TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004"

Transkripsi

1 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

2 ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG TUJUAN FORMAT BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) YANG TELAH DIKAJI SEMULA MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN RUJUKAN DAN WARNA BORANG PERBANDINGAN WAJARAN MARKAH MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN DI ANTARA BORANG LPP JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DENGAN BORANG LPP USM PERBANDINGAN FORMAT BORANG LPP JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DENGAN FORMAT BORANG LPP USM MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) BORANG USM (PRESTASI) AKADEMIK 3/ WARNA UNGU BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) YANG DIKAJI SEMULA MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN PANDUAN SASARAN KERJA (SKT) KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN KUMPULAN SOKONGAN I & II 11 2

3 4.0 FORMAT BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN PENUTUP 27 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 3

4 1.0 LATAR BELAKANG Selaras dengan pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia (SSM) dan hasil perbincangan menerusi Bengkel Sistem Penilaian Prestasi pada 19 Februari 2003 anjuran Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran (BPSM&P) telah dipersetujui penubuhan Jawatankuasa Kajian Semula Borang Laporan Penilaian Prestasi (LPP) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). Pihak Universiti merasakan adalah perlu bagi mengkaji semula format borang tersebut agar selaras dan memenuhi keperluan serta kehendak Universiti dikalangan kumpulan perkhidmatan yang ada di Universiti Sains Malaysia ini. 2.0 TUJUAN Tujuan taklimat ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada Pegawai Penilai Pertama dan Pegawai Penilai Kedua berkaitan borang baru Laporan Penilaian Prestasi (LPP) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi tahun

5 3.0 FORMAT BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) YANG TELAH DIKAJI SEMULA MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN 3.1 RUJUKAN DAN WARNA BORANG Kumpulan Perkhidmatan Rujukan Borang Warna Kertas P&P (PENTADBIRAN) BORANG USM (PRESTASI) PENTADBIRAN 3/2004 Ungu Sokongan I BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 Biru Sokongan II BORANG USM (PRESTASI) 5/2004 Hijau 5

6 3.2 PERBANDINGAN WAJARAN MARKAH MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN DI ANTARA BORANG LPP JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DENGAN BORANG LPP USM WAJARAN MARKAH (%) ASPEK PENILAIAN P&P PENTADBIRAN SOKONGAN I SOKONGAN II ASAL JPA CADANGAN USM ASAL JPA CADANGAN USM ASAL JPA CADANGAN USM KEPIMPINAN PENGHASILAN KERJA ILMU PENGETAHUAN & KEPAKARAN ILMU PENGETAHUAN & KEMAHIRAN KUALITI PERIBADI KEGIATAN & SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI JUMLAH

7 3.3 PERBANDINGAN FORMAT BORANG LPP JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DENGAN FORMAT BORANG LPP USM MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN Borang LPP Kumpulan Sokongan I [BORANG USM (PRESTASI) 4/2004] berwarna Biru dan Borang LPP Kumpulan Sokongan II [BORANG USM (PRESTASI) 5/2004] berwarna Hijau tidak mempunyai apa-apa perubahan dan kekal sepertimana format borang LPP JPA. Borang LPP Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) [BORANG USM (PRESTASI) 3/2004] berwarna Ungu yang mempunyai perubahan format adalah seperti berikut: KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) BORANG USM (PRESTASI) AKADEMIK 3/ WARNA UNGU PERBANDINGAN FORMAT DI ANTARA FORMAT BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DENGAN FORMAT BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) (ASAL) FORMAT BORANG LPP JPA (Kumpulan P&P) (CADANGAN) FORMAT BORANG LPP USM (Kumplan P&P Pentadbiran) BAHAGIAN I MAKLUMAT PEGAWAI BAHAGIAN I MAKLUMAT PEGAWAI BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 2. LATIHAN BAHAGIAN II KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 1. KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI 2. LATIHAN 7

8 BAHAGIAN III PENGHASILAN KERJA (WAJARAN 50%) 1. KUANTITI HASIL KERJA -Kuantiti hasil kerja seperti jumlah, bilangan, kadar, kekerapan dan sebagainya berbanding dengan sasaran kuantiti kerja yang ditetapkan. 2. KUALITI HASIL KERJA 2.1 Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur dan kemas 2.2 Dinilai dari segi usaha dan inisiatif untuk mencapai kesempurnaan hasil kerja 3. KETETAPAN MASA - Kebolehan menghasilkan kerja atau melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan 4. KEBERKESANAN HASIL KERJA - Dinilai dari segi memenuhi kehendak stake-holder atau pelanggan BAHAGIAN III PENGHASILAN KERJA (WAJARAN 50%) 1. KUANTITI HASIL KERJA 1.1 Kuantiti hasil kerja seperti jumlah, bilangan, kadar, kekerapan dan sebagainya berbanding dengan sasaran kuantiti kerja yang ditetapkan. 1.2 Ketetapan masa dinilai dari segi kebolehan menghasilkan kerja atau melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan 2. KUALITI HASIL KERJA 2.1 Dinilai dari segi kesempurnaan, teratur dan kemas 2.2 Dinilai dari segi usaha dan inisiatif untuk mencapai kesempurnaan hasil kerja 2.3 Keberkesanan hasil kerja dinilai dari segi memenuhi kehendak stake-holder atau pelanggan BAHAGIAN IV PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN (WAJARAN 25%) 1. ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DALAM BIDANG KERJA - Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran/kepakaran dalam menghasilkan kerja meliputi kebolehan mengenalpasti, menganalisis serta menyelesaikan masalah 2. PELAKSANAAN DASAR, PERATURAN DAN ARAHAN PENTADBIRAN - Kebolehan menghayati dan melaksanakan dasar, peraturan dan arahan pentadbiran berkaitan dengan bidang tugasnya. BAHAGIAN IV PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN (WAJARAN 20%) 1. ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN DALAM BIDANG KERJA - Mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran/kepakaran dalam menghasilkan kerja meliputi kebolehan mengenalpasti, menganalisis serta menyelesaikan masalah 2. PELAKSANAAN DASAR, PERATURAN DAN ARAHAN PENTADBIRAN - Kebolehan menghayati dan melaksanakan dasar, peraturan dan arahan pentadbiran berkaitan dengan bidang tugasnya. 8

9 3. KEBERKESANAN KOMUNIKASI - Kebolehan menyampaikan maksud, pendapat, kefahaman atau arahan secara lisan dan tulisan berkaitan dengan bidang tugas merangkumi penguasaan bahasa melalui tulisan dan lisan dengan menggunakan tatabahasa dan persembahan yang baik. 3. KEBERKESANAN KOMUNIKASI - Kebolehan menyampaikan maksud, pendapat, kefahaman atau arahan secara lisan dan tulisan berkaitan dengan bidang tugas merangkumi penguasaan bahasa melalui tulisan dan lisan dengan menggunakan tatabahasa dan persembahan yang baik. BAHAGIAN V KUALITI PERIBADI (WAJARAN 20%) 1. CIRI-CIRI PEMIMPIN - Mempunyai wawasan, komitmen, kebolehan membuat keputusan, menggerak dan memberi dorongan kepada pegawai ke arah pencapaian objektif organisasi. BAHAGIAN V KUALITI PERIBADI (WAJARAN 20%) 1. KEBOLEHAN MENGELOLA - Keupayaan dan kebolehan menggembleng segala sumber dalam kawalannya seperti kewangan, tenaga manusia, peralatan dan maklumat bagi merancang, mengatur, membahagi dan mengendalikan sesuatu tugas untuk mencapai objektif organisasi. 2. KEBOLEHAN MENGELOLA - Keupayaan dan kebolehan menggembleng segala sumber dalam kawalannya seperti kewangan, tenaga manusia, peralatan dan maklumat bagi merancang, mengatur, membahagi dan mengendalikan sesuatu tugas untuk mencapai objektif organisasi. 3. DISIPLIN - Mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal termasuk mematuhi peraturan, menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar. 2. DISIPLIN DAN ETIKA - Mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal termasuk mematuhi peraturan, menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar serta professional. 3. PROAKTIF DAN INOVATIF - Kebolehan menjangka kemungkinan, mencipta dan mengeluarkan idea baru serta membuat pembaharuan bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. 4. PROAKTIF DAN INOVATIF - Kebolehan menjangka kemungkinan, mencipta dan mengeluarkan idea baru serta membuat pembaharuan bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. 4. JALINAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA - Kebolehan pegawai dalam mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra serta boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan. 5. JALINAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA - Kebolehan pegawai dalam mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra serta boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan. 9

10 BAHAGIAN VI KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI (WAJARAN 5%) - Peringkat komuniti/jabatan/daearah/negeri/negara/antarabangsa BAHAGIAN VI KEPIMPINAN PENTADBIRAN (WAJARAN 5%) 1. CIRI-CIRI PEMIMPIN - Mempunyai wawasan, kebolehan membuat keputusan, menggerak dan memberi dorongan kepada pegawai ke arah pencapaian objektif organisasi. - Kebolehan dan keupayaan mengelola serta menggembleng segala sumber dalam kawalannya seperti kewangan, tenaga manusia, peralatan dan maklumat 2. KEBOLEHAN MENGENALPASTI, MENGHADAPI DAN MENGATASI MASALAH SERTA CABARAN - Kebolehan mengenalpasti masalah di peringkat dalam dan luar organisasi serta mengemukakan pelbagai alternatif dan menyelesaikannya secara berkesan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimilikinya. - Kemampuan menghadapi dan mengatasi cabaran dalaman dan luaran dalam persekitaran yang berubah-ubah serta dapat mengawal emosi. BAHAGIAN VII JUMLAH MARKAH KESELURUHAN BAHAGIAN VII KEGIATAN DAN SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI (WAJARAN 5%) - Peringkat komuniti/jabatan/daerah/negeri/negara/antarabangsa BAHAGIAN VIII ULASAN KESELURUHAN DAN PENGESAHAN OLEH PEGAWAI PENILAI PERTAMA BAHAGIAN VIII - JUMLAH MARKAH KESELURUHAN BAHAGIAN IX ULASAN KESELURUHAN OLEH PEGAWAI PENILAI KEDUA BAHAGIAN IX ULASAN KESELURUHAN DAN PENGESAHAN OLEH PEGAWAI PENILAI PERTAMA BAHAGIAN X ULASAN KESELURUHAN OLEH PEGAWAI PENILAI KEDUA 10

11 3.4 BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) YANG DIKAJI SEMULA MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN Borang Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Kumpulan Pengurusan & Profesional (PENTADBIRAN) dan Kumpulan Sokongan I & II mempunyai perubahan berdasarkan Panduan Sasaran Kerja Tahunan Kumpulan Pengurusan & Profesional (PENTADBIRAN) dan Kumpulan Sokongan I & II PANDUAN SASARAN KERJA (SKT) KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN KUMPULAN SOKONGAN I & II BAHAGIAN A PANDUAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) A. PENGENALAN Sistem Penilaian Prestasi adalah instrumen penting dalam pengurusan dan pembangunan sumber manusia untuk menilai pencapaian prestasi staf. Perkara utama yang diberi perhatian dalam sistem ini ialah pengurusan dan penilaian prestasi 1. Pengurusan penilaian prestasi melibatkan proses perancangan kerja di peringkat Unit, Bahagian, Jabatan, Pusat/Pusat Pengajian dan Universiti serta penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). Oleh yang demikian, Sasaran Kerja Tahunan (SKT) adalah elemen terpenting dalam Sistem Penilaian Prestasi yang perlu dilaksanakan dengan teliti dan teratur. Ini membolehkan penilaian prestasi staf dapat dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus. 11

