SK (2) TAMAN KERAMAT

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SK (2) TAMAN KERAMAT"

Transkripsi

1 SK (2) TAMAN KERAMAT LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN BAHASA ARAB DAN AYAT AL-QURAN Oleh: NAZRI BIN SAMSUDIN (No. KP: ) Guru Pendidikan Islam j-qaf (Opsyen Bahasa Arab) SK (2) Taman Keramat

2 ISI KANDUNGAN Abstrak 1. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran lalu 2. Fokus Kajian 3. Objektif Kajian 3.1 Objektif Am 3.2 Objektif Khusus 4. Kumpulan Sasaran 5. Pelaksanaan Kajian 5.1 Tinjauan Masalah Pemerhatian Ujian Pengesanan 5.2 Analisis Tinjauan Masalah Analisis Pemerhatian Analisis Ujian Pengesanan 5.3 Tindakan yang dijalankan 5.4 Pelaksanaan Aktiviti Aktiviti 1: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda dan Baris Aktiviti 2: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem Tanda dan Baris Aktiviti 3: Membaca perkataan Bahasa Arab dan potongan ayat Al- Quran yang mudah Aktiviti 4: Latih tubi bacaan Buku Iqra setiap hari satu muka surat 2

3 5.5 Refleksi Kajian Penilaian Pencapaian Murid Rumusan Pemerhatian 6. Cadangan seterusnya 7. Bahan yang diperlukan 8. Anggaran kos 9. Jadual Pelaksanaan 10. Lampiran-lampiran: Lampiran A: Analisa Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab dan Laporan Pencapaian j-qaf 2009 (Analisa Khatam Al-Quran) Lampiran B: Borang Pemerhatian Lampiran C: Kertas Soalan Ujian Pengesanan Lampiran D: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab tanpa Sistem Tanda dan Baris Lampiran E: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem Tanda dan Baris Lampiran F: Contoh Perkataan Bahasa Arab bertanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan mad (panjang) Lampiran G: Contoh satumuka surat Buku Iqra 3

4 MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN BAHASA ARAB DAN AYAT AL-QURAN Oleh NAZRI BIN SAMSUDIN Guru Pendidikan Islam j-qaf (Opsyen Bahasa Arab) SK (2) Taman Keramat ABSTRAK Kajian ini adalah hasil pemerhatian kepada kelemahan murid dalam membaca perkataan-perkataan Bahasa Arab yang terdapat dalam Buku Teks Bahasa Arab dan ayat-ayat Al-Quran menggunakan kaedah Iqra sebagaimana yang dilaksanakan dalam Program j-qaf melalui Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Bahasa Arab, Khatam Al-Quran 6 Bulan Pertama dan Tasmik. Kelemahan murid dalam kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab adalah berpunca daripada kelemahan mereka dalam menguasai kemahiran membaca Buku Iqra. Murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 10 orang murid yang masih membaca Buku Iqra 4 dan 5 dari kelas 6 Setia, SK (2) Taman Keramat, Gombak, Selangor. Kajian bagi mengenalpasti masalah ini adalah melalui pemerhatian dan analisis terhadap markah Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab dan Laporan Pencapaian j-qaf (Oktober 2009) 1. Kajian tindakan ini adalah penting untuk dilaksanakan bagi tujuan merealisasikan dan mencapai objektif dan matlamat program j-qaf, khususnya melibatkan kumpulan pertama murid j-qaf 2005 yang akan menamatkan persekolahan rendah mereka pada tahun 2010 ini. 1 Lihat Lampiran A: Analisa Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab dan Laporan Pencapaian j-qaf 2009, SK (2) Taman Keramat. 4

5 1. REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam (Khatam Al-Quran) kelas 6 Setia. Saya dapati murid yang masih membaca Buku Iqra 4 dan 5 tidak dapat menguasai kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab sepertimana yang terdapat dalam Buku Teks Bahasa Arab. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Khatam Al-Quran yang dilaksanakan dengan hanya menggunakan Buku Iqra sebagai Bahan Bantu Mengajar adalah tidak mencukupi bagi mengatasi masalah ini. Hasil keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab mendapati mereka tidak dapat menjawab soalan yang menguji kemahiran membaca malah sukar untuk menjawab soalan kerana mereka tidak pandai membaca perkataan Bahasa Arab dengan betul dan lancar. Oleh itu, saya perlu berusaha untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka dengan mempelbagaikan kaedah, teknik dan strategi pengajaran serta bahan bantu mengajar dalam P&P Bahasa Arab dan Khatam Al-Quran. 2. FOKUS KAJIAN Daripada refleksi di atas didapati murid gagal atau sekadar mendapat markah lulus paling minimum dalam Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab kerana: a. Murid kurang mahir tentang sistem tanda dan baris dalam huruf dan perkataan Bahasa Arab menyebabkan mereka sukar untuk membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran. b. Ada murid yang sudah boleh mengenal dan mengaplikasikan sistem tanda dan baris bagi huruf-huruf tunggal Arab, tetapi sukar untuk mengenal dan mengaplikasikannya bagi huruf-huruf Arab yang bersambung dalam satu perkataan. 5

6 Masalah ini berlaku di kalangan murid kerana sikap murid yang malas untuk membuat latihan dan mengulangkaji bacaan Buku Iqra walaupun saya sering berpesan kepada mereka untuk membaca hanya satu muka surat pada setiap hari kerana setiap Buku Iqra mempunyai lebih kurang 30 muka surat yang boleh dihabiskan dalam masa sebulan. P&P Khatam Al-Quran 6 Bulan Pertama sebanyak 4 waktu seminggu (2 jam) di sekolah adalah tidak mencukupi bagi mengatasi masalah ini kerana realitinya guru hanya mampu mendengar bacaan setiap murid secara individu selama 2-3 minit sahaja dalam setiap P&P yang dijalankan. Keadaan ini bertambah buruk apabila terdapat murid yang langsung tidak mempunyai Buku Iqra di rumah mereka. 3. OBJEKTIF KAJIAN i. Objektif Am Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dalam kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran dengan menggunakan persembahan multimedia dan powerpoint yang mudah, ringkas dan menarik serta latih tubi bacaan Buku Iqra satu muka surat pada setiap hari di sekolah. ii. Objektif Khusus Objektif khusus kajian ini adalah supaya : Murid dapat memahami cara mengaplikasikan sistem tanda dan baris dalam huruf tunggal, huruf bersambung dan perkataan Bahasa Arab. Murid dapat membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran dengan betul dan lancar. Murid dapat mengurangkan kesilapan dalam menjawab soalan peperikaan. Mempelbagaikan kaedah pengajaran guru dan pembelajaran murid. 6

7 4. KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid yang masih membaca Buku Iqra 4 dan 5 dari kelas 6 Setia, SK (2) Taman Keramat yang terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Murid-murid ini mempunyai tahap penguasaan yang lemah dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Khatam Al-Quran iaitu mereka belum menguasai kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran. 5. PELAKSANAAN KAJIAN 5.1 Tinjauan Masalah Pemerhatian Saya membuat kaedah pemerhatian 2 untuk mengesan tahap penguasaan murid-murid dalam kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran Ujian Pengesanan Melalui ujian pengesanan 3, saya dapat menilai tahap kecekapan murid dalam kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran. 5.2 Analisis Tinjauan Masalah Saya membuat analisis berdasarkan kaedah yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan murid gagal menguasai kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran. 2 Lihat Lampiran B: Borang Pemerhatian 3 Lihat Lampiran C: Kertas Soalan Ujian Pengesanan 7

8 5.2.1 Analisis Pemerhatian Dalam setiap P&P Bahasa Arab, salah satu aktiviti wajib yang saya akan jalankan adalah meminta murid membaca perkataan dan ayat dalam Buku Teks Bahasa Arab, tulisan saya di papan hitam atau yang dipaparkan pada Kad Imbasan. Hasil pemerhatian saya, hanya murid yang sudah pandai membaca Al-Quran sahaja yang boleh membaca perkataan dan ayat Bahasa Arab dengan betul dan lancar. Ini adalah kerana mereka sudah mahir untuk mengaplikasikan sistem tanda dan baris bagi huruf tunggal, huruf bersambung dan perkataan Bahasa Arab. Begitu juga dalam P&P Khatam Al-Quran, apabila saya meminta mereka membaca perkataan atau ayat Al-Quran, mereka sukar untuk melakukannya walaupun diminta membaca setiap huruf demi huruf yang bersambung dan diletakkan pelbagai tanda dan baris itu dalam satu perkataan Analisis Ujian Pengesanan Berdasarkan ujian Bahasa Arab dan Al-Quran, masalah yang sama sering berlaku. Ini menyebabkan markah keseluruhan bagi ujian tersebut terjejas. 5.3 Tindakan yang dijalankan Tindakan yang dijalankan berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Oleh itu, langkah pertama yang perlu dilakukan ialah memberi galakan kepada muridmurid terbabit untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran. Tindakan selanjutnya ialah: 8

9 Memberi pengenalan huruf-huruf tunggal Arab tanpa sistem tanda dan baris kepada murid-murid. Memberi pengenalan huruf-huruf tunggal Arab dan bersambung dengan sistem tanda dan baris kepada murid-murid. Membaca perkataan Bahasa Arab dan potongan ayat Al-Quran yang mudah. Latih tubi bacaan Buku Iqra setiap hari satu muka surat. 5.4 Pelaksanaan Aktiviti Aktiviti 1: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda dan Baris Walaupun secara asasnya murid-murid sudah belajar dan mengenal hurufhuruf tunggal Arab tanpa sistem tanda dan baris 4 ini ketika Tahun 1, tetapi adalah tidak menjadi satu kesalahan bagi seseorang guru untuk mengulangkaji perkara ini dalam peringkat pengenalan untuk kumpulan murid Tahun 6 yang lemah ini supaya mereka benar-benar menguasainya dengan betul dan lancar kerana biasanya mereka tahu menyebut dan membaca huruf-huruf tunggal Arab ini dengan betul tetapi tidak lancar. Aktiviti dijalankan seperti berikut: a. Guru menunjukkan semua huruf tunggal Arab tanpa sistem tanda dan baris. b. Guru membaca semua huruf tunggal Arab tersebut dan meminta murid membaca mengikut contoh bacaan guru secara ramai, individu atau mengikut giliran. 4 Lihat Lampiran D: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda dan Baris 9

10 c. Guru mengedarkan kad imbasan huruf tunggal Arab kepada setiap murid. d. Guru meminta wakil murid untuk menyebut satu huruf dan murid yang mempunyai kad huruf tersebut diminta menunjukkannya atau menampalnya di papan hitam. Proses ini dilakukan sehingga selesai semua huruf. e. Guru menyebut satu huruf dan meminta murid menuliskan huruf tersebut di papan hitam. Proses ini dilakukan sehingga selesai semua huruf. f. Guru meminta setiap murid membaca huruf yang ada pada kad imbasan mereka. Kad-kad tersebut boleh ditukar supaya setiap murid dapat peluang membaca huruf-huruf yang berbeza. Pemerhatian Setiap murid tidak semestinya diberikan satu kad huruf sahaja, tetapi apabila mereka sudah dapat menyebut dan membaca satu huruf dengan betul dan lancar, maka mereka boleh diberikan dua hingga lima kad huruf sekaligus supaya dapat membiasakan diri apabila membaca perkataan pula. Refleksi Setelah melaksanakan aktiviti berpusatkan murid ini, saya dapati murid lebih cepat menguasai kemahiran membaca huruf-huruf tunggal Arab kerana kepelbagaian aktiviti walaupun menggunakan satu bahan bantu mengajar sahaja. 10

11 5.4.2 Aktiviti 2: Pengenalan Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem Tanda dan Baris 5 Berbeza dengan tulisan huruf Rumi, huruf Arab sama ada tunggal atau bersambung perlu diletakkan tanda dan baris bagi peringkat kemahiran asas dan sederhana (sekolah rendah dan menengah) supaya murid dapat mengenal dan membaca huruf dan perkataan dengan betul dan lancar. Aktiviti ini dijalankan seperti berikut: a. Guru menunjukkan dan membaca semua huruf tunggal Arab berbaris satu di atas dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan individu. b. Guru menunjukkan dan membaca semua huruf tunggal Arab berbaris satu di bawah dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan individu. c. Guru menunjukkan dan membaca semua huruf tunggal Arab berbaris satu di depan dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan individu. d. Guru menunjukkan dan membaca setiap huruf tunggal Arab yang berbaris satu di atas, satu di bawah dan satu di depan, dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan individu. e. Guru menunjukkan dan membaca setiap huruf tunggal Arab yang berbaris dua di atas, dua di bawah dan dua di depan, dan meminta murid mengikutnya secara ramai dan individu. 5 Lihat Lampiran E: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem Tanda dan Baris 11

12 f. Guru mengedarkan kad imbasan huruf tunggal Arab pelbagai baris itu kepada setiap murid dan meminta mereka membaca huruf berbaris tersebut secara individu. Kad-kad tersebut boleh ditukar supaya setiap murid dapat peluang membaca hurufhuruf yang berbeza barisnya. g. Guru menyebut satu huruf berbaris yang berbeza dan meminta murid menuliskan huruf dengan barisnya di papan hitam. Proses ini dilakukan sehingga selesai semua huruf. h. Kali ini, guru menunjukkan satu perkataan yang terdiri daripada huruf-huruf yang bersambung dengan pelbagai baris. Pada peringkat permulaan, murid diminta untuk membaca setiap huruf berbaris itu satu persatu secara ramai atau individu. i. Apabila sudah lebih lancar, guru menunjukkan beberapa perkataan yang mengandungi huruf-huruf yang bersambung dengan baris yang berbeza. Murid diminta untuk membacanya secara ramai atau individu. Pemerhatian Setiap murid tidak semestinya diberikan satu kad huruf sahaja, tetapi apabila mereka sudah dapat menyebut dan membaca satu huruf dengan betul dan lancar, maka mereka boleh diberikan dua hingga lima kad huruf sekaligus supaya dapat membiasakan diri apabila membaca perkataan pula. 12

13 Refleksi Setelah melaksanakan aktiviti berpusatkan murid ini, saya dapati murid lebih cepat menguasai kemahiran membaca huruf-huruf tunggal Arab kerana kepelbagaian aktiviti walaupun menggunakan satu bahan bantu mengajar sahaja Aktiviti 3: Membaca perkataan Bahasa Arab dan potongan ayat Al-Quran yang mudah Aktiviti ini dilaksanakan sama ada menggunakan kad imbasan, slaid multimedia/powerpoint, buku teks dan buku Iqra. Ia sedikit berbeza dengan aktiviti 2 kerana pada peringkat ini terdapat penambahan sistem tanda asas seperti tanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan mad (panjang) 6. Aktiviti ini dijalankan seperti berikut: a. Guru menunjukkan dua huruf yang bersambung di mana satu huruf diletakkan pelbagai baris, manakala satu huruf lagi diletakkan tanda sukun (mati). b. Guru menunjukkan contoh bacaan yang betul dan meminta murid membacanya secara ramai atau individu. c. Guru menunjukkan dua huruf yang bersambung di mana satu huruf diletakkan pelbagai baris, manakala satu huruf lagi diletakkan tanda syaddah (sabdu). d. Guru menunjukkan contoh bacaan yang betul dan meminta murid membacanya secara ramai atau individu. 6 Lihat Lampiran F: Contoh Perkataan Bahasa Arab bertanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan mad (panjang) 13

14 e. Guru menunjukkan dua huruf yang bersambung di mana satu huruf diletakkan pelbagai baris, manakala satu huruf lagi diletakkan tanda syaddah (sabdu). f. Guru menunjukkan contoh bacaan yang betul dan meminta murid membacanya secara ramai atau individu. g. Guru mengedarkan kad imbasan kepada murid-murid atau memaparkan pada slaid, perkataan Bahasa Arab atau potongan ayat Al-Quran yang mempunyai pelbagai tanda dan baris. h. Guru meminta murid membacanya dengan betul dan lancar. Pemerhatian Apabila murid sudah dapat mengaplikasikan sistem baris dalam membaca perkataan Bahasa Arab, dengan menggabungkan sistem tanda sukun (mati) dan syaddah (sabdu) ke dalam sistem baris, maka murid dapat mengenal dan membaca perkataan Bahasa Arab dengan betul. Refleksi Pada peringkat ini, murid sudah boleh membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran dengan betul dan lancar kerana mereka sudah mengenali dan menguasai sistem tanda dan baris yang asas dalam huruf tunggal dan huruf bersambung serta perkataan Bahasa Arab Aktiviti 4: Latih tubi bacaan Buku Iqra setiap hari satu muka surat Oleh kerana murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran ini didapati 14

15 mereka malas dan tidak membuat latihan mengulangkaji bacaan Buku Iqra di rumah, maka saya perlulah mengadakan aktiviti setiap hari satu muka surat 7 di sekolah. Cara aktiviti ini dijalankan seperti berikut: a. Guru meminta murid membawa Buku Iqra milik sendiri dari rumah atau menggunakan Buku Iqra milik sekolah pada setiap hari persekolahan. b. Pada hari yang diadakan P&P Khatam Al-Quran iaitu 3 hari (6 waktu=3 jam), maka aktiviti ini dilaksanakan dalam waktu P&P. c. Baki 2 hari lagi diadakan aktiviti ini pada waktu P&P Tasmik. Pemerhatian Aktiviti ini jika dapat dilakukan secara berterusan tanpa gangguan seperti guru dipanggil mesyuarat/berkursus atau terdapat aktiviti/program sekolah lain, maka murid yang lemah ini dapat dipulihkan penguasaan bacaan mereka walaupun mereka tidak mengulangkaji atau membuat latih tubi bacaan di rumah. Refleksi Apabila aktiviti ini dilakukan secara berterusan tanpa gangguan dan yang paling penting di bawah bimbingan dan pemantauan guru, maka ia adalah lebih baik daripada meminta murid ini membuat latih tubi bacaan sendiri tanpa pengawasan ibu bapa/penjaga di rumah. 7 Lihat Lampiran G: Contoh satu muka surat Buku Iqra 15

16 5.5 Refleksi Kajian Penilaian Pencapaian Murid Selepas kajian dijalankan saya dapat melihat perubahan positif ke atas murid-murid saya dan saya sendiri. Sebelum ini, saya tidak mempelbagaikan alat dan bahan bantu mengajar dengan hanya membataskan kepada penggunaan papan hitam, Buku Teks dan Buku Iqra sahaja. Apabila menggunakan buku sahaja, maka aktiviti yang berpusatkan murid tidak dapat dipelbagaikan dan diperbanyakkan. Setelah semua aktiviti ini dijalankan, saya dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran adalah sangat baik khususnya bagi Aktiviti 1 dan Aktiviti 2. Kesemua aktiviti yang dirancang dapat berjalan dengan lancar dan keyakinan diri murid juga menunjukkan perubahan yang lebih positif. Walaupun dalam ujian PKBS 1, markah yang diperolehi mereka tidak cemerlang (A) atau baik (B), tetapi sekurang-kurangnya sasaran saya untuk mengeluarkan mereka daripada mendapat markah gagal (E dan D) kepada markah lulus dengan memuaskan (C) sedikit sebanyak tercapai Rumusan Pemerhatian Apabila murid-murid ini sudah dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca mereka dari satu tahap yang rendah ke tahap yang lebih baik, atau sebelum ini mereka selalu gagal dan sekarang boleh lulus dalam ujian, maka saya dapat lihat perubahan sikap yang lebih positif dalam diri mereka seperti 16

17 bertambah minat untuk belajar Bahasa Arab dan lebih rajin membuat latihan yang diberikan oleh guru. 6. CADANGAN SETERUSNYA Saya dapati kajian penguasaan kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran ini perlu diperluaskan kepada tiga lagi aspek kemahiran bahasa yang lain iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Dengan melengkapkan kajian ini meliputi kesemua empat aspek kemahiran bahasa ini, maka ia dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang masalah dan penyelesaian P&P Bahasa Arab dan Khatam Al-Quran. Tambahan pula, kajian ini bukan sahaja dapat menghasilkan kesan yang positif kepada diri saya sendiri sebagai seorang guru, tetapi apa yang lebih penting ialah ia dapat meningkatkan penguasaan murid. Saya juga bercadang untuk meneruskan program ini untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca perkataan Bahasa Arab dan ayat Al-Quran bagi murid lemah di tahap lain pula. Kajian ini juga menjadikan guru sentiasa berfikiran positif, kritis, kreatif dan inovatif sentiasa fleksibal dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. 7. BAHAN YANG DIPERLUKAN Bahan- bahan yang diperlukan untuk menjalankan kajian ini adalah seperti : Kad Manila = 10 (untuk setiap huruf tunggal tanpa baris, huruf tunggal berbaris satu/dua di atas/di bawah/di depan) Marker Pen = 3 (tiga warna iaitu hitam, biru dan merah) Gunting, pembaris, pen, pensel, pensel warna, kertas A4 Kertas Soalan Ujian Bahasa Arab Kertas Soalan Ujian Pendidikan Islam (Khatam Al-Quran) 17

18 8. ANGGARAN KOS Anggaran kos untuk bahan-bahan yang saya perlukan ialah : Kad Manila = 10 x RM 0.50 = RM 5.00 Marker Pen = 3 x Rm 2.00 = Rm JADUAL PELAKSANAAN (1 Februari Februari 2010) BIL AKTIVITI TEMPOH PELAKSANAAN 1 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal 2 hari 2 Menulis proposal 1 hari 3 Merancang tindakan-individu 2 hari 4 Membuat Pemerhatian 1 hari 5 Ujian pengesanan 1 hari 6 Melaksanakan tindakan- aktiviti 1 3 hari 7 Analisis tindakan aktiviti 1 1 hari 8 Melaksanakan tindakan aktiviti 2 3 hari 9 Analisis tindakan aktiviti 2 1 hari 10 Melaksanakan tindakan- aktiviti 3 3 hari 11 Analisis tindakan aktiviti 3 1 hari 12 Melaksanakan tindakan- aktiviti 4 3 hari 13 Analisis tindakan aktiviti 4 1 hari 14 Refleksi kajian 1 hari 15 Menulis laporan kajian 3 hari 16 Pembentangan laporan kajian 1 hari 18

19 Lampiran A: Analisa Peperiksaan Akhir Tahun 2009 Bahasa Arab Bil Nama Kertas 1 Kertas 2 Jumlah Gred (30%) (70%) 1 Abd Hannan bin Ahmad Shalaby D 2 Abd Wahed bin Mawi C 3 Ahmad Saini bin Sifihudin D 4 Alias bin Fauzi D 5 Budiyanto bin Sadi C 6 Meor Mohd Aikal bin Meor Mohd C Redzuan 7 Muhd Akmal bin Ahmad Tarmizi C 8 Zulkifli bin Rafie D 9 Intan Syafinaz bt Mohd Shobri C 10 Nor Shasha Melissa bt Pakaruddin C Laporan Pencapaian j-qaf 2009 Analisa Khatam Al-Quran Bil Nama Iqra Jumlah Markah Ayat (60) Kualiti Bacaan (40) 1 Abd Hannan bin Ahmad Shalaby Abd Wahed bin Mawi Ahmad Saini bin Sifihudin Alias bin Fauzi Tidak Budiyanto bin Sadi Meor Mohd Aikal bin Meor Mohd Redzuan 7 Muhd Akmal bin Ahmad Tarmizi Zulkifli bin Rafie Intan Syafinaz bt Mohd Shobri Nor Shasha Melissa bt Pakaruddin

20 Lampiran B: Borang Pemerhatian 20

21 Lampiran C: Kertas Soalan Ujian Pengesanan C 21

22 Lampiran D: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab Tanpa Sistem Tanda dan Baris 22

23 Lampiran E: Contoh Huruf-huruf Tunggal Arab dan Bersambung dengan Sistem Tanda dan Baris 23

24 Lampiran F: Contoh Perkataan Bahasa Arab bertanda sukun (mati), syaddah (sabdu) dan mad (panjang) 24

25 Lampiran G: Contoh satu muka surat Buku Iqra 25

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT)

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBUNDAR DENGAN KAEDAH JABAL (BUKIT) Oleh: Nor Salhana Mohd Arshad Sekolah Kebangsaan Bandar Bukit Kayu Hitam 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3.

Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Landskap merupakan satu daripada dua tajuk elektif dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu pilihan Sains Pertanian Tingkatan 3. Kandungan 1 Kajian Tindakan : Meningkatkan Penguasaan Pelajar Dalam

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN TOPIK BELANJAWAN TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN AKRONIM Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

PELAN STRATEGIK BAHASA CINA ( )

PELAN STRATEGIK BAHASA CINA ( ) PELAN STRATEGIK BAHASA CINA (2015 2019) ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian Bahasa Cina dalam Pemahaman dan Penulisan masih tidak memuaskan terutamanya dari segi kualiti. 1.

Lebih terperinci

Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR

Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR No. Soalan Dapatan Temubual Dapatan Pemerhatian Dapatan Dokumen-Dokumen Berkaitan P&P Kesimpulan

Lebih terperinci

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB LIMA : KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini merumuskan hasil kajian yang diperolehi dan dianalisis di sepanjang penyelidikan yang telah dijalankan. Penulis membahagikan bab ini kepada 3

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV. Oleh. Abdillah Bin Nurdin Asis MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA AYAT-AYAT YANG MENGANDUNGI PERKATAAN GABUNGAN TIGA SUKU KATA TERBUKA KV + KV + KV Oleh Abdillah Bin Nurdin Asis ABSTRAK Kemahiran membaca bermula daripada mengenal, mengecam

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PENGAJARAN JAWI Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.

Lebih terperinci

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali

BAHAGIAN A 30 markah. 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali BAHAGIAN A 30 markah Jawab semua soalan 1. Bidang perguruan merupakan satu profesion kerana mempunyai ciri-ciri berikut kecuali Kepentingan guru adalah diutamakan lebih daripada profesion Profesion ini

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Baghdadi, iaitu yang diterbitkan oleh Syihab Resources. Keberkesanan kaedah ini dinilai

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. Baghdadi, iaitu yang diterbitkan oleh Syihab Resources. Keberkesanan kaedah ini dinilai BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan Teknik Al- Baghdadi, iaitu yang diterbitkan oleh Syihab Resources. Keberkesanan kaedah ini dinilai

Lebih terperinci

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK

5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 71 5.0 POST-MORTEM DAN STRATEGI PENAMBAHBAIKAN PRESTASI AKADEMIK 5.1 Post-Mortem 5.1.1 Post-mortem ialah pemeriksaan sesuatu rancangan yang gagal

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6 PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6 1. PENDAHULUAN Buku ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Model 6 Bulan Khatam Al-Quran dan cara pelaksanaannya. Panduan ini menyentuh takrif,

Lebih terperinci

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh

MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10. Oleh MEMPELBAGAIKAN PENDEKATAN UNTUK MEMBANTU MURID-MURID TAHUN 5 MENGUASAI SIFIR DARAB 1 HINGGA 10 Oleh Janting anak Ringkai Sekolah Kebangsaan Sg. Mengap, 94750 Serian, Sarawak. Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1087 PERSEPSI TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH-SEKOLAH TERPILIH DI NUSANTARA Md Noor Bin Hussin, Adnan Mat Ali, Idi Hamdi, Nor Efendy Ahmad Sokeri, Zulhazmi Anwar,

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor

3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 1. Nama Guru : Rohaiza Azlina Binti Zakaria 2. Nama Sekolah : Sk. Syed Ibrahim, Pendang, Kedah 3. Isu / Cabaran : Kesukaran Menulis dan Mengetahui Nilai Nombor 6. Tajuk : Tulis, Sapu dan Kira 7. SINOPSIS

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk

8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI. soal selidik, dokumen, borang pemerhatian, dan temu bual. Data-data yang berbentuk 8.0 ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik (Bhasah, 2007). Dalam kajian tindakan ini, saya menganalisis semua

Lebih terperinci

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN

CATATAN ANALISIS KANDUNGAN CATATAN ANALISIS KANDUNGAN LAMPIRAN C Butiran Dokumen KERJA PROJEK SEJARAH KST TAHUN 2006 NAMA PELAJAR : P1 TAJUK : PERISTIWA 13 MEI BILANGAN : 1 Catatan Analisis Kandungan Soalan/ Komen Semakan secara

Lebih terperinci

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen

Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Mempertingkatkan Kemahiran Membaca Di Kalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Stesen Abstrak Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya dan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran membaca

Lebih terperinci

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil

Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca. Norazlina Abdul Jalil Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Sekolah Menengah Naval Base Pusat Bahasa Melayu Singapura Abstrak Memupuk minat membaca karya-karya dalam

Lebih terperinci

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana BAB 5: KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.1 Pendahuluan Secara umumnya, penggunaan kaedah transliterasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia masih memerlukan kajian lanjutan. Ini kerana

Lebih terperinci

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek

PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek PENJANAAN RANCANGAN BAGI PELAKSANAAN PROJEK/ PROGRAM: PENYELESAIAN MASALAH / PENAMBAHBAIKAN / PERUBAHAN Oleh Abdul Razak bin Alias, IAB Bandar Enstek Setiap projek / program yang ingin dilaksanakan merupakan

Lebih terperinci

KAJIAN TINDAKAN 2011

KAJIAN TINDAKAN 2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR ISMAIL, JALAN LEONG YEW KOH, 60000 KUALA LUMPUR. KAJIAN TINDAKAN 2011 NAMA PENYELIDIK: PN WAN HAMIRAH BINTI WAN ISMAIL TAJUK KAJIAN: DEPOSIT UNTUK DAPAT A DALAM

Lebih terperinci

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca

Abstrak. Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 02Cerpen Sebagai Wahana Memupuk Minat Membaca 042 // Menyemai Bahasa Menuai Budi Abstrak Norazlina Abdul Jalil norazlina_abdul_jalil@moe.edu.sg Zulaina Zulkifli Sekolah Menengah Naval Base zulaina_zulkifli@moe.edu.sg

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL BESTARI SOLAT

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL BESTARI SOLAT Projek j-qaf PANDUAN PELAKSANAAN MODEL BESTARI SOLAT LATARBELAKANG j-qaf adalah projek mengukuh dan memperkasa Pendidikan Islam Jawi (Pelajar dapat menguasai jawi dengan baik) Al-Quran (Pelajar khatam

Lebih terperinci

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3.

: Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Tajuk : Kit SAKAMB Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Majmuk Berdasarkan Gambar Dalam Kalangan Murid Pemulihan Khas Tahun 3. Sinopsis :Saya telah diamanahkan berdampingan dengan guru mata pelajaran Bahasa

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut:

BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN. Keputusan kajian akan dianalisis dalam tiga bahagian seperti berikut: BAB 4 ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan data berdasarkan kepada instrumen kajian yang telah digunakan iaitu soal selidik, ujian kemahiran menulis, dan temu bual.

Lebih terperinci

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak

Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan. Abstrak 17 Peluasan Ayat Melalui Strategi Penggunaan Pelbagai Keterangan Manisah Osman manisah_osman@moe.edu.sg Sekolah Rendah Yio Chu Kang Abstrak Hasil daripada tinjauan awal yang dilakukan, murid didapati mempunyai

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Instrumen Standard Penarafan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Penilaian Kendiri Sekolah TUJUAN: Instrumen ini diguna pakai oleh sekolah untuk mengukur tahap

Lebih terperinci

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya

1.0 PENDAHULUAN. ini dijalankan di SKBC dalam tempoh masa selama tiga bulan semasa saya 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan SK Bukit Ceria (SKBC)(nama samaran) adalah sebuah sekolah yang terletak di daerah Kuala Muda / Yan, iaitu 5 km dari Bandar Gurun, Kedah. Kajian tindakan ini dijalankan di

Lebih terperinci

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 2 Bahan ini dibangukan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom Beri masa untuk merancang bagaimana anda hendak memperkenalkan

Lebih terperinci

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pembentangan Pemantauan Penulisan RPH dalam Mesyuarat Kurikulum Negeri Bil. 2/2015 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 oleh Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak

Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan. Abstrak 12 Mengukuhkan Kemahiran Interaksi Penulisan Fauziah Mohamed Ata fauziah_mohamed_ata@moe.edu.sg Rosalina Mohamed Taib rosalina_mohamed_taib@moe.edu.sg Sekolah Rendah Endeavour Abstrak Pengajaran dan pembelajaran

Lebih terperinci

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Penyebutan Huruf al-qur an al-karim dalam kalangan saudara baru adalah merupakan satu kajian yang unggul. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan

Lebih terperinci

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar

Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses. pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar Rumusan Pelajar-pelajar lembam dalam kajian ini masih lagi mengalami proses pembelajaran dan penguasaan bahasa yang tidak sempurna seperti pelajarpelajar normal yang lain. Secara keseluruhannya pemaparan

Lebih terperinci

BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN. membuat rumusan kepada kajian yang bertajuk Penguasaan Maṣdar : Satu Kajian Di

BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN. membuat rumusan kepada kajian yang bertajuk Penguasaan Maṣdar : Satu Kajian Di BAB 5 139 BAB 5: RUMUSAN DAN CADANGAN. 5.0 PENDAHULUAN. Setelah empat bab yang dibincangkan oleh penulis maka bab yang kelima ini merupakan bab yang terakhir bagi menyiapkan disertasi ini. Di dalam bab

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP. penyelidik dalam bab yang pertama. Di samping itu juga penyelidik akan BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik dan akan menjawab persoalan-persoalan kajian yang

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian. Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah ) 16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu

Rancangan Pengajaran Harian. Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah ) 16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah ) Mata Pelajaran Kelas Tarikh / Hari Masa Pendidikan Islam 1 Bestari 16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu 10.45 pagi 11.45 pagi ( 60

Lebih terperinci

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) KESAN TENIK PENIRUAN TERHADAP PENCAPAIAN MURID DALAM MENULIS KARANGAN BAHASA MELAYU Ahmad Fuad Mohamad Amin, Ma'arof Redzuan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia Abstrak Kajian ini bertujuan

Lebih terperinci

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN DISEDIAKAN OLEH : KHADIJAH BINTI MD AHAD PENSYARAH: DR. ASWATI HAMZAH REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO: RANSANGAN DAN PENEGUHAN 1.0 PENGENALAN Berdasarkan Berdasarkan tugasan yang diberikan dalam pengajaran mikro,

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL, TANJONG TUALANG, PERAK MINIT MESYUARAT POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013

SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL, TANJONG TUALANG, PERAK MINIT MESYUARAT POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 MINIT MESYUARAT POST-MORTEM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013 TARIKH : 17 Jun 2013 HARI MASA TEMPAT : Isnin : 1:30 tengahari SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL, 31800 TANJONG TUALANG, PERAK KOD SEKOLAH : Bilik

Lebih terperinci

BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS

BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS BAB 4 DAPATAN KAJIAN DAN ANALISIS 4.0 Pendahuluan Penyelidikan ini merupakan kajian berbentuk eksperimen terhadap mutu dan pencapaian asas al- Quran terhadap pelajar-pelajar Asas Kemahiran Tilawah al-quran

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM

KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM JPA(S)K.256/6/27 KLT.2 ( 32 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2009 BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KHAS BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat Pekeliling

Lebih terperinci

Keseluruhan kaedah pengajaran BM murid-murid pekak telah memberi gambaran yang

Keseluruhan kaedah pengajaran BM murid-murid pekak telah memberi gambaran yang BAB 5 KESIMPULAN 5.1 Pendahuluan Keseluruhan kaedah pengajaran BM murid-murid pekak telah memberi gambaran yang jelas betapa pentingnya kaedah pengajaran bahasa kepada murid-murid pekak bagi mendidik murid-murid

Lebih terperinci

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI

10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI 10.0 RUMUSAN DAN REFLEKSI Dapatan kajian ini telah menunjukkan teknik ENIS dapat membantu murid menguasai kemahiran sifir 2-5. Selepas penyelidikan tindakan ini, murid melahirkan perasaan yakin dan seronok

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Kesusasteraan Melayu

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. bertentangan dalam arena bacaan al-quran, bahkan in menambahkan lagi khazanah kaedah

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. bertentangan dalam arena bacaan al-quran, bahkan in menambahkan lagi khazanah kaedah BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Teknik Al-Baghdadi merupakan satu pembaharuan dalam usaha membenteras buta al- Quran melalui pendekatan kata kunci sebagai titian ingatan. Kemunculan metod ini

Lebih terperinci

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak

Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit. Abstrak 39 Penggunaan Kata Hubung dalam Penulisan Melalui Pengajaran secara Eksplisit Melati Hallel melati_hallel@moe.edu.sg Noor Aisyah Buang noor_aisya_buang@moe.edu.sg Sekolah Rendah Si Ling Abstrak Dua isu

Lebih terperinci

NAMA PELAJAR : SITI NUR HASINAH BINTI HUSSIAN NO MATRIK : P79063 TAJUK: STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA OLEH PELAJAR CEMERLANG PENSYARAH:

NAMA PELAJAR : SITI NUR HASINAH BINTI HUSSIAN NO MATRIK : P79063 TAJUK: STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA OLEH PELAJAR CEMERLANG PENSYARAH: NAMA PELAJAR : SITI NUR HASINAH BINTI HUSSIAN NO MATRIK : P79063 TAJUK: STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA OLEH PELAJAR CEMERLANG PENSYARAH: PROF DR. MOHAMED AMIN BIN EMBI 1.0 PENDAHULUAN Malaysia merupakan

Lebih terperinci

PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN

PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN PERANCANGAN MENGAJAR HARIAN SEKOLAH MENENGAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN KEPELBAGAIAN SUMBER DAN BAHAN OLEH : NUR ALIA ASYURA BINTI HARUN & KUMPULAN KAEDAH MENGAJAR BM 1 PERKARA Modul Tatabahasa Tema/Tajuk

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian

Rancangan Pengajaran Harian Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Merah Bil. Murid : 37 orang Tema : Patriotisme Tajuk : Sumbangan tokoh-tokoh negara Tarikh : 9 Ogos 2008 Masa : (60 minit) Objektif

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah perumahan yang masih wujud sehingga kini. Ia merupakan projek perumahan di mana kerja pembinaan atau

Lebih terperinci

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak

Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif. Abstrak 19 Perluasan Kosa Kata Melalui Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan dalam Penulisan Deskriptif Zulkifli Khamis zulkifli_b_khamis@moe.edu.sg Noor Aisyah Ahmad Sharif noor_aisyah_ahmad_sharif@moe.edu.sg Sekolah

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: Sekolah. Nama Pegawai Yang Dinilai. No. Kad Pengenalan. Mata Pelajaran Diajar

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: Sekolah. Nama Pegawai Yang Dinilai. No. Kad Pengenalan. Mata Pelajaran Diajar KATEGORI 1a BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU TAHUN: Sekolah Nama Pegawai Yang Dinilai No. Kad Pengenalan Gred Penyandang Mata Pelajaran Diajar Gred Yang Dipohon : : : : 29 / 41 (Sila bulatkan

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi

BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN. Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi BAB LIMA: RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan: Di dalam bab ini, penyelidik merumuskan dapatan kajian yang dihuraikan menerusi bab sebelum ini mengikut aspek yang ditimbulkan dalam persoalan kajian serta

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Intelek Bilangan Murid : 41 orang Tema : Kesihatan Asas Kesejahteraan Tajuk : Kesihatan Diri Tarikh : 28 Mac 2012 Masa : 60

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tarikh / Hari : 11.3.2015/Rabu Tahun : 4 Bijak Bil. Murid : 26 orang Masa : 7.40-8.10 pagi Tema : Sentiasa Selamat Tajuk

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN NORDIN TAHIR IPIP

PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN NORDIN TAHIR IPIP PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN NORDIN TAHIR IPIP KONSEP PENGUJIAN satu prosedur yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang terhadap pembelajarannya. R.M Gagne : The Condition of Learning

Lebih terperinci

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBAHASA PELAJAR: SATU KAJIAN TINJAUAN TERHADAP PELAJAR IPTA Siti Nurul Jannah Fital 1, Mohamad Zaki Abdul Halim 2, Suhaidah Said 3 Universiti Malaysia

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. memberikan impak positif dan sumbangan kepada dunia pendidikan iaitu untuk

BAB 1 PENGENALAN. memberikan impak positif dan sumbangan kepada dunia pendidikan iaitu untuk BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Secara realitinya, telah banyak inovasi diperkenalkan memandangkan ledakan teknologi yang semakin pesat dalam dunia pendidikan pada masa kini. Hal ini sekaligus telah memberikan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) CALON SEKOLAH KERAJAAN CALON SEKOLAH SWASTA Calon Sekolah Swasta : Sekolah Swasta Yang Berdaftar Dengan KPM Sekolah Swasta Yang Tidak Berdaftar Dengan KPM Tetapi Mengikuti

Lebih terperinci

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN

BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN BAB 5 : RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Setelah menjalankan kajian secara menyeluruh terhadap teknik dan kaedah muhawarah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kapar Indah, Sekolah Kebangsaan Meru dan Sekolah

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPH) 1. Menyenaraikan 5 jenis peribahasa. 3. Mendapat sekurang-kurangnya 5 peribahasa dan maksudnya.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPH) 1. Menyenaraikan 5 jenis peribahasa. 3. Mendapat sekurang-kurangnya 5 peribahasa dan maksudnya. RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPH) Subjek: Bahasa Melayu Tingkatan/Tahun: Tingkatan 2 Bilangan murid: Masa: Tajuk: Kemahiran/tajuk kecil: Standard Pembelajaran: 12 orang 9.00 pagi 10.00

Lebih terperinci

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR

BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Pengenalan BAGAIMANA MENJADI SEORANG PELAJAR Kehidupan dikampus adalah menyeronokkan; tetapi ianya juga penuh dengan suasana persaingan. Pendidikan yang kamu diperolehi disitu, dan sikap yang terbentuk,

Lebih terperinci

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS)

MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) MENINGKATKAN AMALAN KESELAMATAN DALAM BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) MELALUI KONSEP REA (RISKS, EFFECTS, & ACTS) HAISA BINTI OSMAN 1 & MOHD NOOR BIN HASHIM 2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional,

Lebih terperinci

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN

MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN MODUL UMUM 2: PENDEKATAN PROSES DALAM PENGURUSAN Pendahuluan Modul ini merupakan asas kepada kerja buat setiap individu dalam organisasi yang ingin memastikan hasil kerja yang dilakukannya berimpak besar.

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK

OH, ITUNYA DARAB! Oleh. Chai Mei Ling ABSTRAK OH, ITUNYA DARAB! Oleh Chai Mei Ling ABSTRAK Kajian ini bertujuan membantu Liu menguasai kemahiran mendarab. Dalam kajian ini, teknik yang digunakan untuk membantu Liu menguasai kemahiran mendarab adalah

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T

KESIMPULAN DAN CADANGAN. banyak oleh Allah S.W.T. Disebabkan tawaran yang terlalu istimewa daripada Allah S.W.T KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan Membaca al-quran dengan betul dan fasih merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam 284. Membacanya sahaja sudah dikira satu ibadat dan diberikan ganjaran pahala

Lebih terperinci

GPS NO PERKARA BIL % 1 LAYAK dapat sijil (LULUS) TIDAK LAYAK dapat sijil (GAGAL)

GPS NO PERKARA BIL % 1 LAYAK dapat sijil (LULUS) TIDAK LAYAK dapat sijil (GAGAL) GPS 5.57 NO PERKARA BIL % 1 LAYAK dapat sijil (LULUS) 201 77.61 2 TIDAK LAYAK dapat sijil (GAGAL) 58 22.39 3 Calon Tidak Hadir SEMUA mata pelajaran JUMLAH CALON AMBIL 259 100.0 3 NO PERKARA BIL % 4 Calon

Lebih terperinci

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS BACAAN MENGGUNAKAN MODEL JARI JEMARIKU MENARI. Pn Mazirah bt Abul Malik. Sekolah Kebangsaan Tanah Merah,

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS BACAAN MENGGUNAKAN MODEL JARI JEMARIKU MENARI. Pn Mazirah bt Abul Malik. Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS BACAAN MENGGUNAKAN MODEL JARI JEMARIKU MENARI. Pn Mazirah bt Abul Malik Sekolah Kebangsaan Tanah Merah, 06700 Pendang, Kedah. ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan

Lebih terperinci

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar

Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Meningkatkan Keupayaan Menulis Karangan Sepanjang Sekurang-kurangnya 350 Patah Perkataan Dalam Masa Yang Ditetapkan Menggunakan Kaedah Salin dan Jalin. Noor Aainah Hj.Ag.Jaafar Abstrak Kajian Tindakan

Lebih terperinci

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG PERSEPSI PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG Prof. Madya Dr. Azizi Hj.

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat. Berdasarkan dari dapatan kedua-dua bahagian di atas, jelas menunjukkan bahawa secara keseluruhannya pelajar tidak mampu menterjemah perkataan Arab berimbuhan berdasarkan frasa / ayat dan juga rangkap ayat.

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4)

Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Kertas 4 (922/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus (Kerja Projek) Kesusasteraan

Lebih terperinci

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34

INSTRUMEN HADIS. Gerak Kerja - Dua Hadis pilihan pelajar. Pilihan Hadis 31-34 INSTRUMEN HADIS BIL PERKARA 1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis - Ujian Objektif (10 Soalan) - Ujian Subjektif 2 Jenis Item Item Subjektif - Item Respon Terhad - Item Respon Terbuka - Item struktur KETERANGAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK

LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK LAMPIRAN A: BORANG SOAL SELIDIK FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA 2011/2012 BORANG SOAL SELIDIK Semua data yang diperolehi adalah sulit dan akan digunakan untuk tujuan penyediaan disertasi

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3 Mata pelajaran : Pendidikan Islam Kelas : 3 Inovatif Tarikh / Hari : 6 Jamadil Awal 1436 /25 Februari 2015/Rabu Masa : ( 8.10 9.10 pagi ) 60 minit

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)MULAI TAHUN 2016

SOALAN-SOALAN LAZIM UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)MULAI TAHUN 2016 SOALAN-SOALAN LAZIM UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)MULAI TAHUN 2016 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2016 KANDUNGAN PERKARA HALAMAN 1. Dasar Pelaksanaan UPSR 3 2. Format Instrumen

Lebih terperinci

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN BAB V DAPATAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini memaparkan ringkasan kajian secara menyeluruh yang merangkumi tujuan, kerangka teoretikal kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, instrument

Lebih terperinci