Bab 1: Etika. 1.1 Pengenalan. Pada akhir bab ini, anda akan dapat:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Bab 1: Etika. 1.1 Pengenalan. Pada akhir bab ini, anda akan dapat:"

Transkripsi

1 Bab 1: Etika Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika; Menjelaskan orientasi etika mereka melalui aktiviti penghayatan; Mengenal pasti empat ciri-ciri etika berdasarkan perasaan, agama, undangundang dan masyarakat; dan Menerangkan kerangka etika umum untuk penghayatan peribadi. 1.1 Pengenalan Senario 1: Anda mengenali seorang rakan sekerja yang sering membawa pulang alat tulis pejabat untuk penggunaan peribadi. Apakah yang patut anda lakukan? Adakah anda akan memberitahu pihak pengurusan atau berdiam diri sahaja? Apakah yang patut anda lakukan? Adakah pilihan anda ini beretika? Senario 2: Anda terdengar jiran anda mendera anaknya dan tanda-tanda seperti lebam dan luka di lengannya jelas kelihatan. Adakah anda akan melaporkan perkara ini kepada pihak yang berkenaan? Apakah yang patut anda lakukan? Adakah pilihan anda ini beretika?

2 Senario 3: Sebagai seorang ejen hartanah, anda sentiasa di bawah tekanan untuk mencapai sasaran jualan dan pengurus anda meminta anda menggunakan kaedah tertentu seperti memberi insentif khas kepada pelanggan anda dengan menggunakan wang syarikat. Apakah yang patut anda lakukan? Adakah pilihan anda ini beretika? Senario 4: Anda bertugas menjaga sebuah landasan kereta api. Anda ternampak sebuah kereta yang membawa empat orang penumpang terhenti di tengah-tengah landasan dan pada masa yang sama, sebuah kereta api sedang dalam perjalanan dan mungkin akan melanggar kereta tersebut. Anda terfikir untuk menyimpangkan kereta api tersebut ke landasan lain tetapi tindakan ini berisiko tinggi kerana landasan tersebut sudah usang dan mungkin akan menyebabkan kereta api tersebut terkeluar landasan. Apakah yang patut anda lakukan? Adakah anda akan memilih untuk menyimpangkan kereta api tersebut ataupun membiarkannya melanggar kereta itu? Adakah pilihan anda ini beretika? Etika mempunyai pelbagai maksud yang mungkin membawa makna tertentu bagi orang yang berlainan. Bagi sesetengah orang, etika merujuk kepada pematuhan undang-undang secara umumnya dan bagi sesetengah orang lain pula, etika merujuk kepada pematuhan kepada norma-norma sosial. Adakah etika berkaitan dengan: Perasaan tertentu? Kepercayaan agama? Undang-undang? Norma sosial? Di dalam bab ini, anda mendalam konsep etika dan mempelajari apa yang dimaksudkan dengan etika dan juga sebaliknya.

3 1.2 Takrifan Jadi apakah maksud etika? Apakah yang dimaksudkan dengan peradaban beretika? Mematuhi peraturan? Mematuhi normanorma sosial? Apakah etika? Mengikut kata ibu bapa? Mematuhi ajaran agama? Apa yang diajar oleh cikgu? Gambar rajah 1.1: Apakah yang dimaksudkan dengan peradaban beretika? Kebanyakan orang tidak pernah berfikir tentang konsep ini kerana kerana ramai percaya bahawa etika merujuk secara umumnya kepada melakukan perkara yang betul. Kita tahu membezakan antara perkara yang betul dan salah semenjak kecil lagi. Dalam kehidupan seharian kita, kita sentiasa mengimbangkan antara pilihan yang betul atau salah pada suatu masa, kadang kala tanpa disedari. Ini merupakan asas kepada kehidupan yang beretika. Etika merujuk kepada disiplin peribadi yang wujud di dalam diri kita yang akan membantu kita memilih perkara yang betul berdasarkan daya pemikiran dan daya rasional kita sendiri. Agama juga memainkan peranan yang penting dalam etika kerana semua agama di dunia ini mengutamakan nilai etika yang tinggi. Agama merupakan kod etika tertua di dunia dan digunakan untuk mentadbir etika masyarakat kita. Undang-undang juga memainkan peranan yang penting dalam etika. Andaikan beg anda diragut oleh seorang individu yang membawa pisau dan anda telah menembaknya demi mepertahankan diri. Anda tidak bersalah dari sisi undang-undang kerana anda telah bertindak sedemikian untuk mempertahankan diri. Namun demikian, adakah anda berpendapat yang anda telah membuat pilihan yang beretika? Di samping itu, etika juga dipengaruhi oleh norma sosial atau definisi etika yang diterima umum oleh masyarakat. Definisi ini berbeza mengikut setiap masyarakat. Menurut Manuel Velasquez (terkenal dengan penulisannya mengenai etika perniagaan), etika merujuk kepada dua perkara.

4 Pertama sekali, etika merujuk kepada taraf konsep asas betul dan salah yang mentadbir tindakan manusia dari segi hak, manfaatnya kepada masyarakat, keadilan atau nilai-nilai tertentu. Gambar rajah 1.2: Penakrifan etika mengikut Manuel Velasquez Menurut Manuel Velasquez, sikap beretika merujuk kepada sikap mengelak perkara-perkara berikut: mencuri merogol membunuh memfitnah menyeleweng dan mengutamakan kejujuran belas kasihan kesetiaan hak untuk hidup hak untuk bebas daripada kemudaratan hak untuk privasi Adakah anda bersetuju dengan Manuel Velasquez? Secara umumnya, kita menerima ini sebagai syarat pertama kerana premis-premis ini bersifat rasional dan munasabah. Kedua, etika merujuk kepada proses penelitian dan perkembangan taraf etika seseorang. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan taraf etika anda? Lihat gambar rajah seterusnya.

