PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI"

Transkripsi

1 PEKELILING BENDAHARI BIL : 2/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia Ketua Pejabat Bendahari UiTM Negeri Yg. Bhg. Datuk / Dato / Datin / Prof. / Tuan / Puan GARIS PANDUAN PROSES PANGGILAN DAN ANALISA TENDER 1.0 TUJUAN Tujuan garis panduan ini dikeluarkan ialah untuk memberi penerangan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Unit Kewangan Zon UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri bagi melancarkan proses panggilan Tender dan penyediaan analisa Tender. 2.0 TAKRIFAN 2.1 Pusat Tanggungjawab (PTJ) meliputi semua Bahagian, Fakulti, Jabatan, Pusat, Akademi dan Kampus UiTM Negeri yang menerima agihan peruntukan tahunan. 1

2 2.2 Ketua Pusat Tanggungjawab bermaksud ketua yang telah diberi kuasa dan tanggungjawab untuk mengurus dan mengawal sumber kewangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Pusat Tanggungjawab di bawah kawalannya. 2.3 Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai keperluan dan spesifikasi suatu peralatan. 2.4 Perolehan adalah proses mendapatkan bekalan, perkhidmatan atau kerja-kerja untuk memenuhi keperluan universiti bagi menjalankan fungsi dan operasinya dengan terkawal dan berkesan. 2.5 Bekalan adalah barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek agensi Kerajaan. Ianya juga merupakan input kepada sesuatu proses kerja. Contoh bekalan adalah seperti peralatan makmal / penyelidikan, bahan binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. 2.6 Perkhidmatan adalah khidmat tenaga manusia atau kepakaran/kemahiran yang diperolehi untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu kerja tertentu. Bidang perkhidmatan adalah terbahagi kepada dua (2) seperti berikut:- (a) Perkhidmatan Bukan Perunding: Perkhidmatan bukan perunding adalah seperti pengendalian kursus dan latihan, penyelenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan bangunan. (b) Perkhidmatan Perunding: Perkhidmatan perunding meliputi semua jenis kajian seperti kajian ekonomi, penswastaan, pengurusan, pembangunan 2

3 fizikal yang memerlukan input seperti senibina, kejuruteraan dan kerja-kerja ukur, pengurusan, perundangan dan kepakaran dalam bidang-bidang khusus seperti alam sekitar dan pertanian. Urusan Perlantikan Perunding adalah tidak termasuk dalam skop pekeliling ini. 2.7 Kerja adalah merupakan perolehan yang melibatkan kerja-kerja pembinaan dan sivil seperti bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tapak kawasan dan empangan air serta kerja perparitan. Ia juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. 2.8 Perolehan melalui Tender adalah perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja-kerja yang nilainya melebihi RM200, Panggilan Tender adalah proses mempelawa syarikat yang berkelayakan dengan sebaran meluas melalui akhbar harian utama untuk menyertai tawaran bagi perolehan barang / perkhidmatan / kerja-kerja yang bernilai melebihi RM200,000 bagi setiap panggilan Analisa Tender adalah proses penilaian ke atas tawaran yang dikemukakan oleh petender mengikut format yang telah ditetapkan. Bagi tender peralatan, analisa tender disediakan oleh dua (2) jawatankuasa yang berasingan seperti berikut: a. Jawatankuasa Teknikal Peralatan ialah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai peralatan dari sudut spesifikasi teknikal. b. Jawatankuasa Analisa Harga ialah jawatankuasa yang dilantik untuk menilai tawaran dari sudut harga yang ditawarkan, kemampuan kewangan, pengalaman petender dan syarat-syarat lain dalam dokumen harga tender. 3

4 2.11 Lembaga Perolehan UiTM adalah lembaga yang membuat keputusan berhubung dengan perolehan melalui tender seperti berikut: a. Lembaga Perolehan A UiTM, bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan meluluskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang bernilai melebihi RM20 juta hingga RM100 juta serta meluluskan yuran perunding tidak melebihi RM5 juta bagi setiap projek. b. Lembaga Perolehan B1 (Bekalan Dan Perkhidmatan) UiTM, bertanggungjawab untuk mempertimbang dan meluluskan perolehan bekalan dan perkhidmatan yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM20 juta. c. Lembaga Perolehan B2 (Pembangunan Dan Penyelenggaraan Fizikal) UiTM, bertanggungjawab untuk mempertimbangkan dan meluluskan perolehan kerja-kerja dan perkhidmatan ( yang diuruskan oleh Pejabat Pengurusan Fasiliti dan Bahagian Pembangunan ) yang bernilai melebihi RM200,000 hingga RM20 juta Perolehan melalui Sebut Harga Rasmi adalah perolehan bekalan dan perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM200,000 dan bagi perolehan Kerja yang bernilai melebihi RM 20,000 sehingga RM200, Panggilan Sebut Harga Rasmi adalah proses mempelawa syarikat untuk mengemukakan Sebut Harga Rasmi bagi: a. Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM100,000 dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan dan bertaraf Bumiputera. 4

