LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013"

Transkripsi

1 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2013 POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNIT KAJIAN PENGESANAN GRADUAN PKS LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN INI MERUPAKAN HASIL ANALISIS KAJIAN KEBOLEHPASARAN DAN TAHAP KEPUASAN GRADUAN TERHADAP POLITEKNIK KUCHING SARAWAK. RESPONDEN YANG TERLIBAT ADALAH DI KALANGAN GRADUAN YANG TAMAT PADA JUN DAN DISEMBER TAHUN 2012 DAN BERKONVOKESYEN PADA TAHUN 2013

2 Isi Kandungan 1. PENDAHULUAN PROFIL RESPONDEN KEBOLEHPASARAN KADAR BEKERJA GRADUAN GRADUAN MELANJUTKAN PENGAJIAN STATUS GRADUAN BELUM BEKERJA PERSEPSI TERHADAP POLITEKNIK PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN i

3 1. PENDAHULUAN Kajian Pengesanan Graduan Kementerian Pengajian Tinggi bertujuan untuk mengetahui status graduan dalam tempoh 1 6 bulan selepas menamatkan pengajian mereka, khususnya bagi mengukur tahap keupayaan graduan dalam mendapatkan pekerjaan. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai tahap kepuasan mereka terhadap pelbagai aspek pengalaman mereka semasa menjadi pelajar. Penemuan kajian dapat digunakan sebagai input bagi mengukuhkan keberkesanan program akademik dan sistem pentadbiran Politeknik Kuching Sarawak. Hasil kajian ini digunakan bagi membuat penilaian tentang keberkesanan program pendidikan politeknik dan seterusnya membuat perancangan ke arah peningkatan kualiti pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasil laporan kajian ini juga turut memberikan gambaran sebenar tentang peranan graduan dalam memenuhi kehendak pasaran buruh negara dalam pelbagai sektor ekonomi dan pekerjaan. 2. PROFIL RESPONDEN Seramai 991 orang responden dari enam jabatan akademik di Politeknik Kuching Sarawak telah terlibat dalam Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Kuching Sarawak Peratusan responden ini adalah sebanyak 85 peratus daripada jumlah sebenar graduan iaitu 1166 orang peratus responden terdiri daripada graduan lelaki. Responden terdiri daripada 95.2 peratus lulusan Diploma dan 4.8 peratus adalah lulusan Sijil Politeknik. Secara umumnya, majoriti responden kajian pada tahun ini terdiri daripada graduan yang memperolehi HPNM di antara (45 peratus) dan (40 peratus). Pecahan peratus responden bagi setiap jabatan dan program pengajian adalah seperti ditunjukkan pada Rajah 2.1 dan Rajah

4 Jabatan Perdagangan 25% Peratus Responden Mengikut Jabatan Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 15% Jabatan Kejuruteraan Awam 19% Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 25% Jabatan Kejuruteraan Elektrik 16% Rajah 2.1 Peratus responden mengikut jabatan Peratus Responden Mengikut Program Pengajian Sijil Ukur Tanah Sijil Pengajian Perniagaan Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum) Sijil Kejuruteraan Mekanikal Sijil Kejuruteraan Kimia Dan Proses Sijil Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum) Sijil Kejuruteraan Awam Diploma Ukur Tanah Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian) Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan) Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Elektronik Diploma Kejuruteraan Awam Diploma Akauntansi Rajah 2.2 Peratus responden mengikut program pengajian 2

5 3. KEBOLEHPASARAN Kajian menunjukkan 54 peratus responden telah bekerja, 21 peratus sama ada melanjutkan pengajian, menunggu penempatan atau meningkatkan kemahiran manakala 25 peratus lagi masih belum bekerja seperti pada Rajah 3.1. Kadar kebolehpasaran bagi setiap jabatan akademik adalah ditunjukkan pada Rajah 3.2 serta status responden mengikut jabatan dan program pengajian seperti pada Rajah 3.3. Belum Bekerja 25% Menunggu Penempatan 2% Meningkatkan Kemahiran 1% Melanjutkan Pengajian 18% Status Responden Bekerja 54% Rajah 3.1 Status Responden 2013 Kadar Kebolehpasaran Responden Bekerja/Melanjutkan Pengajian/Meningkatkan Kemahiran/Menunggu penempatan Belum Bekerja 77.2% 86.6% 72.1% 76.9% 64.0% 23% 13% 28% 23% 36% JABATAN KEJURUTERAAN AWAM JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL JABATAN PERDAGANGAN JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Rajah 3.2 Kadar kebolehpasaran responden mengikut jabatan 3

6 Jabatan Program Bekerja Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran Menunggu Penempatan Pekerjaan Belum Bekerja Jumlah DKA % % 0 0.0% 2 1.5% % 136 DPB % % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 JABATAN KEJURUTERAAN AWAM DUT % % 0 0.0% 0 0.0% 3 9.7% 31 SKA % % 0 0.0% 0 0.0% % 11 SPB 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % SUT % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 1 DKE % % 4 2.9% 4 2.9% % 138 JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK SET % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 SKE % % 0 0.0% 1 5.9% 1 5.9% 17 SPE 0 0.0% % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 DAD % % 1 2.3% 0 0.0% % 43 DKM % % 1 0.8% 6 4.5% % 132 JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DPU % 1 6.7% 0 0.0% 0 0.0% % 15 DTP % 4 7.8% 1 2.0% 0 0.0% % 51 SJP % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 SKM % % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 4

7 Jabatan Program Bekerja JABATAN PERDAGANGAN Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran Menunggu Penempatan Pekerjaan Belum Bekerja Jumlah DAT % % 0 0.0% 1 0.8% % 128 DPM % % 0 0.0% 2 1.9% % 108 JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SPP % % 0 0.0% 0 0.0% % 11 DIP % % 0 0.0% 5 4.3% % 117 DNS % % 0 0.0% 0 0.0% % 33 Jadual 3.3 Status responden mengikut pecahan program pengajian dan jabatan 5

8 4. KADAR BEKERJA GRADUAN Seramai 535 responden (54 peratus) dari responden telah mendapat pekerjaan dan 2 peratus sedang menunggu penempatan pekerjaan. Rajah 4.1 menunjukkan sektor pekerjaan utama yang diceburi oleh responden bekerja di mana seramai 54 peratus terlibat dalam sektor swasta tempatan, perusahaan sendiri sebanyak 14 peratus dan seramai 13 peratus dalam bidang swasta multinasional. Sektor Pekerjaan Responden Perusahaan Sendiri 14% Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) 4% Organisasi Bukan Lain-lain 2% Kerajaan (NGO) 3% Kerajaan 8% Badan Berkanun 2% Swasta Multinasional 13% Swasta Tempatan 54% Rajah 4.1 Sektor pekerjaan utama pilihan responden Berdasarkan kepada Rajah 4.2, seramai 47.5 peratus responden diploma memperolehi pekerjaan bertaraf tetap, 26.8 peratus bekerja sementara dan 21.7 peratus berstatus kontrak. Manakala bagi responden sijil, kebanyakan responden memperolehi pekerjaan tetap (30.4 peratus), kontrak (30.4 peratus) dan sementara sebanyak 26.1 peratus. 6

9 Taraf Pekerjaan Responden Bekerja Mengikut Peringkat Pengajian Tetap Kontrak Sementara Bekerja Sendiri Bekerja dengan keluarga 0.2 Tiada Maklumat Diploma Sijil Rajah 4.2 Taraf pekerjaan responden mengikut peringkat pengajian Dari segi pendapatan yang diperolehi (Rajah 4.3), kebanyakan responden diploma memperolehi pendapatan di antara RM 501 RM 1000 iaitu sebanyak 42.4 peratus, manakala hanya 1 peratus memperolehi pendapatan RM 3001 RM Bagi responden sijil, 60.9 peratus memperolehi pendapatan di antara RM 501 RM Pendapatan Responden Bekerja RM500 dan ke bawah RM501 - RM RM RM RM RM RM RM RM RM3000 Diploma RM RM5000 Sijil Rajah 4.3 Pendapatan responden bekerja mengikut peringkat pengajian 7

10 Daripada kajian, didapati 50.8 peratus responden memperolehi maklumat pekerjaan dari rakan dan keluarga diikuti oleh sumber Internet sebanyak 17.8 peratus. Rajah 4.4 menunjukkan sumber maklumat pekerjaan responden bekerja. Rajah 4.5 menunjukkan peratus responden yang mendapat pekerjaan dalam tempoh masa tertentu. Tiada Maklumat, Tawaran daripada 4.5 majikan semasa latihan industri, 3.6 Sumber Maklumat Pekerjaan Internet, 17.8 Agensi pekerjaan, 0.6 JobsMalaysia, 1.1 Karnival kerjaya, 1.1 Lain-lain, 3.6 Rakan / Keluarga, 50.8 Media cetak, 11.4 Pensyarah, 2.6 Memang sudah bekerja sebelum menyambung pengajian, 2.1 Media elektronik, 0.9 Rajah 4.4 Sumber Maklumat Pekerjaan Responden Bekerja Kurang 1 bulan, 7 Tiada Maklumat, 29 1 hingga 3 bulan, 40 Lebih daripada 12 bulan, 2 10 hingga 12 bulan, 7 hingga 2 9 bulan, 4 4 hingga 6 bulan, 15 Rajah 4.5 Tempoh menunggu pekerjaan pertama 8

11 Kajian kali ini turut mengemukakan persepsi responden terhadap keupayaan dan kemampuan responden dalam melaksanakan pekerjaan (Rajah 4.6). Aspek yang dinilai adalah persepsi responden terhadap Kemampuan menyesuaikan diri di tempat kerja, Kebolehan menyelesaikan masalah & membuat keputusan, Keyakinan melaksanakan tugas, Kebolehan bekerja berpasukan, Kemahiran berkomunikasi, Keupayaan berbahasa Melayu dan Inggeris (penulisan dan pertuturan) serta Penggunaan ICT. Secara umumnya, tahap penguasaan dan keupayaan responden dalam aspek-aspek yang dinilai adalah tinggi kecuali penguasaan bahasa Inggeris adalah pada tahap sederhana. 5 Amat tinggi 3 Sederhana 4 Tinggi 2 Rendah Skala Keupayaan dan Kemampuan Responden 1 Amat Rendah Keupayaan dan Kemampuan Responden Melaksanakan Pekerjaan Min Keseluruhan Keupayaan dan Kemampuan Responden Melaksanakan Pekerjaan Keupayaan mengaplikasi ICT dalam pekerjaan Penggunaan ICT Keupayaan berbahasa Inggeris (Penulisan) Keupayaan berbahasa Inggeris (Pertuturan) Keupayaan berbahasa Melayu (Penulisan) Keupayaan berbahasa Melayu (Pertuturan) Kemahiran berkomunikasi Kebolehan bekerja berpasukan Keyakinan melaksanakan tugas Kebolehan menyelesaikan masalah & membuat keputusan Kemampuan menyesuaikan diri di tempat kerja SP Min Rajah 4.6 Keupayaan Dan Kemampuan Responden Melaksanakan Pekerjaan 9

12 Hasil kajian mendapati tidak ramai responden yang melibatkan diri di dalam bidang keusahawanan. Rajah 4.7 menunjukkan peratus responden usahawan mengikut jabatan serta jenis perniagaan yang diceburi oleh usahawan (Rajah 4.8). Responden Usahawan Mengikut Jabatan Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi, 2, 29% Jabatan Kejuruteraan Awam, 1, 14% Jabatan Perdagangan, 1, 14% Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, 3, 43% Rajah 4.7 Responden usahawan mengikut jabatan Jenis Perniagaan Responden Usahawan Percetakan/Pengi klanan/grafik 14% Kontraktor Binaan/ Elektrik/Paip/dll 15% Lain-lain 14% Bengkel 14% Pembangun Sistem/Perisian 14% Restoran/Warung 29% Rajah 4.8 Jenis perniagaan yang diceburi responden usahawan 10

13 5. GRADUAN MELANJUTKAN PENGAJIAN Responden yang menyambung pengajian terdiri daripada 18 peratus dari keseluruhan responden iaitu seramai 184 responden. Majoriti responden memilih untuk melanjutkan pengajian sepenuh masa di dalam kampus (75 peratus) seperti pada Rajah 5.1. Seramai 67 peratus responden melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama (Rajah 5.2). Antara faktor utama yang menyebabkan responden melanjutkan pengajian adalah kerana ingin meningkatkan tahap kelayakan akademik mereka dan prospek kerjaya yang lebih baik (Rajah 5.3) 75 Mod Pengajian Responden Sepenuh Masa Sepenuh Masa (Dalam Kampus) (Luar Kampus) Separuh Masa (Luar Kampus) Separuh Masa Tiada Maklumat (Dalam Kampus) Rajah 5.1 Mod pengajian responden melanjutkan pengajian 11

14 Peringkat Pengajian Diploma Lanjutan 2% Kursus Pendek 1% Profesional (cth:acca/cat/cp A/CIT dll) 2% Diploma 10% Tiada Maklumat 18% Ijazah Pertama 67% Rajah 5.2 Peringkat pengajian responden melanjutkan pengajian Belum bersedia memasuki dunia pekerjaan 1.6% Lain-lain 0.5% Sukar mendapat pekerjaan yang bersesuaian 2.2% Meningkatkan peluang mendapat pekerjaan 10.3% Sebab Melanjutkan Pengajian Tiada Maklumat 17.9% Prospek kerjaya yang lebih baik 17.9% Meningkatkan tahap kelayakan akademik 27.8% Minat yang mendalam mencari ilmu 16.8% Dorongan keluarga 4.9% Rajah 5.3 Sebab Utama Responden Melanjutkan Pengajian 12

15 6. STATUS GRADUAN BELUM BEKERJA Kajian mendapati peratus graduan yang belum bekerja lebih didominasi oleh graduan perempuan (57%) berbanding lelaki (43%). Dari segi peringkat pengajian, graduan diploma adalah yang paling ramai belum bekerja (96%).Kajian juga mendapati 57% graduan yang tamat pengajian pada sesi Disember 2012 (43% bagi sesi Jun 2012) masih belum mendapat pekerjaan. Bilangan Graduan Belum Bekerja Mengikut Jantina, , 43% 140, 57% Lelaki Perempuan 6.1 Peratus Graduan Mengikut Jantina

16 Bilangan Graduan Belum Bekerja Mengikut Peringkat Pengajian, , 4% 234, 96% Diploma Sijil 6.2 Peratus Graduan Mengikut Peringkat Pengajian 2013 Bilangan Graduan Belum Bekerja Mengikut Bulan Tamat Pengajian, , 43% 140, 57% Jun Disember 6.3 Peratus Graduan Mengikut Bulan Tamat Pengajian, 2013 Graduan yang belum bekerja bagi tahun 2013 kebanyakannya terdiri daripada graduan Diploma Teknologi Maklumat (18%), Diploma Kejuruteraan Awam (14.8%) dan Diploma Kejuruteraan Mekanikal (12.3%). Sebanyak 70% graduan sijil yang belum bekerja terdiri di kalangan mereka yang memperolehi HPNM Bagi graduan diploma yang bekerja, 46.2% memiliki HPNM , 41.5% (HPNM ) dan 7.7%(HPNM ). 14

17 Peratus Graduan Belum Bekerja Mengikut Program Pengajian, 2013 Sijil Pengajian Perniagaan 1.6 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan Sijil Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik Sijil Kejuruteraan Awam Diploma Ukur Tanah Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian) 4.1 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) 18 Diploma Pengajian Perniagaan 11.1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara Dan Penyejukbekuan) 2 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 7.4 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 6.1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal 12.3 Diploma Kejuruteraan Elektronik 8.2 Diploma Kejuruteraan Awam 14.8 Diploma Akauntansi Peratus Graduan Belum Bekerja Mengikut Program Pengajian,

18 Sebanyak 67% graduan yang belum bekerja menyatakan mereka pernah menghadiri temuduga. Manakala 63.9% memilih Internet sebagai kaedah utama untuk mendapatkan maklumat pekerjaan, 19.3% dari Jobs Malaysia dan selebihnya dari media elektronik, agensi pekerjaan dan lain-lain. Kajian juga mendapati rata-rata graduan belum bekerja memilih sektor kerajaan sebagai pilihan utama pekerjaan (86.1%). Sebanyak 69.3% memilih faktor sedang mencari pekerjaan sebagai sebab utama mengapa graduan masih belum bekerja dan 12.7% masih menunggu penempatan melanjutkan pengajian. Peratus Graduan Belum Bekerja Menghadiri Temuduga, , 2% Tiada Maklumat 77, 31% 163, 67% Pernah Menghadiri Temuduga Tidak Pernah Menghadiri Temuduga 6.5 Graduan Belum Bekerja Menghadiri Temuduga,

19 Kaedah Utama Graduan Belum Bekerja Mendapat Maklumat Perkerjaan, Peratus Tiada Maklumat Internet Media cetak Media elektronik Jobs Malaysia Agensi pekerjaan Karnival kerjaya Lain-lain Rakan / Keluarga 6.6 Kaedah Utama Graduan Belum Bekerja Mendapat Maklumat Perkerjaan, 2013 Sektor Pekerjaan Utama Pilihan Graduan Belum Bekerja, 2013 Tiada maklumat Bekerja Sendiri / Keusahawanan Swasta Tempatan Swasta Multinasional / Asing Badan Berkanun Kerajaan Peratus 6.7 Sektor Pekerjaan Utama Pilihan Graduan Belum Bekerja,

20 Menunggu Penempatan melanjutkan pengajian Sebab Utama Responden Belum Bekerja, 2013 Enggan berpindah ke tempat lain Masalah kesihatan Ingin berehat Tidak berminat untuk bekerja Memilih untuk tidak bekerja Lain-Lain Kurang keyakinan diri untuk memasuki dunia pekerjaan Tanggungjawab terhadap keluarga Kerja yang ditawarkan tidak sesuai Peratus Sedang mencari pekerjaan Sebab Utama Responden Belum Bekerja, PERSEPSI TERHADAP POLITEKNIK Terdapat beberapa penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumbalas tahap kepuasan responden terhadap Politeknik. Aspek-aspek yang dinilai adalah dari segi Pembangunan Profesionalisme Dan Ketrampilan Diri Responden, Sistem Penilaian, Pensyarah, Kurikulum (Kandungan Pengajian Secara Keseluruhan), Kemahiran Dan Pengetahuan yang Diperolehi Responden dan Prasarana. Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan skala likert iaitu skala 1 (Amat tidak memuaskan) 5 (Amat memuaskan). Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan persepsi responden terhadap sistem kurikulum adalah memuaskan kecuali persepsi terhadap prasarana (Rajah 7.1) 18

21 Skala Persepsi Responden 5 Amat memuaskan 3- Sederhana 1-Amat Tidak memuaskan 4-Memuaskan 2-Tidak memuaskan 9- Tidak berkenaan Kemahiran Dan Pengetahuan yang Diperolehi Responden (Min:4.17; SP:0.52) Tahap Kepuasan Keseluruhan Responden Prasarana (Min:3.69; SP:0.0.83) Sistem Penilaian (Min:4.39; SP:0.65) Pembangunan Profesionalisme Dan Ketrampilan Diri Responden (Min:4.41; SP:0.56) Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya (Min:4.10; SP:0.72) Pensyarah (Min:4.28; SP:0.60) Kurikulum (Kandungan Pengajian Secara Keseluruhan)(Min: 4.31; SP:0.63) Rajah 7.1 Tahap kepuasan keseluruhan responden 19

22 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Dimensi Kurikulum SP Min Tahap Kepuasan Keseluruhan Latihan Industri telah memberi Menyediakan pelajar untuk Kepelbagaian matapelajaran Mata pelajaran wajib Mata pelajaran wajib ko-kurikulum Program latihan Imbangan komponen teori dan Kesesuaian kandungan pengajian Rajah 7.2 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Dimensi Kurikulum Tahap Kepuasan Responden Terhadap Sistem Penilaian SP Min Tahap Kepuasan KeseluruhanResponden Terhadap Sistem Penilaian Pemarkahan peperiksaan Pemarkahan kerja kursus (tugasan/ujian/amali,dll) Mantap (telus, adil dan mudah difahami) Rajah 7.3 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Sistem Penilaian 20

23 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya SP Min Tahap Kepuasan Keseluruhan Proses pengambilan pekerja dalam Peluang pekerjaan dalam kampus Bantuan dalam melanjutkan pengajian Bantuan dalam mendapatkan Bantuan dalam penyediaan Bantuan dalam kemahiran Maklumat mengenai peluang Rajah 7.4 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya 21

