KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)"

Transkripsi

1 KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/AMBAHAN DOKUMEN () Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/ambahan Dokumen () untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Bil.4 (3/2012) bertarikh 03 Ogos 2012 berkuatkuasa 14 Ogos 2012 No. ambahan ()/ SOK (IC)- 1/2012 Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi idec PROSEDUR PENYELENGGARAAN IC (UPM/SOK/IC001) () Naiktaraf IC : Merangkumi penambahan modul atau perubahan kepada aliran kerja sistem aplikasi, penambahan nod atau spesifikasi rangkaian, perubahan versi system aplikasi atau pangkalan data, penambahan perkakasan system aplikasi dan peningkatan spesifikasi perkakasan IC sedia ada. PROSEDUR PENYELENGGARAAN IC (UPM/SOK/IC001) () Naiktaraf IC : Merangkumi penambahan modul atau perubahan kepada aliran kerja sistem aplikasi, penambahan nod atau spesifikasi rangkaian, perubahan versi sistem aplikasi atau pangkalan data, penambahan perkakasan sistem aplikasi dan peningkatan spesifikasi perkakasan IC sedia ada. Urus Setia SPK : Pegawai yang dilantik untuk mentadbir Sistem Pengurusan Kualiti IC erima Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan). Daftar dan jana nombor rujukan ke dalam Log Permohonan Penyelenggaraan IC (SOK/IC/BL07/Permohonan Penyelenggaraan) dan edarkan kepada penyelia erima Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (Sistem Aplikasi) (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan). Daftar dan jana nombor rujukan ke dalam Log Permohonan Penyelenggaraan IC (SOK/IC/BL07/Permohonan Penyelenggaraan) dan edarkan kepada penyelia. 8.0 REKOD KUALII UPM/(Kod PJ)/300-3/2/1/1/(kategori penyelenggaraan IC)/ 8.0 REKOD KUALII UPM/(Kod PJ)/300-3/2/1/1/(kategori penyelenggaraan IC)/ Penyelenggaraan Luaran IC Penyelenggaraan Luaran IC Butiran Aset IC Kontrak Dokumen Minit Keputusan JKKIC Universiti (jika berkaitan) Borang Permohonan Penyelenggaraan (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) (jika berkaitan) Butiran Aset IC Kontrak Dokumen Minit Keputusan JKKIC Universiti (jika berkaitan) Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (Sistem Aplikasi) (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) (jika berkaitan 1/14

2 ambahan ()/ 8.0 REKOD KUALII UPM/(Kod PJ)/300-3/2/1/2/ (kategori penyelenggaraan IC)/ 8.0 REKOD KUALII UPM/(Kod PJ)/300-3/2/1/2/ (kategori penyelenggaraan IC)/ Penyelenggaraan Dalaman IC Penyelenggaraan Dalaman IC Butiran Aset IC Borang Permohonan Penyelenggaraan (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) (jika berkaitan) Butiran Aset IC Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (Sistem Aplikasi) (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) (jika berkaitan) 8.0 REKOD KUALII UPM/(Kod PJ)/300-3/2/1/3 8.0 REKOD KUALII UPM/(Kod PJ)/300-3/2/1/3 Permohonan Penyelenggaraan Permohonan Penyelenggaraan Log Permohonan Penyelenggaraan IC (SOK/IC/BL07/Permohonan Penyelenggaraan) Salinan Borang Permohonan Penyelenggaraan (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) Log Permohonan Penyelenggaraan IC (SOK/IC/BL07/Permohonan Penyelenggaraan) Salinan Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (Sistem Aplikasi) (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) 8.0 REKOD KUALII anggungjawab Mengumpul dan Memfail 5. Urusetia ISO idec 8.0 REKOD KUALII anggungjawab Mengumpul dan Memfail 5. Urus Setia SPK GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/GP01/Penyelenggaraan) 6.0 PENYEDIAAN LOG KEKERAPAN PENYELENGGARAAN IC i. mengikut norma atau amalan baik; ii. mengikut penyelenggaraan yang disyorkan oleh pengeluar (manual); GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/GP01/Penyelenggaraan) 6.0 PENYEDIAAN LOG KEKERAPAN PENYELENGGARAAN IC i. mengikut norma atau amalan baik; ii. mengikut penyelenggaraan yang disyorkan oleh pengeluar (manual); 2/14

