UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "UNSUR PENILAIAN TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran 1A-1"

Transkripsi

1

2 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH KEPERLUAN DOKUMEN Melaksanakan P&P dan ko-kurikulum Mematuhi garis panduan kecemerlangan akademik Pencerapan i) Fail rekod pensyarah (FRP) ii) Sijil penghargaan iii) Jadual waktu 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membantu melaksanakan aktiviti berkaitan pengajaran dan pembelajaran di peringkat Unit/ Jabatan Akademik/ Menghasilkan dokumen inovasi dari sudut P&P dalam gred semasa Mematuhi garis panduan kecemerlangan akademik Inovasi dalam metodologi P&P - kemanfaatan kepada tugas P&P, keaslian hasil kerja, keberkesanan kepada sistem dan Pencerapan dan validasi i) Jadual waktu ii) Sampel laporan pelajar iii) Kerja amali iv) Kerja luar v) Kerja bengkel vi) Tutorial 6 jam 6 jam 6 jam Dokumen Inovasi berkenaan Sila lihat Glosari Menyelia aktiviti ilmiah/ projek pelajar dalam gred semasa Keberkesanan penyeliaan aktiviti ilmiah/ projek pelajar Validasi i) Hasil projek berkenaan ii) Dokumen iii) Sijil pencapaian/ sijil penyertaan (jika ada) iv) Sijil anugerah (jika ada) Merujuk kepada konteks politeknik dan kolej komuniti PEMBANGUNAN DAN PENYELIDIKAN Menjalankan penyelidikan / kajian dalam gred semasa Penambahbaikan kepada P&P dan i) Laporan ii) kertas kerja iii) Hasil penyelidikan iv) Sijil penghargaan / trofi (jika ada) Sila rujuk buku Panduan Penyelidikan dan Inovasi 6 Menulis dan menerbit kertas kerja/ hasil kajian dalam gred semasa Penambahbaikan kepada P&P dan i) Bahan penerbitan ii) Jurnal iii) Majalah ilmiah Sila lihat Glosari 7 PENERBITAN DAN PENULISAN Membentang kertas kerja di peringkat : i) Institusi i) Sijil Penghargaan Penambahbaikan kepada P&P 0 ii) Buku program dan ii) Zon iii) Kertas kerja 0 0 iii) Kebangsaan/ Antarabangsa 0 0 0

3 UNSUR KEPIMPINAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH/ INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH KEPIMPINAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PERKEMBANGAN PROFESIONALISME Membantu kepimpinan ke arah pencapaian Misi, Visi, Pelan Strategik KPT, JPPKK dan Mengetuai Jawatankuasa Penyelidikan Penglibatan pegawai dalam pencapaian Misi, Visi, Pelan dan Objektif KPT, Jabatan dan Keberkesanan Kepimpinan i) Pelan Strategik ii) Business Plan iii) Bukti Pencapaian KPI i) Surat Pelantikan ii) Pelan Tindakan iii) Hasil Penyelidikan Ketua/ Timb. Ketua penyelidik Ketua Penyelidik Jabatan Penyelidik Penyelidik Sesuai dengan bidang pengkhususan Mengetuai Jawatankuasa Penerbitan/ Penulisan Ilmiah Keberkesanan Kepimpinan i) Surat Pelantikan ii) Hasil Penerbitan iii) Hasil Penulisan Pengerusi/ Naib Pengerusi AJK AJK AJK Sesuai dengan bidang pengkhususan PELAKSANAAN DAN PENYELARASAN AKTIVITI AKADEMIK MENGIKUT SESI PENGAJIAN DAN PENJADUALAN Melaksana dan menyelaras aktiviti akademik mengikut sesi/jadual. Pengurusan masa - Penyempurnaan aktiviti akademik mengikut jadual / norma Fail Rekod Pensyarah (FRP) 6 TUGAS COACHING DAN MENTORING Menjadi Mentor kepada Pensyarah/ Pegawai Bawahan Menjadi Coach kepada Pensyarah/ Pegawai Bawahan Keberkesanan pelaksanaan aktiviti mentoring Keberkesanan pelaksanaan aktiviti coaching Borang pelaksanaan Coaching Borang pelaksanaan Coaching Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model kepada warga 7 KEPERIBADIAN pendidik/ rakan sekerja, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika pendidikan dan perkhidmatan awam serta peka dan tiada prihatin terhadap pembangunan diri pegawai/ pelajar.

4 UNSUR SUMBANGAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I Lampiran A- SKOP ITEM ASPEK KAEDAH/ INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH SUMBANGAN / PERKHIDMATAN KEPADA INSTITUSI/ JABATAN/ KEMENTERIAN SUMBANGAN / PERKHIDMATAN KEPADA KOMUNITI SETEMPAT/ AGENSI LUAR/ NEGARA Melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang menyumbang kepada institusi/ Jabatan/ Kementerian. Melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang menyumbang kepada komuniti setempat/ agensi luar/ negara. Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Yang mana berkaitan: v kehadiran Yang mana berkaitan: v kehadiran Sila lihat Glosari dan Lampiran Sila lihat Glosari dan Lampiran UNSUR PEMBANGUNAN DIRI UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI I SKOP ITEM ASPEK KAEDAH/ INSTRUMEN DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ DH Pensiswazahan (CBSG/ PJJ) Pencapaian Sijil WAJIB HADIR KRITERIA WAJIB Kursus Instruksional dan Kepimpinan Andragogi (KIPA) untuk PPPT gred lantikan DH9// ///7// Program Peningkatan Kemahiran (PPK) (mengikut bidang pengkhususan masing-masing) Kehadiran dan pencapaian kursus Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR ANGAN KURSUS Sijil WAJIB HADIR Career Path Competency Matrix (CPCM) Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR MARKAH BONUS DIBERI JIKA MELAKSANAKAN MANA-MANA PERKARA BERIKUT KRITERIA ELEKTIF * Keanggotaan badan profesional Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) Kelayakan tambahan (Sijil Profesional/ Sijil Kemahiran dll) Keahlian Sijil keahlian/ keanggotaan Kehadiran Sijil dan laporan berkaitan Pencapaian Sijil MARKAH BONUS Kelayakan Sarjana Pencapaian Sijil Kelayakan Doktor Falsafah Pencapaian Sijil * Satu item boleh digunakan untuk sekali kenaikan pangkat sahaja.

