PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK"

Transkripsi

1 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK Unit Kompetensi Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar

2 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI Satu kaedah penilaian secara berpusat, iaitu kompetensi pegawai dinilai melalui pelbagai aktiviti secara individu dan berkumpulan berdasarkan kepada kriteria yang ditetapkan dalam suatu tempoh tertentu. Berpusat (Assessment Centre) TAKRIFAN Komponen : 1. Generik 2. Fungsional Dinilai oleh Panel Penilai mengikut aktiviti penilaian berkaitan. Fleksibiliti memilih aktiviti penilaian sesuai dengan perkhidmatan. 2

3 KOMPONEN PENILAIAN GENERIK FUNGSIONAL Kompetensi Generik (Umum), iaitu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai tanpa mengira gred jawatan dan organisasi pegawai berkenaan. Kompetensi Fungsional (Khusus), iaitu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi khusus yang diperlukan bagi melaksanakan bidang tugas sesuatu jawatan. 3

4 ARAS KESUKARAN TAHAP KECEKAPAN TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 ARAS KESUKARAN Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis TAKRIFAN Kebolehan mengingati semula perkara-perkara yang sudah dipelajari. Kebolehan memahami makna bagi setiap perkara yang dipelajari. Kebolehan menggunakan maklumat untuk menyelesaikan masalah. Kebolehan memecahkan bahan-bahan yang dipelajari kepada bahagian kecil serta mengenalpasti hubungan antara bahagian dan menyusun semula elemen-elemen berkenaan. Kebolehan menyatukan bahan-bahan yang dipelajari kepada satu kesatuan / rumusan. Kebolehan bagi menilai tujuan tertentu dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan. 4

5 ARAS KESUKARAN Bagi Kumpulan Sokongan Gred 1-36 Pengetahuan TK 1 Kefahaman TK 2 Aplikasi TK 3 Analisis TK 4 Sintesis TK 5 Bagi Kumpulan P&P Gred TK 6 5

6 JAWATANKUASA PANEL PTK STAF BUKAN AKADMIK UNIVERSITI Y.Bhg. Prof. Ir. Dr. Amir Hashim bin Mohd Kassim Pengerusi En. Abd Hamid bin Yusof Setiausaha En. Sulam bin Hamid Ahli Panel Tn. Haji Abu Bakar bin Hussain Ahli Panel En. Bharun Narosid bin Mat Zin Ahli Panel Unit Kompetensi Urus Setia 6

7 JAWATANKUASA PENYELARAS BAGI PENGGUBAL SUKATAN PTK STAF BUKAN AKADMIK UNIVERSITI En. Abd Hamid bin Yusof Ketua Penyelaras Prof. Haji Ayob bin Haji Johari Penyelaras Skim F & J En. Naim bin Maslan Penyelaras Skim N & W Tn. Haji Mohd Noor bin Ihkasan Penyelaras Skim C, G & R Pn. Nordiah binti Haji Musa Penyelaras Skim S, KP & B Dr. Saidatun Nisak binti Derwis Penyelaras Skim U 7

8 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAGI KUMPULAN SOKONGAN I (GRED 17-26) TAHAP KECEKAPAN TK1 GRED 17 (P1) TK2 GRED 17 (P2) TK3 GRED 22 TK4 GRED 26 GENERIK Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (60%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (30%) -Temuduga (30%) Personaliti (10%) Pemahaman (40%) Dalam Kumpulan (50%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (25%) -Temuduga (25%) Personaliti (10%) Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (60%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (30%) -Temuduga (30%) Personaliti (10%) Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (60%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (30%) -Temuduga (30%) Personaliti (10%) WAJARAN PEMARKAHAN FUNGSIONAL Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (70%) -Perbincangan Kes (50%) -Temuduga (20%) Pemahaman (40%) Dalam Kumpulan (60%) -Perbincangan Kes (40%) -Temuduga (20%) Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (70%) -Perbincangan Kes (50%) -Temuduga (20%) Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (70%) -Perbincangan Kes (50%) -Temuduga (20%) 8

9 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAGI KUMPULAN SOKONGAN I (GRED 27-36) TAHAP KECEKAPAN TK1 GRED 27&29 (P1) TK2 GRED 27&29 (P2) TK3 GRED 32 TK4 GRED 36 WAJARAN PEMARKAHAN GENERIK FUNGSIONAL Pemahaman (40%) Dalam Kumpulan (50%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (30%) -Temuduga (20%) Personaliti (10%) Pemahaman (40%) Dalam Kumpulan (50%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (30%) -Temuduga (20%) Personaliti (10%) Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (60%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (20%) -Temuduga (40%) Personaliti (10%) Pemahaman (30%) Dalam Kumpulan (60%) -Pemahaman dan Penyelesaian Kes (20%) -Temuduga (40%) Personaliti (10%) Pemahaman (50%) Dalam Kumpulan (50%) -Perbincangan Kes (25%) -Temuduga (25%) Pemahaman (50%) Dalam Kumpulan (50%) -Perbincangan Kes (25%) -Temuduga (25%) Pemahaman (50%) Dalam Kumpulan (50%) -Perbincangan Kes (25%) -Temuduga (25%) Pemahaman (50%) Dalam Kumpulan (50%) -Perbincangan Kes (25%) -Temuduga (25%) 9

10 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAGI KUMPULAN P&P (GRED 41-48) TAHAP KECEKAPAN WAJARAN PEMARKAHAN GENERIK FUNGSIONAL TK1 GRED 41 (P1) Bertulis (40%) Perbincangan Kumpulan (40%) Personaliti (10%) Pengucapan Awam (10%) Kertas Tugasan Individu (50%) Pengurusan Kerja (50%) TK2 GRED 41 (P2) TK3 GRED 44 TK4 GRED 48 Bertulis (40%) Perbincangan Kumpulan (40%) Personaliti (10%) Pengucapan Awam (10%) Bertulis (40%) Group Presentation (30%) Personaliti (15%) Public Speaking (15%) Bertulis (40%) Group Presentation (30%) Personaliti (15%) Public Speaking (15%) Kertas Tugasan Individu (50%) Pengurusan Kerja (50%) Kertas Tugasan Individu (40%) Pengurusan Kerja (40%) Kertas Renungan (20%) Kertas Tugasan Individu (40%) Pengurusan Kerja (40%) Kertas Renungan (20%) 10

11 AKTIVITI PENILAIAN BENTUK Pemahaman / Bertulis Dalam Kumpulan Personaliti Perbincangan Kumpulan AKTIVITI Calon dikehendaki menjawab soalan objektif dan soalan esei pendek secara bertulis. -Gred 17 hingga Gred 36 Pemahaman -Gred 41 hingga Gred 48 Bertulis i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes / Perbincangan Kes - Calon akan dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 5-8 orang. - Setiap calon perlu membincangkan kajian kes yang diberikan semasa sesi penilaian. - Merangkumi penilaian secara Individu dan. - Gred 17 hingga Gred 36 ii. Temuduga - Calon dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada 4 orang. - Merangkumi penilaian secara Individu dan. - Gred 17 hingga Gred 36 Personaliti calon dinilai sepanjang sesi penilaian dan merangkumi aspek-aspek penampilan diri, komunikasi, sikap, budi bahasa, ketepatan masa, disiplin, sikap, proaktif dan inovatif, jalinan hubungan dan kerjasama, kebolehan menyesuaikan diri serta komitmen. -Gred 17 hingga Gred 48 Calon akan dibahagikan mengikut kumpulan yang terdiri daripada 5-8 orang. Calon akan diberikan topik yang menguji tahap pengetahuan / kefahaman / aplikasi dan akan dinilai melalui penilaian dinamika / kreativiti kumpulan. -Gred 41 (TK1 & TK2) 11

12 BENTUK Pengucapan Awam / Public Speaking Group Presentation Kertas Tugasan Individu Pengurusan Kerja Kertas Renungan AKTIVITI PENILAIAN AKTIVITI Calon dikehendaki membuat Public Speaking / Pengucapan Awam dalam tempoh 10 minit di hadapan Panel Penilai dan diberikan kebebasan untuk memilih tajuk. -Gred 41 (TK1 & TK2) Pengucapan Awam (Bahasa Malaysia) -Gred 44 hingga Gred 48 Public Speaking (Bahasa Inggeris) Calon dibahagikan mengikut kumpulan yang terdiri daripada 5-8 orang dan dikehendaki membuat pembentangan di hadapan Panel Penilai dalam masa 10 minit diikuti sesi soal jawab selama 10 minit. -Gred 44 hingga Gred 48 Calon dikehendaki menyediakan Kertas Tugasan Individu berdasarkan kepada tajuk yang disediakan di bawah skop / topik yang telah ditetapkan. Kertas Tugasan tersebut perlu disediakan mengikut format kertas bersaiz A4, font Arial bersaiz 12, tidak kurang dari 15 muka surat dan tidak termasuk lampiran. Tajuk tugasan akan diberikan kepada calon dua (2) minggu sebelum sesi PPK bermula. -Gred 41 hingga Gred 48 Calon dikehendaki membentangkan portfolio yang mengandungi senarai tugas, SKT, sasaran pencapaian, pencapaian yang telah dicapai serta kesan dan impak pencapaian tersebut kepada jabatan. Masa pembentangan adalah selama 10 minit diikuti sesi soal jawab selama 10 minit di hadapan Panel Penilai. -Gred 41 hingga Gred 48 Calon dikehendaki membuat ulasan atau komentar terhadap satu petikan artikel / tayangan video / ceramah / syarahan / kajian kes yang disediakan. Petikan artikel / tayangan video / ceramah / syarahan / kajian kes tersebut akan diberikan kepada calon dua (2) minggu sebelum sesi PPK bermula dan perlu diserahkan pada hari terakhir sesi PPK. 12 -Gred 44 hingga Gred 48

13 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (GENERIK) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 17 (P1) TK2 Gred 17 (P2) TK3 Gred 22 TK4 Gred 26 Pemahaman Dalam Kumpulan -Pemahaman & Penyelesaian Kes -Temuduga 1. Keutuhan Peribadi 2. Kualiti dan Produktiviti 3. Asas Teknologi Maklumat (IT) 4. Akta dan Perlembagaan Universiti 5. Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi 6. Pengurusan Sumber Manusia 7. Keselamatan Pejabat 8. Pengurusan Kewangan 9. Etiket Sosial dan Protokol 10.Kerja Berpasukan 11.Pembangunan Sumber Manusia 12.Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Keutuhan Peribadi 2. Kualiti dan Produktiviti 3. Akta dan Perlembagaan Universiti 4. Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi 5. Tatacara Peraturan dan Keselamatan Jabatan 6. Pengurusan Kewangan 7. Kepimpinan dan Penyeliaan 8. Dasar Pembangunan Negara 9. Pengurusan Sumber Manusia 10.Pengurusan Teknologi Maklumat 11.Pengurusan Majlis Rasmi 12.Motivasi dan Kerja Berpasukan Personaliti Penampilan, Komunikasi, Sikap Individu, Budi Bahasa, Ketepatan Masa, Disiplin, Proaktif & Inovatif, Jalinan Hubungan & Kerjasama, Kebolehan Menyesuaikan Diri dan Komitmen. 13

14 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (FUNGSIONAL) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 17 (P1) TK2 Gred 17 (P2) TK3 Gred 22 TK4 Gred 26 Pemahaman - Khusus (Mengikut Skim dan Bidang Tugas) Dalam Kumpulan - Perbincangan Kes - Temuduga - Khusus (Mengikut Skim dan Bidang Tugas). 14

15 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (GENERIK) BENTUK PENILAIAN TK1 Gred 27 & 29 (P1) TK2 Gred 27 & 29 (P2) TAHAP KECEKAPAN TK3 Gred 32 TK4 Gred 36 Pemahaman Dalam Kumpulan - Pemahaman dan Penyelesaian Kes - Temuduga 1. Keutuhan Peribadi 2. Sumber Manusia 3. Akta dan Perlembagaan Universiti 4. Penyeliaan dan Kepimpinan 5. Tatacara dan Peraturan Keselamatan Jabatan 6. Pengurusan Kewangan 7. Pengurusan Teknologi Maklumat 8. Dasar Pembangunan Negara 9. Kualiti dan Produktiviti 10.Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 11.Etiket Sosial dan Protokol 12.Pentadbiran dan Pengurusan Organisasi 13.Motivasi dan Kerja Berpasukan 15

16 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (FUNGSIONAL) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 27 & 29 (P1) TK2 Gred 27 & 29 (P2) TK3 Gred 32 TK4 Gred 36 Pemahaman Dalam Kumpulan - Perbincangan Kes - Temuduga Khusus (Mengikut Bidang Tugas) Khusus (Mengikut Bidang Tugas) 16

17 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (GENERIK) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 41 (P1) TK2 Gred 41 (P2) TK3 Gred 44 TK4 Gred 48 Bertulis 1. Keutuhan Peribadi dan Integriti 2. Sumber Manusia 3. Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi 4. Akta dan Perlembagaan Universiti 5. Kemahiran Asas Penyeliaan dan Kepimpinan 6. Kemahiran Komunikasi 7. Tatacara Peraturan dan Keselamatan Jabatan 8. Pengurusan Kewangan / Perolehan 9. Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 10. Etiket Sosial dan Protokol 11. Motivasi dan Kerja Berpasukan 12. Kualiti dan Produktiviti 13. Dasar Pembangunan Negara 14. Aplikasi ICT 1. Pengurusan Integriti 2. Pembangunan Sumber Manusia 3. Pengurusan Sumber Manusia 4. Pengurusan Teknologi Maklumat 5. Pengendalian Majlis Rasmi Universiti 6. Kemahiran Interpersonal 7. Pengurusan Kewangan / Aset 8. Kepimpinan dan Kerja Berpasukan 9. Akta Pengurusan Strategik 2. Kemahiran Rundingan 3. Kepimpinan 4. Pengurusan Perubahan 5. Pengurusan Kualiti 6. Pengurusan Organisasi 7. Pengurusan Konflik 8. Perundangan 9. Pengurusan Tatatertib Public Speaking / Pengucapan Awam Tajuk Bebas 17

18 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (GENERIK) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 41 (P1) TK2 Gred 41 (P2) TK3 Gred 44 TK4 Gred 48 Personaliti Penampilan, Komunikasi, Sikap Individu, Budi Bahasa, Ketepatan Masa, Disiplin, Proaktif & Inovatif, Jalinan Hubungan & Kerjasama, Kebolehan Menyesuaikan Diri dan Komitmen. Perbincangan Kumpulan 1. Keutuhan Peribadi dan Integriti 2. Sumber Manusia 3. Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi 4. Akta dan Perlembagaan Universiti 5. Kemahiran Asas Penyeliaan dan Kepimpinan 6. Kemahiran Komunikasi 7. Tatacara Peraturan dan Keselamatan Jabatan 8. Pengurusan Kewangan / Perolehan 9. Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 10. Etiket Sosial dan Protokol 11. Motivasi dan Kerja Berpasukan 12. Kualiti dan Produktiviti 13. Dasar Pembangunan Negara 14. Aplikasi ICT - 18

19 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (GENERIK) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 41 (P1) TK2 Gred 41 (P2) TK3 Gred 44 TK4 Gred 48 Group Presentation / Persembahan Kumpulan Pengurusan Integriti 2. Pembangunan Sumber Manusia 3. Pengurusan Sumber Manusia 4. Pengurusan Teknologi Maklumat 5. Pengendalian Majlis Rasmi Universiti 6. Kemahiran Interpersonal 7. Pengurusan Kewangan / Aset 8. Kepimpinan dan Kerja Berpasukan 9. Akta Pengurusan Strategik 2. Kemahiran Rundingan 3. Kepimpinan 4. Pengurusan Perubahan 5. Pengurusan Kualiti 6. Pengurusan Organisasi 7. Pengurusan Konflik 8. Perundangan 9. Pengurusan Tatatertib 19

20 SKOP / TOPIK PENILAIAN GRED (FUNGSIONAL) BENTUK TAHAP KECEKAPAN PENILAIAN TK1 Gred 41 (P1) TK2 Gred 41 (P2) TK3 Gred 44 TK4 Gred 48 Kertas Tugasan Individu Pengurusan Kerja Kertas Renungan - Khusus (Mengikut Skim dan Bidang Tugas) - Skim dan Bidang tugas dan SKT pegawai - - -Khusus (Mengikut Skim dan Bidang Tugas) 20

21 BENTUK PENILAIAN GRED 17 HINGGA 26 (GENERIK) TK 1Gred 17 (P1) TK2 Gred 17 (P2) TK3 Gred 22 TK4 Gred 26 Pemahaman - 30 soalan objektif - Masa : 45 minit - 40 soalan objektif - 30 soalan objektif - Masa : 45 minit - 30 soalan objektif - Masa : 45 minit Dalam Kumpulan i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes ii. Temuduga - Masa : 30 minit ii. Temuduga - Masa : 30 minit ii. Temuduga - Masa : 30 minit ii. Temuduga - Masa : 30 minit Personaliti Sepanjang sesi penilaian Sepanjang sesi penilaian Sepanjang sesi penilaian Sepanjang sesi penilaian21

22 BENTUK PENILAIAN GRED 17 HINGGA 26 (FUNGSIONAL) TK 1Gred 17 (P1) TK2 Gred 17 (P2) TK3 Gred 22 TK4 Gred 26 Pemahaman - 5 soalan esei (jawab 3) 30 minit - 6 soalan esei (jawab 4) - Masa : 2 jam - 5 soalan esei (jawab 3) 30 minit - 5 soalan esei (jawab 3) 30 minit Dalam Kumpulan i. Perbincangan Kes i. Perbincangan Kes i. Perbincangan Kes i. Perbincangan Kes ii. Temuduga - Masa : 30 minit ii. Temuduga - Masa : 30 minit ii. Temuduga - Masa : 30 minit ii. Temuduga - Masa : 10 minit 22

23 BENTUK PENILAIAN GRED 27 HINGGA 36 (GENERIK) TK 1 Gred 27 & 29 (P1) TK2 Gred 27 & 29 (P2) TK3 Gred 32 TK4 Gred 36 Pemahaman - 40 soalan objektif - 40 soalan objektif - 30 soalan objektif - Masa : 45 minit - 30 soalan objektif - Masa : 45 minit Dalam Kumpulan Personaliti i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes ii. Temuduga - 1 kumpulan : 4 - Masa : 30 minit Sepanjang sesi penilaian i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes ii. Temuduga - 1 kumpulan : 4 - Masa : 30 minit Sepanjang sesi penilaian i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes ii. Temuduga - 1 kumpulan : 4 - Masa : 30 minit Sepanjang sesi penilaian i. Pemahaman dan Penyelesaian Kes ii. Temuduga - Masa : 30 minit Sepanjang sesi penilaian23

24 BENTUK PENILAIAN GRED 27 HINGGA 36 (FUNGSIONAL) TK 1 Gred 27 & 29 (P1) TK2 Gred 27 & 29 (P2) TK3 Gred 32 TK4 Gred 36 Pemahaman - Jawab 3 soalan esei Masa : 1 jam 30 minit. - Jawab 3 soalan esei Masa : 1 jam 30 minit. - Jawab 3 soalan esei 30 minit. - Jawab 3 soalan esei 30 minit. Dalam Kumpulan i. Perbincangan Kes i. Perbincangan Kes i. Perbincangan Kes i. Perbincangan Kes ii. Temuduga - kumpulan : 4 - Masa : 30 minit ii. Temuduga - 1 kumpulan : 4 - Masa : 30 minit ii. Temuduga - 1 kumpulan : 4 - Masa : 30 minit ii. Temuduga - 1 kumpulan : 4 - Masa : 30 minit 24

25 BENTUK PENILAIAN GRED 41 HINGGA 48 (GENERIK) TK1 Gred 41 (P1) TK2 Gred 41 (P2) TK3 Gred 44 TK4 Gred 48 Bertulis - Jawab 3 soalan esei 30 minit - Jawab 3 soalan esei 30 minit - Jawab 3 soalan esei 30 minit - Jawab 3 soalan esei 30 minit Personaliti Sepanjang sesi penilaian Sepanjang sesi penilaian Sepanjang sesi penilaian Sepanjang sesi penilaian Perbincangan Kumpulan - - Public Speaking / Pengucapan Awam - Tajuk : Bebas - Bahasa Malaysia - Masa : 10 minit - Tajuk : Bebas - Bahasa Malaysia - Masa : 10 minit - Tajuk : Bebas - Bahasa Inggeris - Masa : 10 minit - Tajuk : Bebas - Bahasa Inggeris - Masa : 10 minit Group Presentation Bahasa Inggeris - Masa : 10 minit - 10 minit sesi soal jawab - Bahasa Malaysia - Masa : 10 minit - 10 minit sesi soal jawab 25

26 BENTUK PENILAIAN GRED 41 HINGGA 48 (FUNGSIONAL) TK1 Gred 41 (P1) TK2 Gred 41 (P2) TK3 Gred 44 TK4 Gred 48 Kertas Tugasan Individu - Berdasarkan tajuk yang ditetapkan. - Mengikut format yang ditetapkan. - Dihantar semasa hari pendaftaran. - Berdasarkan tajuk yang ditetapkan. - Mengikut format yang ditetapkan. - Dihantar semasa hari pendaftaran. - Berdasarkan tajuk yang ditetapkan. - Mengikut format yang ditetapkan. - Dihantar semasa hari pendaftaran. - Berdasarkan tajuk yang ditetapkan. - Mengikut format yang ditetapkan. - Dihantar semasa hari pendaftaran. Pengurusan Kerja Pembentangan portfolio berkaitan senarai tugas, SKT, sasaran pencapaian, pencapaian yang telah dicapai serta kesan dan impak pencapaian tersebut kepada jabatan. Pembentangan portfolio berkaitan senarai tugas, SKT, sasaran pencapaian, pencapaian yang telah dicapai serta kesan dan impak pencapaian tersebut kepada jabatan. Pembentangan portfolio berkaitan senarai tugas, SKT, sasaran pencapaian, pencapaian yang telah dicapai serta kesan dan impak pencapaian tersebut kepada jabatan. Pembentangan portfolio berkaitan senarai tugas, SKT, sasaran pencapaian, pencapaian yang telah dicapai serta kesan dan impak pencapaian tersebut kepada jabatan. Kertas Renungan - - Ulasan dan komentar terhadap satu petikan artikel / tayangan video / ceramah / kajian kes yang disediakan. Ulasan dan komentar terhadap satu petikan artikel / tayangan video / ceramah / kajian kes yang disediakan. 26

27 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN BAGI KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16)

28 KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16) PENGETAHUAN & CIRI-CIRI PERIBADI KOMPONEN KEMAHIRAN 28

29 KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16) KOMPONEN TAKRIFAN PENGETAHUAN KEMAHIRAN CIRI-CIRI PERIBADI Ilmu pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan organisasi perkhidmatan awam dan jabatan serta mengenai kerja yang berkaitan dengan skim perkhidmatan berkenaan. Keupayaan menggunakan atau mengaplikasikan pengetahuan teori tikal dan teknikal untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan skim perkhidmatan berkenaan. Ciri-ciri peribadi dan perlakuan yang perlu dihayati dan diamalkan oleh pegawai perkhidmatan awam. 29

30 KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16) KOMPONEN PENGETAHUAN KEMAHIRAN ASPEK YANG DIUKUR 1. Fungsi dan objektif jabatan. 2. Struktur organisasi jabatan. 3. Pekeliling / Panduan berkaitan. 4. Kaedah / Teori untuk melaksanakan sesuatu tugas. 5. Proses / Aliran tugas. 1. Pemilihan peralatan yang sesuai dengan tugas. 2. Mengendali / Menyelenggarakan peralatan. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang bercorak fizikal dengan tepat. 4. Mengenalpasti dan memperbaiki kerosakan. 5. Kuantiti dan kualiti penghasilan output. 6. Kebolehan menyelesaikan kes-kes secara praktikal.. CIRI-CIRI PERIBADI 1. Penampilan. 2. Pengurusan diri dan masa. 3. Motivasi diri. 4. Semangat kerjasama dan keprihatinan. 5. Sikap dan disiplin diri. 6. Ciri-ciri penyeliaan. 7. Menghormati rakan sejawat dan ketua. 8. Iltizam. 30

31 KUMPULAN SOKONGAN II (GRED 1-16) KAEDAH PENILAIAN MENGIKUT KOMPONEN KOMPETENSI 1. Pemerhatian 2. Ujian Lisan 3. Ujian Praktikal / Amali 4. Simulasi Kes 5. Demonstrasi 6. Sijil-sijil Teknikal KAEDAH PENILAIAN 1. Ujian Lisan / Temuduga 2. Pemerhatian 3. Latihan Dinamik 4. Maklumbalas Ketua Jabatan Ujian Lisan / Temuduga 31

32 KOMBINASI GRED KEPUTUSAN ARAS (Ditentukan berdasarkan kombinasi GRED keputusan komponen) CONTOH KES KOMBINASI GRED KOMPONEN 1 KOMPONEN 2 ARAS YANG DIPEROLEHI KES 1 A A ARAS IV KES 2 A B ARAS III KES 3 A C ARAS II KES 4 A D ARAS II KES 5 B B ARAS III KES 6 B C ARAS II KES 7 B D ARAS II KES 8 C C ARAS II KES 9 C D ARAS I KES 10 D D ARAS I Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19/2008 : Pengubahsuaian PTK (berkuat kuasa ) GRED (Penetapan keputusan bagi komponen PTK, iaitu Generik / Fungsional) GRED KEPUTUSAN MARKAH PENJELASAN A Cemerlang B Baik C Memuaskan D 0-39 Sederhana KES 11 A/B/C/D Tidak Hadir/ Tidak Mohon BELUM LENGKAP 32

33 MEMPERBAIKI KEPUTUSAN Bagi tujuan memperbaiki keputusan PTK : Calon yang mendapat keputusan ARAS II dan ARAS I boleh menduduki semula komponen berkenaan atau mengulangi keseluruhan PTK. Calon yang mendapat keputusan ARAS III dibenarkan memperbaiki keputusan dengan tujuan meningkatkan kompetensi ke aras yang lebih tinggi. Calon diberi peluang sekali sahaja untuk berbuat demikian dalam tahap kecekapan berkenaan. 33

34 ARAS KEPUTUSAN ARAS ARAS KEPUTUSAN KETERANGAN CATATAN ARAS IV Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi (MTK) pada aras kecemerlangan Memenuhi salah satu daripada syarat untuk dipertimbangkan anjakan gaji. ARAS III ARAS II ARAS I Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi (MTK) Lulus Bersyarat Tidak Melepasi Tahap Kompetensi (TMTK) Memenuhi satu daripada syarat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat. Menduduki semula komponen yang berkaitan. Mengulangi keseluruhan PTK. 34

35 HARI HARI TAKLIMAT HARI PENDAFTARAN (Hari pertama sesi PPK) SEPANJANG SESI PPK HARI TERAKHIR SESI PPK AKTIVITI - Penyerahan Tajuk Kertas Tugasan Individu kepada calon mengikut Gred / Jawatan. - Penyerahan Tajuk Persembahan Kumpulan kepada calon mengikut Gred / Jawatan. - Penyerahan Borang Personaliti ( Dekan) dan Borang Personaliti ( Rakan Sekursus) kepada setiap calon. - Penyerahan Borang Pengurusan Kerja - Penyerahan Tajuk Public Speaking / Pengucapan Awam kepada Urusetia - Penyerahan Soalan-soalan Bertulis (Kajian Kes) yang berkaitan Pentadbiran, Pengurusan dan Kewangan kepada calon DG/J sahaja. - Penyerahan Borang Personaliti ( Dekan) kepada Urusetia - Penyerahan Kertas Tugasan Individu kepada Urusetia - Penyerahan SKT dan Portfolio Akademik kepada Urusetia oleh calon Gred DG/J - Penyerahan 2 salinan handout (MS Powerpoint) semasa aktiviti Pengurusan Kerja dan aktiviti Cerapan Pengajaran kepada Urusetia oleh calon Gred DG/J - Penyerahan Laporan Perbincangan Individu kepada Urusetia bagi calon Gred DG/J. - Penyerahan Borang Personaliti ( Rakan Sekursus) kepada Urus Setia bagi calon Gred DG/J. - Penyerahan Ulasan / Komentear terhadap Kertas Renungan yang diberikan kepada 35 Urus Setia.

36 SENARAI BORANG GRED Borang Generik (Pemahaman dan Penyelesaian Kes) UK-01 Borang Generik (Temuduga ) UK-02 Borang Generik ( Personaliti) UK-03 Borang Fungsional (Perbincangan Kes) UK-04 Borang Fungsional (Temuduga ) UK-05 GRED Borang Generik (Pemahaman dan Penyelesaian Kes) UK-06 Borang Generik (Temuduga ) UK-07 Borang Generik ( Personaliti) UK-08 Borang Fungsional (Perbincangan Kes) UK-09 Borang Fungsioinal (Temuduga ) UK-10 GRED Borang Generik (Public Speaking / Pengucapan Awam) UK-11 Borang Generik (Group Presentation) UK-12 Borang Generik (Perbincangan Kumpulan) UK-13 Borang Generik (Persembahan Kumpulan) UK-14 Borang Generik (Pernilaian Personaliti) UK-15 Borang Akuan Generik (Kertas Tugasan Individu) UK-16 Borang Fungsional ( Pengurusan Kerja) UK-17 Borang Akuan Fungsional (Kertas Tugasan Individu) UK-18 Borang Akuan Fungsional (Kertas Renungan) UK-19 36

37 Unit Kompetensi Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) KUMPULAN PENGURUSAN PROFESIONAL GRED 41-54 TAHAP KECEKAPAN TK1-TK6 1.0 PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) adalah

Lebih terperinci

CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3

CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3 CADANGAN SUKATAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI (PPK) PEMBANTU MAKMAL KANAN GRED C22 TAHAP KECEKAPAN 3 1. MATLAMAT SUKATAN Menentukan supaya staf dapat mengetahui tentang asas peraturan kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

FORMAT PEPERIKSAAN. SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 (Operator Telefon)

FORMAT PEPERIKSAAN. SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 (Operator Telefon) FORMAT PEPERIKSAAN PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 (Operator Telefon) GRED * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (diskripsi tugas) N11 1-5 Mengendalikan

Lebih terperinci

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PENGUASA KASTAM GRED W Matlamat Penilaian 1.1 Menilai Tahap Kecekapan 2 (TK2) pegawai:

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PENGUASA KASTAM GRED W Matlamat Penilaian 1.1 Menilai Tahap Kecekapan 2 (TK2) pegawai: SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PENGUASA KASTAM GRED W41 1. Matlamat Penilaian 1.1 Menilai Tahap Kecekapan 2 (TK2) pegawai: 2. Tujuan Penilaian 1.1.1 Mempunyai kefahaman dalam bidang tugas

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEMANTAPAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

PEMANTAPAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEMANTAPAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEMANTAPAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 1 MEMBERI PENJELASAN MENGENAI PEMANTAPAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) 2 SSM telah dilaksanakan pada 1 November 2002 bertujuan untuk memantapkan keupayaan sumber

Lebih terperinci

FORMAT PEPERIKSAAN. SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 (Operator Telefon)

FORMAT PEPERIKSAAN. SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 (Operator Telefon) FORMAT PEPERIKSAAN PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 (Operator Telefon) GRED * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (diskripsi tugas) N11 1-5 Mengendalikan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR RENDAH N11

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN TK1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR RENDAH N11 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK1): i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran,

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA N27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam pentadbiran, pengurusan kolej kediaman, personel,

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

FORMAT PEPERIKSAAN PROFIL JAWATAN. kepada semua kakitangan dalam menjalankan tugas mereka seperti peralatan dan lain-lain

FORMAT PEPERIKSAAN PROFIL JAWATAN. kepada semua kakitangan dalam menjalankan tugas mereka seperti peralatan dan lain-lain FORMAT PEPERIKSAAN PROFIL JAWATAN SKIM PERKHIDMATAN: PEMBANTU AM RENDAH GRED N1 PAR * TEMPOH (tahun berkhidmat) FUNGSI 1-5 Membantu menyediakan keperluankeperluan kepada semua kakitangan dalam menjalankan

Lebih terperinci

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

SULIT BORANG USM (PRESTASI) 4/2004 LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

Tonggak 12 Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Pelan Integriti Nasional

Tonggak 12 Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Pelan Integriti Nasional SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK 3) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP 22) 1. Matlamat Sukatan Peperiksan 1.1 Tahap Kecekapan 3 (TK 3) Pada TK 3, Pembantu Keselamatan KP 22: i) Untuk mengukur

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN

1.0 LATAR BELAKANG 2.0 TUJUAN PENGENALAN KEPADA BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) DAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) KUMPULAN GRED KHAS DAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) YANG TELAH DIKAJI SEMULA 1.0 LATAR BELAKANG Selaras

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44)

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44) 1. MATLAMAT Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta kebolehannya memberi sumbangan yang berkesan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52 1. MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai dalam perancangan dan pengurusan rekabentuk pelan pembangunan landskap serta kebolehannya memberikan

Lebih terperinci

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam

Membudayakan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan Awam 1 PENDAHULUAN Kerajaan menyedari bahawa usaha berterusan perlu diambil untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan sumber manusia dalam perkhidmatan awam ke arah meningkatkan daya saing dan kemakmuran

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PENGURUS ASRAMA (N44)

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PENGURUS ASRAMA (N44) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PENGURUS ASRAMA (N44) 1. MATLAMAT Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta kebolehannya memberi sumbangan yang berkesan terhadap

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF BUKAN AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C38 1. Matlamat Kursus Tahap Kecekapan 4 (TK4): i. Berkebolehan mengaplikasi prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat,

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (N27) Penolong Pengurus Asrama (N27) yang belum disahkan dalam perkhidmatan

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (N27) Penolong Pengurus Asrama (N27) yang belum disahkan dalam perkhidmatan SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (N7). Tujuan Peperiksaan Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Penolong Pengurus Asrama (N7) yang belum

Lebih terperinci

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL ARKITEK LANDSKAP (J44)

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL ARKITEK LANDSKAP (J44) PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL ARKITEK LANDSKAP (J44) GRED FUNGSI DESKRIPSI TUGAS J44 Aplikasi Anggota boleh mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

NO. K/P - - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200

NO. K/P - - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200 JP-BSM-UK-BO19 No. semakan: 0 1 September 2007 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 200 BAHAGIAN I BUTIR-BUTIR

Lebih terperinci

ANALISIS PEKERJAAN. Jawatan : Pembantu Farmasi U Menjalankan tugas-tugas penyeliaan staf.

ANALISIS PEKERJAAN. Jawatan : Pembantu Farmasi U Menjalankan tugas-tugas penyeliaan staf. ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : Pembantu Farmasi U36 Keterangan Tugas 1. Menjalankan tugas-tugas penyeliaan staf. 2. Menyelia penerimaan, pengeluaran dan penyetoran ubat-ubatan. 3. Mengawal inventori kelengkapan

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DISEDIAKAN OLEH : BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Dasar Kenaikan Pangkat bagi

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP 17)

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP 17) SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP 17) 1. Matlamat Sukatan Peperiksan Tahap Kecekapan 1 (TK 1) 2. Tujuan Peperiksaan Pada TK 1, Pembantu Keselamatan KP 17:

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PEGAWAI SAINS (C44)

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PEGAWAI SAINS (C44) PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PEGAWAI SAINS (C44) GRED FUNGSI DESKRIPSI TUGAS C44 Aplikasi Anggota boleh mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

Lebih terperinci

ANALISIS PEKERJAAN. Jawatan : PEGAWAI PERUBATAN GRED : U51 / U52 / U53

ANALISIS PEKERJAAN. Jawatan : PEGAWAI PERUBATAN GRED : U51 / U52 / U53 ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : PEGAWAI PERUBATAN GRED : U51 / U52 / U53 KETERANGAN TUGAS PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN 1. Membantu perancang dan kajian keperluan sumber manusia Pusat Tanggungjawab 2. Membantu

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2(TK2) BAGI PEMBANTU TEKNIK GRED J29 3. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2(TK2) BAGI PEMBANTU TEKNIK GRED J29 3. PEGAWAI YANG LAYAK MENDUDUKI PEPERIKSAAN SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2(TK2) BAGI PEMBANTU TEKNIK GRED J29 1. MATLAMAT Menilai seseorang Pembantu teknik dalam memahami dan mengaplikasi pengetahuan asas untuk menjalankan kerja harian. 2.

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP32)

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP32) SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (GRED KP32) 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap Kecekapan 3 (TK3) Pada TK 3, pegawai; 2. Tujuan Peperiksaan i) Berupaya

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2008 PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2008 PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2008 PENGUBAHSUAIAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA(S)(K)241/82/1 Klt.2(3) No. Siri: KERAJAAN

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENYELIA ASRAMA (N17) Penyelia Asrama (N17) yang belum disahkan dalam perkhidmatan

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENYELIA ASRAMA (N17) Penyelia Asrama (N17) yang belum disahkan dalam perkhidmatan SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENYELIA ASRAMA (N17) 1. Tujuan Peperiksaan Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan 2. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Penyelia Asrama (N17) yang belum disahkan dalam

Lebih terperinci

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U 11

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U 11 PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN U 11 Jawatan : Pembantu Pembedahan Pergigian U11 Tempoh : 1 10 Tahun Fungsi : Membantu dalam rawatan pergigian Diskripsi Tugas : Bertanggungjawab

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. ii. Berkebolehan memahami prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel, perkhidmatan

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS. Guru Bahasa Gred DG44 (DG3A) 4. KOMPETENSI

3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS. Guru Bahasa Gred DG44 (DG3A) 4. KOMPETENSI 3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS Guru Bahasa Gred DG44 (DG3A) 4. KOMPETENSI a. Kebolehan mengendalikan sumber b. Kebolehan menggunakan aplikasi ICT c. Kebolehan menyelesaikan masalah d. Kebolehan

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 4A BAGI JURURAWAT PERGIGIAN U38

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 4A BAGI JURURAWAT PERGIGIAN U38 SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 4A BAGI JURURAWAT PERGIGIAN U38 1. MATLAMAT SUKATAN KURSUS 1.1. TAHAP KECEKAPAN 4A i. Menilai kebolehan pegawai mensintesiskan: Kemahiran staf. Keperluan pembangunan

Lebih terperinci

ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : Pegawai Farmasi U44

ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : Pegawai Farmasi U44 ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : Pegawai Farmasi U44 Keterangan Kerja 1. Melaksana, menyelaras dan mengawasi perkhidmatan perolehan dan bekalan ubat-ubatan serta alatan gunahabis, bekalan ubat bagi pesakit

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N41) Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi

SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N41) Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi . Tujuan Peperiksaan SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR (N4) Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat kelayakan masuk ke Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir (N4) melalui

Lebih terperinci

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut:

KISSM adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut: 1.0 PENDAHULUAN 1.1. Dengan terlaksananya Sistem Saraan Malaysia, semua pegawai baru Perkhidmatan Awam diwajibkan mengikuti Kursus Induksi sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Peraturan ini berkuat kuasa

Lebih terperinci

KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 TAHAP KECEKAPAN 1

KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 TAHAP KECEKAPAN 1 KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 TAHAP KECEKAPAN 1 1. MATLAMAT Untuk menilai kebolehan pegawai dalam melaksana tugas hakiki ke arah mencapai misi,

Lebih terperinci

ANALISIS PEKERJAAN PEGAWAI PERUBATAN U43 / U44

ANALISIS PEKERJAAN PEGAWAI PERUBATAN U43 / U44 ANALISIS PEKERJAAN Jawatan : PEGAWAI PERUBATAN U43 / U44 KETERANGAN TUGAS 1. Pemeriksaan pesakit dan memberi rawatan. 2. Menentukan jenis penyiasatan dan rawatan yang diperlukan oleh pesakit. 3. Membuat

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C27

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C27 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK 1) BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C27 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1 (TK 1) i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 (TK 4) BAGI PERKHIDMTAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP 38

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 (TK 4) BAGI PERKHIDMTAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP 38 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 (TK 4) BAGI PERKHIDMTAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP 38 1. MATLAMAT Menilai kebolehan Penolong Keselamatan dalam bidang tugasnya serta keupayaan pegawai membimbing

Lebih terperinci

JAWATAN : PEMBANTU JURUAUDIT (W17) TK1

JAWATAN : PEMBANTU JURUAUDIT (W17) TK1 JAWATAN : PEMBANTU JURUAUDIT (W17) TK1 IL JURUAUDIT JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) JAWATAN PEMBANTU JURUAUDIT PEMBANTU JURUAUDIT GRED W54 W52 W48 W44 W41 W36 W32 W27 W26 W22 W17 PTK TK6 TK5

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK I ) BAGI PELUKIS PELAN (J17)

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK I ) BAGI PELUKIS PELAN (J17) SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK I ) BAGI PELUKIS PELAN (J17) 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Tahap Kecekapan 1 (TK 1 ) Pada TK1: PELUKIS PELAN (J17) i. Berpengetahuan dalam lukisan kerja arkitektural.

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 BAGI JAWATAN PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan i. Berkebolehan dan berpengetahuan dalam prinsip-prinsip pentadbiran, pengurusan pejabat, personel,

Lebih terperinci

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JURUTERA (J44)

PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JURUTERA (J44) PROFIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JURUTERA (J44) GRED FUNGSI DESKRIPSI TUGAS J44 Aplikasi Anggota boleh mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK 4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C38

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK 4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C38 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN TK 4 BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN C38 1. Matlamat Menilai kebolehan pegawai dalam perancangan, pengendalian dan pelaksanaan perkhidmatan 2. Tujuan Untuk

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG

BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG PERCUMA USM KP(PENTADBIRAN)/2004 BORANG PERMOHONAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL [PENTADBIRAN] SILA BACA KETERANGAN SEBELUM MENGISI BORANG 1. Borang hendaklah diisi dalam 6 salinan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (SARJANA UTAMA/ PENSYARAH SEMENTARA/ TUTOR) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU KESELAMATAN (GRED KP17) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENGAWAL KESELAMATAN (GRED KP11/14) UNIVERSITI TEKNOLOGI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua mahasiswa peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

JAWATAN : JURUAUDIT (W41) TK1

JAWATAN : JURUAUDIT (W41) TK1 JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) BIL JAWATAN GRED PTK KEDAH PENILAIAN 1. JURUAUDIT W54 TK6 Kursus W52 TK5 Kursus W48 TK4 Kursus W44 TK3 Kursus W41 TK1 TK2 2. PENOLONG JURUAUDIT W36 TK4 Kursus

Lebih terperinci

JAWATAN : PEMBANTU JURUAUDIT (W22) TK3

JAWATAN : PEMBANTU JURUAUDIT (W22) TK3 JAWATAN : PEMBANTU JURUAUDIT (W22) TK3 PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) PEMBANTU JURUAUDIT (W22) gas Aktiviti- Aktiviti Enabling Requirement Job Specification : Attitude/Skills/Knowledge Pengetahuan Kemahiran

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGURUSKAN PEGAWAI/STAF YANG BERPRESTASI RENDAH DAN YANG BERMASALAH DI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TUJUAN 1. Untuk memaklumkan Pusat Tanggungjawab, Pusat Kecemerlangan dan semua Jabatan/Pejabat/Unit

Lebih terperinci

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM KONVENSYEN HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 1 HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM 1.0 ASAS ANUGERAH ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG

Lebih terperinci

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2005 PELAKSANAAN PELAN LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA KANDUNGAN Bil. Tajuk Muka

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI (N44)

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI (N44) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI TADBIR UNIVERSITI (N44) 1. MATLAMAT Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasi pengetahuan kemahiran serta kebolehannya memberi sumbangan yang berkesan

Lebih terperinci

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W)

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W) BIL JAWATAN GRED PTK KEDAH PENILAIAN 1. AKAUNTAN W54 TK6 Kursus W52 TK5 Kursus W48 TK4 Kursus W44 TK3 Kursus W41 TK1 Peperiksaan TK2 Peperiksaan 2. PENOLONG

Lebih terperinci

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG 4 2.0

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat yang dilantik terus;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Setiausaha Pejabat yang dilantik terus; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BAGI MELAKSANAKAN ANUGERAH INOVASI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garispanduan ini bertujuan untuk memaklumkan semua pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) mengenai

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI JURUTEKNIK GRED J22. Menilai seseorang Juruteknik dari segi aplikasi, khidmat nasihat dan penyeliaan

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI JURUTEKNIK GRED J22. Menilai seseorang Juruteknik dari segi aplikasi, khidmat nasihat dan penyeliaan 1. MATLAMAT SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 3 (TK3) BAGI JURUTEKNIK GRED J22 Menilai seseorang Juruteknik dari segi aplikasi, khidmat nasihat dan penyeliaan 2. TUJUAN PEPERIKSAAN Untuk menguji kebolehan

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun

No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA SEKTOR AWAM (JUSA) Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN YANG DIPOHON:

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN YANG DIPOHON: JP-BPgSM-BO31 No. Semakan: 0 1 Januari 2011 SULIT NO. K/P - - UKM(PER) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA LAPORAN NILAIAN PRESTASI UNTUK KENAIKAN PANGKAT BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL TAHUN JAWATAN

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 3) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP 22

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 3) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP 22 SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK 3) BAGI PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP 22 1. Matlamat Sukatan 1.1 Tahap Kecekapan TK3 Pada TK3: Pembantu Keselamatan KP 22: i. Untuk mengukur kesesuaian seseorang

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17) Pembantu Perpustakaan (S17) yang belum disahkan dalam perkhidmatan

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17) Pembantu Perpustakaan (S17) yang belum disahkan dalam perkhidmatan SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU PERPUSTAKAAN (S17) 1. Tujuan Peperiksaan Untuk Pengesahan Dalam Perkhidmatan 2. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Pembantu Perpustakaan (S17) yang belum

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PEMBANTU FARMASI GRED U Matlamat Sukatan Peperiksaan

SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PEMBANTU FARMASI GRED U Matlamat Sukatan Peperiksaan SUKATAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK 2) BAGI PEMBANTU FARMASI GRED U29 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan 1.1 Tahap kecekapan 2 (TK 2) Pada TK 2; Kumpulan Sokongan i. Berkebolehan memahami

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS :

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM (Petikan dari Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005) PEMBELAJARAN KENDIRI "Menyedari

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS. Guru Bahasa Gred DG48 (DG2) 4. KOMPETENSI

3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS. Guru Bahasa Gred DG48 (DG2) 4. KOMPETENSI 3. PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS Guru Bahasa Gred DG48 (DG2) 4. KOMPETENSI a. Kebolehan menguruskan sumber b. Kebolehan menguruskan maklumat c. Kebolehan menyelesaikan konflik d. Kebolehan berunding

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN

LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN PPUKM/JKIK/JSM TARIKH KUATKUASA B24 (Pin. 1/2017) 01/04/2017 PUSAT PERUBATAN UKM UKM MEDICAL CENTRE LAPORAN NILAIAN KERJA KAKITANGAN GARIS PANDUAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN/ PELANTIKAN SEMULA SELEPAS BERSARA

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA *

GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * GARIS PANDUAN AMALAN PROJEK SARJANA MUDA * 1.0 Pengenalan Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM dikehendaki menjalankan Projek Sarjana Muda (PSM) yang melibatkan satu kajian dalam bidang pengajian

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun No.K.P./ Passport LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1 PENOLONG AKAUNTAN JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1 PROFAIL TUGAS SKIM PERKHIDMATAN: PENOLONG AKAUNTAN GRED TEMPOH (Tahun Berkhidmat) FUNGSI PERANAN/TANGGUNGJAWAB (Diskripsi Tugas) W27 1 5 Tahun Melaksana

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Panduan pengurusan ini

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 18 TAHUN 2005 PANDUAN APLIKASI PSIKOLOGI DALAM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA i KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING

Lebih terperinci

1. Berapa lama biasa masa yang diambil untuk mengisi sesuatu jawatan? 2. Adakah jawatan diwujudkan dulu atau skim perkhidmatan diwujudkan dulu?

1. Berapa lama biasa masa yang diambil untuk mengisi sesuatu jawatan? 2. Adakah jawatan diwujudkan dulu atau skim perkhidmatan diwujudkan dulu? 1. Berapa lama biasa masa yang diambil untuk mengisi sesuatu jawatan? : Sesuatu jawatan biasanya mengambil masa antara 3 hingga 9 bulan diisi bergantung kepada bilangan jawatan yang diterima dan juga proses

Lebih terperinci