5 b. Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan yang bernilai melebihi RM100,000 hingga RM200,000 dipelawa di kalangan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan. c. Perolehan Kerja-kerja yang bernilai melebihi RM20,000 hingga RM200,000 hendaklah dipelawa di kalangan Kontraktor kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di bawah kepala dan subkepala yang berkaitan Pembelian Terus bermaksud perolehan bekalan atau perkhidmatan bagi sesuatu PTJ, yang bernilai sehingga RM50, setahun bagi setiap jenis item FAIS adalah Sistem Kewangan Komputer Bersepadu Pejabat Bendahari Pesanan Jabatan / Pesanan Kerja adalah dokumen yang mengandungi maklumat pesanan bekalan / perkhidmatan / kerjakerja kepada pembekal / kontraktor Katalog adalah semua jenis katalog yang dikemukakan oleh syarikat bagi tujuan penilaian analisa spesifikasi bekalan / perkhidmatan / kerja bagi semua kaedah perolehan UiTM. Jenisjenis katalog tersebut termasuklah katalog asal dari pembekal, cetakan dari internet, fotostat dan faks Jenis Item Setiap jenis item merujuk kepada Pembelian Terus bekalan dan perkhidmatan sehingga RM50,000 setahun daripada mana-mana pembekal sama ada berdaftar atau tidak berdaftar dengan 5

6 Kementerian Kewangan atau sama ada berstatus Bumiputera atau bukan Bumiputera. Tafsiran adalah seperti berikut: a. Setiap jenis item dikira berbeza jika fungsinya berbeza. Contoh ialah kasut, meja dan kerusi. b. Sesuatu item adalah dikira sebagai satu jenis item jika: Item tersebut mempunyai fungsi yang sama atau hampir sama misalannya mikroskop pelajar ( low-end ), mikroskop penyelidikan ( high-end ) atau Item tersebut adalah pelbagai saiz misalannya paku 1, paku 1.5 atau Item tersebut boleh digunakan pada alat yang berlainan misalannya brek kereta, brek bas, brek lori atau Item tersebut merupakan satu set yang merangkumi beberapa item yang akan dibekal dan digunakan secara bersama misalannya settee, set komputer MITI adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri 2.20 Harga FOB atau Harga Free On Board bermaksud harga barangan import tidak termasuk kos pengangkutan dan insuran. Urusan pengangkutan dan insuran diurus sendiri oleh pembeli Harga CIF atau Harga Cost, Insurance and Freight bermaksud harga barangan adalah termasuk kos pengangkutan dan insuran. Urusan pengangkutan dan insuran diurus oleh penjual / pembekal. 3.0 LATARBELAKANG 3.1. Perolehan melalui Tender meliputi perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja-kerja yang melibatkan proses seperti berikut :- 6

7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Perancangan Perolehan Penyediaan spesifikasi Bekalan / Perkhidmatan / Kerja dan penentuan anggaran harga. Kelulusan permohohan peruntukan oleh Ketua PTJ. Pengesahan dan penyekatan ( komitmen ) peruntukan perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja-kerja dalam FAIS. Arahan dari PTJ untuk membuat panggilan Tender. Panggilan Tender. Penyediaan Analisa Teknikal. Penyediaan Analisa Harga. Pembentangan syor kepada Lembaga Perolehan UiTM. Pengeluaran surat tawaran. Tandatangan kontrak bagi tawaran bernilai RM20,000 ke atas. Pengeluaran pesanan jabatan/pesanan kerja. Penguatkuasaan kontrak. 3.2 Urusan perolehan melalui Tender bagi keseluruhan Universiti dibuat oleh: Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Malaysia 7

8 4.0 PROSES PELAKSANAAN 4.1 PEROLEHAN BEKALAN TINDAKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) (a) Perancangan Perolehan Merancang perolehan bekalan mengikut jumlah peruntukan yang telah diagihkan. Bagi pembelian peralatan keutamaan pemilihan pembelian peralatan mestilah dibuat mengikut beberapa kriteria seperti berikut: Untuk melaksanakan program baru Untuk tujuan mendapat pengiktirafan daripada badan akreditasi Untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan Untuk menampung pertambahan bilangan pelajar Untuk menggantikan peralatan yang telah dilupus Untuk mengadakan peralatan yang diperlukan tetapi tidak ada di sesuatu Pusat Tanggungjawab Untuk mengadakan peralatan yang tidak boleh dikongsi bersama dengan Pusat Tanggungjawab lain disebabkan oleh perbezaan spesifikasi Memastikan ruang dan kemudahan infrastruktur bagi menempatkan bekalan yang hendak diperolehi telah disediakan Jika ruang perlu kerja ubah suai atau naik taraf kemudahan infrastruktur, menyemak dan menyelaras dengan Jabatan dan Unit 8

9 Kewangan yang berkaitan supaya tarikh serahan pada pesanan jabatan dapat dibuat berdasarkan kepada tarikh siap ruang. Mengenalpasti terdapat staf yang akan mengendalikan peralatan tersebut setelah bekalan tersebut telah diujilari. (b) Perancangan Kaedah Perolehan Ketua PTJ perlu membuat perancangan tahunan supaya dapat mengesyorkan kaedah perolehan yang sesuai. Semua urusan perolehan hendaklah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip perolehan iaitu: 1 Akauntabiliti Urusan perolehan yang Awam diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 2 Diuruskan Secara Telus 3 Nilai Faedah Yang Terbaik Semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. 9

10 4 Saingan Terbuka 5 Adil dan Saksama Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan. Kaedah perolehan sama ada secara Tender, Sebut Harga Rasmi atau Pembelian Terus perlu ditentukan mengikut nilai keseluruhan tahunan bagi setiap jenis item, berdasarkan kepada takrifan jenis item di perenggan 2.18 pekeliling ini. Tindakan memecahkecil pengurusan perolehan bagi barangan dan perkhidmatan yang sama jenis untuk mengelakkan kaedah perolehan secara Tender atau Sebut Harga Rasmi adalah tidak dibenarkan. Jika item yang dibeli adalah berbeza tetapi - boleh dibeli daripada pembekal yang sama, atau - akan digunakan secara bersama-sama, (bukan set), pembelian hendaklah dibuat bersama-sama dengan kaedah perolehan ditentukan berdasarkan nilai keseluruhannya. 10

11 Perancangan pembelian perlu dibuat bagi perolehan berulang bagi tahun sebelumnya yang telah dibuat secara berasingan melalui kaedah Pembelian Terus yang terdiri daripada jenis-jenis item yang berbeza tetapi boleh dikumpulkan dalam satu pembelian misalannya bekalan ubat, bahan kimia, alat tulis, kertas, perkhidmatan pengiklanan dan sebagainya. Pembelian seumpama hendaklah dikumpulkan bersama-sama dengan kaedah perolehan ditentukan mengikut nilai keseluruhannya. Nilai keseluruhannya boleh dianggarkan berdasarkan nilai pembelian tahun sebelumnya. Dalam keadaan ini, perolehan secara Pembelian Terus adalah tidak digalakkan kerana ianya kurang berdaya saing dan harga yang ditawarkan juga kurang kompetitif. Panggilan Tender perlu dibuat untuk mempelawa syarikat yang berkelayakan dengan sebaran meluas melalui akhbar harian utama untuk menyertai tawaran bagi perolehan Barang / Perkhidmatan / Kerja-kerja yang bernilai melebihi RM200,000 bagi setiap panggilan. Setiap panggilan Tender boleh meliputi jenis item yang sama atau berbeza. Untuk mempercepatkan proses penyediaan analisa Tender, Panggilan Tender boleh dibuat secara berasingan jika ianya akan dianalisa oleh pegawai yang berlainan. Selaras dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 tahun 2007, semua perolehan peralatan latihan, penyelidikan dan perubatan yang tidak melebihi RM5 juta bagi satu kontrak boleh dibuat secara CIF dengan 11

12 syarat pembekal mesti menggunakan perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) dan insurans daripada syarikat MTO dan insurans tempatan bertaraf bumiputera yang dilantik / disenaraikan oleh Kementerian Kewangan. (c) Penyediaan Spesifikasi Bekalan Dan Penentuan Anggaran Harga. Sebagai penyediaan Anggaran Harga dan Spesifikasi, buat tinjauan pasaran ( market survey ) daripada: beberapa syarikat, beberapa jenama / model terkini, mana-mana jabatan yang mempunyai bekalan yang seumpama, jika tiada maklumat di atas, daripada pembelian terdahulu. Lembaga Perolehan berhak menolak atau membatalkan mana-mana syor item pembelian yang dibentangkan jika nilai tawaran petender melebihi 20% daripada Anggaran Harga dan justifikasi perbezaan tidak kukuh. Spesifikasi yang disediakan hendaklah tidak menjurus kepada sesuatu jenama atau model. Bagi spesifikasi fizikal bekalan misalannya berat, saiz atau spesifikasi hasil pengeluaran misalannya jarak gelombang (Hertz), kuasa (Watt) yang boleh diukur, keperluan tersebut hendaklah seboleh-bolehnya dinyatakan dalam 12