5 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI II Lampiran B- DH/ DH7/8 DH/ SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN 0 60 KEPERLUAN DOKUMEN (a) (b) PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengurus/ Memantau/ Mengawal selia P&P dan kokurikulum Melaksanakan P&P dan kokurikulum i) Mencerap P&P pada kadar jam seminggu ii) Mempengerusikan mesyuarat kurikulum pada kadar minggu sekali / jam seminggu iii) Merancang,memantau dan mengawal selia aktiviti P&P pada kadar jam seminggu iv) Merancang,memantau dan mengawal selia Mematuhi garis panduan kecemerlangan akademik Pencerapan dan validasi Pencerapan Dokumen yang perlu ada : i. Minit mesyuarat ii. Jadual pelaksanaan P&P iii. Jadual pelaksanaan ko-kurikulum i) Fail rekod pensyarah (FRP) ii) Sijil penghargaan iii) Jadual waktu 6 jam (min) 6 jam (min) 6 jam (min) 6 jam (min) 6 jam (min) Pegawai yang dimaksudkan : i) Pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti ii) Timbalan Pengarah Politeknik Pegawai yang dimaksudkan: i) Pengarah kolej komuniti cawangan, ii) Ketua Jabatan Politeknik dan Kolej komuniti, iii) Ketua Program Politeknik PENGURUSAN ORGANISASI, JARINGAN DAN KOLABORASI Membina dan menguruskan rangkaian/ jaringan dan kolaborasi dengan pihak industri atau agensi luar dalam gred semasa Menyebarluaskan ilmu daripada program/ aktiviti / seminar berkaitan bidang tugas di peringkat institusi/ Jabatan/ Kementerian yang telah dihadiri dalam gred semasa Jumlah jaringan yang dapat dilaksanakan bersama : i) Industri / Masyarakat Setempat ii) memberi khidmat kepakaran/ nasihat / rundingan Perkongsian ilmu kepada i) MOU/ MOA ii) Surat sokongan/ surat jemputan iii) Dokumen projek / kolaborasi i) Laporan pelaksanaan program / penilaian ii) Sijil Melibatkan diri dalam penghasilan kertas kerja di peringkat : i) Sijil Penghargaan i) Institusi Penambahbaikan kepada ii) Buku program 0 ii) Zon iii) Kertas kerja 0 PENYELIDIKAN/ KAJIAN DAN PENULISAN iii) Kebangsaan/ Antarabangsa 0 0 Sila lihat Glosari Sila lihat Glosari Mendapat, mengurus dan memantau peruntukan/ dana bagi menjalankan aktiviti penyelidikan di yang dipimpinnya Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti perolehan/ perbelanjaan dana i) Kertas kerja permohonan ii) Laporan perbelanjaan projek projek projek * Tiada pegawai DH / dalam kategori ini.

6 UNSUR KEPIMPINAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI II Lampiran B- SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ 0 0 KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN POLITEKNIK/ KOLEJ KOMUNITI Membantu kepimpinan ke arah pencapaian Misi, Visi, Pelan Strategik KPT, JPPKK dan Merancang, mengurus, memimpin dan memantau operasi berkaitan pentadbiran, perkhidmatan, sumber manusia, kewangan, kemudahan fizikal dan aset. Penglibatan pegawai dalam pencapaian Misi, Visi, Pelan dan Objektif KPT, Jabatan dan Keberkesanan perancangan, pengurusan, kepimpinan dan pemantauan. Validasi/ Temuduga Validasi/ Temuduga i) Pelan Strategik ii) Business Plan iii) Bukti Pencapaian KPI i) Dokumen Perancangan ii) Laporan Pelaksanaan iii) Maklumbalas tentang pelaksanaan tugas dan program/aktiviti PEMANTAUAN PENCAPAIAN PELAJAR/TENAGA PENGAJAR/ STAF SOKONGAN Merancang, mengurus dan memantau aktiviti akademik pelajar dan keberkesanan program akademik dengan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Keberkesanan perancangan, pengurusan dan pemantauan. Validasi/ Temuduga i) Dokumen Perancangan ii) Laporan Pelaksanaan iii) Maklumbalas tentang pelaksanaan tugas dan program/aktiviti TUGAS COACHING DAN MENTORING Menjadi Mentor kepada Pensyarah/ Pegawai Bawahan Menjadi Coach kepada Pensyarah/ Pegawai Bawahan Keberkesanan pelaksanaan aktiviti mentoring Keberkesanan pelaksanaan aktiviti coaching Validasi/ Temuduga Validasi/ Temuduga Borang pelaksanaan Coaching Borang pelaksanaan Coaching Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching dan Mentoring Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching dan Mentoring Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model kepada warga pendidik/ rakan sekerja, 6 KEPERIBADIAN berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika pendidikan dan perkhidmatan awam tiada serta peka dan prihatin terhadap pembangunan diri pegawai/ pelajar.

