KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU"

Transkripsi

1

2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010

3 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

4 MODUL PENGAJARAN UNIT 1 TEMA TOPIK : BENTUK DAN CORAK : LAKARAN PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid masalah pendengaran belajar menggunakan psikomotor halus dan juga cara pegangan pensel yang betul. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk muridmurid pendidikan khas dalam program transisi Tahun satu. STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu mereka kuasai dan jalani untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA : Bentuk Dan Corak TAJUK : Bentuk TEMPOH : Satu Minggu MASA : 60 minit TUNJANG : Komunikasi UTAMA OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh: 1. Boleh mengenal pasti bentuk-bentuk yang ditunjukkan. 2. Boleh melukis bentuk-bentuk yang yang disebut oleh guru. 3. Menama dan menuliskan bentuk-bentuk yang diberi. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA BBM 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul Melakar bentuk : Memperkenalkan kod bahasa isyarat bagi bentuk-bentuk asas. : Kata Nama : Slide Show(MS-powerpoint), komputer riba, kad imbasan perkataan, kad imbasan kod tangan, lembaran kerja. Cadangan Akiviti Pengajaran Aktiviti pengajaran boleh dijalankan oleh guru mengikut kesesuaian murid masalah pendengaran yang ada di sekolah. Antara aktiviti pengajaran yang dicadangkan. 1. Latihan menulis di atas angin. 2. Latihan menulis di atas pasir. 3. Latihan melukis bentuk-bentuk. 4. Latihan menyambung titik- titik lakaran yang mudah seperti bentuk-bentuk garisan menegak, bulatan dan sebagainya. 5. Membentuk huruf dari doh. 3

5 MODUL PENGAJARAN UNIT 1 TEMA TOPIK KEMAHIRAN : 1.3 : BENTUK DAN CORAK : LAKARAN ARAHAN: Sambungkan titik- titik, warnakan dan buat isyarat bentuk-bentuk di bawah. 4

6 MODUL PENGAJARAN UNIT 1 TEMA : BENTUK DAN CORAK TOPIK : LAKARAN KEMAHIRAN: 2.3 ARAHAN: Namakan bentuk-bentuk di bawah. segi tiga bulat segi empat sama segi empat tepat bulat segi empat sama segi tiga segi empat tepat 5

7 MODUL PENGAJARAN UNIT 1 TEMA : BENTUK DAN CORAK TOPIK : CORAK KEMAHIRAN: 3.1 ARAHAN: Sambungkan titik- titik dan warnakan. 6

8 MODUL PENGAJARAN UNIT 2 : Diri Saya TOPIK : Deria PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid mengenal, membuat isyarat dan menyebut nananama bahagian anggota badan (khusus untuk murid yang boleh dan ada sisa pendengaran dan bertutur). Disamping itu, murid juga tahu, kenal, huruf vokal dan suku kata dalam perkataan. Seterusnya murid-murid dapat mengenal dan mahir membuat kod tangan bahasa isyarat serta menulis perkataan dengan betul. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam Program Kurikulum Tranformasi Tahun 1. STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu mereka kuasai dan jalani untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA TAJUK TEMPOH MASA TUNJANG UTAMA OBJEKTIF : Diri Saya : Deria : Dua Minggu : 60 minit : Tunjang Komunikasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh: 1. Membaca dan mengisyaratkan abjad dengan betul. 2. Menulis bahagian-bahagian anggota badan. STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, melihat, memahami, dan memberi respon melalui isyarat tangan terhadap sesuatu arahan, pertanyaan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.1 Asas membaca dan mengisyaratkan dengan betul. 3.2 Membina dan menulis perkataan,frasa, rangkai kata dan ayat dengan betul dan kemas. STANDARD Mendengar, memerhati/melihat, memahami dan memberikan 7

9 PEMBELAJARAN respon secara lisan dan berisyarat terhadap pelbagai jenis pertanyaan Membaca huruf vokal Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA BBM : Memperkenalkan kod bahasa isyarat. : Abjad : Slide Show(MS-powerpoint), komputer riba, kad imbasan abjad, kad imbasan kod tangan abjad, lembaran kerja, pensel warna dan senarai semak Pengajaran Individu Murid. Cadangan Aktiviti Pengajaran Aktiviti pengajaran boleh dijalankan oleh guru mengikut kesesuaian murid masalah pendengaran yang ada di sekolah. Antara aktiviti pengajaran yang dicadangkan: 1. Mengecam huruf vokal atau konsonan di dalam perkataan. 3. Menaip huruf di dalam computer. 4. Menyusun kad imbasan huruf vocal atau konsonan di papan hitam. 5. Mewarna huruf 6. Menyambung abjad 8

10 MODUL PENGAJARAN UNIT 2 : Diri Saya Tajuk : Anggota Badan KEMAHIRAN : 1.3 Arahan : Buat isyarat anggota badan di bawah dan warnakan. 9

11 UNIT 2 : Diri Saya Topik : Anggota Badan KEMAHIRAN : 2.1 Arahan : Mengecam huruf vokal dalam perkataan kepala mata tangan kaki dada 10

12 MODUL PENGAJARAN UNIT 2 : Diri Saya Tajuk : Anggota Badan KEMAHIRAN : 3.2 Arahan : Lengkapkan tempat kosong berikut dengan huruf vokal yang betul. 1. L _e_ng_a_n 2. T_a_ng_a_n 3. T_e_l_i_ng_a_ 4. M_u l u_t 5. M_u_k_a_ 11

13 MODUL PENGAJARAN UNIT 3 : Keluarga TOPIK : Keluarga Saya PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid tahu, kenal, huruf vokal dan sukukata, membaca dan menulis percatan dengan betul. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam Program Tranformasi Kurikulum Tahun 1. STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu mereka kuasai dan jalani untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA : Keluarga TAJUK : Keluarga Saya TEMPOH : Dua Minggu MASA : 60 minit TUNJANG UTAMA : Tunjang Komunikasi OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh; 1. Mengecam perkataan mengandungi vokal dan suku kata. STANDARD KANDUNGAN 1.4 Berbual/menyebut dengan berisyarat tentang perkara yang bertemakan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebersihan, kesihatan dan keselamatan dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, rangkai kata dan ayat. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa, rangkai kata dan ayat dengan betul dan kemas. 12

14 STANDARD PEMBELAJARAN Berbual/menyebut dengan berisyarat tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal Mengecam perkataan mengandungi vokal dan suku kata Membina dan menulis frasa dengan betul dan kemas. KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA BBM : Memperkenalkan kod bahasa isyarat bagi perkataan diajar. : Abjad : Slide Show(MS-powerpoint), komputer riba, kad imbasan abjad, kad imbasan kod tangan abjad, lembaran kerja, pensel warna dan senarai semak Pengajaran Individu Murid. Cadangan Aktiviti Pengajaran Aktiviti pengajaran boleh dijalankan oleh guru mengikut kesesuaian murid masalah pendengaran yang ada di sekolah. Antara aktiviti pengajaran yang dicadangkan: 1. Membuat isyarat bedasarkan gambar 2. Mengecam perkataan mengandungi gabungan vocal dan suku kata Cth: ibu, aku, aki 3. Mengeja secara kod tangan perkataan diajar. 4. Memadankan vocal dengan suku kata. 13

15 MODUL PENGAJARAN UNIT 3 TEMA TOPIK KEMAHIRAN : 1.4 : Keluarga : Ahli-ahli keluarga Arahan : Lihat gambar dan nyatakan isyarat dengan betul tentang keluarga

16 MODUL PENGAJARAN UNIT 3 TEMA : Keluarga TOPIK : Ahli-ahli keluarga Kemahiran : 2.2 Arahan : Padankan perkataan dengan gambar bapa adik 3. kakak 4. abang 5. emak 15

17 MODUL PENGAJARAN UNIT 3 TEMA TOPIK KEMAHIRAN : 3.3 : Keluarga : Ahli-ahli keluarga Arahan : Tulis huruf kecil atau besar bagi perkataan di bawah. 1 2 ayah 5 emak 3 adik 4 abang kakak 16

18 MODUL PENGAJARAN UNIT 4 : Kebersihan TOPIK : Kebersihan Diri PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid tahu, dan kenal suku kata terbuka. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam Program Transisi STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu mereka kuasai dan jalani untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA TAJUK TEMPOH MASA TUNJANG UTAMA OBJEKTIF : Kebersihan : Kebersihan Persekitaran : Dua Minggu : 60 minit : Tunjang Komunikasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh; 1. Mengeja dan mengisyaratkan perkataan yang mempunyai vocal berganding. STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Berbual/menyebut dengan berisyarat tentang perkara yang bertemakan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebersihan, kesihatan dan keselamatan dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, rangkai kata dan ayat. 3.2 Menulis secara mekanis berdasrkan bahan yang di beri dengan betul dan kemas Berbual/menyebut dengan berisyarat tentang sesuatu perkara menggunakan diksi yang betul dalam situasi tidak formal Mengecam suku kata terbuka di dalam perkataan Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 17

19 KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA BBM : Memperkenalkan kod bahasa isyarat bagi perkataan diajar. : Suku kata : Slide Show(MS-powerpoint), komputer riba, kad imbasan abjad, kad imbasan kod tangan abjad, lembaran kerja, pensel warna dan senarai semak Pengajaran Individu Murid. Cadangan Aktiviti Pengajaran Aktiviti pengajaran boleh dijalankan oleh guru mengikut kesesuaian murid masalah pendengaran yang ada di sekolah. Antara aktiviti pengajaran yang dicadangkan: 1. Mengecam perkataan mengandungi vokal terbuka. 2. Melengkapkan perkataan suku kata terbuka. 3. Memadankan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dengan gambar. 18

20 MODUL PEMBELAJARAN UNIT 5 TEMA : Kebersihan TOPIK : Kebersihan Diri KEMAHIRAN : 1.4 Arahan : Buat isyarat anggota badan yang terlibat dalam kebersihan diri. 19

21 MODUL PEMBELAJARAN UNIT 5 TEMA : Kebersihan TOPIK : Kebersihan Diri KEMAHIRAN : 2.2 Arahan : Padankan suku kata berdasarkan gambar. 1. Ka + ki mata 2. Ma + ta kuku 3. Ku + ku kaki 4. Ja + ri jari 20

22 MODUL PEMBELAJARAN UNIT 5 TEMA : Kebersihan TOPIK : Kebersihan Diri KEMAHIRAN : 3.2 Arahan : Tulis semula sukukata di bawah dengan tulisan yang betul dan kemas. 1. Ma + ta 2. Ka + ki 3. Ja + ri 21

23 4. Ku + ku 22

24 MODUL PENGAJARAN UNIT 5 : KELAS SAYA TOPIK : BARANG-BARANG DI DALAM KELAS PENGENALAN Unit ini membolehkan murid supaya mengenali, menyebut/bersuara dan membuat isyarat barang-barang yang terdapat di dalam kelas. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam Tahun Satu. STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan dan maklumat berkaitan dengan peralatan yang ada di dalam kelas.pengajaran dan pembelajaran juga boleh mendidik murid supaya tahu penggunaan alatan yang betul dan bekerjasama dengan rakan-rakan untuk menggunakan dan menjaga peralatan dengan baik.. TEMA TAJUK TEMPOH MASA TUNJANG UTAMA OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN : Kelas Saya : Barang-barang Di dalam Kelas : Tiga Minggu : 60 minit : Tema Asas : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membuat kod tangan dengan betul. 2. Mengeja dan menulis dengan betul. 3. Menyebut/bersuara dengan jelas : 1.5 Bercerita dan bercerita dengan berisyarat semula tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan sebutan yang jelas serta berisyarat dengan jelas. 2.3 Membaca pelbagai bahan bacaan/komunikasi seluruh 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, rangkaikata dan ayat dengan betul dan kemas : Bercerita semula dengan berisyarat tentang sesuatu perkara yang didengarkan serta dipamerkan dengan menggunakan isyarat yang jelas dan betul Membaca dan memahami perkataan dan ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan Membina dan menulis rangkaikata dengan betul dan kemas. 23

25 KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA : Memperkenalkan alatan di kelas dan juga kod-kod bahasa isyarat : Kata Nama Am ABM : Kad gambar, benda-benda maujud, Perkataan dan ayat mudah Cadangan Aktiviti Tambahan: 1. Menyebut/bersuara dan membuat isyarat peralatan di dalam kelas dengan jelas dan betul 2. Mengeja perkataan berulang kali. 3. Mengeja dan menulis dengan betul. 4. Memadankan gambar dengan perkataan dengan betul. 24

26 MODUL PENGAJARAN UNIT 5 : Kelas Saya TOPIK : BARANG-BARANG DI DALAM KELAS KEMAHIRAN : 1.5 Arahan : Letakkan nombor yang sesuai pada gambar dan buat isyarat yang betul

27 MODUL PENGAJARAN UNIT 5 : Kelas Saya TOPIK : BARANG-BARANG DI DALAM KELAS KEMAHIRAN : 2.3 Arahan : Padankan kod isyarat dengan gambar. 26

28 MODUL PENGAJARAN UNIT 5 : Kelas Saya TOPIK : BARANG-BARANG DI DALAM KELAS KEMAHIRAN : 3.3 Arahan : Isikan perkataan yang sesuai pada ayat di bawah berdasarkan gambar yang diberi. meja kerusi bakul sampah beg buku 1. Ini meja. 2. Ini kerusi. 3. Ini buku. 4. Ini beg. 5. Ini bakul sampah. 27

29 MODUL PENGAJARAN UNIT 6 : Kenderaan TOPIK : Kenderaan di darat PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid tahu menulis dan membaca ayat tunggal dengan kod tangan yang betul. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam Program Transisi STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu mereka kuasai dan jalani untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA TAJUK TEMPOH MASA TUNJANG UTAMA OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KONSEP PERTAMA : Kenderaan : Kenderaan di darat. : Dua Minggu : 60 minit : Tunjang Komunikasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh; 1. Beri respond melalui isyarat tangan terhadap sesuatu arahan, pertanyaan dan pesanan yang didengar dengan betul 2. Murid boleh membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan kod tangan yang betul. 3. Membina dan menulis perkataan dan ayat 1.3 Memberi respon dengan isyarat kod tangan terhadap pertanyaan 2.3 Membaca pelbagai bahan bacaan / komunikasi seluruh 3.2 Membina dan menulis perkataan dengan betul dan kemas Memberi respon secara lisan dan berisyarat terhadap pelbagai jenis pertanyaan Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan kod tangan yang betul Menulis perkataanyang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas : Memperkenalkan kod bahasa isyarat bagi perkataan dan ayat diajar. 28

30 UNSUR BAHASA BBM : Ayat tunggal dan ayat majmuk : Slide Show(MS-powerpoint), komputer riba, kad imbasan gambar, lembaran kerja, pensel warna dan senarai semak Pengajaran Individu Murid. Cadangan Aktiviti Pengajaran Aktiviti pengajaran boleh dijalankan oleh guru mengikut kesesuaian murid masalah pendengaran yang ada di sekolah. Antara aktiviti pengajaran yang dicadangkan: 1. Membaca dan mengeja secara kod tangan perkataan dan ayat. 3. Memadan ayat tunggal dengan gambar. 4. Menyusun semula perkataan menjadi ayat betul. 5. Membina ayat tunggal. 6. Membina ayat majmuk. 29

31 UNIT 6 : Kenderaan Tajuk : Kenderaan Di Darat KEMAHIRAN: 1.3.2, 2.3.3, ARAHAN: Eja dan baca nama kenderaan berikut basikal bas kereta motosikal lori 30

32 UNIT 6: Kenderaan Tajuk : Kenderaan Di Darat KEMAHIRAN: 1.3.2, 2.3.3, ARAHAN:Padankan gambar dengan kod tangan 31

33 UNIT 6 : Kenderaan Tajuk : Kenderaan di darat KEMAHIRAN: 1.3.2, 2.3.3, ARAHAN : Baca dan salin semula ayat berikut dengan betul. Ini basikal saya. Basikal saya warna merah. Ini basikal saya. Basikal saya warna merah. Ini kereta bapa. Kereta bapa warna biru. Ini kereta bapa. Kereta bapa warna biru. 32

34 MODUL PENGAJARAN UNIT 7 : Kenderaan TOPIK : Kenderaan di air PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid menulis, membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam Program Transisi STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu mereka kuasai dan jalani untuk meneruskan pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA TAJUK TEMPOH MASA TUNJANG UTAMA OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN : Kenderaan : Kenderaan di air : Dua Minggu : 60 minit : Tunjang Komunikasi : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh; 1. Memberi respon melalui isyarat tangan terhadap sesuatu pertanyaan 2. Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk 1.4 Berbual dengan berisyarat tentang perkara yang bertemakan kenderaan 2.2 Membaca pelbagai bahan bacaan / komunikasi seluruh 3.2 Membina dan menulis perkataan, frasa rangkaikata dan ayat dengan betul dan kemas STANDARD PEMBELAJARAN KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA Berbual/ menyebut dengan isyarat tentang sesuatu perkara menggunakan diksi yang betul dalam situasi tidak formal Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk Menulis perkataan yang mengandungi diftong, digraf, vokal berganding dan konsonsn bergabung dengan betul dan kemas : Memperkenalkan kod bahasa isyarat bagi perkataan dan ayat diajar. : Ayat tunggal dan ayat majmuk 33

35 BBM : Slide Show(MS-powerpoint), komputer riba, kad imbasan gambar, lembaran kerja, pensel warna dan senarai semak Pengajaran Individu Murid. Cadangan Aktiviti Pengajaran Aktiviti pengajaran boleh dijalankan oleh guru mengikut kesesuaian murid masalah pendengaran yang ada di sekolah. Antara aktiviti pengajaran yang dicadangkan: 1. Membaca dan mengeja secara kod tangan perkataan dan ayat. 2. Memadan ayat tunggal dengan gambar. 3. Menyusun semula perkataan menjadi ayat betul. 4. Membina ayat tunggal. 5. Membina ayat majmuk. 34

36 UNIT 7 : Kenderaan Tajuk : Kenderaan di air KEMAHIRAN: 1.4.1, 2.3.4, ARAHAN: Suaikan gambar dengan perkataan rakit feri sampan kapal layar 35

37 UNIT 6 : Kenderaan Tajuk : Kenderaan di air ARAHAN:Susun huruf jadi perkataan bermakna KEMAHIRAN: 1.4.1, 2.3.4, r i f e feri pansam sampan kitra rakit palka yalar kapal layar 36

38 MODUL PENGAJARAN UNIT 8: SAYUR-SAYURAN TOPIK : SAYUR-SAYURAN PILIHAN PENGENALAN Unit ini membolehkan murid-murid supaya mengenali, menyebut/bersuara dan membuat isyarat sayur-sayuran dan membuat kod tangan bahasa isyarat komunikasi seluruh serta boleh menulis dengan betul perkataan berdasarkan kemahiran standard kurikulum transformasi yang telah diwujudkan untuk murid-murid pendidikan khas dalam program Tahun satu. STANDARD KANDUNGAN Modul ini menerangkan tentang pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang perlu murid-murid kuasai dan jalani untuk meneruskan pembelajaran pelajaran yang seterusnya yang saling berhubungkait. TEMA TAJUK TEMPOH MASA TUNJANG UTAMA OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN : Sayur-sayuran : Sayur-sayuran pilihan : Dua Minggu : 60 minit : Komunikasi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh: Membuat isyarat tangan yang betul, menulis perkataan bagi sayur-sayuran dan membaca ayat tunggal mudah 1.3 Melihat, memahami dan memberi respon melalu isyarat tangan terhadap sesuatu arahan, pertanyaan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca pelbagai bahan bacaan/ komunikasi seluruh a. membina dan menulis perkataan, frasa rangkaikata dan ayatdengan betul dan kemas. : Mendengar, memerhati/melihat, memahami dan memberikan respon secara lisan dan berisyarat terhadap pelbagai jenis pertanyaan membaca dn memahami perkataan dan ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan membina dan menulis frasa dengan betul dan kemas : Mengenal dan menyebut dengan berisyarat sayur-sayuran 37

39 KONSEP PERTAMA UNSUR BAHASA : Kata Nama Am Sayur-sayuran BBM : Kad gambar, bahan maujud( sayur-sayuran terpilih), kad perkataan, kad huruf, Cadangan Aktiviti Tambahan: 1. Membuat puzzle gambar-sayuran 2. Memadankan gambar yang betul dengan kod bahasa isyarat yang ditunjukkan. 3. Menyambung titik-titik gambar sayur-sayuran yang sesuai. 4. Mewarna gambar sayuran berdasarkan contoh gambar yang diberikan oleh guru. 5. Membuat permainan kotak beracun mengenai ejaan sayuran berdasarkan model plastik sayuran.. 6. Menulis nama sayur- sayuran di dalam buku garis satu. 7. Menyebut dan mengeja perkataan sayur-sayuran berdasarkan kod bahasa isyarat yang ditunjukkan oleh guru. 38

40 UNIT 8 : Sayur-sayuran Tajuk : Sayur-sayuran pilihan ARAHAN:Eja dan baca nama sayur-sayuran di bawah. KEMAHIRAN:1.3.2,.2.3.1, labu cili lobak sawi 39

41 UNIT 8 : Sayur-sayuran Tajuk : Sayur-sayuran pilihan ARAHAN:Pilih dan tulis jawapan yang betul. KEMAHIRAN:1.3.2,.2.3.1, Ini (sawi,saya) 2. Itu (laju, labu) 3. Ini.(ciku, cili) 4. Itu..(lobak, lori) 40

42 UNIT 8: Sayur-sayuran Tajuk : Sayur-sayuran pilihan ARAHAN: Baca dan salin semula ayat berikut KEMAHIRAN:1.3.2,.2.3.1, Ini labu. Emak pergi pasar beli labu. Ini labu. Emak pergi pasar beli labu. Itu sawi. Kakak pergi pasar beli sawi. Itu sawi. Kakak pergi pasar beli sawi. Ini cili. Ayah pergi pasar beli cili. Ini cili. Ayah pergi pasar beli cili. 41

43

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN PENGUKUHAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN PENGUKUHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODULPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENDIDIKAN SENI VISUAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kemahiran Menulis KEMAHIRAN MENULIS KONSEP Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

Panduan Guru. Unit 1 : Modul Guru

Panduan Guru. Unit 1 : Modul Guru Panduan Guru Guru disaran memperkenalkan asas membaca melalui kaedah bunyi suku kata. Kaedah bunyi suku kata memberi penekanan kepada bunyi suku kata yang mana guru memperkenalkan huruf vokal dan bunyi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Melayu Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN

KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS KEMAHIRAN ASAS INDIVIDU MASALAH PENGLIHATAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN

TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN / TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA Unit 1: Saya dan Keluarga Baik hati 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

Lebih terperinci

CONTOH DAN BOLEH DISESUAIKAN MENGIKUT SEKOLAH MASING-MASING. Minggu Pertama Transisi (Minggu Orientasi) Hari Aktiviti Catatan

CONTOH DAN BOLEH DISESUAIKAN MENGIKUT SEKOLAH MASING-MASING. Minggu Pertama Transisi (Minggu Orientasi) Hari Aktiviti Catatan CONTOH DAN BOLEH DISESUAIKAN MENGIKUT SEKOLAH MASING-MASING Minggu Pertama Transisi (Minggu Orientasi) Hari Aktiviti Catatan Pertama SEHARI BERSAMA GURU KELAS 1. Mengambil kedatangan 2. Aktiviti suai kenal

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK. Nombor dan Operasi TAHUN 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK Nombor dan Operasi TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011

Lebih terperinci

MODUL PENGAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)

MODUL PENGAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PENGAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Intelek Bilangan Murid : 41 orang Tema : Kesihatan Asas Kesejahteraan Tajuk : Kesihatan Diri Tarikh : 28 Mac 2012 Masa : 60

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 6

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 6 1,2 (Unit 1) Pengangkutan Malaysia Berinteraksi dengan mesra..2 Mengenal perkataan dengan bunyi.7 Menamakan objek di persekitaran..2 Membaca frasa dengan sebutan.2 yang mudah dengan sebutan.6 Menyalin

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 5

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 5 1, 2 (Unit 1) Mengenal rumah saya Mendengar dengan penuh Mendengar & mengecam bunyi perkataan. Berinteraksi dengan mesra..13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita atau lagu..2

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tarikh / Hari : 11.3.2015/Rabu Tahun : 4 Bijak Bil. Murid : 26 orang Masa : 7.40-8.10 pagi Tema : Sentiasa Selamat Tajuk

Lebih terperinci

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum kebangsaan perlu dikaji

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tahun : Tahun 3 Maju Tarikh : 4 0gos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 32 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Sekolah ku Indah Tajuk : Perhimpunan

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 4

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 4 1,2,3 (Unit 1) Kenal kawan Mendengar dengan penuh Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi. yang BM 4.1 pratulis..7.13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan,permintaan, cerita atau lagu..7

Lebih terperinci

Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama, hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama, hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pakaian Tradisional FOKUS Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard Pembelajaran

Lebih terperinci

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sukatan Pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Kementerian Pelajaran Malaysia Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 1 Buku Sukatan Pelajaran Matematik, Kurikulum

Lebih terperinci

PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M)

PROGRAM PEMULIHAN KHAS. Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M) UNIT PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM PEMULIHAN KHAS Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M) 1 BAHAN GURU 2 Senarai Semak Kemahiran Yang Diuji

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1. Terbitan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1. Terbitan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1 Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang BAB 3: PANDUAN GURU Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Matlamat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid:- berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi

Lebih terperinci

PBS BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( AKTIVITI )

PBS BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( AKTIVITI ) Edisi 1.7 JILID 1 1. TEMA 1 : KELUARGA HARMONI Unit 1 : Hari Keluarga 1 B1 DL1 E1 (01) - Mendengar dan menyebut perkataan. B1 DB1 E1 (01) - Membaca perkataan secara mekanis. B1 DT1 E2 (01) - Menulis perkataan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 3 Cetakan 2014

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 2

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 2 1 (abjad n).3 Mendergar sebutan nama dan.3 Bersoal jawab berdasarkan.1 Menyebut huruf konsonan..2 Membunyikan dua suku kata.1 mudah.3 Mengkoordinasikan pergerakan.2 Menulis huruf kecil dengan cara 1. Tunjukkan

Lebih terperinci

Fokus Sampingan : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i). Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.

Fokus Sampingan : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i). Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Cerdik Bil. Murid : 30 orang Tema : Sukan Permainan Tajuk : Permainan Batu Seremban Tarikh : 5 Ogos 2008 Masa : 8.00-9.00 pagi (60 minit)

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3 MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (MASALAH PENDENGARAN)

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 DRAF Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2015 Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kandungan Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu (BM) Model Kemahiran Teras Bahasa Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Bahan

Lebih terperinci

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PEMBELAJARAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI (SAINS) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : Tahun 3 Mawar Tarikh : 30 Julai 2007 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Haiwan Tajuk : Ikan

Lebih terperinci

KAB:3043 PENGAJARAN LITERASI : AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU UPSI03(A121PJJ)

KAB:3043 PENGAJARAN LITERASI : AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU UPSI03(A121PJJ) KAB:3043 PENGAJARAN LITERASI : AWAL MEMBACA DAN MENULIS BAHASA MELAYU UPSI03(A121PJJ) NAMA NO.ID NO.TEL KAVITHA A/P MANIAN D20102045518 0163477358 NAMA PENSYARAH: DR.ABDUL RAHIM BIN RAZALLI ISI KANDUNGAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Cetakan 2014 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KELAS / MASA 1 KREATIF : 2.10 3.10 / 1 AMANAH : 3.30 5.00 HARI / TARIKH ISNIN / 14 JULAI 2014 TEMA / TAJUK Hidup Bahagia / Meriahnya./ Unit 20 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu

Lebih terperinci

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 LITERASI BIL KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN OBJEKTIF AKTIVITI BBB / CATATAN

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 LITERASI BIL KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN OBJEKTIF AKTIVITI BBB / CATATAN PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 LITERASI BIL KONSTRUK KEMAHIRAN PEMULIHAN OBJEKTIF AKTIVITI BBB / CATATAN 1. Konstruk 1: dan menulis huruf vokal dan konsonan 1. Huruf-huruf abjad

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMAHIRAN MEMBACA KONSEP Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI MODUL DUNIA KOMPUTER: 1.0 Memperihal Komputer dan Fungsinya TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 Cetakan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 2 Cetakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MANIPULATIF TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Komponen Kemahiran Manipulatif memberi fokus kepada perkembangan kefungsian tahap kemahiran

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : 3 Boleh Tarikh : 11 Ogos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN 2 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN TINGKATAN

Lebih terperinci

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pembentangan Pemantauan Penulisan RPH dalam Mesyuarat Kurikulum Negeri Bil. 2/2015 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 oleh Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN

MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 1 2013 0 KANDUNGAN Kaedah Pentadbiran 2-5 Prosedur Pentadbiran Instrumen Penggunaan manual

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU SEKOLAH

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 1 Cetakan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF

PENDIDIKAN SENI KREATIF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 Cetakan 2014

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU 1 3 7 JANUARI MINGGU 2 10 14 JANUARI MINGGU 3 17 21 JANUARI MINGGU TRANSISI

Lebih terperinci

PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN

PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN OLEH : NUR ALIA ASYURA BINTI HARUN & KUMPULAN KAEDAH MENGAJAR BM 1 PERKARA Modul Tatabahasa Tema/Tajuk

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 3 Julai 2013 Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA 77 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2013 Lembaga Peperiksaan Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 DRAF DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENGURUSAN TINGKAH LAKU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENGURUSAN TINGKAH LAKU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENGURUSAN TINGKAH LAKU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Komponen ini bertujuan untuk memberi penekanan dalam mengurangkan masalah

Lebih terperinci

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan

PENGAJARAN Sistem Nombor Perduaan Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan PENGAJARAN 6 2.0 PERWAKILAN DATA 2. Sistem Nombor Perduaan 2.. Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan Kandungan Muka Surat Rancangan Pengajaran 72 Lampiran 6-77 Lembaran Kerja 6-82 Lembaran

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil. Murid Tema RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : Bahasa Melayu : 3 Bestari : 30 orang : Faedah bersukan (memenuhi masa lapang) Tajuk : Tarikh : 6 Ogos 2008 Masa Objektif : 8.00-9.00 pagi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79 DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) BAGI PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 2 L LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan 2012 Lembaga

Lebih terperinci