KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN"

Transkripsi

1 KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

2 LORD Corporation ( LORD ) komited untuk mengendalikan perniagaan dengan penuh integriti dan standard etika yang tinggi. Kami juga komited dalam mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perniagaan kami. Kami menyokong Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menentang Rasuah dan sepuluh prinsip Perjanjian Sejagat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mewakili nilai-nilai teras dalam bidang hak asasi manusia, buruh, alam sekitar dan anti-rasuah. Kepercayaan teras kami termasuk maruah pekerja, keselamatan dan kesejahteraan, integriti dan tingkah laku beretika, serta inovasi. LORD komited untuk membina hubungan perniagaan yang kukuh dengan rakan kongsi perniagaan kami. Kami memastikan hubungan ini terjalin berasaskan dasar prinsip integriti, standard etika yang tinggi dan pematuhan dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kepentingan perniagaan dan operasi kami. Kod Etika Rakan Kongsi Perniagaan mengenal pasti standard penting yang selaras dan konsisten dengan nilai-nilai korporat kami. LORD mengharapkan semua rakan kongsi perniagaan untuk mematuhinya. Tatakelakuan Rakan Kongsi Perniagaan ini terpakai kepada semua pembekal, penjual, ejen, pengedar, wakil, perunding, kontraktor, logistik dan pihak lain yang bertindak bagi pihak LORD. Rakan kongsi perniagaan digalakkan untuk melaporkan pelanggaran terhadap Kod Etika Rakan Kongsi Perniagaan kepada Talian Utama Pematuhan LORD Corporation ( Terima kasih atas komitmen anda dengan Kod Etika Rakan Kongsi Perniagaan ini. Katia Pegawai Perundangan 2

3 Undang-undang dan Peraturan LORD komited dalam mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan perniagaan kami dan memerlukan komitmen anda sebagai rakan kongsi perniagaan. Hak Asasi Manusia LORD komited untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan melibatkan diri dalam amalan pekerjaan yang adil. LORD komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat, saling menghormati dan pelbagai yang menggalakkan kesihatan, kesejahteraan dan pembelajaran berterusan. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan mematuhi standard berikut: Mematuhi semua undang-undang pekerjaan dan buruh, termasuk tetapi tidak terhad kepada menghormati kebebasan persatuan, privasi, peluang pekerjaan yang sama rata, buruh kanak-kanak, jam kerja dan hak untuk mendapatkan pampasan yang munasabah; Melarang buruh paksa, buruh tanpa sukarela, buruh kanak-kanak dan pemerdagangan manusia; Melarang diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan bangsa, agama, warna kulit, negara asal, umur, jantina, orientasi seksual, identiti jantina, status perkahwinan, maklumat genetik, kecacatan atau status warga emas yang dilindungi; dan Melarang gangguan terhadap mana-mana pekerja oleh mana-mana pekerja atau pihak ketiga. Anti-Rasuah LORD komited untuk membenteras rasuah dalam semua bentuknya, termasuk peras ugut dan sogokan dan untuk membangunkan satu program demi melaksanakan dan menyokong prinsip ini. LORD melarang tawaran atau penerimaan rasuah dalam apa jua bentuk. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan mematuhi piawaian berikut: Mematuhi undang-undang dan peraturan anti-rasuah yang berkenaan; Melarang sebarang bentuk rasuah atau sogokan; Melarang penawaran atau penerimaan hadiah atau hiburan yang boleh dianggap sebagai rasuah, pertukaran untuk layanan istimewa, atau percubaan untuk mempengaruhi keputusan perniagaan; dan Bertindak dengan kejujuran dan integriti dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan semasa menjalankan perniagaan dengan pegawai-pegawai kerajaan di mana-mana negara. Etika Perniagaan dan Persaingan Adil LORD komited untuk menjalankan urusan perniagaan secara terbuka dan adil dengan rakan kongsi perniagaannya. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan mematuhi piawaian berikut: Mematuhi semua undang-undang persaingan yang berkaitan dengan operasi perniagaan; Mematuhi semua undang-undang yang berkenaan apabila mengumpul maklumat persaingan; Tidak membuat sebarang percubaan menyalahi undang-undang atau tidak beretika untuk menghalang atau mengehadkan persaingan yang melanggar undang-undang persaingan; Tidak membincangkan atau bertukar-tukar harga dengan pesaing kami; dan 3

4 Tidak terlibat dengan mana-mana amalan perdagangan yang tidak adil, mengelirukan atau memperdaya. Perlindungan Data, Maklumat Sulit dan Harta Intelek LORD komited untuk melindungi aset harta intelek dan maklumat sulit serta proprietari milik LORD dan rakan kongsi perniagaan kami. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan mematuhi piawaian berikut: Mematuhi semua undang-undang yang berkenaan dengan privasi dan perlindungan data; dan Menghormati, melindungi dan menjaga harta intelek dan maklumat sulit dan proprietari LORD serta rakan kongsi perniagaan yang lain. Persekitaran, Kesihatan dan Keselamatan LORD komited untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan berkaitan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan di lokasi perniagaan kami dan menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. LORD menyokong pendekatan proaktif kepada cabaran alam sekitar, menjalankan inisiatif untuk menggalakkan tanggungjawab terhadap alam sekitar yang lebih besar dan menggalakkan pembangunan dan pengedaran teknologi mesra alam. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan mematuhi piawaian berikut: Mematuhi semua undang-undang dan peraturan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan yang dikenakan kepada operasi perniagaan; Menggabungkan amalan mampan yang meminimumkan kesan kepada alam sekitar dan menggalakkan penggunaan semula semua bahan-bahan; Menyediakan maklumat yang tepat kepada pihak berkuasa kerajaan berhubung dengan permohonan mana-mana permit alam sekitar, kelulusan atau apa-apa yang perlu difailkan dengan pihak berkuasa tersebut; Tidak membuat sebarang bayaran yang tidak wajar untuk mendapatkan permit, lesen, perakuan atau untuk menyelesaikan apa-apa isu alam sekitar; dan Menggunakan amalan keselamatan yang meminimumkan kecederaan pekerja dan penyakit pekerjaan. Pematuhan Perdagangan LORD komited untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan kawalan perdagangan yang berkenaan. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan yang mengawal eksport, pengeksportan semula, pemindahan semula dan pengimportan komoditi dan data teknikal. Kualiti LORD komited untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang sentiasa memenuhi jangkaan pelanggan kami dari segi kualiti dan nilai. LORD terus memantau dan meningkatkan proses kami demi memastikan kepuasan pelanggan secara keseluruhan, mencapai objektif kualiti kami dan berkongsi amalan terbaik. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini. 4

5 Bahan Galian Konflik LORD komited untuk mencegah penggunaan Bahan Galian Konflik yang menjadi sumber dana kepada konflik bersenjata di Republik Demokrasi Congo ( DRC ) dan negara yang bersempadan dengannya. LORD Corporation memerlukan pembekal kami untuk mencari sumber bahan galian konflik secara bertanggungjawab dan tidak akan dengan sengaja berurusan dengan pihak pembekal yang telah dikenal pasti oleh LORD Corporation sebagai berisiko memiliki sumber atau dikaitkan dengan mana-mana entiti dan/atau pihak yang melanggar hak-hak asasi manusia. Pembekal adalah dikehendaki untuk memaklumkan LORD jika mana-mana bahan, komponen atau produk yang dijual kepada LORD mengandungi bahan galian konflik dan diperlukan untuk bertindak balas kepada permintaan LORD bagi mengenal pasti sumber asal-usul bahan galian tersebut. Konflik Kepentingan LORD komited untuk membuat keputusan perniagaan berdasarkan kriteria yang objektif dan tidak berdasarkan kepentingan peribadi atau talian perhubungan. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini dan tidak terlibat dengan aktiviti yang bercanggah atau tidak serasi dengan kepentingan LORD. Buku dan Rekod Yang Tepat LORD memerlukan semua transaksi kewangan direkodkan dengan cara yang tepat dan menggambarkan sifat sebenar urus niaga, selaras dengan amalan perakaunan yang diterima dan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. LORD memerlukan rakan kongsi perniagaan kami berkongsi komitmen ini. 5

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan 09 2016 Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan daripada pengurus Membuat laporan tentang pelanggaran

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini.