12 B. MATLAMAT PANDUAN SKT Panduan SKT ini disediakan berdasarkan penyelarasan dan penyeragaman kepada Borang Sasaran Kerja Tahunan yang disediakan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) selaras dengan pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia (SSM). Jawatankuasa mengkaji semula borang Laporan Penilaian Prestasi (LPP) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) dan Kumpulan Sokongan 1 & 2 mencadangkan Panduan SKT ini dapat dihasilkan selari dan seiringan dengan misi, visi dan objektif Universiti. Tambahan lagi Panduan SKT ini bermatlamatkan untuk memenuhi kriteria penetapan SKT seperti Tugas Utama mengikut kumpulan perkhidmatan, klasifikasi sasaran seperti sasaran rutin, sasaran unit, jabatan, pusat/pusat pengajian, inovatif dan penyelesaian masalah serta sasaran peribadi. Kesemua kriteria tersebut terkandung dalam borang SKT yang telah dibuat kajian semula. Oleh itu, matlamat Panduan SKT ini ialah untuk menyediakan garis panduan, kaedah dan memberi penjelasan mengenai proses penyediaan SKT kepada staf yang perlu memberikan perhatian kepada elemen-elemen penting dalam Borang SKT agar Sasaran Kerja Tahunan seseorang staf sentiasa sehala dengan hala tuju Universiti. C. OBJEKTIF PANDUAN SKT Objektif Panduan SKT ini adalah seperti berikut:- Mewujudkan kaedah dan garis panduan penyediaan SKT yang seragam dan selaras diantara Pusat Tanggungjawab (PTJ) Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan berorientasikan petunjuk prestasi yang sesuai dan relevan bagi setiap klasifikasi sasaran Memastikan penyediaan Sasaran Kerja Tahunan staf berlandaskan hala tuju, misi dan visi Universiti Berdasarkan objektif Kertas Konsep tersebut maka dapatlah diwujudkan Borang Sasaran Kerja Tahunan yang memenuhi piawaian Sasaran Kerja Tahunan 2 iaitu:- 12

13 - Tahap kecemerlangan - Berkualiti - Memenuhi kehendak pelanggan Nota: 1 Lampiran A3 : Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), m/s 1, Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA), 19 Ogos Modul 3, Pengurusan Prestasi, m/s 33 35, Bengkel Sistem Penilaian Prestasi Dibawah SSB untuk Pegawai Utama Universiti Sains Malaysia, Performance Management, 8 9 April

14 BAHAGIAN B BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) A. FORMAT BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Format borang SKT masih mengikut format yang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Walaubagaimanapun, terdapat beberapa aspek dan kriteria yang dimasukkan ke dalam borang SKT bagi memantapkan pengurusan Penilaian Prestasi. Terdapat tiga (3) jenis borang SKT mengikut kumpulan perkhidmatan iaitu:- i. Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) - BORANG USM (PRESTASI) PENTADBIRAN 3/2004 ii. Kumpulan Sokongan I - BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 iii. Kumpulan Sokongan II - BORANG USM (PRESTASI) 5/2004 Borang SKT masih mengekalkan format JPA yang mempunyai tiga (3) bahagian iaitu:- 14

15 BAHAGIAN I - SASARAN KERJA TAHUNAN 1. TUGAS UTAMA 2. PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN II - KAJIAN SEMULA SASARAN KERJA TAHUNAN PERTENGAHAN TAHUN 1. AKTIVITI/PROJEK YANG DITAMBAH 2. AKTIVITI/PROJEK YANG DIGUGURKAN BAHAGIAN III - LAPORAN DAN ULASAN KESELURUHAN PENCAPAIAN SEBENAR KERJA TAHUNAN PADA AKHIR TAHUN OLEH PYD DAN PPP Jika dibandingkan borang SKT JPA di Bahagian I hanya mempunyai aspek SKT Tugas Utama sahaja tetapi bagi borang SKT yang dicadangkan dibuat penambahan dan pecahan yang lebih spesifik ke atas Bahagian I di mana terdapat dua (2) aspek iaitu Tugas Utama dan Penetapan Sasaran Kerja Tahunan. Bahagian lain didalam borang SKT kekal sama seperti Borang SKT JPA. Oleh yang demikian, Panduan SKT ini akan lebih memfokuskan kepada penerangan dan memberi garis panduan terperinci ke atas Bahagian I. 15

16 B. PERINCIAN ELEMEN-ELEMEN BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN BAHAGIAN I SASARAN KERJA TAHUNAN Bahagian I ini memerlukan perbincangan dan persetujuan bersama daripada pihak Pegawai Yang Dinilai (PYD) dan Pegawai Penilai Pertama (PPP) sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya. Adalah disarankan agar penetapan SKT adalah berdasarkan halatuju, misi dan visi Universiti/Pusat/Pusat Pengajian/Jabatan/Bahagian/Unit serta mengambilkira faktor tempat bertugas dan fungsi Pusat Tanggungjawab. Sasaran Kerja Tahunan bagi setiap kumpulan perkhidmatan dicadangkan mengikut peringkat keutamaan sasaran kerja yang ditunjukkan menerusi Rajah A :- 16

17 RAJAH A : PERINGKAT KEUTAMAAN SASARAN KERJA MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN SASARAN PENYELESAIAN MASALAH/ INOVATIF/ & SASARAN UNIT/BAHAGIAN/JABATAN/ PUSAT PENGAJIAN N54 KUMPULAN JUSA/GRED KHAS/A KUMPULAN SOKONGAN I (B) N 1 KUMPULAN SOKONGAN II (C&D) SASARAN RUTIN & SASARAN PERIBADI 17

18 Berdasarkan Rajah A, Kumpulan Perkhidmatan masing-masing mempunyai sasaran kerja yang sama. Di mana setiap kumpulan perkhidmatan mempuyai skop sasaran yang sama bagi Sasaran Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian/Universiti dan juga Sasaran Peribadi. Akan tetapi skop sasaran kerja bagi setiap kumpulan perkhidmatan adalah berbeza-beza. Bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional didapati skop sasaran kerja lebih memfokuskan kepada Sasaran Penyelesaian Masalah/Inovatif manakala Kumpulan Sokongan I dan II pula lebih memfokuskan kepada Sasaran Rutin. Oleh itu, penetapan SKT adalah seimbang bagi setiap kumpulan perkhidmatan dan juga selaras dengan kehendak Job Description bagi setiap Kumpulan Perkhidmatan. 1. TUGAS UTAMA Tugas Utama merupakan bidang kerja yang penting dan utama bagi setiap Pegawai dari segi fikiran, masa, kepakaran, tenaga dan penggunaan sumber-sumber berdasarkan jawatan yang disandangnya 1. Elemen Tugas Utama ini adalah selaras dengan Job Description. Tumpuan kepada tugas-tugas utama adalah berbeza mengikut kumpulan perkhidmatan. Setiap Tugas Utama mempunyai peratusan masa yang ditumpukan sebagai garis panduan setiap Pegawai di dalam memberikan keutamaan tugas-tugas yang akan dilaksanakan sepanjang tahun tersebut. Apabila seseorang Pegawai itu melaksanakan lebih daripada satu (1) jenis pekerjaan, tugas-tugas utama boleh berbentuk mengikut jenis kerja yang dijalankan tetapi jumlah peratusan masa tugas-tugas utamanya hendaklah 100% 2. Oleh yang demikian, PYD perlu berbincang dengan PPP mengenai senarai Tugas Utama agar selaras dengan hala tuju, misi dan visi diperingkat Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian/Universiti. Perincian elemen Bahagian I Sasaran Kerja Tahunan : Tugas Utama, mengikut kumpulan perkhidmatan:- a. Kumpulan Pengurusan & BORANG USM Profesional (Pentadbiran) (PRESTASI) PENTADBIRAN 3/2004 Bahagian I Sasaran Kerja Tahunan kumpulan ini mempunyai elemen Tugas Utama yang mengkehendaki PYD menyenaraikan tugas utamanya mengikut keutamaan yang merangkumi aspek-aspek seperti berikut:- 18

19 i. Perancangan ii. Pelaksanaan iii. Penyeliaan dan Pengawalan iv. Pengelolaan v. Penilaian Secara amnya kumpulan P&P menumpukan kepada aspek perancangan, pelaksanaan, pengesanan dan penilaian projek-projek serta membantu melaksanakan atau menggubal dasar-dasar/peraturan-peraturan Universiti dan awam diperingkat masing-masing. b. Kumpulan Sokongan - BORANG USM I & II (PRESTASI) 4/2004 & 5/2004 Bahagian I Sasaran Kerja Tahunan kumpulan ini mempunyai elemen Tugas Utama yang mengkehendaki PYD menyenaraikan tugas utamanya mengikut keutamaan yang merangkumi aspek-aspek seperti berikut:- i. Pelaksanaan dasar ii. Peraturan dan Arahan Pentadbiran iii. Pengawalan dan PengetahuanTeknikal/Kemahiran iv. Penyeliaan dan Pengawasan v. Pengelolaan Secara amnya Kumpulan Sokongan I lebih menumpukan kepada tugas-tugas utamanya yang berkaitan dengan kerja-kerja operasi, pengawasan dan penguatkuasaan. Manakala Kumpulan Sokongan II pula lebih memfokuskan kepada pekerjaan yang berbentuk fizikal dan rutin. 19

20 2. PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN Bahagian ini dibuat penambahbaikan dengan elemen-elemen yang lebih spesifik dengan mewujudkan klasifikasi sasaran kerja seperti dibawah ini:- A. Sasaran Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian B. Sasaran Penyelesaian Masalah / Inovatif C. Sasaran Rutin D. Sasaran Peribadi Pegawai perlu mengenalpasti dan menyenaraikan aktiviti/projek yang akan dilaksanakan pada tahun yang dinilai mengikut klasifikasi yang telah ditetapkan. Setiap Kumpulan Perkhidmatan tidak semestinya mempunyai kesemua sasaran seperti yang dinyatakan serta ditunjukkan menerusi Rajah A. Perincian sasaran kerja tersebut adalah sama bagi semua Kumpulan Perkhidmatan. Perincian elemen Bahagian I Sasaran Kerja Tahunan : Penetapan Sasaran Kerja Tahunan, mengikut Kumpulan Perkhidmatan:- a. Kumpulan Pengurusan & BORANG USM Profesional (Pentadbiran) (PRESTASI) PENTADBIRAN 3/2004 Kumpulan Perkhidmatan ini perlu ada kesemua sasaran kerja selaras dengan Job Description kumpulan ini. A. SASARAN UNIT/BAHAGIAN/JABATAN/PUSAT/PUSAT PENGAJIAN Sasaran ini bukanlah sasaran rutin sepertimana yang disenaraikan dibahagian Sasaran Rutin / Tugas Harian. Bahagian ini hendaklah menyenaraikan tugas-tugas, aktiviti atau projek yang selaras dengan misi atau hala tuju diperingkat Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian. Setiap Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian perlu ada hala tuju atau misi (blue-print) yang selaras dengan sasaran Universiti bagi tahun yang dinilai itu. Ketua Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian hendaklah membuat/merangka blue-print diperingkat ini untuk dijadikan panduan penyediaan Sasaran Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian oleh stafnya. 20

21 B. SASARAN PENYELESAIAN MASALAH/INOVATIF Sasaran ini hanya perlu disenaraikan sekiranya mempunyai aktiviti/projek yang memfokuskan kepada penyelesaian masalah/inovatif yang akan atau dihadapi berdasarkan sasaran rutin. Aktiviti/projek yang menekankan kepada aspek penyelesaian masalah/inovatif boleh dilaksanakan secara individu ataupun berkumpulan. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertingkatkan lagi kualiti kerja dan melicinkan proses kerja yang sedia ada. C. SASARAN RUTIN Bahagian ini perlu diisikan dengan menyenaraikan tugas-tugas rasmi yang boleh dinilai atau dicatatkan petunjuk prestasinya. Sasaran rutin merujuk kepada tugasan harian yang dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan kepada Pegawai sepanjang tahun yang dinilai itu. Setiap tugas rasmi tersebut mestilah satu tugas yang boleh dibuat pengukuran sama ada dengan petunjuk prestasi kuantiti, kualiti, masa ataupun kos. D. SASARAN PERIBADI Sasaran ini merupakan sasaran individu yang dilaksanakan atas inisiatif diri sendiri bagi mempertingkatkan kemahiran dan prestasi kerja yang relevan dengan tugas rasmi sahaja. Sasaran ini merangkumi aktiviti/projek/kursus/latihan/pembelajaran sendiri yang dilaksanakan pada tahun yang dinilai tersebut. 21

22 b. Kumpulan Sokongan I - BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 Kumpulan Perkhidmatan ini hanya memerlukan kesemua sasaran kerja kecuali Sasaran Penyelesaian Masalah/Inovatif dan Sasaran Universitit selaras dengan Job Description kumpulan tersebut. A. SASARAN UNIT/BAHAGIAN/JABATAN/PUSAT/PUSAT PENGAJIAN Sasaran ini bukanlah sasaran rutin sepertimana yang disenaraikan dibahagian Sasaran Rutin / Tugas Harian. Bahagian ini hendaklah menyenaraikan tugas-tugas, aktiviti atau projek yang selaras dengan misi atau hala tuju diperingkat Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian. Setiap Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian perlu ada hala tuju atau misi (blue-print) yang selaras dengan sasaran Universiti bagi tahun yang dinilai itu. Ketua Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian hendaklah membuat/merangka blue-print diperingkat ini untuk dijadikan panduan penyediaan Sasaran Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian oleh stafnya. B. SASARAN PENYELESAIAN MASALAH/INOVATIF Sasaran ini hanya perlu disenaraikan sekiranya mempunyai aktiviti/projek yang memfokuskan kepada penyelesaian masalah/inovatif yang akan atau dihadapi berdasarkan sasaran rutin. Aktiviti/projek yang menekankan kepada aspek penyelesaian masalah/inovatif boleh dilaksanakan secara individu ataupun berkumpulan. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertingkatkan lagi kualiti kerja dan melicinkan proses kerja yang sedia ada. C. SASARAN RUTIN Bahagian ini perlu diisikan dengan menyenaraikan tugas-tugas rasmi yang boleh dinilai atau dicatatkan petunjuk prestasinya. Sasaran rutin merujuk kepada tugasan harian yang dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan kepada Pegawai sepanjang tahun yang dinilai itu. Setiap tugas rasmi tersebut mestilah satu tugas yang boleh dibuat pengukuran sama ada dengan petunjuk prestasi kuantiti, kualiti, masa ataupun kos. 22

23 D. SASARAN PERIBADI Sasaran ini merupakan sasaran individu yang dilaksanakan atas inisiatif diri sendiri bagi mempertingkatkan kemahiran dan prestasi kerja yang relevan dengan tugas rasmi sahaja. Sasaran ini merangkumi aktiviti/projek/kursus/latihan/pembelajaran sendiri yang dilaksanakan pada tahun yang dinilai tersebut. c. Kumpulan Sokongan II - BORANG USM (PRESTASI) 5/2004 Kumpulan Perkhidmatan ini hanya memfokuskan kepada 3 sasaran kerja seperti dibawah ini dan sekiranya ada atau terdapat Sasaran Penyelesaian Masalah/Inovatif dikalangan kumpulan in perlulah selaras dengan Job Description kumpulan tersebut. A. SASARAN UNIT/BAHAGIAN/JABATAN/PUSAT/PUSAT PENGAJIAN Sasaran ini bukanlah sasaran rutin sepertimana yang disenaraikan dibahagian Sasaran Rutin / Tugas Harian. Bahagian ini hendaklah menyenaraikan tugas-tugas, aktiviti atau projek yang selaras dengan misi atau hala tuju diperingkat Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian. Setiap Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian perlu ada hala tuju atau misi (blue-print) yang selaras dengan sasaran Universiti bagi tahun yang dinilai itu. Ketua Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian hendaklah membuat/merangka blue-print diperingkat ini untuk dijadikan panduan penyediaan Sasaran Unit/Bahagian/Jabatan/Pusat/Pusat Pengajian oleh stafnya. B. SASARAN PENYELESAIAN MASALAH/INOVATIF Sasaran ini hanya perlu disenaraikan sekiranya mempunyai aktiviti/projek yang memfokuskan kepada penyelesaian masalah/inovatif yang akan atau dihadapi berdasarkan sasaran rutin. Aktiviti/projek yang menekankan kepada aspek penyelesaian masalah/inovatif boleh dilaksanakan secara individu ataupun berkumpulan. Tujuan sasaran ini adalah untuk mempertingkatkan lagi kualiti kerja dan melicinkan proses kerja yang sedia ada. 23

24 C. SASARAN RUTIN Bahagian ini perlu diisikan dengan menyenaraikan tugas-tugas rasmi yang boleh dinilai atau dicatatkan petunjuk prestasinya. Sasaran rutin merujuk kepada tugasan harian yang dilaksanakan atau dipertanggungjawabkan kepada Pegawai sepanjang tahun yang dinilai itu. Setiap tugas rasmi tersebut mestilah satu tugas yang boleh dibuat pengukuran sama ada dengan petunjuk prestasi kuantiti, kualiti, masa ataupun kos. D. SASARAN PERIBADI Sasaran ini merupakan sasaran individu yang dilaksanakan atas inisiatif diri sendiri bagi mempertingkatkan kemahiran dan prestasi kerja yang relevan dengan tugas rasmi sahaja. Sasaran ini merangkumi aktiviti/projek/kursus/latihan/pembelajaran sendiri yang dilaksanakan pada tahun yang dinilai tersebut. BAHAGIAN II KAJIAN SEMULA SASARAN KERJA TAHUNAN PERTENGAHAN TAHUN Bahagian II ini digunapakai seperti Borang SKT JPA dan sama untuk setiap Kumpulan Perkhidmatan. Setiap SKT hendaklah dikaji semula pada pertengahan tahun untuk mengetahui kemajuan pelaksanaannya. SKT yang didapati tidak boleh dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu boleh diubahusai setelah perbincangan antara PYD dan PPP 3. SKT yang didapati tidak realistik hendaklah diubahsuai setelah perbincangan bersama dilakukan. 1. AKTIVITI/PROJEK YANG DITAMBAH Aktiviti/projek yang ditambah hendaklah dikenalpasti dan dicatatkan dalam Borang SKT beserta dengan petunjuk prestasinya. 2. AKTIVITI/PROJEK YANG DIGUGURKAN Aktiviti/Projek yang digugurkan hendaklah dicatatkan dalam Borang SKT di bahagian yang disediakan. 24

25 BAHAGIAN III LAPORAN DAN ULASAN KESELURUHAN PENCAPAIAN SEBENAR KERJA TAHUNAN PADA AKHIR TAHUN OLEH PYD DAN PPP PYD dikehendaki menyediakan laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja dibandingkan dengan SKT yang ditetapkan. Sekiranya terdapat sasaran kerja yang tidak tercapai, PYD hendaklah menyatakan sebab-sebab ianya tidak dapat dicapai. PPP juga hendaklah membuat laporan/ulasan mengenai pencapaian kerja PYD berbanding dengan sasaran kerja tahunan yang telah ditetapkan. Nota: 1 Modul 3, Pengurusan Prestasi, m/s 27, Bengkel Sistem Penilaian Prestasi Dibawah SSB untuk Pegawai Utama Universiti Sains Malaysia, Performance Management, 8 9 April Modul 3, Pengurusan Prestasi, m/s 30, Bengkel Sistem Penilaian Prestasi Dibawah SSB untuk Pegawai Utama Universiti Sains Malaysia, Performance Management, 8 9 April Lampiran A3 : Panduan Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), m/s 7-8, Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA), 19 Ogos

26 BAHAGIAN C KESIMPULAN A. CADANGAN Sasaran Kerja Tahunan (SKT) bergantung kepada setiap pegawai berdasarkan faktor-faktor:- i. Tempat bertugas ii. Bidang Tugas yang disandang iii. Fungsi Pusat Tanggungjawab (PTJ) iv. Rangka/Blue-print pihak pengurusan tertinggi SKT setiap Pegawai secara khususnya SKT PTJ mestilah berdasarkan/sehaluan dengan misi dan hala tuju Universiti bagi tahun yang dinilai itu. Setiap PTJ perlu membuat rangka/blue print masing-masing selaras dengan hala tuju Universiti untuk tahun berkenaan Ketua Jabatan PTJ perlu memastikan bahawa setiap SKT Pegawai di PTJ mengikut hala tuju PTJ masing-masing Setiap peringkat pengurusan tertinggi di PTJ (Dekan/ Timbalan/ Dekan/Pengarah/Penyelaras/Pegawai Tadbir) adalah perlu selaras dan sehaluan dengan hala tuju dan misi Universiti bagi tahun berkenaan B. PENUTUP Panduan SKT ini adalah sebagai garis panduan bagi staf Universiti Sains Malaysia dan juga sebagai sumber rujukan bagi tujuan proses penyediaan SKT. Penyediaan SKT yang teratur dan selaras serta seiringan dengan hasrat Universiti pada tahun berkenaan akan memudahkan dan membolehkan penilaian prestasi pegawai dapat dilaksanakan dengan objektif, adil dan telus serta dapat mempertingkatkan produktiviti Pegawai dan Universiti. 26

27 4.0 FORMAT BORANG SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) MENGIKUT KUMPULAN PERKHIDMATAN Kumpulan Perkhidmatan Rujukan Borang Warna Kertas P&P (PENTADBIRAN) BORANG USM (PRESTASI) PENTADBIRAN 3/2004 Ungu Sokongan I BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 Biru Sokongan II BORANG USM (PRESTASI) 5/2004 Hijau 5.0 PENUTUP Tarikh kuatkuasa pemakaian borang baru ini pada tahun penilaian tahun

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (KHUSUS UNTUK PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH) PUSAT PERUBATAN UKM

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (KHUSUS UNTUK PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH) PUSAT PERUBATAN UKM PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B74 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (KHUSUS UNTUK PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH) PUSAT PERUBATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 9 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 45/51/53 (PENSYARAH PUSAT ASASI

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2017 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIO) & JURUTEKNIK KOMPUTER (TSO) PERINGATAN

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUN 2017 PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (EIO) & JURUTEKNIK KOMPUTER (TSO) PERINGATAN SULIT EIO/TSO : TOP IT INDUSTRIES SDN.BHD. 271810-X LOT EBOOK, BELAKANG ILP, KAWASAN PERINDUSTRIAN GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGANU No. Tel: 09-6670917 Fax: 09-6673717 Email : borang@top-it.com.my LAPORAN

Lebih terperinci

NO. K/P - - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200

NO. K/P - - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200 JP-BSM-UK-BO19 No. semakan: 0 1 September 2007 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200 BAHAGIAN I BUTIR-BUTIR

Lebih terperinci

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) ISI KANDUNGAN Pengenalan Tujuan Tafsiran Peringkat Penyediaan SKT Contoh Penyediaan SKT HRMIS PENGENALAN SKT adalah elemen penting dalam sistem penilaian

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Lampiran A2 PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PENGENALAN 1. Sesebuah

Lebih terperinci

BORANG ANUGERAH TOKOH STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2016/2017

BORANG ANUGERAH TOKOH STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2016/2017 FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG ANUGERAH TOKOH STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2016/2017 MAKLUMAT CALON NAMA JAWATAN DAN GRED BAHAGIAN/JABATAN/ INSTITUSI PRESTASI 2016/2017

Lebih terperinci

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan 2 Visi Misi Objektif 3 Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang 2013-2015 4 Strategi Utama 1 : Sisitem

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik

Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik. Secara umumnya kakitangan bukan akademik akan di bahagikan kepada lima kategori kumpulan iaitu.. Pengurusan dan Profesional Gred Utama JUSA..

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN YANG DIPOHON:

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN YANG DIPOHON: JP-BPgSM-BO31 No. Semakan: 0 1 Januari 2011 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengurusan kualiti memainkan peranan penting dalam organisasi perkhidmatam awam. Ia akan dapat memastikan organisasi berkenaan sentiasa relevan dengan keperluan semasa

Lebih terperinci

POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS

POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS POLISI LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF UNIMAS 1.0 PENGENALAN 1.1 Universiti bertanggungjawab untuk menyediakan peluang latihan dan pembangunan staf sejajar dengan visi dan misi UNIMAS. Latihan dan pembangunan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

PANDUAN MENGISI & MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI

PANDUAN MENGISI & MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI S1 1 PANDUAN MENGISI & MEMBUAT PENILAIAN PRESTASI Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Pengajian Politeknik 1 S2 2 PUNCA KUASA PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) 104 ANUGERAH AMALAN BERKUALITI (INDIVIDU) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang mempunyai

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48

UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48 UKM-SPKP-JP-PK05-BO10 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 48 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..48 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52

UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 UKM-SPKP-JP-PK05-BO09 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT P&P GRED 52 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..52 KUMPULAN PENGURUSAN DAN

Lebih terperinci

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT)

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Kandungan 2 A. Tujuan Garis Panduan 3 B. Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan GARIS PANDUAN PROJEK SARJANA MUDA * Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian di Fakulti

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt)

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: (UPM/SOK/BUM/P005) PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (e-lppt) Halaman : 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11

NO. DOKUMEN IPS 631/2017 TARIKH KUATKUASA NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 NO. SEMAKAN 03 HALAMAN 1/11 1. PENDAHULUAN Program pengajian ini diklasifikasikan sebagai program Doktor Falsafah secara Penyelidikan bagi mod pelaksanaan melalui hasil kerja diterbitkan di mana program

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

BAB 14 AUDIT DALAMAN

BAB 14 AUDIT DALAMAN BAB 14 AUDIT DALAMAN 14.1 Pendahuluan 14.1.1 Pengauditan atas pengurusan kewangan dan perakaunan Universiti amatlah penting untuk memastikan kewujudan akauntibiliti. 14.1.2 Oleh yang demikian, pemeriksaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) ANUGERAH INOVASI PENDIDIKAN (AKADEMIK) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan yang bermakna kepada kakitangan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002

SURAT PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2002 JABATAN PERDANA MENTERI Telefon: 603-88881199 MALAYSIA 603-88883721 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN Fax : 88883904 PERSEKUTUAN 62502 PUTRAJAYA Ruj. Kami : UPTM 159/247/48 Tarikh : 16 Disember 2002 Ketua-ketua

Lebih terperinci

Model Pengurusan Strategik

Model Pengurusan Strategik Topik 2 Model Pengurusan Strategik HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Membezakan komponen utama bagi pengurusan strategik; 2. Menghuraikan model pengurusan strategik; dan

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK Unit Kompetensi Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI Satu kaedah penilaian

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO17 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KPL GRED 26

UKM-SPKP-JP-PK05-BO17 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KPL GRED 26 UKM-SPKP-JP-PK05-BO17 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT KPL GRED 26 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..26 KUMPULAN PELAKSANA TAHUN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) PENGENALAN PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN PECAHAN WAJARAN MENGIKUT KOMPONEN

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT KIK

PENGENDALIAN MESYUARAT KIK DEFINISI KIK Sekumpulan kecil pekerja-pekerja daripada unit yang sama, bermesyuarat secara regular untuk mengenalpasti, memilih, menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka dan mengemukakan

Lebih terperinci

PANDUAN MEWUJUDKAN SEARCH COMMITTEE DAN PROSES PELAKSANAAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING)

PANDUAN MEWUJUDKAN SEARCH COMMITTEE DAN PROSES PELAKSANAAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2006 PANDUAN MEWUJUDKAN SEARCH COMMITTEE DAN PROSES PELAKSANAAN PELAN PENGGANTIAN (SUCCESSION PLANNING) TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

UKM-SPKP-JP-PK05-BO19 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KPL GRED 22

UKM-SPKP-JP-PK05-BO19 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT KPL GRED 22 UKM-SPKP-JP-PK05-BO19 No. Semakan: 00 Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2013 LAPORAN AN KENAIKAN PANGKAT KPL GRED 22 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) LAPORAN AN UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED..22 KUMPULAN PELAKSANA TAHUN

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG PERCUMA USM KP(PENTADBIRAN)/2004 BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG 1. Borang hendaklah diisi dalam 6 salinan

Lebih terperinci

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER NAMA KUMPULAN: BUBPK ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan. 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 BEN-SPKL(1/2009)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan

Lebih terperinci

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BUKU PANDUAN BUDAYA KERJA CEMERLANG PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI (PPKT) KAMPUS PULAU PINANG UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 1. VISI Ke arah masalah disiplin sifar. 2. MISI Melahirkan staf yang

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

BORANG ANUGERAH STAF SOKONGAN BERDEDIKASI TAHUN 2016/2017

BORANG ANUGERAH STAF SOKONGAN BERDEDIKASI TAHUN 2016/2017 FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG ANUGERAH STAF SOKONGAN BERDEDIKASI TAHUN 2016/2017 MAKLUMAT CALON NAMA JAWATAN DAN GRED BAHAGIAN/JABATAN/ INSTITUSI PRESTASI 2016/2017

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI (GURU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI (GURU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI (GURU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Sistem Penilaian Prestasi Secara atas Talian E-lnpt Disediakan oleh: Unit Pengurusan Prestasi Seksyen Perkhidmatan Bahagian

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

www.inqka.uitm.edu.my TAKLIMAT AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, UiTM Shah Alam 3 FINALIS AKNC 2017 4 PROSES DAN JADUAL AKTIVITI AKNC 2018 5 PROSES PENGANUGERAHAN 6 KALENDAR AKTIVITI

Lebih terperinci

ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN

ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN MAJLIS ANUGERAH KECEMERANGAN UNIVERSITI (AKU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 2016 ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN 1.0 GARIS PANDUAN ANUGERAH a) Pengenalan Pemimpin merupakan nadi, key player dan agen perubahan

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

Kontrak Pembelajaran Kokurikulum. Kod Kursus. Aktiviti/Projek. Biodata Pelajar. gambar

Kontrak Pembelajaran Kokurikulum. Kod Kursus. Aktiviti/Projek. Biodata Pelajar. gambar Kontrak Pembelajaran Kokurikulum Kod Kursus Kod Aktiviti/Projek HHHC 9118 Pembangunan Insaniah Biodata Pelajar gambar Nama : No. Matrik : No. K/P / No. Passport : Fakulti : Kolej Kediaman : Tahun Pengajian

Lebih terperinci

POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN

POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN 1 POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN 1. TUJUAN 1.1 Polisi ini menjadi garis panduan kepada UTM untuk terus komited mengurus dan melaksanakan kesamarataan dalam

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011

GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.0 PENDAHULUAN GARIS PANDUAN LATIHAN AMALI/INDUSTRI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SESI 2010/2011 1.1 Latihan Amali/Industri ini telah berjalan sejak Sesi 1996/97 pada peringkat Fakulti selaras dengan hasrat

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH MAJLIS ANUGERAH KECEMERANGAN UNIVERSITI (AKU) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH TAHUN 17 GARIS PANDUAN ANUGERAH TOKOH KEPIMPINAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1.0 Pengenalan Pemimpin merupakan nadi, key player dan

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengurusan penilaian prestasi tahunan staf di UPM 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua proses penetapan sasaran kerja staf

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam semangat patriotisme,

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN GENERIK D1 PROFESIONALISME E1 NILAI PROFESIONAL A1.1 AMALAN PROFESIONAL mengetahui, memahami, menghayati dan mempamerkan: etika kerja penjawat awam etika kerja keguruan etika kaunseling Akta 580 (GBKSM dan Kaunselor)

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perancangan Bandar yang berkualiti mampu memantapkan perkhidmatan pihak berkuasa tempatan terutamanya di dalam zaman pembangunan teknologi yang pesat kini. Kemunculan bandar-bandar

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal. (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan. Pegawai Perancang Bandar dan Desa KERTAS KERJA 2 : Cadangan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar dan Desa 1. TUJUAN 1.1 Kertas Cadangan ini dikemukakan bagi tujuan untuk

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN

GARIS PANDUAN PENGURUSAN PRESTASI KAKITANGAN Muka surat : 1/11 PENGURUSAN 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian pegawai dan pencapaian kerja tahun

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci