PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P"

Transkripsi

1 BIDANG OBJEKTIF FOKUS TAJUK : AL-QURAN (BACAAN) : Membaca surah terpilih daripada Al-Quran dengan betul dan bertajwid : Kemahiran membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid : Surah At Tin KANDUNGAN : 1.1 Membaca dan mengamalkan surah At Tin, surah Al - Insyirah dan surah Al - Dhuha dengan betul dan bertajwid Membaca surah At Tin, surah Al-Insyirah dan surah Al-Dhuha OBJEKTIF Murid dapat : Membaca kalimah daripada surah At -Tin ayat dengan betul dan bertajwid Membaca potongan ayat surah At-Tin dengan betul dan bertajwid Membaca ayat surah At-Tin dengan betul dan bertajwid AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI Membaca kalimahkalimah daripada surah At-Tin secara kelas, kumpulan dan individu. Latih tubi membaca potongan ayat daripada surah At Tin dengan bimbingan guru Talaqqi Musyafahah membaca ayat-ayat ilmu amali amalan iltizam penghayatan pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 1

2 daripada surah At Tin secara kelas, kumpulan dan individu. Murid membaca ayat 1-8 daripada surah At- Tin mengikut hukum tajwid yang betul. Murid turus membimbing bacaan murid lain Pertandingan membaca Surah at- Tin Wakil murid daripada setiap kumpulan memperdengarkan bacaan surah At - Tin. Murid lain menentukan bacaan terbaik Guru membimbing murid dalam Bahagian Pembangunan Kurikulum 2

3 aktiviti tersebut Mengamal bacaan surah surah At Tin, surah Al-Insyirah dan surah Al-Syams dalam solat serta kehidupan harian Mengamal bacaan surah surah At Tin, surah Al-Insyirah dan surah Al-Syams dalam solat Mengamal bacaan surah surah At Tin, surah Al-Insyirah dan surah Al-Syams dalam kehidupan harian Murid membaca surah At-Tin di dalam solat serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian Bahagian Pembangunan Kurikulum 3

4 BIDANG OBJEKTIF FOKUS TAJUK : AL-QURAN (HAFAZAN) : Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-quran untuk mengamal hafazannya dalam solat dan ibadat harian : Boleh menghafaz serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan harian :Hafazan Surah at-tin KANDUNGAN: 1.2 Menghafaz dan mengamal surah at-tin, Surah al-insyirah dan surah ad-dhuha dengan betul bertajwid OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI Menghafaz surah at-tin, Surah al-insyirah dan surah al- Syams dengan betul dan bertajwid Murid dapat Menghafaz ayat daripada surah At-Tin dengan betul Menghafaz ayat daripada surah dengan betul dan bertajwid Menghafaz surah daripada surah dengan betul dan bertajwid Murid membaca ayat daripada surah satu persatu dengan dengan betul dan bertajwid secara kumpulan dan individu berdasarkan paparan slide Murid menghafaz satu persatu ayat yang ditulis di papan putih Murid mengulang satu ayat dan cuba menghafaz Analisis Aplikasi Bahagian Pembangunan Kurikulum 4

5 Ayat demi ayat dipadam sehingga habis setelah murid menghafaz Memperdengarkan hafazan surah at-tin, Surah al- Insyirah dan surah al-syams dengan betul dan bertajwid Menghafaz surah daripada surah dengan betul dan bertajwid Murid dibahagikan dalam kumpulan yang kecil Murid diberi masa 5 minit dan mengulang hafazan Analisis Aplikasi Murid yang telah menghafaz akan ditasmik oleh guru Murid tersebut akan menjadi naqib dalam kumpulan dan mendengar bacaan rakan-rakan Naqib menanda bacaan rakan di dalam kad hafazan Bahagian Pembangunan Kurikulum 5

6 1.2.3 Mengamal hafazan surah at-tin, Surah al-insyirah dan Surah al-dhuha dalam solat serta kehidupan harian Murid membaca surah dalam solat Murid mengamal bacaan di dalam aktiviti harian Murid menghafaz di dalam kumpulan kecil Murid turus menanda bacaan rakan di dalam kad Murid mencatat bacaan di dalam senarai semak ayat hafazan harian Analisis Aplikasi Pentabiatan Mengadakan pertandingan hafazan antara kelas Bahagian Pembangunan Kurikulum 6

7 BIDANG OBJEKTIF FOKUS TAJUK : AL-QURAN (KEFAHAMAN) : Murid dapat memahami sejarah penurunan al-quran dan maksud beberapa surah terpilih untuk dihayati pengajarannya secara berterusan : Murid dibekalkan kemahiran membaca al-quran dengan betul dan bertajwid, boleh menghafaz serta boleh merumuskan pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam kehidupan seharian. : Surah Al-Qadr KANDUNGAN : 1.3.1, mengamal dan menghayati Surah Al-Qadr OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI Menerangkan pengenalan Surah Al-Qadr Murid dapat: Menyatakan nama surah, bilangan ayat dan tempat turun surah Al-Qadr Menjelaskan pengertian nama Surah al-qadr Soal jawab mengenai pengenalan Surah Al- Qadr Menyusun kad perkataan mengenai surah, bilangan ayat dan tempat turun Surah Al-Qadr Menerangkan pengertian nama Surah Al-Qadr Bahagian Pembangunan Kurikulum 7

8 Menghuraikan erti ayat Surah Al-Qadr Menjelaskan pengertian ayat 1 hingga 5 Surah Al-Qadr Membaca Surah Al- Qadr dengan bertajwid dan terjemahannya Menjelaskan pengertian ayat daripada Surah Al- Qadr Sumbang saran kemuliaan Lailatul Qadr dan kelebihannya Merumuskan pengajaran Surah Al-Qadr dan menghubungkaitkan dalam kehidupan seharian Menghuraikan pengajaran yang terdapat dalam Surah Al-Qadr Menyenaraikan amalan-amalan kebaikan mendapat ganjaran malam Lailatul Qadr Melakukan amalan yang disunatkan pada Lailatul Qadr Murid menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam Surah Al-Qadr Menyenaraikan amalan-amalan sunat yang boleh diamalkan pada Lailatul Qadr amalan sunat yang disenaraikan Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 8

9 Mengamalkan dan menghayati pengajaran Surah Al-Qadr Mengamalkan amalanamalan sunat dalam kehidupan selain daripada bulan puasa Murid membuat diari Ramadan dengan amalan-amalan sunat Membuat senarai semak amalanamalan yang boleh diamalkan walaupun bukan masa ketika bulan puasa Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 9

10 BIDANG OBJEKTIF FOKUS TAJUK : HADIS : Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih dan mengamalkannya tuntutan hadis serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan seharian. : Murid dibekalkan dengan disiplin mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka berkebolehan merumus dan mengamalkan tuntutan Hadis tertentu serta menghayati kepentingannya dalam kehidupan harian : Hadis Larangan Rasuah. KANDUNGAN : Membaca, merumus dan menghayati hadis berkaitan larangan rasuah : قال رسول اهلل OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI 2.1 Membaca hadis dan terjemahannya Murid dapat: membaca hadis dengan betul Murid membaca hadis Murid membaca terjemahan hadis membaca terjemahan hadis Bahagian Pembangunan Kurikulum 10

11 OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI 2.2 Menerangkan intipati hadis menerangkan maksud hadis Menjelaskan maksud rasuah Menyatakan hukum melakukan rasuah Murid bersoal jawab mengenai maksud hadis Sumbang saran mengenai amalan rasuah dan hukumnya berdasarkan slide yang dipaparkan oleh guru Menyatakan contohcontoh amalan rasuah Menyatakan perbezaan rasuah / hadiah/ sedekah Murid menyatakan contoh-contoh amalan rasuah yang ada di sekeliling mereka Murid melabelkan gambar situasi/ kad penyataan situasi yang diberikan oleh guru dengan perkataan rasuah atau hadiah dan sedekah 2.3 Menghuraikan pengajaran hadis larangan rasuah Menyatakan hukum melakukan rasuah Menjelaskan larangan melakukan rasuah Murid menyatakan larangan dan hukum rasuah di dalam lembaran nota Aplikasi Bahagian Pembangunan Kurikulum 11

12 OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI Menjelaskan keburukan amalan rasuah Sumbangsaran keburukan amalan rasuah Menyatakan tindakan yang harus diambil sebagai individu muslim berkaitan dengan rasuah 2.4 sebab dan kesan berlaku rasuah Menyatakan sebab berlakunya rasuah kesan rasuah kepada diri, keluarga, masyarkat dan negara Menghuraikan sebab berlaku rasuah berdasarkan situasi yang diberikan oleh guru. Menghuraikan kesan rasuah berdasarkan kad penyataan rasuah yang diberikan oleh guru Aplikasi Membuat peta i-think mengenai sebab dan kesan rasuah Bahagian Pembangunan Kurikulum 12

13 OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI 2.5 Membincangkan kebaikan menghindari rasuah Menjelaskan kesan baik mencegah amalan rasuah Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan untuk menghindari perbuatan rasuah. Membincangkan kebaikan menghindari amalan rasuah berdasarkan tuntutan hadis kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara dalam kumpulan Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan untuk menghindari perbuatan rasuah dalam bentuk iklan/ pamplet Aplikasi Mencipta Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan 2.6 Menginsafi keburukan amalan rasuah dan berusaha menjauhinya dalam kehidupan harian Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan sekiranya pernah terlibat dengan rasuah Mencadangkan peranan atau tindakan untuk Menjelaskan amalan yang boleh dilakukan sekiranya pernah terlibat dengan rasuah Menyenarai peranan individu sekiranya Aplikasi Bahagian Pembangunan Kurikulum 13

14 OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN menjauhi rasuah melihat aktiviti rasuah berlaku: Co: anda seorang pengawas sekolah, anda seorang polis, anda seorang hakim, anda seorang menteri Mencipta PRESTASI Pentabiatan Mencadangkan aktiviti yang sesuai untuk diamalkan di dalam sekolah untuk mengelakkan rasuah Bahagian Pembangunan Kurikulum 14

15 BIDANG OBJEKTIF FOKUS TAJUK : AQIDAH : dan meyakini asas aqidah sebagai pegangan dan benteng kehidupan beragama. : Murid dibekalkan dengan konsep asas akidah sehingga berkebolehan untuk merumuskan kefahaman tentang konsep akidah tersebut serta dapat menjadikannya sebagai asas dalam tindakan : Konsep Syirik KANDUNGAN : 3.6. dan mengenal pasti konsep Syirik sebagai benteng dalam kehidupan harian OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI Menyatakan maksud syirik Murid dapat Menyatakan pengertian syirik Murid menyatakan pengertian syirik Murid menyusun perkataan menjadi pengertian syirik yang lengkap Bersoal jawab pengertian syirik beberapa dalil naqli yang berkaitan dengan konsep syirik Menyatakan dalil naqli dan pengertiannya dengan betul Murid membaca dalil naqli dan pengertiannya Bersoal jawab tentang dalil naqli melalui Bahagian Pembangunan Kurikulum 15

16 dalil naqli dan pengertiannya dengan betul Menyatakan hukum melakukan perbuatan syirik terjemahan terjemahan ayat berkaitan dengan syirik dan hukumnya Menghuraikan bahagian-bahagian syirik dan keadaan yang boleh membawa kepada syirik gambar atau kad perkataan untuk menentukan bahagian-bahagian syirik. Mengkategorikan bahagian-bahagian syirik tersembunyi dan syirik nyata Menjelaskan keadaan yang boleh membawa kepada syirik sama ada perbuatan, iktikad atau perkataan Murid mengkelaskan gambar-gambar dan pernyataan syirik mengikut bahagiannya Murid mendengar mengenai penerangan mengenai pembahagian syirik Membuat peta i-think tentang bahagianbahagian syirik Bersoal jawab mengenai keadaan yang boleh membawa kepada perkara syirik tersebut berdasarkan tindakan Bahagian Pembangunan Kurikulum 16

17 akibat orang yang mengamalkan syirik Menyatakan akibat orang yang mengamalkan syirik Menjelaskan akibat perbuatan syirik berdasarkan isu semasa yang dikemukakan Menjelaskan akibat melakukan syirik sama ada atau sedar kepada dirinya, keluarga dan masyarakat Murid membuat sumbang saran mengenai akibat yang diterima oleh individu yang mengamalkan syirik terhadap diri, keluarga dan masyarakat Mencatat akibat mengenai syirik dalam bentuk carta merumuskan konsep syirik dan menjauhi perkaraperkara yang boleh menyebabkan syirik Merancang aktiviti yang dapat menghindar gejala syirik Murid dapat mengamalkan caracara menjauhi perbuatan syirik Murid menyatakan cara-cara mengatasi syirik dalam bentuk permainan contoh: lipatan kertas, atau round robin Murid membuat senarai perkara yang perlu dihindari untuk mengelakkan syirik secara individu Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 17

18 Menyenaraikan langkah-langkah untuk menjauhi syirik yang boleh diamalkan oleh individu, keluarga dan masyarakat : Tugas ketua keluarga (bapa) Tugas pengarah instutusi agama Murid membuat suatu ikrar untuk menjauhkan syirik dan sebabnya dan dipamerkan di tempattempat tertentu Murid mengumpul doadoa yang merperteguhkan iman dan membuat senarai semak bacaan doa Murid membuat azam amalan menjauhkan syirik serta senarai semak mengamalkannya Bahagian Pembangunan Kurikulum 18

19 BIDANG FOKUS OBJEKTIF TAJUK KANDUNGAN : IBADAH : Murid dibekalkan dengan konsep asas ibadah sehingga mereka dapat merumus dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan seharian. : Merumus dan mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardhu ain dan fardhu kifayah untuk diamalkan secara istiqamah dalam kehidupan harian. : Ibadah Puasa : 4.1, mengamalkan dan menghayati puasa Ramadhan STANDAD OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN STANDAD PRESTASI Menyatakan maksud puasa. Murid dapat Menyatakan erti puasa. Membaca erti puasa Menyusun perkataan erti puasa Menyatakan erti puasa Menyatakan dalil naqli puasa Ramadhan Murid dapat membaca dalil naqli puasa Ramadhan dan terjemahannya Membaca dalil naqli tentang kewajipan puasa Menyata terjemahan dalil puasa Ramadhan Bahagian Pembangunan Kurikulum 19

20 4.1.3 Menjelaskan syarat syarat wajib dan syarat syarat sah puasa. Menjelaskan syarat wajib puasa Ramadhan Murid dapat menjelaskan syarat sah puasa Ramadhan Murid dapat membuat bandingbeza syarat wajib dan syarat sah puasa Murid membina peta i-think untuk menjelaskan syarat wajib dan syarat sah puasa Menyusun kad perkataan syarat sah dan syarat wajib puasa Bersoal jawab mengenai syarah sah atau syarat wajib puasa Mengkelaskan syarat sah atau syarat wajib berdasarkan situasi yang diberi oleh guru Bahagian Pembangunan Kurikulum 20

21 4.1.4 Menghuraikan rukun dan sunat puasa. Menjelaskan rukun puasa Menghuraikan sunatsunat puasa Melakukan puasa yang sempurna Murid menyatakan rukun puasa Sumbang saran mengenai sunat-sunat puasa yang diketahui Murid mencadangkan cara mencapai puasa yang sempurna di dalam lembaran nota berdasarkan perbincangan mengenai rukun dan sunat-sunat puasa Mencipta perkara yang membatalkan puasa. Mengenalpasti perkaraperkara yang membatalkan puasa Menghubungkaitkan berberapa perkara yang boleh membatalkan puasa dengan cara mengelakkannya Memperincikan kategori orang yang dibenarkan berbuka Sumbang saran mengenai perkaraperkara yang membatalkannya Murid melabelkan batal atau tidak batal pada permasalahan yang diberikan oleh guru berkaitan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan orang yang Bahagian Pembangunan Kurikulum 21

22 puasa dibenarkan berbuka puasa Murid menjawab soalan berdasarkan kad soalan yang diberikan oleh guru secara rawak Mengadakan sesi soal jawab Puasa mengenai perkaraperkara yang membatalkan puasa dan cara mengelakkannya Memperincikan hikmah puasa Menjelaskan hikmah puasa Menghubungkait hikmah puasa dengan kehidupan harian Melaksanakan ibadah puasa dengan tekun dan sempurna Murid menyenaraikan hikmah berpuasa di dalam kertas berdasarkan slide yang dipaparkan oleh guru Murid menghubungkait hikmah puasa dengan kehidupan harian melalui perbincangan kumpulan Mencipta Bahagian Pembangunan Kurikulum 22

23 Membuat catatan tentang amalan puasa yang dilakukan Sentiasa sabar dalam menunaikan ibadah puasa Menyatakan kesan sabar semasa berpuasa Menyenaraikan kelebihan sifat sabar semasa berpuasa Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 23

24 BIDANG OBJEKTIF FOKUS TAJUK : SIRAH : Merumus peristiwa dan mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian :Murid dibekalkan dengan fakta sirah yang sahih sehingga berkebolehan merumuskan peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan iktibarnya sebagai bukti kecintaan kepada baginda melalui sunnahnya. : Perjanjian Hudaibiyah KANDUNGAN:5.1 dan mengambil iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI Menyatakan latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Murid dapat: Menyatakan maksud Perjanjian Hudaibiyah peristiwa Baitul Ridwan persitiwa sebelum termeterai Perjanjian Hudaibiyyah Soal jawab mengenai tarikh, maksud Perjanjian Hudaibiyah dan orang yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah Mendengar dan menganalisis kisah Baitul Ridwan persitiwa sebelum berlaku Perjanjian Hudaibiyyah Bahagian Pembangunan Kurikulum 24

25 5.1.2 Menjelaskan faktor berlakunya Perjanjian Hudaibiyah Menjelaskan kronologi peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Menerangkan faktor berlakunya Perjanjian Hudaibiyah Menyusun kronologi peristiwa yang berlaku sebelum peristiwa termeterai Perjanjian Hudaibiyah dengan kad ayat Menulis tindakan Rasulullah sebelum Perjanjian Hudaibiyah di dalam bentuk peta i-think Murid menyenaraikan tentang sebab-sebab berlakunya Menghuraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah Menyatakan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah Menjelaskan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah isi-isi Perjanjian Hudaibiyah Murid menyenaraikan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah Menjelaskan isi-isi Perjanjian Hudaibiyah kepentingan isi Perjanjian Hudaibiyah kepada Umat Islam ketika itu Bahagian Pembangunan Kurikulum 25

26 5.1.4 Memperincikan hikmah daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Menyatakan hikmah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah tindakan Rasulullah daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah hikmah peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Soal jawab mengenai hikmah berlakunya termeterai Perjanjian Hudaibiyah tindakan Rasulullah daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah hikmah Perjanjian Hudaibiyah satu persatu di dalam kumpulan Menganalisa iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Merumuskan iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Menghubung kait iktibar daripada Perjanjian Hudaibiyah dengan kehidupan seharian murid Soal jawab mengenai iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Menulis iktibar daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah Membuat satu surat perjanjian dengan sesuatu pihak yang yang lain co: surat anak kepada ibu, Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 26

27 murid kepada guru Merancang program berkaitan perpaduan di dalam sekolah Tuliskan diari pegawai diplomatik dan menteri antara kaum Menjalinkan hubungan baik sesama manusia Menghubung kait iktibar daripada Perjanjian Hudaibiyah dengan kehidupan seharian murid Merancang program berkaitan perpaduan di dalam sekolah Tuliskan diari pegawai diplomatik dan menteri antara kaum Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 27

28 BIDANG FOKUS OKJEKTIF TAJUK KANDUNGAN :ADAB :Murid dibekalkan dengan Adab Islamiyah sehingga murid berkebolehan merumus dan mengamalkan adab secara istiqamah dalam kehidupan harian :Merumus, menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai nilai akhlak dalam kehidupan harian serta sebagai asas dalam tindakan : Adab Rehlah :6.1 dan mengamalkan adab rehlah STANDAD OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN STANDAD PRESTASI Menyatakan maksud rehlah Murid dapat: Menyatakan pengertian rehlah Menyebut pengertian rehlah. Soal jawab mengenai tempat rehlah yang pernah dilawati Menjelaskan adab rehlah dan kelebihannya Menjelaskan adab-adab rehlah Menjelaskan faedah beradab semasa rehlah Memberikan Sumbang saran mengenai adab rehlah Murid menerangkan faedah semasa berehlah berdasarkan situasi yang diberi Bahagian Pembangunan Kurikulum 28

29 justifikasi akibat tidak melaksanakan adab rehlah Murid tingkah laku yang tidak mengamalkan adab rehlah berdasarkan slide yang dipaparkan oleh guru Murid menjelaskan sebab perkara tersebut mesti dielakkan semasa rehlah Murid mengemukakan cadangan untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku kan adab sebelum, semasa dan selepas rehlah Murid membuat simulasi adab sebelum, semasa dan selepas rehlah Murid melakonkan adab rehlah berdasarkan situasi yang di beri dalam kumpulan Murid membuat rumusan terhadap simulasi adab rehlah yang telah dilakukan oleh rakan mereka Merumus dan mengamalkan adab rehlah dalam kehidupan harian Menjelaskan kepentingan melaksanakan adab berehlah Membuat pamplet tawaran pakej rehlah muslimin Membuat buku skrap Bahagian Pembangunan Kurikulum 29

30 Mengamalkan adab rehlah dalam aktiviti harian amalan rehlah saya Merancang program rehlah yang menepati adab rehlah Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 30

31 BIDANG : JAWI (1) PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P OBJEKTIF FOKUS TAJUK : Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa : Murid dibekalkan dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi : Sains dan Teknologi KANDUNGAN : 7.1 membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI membaca teks berdasarkan tema : - Sains dan Teknologi - Kesenian Islam membina dan menulis teks berdasarkan tema Murid dapat : Membaca perkataan sukar yang terdapat dalam teks rencana berdasarkan tema. Membaca ayat demi ayat daripada teks rencana berdasarkan tema dengan Membaca perkataan sukar yang terdapat dalam teks rencana berdasarkan tema dengan bimbingan guru. Membaca perkataan sukar yang terdapat dalam teks rencana berdasarkan tema secara kelas, kumpulan, dan individu. Membaca ayat demi ayat daripada teks rencana berdasarkan tema. Membaca ayat demi ayat daripada teks rencana berdasarkan tema Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 31

32 betul. dengan bimbingan guru Membina dan menulis ayat daripada perkataan sukar yang terdapat dalam teks. Membaca teks rencana berdasarkan tema Menyusun perkataan menjadi ayat. Murid menulis ayat dalam buku tulis. Bahagian Pembangunan Kurikulum 32

33 BIDANG : JAWI (2) PANDUAN APLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM P&P OBJEKTIF FOKUS TAJUK : Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa : Murid dibekalkan dengan kemahiran menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi, suku kata, perkataan dan teks jawi sehingga murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi : Sains dan Teknologi KANDUNGAN : 7.1 membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema. OBJEKTIF AKTIVITI KEMAHIRAN PRESTASI membina, menulis dan membaca pelbagai jenis teks berdasarkan tema merancang aktiviti penulisan Jawi pelbagai jenis tema di luar waktu pengajaran dan pembelajaran Murid dapat : Membina pantun daripada perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks rencana Menulis pantun daripada perkataan tertentu yang terdapat dalam teks rencana Membina pantun Murid mengenal pasti dan membaca perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks rencana secara kelas, kumpulan dan individu. Murid membina pantun daripada perkataan berimbuhan secara berkumpulan mengikut kreativiti masing-masing Mencipta Pentabiatan Bahagian Pembangunan Kurikulum 33

34 Menghasilkan dua rangkap pantun berdasarkan tema : Sains dan Teknologi Murid membaca pantun yang telah dibina dengan intonasi yang betul secara berkumpulan. Murid menulis pantun yang telah dibina di dalam buku tulis. Murid diminta menghasilkan 2 rangkap pantun berdasarkan tema Sains dan Teknologi secara berpasangan dalam tempoh masa 1 minggu. Bahagian Pembangunan Kurikulum 34

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim yang

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 MASALAH PEMBELAJARAN MATLAMAT Matlamat Pendidikan Islam dalam Standard Prestasi Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan

Lebih terperinci

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TING 2 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TING 2 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 DOKUMEN PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TING 2 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 1 Tahu BAND 2 Tahu dan faham 3 dan 4. 5 terpuji 6 mithali B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B2 Memahami asas

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian. Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah ) 16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu

Rancangan Pengajaran Harian. Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah ) 16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun 1 (Akidah ) Mata Pelajaran Kelas Tarikh / Hari Masa Pendidikan Islam 1 Bestari 16 Rabiulawwal 1436 / 7 Januari 2015 / Rabu 10.45 pagi 11.45 pagi ( 60

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA ) RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA ) MINGGU BIDANG TAJUK KEMAHIRAN / ISI (Bacaan) 1.1.4 Membaca surah. - Surah Al Baiyinah ayat 1-3 1 Ibadah 2.2.2 Bersuci

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENGENALAN Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai memberi fokus kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai.

Lebih terperinci

Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR

Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR Jadual 4.11 : Matrik Analisis Temubual, Pemerhatian Dan Dokumen Berkaitan P&P Pendidikan Islam (P.I) KBSR No. Soalan Dapatan Temubual Dapatan Pemerhatian Dapatan Dokumen-Dokumen Berkaitan P&P Kesimpulan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Mata Pelajaran Pendidikan Islam ( Akidah )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Mata Pelajaran Pendidikan Islam ( Akidah ) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Mata Pelajaran Pendidikan Islam ( Akidah ) Kelas 2 Bestari Tarikh / Hari 2 Februari 2015 / Isnin Masa ( 10.00 11.00 Pagi ) 60 Minit Bilangan Murid 20

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN PENGUKUHAN Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN LIMA DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA ) RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN EMPAT ( SEMESTER PERTAMA ) MINGGU BIDANG TAJUK KEMAHIRAN / ISI 1.1.4 Membaca surah. - Surah Al Baiyinah ayat 1-3 1 Ibadah 2.2.2 Bersuci - Istinjak

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun Tarikh/Hari 4 Jamadilawal 1436H /23 Februari 2015/ Isnin

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun Tarikh/Hari 4 Jamadilawal 1436H /23 Februari 2015/ Isnin Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun 4 1.Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Aqidah) 2. Kelas 4 Melur 3. Tarikh/Hari 4 Jamadilawal 1436H /23 Februari 2015/ Isnin 4. Masa (11.20-12.20 pagi) 60

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 1 MINGGU / TARIKH Minggu 1 5-9 Jan Minggu 2 12 16 Jan Minggu 3 19 23 Jan Minggu 4 26 30 Jan Minggu 5 2 6 Feb Minggu 6 9 13 Feb Minggu 7 16 20

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun :3 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Ibadah) 2. Kelas 3 Maju 3. Tarikh/Hari 17 Jamadilawal 1436

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun :3 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Ibadah) 2. Kelas 3 Maju 3. Tarikh/Hari 17 Jamadilawal 1436 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun :3 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Ibadah) 2. Kelas 3 Maju 3. Tarikh/Hari 17 Jamadilawal 1436 / 8 Januari 2015 / Khamis 4. Masa (10.00-11.00 pagi)

Lebih terperinci

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 1 1 SAYANGI DIRI 1a. Mengenali Diri i) Kekuatan dan kelemahan i) Menyenaraikan tingkah laku yang boleh menyumbang ke arah pembangunan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID DUNIA DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 MATLAMAT KURIKULUM DUNIA DAN TEKNOLOGI Matlamat Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 TAHUN 2013

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 TAHUN 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 TAHUN 2013 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN Pengurusan Kelas Menceriakan kelas Melantik ketua kelas dan AJK kelas 1 2-4

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PENDENGARAN) MODUL PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN SATU Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan

Lebih terperinci

Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab UNIT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM SEKTOR PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM & MORAL JABATAN PELAJARAN SELANGOR Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Sekolah Instrumen

Lebih terperinci

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 / 2013

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 / 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 / 2013 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN 1 2 02-04 Januari 7 11 Januari Pengenalan Tajuk-tajuk Tingkatan 2 Tilawah : Ayat

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 5

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 5 MINGGU : PERTAMA Tilawah Al-Quran Ayat 1-2 Surah Al-Insyirah Aras1: Murid dapat membaca ayat 1-2 dengan makhraj yang betul. Surah Al-Insyirah ayat 1-2 Murid dapat membaca ayat 1-2 dengan betul dan fasih.

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN ENAM DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan Pendahuluan (3 minit)

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan Pendahuluan (3 minit) Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan Pendahuluan (3 minit) Membaca doa dan dua kalimah syahadah -Murid membaca doa dan dua kalimah syahadah secara kelas. Nilai : - Murid dibimbing oleh guru dan - Kusyuk

Lebih terperinci

KUMPULAN 3 : TUGASAN INDIVIDU NAMA PELAJAR : MASITAH BINTI MD SOM

KUMPULAN 3 : TUGASAN INDIVIDU NAMA PELAJAR : MASITAH BINTI MD SOM KUMPULAN 3 : TUGASAN INDIVIDU NAMA PELAJAR : MASITAH BINTI MD SOM ( 891117 08 5928 ) Model Assure ANALYSE LEARNERS ( Analisis Pelajar) i. Murid tahun 3. ii. 10 orang murid lelaki, 10 orang murid perempuan.

Lebih terperinci

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis

PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES Sinopsis TAJUK 5 PENYELIDIKAN TINDAKAN: PROSES 5.1. Sinopsis Bab ini menjelaskan proses penyelidikan tindakan yang meliputi empat peringkat. disebabkan penyelidikan tindakan adalah satu proses berputar (cyclic)

Lebih terperinci

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT 1

PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT 1 PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENGGUNAKAN ALAT BERFIKIR CoRT 1 ZULQUARNAIN BIN ALI IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG PENDAHULUAN Alhamdulillah, segala puji-pujian

Lebih terperinci

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAMPIRAN 1-1 PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL / KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional / kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/ aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : Tahun 3 Mawar Tarikh : 26.4.08 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 32 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Buah-buahan Tajuk : Banjir

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH ) Mata pelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 5 Intelek Bilangan Murid : 41 orang Tema : Kesihatan Asas Kesejahteraan Tajuk : Kesihatan Diri Tarikh : 28 Mac 2012 Masa : 60

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 Mata pelajaran Pendidikan Islam ( Adab ) Kelas 2 Cemerlang Tarikh / hari 23 Februari 2015 / Isnin Masa 11.20 pagi 12.20tgh hari ( 60 minit ) Bilangan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN : 3 Mata pelajaran : Pendidikan Islam Kelas : 3 Inovatif Tarikh / Hari : 6 Jamadil Awal 1436 /25 Februari 2015/Rabu Masa : ( 8.10 9.10 pagi ) 60 minit

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid panduan kepada guru memberi pemeringkatan aras penguasaan berdasarkan hasrat kurikulum satu alat untuk menyokong pembelajaran

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tahun : Tahun 3 Maju Tarikh : 4 0gos 2008 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 32 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Sekolah ku Indah Tajuk : Perhimpunan

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Asas Ulum Syariah (Ibadah) Kelas : Tahun 4 Cemerlang Tajuk : Rukun Solat Tarikh : 3.2.2015 Masa : 11.00-12.00 tengahari Bilangan Pelajar : 34 orang murid Pengetahuan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN i

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 2014 i ii DOKUMEN STANDARD PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) MODUL JATI DIRI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 BAHAGIAN

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6

PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6 PANDUAN PELAKSANAAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN TAHUN 6 1. PENDAHULUAN Buku ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Model 6 Bulan Khatam Al-Quran dan cara pelaksanaannya. Panduan ini menyentuh takrif,

Lebih terperinci

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Profesional Lampiran PBS PISMP LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1. Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak

Lebih terperinci

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KEMAHIRAN MENULIS) Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tarikh / Hari : 11.3.2015/Rabu Tahun : 4 Bijak Bil. Murid : 26 orang Masa : 7.40-8.10 pagi Tema : Sentiasa Selamat Tajuk

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS. Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian. Pendidikan Islam Tahun: 2

Rancangan Pengajaran Harian. Pendidikan Islam Tahun: 2 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun: 2 1. Mata Pelajaran Pendidikan Islam (Akhlak) 2. Kelas Tahun 2 Murni 3. Tarikh/Hari 3 Jamadil Akhir 1435/3 April 2014/ Khamis 4. Masa (12.00-1.00 Tengahari)

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 SIRAH KBK 5 NAMA :

KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 SIRAH KBK 5 NAMA : KELAS BIMBINGAN KANAK-KANAK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 KBK 5 NAMA : KBK : 5 ( ) ARAHAN KEPADA CALON MUKA DEPAN 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas. 2. Tuliskan nama anda

Lebih terperinci

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH

PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH PENGERTIAN DAN KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah ialah penyembahan yang dilakukan dengan jalan tunduk dan merendah diri serendah-rendahnya, yang

Lebih terperinci

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini.

7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA. yang kukuh semasa menjawab soalan-soalan kajian tindakan ini. 7.0 KAEDAH PENGUMPULAN DATA Dalam proses melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah menggunakan pelbagai jenis kaedah mengumpul data seperti ujian pra, pemerhatian, temu bual, analisis dokumen, soal

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID SEJARAH TINGKATAN 1 SEJARAH TINGKATAN 1 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 1. Kertas cadangan (Proposal) Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang beberapa perkara yang ingin dimaklumkan

Lebih terperinci

Rancangan Pelajaran Tahunan (KSSR) Pendidikan Kesihatan Tahun 5

Rancangan Pelajaran Tahunan (KSSR) Pendidikan Kesihatan Tahun 5 1 3.1.2016 7.1.2016 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan 1. Paparkan gambar tentang sistem reproduktif perempuan.

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian Sekolah Menengah Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme

Rancangan Pengajaran Harian Sekolah Menengah Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Rancangan Pengajaran Harian Sekolah Menengah Pendekatan Konstruktivisme Modul Tingkatan Masa Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Objektif Pengajaran dan Elemen Merentas Kurikulum Tatabahasa 1 Cempaka

Lebih terperinci

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:...

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA) Tahun. Bulan Pergerakan Gaji:... PERINGATAN Pegawai Penilai (PP) iaitu Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sistem Pendidikan Islam di Malaysia mengalami banyak perubahan bagi mempertingkatkan dan memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Perubahan tersebut

Lebih terperinci

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap

Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah 2015 Memupuk Pelajar Aktif, Pengguna Cekap Kandungan Matlamat Kurikulum Bahasa Melayu (BM) Model Kemahiran Teras Bahasa Kandungan Pengajaran dan Pembelajaran Bahan

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 Pusat Perkembangan Kurikulum .%60 KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 3-9 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG PR1/MD BIDANG TERAS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PDPLI MASALAH PENDENGARAN Nama Pelajar No.K/P Program PDPLI SM PDPLI SR Ambilan Pengkhususan Sekolah Mata

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PRASPM 2013

PEPERIKSAAN PRASPM 2013 NSKP 2013 SULIT 1 PEPERIKSAAN PRASPM 2013 1103/1(PP) SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Bahasa Melayu Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini SULIT.Kegunaannya

Lebih terperinci

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 / 2013

SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 / 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 / 2013 MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN 1 03-05 Januari Pengenalan tajuk-tajuk tingkatan 3 - memberi pendedahan awal

Lebih terperinci

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF

PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF PANDUAN CADANGAN KAJIAN TINDAKAN DRAF 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Huraian tentang latar belakang / konteks hendaklah memberikan maklumat berkaitan senario kajian Ciri-ciri sekolah iaitu latar belakang

Lebih terperinci

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN LAMPIRAN 2-18 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM MASALAH PENDENGARAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS Nama Pelajar Program PISMP PDPLI SM PDPLI SR No. K/P PDPM Lain-lain Ambilan Praktikum

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan

Lebih terperinci

Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab

Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab Soalan 1 Model Pengajaran dan Pembelajaran Empat Imam Mazhab Pendidikan merupakan aktiviti dalam kehidupan yang amat memberi kesan kepada individu serta masyarakat. Terkandung dalam pendidikan adalah proses

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN ISLAM TAHUN DUA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN

GARIS PANDUAN AMALAN PROFESIONAL LATIHAN PERGURUAN PRAPERKHIDMATAN 1. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) DRAF KURIKULUM SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN EMPAT DRAF DOKUMEN KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 2 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1. a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran dan letakkan tanda baris dengan sempurna. (Surah al-mukminun : 1-3) b) Firman Allah swt. (Surah al-an

Lebih terperinci

Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar

Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar Aplikasi Taksonomi Blooms dalam Merekabentuk Program Pembangunan Pelajar Mohamad Hashim Bin Othman Ph.D Sharifah Amnah binti Syed Ahmad Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang shim@usm.my Abstrak: Program

Lebih terperinci

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 1 MODUL 1: 2 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.1 Menganalisis perubahan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Draf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 3 PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

Lebih terperinci

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun : Tahun 3 Mawar Tarikh : 30 Julai 2007 Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 30 orang Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Haiwan Tajuk : Ikan

Lebih terperinci

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH

PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH PERANAN GURU BIASA DALAM MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH Guru biasa turut memainkan peranan penting dalam membentuk peribadi serta kejayaan murid. Meskipun guru biasa tidak mempunyai

Lebih terperinci

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH +85$,$168.$7$13(/$-$5$1 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6 Pusat Perkembangan Kurikulum +85$,$1 68.$7$1 3(/$-$5$1.%65 KANDUNGAN

Lebih terperinci

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian

BAB SATU PENGENALAN. Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Bab pertama mengandungi perkara-perkara asas yang perlu ada dalam setiap kajian iaitu, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN

KAEDAH PENGAJARAN JAWI KEKUATAN DAN KELEMAHAN KAEDAH PENGAJARAN JAWI Teknik-teknik pembelajaran yang baik merupakan satu kaedah dalam usaha para pendidik dalam membantu para pelajar untuk memperolehi kejayaan yang cemerlang di dalam bidang pembelajaran.

Lebih terperinci