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini. Maklumat Am Nama Dasar Kod Tatalaku Pembekal Kumpulan NSG Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pemandu Dasar Perolehan Tarikh Diluluskan 17.06.09 Skop Dasar ini diguna pakai untuk semua pembekal Kumpulan NSG Objektif

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 I. Pengenalan Di HP, kita bekerja secara usaha sama dengan Rakan Kongsi kita untuk menjalankan perniagaan dengan penuh prihatin terhadap produk

Lebih terperinci

Piawaian Tatalaku Pembekal Accenture Piawaian Tatalaku Pembekal

Piawaian Tatalaku Pembekal Accenture Piawaian Tatalaku Pembekal Piawaian Tatalaku Pembekal Terakhir dikemas kini Julai 2017 -Accenture berhak untuk mengemaskini piawaian ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam iklim kawal selia atau perniagaan

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Pengenalan Soal awab berikut ialah panduan kepada Tatakelakuan Pengedar ( Tatakelakuan ) Parker Hannifin (Parker). Kami telah menyediakan

Lebih terperinci

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal Standard Tanggungjawab untuk Pembekal 2017 PEMEROLEHAN GLOBAL Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, jururawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua yang menggunakan

Lebih terperinci

PEDOMAN PERILAKU BAGI MITRA BISNIS

PEDOMAN PERILAKU BAGI MITRA BISNIS PEDOMAN PERILAKU BAGI MITRA BISNIS LORD Corporation ( LORD ) berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan standar etika tertinggi. Kami juga berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan

Lebih terperinci

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR MELIPUTI: SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KANDUNGAN I. Mesej kepada semua Rakan niaga m/s 2 II.Polisi Etika Perniagaan Umum m/s 3 III. Polisi

Lebih terperinci

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi Perjanjian Kerangka Global antara Norsk Hydro ASA dan IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi bagi pembentukan hubungan kerja yang baik di operasi Norsk Hydro ASA di seluruh dunia. 1. MUKADIMAH Pihak

Lebih terperinci

DASAR ANTI RASUAH RGIS

DASAR ANTI RASUAH RGIS DASAR ANTI RASUAH RGIS I. KENYATAAN DASAR Ia adalah menjadi dasar RGIS Holdings, LLC ( RGIS atau Syarikat ) menjalankan operasi di seluruh dunia secara beretika dan mematuhi undang-undang A.S. dan undang-undang

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan BP 2013 Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1. Pengenalan Kami menyampaikan tenaga ke seluruh dunia. Kami mencari,

Lebih terperinci

PEMATUHAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN

PEMATUHAN DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN NEWELL BRANDS 1 Newell Brands dan anak-anak syarikatnya dan anggota gabungannya (secara kolektif, "Newell") adalah komited untuk menjalankan aktiviti perniagaan dengan piawai etika perniagaan yang tertinggi

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Jula AB

Kod Tatakelakuan Jula AB Kod Tatakelakuan Jula AB Visi Jula AB adalah untuk memudahkan kehidupan para penggemar DIY (Dibuat Individu dengan Yakin) dan ahli-ahli profesional di seluruh dunia. Visi kami dicapai dengan menawarkan

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Komitmen kepada Kecemerlangan di Tempat Kerja Kandungan Surat daripada Pengerusi 2 Kecemerlangan di Tempat Kerja dan Tatakelakuan Perniagaan dan Etika FedEx 3 Tingkah

Lebih terperinci

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN Hayati Credo, Fahami Kod Kami 01 Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, juru rawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua

Lebih terperinci

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1 Tatakelakuan SCA Tatakelakuan 1 Perutusan Daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, Sebagai sebuah syarikat produk kesihatan dan perhutanan global yang terkemuka, kita boleh memberi kesan yang besar terhadap

Lebih terperinci

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Semangat Nolato 2 Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Nolato mempunyai tradisi lama mengamalkan perniagaan secara bertanggungjawab. Adalah menjadi sebahagian daripada semangat syarikat kami untuk menjadi

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Perniagaan

Tata Kelakuan Perniagaan Tata Kelakuan Perniagaan Dasar Etika dan Pematuhan Global STERIS plc ( STERIS atau Syarikat ) mewajibkan semua pekerja dalam kumpulan syarikat STERIS plc agar mematuhi undang-undang dan bertanggungjawab

Lebih terperinci

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya Tatakelakuan Pekerja Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul Orang & Budaya Kandungan Sepatah dua kata daripada Ketua Pegawai Eksekutif 2 Menggunakan Tatakelakuan ini 5 Undang-undang dan peraturan

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Panasonic

Tata Kelakuan Panasonic Tata Kelakuan Panasonic Kandungan Skop Penggunaan dan Pematuhan..3 Bab 1 : Nilai Teras Kita.. 4 Bab 2 : Melaksanakan Tata Kelakuan dalam Operasi Perniagaan 7 I-1. Penyelidikan dan Pembangunan...7 2. Pemerolehan......8

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah

Lebih terperinci

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan I TUJUAN Memberi dan menerima ihsan perniagaan (hadiah, sajian, perjalanan dan hiburan) merupakan amalan perniagaan biasa yang dilakukan untuk mengeratkan lagi perhubungan

Lebih terperinci

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA Tataetika Valeo Kandungan 1. PENGENALAN KEPADA TATAETIKA 1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 06 07 08 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN

Lebih terperinci

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada.

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KOD KELAKUAN Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KANDUNGAN 4 KATA PENGANTAR OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF PERATURAN KAMI 6 SKOP 7 PRINSIP AM DAN OBLIGASI 8 PRINSIP PEMATUHAN

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Pilihan Yang Betul

TATAKELAKUAN. Pilihan Yang Betul TATAKELAKUAN Pilihan Yang Betul Perutusan daripada AIG Rakan sekerja yang dihormati, Dengan reputasi selama lebih daripada 95 tahun, sebagai syarikat insurans antarabangsa yang terkemuka, AIG terus menjadi

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Mengamalkan Nilai Kita. Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN

TATAKELAKUAN. Mengamalkan Nilai Kita. Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN TATAKELAKUAN Mengamalkan Nilai Kita KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi 2 PESANAN DARIPADA PENGERUSI, PRESIDEN & CEO KITA Kepimpinan beretika

Lebih terperinci

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara.

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara. Tatakelakuan JABIL Integriti Di mana-mana, Setiap hari AWAM Jabil Inc. 2017. Hak Cipta Terpelihara. Pesanan daripada CEO Kita 2 Integriti Adalah Siapa Kita 4 Daftar Kandungan Ketahui Tata Kita 5 Daftar

Lebih terperinci

MENETAPKAN STANDARD. TATASUSILA dan TATAKELAKUAN PERNIAGAAN. Dikemas kini pada Februari 2016

MENETAPKAN STANDARD. TATASUSILA dan TATAKELAKUAN PERNIAGAAN. Dikemas kini pada Februari 2016 KAMI MELAKUKAN APA YANG BETUL KAMI MENGHORMATI ORANG LAIN KAMI MELAKUKAN DENGAN CEMERLANG Dikemas kini pada Februari 2016 MENETAPKAN STANDARD TATASUSILA dan TATAKELAKUAN PERNIAGAAN Menetapkan Standard

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAN ETIKA

TATAKELAKUAN DAN ETIKA KUMPULAN SOJITZ TATAKELAKUAN DAN ETIKA Bekerja dengan penuh integriti. Membina kepercayaan. Para Pekerja Sekalian: Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif Sojitz Corporation Sudah lebih satu abad lamanya Syarikat

Lebih terperinci

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX ISI KANDUNGAN PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI > 4 PENGENALAN > 5 PERKARA DASAR > 6 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINASIKAN KITA PERHUBUNGAN DENGAN

Lebih terperinci

NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT

NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT NILAI TERAS & KOD ETIKA COGNIZANT 2 ISI KANDUNGAN Perutusan CEO 3 Cara Yang Betul di Cognizant 4 Nilai Teras Cognizant 5 Siapa Mesti Mematuhi Kod ini? 6 Apakah yang Perlu Saya Lakukan? 7 Mendapatkan Bantuan

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengendalikan Perniagaan Kumpulan Nitto

Garis Panduan Mengendalikan Perniagaan Kumpulan Nitto Garis Panduan Mengendalikan Perniagaan Kumpulan Nitto Perutusan dari Ketua Pegawai Eksekutif Visi Korporat Menyumbang kepada pelanggan dengan mencipta nilaian baru serta idea yang inovatif Utamakan keselamatan

Lebih terperinci

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan Pesanan daripada Pengerusi: Di Laureate, kita berbangga dengan reputasi kita di seluruh dunia sebagai organisasi yang dan tatakelakuan etika. Melalui tatakelakuan

Lebih terperinci

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1 ISI KANDUNGAN I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINISIKAN KAMI... 5 IV. HUBUNGAN...

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi ini menggariskan bagaimana Kumpulan Syarikat KLCC memproses data peribadi anda dari segi bagaimana kami melindungi data peribadi di dalam

Lebih terperinci

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU 2015 (Malay) KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU ROPER ISI KANDUNGAN KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN DASAR PEMATUHAN KAMI...

Lebih terperinci

Rakan Sekerja yang Dihormati,

Rakan Sekerja yang Dihormati, Tatakelakuan Mesej daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, AIG sudah membina reputasinya selama lebih daripada 100 tahun. Pada hari ini, sebagai sebuah syarikat insurans antarabangsa yang terkemuka,

Lebih terperinci

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri...

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri... Kod Etika Jadual Kandungan I. Kod Etika Melibatkan Semua Kakitangan Teleflex........................... 1 II. Mematuhi Kod Etika........................................................... 1 Tanggungjawab

Lebih terperinci

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi KOD ETIKA 2016 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah yang perlu

Lebih terperinci

PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL

PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL NILAI Segalanya bermula dengan pasukan kami HANDS ON EXPERTS AROUND THE WORLD Keselamatan sentiasa menjadi keutamaan kami Kami komited untuk menang...dengan cara

Lebih terperinci

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON TATANIAGA i PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON Di ON Semiconductor kita komited terhadap memacu inovasi yang cekap tenaga dan memperkasa para pelanggan untuk mengurangkan penggunaan tenaga global. Kita juga

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam Tatakelakuan Tatakelakuan Dokumen ini mengandungi "Tatakelakuan" yang mesti dipatuhi oleh semua Pengarah, Pengurus, pekerja Kumpulan Pirelli, dan secara amnya sesiapa yang bekerja di Itali dan di luar

Lebih terperinci

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika Buat Apa Yang Betul Kod Etika Apa itu Kod? Kod mengandungi maklumat dan sumber yang akan membantu anda melakukan perniagaan Johnson Matthey secara sah, beretika, bertanggungjawab dan menggambarkan nilai

Lebih terperinci

Tataniaga dan Tataetika Sedunia

Tataniaga dan Tataetika Sedunia Tataniaga dan Tataetika Sedunia 1 Tataniaga dan Tataetika Sedunia Diluluskan Oktober 2014 Perutusan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif SanDisk Dalam usaha kita untuk terus memajukan Syarikat ini, kita

Lebih terperinci

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita.

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Tatakelakuan kita menerangkan bagaimana cara untuk kita menerapkan Nilainilai

Lebih terperinci

(CP 472) 22 FEB 2017

(CP 472) 22 FEB 2017 Tata Kelakuan dan Etika Perniagaan (CP 472) 22 FEB 2017 Nombor Dokumen: (CP 472) Surat Ruj.: H Halaman 1 of 24 Jadual Kandungan SURAT DARIPADA TODD KELSEY... 2 PENGENALAN... 3 MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

Demi Masa Depan yang Mampan

Demi Masa Depan yang Mampan Tatakelakuan DuPont Demi Masa Depan yang Mampan PELAKSANAAN NILAI TERAS KITA Jun 2013 Perutusan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Rakan Sekerja DuPont: Berabad-abad lamanya, pekerja DuPont menggunakan sains

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

Tatalaku. Versi ringkas. The global leader in door opening solutions

Tatalaku. Versi ringkas. The global leader in door opening solutions Tatalaku Versi ringkas The global leader in door opening solutions Tatalaku VERSI TATALAKU INI mengandungi ringkasan Tatalaku versi penuh. Ia diedarkan kepada semua pekerja. Versi penuh Tatalaku, yang

Lebih terperinci

PADA TERAS KITA. Tata Kelakuan Perniagaan. Janji Kita. Pekerja Kita & Bumi Kita. Syarikat Kita. Hubungan Kita dan Industri Kita KANDUNGAN

PADA TERAS KITA. Tata Kelakuan Perniagaan. Janji Kita. Pekerja Kita & Bumi Kita. Syarikat Kita. Hubungan Kita dan Industri Kita KANDUNGAN PADA TERAS KITA Tata Kelakuan Perniagaan Daftar Kandungan Mesej Daripada Pengerusi, Presiden, dan Ketua Pegawai Eksekutif Kita...4 Kita Mendukung Tatalaku Kita...6 Kita Memegang Ketua-ketua kepada Standard

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

integriti Tatalaku Pembekal Monsanto Malay

integriti Tatalaku Pembekal Monsanto Malay ntegriti integriti Tatalaku Pembekal Monsanto Malay KANDUNGAN PENGANTAR.... 1 Matlamat Pembangunan Lestari... 1 Komitmen...2 ASAS TATALAKU PEMBEKAL MONSANTO....3 Integriti....3 Dialog....3 Ketelusan....3

Lebih terperinci

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan Jun 2017 Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan PESANAN DARI PENGERUSI DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI Kami di Roper Technologies mengambil serius Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Lebih terperinci

Demi Masa Depan yang Mampan

Demi Masa Depan yang Mampan Tatakelakuan DuPont Demi Masa Depan yang Mampan PELAKSANAAN NILAI TERAS KITA Januari 2017 Perutusan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Rakan Sekerja DuPont: Walaupun syarikat kita telah mengalami pertumbuhan

Lebih terperinci

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP)

Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) Polisi Employee Assistance Program (EAP) PROGRAM BANTUAN & SOKONGAN STAF (EAP) KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN... 3 2.0 OBJEKTIF... 4 3.0 TAFSIRAN... 5 4.0 ETIKA DAN PRINSIP... 6 5.0 KELAYAKAN PENYERTAAN PROGRAM...

Lebih terperinci

Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan. Sebagai 3M. Buku Panduan Global Kod Etika

Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan. Sebagai 3M. Buku Panduan Global Kod Etika Pematuhan dan Perlakuan Perniagaan Sebagai 3M Buku Panduan Global Kod Etika 3M Iberia 3M Singapura 3M Itali 3M Mexico 3M Kanada 2 3M Pusat, St. Paul, Minnesota Isi Kandungan Isi Kandungan Pesanan daripada

Lebih terperinci

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah Program Integriti Premium Program Pematuhan Antirasuah Tarikh penerbitan: Oktober 2013 Kandungan Indeks 1 Pendekatan Pirelli untuk membanteras rasuah...4 2 Ruang lingkup pengawalseliaan...6 3 Program "Integriti

Lebih terperinci

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan.

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan. Menghormati pekerja di seluruh dunia Kod Asas ETI Dokumen ini telah dipinda pada 1 April 2014 dengan membuat semakan pada fasal 6, Waktu kerja tidak berlebihan. 1. Pekerjaan dipilih dengan bebas 1.1 Tiada

Lebih terperinci

Prinsip Panduan Kami. Tatakelakuan Cargill

Prinsip Panduan Kami. Tatakelakuan Cargill Prinsip Panduan Kami Tatakelakuan Cargill Dasar yang sentiasa dipegang semasa menjalankan perniagaan kami adalah kata-kata kami berpegang kepada perjanjian kami John MacMillan, Sr., 1923 Jadual kandungan

Lebih terperinci

Kod Tingkah Laku Etika

Kod Tingkah Laku Etika Kod Tingkah Laku Etika 1. Mengenai Kod Tingkah Laku Etika Vale 3 Kepercayaan Vale 4 Kenapa perlu mengikut Kod Tingkah Laku Etika Vale 5 Cara mempraktikkan Kod Tingkah Laku Etika Vale 6 2. Bagaimana kita

Lebih terperinci

Tatakelakuan & Tataetika Perniagaan Semakan: Ogos 2012

Tatakelakuan & Tataetika Perniagaan Semakan: Ogos 2012 Tatakelakuan & Tataetika Perniagaan Semakan: Ogos 2012 Dokumen ini adalah terkawal dan telah disiarkan secara elektronik. Versi di tapak internet Tadbir Urus Korporat Regal merupakan dokumen terkini. Salinan

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN I. PENGENALAN Bank of America Corporation, syarikat kumpulannya, sekutu dan cawangannya (secara kolektif, Bank ) telah menyediakan Notis Perlindungan Data Pengambilan

Lebih terperinci

EICC komited untuk memperoleh input berterusan daripada pihak berkepentingan dalam pembangunan dan pelaksanaan Tata Pengendalian yang berterusan.

EICC komited untuk memperoleh input berterusan daripada pihak berkepentingan dalam pembangunan dan pelaksanaan Tata Pengendalian yang berterusan. Versi 4.0 (2012) TATA PENGENDALIAN ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION Tata Pengendalian Electronic Industry Citizenship Coalition (Gabungan Kerakyatan Industri Elektronik - EICC ) mewujudkan standard

Lebih terperinci

Tatakelakuan Global MHI Group

Tatakelakuan Global MHI Group Tatakelakuan Global MHI Group Isi Kandungan 1. Pengenalan............................................... 2 2. Keperluan Tingkah Laku Asas...................................... 3 3. Persaingan yang Adil..........................................

Lebih terperinci

Tatakelakuan Pembekal NXP

Tatakelakuan Pembekal NXP Tatakelakuan Pembekal NXP Pengenalan Semikonduktor NXP ( NXP ) ialah sebuah syarikat yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab sosial. Kami percaya sebagai sebuah syarikat yang mampan,

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

Jadual Kandungan. Budaya Kami terhadap Etika dan Integriti Melakukan Perkara Yang Betul Pendidikan dan Latihan Asas Kami...

Jadual Kandungan. Budaya Kami terhadap Etika dan Integriti Melakukan Perkara Yang Betul Pendidikan dan Latihan Asas Kami... Kod Tatakelakuan Jadual Kandungan Secara Keseluruhan Mesei daripada Thomas J. Hook Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif...1 visi dan Nilai-Nilai Kami... 2 Tujuan terhadap Kod... 3 Pengecualian daripada

Lebih terperinci

Cara Mendapatkan Bantuan dan Mengemukakan Keraguan Am Mengemukakan Keraguan Atau Rungutan Tentang Hal-hal Perakaunan atau Pengauditan

Cara Mendapatkan Bantuan dan Mengemukakan Keraguan Am Mengemukakan Keraguan Atau Rungutan Tentang Hal-hal Perakaunan atau Pengauditan Code of Conduct Bahasa Malaysian November 2012 Pengenalan Tatakelakuan ini ialah Pernyataan Am Kita mengenai Tataniaga Yang Beretika Siapakah Yang Harus Mematuhi Tatakelakuan Ini? Pekerja Yang Memegang

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1]

PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1] PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1] TATAETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. NILAI-NILAI Applus+ 1 3 3. PENEGASAN NILAI-NILAI KITA 3.1. Apakah tujuan Tata? 3.2. Siapakah yang perlu mematuhi Tata? 3.3.

Lebih terperinci

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1) Perlindungan dan Penggunaan Akta Peribadi Penang Adventist Hospital ( PAH ) menghargai data peribadi anda dan berusaha untuk melindungi

Lebih terperinci

Kod Pengendalian Perniagaan

Kod Pengendalian Perniagaan Kod Pengendalian Perniagaan Rakan Sekerja yang dihormati: Saya berbesar hati ingin menyampaikan Kod Pengendalian Perniagaan kita. Ini merupakan sebuah dokumen yang sangat penting kerana ia menerangkan

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAVITA. ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI

TATAKELAKUAN DAVITA. ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI TATAKELAKUAN DAVITA ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI Misi Kami Untuk menjadi penyedia perkhidmatan, rakan kongsi dan majikan pilihan 2 Pengenalan Syarikat penyedia

Lebih terperinci

Panasonic. Tata Kelakuan

Panasonic. Tata Kelakuan Panasonic Tata Kelakuan Tata Kelakuan Panasonic Kandungan Skop Penggunaan dan Pematuhan.. Bab 1 : Nilai Teras Kita Bab 2 : Melaksanakan Tata Kelakuan dalam Operasi Perniagaan I 1. Penyelidikan dan Pembangunan.

Lebih terperinci

KOD ETIKA PERNIAGAAN

KOD ETIKA PERNIAGAAN KOD ETIKA PERNIAGAAN 1 Diperakui bahawa kakitangan kami adalah asas kepada kejayaan kami, kami berbangga menjadi individu dengan semangat dan integriti yang cemerlang dan sentiasa produktif - Petikan dari

Lebih terperinci

Nilai & Jangkaan. integriti komitmen tanggungjawab keusahawanan keberanian moral

Nilai & Jangkaan. integriti komitmen tanggungjawab keusahawanan keberanian moral Nilai & Jangkaan 168 integriti komitmen tanggungjawab keusahawanan keberanian moral Kepada Para Pekerja yang dihormati: Frank C. Sullivan, Pengasas RPM, 1947 Datuk saya memulakan RPM dengan falsafah asas

Lebih terperinci