24 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Pensyarah SP Min Tahap Kepuasan Keseluruhan Responden Penasihat akademik Tenaga pengajar mudah dihubungi di luar waktu Kualiti sistem penasihatan akademik Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris Kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Melayu Kelayakan Interaksi atas talian (online interaction) Penyampaian kuliah dan kualiti pengajaran Pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan Keupayaan menghubungkaitkan Inovatif dan kreatif dalam pengajaran Interaksi dengan pelajar Berpengetahuan teori dan praktikal yang seimbang Tahap Kepuasan Responden Terhadap Pensyarah Rajah 22

25 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Prasarana SP Min Tahap Kepuasan Keseluruhan Responden Terhadap Kemudahan ICT di kampus Kemudahan ruang belajar yang kondusif Kemudahan kedai buku kampus Pembelajaran bersepadu atas talian Keselamatan kampus Kemudahan tempat letak kenderaan Kemudahan pusat / klinik kesihatan Kemudahan pengangkutan Kemudahan penginapan Kemudahan kafetaria / kantin Kemudahan sukan/rekreasi Kemudahan dewan kuliah / bilik tutorial Makmal (komputer,sains),studio,dapur,bengkel,dll Perpustakaan (kemudahan & perkhidmatan secara Rajah 7.6 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Prasarana 23

26 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kemahiran Dan Pengetahuan Yang Diperolehi Daripada Politeknik SP Min Tahap Kepuasan Keseluruhan Pendedahan kepada pengetahuan am Penerapan dan pengalaman nilai-nilai Bekerja secara kumpulan / team work Kemahiran analitikal / menganalisis Kemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran berfikir secara kritis dan Kemahiran komunikasi interpersonal Kemahiran berbahasa Inggeris Kemahiran berbahasa Melayu Penilaian Kemahiran ICT Rajah 7.7 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Kemahiran Dan Pengetahuan Yang Diperolehi Daripada Politeknik 24

27 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Profesionalisme Dan Ketrampilan Diri SP Min Tahap Kepuasan Keseluruhan Responden Terhadap Boleh berkomunikasi dengan berkesan Boleh bekerja berpasukan Boleh menyelesaikan masalah & membuat keputusan Lebih bersedia menghadapi dunia luar & pekerjaan Mampu berfikir secara kritis dan kreatif Mampu untuk berdikari Lebih peka dengan perkembangan semasa Meningkatkan minat untuk terus belajar Menjadi lebih berpengetahuan Membentuk jati diri Meningkatkan kematangan diri Membina keyakinan diri Rajah 7.8 Tahap Kepuasan Responden Terhadap Profesionalisme Dan Ketrampilan Diri 25

28 8. PERBINCANGAN Secara umumnya, kadar kebolehpasaran graduan Politeknik Kuching Sarawak pada tahun 2013 adalah sebanyak 75 peratus. Jumlah ini meningkat sedikit berbanding tahun 2012 iaitu 72 peratus. Hasil analisis kali ini mendapati graduan dari bidang pengajian Teknik menguasai pasaran pekerjaan iaitu sebanyak 61.8 peratus berbanding graduan dari bidang pengajian Sastera dan Sains Sosial (27 peratus) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (11.2 peratus). Keadaan ini disebabkan oleh bilangan graduan dari bidang Teknik yang lebih banyak berbanding bidang pengajian lain iaitu sebanyak 60 peratus daripada keseluruhan responden. Program pengajian yang mempunyai bilangan responden bekerja tertinggi adalah di kalangan responden Diploma Akauntansi (15.5 peratus) dan Diploma Kejuruteraan Elektronik (15.3 peratus). Secara keseluruhan, peratus bekerja mengikut jabatan dipelopori oleh Jabatan Perdagangan (26.9 peratus) dan diikuti oleh Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (24.3 peratus). Kedua-dua jabatan ini merangkumi lebih separuh daripada bilangan responden. Daripada kajian ini, maklumbalas berkenaan keupayaan dan kemampuan responden melaksanakan pekerjaan turut diperolehi. Hasil kajian mendapati tahap penguasaan dan keupayaan responden dari aspek penggunaan ICT, kemahiran bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu berada pada tahap yang tinggi. Begitu juga dari aspek kemahiran interpersonal seperti kemahiran berkomunikasi dan kebolehan bekerja berpasukan adalah tinggi. Aspek-aspek ini antara elemen yang penting bagi menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan. Walau bagaimanapun, penguasaan bahasa Inggeris adalah pada tahap sederhana. Bidang keusahawanan dilihat sebagai satu alternatif yang boleh diceburi oleh graduan yang belum memiliki pekerjaan. Walau bagaimananapun kajian kali ini mendapati bilangan graduan yang menyertai bidang keusahawanan pada tahun ini berkurangan (7 responden) berbanding tahun 2012 (10 responden). Responden belum bekerja merangkumi 24.8 peratus dari keseluruhan responden di mana 18 peratus adalah di kalangan responden Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan), Diploma Kejuruteraan Awam (14.8 peratus) dan Diploma Kejuruteraan Awam (14.8 peratus). Antara faktor- 26

29 faktor utama yang menyebabkan pengangguran ini adalah kerana masih mencari pekerjaan (69.3 peratus) dan menunggu penempatan melanjutkan pengajian (12.7). Trend melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di kalangan graduan Politeknik Kuching adalah tidak begitu ketara malah menurun daripada tahun sebelumnya iaitu sebanyak 26 peratus (2012) kepada 18.6 peratus (2013). Kebanyakan responden memilih untuk melanjutkan pengajian secara sepenuh masa di peringkat ijazah pertama. Majoriti responden yang melanjutkan pengajian terdiri di kalangan responden Diploma Kejuruteraan Awam dan Diploma Kejuruteraan Elektrik. Kajiselidik ini juga dilaksanakan bagi memperolehi persepsi responden terhadap Politeknik Kuching. Terdapat beberapa pecahan dalam penilaian persepsi terhadap Politeknik. Antaranya adalah persepsi terhadap Kurikulum, Sistem penilaian, Pensyarah, Prasarana, Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, kemahiran atau pengetahuan yang diperolehi daripada pengajian serta tahap kepuasan responden terhadap profesionalisme dan ketrampilan diri. Secara keseluruhan, kategori yang mendapat penilaian paling rendah adalah penilaian terhadap prasarana di Politeknik Kuching. Bagi kemudahan prasarana, tiga aspek penilaian yang paling rendah adalah penilaian terhadap kemudahan pengangkutan, kemudahan penginapan dan pembelajaran bersepadu atas talian. Kemudahan perpustakaan dianggap kemudahan yang paling baik di Politeknik Kuching berbanding kemudahan-kemudahan lain. Masalah perkhidmatan pengangkutan begitu kritikal di kalangan pelajar yang menginap di luar asrama di mana perkhidmatan pengangkutan awam adalah terhad. Kemudahan penginapan yang terhad menyebabkan ramai pelajar tidak mendapat kemudahan asrama. Ini memandangkan pengambilan pelajar-pelajar baru yang agak ramai berbanding dari tahun-tahun sebelum ini. Penggunaan CIDOS sebagai platform pengajaran dan pembelajaran di Politeknik Kuching adalah satu langkah bijak dalam e-pembelajaran. Walau bagaimanapun, disebabkan masalah capaian Internet yang tidak memuaskan di Politeknik Kuching, capaian ke atas CIDOS juga turut terjejas. 27

30 9. KESIMPULAN DAN CADANGAN Kajian ini mendapati 54 peratus telah mendapat pekerjaan di samping 21 peratus yang melanjutkan pengajian manakala selebihnya masih mencari pekerjaan. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit pengurangan dalam peratus graduan yang masih mencari pekerjaan (25 peratus) berbanding tahun 2012 (28 peratus). Hasil kajian juga mendapati permintaan daripada pihak swasta tempatan terhadap graduan Politeknik Kuching adalah agak tinggi iaitu sebanyak 76 peratus graduan bekerja di sektor swasta. Kejayaan graduan mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pengajian merupakan merit kepada Politeknik Kuching walaupun kadar kebolehpasaran graduan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, cadangan-cadangan berikut diutarakan sebagai langkah penambahbaikan untuk dipertimbangkan oleh pengurusan tertinggi Politeknik Kuching. 9.1 Mempromosikan graduan Politeknik Kuching yang berkemahiran dengan menambahbaik hubungan dengan pihak industri tempatan. Di samping itu, Politeknik Kuching diharap dapat menjalinkan kerjasama erat dengan pihak IPTA/IPTS bagi mengembangkan laluan kerjaya dan pendidikan. 9.2 Selain daripada itu, penubuhan Unit CISEC di Politeknik Kuching perlu memainkan peranan yang lebih agresif sebagai pemudah cara atau perantara di antara majikan dan graduan. Unit ini boleh bertindak untuk menempatkan graduan yang masih gagal mendapatkan pekerjaan di industri yang bersesuaian. 9.3 Pihak Politeknik perlu lebih memberi pendedahan yang sewajarnya mengenai peluangpeluang yang boleh direbut oleh graduan selepas tamat pengajian, seperti menganjurkan seminar kerjaya, seminar keusahawanan atau bimbingan kerjaya. Hal ini bertujuan membuka minda pelajar terhadap peluang-peluang pekerjaan yang boleh diceburi. 28

31 9.4 Selain daripada kemahiran akademik yang dibekalkan, kemahiran asas (softskill) seperti kemahiran komunikasi dalam Bahasa Inggeris, kemahiran menghadapi temuduga, kemahiran menyelasaikan masalah dan sebagainya perlu diberi penekanan. Kemantapan kemahiran softskill ini akan memberi nilai tambah kepada graduan bagi melengkapkan peluang mendapat pekerjaan. 29

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014)

Laporan. Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Laporan Kajian Pengesanan Graduan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah LAPORAN SKPG 2015 (Graduan 2014) Oleh: Sr. Muhamad Firdaus Bin Che Amat, MRISM Pegawai Pengesanan Graduan POLISAS 2015 LAPORAN KAJIAN

Lebih terperinci

KEBOLEHPASARAN GRADUAN

KEBOLEHPASARAN GRADUAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN BIL. FAKULTI TIDAK BEKERJA % LAIN-LAIN % DATA KONVO KE- 51 (OKTOBER 2013) KERJA SEPENUH MASA % KERJA SEPARUH MASA % SAMBUNG BELAJAR % JUMLAH 1 FAB 92 32% 17 6% 148 52% 8 3% 19 7%

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2015 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Jawatankuasa Pengesanan Graduan PPD PENDAHULUAN Politeknik Port Dickson telah sedaya upaya memastikan maklumat yang terkandung

Lebih terperinci

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak

ýii _5 ý ýs ýý ý ýý KAJIAN PENGESANAN GRADUAN UNIMAS 2006 LAPORAN KAJIAN Disediakan Oleh : Pusat Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sarawak KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2006 Uni LG 173 K63 K13 2006 Pu,, it Khidhnat Makt. ol"at tit. adrtiuk t. )NlVLtRSi"Tl MAI. /ºtSiA SAftAWAi P. KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK miiuimiuiuiiuuuý 1000153839 _5 ý ýs ý

Lebih terperinci

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Prosiding Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM2012 15 18 Disember 2012 http://www.ukm.my/kongres Analisis Persepsi Bakal Graduan Program Sains Maklumat Fakulti

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 1. Pengenalan Laporan Kajian Pengesanan Graduan UPM 2016 telah dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi kepada maklumbalas keperluan majikan. Hasil kaji selidik

Lebih terperinci

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS)

MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) MAKLUM BALAS PELAJAR TERHADAP PROGRAM PRASISWAZAH FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FASS) Arifin Hj Zainal arifin_zainal@oum.edu.my Open University Malaysia Abstrak Satu kajian telah dilakukan oleh Fakulti

Lebih terperinci

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014

LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 2014 POLITEKNIK PORT DICKSON DISEDIAKAN OLEH: Unit Pengesanan Graduan PPD i PENGHARGAAN Unit Pengesanan Graduan (Tracer Study) Politeknik Port Dickson mengucapkan setinggi-tinggi

Lebih terperinci

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM

SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM SOALSELIDIK MENGENAI PENGUASAAN HASIL PEMBELAJARAN, KEMAHIRAN INSANIAH DAN TAHAP KEPUASAN PELAJAR UTHM Untuk memastikan semua Program Akademik di Fakulti Kejuruteraan Awam & Alam Sekitar (FKAAS) dapat

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP

BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP BAB LIMA KESIMPULAN, CADANGAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan Bab Lima ini bertujuan membincang dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab

Lebih terperinci

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-07 KOD AMALAN PENILAIAN

Lebih terperinci

PETUNJUK PRESTASI 2017

PETUNJUK PRESTASI 2017 PETUNJUK PRESTASI 2017 JABATAN AKADEMIK JABATAN HAL EHWAL PELAJAR 1. Memastikan 100% pensyarah dicerap dan mencapai tahap 80% dalam Penilaian Pengajaran & Pembelajaran setiap tahun. 2.i) Memastikan kelulusan

Lebih terperinci

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU

BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU BAB III KERTAS KERJA PROGRAM AKADEMIK BAHARU Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Program Akademik Baharu bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian

Lebih terperinci

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang

BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang BAB VI RUMUSAN DAN CADANGAN 6.1 Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan sepanjang kajian yang telah dijalankan. Penulis juga akan menyimpulkan beberapa faktor-faktor

Lebih terperinci

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Behrang Stesen 35950 Behrang PERAK, MALAYSIA BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM Kepada Pelajar Yang Dihormati, Politeknik Sultan Azlan Shah

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga kerja ini

Lebih terperinci

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA

KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA KECEKAPAN GURU PELATIH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASA CINA Lam Yat Chaw Yau Yee Shin Yeo Chui Eng Chew Chui Kian Lee Sung Ping Jabatan Bahasa Lee Vui Lin Jabatan Kajian Sosial ABSTRAK

Lebih terperinci

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM

PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN 1. Apakah program yang ditawarkan di UTMSPACE? Terdapat dua program yang ditawarkan iaitu:- i. Diploma - Diploma Kejuruteraan Awam - Diploma

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM

BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM BAB IV KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM Bab ini membincangkan format kertas kerja permohonan Semakan Kurikulum bagi tujuan kelulusan oleh Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT), Kementerian Pengajian Tinggi.

Lebih terperinci

Dimensi Personaliti Terhadap Pembudayaan Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan di Malaysia

Dimensi Personaliti Terhadap Pembudayaan Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan di Malaysia Dimensi Personaliti Terhadap Pembudayaan Keusahawanan Dalam Kalangan Graduan di Malaysia Mazdan Ali Amaran 1, Rohana Jani 2, Salbiah Edman 3, Rosita Hamdan 3 dan Nur Fatihah Abdullah Bandar 4 ABSTRAK Bekerja

Lebih terperinci

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA

MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA MODUL 7: MERANCANG UNTUK PELAJARAN LANJUTAN ANDA Isi Kandungan 7.1 Menentukan hala tuju selepas SPM/STPM 7.2 Kos pengajian di institusi pengajian tinggi 7.3 Statistik kos pengajian 7.4 Merancang keperluan

Lebih terperinci

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009

JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 JPA. BK 43/12/2 Jld. 32 (30) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 29 TAHUN 2009 CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM ATAU DI LUAR

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN PERCUMA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL BUKU MAKLUMAT KEMASUKAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK/VOKASIONAL TAHUN 2010 KANDUNGAN 1. Maklumat Kemasukan Ke Sekolah Menengah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL IKLAN PENGAMBILAN GURU VOKASIONAL SECARA INTERIM DI KOLEJ-KOLEJ VOKASIONAL KPM TAHUN 2016 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-03 KOD AMALAN KAEDAH

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-09 KOD AMALAN PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN

PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-03 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 03 PINDAAN : 02 TARIK KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-03 1/8 1.0

Lebih terperinci

1. ABSTRAK 2. PENGENALAN

1. ABSTRAK 2. PENGENALAN LAPORAN TAHUNAN 7 LATIHAN INDUSTRI LATIHAN INDUSTRI: LAPORAN PRESTASI PELAJAR FAKULTI KEJURUTERAAN 7 1. ABSTRAK Kajian ini dilakukan melihat prestasi pelajar setelah dinilai oleh majikan selepas tamat

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR 4 APRIL 2014 JAWATAN

Lebih terperinci

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL

BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL BAB KELIMA TINJAUAN KEBERKESANAN MODUL 5.0 PENDAHULUAN Pengkaji telah menjalankan tinjauan kedua kepada 70 orang pejajar yang telah mempelajari MABAUPUMS melalui soal selidik kedua (Sila rujuk Lampiran

Lebih terperinci

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)]

DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] DASAR PELANTIKAN DAN PELAKSANAAN SKIM PEMBANTU PENYELIDIK DAN PENGAJAR PASCASISWAZAH [GRADUATE RESEARCH & TEACHING ASSISTANT (GRTA)] (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010

Lebih terperinci

Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes. Oleh

Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes. Oleh Kursus Dan Latihan Jangka Pendek Dalam Memberikan Peluang Kerjaya Pelatih Di Pusat Giat Mara: Satu Kajian Kes Oleh Yahya Buntat Zakaria Mohd. Yusof Samsuri Abdul rahman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-02 KOD AMALAN REKABENTUK

Lebih terperinci

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BERDASARKAN ANALISA KEPUASAN PELANGGAN SESI AKADEMIK TAHUN 2013 Dalam mengukur pencapaian piagam yang telah digariskan, beberapa sumber telah dikenal pasti samada sumber

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera

SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera SIARAN MEDIA Untuk Siaran Segera Tarikh: 1 Disember, 2017 TENAGA KERJA MAHIR DALAM SENARAI PALING DIKEHENDAKI PUTRAJAYA, 1 DIS Lanskap pekerjaan yang kian berubah memberi nilai kepada pengetahuan dan kecekapan

Lebih terperinci

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia

PERANCANGAN STRATEGIK. Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia PERANCANGAN STRATEGIK Politeknik Sultan Idris Shah Kementerian Pendidikan Malaysia 204 205 PELAN STRATEGIK PSIS 204 205 FOKUS: INSTITUSI BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TANGGUNG JAWAB. Meningkatkan keterlihatan

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM2, (Minimum) - RM 9, (Maksimum) 5 OGOS 2016 BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. PEGAWAI TADBIR

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

KPI POLITEKNIK (2013) Achievement 2012 Achievement Process Owner. Strategic Objective. Operational Definition. Bil

KPI POLITEKNIK (2013) Achievement 2012 Achievement Process Owner. Strategic Objective. Operational Definition. Bil POLITEKNIK (2013) Bil 1 Membina jenama dan reputasi % staf mengikuti 10 hari latihan dalam perkhidmatan setahun. menyatakan staf akademik dan staf sokongan yang menjalani latihan sekurang-kurangnya 10

Lebih terperinci

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN TENTERA MALAYSIA SEKRETARIAT GAP YEAR AKADEMI KEPOLISAN UiTM-PDRM BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UiTM DEFINISI GAP YEAR

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 JPA(S) (BPO)324/14/12-1 Klt. 8 s.k 2(8) Siri No. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2007 PERUBAHAN SKIM PERKHIDMATAN OPERATOR MESIN PROSESAN DATA GRED F11, F14 TUJUAN 1. Pekeliling

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA

LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA LAPORAN HASIL DAPATAN KAJIAN PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI RASUAH DI MALAYSIA Oleh Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff & Zarina Mohamad Amin Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) Pengenalan Dalam usaha untuk memahami

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM5, (Minimum) - RM10, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM5, (Minimum) - RM10, (Maksimum) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, 26600 PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR 26 FEBRUARI 2016 JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) 1. JURUTERA

Lebih terperinci

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK

PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK BUKU PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN LATIHAN INDUSTRI PPKK 2.1 Di antara objektif khusus program LI ialah memberi

Lebih terperinci

ANALISIS KERJAYA DIRI

ANALISIS KERJAYA DIRI ANALISIS KERJAYA DIRI Semasa membuat pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan diri, anda perlulah terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Jika anda tidak mengenali diri sendiri, anda mungkin akan melakukan

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2012

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2012 PELAN POLITEKNIK KOTA BHARU 0 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik kualiti

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Profesion perguruan adalah antara profesion yang tertua di dunia. Dalam tempoh itu, perubahan demi perubahan telah berlaku dalam pelbagai aspek seperti penambahbaikan dalam

Lebih terperinci

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum)

JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL) RM1, (Minimum) - RM8, (Maksimum) UNIT PERJAWATAN & CUTI BELAJAR, BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG, LEBUHRAYA TUN RAZAK, 26300 GAMBANG, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR JAWATAN PENTADBIRAN (KUMPULAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEEMPAT 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEEMPAT (Oktober- Disember 2015) 1.0 Pengenalan Aduan

Lebih terperinci

PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN DAN KAEDAH PENGANUGERAHAN SIJIL KEPADA PELAJAR GAGAL DAN DIBERHENTIKAN PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA EDISI 1/2015 Dikeluarkan Oleh: BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN,

Lebih terperinci

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; »» SYARAT UMUM LANTIKAN BAGI SEMUA JAWATAN Calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- warganegara Malaysia; berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;»» SILA KE HALAMAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENAMBAHBAIKAN DASAR DAN GARIS PANDUAN INSENTIF BAGI STAF PENTADBIRAN YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN TUJUAN 1. Surat Pekeliling Pengurusan ini bertujuan memaklumkan keputusan

Lebih terperinci

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA DASAR PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 PENGENALAN 1.1 Dasar Pembelajaran dan Pengajaran ini disediakan sebagai panduan kepada Fakulti/Pusat Pengajian yang menawarkan

Lebih terperinci

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA

SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA SKIM PERKHIDMATAN GURU BAHASA LAMPIRAN A KLASIFIKASI : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED JAWATAN/GAJI : DG41 TARIKH KUAT KUASA : 1 NOVEMBER 2013 SYARAT LANTIKAN

Lebih terperinci

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI PANDUAN DAN PERATURAN-PERATURAN PENTAULIAHAN DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA 2006 PANDUAN DOKUMENTASI BUKU LOG DAN LAPORAN LATIHAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI INFO-SAINS MAHIR 25 MEI 2006 1.0 PENGENALAN Tujuan

Lebih terperinci

DASAR INOVASI DAN DAYA KEUSAHAWANAN DALAM PENGALAMAN PEMBELAJARAN MENYELURUH PELAJAR UKM

DASAR INOVASI DAN DAYA KEUSAHAWANAN DALAM PENGALAMAN PEMBELAJARAN MENYELURUH PELAJAR UKM DASAR INOVASI DAN DAYA KEUSAHAWANAN DALAM PENGALAMAN PEMBELAJARAN MENYELURUH PELAJAR UKM (Telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2010 pada 5 Ogos 2010) 1.0 Pengenalan UKM adalah

Lebih terperinci

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia POLISI DAN KOD AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA MUDA 1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia 1 KA-08 KOD AMALAN E-PEMBELAJARAN

Lebih terperinci

Koperasi Pengangkutan

Koperasi Pengangkutan Kejayaan Pengangkutan di Ho Chi Minh City, Vietnam Jaibit Jaudin jaibit@mkm.edu.my Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri dan Kesihatan Salwana Ali salwana@mkm.edu.my Sektor Perkhidmatan Kewangan dan Perbankan

Lebih terperinci

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA

PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA PROGRAM GAP YEAR KESUKARELAWANAN KHIDMAT NEGARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA & ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA SEKRETARIAT GAP YEAR AKADEMI KEPOLISAN UiTM-PDRM BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR, UiTM DEFINISI

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan

BAB V KESIMPULAN. Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan BAB V KESIMPULAN 5.1 PENDAHULUAN Setelah meneliti hasil kajian yang dirancangkan di Bab IV, bab ini akan mengemukakan suatu rumusan ringkas mengenai hasil kajian, implikasi, memberi cadangan, limitasi

Lebih terperinci

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG

DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG PERSEPSI PELAJAR KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA TERHADAP KEBERKESANAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN PULAU PINANG Prof. Madya Dr. Azizi Hj.

Lebih terperinci

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG KAJIAN TERHADAP MINAT MEMBACA DI KALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI LEDANG Khairul Anwar bin Johari & Hanimarlia binti Hassan Kolej Komuniti Ledang anwar@kklej.edu.my, hanihassan@kklej.edu.my ABSTRAK: Pelajar

Lebih terperinci

Sustainable Education 54

Sustainable Education 54 Sustainable Education 54 AMALAN PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KALANGAN PENSYARAH, PELAJAR & PEKERJA KAFETERIA DI INSTITUT PENDIDIKAN GURU- KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM Fazida binti Haji Othman Jabatan Sains Sosial,

Lebih terperinci

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi

MQA merupakan agensi baru yang ditubuhkan dengan penggabungan Lembaga Akreditasi 1. Apakah itu MQA? 2. Mengapakah MQA menggantikan LAN? 3. Adakah fungsi MQA sama dengan LAN? 4. Dengan adanya MQA, bagaimana status kursus pengajian yang telah diakredit oleh LAN? 5. Apa yang dimaksudkan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN SUKU TAHUN KEDUA 2015 LAPORAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN BAGI SUKU TAHUN KEDUA (APRIL-JUN 2015) 1.0 Pengenalan Aduan Pelanggan

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT SOALAN NO: 22 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAPAN LISAN MESYUARAT PERTAMA. PENGGAL KEEMPAT. PARLIMEN KETIGA BELAS. MAJLIS MESYUARAT DEWAN RAKYAT PERTANYAAN: LISAN DARIPADA: YB TUAN TAN KOK WAI TARIKH:

Lebih terperinci

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU

DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU DASAR KUALITI UiTM CAWANGAN TERENGGANU UiTM CAWANGAN TERENGGANU AKAN MELAKSANAKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG PROFESSIONAL, CEKAP, BERKESAN DAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN ATASAN: PENGAJARAN

Lebih terperinci

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical

BAB 4 ANALISIS DATA. dijalankan. Kajian ini telah dianalisis dengan menggunakan sistem Statistical BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 Pengenalan Bab ini melaporkan dapatan kajian berdasarkan keputusan ujian dan tindak balas yang diberikan oleh responden-responden terhadap soal selidik yang dijalankan. Kajian ini

Lebih terperinci

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara

Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta LAN-TC-01. Edisi Ke Dua. Disediakan Oleh Lembaga Akreditasi Negara LAN-TC-01 Edisi ke 2 : Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Bagi Peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Tatacara Kelulusan Bagi Kursus Pengajian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA

GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA NO. SIRI PENGENALAN AK/ PK IPT-01 GARIS PANDUAN PROGRAM KERJASAMA IPTA / IPTS DI DALAM NEGARA 1. TUJUAN Tujuan garis panduan ini disediakan adalah : 1.1 Untuk memaklumkan kepada IPTA syarat-syarat yang

Lebih terperinci

PENAWARAN PROGRAM BACELOR SAINS PERTANIAN

PENAWARAN PROGRAM BACELOR SAINS PERTANIAN PENAWARAN PROGRAM BACELOR SAINS PERTANIAN UPMET 20 Mei 2011 RINGKASAN PERLAKSANAAN DAN PENAWARAN PROGRAM BACELOR SAINS PERTANIAN MELALUI MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH KENDALIAN UPM EDUCATION & TRAINING SDN.

Lebih terperinci

CABARAN KOPERASI PENGGUNA DALAM AKTIVITI PERUNCITAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA RINGKASAN EKSEKUTIF

CABARAN KOPERASI PENGGUNA DALAM AKTIVITI PERUNCITAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA RINGKASAN EKSEKUTIF CABARAN KOPERASI PENGGUNA DALAM AKTIVITI PERUNCITAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA Norazlan Hasbullah Mohd Faisal Shariff Arfizawati Abd Hadi Ju Samsuddin Safian Noranita Mohd Nor RINGKASAN EKSEKUTIF Koperasi

Lebih terperinci

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi KANDUNGAN vii SENARAI JADUAL xii viii BAB PERKARA MUKA SURAT 1 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan 1 1.1 Latar

Lebih terperinci

2. PRINSIP-PRINSIP PENTAKSIRAN

2. PRINSIP-PRINSIP PENTAKSIRAN PERNYATAAN DASAR Dasar dan prinsip pentaksiran pengajian politeknik Kementerian Pengajian Tinggi menggariskan beberapa prinsip dan arahan yang perlu diikuti dan dipatuhi. Dasar ini digunakan sebagai garis

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2011

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2011 PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 0 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik

Lebih terperinci

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan

1 Soal Jawab ini telah dikemaskini pada 5 May 2014 SOAL JAWAB. Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan SOAL JAWAB Kategori Soalan : Umum Bil. Soalan Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. IPTS yang menawarkan mata pelajaran pengajian secara jarak jauh/odl, adakah perlu melaksanakan MPU? Adakah pengendalian HE dan TITAS

Lebih terperinci

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2013

PELAN TINDAKAN POLITEKNIK KOTA BHARU 2013 PELAN POLITEKNIK KOTA BHARU 03 KRA : KEY RESULT AREA OUTCOMES AKSES KEPADA PENDIDIKAN TINGGI YANG BERKUALITI. Pelajar mendapat maklumat kemasukan Politeknik dengan mudah dan meluas.. Menambahbaik kualiti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM UPSI Disediakan oleh; Unit Latihan, Bahagian Sumber Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. 1 GARIS PANDUAN MENGENAI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN

Lebih terperinci

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALASYIA SENARAI BIDANG TUGAS JAWATAN LANTIKAN 1 DEKAN 1.1. Menjadi pengurus dan mempastikan peruntukan peruntukan Perlembagaan,

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENCALONAN

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR (KATEGORI PENGAJARAN) AFNC-KP UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GARIS PANDUAN PENCALONAN A. PENGANJURAN ANUGERAH Tujuan Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) Kategori Pengajaran

Lebih terperinci

KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA. Titik Rujukan dan Persefahaman Bersama Tentang Kelayakan Pengajian Tinggi di Malaysia

KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA. Titik Rujukan dan Persefahaman Bersama Tentang Kelayakan Pengajian Tinggi di Malaysia KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA Titik Rujukan dan Persefahaman Bersama Tentang Kelayakan Pengajian Tinggi di Malaysia KANDUNGAN Glosari MUKA SURAT ii PENGENALAN Definisi dan Ciri 1 Kebaikan 1 Pembentukan dan

Lebih terperinci

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT

BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT BAB 1 PERSEKITARAN FIZIKAL DALAMAN PEJABAT 1.0 Latarbelakang Kajian Tempat kerja dan pekerja merupakan dua entiti yang saling berkait rapat di antara satu sama lain. Perkaitan ini wujud kerana pekerja

Lebih terperinci

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1 BAB 1 KERANGKA PENGHASILAN PARAMETER PENILAIAN SELEPAS- DIHUNI DI BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN 1.1 Pengenalan Sejak hampir dua dekad yang lalu, beberapa kajian berkaitan penilaian selepas-dihuni (post-occupancy

Lebih terperinci

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam

BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN. bertujuan untuk meningkatkan lagi penguasaan bahasa Arab khususnya dalam BAB LIMA PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Bab ini akan membincangkan dan merumuskan hasil dapatan kajian yang telah dijalankan bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah ditetapkan

Lebih terperinci

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT

PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT PUSAT SUMBER DAN AGENSI-AGENSI MAKLUMAT Umumnya sumber pengajaran di bahagikan kepada 2 komponen iaitu : Sumber manusia Sumber bukan manusia Tahukah anda negara kita mempunyai pelbagai dasar bagi menjamin

Lebih terperinci

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK

JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK JPA.SARAAN 223/5/4-3 JLD.2 (3) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2014 KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan

Lebih terperinci

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI

SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI SOALAN-SOALAN LAZIM - PENERAJU TUNAS POTENSI BAHAGIAN 1: PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PENERAJU TUNAS POTENSI A. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN B. INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI C. BIDANG TAJAAN D. TAJAAN KE LUAR NEGARA E.

Lebih terperinci

TEL: FAX:

TEL: FAX: http://www.utem.edu.my/fke/ TEL: +606 555 2345 FAX: +606 555 2222 Senarai kursus ditawarkan: C2420 Diploma Kejuteraan Elektrik CK42 Ijazah Sarjana Muda Kejuteraan Elektrik dengan Kepujian CK24 Ijazah Sarjana

Lebih terperinci

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh

PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH. oleh PERSEPSI PENAGIH, IBUBAPA DAN MASYARAKAT TERHADAP DADAH oleh Ahmad Shukri Bin Mohd Nain Paimah Bt Atoma Rozeyta Bt Omar Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Pengurusan Dan Pembangunan Sumber Manusia

Lebih terperinci

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan

1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 8 BAB 1 Matlamat dan Komponen Rancangan Pendidikan Guru PPIP 1.0 Misi Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan (PPIP), Universiti Sains Malaysia pada ketika ini sedang menawarkan

Lebih terperinci

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 UNIT PERANCANG EKONOMI JABATAN PERDANA MENTERI PUTRAJAYA 1 Untuk maklumat selanjutnya sila hubungi: KETUA PENGARAH Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri

Lebih terperinci

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT/PEMBEKAL

BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT/PEMBEKAL BORANG PENDAFTARAN SYARIKAT/PEMBEKAL A. BUTIRAN SYARIKAT 1. NAMA SYARIKAT 2. ALAMAT PERNIAGAAN 3. NO. TELEFON (MUDAH ALIH) 4. NO. TELEFON (PEJABAT) 5. NO. FAKS 6. E-MEL 7 LAMAN SESAWANG 8. NAMA PENGURUS

Lebih terperinci

Asas Multimedia dan Aplikasinya dalam P&P

Asas Multimedia dan Aplikasinya dalam P&P Asas Multimedia dan Aplikasinya dalam P&P Jamalludin Harun Centre for Teaching & Learning Universiti Teknologi Malaysia Zaidatun Tasir Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

Lebih terperinci