13 bentuk julat ( range ) atau dalam bentuk paling maksima atau paling minima. Spesifikasi keperluan latihan bagi peralatan yang hendak dibeli mestilah dimasukkan dan dijadikan sebahagian daripada spesifikasi item peralatan. Spesifikasi keperluan latihan mestilah menyatakan bilangan hari dan bilangan staf yang perlu dilatih dan tahap kompeten yang diperlukan. Spesifikasi keperluan latihan mestilah menyatakan latihan akan dilaksanakan di dalam negara dan seboleh-bolehnya di premis UiTM ( on site ) dan ianya adalah sebahagian harga item peralatan berkenaan. Spesifikasi keperluan latihan di luar negara bagi peralatan adalah tidak dibenarkan. Semua perbelanjaan latihan di luar negara adalah di atas tanggungan peruntukan UiTM setelah mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Pembelian perkakasan dan perisian komputer perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Penilaian dan Penggunaan Komputer. Bagi pembelian kenderaan, perlu mendapat kelulusan Pejabat Pendaftar. Kemukakan dokumen spesifikasi kepada Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang berkaitan seperti berikut: 13

14 - Peralatan Pandang Dengar - Jawatankuasa Alat Pandang Dengar - Peralatan Komputer - Jawatankuasa JPPICT. - Peralatan Elektronik - Jawatankuasa Alat Elektronik. - Peralatan Makmal Sains Dan Teknologi - Jawatankuasa Teknikal Peralatan UiTM Malaysia, mengikut Fakulti masingmasing. Bagi pembelian barang yang berbentuk teknikal di peringkat UiTM Negeri, pengesahan daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan UiTM Negeri adalah dibenarkan, jika layak dan mampu. Pengesahan spesifikasi daripada Jawatankuasa Teknikal Peralatan adalah tidak diperlukan jika ianya melibatkan perolehan bahan-bahan pakai habis (consumables) dan perkhidmatan penyelenggaraan peralatan Pengecualian daripada mendapat kelulusan JPPICT diberikan jika komponen ICT yang diperlukan adalah sebahagian dan berada di dalam peralatan induk bukan ICT dan tidak boleh beroperasi mengikut fungsinya jika dipisahkan daripada peralatan induk bukan ICT atau tidak boleh beroperasi jika digunakan dengan peralatan lain. 14

15 (d) Permohonan Peruntukan Isi borang peruntukan PB 3/80 ( Pindaan 1/2002) dengan lengkap. Jika melibatkan peralatan import yang bernilai melebihi RM50,000 bagi setiap jenis item, kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia ( MITI ) adalah diperlukan sebelum urusan Panggilan Tender dibuat ( Sila rujuk Surat Pekeliling 7 Tahun 2002 dan Pekeliling Bendahari Bil. 1/2007). Sediakan maklumat seperti di Lampiran 1 berserta dengan gambar / brosur / katalog (e) Panggilan Tender Bagi tujuan panggilan Tender, kemukakan: Borang PB 3/80 (Pindaan 1/2002), Borang permohonan kelulusan MITI berserta brosur / gambar / katalog bagi peralatan berkenaan, Dokumen spesifikasi (yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal Peralatan) Sertakan salinan surat kelulusan lain yang berkenaan misalannya JPPK. Surat arahan untuk dibuat panggilan Tender kepada Unit Kewangan Zon UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri. (Sila rujuk Format di Lampiran 2A dan 2B serta contoh di Lampiran 2C, 2D Dan 2E). Setiap satu surat 15

16 arahan yang dikeluarkan adalah untuk panggilan satu tender yang akan dikeluarkan. Berdasarkan kepada teguran Audit Luar, format dan kandungan surat arahan adalah terperinci untuk PTJ menyemak dan mempastikan: Terdapat perancangan perolehan Terdapat justifikasi pembelian dan penggunaan Kajian pasaran untuk harga dan spesifikasi telah dibuat. Perolehan mempunyai peruntukan yang telah dikemaskinikan dalam FAIS Penempatan barangan dan pegawai yang bertanggungjawab dikenalpasti Dokumen sokongan lengkap (f) Penyediaan Analisa Teknikal Setelah Tender ditutup, Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri akan menyerahkan Dokumen Tender Teknikal Peralatan kepada Pusat Tanggungjawab untuk dianalisa dalam tempoh 30 hari bagi tujuan berikut:- Menyediakan Jadual Analisa Teknikal Tender Terperinci (Lampiran 3A, Contoh di Lampiran 3B) bagi setiap tawaran yang dinyatakan oleh syarikat yang menyertai Tender di mana analisa dibuat berdasarkan tawaran petender dan disemak dengan katalog (sama ada asal / fotostat / faks) /contoh yang dikemukakan oleh petender pada hari tutup tender. 16

17 Jika tender mensyaratkan katalog / contoh disertakan, catatan O iaitu tidak memenuhi spesifikasi hendaklah diberi jika tiada katalog / contoh disertakan walaupun syarikat menanda ( comply ) pada semua dokumen spesifikasi. Menyediakan Jadual Ringkasan Analisa Teknikal Tender mengikut setiap jenis item dan secara pakej. Bagi peralatan teknikal, analisa teknikal mesti disahkan oleh Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang berkaitan.(sila rujuk perenggan 4.1.1(c) pekeliling ini) Kemukakan dokumen berikut kepada Unit Proses Dan Penguatkuasaan Tender UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri untuk di bawa ke mesyuarat Lembaga Perolehan UiTM. Jadual Analisa Teknikal Tender Terperinci. Jadual Ringkasan Analisa Teknikal Tender. Kesemua dokumen tender. Maklumat analisa adalah rahsia. Pegawai yang terlibat di dalam penyediaan dan perakuan Analisa Teknikal Tender tidak dibenarkan untuk berhubung dengan petender, Jawatankuasa Penilaian Harga atau manamana pihak yang mempunyai kepentingan. 17

18 (g) Pembentangan Kepada Lembaga Perolehan UiTM Ketua Pusat Tanggungjawab dan Pengerusi Jawatankuasa Teknikal Peralatan yang mengesahkan analisa teknikal perlu hadir untuk membuat pembentangan kepada Lembaga Perolehan UiTM. Pembentangan hendaklah dibuat bagi setiap item bermula daripada tawaran harga yang terendah. Jika pengesyoran adalah pada tawaran harga yang bukan terendah, nyatakan justifikasi kukuh penolakan harga yang lebih rendah TINDAKAN UNIT KEWANGAN ZON UiTM MALAYSIA/ PEJABAT BENDAHARI UiTM NEGERI (a) Pengesahan Dan Penyekatan (Komitmen) Peruntukan Dalam FAIS. i. Mengemaskinikan maklumat peruntukan PTJ dalam FAIS. Satu nombor permohonan bagi satu Tender dengan berbagai kod item ii. Menghantar dokumen berikut kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga UiTM Malaysia: a. Surat Arahan panggilan Tender b. Dokumen spesifikasi teknikal asal yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal yang berkaitan, c. Borang asal MITI (berserta gambar / brosur/katalog) dan 18

19 d. Salinan surat arahan PTJ yang telah disemak oleh Ketua Unit Kewangan Zon UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri. (Untuk menjimatkan masa, urusan panggilan perolehan secara Sebut Harga Rasmi atau Tender dan permohonan kelulusan MITI akan diuruskan secara serentak oleh Pejabat Bendahari yang menguruskan panggilan perolehan). (b) Penyediaan Analisa Harga. Setelah Tender ditutup, Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga UiTM Malaysia akan menyerahkan Dokumen Tender Harga Bekalan kepada Ketua Unit Kewangan Zon UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri untuk tujuan penyediaan analisa harga seperti berikut: Menyemak semua maklumat yang dikemukakan di dalam dokumen dan menyediakan Jadual Analisa Harga Bekalan terperinci bagi setiap tawaran yang dinyatakan oleh syarikat yang menyertai Tender mengikut setiap jenis item dan secara berpakej. Prestasi kewangan petender dikira memuaskan jika purata baki tiga bulan terakhir penyata bank melebihi 5% daripada setiap nilai item yang ditawarkan dan / atau mempunyai salinan surat kemudahan kredit yang 19

20 masih sahlaku dari mana-mana institusi kewangan yang diikitiraf oleh Kerajaan. Kemukakan dokumen berikut kepada Unit Proses Dan Penguatkuasaan Tender Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Malaysia dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat penyerahan dokumen untuk dibawa ke mesyuarat Lembaga Perolehan UiTM: Minit Mesyuarat Jadual Analisa Harga (Sila Rujuk Lampiran 4), beserta soft copy /emel Kesemua dokumen tender Maklumat analisa adalah rahsia. Pegawai yang terlibat di dalam penyediaan dan perakuan Analisa Harga Tender tidak dibenarkan untuk berhubung dengan petender, Jawatankuasa Penilaian Teknikal atau mana-mana pihak yang berkepentingan. (c) Pembentangan Kepada Lembaga Perolehan UiTM Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Harga Tender perlu hadir untuk membuat pembentangan kepada Lembaga Perolehan UiTM. 20

21 4.2 PEROLEHAN KERJA DAN PERKHIDMATAN TINDAKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (a) Perancangan Perolehan Merancang perolehan kerja dan perkhidmatan tahunan mengikut jumlah yang telah diperuntukkan. Tindakan memecahkecil pengurusan perolehan bagi kerja / perkhidmatan yang sama jenis untuk mengelakkan kaedah perolehan secara Tender atau Sebut Harga Rasmi adalah tidak dibenarkan. (b) Penyediaan Spesifikasi dan Anggaran Harga bagi Kerja dan Perkhidmatan. Menyemak dan memastikan anggaran harga yang disediakan adalah menggunakan kaedah yang konsisten dan diselaraskan mengikut piawaian penilaian sebenar supaya ianya mencerminkan nilai kerja dan perkhidmatan yang diperlukan dan boleh dijadikan asas yang kukuh untuk membuat keputusan di dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan. Bagi tender yang melibatkan peralatan ICT atau Alat Pandang Dengar, kelulusan jawatankuasa berkaitan hendaklah diperolehi (Sila rujuk perenggan 4.1.1(c) pekeliling ini). 21

22 (c) Arahan Panggilan Tender Mengemukakan surat arahan panggilan Tender kepada Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri bersamasama dokumen berikut : Surat arahan seperti format di Lampiran 5. Dokumen Tender (d) Anggaran Harga Bagi setiap pelawaan tawaran Tender, PTJ dikehendaki memasukkan anggaran harga dan Borang PB 3/80 (Pindaan 1/2002) mengikut nilai anggaran harga ke dalam sampul surat bergam dan memasukkan dokumen tersebut ke dalam peti tender pada hari dan waktu sebelum Tender ditutup. Maklumat Anggaran Harga adalah sulit. (e) Penyediaan Analisa Setelah Tender ditutup, Unit Panggilan Tender dan Sebut Harga UiTM Malaysia / Pejabat Bendahari UiTM Negeri akan menyerahkan Dokumen Tender Kerja dan Perkhidmatan kepada Pusat Tanggungjawab untuk dianalisa dalam tempoh 30 hari bagi tujuan berikut:. Menyediakan Kertas Kerja dan Analisa Tender terperinci bagi setiap tawaran syarikat mengikut kaedah Cut Off dan juga bagi kesemua petender yang telah menawarkan harga di 22

23 bawah 20% daripada anggaran harga sehingga nilai Cut Off. Sebagai perbandingan, menyatakan nilai kontrak penyelenggaran dan perkhidmatan yang terdahulu berserta jumlah perbelanjaan sebenar di dalam analisa kertas kerja. Mendapatkan Borang PB 3/80 (Pindaan 1/2002) yang telah dikemaskini dalam FAIS daripada Pejabat Bendahari yang berkaitan. Kemukakan dokumen berikut kepada Unit Proses Dan Penguatkuasaan Tender Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Malaysia untuk dibawa ke mesyuarat Lembaga Perolehan UiTM:- Analisa Teknikal Tender terperinci Kertas Kerja Tender Dokumen Tender Borang PB 3/80 ( Pindaan 1/2002 ) (e) Pembentangan Kepada Lembaga Perolehan UiTM Ketua Pusat Tanggungjawab perlu hadir membuat pembentangan kepada Lembaga Perolehan UiTM. Pembentangan hendaklah dibuat bagi setiap tawaran petender bermula daripada tawaran harga yang terendah. Jika pengesyoran adalah pada tawaran harga yang bukan terendah, nyatakan justifikasi kukuh penolakan harga yang lebih rendah. 23

24 4.2.2 TINDAKAN UNIT KEWANGAN ZON UiTM MALAYSIA / PEJABAT BENDAHARI UiTM NEGERI (a) Pengesahan Dan Penyekatan (Komitmen) Bajet Dalam FAIS. Mengemaskinikan maklumat peruntukan PTJ dalam FAIS dan menyerahkan salinan PB 3/80 (Pindaan1/2002) kepada Pengerusi Analisa Tender Kerja dan Perkhidmatan. (b) Pembentangan Kepada Lembaga Perolehan UiTM Turut hadir dalam pembentangan kepada Lembaga Perolehan UiTM 5.0 Mesyuarat Lembaga Perolehan Bagi memastikan fail Mesyuarat Tender dapat dikeluarkan 7 hari sebelum tarikh mesyuarat, analisa harga dan analisa teknikal berserta dokumen lain yang berkaitan mestilah diterima dengan lengkap oleh Unit Proses & Penguatkuasaan Tender UiTM Malaysia tidak lewat dari 14 hari sebelum tarikh mesyuarat berkenaan. 24

25 Tarikh Mesyuarat Lembaga Perolehan UiTM masa ke semasa. akan diedarkan dari Pekeliling ini adalah berkuatkuasa serta merta. Saya yang menurut perintah, SANIP WAHID Bendahari Universiti Teknologi MARA s.k 1. Naib Canselor 2. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 3. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) 4. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 5. Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) 25

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 2 Januari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 September 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Kepada Semua Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 4 Tahun 2012 GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini dikeluarkan

Lebih terperinci

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah

Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah 1111k UNI'VERsiTI PEKELILING BENDAHARI TENOUY'd K MARA BIL : 7/2010 Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh 1 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEKELILING BENDAHARI BIL : 7/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 LAMPIRAN A PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 17 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL: 9/2006 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti / Ketua Bahagian / Pusat / Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mac 2007 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS

SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS SESI TAKLIMAT PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN/KERJA SECARA PEMBELIAN TERUS Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Mara Shah Alam Pengurusan pernolehan polisi 5S KAEDAH

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010

PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEKELILING BENDAHARI BIL 2/2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 21 Januari 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 6/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti. UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia.

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 Jabatan Bendahari Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2014 Dekan / Pengarah / Ketua Fakulti / Pusat / Bahagian / Jabatan / Unit Universiti

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 BEN-SPKL(1/2009)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2008 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BAGI TAHUN 2010 DAN 2011

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2008 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BAGI TAHUN 2010 DAN 2011 No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 15 ) Tarikh : 23 Disember 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab. PEKELILING

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 6 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN MAKANAN/MINUMAN UNTUK MAJLIS JAMUAN RASMI/ACARA KHAS DAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2001 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Surat : 400-BBI (PW.B15/3)(2001) Tarikh Kuatkuasa : 10 Disember 2001 Pembatalan kepada : Pekeliling Bendahari Bil. 7 / 2000 Semua Ketua Bahagian

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2006 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan Ketua Bahagian / Unit

Lebih terperinci

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan.

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan. BAB 2 BAJET 2.1 Pendahuluan 2.1.1 Bajet merupakan satu perancangan kewangan sesebuah organisasi yang melibatkan anggaran hasil dan perbelanjaan yang dirangka untuk mencapai matlamat dalam jangka masa tertentu.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEROLEHAN ANAK SYARIKAT

TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEROLEHAN ANAK SYARIKAT TAKLIMAT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEROLEHAN ANAK SYARIKAT Tarikh Masa Tempat : 27 Febuari 2014 (Khamis) : 9.00 pagi : Auditorium Kejuruteraan, Fakulti Kejuruteraan (PEKELILING BURSAR BIL 1 TAHUN

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

FADZILLAH BINTI RAHMAN

FADZILLAH BINTI RAHMAN PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012 BEN-SPKL(6/)D BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof/Tuan/Puan SURAT PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/13 BERNILAI SEHINGGA RM 500,000 Penilaian Sebut Harga dijalankan dalam dua (2) peringkat iaitu :- PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA Lulus semua syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan seperti

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 2 TAHUN 2008 GARIS PANDUAN BAGI PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT

PEKELILING BENDAHARI BIL 2 TAHUN 2008 GARIS PANDUAN BAGI PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 (13) Tarikh : 23 Jun 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03) Semua Y.B. Ahli Dewan Undangan Negeri, Pegawai Daerah, PULAU PINANG. SURAT PEKELILING KEWANGAN NEGERI BIL. 3 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh Kuatkuasa : 21 Jun 2006 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus Cawangan

Lebih terperinci

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009 KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009 KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL 15 22 Oktober 2009 1 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN & BAYARAN OLEH: KHALIJAH HJ. BAKAR JABATAN BENDAHARI 2 Kandungan Pengenalan Prinsip

Lebih terperinci

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 Jilid 1(03) Tarikh : 02 Mac 2014 Bersamaan : 30 Rabiulakhir 1435 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET Jabatan Bendahari Bursary Department PEKELILING BENDAHARI BIL. 11/2011 Ruj : UKM 3.1/224/8 Jld IX Tarikh : 21 hb. Oktober 2011 Dekan/ Pengarah/ Ketua Fakulti/ Pusat/ Bahagian/ Jabatan/ Unit Universiti

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA

DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR dan GARIS PANDUAN PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA DASAR PERUNDINGAN Universiti Teknologi MARA 1. PENGENALAN Aktiviti perundingan telah dijalankan di UiTM sejak tahun 1980-an. Sehingga kini

Lebih terperinci

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006 Semua Dekan/Ketua Jabatan Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia Kuantan, Pahang GARIS PANDUAN TATACARA/DASAR PELAKSANAAN

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah permohonan kelulusan perolehan ICT UPM yang meliputi kelulusan kerja, perkhidmatan, bekalan ICT. 2.0 SKOP Garis Panduan ini

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PS 5.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 5.1/2013 KANDUNGAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN...

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING PEJABAT BENDAHARI Bilangan 3 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PENYERTAAN ANAK-ANAK SYARIKAT UiTM DAN KOPERASI KOPERASI UiTM DALAM PEROLEHAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TUJUAN

Lebih terperinci

PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS UNTUK DUA TAHUN (TAHUN 2008 DAN 2009) Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS UNTUK DUA TAHUN (TAHUN 2008 DAN 2009) Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PEJABAT BENDAHARI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN KUiTTHO. (PB) 10.12/14 (37) 3 Zulkaedah 1427/ 24 November 2006 SURAT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 7/2006 PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN BELANJA

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR

UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 GARIS PANDUAN KEWANGAN BAGI MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI PELAJAR BEN-PKL(14/2008)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4( 20) 11 November 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI 1.0 PENDAHULUAN Staf yang ditugaskan untuk mengendalikan sesuatu projek atau aktiviti yang diluluskan oleh UiTM, boleh memohon pendahuluan pelbagai untuk membeli barang/perkhidmatan bagi menjayakan atau

Lebih terperinci

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh Diluluskan oleh Jawatan: PENGARAH SEKTOR KHIDMAT Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017 SALINAN TERKAWAL Dokumen

Lebih terperinci

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN AKAUN 1. Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah 2. Cop tarikh

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SOKONGAN KEWANGAN GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100,000.00 Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY No. Semakan : 00 No. Isu : 02 Tarikh Kuat kuasa : 03/01/2011

Lebih terperinci

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini bertujuan menerangkan tatacara proses pelaksanaan dan pengurusan penyelenggaraan berkala. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua jenis penyelenggaraan yang dilaksanakan

Lebih terperinci

PROSES PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA PENGURUSAN PEROLEHAN UITM 1

PROSES PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA PENGURUSAN PEROLEHAN UITM 1 PROSES PANGGILAN TENDER DAN SEBUT HARGA PENGURUSAN PEROLEHAN UITM 1 PERANCANGAN PEROLEHAN Perancangan tahunan perlu ada untuk sebut harga dan tender yang akan dibuat perolehan bagi mengelakkan pecah kecil

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH)

GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) GARIS PANDUAN TADBIR URUS UNTUK GERAN PENYELIDIKAN, KHIDMAT PERUNDINGAN DAN PENYELIDIKAN KONTRAK (CONTRACT RESEARCH) Page1 Isi Kandungan 1. Tujuan 3 2. Tadbir Urus Geran Penyelidikan 3 2.1 Pendaftaran

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 JPA. BK(S) 43/13/1 Jld.5 ( 5 ) No Siri: KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2016 DASAR BAHARU CUTI TANPA GAJI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUT PASANGAN BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI DALAM

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Perbelanjaan yang hendak dibayar perlu dipatuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi melaksanakan pembayaran

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 BEN-SPKL(1/2015)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM

1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM 1.0 LATAR BELAKANG AKAUN AMANAH DANA KECEMERLANGAN AKADEMIK UiTM Akaun Amanah Dana Kecemerlangan Akademik UiTM ditubuhkan pada 3 Disember 2007 dengan tujuan murni untuk merealisasikan impian universiti

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967

Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Potongan Dua Kali Untuk Perbelanjaan Penyelidikan Dan Pembangunan Di Bawah Seksyen 34A Akta Cukai Pendapatan 1967 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia KANDUNGAN Muka Surat

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2002

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2002 KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka TEL.: 606-2332266 FAX: 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/10.12/3/1 ( 1 ) Januari 2002

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN 1. Pendahuluan Tatacara Penjagaan Aset, Pengurusan Kehilangan dan Tindakan Yang boleh Dikenakan

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP04

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP04 Halaman: 1/16 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat pembinaan dan penyiapan projek. 2.0 PIHAK BERKUASA MELULUS a) Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja. (JKAPK) b)

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999 SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999 Semua ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Ketua Badan Berkanun Tuan/Puan GARIS

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci