PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti."

Transkripsi

1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTM.03/10.12/3 Jld 2. (6) Tarikh : 15 Mei 2000 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000 Dekan-Dekan Fakulti, Ketua-Ketua Jabatan, Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum Wr. Wbt. Saudara, ATURCARA PEROLEHAN UNIVERSITI Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti. Universiti diluluskan oleh Lembaga Pengarah untuk mengamalkan perolehan seperti berikut : Definasi 1.1 Perolehan Mendapatkan suatu bekalan atau perkhidmatan dengan mengikuti tatacara yang telah ditetapkan oleh Perbendaharaan atau yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah. 1.2 Bekalan Bekalan adalah dimaksudkan sebagai barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program atau projek agensi Kerajaan. Ianya juga merupakan input kepada sesuatu proses kerja atau perkhidmatan. Bekalan yang dimaksudkan adalah seperti bahan binaan, makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat Harta Tetap a) Harta Tetap meliputi pembelian tanah, bangunan, kenderaan dan jentera serta peralatan tak luak yang mempunyai jangka hayat melebihi

2 4 hingga 5 tahun (mengikut kategori harta). Kos minima Harta Tetap ialah RM3,000 seunit. b) Bagi perabut, penentuan Harta Tetap tertakluk kepada had minima iaitu RM seunit. Perabut/peralatan yang dibina dalam atau attached pada bangunan tersebut tidak dikira sebagai perabut/peralatan tetapi dianggap sebagai sebahagian daripada kos bangunan Inventori 1.3 Perkhidmatan a) Inventori meliputi pembelian peralatan tak luak yang mempunyai jangka hayat melebihi 4 hingga 5 tahun dengan kos pembelian peralatan tersebut kurang daripada RM3,000 seunit semasa perolehan. b) Bagi perabut, penentuan Inventori tertakluk kepada kos pembelian kurang daripada RM seunit semasa perolehan. Perkhidmatan adalah ditakrifkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran/kemahiran yang diperolehi untuk melaksana dan menyiapkan sesuatu kerja tertentu. 1.4 Ketua Jabatan Pegawai yang menerajui sesuatu Pusat Tanggungjawab atau diberi kuasa contoh Pendaftar, Bendahari, Pengarah Kerja, Dekan, Pengarah. 1.5 Keahlian Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Jabatan/Fakulti tidak lebih daripada lima (5) orang dan sebutharga hendaklah dibuka oleh 2 orang jawatankuasa dan sekurang-kurangnya salah seorang mestilah daripada Kumpulan A dalam satu-satu masa. Jabatan/Fakulti diminta memaklumkan ke Pejabat Bendahari dan pegawai terbabit keahlian mereka di dalam Jawatankuasa Pembuka Sebutharga. Pegawai yang membuat perolehan tidak layak menjadi Jawatankuasa Pembuka Sebutharga pada satu-satu masa Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti

3 Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti tidak lebih daripada lima (5) orang dan dihadiri oleh 3 orang ahli jawatankuasa bagi setiap kali penilaian sebutharga dibuat. a) Ketua Jabatan - Pengerusi b) 2 orang ahli yang dilantik - Ahli c) Pegawai yang membuat perolehan (pemohon) tidak layak menjadi ahli pada satu-satu masa. Jabatan/Fakulti diminta memaklumkan ke Pejabat Bendahari dan pegawai terbabit keahlian mereka di dalam Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti. 1.6 Satu Jenis Benda atau Satu Kelas Benda Pengenap atau pelengkap kepada sesuatu barang atau peralatan. Misalnya cawan & piring, tiub & tayar, garpu & sudu dan lainlain Gantian kepada sesuatu barang atau peralatan. Misalnya pen dan pensil Boleh dipadankan atau dimasukkan ke dalam sistem barang atau peralatan. Misalnya komputer dengan perisian, soket dengan lampu Berasal dari punca pengeluaran atau pemasangan yang bersamaan. Misalnya palam pencucuk, pinggan mangkok dan barang-barang plastik. 1.7 Memecahkecilkan Jumlah Pembelian 2.0 Tatacara Perolehan Menyalahtafsirkan Jenis Benda dan Kelas Jenis Benda dan membeli secara berasingan samada secara sengaja atau tidak sengaja tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. 2.1 Tatacara ini terpakai untuk perolehan yang meliputi bekalan dan perkhidmatan sahaja Bernilai RM dan kurang Perolehan yang bernilai RM dan kurang untuk satu jenis item atau kelas jenis item boleh dibuat melalui Panjar Wang Runcit.