7 UNSUR SUMBANGAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI II Lampiran B- SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ SUMBANGAN / PERKHIDMATAN KEPADA INSTITUSI/ JABATAN/ KEMENTERIAN SUMBANGAN / PERKHIDMATAN KEPADA KOMUNITI SETEMPAT/ AGENSI LUAR/ NEGARA Melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang menyumbang kepada institusi/ Jabatan/ Kementerian. Melibatkan diri dalam aktivitiaktiviti yang menyumbang kepada komuniti setempat/ agensi luar/ negara. Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Yang mana berkaitan: v kehadiran Yang mana berkaitan: v kehadiran Sila lihat Glosari dan Lampiran Sila lihat Glosari dan Lampiran UNSUR PEMBANGUNAN DIRI UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI II SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ Pensiswazahan (CBSG/ PJJ) Pencapaian Sijil WAJIB HADIR Kursus Instruksional dan Kepimpinan Andragogi (KIPA) untuk PPPT gred lantikan DH9// ///7// Program Peningkatan Kemahiran (PPK) (mengikut bidang pengkhususan masingmasing) KRITERIA WAJIB Career Path Competency Matrix (CPCM) Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR ANGAN KURSUS Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR MARKAH BONUS DIBERI JIKA MELAKSANAKAN MANA-MANA PERKARA BERIKUT Keanggotaan badan profesional Keahlian Sijil keahlian/ keanggotaan Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) Kehadiran Sijil dan laporan berkaitan KRITERIA ELEKTIF* Kelayakan tambahan (Sijil Pencapaian Sijil Profesional/ Sijil Kemahiran dll) MARKAH BONUS Kelayakan Sarjana Pencapaian Sijil Kelayakan Doktor Falsafah Pencapaian Sijil * Satu item boleh digunakan untuk sekali kenaikan pangkat sahaja.

8 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI III Lampiran C- DH/ DH/ SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN 60 6 KEPERLUAN DOKUMEN PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengurus dan memberi penerangan/ penjelasan berhubung akta/ pekeliling/ peraturan yang diguna pakai dalam menjalankan tugas utama Kefahaman dan aplikasi terhadap akta/ pekeliling/ peraturan yang digunapakai Validasi i) Senarai tugas, ii) Jadual Pelaksanaan, iii) Laporan Aktiviti, iv) Laporan Pengendalian Kes Wajib dilaksanakan PENGURUSAN ORGANISASI, JARINGAN DAN KOLABORASI Mengurus dan menjalinkan rangkaian/ jaringan dan kolaborasi dengan pihak industri atau komuniti Menghasilkan inovasi dalam aspek pengurusan tugas di gred semasa. Aspek inovasi ini hendaklah selari dengan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) i) Hasil MOU / MOA, ii) Program kerjasama, iii) Program kolaborasi i) Inovasi dalam aktiviti di institusi, ii) Keaslian hasil kerja, iii) Keberkesanan, iii) Penjimatan masa dan kos Validasi dan validasi i) Dokumen MOU/ MOA, ii) Surat jemputan iii) Laporan aktiviti dan penilaian, iv) Sijil penghargaan Folio yang mengandungi : i) Dokumen Inovatif, ii) Laporan pelaksanaan program / penilaian, iii) Surat berkaitan/ minit mesyuarat, iv) Dokumen punca kuasa Sila lihat Glosari Sila lihat Glosari Menyebarluaskan ilmu daripada program/ aktiviti / seminar berkaitan bidang tugas di peringkat institusi/ Jabatan/ Kementerian yang telah dihadiri dalam gred semasa Perkongsian ilmu kepada Validasi i) Laporan pelaksanaan program / penilaian, ii) Sijil PENYELIDIKAN/ KAJIAN DAN PENULISAN Melaksana aktiviti staf/ pelajar berkaitan bidang tugas di peringkat institusi dalam gred semasa Keberkesanan program i) Kertas kerja, ii) Laporan keberkesanan program, iii) Penilaian peserta 6 Melibatkan diri dalam penulisan dan menerbit kertas kerja/ penulisan umum dalam gred semasa Penambahbaikan kepada dan validasi Bahan penerbitan dan penulisan Sila lihat Glosari * Tiada pegawai DH /, DH / dan DH 7/8 dalam kategori ini.

9 UNSUR KEPIMPINAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI III Lampiran C- SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH/ 0 PENGURUSAN JABATAN AKADEMIK/ SOKONGAN/ UNIT DI POLITEKNIK / KOLEJ KOMUNITI Membantu kepimpinan ke arah pencapaian Misi, Visi, Pelan Strategik KPT, JPPKK dan Penglibatan pegawai dalam pencapaian pencapaian Misi, Visi, Teras-teras Pelan Strategik KPT, JPPKK dan i) Pelan Strategik ii) Business Plan iii) Bukti Pencapaian KPI iv) Sijil Pengiktirafan v) Sijil Anugerah vi) Surat Perakuan Memimpin pegawai dalam perancangan dan pelaksanaan PENGLIBATAN DALAM program / aktiviti di bawah seliaan JAWATANKUASA KECIL/ AKTIVITI DI PERINGKAT POLITEKNIK / KOLEJ Mengetuai sekurang-kurangnya dua KOMUNITI () Jawatankuasa kerja program / aktiviti di peringkat Jabatan / Bahagian dalam gred semasa Keberkesanan kepimpinan dalam perancangan dan pelaksanaan program / aktiviti Keberkesanan Kepimpinan i) Kertas Kerja program ii) Laporan Pelaksanaan iii) Maklumbalas aktiviti i) Surat Pelantikan ii) Pelan Tindakan iii) Laporan Pelaksanaan iv) Hasil Program/Aktiviti Sesuai dengan bidang tugas TUGAS COACHING DAN MENTORING Menjadi Coach kepada Pensyarah/ Pegawai Bawahan Keberkesanan pelaksanaan aktiviti coaching Borang pelaksanaan Coaching Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model kepada warga pendidik/ rakan sekerja, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika pendidikan dan perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap pembangunan diri pegawai/pelajar. KEPERIBADIAN tiada

10 UNSUR SUMBANGAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI III Lampiran C- SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH/ 0 0 SUMBANGAN / PERKHIDMATAN KEPADA INSTITUSI/ JABATAN/ KEMENTERIAN Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada institusi/ Jabatan/ Kementerian. Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Yang mana berkaitan:- v kehadiran Sila lihat Glosari dan Lampiran SUMBANGAN / PERKHIDMATAN KEPADA KOMUNITI SETEMPAT/ AGENGI LUAR/ NEGARA Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada komuniti setempat/ agensi luar/ negara. Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Yang mana berkaitan:- v kehadiran Sila lihat Glosari dan Lampiran UNSUR PEMBANGUNAN DIRI UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI III SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH/ 0 0 Pensiswazahan (CBSG/ PJJ) Pencapaian Sijil WAJIB HADIR KRITERIA WAJIB Kursus Instruksional dan Kepimpinan Andragogi (KIPA) untuk PPPT gred lantikan DH9// ///7// Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR ANGAN KURSUS Program Peningkatan Kemahiran (PPK) (mengikut bidang pengkhususan masing-masing) Career Path Competency Matrix (CPCM) Kehadiran dan pencapaian kursus Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR Sijil WAJIB HADIR Keanggotaan badan profesional Keahlian Sijil keahlian/ keanggotaan Kelayakan tambahan (Sijil Profesional/ Sijil Kemahiran dll) MARKAH BONUS DIBERI JIKA MELAKSANAKAN MANA-MANA PERKARA BERIKUT Pencapaian Sijil KRITERIA ELEKTIF* Kelayakan Sarjana Pencapaian Sijil Kelayakan Doktor Falsafah Pencapaian Sijil MARKAH BONUS Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) Kehadiran Sijil dan laporan berkaitan * Satu item boleh digunakan untuk sekali kenaikan pangkat sahaja.

11 UNSUR TERAS UTAMA UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI IV Lampiran D- DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ SKOP ITEM ASPEK KAEDAH / INSTRUMEN DOKUMEN KEPERLUAN DOKUMEN Menterjemah dasar pelaksanaan perancangan strategik jangka pendek dan jangka panjang Negara / Kementerian dan Jabatan Transformasi dasar kepada Pelan Tindakan Validasi / temuduga i) Pelan strategik, ii) Pelan tindakan, iii) Dokumen perancangan, cth: Carta Gantt, petatuju dll PEMBINAAN DASAR (PENGOPERASIAN) Merancang, memimpin, melakukan semakan dan penambahbaikan secara berjadual ke atas program di bawah tanggungjawab Menyelia, memantau, dan menggerakkan usaha penambahbaikan ke atas program/aktiviti di bawah kawalan Impak Penambahbaikan Program Impak Penambahbaikan Program Validasi / temuduga Validasi / temuduga i) Minit mesyuarat, ii) Dokumen pelaksanaan dan pemantauan, iii) Dokumen penambahbaikan i) Minit mesyuarat, ii) Dokumen pelaksanaan dan pemantauan, iii) Dokumen penambahbaikan Wajib dilaksanakan Mengurus, melapor dan melaksanakan penambahbaikan ke atas program/aktiviti di bawah kawalan Impak Penambahbaikan Program Validasi i) Minit mesyuarat, ii) Dokumen pelaksanaan dan pemantauan, iii) Dokumen penambahbaikan PENGURUSAN ORGANISASI, JARINGAN DAN KOLABORASI Membina rangkaian/ jaringan dan kolaborasi dengan pihak institusi (IPTA/ IPTS), industri atau agensi luar Impak Kolaborasi Semakan Dokumen Yang mana berkaitan :- i) Laporan Program ii) Dokumen MOU/ MOA iii) Minit mesyuarat dengan pihak luar iv) Senarai agensi luar yang menjalin kolaborasi v) Pengesahan ketua jabatan Sila lihat glosari 6 Menghasilkan pembaharuan/ penambaikan bagi pengurusan tugas dalam gred semasa Impak Pembaharuan/ Penambahbaikan Semakan Dokumen dan Validasi Dokumen berkaitan cth: Kertas Cadangan/Laporan Keberkesanan Inovasi 7 Menyebar luaskan ilmu daripada program/ aktiviti bagi seminar / bengkel/ kursus yang telah dihadiri berkaitan bidang tugas secara Dokumen berkaitan cth: Laporan dalaman Perkongsian ilmu kepada Validasi / temuduga pelaksanaan program/ penilaian, i) Institusi Sijil 0 0 PENYELIDIKAN/ ii) Zon KAJIAN DAN iii) Kebangsaan/ Antarabangsa 0 0 PENULISAN Membentang kertas kerja sama ada berbentuk ilmiah/ pendidikan / kepakaran Yang mana berkaitan: Bahan/ produk 8 i) Institusi Tahap ilmiah kertas kerja Semakan Dokumen kajian/ Kertas kerja/ Slide Pembentangan/ Penilaian oleh peserta 0 0 ii) Zon iii) Kebangsaan/ Antarabangsa 0 0 * Tiada pegawai DH 9 dalam kategori ini.

12 UNSUR KEPIMPINAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI IV Lampiran D- SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN UNIT/ BAHAGIAN/ PENYELARASAN PERINGKAT KPT Membantu kepimpinan ke arah pencapaian Misi, Visi, Pelan Strategik KPT, JPPKK dan Penglibatan pegawai dalam pencapaian Misi, Visi, Pelan dan Objektif KPT, Jabatan dan i) Pelan Strategik ii) Business Plan iii) Bukti Pencapaian KPI Memimpin pegawai dalam perancangan dan pelaksanaan program / aktiviti di bawah seliaan PEMANTAUAN PENCAPAIAN PEGAWAI DAN STAF Mengetuai sekurang-kurangnya dua SOKONGAN () Jawatankuasa kerja program / aktiviti di peringkat Kementerian / Jabatan / Bahagian dalam gred semasa Keberkesanan kepimpinan dalam perancangan dan pelaksanaan program / aktiviti Keberkesanan Kepimpinan i) Kertas Kerja program ii) Laporan Pelaksanaan iii) Maklumbalas aktiviti i) Surat Pelantikan ii) Pelan Tindakan iii) Laporan Pelaksanaan iv) Hasil Program/Aktiviti TUGAS COACHING DAN MENTORING Menjadi Mentor kepada Pegawai Bawahan Menjadi Coach kepada Pensyarah/ Pegawai Bawahan Keberkesanan pelaksanaan aktiviti mentoring Keberkesanan pelaksanaan aktiviti coaching Borang pelaksanaan Coaching dan Mentoring Borang pelaksanaan Coaching dan Mentoring Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching Sekurang-kurangnya pegawai bawahan. Sila lihat Garis Panduan Pelaksanaan Coaching Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model kepada rakan 6 KEPERIBADIAN sekerja, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika pendidikan dan perkhidmatan awam serta peka dan prihatin tiada terhadap pembangunan diri pegawai/ pelajar.

13 UNSUR SUMBANGAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI IV Lampiran D- SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ SUMBANGAN/ PERKHIDMATAN KEPADA INSTITUSI/ JABATAN/ KEMENTERIAN Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada institusi/ Jabatan/ Kementerian. Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Validasi dokumen penilaian. Yang mana berkaitan:- v kehadiran Sila lihat Glosari dan Lampiran SUMBANGAN/ PERKHIDMATAN KEPADA KOMUNITI SETEMPAT/ AGENSI LUAR/ NEGARA Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada komuniti setempat/ agensi luar/ negara. Penglibatan, penyertaan individu dalam aktiviti yang bukan menjadi tugas utama pegawai Validasi dokumen penilaian. Yang mana berkaitan:- v kehadiran Sila lihat Glosari dan Lampiran UNSUR PEMBANGUNAN DIRI UNTUK KENAIKAN PANGKAT - KATEGORI IV SKOP ITEM ASPEK DOKUMEN DH/ DH7/8 DH/ DH/ DH/ DH/ WAJARAN MARKAH Pensiswazahan (CBSG/ PJJ) Pencapaian Sijil Kursus Instruksional dan Kepimpinan Andragogi (KIPA) untuk PPPT gred lantikan DH9/////7// Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil PPPT yang belum sah dalam jawatan tidak berkhidmat di Kategori IV KRITERIA WAJIB ANGAN KURSUS Program Peningkatan Kemahiran (PPK) (mengikut bidang pengkhususan masing-masing) Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil Career Path Competency Matrix (CPCM) Kehadiran dan pencapaian kursus Sijil WAJIB HADIR MARKAH BONUS DIBERI JIKA MELAKSANAKAN MANA-MANA PERKARA BERIKUT Keanggotaan badan profesional Keahlian Sijil keahlian/ keanggotaan Kelayakan tambahan (Sijil Profesional/ Sijil Kemahiran dll) Pencapaian Sijil KRITERIA ELEKTIF* Kelayakan Sarjana Pencapaian Sijil MARKAH BONUS Kelayakan Doktor Falsafah Pencapaian Sijil Sangkutan Industri Pensyarah (SIP) Kehadiran Sijil dan laporan berkaitan * Satu item boleh digunakan untuk sekali kenaikan pangkat sahaja.

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN (PTA) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL A1.1 PENCAPAIAN MATLAMAT merancang melaksana menyelia menilai strategi untuk penambahbaikan berterusan bagi buku program

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

KOMPONEN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) 2012 LAMPIRAN A

KOMPONEN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) 2012 LAMPIRAN A LAMPIRAN A CADANGAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PROFESOR GRED KHAS C VK7 KOMPONEN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (P&P) Kriteria Minimum Perubatan, Pergigian, Farmasi & FSK (Klinikal) E1: Pengajaran Pengalaman

Lebih terperinci

CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI < NAMA SEKOLAH > JPN PPD

CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI < NAMA SEKOLAH > JPN PPD CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI < NAMA SEKOLAH > JPN PPD 1 1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN < NAMA SEKOLAH > PENGETUA PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG

Lebih terperinci

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ JABATAN DAN AGENSI KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI Jabatan Audit Negara INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN /JABATAN / AGENSI KERAJAAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Panduan pengurusan ini

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN

BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 MAKLUMAT PEMOHON MAKLUMAT TEMPAT BERKURSUS KELULUSAN BORANG PERMOHONAN KURSUS KHAS INDUSTRI (KKI) POLITEKNIK KOTA BHARU TAHUN 2017 Sesi Latihan KKI Tarikh Jabatan JKA / JKE / JKM / JP / JPA / JMSK MAKLUMAT PEMOHON Nama Pemohon No Telefon Gred Kelulusan Akademik

Lebih terperinci

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN SULIT BORANG J.P.A.(Prestasi) 5/2002 No. K.P. KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN ( II ) Tahun... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu

Lebih terperinci

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41

PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN (PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN) DG 41 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN DGA 41 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

KRITERIA KENAIKAN PANGKAT BAGI SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA DI UKM BIL. GRED SYARAT PELANTIKAN. Syarat Umum:

KRITERIA KENAIKAN PANGKAT BAGI SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA DI UKM BIL. GRED SYARAT PELANTIKAN. Syarat Umum: KRITERIA KENAIKAN PANGKAT BAGI SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA DI UKM BIL. GRED SYARAT PELANTIKAN LAMPIRAN 1 1. GURU BAHASA DG44 Guru Bahasa DG41 layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Guru

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM

Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM KPM/AKK/SCK Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 203 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH BANDAR SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun... PERINGATAN

KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL. Tahun... PERINGATAN SULIT BORANG J.P.A.(Prestasi) 3/2002 No. K.P. KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH) LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Tahun... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu

Lebih terperinci

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR UNIVERSITI AWAM (KATEGORI KREATIVITI & INOVASI)

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR UNIVERSITI AWAM (KATEGORI KREATIVITI & INOVASI) KONVENSYEN HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 1 HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR UNIVERSITI AWAM (KATEGORI KREATIVITI & INOVASI) 1.0 ASAS ANUGERAH ANUGERAH

Lebih terperinci

PTSN-P-TTP Takwim Tahunan Politeknik

PTSN-P-TTP Takwim Tahunan Politeknik KANDUNGAN HALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES 2 1.1 Maklumat Umum Proses 2 1.2 Rujukan 3 1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 3 1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 4 1.5 Definisi 4 1.6 Singkatan

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 51/52 KUMPULAN SAINS /TEKNIKAL/KLINIKAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 51/52 KUMPULAN SAINS /TEKNIKAL/KLINIKAL SULIT BORANG U.P.M. (Prestasi) 6 /2007 No. K.P.: No. K.T.: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL JAWATAN GRED 51/52 KUMPULAN SAINS /TEKNIKAL/KLINIKAL

Lebih terperinci

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG CENTRE OF ACADEMIC INOVATION & COMPETITIVENESS (CAIC) DASAR KEBEBASAN AKADEMIK DAN KECEMERLANGAN PROFESIONAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG Diluluskan oleh: Mesyuarat Senat kali Ke-106 Bil. 6/2014, pada 21

Lebih terperinci

BIL PERKARA MUKASURAT

BIL PERKARA MUKASURAT Disediakan Oleh: Cawangan Audit Pengurusan Bahagian Penguatkuasaan Lembaga Pertubuhan Peladang 25 Mei 2007 BIL PERKARA MUKASURAT 1. Tujuan 1 2. Latar Belakang Audit Pengurusan 1 3. Objektif Audit Pengurusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) & PROFESOR MADYA GRED DS53 (LANTIKAN TERUS DARI AGENSI LUAR)

GARIS PANDUAN PELANTIKAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) & PROFESOR MADYA GRED DS53 (LANTIKAN TERUS DARI AGENSI LUAR) GARIS PANDUAN PELANTIKAN PROFESOR GRED KHAS C (VK7) & PROFESOR MADYA GRED DS53 (LANTIKAN TERUS DARI AGENSI LUAR) Disediakan Oleh : Unit Pelantikan & Unit Kenaikan Pangkat Bahagian Sumber Manusia Jabatan

Lebih terperinci

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA FATIMAHWATI BINTI ABDUL HAMID DR SHAMSURI BIN ABDULLAH

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK)

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2018 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN GERAN KONTRAK PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN UNIVERSITI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK

GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK GARIS PANDUAN AMALAN LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIK 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri/Praktik bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini

Lebih terperinci

TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KETUA-KETUA AUDIT DALAM UNIVERSITI AWAM

TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA KETUA-KETUA AUDIT DALAM UNIVERSITI AWAM TERMA RUJUKAN (JKAD UA) 1. PENGENALAN 1.1 Penubuhan kerjasama di antara Juruaudit Dalam di semua IPTA adalah hasil cadangan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Audit, Universiti Kebangsaan Malaysia Bil. 2/2002

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN KURSUS KHAS INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU

GARIS PANDUAN KURSUS KHAS INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU GARIS PANDUAN KURSUS KHAS INDUSTRI POLITEKNIK KOTA BHARU 1.0 PENGENALAN Kursus Khas Industri(KKI) adalah satu bentuk inisiatif pembangunan untuk Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) yang bertujuan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini.

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH ARAHAN: 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. 2. Semakan dokumen dan temu bual dengan pentadbir

Lebih terperinci

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH KEPIMPINAN PERDANA MASTI

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH KEPIMPINAN PERDANA MASTI KONVENSYEN HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 1 HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH KEPIMPINAN PERDANA MASTI 1.0 ASAS ANUGERAH ANUGERAH KEPIMPINAN PERDANA MASTI merupakan

Lebih terperinci

Garis Panduan. Penambahbaikan Penilaian Prestasi (elnpt) 2018

Garis Panduan. Penambahbaikan Penilaian Prestasi (elnpt) 2018 Garis Panduan Penambahbaikan Penilaian Prestasi (elnpt) 2018 KANDUNGAN 1.0 Tujuan 1 2.0 Latar Belakang 1 3.0 Penambahbaikan Kriteria 2 3.1 Senarai Penambahbaikan 2 3.2 Pengukuran Key Amal Indicator 3 3.3

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE.

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE. FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATANKUASA FKEE BIL JAWATANKUASA BIDANG TUGAS 1. JAWATANKUASA FAKULTI/MESYUARAT FAKULTI Seperti tugas

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P )

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P ) PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENYELIDIKAN (KRITERIA PEMERIKSA) (P4-3.2016) PPS UTHM 1 1.0 1.1 PANEL PEMERIKSA VIVA Panduan ini diwujudkan bertujuan: 1.1.1 Menjelaskan kriteria Panel pemeriksa yang layak

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pelaksanaan pengurusan kerjasama UPM dengan pihak komuniti. Prosedur ini merangkumi proses penyelarasan dan pelaksanaan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl mpkipgkblgerkompkipgkblgerkom pkipgkblgerkompkipgkblgerkompk PROSES KERJA BAGI PERLAKSANAAN AKTIVITI ipgkblgerkompkipgkblgerkompkip gkblgerkompkipgkblgerkompkipgk INSTITUT PENDIDIKAN GURU blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

Lebih terperinci

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00

JAWATAN KOSONG. 1.3 Jadual Gaji : RM7, RM20,592.00 JAWATAN KOSONG UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS adalah sebuah Universiti Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan

Lebih terperinci

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT)

Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) Lampiran 1 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (AIICT) KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT Kandungan 2 A. Tujuan Garis Panduan 3 B. Anugerah Inovasi Teknologi Maklumat

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas :

BUKU LOG LATIHAN. Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia. No. K.P. Gred Jawatan :. Tempat Bertugas : BUKU LOG LATIHAN Tahun : Kementerian Kesihatan Malaysia Nama :. No. K.P. Gred Jawatan :. Bertugas : BUKU LOG LATIHAN, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. TUJUAN Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan

Lebih terperinci

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN

ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ANUGERAH PENGAJARAN UiTM 2017 KRITERIA, SYARAT & PERATURAN ASAS ANUGERAH Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada tenaga pengajar UiTM yang telah menunjukkan kesarjanaan

Lebih terperinci

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA 1. Tujuan Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM tentang status sumber manusia UPM dari 1 Januari 2017 sehingga

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44)

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44) KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44) 1. MATLAMAT Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta kebolehannya memberi sumbangan yang berkesan

Lebih terperinci

PENGURUSAN KURIKULUM

PENGURUSAN KURIKULUM NO.KELUARAN 09 NO.PINDAAN 00 TARIKH KUAT KUASA 01.06.2012 MUKA SURAT 1/10 Disediakan oleh Diluluskan oleh. Nama Dr. NORIATI BINTI A. RASHID Nama Dr. LEE BOON HUA Jawatan PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

Lebih terperinci

4.1 Penentuan Indeks Penunjuk Prestasi (KPI)

4.1 Penentuan Indeks Penunjuk Prestasi (KPI) ( & INOVASI) GARIS PANDUAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI.0 TUJUAN Garis panduan ini menerangkan kaedah penilaian prestasi untuk pegawai-pegawai an meliputi Felo Penyelidik, Felo Perunding, Pasca Doktoral

Lebih terperinci

BORANG B PENILAIAN KEMAMPUAN PELAJAR DALAM LATIHAN PRAKTIKUM BSWM (PENYELIA MAJIKAN) MAKLUMAT PELAJAR (Maklumat ini diisi oleh pelajar)

BORANG B PENILAIAN KEMAMPUAN PELAJAR DALAM LATIHAN PRAKTIKUM BSWM (PENYELIA MAJIKAN) MAKLUMAT PELAJAR (Maklumat ini diisi oleh pelajar) Nama Pelajar : No. Matrik : Organisasi : BORANG B PENILAIAN KEMAMPUAN PELAJAR DALAM LATIHAN PRAKTIKUM BSWM (PENYELIA MAJIKAN) MAKLUMAT PELAJAR (Maklumat ini diisi oleh pelajar) Borang ini diisi oleh penyelia

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA-CALON Surat perakuan ini mentakrifkan hubungan penyeliaan antara (Nama Penyelia1) dan (Nama Calon) (Nama Penyelia 2) (No. Matrik) (Nama Penyelia 3) bagi

Lebih terperinci

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN DGA34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN DGA 34 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan mentadbir Perancangan Strategik Melaksanakan

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DARI GRED 29 DAN KE ATAS

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DARI GRED 29 DAN KE ATAS SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DARI GRED 29 DAN KE ATAS 1. Matlamat Sukatan : Bagi membolehkan pegawai-pegawai mengetahui, memahami serta menggunakan undang-undang dan peraturan umum yang berkuat kuasa

Lebih terperinci

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (KOKURIKULUM) DG 32/34

PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (KOKURIKULUM) DG 32/34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (KOKURIKULUM) DG 32/34 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN KOKURIKULUM GRED DGA34 / PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN KOKURIKULUM GRED DGA32 1 Pengurusan 55% Mengurus

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2017 1 GARIS PANDUAN GERAN SEPADAN (MATCHING GRANT) UNIVERSITI TUN HUSSEIN

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 3/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS :

BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : BUKU LOG LATIHAN TAHUN : NAMA : NO. K.P : GRED JAWATAN : TEMPAT BERTUGAS : DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM (Petikan dari Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005) PEMBELAJARAN KENDIRI "Menyedari

Lebih terperinci

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD

PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA 32/34 PPPLD 1 SENARAI TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN MEDIA DGA32/34 Bil. 1 Pengurusan 55 % Mengurus dan Mentadbir Perancangan Strategik Menyedia dan melaksanakan pelan strategik

Lebih terperinci

GURU AKADEMIK BIASA < NAMA SEKOLAH

GURU AKADEMIK BIASA < NAMA SEKOLAH myportfolio GURU AKADEMIK BIASA < NAMA SEKOLAH > BAHAGIAN : < NAMA SEKOLAH > ALAMAT : < ALAMAT SEKOLAH > NO. TELEFON : < NO TEL SEKOLAH > NO. FAKS. : < NO FAKS SEKOLAH > LAMAN SESAWANG : < url sekolah

Lebih terperinci

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS

PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PPP-12 PENDAFTARAN KURSUS PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENYELARAS KURIKULUM PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL 1.0

Lebih terperinci

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB)

INSTRUMEN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) INSTRUMEN FUNGSIONAL PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (PTB) BERDASARKAN KESESUAIAN UNTUK MENINGKATKAN D4 KEMAHIRAN E1 PERANCANGAN ORGANISASI A1.1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL merancang strategi bagi melaksana strategi bagi menyelia strategi bagi bagi penambahbaikan

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA PROSEDUR KUALITI OPERASI NO. RUJUKAN NO. KELUARAN : PK.UiTM.FSKM (O).06 : 01 FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK PEMANTAUAN PROFESIONALISMA PENSYARAH (PRO-PENS) NO. PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA MUKA

Lebih terperinci

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM

HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM KONVENSYEN HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 1 HARI PENTADBIR UNIVERSITI AWAM 2018 GARIS PANDUAN BAGI KATEGORI ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG UNIVERSITI AWAM 1.0 ASAS ANUGERAH ANUGERAH PENTADBIR TERBILANG

Lebih terperinci

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA

POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA POLISI PENYELIAAN PELAJAR IJAZAH TINGGI DI UNIVERSITI MALAYA 1. Tujuan Polisi ini diwujudkan bertujuan seperti berikut: (1) Untuk menjelaskan kriteria pelantikan penyelia dan juga peranan dan tanggungjawab

Lebih terperinci

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1...

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1... INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA NAMA PEGAWAI PEMANTAUAN 1... 2. BIL PERKARA 1 NAMA SEKOLAH 2 KOD SEKOLAH

Lebih terperinci

SULIT Laporan Penilaian Prestasi - Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (I) TAHUN... PERINGATAN

SULIT Laporan Penilaian Prestasi - Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (I) TAHUN... PERINGATAN SULIT Laporan Penilaian Prestasi - Pegawai Kumpulan Perkhidmatan Sokongan (I) TAHUN... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) serta Pegawai

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH PMS-MPK-CISEC-16 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS-MPK-CISEC-16 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FUAAD BIN FESUL DR SHAMSURI BIN ABDULLAH

Lebih terperinci

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor

Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia. Naib Canselor Tajuk: POLISI MEDIA Edisi 1.0 Nombor Fail UPM/PNC/BKK/POLISI MEDIA 01/2009 Deskripsi Polisi Pengurusan Perhubungan Media Di Dalam Universiti Putra Malaysia Panduan Semua Kakitangan UPM Pihak Berkuasa Naib

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PANDUAN PELAKSANAAN PENYELARASAN SISTEM PENGURUSAN REKOD KENDIRI DI PTJ SELURUH UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 1.0 LATAR BELAKANG 1.1 Rekod UiTM adalah sumber maklumat dan pengetahuan yang sangat penting bagi

Lebih terperinci

SULIT KATEGORI 2 BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN PENSYARAH TAHUN: Institusi. Nama Pegawai Yang Dinilai. No. Kad Pengenalan

SULIT KATEGORI 2 BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN PENSYARAH TAHUN: Institusi. Nama Pegawai Yang Dinilai. No. Kad Pengenalan KATEGORI 2 BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN PENSYARAH TAHUN: Institusi Nama Pegawai Yang Dinilai No. Kad Pengenalan Gred Penyandang Gred Yang Dipohon : : : : 41 / 44 / 48 / 52 (Sila bulatkan gred berkenaan)

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52 KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 5 BAGI ARKITEK LANDSKAP GRED J52 1. MATLAMAT Menilai kemahiran pegawai dalam perancangan dan pengurusan rekabentuk pelan pembangunan landskap serta kebolehannya memberikan

Lebih terperinci

INDUSTRY/ COMMUNITY IN THE CLASSROOM (INDUSTRI/ KOMUNITI DALAM KULIAH)

INDUSTRY/ COMMUNITY IN THE CLASSROOM (INDUSTRI/ KOMUNITI DALAM KULIAH) INDUSTRY/ COMMUNITY IN THE CLASSROOM (INDUSTRI/ KOMUNITI DALAM KULIAH) 1. TUJUAN Pelaksanaan Industry/ Community in the Classroom (Industri/ Komuniti Dalam Kuliah) untuk menstrukturkan amalan yang seragam

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pegawai Tadbir N41.

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk memenuhi sebahagian daripada syarat untuk pengesahan dalam jawatan Pegawai Tadbir N41. SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR GRED N41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh Sukatan

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MINGGU SUAIKENAL

PENGENDALIAN MINGGU SUAIKENAL POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-04 PENGENDALIAN MINGGU SUAIKENAL DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN PHEPP(K&D) Wakil Pengurusan TARIKH 26

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-01 KOD AMALAN JAMINAN

Lebih terperinci

FAIL MEJA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

FAIL MEJA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM FAIL MEJA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. OBJEKTIF 1.1 Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Pasukan Pakaian Seragam 1.2 Membolehkan Pasukan Pakaian Seragam mengamalkan satu kaedah pengurusan

Lebih terperinci

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) BAGI STAF BUKAN AKADEMIK Unit Kompetensi Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI Satu kaedah penilaian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Garis panduan dan kriteria kenaikan pangkat bagi staf akademik tetap Universiti Utara Malaysia adalah

Lebih terperinci

DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB NAMA PTJ : Penyelidikan, Jaringan dan Industri Nama Ketua Pusat Tanggungjawab (Dekan/Rektor/Ketua Jabatan/Pengarah) : Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan dan Jaringan

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN INSENTIF PhD Pusat Penyelidikan dan Inovasi/Jabatan Pendaftar

GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN INSENTIF PhD Pusat Penyelidikan dan Inovasi/Jabatan Pendaftar GARIS PANDUAN SKIM GERAN PENYELIDIKAN INSENTIF PhD Pusat Penyelidikan dan Inovasi/Jabatan Pendaftar BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.1 Falsafah Skim Geran Penyelidikan Insentif PhD Sebagai sebuah universiti yang

Lebih terperinci

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN ANUGERAH TOKOH SISWA UiTM CAWANGAN KEDAH

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN ANUGERAH TOKOH SISWA UiTM CAWANGAN KEDAH SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN ANUGERAH TOKOH SISWA UiTM CAWANGAN KEDAH 1 SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN ANUGERAH TOKOH SISWA UiTM CAWANGAN KEDAH 1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua mahasiswa UiTM Cawangan

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 2/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34

SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENGURUSAN (HAL EHWAL PELAJAR) DG 34 SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PENGURUSAN HEP DG 34/32 1 Pengurusan 55 Mengurus dan Pelaksanaan takwim Melaksanakan takwim jabatan/unit

Lebih terperinci