5 Gambar rajah 1.3: Pembentukan taraf etika Pembentukan taraf etika Ibu bapa Keluarga Sahabat Rakan sebaya Komuniti Media Persekitaran umum FIKIR RASIONALISASI Taraf etika anda Setiap tindakan anda sebagai seorang individu adalah pilihan anda sendiri. Namun demikian, anda mungkin akan mengambil kira faktor-faktor yang disebut di dalam rajah di atas. Pilihan anda untuk bertindak secara beretika adalah berdasarkan pemikiran dan rasionalisasi anda sendiri mengenai tindakan yang beretika atau tidak. Tindakan anda mesti ditapis oleh pendirian etika dan nilai anda sendiri. Maksudnya, kita haruslah sentiasa mengkaji kepercayaan dan tindakan moral kita sendiri supaya kita dapat menjamin bahawa kita dan persekitaran kita dapat menepati taraf yang munasabah dan berasas teguh. Anda mampu menghayati taraf nilai dan etika anda sendiri. Di dalam kursus ini, anda akan mempelajari cara menilai taraf etika anda dengan melalui agama dan asas etika juga akan diteliti dari aspek ini. Rujuk kembali kepada senario-senario dilema etika di permulaan bab ini dan bincangkannya dengan rakan atau keluarga. Apakah tindakan anda dan mengapakah mereka berbuat demikian? Adakah taraf etika anda berbeza dengan taraf etika keluarga atau rakan anda?

6 a) Apakah maksud etika bagi anda? Adakah anda keliru dengan takrifan etika yang telah diberi? b) Apakan kaedah termudah untuk menjelaskan konsep etika dan bagaimanakah ianya digunakan untuk menilai tindakan manusia? c) Bincangkan isu utama berkaitan dengan usul-usul berikut: i) Adakah konsep etika sesuatu yang baru bagi anda? ii) Adakah anda keliru dengan kepelbagaian aspek-aspek etika? 1.3 Etika, Moraliti dan Nilai Apakah perbezaan antara etika, moraliti dan nilai? Adakah semua konsep ini serupa? Adakah konsep-konsep ini berhubung kait antara satu sama lain? Bagaimanakah konsep-konsep ini akan membantu anda memahami etika dari aspek agama? Perenggan seterusnya akan membantu anda menjawab persoalan-persoalan ini Etika Etika (atau falsafah moral) merujuk kepada satu cabang bidang falsafah yang berumur lebih 2000 tahun dan diasaskan oleh seorang falsafah Yunani bernama Socrates. Istilah etika berasal daripada perkataan bahasa Yunani Kuno ethos manakala moral berasal daripada perkataan bahasa Latin mores. Kedua-dua perkataan ini embawa maksud sifat. Sila rujuk untuk mengetahui tentang sejarah etika dengan lebih lanjut. Socrates gemar mencabar pemikiran orang awam mengenai cara hidup mereka dan bertanya soalan berikut kepada masyarakat Yunani Kuno:

7 Socrates gemar mencabar orang ramai mengenai cara kehidupan mereka Tidakkan anda malu dengan keghairahan anda untuk memiliki sebanyak kekayaan, status dan penghormatan yang mungkin, dan keengganan anda untuk menghayati kebijaksaan dan kebenaran atau keadaan yang terbaik mungkin untuk jiwa anda? Gambar rajah 1.4: Socrates Etika merujuk kepada sistem ideal moral dan merupakan hasil daripada interaksi antara individu dan masyarakat. Etika menggunakan rasional, logik, serta konsep dan penjelasan falsafah untuk meneliti dan mencari jawapan kepada persoalan. Dengan mempelajari etika, anda akan: Mendalami tingkah laku manusia Berfikiran secara terbuka Menganalisa hujah, tindakan dan kesan Meneliti konsep etika dan melihat bagaimana ianya boleh dipraktikkan Jawapan kepada sesuatu persoalan boleh dicapai selepas berfikir mengenai segala fakta dan taraf etika yang digunakan untuk menilainya. Dengan ini, anda membuat pilihan yang terbaik bagi anda. Oleh sebab ini, pemikiran anda sangat penting. Walaupun undang-undang adalah ibarat piawaian untuk menilai tindakan anda dan bertindak menghukum sesiapa yang tidak mematuhinya, anda tidak patut bergantung kepada undangundang sahaja sebagai bimbingan kerana ianya boleh ditukar dan tidak bersifat tetap. Contohnya, pengguguran anak diizinkan di sesetengah negara dan dilarang di negara-negara lain. Etika merujuk kepada apa yang anda FIKIRkan berdasarkan pemikiran rasional, dan BUKAN apa yang anda RASAkan dan TIDAK bergantung kepada UNDANG-UNDANG

8 1.2.2 Moraliti Moraliti merujuk kepada tanggapan peribadi seseorang mengenai apa yang betul dan salah, dan yang baik dan buruk. Walaupun tanggapan seseorang individu itu tidak semestinya akan mempengaruhi orang lain, ia tetap akan menpengaruhi sikap dan nilai-nilai sesebuah masyarakat Nilai-nilai Nilai merujuk kepada idea atau pegangan kita mengenai apa yang kita percaya dan apa yang penting kepada kita. Nilai-nilai kita mungkin berasaskan etika atau keperluan dan kehendak semulajadi. Nilai-nilai kita mungkin betul atau salah, munasabah atau tidak munasabah. Ianya merujuk kepada asas yang membentuk tindakan kita Perhubungan antara Nilai, Moral dan Etika Sebelum kita mengakhiri bahagian ini, mari kita meneliti perhubungan antara nilai, moral dan etika seperti yang dapat dilihat pada gambar rajah 1.5. Etika Moral Individu Nilai (peribadi) Diterima luas Diterima umum Gambar rajah 1.5: Perhubungan antara nilai, moral dan etika Nilai Nilai yang dipegang merupakan kualiti atau idea yang kita rasa adalah penting. Ia mungkin berasaskan moral atau etika, atau berasaskan keperluan atau kehendak semula jadi.

9 Ia mungkin baik atau buruk dan munasabah atau tidak munasabah. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah berasaskan nilai-nilai kita. Moral Moraliti merujuk kepada persepsi individu mengenai yang salah dan benar, dan yang baik dan buruk. Walaupun persepsi moraliti seseorang itu tidak mendatangkan kesan kepada orang lain, ia dapat mempengaruhi nilai dan sikap sesuatu masyarakat. Etika Istilah etika merujuk kepada suatu set atau sistem ideal moral. Etika merupakan produk masyarakat. Namun demikian, tidak hairanlah yang kebanyakan isu etika berkaitan dengan perhubungan di antara individu dan kumpulan yang lebih besar. a) Etika merujuk kepada sebahagian daripada falsafah. Seperti aspek falsafah lain, etika menggunakan rasional, logik dan konsep-konsep tertentu. Apakah persamaan dan perbezaan yang dapat anda lihat dalam menakrifkan konsep etika. b) Etika moral kini dianggap mempunyai aspek perbandingan, iaitu dari aspek budaya, keadaan dan keperluan seseorang individu itu. 1.3 Etika dan Agama di Asia Bahagian ini akan membincangkan etika dari sudut pandangan lima agama berdasarkan kitabkitab suci mereka, sepertimana ditunjukkan pada gambar rajah 1.6. Gambar rajah 1.6: Etika daripada sudut pandangan lima agama dan kitab-kitab suci mereka Islam Al-Quran dan Hadith Hindu Bhagavad Gita Konfusianisme Analekta Kristian Bible Buddha Jalan Lapan Lapis Mulia

10 Pada pendapat anda, apakah peranan agama-agama dan kitab-kitab suci di atas di dalam kajian etika kita? Setiap daripada buku suci ini berumur beberapa ratus tahun. Kesemua daripada buku suci ini meliputi keperluan-keperluan asas untuk kehidupan yang bermakna. Gambar rajah 1.7: Lima aspek kitab suci yang akan diteliti Perhubungan antara individu dan keluarga Perhubungan sosial dan intrapersonal Perniagaan dan perdagangan Perubatan, sains dan kesihatan Alam sekitar

11 Walaupun setiap daripada agama ini membincangkan setiap daripada lima perkara ini dengan cara yang berlainan, secara keseluruhannya agama-agama ini berpegang kepada prinsip yang sama iaitu: Mengelak daripada mencederakan insan lain Bertindak mengikut kepentingan masyarakat Mencari kebahagiaan Kebanyakan agama menengahkan taraf etika yang tinggi dan memberi motivasi tinggi berhubung dengan tindakan beretika. Sebelum wujudnya sains atau modenisasi, agama dan kepercayaan merupakan garis panduan yang membantu kita hidup secara beretika. Adalah sukar untuk mengasingkan antara agama, budaya, kepercayaan dan etika, terutamanya di Asia. Kebanyakan ahli falsafah Barat seperti St. Thomas Aquinas, Samuel Clarke, William Paley dan David Hume percaya bahawa agama dan kepercayaan merupakan asas kepada etika. Anda digalakkan membaca tentang falsafah mereka sebagai bacaan tambahan. Apabila kita mendalami pemikiran falsafah Barat dalam bab terakhir, anda akan mendapati bahawa sebahagian besar daripada falsafah Barat adalah berasaskan pemikiran secara empiris dan pertimbangan secara rasional. Kebanyakan daripada ahli falsafah ulung Barat percaya bahawa seseorang individu tidak perlu bersifat warak untuk hidup secara beretika. Namun demikian, hujah sebegini tidak menafikan etika yang berasaskan agama kerana agama adalah berasaskan keimanan. Agama tidak seharusnya tertakluk kepada pemeriksaan saintifik kerana keimanan itu adalah berasakan kepercayaan. Seseorang yang tidak percaya tentang kewujudan Tuhan juga mempercayai ajaran yang sama seperti mereka yang beragama, iaitu: membunuh, mencuri dan menipu adalah salah. Mendalami dan memahami sistem kepercayaan pelbagai agama di dunia ini akan membantu anda menghayati sumbangan agama lain kepada etika dan juga akan membantu anda menghargai agama anda sendiri. Dengan melayari internet, cuba tentukan bilangan agama di dunia ini dan huraikan pengajaran asas mereka. Anda boleh bermula dengan melayari a) Bidang etika dan agama di Asia merupakan isu yang menarik kerana dunia Timur dan Barat berbeza dari segi etika yang berasaskan agama. Pada pendapat anda, terdapatkah persamaan antara mereka? Nyatakan persamaan berikut. b) Apakah cabaran yang dibawa oleh abad ke-21 ke atas masyarakat beretika?

12 1.4 Etika Bertempat Konsep etika bertempat telah diperkenalkan oleh Joseph Fletcher dalam bukunya bertajuk Situational Ethics (1966). Beliau merupakan pengasas gerakan etika bertempat. Fletcher menyatakan bahawa aktiviti membuat keputusan bergantung kepada situasi dan bukan berasaskan undang-undang tetap. Menurutnya, hanya Cinta sahaja yang mutlak di dunia ini. Cinta sepatutnya menjadi motif sebalik setiap keputusan. Fletcher mengasaskan modelnya berdasarkan kenyataan di dalam Perjanjian Baru (New Testament) buku suci Bible yang berbunyi Tuhan ialah Cinta (1 John 4:8). Cinta itu mutlak. Segala motif dan keputusan haruslah berasaskan cinta. Joseph Fletcher ( ) Gambar rajah 1.8: Joseph Fletcher ( ) Layari laman web untuk mempelajari tentang Joseph Fletcher dengan lebih lanjut. Adakah anda bersetuju dengan hujahnya bahawa hanya Cinta yang mutlak di dunia ini? Bincangkan dengan rakan-rakan anda di forum PLS.

13 1.5. Etika Mutlak Etika bertempat bersifat relatif dan oleh sebab ini, ianya sentiasa berubah. Namun demikian, etika mutlak bersifat tetap. Dalam erti kata lain, ianya tidak akan berubah walau dalam apa situasi pun. Di dalam kajian etika, konsep kemutlakan (atau absolutism) selalunya berlawanan dengan konsep relativism. Adalah sukar untuk unsur-unsur mutlak berfungsi dalam kehidupan seharian. Contohnya, kenyataan janganlah engkau membunuh orang adalah etika mutlak. Tetapi bagaimana pula jika anda membunuh untuk melindungi orang yang disayangi? Lihat contoh kedua ini: bayangkan anda mendapat tahu bahawa rakan sekerja anda menngajar tuisyen pada hujung minggu untuk menampung belanja keluarganya yang besar. Anda sedar yang perbuatannya ini salah tetapi pada masa yang sama, anda juga sedar bahawa institusi anda tidak membenarkan pekerjanya berbuat demikian supaya mereka tidak terlalu penat pada hari minggu, iaitu hari bekerja. Anda bersimpati dengan rakan anda kerana mengalami masalah kewangan tetapi pada masa yang sama, anda sedar bahawa perbuatannya itu salah dari segi peraturan pekerjaan anda. Apakah yang akan berlaku apabila dua kemutlakan bertembung? Contohnya, kakak anda memberitahu anda bahawa dia sedang menghidapi penyakit kanser dan enggan memberitahu ibu bapa anda kerana tidak mahu mereka bimbang. Dia meminta anda merahsiakan perkara ini sekurang-kurangnya sehingga penyakit ini berada di peringkat remisi. Namun demikian. ibu bapa anda berasa curiga dan bertanya anda jika ada apa-apa dengan kakak anda. Apakah yang patut anda lakukan? Adakah anda akan: Menepati janji anda dan tidak memberitahu ibu bapa anda; atau Memberitahu mereka walaupun kakak anda sudahpun menghalang anda daripada berbuat demikian Untuk mengetahui tentang orientasi moral anda dengan lebih lanjut, anda boleh mengambil ujian di laman web berikut: a) Bincangkan perbezaan antara etika bertempat dan etika mutlak. b) Apakah kebaikan dan keburukan etika bertempat? Apakah kebaikan dan keburukan etika mutlak? c) Fikirkan situasi di mana etika bertempat atau etika mutlak akan lebih bermanfaat. Bincangkan dengan rakan kamu. Adakah anda bersetuju dengan mereka?

14 Ringkasan Nilai merujuk kepada idea atau pegangan kita mengenai apa yang kita percaya dan apa yang penting kepada kita. Nilai-nilai kita mungkin berasaskan etika atau keperluan dan kehendak semulajadi. Nilai-nilai kita mungkin betul atau salah, munasabah atau tidak munasabah. Ianya merujuk kepada asas yang membentuk tindakan kita. Moraliti merujuk kepada tanggapan peribadi seseorang mengenai apa yang betul dan salah, dan yang baik dan buruk. Walaupun tanggapan seseorang individu itu tidak semestinya akan mempengaruhi orang lain, ia tetap akan menpengaruhi sikap dan nilai-nilai sesebuah masyarakat. Etika merujuk kepada sistem ideal moral dan merupakan hasil daripada interaksi antara individu dan masyarakat. Etika bertempat menyatakan bahawa aktiviti membuat keputusan bergantung kepada situasi dan bukan berasaskan undang-undang tetap. Hanya Cinta sahaja yang mutlak di dunia ini. Etika bermutlak berasaskan kepercayaan yang terdapat hanya satu kebenaran dan bahawa kebenaran ini sentiasa tetap tidak mengira keadaan atau situasi. Soalan Aneka Pilihan 1. Pilih kenyataan yang menerangkan konsep etika. a. Ia merujuk kepada suatu cabang falsafah b. Ia merujuk kepada gerak hati atau naluri yang membantu anda membezakan antara yang baik dan yang buruk. c. Ia bergantung kepada undang-undang. d. Ia merujuk kepada apa yang anda telah fikirkan dan rasionalisasikan sebagai perkara yang betul. e. Ia merujuk kepada pendapat masyarakat secara umumnya. 2. Dengan mempelajari etika, anda sebenarnya sedang: a. Mendalami tingkah laku manusia b. Meneliti hujah, tindakan dan kesan c. Membanding dan merujuk sesuatu konsep itu ke atas apa yang anda rasai d. Melihat bagaimana sesuatu konsep itu boleh dipraktikkan ke keadaan tertentu.

15 3. Pilih nilai-nilai yang dikongsi oleh semua agama. a. Mengelak daripada menyakiti orang lain b. Sentiasa menuntut ilmu dan memperbaikkan diri c. Bertindak mengikut kepentingan komuniti d. Mencari kebahagiaan

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

BAB 6: ETIKA KRISTIAN

BAB 6: ETIKA KRISTIAN BAB 6: ETIKA KRISTIAN Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia. Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

Pengenalan Makroekonomi

Pengenalan Makroekonomi Topik 1 Pengenalan Makroekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membincangkan maksud makroekonomi dan lima isu utama dalam makroekonomi; 2. Menghuraikan dua dasar utama

Lebih terperinci

LMCK 1621 ETIKA DAN PROFESIONAL. Semester I TUGASAN INDIVIDU

LMCK 1621 ETIKA DAN PROFESIONAL. Semester I TUGASAN INDIVIDU LMCK 1621 ETIKA DAN PROFESIONAL Semester I 2016-2017 TUGASAN INDIVIDU NAMA : QHAIRUN IZZATY BINTI AZIZ NO MATRIK : A149099 SET KURSUS : 6 1. Apakah perbezaan antara adab dan etika? Adab adalah suatu istilah

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 14 KONSEP ETIKA DAN MORAL DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BINTI HUSSIN A 144901 DISEDIAKAN

Lebih terperinci

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif :

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif : Objektif : TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer 2. Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional TM 4. Mengetahui fungsi kod etika

Lebih terperinci

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika Buat Apa Yang Betul Kod Etika Apa itu Kod? Kod mengandungi maklumat dan sumber yang akan membantu anda melakukan perniagaan Johnson Matthey secara sah, beretika, bertanggungjawab dan menggambarkan nilai

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Ekonomi

Pengenalan kepada Ekonomi Topik 1 Pengenalan kepada Ekonomi HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma ekonomi ; 2. Membezakan mikroekonomi dan makroekonomi; 3. Membincangkan tiga persoalan

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA)

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (LMCK 1621 SET 8 ETIKA DAN PROFESIONAL) SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) PENSYARAH : DR. MARINA BINTI ZAHARI NAMA

Lebih terperinci

PRINSIP KEKAYAAN. Oleh : Ir. Ezwan Laman web -

PRINSIP KEKAYAAN. Oleh : Ir. Ezwan Laman web - PRINSIP KEKAYAAN Oleh : Ir. Ezwan Laman web - http://www.rahsiamindajutawan.com 1 BLUEPRINT WANG ANDA Adakah anda suka untuk memiliki wang yang banyak dalam kehidupan anda? Adakah anda anda ingin memiliki

Lebih terperinci

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN

BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN BAB 1 LATAR BELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan Industri pembinaan adalah merupakan salah satu bidang yang sangat mencabar. Berbanding dengan industri lain, industri pembinaan terdedah

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

Bab 6: Etika Agama Kristian

Bab 6: Etika Agama Kristian Bab 6: Etika Agama Kristian Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika dari aspek kepercayaan agama Kristian; Membandingkan etika falsafah ini dengan falsafah lain; Memahami perspektif

Lebih terperinci

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial Teori Perkembangan Moral Kohlberg Penaakulan Moral Elemen-elemen Penaakulan Moral Peringkat-peringkat Penaakulan Moral Orientasi Moral Peringkat 1 Hukuman dan Kepatuhan Peringkat 2 Timbal Balik Peringkat

Lebih terperinci

Inovasi dan Perubahan

Inovasi dan Perubahan Topik 11 Inovasi dan Perubahan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menghuraikan kepentingan inovasi dalam organisasi; 2. Menerangkan cara-cara menguruskan inovasi dengan berkesan;

Lebih terperinci

JUP 201/3 Pengurusan Kejuruteraan I

JUP 201/3 Pengurusan Kejuruteraan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2003/2004 Februari / Mac 2004 JUP 201/3 Pengurusan Kejuruteraan I Masa : 3 jam Arahan Kepada Calon: 1. Sila pastikan kertas peperiksaan

Lebih terperinci

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan 09 2016 Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan daripada pengurus Membuat laporan tentang pelanggaran

Lebih terperinci

PELUASAN KOSA KATA BAHASA MELAYU

PELUASAN KOSA KATA BAHASA MELAYU PELUASAN KOSA KATA BAHASA MELAYU Untuk membolehkan bahasa Melayu terus berkembang, beberapa usaha telah dirancangkan, terutamanya dari segi peluasan kosa kata. Usaha ini dilakukan melalui beberapa proses

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Latar Belakang Kajian 1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Kampus merupakan suatu persekitaran yang menempatkan ribuan pelajar untuk menjalankan aktiviti akademik. Di samping pelajar, sebuah kampus turut menempatkan

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai

PENILAIAN MENENGAH RENDAH /2 GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas 2 Februari Julai TERHAD 3/ LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN MENENGAH RENDAH 00 3/ GEOGRAFI KERJA KURSUS Kertas Februari Julai. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan dan Tugasan..

Lebih terperinci

David Hume: KEPENTINGAN DIRI DAN KEADILAN

David Hume: KEPENTINGAN DIRI DAN KEADILAN David Hume: KEPENTINGAN DIRI DAN KEADILAN Pendirian skeptis radikal David Hume (1711-1776), yang ditujukan kepada kedua-dua agama dan rasionalisme, menjadikannya seorang yang sangat dicurigai oleh pemikir

Lebih terperinci

LMCK1621 ETIKA DAN PROFESIONAL SET 8

LMCK1621 ETIKA DAN PROFESIONAL SET 8 LMCK1621 ETIKA DAN PROFESIONAL SET 8 TAJUK: ETIKA PEMAKAIAN PELAJAR IPT DISEDIAKAN OLEH: NORAINSYIRAH BINTI MOHAMED NORDIN A151588 DISEDIAKAN UNTUK: DR. MARINA BINTI ZAHARI PENGENALAN Cara berpakaian di

Lebih terperinci

Melindungi Anak-anak di Alam Siber

Melindungi Anak-anak di Alam Siber Melindungi Anak-anak di Alam Siber Oleh: Redy Jeffry Mohamad Ramli CyberSecurity Malaysia (Artikel ini telah disiarkan di dalam Estidotmy, 27 Disember 2007) Ayah, gay itu apa? Apakah agaknya jawapan anda

Lebih terperinci

Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN. Cek Tak Laku. Program pendidikan pengguna oleh:

Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN. Cek Tak Laku. Program pendidikan pengguna oleh: Cek Tak Laku AKAUN ANDA DAN PERKHIDMATAN Cek Tak Laku Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Cek tak laku bermakna sesuatu yang tidak diingini akan berlaku Bank Negara Malaysia dan

Lebih terperinci

MOTIVASIKAN DIRI ANDA Bahagian satu

MOTIVASIKAN DIRI ANDA Bahagian satu MOTIVASIKAN DIRI ANDA Bahagian satu Dr. Ali Qassem www.aliqassem.com admin@aliqassem.com Ahli psikologi mentakrifkan Motivasi sebagai: "Satu keadaan dalaman (baik suatu keperluan atau keinginan) yang memberikan

Lebih terperinci

Pengurusan Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah Topik 7 Pengurusan Bilik Darjah HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud pengurusan bilik darjah; 2. Mengenal pasti perkara yang perlu diambil kira untuk mengurus

Lebih terperinci

Hasrat Penjagaan Saya

Hasrat Penjagaan Saya boleh merancang cara saya mahu dijaga. boleh berkongsi sesuatu yang saya anggap penting. boleh menenteramkan jiwa mereka yang saya sayangi. boleh hidup selesa dengan ACP saya. Hasrat Penjagaan Nama : Alamat

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 513 Prinsip & Amalan Komunikasi dari Perspektif Islam Isu-Isu Etika dalam Kaunseling (Minggu 3) Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan:

Apakah terma dan syarat yang dimaksudkan? Kami akan membimbing anda satu persatu bermula dengan: TERMA & SYARAT TEKA TEKAN TEKA TEKAN adalah sebuah rancangan permainan secara langsung yang diwujudkan, dibangunkan dan disiarkan oleh kami di Telekom Malaysia Berhad. Dengan menyertai TEKA TEKAN, anda

Lebih terperinci

kita tidaklah selalunya seronok dengan keputusan yang telah kita ambil.

kita tidaklah selalunya seronok dengan keputusan yang telah kita ambil. Pada setiap peringkat kehidupan kita kita membuat keputusan yang amat mempengaruhi kehidupan manusia yang kita impikan untuk menjadi, dan kemudian, apabila kita menjadi manusia berkenaan, kita tidaklah

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

Taklimat untuk Guru BM

Taklimat untuk Guru BM Taklimat untuk Guru BM Memahami Kandungan Subjek dan Matlamat Memahami Pelajar dan Pembelajaran Amalan-amalan Pedagogi Memahami Pengajaran Amalan Pengajaran Singapura (STP) Falsafah Kurikulum Singapura

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan

Insurans Perubatan & Kesihatan. Pengenalan Insurans Perubatan & Kesihatan Pengenalan Ini merupakan panduan sebagai pengenalan untuk memberikan anda kefahaman asas tentang insurans perubatan dan kesihatan (IPK). Ia memberikan anda maklumat asas

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR

LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM /2017 SET 4 LAPORAN AKHIR LMCK 1421 PEMIKIRAN KRITIKAL & PENYELESAIAN MASALAH SEM 1 2016/2017 SET 4 LAPORAN AKHIR KEMPEN KESEDARAN PELAJAR TENTANG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DALAM ALAT KOSMETIK KUMPULAN 7 PENSYARAH DR SAKHINAH BINTI

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat,

BAB PERTAMA PENGENALAN. Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, BAB PERTAMA PENGENALAN 1. 0 PENDAHULUAN Pembinaan ayat dalam bahasa Arab terdiri daripada tiga bentuk : Jumlat ismiyyat, jumlat fi liyyat dan syibh al-jumlat. Ada dua unsur penting dalam pembentukan jumlat

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika Kerja. Kementerian Pelajaran Malaysia. Junjung Amanah Pembangunan Insan Mulia

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika Kerja. Kementerian Pelajaran Malaysia. Junjung Amanah Pembangunan Insan Mulia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Junjung Amanah Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 2003 Isi Kandungan FALSAFAH PELAJARAN KEBANGSAAN iii. MISI KPM iii. OBJEKTIF KPM iii. PENDAHULUAN 1.

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN TAJUK 1 PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN 1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam (Bidang Pengkhususan) Pendidikan Rendah. Kursus ini

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat. Berdasarkan dari dapatan kedua-dua bahagian di atas, jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar tidak mampu menterjemah perkataan Arab berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

Lebih terperinci

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NO. KAD PENGENALAN - - ANGKA GILIRAN KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA (MODUL INSANIAH) PENDIDIKAN MORAL SEMESTER

Lebih terperinci

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran

Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Mengenali Kelemahan Perilaku Pelabur: Semuanya Mainan Fikiran Sebagai pelabur, kita seringkali dipengaruhi oleh perspektif perilaku yang menghindari kita daripada membuat keputusan yang bijak. Apakah kelemahan

Lebih terperinci

Agama Buddha. i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu.

Agama Buddha. i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu. BAB 7: ETIKA BUDDHA Agama Buddha i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu. ii. Ia menolak sistem Veda serta sistem

Lebih terperinci

Cabaran dalam Menjaga Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Erica Lovel

Cabaran dalam Menjaga Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Erica Lovel Cabaran dalam Menjaga Kanak-kanak Berkeperluan Khas Erica Lovel erica@ecoethical.com.au Anak-anak Saya.. Jason 25 tahun Ryan 22 tahun, menghidap Perthes Disease sejak berumur 3 tahun, masalah berkaitan

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan akan menjawab persoalan-persoalan kajian yang

Lebih terperinci

Sifat Etika dalam Perniagaan Moden

Sifat Etika dalam Perniagaan Moden Topik 3 Sifat Etika dalam Perniagaan Moden HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan beberapa masalah etika dalam pengurusan; 2. Menjelaskan lima ciri masalah etika

Lebih terperinci

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan BP 2013 Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1. Pengenalan Kami menyampaikan tenaga ke seluruh dunia. Kami mencari,

Lebih terperinci

Pertimbangan Moral dan Teori Etika

Pertimbangan Moral dan Teori Etika Topik 1 Pertimbangan Moral dan Teori Etika HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan definisi etika dari sudut perniagaan dan profesional; 2. Menerangkan lima faktor

Lebih terperinci

Ayah: Adakah saya yang memberi gen kanser payu dara kepada anak perempuan saya?

Ayah: Adakah saya yang memberi gen kanser payu dara kepada anak perempuan saya? Ayah: Adakah saya yang memberi gen kanser payu dara kepada anak perempuan saya? Oleh Dr. Teo Soo Hwang dan Profesor Dr Thong Meow Keong Ini adalah rencana kedua daripada siri 2 rencana oleh Yayasan Inisiatif

Lebih terperinci

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Pengajian Am (900) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.78%, turun sebanyak 0.08% berbanding

Lebih terperinci

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1:

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1: HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1: PENULISAN TENTANG PEMIKIRAN KRITIS NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH : UMI NURFAZILAH BINTI

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah)

No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P. Bahagian A (30 markah) No. Kod: PN 5191 P / PN 5241 P Bahagian A (30 markah) 1. A 2. D 3. A 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. C 10. A 11. C 12. C 13. B 14. B 15. C 16. D 17. B 18. A 19. B 20. D 21. B 22. B 23. C 24. D 25. B 26. D

Lebih terperinci

Produk. Teknologi. Perkhidmatan. Dihantar Di Seluruh Dunia. THE BLUE BOOK. Merayajan 50 tahun kecermerlangan

Produk. Teknologi. Perkhidmatan. Dihantar Di Seluruh Dunia. THE BLUE BOOK. Merayajan 50 tahun kecermerlangan Produk. Teknologi. Perkhidmatan. Dihantar Di Seluruh Dunia. THE BLUE BOOK Merayajan 50 tahun kecermerlangan TABLE OF CONTENTS Falsafah kami...1 Keistimewaan kami..................... 2 Pelanggan dan pembekal...3

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KELAKUAN TERHADAP PENJUAL LANGSUNG

KELAKUAN TERHADAP PENJUAL LANGSUNG PRAKATA GLOSARI ISTITLAH SKOP KELAKUAN TERHADAP PENGGUNA KELAKUAN TERHADAP PENJUAL LANGSUNG KELAKUAN DI ANTARA SYARIKAT TATACARA PENGUATKUASAAN 1 PRAKATA Sejak diperkenalkan di Malaysia, jualan langsung

Lebih terperinci

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh:

Penjamin PINJAMAN ANDA. Penjamin. Program pendidikan pengguna oleh: Penjamin PINJAMAN ANDA Penjamin Program pendidikan pengguna oleh: kandungan 1 Pengenalan 2 Apakah jaminan? Siapakah yang boleh jadi penjamin? 3 Hak-hak seorang penjamin 4 Liabiliti seorang penjamin 5 Nasihat

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN AKHIR ARAHAN

PEPERIKSAAN AKHIR ARAHAN _... -._-----_._..._--------_._---_... -.-.---_._._,..-- -----.------.--.-...--------'-----.,-..--.----.-.-.---.--------... -.,.--.. "..--.. --.--".-.--,--.---"- ----._-_._._--- PROGRAM:----------------------

Lebih terperinci

ARAHAN: ( )

ARAHAN: ( ) OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen : OPR/HEPA/BR25/SPP BORANG SOAL SELIDIK AKTIVITI PELAJAR ARAHAN: BERIKUT DISENARAIKAN PERNYATAAN

Lebih terperinci

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang

METODOLOGI PENYELIDIKAN. Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu penyelidikan lapangan dari perspektif pragmatik yang menganalisis wacana lisan bahasa Melayu dalam konteks tanya-jawab di bilik darjah.

Lebih terperinci

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA

INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA INSTITUT KEPIMPINAN PENDIDIKAN UNIVERSITI MALAYA SOAL SELIDIK KECERDASAN EMOSI DAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH KRBANGSAAN DI NEGERI SEMBILAN Saya amat

Lebih terperinci

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh BAB 6 PENUTUP 6.1 KESIMPULAN Bab ini merupakan rumusan secara menyeluruh ke atas kajian ini. Di samping itu juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh yang demikian,

Lebih terperinci

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP

MODEL KURIKULUM. Nordin Tahir IPIP. Nordin Tahir, IPIP MODEL KURIKULUM Nordin Tahir IPIP Pembentukan Model Kurikulum Tyler Berdasarkan kepada empat persoalan dasar: 1. Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? 2. Apakah pengalaman Pendidikan yang

Lebih terperinci

Tajuk 7: Perkembangan Sosio-Emosi. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

Tajuk 7: Perkembangan Sosio-Emosi. Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Tajuk 7: Perkembangan Sosio-Emosi Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh Perkembangan Sosial-Emosi Perkembangan sosial merujuk kepada keupayaan seseorang menjalinkan hubungan dengan orang lain. Menurut kamus Advanced

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

DASAR ANTI RASUAH RGIS

DASAR ANTI RASUAH RGIS DASAR ANTI RASUAH RGIS I. KENYATAAN DASAR Ia adalah menjadi dasar RGIS Holdings, LLC ( RGIS atau Syarikat ) menjalankan operasi di seluruh dunia secara beretika dan mematuhi undang-undang A.S. dan undang-undang

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Set31) BAGAIMANA PENGGUNAAN JARINGAN SOSIAL MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK.

HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Set31) BAGAIMANA PENGGUNAAN JARINGAN SOSIAL MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK. HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI (Set31) BAGAIMANA PENGGUNAAN JARINGAN SOSIAL MEMBERI KESAN KEPADA KANAK-KANAK. DISEDIAKAN OLEH: NAMA: ANIS BALQISH BINTI MUHAMAD AZMI (A145034) CHERYLINA SIAN ANAK MAWANG

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia

Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menjelaskan unsur-unsur yang bersifat universal dalam etika keagamaan Asia; Mengenal pasti unsur-unsur yang sejagat dalam etika di

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. pemeliharaan public property (harta milik am) termasuk proses peruntukan harta (dana)

BAB LIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. pemeliharaan public property (harta milik am) termasuk proses peruntukan harta (dana) BAB LIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Baitul Mal adalah tempat yang dikhaskan untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum Muslimin, yakni sebuah institusi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan

Lebih terperinci

7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA (BPMS)

7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA (BPMS) 7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA () 1 POLITIK BERTUNJANG PRINSIP POLITIK DAKWAH & AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR 3 POLITIK PENYELESAIAN BERASASKAN ISLAM POLITIK UTAMAKAN RAKYAT 5 4 POLITIK DAMAI & DIPLOMASI

Lebih terperinci

5.2.1 Kekerapan peringkat penukaran bahasa dalam perbualan responden

5.2.1 Kekerapan peringkat penukaran bahasa dalam perbualan responden 5.1 Pengenalan Dalam Bab ini dapatan kajian berdasarkan penganalisisan data dalam bab 4 akan dibincangkan.dengan itu jawapan kepada soalan-soalan akan dikemukakan dalam bab ini. Pengkaji juga telah mengemukakan

Lebih terperinci

TAJUK 3 (4 jam) ISU-ISU ETIKA GURU

TAJUK 3 (4 jam) ISU-ISU ETIKA GURU TAJUK 3 (4 jam) ISU-ISU ETIKA GURU DR.MADZNIYAH BT. MD. JAAFAR JABATAN R&I/ ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM EDU 3108 ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Isu-isu Etika Guru Maksud

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Panduan Guru Versi 1. Layari standtogether.my/competition untuk versi terbaru.

Panduan Guru Versi 1. Layari standtogether.my/competition untuk versi terbaru. Panduan Guru Versi 1. Layari standtogether.my/competition untuk versi terbaru. PANDUAN GURU Pengenalan Buku ini adalah panduan bagi guru-guru yang ingin mengambil bahagian dalam Minggu Baik Hati Kebangsaan

Lebih terperinci

Penilaian Kempen Tak Nak. Dan. Tinjauan Polisi Pengawalan Tembakau Antarabangsa SOAL SELIDIK REMAJA ARAHAN

Penilaian Kempen Tak Nak. Dan. Tinjauan Polisi Pengawalan Tembakau Antarabangsa SOAL SELIDIK REMAJA ARAHAN ID Penemubual: - Kementerian Kesihatan Malaysia Pusat Racun Negara Universiti Sains Malaysia Penilaian Kempen Tak Nak Dan Tinjauan Polisi Pengawalan Tembakau Antarabangsa SOAL SELIDIK REMAJA ARAHAN Soalan

Lebih terperinci

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 02/2 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013 SKEMA BAHASA MELAYU SET A Kertas 1 dan Kertas 2 1 [ Lihat sebelah PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA

Lebih terperinci

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Bab 1: 1

Tamadun Islam dan Tamadun Asia Edisi Kedua (TITAS) Bab 1: 1 Bab 1: 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN Bab 1: 2 Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat: Menjelaskan konsep dan ciri-ciri sebuah tamadun. Menerangkan hubungan tamadun dengan agama,

Lebih terperinci

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Pengenalan 21st Century Fox ( Syarikat ) komited untuk menjalankan perniagaan di seluruh dunia dengan integriti dan ketelusan, dan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS)

KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) KEMAHIRAN KOMUNIKASI (CS) CS KRITERIA TAHAP 1 CS1 Kemahiran Penyampaian idea tidak Penyampaian Lisan dan yakin, tidak jelas dan Bertulis tidak berkesan dan penyampaian idea terhad kepada lisan atau bertulis

Lebih terperinci

1 of 5 PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD

1 of 5 PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD Penyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Educate to Learn Sendirian Berhad (e2lsb) dan syarikat sekutu serta anak-anak syarikatnya, termasuk tetapi tidak terhad

Lebih terperinci