4 2.1.2 Bernilai RM sehingga RM1, Perolehan yang menilai lebih RM sehingga RM1, untuk satu jenis item atau kelas jenis item boleh dibuat dengan membuat pesanan terus kepada syarikat pilihan yang diketahui sentiasa mengenakan harga berpatutan. Kelulusan pembelian boleh diberi oleh Timbalan Ketua Jabatan. Jabatan/Fakulti hendaklah menyertakan perkara-perkara berikut ke Pejabat Bendahari untuk tindakan pembayaran setelah bekalan/perkhidmatan dibuat : a) Borang Nombor Siri (Pembayaran) b) Bil/Inbois c) Borang Harta Tetap (KEW 312) d) Borang Inventori (KEW 313) Bernilai RM1, sehingga RM10, setahun Carta Alir a & b Perolehan bernilai lebih RM1, sehingga RM10,000 bagi satu jenis item atau kelas jenis item boleh dibeli terus daripada mana-mana syarikat tidak kira samada berdaftar atau tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan yang sentiasa menawarkan harga yang berpatutan. Walau bagaimanapun, untuk mempastikan harga yang ditawarkan berpatutan/menguntungkan, Fakulti/Jabatan digalakkan mendapatkan sebutharga bertulis sekurang-kurangnya daripada 2 syarikat. Kelulusan perolehan diberi oleh Ketua Jabatan. Proses seterusnya seperti berikut : a) Jabatan/Fakulti hendaklah mengeluarkan Pesanan Tempatan kepada pembekal. Salinan Ketiga (Biru) dihantar terus ke Pejabat Bendahari. b) Sebutharga hendaklah difailkan dan disimpan di Jabatan/Fakulti. c) Jabatan/Fakulti hendaklah menyertakan bil/inbois dan Pesanan Tempatan salinan Asal (kuning) bersama Borang No. Siri Pembayaran kepada Pejabat Bendahari untuk proses pembayaran. d) Borang Harta Tetap (KEW 312)

5 e) Borang Inventori (KEW 313) f) Borang BEN/UPB/ Bernilai RM10, sehingga RM50, setahun Carta Alir Perolehan bernilai lebih RM10, sehingga RM50, untuk satu jenis item atau kelas jenis item bolehlah dibuat dengan mendapatkan 3 sebutharga bertulis daripada pembekal bertaraf Bumiputra yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang berkaitan. Borang BEN/UPB/001 (Lampiran A) hendaklah diisi dengan lengkap bagi setiap pembelian harta tetap. Sebutharga yang diterima hendaklah dikaji oleh pemohon sebelum syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti untuk kelulusan dengan menggunakan Borang BEN/UPB/010 (Lampiran J). Proses seterusnya adalah seperti berikut : a) Jabatan/Fakulti hendaklah mengeluarkan Pesanan Tempatan kepada pembekal. Salinan Ketiga (biru) dihantar terus ke Pejabat Bendahari. b) Salinan sebutharga hendaklah difailkan dan disimpan di Jabatan/Fakulti. c) Jabatan/Fakulti hendaklah menghantar bil/inbois, dan Pesanan Tempatan salinan Asal (kuning) bersama Borang No. Siri Pembayaran kepada Pejabat Bendahari untuk proses pembayaran. d) Borang Harta Tetap (KEW 312) e) Borang Inventori (KEW 313) f) Borang BEN/UPB/ Bernilai RM50, sehingga RM100, setahun Carta Alir a & b Perolehan bernilai lebih RM50,000 sehingga RM100,000 untuk satu kelas item atau jenis item dibuat dengan mempelawa sebutharga daripada sekurang-kurangnya 5 pembekal bertaraf Bumiputra yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang berkaitan. Sebutharga dipelawa secara bertulis,

6 lengkap dengan spesifikasi alat. Sebutharga yang diterima hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga dan Peti akan dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Sebutharga. Sebutharga yang diterima hendaklah diserahkan kepada pemohon dengan menggunakan Borang BEN/UPB/011 (Lampiran K). Sebutharga hendaklah dikaji oleh pemohon sebelum syor dibuat kepada Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti untuk perakuan dengan menggunakan Borang BEN/UPB/006 (Lampiran F). Perakuan Jawatankuasa Sebutharga diberi dengan menggunakan Borang BEN/UPB/007 (Lampiran G) Kelulusan perolehan diberi oleh Jawatankuasa Sebutharga Universiti. Proses seterusnya adalah seperti berikut : a) Sila rujuk Pekeliling ini Para m.s. 8. b) Jabatan/Fakulti hendaklah menghantar bil/inbois, dan Pesanan Tempatan salinan Asal (kuning) bersama Borang No. Siri Pembayaran kepada Pejabat Bendahari untuk proses pembayaran. c) Borang Harta Tetap (KEW 312) d) Borang Inventori (KEW 313) 3.0 Perolehan Secara Sebutharga 3.1 Tawaran Sebutharga Kelulusan Spesifikasi Penentuan Alat a) Bagi setiap perolehan harta tetap pemohon dikehendaki mengisi Borang Permohonan Kelulusan Spesifikasi Alat iaitu Borang BEN/UPB/001 dengan lengkap dan mendapatkan kelulusan daripada Ketua Jabatan sebelum sebutharga dibuat. b) Penentuan tidak boleh menjurus kepada sesuatu jenama atau buatan (model). Sekiranya ini tidak dapat dielakkan, ungkapan "atau persamaan" hendaklah digunakan. c) Borang BEN/UPB/001 berkenaan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga pada tarikh sebutharga dikeluarkan dan dibuka pada tarikh tutup sebutharga. Jawatankuasa Pembuka Sebutharga diminta menandatangani secara ringkas borang ini.

7 3.1.2 Semasa mengeluarkan sebutharga syarat-syarat berikut perlu dipatuhi : - a) Spesifikasi alat/perkhidmatan perlu disertakan dan kuantiti dinyatakan. b) Penentuan yang jelas perlu disediakan supaya syarikat mendapat gambaran yang tepat mengenai kehendak Jabatan/Fakulti di dalam sesuatu perolehan. c) Tarikh dan waktu tutup sebutharga perlu dinyatakan iaitu sekurang-kurangnya satu minggu dari tarikh sebutharga dibuka. Alamat tempat sebutharga perlu dihantar dinyatakan dengan jelas. d) Nombor sebutharga perlu dinyatakan untuk tujuan kawalan. Sila pastikan nombor sebutharga direkod dalam buku Daftar Sebutharga. e) Ruang untuk harga bercukai dan tanpa cukai perlu disediakan. f) Ruang untuk spesifikasi daripada pembekal perlu disediakan. g) Syarat-syarat Am (Borang BEN/UPB/005 Lampiran E) perlu disertakan pada setiap sebutharga. h) Dokumen sebutharga hendaklah dihantar dengan pos atau serahan tangan. Jabatan/Fakulti hendaklah menentukan kaedah yang sama digunakan bagi setiap urusan sebutharga. i) Borang Jaminan Pembekal iaitu Borang BEN/UPB/004 (Lampiran D) hendaklah disertakan pada setiap sebutharga. Jabatan/Fakulti hendaklah memastikan syarikat yang dipanggil sebutharga menghantar semula borang berkenaan. Kegagalan pembekal mengemukakan Jaminan Pembekal yang lengkap akan menyebabkan tawaran syarikat ditolak Borang BEN/UPB/002 (Lampiran B), Borang BEN/UPB/003 (Lampiran C) dan Borang BEN/UPB/005 (Lampiran E) hendaklah dihantar bersama-sama sebutharga kepada syarikat bagi setiap panggilan sebutharga Panggilan sebutharga kepada syarikat-syarikat hendaklah dibuat secara rotational.

8 3.2 Membuka Sebutharga Sebutharga yang diterima hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebutharga berkunci di Jabatan/Fakulti masing-masing. Peti tawaran ini hendaklah dibuka oleh (2) orang ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Jabatan/Fakulti pada tarikh tutup sebutharga. (Seorang daripadanya hendaklah daripada Kumpulan A) dengan menyenaraikan jumlah sebutharga pada Borang BEN/UPB/008 (Lampiran H) Sebutharga yang telah dibuka hendaklah dikemukakan kepada pemohon untuk dikaji dengan menggunakan Borang BEN/UPB/011. Peti tawaran hendaklah dikunci dengan dua kunci yang berasingan dan anak kuncinya hendaklah dipegang oleh dua orang pegawai kanan yang berasingan. 3.3 Penggunaan Sebutharga Terdahulu/Lama Sebutharga terdahulu boleh digunakan dengan syarat : - a) Perolehan dibuat dalam tahun yang sama; b) Dapatkan surat pengesahan harga dari syarikat; c) Perlanjutan tempoh kontrak hanya diberi sekali sahaja dan tempoh maksimum adalah sehingga dua (2) tahun; dan d) Tambahan kuantiti tidak melebihi lima puluh peratus (50%) daripada kuantiti di dalam kontrak asal tertakluk kepada maksimum RM100, Permohonan Pembelian Semasa mengemukakan nombor siri (pembelian) syarat/perkara berikut perlu dipatuhi/disertakan : a) Satu (1) salinan borang nombor siri (pembelian) seperti di Lampiran M. b) Empat (4) salinan lampiran senarai barangan yang dipesan Butiran berikut perlu diisi di bahagian hadapan borang nombor siri (pembelian). a) No. syarikat b) Nama Bahagian/Jabatan/Fakulti hendaklah dicatitkan.

9 c) Tarikh akhir hantar (tamat tempoh). d) Kod kerja. e) Sambungan Telefon. f) Kod Peruntukan Mengikut Objek Lanjut. (Contoh : 27299). g) Baki Peruntukan Terkini. h) Jumlah harga. i) Nombor sebutharga j) Nombor Kontrak Pusat Perbendaharaan sekiranya pembelian adalah melalui Kontrak Pusat. k) Borang nombor siri (Pembelian) hendaklah disahkan serta disokong oleh Ketua Jabatan atau Wakil yang telah diberi kuasa. l) Perolehan dari peruntukan penyelidikan perlu mendapat pengesahan daripada Pusat Pengurusan dan Penyelidikan Perkara-perkara berikut perlu disertakan bersama borang nombor siri (pembelian) a) Permohonan kelulusan spesifikasi alat iaitu Borang BEN/UPB/001 untuk pembelian harta tetap. b) Borang Perakuan Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti iaitu Borang BEN/UPB/007. c) Jadual Buka Sebutharga iaitu Borang BEN /UPB/008 yang telah disahkan oleh dua orang ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga. d) Jadual penilaian sebutharga iaitu Borang BEN/UPB/009 seperti di Lampiran I hendaklah disediakan dan disahkan pada setiap lampiran. e) Salinan asal sebutharga dari syarikat yang mengambil bahagian.

10 f) Surat jawapan daripada syarikat yang dipanggil, tetapi gagal menawarkan sebutharga. g) Sekiranya tawaran lebih mahal dipilih pastikan justifikasi diberikan untuk penolakan tawaran yang lebih murah. h) Memorandum seperti di Lampiran N disediakan untuk setiap permohonan pembelian secara rundingan terus. i) Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Kementerian Kewangan dan Sijil Akuan Bumiputra. j) Senarai semakan seperti di Lampiran S. 4.0 Pembelian Melalui Kontrak Pusat Perbendaharaan 4.1 Jabatan/Fakulti hendaklah menggunakan Kontrak Pusat bagi perolehan barangan yang disenaraikan dalam Kontrak Pusat Perbendaharaan. 5.0 Permohonan Pembelian Melalui Rundingan Terus Carta Alir 5.1 Semua perolehan melalui rundingan terus kecuali 2.1.1, 2.1.2, perlu mendapatkan kelulusan Jawatankuasa Sebutharga Universiti/Perbendaharaan terlebih dahulu. 5.2 Bagi perolehan melibatkan pengimportan terus daripada luar negara ianya hendaklah melalui Jawatankuasa Sebutharga Universiti. 5.3 Perolehan secara Rundingan Terus boleh dilaksanakan dengan syarat berikut : - a) Tidak ada satu penentuan (specification) yang tepat atau pasti mengenai sesuatu barangan atau perkhidmatan yang diperlukan. b) Punca barangan yang lebih bersaingan antara satu sama lain tidak terdapat. c) Kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia (MITI) perlu diperolehi sekiranya perolehan melibatkan barangan import. (Lampiran O). d) Pembekal yang dipilih hendaklah bertaraf Bumiputra dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan.

11 5.4 Jabatan/Fakulti diminta mengemukakan perkara-perkara berikut untuk tujuan memohon kelulusan. 6.0 Tanggungjawab Borang nombor siri (pembelian) Borang kelulusan spesifikasi alat yang telah diperakukan oleh Ketua Jabatan (Borang BEN /UPB/001) Sebutharga daripada syarikat Memorandum Pembelian Terus. Maklumat yang diperlukan dan contoh Memorandum adalah seperti di Lampiran N Brosur sekiranya ada. 6.1 Tanggungjawab Ketua Jabatan Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk mempastikan perkara berikut : - a) Peruntukan mencukupi untuk membuat perolehan. b) Semua dasar, peraturan, tatacara proses perolehan diketahui, difahami dan dipatuhi oleh semua yang terlibat di Jabatan/Fakulti. c) Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua yang layak untuk bersaing; dan d) Mendapatkan harga yang paling berpatutan dan menguntungkan dengan mengambil kira kualiti, kuantiti dan tempoh penyerahan/siap yang ditetapkan (best value for money). 6.2 Tugas Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk membuka, merekodkan dengan nombor bersiri semua dokumen sebutharga yang dikemukakan oleh penyebutharga Jawatankuasa Pembuka Sebutharga hendaklah menandatangani secara ringkas muka surat pertama, semua muka surat yang mengandungi jadual kadar harga, dan menyenaraikan jumlah sebutharga di dalam Borang Jadual Buka Sebutharga (Lampiran H).

12 6.2.3 Borang jadual ini hendaklah bertulisan tangan Sebutharga yang dihantar melalui mesin fax tidak boleh diterima, walaupun diterima pada tarikh sebelum tutup sebutharga Sebutharga yang telah dibuka hendaklah dikemukakan kepada pemohon untuk dibuat penilaian sebelum dihantar kepada Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti untuk tindakan selanjutnya dengan menggunakan Borang Penyerahan Sebutharga (Lampiran K). 6.3 Tugas Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti dan Universiti Menilai laporan sebutharga yang disediakan oleh pemohon Menyemak peruntukan adalah mencukupi Memperaku/meluluskan cadangan pemohon yang mana berkenaan Menandatangani borang berikut di mana berkenaan : a) Borang Perakuan Jawatankuasa Sebutharga (Lampiran G) b) Borang Nombor Siri (Pembelian) (Lampiran N) c) Borang Penilaian Sebutharga (Lampiran I) d) Borang Keputusan Jawatankuasa Sebutharga (Lampiran J) Jawatankuasa ini adalah dipertanggungjawabkan ke atas setiap permohonan pembelian yang disokong/diluluskan. 6.4 Tugas Pemohon Menyediakan spesifikasi peralatan/bekalan yang hendak dibeli dan anggaran harga peralatan berkenaan bagi perolehan harta tetap. (Lampiran A) Menilai sebutharga yang diterima Menyediakan borang syor/keputusan sebutharga dan tandatangan di bahagian berkaitan. (Lampiran F / Lampiran J) 6.5 Tugas Timbalan Pendaftar/Penolong Pendaftar

13 6.5.1 Menjadi Urusetia bagi panggilan sebutharga dan Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti yang merangkumi tugas berikut : a) Menyelia pemanggilan sebutharga. b) Menandatangani borang panggilan sebutharga. (Lampiran B) c) Menjadi salah seorang ahli pembuka peti sebutharga. d) Menguruskan mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Jabatan/Fakulti. e) Meluluskan borang nombor siri (pembelian) di komputer. f) Meluluskan borang nombor siri (pembayaran) di komputer. 6.6 Tugas Pembantu Tadbir 7.0 Tender Carta Alir Membantu Timbalan Pendaftar/Penolong Pendaftar di dalam urusan pembelian di jabatan/fakulti Mengurus panggilan sebutharga Menyediakan borang buka sebutharga. (Lampiran H) Mengemukakan sebutharga kepada pemohon untuk tujuan penilaian Menyediakan permohonan data nombor siri (pembelian) di komputer "Despatch" borang nombor siri (pembelian) fakulti ke Pejabat Bendahari Failkan Pesanan Tempatan Salinan Keempat (putih) Menyediakan data nombor siri (pembayaran) Menyediakan dokumen berkaitan pembayaran Despatch dokumen berkenaan ke Pejabat Bendahari.

14 7.1 Sebelum tender diiklankan, Jabatan/Fakulti perlu menyediakan spesifikasi am/teknikal yang telah disemak oleh Jawatankuasa Penilai Alat Fakulti untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Universiti. Perkara yang perlu disediakan adalah seperti berikut : Am a) Pembekalan & Penghantaran b) Pemasangan c) Latihan d) Penyelenggaraan e) Tempoh Jaminan f) Alat Ganti g) Buku Panduan & Dokumentasi h) Penyampaian, Demonstrasi & Menguji i) Lain-lain Teknikal a) Borang BEN /UPB/001 Anggaran Harga yang telah ditandatangani oleh Ketua Bahagian/Ketua Fakulti hendaklah dihantar ke Pejabat Bendahari untuk dimasukkan ke dalam Peti Tender. b) Spesifikasi Secara Am c) Spesifikasi Secara Teknikal d) Ciri Utama Alat e) Consumables (Sekiranya ada) f) Spares g) Standard Accessories h) Optional Accessories

15 Contoh untuk perkara dan adalah seperti di Lampiran P. 7.2 Untuk tujuan pengiklanan, spesifikasi yang diluluskan oleh Jawatankuasa Penentuan Teknikal Universiti perlu dikemukakan di dalam bentuk berikut : Jadual Harga Disenaraikan alat-alat yang diperlukan sahaja dan hendaklah mempunyai satu ruangan tawaran harga sahaja iaitu harga FOB (Free On Board) PAK (Percuma Ke Atas Kapal). Contoh di Lampiran Q Jadual Penentuan Teknikal Disenaraikan spesifikasi am dan teknikal secara terperinci seperti contoh di Lampiran P Jadual ini hendaklah mengandungi tandatangan asal pada muka pertama dan terakhir pada setiap set dokumen. 7.3 Borang BEN/UPB/001 - maklumat berkaitan anggaran harga yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan. 7.4 Laporan Penilaian Tender hendaklah disediakan dalam empat (4) salinan lengkap ditandatangani oleh Jawatankuasa Penilai Tender Jabatan/Fakulti untuk dibawa ke Mesyuarat Lembaga Perolehan Universiti. Contoh laporan adalah seperti di Lampiran R. 7.5 Kelulusan Pembayaran Jabatan/Fakulti hendaklah menyertakan dokumen berikut untuk proses pembayaran. a) Borang siri pembayaran. b) Pesanan Tempatan Asal. c) Invoice. d) Borang Harta Tetap (KEW 312). e) Borang Inventori (KEW 313). f) Sijil Pemasangan dan Pengujian (Borang BEN/UPB/012) seperti di Lampiran L (apabila bayaran sepenuhnya dibuat

16 (full settlement) borang digunakan untuk pembelian melalui tender sahaja). 8.0 Laporan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan Laporan Perolehan Peralatan/Kelengkapan bagi setiap suku tahun ke Pejabat Bendahari untuk dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Universiti dan Perbendaharaan. Laporan tersebut hendaklah dikemukakan ke pejabat ini sebelum 15 April, 15 Julai, 15 Oktober dan 15 Januari tahun berkenaan. Format laporan adalah seperti dalam Lampiran S. 9.0 Kuatkuasa dan Pembatalan 9.1 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa pada tarikh ianya dikeluarkan dan dibaca bersama Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Arahan Perbendaharaan yang berkuatkuasa di mana bersesuaian. 9.2 Dengan terkeluarnya Surat Pekeliling ini, Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 1997 adalah dibatalkan. Sekian, terima kasih. Wassalam. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar, MOHAMED BIN ABDULLAH Bendahari Samb s.k 1. Yang Berbahagia Datuk Naib Canselor, UTM. 2. Timbalan Naib Canselor (Pembangunan). 3. Timbalan Naib Canselor (Akademik). 4. Timbalan Naib Canselor (HEP). 5. Pendaftar. 6. Pegawai Kewangan, UTM, Kuala Lumpur. 7. Unit Audit Dalam FR/Pekeliling Perolehan /Sj

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2002

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2002 KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka TEL.: 606-2332266 FAX: 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/10.12/3/1 ( 1 ) Januari 2002

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB KUTKM.03/10.12/3/2 (19 ) 7 Januari 2004 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 Ketua Jabatan/ Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Ayer Keroh, Melaka Assalamualaikum wrt. wbt. Y.Bhg. Datuk/Prof./Dr./Tuan/Puan,

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2014 TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI AKTIVITI YANG MENGGUNAKAN DANA PENYELIDIKAN

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2014 TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI AKTIVITI YANG MENGGUNAKAN DANA PENYELIDIKAN PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 5 TAHUN 2014 TATACARA PEROLEHAN UNIVERSITI BAGI AKTIVITI YANG MENGGUNAKAN DANA PENYELIDIKAN PEJABAT BENDAHARI MAC 2014 Kandungan Mukasurat 1.0 Tujuan 1 2.0 Definisi

Lebih terperinci

BAB 6 PENGURUSAN ASET

BAB 6 PENGURUSAN ASET BAB 6 PENGURUSAN ASET 6.1 Pendahuluan 6.1.1 Aset adalah harta benda kepunyaan atau milikan atau di bawah kawalan Universiti yang dibeli atau yang disewa beli dengan wang Universiti melalui peruntukan mengurus,

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008 PROSES PENGURUSAN PEMBELIAN PERALATAN VOT 35000 BAHAGIAN PENYELIDIKAN (PPSP/R&D/CP3) Edisi : 2 Semakan : 0 Tarikh Efektif : 19

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.

Lebih terperinci

KUTKM.03/10.12/3/1 (2) Januari 2002 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2002

KUTKM.03/10.12/3/1 (2) Januari 2002 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2002 KUTKM.03/10.12/3/1 (2) Januari 2002 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2002 Kepada; Ketua Bahagian/Dekan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia Assalamualaikum Wr. Wbt. Saudara; TATACARA PENGURUSAN HARTA

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02 Muka Surat : - 1 - PROSEDUR BELANJAWAN DAN PK.UiTM.FKM.(PA).09 Nama Tandatangan Disediakan Oleh Disemak Oleh Diluluskan Oleh Normah Othman Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 ( 3 ) Januari

Lebih terperinci

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA. BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) KEW.PA-1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH UNIVERSITI (Hendaklah diisi dalam 2 salinan jika terdapat kerosakan/perselisihan) Nama Pembekal : Alamat Pembekal : No. Telefon

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira KP 2.7/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.7/2013 Kehilangan Dan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI

SURAT PEKELILING BENDAHARI No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (17) Tarikh : 29 Januari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 April 2008 Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Malaysia

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 PANDUAN LAWATAN KE LUAR NEGERI KERANA PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 11 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Pembekalan, Prosedur Pengantian dan Pembelian adalah elemen penting dalam pengurusan makmal. Bagi melaksanakan amalan tersebut prosedur, peraturan-peraturan,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 September 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian / Unit Kewangan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 2 Januari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof./Tuan/Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04 NO. KELUARAN 05 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER

Sumasni Sulaiman. PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER PERANAN URUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA RASMI / LEMBAGA PEROLEHAN TENDER Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam UPSH 2015 PERANAN URUSETIA MESYUARAT

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014 PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014 Tarikh : 29 Oktober 2014 05 Muharram 1436 Y.Bhg Datuk/Prof./Tuan/Puan, PEKELILING TATACARA PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini bertujuan untuk menjelaskan

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/11 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara dan prosedur terperinci serta bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses perolehan melalui tender. Prosedur

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI 1 JULAI 2010 Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia 81310

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI PROSES PERKHIDMATAN KEWANGAN PEROLEHAN NAMA ARAHAN KERJA PEROLEHAN DOKUMEN NO. DOKUMEN SECARA SEBUT HARGA AK/BPP.BEND/002 Versi Mod Tarikh Mod Kedua 5 1 November 2015 1.0 OBJEKTIF 2.0

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK TINDAKAN 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 UMP.BEND.10.12/3/07 (5) 27 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BILANGAN 5/2007 Semua Dekan/Ketua Jabatan Universiti Malaysia Pahang Karung Berkunci 12 25000 Kuantan Pahang Darul Makmur Assalamualaikum

Lebih terperinci

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/GP007/BUY GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN, CAGARAN KESELAMATAN DAN KONTRAK 1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL .(O).28 Muka Surat 1/16 PERKHIDMATAN SERTA PK.UiTM..(O).28 Tandatangan Nama Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Jawatan Prof. Madya Anuar Haji Sirat Pensyarah Kanan Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-08 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN: 02 PINDAAN: 03 TARIKH KUATKUASA: 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-08 1/12

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012 BEN-SPKL(6/)D BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg. Dato /Prof/Tuan/Puan SURAT PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Kepada Semua Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Malaysia

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN PENGAMBILAN DAN PELANTIKAN STAF AKADEMIK 1 ISI KANDUNGAN MUKASURAT 1.0 DEFINISI ISTILAH 1 2.0 PEWUJUDAN JAWATAN 2

Lebih terperinci

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN MOF TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN UNTUK : PEGAWAI-PEGAWAI G 1 ISI KANDUNGAN 1. Definisi Tanpa Lemb.Pemeriksa 2. Objektif Melalui lemb.pemeriksa 3. Jenis aset alih 8. Dokumen sokongan 4.

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09 MUKA SURAT 1/14 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN PK.UiTM.APB.(P).09 Tandatangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari

Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari Sumasni Sulaiman. Bahagian Pengurusan Perolehan Pejabat Bendahari PENGURUSAN PEROLEHAN UiTM UiTM Shah Alam 1 TEMPOH SAH LAKU SEBUT HARGA / TENDER Tempoh sah laku SEBUT HARGA hendaklah TIDAK MELEBIHI 90

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 3 ( 2 ) Tarikh: 7 Januari 2016 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2016 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Karung Berkunci 1200, Hang Tuah Jaya, 75450 Ayer Keroh, Melaka Tel : 06-233 2261 Faks : 06-233 2277 Email : bendahari@utem.edu.my PEJABAT BENDAHARI Rujukan Kami (Our

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009

UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 BEN-PKL(1/2009)D UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Lebih terperinci

KUiTTHO.PB/10.12/14( 39 ) 9 Januari 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2007 PINDAAN HARGA CIF BAGI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

KUiTTHO.PB/10.12/14( 39 ) 9 Januari 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2007 PINDAAN HARGA CIF BAGI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BEN-SPKL(02/2007)D KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEJABAT BENDAHARI KUiTTHO.PB/10.12/14( 39 ) 9 Januari 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2007 Semua Pengurus Bahagian Kolej Universiti Teknologi

Lebih terperinci

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN

TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN TATACARA PENJAGAAN ASET, PENGURUSAN KEHILANGAN DAN TINDAKAN YANG BOLEH DIKENAKAN APABILA BERLAKU KEHILANGAN Kemas kini: Julai 2012 INDEKS Pendahuluan Latar Belakang 1 Sumber Rujukan 1 Definisi 2 Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009

KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL Oktober 2009 KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 2/2009 KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL 15 22 Oktober 2009 1 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN & BAYARAN OLEH: KHALIJAH HJ. BAKAR JABATAN BENDAHARI 2 Kandungan Pengenalan Prinsip

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1 /2010 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(SPB 1/2010) Tarikh : 12 Ogos 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 Pekeliling Bendahari Bil. 1/2016 KANDUNGAN 1. Objektif 2 2. Penggunaan 2-3 3. Penyimpanan 3-4 4. Pematuhan 4 5. Pemeriksaan 4-5 6. Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5 7. Borang Aduan Kerosakan

Lebih terperinci

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia YBhg. Dato

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 20 Mei 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009 PEJABAT BENDAHARI Dekan Fakulti/Ketua Bahagian/Pusat/Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Kampus UiTM Cawangan Ketua Bahagian/Unit

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur merangkumi semua bayaran tuntutan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2013 TATACARA PEROLEHAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN SECARA PAKEJ Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/ 8 (24) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek) No. Isu No. Semakan Tarikh Kuatkuasa 01 00 01/08/2016 KANDUNGAN PERKARA Muka surat 1.0 BAHAGIAN 1 (PERMOHONAN) 3 2.0 BAHAGIAN 2 (PENILAIAN) 6 3.0 BAHAGIAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 3/2008 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Februari 2008 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Malaysia Pengarah UiTM Negeri Ketua Bahagian

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017 Halaman: 1/7 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan untuk menerangkan tatacara, tindakan, bidang tugas dan tanggungjawab untuk proses perolehan yang dibuat secara rundingan terus (Direct

Lebih terperinci

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Y.Bhg.

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 6 Tahun 2012 GARIS PANDUAN PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN MAKANAN/MINUMAN UNTUK MAJLIS JAMUAN RASMI/ACARA KHAS DAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN LATIHAN

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 9 /2009 PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Disember 2009 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 BEN-SPKL(1/2015)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein Onn

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN Rujukan kami : UMT/BEND/100 4/8 (26) Tarikh : 1 Januari 2013 Bersamaan : 18 Safar 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING BENDAHARI

Lebih terperinci

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008 PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4) Edisi 3 1 Julai 2015 1/13 KANDUNGAN : 1. Tujuan 2. Skop 3. Dokumen rujukan

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2010 PEJABAT BENDAHARI Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam Pengarah Cawangan / Penyelaras Kampus UiTM

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 606-233 2266 Faks : 606-233 2277 PEJABAT BENDAHARI Ruj. Kami (Our Ref.) : KUTKM.03/ 10.12/ 3/ 1 (4) Januari

Lebih terperinci

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan tatacara, bidang tugas dan tanggungjawab bagi proses pembelian terus secara elektronik. Skop prosedur ini merangkumi semua perolehan

Lebih terperinci

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA P.UTeM (ISO)/PO/PK01 Tugas Nama Tandatangan Tarikh Disedia Hasliza binti Mohamed 21 JULAI 2017 Dilulus Siti Saluwa binti Jamal 21 JULAI 2017 UTeM(ISO)/SP/PK01/F3 Semakan

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999 SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 13 TAHUN 1999 Semua ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Ketua Badan Berkanun Tuan/Puan GARIS

Lebih terperinci

PENERANGAN TATACARA PENGURUSAN HARTA TETAP, INVENTORI DAN STOK ; UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENERANGAN TATACARA PENGURUSAN HARTA TETAP, INVENTORI DAN STOK ; UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UTM.B/10.12/1 (23 ) 25 Ogos 1998 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL.2/98 Semua Dekan/Ketua Bahagian/Pengarah Universiti Teknologi Malaysia Assalamualaikum

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI PEKELILING BENDAHARI BIL : 4 Tahun 2010 LAMPIRAN A PEJABAT BENDAHARI PEKELILING PEJABAT BENDAHARLILING PEJABAT BENDAHARI No Rujukan : 100-BBI(PTA.6/6) Tarikh : 1 Julai 2010 Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/

Lebih terperinci

FADZILLAH BINTI RAHMAN

FADZILLAH BINTI RAHMAN PENGURUSAN BAJET Disampaikan oleh : FADZILLAH BINTI RAHMAN Bahagian Akaun, Belanjawan, Penerimaan & Pelaburan Pejabat Bendahari UTM fazilah@utm.my/07-5530256/019-7299935 KATEGORI PERUNTUKAN Bajet Mengurus

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEKELILING BENDAHARI Bilangan 4 Tahun 2012 GARIS PANDUAN MENGENAI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SECARA PEMBELIAN TERUS 1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini dikeluarkan

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN PEROLEHAN PEROLEHAN. Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN PEROLEHAN PEROLEHAN. Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN MUKA SURAT : 1/11 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh:

Lebih terperinci

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PERATURAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 1995 Kepada: Ketua-ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-ketua Jabatan Persekutuan, Ketua-ketua Badan Berkanun Persekutuan, Y.B. Setiausaha-setiausaha Kerajaan

Lebih terperinci

Pengenalan PRINSIP PEROLEHAN

Pengenalan PRINSIP PEROLEHAN AKAUNTABILITI AWAM PRINSIP PEROLEHAN otanggungjawab Pegawai yang melaksanakan perolehan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan serta memahami dan mahir dalam semua aspek perolehan DIURUSKAN SECARA TELUS

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN

KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW. PA-16 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Kementerian/ Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : (KEW.PA-2/PA-3) No. Kodifikasi Nasional : Jumlah jarak perjalanan (km)/

Lebih terperinci

(UKM-SPKP-PKU08-BO01)

(UKM-SPKP-PKU08-BO01) KANDUNGAN M/S 1. Objektif 2 2. Pelantikan Pegawai Penerima 2 3. Peraturan Penerimaan 2-3 4. Borang Akuan Penerimaan Aset/ Inventori (UKM-SPKP-PKU08-BO01) 5. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih (KEW.PA-1)

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 1 Oktober 2016 Diedarkan kepada: Semua Ketua Pusat

Lebih terperinci

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DOKUMEN SEBUT HARGA SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN SETEMPAT (LOCAL AREA NETWORK LAN) DAN RANGKAIAN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P008 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran bagi tuntutan staf yang berjawatan tetap dan kontrak sahaja. 2.0 SKOP Skop prosedur

Lebih terperinci

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU

Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN DATO MISRAH BIN IBRAHIM PENGARAH PENDIDIKAN GURU ASET DAN MUKA SURAT 1/12 ASET DAN Disediakan oleh Diluluskan oleh Nama Dr.SHARIFAH FETOM BT SYED ZAIN Nama DATO MISRAH BIN IBRAHIM Jawatan KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PS 5.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 5.1/2013 KANDUNGAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN...

Lebih terperinci

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI R2001 PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN KEWANGAN Kewangan merupakan faktor utama dan pemangkin yang dapat menggerakkan persatuan dengan lebih aktif dan lancar. Persatuan yang ditubuhkan seharusnya mengendali

Lebih terperinci

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) No. Rujukan : UTeM.03.04.01/100-3/3/1 Jld.7 (1) PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 1 TAHUN 2017 PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58) Pejabat Bendahari 10 Mac 2017 Disalinkan kepada: Naib

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN MENJALANKAN KERJA PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN MENJALANKAN KERJA PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG GARIS PANDUAN MENJALANKAN KERJA PERUNDINGAN DAN KHIDMAT TEKNIKAL 1.0 PENGENALAN Aktiviti Perundingan & Khidmat Teknikal merupakan salah satu bentuk khidmat profesional terpenting

Lebih terperinci

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran.

1. Penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butiran dokumen sebutharga sebelum mengemukakan tawaran. PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP COMPUTER) BAGI MAKMAL KOMPUTER MAKTAB KOPERASI MALAYSIA ZON SABAH DAN SARAWAK PERINGATAN : 1. Penyebutharga

Lebih terperinci

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER

PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA / TENDER Penyebut harga / petender adalah diingatkan supaya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan apabila menyertai sebut harga / tender

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: OPR/PPPA/GP03 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan yang meliputi : a) Penyediaan Dokumen Tawaran; b) Pembidaan; c) Penilaian; dan d) Pengesyoran dan Pelantikan

Lebih terperinci

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI

PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI PEJABAT PENDAFTAR BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN SINERGI TERAS KUALITI 0 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT KUMPULAN PENGURUSAN PELAKSANA (SOKONGAN) 1 ISI KANDUNGAN Mukasurat 1.0 DEFINISI ISTILAH KENAIKAN

Lebih terperinci

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak. OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR GARIS PANDUAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN KENDERAAN 1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan Pejabat Bendahari mengenai

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan KP 2.4/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN... 2 KP 2.4/2013

Lebih terperinci

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia

PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia TAKLIMAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (TPA) Kementerian Kewangan Malaysia KANDUNGAN TPA PENDAHULUAN BAB F KEHILANGAN /HAPUS KIRA BAB E PELUPUSAN

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK

PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK PANDUAN PELAKSANAAN PERATURAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia Oktober 2008 PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK 1.

Lebih terperinci

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan Kandungan Muka Surat Prakata ii Panduan Umum Terhadap Kawalan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti oleh JAN

Lebih terperinci

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014

Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 Jabatan Bendahari Bursar Office Rujukan : UKM 3.1/224/8 Jld XI Tarikh : 17 September 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 14/2014 Dekan / Pengarah / Ketua Fakulti / Pusat / Bahagian / Jabatan / Unit Universiti

Lebih terperinci