Bab 6: Etika Agama Kristian

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Bab 6: Etika Agama Kristian"

Transkripsi

1 Bab 6: Etika Agama Kristian Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika dari aspek kepercayaan agama Kristian; Membandingkan etika falsafah ini dengan falsafah lain; Memahami perspektif etika agama Kristian dalam kehidupan seharian kita; dan Membezakan antara perkara yang beretika dan perkara yang tidak beretika. 6.1 Pengenalan Agama Kristian adalah antara agama terbesar di dunia dan mempunyai lebih kurang 2.1 penganut di seluruh dunia. Teras kepada agama ini adalah kehidupan, kematian dan kebangkitan semula Yesus Kristus yang juga dikenali sebagai anak Tuhan. Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian dan terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia dapat dilihat dalam rajah di bawah. Rajah 6.1: Konsep tritunggal dan perhubungan antara Tuhan dan manusia Tuhan Bapa Kita harus akur dan taat kepadanya Tuhan Anak Tuhan Anak telah menjelma sebagai Yesus Kristus selaku Anak Tuhan dan diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Maria Ibu kepada Yesus Kristus. Roh Kudus Merujuk kepada kewujudan Tuhan yang dapat dirasai melalui Roh Kudus. Manusia Manusia memiliki ciri-ciri fizikal dan rohani yang dicipta mengikut imej Tuhan sendiri. Sebagai makhluk yang rasional, kita dapat membuat keputusan yang bertanggungjawab dan membentuk hubungan dengan semua ciptaan Tuhan dan juga Tuhan sendiri.

2 6.2 Pengenalan kepada Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis (hanya mempunyai satu Tuhan) dan berasaskan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Penganut agama Kristian mempercayai bahawa Tuhan yang Satu ini wujud di luar daripada ruang fizikal ini dan telah mencipta alam semesta. Agama ini turut dikenali sebagai monotheisme beretika, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Satu yang mendorong kita supaya mematuhi kefahaman beretika tertentu. Agama Kristian terdiri daripada berbagai mazhab dan setiap daripada mazhab ini (misalnya mazhab Kristian, Protestan dan Anglikan. Istilah Ortodoks atau kepercayaan betul digunakan untuk menerangkan prinsip-prinsip asal yang diterima umum oleh komuniti Kristian. Pengakuan Iman Rasuli (Bahasa Inggeris: Apostles Creed) merupakan doktrin asas yang diterima oleh kebanyakan penganut Kristian. Prinsip-prinsip utama Imam Pengakuan Rasuli ditunjukkan dalam Rajah 6.2. Rajah 6.2: Pengakuan Iman Rasuli adalah doktrin asas yang diterima oleh kebanyakan penganut Kristian, tidak kira mazhabnya Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, PuteraNya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus,dilahirkan oleh Perawan Maria; Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; Yang naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa Yang mahakuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

3 Kitab suci agama Kristian dinamakan kitab Injil. Kitab ini merupakan koleksi tulisan keagamaan mengenai agama Kristian yang terdiri daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Rajah 6.3 merumuskan ciri-ciri terpenting Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Rajah 6.3: Kitab Injil merupakan kitab suci agama Kristian dan terdiri daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama Perjanjian Baru Sebelum kedatangan Yesus Kristus Kehidupan dan ajaran Yesus Kristus Diterima sebagai kitab suci Terdiri daripada Injil, Kisah Para Rasul, Surat-Surat dan Wahyu Maksud dan matlamat kehidupan dibangkitkan oleh Tuhan dan kitab Injil sebagai sumber kebenaran yang tertinggi Penganut agama Kristian meraikan Hari Krismas atau Hari Natal pada 25hb Disember yang menandakan kelahiran anak Tuhan iaitu Yesus Kristus. Sila layari laman web ini untuk membaca mengenai Pengakuan Iman Rasuli dengan lebih lanjut:

4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan penganut agama Kristian? (b) Aspek apakah yang ditekankan oleh ajaran Yesus Kristus? (c) Jelaskah apa yang dimaksudkan dengan kitab Injil 6.3 Asas Etika Agama Kristian Kehidupan yang diajar oleh Yesus Kristus dan berpandukan ajarannya adalah asas kepada etika agama Kristian dan dapat diaplikasikan kepada berbagai aspek kehidupan. Kehidupan dan ajaran Yesus Kristus serta prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam kitab Injil adalah berteraskan konsep cinta yang taat. Penganut agama Kristian mempercayai bahawa mereka sedang berlakon dalam drama kehidupan yang berpandukan ajaran dalam kitab Injil dan bahawa Tuhan akan membebaskan mereka. Kebahagiaan yang sejati dapat dikecapi dengan mentaati perintah Tuhan. Penganut agama Kristian mempercayai konsep dunia akhirat, seperti dapat dilihat daripada Pengakuan Iman Rasuli. Mereka mempercayai bahawa Tuhan akan menghakimi kesemua umat manusia selepas mereka menemu ajal dan bahawa golongan yang telah menerima Yesus Kristus telah diampuni dan akan tinggal di syurga untuk hidup bersama Tuhan. Mazhab Katolik Roma merujuk kepada ajaran kitab Injil, ajaran Gereja serta penjelasan yang diberi oleh hukum semula jadi dalam mempertimbangkan keputusan atau pilihan moral. Mazhab Protestan pula mempercayai bahawa kitab Injil merupakan sumber yang ulung dalam mempertimbang keputusan dan juga sebagai panduan hidup. Jadual 6.1 merumuskan pandangan mazhab Katolik Roma dan Protestan dalam isu keputusan moral. Jadual 6.1: Sudut pandangan mazhab Katolik Roma dan Protestan dari aspek keputusan moral Katolik Roma Tuhan telah menurunkan kitab Injil untuk menyatakan perintahnya. Tuhan juga berkomunikasi melalui Gereja Katolik Roma. Bersetuju bahawa Roh Kudus merupakan panduan kepada Gereja dan Yesus Kristus telah memberi Gereja kuasa untuk menerangkan kitab Injil serta membimbing penganutnya ke arah kehidupan yang moral. Golongan Katolik Roma juga menggunakan hukum semula jadi sebagai sumber rujukan. Ajaran kitab Injil, ajaran Gereja serta penjelasan yang diberikan oleh hukum semula jadi Protestan Tuhan telah memberi manusia kitab Injil sebagai panduan kehidupan. Mematuhi kitab Injil sepenuhnya sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Berusaha untuk memahami ajaran kitab Injil mengenai perkara tersebut dan cara mengaplikasikannya ke kehidupannya.

5 digunakan sebagai panduan dalam membuat keputusan moral. Teras etika agama Kristian adalah berasaskan Sepuluh Rukun, seperti yang digambarkan oleh Rajah 6.4. Rajah 6.4: Teras etika yang berdasarkan Sepuluh Rukun yang diturunkan oleh Tuhan Muliakan ibu bapamu Kamu tidak harus membunuh Kamu tidak harus melakukan perzinaan Kamu tidak harus mencuri Kamu tidak harus menjadi saksi palsu Kamu tidak harus mendambakan rumah jiran kamu Membuat keputusan yang bermoral dan beretika bermaksud yang kita berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan mahu kita lakukan dengan merujuk kepada Sepuluh Rukun. Kita tidak dapat mengasingkan pertimbangan etika dan moral dalam membuat keputusan selagi kita mencintai Tuhan dan ciptaannya. Layari laman web berikut untuk mempelajari mengenai ajaran agama Kristian dengan lebih lanjut:

6 (a) Apakah maksud konsep cinta yang taat? (b) Apakah kepercayaan agama Kristian mengenai konsep dunia akhirat? (c) Apakah pandangan Katolik Roma dan Protestan mengenai kitab Injil? 6.4 Etika agama Kristian dalam konteks Diri dan Keluarga Penganut agama Kristian mempercayai bahawa nyawa adalah sesuatu yang suci. Kepercayaan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka terutamanya dari segi isu seperti membunuh diri, penceraian, pengguguran, penjagaan orang lain dan sebagainya. Penganut agama Kristian mempercayai bahawa setiap individu dilahirkan dengan matlamat hidup yang tertentu. Kehidupan ini tidak sepatutnya dibazirkan dan kita patut menghadapi setiap cabaran hidup yang menimpa kita. Mengikut ajaran kitab Injil (Kejadian 1:27), Tuhan telah mencipta manusia pertama berdasarkan imejnya sendiri. Ini bermaksud bahawa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang istimewa dan memiliki sifat Tuhan tetapi bukan rupanya. Rajah 6.5 merumuskan pandangan agama Kristian mengenai kehidupan. Menyayangi diri dan keluarga Membunuh dilarang sama sekali Menyayangi rakan dan jiran Euthanasia dilarang sama sekali Kehidupan adalah suci Pengguguran dilarang sama sekali Perhubungan baik sesama manusia Membunuh diri dilarang sama sekali Menyayangi semua ciptaan Tuhan

7 Penganut agama ini menganggap perkahwinan sebagai penyatuan dua orang individu yang disatukan oleh Tuhan. Mereka akan menjadi pasangan hidup dan objektif mereka adalah untuk mengalami perhubungan yang setia dan penuh dengan kasih sayang. Mengikut ajaran kitab Injil (Kejadian 2:24), pasangan ini akan disatukan melalui perkahwinan di mana mereka disatukan oleh Tuhan secara rohani. Rajah 6.6 membincangkan konsep perkahwinan, penceraian dan perkahwinan semula dari aspek agama Kristian. Rajah 6.6: Perkahwinan, Penceraian dan Perkahwinan Semula mengikut Agama Kristian Perkahwinan, Penceraian dan Perkahwinan Semula mengikut Agama Kristian Perkahwinan Menggariskan batasan bagi perhubungan seksual dan perhubungan sebegini dianggap berdosa jika diadakan di luar nikah. Merupakan asas untuk memiliki zuriat di mana pasangan tersebut dapat memupuk dan mendidik anak mereka mengenai ajaran agama Kristian, nilai moral dan etika. Memberikan teman hidup yang akan memenuhi keperluan mereka dari segi ketenangan, cinta dan kasih sayang. Penceraian Bercanggah dengan kehendak Tuhan (penyatuan antara lelaki dan wanita) dan dilarang sama sekali Hanya dapat dipertimbangkan sekiranya tiada alternatif lain Suatu perkahwinan akan dibubarkan apabila salah satu daripada pasangan ini didapati telah berzina dan dengan itu memungkar janji mereka kepada Tuhan Perkahwinan Semula Seseorang yang berkahwin selepas bercerai atau yang berkahwin kepada seseorang yang telah bercerai dianggap berzina (kecuali pasangan yang bercerai itu berkahwin semula)

8 Menurut ajaran agama Kristian, peranan anak adalah untuk menjaga, menghormati dan mematuhi ibu bapa mereka. (a) Mengapakah agama Kristian mengganggap bahawa nyawa adalah suci? (b) Apakah tujuan perkahwinan? (c) Mengapakah agama Kristian menyarankan supaya penceraian dihindari? 6.5 Etika agama Kristian dalam konteks Sosial dan Interpersonal Tuhan telah menugaskan manusia untuk membentuk dunia ini dan oleh sebab itu, kita harus berkelakuan secara rasional dan berusaha untuk mengikut perintah Tuhan. Mengikut kitab Injil (Matius, 25:31-46), penganut agama Kristian diajar supaya tidak mementingkan diri sendiri dan sentiasa menolong orang yang memerlukannya ke arah mematuhi perintah Tuhan. Penganut agama Kristian perlu memupuk perhubungan baik dengan semua pihak, tanpa mengira kaum, gender, status, agama dan sebagainya. Sebarang ketidakadilan, diskriminasi atau bias dilarang sama sekali kerana semua ciptaan Tuhan adalah istimewa. Ajaran Yesus Kristus menyarankan supaya penganut agama ini bukan sahaja bersikap toleransi kepad kaum lain tetapi juga menyayangi mereka, termasuklah musuh-musuh mereka. Yesus Kristus menyarankan supaya penganut agama Kristian berbudi baik kepada semua umat manusia, termasuk golongan yang membenci mereka, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Lukas (6:27) dalam kitab Injil. Etika dari segi agam Kristian menekankan keadilan serta menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa diskriminasi atau bias. Penceraian patut dihindari dan perkahwinan semula dilarang. Fikirkan kebaikan dan keburukan amalan ini. Apakah pendapat anda? Mengapakah anda berfikir demikian? Bincangkan bersama-sama rakan sekelas anda. (a) Apakah yang diterangkan oleh Yesus Kristus dalam ayat Matius 25:31-46? (b) Mengapakah agama Kristian melarang sikap yang tidak adil atau diskriminasi? (c) Bagaimanakah kebahagiaan sebenar dapat dikecapi?

9 Lima garis panduan yang harus dipatuhi dalam menjalankan urusan perniagaan 6.6 Etika agama dari aspek Perniagaan, Penggunaan dan Perdagangan Agama Kristian menekankan sikap murah hati dan ihsan ke arah kehidupan yang baik di akhirat kelak. Kebanyakan perbadanan dan organisasi amat aktif dalam kegiatan kebajikan dan menyalurkan bantuan secara langsung dan tidak langsung kepada golongan yang memerlukan. Ini selaras dengan ajaran Yesus Kristus yang menyarankan supaya manusia menyayangi antara satu sama lain. Menurut ajaran agama Kristian, prinsip yang utama dalam sebarang kegiatan perniagaan adalah menjaga maruah dan kehidupan manusia walaupun ini mungkin akan menjejaskan keuntungan yang diperoleh. Rajah 6.7 menunjukkan panduan yang patut dipatuhi urusan perniagaan. Rajah 6.8: Garis Panduan Perniagaan mengikut Etika Agama Kristian Pemberatan yang Adil Jumlah penuh (kuantiti dan kualiti) harus diberi dalam setiap urusan perniagaan. Pekerja harus bekerja keras sebagai tanda berterima kasih atas gaji yang diterima. Kejujuran Seseorang itu perlu jujur dalam berurusan dengan: Pelanggan Pekerja Majikan Rakan sekerja Masyarakat Hamba Tuhan Sebagai hamba Tuhan, pekerja seharusnya lebih mementingkan pelanggan atau pihak lain supaya dapat memenuhi kewajipan mereka kepada Tuhan Keuntungan yang Berpatutan Setiap organisasi harus bertimbang rasa dalam menentukan objektif keuntungan mereka dengan mengambil kira aspek keadilan. Tanggungjawab Peribadi Kita harus bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan kita. Kita tidak patut menyalahkan orang lain apabila kita bersalah. Kita tidak patut melakukan sesuatu yang sememangnya salah.

10 Sebagai seorang individu atau perniagaan, kita patut berusaha untuk melakukan yang sebaik mungkin.tuhan meminta supaya kita melayan orang lain sepertimana kita ingin dilayan. Pekerja harus menjalankan tugas mereka dengan mengambil kira aspek moral dan etika kerana ini akan menghasilkan organisasi perniagaan yang beretika. (a) Apakah pengaruh agama terhadap organisasi perniagaan? (b) Apakah kesan globalisasi ke atas kehidupan? (c) Terangkan garis panduan yang patut dipatuhi dalam perniagaan mengikut ajaran agama Kristian. 6.7 Etika agama Kristian dalam konteks Perubatan, Sains dan Kesihatan Kebanyakan penganut agama Kristian mempercayai bahawa sains tidak dapat dibandingkan dengan tafsiran kitab Injil. Kitab Injil telah ditulis beribu tahun dahulu untuk mewujudkan kesedaran mengenai Tuhan dan ciptaannya. Matlamat sains adalah untuk mempelajari bagaimana alam semesta diwujudkan manakala kitab Injil pula menerangkan mengapa alam semesta wujud. Mengikut ajaran agama Kristian, manusia perlu menyayangi setiap ciptaan Tuhan terutamanya manusia. "Kamu tidak patut membunuh" merupakan keenam dalam Sepuluh Rukun dan ia menerangkan bahawa tiada sesiapa pun yang berhak membunuh manusia lain atas apa-apa sebab. Hanya Tuhan sahaja yang berhak menentukan kelahiran dan kematian, seperti yang tercatat dalam kitab Injil (Mazmur, 139:13). Gereja Anglikan menganggap bahawa semua manusia dicipta oleh Tuhan mengikut imejnya sendiri. Oleh itu, nyawa kita patut dijaga dan dilindungi pada setiap peringkat kehidupan. Pengguguran dilarang sama sekali tetapi diterima secara etika dalam keadaan tertentu, misalnya sekiranya fetus tersebut mengancam nyawa si ibu atau sekiranya terdapat risiko yang ia akan mengalami kecacatan serius. Tuham mengurniakan manusia dengan keupayaan untuk memiliki zuriat, sepertimana yang dinyatakan oleh kitab Injil (Kejadian 1:28). Persenyawaan buatan seperti IVF dibenarkan bagi pasangan yang menghadapi masalah dari segi ini. Namun demikian, sesetengah penganut Kristian mempercayai bahawa hanya Tuhan berhak menentukan siapa yang dapat memiliki zuriat dan sebaliknya. Kebanyakan penganut Kristian menerima penggunaan kaedah saintifik bagi membantu pasangan untuk memiliki zuriat tetapi ini bergantung kepada kaedah yang digunakan.

11 Persenyawaan buatan yang menggunakan sperma penderma dilarang sama sekali kerana ia disamakan dengan berzina Persenyawaan buatan melalui si suami dibenarkan kerana ia tidak melanggar batasan perkahwinan Ibu tumpang di mana si bayi tidak memiliki perhubungan genetik kepada si ibu tumpang dianggap sebagai amalan yang tidak beretika kerana akan timbul masalah dalam menentukan ibu sebenar bayi tersebut. (a) Apakah perbezaan antara sains dan kitab Injil? (b) Mengapakah pengguguran anak dilarang sama sekali? (c) Jelaskan mengapa amalan ibu tunggal dilarang oleh ajaran Kristian. 6.8 Etika agama Kristian dalam konteks Alam Sekitar Penganut agama Kristian mempercayai bahawa kita tidak memiliki ciptaan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan telah mengamanahkan ciptaannya kepada kita dan oleh sebab itu, kita patut menjaganya sebaik mungkin tanpa menjejaskannya melalui pencemaran, eksploitasi berlebihan dan sebagainya. Berikut adalah peranan manusia di dunia ini sepertimana dinyatakan oleh Tuhan: Kita bertanggung jawab untuk menjaga alam sekitar dan memuliharanya untuk generasi akan datang. Penganut agama Kristian mempercayai bahawa manusia tidak berhak menuntut hak pemilikan ke atas mana-mana ciptaan Tuhan. Manusia tidak berhak mengeksploitasi alam sekitar sehingga ia terjejas. Manusia patut berkembang dan menggunakan alam ini dengan sebaik mungkin. Mengikut Kejadian 2:15, Adam dan Hawa diperintah oleh Tuhan supaya menjaga dan menyemai taman tersebut. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Tuhan: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuhtumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu. (Kejadian 1:28-29)

12 Manusia harus memiliki sifat Tuhan supaya dapat memenuhi peranan yang telah diamanahkan oleh Tuhan. Sifat Tuhan bermaksud yang kita perlu bersikap: Kreatif Berkasih sayang Menggunakan sumber yang dikurniakan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab supaya mendatangkan manfaat kepada semua ciptaan Tuhan Manusia bersikap mementingkan diri dan melakukan dosa seperti menyalahgunakan dan mencemarkan alam. Sikap mementingkan diri dan angkuh ini bercanggah dengan perasaan cinta dan taat kepada Tuhan dan menyebabkan masalah-masalah berikut: Pemanasan global Pencemaran alam Banjir Bencana alam lain Manusia merupakan khalifah Tuhan yang diamanahkan untuk menjaga alan yang dicipta olehnya, termasuklah penghuninya. Manusia memerlukan ilmu untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Oleh sebab ini, kita harus berfikir dalam menangani masalah alam sekitar. Tuhan menginginkan supaya manusia dan alam dapat hidup secara harmoni. Kitab Injil sering menekankan bahawa alam sekitar perlu dijaga dengan baik, contohnya: Ayat 22:6 dan 25:4 dalam Ulangan menekankan penjagaan dan pemeliharaan haiwan dan perasaan hormat-menghormati terhadap hidupan liar. Ayat 38:25-28 dari Ayub dan 104:27-30 dari Mazmur menerangkan bahawa Tuhan telah memupuk dan menjaga ciptaannya. Tuhan telah menyediakan makanan dan keperluan lain yang mencukupi bagi ciptaannya, Namun demikian, penganut agama Kristian mempercayai bahawa sifat tamak manusia telah menyebabkan pemanasan global, pencemaran, banjir serta bencana alam yang lain. Mandat Tuhan yang menyarankan supaya semua ciptaannya disayangi perlu dipatuhi dan kita harus bertindak secara beretika demi keharmonian bersama.

13 Pertimbangkan senario-senario berikut. Senario 1 - Kerajaan membuat keputusan untuk membina empangan demi kebaikan masyarakat. Tanah di tapak pembinaan empangan tersebut telah diratakan walaupun ia kaya dengan hutan dan hidupan liar. Senario 2 - Sue membenci rakan sekerjanya kerana mengkhianatinya dan dengan itu Sue tidak mendapat kenaikan pangkat. Sue ingin membalas dendam terhadap rakan sekerjanya ini. Senario 3 - Jiran Tom agak menjengkelkan dan sentiasa membuat bising serta menumpahkan sampahnya ke atas laman dan jalan masuk ke rumah Tom. Tom tidak berapa menyukai jirannya dan tidak mengendahkannya. Dia bertekad untuk tidak sekali-kali menolong jirannya itu walaupun dia mungkin memerlukan pertolongan Tom. Senario 4 Adam dan Kathy telah mencuba sedaya upaya untuk memperbaiki perkahwinan mereka tetapi tidak dapat berbuat demikian. Akhirnya, mereka terpaksa bercerai. Kathy telah bertemu dengan lelaki lain dan jatuh cinta kepadanya. Dia membuat keputusan untuk berkahwin semula. Berdasarkan apa yang anda sudah pelajari, pertimbangan setiap senario berdasarkan etika agama Kristian. Adakah anda bersetuju dengannya? Bincangkan bersama-sama dengan rakan sekelas anda. (a) Bincangkan mengapa manusia harus menjaga alam sekitar. (b) Apakah kesan daripada tindakan manusia yang tidak beretika? (c) Jelaskan mandat Tuhan kepada manusia. Ringkasan 1. Asal-usul agama Kristian adalah berasaskan kehidupan, kematian dan kebangkitan semula Yesus Kristus. Ia merupakan agama monotheis dan berasaskan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. 2. Kitab suci agama Kristian adalah kita Injil dan ia terdiri daripada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama.

14 3. Kehidupan dan ajaran Yesus Kristus berpusat kepada konsep cinta yang taat setia. Setiap daripada tindakan Yesus Kristus merupakan tindakan yang paling baik dan setiap penganut Kristian patut mencontohinya ke arah mencapai kebebasan. 4. Mazhab Protestan menganggap bahawa Tuhan telah menurunkan kitab Injil sebagai sumber rujukan dalam membuat keputusan. Mazhab Katolik Roma pula mempercayai bahawa Tuhan menurunkan kitab ini untuk menyatakan perintahnya dan bahawa Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui Gereja Katolik Roma. 5. Nyawa adalah suci dan patut dihargai. 6. Penceraian bercanggah dengan perintah Tuhan. Namun demikian, sesetengah penganut Kristian berpendapat bahawa penceraian dibenarkan sekiranya tidak cara lain untuk menyelamatkan perkahwinan tersebut. 7.. Matlamat sains adalah untuk mempelajari bagaimana alam semesta diwujudkan manakala kitab Injil pula menerangkan mengapa alam semesta wujud. 8. Kitab Injil menekankan bahawa setiap manusia patut dilayan secara adil tanpa membezakan mengikut kaum, gender atau status. Setiap individu patut saling hormatmenghormati dan menerima sebarang percanggahan pendapat demi Tuhan. 9. Secara umumnya, penganut agama Kristian berpendapat bahawa Tuhan mencipta alam semesta dan semua penghuninya. Mereka juga mempercayai bahawa manusia diamanahkan untuk menjaga ciptaannya dan patut menggunakannya dengan cermat tanpa mengeksploitasinya.

BAB 6: ETIKA KRISTIAN

BAB 6: ETIKA KRISTIAN BAB 6: ETIKA KRISTIAN Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia. Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Bab 1: Etika. 1.1 Pengenalan. Pada akhir bab ini, anda akan dapat:

Bab 1: Etika. 1.1 Pengenalan. Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Bab 1: Etika Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika; Menjelaskan orientasi etika mereka melalui aktiviti penghayatan; Mengenal pasti empat ciri-ciri etika berdasarkan perasaan, agama,

Lebih terperinci

Latar Belakang Shinto

Latar Belakang Shinto BAB 5: ETIKA SHINTO Latar Belakang Shinto Kerohanian Tuhan (wujud dalam semua benda dan menjelma sebagai berbagai bentuk) Falsafah (falsafah hidup, gaya hidup dan kod etika) (Shen Dao) Laluan ke arah Ketuhanan

Lebih terperinci

KEBENARAN SEDERHANA untuk yang BARU PERCAYA. (Pertanyaan dan Jawaban)

KEBENARAN SEDERHANA untuk yang BARU PERCAYA. (Pertanyaan dan Jawaban) KEBENARAN SEDERHANA untuk yang BARU PERCAYA (Pertanyaan dan Jawaban) 1 TUHAN, MANUSIA DAN DOSA * Q. 1 Siapakah yang membuat anda? A. Tuhan yang membuat kita. Kejadian 1:26,27; Kejadian 2:7 Q. 2 Apa lagi

Lebih terperinci

Cara Berdoa Novena 3 Salam Maria

Cara Berdoa Novena 3 Salam Maria Cara Berdoa Novena 3 Salam Maria Nemuin link bagus untuk Doa Novena 3 Salam Maria. Silahkan share http://www.bundasuci.net/ ==================================== Di bawah ini cara berdoa Novena 3 Salam

Lebih terperinci

GEREJA KRISTEN NAZARENE PASAL-PASAL TENTANG IMAN

GEREJA KRISTEN NAZARENE PASAL-PASAL TENTANG IMAN GEREJA KRISTEN NAZARENE PASAL-PASAL TENTANG IMAN I Allah Tritunggal Kami percaya kepada satu Allah yang tidak terbatas, yang keberadaan-nya kekal, Pencipta dan Penopang alam semesta yang berdaulat; bahwa

Lebih terperinci

KEBENARAN SEDERHANA untuk ORANG PERCAYA BARU (Pertanyaan dan Jawaban)

KEBENARAN SEDERHANA untuk ORANG PERCAYA BARU (Pertanyaan dan Jawaban) KEBENARAN SEDERHANA untuk ORANG PERCAYA BARU (Pertanyaan dan Jawaban) EDISI KEDUA VERSI 2.0 Kata Pengantar Selama bertahun-tahun, umat Allah telah menggunakan sekumpulan pertanyaan dan jawaban untuk membantu

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Mengapakah Tuhan Tidak Menjawab Doa Saya? Adakah anda bercakap dengan Tuhan?

Mengapakah Tuhan Tidak Menjawab Doa Saya? Adakah anda bercakap dengan Tuhan? Mengapakah Tuhan Tidak Menjawab Doa Saya? Adakah anda bercakap dengan Tuhan? Adakah anda meluahkan masalah anda kepada-nya dan meminta pertolongan daripada-nya? Ramai orang berasa bahawa perbuatan ini

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Pendidikan Moral Sept 0 PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 0 PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Bil. Nilai M Contoh / Huraian M (d) - Kerajinan - Berdikari - Amanah xm Bertanggungjawab Kesanggupan

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

IMAN Siapa yang Anda Percaya

IMAN Siapa yang Anda Percaya 12 IMAN Siapa yang Anda Percaya Setakat ini, dalam beberapa bab mengenai konsep iman, kita telah pertimbangkan alasan-alasannya kita dijemput untuk percaya kepada fakta bahawa Yesus itu Kristus, Anak Allah.

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA OBJEKTIF Membincangkan peranan manusia dan faktor kemuliaannya. Menjelaskan matlamat penciptaan manusia. Membincangkan etika dan nilai manusia

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Dengarkanlah Allah Agar Hidup Selamanya

Dengarkanlah Allah Agar Hidup Selamanya Dengarkanlah Allah Agar Hidup Selamanya Allah seperti ayah yang pengasih. 1Petrus5:6,7 Allah adalah Pencipta kita, dan Ia peduli kepada kita. Seperti ayah yang bijaksana danpengasihmengajar anak-anaknya,

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

kerana Bapamu yang Jadilah Sempurna, di Syurga Sempurna Jangan takut untuk menjadi Santa-Santo milineum baru! Sto.

kerana Bapamu yang Jadilah Sempurna, di Syurga Sempurna Jangan takut untuk menjadi Santa-Santo milineum baru! Sto. Jangan takut untuk menjadi Santa-Santo milineum baru! Sto. Yohanes Paulus II ekristianan adalah sebuah agama yang berasal dari "Firman Tuhan", bukan ditulis dan tidak bersuara tetapi berinkarnasi dan hidup.

Lebih terperinci

PENGAKUAN IMAN RASULI. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi

PENGAKUAN IMAN RASULI. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi PENGAKUAN IMAN RASULI Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal,tuhan kita Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur Tingkatan 4 Pendidikan Moral Soalan struktur. Kekayaan bumi ini boleh musnah akibat tindakan manusia yang tamak dan yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang mencipta alam ini. (a) Berdasarkan pernyataan

Lebih terperinci

BAB 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

BAB 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri BAB 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri Nilai berkaitan dengan perkembangan diri melibatkan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan, amanah, bertanggungjawab, harga diri, hemah tinggi, toleransi, berdikari,

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

MENGATASI KEMURUNGAN DAN MENERIMA KEDAMAIAN & SUKACITA

MENGATASI KEMURUNGAN DAN MENERIMA KEDAMAIAN & SUKACITA MENGATASI KEMURUNGAN DAN MENERIMA KEDAMAIAN & SUKACITA 1. TUHAN YESUS, di dalam Matius 6:33, Roma 14:17 dan Markus 16: 17 Engkau perintahkan (mengarahkan) kepadaku untuk mencari Kerajaan Tuhan iaitu kebenaran,

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

DARI mana SAyA DAtAng?

DARI mana SAyA DAtAng? RANCANGAN PENYELAMATAN ApAkAh Itu RAncAngAn penyelamatan? Rancangan Penyelamatan* adalah rancangan Tuhan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ia berpusat pada Korban Tebusan Yesus Kristus. Jika anda mengikut

Lebih terperinci

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM TUJUAN PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1. Memelihara Kesinambungan Kemanusiaan - Menjamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia 2. Memelihara Nasab Keturunan - Mewujudkan keturunan yang baik. 3. Memelihara

Lebih terperinci

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA)

(TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (LMCK 1621 SET 8 ETIKA DAN PROFESIONAL) SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (TUGASAN INDIVIDU: PENYALAHGUNAAN LORONG KECEMASAN DI MALAYSIA) PENSYARAH : DR. MARINA BINTI ZAHARI NAMA

Lebih terperinci

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci?

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci? HILANG KASIH SAYANG TIMBUL BENCI ISLAM sebagai ajaran lengkap dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia sejagat memiliki panduan yang ditetapkan Tuhan bagi menjamin kesejahteraan hidup umatnya

Lebih terperinci

Agama Buddha. i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu.

Agama Buddha. i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu. BAB 7: ETIKA BUDDHA Agama Buddha i. Ia berasal dari negara India pada kurun ke-6 SM dan diasaskan oleh Gautama Buddha sebagai salah satu interpretasi agama Hindu. ii. Ia menolak sistem Veda serta sistem

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

Siapakah Yesus Kristus? (3/6)

Siapakah Yesus Kristus? (3/6) Siapakah Yesus Kristus? (3/6) Nama Kursus : SIAPAKAH YESUS KRISTUS? Nama Pelajaran : Yesus adalah Allah Sejati dan Manusia Sejati Tanpa Dosa Kode Pelajaran : SYK-P03 Pelajaran 03 - YESUS ADALAH ALLAH SEJATI

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI KUNCI MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI BAGI MEREKA YANG MEMBUAT KEPUTUSAN Saudara yang terkasih, pada waktu Saudara menerima Yesus Kristus menjadi Juruselamat pribadi,

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #38 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #38 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #38 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #38 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI

LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI LANGKAH-LANGKAH MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI KUNCI MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI BAGI MEREKA YANG MEMBUAT KEPUTUSAN Saudara yang terkasih, pada waktu Saudara menerima

Lebih terperinci

Pembaptisan Air. Pengenalan

Pembaptisan Air. Pengenalan Pembaptisan Air Pengenalan Penting sekali bagi kita membaca Alkitab dan mempelajari apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Saya percaya kita perlu meneliti Kitab Suci secara menyeluruh untuk mengetahui

Lebih terperinci

BAB 2 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA. Manusia dan Agama (IDA 102) 1/10/2013. Maruwiah Ahmat 1

BAB 2 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA. Manusia dan Agama (IDA 102) 1/10/2013. Maruwiah Ahmat 1 1 2 BAB 2 MANUSIA DAN AGAMA Pendahuluan Definisi agama Keperluan manusia kepada agama Agama samawi dan agama budaya Agama samawi dan kitab-kitab suci Kesimpulan Maruwiah Ahmat IDA 102 MANUSIA DAN AGAMA

Lebih terperinci

Pelajaran ini akan menolong saudara... Menerangkan siapa Yesus. Mengerti tujuan kedatangan-nya yang pertama dan kedatangan-nya

Pelajaran ini akan menolong saudara... Menerangkan siapa Yesus. Mengerti tujuan kedatangan-nya yang pertama dan kedatangan-nya Yesus Kristus "Ya, tentu saja saya percaya kepada Yesus Kristus," kata teman baru saya. "Ia seorang nabi besar, seorang utusan Allah yang memberi banyak ajaran yang harus kita ikuti." "Baik sekali," jawab

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat MUKADIMAH... Bahawasanya pengiktirafan keutuhan kemuliaan dan hak sama rata serta asasi yang tak terpisah bagi seluruh umat manusia adalah asas kebebasan, keadilan

Lebih terperinci

PERDAMAIAN Jalan Menuju Kedamaian

PERDAMAIAN Jalan Menuju Kedamaian 4 PERDAMAIAN Jalan Menuju Kedamaian PERDAMAIAN: Jalan Menuju Kedamaian Dalam bab sebelumnya, kita belajar tentang penyakit moral dan rohani yang kita semua hidapi, dan gejala-gejala pengasingan daripada

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Pembacaan Kitab: Filipi 2: 1-11, Mazmur 140: 12. Cepatkanlah tindak anda untuk membantunya Demi menyelesaikan kebimbangannya. --Puan E. E. William.

Pembacaan Kitab: Filipi 2: 1-11, Mazmur 140: 12. Cepatkanlah tindak anda untuk membantunya Demi menyelesaikan kebimbangannya. --Puan E. E. William. Minggu 1: Keharmonian perkauman, orang asing dan pelarian Kesyukuran: Terima kasih kepada Tuhan kerana Dia telah meletakkan kita di Malaysia, yang merupakan wadah tumpuan pelbagai budaya, etnik dan bangsa.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif :

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif : Objektif : TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer 2. Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional TM 4. Mengetahui fungsi kod etika

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.

Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela. Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #5 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #5 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL KOD KOD ETIKA ETIKA Etika berasal daripada perkataan Greek ethos yang bermakna watak atau adat resam. Adat resam masyarakat

Lebih terperinci

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Nama-namanya Peraturannya Tugasnya Masa depannya

Dalam pelajaran ini saudara akan mempelajari... Nama-namanya Peraturannya Tugasnya Masa depannya Gereja Ada gedung-gedung dan katedral indah, pos penginjilan dan bangunan sederhana yang memakai nama "Gereja". Bangunan-bangunan itu mempunyai menara, salib, dan lonceng yang mempunyai caranya sendiri

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

12. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

12. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) A. Latar Belakang Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama

Lebih terperinci

DISIAPKAN MENJADI SAKSI

DISIAPKAN MENJADI SAKSI Tata Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Ke Surga GKI Soka Salatiga Kamis, 25 Mei 2017 Pukul 08.30 WIB DISIAPKAN MENJADI SAKSI KETERANGAN: Ptgs. 1 : Seorang Bapak Ptgs. 2 : Seorang Ibu Ptgs. 3 : Seorang Pemuda

Lebih terperinci

BAB 5 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

BAB 5 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia BAB 5 Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah salah satu perkara penting yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Antara nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia

Lebih terperinci

M24/7 Bahan doa untuk Ogos 2015

M24/7 Bahan doa untuk Ogos 2015 Minggu Pertama M24/7 Bahan doa untuk Ogos 2015 1.1 Berdoalah supaya melalui Asas Kepercayaan Kristian Roh Kudus akan mengukuhkan iman semua umat yang percaya. Berdoalah untuk semua gereja supaya dapat

Lebih terperinci

Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan. Paskah Pertama

Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan. Paskah Pertama Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Paskah Pertama Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh: Janie Forest Disadur oleh: Lyn Doerksen Diterjemahkan oleh: Julie

Lebih terperinci

Siapakah Yesus Kristus? (4/6)

Siapakah Yesus Kristus? (4/6) Siapakah Yesus Kristus? (4/6) Nama Kursus : SIAPAKAH YESUS KRISTUS? Nama Pelajaran : Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan Kode Pelajaran : SYK-P04 Pelajaran 04 - YESUS ADALAH JURU SELAMAT DAN TUHAN DAFTAR

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

Injil Dari Dosa menuju Keselamatan

Injil Dari Dosa menuju Keselamatan Injil Dari Dosa menuju Keselamatan Seluruh pesan Alkitab dirangkum dengan indah di dalam dua ayat saja: Karena begitu besar kasih Yahuwah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

Bab Sembilan-Belas (Chapter Nineteen) Realitas dalam Kristus (In-Christ Realities)

Bab Sembilan-Belas (Chapter Nineteen) Realitas dalam Kristus (In-Christ Realities) Bab Sembilan-Belas (Chapter Nineteen) Realitas dalam Kristus (In-Christ Realities) Di seluruh suratan-suratan dalam Perjanjian Baru, kita temukan frase-frase seperti dalam Kristus, bersama Kristus, melalui

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAB 4: ETIKA Confucianisme

BAB 4: ETIKA Confucianisme BAB 4: ETIKA Confucianisme Pengenalan Confucianisme bukanlah sejenis agama tetapi merupakan sistem kepercayaan dan falsafah budaya Cina kuno. Diperkembangkan daripada ajaran awal seorang ahli falsafah

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

Seri Iman Kristen (10/10)

Seri Iman Kristen (10/10) Seri Iman Kristen (10/10) Nama Kursus : DASAR-DASAR IMAN KRISTEN Nama Pelajaran : Menang Atas Keinginan Daging Kode Pelajaran : DIK-P10 Pelajaran 10 - MENANG ATAS KEINGINAN DAGING DAFTAR ISI Teks Ayat

Lebih terperinci

SAUDARA BELAJAR BERJALAN

SAUDARA BELAJAR BERJALAN SAUDARA BELAJAR BERJALAN Dalam Pelajaran Ini Saudara Akan Mempelajari Letakkan Tangan Saudara di dalam Tangan Allah Sudahkah Iblis Berusaha untuk Menjatuhkan Saudara? Apakah Saudara Menderita karena Kristus?

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 14 KONSEP ETIKA DAN MORAL DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BINTI HUSSIN A 144901 DISEDIAKAN

Lebih terperinci

Alkitab untuk Anak-anak. memperkenalkan. Paskah Pertama

Alkitab untuk Anak-anak. memperkenalkan. Paskah Pertama Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Paskah Pertama Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh: Janie Forest Disadur oleh: Lyn Doerksen Diterjemahkan oleh: Julie

Lebih terperinci

PESANAN TAQWA. Mudahmudahan. mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. melaksanakan segala perintah. meninggalkan segala larangan

PESANAN TAQWA. Mudahmudahan. mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. melaksanakan segala perintah. meninggalkan segala larangan BILAL KHATIB meningkatkan ketakwaan melaksanakan segala perintah meninggalkan segala larangan Mudahmudahan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat PESANAN TAQWA Hari Pahlawan pengiktirafan negara

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Sivik dan

Lebih terperinci

MATERI I MATERI I. subyek yang ikut berperan

MATERI I MATERI I. subyek yang ikut berperan subyek yang ikut berperan 14 1 7. PERTANYAAN UNTUK DISKUSI Menurut Anda pribadi, manakah rencana Allah bagi keluarga Anda? Dengan kata lain, apa yang menjadi harapan Allah dari keluarga Anda? Menurut Anda

Lebih terperinci

Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia

Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia Bab 8: Kesejagatan Etika di Asia Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menjelaskan unsur-unsur yang bersifat universal dalam etika keagamaan Asia; Mengenal pasti unsur-unsur yang sejagat dalam etika di

Lebih terperinci

2. "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. " Kolose 4:5.

2. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada.  Kolose 4:5. 1. "Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

Bab 5: Etika Agama Shinto

Bab 5: Etika Agama Shinto Bab 5: Etika Agama Shinto Pada akhir bab ini, anda akan dapat: Menakrifkan konsep etika dari aspek kepercayaan Shinto; Membandingkan etika falsafah ini dengan falsafah lain; Memahami perspektif etika Shinto

Lebih terperinci

SEMUA ORANG BERDOSA. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.

SEMUA ORANG BERDOSA. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lesson 3 for October 21, 2017 SEMUA ORANG BERDOSA Seperti ada tertulis: Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua

Lebih terperinci

MARILAH KITA PELAJARI RENCANA KESELAMATAN MENURUT ALKITAB. Kasih Allah Untuk Orang Berdosa

MARILAH KITA PELAJARI RENCANA KESELAMATAN MENURUT ALKITAB. Kasih Allah Untuk Orang Berdosa MARILAH KITA PELAJARI RENCANA KESELAMATAN MENURUT ALKITAB Kasih Allah Untuk Orang Berdosa Hari ini kita mau belajar tentang kasih Allah. Untuk menghargai kasih Allah kepada kita, kita harus pertama-tama

Lebih terperinci

2. Mengapa Yesus melakukan mukjizat ini? 3. Melalui peristiwa ini, apa lagi yang diajar oleh Yesus tentang doa?

2. Mengapa Yesus melakukan mukjizat ini? 3. Melalui peristiwa ini, apa lagi yang diajar oleh Yesus tentang doa? Minggu 11 Hari 1 Baca: Mrk. 11: 12-14, 20-33 & 12: 1-12; Yoh. 12: 20-36 Yesus mengutuk pohon ara: Mrk. 11: 12-14, 20-26 1. Apa yang Yesus kata kepada pohon ara dan apa yang terjadi kepada pohon ara itu?

Lebih terperinci

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.)

RUKUN NEGARA. B.006(B.M) Januari 2013 (100.) Diterbitkan oleh: Bahagian Penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Laman Web : www.penerangan.gov.my Portal : pmr.penerangan.gov.my E-mel :

Lebih terperinci

Perkataan 1 sd 3 Yesus ucapkan pada jam 9 pagi sampai dengan 12 siang dan perkataan ke 4 sd 7 Ia ucapkan pada jam 12 sd jam 3 petang.

Perkataan 1 sd 3 Yesus ucapkan pada jam 9 pagi sampai dengan 12 siang dan perkataan ke 4 sd 7 Ia ucapkan pada jam 12 sd jam 3 petang. Tujuh Perkataan Yesus di Kayu Salib 1) Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat (Lukas 23:34). Perkataan 1 sd 3 Yesus ucapkan pada jam 9 pagi sampai dengan 12 siang dan

Lebih terperinci

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #12 oleh Chris McCann

Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #12 oleh Chris McCann Seri Kitab Wahyu Pasal 14, Pembahasan #12 oleh Chris McCann Selamat malam dan selamat datang di pembahasan Alkitab EBible Fellowship dalam Kitab Wahyu. Malam ini adalah pembahasan #12 tentang Wahyu, pasal

Lebih terperinci

BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN BIDANG PEMBELAJARAN 2 NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN 17 18 BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.1

Lebih terperinci

BAB ENAM BEBERAPA WARISAN ROHANI YANG PENTING DALAM KEHIDUPAN GEREJA

BAB ENAM BEBERAPA WARISAN ROHANI YANG PENTING DALAM KEHIDUPAN GEREJA BAB ENAM BEBERAPA WARISAN ROHANI YANG PENTING DALAM KEHIDUPAN GEREJA Minggu ke-22, SEPULUH HUKUM TUHAN 217. Pert : Apakah pedoman dasar bersikap dan bertingkahlaku orang percaya dalam menjalani kehidupan

Lebih terperinci

Hukum Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan Berzinah. Jangan Mencuri.

Hukum Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan Berzinah. Jangan Mencuri. Hukum Allah Jangan ada padamu allah lain di hadapan-ku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah Hormatilah

Lebih terperinci

Kelahiran Tuhan Yesus

Kelahiran Tuhan Yesus Alkitab untuk Anak-anak memperkenalkan Kelahiran Tuhan Yesus Allah menunjuk kepada Tuhan dalam Alkitab. Penulis: Edward Hughes Digambar oleh: M. Maillot Disadur oleh: E. Frischbutter; Sarah S. Diterjemahkan

Lebih terperinci

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN LORD Corporation ( LORD ) komited untuk mengendalikan perniagaan dengan penuh integriti dan standard etika yang tinggi. Kami juga komited dalam mematuhi semua undang-undang

Lebih terperinci

Page 1 of 12. BAB I Dasa Titah. Titah Pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada allah lain, kecuali Aku. Maksudnya adalah :

Page 1 of 12. BAB I Dasa Titah. Titah Pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada allah lain, kecuali Aku. Maksudnya adalah : Page 1 of 12 BAB I Dasa Titah Titah Pertama Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada allah lain, kecuali Aku. Kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah,

Lebih terperinci

SULIT 5/ SULIT 5/ Pendidikan Moral Sept. 009 ½ jam PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA PENDIDIKAN MORAL SULIT 5/ Soalan Nilai Markah Penerangan/Contoh Markah (a) -berfikir -Kesederhanaan

Lebih terperinci

Janji YESUS KRISTUS. 2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Janji YESUS KRISTUS. 2. Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji YESUS KRISTUS 1. Wahyu 21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu

Lebih terperinci

Gereja Membaptis Orang Percaya

Gereja Membaptis Orang Percaya Gereja Membaptis Orang Percaya Beberapa tahun lalu di daratan Cina ada beberapa orang Kristen yang sedang membicarakan pandangan berbagai gereja tentang baptisan. Salah seorang pemimpin awam mengatakannya

Lebih terperinci

TATA IBADAH HARI MINGGU. Minggu Pemuliaan Kristus

TATA IBADAH HARI MINGGU. Minggu Pemuliaan Kristus TATA IBADAH HARI MINGGU Minggu Pemuliaan Kristus 13 Mei 2018 TATA IBADAH PERSIAPAN Pengenalan / Latihan lagu-lagu untuk beribadah Doa para Presbiter di Konsistori Ucapan Selamat Datang P.2 Jemaat yang

Lebih terperinci

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 1813 Motivasi dan Emosi (Minggu 4)

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 1813 Motivasi dan Emosi (Minggu 4) DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 1813 Motivasi dan Emosi (Minggu 4) Pensyarah Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD- Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS - Modul

Lebih terperinci

INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA. melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes 3:16. (Bahasa Indonesian)

INJIL YESUS KRISTUS BAGI DUNIA. melainkan beroleh hidup yang kekal Yohanes 3:16. (Bahasa Indonesian) (Bahasa Indonesian) INJIL BAGI DUNIA Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-nya tidak binasa, melainkan

Lebih terperinci

The State of incarnation : Exaltation

The State of incarnation : Exaltation The State of incarnation : Exaltation (Keadaan Kemuliaan Kristus) Rudi Zalukhu, M.Th BGA : Mat. 28:1-10 Ke: 1 2 3 APA YANG KUBACA? (Observasi: Tokoh, Peristiwa) APA YANG KUDAPAT? (Penafsiran: Pelajaran,

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

HIDUP DALAM KEKUDUSAN 1 Petrus 1:14-19 Herman Yeremia

HIDUP DALAM KEKUDUSAN 1 Petrus 1:14-19 Herman Yeremia HIDUP DALAM KEKUDUSAN 1 Petrus 1:14-19 Herman Yeremia Tujuan: Jemaat memahami bahwa Allah menghendaki umat-nya hidup dalam kekudusan Jemaat bertekad untuk hidup dalam kekudusan Jemaat menerapkan kehidupan

Lebih terperinci

Tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab Terdapat wilayah seperti Syam, Nadz,Yaman, Oman Mekah, Madinah dan Thaif merupakan ibu kota penting

Tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab Terdapat wilayah seperti Syam, Nadz,Yaman, Oman Mekah, Madinah dan Thaif merupakan ibu kota penting Soalan 1 berdasarkan petikan di bawah Tinggal di kawasan Semenanjung Tanah Arab Terdapat wilayah seperti Syam, Nadz,Yaman, Oman Mekah, Madinah dan Thaif merupakan ibu kota penting 1. Petikan diatas merujuk

Lebih terperinci