Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika"

Transkripsi

1 Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika KOD TATAKELAKUAN KORPORAT DAN DASAR ETIKA 1. Pengenalan Amcor mengiktiraf tanggungjawabnya sebagai pengeluar global bahan dan perkhidmatan pembungkusan, dan komited untuk menjadi warga korporat yang bertanggungjawab, dengan mengambil kira Garis Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional. Amcor percaya bahawa ia bukan sahaja diperlukan untuk mematuhi undangundang negara di setiap negara ia beroperasi, malah ia juga mesti menjalankan perniagaannya mengikut amalan dan prosedur antarabangsa yang diterima. Pihak lembaga dan pengurusan kanan Amcor komited mendukung Prinsip teras ini, yang termaktub dalam nilai-nilai Amcor dan terkandung dalam Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika ini. Amcor percaya bahawa prinsip-prinsip ini meliputi semua pekerja yang terlibat dalam menghasilkan atau menyediakan produk atau perkhidmatan untuk Amcor, tidak kira sama ada mereka merupakan rakan sekerja Amcor ataupun tidak. Amcor mahukan kontraktor, sub-kontraktor, pembekal dan pemegang lesen utama untuk mematuhi standard ini apabila mengeluarkan atau mengedarkan produk untuk Amcor atau apabila memberikan perkhidmatan kepada Amcor. 2. Integriti Perniagaan 2.1 Kejujuran, integriti dan keadilan Amcor mengiktiraf kepentingan kejujuran, integriti dan keadilan dalam menjalankan perniagaannya. Amcor Limited

2 2.2 Pematuhan undang-undang dan peraturan Semua rakan sekerja Amcor dan syarikat-syarikat kumpulan Amcor hendaklah mematuhi undang-undang dan peraturan yang diguna pakai di negara-negara ia beroperasi. 2.3 Pemegang saham dan komuniti kewangan Amcor komited untuk meningkatkan nilai pemegang saham demi memenuhi tanggungjawab sebagai warga korporat yang baik. Amcor komited untuk berlaku adil, menepati masa dan pendedahan maklumat yang tepat untuk memastikan pemegang saham dimaklumkan sepenuhnya tentang kedudukan kewangan dan prestasi Kumpulan Amcor yang sebenar. 2.4 Perdagangan Orang Dalam Amcor mempunyai dasar perdagangan saham untuk rakan sekerja yang menerangkan undang-undang melarang perdagangan orang dalam. Dasar ini juga melarang pengarah, rakan sekerja dan rakan tertentu daripada melakukan aktiviti perdagangan dalam sekuriti sewaktu tempoh tegah liputan yang ditetapkan. 2.4 Konflik kepentingan Amcor melarang mana-mana pengarah atau rakan sekerja Kumpulan menggunakan manamana maklumat atau aset Kumpulan untuk keuntungan peribadi atau untuk bersaing terhadap Kumpulan. Bahan konflik kepentingan seperti mempunyai bahan kepentingan dalam perniagaan pelanggan atau pembekal, hendaklah dielakkan. Jika berlaku konflik kepentingan, pendedahan penuh terhadap konflik tersebut perlu dibuat mengikut proses yang dinyatakan dalam Dasar Kuasa Wakilan Amcor, dan pihak, subjek konflik tersebut, hendaklah tidak mengambil bahagian dalam mana-mana proses membuat keputusan berkaitan dengan perkara-perkara yang menimbulkan konflik tersebut. 2.5 Penglibatan politik Perniagaan Amcor boleh memberikan pandangan mereka kepada kerajaan dan pihak ketiga yang lain tentang perkara-perkara yang memberikan kesan kepada kepentingan Halaman 2/13

3 perniagaan dan kepentingan para pemegang saham mereka, rakan sekerja dan lain-lain yang terlibat dalam operasi mereka. Perniagaan Amcor mestilah tidak melibatkan diri dalam politik parti atau membuat pembayaran kepada parti-parti politik tanpa mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Lembaga Amcor. Dalam apa keadaan sekalipun Amcor (atau mana-mana rakan sekerja, pegawai, pengarah atau ejen Amcor), dilarang untuk membantu syarikat mendapatkan atau mengekalkan perniagaan untuk atau dengan, atau mengarahkan perniagaan kepada mana-mana pihak, membuat sebarang bayaran kepada mana-mana parti politik atau wakil rasmi parti atau calon bagi jawatan awam untuk tujuan: mempengaruhi sebarang tindakan atau keputusan parti tersebut, pegawai atau calon dalam kapasiti rasmi; mendorong parti, pegawai atau calon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar tugasnya yang sah; mendapatkan sebarang kelebihan yang tidak wajar; atau mendorong parti, pegawai atau calon untuk menggunakan pengaruhnya dengan kerajaan atau badan kerajaan yang memberi kesan atau pengaruh terhadap sebarang tindakan atau keputusan kerajaan atau perantaraan tersebut. 2.6 Sogokan dan rasuah Dasar Anti Sogokan dan Rasuah Amcor telah menetapkan dasar dan prosedur Amcor berhubung dengan sogokan dan rasuah. Dasar ini boleh didapati di laman web Amcor dan rakan sekerja Amcor, wakil, pembekal dan kontraktor hendaklah membiasakan diri dengan dasar tersebut. Amcor melarang sogokan dan rasuah. Dalam apa keadaan sekalipun Amcor dilarang meluluskan apa-apa tawaran, membuat, meminta atau menerima bayaran yang tidak teratur atau apa-apa bayaran untuk memenangi perniagaan atau mempengaruhi keputusan perniagaan yang memihak kepada Amcor atau yang mempunyai niat yang memberi kesan fungsi sekiranya dilakukan secara tidak wajar. Tawaran untuk memberi dan membuat rasuah, sogokan, komisen rahsia dan bayaran yang seumpama dengannya adalah dilarang. Selain itu, mereka mungkin mendedahkan Amcor dan rakan sekerja yang berkaitan dengan pendakwaan jenayah dan hukuman serius di bawah undang-undang negara-negara lain, dan juga negara yang berkenaan. Halaman 3/13

4 Larangan ini juga terpakai kepada ejen dan pihak ketiga yang berkhidmat dengan Amcor untuk mewakili kepentingan mereka. Berhati-hati dalam melibatkan sesiapa sahaja untuk bertindak atas kapasiti tersebut, dan dalam memantau prestasi mereka, untuk menilai reputasi dan kesesuaian mereka. Dalam bidang atau keadaan yang sensitif, dasar dan jangkaan Amcor hendaklah dengan jelas dimaklumkan, dan diterima oleh, ejen atau pihak ketiga. Sila rujuk Dasar Anti Sogokan dan Rasuah Amcor untuk maklumat lanjut mengenai pendekatan Amcor terhadap sogokan dan rasuah, maklumat dan panduan tentang mengenalpasti dan berurusan dengan sogokan dan isu-isu rasuah serta cara Amcor melaksanakan dan memantau risiko sogokan dan rasuah. 2.7 Bayaran pemudahan Bukanlah sesuatu yang luar biasa di sesetengah negara apabila rakan sekerja diminta untuk membuat bayaran kecil, lebih dianggap sebagai ganjaran, kepada pegawai peringkat rendah atau kakitangan kerajaan. Pembayaran ini (kadang-kadang dikenali sebagai bayaran pemudahan) bertujuan untuk mempercepatkan perkhidmatan rutin atau tindakan pentadbiran yang disediakan atau dilakukan oleh individu berkenaan. Pada dasarnya Amcor melarang membuat pembayaran tersebut, dan segala usaha perlu dibuat untuk menghalangnya. Amcor mengakui bahawa di sesetengah negara, adalah mungkin untuk membuat bayaran pemudahan yang kecil. Walau bagaimanapun, di negara-negara lain, wujud undang-undang ketat yang melarang sebarang bentuk bayaran pemudahan. Tiada bayaran pemudahan dalam apa-apa jumlahpun boleh dibuat melainkan jika pembayaran telah mematuhi tatacara yang dinyatakan dalam Dasar Anti Sogokan dan Rasuah Amcor. Rekod yang jelas dan tepat perlu disimpan selaras dengan Dasar Anti Sogokan dan Rasuah Amcor. 2.8 Hadiah Rakan sekerja hendaklah berhati-hati berkaitan pemberian atau penerimaan hadiah yang berkaitan perniagaan. Adat tempatan, nilai wang hadiah dan keperluan perundangan perlu dipertimbangkan apabila menentukan sama ada hadiah hendak disimpan oleh rakan sekerja atau wakil Amcor, diserahkan kepada syarikat atau dikembalikan. Amcor melarang hadiah dalam bentuk wang, dadah atau bahan terkawal lain, diskaun untuk produk atau perkhidmatan yang tidak disediakan untuk rakan sekerja yang lain, tempat penginapan atau pengangkutan untuk kegunaan peribadi, dan pembayaran atau pinjaman yang akan digunakan untuk membeli harta peribadi. Rakan sekerja dan wakil- Halaman 4/13

5 wakil Amcor juga dilarang menawarkan, memberi, meminta atau menerima hadiah dalam apa jua bentuk keadaan yang boleh dianggap sebagai terlalu mempengaruhi pihak yang terlibat atau mewujudkan apa-apa kewajipan atau perniagaan yang mempunyai niat untuk fungsi yang dilakukan secara tidak wajar. Selain itu, rakan sekerja dan wakil Amcor dilarang meminta hadiah atau layanan daripada pembekal, pelanggan atau pihak lain yang berurusan dengan Amcor dan juga dilarang bertukar-tukar hadiah dengan wakil daripada pesaing, kerana tindakan itu boleh mewujudkan konflik kepentingan. Amcor mempunyai senarai untuk hadiah dan hospitaliti melebihi USD 1,000. Sila rujuk kepada Dasar Anti Sogokan dan Rasuah Amcor untuk maklumat lanjut berhubung dengan senarai tersebut serta dasar Amcor untuk hadiah dan hospitaliti. 2.9 Persaingan Amcor menyokong prinsip persaingan bebas di pasaran yang mematuhi undang-undang persaingan berkenaan. Walau bagaimanapun, undang-undang persaingan yang menjejaskan aktiviti perniagaan adalah berbeza dari sebuah negara ke negara lain dan Amcor mempunyai satu set dasar Pematuhan Persaingan yang jelas, termasuk Garis Panduan Persatuan Perdagangan dan Amalan Terbaik Rekod Pengurusan. Semua rakan sekerja Amcor perlu memastikan bahawa mereka memahami dasar korporat dan bertindak dengan sewajarnya atau jika perlu, mendapatkan panduan daripada penasihat undang-undang Amcor Privasi dan maklumat Amcor menghormati privasi individu dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Penggunaan maklumat sulit yang tidak wajar adalah dilarang. Amcor mempunyai Dasar Privasi yang ditakrifkan dengan baik yang menggariskan dasar kami terhadap pengumpulan dan pengurusan maklumat peribadi Pendedahan Maklumat Amcor komited untuk memastikan bahawa rakan sekerja boleh melaporkan sebarang salah laku atau amalan salah dengan ikhlas tanpa tertakluk kepada penganiayaan, Halaman 5/13

6 gangguan atau layanan yang berbeza dan memastikan kebimbangan tersebut hendaklah disiasat dengan betul. Amcor mengakui bahawa laporan tingkah laku tersebut dengan ikhlas dan mengikut Prosedur Pemberi Maklumat Amcor adalah satu aspek penting bagi peranan setiap rakan sekerja dalam Kumpulan. Amcor telah melaksanakan Dasar Pemberi Maklumat rasmi yang disediakan kepada rakan sekerja (yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan) dan mempunyai Perkhidmatan Pemberi Maklumat yang bebas dan diuruskan dari luar, untuk rakan sekerja melaporkan sebarang insiden yang berpotensi salah laku secara awanama. Perkhidmatan Pemberi Maklumat boleh didapati di seluruh dunia dalam lebih 20 bahasa. Rakan sekerja boleh mengutarakan kebimbangan mereka secara dalam talian atau melalui nombor telefon bebas tol khas yang disediakan di pelbagai negara Amcor beroperasi. 3. Amalan Pekerja 3.1 Saling Hormat Menghormati Amcor komited terhadap persekitaran kerja yang terdapat kepercayaan dan saling hormat menghormati dan setiap orang berasa bertanggungjawab untuk prestasi dan reputasi Kumpulan. 3.2 Tiada Diskriminasi Amcor mengiktiraf maruah setiap rakan sekerja, dan hak untuk tempat kerja yang bebas daripada gangguan dan penderaan. Keputusan mengenai pengambilan pekerja, gaji, faedah, kenaikan pangkat, penamatan atau persaraan adalah berasaskan semata-mata kepada keupayaan rakan sekerja untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tidak ada diskriminasi berdasarkan bangsa, agama, kecacatan, jantina, status perkahwinan atau bersalin, kepercayaan agama atau politik, umur atau orientasi seksual. 3.3 Kebebasan daripada gangguan Amcor telah mewujudkan budaya kerja yang memberikan peluang kepada rakan sekerjanya untuk bekerja tanpa rasa takut terhadap ugutan, tindakan balas atau gangguan Halaman 6/13

7 dan Amcor akan terus mengambil tindakan untuk memastikan bahawa budaya itu dikekalkan di dalam Kumpulan. 3.4 Kebebasan Memilih Pekerjaan Amcor tidak menggunakan dan tidak akan menggunakan paksaan, ikatan, kontrak atau buruh penjara paksa. Amcor mematuhi peraturan-peraturan pekerjaan sedia ada mengenai buruh paksa dalam semua bidang kuasa yang ia beroperasi. 3.5 Buruh Kanak-Kanak Amcor mengiktiraf hak setiap kanak-kanak untuk dilindungi daripada eksploitasi ekonomi dan menghormati undang-undang setiap negara ia beroperasi berkenaan dengan umur pengambilan minimum untuk rakan sekerja. Pengambilan pekerja muda di bawah umur 18 tahun hendaklah hanya berlaku dalam kerjakerja yang tidak berbahaya dan apabila pekerja muda melepasi usia undang-undang sesebuah negara untuk pekerjaan atau umur yang ditetapkan bagi menamatkan pendidikan wajib. Dalam sebarang kes, Amcor tidak menggaji individu yang lebih muda daripada 15 tahun. 3.6 Pampasan Amcor menyediakan upah dan manfaat yang mematuhi undang-undang dan perjanjian kolektif terikat, termasuk yang berkaitan dengan kerja lebih masa dan pengaturan gaji premium yang lain. 3.7 Waktu kerja Amcor komited untuk memastikan bahawa pekerjanya bekerja dengan mematuhi semua undang-undang dan piawaian industri mandatori yang berkaitan dengan bilangan jam dan hari bekerja. 3.8 Kebebasan berpersatuan dan rundingan secara kolektif Halaman 7/13

8 Amcor percaya bahawa komunikasi terbuka dan penglibatan secara langsung antara pekerja dan pihak pengurusan adalah cara yang paling berkesan untuk menyelesaikan isu-isu di tempat kerja dan pampasan. Amcor menghormati hak-hak pekerja, seperti yang dinyatakan dalam undang-undang tempatan, untuk berpersatuan secara bebas, menyertai atau tidak menyertai kesatuan pekerja, mendapatkan perwakilan dan menyertai majlis-majlis pekerja. Pekerja dapat berkomunikasi secara terbuka dengan pihak pengurusan berhubung dengan keadaan kerja tanpa merasa takut terhadap tindakan balas, ugutan atau ancaman. 3.9 Rujukan calon daripada pihak berkaitan Peluang pekerjaan di Amcor dipenuhi atas dasar merit dan pengambilan pekerja dijalankan dengan betul dan beretika apabila terdapat potensi konflik kepentingan. Sekiranya Amcor menerima rujukan calon-calon yang berpotensi untuk pekerjaan dalam Kumpulan Amcor yang ada kaitan dengan rakan sekerja, pelanggan, entiti yang berkaitan atau pembekal, maka dasar-dasar dan prosedur yang dinyatakan di bawah akan dikenakan. Entiti yang berkaitan dengan Kumpulan Amcor termasuklah usaha sama dan anak-anak syarikat yang Amcor memegang kepentingan sebanyak 20% atau lebih. Amcor hanya akan mempertimbangkan untuk menawarkan peranan kepada calon-calon tersebut sekiranya: terdapat kekosongan atau keperluan bagi kemahiran tertentu dalam Amcor; calon memenuhi kriteria yang dikehendaki di bawah dasar dan amalan pengambilan pekerja Amcor, mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk peranan, dan merupakan individu yang paling sesuai untuk peranan; calon tersebut diambil bekerja di bawah syarat-syarat pekerjaan yang berkaitan dengan peranan. Sebagai contoh, pakej ganjaran dan terma pekerjaan mereka konsisten dengan permintaan pasaran dan penanda aras untuk peranan tertentu dan konsisten dengan semua dasar Amcor; dan calon tersebut tidak akan diletakkan pada kedudukan yang mempunyai potensi konflik kepentingan disebabkan oleh sifat peranan yang ditawarkan. Halaman 8/13

9 3.10 Hubungan Amcor mengiktiraf bahawa konflik kepentingan boleh timbul apabila terdapat hubungan pelaporan secara langsung atau tidak langsung antara rakan sekerja yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk apabila rakan sekerja adalah ahli keluarga atau berada dalam hubungan yang intim. Rakan sekerja yang terlibat dalam hubungan tersebut dikehendaki untuk mendedahkan kewujudan hubungan kepada wakil Sumber Manusia tempatan mereka secepat mungkin supaya tindakan sewajarnya dapat diambil bagi memastikan tiada kecenderungan yang jelas atau diandaikan dapat dielakkan. 4. Kesihatan dan keselamatan 4.1 Tempat kerja Amcor mengambil berat tentang keselamatan pekerjanya dan mengakui bahawa kecederaan boleh menyebabkan penderitaan yang tidak diingini oleh individu dan keluarga mereka. Amcor komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk rakan pekerja, kontraktor dan pelawat. Halaman 9/13

10 Amcor menyedari tanggungjawabnya sebagai pengeluar utama dunia bagi pembungkusan dan produk pembungkusan yang berkaitan dan oleh itu kami berusaha untuk mencapai "Bebas Kecederaan". Syarikat komited untuk menyediakan tempat kerja yang bebas daripada insiden, penyakit, dan kecederaan untuk semua rakan sekerja, kontraktor dan pelawat. Ini membolehkan kami untuk beroperasi dengan cara yang selamat yang menghormati kesihatan dan keselamatan rakan sekerja, dan masyarakat di tempat kami beroperasi, sambil menghasilkan produk berkualiti tinggi. Komitmen ini disokong sepenuhnya oleh pihak pengurusan dan program-program keselamatan yang menyeluruh telahpun dibangunkan. 4.2 Produk Amcor komited untuk menghasilkan produk berkualiti tinggi yang selamat untuk digunakan. Kami meningkatkan prestasi dengan mencari jalan yang lebih selamat secara berterusan untuk mengeluarkan dan mengedarkan produk kami. 5. Alam sekitar Amcor berusaha keras untuk diiktiraf sebagai syarikat bertanggungjawab terhadap alam sekitar yang menghormati alam sekitar dan masyarakat di tempat kami beroperasi sambil menghasilkan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi. Kami percaya komitmen kami untuk menguruskan operasi dengan cara yang mampan terhadap alam sekitar akan memaksimumkan nilai syarikat, rakan sekerja, pelanggan dan masyarakat. Kami komited untuk mencegah dan mengurangkan kesan alam sekitar yang buruk, termasuk sisa, pelepasan dan pembuangan daripada operasi kami. Kami berazam untuk meminimumkan kesan alam sekitar daripada operasi dan produk kami. Kami mengurangkan kesan alam sekitar secara berterusan dengan meningkatkan kecekapan penggunaan sumber semula jadi kami. Kami menggunakan proses pengurusan risiko untuk mengawal bahaya alam sekitar yang wujud dalam aktiviti kami. 6. Masyarakat Amcor berusaha untuk menjadi warga korporat yang boleh dipercayai dan beroperasi dengan cara yang menggalakkan hubungan yang berkekalan, bermanfaat dan interaktif dengan masyarakat di tempat ia beroperasi. Halaman 10/13

11 Amcor komited untuk menggunakan sepenuhnya kepakaran dan produk untuk berkongsi faedah daripada pembungkusan yang bertanggungjawab. Strategi Komuniti Pelaburan dan Penglibatan global Amcor adalah sejajar dengan kewajipan ini dan teras perniagaan kami. 7. Pematuhan 7.1 Dokumentasi dan ketelusan Amcor komited terhadap prinsip-prinsip ketelusan maksimum yang konsisten dengan kerahsiaan perdagangan biasa. Amcor akan mengekalkan semua dokumentasi yang diperlukan untuk menunjukkan pematuhan kepada Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika serta undang-undang tempatan yang diperlukan. 7.2 Ketidakpatuhan Audit dalaman terhadap kepatuhan Amcor dengan Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika ini akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Sekiranya Amcor mendapati bahawa rakan sekerja, kontraktor atau pembekal tidak mematuhi Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika ini atau mana-mana dasar Amcor lain yang terpakai, Amcor akan mendesak langkah-langkah pembetulan diambil atau akan menamatkan hubungannya dengan rakan sekerja, kontraktor atau pembekal. 8. Pengurusan Risiko Di Amcor, kami memahami dan menyedari bahawa pengurusan risiko dan peluang yang rapi adalah penting untuk kestabilan korporat, mengekalkan kedudukan pasaran yang kompetitif dan prestasi jangka panjang. Pendekatan Amcor ini menggabungkan prinsip-prinsip pengurusan risiko yang berkesan, seperti yang dinyatakan di dalam Standard Pengurusan Risiko Global ISO Di mana untuk mendapatkan bantuan Jika anda percaya sesuatu keputusan atau tindakan itu tidak selaras dengan Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika, atau jika anda tidak jelas tentang apa yang perlu Halaman 11/13

12 dilakukan dalam keadaan tertentu, anda hendaklah mengemukakan isu tersebut dengan segera. Setakat yang mungkin, anda perlu membincangkan isu tersebut dengan pihak pengurusan terlebih dahulu. Pengurusan merujuk kepada penyelia terdekat anda atau pengurus atau pengerusi jawatankuasa yang anda terlibat. Jika anda rasa tidak dapat melakukannya, terdapat beberapa cara lain untuk mengajukan soalan atau kebimbangan. Anda boleh menghubungi: pihak pengurusan di peringkat seterusnya; Sumber Manusia, Perundangan atau wakil Audit Dalaman Kumpulan bagi Kumpulan Perniagaan anda; pengurus yang bertanggungjawab terhadap bidang dasar; atau Perkhidmatan Pemberi Maklumat. Semua kegiatan penipuan sebenar atau yang disyaki hendaklah dilaporkan mengikut Dasar Pencegahan Penipuan Amcor. Kumpulan perniagaan dikehendaki melaporkan semua isu, selain daripada isu berkaitan penipuan, yang melibatkan pelanggaran serius dan contoh ketakpatuhan Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika kepada Sekretariat Syarikat pada masa pensijilan ASX mereka dibuat. Ron Delia Chief Executive Officer Disember 2015 Halaman 12/13

13 Saya telah membaca dan memahami Kod Tatakelakuan Korporat dan Dasar Etika Amcor Ltd. Saya bersetuju untuk mematuhi dasar ini. Nama (DALAM HURUF BESAR): Jawatan: Tandatangan: Tarikh: Halaman 13/13

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN

KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN KOD ETIKA RAKAN KONGSI PERNIAGAAN LORD Corporation ( LORD ) komited untuk mengendalikan perniagaan dengan penuh integriti dan standard etika yang tinggi. Kami juga komited dalam mematuhi semua undang-undang

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Pembekal

Tatakelakuan. Pembekal Tatakelakuan Pembekal Tatakelakuan Pembekal 1. PEKERJAAN DIPILIH SECARA BEBAS 1.1 Tidak ada buruh paksa atau wajib dalam apa jua bentuk, termasuk terikat, diperdagangkan, atau buruh penjara. 1.2 Para pekerja

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON

TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON AVON PRODUCTS, INC. TATAKELAKUAN PEMBEKAL GLOBAL AVON Di Avon, kami percaya kepada lima nilai utama: Kepercayaan, Hormat, Pegangan, Rendah Hati, dan Integriti. Walaupun masing masing memainkan peranan

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths

Perilaku Beretika bagi Pembekal dan Orang Tengah: Tataetika Perniagaan Pembekal. Tataetika Perniagaan Pembekal Smiths Tataetika Perniagaan Smiths Prakata daripada Philip Bowman, Ketua Eksekutif Sebagai sebuah syarikat bertaraf global, Smiths Group berinteraksi dengan pelanggan, pemegang saham dan pembekal di seluruh dunia.

Lebih terperinci

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016

Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Disemak Februari 2016 Kod etika perniagaan Semua unit perniagaan dan pekerja Smiths adalah tertakluk kepada kod etika ini. Pematuhan kepada kod ini dapat membantu mengekalkan dan meningkatkan

Lebih terperinci

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal

NSG Group Tata Kelakuan Pembekal NSG Group Tata Kelakuan Pembekal Pengenalan Matlamat NSG Group adalah untuk mencapai tahap reputasi bertaraf dunia dalam menjalankan perniagaan secara professional mengikut undang-undang dan etika seperti

Lebih terperinci

DASAR ANTI RASUAH RGIS

DASAR ANTI RASUAH RGIS DASAR ANTI RASUAH RGIS I. KENYATAAN DASAR Ia adalah menjadi dasar RGIS Holdings, LLC ( RGIS atau Syarikat ) menjalankan operasi di seluruh dunia secara beretika dan mematuhi undang-undang A.S. dan undang-undang

Lebih terperinci

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan.

Menghormati pekerja di seluruh dunia. 1.1 Tiada buruh paksa, terikat atau penjara paksaan. Menghormati pekerja di seluruh dunia Kod Asas ETI Dokumen ini telah dipinda pada 1 April 2014 dengan membuat semakan pada fasal 6, Waktu kerja tidak berlebihan. 1. Pekerjaan dipilih dengan bebas 1.1 Tiada

Lebih terperinci

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan

Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan 09 2016 Perutusan daripada Stefan Karlen 3 Nilai etika Panalpina 4 Prestasi Integriti Profesionalisme Pengenalan Tatakelakuan 5 Perkara yang diharapkan daripada pengurus Membuat laporan tentang pelanggaran

Lebih terperinci

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING

SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING SUNEDISON, INC. September 2013 DASAR ANTI-RASUAH ASING Pernyataan Dasar Menjadi dasar Syarikat bahawa Syarikat, kesemua subsidiarinya dan anggota gabungan, dan mana-mana pegawainya, pengurus dan pekerja

Lebih terperinci

Kod pengendalian perniagaan

Kod pengendalian perniagaan KOD PENGENDALIAN PERNIAGAAN PRINSIP-PRINSIP TINDAKAN KITA PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KITA DASAR-DASAR KITA Kod pengendalian perniagaan Kod pengendalian perniagaan Kandungan 01 Pengenalan 02 Pematuhan undang-undang

Lebih terperinci

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini.

Maklumat Am. Supaya dapat menyediakan bahan atau perkhidmatan kepada Kumpulan NSG, para pembekal dikehendaki mematuhi Kod Tatalaku ini. Maklumat Am Nama Dasar Kod Tatalaku Pembekal Kumpulan NSG Diluluskan Oleh Jawatankuasa Pemandu Dasar Perolehan Tarikh Diluluskan 17.06.09 Skop Dasar ini diguna pakai untuk semua pembekal Kumpulan NSG Objektif

Lebih terperinci

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat

Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Dikeluarkan pada September 2005 Disemak semula pada April 2012 Disemak semula pada Oktober 2017 Prinsip-prinsip Tingkah Laku Korporat Epson akan memenuhi tanggungjawab sosialnya dengan mengamalkan kelakuan

Lebih terperinci

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal

Standard Tanggungjawab untuk Pembekal Standard Tanggungjawab untuk Pembekal 2017 PEMEROLEHAN GLOBAL Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, jururawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua yang menggunakan

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN FAQ 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 1. Apakah yang dimaksudkan dengan memberi maklumat? Ia adalah satu tindakan sukarela oleh mana-mana pekerja/orang awam (setakat perkhidmatan

Lebih terperinci

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam

Tatakelakuan. Tatakelakuan berkenaan hubungan Syarikat dengan Pentadbiran Awam Tatakelakuan Tatakelakuan Dokumen ini mengandungi "Tatakelakuan" yang mesti dipatuhi oleh semua Pengarah, Pengurus, pekerja Kumpulan Pirelli, dan secara amnya sesiapa yang bekerja di Itali dan di luar

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi

Perjanjian Kerangka Global. Norsk Hydro ASA. IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi Perjanjian Kerangka Global antara Norsk Hydro ASA dan IMF/ICEM Fellesforbundet dan IndustriEnergi bagi pembentukan hubungan kerja yang baik di operasi Norsk Hydro ASA di seluruh dunia. 1. MUKADIMAH Pihak

Lebih terperinci

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB

KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KOD ETIKA MENJALANKAN PERNIAGAAN DENGAN KUMPULAN AIR SELANGOR MELIPUTI: SYABAS PNSBW KONSORTIUM ABASS KASB KANDUNGAN I. Mesej kepada semua Rakan niaga m/s 2 II.Polisi Etika Perniagaan Umum m/s 3 III. Polisi

Lebih terperinci

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi

KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI. 2. PRINSIP TERAS Applus+ 3. KOD ETIKA Applus Pengenalan 1.2. Definisi KOD ETIKA 2016 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah yang perlu

Lebih terperinci

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli

Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Nilai-nilai dan Kod Etika Kumpulan Pirelli Identiti Kumpulan Pirelli didasari sehimpunan nilai yang, sejak bertahun-tahun, kita berusaha untuk mengekal dan melindungi. Dalam tempoh itu, nilai-nilai ini

Lebih terperinci

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018

SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 SEMAKAN SEMULA KOD ETIKA 2018 KOD ETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN DAN DEFINISI 1.1. Pengenalan 1.2. Definisi 2. PRINSIP TERAS Applus+ 1 1 3 4 3. KOD ETIKA Applus+ 3.1. Apakah tujuan Kod Etika? 3.2. Siapakah

Lebih terperinci

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017

Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Dasar Antisogokan & Antirasuah Global Tarikh Berkuat Kuasa: 1 Julai 2017 Pengenalan 21st Century Fox ( Syarikat ) komited untuk menjalankan perniagaan di seluruh dunia dengan integriti dan ketelusan, dan

Lebih terperinci

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1

Tatakelakuan. SCA Tatakelakuan 1 Tatakelakuan SCA Tatakelakuan 1 Perutusan Daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, Sebagai sebuah syarikat produk kesihatan dan perhutanan global yang terkemuka, kita boleh memberi kesan yang besar terhadap

Lebih terperinci

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM

DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM DASAR PEMBERI MAKLUMAT DALAMAN 2013 SEKSYEN AUDIT DALAM 1 Dasar Pemberi Maklumat (Dalaman) Definisi 1. Pemberian maklumat adalah pendedahan yang dilakukan oleh individu yang kebiasaannya terdiri daripada

Lebih terperinci

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010

Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 Tatakelakuan Rakan Kongsi HP Berkuat kuasa 1 November, 2010 I. Pengenalan Di HP, kita bekerja secara usaha sama dengan Rakan Kongsi kita untuk menjalankan perniagaan dengan penuh prihatin terhadap produk

Lebih terperinci

Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas

Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas Cognizant Technology Solutions Kenyataan Pemberi Maklumat dan Tiada Serangan Balas Berkuat Kuasa Januari 2017 Mengapakah Kami Menyediakan Kenyataan Ini? Kami dengan giatnya menggalakkan Rakan Sekerja untuk

Lebih terperinci

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika

Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Tatakelakuan Perniagaan dan Etika Komitmen kepada Kecemerlangan di Tempat Kerja Kandungan Surat daripada Pengerusi 2 Kecemerlangan di Tempat Kerja dan Tatakelakuan Perniagaan dan Etika FedEx 3 Tingkah

Lebih terperinci

Piawaian Tatalaku Pembekal Accenture Piawaian Tatalaku Pembekal

Piawaian Tatalaku Pembekal Accenture Piawaian Tatalaku Pembekal Piawaian Tatalaku Pembekal Terakhir dikemas kini Julai 2017 -Accenture berhak untuk mengemaskini piawaian ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam iklim kawal selia atau perniagaan

Lebih terperinci

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya

Tatakelakuan Pekerja. Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul. Orang & Budaya Tatakelakuan Pekerja Perniagaan dijalankan dengan cara yang betul Orang & Budaya Kandungan Sepatah dua kata daripada Ketua Pegawai Eksekutif 2 Menggunakan Tatakelakuan ini 5 Undang-undang dan peraturan

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin

Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Soalan Lazim (FAQ) Panduan kepada Tatakelakuan Pengedar Parker Hannifin Pengenalan Soal awab berikut ialah panduan kepada Tatakelakuan Pengedar ( Tatakelakuan ) Parker Hannifin (Parker). Kami telah menyediakan

Lebih terperinci

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan?

Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? 17 Pengenalan Apakah itu insurans? Apakah itu takaful? Halaman 1 andungan Kenapa membeli insurans atau menyertai skim takaful? Apakah jenis produk insurans/ takaful yang saya perlukan? Apakah jenis produk

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita.

Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Di Tune Protect, kita percaya perniagaan kita dijalankan dengan betul apabila kita mematuhi Nilai-nilai dan Tatakelakuan kita. Tatakelakuan kita menerangkan bagaimana cara untuk kita menerapkan Nilainilai

Lebih terperinci

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab

Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Semangat Nolato 2 Amalan perniagaan yang bertanggungjawab Nolato mempunyai tradisi lama mengamalkan perniagaan secara bertanggungjawab. Adalah menjadi sebahagian daripada semangat syarikat kami untuk menjadi

Lebih terperinci

Kod Tatakelakuan Jula AB

Kod Tatakelakuan Jula AB Kod Tatakelakuan Jula AB Visi Jula AB adalah untuk memudahkan kehidupan para penggemar DIY (Dibuat Individu dengan Yakin) dan ahli-ahli profesional di seluruh dunia. Visi kami dicapai dengan menawarkan

Lebih terperinci

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5

I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1 ISI KANDUNGAN I. MESEJ DARIPADA PENGERUSI LEMBAGA DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF... 3 II. PENGENALAN... 4 III. ASAS-ASAS... 5 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINISIKAN KAMI... 5 IV. HUBUNGAN...

Lebih terperinci

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami

KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN. Hayati Credo, Fahami Kod Kami KOD TINGKAH LAKU ETIKA PERNIAGAAN Hayati Credo, Fahami Kod Kami 01 Credo Kami Kami percaya bahawa tanggungjawab utama kami adalah terhadap doktor, juru rawat dan pesakit, kepada ibu dan bapa dan semua

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN I. PENGENALAN Bank of America Corporation, syarikat kumpulannya, sekutu dan cawangannya (secara kolektif, Bank ) telah menyediakan Notis Perlindungan Data Pengambilan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah

Program Integriti Premium. Program Pematuhan Antirasuah Program Integriti Premium Program Pematuhan Antirasuah Tarikh penerbitan: Oktober 2013 Kandungan Indeks 1 Pendekatan Pirelli untuk membanteras rasuah...4 2 Ruang lingkup pengawalseliaan...6 3 Program "Integriti

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX

Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX Kod Etika dan Peraturan Perniagaan CEMEX ISI KANDUNGAN PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI > 4 PENGENALAN > 5 PERKARA DASAR > 6 1. MISI, NILAI DAN KEPERCAYAAN YANG MENDEFINASIKAN KITA PERHUBUNGAN DENGAN

Lebih terperinci

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan

Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia. 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1 Pengenalan 2 Komitmen 3 Penyampaian 4 Pengurusan BP 2013 Perniagaan dan Dasar Hak Asasi Manusia 1. Pengenalan Kami menyampaikan tenaga ke seluruh dunia. Kami mencari,

Lebih terperinci

POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN

POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN 1 POLISI KESAMARATAAN DALAM PERKHIDMATAN 1. TUJUAN 1.1 Polisi ini menjadi garis panduan kepada UTM untuk terus komited mengurus dan melaksanakan kesamarataan dalam

Lebih terperinci

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU 2015 (Malay) KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN PIAWAIAN TINGKAH LAKU ROPER ISI KANDUNGAN KOD ETIKA PERNIAGAAN DAN DASAR PEMATUHAN KAMI...

Lebih terperinci

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada.

KOD KELAKUAN. Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KOD KELAKUAN Kami sentiasa bertindak mengikut peraturan-di mana sahaja kami berada. KANDUNGAN 4 KATA PENGANTAR OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF PERATURAN KAMI 6 SKOP 7 PRINSIP AM DAN OBLIGASI 8 PRINSIP PEMATUHAN

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan

tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan tata kelakuan dan etika Membina Kepercayaan Pesanan daripada Pengerusi: Di Laureate, kita berbangga dengan reputasi kita di seluruh dunia sebagai organisasi yang dan tatakelakuan etika. Melalui tatakelakuan

Lebih terperinci

Kesetiaan kepada Syarikat

Kesetiaan kepada Syarikat Topik 10 Kesetiaan kepada Syarikat HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan konsep kesetiaan kepada syarikat; 2. Membezakan peniupan wisel dalaman dengan luaran; 3.

Lebih terperinci

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Jun Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan Jun 2017 Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan PESANAN DARI PENGERUSI DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KAMI Kami di Roper Technologies mengambil serius Kod Etika dan Piawaian Tingkah Laku Perniagaan

Lebih terperinci

Toll Group Kod Amalan Membantu anda menghayati Cara Toll

Toll Group Kod Amalan Membantu anda menghayati Cara Toll Toll Group Kod Amalan Membantu anda menghayati Cara Toll Kandungan Mengenai Kod Ini 5-9 Hubungan Luaran 47-53 Selamat Datang daripada Pengarah Urusan, Brian Kruger 5 Apa itu Cara Toll? 6 Menghayati Kod

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAN ETIKA

TATAKELAKUAN DAN ETIKA KUMPULAN SOJITZ TATAKELAKUAN DAN ETIKA Bekerja dengan penuh integriti. Membina kepercayaan. Para Pekerja Sekalian: Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif Sojitz Corporation Sudah lebih satu abad lamanya Syarikat

Lebih terperinci

Tatalaku. Versi ringkas. The global leader in door opening solutions

Tatalaku. Versi ringkas. The global leader in door opening solutions Tatalaku Versi ringkas The global leader in door opening solutions Tatalaku VERSI TATALAKU INI mengandungi ringkasan Tatalaku versi penuh. Ia diedarkan kepada semua pekerja. Versi penuh Tatalaku, yang

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Pilihan Yang Betul

TATAKELAKUAN. Pilihan Yang Betul TATAKELAKUAN Pilihan Yang Betul Perutusan daripada AIG Rakan sekerja yang dihormati, Dengan reputasi selama lebih daripada 95 tahun, sebagai syarikat insurans antarabangsa yang terkemuka, AIG terus menjadi

Lebih terperinci

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan

Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan Flint Group Dasar Hadiah Dan Hiburan I TUJUAN Memberi dan menerima ihsan perniagaan (hadiah, sajian, perjalanan dan hiburan) merupakan amalan perniagaan biasa yang dilakukan untuk mengeratkan lagi perhubungan

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1]

PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1] PENYEMAKAN TATAETIKA 2015 [KAJIAN SEMULA 1] TATAETIKA KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. NILAI-NILAI Applus+ 1 3 3. PENEGASAN NILAI-NILAI KITA 3.1. Apakah tujuan Tata? 3.2. Siapakah yang perlu mematuhi Tata? 3.3.

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON

PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON TATANIAGA i PESANAN DARIPADA KEITH JACKSON Di ON Semiconductor kita komited terhadap memacu inovasi yang cekap tenaga dan memperkasa para pelanggan untuk mengurangkan penggunaan tenaga global. Kita juga

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

Rakan Sekerja yang Dihormati,

Rakan Sekerja yang Dihormati, Tatakelakuan Mesej daripada CEO Rakan Sekerja yang Dihormati, AIG sudah membina reputasinya selama lebih daripada 100 tahun. Pada hari ini, sebagai sebuah syarikat insurans antarabangsa yang terkemuka,

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa

DASAR PRIVASI. UiTM... Mengubah Destini Anak Bangsa KAMI, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM), ADALAH DENGAN INI PERCAYA BAHAWA KERAHSIAAN MAKLUMAT PELANGGAN ADALAH HAK DAN OLEH SEBAB ITU, IA ADALAH PENGHORMATAN DASAR ASAS YANG MESTI DITURUTI, DIKEKALKAN,

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

PADA TERAS KITA. Tata Kelakuan Perniagaan. Janji Kita. Pekerja Kita & Bumi Kita. Syarikat Kita. Hubungan Kita dan Industri Kita KANDUNGAN

PADA TERAS KITA. Tata Kelakuan Perniagaan. Janji Kita. Pekerja Kita & Bumi Kita. Syarikat Kita. Hubungan Kita dan Industri Kita KANDUNGAN PADA TERAS KITA Tata Kelakuan Perniagaan Daftar Kandungan Mesej Daripada Pengerusi, Presiden, dan Ketua Pegawai Eksekutif Kita...4 Kita Mendukung Tatalaku Kita...6 Kita Memegang Ketua-ketua kepada Standard

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Data Peribadi anda adalah dikumpul, diguna dan diproses oleh Kumpulan Hunza untuk, di kalangan lain, tujuan-tujuan berikutnya :-

Dasar Privasi. Data Peribadi anda adalah dikumpul, diguna dan diproses oleh Kumpulan Hunza untuk, di kalangan lain, tujuan-tujuan berikutnya :- Dasar Privasi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini dirujuk sebagai Akta ) sekarang telah dikuatkuasakan. Hunza Properties Berhad (selepas in dirujuk sebagai Hunza ) bersama dengan syarikat-syarikat

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

Tatalaku BT - tataetika kita. Mei 2018

Tatalaku BT - tataetika kita. Mei 2018 Tatalaku BT - tataetika kita Mei 2018 Tatalaku BT ialah teras organisasi kita. Ia mencerminkan cara kita bekerja bersama-sama sebagai sebuah syarikat, cara kita memperlakukan satu sama lain dan cara kita

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN DAVITA. ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI

TATAKELAKUAN DAVITA. ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI TATAKELAKUAN DAVITA ANDA HARUS MENJADI PERUBAHAN yang anda inginkan di dunia. MAHATMA GANDHI Misi Kami Untuk menjadi penyedia perkhidmatan, rakan kongsi dan majikan pilihan 2 Pengenalan Syarikat penyedia

Lebih terperinci

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama)

Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Terma-Terma dan Peraturan Pengurusan Kes (Peringkat Pertama) Rujukan kami: OFS(B)/OI/AC/XXX/16 i. [nama Pengadu yang layak] ii. [nama Anggota] Anggota Pengadu yang layak (kemudian daripada ini dirujuk

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v 2016.2) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul,

Lebih terperinci

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara.

Tatakelakuan JABIL. Integriti Di mana-mana, Setiap hari. AWAM Jabil Inc Hak Cipta Terpelihara. Tatakelakuan JABIL Integriti Di mana-mana, Setiap hari AWAM Jabil Inc. 2017. Hak Cipta Terpelihara. Pesanan daripada CEO Kita 2 Integriti Adalah Siapa Kita 4 Daftar Kandungan Ketahui Tata Kita 5 Daftar

Lebih terperinci

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri...

Jadual Kandungan. Akta Amalan Rasuah Luar Negeri... 6 Garis panduan Kawalan Import dan Eksport... 6 Garis panduan Pemulauan Ekonomi Luar Negeri... Kod Etika Jadual Kandungan I. Kod Etika Melibatkan Semua Kakitangan Teleflex........................... 1 II. Mematuhi Kod Etika........................................................... 1 Tanggungjawab

Lebih terperinci

Dasar Perlindungan Data Peribadi LTAT

Dasar Perlindungan Data Peribadi LTAT LAMPIRAN 1 Dasar Perlindungan Data Peribadi LTAT 1. Pendahuluan Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( Akta ) yang telah berkuatkuasa pada 15 November 2013 untuk mengawal pemprosesan data

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

Amalan Dengan Ketekunan Wajar. 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar? 6. Apakah Skop Sesuatu Kajian Semula Ketekunan Wajar?

Amalan Dengan Ketekunan Wajar. 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar? 6. Apakah Skop Sesuatu Kajian Semula Ketekunan Wajar? Amalan Dengan Ketekunan Wajar KANDUNGAN 1. Pengenalan 2. Apakah Maksud Ketekunan Wajar? 3. Mengapa Ketekunan Wajar Diperlukan? 4. Tujuan Ketekunan Wajar 5. Siapa Yang Harus Melaksanakan Ketekunan Wajar?

Lebih terperinci

Cara Mendapatkan Bantuan dan Mengemukakan Keraguan Am Mengemukakan Keraguan Atau Rungutan Tentang Hal-hal Perakaunan atau Pengauditan

Cara Mendapatkan Bantuan dan Mengemukakan Keraguan Am Mengemukakan Keraguan Atau Rungutan Tentang Hal-hal Perakaunan atau Pengauditan Code of Conduct Bahasa Malaysian November 2012 Pengenalan Tatakelakuan ini ialah Pernyataan Am Kita mengenai Tataniaga Yang Beretika Siapakah Yang Harus Mematuhi Tatakelakuan Ini? Pekerja Yang Memegang

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Mengamalkan Nilai Kita. Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN

TATAKELAKUAN. Mengamalkan Nilai Kita. Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN TATAKELAKUAN Mengamalkan Nilai Kita KEPRIHATINAN KERJA BERPASUKAN GLOBAL PENINGKATAN BERTERUSAN Mengekalkan Piawai Etika Tertinggi 2 PESANAN DARIPADA PENGERUSI, PRESIDEN & CEO KITA Kepimpinan beretika

Lebih terperinci

KELAKUAN TERHADAP PENJUAL LANGSUNG

KELAKUAN TERHADAP PENJUAL LANGSUNG PRAKATA GLOSARI ISTITLAH SKOP KELAKUAN TERHADAP PENGGUNA KELAKUAN TERHADAP PENJUAL LANGSUNG KELAKUAN DI ANTARA SYARIKAT TATACARA PENGUATKUASAAN 1 PRAKATA Sejak diperkenalkan di Malaysia, jualan langsung

Lebih terperinci

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

Berurusan dengan Pengantara Takaful

Berurusan dengan Pengantara Takaful PengantaraTakaful_BM7.0:PengantaraTakaful-290109 26/10/09 10:13 G52 Page 2 Maklumat Am Untuk maklumat lanjut, sila layari www.insuranceinfo.com.my atau lawatilah kios kami di kebanyakan pejabat cawangan

Lebih terperinci

POLISI DALAMAN PEMBERIAN MAKLUMAT INTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY

POLISI DALAMAN PEMBERIAN MAKLUMAT INTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY 1 POLISI DALAMAN PEMBERIAN MAKLUMAT INTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY Pengenalan 2 Pendedahan oleh seseorang biasanya (tidak terhad kepada) terdiri daripada seseorang pekerja penguatkuasaan persekutuan atau

Lebih terperinci

Demi Masa Depan yang Mampan

Demi Masa Depan yang Mampan Tatakelakuan DuPont Demi Masa Depan yang Mampan PELAKSANAAN NILAI TERAS KITA Jun 2013 Perutusan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Rakan Sekerja DuPont: Berabad-abad lamanya, pekerja DuPont menggunakan sains

Lebih terperinci

TATAKELAKUAN. Berusaha mencapai Misi kita dengan penuh integriti dan hormat kepada komuniti dan alam sekitar. Ogos 2003 {EXT }

TATAKELAKUAN. Berusaha mencapai Misi kita dengan penuh integriti dan hormat kepada komuniti dan alam sekitar. Ogos 2003 {EXT } TATAKELAKUAN Berusaha mencapai Misi kita dengan penuh integriti dan hormat kepada komuniti dan alam sekitar {EXT 00087195} Ogos 2003 Dipinda: Oktober 2015 TATAKELAKUAN BRAMBLES Rangka kerja etika dan undang-undang

Lebih terperinci

Tata Kelakuan Perniagaan

Tata Kelakuan Perniagaan Tata Kelakuan Perniagaan Dasar Etika dan Pematuhan Global STERIS plc ( STERIS atau Syarikat ) mewajibkan semua pekerja dalam kumpulan syarikat STERIS plc agar mematuhi undang-undang dan bertanggungjawab

Lebih terperinci

PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL

PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL NILAI Segalanya bermula dengan pasukan kami HANDS ON EXPERTS AROUND THE WORLD Keselamatan sentiasa menjadi keutamaan kami Kami komited untuk menang...dengan cara

Lebih terperinci

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika

Buat Apa Yang Betul. Kod Etika Buat Apa Yang Betul Kod Etika Apa itu Kod? Kod mengandungi maklumat dan sumber yang akan membantu anda melakukan perniagaan Johnson Matthey secara sah, beretika, bertanggungjawab dan menggambarkan nilai

Lebih terperinci

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA

1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN KITA Tataetika Valeo Kandungan 1. PENGENALAN KEPADA TATAETIKA 1.1 Sebuah budaya integriti 1.2 Kepada sesiapa yang berkenaan dengan tataetika ini 06 07 08 2. INTEGRITI BERHUBUNGAN DENGAN WARGA KITA DAN PERSEKITARAN

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci