Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download ""

Transkripsi

1

2 TAKLIMAT AKNC 2018 Tempat: Dewan Seminar Melati Perak, Kolej Melati, UiTM Shah Alam

3 3 FINALIS AKNC 2017

4 4 PROSES DAN JADUAL AKTIVITI AKNC 2018

5 5 PROSES PENGANUGERAHAN

6 6 KALENDAR AKTIVITI AKNC 2018 AKTIVITI TARIKH Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan AKNC 20 Februari 2018 Taklimat & Latihan Penulisan Laporan AKNC 2018 (UiTM Cawangan) 4 April 2018 Taklimat & Latihan Penulisan Laporan AKNC 2018 (Fakulti) 9 April 2018 Taklimat & Latihan Penulisan Laporan AKNC 2018 (Jab./Bhg./Unit/Inst.) 11 April 2018 Serahan Laporan AKNC Ogos 2018 Latihan Penilai & Sesi Penilaian AKNC September 2018 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan AKNC 8 9 Oktober 2018 Pengumuman Senarai Finalis 24 Oktober 2018 Pembentangan Akhir AKNC 14 November 2018 Majlis Kemuncak Bulan Inovasi (Pengumuman Pemenang AKNC 2018) Cadangan: 13 Disember 2018

7 7 BIDANG TUMPUAN AKNC Pengajaran dan Pembelajaran 2. Penyelidikan, Penerbitan dan Pengkomersilan 3. Jaringan Industri dan Keusahawanan 4. Jaringan Alumni, Komuniti dan Kesukarelawanan 5. Penyampaian Perkhidmatan 6. Pengurusan dan Pembangunan Staf 7. Pengurusan dan Pembangunan Pelajar 8. Pengurusan Kewangan 9. Pengurusan Fasiliti dan Teknologi

8 8 PEMILIHAN BIDANG TUMPUAN

9 9 KRITERIA AKNC 2018

10 10 KRITERIA PENDIDIKAN MALCOM BALDRIDGE 2011

11 11 PROFIL JABATAN Gambaran ringkas yang menceritakan tentang pengaruh utama yang menentukan cara operasi serta cabaran utama yang dihadapi oleh jabatan. 1. HURAIAN JABATAN Apakah ciri-ciri utama jabatan anda? a) Persekitaran Jabatan i. Bidang tumpuan pilihan ii. Nilai & Etika Jabatan iii. Profil Sumber Manusia iv. Aset v. Keperluan Perundangan b) Pertalian Hubungan Jabatan i. Struktur Jabatan ii. Pelanggan iii. Pembekal & Rakan Kongsi

12 12 PROFIL JABATAN 2. TAHAP KEDUDUKAN JABATAN Tahap kedudukan strategik bidang tumpuan pilihan jabatan anda? Huraian mengenai persekitaran persaingan, cabaran-cabaran strategik utama dan kelebihan- kelebihan, serta sistem penambahbaikan prestasi bagi bidang tumpuan pilihan jabatan anda.. a) Persekitaran Persaingan i. Kedudukan Kompetitif ii. Perubahan yang Mempengaruhi Kedudukan Kompetitif Jabatan iii. Data Perbandingan b) Konteks Strategik c) Sistem Penambahbaikan Prestasi

13 13 KRITERIA PENILAIAN AKNC 1. Kepimpinan 2. Perancangan Strategik 3. Tumpuan Kepada Pelanggan 4. Pengukuran, Analisis dan Pengurusan Pengetahuan 5. Tumpuan Kepada Sumber Manusia 6. Tumpuan Kepada Operasi 7. Hasil

14 14 AGIHAN MASA 7.Penulisan akhir 10% 1.Penetapan Skop 20% 2.Pengumpulan bukti 15% 6.Semakan dalaman 10% 3.Analisis 15% 5.Penulisan kriteria 25% 4. Agihan kerja mengikut kriteria 5%

15 15 GARIS PANDUAN PENYERTAAN AKNC 2018

16 16 JUMLAH MUKASURAT & FORMAT PENULISAN Had maksima mukasurat : 70 ms bagi kandungan 30 ms bagi lampiran PENALTI : ms : Tolak 5 Markah > 80 ms : Tolak 10 Markah Format Penulisan Menggunakan Bahasa Melayu sahaja Penulisan berbentuk narrative Font : Arial 11 Rujuk Garis Panduan AKNC 2018

17 17 PENYERAHAN LAPORAN Mengikut tarikh yang ditetapkan 28 Ogos 2018 (Selasa) 1 Salinan e-book dan 3 Salinan bercetak (Comb Binding; double sided; black & white/color) PENALTI : <= 7 hari : Tolak 5 Markah > 7 hari : Tolak 10 Markah (Tarikh Akhir Penerimaan: 18 Septemper 2018) Nota: Latihan Penilai & Sesi Penilaian AKNC (24 27 Sept 2018)

18 18 RUBRIK PEMARKAHAN PEMARKAHAN AKNC 2018

19 19 PENILAIAN AKNC MARKAH LAPORAN 65% MARKAH PEMBENTANGAN AKHIR 30% MAKLUM BALAS PELAJAR & STAF 5% KESELURUHAN 100%

20 20 RUBRIK PEMARKAHAN KRITERIA PROSES RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA PROSES PENDEKATAN (APPROACH) (40%) Perancangan (Plan) Perancangan Perancangan Perancangan mengambilkira elemen mengambilkira elemen berdasarkan kepada penilaian dan inovasi dan perkongsian data dan maklumat penambahbaikan pengetahuan Perancangan disediakan Perancangan disediakan dengan pendekatan sistematik PERLUASAN (DEPLOYMENT) (20%) Pelaksanaan (DO) Pemantauan (CHECK) Dalam proses pelaksanaan Pemantauan dilaksanakan di peringkat awal (ada mekanisma) Pelaksanaan peringkat PTJ sahaja Pemantauan dilaksanakan dengan pelbagai mekanisma/ instrumen Pelaksanaan meluas kepada PTJ lain Mekanisma pemantauan digunakan dengan berkesan (pengumpulan dan analisa data) Pelaksanaan keseluruhan UiTM Hasil pemantauan digunakan untuk kajisemula pengurusan Pelaksanaan peringkat luaran UiTM Hasil pemantauan digunakan untuk kajisemula pengurusan menghasilkan inovasi yang menambahbaik prestasi PEMBELAJARAN (LEARNING) (30%) Pengurusan Risiko (ACT) Mengenalpasti risiko Mengenalpasti punca risiko Merancang kawalan risiko Merancang tindakan pencegahan Melaksanakan tindakan pencegahan Kajian Semula (ACT) Data dan maklumat dikumpul Data dan maklumat dianalisa Kepuasan hasil penganalisaan diambil tindakan dengan efisyen dan efektif Tindakan hasil penganalisaan yang diambil dikongsi kepada warga jabatan Penambahbaikan yang menghasilkan inovasi menambahbaik prestasi organisasi keseluruhan INTEGRASI (INTEGRATION) (10%) Amalan atau pembudayaan Peringkat bahagian/unit dalam PTJ Keseluruhan PTJ Luar PTJ Peringkat Malaysia Peringkat Antarabangsa

21 21 RUBRIK PEMARKAHAN KRITERIA HASIL TAHAP (Level) (30%) RUBRIK PEMARKAHAN BAGI KRITERIA HASIL Ada hasil pencapaian dilaporkan. Sebahagian hasil pencapaian mencapai sasaran. Semua hasil pencapaian mencapai sasaran. Sebahagian hasil pencapaian melebihi sasaran. Semua hasil pencapaian melebihi sasaran. TREN (Trend) (40%) Ada data tren yang dilaporkan atau kebanyakkan tren yang dilaporkan menunjukkan pencapaian menurun. Ada data tren positif dan menunjukkan hasil dibawah sasaran. Ada data tren positif dan menunjukkan hasil mencapai sasaran. Ada data tren positif dan menunjukkan hasil mencapai sasaran tetapi dibawah "best in class". Ada data tren positif dan menunjukkan hasil sama atau melebihi "best in class". PERBANDINGAN/ TANDA ARAS (Comparison/Benchmark) (20%) Terdapat bukti diperingkat awal usaha mendapatkan maklumat perbandingan. Beberapa ukuran dibuat perbandingan. Semua ukuran dibuat perbandingan. Perbandingan antara organisasi didalam negara. Perbandingan antara organisasi diluar negara. KEPENTINGAN (Importance) (10%) Hasil pencapaian memberi impak dalam jabatan Hasil pencapaian memberi impak merentas jabatan Hasil pencapaian memberi impak kepada UiTM secara menyeluruh Hasil pencapaian memberi impak di peringkat nasional Hasil pencapaian memberi impak di peringkat antarabangsa

22 22 PEMARKAHAN KRITERIA AKNC KRITERIA Kepimpinan Perancangan Strategik Tumpuan Kepada Pelanggan Pengukuran, Analisis & Pengurusan Pengetahuan Tumpuan Kepada Sumber Manusia Tumpuan Kepada Operasi Hasil JUMLAH MARKAH 120 Markah 85 Markah 85 Markah 90 Markah 85 Markah 85 Markah 450 Markah 1000 Markah

23 23 MAKLUM BALAS PELAJAR 1.Kepimpinan Fakulti/Kampus/Bahagian/Unit i. Mengamalkan sikap dan carakerja yang beretika & profesional ii. Mengalakkkan perbincangan dan komunikasi dua hala iii. Memfokuskan usaha terhadap peningkatan nilai pembelajaran 2. Perancangan Strategik i. Melibatkan pelajar dalam menyediakan perancangan strategik ii. Memaklumkan hasil perancangan strategik kepada pelajar iii. Mempunyai sistem penyampaian maklumat berkaitan dengan status perlaksanaan perancangan strategik 3. Penumpuan Terhadap Pasaran Dan Khidmat Pelanggan i. Mengenalpasti tahap kepuasan pelajar ii. Menggunapakai kaedah pemerhatian dari pelbagai pihak dalam menentukan keperluan utama pelajar iii. Mengambil kira maklumbalas dari alumni,pelajar,staf,stakeholder, dan pihak-pihak berkepentingan dalam menentukan keperluan utama perkhidmatan

24 24 MAKLUM BALAS PELAJAR 4. Pengukuran, Analisa & Pengurusan Maklumat i. Memudahkan penyampaian maklumat dari staf ke pelajar. ii. Menggunakan sistem penyebaran maklumat yang berkesan iii. Memastikan data dan maklumat yang tepat disampaikan kepada pelajar 5. Penumpuan Terhadap Staf i. Melaksanakan pengukuran keberkesanan programprogram latihan pelajar ii. Mengenalpasti faktorfaktor yang memberi kepuasan dan motivasi pelajar iii. Sistem keperluan penilaian yang menyumbang kepada peningkatan prestasi pelajar 6. Pengurusan Proses i. Memaklumkan kepada pelajar proses-proses utama yang berkaitan dengan pembelajaran pelajar ii. Memastikan proses-proses utama memenuhi kehendak pelajar iii. Memastikan proses- proses pengurusan menjawab kepada keperluan pembangunan dan kesejahteraan pelajar

25 25 MAKLUM BALAS PELAJAR 7. Hasil Pencapaian Fakulti/Kampus i. Mengenalpasti tren kepuasan pelajar ii. Mengenalpasti tren pelbagai prestasi pelajar iii. Memantau keberkesanan program latihan dan pembangunan pelajar 8. Inovasi i. Menghasilkan inovasi yang berjaya meningkatkan perkhidmatan ii. Mengguna inisiatif tersendiri dalam penyampaian perkhidmatan kepada pelajar iii. Menggalakkan pelajar menghasilkan inovasi dan inisiatif baru dalam peningkatan pembelajaran

26 26 MAKLUM BALAS STAF 1. Kepimpinan Fakulti/Kampus/Bahagian/Unit i. Mengalakkkan komunikasi dua hala antara pengurusan dan staf ii. Memfokuskan usaha terhadap peningkatan nilai kerja dalam pencapaian dan penghasilan perkhidmatan iii. Menjelaskan nilai-nilai pengurusan yang diamalkan di PTJ kepada anda 2. Perancangan Strategik i. Mengukur pencapaian setiap pelan tindakan yang dirancang ii. Mengambil tindakan sesuai bagi pelaksanaan perancangan strategik yang memerlukan perubahan iii. Sistem pengukuran mampu menilai status pelaksanaan perancangan strategik 3. Penumpuan Terhadap Pasaran dan Khidmat Pelanggan (PTJ) i. Mengambilkira maklumbalas dari pelajar, staf, alumni, stakeholder dan pihak-pihak berkepentingan dalam menentukan keperluan utama perkhidmatan ii. Menyediakan saluran penyampaian maklumbalas kepada pelanggan (pelajar, staf, stakeholder dan lain-lain) iii. Membina hubungan yang mesra pelanggan (pelajar, staf dan stakeholder)

27 27 MAKLUM BALAS STAF 4. Pengukuran, Analisis Dan Pengurusan (PTJ) i. Memudahkan penyampaian maklumat kepada semua pihak ii. Menggunakan sistem penyebaran maklumat yang berkesan iii. Menggunakan maklumat dan data untuk menilai semula dan menambahbaik prestasi 5. Pembangunan Sumber Manusia (Staf) PTJ i. Membudayakan suasana kerja yang berasaskan perkongsian idea ii. Menekankan keberkesanan komunikasi dan perkongsian kemahiran antara unit iii. Mengenalpasti tahap kepuasan staf dan motivasi yang diperlukan 6. Pengurusan Proses i. Memastikan proses-proses memenuhi keperluan pembangunan dan ksejahteraan staf ii. Mendapatkan maklumbalas dari stakeholder untuk menentukan proses-proses berkaitan pengajaran dan pembelajaran iii. Mengoptimakan kos yang terlibat semasa mengukur pencapaian proses sokongan

28 28 MAKLUM BALAS STAF 7. Hasil Pencapaian (PTJ) i. Mengenalpasti tren prestasi staf ii. Mengenalpasti tahap dan tren proses-proses kerja utama iii. Menentukan hasil pencapaian perancangan strategik 8. Inovasi i. Menghasilkan inovasi utama di peringkat kebangsaan ii. Menghasilkan inovasi utama yang berjaya meningkatkan perkhidmatan di organisasi iii. Menggalakkan staf menghasilkan inovasi dan inisiatif baru

29 29 HADIAH AKNC 2018

30 30 HADIAH AKNC RM 83, RM 84,500.00

31 31 SOALAN

32 Terima Kasih Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA) Universiti Teknologi MARA Blok A, Aras 5, Bangunan Akademik 2, Shah Alam, Selangor Tel: /5711/5703/5713/5732 Faks: /5722 Laman Web: Emel: Like and Follow us :

TAKLIMAT AKNC Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017

TAKLIMAT AKNC Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017 TAKLIMAT AKNC 2017 Auditorium PTAR 2 Aras Bawah Perpustakaan Tun Abdul Razak 2 UiTM Shah Alam 5 Mac 2017 1 ATURCARA MASA AKTIVITI 0900 Pendaftaran dan Minum Pagi 0930 Ucapan Aluan Penolong Naib Canselor

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2019

GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2019 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2019 1. PENYERTAAN Penyertaan ini terbuka kepada semua PTJ Universiti Teknologi MARA seluruh Malaysia, yang dibahagikan

Lebih terperinci

MAKLUMAT PERUBAHAN AKNC 2016 MEI 2016

MAKLUMAT PERUBAHAN AKNC 2016 MEI 2016 MAKLUMAT PERUBAHAN AKNC 2016 MEI 2016 AKTIVITI UTAMA AKNC 2016 *** *** Tertakluk kepada perubahan AKNC 2016 2 PENAMBAHBAIKAN/PERUBAHAN AKNC 2016 Penilaian Laporan AKNC Skop pelaporan Kriteria & Pemarkahan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2018

GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2018 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2018 1. PENYERTAAN Penyertaan ini terbuka kepada semua PTJ Universiti Teknologi MARA seluruh Malaysia, yang dibahagikan

Lebih terperinci

Profil Jabatan : Persekitaran, Pertalian Hubungan dan Tahap Kedudukan Strategik

Profil Jabatan : Persekitaran, Pertalian Hubungan dan Tahap Kedudukan Strategik KRITERIA AKNC 2019 Setiap penyertaan mengandungi tiga (3) bahagian: i - Profil Jabatan ii - Kriteria 1 hingga 6 iii- Kriteria 7 Bahagian 1: Profil Jabatan Profil Jabatan merupakan gambaran ringkas yang

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2017

GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2017 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA AKNC 2017 1.0 PENYERTAAN Penyertaan ini terbuka kepada semua Pusat Tanggung Jawab (PTJ) Universiti Teknologi MARA seluruh

Lebih terperinci

ReQA Rector s Quality Award. ReQA. Unit Pengurusan Kualiti UiTM Kedah

ReQA Rector s Quality Award. ReQA. Unit Pengurusan Kualiti UiTM Kedah Pengenalan () UiTM Kedah 2018 adalah satu inisiatif Unit Pengurusan Kualiti Kedah dalam mempertingkatkan mutu penghasilan laporan tahunan Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) UiTM. Pengenalan adalah satu

Lebih terperinci

BENGKEL PENULISAN LAPORAN AKNC 2019

BENGKEL PENULISAN LAPORAN AKNC 2019 BENGKEL PENULISAN LAPORAN AKNC 2019 8 DAN 9 APRIL 2019 DEWAN MAWAR KASIH UiTM SHAH ALAM AKNC 2 KERANGKA KRITERIA KECEMERLANGAN AKNC 2019 Sources : Baldridge Model 3 BIDANG TUMPUAN 2019 1. Pengajaran &

Lebih terperinci

KRITERIA AKNC 2017 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011

KRITERIA AKNC 2017 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011 Berdasarkan Kriteria Pendidikan Malcolm Baldridge 2011 Profil Jabatan hendaklah ditulis terlebih dahulu. a) merupakan titik permulaan yang sangat sesuai untuk tujuan penilaian kendiri; b) membantu sesebuah

Lebih terperinci

www.inqka.uitm.edu.my PENILAIAN PROJEK KIK UiTM V3.0 Anjuran: Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA) Hakcipta InQKA 3 Kriteria dan Sub Kriteria 7 Kriteria 23 Sub Kriteria Likert Scale 4 I. PENGENALAN

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN LAMPIRAN 1 GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN GARIS PANDUAN PENILAIAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Anugerah Inovasi Perkhidmatan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Naib Canselor

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Naib Canselor UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Naib Canselor ANUGERAH INOVASI NAIB CANSELOR I. PENGENALAN Anugerah ini memberikan pengiktirafan kepada warga Fakulti/Pusat/Institut/Bahagian/Unit UKM dengan

Lebih terperinci

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT)

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Kandungan 2 A. Tujuan Garis Panduan 3 B. Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat

Lebih terperinci

INTEVENSI INOVASI PDCA

INTEVENSI INOVASI PDCA INTEVENSI INOVASI PDCA Anjuran: Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA) Hakcipta InQKA Jun 2018, InQKA UiTM 2 Objektif Sesi Di akhir sesi ini, peserta akan mengetahui ; kaedah penyelesaian masalah

Lebih terperinci

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN UPM 2019

ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN UPM 2019 GARIS PANDUAN PERMOHONAN MENYERTAI PERTANDINGAN ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN UPM 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PENGHARGAAN UCTC 2015 1. Latar Belakang Mesyuarat Pengurusan Sektor Pengajian Tinggi Bil. 11/2014 bertarikh 7 Julai 2014 telah bersetuju untuk mengadakan Higher Education

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada organisasi dalam UTM untuk menyertai Anugerah Kualiti Perkhidmatan AKP. Panduan ini menggariskan tatacara penyertaan, format laporan dan kriteria

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena

Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena Taklimat Kriteria untuk Komponen 2 -Transformasi (Sub-Komponen Jaringan Komuniti) Bagi Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena Majlis HKIP 2017 13 April 2017 Peneraju: Pn. Siti Rozana

Lebih terperinci

Kandungan. Permulaan Mekanisme Pengurusan Risiko Universiti Pencegahan Kesiapsiagaan

Kandungan. Permulaan Mekanisme Pengurusan Risiko Universiti Pencegahan Kesiapsiagaan Company LOGO Bengkel Kemaskini Daftar Risiko PTJ UiTM Cawangan Kelantan HRD (A) 2 April 2017 Oleh: Zuraini Jusoh Penyelaras Pengurusan Risiko UiTM Cawangan Terengganu Kandungan Permulaan Mekanisme Pengurusan

Lebih terperinci

POLISI E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

POLISI E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA POLISI E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dokumen ini disediakan bagi memperihal polisi e-pembelajaran Universiti Putra Malaysia (UPM) sebagai panduan dalam pelaksanaan pengintegrasian

Lebih terperinci

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR

ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR HARI KUALITI & INOVASI UMP ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR (AKNC) 1.0 LATAR BELAKANG Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.(P).06

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.(P).06 PENGURUSAN Muka Surat : 1/8 PENGURUSAN PK.UiTM.(P).06 PENGURUSAN Muka Surat : 2/8 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab Wakil Pengurusan atau Pengawal Dokumen untuk mengemaskini halaman ini. Pemegang

Lebih terperinci

Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik

Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik Panduan Penentuan SKT dan Penilaian Kakitangan Bukan Akademik. Secara umumnya kakitangan bukan akademik akan di bahagikan kepada lima kategori kumpulan iaitu.. Pengurusan dan Profesional Gred Utama JUSA..

Lebih terperinci

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN

1.0 TUJUAN 2.0 PENGENALAN Anugerah Kualiti Perkhidmatan 1 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada PTJ dalam UTM untuk menyertai Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP). Panduan ini menggariskan tatacara penyertaan,

Lebih terperinci

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Senat Bil. 336 bertarikh 21 Mei 2008)

DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Senat Bil. 336 bertarikh 21 Mei 2008) DASAR E-PEMBELAJARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Senat Bil. 336 bertarikh 21 Mei 2008) 1.0 Pengenalan & Justifikasi 1.1 Dokumen ini bertujuan memperihal dan memperincikan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD AZAMRI BIN KANDARI NAMA : HILMUN BINTI MOHAMED Jawatan : Ketua Jabatan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

KEMASKINI KALI KE- 30 PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU) JAM 2.30 PETANG DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA

KEMASKINI KALI KE- 30 PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU) JAM 2.30 PETANG DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA KEMASKINI 81216 MESYUARAT JAWATA NKUA SA KUALITI UPM KALI KE- 30 PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU) JAM 2.30 PETANG DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA Laporan Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan

Lebih terperinci

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001 LAMPIRAN 3 TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001 BIL MINIT PERINCIAN TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN Tindakan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada tenaga pengajar UiTM yang telah menunjukkan kesarjanaan

Lebih terperinci

9 Mei 2016 (Isnin) Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

9 Mei 2016 (Isnin) Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 9 Mei 2016 (Isnin) Peneraju : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) 1 Definisi Inovasi Objektif Syarat Penyertaan Kategori Inovasi Kriteria Inovasi Prosedur Penilaian Format Laporan Panduan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 1/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2018 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2018 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2018 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

ANUGERAH KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA & SUB KOMPONEN ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN UNTUK HKIP UPM TAHUN 2019

ANUGERAH KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA & SUB KOMPONEN ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN UNTUK HKIP UPM TAHUN 2019 ANUGERAH KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA & SUB KOMPONEN ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN UNTUK HKIP UPM TAHUN 2019 Peneraju : Pusat Jaminan Kualiti Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat

Lebih terperinci

Garis Panduan. Penambahbaikan Penilaian Prestasi (elnpt) 2018

Garis Panduan. Penambahbaikan Penilaian Prestasi (elnpt) 2018 Garis Panduan Penambahbaikan Penilaian Prestasi (elnpt) 2018 KANDUNGAN 1.0 Tujuan 1 2.0 Latar Belakang 1 3.0 Penambahbaikan Kriteria 2 3.1 Senarai Penambahbaikan 2 3.2 Pengukuran Key Amal Indicator 3 3.3

Lebih terperinci

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4)

Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan Kertas 4 (946/4) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Kerja Kursus Pengajian Perniagaan

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Amalan Berkualiti (Individu) 104 ANUGERAH AMALAN BERKUALITI (INDIVIDU) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang mempunyai

Lebih terperinci

TAKLIMAT PEMANTAPAN PENGURUSAN DOKUMENTASI ISO UPM KEPADA TPKD PP DAN TPKD PTJ

TAKLIMAT PEMANTAPAN PENGURUSAN DOKUMENTASI ISO UPM KEPADA TPKD PP DAN TPKD PTJ TAKLIMAT PEMANTAPAN PENGURUSAN DOKUMENTASI ISO UPM KEPADA TPKD PP DAN TPKD PTJ 25 Januari 2019 (Jumaat), 9.30 Pagi Mini Auditorium 2, Bangunan Pejabat TNCPI, UPM TUJUAN TAKLIMAT Perkongsian berhubung pengurusan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2014 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH i. Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada pensyarah yang mempunyai pengalaman minimum dalam pengajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan

BAHAGIAN EMPAT. Taksiran Prestasi dan Keberkesanan BAHAGIAN EMPAT Taksiran Prestasi dan Keberkesanan PENGENALAN AOB telah meluluskan kerangka kerja strategik baharu yang merangkumi prospek tiga tahun pasaran dan landskap pengawalseliaan. Kerangka kerja

Lebih terperinci

Mesyuarat JPWM Ke-4 Bil.1/2019

Mesyuarat JPWM Ke-4 Bil.1/2019 Mesyuarat JPWM Ke-4 Bil.1/2019 Dewan Senat Aras 4, Bangunan Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin 19 Jun 2019 2 Analisis UiTM Kajian Kepuasan Hati Pengguna Laman Web Perbandingan data dari 2016 2018 Tahap kepuasan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP)

GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) GARIS PANDUAN DANA IMPAK PERDANA (DIP) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 02 03 01/10/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH9 0 60 6 70 70 7 KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/01/2015 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 7 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN. 3.1 Inovasi hendaklah hasil idea yang dicetuskan oleh Fakulti/Institut/Pusat Kecemerlangan/Unit/Jabatan/Staf Universiti Putra Malaysia;

GARIS PANDUAN. 3.1 Inovasi hendaklah hasil idea yang dicetuskan oleh Fakulti/Institut/Pusat Kecemerlangan/Unit/Jabatan/Staf Universiti Putra Malaysia; GARIS PANDUAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk membantu Pusat Tanggungjawab (PTJ)/ Individu membuat permohonan untuk menyertai Pertandingan Anugerah Inovasi dan hanya diguna pakai di Universiti

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang

Pengenalan 2. Visi Misi Objektif 3. Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA 1 ISI KANDUNGAN Pengenalan 2 Visi Misi Objektif 3 Strategi- Strategi Utama Pelan Strategik Sumber Manusia Universiti Malaysia Pahang 2013-2015 4 Strategi Utama 1 : Sisitem

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32

M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 M E S Y U A R AT J A W ATA N K U A S A K U A L I T I U P M KALI KE- 32 PADA 12 APRIL 2017 (RABU) JAM 9.00 PAGI DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1, BANGUNAN CANSELORI PUTRA JK KUALITI UPM P U S A T P E N G U R U

Lebih terperinci

PENYERTAAN BERKUMPULAN (PUSAT TANGGUNGJAWAB) INDIVIDU

PENYERTAAN BERKUMPULAN (PUSAT TANGGUNGJAWAB) INDIVIDU PENYERTAAN BERKUMPULAN (PUSAT TANGGUNGJAWAB) INDIVIDU ISTILAH INOVASI SECARA KONSEPTUAL Inovasi adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan

Lebih terperinci

OVERVIEW PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM

OVERVIEW PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM OVERVIEW PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM KANDUNGAN 1 PUNCA KUASA 6 PENETAPAN KONTEKS 2 LATAR BELAKANG 7 PENILAIAN RISIKO 3 OBJEKTIF PENGURUSAN RISIKO 8 PENETAPAN STRATEGI KAWALAN RISIKO 4 KOMPONEN MANUAL

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-37

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-37 AGENDA 3.0 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-37 BIL MINIT AGENDA TINDAKAN STATUS PELAKSANAAN 1. Minit 37.2 Perkara-perkara Berbangkit (a) Minit

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISEDIAKAN OLEH JABATAN ARKIB UNIVERSITI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK KANDUNGAN Muka Surat 1.0

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 2/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB NAMA PTJ : Penyelidikan, Jaringan dan Industri Nama Ketua Pusat Tanggungjawab (Dekan/Rektor/Ketua Jabatan/Pengarah) : Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan dan Jaringan

Lebih terperinci

TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN NOVEMBER 2014

TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN NOVEMBER 2014 TEKS UCAPAN ALUAN PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SAMBUTAN HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2014 6 NOVEMBER 2014 DEWAN BESAR, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

KRITERIA ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (KATEGORI KEPIMPINAN)

KRITERIA ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2014 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (KATEGORI KEPIMPINAN) ANUGERAH YANG DIPERTANDINGKAN KRITERIA ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 2014 21 Anugerah akan dipertandingkan dengan 11 anugerah di bawah kategori kepimpinan, 9 anugerah di bawah kategori kesukarelawanan

Lebih terperinci

.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015

.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015 1 PENGEKALAN TERIMA KASIH 3 PENSIJILAN DAN TAHNIAH! ISO UPM.to all of us!! BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015 2 Pensijilan kini TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN SATU PENSIJILAN ISO 9001 MULAI TAHUN

Lebih terperinci

BORANG ANUGERAH TOKOH STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2016/2017

BORANG ANUGERAH TOKOH STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2016/2017 FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG ANUGERAH TOKOH STAF BUKAN AKADEMIK TAHUN 2016/2017 MAKLUMAT CALON NAMA JAWATAN DAN GRED BAHAGIAN/JABATAN/ INSTITUSI PRESTASI 2016/2017

Lebih terperinci

Bahagian. Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan

Bahagian. Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan Bahagian Penaksiran Prestasi dan Keberkesanan 3 LAPORAN TAHUNAN2015 PENAKSIRAN PRESTASI DAN KEBERKESANAN Rangka kerja strategik AOB merangkumkan prospek tiga tahun (2013 2016) bagi pasaran dan landskap

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA PERLAKSANAAN LATIHAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : ABDUL RASHID BIN TALIB Jawatan : Ketua Unit Perhubungan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

MKSP LAMPIRAN 11 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAMPIRAN 11

MKSP LAMPIRAN 11 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAMPIRAN 11 AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala

Lebih terperinci

AGENDA 8.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

AGENDA 8.2: STATUS TINDAKAN PEMBETULAN 1. TUJUAN Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklum dan mendapatkan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) berkaitan laporan status tindakan pembetulan

Lebih terperinci

ANUGERAH KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA

ANUGERAH KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA ANUGERAH KUALITI PERSEKITARAN TEMPAT KERJA SEMPENA HARI KUALITI DAN INOVASI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2017 1.0 LATAR BELAKANG Anugerah Amalan 5S mula diperkenalkan pada Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perhidmatan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA BENGKEL, MAKMAL SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD ARIFFIN BIN AMAN Jawatan : Timbalan Pengarah (SA) Tarikh

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA PADANAN KOLABORASI

GARIS PANDUAN DANA PADANAN KOLABORASI GARIS PANDUAN DANA PADANAN KOLABORASI No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/05/2014 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN 3 (KEPUTUSAN)

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1.0 LATAR BELAKANG 1.1 Rekod UiTM adalah sumber maklumat dan pengetahuan yang sangat penting bagi

Lebih terperinci

TAKLIMAT ISO 9001:2008 (BAB DALAM P&P) PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN 2015

TAKLIMAT ISO 9001:2008 (BAB DALAM P&P) PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN 2015 TAKLIMAT ISO 9001:2008 (BAB DALAM P&P) PUSAT BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSAN 2015 18 Disember 2015 Bilik Mesyuarat Bestari Utama, PBPI MOHD HAIZAL BIN MOHD HUSIN KANDUNGAN 1. OBJEKTIF TAKLIMAT 2. PENGENALAN

Lebih terperinci

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA BAHAGIAN UKUR BAHAN DAN PENGURUSAN KONTRAK LAPORAN PENUH CABARAN INOVASI JPS 2011 SISTEM UNIT TENDER NAMA KUMPULAN: BUBPK ISI KANDUNGAN 1. Pengenalan. 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Keterlibatan Industri UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Keterlibatan Industri ANUGERAH KETERLIBATAN INDUSTRI 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga UKM yang telah bekerjasama

Lebih terperinci

RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA)

RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) RETREAT KETUA KEBERHASILAN STRATEGIK (KRA) 6 OKTOBER 2018 I SABTU ROYALE CHULAN, SEREMBAN Mengilham Harapan,Mencipta Masa Depan PELAPORAN PENCAPAIAN PRESTASI KPI SUKU TAHUNAN KEDUA (JAN-JUN) KRA KPI SASARAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik)

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA Anugerah Inovasi Pendidikan (Akademik) ANUGERAH INOVASI PENDIDIKAN (AKADEMIK) 1. Tujuan Anugerah ini bertujuan untuk memberikan pengiktirafan yang bermakna kepada kakitangan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PROSES KERJA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN LIBATSAMA KOMUNITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KELULUSAN OLEH MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JKPU) KALI KE 100 BILANGAN 6/2016 (SAMBUNGAN) BERSIDANG PADA 7 SEPTEMBER 2016 GARIS

Lebih terperinci

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Versi : 13 Mac 2009 0 ISI KANDUNGAN Halaman SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN 1 PENGENALAN

Lebih terperinci

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI AGENDA 5.1.1 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI Tujuan 1. Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan ketetapan Mesyuarat Kajian

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM tentang status sumber manusia UPM dari 1 Januari 2017 sehingga

Lebih terperinci

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004

TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 TAKLIMAT SISTEM PENILAIAN PRESTASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2004 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ISI KANDUNGAN M/S 1.0 LATAR BELAKANG 4 2.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN CAJ RUANG DAN PERALATAN MAKMAL UNIVERSITI

GARIS PANDUAN CAJ RUANG DAN PERALATAN MAKMAL UNIVERSITI GARIS PANDUAN CAJ RUANG DAN PERALATAN MAKMAL UNIVERSITI Garis Panduan Caj Ruang dan Peralatan Makmal Universiti Diluluskan Oleh: Jawatankuasa Pengurusan Universiti Tarikh kuat kuasa: 27 Februari 2019 Semakan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM)

GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM) Universiti Malaysia Pahang GARIS PANDUAN ANUGERAH KECEMERLANGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (AKIM) Disediakan oleh: Jabatan Jaringan Industri & Masyarakat JJIM Tahun 2017 ANUGERAH RAKAN INDUSTRI TERBAIK ANUGERAH

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH Pengendalian Pelanggan POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-PK-PS-03 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA SAHARRUDIN BIN MOHAMED DR SHAMSURI BIN ABDULLAH

Lebih terperinci