3 ambahan ()/ iii. memenuhi kehendak akta; dan iv. memenuhi keperluan semasa pengguna. Jadual perlu disediakan pada setiap tahun dan perlu disahkan oleh pemilik aset IC atau penyelia kepada staf I PJ. 7.1 PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN IC i. Jalankan pemeriksaan bersama pihak kontraktor/pembekal berdasarkan Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (SOK/IC/SS01/Penyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan komputer atau menggunakan service sheet dari kontraktor/pembekal untuk peralatan lain 8.1 PENYELENGGARAAN IC BERKALA ii. Jalankan pemeriksaan berdasarkan Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (SOK/IC/SS01/Penyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan komputer atau menggunakan service sheet lain untuk peralatan lain. 8.2 PENYELENGGARAAN IC MENGIKU KEPERLUAN SEMASA PENGGUNA i. Analisa keperluan pengguna berdasarkan Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan). iii. memenuhi kehendak akta; dan iv. memenuhi keperluan semasa pengguna. Penyelenggaraan perlu dilakukan sekurangkurangnya sekali dalam setahun. Jadual perlu disediakan pada setiap tahun dan perlu disahkan oleh pemilik aset IC atau penyelia kepada staf I PJ. 7.1 PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN IC i. Jalankan pemeriksaan bersama pihak kontraktor/pembekal berdasarkan Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (SOK/IC/SS01/Penyelenggaraan Komputer) atau menggunakan senarai semak (service sheet) dari kontraktor/pembekal untuk penyelenggaraan komputer. 8.1 PENYELENGGARAAN IC BERKALA ii. Jalankan pemeriksaan berdasarkan Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (SOK/IC/SS01/Penyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan komputer. 8.2 PENYELENGGARAAN IC MENGIKU KEPERLUAN SEMASA PENGGUNA i. Analisa keperluan pengguna berdasarkan Borang Permohonan Penyelenggaraan IC (Sistem Aplikasi) (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan). () P 3/14

4 ambahan ()/ LAPORAN ANALISIS PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/LP01/Analisis Penyelenggaraan) LAPORAN ANALISIS PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/LP01/Analisis Penyelenggaraan) LAPORAN KEBERKESANAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/LP04/Keberkesanan Penyelenggaraan) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011 LAPORAN KEBERKESANAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/LP04/Keberkesanan Penyelenggaraan) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012 P 4/14

5 ambahan ()/ LOG PENYELENGGARAAN SEMASA (SOK/IC/BL01/Penyelenggaraan Semasa) LOG PENYELENGGARAAN SEMASA (SOK/IC/BL01/Penyelenggaraan Semasa) LAPORAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/LP02/Penyelenggaraan) LAPORAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/LP02/Penyelenggaraan) 5/14

6 ambahan ()/ SOK (IC)- 2/2012 Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi idec BORANG PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) Nama Borang : BORANG PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IC BAHAGIAN B : ULASAN PENYELIA PEMOHON (DIISI JIKA MEMOHON PENYELENGGARAAN DI LUAR PJ) PROSEDUR BAIKPULIH IC (UPM/SOK/IC002) 1.0 UJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baikpulih peralatan IC, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan, laksana baikpulih dalaman atau luaran, cadang pelupusan, nilai pembekal dan analisis/lapor baikpulih. BORANG PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IC (SOK/IC/BR01/Penyelenggaraan) Nama Borang : BORANG PERMOHONAN PENYELENGGARAAN IC (SISEM APLIKASI) BAHAGIAN B : ULASAN PENYELIA PEMOHON PROSEDUR BAIKPULIH IC (UPM/SOK/IC002) 1.0 UJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan IC, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan, laksana baik pulih dalaman atau luaran, cadang pelupusan, nilai pembekal dan analisis/lapor baik pulih. P 4.0 ERMINOLOGI/SINGKAAN ERMINOLOGI/SINGKAAN Urus Setia SPK: Pegawai yang dilantik untuk mengurus Sistem Pengurusan Kualiti IC 6/14

7 ambahan ()/ 4.0 ERMINOLOGI/SINGKAAN Baikpulih IC: Baikpulih yang dilaksanakan oleh PJ adalah merangkumi peralatan IC( perkakasan dan perisian), sistem aplikasi dan pangkalan data. 4.0 ERMINOLOGI/SINGKAAN idec: Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi 4.0 ERMINOLOGI/SINGKAAN Baik pulih IC: Baik pulih yang dilaksanakan oleh PJ adalah merangkumi peralatan IC(perkakasan dan perisian), sistem aplikasi dan pangkalan data. 4.0 ERMINOLOGI/SINGKAAN idec: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi erima permohonan baikpulih IC erima permohonan baik pulih IC Kenalpasti aset yang hendak dibaikpulih terdapat dalam Senarai Utama Aset IC (SOK/IC/SU01/Aset IC) Kenalpasti aset yang hendak dibaik pulih terdapat dalam Senarai Utama Aset IC (SOK/IC/SU01/Aset IC). 7.6 Ekonomik Baikpulih? 7.6 Ekonomik Baik Pulih? 7.8 Laksana BaikPulih Dalaman 7.8 Laksana Baik Pulih Dalaman Laksana baikpulih yang dipohon dalam tempoh i) 2 jam bagi Sistem Rangkaian ii) 5 jam bagi Sistem Utama Universiti dan iii) 2 hari bagi baikpulih peralatan IC kecuali baikpulih yang memerlukan perolehan alat ganti Laksana baik pulih yang dipohon dalam tempoh i) 2 jam bagi Sistem Rangkaian ii) 5 jam bagi Sistem Utama Universiti dan iii) 2 hari bagi baik pulih peralatan IC kecuali baik pulih yang memerlukan perolehan alat ganti Jika baikpulih memerlukan perolehan alat ganti, rujuk prosedur dalam Skop Kewangan Jika baik pulih memerlukan perolehan alat ganti, rujuk prosedur dalam Skop Kewangan 7/14

8 ambahan ()/ Pejabat Bendahari Pejabat Bendahari Jika Ya, rekodkan hasil baikpulih dalam Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) Jika Ya, rekodkan hasil baik pulih dalam Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) Laksana BaikPulih oleh Pihak Luar 7.11 Laksana Baik Pulih oleh Pihak Luar Laksana baikpulih yang dipohon. empoh masa baikpulih adalah dalam masa i. 2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data dan ii. 14 hari untuk peralatan IC Laksana baik pulih yang dipohon. empoh masa baik pulih adalah dalam masa i. 2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data dan ii. 14 hari untuk peralatan IC 7.14 Laksana Baikpulih oleh Pihak Luar 7.14 Laksana Baik Pulih oleh Pihak Luar Maklumkan status baikpulih pada pemohon Maklumkan status baik pulih pada pemohon Buat analisis penilaian baikpulih IC pada akhir Jun dan akhir Disember dengan merujuk kepada Log Baik pulih IC (SOK/IC/BL04/Baikpulih) Buat analisis penilaian baik pulih IC pada akhir Jun dan akhir Disember dengan merujuk kepada Log Baikpulih IC (SOK/IC/BL04/Baikpulih) Sediakan Laporan Penilaian Baikpulih IC (SOK/IC/LP03/Penilaian Baikpulih) dan hantar kepada Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (idec) dan Ketua PJ selewat-lewatnya minggu pertama bulan Julai dan minggu pertama bulan Januari. 8.0 REKOD KUALII Bilangan 3 : anggungjawab Mengumpul dan Memfail Sediakan Laporan Penilaian Baikpulih IC (SOK/IC/LP03/Penilaian Baikpulih) dan hantar kepada Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (idec) selewat-lewatnya pada bulan Julai dan Januari setiap tahun. 8.0 REKOD KUALII Bilangan 3 : anggungjawab Mengumpul dan Memfail 8/14

9 ambahan ()/ Urusetia ISO idec Urus Setia SPK GARIS PANDUAN BAIKPULIH IC (SOK/IC/GP02/baikpulih) 1.0 UJUAN Garis panduan ini menerangkan panduan baikpulih IC yang merangkumi baikpulih peralatan IC, sistem aplikasi dan pangkalan data samada baikpulih secara dalaman atau oleh pihak luar. GARIS PANDUAN BAIKPULIH IC (SOK/IC/GP02/baikpulih) 1.0 UJUAN Garis panduan ini menerangkan panduan baik pulih IC yang merangkumi baik pulih peralatan IC, sistem aplikasi dan pangkalan data samada baik pulih secara dalaman atau oleh pihak luar. 3.1 BAIKPULIH DALAMAN Baikpulih dalaman adalah kerja yang dilaksanakan oleh staf I PJ di UPM PELAKSANAAN BAIKPULIH PERALAAN IC 3.1 BAIK PULIH DALAMAN baik pulih dalaman adalah kerja yang dilaksanakan oleh staf I PJ di UPM PELAKSANAAN BAIK PULIH PERALAAN IC i. Kenalpasti kerosakan atau kegagalan berfungsi. ii. Jika melibatkan alatganti untuk kerja baikpulih,dapatkan dari simpanan jika ada. Jika tiada dapatkan alatganti yang diperlukan merujuk kepada prosedur dalam Skop Kewangan Pejabat Bendahari. iii. Laksanakan kerja baikpulih apabila menerima alat ganti. iv. Jika tidak memerlukan alat ganti,laksanakan baikpulih dengan merujuk kepada dokumen yang berkaitan. v. Jika baikpulih melibatkan PJ lain, sila lengkapkan Bahagian B. vi. Dapatkan pengesahan bagi kerja yang telah siap dilaksanakan dengan melengkapkan Borang i. Kenalpasti kerosakan atau kegagalan berfungsi. ii. Jika melibatkan alatganti untuk kerja baik pulih,dapatkan dari simpanan jika ada. Jika tiada dapatkan alatganti yang diperlukan merujuk kepada prosedur dalam Skop Kewangan Pejabat Bendahari. iii. Laksanakan kerja baik pulih apabila menerima alat ganti. iv. Jika tidak memerlukan alat ganti,laksanakan baik pulih dengan merujuk kepada dokumen yang berkaitan. v. Jika baik pulih melibatkan PJ lain, sila lengkapkan Bahagian B. vi. Dapatkan pengesahan bagi kerja yang telah siap 9/14

10 ambahan ()/ vii. Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) pada Bahagian E oleh pemohon dan Bahagian F oleh penyelia staf I PJ(penyelia kepada pegawai yang mengambil tindakan). Jika laksana baikpulih melebihi tempoh masa, staf I PJ perlu memberi ulasan pada Bahagian C2 Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) PELAKSANAAN BAIKPULIH PANGKALAN DAA vii. dilaksanakan dengan melengkapkan Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) pada Bahagian E oleh pemohon dan Bahagian F oleh penyelia staf I PJ(penyelia kepada pegawai yang mengambil tindakan). Jika laksana baik pulih melebihi tempoh masa,staf I perlu memberi ulasan pada Bahagian C2 Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) PELAKSANAAN BAIK PULIH PANGKALAN DAA i. Kenalpasti kerosakan atau kegagalan berfungsi dengan mengambil kira persekitaran pangkalan data seperti sistem aplikasi, rangkaian, server dan data. ii. Jika masalah berpunca daripada persekitaran pangkalan data rujuk kepada pelaksanaan baikpulih yang berkaitan. Jika tidak, semak pangkalan data berkenaan. iii. Laksanakan baikpulih dengan merujuk arahan kerja atau dokumen yang berkaitan: Arahan Kerja Baikpulih Pangkalan Data IC(OPR/iDEC/AK22/Baikpulih Pangkalan Data). iv. Jika baikpulih melibatkan PJ lain, sila lengkapkan Bahagian B. v. Dapatkan pengesahan bagi kerja yang telah siap dilaksanakan dengan melengkapkan Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) pada Bahagian E oleh pemohon dan Bahagian F oleh penyelia staf I PJ(penyelia kepada pegawai yang mengambil i. Kenalpasti kerosakan atau kegagalan berfungsi dengan mengambil kira persekitaran pangkalan data seperti sistem aplikasi, rangkaian, server dan data. ii. Jika masalah berpunca daripada persekitaran pangkalan data rujuk kepada pelaksanaan baik pulih yang berkaitan. Jika tidak, semak pangkalan data berkenaan. iii. Laksanakan baik pulih dengan merujuk arahan kerja atau dokumen yang berkaitan: iv. Arahan Kerja Baikpulih Pangkalan Data IC(OPR/iDEC/AK22/Baikpulih Pangkalan Data). v. Jika baik pulih melibatkan PJ lain, sila lengkapkan Bahagian B. vi. Dapatkan pengesahan bagi kerja yang telah siap dilaksanakan dengan melengkapkan Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) pada Bahagian E oleh pemohon dan Bahagian F oleh penyelia staf I PJ(penyelia kepada pegawai yang mengambil tindakan). vii. Jika laksana baik pulih melebihi tempoh masa, staf I 10/14

11 ambahan ()/ tindakan). vi. Jika laksana baikpulih melebihi tempoh masa, staf I PJ perlu memberi ulasan pada Bahagian C2 Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) PELAKSANAAN BAIKPULIH SISEM APLIKASI PJ perlu memberi ulasan pada Bahagian C2 Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) PELAKSANAAN BAIK PULIH SISEM APLIKASI i. Kenalpasti kerosakan atau kegagalan berfungsi dengan mengambil kira persekitaran sistem aplikasi seperti rangkaian, server, pangkalan data dan data. ii. Jika masalah berpunca daripada persekitaran sistem aplikasi, rujuk kepada pelaksanaan baikpulih yang berkaitan. Jika tidak, semak sistem aplikasi berkenaan. iii. Laksanakan baikpulih dengan merujuk dokumen yang berkaitan. iv. Jika baikpulih melibatkan PJ lain, sila lengkapkan Bahagian B. v. Dapatkan pengesahan bagi kerja yang telah siap dilaksanakan dengan melengkapkan Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) Bahagian E oleh pemohon dan Bahagian F oleh penyelia staf I PJ(penyelia kepada pegawai yang mengambil tindakan), vi. Jika laksana baikpulih melebihi tempoh masa, staf I PJ perlu member ulasan pada Bahagian C2 Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih). i. Kenalpasti kerosakan atau kegagalan berfungsi dengan mengambil kira persekitaran sistem aplikasi seperti rangkaian, server, pangkalan data dan data. ii. Jika masalah berpunca daripada persekitaran sistem aplikasi, rujuk kepada pelaksanaan baik pulih yang berkaitan. Jika tidak, semak sistem aplikasi berkenaan. iii. Laksanakan baik pulih dengan merujuk dokumen yang berkaitan. iv. Jika baik pulih melibatkan PJ lain, sila lengkapkan Bahagian B. v. Dapatkan pengesahan bagi kerja yang telah siap dilaksanakan dengan melengkapkan Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih) Bahagian E oleh pemohon dan Bahagian F oleh penyelia staf I PJ(penyelia kepada pegawai yang mengambil tindakan), vi. Jika laksana baik pulih melebihi tempoh masa, staf I PJ perlu memberi ulasan pada Bahagian C2 Borang Baikpulih IC(SOK/IC/BR02/Baikpulih). 11/14

12 ambahan ()/ 3.2 BAIKPULIH OLEH PIHAK LUAR 3.3 BAIK PULIH OLEH PIHAK LUAR Baikpulih oleh pihak luar adalah kerja yang dilaksanakan menggunakan khidmat syarikat/pembekal. Baik pulih oleh pihak luar adalah kerja yang dilaksanakan menggunakan khidmat syarikat/pembekal. iv. Jika laksana baikpulih sistem aplikasi melebihi tempoh 2 hari bekerja, pembekal perlu memberi ulasan pada keterangan tindakan/ulasan pada Bahagian D Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih). iv. Jika laksana baik pulih sistem aplikasi melebihi tempoh 2 hari bekerja, pembekal perlu memberi ulasan pada keterangan tindakan/ulasan pada Bahagian D Borang Baikpulih IC (SOK/IC/BR02/Baikpulih). LAPORAN ANALISIS KEBERKESANAN BAIKPULIH IC KESELURUHAN (SOK/IC/LP05/Analisis Keberkesanan Baikpulih) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011 LAPORAN ANALISIS KEBERKESANAN BAIKPULIH IC KESELURUHAN (SOK/IC/LP05/Analisis Keberkesanan Baikpulih) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 14/08/ /14

13 ambahan ()/ LOG BAIKPULIH IC (SOK/IC/BL04/ Baikpulih) LOG BAIKPULIH IC (SOK/IC/BL04/ Baikpulih) SOK (IC)- 3/2012 Pusat Pembanguna n Maklumat dan Komunikasi idec GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEROLEHAN IC (SOK/IC/GP03/Perolehan IC) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/ KELULUSAN GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEROLEHAN IC (SOK/IC/GP03/Perolehan IC) No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/ KELULUSAN ii. Pembangunan sistem atau penambahbaikan system sama ada melibatkan implikasi kewangan atau tidak. ii. Pembangunan sistem atau penambahbaikan sistem sama ada melibatkan implikasi kewangan atau tidak. vi. Permohonan kerja-kerja yang melibatkan pemasangan rangkaian, wireless access point dan lain-lain yang berkaitan rangkaian (network) perlu mendapat pengesahan daripada Unit Rangkaian, idec. 13/14

14 ambahan ()/ 5.0 PENGECUALIAN ii. Perolehan bekalan perkakasan dan aksesori IC (toner, catridge, storan mudahalih dan lain-lain) yang mempunyai nilai seunit yang tidak melebihi RM2, BORANG PERMOHONAN KELULUSAN JAWAANKUASA KERJA IC UPM (SOK/IC/BR05/JKKIC) Borang permohonan hendaklah dihantar 1 hari sebelum mesyuarat JKIC. Penerimaan selepas tempoh tersebut permohonan akan dibawa ke Mesyuarat berikutnya. vii. Permohonan yang melibatkan pembangunan sistem perlu mendapat pengesahan daripada Bahagian Pengkomputeran Pentadbiran dan Bahagian Pengkomputeran Akademik idec. viii. Permohonan pemasangan CCV, Access Door dan Barrier Parking perlu mendapatkan kelulusan daripada Bahagian Keselamatan UPM. 3.0 PENGECUALIAN ii. Perolehan bekalan perkakasan, peralatan dan aksesori IC (pencetak, toner, catridge, storan mudah alih dan lain-lain) yang mempunyai nilai seunit yang tidak melebihi RM2, BORANG PERMOHONAN KELULUSAN JAWAANKUASA KERJA IC UPM (SOK/IC/BR05/JKKIC) Borang permohonan hendaklah dihantar 3 hari sebelum mesyuarat JKIC. Penerimaan selepas tempoh tersebut permohonan akan dibawa ke Mesyuarat berikutnya. 14/14

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan aktiviti baik pulih peralatan ICT, sistem aplikasi dan pangkalan data. Prosedur ini merangkumi aktiviti terima permohonan, kenalpasti kerosakan,

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara proses pelaksanaan dan pengurusan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf UPM yang terlibat dalam melaksanakan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Garis panduan ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara proses pelaksanaan dan pengurusan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan kelulusan perolehan ICT UPM yang meliputi kelulusan kerja, perkhidmatan, bekalan ICT. 2.0 SKOP Garis Panduan ini

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan proses permohonan pelekat kenderaan UPM dilaksanakan. 2.0 SKOP Skop Arahan Kerja ini merangkumi aktiviti permohonan pelekat kenderaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003 Kod Dokumen UPM/OPR/CALC/P003 Halaman 1/6 No. Semakan 00 No. Isu 01 Tarikh 26/05/2017 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan (ET) di Pusat

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf yang dinilai, pelaksanaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan proses permohonan pelekat kenderaan UPM dilaksanakan. Skop Arahan Kerja ini merangkumi proses permohonan pelekat kenderaan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-HSL/P015 PROSEDUR PERLAKSANAAN DAN PENGURUSAN AKTIVITI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan pengurusan aktiviti penjanaan pendapatan/hasil Universiti yang terdiri daripada kutipan hasil sewaan ruang, sewaan peralatan, caj perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian khidmat pengembangan kursus bahasa yang ditawarkan oleh Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC). 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab proses penjimatan penggunaan kertas di Pusat Tanggungjawab (PTJ). Skop prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

SOKONGAN PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN PROSEDUR PENENTUKURAN / VERIFIKASI Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan proses penentukuran peralatan. Prosedur ini merangkumi proses penentukuran semua peralatan di PTJ. Prosedur

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/17 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017 VERIFIKASI ASET TAHUN 2017 -HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017 2 Keputusan Jawatankuasa Audit UPM Laporan Verifikasi Aset Telah Dibentangkan Di Mesyuarat

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 1/14 ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PERKHIDMATAN UTAMA Halaman: 2/14 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan tatacara pengurusan rayuan pelajar ke program

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Permohonan Cuti Tidak Berekod (CTB). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi pengurusan penerimaan permohonan CTB staf. 3.0 DOKUMEN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan mengenai proses tuntutan dan permohonan pembiayaan rawatan perubatan yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia (UPM). 2.0 SKOP Skop prosedur ini meliputi

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/P004 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan cara mengendalikan insiden keselamatan untuk menangani insiden atau pelanggaran keselamatan; dan meminimumkan kerosakan akibat

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL TAMAN UNIVERSITI Halaman: 18 Tarikh: 9032012 1. TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2. SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan operasi pengurusan Pusat Data. Prosedur ini akan melibatkan proses proses pusat data seperti berikut : a. Penyelenggaraan operasi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/12 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti oleh pelajar. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses yang perlu dilaksanakan dalam permohonan,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P008 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran notis penyediaan kertas

Lebih terperinci

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/19 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL PROSEDUR PENGURUSAN STAF Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses pengurusan Pemberian Taraf Berpencen bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan memilih Skim Pencen. 2.0 SKOP Skop Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan penggunaan kemudahan prasarana di Dewan Besar dan Panggung Percubaan, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan operasi pengurusan Pusat. 2.0 SKOP Prosedur ini akan melibatkan proses-proses pusat data seperti berikut : a. operasi Pusat ; b. Penyediaan

Lebih terperinci

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 Pengarah ICC,

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan, penyebaran,

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P003 PROSEDUR PELANTIKAN STAF KONTRAK BUKAN AKADEMIK Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Gred 41, 43, 47 dan 51 dan Kumpulan Sokongan Gred 1, 3, 9, 11, 17, 19, 27 dan 29 di Universiti Putra

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan cara bagaimana pemantauan terhadap operasi Pusat Data bagi memastikan operasi pusat data tidak terdedah kepada pengubahsuaian tanpa kuasa, pendedahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Kod : UPM/PU/PS/P003 Halaman: 1/18 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengambilan pelajar baharu program pengajian prasiswazahcalon warganegara dan bukan warganegara. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Perlanjutan Tempoh Percubaan staf tetap. 2.0 SKOP Arahan Kerja ini meliputi notis pemberitahuan, penerimaan, pengesahan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan secara terperinci proses-proses dalam penyelenggaraan baik pulih. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penyelenggaraan baik pulih (corrective maintenance)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara kawalan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti, Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi penghasilan, kelulusan, kawalan edaran,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001 Halaman : 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan proses pelaksanaan permohonan untuk mengadakan aktiviti kokurikulum tidak berkredit oleh pelajar asasi, diploma dan prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan makmal/bengkel di Universiti Putra Malaysia (UPM). Prosedur ini menerangkan tatacara pengurusan dan pelaksanaan operasi harian

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Kod Dokumen:UPM/OPR/HEPA/P007 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Tujuan prosedur ini ialah untuk menerangkan proses menganjur dan melaksanakan aktiviti/program yang melibatkan alumni/pelajar di Pusat Alumni. Prosedur ini merangkumi penganjuran

Lebih terperinci

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 Pengarah RMC

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/23 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pelaksanaan cuti yang dikategorikan di bawah Cuti-Cuti Lain (CCL) iaitu Cuti Rehat selepas berkursus lebih 12 (Dua Belas)

Lebih terperinci

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 PRMC, PICC, Ketua PTJ

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Menerangkan prosedur perolehan bahan terbitan bersiri. Meliputi langganan jurnal bercetak dan pangkalan data dalam talian. 3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman : 1 / 8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pemberian ubat di PKU dengan menggunakan sistem e-klinik. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pemberian ubat kepada semua pelanggan yang mendapatkan

Lebih terperinci

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN PERKAKASAN ICT UNTUK STAF UPNM 1.0 Objektif Garis panduan ini menyatakan tanggungjawab

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF Kod Dokumen: UPM/P013 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan kaedah memberikan perkhidmatan sesi kaunseling kepada semua staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara menjalankan program pendidikan berterusan. 2.0 SKOP Skop prosedur ini merangkumi pertimbangan permohonan program pendidikan berterusan, menyediakan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara semakan gagal dan diberhentikan dan semakan gred. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti semakan GB dan semakan gred bermula dari notis pemakluman,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman 1 / 9 No. Isu :02 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN UTILITI DAN PERALATAN

PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN UTILITI DAN PERALATAN MS ISO 90:25 17 Febuari 26 Muka Surat 1 daripada 15 PROSEDUR SOKONGAN DAN PERALATAN Disediakan Oleh: Disemak Oleh: PENOLONG PENDAFTAR JURUTERA Diluluskan Oleh: (Prof. Madya Mazelan Abdul Hamid) Pengarah

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM.

PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengurusan latihan staf di UPM. Skop ini merangkumi analisis keperluan latihan, penyediaan takwim latihan, pengendalian latihan, penyertaan

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN PEMBELAJARAN PK.UiTM.FKM.(PA).12

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERALATAN PEMBELAJARAN PK.UiTM.FKM.(PA).12 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR PK.UiTM.FKM.(PA).12 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Abdul Halim Minar Penolong Jurutera Kanan Prof. Madya Sunhaji Kiyai Abas Ketua Pengawal Dokumen

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara penyediaan, pelaksanaan dan pengendalian penilaian untuk setiap kursus di peringkat pengajian prasiswazah kecuali peperiksaan akhir. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK03/TANDA ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini menerangkan tatacara Permohonan Papan Tanda mudah alih dilaksanakan. 2.0 SKOP Arahan kerja ini merangkumi kaedah pemprosesan bagi Permohonan Papan Tanda mudah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan JWKA program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi perancangan, penyediaan, pengemaskinian, penyebaran, pelaksanaan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan () bagi setiap semester pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti perancangan, penyediaan,

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar. 2.0

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN Halaman: 17 1.0 TUJUN Prosedur ini menerangkan proses pengendalian jualan hasil pertanian Taman Universiti 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi jualan, dari aktiviti penerimaan hasil, jualan, pelupusan dan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU SISTEM PENSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 BAHAGIAN PENSAN SEKOLAH HARIAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PEJABAT PENDIDIKAN WILAYAH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PK02 PENSAN PERTUKARAN Salinan boleh diperoleh daripada:

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1 / 7 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara pemantauan bangunan dan kawasan dengan menggunakan Kamera TV Litar Tertutup (CCTV) dilaksanakan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab proses penjimatan penggunaan kertas di Pusat Tanggungjawab (PTJ). Skop prosedur ini merangkumi semua tatacara

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara proses Pengesahan Dalam Perkhidmatan staf tetap. 2.0 SKOP Prosedur ini meliputi pertimbangan, perakuan, pengesahan dalam perkhidmatan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P011 PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS INDUKSI MODUL UMUM Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara pengendalian Kursus Induksi Modul Umum staf Universiti Putra Malaysia. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi Kursus Induksi untuk staf Kumpulan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara permohonan membawa Baki Cuti Rehat (CR) dan pengumpulan Gantian Cuti Rehat (GCR). 2.0 SKOP Arahan Kerja ini merangkumi penerimaan

Lebih terperinci

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM.

Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. ( & INOVASI) 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini menerangkan proses pengurusan pelantikan Pasca Doktoral dan Felo Penyelidik di UPM. 2.0 TANGGUNGJAWAB 2.1 TNCPI, Timbalan Dekan (Penyelidikan & Siswazah), Pengarah

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/14 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pemindahan kursus, tambah

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan proses kenaikan Pegawai Bukan Akademik UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses penerimaan permohonan sehinggalah surat tawaran kenaikan pangkat dikeluarkan.

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI PK.UniMAP.(O).29

PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI PK.UniMAP.(O).29 Tarikh Kuatkuasa 2 Julai 29 Mukasurat 1/11 PROSEDUR PK.UniMAP.(O).29 Disediakan oleh : Disemak oleh : PENOLONG PENDAFTAR WAKIL PENGURUSAN Diluluskan oleh : (Dr. Yufridin Bin Wahab) Pengarah Pusat Kerjasama

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah termasuk

Lebih terperinci

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009 SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR SOK/PEL/GP02/MEDIA MASSA GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM MELALUI MEDIA MASSA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah pengendalian aduan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan proses pengurusan kerjasama dengan pihak industri. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi proses pengurusan kerjasama UPM dengan pihak

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA Halaman: 1 / 6 1.0 TUJUAN Arahan kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara Pas Sementara disediakan. 2.0 SKOP Skop arahan kerja ini merangkumi semua urusan permohonan Pas Sementara bagi syarikat /

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan tatacara pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran secara manual atau atas talian. 2.0 SKOP Prosedur ini berkaitan proses pemantauan pengajaran dan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/13 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pelantikan staf tetap bagi jawatan di dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) Gred 41, 43 dan 47 dan Kumpulan Sokongan

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci