Panduan Guru. Unit 1 : Modul Guru

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Panduan Guru. Unit 1 : Modul Guru"

Transkripsi

1 Panduan Guru Guru disaran memperkenalkan asas membaca melalui kaedah bunyi suku kata. Kaedah bunyi suku kata memberi penekanan kepada bunyi suku kata yang mana guru memperkenalkan huruf vokal dan bunyi huruf vokal tersebut. Bersama-sama huruf vokal itu diperkenalkan huruf konsonan secara berperingkat untuk membentuk bunyi suku kata.. Setelah murid mahir dengan bunyi suku kata tersebut, maka bimbing murid menggabungkan dua atau lebih suku kata untuk membentuk perkataan. Murid dilatih membaca perkataan daripada bunyi gabungan dua atau lebih suku kata. Bagi kemahiran menulis pula, guru digalakkan memperkenalkan asas menulis melalui kaedah latih tubi. Guru dikehendaki melatih murid cara memegang pensel, melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk membolehkan murid membentuk huruf. Guru juga disaran melakukan latihan pergerakan tangan seperti menguli plastisin atau doh, menggunting kertas mengikut garisan dan bentuk, melakar corak atau gambar dan mewarnakan gambar. Selepas itu, guru perlu melatih murid mengecam dan membiasakan diri mereka dengan bentuk huruf. Latihan mengecam dan mengenali huruf dijalankan secara berperingkat. Guru disaran memperkenalkan huruf melalui empat kumpulan bentuk huruf iaitu: a. Kumpulan huruf l,t, k, d, b dan h b Kumpulan huruf iaitu c, m, n, r, dan s c. Kumpulan huruf g, j, p, q dan y d. Kumpulan huruf f, v, w, x dan z Bagi huruf vokal disarankan guru memperkenalkan huruf ini melalui dua peringkat iaitu: a. Huruf vokal yang selalu dan mudah difahami iaitu huruf a, i dan u. b. Huruf vokal yang susah sedikit iaitu huruf o. e pepet dan e taling 1

2 Latihan membentuk dan menulis huruf boleh dijalankan melalui beberapa cara. Objektif Membentuk huruf daripada tanah liat atau adunan tepung. Menulis huruf di udara atau di atas pasir. Menekap atau menulis huruf dengan menggunakan kad huruf yang ditebuk mengikut cara yang betul. Menyambung titik-titik untuk membentuk huruf. Menyalin atau mewarna huruf yang biasa dilihat dalam iklan, pada papan tanda, plat kenderaan dan media cetak. Menyalin huruf yang diberikan di dalam buku garis empat secara mekanis. Menulis huruf yang disebut oleh guru di dalam buku garis empat. Pada akhir Unit 1, murid berupaya: i. Mengenal dan menulis huruf kecil a i u b, d, l, t, h dan k dengan betul; ii. Mengenal dan menulis huruf besar A I U B, D, L, T, H DAN K dengan betul; iii. membunyikan suku kata terbuka KV gabungan huruf vokal dengan huruf konsonan ; iv. menulis suku kata terbuka KV gabungan daripada huruf konsonan dengan vokal; v. membina dan membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV; dan vi. membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+ KV. 2

3 Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a - z 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.2 Menulis huruf kecil a - z i. Membunyikan huruf vokal a, i, u yang terdapat pada awal perkataan dan melatih murid membunyikan huruf tersebut menggunakan kad gambar dan kad perkataan. ii. Biasakan murid dengan bunyi ketiga-tiga huruf vokal ini melalui latihan menggunakan perlbaga bahan bantu mengajar seperti benda maujud, kad gambar dan sebagainya. iii. Latih murid menama dan membunyikan huruf vokal tadi secara latih tubi. i. Perkenalkan bentuk dan nama huruf kecil a i u b, d, l, t, h dan k dengan bantuan kad huruf dan latih murid menyebut nama huruf tersebut. ii. Secara berpasangan, murid bergilirgilir menunjuk dan menyebut nama 3 Contoh kad gambar dan membunyikan kad perkataan u..bi contoh kad huruf

4 Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan huruf kepada pasangan masingmasing. iii. Meneka bentuk huruf yang ditulis di papan tulis. iv. Menjalankan latihan pratulis membentuk dan menulis huruf melalui cara-cara yang berikut: membentuk huruf daripada tanah liat atau doh. menulis huruf di udara atau di atas pasir. Menekap atau menulis huruf menggunakan kad tebuk mengikut cara yang betul. Menyambun g titik-titik untuk membentuk huruf dengan cara yang betul. a i u b d h l t k Contoh Kad tebuk Contoh kad cantum titik Mewarnakan huruf yang sama seperti yang ditunjukkan oleh guru dalam bahan media cetak, label, plat kenderaan dan sebagainya. Menyalin 4

5 Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan huruf yang diberikan di dalam buku garis empat secara mekanis. Menulis huruf yang disebut oleh guru di dalam buku garis empat. 1.3 Mengenal bentuk huruf besar A Z Perkenalkan huruf besar A I U B, D, L, T, H dan K menggunakan kad huruf dan latih murid menyebut nama huruf dan bentuk huruf tersebut. ii. Beri latihan membentuk dan menulis huruf melalui cara-cara yang berikut : Contoh kad huruf A Membentuk huruf besar daripada tanah liat atau doh. Menulis huruf besar di udara atau di atas pasir. Menekap atau menulis huruf besar menggunakan kad tebuk 5 Contoh: Cara yang betul menulis huruf

6 Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan mengikut cara yang betul. Menyambun g titik-titik untuk membentuk huruf besar dengan cara yang betul. Mewarnakan huruf besar yang sama seperti yang ditunjukkan oleh guru dalam bahan media cetak, label, iklan, plat kenderaan dan sebagainya. Menyalin huruf besar yang diberikan ke dalam buku garis empat secara mekanis. Menulis huruf besar yang disebut oleh guru ke dalam buku garis empat. 2.0 Membaca Suku Kata 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV. i. Tunjukkan gambar dan minta murid membunyikan huruf vokal pada awal perkataan menggunakan kad gambar dan kad perkataan. ii. Bimbing murid membina 6 Contoh kad gambar dan membunyikan kad perkataan

7 Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan suku kata dengan mencantum satu kad huruf konsonan b, d, l, t, h dan k dengan satu huruf vokal untuk membunyikan suku kata tersebut melalui alat bantu mengajar seperti kad lipat. iii. Latih murid membunyikan suku kata yang telah dibina. iv. Jalankan latihan untuk mengukuhkan keupayaan murid membunyikan suku kata sama ada secara berpasangan atau secara kumpulan menggunakan kad suku kata atau media lain yang sesuai. u..bi Contoh kad lipat suku kata b a 3.0 Membina dan Menulis Suku Kata 3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV i. Tunjukkan cara yang betul untuk membina suku kata dengan mencantum satu huruf konsonan dan satu huruf vokal menggunakan kad lipat. ii. Bimbing murid cara yang betul menulis suku kata yang telah dibina. iii. Beri latihan cara yang betul 7

8 Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan menulis suku kata. 4.0 Membaca Perkataan 4.1 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV 5.0 Membina dan Menulis Perkataan 5.1 Membina dan menulis perkataan mengandungi suku kata KV+KV i. Bimbing murid membina perkataan KVKV dengan menggunakan kad cantum suku kata KV+KV untuk membentuk perkataan yang bermakna. ii. Latih murid membaca perkataan yang telah dibina. iii. Bimbing murid memahami makna perkataan tersebut melalui gambar atau perlakuan. i. Bimbing murid membina dan menulis perkataan daripada suku kata KV+KV menggunakan beberapa cara seperti cantuman kad suku kata. ii. Latih murid menulis perkataan tersebut menggunakan buku garis empat. Contoh cantuman dua kad suku kata bu ku Penilaian formatif Laksanakan penilaian formatif untuk menilai tahap penguasaan murid bagi kemahiran yang telah 8

9 Kemahiran Aktiviti Bahan/Alatan diajar. Beri latihan pemulihan bagi murid yang belum menguasai dan latihan pengayaan untuk murid yang telah menguasai kemahiran tersebut. KEMAHIRAN MEMBACA Latihan 1 Bunyikan huruf vokal pada awal perkataan dan gambar berikut: a yam 4. u lar 5. i kan i bu 9 u bi

10 Latihan 2 Bunyikan suku kata yang berikut: b a b i b u d a d i d u l a l i l u k a k i k u h a h i h u t a t i t u 10

11 Latihan 3 Baca perkataan di bawah: k u k u k a k i k u d a b u k a h a t i b a t u 11

12 Latihan 4 Baca perkataan dahi mata buku 4. batu 5. lidi 6. kuda 7. kuku 8. bahu 9... dada 10. lada 12

13 KEMAHIRAN MENULIS Latihan 1 Padankan huruf besar dan huruf kecil di bawah: a u i b I A K U B k B k 13

14 Latihan 2 Warnakan huruf kecil dengan cara yang betul

15

16 Latihan 3 Warnakan huruf besar dengan cara yang betul. 16

17

18 18 Unit 1 : Modul Guru

19 19 Unit 1 : Modul Guru

20

21 21 Unit 1 : Modul Guru

22 Latihan 4 Bulatkan huruf kecil yang kamu telah belajar. A I d v x z b d u h k t Latihan 5 Bulatkan huruf besar yang telah kamu belajar. a i c p q s B D U l h k T a M B C d h D H i I U K f A e v z U m o n L K I C g 22 W D H U m o n L K

23 Latihan 6 Cantumkan konsonan dengan vokal a untuk membentuk suku kata terbuka. Contoh: b l t h k d a 23 ba la ta ha ka da

24 Latihan 7 Cantumkan konsonan dengan vokal i untuk membentuk suku kata terbuka. b l t h k d i bi li ti hi ki di 24

25 Latihan 8 Cantumkan konsonan dengan vokal u untuk membentuk suku kata terbuka. b l t h k d u bu lu tu hu ku du Latihan 9 25

26 Isi tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membina perkataan berdasarkan gambar d a d a t a l i b u k u K u k u 5. b a t a Guru digalakkan memberi pujian kepada murid yang menguasai aktiviti atau latihan yang diberi. PENILAIAN FORMATIF UNIT 1 A Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru. 26

27 a l t b d 5 5 B Tulis huruf besar yang disebut oleh guru. K L itik Ayam Tulis huruf awal perkataan berdasarkan C gambar di bawah. ibu Awan 27

28 D Cari pasangan huruf kecil dengan huruf besar. g K M e T 28 R t N k E

29 8 8 E Padan dan warnakan suku kata berdasarkan gambar. b u h i k u d a ku da 29

30 k u k u l a d a Unit 1 : Modul Guru b u k u t u b u b a d u la d a la l u 4 F Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah. contoh: d a d a b a t a t a l i

31 5 G Warnakan huruf kecil. Contoh: B i a E K b L I H h u 31 d

32 5 H Tulis huruf kecil yang disebut oleh guru. a e i o u I Tulis huruf besar yang disebut oleh guru. B D H L K 32 10

33 Jumlah markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 1 berjumlah: 50 markah. Murid yang mendapat kurang daripada 40 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai. Skor Aras cemerlang baik kurang 40 usaha lagi Murid yang gagal menguasai pembelajaran unit 1 perlu mengulangi aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai. Beri penghargaan kepada murid yang berjaya menguasai unit 1. Murid yang berjaya menguasai aktiviti atau latihan pembelajaran unit 1 boleh ke pembelajaran unit 2. Ke Unit 2 33

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kemahiran Menulis KEMAHIRAN MENULIS KONSEP Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi

Lebih terperinci

19 JANUARI 2010 BENGKEL PRABACAAN

19 JANUARI 2010 BENGKEL PRABACAAN 19 JANUARI 2010 SEKOLAH RENDAH GRIFFITHS BENGKEL PRABACAAN MOHAMED NAIM DAIPI BERMULA DENGAN MAKNA BERAKHIR DENGAN MAKNA MEMBACA membawa erti memahami apa-apa yang terkandung di dalam teks Membaca itu

Lebih terperinci

KAEDAH SEBUT, EJA DAN BUNYIKAN. Oleh. Cathy John ABSTRAK

KAEDAH SEBUT, EJA DAN BUNYIKAN. Oleh. Cathy John ABSTRAK KAEDAH SEBUT, EJA DAN BUNYIKAN Oleh Cathy John ABSTRAK Kajian ini saya jalankan setelah mendapati Mark, seorang murid Tahun 3 masih belum dapat menguasai kemahiran membaca khususnya suku kata KVKV. Setelah

Lebih terperinci

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODULPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Melayu Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

KEMAHIRAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN CATATAN Aktiviti 1 (Fail Vokal) Aktiviti 1: Bahan: Fail berplastik Langkah 1

KEMAHIRAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN CATATAN Aktiviti 1 (Fail Vokal) Aktiviti 1: Bahan: Fail berplastik Langkah 1 KEMAHIRAN AKTIVITI BAHAN/ALATAN CATATAN Aktiviti 1 (Fail Vokal) Aktiviti 1: Bahan: Fail berplastik lutsinar di dalamnya, kad Mengajak murid menyusun/memasukkan kad-kad vokal a, vokal a, e, i, o, dan u,

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 2

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 2 1 (abjad n).3 Mendergar sebutan nama dan.3 Bersoal jawab berdasarkan.1 Menyebut huruf konsonan..2 Membunyikan dua suku kata.1 mudah.3 Mengkoordinasikan pergerakan.2 Menulis huruf kecil dengan cara 1. Tunjukkan

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

KAB:3043 PENGAJARAN LITERASI : AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU UPSI03(A121PJJ)

KAB:3043 PENGAJARAN LITERASI : AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU UPSI03(A121PJJ) KAB:3043 PENGAJARAN LITERASI : AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU UPSI03(A121PJJ) NAMA NO.ID NO.TEL KAVITHA A/P MANIAN D20102045518 0163477358 NAMA PENSYARAH: DR.ABDUL RAHIM BIN RAZALLI ISI KANDUNGAN

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 5

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 5 1, 2 (Unit 1) Mengenal rumah saya Mendengar dengan penuh Mendengar & mengecam bunyi perkataan. Berinteraksi dengan mesra..13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita atau lagu..2

Lebih terperinci

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 LITERASI BIL KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN OBJEKTIF AKTIVITI BBB / CATATAN

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 LITERASI BIL KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN OBJEKTIF AKTIVITI BBB / CATATAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 LITERASI BIL KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN OBJEKTIF AKTIVITI BBB / CATATAN 1. Konstruk 1: dan menulis huruf vokal dan konsonan 1. Huruf-huruf abjad

Lebih terperinci

j-qaf KELAS PEMULIHAN JAWI Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia

j-qaf KELAS PEMULIHAN JAWI Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia j-qaf KELAS PEMULIHAN JAWI Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia TAKRIF Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 4

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 4 1,2,3 (Unit 1) Kenal kawan Mendengar dengan penuh Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi. yang BM 4.1 pratulis..7.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan,permintaan, cerita atau lagu..7

Lebih terperinci

KAEDAH EKLEKTIK DAN ORAL-AURAL DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 3 MENGUASAI SUKU KATA KV DAN KVKV. Oleh. Liza Rozy Anak Ulok ABSTRAK

KAEDAH EKLEKTIK DAN ORAL-AURAL DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 3 MENGUASAI SUKU KATA KV DAN KVKV. Oleh. Liza Rozy Anak Ulok ABSTRAK KAEDAH EKLEKTIK DAN ORAL-AURAL DALAM MEMBANTU MURID TAHUN 3 MENGUASAI SUKU KATA KV DAN KVKV Oleh Liza Rozy Anak Ulok ABSTRAK Kajian saya bermula apabila saya melihat masalah pembelajaran yang dialami oleh

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV Oleh Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam

Lebih terperinci

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012 BUKU PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2012 Kandungan BIL PERKARA HALAMAN Kata Alu-aluan Pendahuluan i iii 1.

Lebih terperinci

CONTOH DAN BOLEH DISESUAIKAN MENGIKUT SEKOLAH MASING-MASING. Minggu Pertama Transisi (Minggu Orientasi) Hari Aktiviti Catatan

CONTOH DAN BOLEH DISESUAIKAN MENGIKUT SEKOLAH MASING-MASING. Minggu Pertama Transisi (Minggu Orientasi) Hari Aktiviti Catatan CONTOH DAN BOLEH DISESUAIKAN MENGIKUT SEKOLAH MASING-MASING Minggu Pertama Transisi (Minggu Orientasi) Hari Aktiviti Catatan Pertama SEHARI BERSAMA GURU KELAS 1. Mengambil kedatangan 2. Aktiviti suai kenal

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN PENGUKUHAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN PENGUKUHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M)

PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M) UNIT PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM PEMULIHAN KHAS Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M) 1 BAHAN GURU 2 Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MANIPULATIF TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Komponen Kemahiran Manipulatif memberi fokus kepada perkembangan kefungsian tahap kemahiran

Lebih terperinci

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Penyebutan Huruf al-qur an al-karim dalam kalangan saudara baru adalah merupakan satu kajian yang unggul. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan

Lebih terperinci

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan PENGAJARAN 6 2.0 PERWAKILAN DATA 2. Sistem Nombor Perduaan 2.. Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 72 Lampiran 6-77 Lembaran Kerja 6-82 Lembaran

Lebih terperinci

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PENGAJARAN JAWI Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.

Lebih terperinci

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS BACAAN MENGGUNAKAN MODEL JARI JEMARIKU MENARI. Pn Mazirah bt Abul Malik. Sekolah Kebangsaan Tanah Merah,

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS BACAAN MENGGUNAKAN MODEL JARI JEMARIKU MENARI. Pn Mazirah bt Abul Malik. Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS BACAAN MENGGUNAKAN MODEL JARI JEMARIKU MENARI. Pn Mazirah bt Abul Malik Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, 06700 Pendang, Kedah. ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan

Lebih terperinci

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak

BACALAH CICI..! Oleh. Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, Serian, Sarawak. Abstrak BACALAH CICI..! Oleh Mamat anak Chunggat Sekolah Kebangsaan St. Jude Bunan, Jalan Mongkos, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini dijalankan apabila saya dapati Cici seorang murid tahun 4 dalam kelas

Lebih terperinci

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia

Lebih terperinci

BACALAH SAYANG. Oleh. Hilary Awan Sekolah Kebangsaan Tebakang, Serian, Sarawak. Abstrak

BACALAH SAYANG. Oleh. Hilary Awan Sekolah Kebangsaan Tebakang, Serian, Sarawak. Abstrak BACALAH SAYANG Oleh Hilary Awan Sekolah Kebangsaan Tebakang, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini dijalankan setelah saya mendapati 8 orang murid Tahun 3 belum dapat menguasai kemahiran membaca. Setelah

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum kebangsaan perlu dikaji

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

SK (2) TAMAN KERAMAT

SK (2) TAMAN KERAMAT SK (2) TAMAN KERAMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN BAHASA ARAB DAN AYAT AL-QURAN Oleh: NAZRI BIN SAMSUDIN (No. KP: 780304-10-6075) Guru Pendidikan Islam j-qaf (Opsyen

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

TOMMY HJ NOLLIE JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN

TOMMY HJ NOLLIE JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN TOMMY HJ NOLLIE JABATAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN (i) Membaca merupakan satu proses mengubah simbol-simbol grafik iaitu tulisan kepada konsep-konsep intelektual dan proses ini memerlukan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

INSTRUMEN LITERASI MEMBACA UJIAN PASCA TAHUN 3

INSTRUMEN LITERASI MEMBACA UJIAN PASCA TAHUN 3 INSTRUMEN LITERASI MEMBACA UJIAN PASCA TAHUN 3 Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru. a) Menamakan huruf vokal. u i o a e b) Menamakan huruf konsonan. b g l c f 6. p 7. s 8. m 9. t 10. r Konstruk

Lebih terperinci

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang

6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN. hingga 5. Saya telah memberi bimbingan kepada empat orang peserta sekurangkurang 6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Dalam kajian ini, saya telah melaksanakan teknik ENIS untuk membantu murid menguasai kemahiran dan kefahaman konsep pendaraban bagi sifir darab 2 hingga 5. Saya telah memberi

Lebih terperinci

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak

BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh. Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, Serian, Sarawak. Abstrak BAHAGI...OH...BAHAGI...! Oleh Sinah anak Robinson Sekolah Kebangsaan Mubok Berawan, 94700 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian saya bermula apabila tumpuan saya diberi terhadap seorang murid tahun 5 ketika

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 1

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 1 TAHUN 1 Objektif: Pada akhir Tahun Satu murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA ARAB TINGKATAN 1 BAHASA ARAB TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA ARAB TINGKATAN 1 BAHASA ARAB TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA ARAB TINGKATAN 1 BAHASA ARAB TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA ARAB Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat menengah untuk membolehkan

Lebih terperinci

LAMPIRAN B BORANG PENYERTAAN A. Judul Rencana. 1. Nama Penuh : Azura Binti Abu Bakar. 2. No. Kad Pengenalan :

LAMPIRAN B BORANG PENYERTAAN A. Judul Rencana. 1. Nama Penuh : Azura Binti Abu Bakar. 2. No. Kad Pengenalan : LAMPIRAN B BORANG PENYERTAAN A. Judul Rencana 1. Panahan Berirama B. ButiranDiri 1. Nama Penuh : Azura Binti Abu Bakar 2. No. Kad Pengenalan : 751018-02-5132 3. Gred / DG : DG32 4. Alamat Sekolah : Sekolah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA ProTiM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROGRAM 3M ProTiM MODUL KEMAHIRAN ASAS MENGIRA (Edisi Ketiga) TERBITAN

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [60 markah]

BAHAGIAN A [60 markah] BAHAGIAN A [60 markah] 1. Tandakan ( ) bagi pernyataan BETUL tentang Reka Bentuk dan Teknologi. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang SALAH. a) Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan b) Dilaksanakan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu

BAB III METODE PENELITIAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu BAB III METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu perlakuan (intervensi) yang

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Nombor dan Operasi TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011

Lebih terperinci

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN APA YANG DI LIHAT 4.1 Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor

Lebih terperinci

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 44 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran

Lebih terperinci

. NlVE ITI I I I I I I I I I I I I I. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 ARAHAN

. NlVE ITI I I I I I I I I I I I I I. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 ARAHAN ,_ SULIT. NlVE ITI?:\ :., ENDIDIK(\N, ULTAN IDRIs """-J..w""';-- J SUlTAN Jl)RIS E [)UCATlON UNIVERSITY UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD : KAB 3053 KURSUS

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA 2011 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN DUA DUNIA SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

Penilaian Holistik Darjah 1 & 2

Penilaian Holistik Darjah 1 & 2 Penilaian Holistik Darjah 1 & 2 Penilaian Holistik (HA) Darjah 1 & 2 HA merujuk kepada pengumpulan maklumat yang berterusan dari pelbagai sumber dalam pelbagai aspek pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak.

Lebih terperinci

NAMA : KELAS : UJIAN AKHIR TAHUN 2015 TAHUN 4 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI. Satu jam (1 jam)

NAMA : KELAS : UJIAN AKHIR TAHUN 2015 TAHUN 4 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI. Satu jam (1 jam) NM : KELS : UJIN KHIR THUN 2015 THUN 4 REK ENTUK N TEKNOLOGI Satu jam (1 jam) JNGN UK KERTS SOLN SEHINGG IERITHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu hagian dan ahagian. 2. nda dikehendaki

Lebih terperinci

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang BAB 3: PANDUAN GURU Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Matlamat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid:- berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi

Lebih terperinci

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN. kajian ini secara terperinci. Ini kerana metodologi merupakan satu aspek yang penting

BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN. kajian ini secara terperinci. Ini kerana metodologi merupakan satu aspek yang penting BAB 3 : METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi kajian yang diguna pakai dalam kajian ini secara terperinci. Ini kerana metodologi merupakan satu aspek yang penting

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA CINA SJK(C) KWANG CHIEN 2016 Latihan Dalam Perkhidmatan Guru BC

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA CINA SJK(C) KWANG CHIEN 2016 Latihan Dalam Perkhidmatan Guru BC NamaProjek: Latihan Dalam Perkhidmatan Guru BC 1. Menguasai teknik mengajar dalam pemahaman,terutamanya soalan petikan yang beraras tinggi (KBAT) 2. Menguasai teknik mengajar soalan penulisan bahagian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. PROGRAM LINUS Program Literasi dan Numerasi Tahap 1 Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN ASAS LITERASI ASAS 3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. PROGRAM LINUS Program Literasi dan Numerasi Tahap 1 Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN ASAS LITERASI ASAS 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM LINUS Program Literasi dan Numerasi Tahap 1 Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN ASAS LITERASI ASAS 3 Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK

TUNDUK PADI BERISI. Oleh. Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK TUNDUK PADI BERISI Oleh Mohammad Asffia Bin Edi ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila saya mendapati Siti, seorang murid Tahun 3 menghadapi masalah menulis perkataan dengan betul. Siti hanya boleh membaca

Lebih terperinci

Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian 78

Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian 78 LOGO SEKOLAH Nama Sekolah UJIAN BERTULIS 2 Jam Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian 78 NAMA :..... ANGKA GILIRAN : TERHAD 2 BAHAGIAN A [60 markah] Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang

Lebih terperinci

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan

9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN. kemahiran sifir darab 2 hingga 5? teknik ENIS. Ini dapat dibuktikan daripada Rajah 10 yang telah menunjukkan 9.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Soalan 1 : Adakah teknik ENIS dapat membantu murid Tahun 3 menguasai kemahiran sifir darab 2 hingga 5? Hasil dapatan kajian tindakan ini telah menunjukkan peningkatan markah

Lebih terperinci

Padankan. Padankan. Padankan

Padankan. Padankan. Padankan 46 BAB 4 Prosedur Pencerapan Latihan Mengajar 1. Pendahuluan Bab ini mengandungi prosedur penilaian dan pencerapan pengajaran yang digunakan oleh Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan semasa Latihan Mengajar.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMAHIRAN MEMBACA KONSEP Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

Lebih terperinci

MATERI KELAS 1. B. Indonesia

MATERI KELAS 1. B. Indonesia MATERI KELAS 1 TEMA 1 SUB TEMA 1 : Diriku : Aku dan Teman Baru B. Indonesia 1. Mengenal huruf a-z melalui lagu. a. Mengenal dan melafalkan huruf vokal : a, i, u, e, o b. Mengenal dan melafalkan huruf konsonan

Lebih terperinci

BELAJAR SAMBIL BERMAIN. Oleh LINAH BINTI SUMMASE ABSTRAK

BELAJAR SAMBIL BERMAIN. Oleh LINAH BINTI SUMMASE ABSTRAK BELAJAR SAMBIL BERMAIN Oleh LINAH BINTI SUMMASE ABSTRAK Kajian ini saya jalankan apabila mendapati empat orang murid pemulihan Tahun 3 suka bermain ketika guru mengajar. Mereka terdiri daripada empat orang

Lebih terperinci

PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN

PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN OLEH : NUR ALIA ASYURA BINTI HARUN & KUMPULAN KAEDAH MENGAJAR BM 1 PERKARA Modul Tatabahasa Tema/Tajuk

Lebih terperinci

PEMBELAJARAN MASTERI

PEMBELAJARAN MASTERI Pentingnya Pembelajaran Masteri PEMBELAJARAN MASTERI Merupakan salah satu daripada strategi yang boleh guru gunakan untuk mengatasi masalah pencapaian pelajar dalam akademik, khasnya pencapaian minimum

Lebih terperinci

Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR

Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR No. Soalan Dapatan Temubual Dapatan Pemerhatian Dapatan Dokumen-Dokumen Berkaitan P&P Kesimpulan

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2015 Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kandungan Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu (BM) Model Kemahiran Teras Bahasa Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Bahan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tarikh / Hari : 11.3.2015/Rabu Tahun : 4 Bijak Bil. Murid : 26 orang Masa : 7.40-8.10 pagi Tema : Sentiasa Selamat Tajuk

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

Unit 5 Pendekatan Tematik

Unit 5 Pendekatan Tematik Unit 5 Pendekatan Tematik Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik Modul Lati han Guru Tahun 1 Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun I 67 PERANCANGAN SESI PENDEKATAN TEMATIK Unit

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 2

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR TAHUN 2 TAHUN 2 Objektif: Pada akhir Tahun Dua murid dapat: 1. Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yang dipelajari. 2. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda, alat, dan bahan dengan meneroka dan mencuba

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL AM PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI 01 (SARINGAN 1 TAHUN ) Saringan 1 Tahun (01) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 01 1.0 PENGENALAN Satu daripada National

Lebih terperinci

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK MAHAT SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN NIBONG TEBAL, SPS, PULAU PINANG UJIAN 2 TAHUN EMPAT KERTAS 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK MAHAT SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN NIBONG TEBAL, SPS, PULAU PINANG UJIAN 2 TAHUN EMPAT KERTAS 2 SAINS 08/2 JULAI 206 jam SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK MAHAT SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN 4300 NIBONG TEBAL, SPS, PULAU PINANG UJIAN 2 TAHUN EMPAT KERTAS 2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH SAINS KERTAS

Lebih terperinci

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK OH, ITUNYA DARAB! Oleh Chai Mei Ling ABSTRAK Kajian ini bertujuan membantu Liu menguasai kemahiran mendarab. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk membantu Liu menguasai kemahiran mendarab adalah

Lebih terperinci

c 5) Kemahiran 1 : Huruf Kecil Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar. 1) 2) 3) 4)

c 5) Kemahiran 1 : Huruf Kecil Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar. 1) 2) 3) 4) Kemahiran 1 : Huruf Kecil Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar. 1) 2) b g 3) 4) c 5) m 4 1 Kemahiran 2: Huruf Besar Tulis huruf besar awalan berdasarkan gambar. 5) 6) L N 7) 8) J T 9) S 5 2 Kemahiran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04)

PANDUAN PENSKORAN PENCERAPAN P & P (PK04) Aspek 4.1 PANDUAN PENAN PENCERAPAN P & P (PK04) Penglibatan Murid Dalam Pembelajaran Penglibatan murid dalam aktiviti P&P membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan Hampir keseluruhan murid terlibat

Lebih terperinci

INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN

INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 1 2015 MAC 2015 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 mesti menduduki saringan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA SENI VISUAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS TEMA DUNIA SENI VISUAL TAHUN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

PROGRAM BAHASA MALAYSIA MASTER LAB

PROGRAM BAHASA MALAYSIA MASTER LAB PROGRAM BAHASA MALAYSIA MASTER LAB Program Suku Kata MASTER LAB Disediakan khas untuk membimbing anak-anak kecil untuk mula membaca dan menulis dengan berkesan. Mereka akan mengenal dan membunyikan huruf

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK BAHASA CINA ( )

PELAN STRATEGIK BAHASA CINA ( ) PELAN STRATEGIK BAHASA CINA (2015 2019) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Bahasa Cina dalam Pemahaman dan Penulisan masih tidak memuaskan terutamanya dari segi kualiti. 1.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL AM PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI 2015 (SARINGAN 1 TAHUN 1) 1.0 PENGENALAN Satu daripada National Key Result Area (NKRA) Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat

KEMAHIRAN BELAJAR. Mendengar dengan berkesan. Mencatat Nota. Menulis Laporan Cepat. Mengingat Kemahiran Belajar KEMAHIRAN BELAJAR Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA SENI VISUAL Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 6

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 6 1,2 (Unit 1) Pengangkutan Malaysia Berinteraksi dengan mesra..2 Mengenal perkataan dengan bunyi.7 Menamakan objek di persekitaran..2 Membaca frasa dengan sebutan.2 yang mudah dengan sebutan.6 Menyalin

Lebih terperinci