadiah, budaya Asia lebih mementingkan keharmonian antara pemberi dan penerima manakala di Amerika Syarikat, nilai hadiah tersebut serta nilai di mana hadiah tersebut tidak dapat diterima lebih diutamakan. Lebih cenderung dijalankan dalam program kursus Barat dan jarang dijalankan di Asia. Ini mungkin berlaku kerana sistem pendidikan Asia yang tidak menekankan penyelesaian masalah secara kreatif serta contoh-contoh yang bersifat abstrak. Sesetengah pekerja di Asia masih tidak pasti tentang peranan mereka atau perbezaan yang sepatutnya wujud dalam perlakuan mereka selepas menjalani kursus ini. Mereka mungkin menentang sebarang usaha ke arah mengubah amalan perniagaan yang sedia ada.

8 Berikut merupakan beberapa cadangan untuk meningkatkan keberkesanan kursus etika di Asia. Rajah 8.6: Cadangan untuk meningkatkan keberkesanan kursus etika di Asia Adakah ini Cara-Cara Memahami Akibat suatu Tindakan keputusan yang Michel Campeanu daripada Allianz First Life terbaik...? di Seoul menyarankan supaya para pekerja memahami, menghayati, membandingkan dan seterusnya memilih. Kebanyakan pekerja di Asia mungkin tidak biasa dengan pendekatan ini. Apabila pekerja sudah dilatih untuk mempertimbangkan akibat tindakan mereka, mereka akan dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Menyepadukan Konsep Tradisi dan Unsur-Unsur Kebudayaan Unsur-unsur kebudayaan tidak patut diabaikan. Misalnya, syarikat-syarikat patut merangkumi konsep falsafah tradisional (agama Buddha, Confucianisme dan sebagainya) ke dalam bahan kursus. Sehubungan dengan itu, syarikat-syarikat patut memperakui peranan yang dimainkan oleh perhubungan peribadi ( guanxi ) atau perasaan hormat ( mianxi ) dengan membantu para pekerja memahami cara-cara untuk menguruskan perhubungan perniagaan dengan sesuai. Selain itu, meningkatkan kebertanggungjawapan di kalangan setiap pengurus kanan di setiap organisasi juga merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi dalam kursus etika perniagaan. Keupayaan setiap pengurus kanan untuk membuat keputusan yang baik mungkin akan dijejaskan oleh faktor luaran seperti pengaruh politik atau kepentingan peribadi. Kim Ji-Hyun berpendapat bahawa amalan yang berasaskan rasuah di kalangan golongan yang berkuasa akan berleluasa sehingga perhubungan antara kepentingan perniagaan dan politik dimansuhkan. Peningkatan keprihatinan umum mengenai kebertanggungjawapan korporat di seluruh dunia akan membawa kepada lebih banyak pembaharuan dari segi pentadbiran korporat. Pada tahun 2006, sekumpulan penyelidik daripada Universiti Sains Malaysia telah mengkaji penghalaan etika bagi Lembaga Pengarah beberapa syarikat. Mereka mendapati bahawa: Sebahagian besar daripada Lembaga Pengarah masih mengamalkan guanxi. Syarikat-syarikat yang memiliki Lembaga Pengarah yang beragama Muslim lebih cenderung mengamalkan kebertanggungjawapan sosial korporat (CSR) dan penzahiran CSR yang lebih tinggi.

9 Agama mungkin memainkan peranan yang penting dalam penghalaan etika suatu syarikat. Apakah maksud guanxi? Adakah anda memahami maksudnya dalam konteks perniagaan? Pada pendapat anda, apakah cabaran yang mungkin akan dihadapi oleh suatu syarikat dalam usahanya ke arah menjadi organisasi yang lebih beretika? Adakah rintangan ini berbeza daripada masalah yang mungkin dihadapi oleh seorang individu? Bincangkan bersama rakan sekelas anda. 8.5 Etika Asia dari segi Hak Asasi Manusia Komuniti sedunia sering membincang dan mendebat isu hak manusia di Asia, terutamanya dari segi isu yang berkontroversi seperti sati atau membunuh demi menjaga maruah, seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 8.7. Sati Seorang janda akan dibakar bersama dengan suaminya yang telah meninggal. Pembunuhan Maruah Sesetengah komuniti yang berpuak mengamalkan pembunuhan maruah di mana seseorang akan dibunuh untuk menjaga maruah keluarga. Rajah 8.7: Beberapa isu berkontroversi di Asia yang berkenaan dengan hak asasi manusia Tanggapan dunia Barat tentang hak asasi manusia mungkin berbeza daripada tanggapan dunia Timur mengenai perkara yang sama. Dunia Barat mengutamakan sikap yang individualistik manakala dunia Timur lebih menekankan kepentingan orang ramai. Oleh sebab ini, hubungan kekeluargaan, persahabatan dan rangkaian kenalan lebih diutamakan berbanding dengan kepentingan individu. Jadual 8.1 menjelaskan hak asasi manusia dari sudut pandangan Confucianisme dan sudut pandangan Barat. Perspektif Confucianisme Seorang individu yang mengamalkan ajaran Confucianisme dilahirkan dengan Perspektif Barat Individu Barat dilahirkan dengan hak-hak tertentu.

10 kewajipan Dia juga mematuhi amalan tertentu Dengan mencapai ren (penyatuan dengan syurga), Confucianisme menganggap bahawa keharmonian yang wujud antara dunia manusia dan alam sekitar merupakan sebahagian daripada sistem yang lebih besar. Seorang individu dari budaya Barat dilindungi oleh haknya Dalam komuniti Barat, terdapat perbezaan yang ketara antara manusia dan alam sekitar. Manusia menggunakan pemikiran rasional untuk menganalisa alam sekitar. Pada tahun 1993, Parlimen Agama Sedunia telah bersidang di Chicago dan ekoran daripada ini Pengisytiharan ke arah Etika Sedunia telah dihasikan. Berikut merupakan perkaraperkara yang termaktub dalam pengisytiharan ini: Pengisytiharan ini menyarankan prinsip-prinsip moral asas tertentu dan semua agama di dunia digalakkan supaya mematuhi prinsip-prinsip ini. Membincangkan etika dunia semasa. Menekankan kefahaman terutamanya berkenaan dengan penakrifan kesusilaan manusia dan maruah manusia. Anda boleh membaca pengisytiharan ini di laman web berikut: Nyatakan pendapat anda mengenai pengisytiharan ini serta maksudnya yang sebenar sebelum ke bahagian seterusnya. Sekarang anda telah memahami Etika Sedunia. Apakah pendapat anda mengenainya? Anda sudahpun mempelajari mengenai hak asasi manusia dari sudut Confucianisme dan dunia Barat. Sekarang, anda akan mempelajari bagaimana ia diamalkan dalam kehidupan seharian. Menurut kajian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 20% daripada golongan terkaya di dunia menggunakan hampir 90% daripada kesemua produk dan perkhidmatan yang ada. 20% daripada golongan termiskin di dunia menggunakan kurang daripada 2%. Jadi apa gunanya konsep kebebasan bagi golongan miskin? Renungkan perkara-perkara berikut dan fikirkan akibatnya sekiranya kita mengamalkan konsep masyarakat yang berteraskan kepentingan individu seperti yang disarankan oleh falsafah Barat. Berkemungkinan besar bahawa komuniti tersebut akan lebih mementingkan diri atau sekurang-kurangnya bersifat pasif berhubungan dengan kepentingan orang lain. Tiada seorang pun yang bertanggungjawab untuk menentukan bahawa kepentingan orang lain dijaga atau dipertahankan.

11 Seseorang itu menganggap bahawa masalah pengagihan sumber dan kekayaan tidak penting. Rajah 8.8 menunjukkan pengagihan kekayaan dan sumber semasa. PENGAGIHAN KEKAYAAN SEDUNIA Kekayaan per capita 2000 ($) Rajah 8.8: Pengagihan kekayaaan sedunia Masyarakat mungkin akan lebih mementingkan diri kerana setiap individu hanya sanggup bekerja untuk mempertahankan kepentingan masing-masing sahaja. Manusia akan menganggap diri mereka sebagai penerima manfaat sahaja dan tidak dapat menganggap diri mereka serta orang lain sebagai sebahagian daripada komuniti yang lebih besar. Falsafah Confucianisme memberi sudut pandangan yang lebih baik mengenai peranan manusia. Menurut ajaran Confucianisme, seorang individu tidak memiliki kebebasan yang sepenuhnya kerana setiap satu daripada kita bertanggungjawab sebagai seorang bapa, suami, anak, rakyat, isteri, sahabat dan sebagainya. Kewajipan dan tanggungjawab seseorang perlu dipenuhi oleh individu melalui pengamalan dan pematuhan kepada norma-norma yang bersesesuaian dengan kesopanan, iaitu konsep li. Setiap individu dalam hidup kita memainkan peranan penting dalam membentuk diri kita. Dengan memenuhi tanggungjawab sosial, seseorang itu akan dapat mencapai maruah yang tinggi, kebahagiaan serta memahami erti hidup. Konsep keadilan adalah berdasarkan kefahaman setiap individu bahawa kehidupan kita bergantung kepada kebajikan orang lain. Kita tidak sepatutnya hanya berfikir mengenai apa yang kita sepatutnya miliki tetapi turut memikirkan mengenai tanggungjawab kita kepada orang lain. Kewujudan hak sejagat bermaksud bahawa kewajipan sejagat juga seharusnya wujud. Apakah perbezaan antara konsep hak asasi manusia sebagaimana ia difahami oleh dunia Barat dan dunia Timur (contohnya falsafah Confucianisme)?

12 8.6 Etika Asia dalam konteks Diri dan Keluarga Hampir 60% daripada populasi dunia tinggal di Asia dan jumlah ini meningkat setiap tahun dengan status China dan India sebagai dua negara yang mempunyai populasi terbesar di dunia. Rajah 8.9 menunjukkan taburan populasi sedunia. Walaupun amalan dan adat mungkin berbeza antara negara Asia, pengaruh globalisasi bermaksud bahawa amalan dan adat baru sentiasa dicipta di kebanyakan negara di Asia. Cara pemikiran dan amalan baru ini agak serupa walaupun diamalkan di negara-negara berbeza. Rajah 8.9: Taburan Kepadatan Populasi Sedunia Aktiviti seterusnya akan membincangkan isu-isu yang berkenaan dengan tradisi kekeluargaan dan kaedah untuk menangani gelombang modernisasi dan globalisasi. Sesetengah daripada isu ini hanya wujud di beberapa negara manakala isu lain pula wujud di semua negara Asia. Saluran televisyen BBC telah menyiarkan rancangan mengenai generasi berlainan di beberapa negara di Asia. Rancangan ini telah membincangkan usaha mereka untuk mempertahankan tradisi keluarga mereka sambil menghadapi arus modernisasi dan globalisasi. Laman web berikut mengandungi beberapa video mengenai kajian kes yang dilakukan ke atas beberapa keluarga di Singapura, Vietnam, Jepun, Korea serta negara-negara lain di Asia: Apakah pendapat anda mengenai masalah-masalah yang dibincangkan? Adakah anda turut menghadapinya? Bagaimanakah anda menanganinya? Bincangkan bersama rakan sekelas anda dan bandingkan pendapat dan pengalaman anda.

13 Sebuah keluarga Asia yang asas mempunyai ciri-ciri yang sama berbanding dengan keluarga lain di seluruh dunia. Amalan patriarki masih popular di kalangan kebanyakan keluarga di Asia. Sebahagian besar daripada keluarga di Asia mempercayai bahawa lelaki merupakan ketua suatu keluarga. Pengaruh Barat, tekanan ekonomi dan kehidupan yang kian berubah mempengaruhi adat resam tradisional di kebanyakan negara Asia. Namun demikian, institusi yang selalunya paling terjejas adalah institusi kekeluargaan. Berikut merupakan antara cabaran yang dihadapi: Sebahagian besar daripada wanita di Singapura telah berlengah-lengah dalam berkahwin sehinggakan populasi kecil negara ini (4.3 juta orang) mungkin akan berkurangan lagi. Ajaran Confucianisme telah digunakan bagi menyokong dan mewajar ketaksamaan yang wujud antara golongan wanita dan lelaki di Vietnam, terutamanya di kawasan pedalaman. Dasar ekonomi terbuka yang diamalkan oleh sesetengah negara Asia seperti Vietnam dan China juga telah memberi tekanan kepada kehidupan berkeluarga kerana mereka terpaksa berhijrah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih lumayan. (a) Apakah pendapat anda mengenai etika dan perhubungan kekeluargaan dalam masyarakat Malaysia? Adakah ianya sedang berubah? (b) Pada pendapat anda, apakah kebaikan dan keburukan yang mungkin dihadapi dalam mematuhi adat resam keluarga? 8.7 Etika Asia dalam konteks Perhubungan Interpersonal Kita seharusnya mengambil kira latar belakang etika suatu agama ketika membincangkannya dan bukan sahaja agama yang berkenaan. Katakan anda sedang berbincang mengenai etika agama Buddha Zen; anda perlu meneliti kesemua aspek yang mungkin, seperti yang ditunjukkan oleh Rajah Rajah 8.10: Sudut Pandangan Etika Agama Buddha Zen Sebagai etika agama Buddha Sebagai pergerakan Asia Timur Sebagai evolusi baru dalam persekitaran budaya Amerika Utara atau Eropah Barat

14 Pada bahagian ini, etika Asia akan dibincangkan dari aspek perhubungan interpersonal sepertimana yang diajar oleh agama Buddha. Agama Buddha di India dan agama Buddha di Asia Timur, seorang individu atau komuniti tertakluk kepada peraturan yang agak berbeza. Rajah 8.11 menjelaskan perbezaan ini dengan lebih lanjut. Agama Buddha di India Individu Bermatlamat untuk mengubah perlakuan yang dikenali sebagai sila. Ini melibatkan ajaran yang bukan berunsurkan peraturan atau hukum moral mengenai perkara yang baik dan buruk. Ajaran ini lebih berunsurkan azam (misalnya azam tahun baru) yang seseorang akan mengenakan kepada dirinya sendiri demi memperbaikkan diri. Contohnya, sekiranya seseorang itu sering mabuk dan seterusnya berkelakuan ganas, dia mungkin akan berazam supaya tidak meminum arak lagi demi menjadi orang yang lebih baik. Komuniti Terdapat peraturan perlakuan sosial yang mengawal sangha. Vinaya, iaitu peraturan komuniti yang berunsur perundangan, mengawal selia perlakuan sami dan biarawati dan dalam sesetengah kes, orang awam. Merangkumi peraturan dan juga perkara-perkara yang diizinkan dan diharamkan. Contohnya: seseorang itu dilarang daripada makan selepas waktu tengah hari dan memakai hiasan emas. Sesetengah daripada peraturan ini berasaskan nilai moral (misalnya, larangan terhadap kegiatan mencuri) tetapi ini tidak bermaksud yang ia merupakan sebuah sistem falsafah moral. Agama Buddha Asia Timur Kombinasi Individu dan Komuniti Agama Buddha yang diamalkan di Asia Timur menggabungkan unsurunsur sila dan vinaya supaya menjadi suatu konsep baru iaitu kairitsu. Ia mencadangkan bahawa wujud perhubungan tersirat antara azam yang berdisiplin dan perlakuan komuniti yang bersesuaian. Merupakan sebuah sistem falsafah moral. Rajah 8.11: Peraturan Agama Buddha di India dan Agama Buddha di Asia Timur (a) Sekiranya seorang individu tidak mendisiplinkan dirinya, apakah akibatnya kepada komuniti secara umum? (b) Cari contoh-contoh dalam suratkhabar atau berita harian yang membuktikan masalah dalam (a).

15 8.8 Etika Asia dalam konteks Sains, Teknologi dan Perubatan Sebahagian besar daripada masyarakat sedunia mempercayai bahawa sains dan isu-isu keagamaan tidak boleh dicampuraduk. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mengaitkan kebenaran yang diwahyukan (misalnya kitab Injil dan kitab al-quran) mengenai ciptaan dunia, sains di sebalik penciptaan manusia dan sebagainya. Maurice Bucaille, seorang doktor berbangsa Perancis, telah mengarang buku yang bernama Kitab Injil, Al-Quran dan Sains (Bahasa Perancis: La Bible, le Coran et la Science). Dalam buku yang penuh dengan kontroversi ini, beliau telah berhujah bahawa perhubungan antara Islam dan sains adalah seolah-olah perhubungan di antara adik-beradik kembar. Layari laman-laman web berikut untuk mempelajari mengenai buku Maurice Bucaille dengan lebih lanjut: Kesemua agama di dunia menyarankan supaya penganutnya mencari ilmu dan ini juga termasuk ilmu dalam bidang sains dan perubatan. Misalnya, agama Islam sentiasa menggalakkan penganutnya, baik lelaki atau wanita, untuk mencari ilmu tidak kira di mana ianya berada. Dikatakan bahawa umat Islam digalakkan untuk mencari ilmu biarpun sehingga negeri Cina. Kebanyakan daripada perintis dalam bidang astronomi, perubatan dan kejuruteraan terdiri daripada umat Islam. Penemuan penting saintis Islam termasuklah mencipta peralatan untuk mengukur masa, mencipta ubat serta menemui kepentingan kebersihan hospital. Anda mungkin telah memerhatikan bahawa teknologi tidak begitu dibincangkan dalam agama-agama yang telah anda pelajari. Ini mungkin kerana teknologi tidak begitu dipentingkan ketika agama-agama ini diasaskan. Namun demikian, teknologi kini merupakan antara cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh etika dan agama masa kini. Cabaran-cabaran ini disenaraikan dalam Rajah 8.12.

16 Komunikasi tanpa sempadan dan maklumat melalui internet Ini merupakan antara cabaran utama yang dihadapi oleh ibu bapa kerana anak-anak mereka kini dapat memperoleh berbagai jenis maklumat melalui internet Membolehkan perbincangan yang mendalam mengenai etika dan agama tetapi kurang tapisan dari segi apa yang dibaca dan kurang kepastian sama ada ianya faktual atau tidak Membuka berbagai saluran kefahaman dan perspektif baru yang agak bermanfaat sekiranya dikendalikan dengan cara dan niat yang betul. Teknologi yang ditawarkan oleh internet dapat menghubungkan perbezaan serantau dan global dengan cara yang positif dan bermakna. Agama dan etika memainkan peranan yang penting dalam mengawal selia masyarakat, terutamanya pada zaman teknologi maklumat ini. Keadaan ini mungkin menyebabkan sesetengah orang menjauhkan diri daripada kepercayaan tradisional manakala sesetengah orang lagi akan berpegang teguh kepada kepercayaan etika dan keagamaan mereka. Kemudahan seperti peralatan, mesin dan sebagainya Walaupun ia memudahkan dan mempercepatkan sesetengah aspek kehidupan, ia juga bersifat tidak bersifat peribadi. Menggalakkan sikap yang materialistik dan mementingkan harta benda. Generasi masa kini lebih mementingkan gaya hidup yang tertentu. Sebahagian besar daripada adat dan budaya yang berasaskan nilai-nilai keagamaan hanya diamalkan semasa upacara-upacara tertentu, seperti perkahwinan dan kelahiran. Secara umumnya, adat-adat ini diabaikan pada waktu lain. Rajah 8.12: Cabaran yang dihadapi oleh etika keagamaan pada zaman teknologi maklumat

17 Selain daripada cabaran daripada aspek teknologi, etika keagamaan turut menghadapi rintangan dari segi sains perubatan, sepertimana yang ditunjukkan oleh Rajah EUTHANASIA Kebanyakan agama di Asia menekankan bahaya nyawa amat bernilai walaupun ia mungkin dicabar oleh sesetengah pihak yang berpendapat bahawa seseorang itu berhak untuk membuat pilihan. Ramai yang berpendapat bahawa mereka tidak mahu bergantung kepada mesin sokongan hidup sekiranya mereka koma tanpa peluang untuk pulih semula. Perkembangan sains dan perubatan bermaksud bahawa ubat penawar atau mukjizat mungkin akan berlaku. Oleh sebab ini, walaupun individu tersebut mungkin meminta supaya dia diberi euthanasia dalam keadaan tertentu, keluarganya mungkin berhadapan dengan keputusan yang sukar. PENGGUGURAN ANAK Nyawa amat berharga walaupun ia hanya di peringkat fetus. Namun demikian, sesetengah agama membenarkan pengguguran sekiranya fetus tersebut mengalami kecacatan atau sekiranya kebarangkalian untuk ianya hidup adalah sangat tipis. Menggugurkan anak kerana si ibu masih kanak-kanak atau remaja merupakan isu yang penuh dengan kontroversi dalam kebanyakan agama. Walau bagaimanapun, semua tindakan yang diambil oleh seseorang itu sepatutnya merupakan tindakan yang paling beretika, tidak kira cabaran yang mungkin dihadapi. Nilai-nilai etika semua agama menyarankan suapaya semua keputusan yang diambil oleh seseorang itu sentiasa berasaskan nilai-nilai perikemanusiaan dan belas kasihan. (a) Dapatkah teknologi menyumbang kepada kefahaman etika kita secara positif? Bagaimana? (b) Fikirkan beberapa contoh di mana etika keagamaan diamalkan dari segi isu perubatan. Adakah prinsip-prinsip etika ini memudahkan kita membuat keputusan yang berhubungan dengan isu ini?

18 Imbas kembali dan bincangkan bagaimana teknologi telah mempengaruhi kehidupan dan nilai-nilai anda. Adakah ia telah memberi impak yang besar dan mengubah pandangan anda mengenai apa yang baik dan apa yang buruk? Contohnya, apakah pendapat anda mengenai teknologi yang membenarkan anda memantau aktiviti internet anak anda. Bincangkan bersama rakan anda. 8.8 Etika Asia dari segi Alam Sekitar Mencius, iaitu penganut Confucianisme yang paling terkenal selain daripada Confucius sendiri, telah berkata: Jika dijaga dengan baik, semua makhluk akan maju. Jika dibiarkan sahaja, semua makhluk akan merana. Amalan yang membahayakan dan merosakkan alam sekitar telah dijalankan oleh manusia buat berkurun lamanya. Oleh sebab ini, pendidikan yang beretika diperlukan untuk menjaga alam sekitar. Menurut Mencius, sesiapa pun dapat mencapai kesedaran mengenai perkara yang baik dan semulajadi. Sekiranya kita memahami perhubungan kita dengan alam sekitar, kita akan dapat menghormati umat manusia serta kesemua makhluk yang hidup lain. Mengikut ajaran purba Buddha: Bumi ini merupakan makhluk yang sangat peka (Bodhisattva) yang menganugerahkan kita dengan tempat tinggal, tempat untuk membesar dan membantu kita dalam perjalanan ke arah kesedaran. Bumi ini adalah ibu kita. Ia melahirkan kita, memupuk kita dan kita akan kembali kepadanya kelak. Kita sepatutnya memberikan bumi kasih sayang dan penghormatan sepertimana yang diberikan kepada ibu kita sendiri. Oleh sebab bumi merupakan ibu kepada semua makhluk, maka semua makhluk adalah adik beradik kita. Menurut Buddha, faktor-faktor berikut menyebabkan kesedaran kita dicemar: Sikap mementingkan diri Nafsu Sikap tamak haloba Kemarahan Oleh sebab itu, kita dengan tidak sengajanya akan mempengaruhi dunia di sekeliling kita dengan cara yang luar biasa dan ini pula menyebabkan gangguan dalam corak alam sekitar. Gangguan ini menyebabkan pencemaran dan masalah alam sekitar yang lain.

19 Faktor lain yang menyebabkan pencemaran minda adalah tanggungjawab dan sebab. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, Hasilnya akan seperti yang disemai. Kenyataan ini menjelaskan corak di sebalik sebab dan akibat atau karma (sepertimana ia dikenali dalam budaya agama Buddha). Buddha menekankan bahawa tingkah laku fizikal dan verbal kita merupakan hasil daripada niat kita. Sekiranya kita berniat baik, tingkah laku kita akan baik juga. Sebaliknya, sekiranya kita penuh dengan motivasi tetapi minda kita dipenuhi dengan niat yang buruk seperti ketamakan, kebencian, keganasan dan sebagainya, maka pertuturan kita akan mencerminkan apa yang kita fikirkan. Sehubungan dengan itu, anda akan dapati bahawa manusia cenderung melihat dunia ini dan mahkluk yang tinggal dalamnya melalui kaca mata yang telah dicemar iaitu minda kita sendiri. Minda yang telah diganggu dan dicemar akan menyebabkan tingkah laku yang terganggu dan tercemar dan ini pula akan mencemarkan dan menghapuskan bumi ini yang merupakan ibu kepada kita semua. Sekiranya kita tidak dapat menilai perhubungan antara tindakan kita dan akibatnya, maka kita tidak akan dapat bertanggung jawab ke atas akibat tindakan kita. Misalnya, pernah kita terfikir mengenai pokok-pokok atau dioxin atau bahan kimia lain yang digunakan dalam pembuatan kertas yang kemudiannya dibuang begitu saja ke dalam sungai-sungai kita? Apabila anda membeli Big Mac di McDonald s, pernahkah anda fikirkan mengenai lembu yang menjadi burger tersebut, rumput yang dimakan oleh lembu tersebut dan sebagainya? Kebanyakan daripada kanak-kanak sekarang tidak menyedari bahawa burger yang dimakan mereka dan susu yang diminum mereka sebenarnya berasal daripada lembu. Kanak-kanak hanya akan mengetahui dan memahami sesuatu sekiranya mereka melihat dan mengalaminya sendiri. Oleh sebab ini, sesetengah kanak-kanak mempercayai bahawa burger dan susu berasal daripada McDonald s atau pasar raya. Jelaskan senario di atas kepada anak-anak atau anak saudara anda. Adakah mereka memahami sebab dan akibat yang berlaku dalam senario di atas? Tanpa memahami sebab dan akibatnya, adakah anda berpendapat bahawa perkembangan nilai-nilai etika kanak-kanak akan terjejas? Berikut merupakan aspek-aspek yang perlu diberi perhatian dalam menangani masalah alam sekitar serantau dan global.

20 Niat dan pemikiran sendiri Kita harus peka terhadap minda dan niat kita sendiri. Perlakuan yang ganas hanya akan menghasilkan keganasan. Sebab dan Akibat Kita seharusnya menyedari akibat daripada tindakan kita dalam kehidupan seharian. Kita seharusnya berusaha untuk mendidik diri kita, anak-anak kita serta komuniti kita mengenai kesan tindakan kita ke atas alam sekitar. Kita juga perlu bertanggung jawab ke atas tindakan kita. Perhubungan Kita harus peka terhadap perhubungan yang wujud antara semua makhluk di dunia ini. Kita perlu menghormati bumi ini serta semua ciptaan lain kerana kita semua adalah ibarat adikberadik. Rajah 8.14: Menangani isu-isu alam sekitar Sekiranya kita dapat mengamalkan pendekatan yang ditunjukkan dalam Rajah 8.15 melalui tindakan sendiri dan mendidik anak-anak kita, kita akan dapat menangani pencemaran dan kerosakan alam. Selain daripada menyelamat alam sekitar, tindakan-tindakan ini akan membantu kita dalam menyatupadu komuniti kita dan dengan itu kita akan mendapat kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. (a) Apakah faktor sebenar yang menyumbang kepada keruntuhan etika yang berkaitan dengan alam sekitar? (b) Renungi cadangan yang diberikan. Pada pendapat anda, apakah etika keagamaan yang lebih kurang sama dengan cadangan yang diberikan? Ringkasan 1. Kesimpulannya, ramai antara kita sedang mencari falsafah yang dapat dijadikan panduan hidup. Falsafah ini mungkin berasaskan etika yang berunsur keagamaan atau tidak dan tujuannya adalah untuk memastikan bahawa kita melakukan perkara yang betul pada masa yang betul. 2. Mengembangkan dan mengamalkan etika perniagaan sebagai bidang yang formal merupakan konsep yang masih baru kepada kebanyakan organisasi di Asia. Kebanyakan daripada syarikat-syarikat di Asia mengasaskan program kursus etika mereka berasaskan pengalaman atau ajaran Barat tetapi initiatif kursus etika masa kini menggabungkan pendekatan Barat dan Timur.

21 3. Dalam etika Asia, hak asasi manusia merupakan tanggungjawab bersama: sekiranya wujud hak sejagat, maka tanggungjawab sejagat juga perlu wujud. Dalam erti kata lain, kita patut berfikir mengenai tanggungjawab kita kepada orang lain dan bukan sahaja tanggungjawab orang lain kepada kita. 4. Dalam perhubungan interpersonal, etika Asia menghubungkan etika yang berteraskan disiplin kendiri dengan perlakuan bersama (komuniti) yang bersesuaian. 5. Etika kekeluargaan Asia menghadapi berbagai rintangan dalam era globalisasi ini tetapi generasi muda masih mengamalkan sikap menghormati ibu bapa sebagai tanda menghormati budaya Asia sambil memenuhi jangkaan global. 6. Kemajuan teknologi dan perubatan telah membawa kepada isu-isu etika yang mungkin tidak wujud pada zaman pra-teknologi. 7. Pengamalan etika alam sekitar yang berteraskan nilai-nilai Asia akan memperteguhkan prinsip-prinsip keagamaan asasi dan kita akan belajar untuk lebih bertanggungjawab ke atas tindakan kita sambil meningkatkan kepekaan terhadap akibat daripada tindakan kita.

BAB 6: ETIKA KRISTIAN

BAB 6: ETIKA KRISTIAN BAB 6: ETIKA KRISTIAN Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia. Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis

Lebih terperinci

Bab 1: Etika. 1.1 Pengenalan. Pada akhir bab ini, anda akan dapat:

Bab 1: Etika. 1.1 Pengenalan. Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Bab 1: Etika Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika; Menjelaskan orientasi etika mereka melalui aktiviti penghayatan; Mengenal pasti empat ciri-ciri etika berdasarkan perasaan, agama,

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

Agama Buddha. i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu.

Agama Buddha. i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu. BAB 7: ETIKA BUDDHA Agama Buddha i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu. ii. Ia menolak sistem Veda serta sistem

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Latar Belakang Shinto

Latar Belakang Shinto BAB 5: ETIKA SHINTO Latar Belakang Shinto Kerohanian Tuhan (wujud dalam semua benda dan menjelma sebagai berbagai bentuk) Falsafah (falsafah hidup, gaya hidup dan kod etika) (Shen Dao) Laluan ke arah Ketuhanan

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Perbincangan

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA)

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (LMCK 1621 SET 8 ETIKA DAN PROFESIONAL) SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) PENSYARAH : DR. MARINA BINTI ZAHARI NAMA

Lebih terperinci

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) KERTAS KONSEP PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH

SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) KERTAS KONSEP PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA (SUHAKAM) KERTAS KONSEP PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH TINGKAT 11, MENARA TH PERDANA, JALAN SULTAN ISMAIL 50250 KL 03-26125600 1 Kandungan m/s 1.0 Pengenalan 3 2.0

Lebih terperinci

PELUASAN KOSA KATA BAHASA MELAYU

PELUASAN KOSA KATA BAHASA MELAYU PELUASAN KOSA KATA BAHASA MELAYU Untuk membolehkan bahasa Melayu terus berkembang, beberapa usaha telah dirancangkan, terutamanya dari segi peluasan kosa kata. Usaha ini dilakukan melalui beberapa proses

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran

Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran Pengawalseliaan Berteraskan Penzahiran Isi Kandungan Pengenalan Rasional Pelaksanaan DBR Tiga Prinsip Asas DBR Penzahiran Ketekunan Wajar Tadbir Urus Korporat Jangka Masa Peralihan kepada DBR Langkah-langkah

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif :

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif : Objektif : TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer 2. Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional TM 4. Mengetahui fungsi kod etika

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat MUKADIMAH... Bahawasanya pengiktirafan keutuhan kemuliaan dan hak sama rata serta asasi yang tak terpisah bagi seluruh umat manusia adalah asas kebebasan, keadilan

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

Bab 6: Etika Agama Kristian

Bab 6: Etika Agama Kristian Bab 6: Etika Agama Kristian Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika dari aspek kepercayaan agama Kristian; Membandingkan etika falsafah ini dengan falsafah lain; Memahami perspektif

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 Dasar Pemberi Maklumat (Dalaman) Definisi 1. Pemberian maklumat adalah pendedahan yang dilakukan oleh individu yang kebiasaannya terdiri daripada

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAB 4: ETIKA Confucianisme

BAB 4: ETIKA Confucianisme BAB 4: ETIKA Confucianisme Pengenalan Confucianisme bukanlah sejenis agama tetapi merupakan sistem kepercayaan dan falsafah budaya Cina kuno. Diperkembangkan daripada ajaran awal seorang ahli falsafah

Lebih terperinci

KENYATAAN MEDIA LAPORAN PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA KONSULTATIF NASIONAL MENGENAI PEMBIAYAAN POLITIK

KENYATAAN MEDIA LAPORAN PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA KONSULTATIF NASIONAL MENGENAI PEMBIAYAAN POLITIK KENYATAAN MEDIA LAPORAN PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA KONSULTATIF NASIONAL MENGENAI PEMBIAYAAN POLITIK JAWATANKUASA Konsultatif Nasional Mengenai Pembiayaan Politik (JKNMPP) telah ditubuhkan oleh YAB

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL KOD KOD ETIKA ETIKA Etika berasal daripada perkataan Greek ethos yang bermakna watak atau adat resam. Adat resam masyarakat

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh BAB 6 PENUTUP 6.1 KESIMPULAN Bab ini merupakan rumusan secara menyeluruh ke atas kajian ini. Di samping itu juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh yang demikian,

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial Teori Perkembangan Moral Kohlberg Penaakulan Moral Elemen-elemen Penaakulan Moral Peringkat-peringkat Penaakulan Moral Orientasi Moral Peringkat 1 Hukuman dan Kepatuhan Peringkat 2 Timbal Balik Peringkat

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Ekonomi

Pengenalan kepada Ekonomi Topik 1 Pengenalan kepada Ekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma ekonomi ; 2. Membezakan mikroekonomi dan makroekonomi; 3. Membincangkan tiga persoalan

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Kewajipan, Maruah, Integriti DASAR HARTA INTELEK DAN PENGKOMERSIALAN PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI Centre for Research and Innovation Management Kompleks

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur Tingkatan 4 Pendidikan Moral Soalan struktur. Kekayaan bumi ini boleh musnah akibat tindakan manusia yang tamak dan yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang mencipta alam ini. (a) Berdasarkan pernyataan

Lebih terperinci

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN LORD Corporation ( LORD ) komited untuk mengendalikan perniagaan dengan penuh integriti dan standard etika yang tinggi. Kami juga komited dalam mematuhi semua undang-undang

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 PENGENALAN Wakaf sebagai sebuah institusi sosioekonomi telah dibangunkan dan berkembang sehingga berfungsi sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan masyarakat Islam.

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup

BAB V PENUTUP. pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup BAB V PENUTUP Alhamdulillah, pengkaji bersyukur ke hadrat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup dengan kesimpulan dan cadangan.

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami

BAB 5 PENUTUP. Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami BAB 5 PENUTUP 5.1 Rumusan Mahar merupakan harta berharga dan bermanfaat yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan atau persetubuhan. Pemberian mahar yang merupakan adat tertua

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran KAJIAN TEMPATAN

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

Pengenalan Makroekonomi

Pengenalan Makroekonomi Topik 1 Pengenalan Makroekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membincangkan maksud makroekonomi dan lima isu utama dalam makroekonomi; 2. Menghuraikan dua dasar utama

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

DASAR ANTI RASUAH RGIS

DASAR ANTI RASUAH RGIS DASAR ANTI RASUAH RGIS I. KENYATAAN DASAR Ia adalah menjadi dasar RGIS Holdings, LLC ( RGIS atau Syarikat ) menjalankan operasi di seluruh dunia secara beretika dan mematuhi undang-undang A.S. dan undang-undang

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

KETAGIHAN INTERNET SATU PENYAKIT MENTAL? Ketahuilah sama ada anda seorang penagih internet atau tidak. Oleh Redy Jeffry Mohamad Ramli

KETAGIHAN INTERNET SATU PENYAKIT MENTAL? Ketahuilah sama ada anda seorang penagih internet atau tidak. Oleh Redy Jeffry Mohamad Ramli KETAGIHAN INTERNET SATU PENYAKIT MENTAL? Ketahuilah sama ada anda seorang penagih internet atau tidak. Oleh Redy Jeffry Mohamad Ramli Setiap kali musim persekolahan berlangsung, ibu bapalah individu-individu

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Industri pembinaan hari ini terdedah kepada cabaran dari dalam dan luar industri yang membawa kepada keperluan pengurusan dan pengawalan risiko pembinaan. Salah satu kaedah

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

Bab 7: Etika Agama Buddha. 7.1 Pengenalan

Bab 7: Etika Agama Buddha. 7.1 Pengenalan Bab 7: Etika Agama Buddha Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika dari aspek kepercayaan agama Buddha; Membandingkan etika falsafah ini dengan falsafah lain; Memahami perspektif etika

Lebih terperinci

BAB EMPAT KESIMPULAN DAN CADANGAN. tradisi dalam kalangan masyarakat Islam pada umumnya. Oleh kerana itu, amalan

BAB EMPAT KESIMPULAN DAN CADANGAN. tradisi dalam kalangan masyarakat Islam pada umumnya. Oleh kerana itu, amalan BAB EMPAT KESIMPULAN DAN CADANGAN 4.1. Rumusan Pemberian hantaran telah menjadi satu kemestian dalam majlis perkahwinan. Amalan tersebut tidak kalah pentingnya dengan pemberian mahar. Ia sudah menjadi

Lebih terperinci

TOPIC 9 EMPLOYEES AND THE WORKPLACE (PEKERJA DAN TEMPAT KERJA)

TOPIC 9 EMPLOYEES AND THE WORKPLACE (PEKERJA DAN TEMPAT KERJA) TOPIC 9 EMPLOYEES AND THE WORKPLACE (PEKERJA DAN TEMPAT KERJA) Pengenalan Syarikat pastinya ingin melindungi kepentingannya, pekerja mereka dan pelanggan mereka dari sabarang musibah yang boleh dielakkan.

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

LMCK 1621 ETIKA DAN PROFESIONAL. Semester I TUGASAN INDIVIDU

LMCK 1621 ETIKA DAN PROFESIONAL. Semester I TUGASAN INDIVIDU LMCK 1621 ETIKA DAN PROFESIONAL Semester I 2016-2017 TUGASAN INDIVIDU NAMA : QHAIRUN IZZATY BINTI AZIZ NO MATRIK : A149099 SET KURSUS : 6 1. Apakah perbezaan antara adab dan etika? Adab adalah suatu istilah

Lebih terperinci

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Tanah merupakan salah satu sumber yang terhad penawarannya. Akan tetapi permintaan terhadap penggunaannya adalah terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat di dalam sektor pembangunan

Lebih terperinci

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini.

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini. Maklumat Am Nama Dasar Kod Tatalaku Pembekal Kumpulan NSG Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pemandu Dasar Perolehan Tarikh Diluluskan 17.06.09 Skop Dasar ini diguna pakai untuk semua pembekal Kumpulan NSG Objektif

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN 17 18 BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Industri hotel adalah berkait rapat dengan industri pelancongan dan perdagangan dalam negeri atau antarabangsa sesebuah negara kerana fungsi utamanya ialah untuk membekalkan

Lebih terperinci

OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS.

OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS. OBJEKTIF UTAMA KAJI SELIDIK INI ADALAH UNTUK MENGUKUR TAHAP KEFAHAMAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA PKNS TERHADAP SISTEM INTEGRITI KORPORAT PKNS. SEKSYEN A : DEMOGRAFI Sila tandakan ( ) di petak yang berkenaan.

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH

ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH ULASAN TENTANG GEJALA PONTENG SEKOLAH FAKTOR Seorang guru di Puchong, Bibiana John mengatakan bahawa terdapat beberapa punca yang menjadi peluru kepada berlakunya sikap ponteng sekolah dalam kalangan pelajar.

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP13 : GARIS PANDUAN MENGENAI ETIKA CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta)

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Proses perbandaran yang semakin pesat dalam pelbagai sektor utama seperti ekonomi, politik, teknologi dan sosial mengubah kepada corak kehidupan manusia seharian. Selain

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini.

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini. BAB LIMA KESIMPULAN 5.0 PENDAHULUAN Di dalam bab ini, Pengkaji akan mengemukakan kesimpulan yang diperolehi daripada perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Pengurusan Strategik

Pengenalan kepada Pengurusan Strategik Topik 1 Pengenalan kepada Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan evolusi dan pembangunan pengurusan strategik; 2. Mengenal pasti faktor utama

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

Bab 5: Etika Agama Shinto

Bab 5: Etika Agama Shinto Bab 5: Etika Agama Shinto Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika dari aspek kepercayaan Shinto; Membandingkan etika falsafah ini dengan falsafah lain; Memahami perspektif etika Shinto

Lebih terperinci

Universiti Malaysia PAHANG engineering' Technology' CreatMty

Universiti Malaysia PAHANG engineering' Technology' CreatMty Universiti Malaysia PAHANG engineering' Technology' CreatMty PANDUAN BIL.1 TAHUN 2012 PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI BERPRESTASI RENDAH DAN PEGAWAI YANG BERMASALAH BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABAT AN PENDAFT

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan merupakan industri yang amat penting dalam menggerakkan pembangunan di Malaysia dan seterusnya menjana perkembangan ekonomi di negara ini. Industri ini

Lebih terperinci

Borang Soal Selidik. Kurikulum Tirukkuṟaḷ dalam sukatan pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah dan. menengah ke arah Pembentukan insan holistik

Borang Soal Selidik. Kurikulum Tirukkuṟaḷ dalam sukatan pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah dan. menengah ke arah Pembentukan insan holistik Borang Soal Selidik Kurikulum Tirukkuṟaḷ dalam sukatan pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah dan menengah ke arah Pembentukan insan holistik Salam sejahtera. Kajian bertajuk Tirukkuṟaḷ dalam kurikulum

Lebih terperinci

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil

BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN. Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil BAB LIMA RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 PENDAHULUAN Bab ini merupakan penutup bagi kajian yang dijalankan. Ia membincangkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis statistik deskriptif dan inferensi

Lebih terperinci

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi Perjanjian Kerangka Global antara Norsk Hydro ASA dan IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi bagi pembentukan hubungan kerja yang baik di operasi Norsk Hydro ASA di seluruh dunia. 1. MUKADIMAH Pihak

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR 25 MEI 2006 1.0 PENGENALAN Tujuan

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001

TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 TEKS UCAPAN DATO' SERI DR SITI HASMAH BINTI HAJI MOHD ALI MENARA PERKESO, KUALA LUMPUR SIMPOSIUM KERJAYA ORANG KURANG UPAYA 12 MAC 2001 Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci