TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN"

Transkripsi

1 / TEMA / UNIT FOKUS UTAMA FOKUS SAMPINGAN TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA Unit 1: Saya dan Keluarga Baik hati Mendengar, memahami dan menyebut frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup manusia dengan betul mengikut konteks Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1

2 TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA Unit 2: Riang Ria di Taman Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Tema Air Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Baik hati Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup merujuk manusia dengan betul mengikut konteks Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 2

3 TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA Unit 3: Gambar Keluarga Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas Menulis ayat majmuk dengan betul dan Memahami dan menggunakan kata nama am kemas. merujuk hidup manusia dengan betul mengikut konteks. Kerjasama Baik hati Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas Membina dan menulis perkataan dan frasa dan intonasi yang betul tentang sesuatu dengan cara yang betul dan kemas. perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 3

4 Tema 2: Hidup Harmoni Memahami perkataan dalam lirik lagu Menulis imlak perkataan dan frasa yang Unit 4: Marilah Rasa melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. Kerjasama Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan Menulis secara mekanis abjad dan perkataan Mendengar, memahami dan menyebut dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dan kemas. dengan betul dan tepat Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan dan intonasi yang betul tentang sesuatu berjeda. perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 4

5 Tema 2: Hidup Harmoni Membaca dan memahami maklumat untuk Menghasilkan penulisan berbentuk naratif mengenal pasti idea utama dan idea dengan betul secara separa terkawal. Unit 5: Kraf Tangan Kita sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. Kerjasama Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan Membaca dan memahami frasa dalam ayat frasa yang betul dalam situasi tidak formal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, Toleransi secara bertatasusila. diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Membina dan menulis perkataan dan frasa Memahami dan menggunakan kata kerja dengan cara yang betul dan kemas. tunggal dengan betul mengikut konteks Mengujarkan dialog dengan sebutan dan Menulis ayat yang mengandungi perkataan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu dua atau lebih suku kata, diftong, vokal perkara melalui lakonan secara didik hibur. berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 5

6 Tema 2: Hidup Harmoni Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan Menulis untuk menyampaikan maklumat kata panggilan dengan tepat bagi keluarga yang betul menggunakan perkataan, diksi, Unit 6: Skim Rondaan bukan kalangan keluarga asas dalam situasi frasa dan ayat dengan menegaskan Sukarela tidak formal secara bertatasusila. kesantunan berbahasa Membaca dan memahami maklumat daripada Berbicara untuk mendapatkan maklumat Kerjasama bahan multimedia untuk menyatakan yang tepat tentang sesuatu perkara daripada maklumat mengikut urutan dengan pelbagai sumber secara bertatasusila Membina dan menulis ayat yang Memahami dan menggunakan kata nama mengandungi perkataan dua atau lebih suku khas hidup merujuk manusia dengan betul kata, diftong, vokal berganding, digraf dan mengikut konteks. konsonan bergabung dengan Mengujarkan ayat dengan sebutan dan, Membina dan menulis perkataan dan frasa intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu dengan cara yang betul dan kemas. perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 6

7 Tema 3: Sihat dan Bersih Berbual tentang sesuatu perkara dengan Memahami dan menggunakan kata tanya Unit 7: Menu Saya Berkhasiat menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. dengan betul mengikut konteks. Kesederhanaan Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan Baik hati Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 7

8 Tema 3: Sihat dan Bersih Bertutur dan menyatakan permintaan dengan Menulis ayat majmuk dengan betul dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara kemas. Unit 8: Badan Saya Sihat dalam situasi tidak formal secara bertatasusila Membaca, memahami, dan menaakul bahan Berbincang dan mengemukakan pandangan grafik yang mempunyai perkataan yang tentang sesuatu perkara daripada pelbagai Bertanggunjawab sumber secara bertatasusila. Toleransi Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan majmuk berdasarkan bahan grafik dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca Mengujarkan dialog dengan sebutan dan Menulis secara mekanis abjad dan perkataan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul perkara melalui lakonan secara didik hibur. dan kemas. 8

9 Tema 3: Sihat dan Bersih Bercerita tentang sesuatu perkara dengan Membaca, memahami, dan menaakul bahan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang grafik yang mempunyai perkataan yang Unit 9: Amboi, Wanginya! betul menggunakan ayat majmuk Membaca, memahami dan menaakul bahan Menghasilkan penulisan berbentuk naratif grafik serta ayat dengan betul untuk dengan betul secara separa terkawal. menyatakan maksud. Berterima kasih Menulis imlak perkataan dan frasa yang Membaca dan memahami frasa dalam ayat mengandungi perkataan dua atau lebih suku yang mengandungi dua atau tiga suku kata, kata, diftong dan vokal berganding dengan diftong, vokal berganding, digraf dan tepat. konsonan bergabung dengan sebutan yang Memahami dan menggunakan kata kerja Memahami perkataan dalam lirik lagu tunggal dengan betul mengikut konteks. melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 9

10 Tema 4: Waspada Selalu Menceritakan sesuatu perkara yang didengar Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi dan intonasi yang betul tentang sesuatu Unit 10: Beginilah Caranya yang betul menggunakan ayat majmuk. perkara melalui penceritaan secara didik hibur Membaca, memahami dan menaakul sesuatu Menghasilkan penulisan berbentuk naratif bahan untuk memindahkan maklumat dalam dengan betul secara separa terkawal. bentuk grafik dan bukan grafik dengan Menulis imlak perkataan dan frasa yang Mendengar, memahami dan menyebut frasa, mengandungi perkataan dua atau lebih suku dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan kata, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. tepat Memahami dan menggunakan kata adjektif Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui pancaindera dengan betul mengikut konteks. nyanyian secara didik hibur. 10

11 Tema 4: Waspada Selalu Unit 11: Beringat Selalu Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. Kerjasama Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 11

12 Tema 4: Waspada Selalu Unit 12: Melintas dengan Selamat Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. Toleransi Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 12

13 Tema 5: Hidup Bersatu Padu Unit 13: Cantiknya Kolam Kami Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. Kepercayaan kepada Tuhan Toleransi Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa. 13

14 Tema 5: Hidup Bersatu Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan Menulis secara mekanis abjad dan perkataan Padu frasa yang betul dalam situasi tidak formal dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul secara bertatasusila. dan kemas. Unit 14: Majlis Hari Lahir Datuk Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, Bertutur tentang sesuatu perkara sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan menggunakan frasa yang betul dalam berjeda. situasi tidak formal secara bertatasusila. Berterima kasih Menulis untuk menyampaikan maklumat Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi berbentuk puisi dengan menegaskan yang betul serta memahami maksud pantun kesantunan berbahasa. yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur Memahami dan menggunakan imbuhan Membina dan menulis jawapan berdasarkan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul soalan berpandukan gambar dengan dalam pelbagai situasi. 14

15 Tema 5: Hidup Bersatu Mendengar, memahami dan menyebut frasa, Membaca, memahami dan menaakul bahan Padu dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan grafik serta ayat dengan betul untuk betul dan tepat. menyatakan maksud. Unit 15: Jamuan di Rumah Aiman Menghasilkan penulisan berbentuk naratif Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai dengan betul secara separa terkawal. untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. Kerjasama Toleransi Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan Berbincang dan mengemukakan pendapat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang tentang sesuatu perkara daripada pelbagai betul mengikut tanda baca. sumber secara bertatasusila Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang nyanyian secara didik hibur. mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 15

16 Tema 6: Budaya Malaysia Mendengar, memahami dan memberikan Menulis ayat majmuk dengan betul dan respons yang sesuai secara lisan atau gerak kemas. Unit 16: Seronoknya laku terhadap arahan berdasarkan ayat Bermain Yoyo Cina perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan Membaca dan memahami maklumat untuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat mengenal pasti idea utama dan idea majmuk berdasarkan bahan grafik dengan sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, bukan naratif secara separa terkawal dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda Memahami dan membina ayat dasar Membaca dan memahami perkataan dalam menggunakan pola ayat FN +FN, FN + FK, ayat yang mengandungi dua atau tiga suku FN + FA, FN + FS dengan betul dalam kata, diftong, vokal berganding, digraf dan pelbagai situasi. konsonan bergabung dengan sebutan yang 16

17 Tema 6: Budaya Malaysia Mendengar, memahami dan memberikan Membina dan menulis jawapan berdasarkan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan berpandukan gambar dengan Unit 17: Segak dan Bergaya pelbagai soalan bercapah Membaca dan memahami maklumat yang Berbual tentang sesuatu perkara tersurat dengan tepat daripada bahan menggunakan kata panggilan dengan tepat Kepercayaan kepada tuhan multimedia yang sesuai. bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara Rasional bertatasusila Mengedit dan memurnikan perkataan dalam Membaca dan memahami perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Memahami perkataan dalam lirik lagu melalui Menulis secara mekanis abjad dan perkataan nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 17

18 Tema 6: Budaya Malaysia Mendengar, memahami dan memberikan Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, respons secara lisan dan gerak laku sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan Unit 18: Bunyi Kompang berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan berjeda Membaca, memahami, dan menaakul bahan Memahami dan membina ayat dasar grafik yang mempunyai perkataan yang menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, Kerjasama FN + FA, FN + FS dengan betul dalam Keberanian pelbagai situasi Menulis ayat yang mengandungi perkataan Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dua atau lebih suku kata, diftong, vokal dengan tepat, sebutan yang jelas dan berganding, digraf dan konsonan bergabung intonasi yang betul menggunakan ayat dengan cara yang betul dan tulisan yang majmuk. kemas. 18

19 Tema 7: Tanah Airku Unit 19: Perwiraku Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber Menulis ayat majmuk dengan betul dan Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai kemas. untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran Keberanian bacaan. Berterima kasih Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 19

20 Tema 7: Tanah Airku Berbincang dan mengemukakan pendapat Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai yang betul menggunakan perkataan, diksi, Unit 20: Gunakanlah sumber secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan Barangan Kita kesantunan berbahasa Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai Mengedit dan memurnikan perkataan dalam untuk menambah ilmu pengetahuan dan ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. Kesederhanaan Berterima kasih Menulis secara mekanis abjad dan perkataan Membaca dan memahami perkataan dalam dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul ayat yang mengandungi dua atau tiga suku dan kemas. kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. 20

21 Tema 7: Tanah Airku Menceritakan sesuatu perkara yang didengar Mencatat maklumat yang betul dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi membanding beza maklumat daripada Unit 21: Lambang Negara yang betul menggunakan ayat majmuk. pelbagai sumber Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai Membina dan menulis jawapan berdasarkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa soalan berpandukan gambar dengan kata serta meningkatkan kelancaran bacaan Membina dan menulis perkataan dan frasa Membaca dan memahami maklumat yang dengan cara yang betul dan kemas. tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Mengujarkan ayat dengan sebutan dan, Bercerita tentang sesuatu perkara dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang perkara serta menggunakan bahasa badan betul menggunakan ayat majmuk. yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur Memahami dan membina ayat penyata Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, dengan menggunakan tanda baca yang betul sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan mengikut konteks. berjeda. 21

22 Tema 8: Bumi Bertuah Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan Membaca dan memahami maklumat daripada frasa yang betul dalam situasi tidak formal bahan multimedia untuk menyatakan Unit 22: Anggur di secara bertatasusila. maklumat mengikut urutan dengan Malaysia Membina dan menulis ayat yang Membaca dan memahami frasa dalam ayat mengandungi perkataan dua atau lebih suku yang mengandungi dua atau tiga suku kata, kata, diftong, vokal berganding, digraf dan diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan konsonan bergabung dengan sebutan yang Membaca dan memahami perkataan dalam Membina dan menulis jawapan berdasarkan ayat yang mengandungi dua atau tiga suku soalan berpandukan gambar dengan kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang Mengujarkan dialog dengan sebutan dan betul menggunakan ayat majmuk. intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, Memahami dan membina ayat dasar diftong, vokal berganding, digraf dan menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, konsonan bergabung dengan sebutan yang FN + FA, FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi. 22

23 Tema 8: Bumi Bertuah Unit 23: Penternakan Itik Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang konsonan bergabung dengan Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang Memahami dan membina ayat penyata dengan betul mengikut tanda baca. menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks. 23

24 Tema 8: Bumi Bertuah Menceritakan sesuatu perkara yang didengar Menulis ayat majmuk dengan betul dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi kemas. Unit 24: Enaknya Teh yang betul menggunakan ayat majmuk Membaca dan memahami maklumat untuk Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengenal pasti idea utama dan idea mengandungi perkataan dua atau lebih suku sampingan dalam bahan multimedia dengan kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. tepat. Kerjasama Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat Membaca dan memahami maklumat yang majmuk berdasarkan bahan grafik dengan tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui Menulis secara mekanis abjad dan perkataan nyanyian secara didik hibur. dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 24

25 Tema 9: Hargai Alam Berbincang dan mengemukakan pandangan Membaca, memahami dan menaakul sesuatu tentang sesuatu perkara daripada pelbagai bahan untuk memindahkan maklumat Unit 25: Udara Bersih sumber secara bertatasusila. dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, Mengujarkan dialog dengan sebutan dan sebutan yang jelas, intonasi yang betul intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu Kerjasama danberjeda. perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan kata, diftong dan vokal berganding dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang tepat. betul mengikut tanda baca Memahami dan menggunakan kata ganti nama Mendengar, memahami dan menyebut frasa, diri dengan betul mengikut konteks. dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 25

26 Tema 9: Hargai Alam Unit 26: Taman Negara Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul mengikut tanda baca Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul dan pelbagai sumber secara bertatasusila. membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi dan kemas. yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 26

27 Tema 9: Hargai Alam Unit 27: Hari Tanpa Beg Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang Plastik Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. Kerjasama Kesederhanaan Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 27

28 Tema 10: Dunia Sains Unit 28: Ciptaan Sains Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza maklumat daripada pelbagai sumber Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan Berterima kasih Keberanian Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang 28

29 Tema 10: Dunia Sains Unit 29: Wah, Lajunya! Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Mencatat maklumat yang betul dan menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber. Berterima kasih Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 29

30 Tema 10: Dunia Sains Unit 30: Sains dan Hidupan Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa. perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang Keberanian Kerjasama Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. betul menggunakan ayat majmuk Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu Berterima kasih Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. perkara melalui penceritaan secara didik hibur Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 30

PBS BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( AKTIVITI )

PBS BAHASA MELAYU TAHUN 2 ( AKTIVITI ) Edisi 1.7 JILID 1 1. TEMA 1 : KELUARGA HARMONI Unit 1 : Hari Keluarga 1 B1 DL1 E1 (01) - Mendengar dan menyebut perkataan. B1 DB1 E1 (01) - Membaca perkataan secara mekanis. B1 DT1 E2 (01) - Menulis perkataan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 3 MATLAMAT Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU SEKOLAH

Lebih terperinci

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Kemahiran Menulis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kemahiran Menulis KEMAHIRAN MENULIS KONSEP Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS BAHASA MALAYSIA (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM

TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM TAKLIMAT STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENDENGAR & TUTUR Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN SATU 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR TAHUN SATU

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURSUS ORIENTASI UNTUK JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kurikulum kebangsaan perlu dikaji

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 MINGGU / TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MINGGU 1 3 7 JANUARI MINGGU 2 10 14 JANUARI MINGGU 3 17 21 JANUARI MINGGU TRANSISI

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang

Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang BAB 3: PANDUAN GURU Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang Matlamat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid:- berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMAHIRAN MEMBACA KONSEP Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 2 UNIT 1 TEMA: DUNIA KAMI TAJUK: TAHUN 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. i. Menggunakan kata

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA

Lebih terperinci

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA

PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN) TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Cetakan Pertama 2011 Kementerian

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN DUA

RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN DUA RANCANGAN TAHUNAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN DUA KELOMPOK Minggu 1 dan 2 Tema: Dunia Kami Tajuk: Tahun Cerdik Dua Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. bertutur berdasarkan sesuatu teks.

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA

Lebih terperinci

Penilaian Holistik Darjah 1 & 2

Penilaian Holistik Darjah 1 & 2 Penilaian Holistik Darjah 1 & 2 Penilaian Holistik (HA) Darjah 1 & 2 HA merujuk kepada pengumpulan maklumat yang berterusan dari pelbagai sumber dalam pelbagai aspek pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak.

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BAHASA MALAYSIA (Sekolah

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Melayu Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

Fokus Sampingan : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i). Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.

Fokus Sampingan : 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i). Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Cerdik Bil. Murid : 30 orang Tema : Sukan Permainan Tajuk : Permainan Batu Seremban Tarikh : 5 Ogos 2008 Masa : 8.00-9.00 pagi (60 minit)

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. Terbitan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. Terbitan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran

Lebih terperinci

i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Membaca

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil. Murid Tema RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : Bahasa Melayu : 3 Bestari : 30 orang : Faedah bersukan (memenuhi masa lapang) Tajuk : Tarikh : 6 Ogos 2008 Masa Objektif : 8.00-9.00 pagi

Lebih terperinci

PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU (Sekolah Jenis Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012 Cetakan Pertama 2012 Kementerian

Lebih terperinci

PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan)

PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU (Seklah Kebangsaan) BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012 Cetakan Pertama 2012 Kementerian Pelajaran

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT 1 TEMA: SEKOLAHKU RUMAHKU TAJUK: Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. ii. Menyampaikan arahan serta

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Cikgu Suriyana Ghapari Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zhenghua 20 Januari 2017

Bahasa Melayu. Cikgu Suriyana Ghapari Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zhenghua 20 Januari 2017 Bahasa Melayu Cikgu Suriyana Ghapari Ketua Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah Zhenghua 20 Januari 2017 1 Matlamat Taklimat Kurikulum BM Penilaian Holistik Panduan Ibu Bapa guna buku CEKAP 2 Kurikulum

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 URANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 UNTUK SK KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK KELOMPOK : 1 & 2 TEMA : Sekolah

Lebih terperinci

* Sila rujuk CD Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru )

* Sila rujuk CD Rom Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1( CD Guru ) UNIT 1 MINGGU : 3 & 4 TEMA : Diri Saya 1. Kenali Saya 2. Kenalan Baharu 3. Kenali Keluarga Saya Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: tinggal, cahaya, adik, apa, itu, ular, ayah,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 3 (Julai 2013) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2015 Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kandungan Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu (BM) Model Kemahiran Teras Bahasa Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Bahan

Lebih terperinci

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PENGGAL DUA TINGKATAN ENAM 2013

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PENGGAL DUA TINGKATAN ENAM 2013 RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU PENGGAL DUA TINGKATAN ENAM 2013 MINGGU TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN 1 1/1/13 4/1/13 Pengenalan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Ting. 6 dan format peperiksaan. 1. MORFOLOGI

Lebih terperinci

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 ) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 UNIT 6 ( ARAS 1 ) Minggu 1 akan dapat:- 6.4 Membaca pantas secara luncuran i. Menyatakan gambaran umum tentang 1. Membaca pantas secara untuk mendapatkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2003 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tahun : Tahun 3 Maju Tarikh : 4 0gos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 32 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Sekolah ku Indah Tajuk : Perhimpunan

Lebih terperinci

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU 2003 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH BAHASA MELAYU

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 1 ) 2013 JABATAN PELAJARAN PERAK

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 1 ) 2013 JABATAN PELAJARAN PERAK RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU ( TINGKATAN 1 ) 2013 JABATAN PELAJARAN PERAK MINGGU UNIT / TEMA KEMAHIRAN BAHASA 1 ( 2/1 4/1 ) 2 (7/1 11/1) 1. Sesi berkenalan 2. Tatabahasa - Kata nama

Lebih terperinci

MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN

MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN MANUAL PENTADBIRAN INSTRUMEN LITERASI MEMBACA SARINGAN 1 TAHUN 1 2013 0 KANDUNGAN Kaedah Pentadbiran 2-5 Prosedur Pentadbiran Instrumen Penggunaan manual

Lebih terperinci

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Panduan Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pembentangan Pemantauan Penulisan RPH dalam Mesyuarat Kurikulum Negeri Bil. 2/2015 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 oleh Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Intelek Bilangan Murid : 41 orang Tema : Kesihatan Asas Kesejahteraan Tajuk : Kesihatan Diri Tarikh : 28 Mac 2012 Masa : 60

Lebih terperinci

Fokus Utama : 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Fokus Utama : 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 3 Bestari Bil. Murid : 30 orang Tema : Petani Jaya Tajuk : Berpendapatan lumayan Tarikh : 10 Ogos 2008 Masa : 8.00-9.00 pagi (60 minit)

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK)

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK) Bahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju Pendidikan Negara Latar Belakang Sejarah Kurikulum Prasekolah Bahan Program Pukal Pendidikan Prasekolah 1993 2010

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 2

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 2 1 (abjad n).3 Mendergar sebutan nama dan.3 Bersoal jawab berdasarkan.1 Menyebut huruf konsonan..2 Membunyikan dua suku kata.1 mudah.3 Mengkoordinasikan pergerakan.2 Menulis huruf kecil dengan cara 1. Tunjukkan

Lebih terperinci

HASIL PEMBELAJARAN. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.

HASIL PEMBELAJARAN. 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2012 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TAHUN : LIMA GEMILANG SEKOLAH : SK ST JOSEPH(M) PAPAR NAMA GURU : MINGGU/ TARIKH TAJUK ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR. Nordin Tahir, IPG Ipoh

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR. Nordin Tahir, IPG Ipoh BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN BERTUTUR Nordin Tahir, IPG Ipoh KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur merupakan cara utama manusia berkomunikasi. Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu SEKOLAH KEBANGSAAN Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 1 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan

Bahasa Melayu. Tahun 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Jenis Kebangsaan Tahun 1 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia

Lebih terperinci

Sekolah Jenis Kebangsaan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Sekolah Jenis Kebangsaan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Bahasa Melayu Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH Bahasa Melayu SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN Dokumen

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENGURUSAN TINGKAH LAKU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENGURUSAN TINGKAH LAKU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENGURUSAN TINGKAH LAKU TAHUN 1 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Komponen ini bertujuan untuk memberi penekanan dalam mengurangkan masalah

Lebih terperinci

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 5

Panduan mengajar bagi e-daya Bahasa Malaysia 5 1, 2 (Unit 1) Mengenal rumah saya Mendengar dengan penuh Mendengar & mengecam bunyi perkataan. Berinteraksi dengan mesra..13 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita atau lagu..2

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 2 Bestari Bil. Murid : 30 orang Tajuk : Haiwan Tarikh : 21 Februari 2008 Masa : 60 minit Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat;

Lebih terperinci

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. OBJEKTIF PEMBELAJARAN KELAS / MASA 1 KREATIF : 2.10 3.10 / 1 AMANAH : 3.30 5.00 HARI / TARIKH ISNIN / 14 JULAI 2014 TEMA / TAJUK Hidup Bahagia / Meriahnya./ Unit 20 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu

Lebih terperinci

ASPEK SENI BAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ASPEK SENI BAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ASPEK SENI BAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU 1 KONSEP ASPEK SENI BAHASA Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa,

Lebih terperinci

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : 3 Boleh Tarikh : 11 Ogos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Lebih terperinci

FU: 4.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

FU: 4.3 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : 3 Cerdas Tarikh : 18 Ogos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Kemahiran Hidup Tajuk : Bumi

Lebih terperinci

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK KELOMPOK : 1 TEMA : Kesihatan TAJUK : Gaya Hidup Sihat Penulisan

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 1 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA ( ISD )

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA ( ISD ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA ( ISD ) UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA PERINGATAN 1. Instrumen

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN LIMA 2014 KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA v

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN EMPAT KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA v FALSAFAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran BAHASA MELAYU

Lebih terperinci

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 Agenda Pengenalan Jadual Pengkhususan Objektif Penilaian Strategi Menjawab Soalan DARJAH 3 Guru Bahasa Melayu Cikgu Salamah salamah_husein_shah@moe.edu.sg

Lebih terperinci

Objektif taklimat ini :

Objektif taklimat ini : Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu waris dalam persiapan mereka menjelang PSLE Bahasa Melayu (Asas)

Lebih terperinci

Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama, hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Ilmu: Kebudayaan Nilai Murni: Kerjasama, hormat-menghormati Teknologi Maklumat dan Komunikasi TEMA TAJUK KEBUDAYAAN Pakaian Tradisional FOKUS Standard Kandungan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard Pembelajaran

Lebih terperinci

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN MENDENGAR

BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN MENDENGAR BAB 1: PENGENALAN KEMAHIRAN MENDENGAR Pengenalan Kemahiran Mendengar Keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan,

Lebih terperinci

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2

DSP Dunia Muzik Tahun 2 5 Januari 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu

Lebih terperinci

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 2 BAHASA MELAYU

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 2 BAHASA MELAYU KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SJK TAHUN 2 BAHASA MELAYU PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KANDUNGAN Rukun Negara v Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 4 Unit 1 Keluargaku Sayang Kekeluargaan Tajuk : Keluarga Bahagia 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada

Lebih terperinci

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28 30) (26 27) - Karangan menepati tema bahan rangsangan - Bahasa gramatis

Lebih terperinci

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018

SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 SELAMAT DATANG SESI PERTEMUAN DENGAN IBU BAPA JUMAAT, 19 JAN 2018 Agenda Pengenalan Jadual Pengkhususan Objektif Penilaian Strategi Menjawab Soalan DARJAH 4 Guru Bahasa Melayu Cikgu Sharif sharif_samsuri@moe.edu.sg

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tarikh / Hari : 11.3.2015/Rabu Tahun : 4 Bijak Bil. Murid : 26 orang Masa : 7.40-8.10 pagi Tema : Sentiasa Selamat Tajuk

Lebih terperinci

ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ASPEK TATABAHASA DALAM KURIKULUM STANDARD BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU KONSEP ASPEK TATABAHASA Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata

Lebih terperinci

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DRAF KURIKULUM STANDARD (MASALAH PENDENGARAN) DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DRAF KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH KHAS (MASALAH PENDENGARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN LIMA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

Lebih terperinci

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS

Taklimat Peperikasaan PSLE Jabatan Bahasa Melayu BHPS Taklimat Peperikasaan PSLE 2017 Jabatan Bahasa Melayu BHPS 15.01.2017 Objektif taklimat ini : Memperkasakan ibu bapa mengenai format peperiksaan PSLE Berkongsi strategi dan tips pembelajaran untuk membantu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum

Lebih terperinci

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

1 SULIT PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA 1 PP 1103/1 PROGRAM GEMPUR KECEMERLANGAN SPM 2016 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA A. CARA PEMERIKSAAN BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan.

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 1103/1 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2015 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : Tahun 3 Mawar Tarikh : 30 Julai 2007 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Haiwan Tajuk : Ikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA. Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA. (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah PANDUAN GURU BAHASA MALAYSIA (Sekolah Kebangsaan) TAHUN 4 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2013 Cetakan Pertama 2013 Kementerian

Lebih terperinci

MAKLUMAT KURIKULUM DARJAH 5. Cikgu Sharifah Maznah

MAKLUMAT KURIKULUM DARJAH 5. Cikgu Sharifah Maznah MAKLUMAT KURIKULUM DARJAH 5 Cikgu Sharifah Maznah ISI Komponen peperiksaan Ciri-ciri jawapan yang baik Cara pembelajaran dan pengajaran Bantuan yang boleh diberikan KOMPONEN PEPERIKSAAN Komponen Markah

Lebih terperinci