Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize"

Transkripsi

1 Nr. 18 Septembrie pagini Olimpicii Câmpinei ºi sportivii cu rezultate deosebite au fost premiaþi de administraþia localã PAG 2 Consiliul Local ar putea prelua batalele Rafinãriei Steaua Românã PAG 3 Pistã pentru bicicliºti pe Bd. Bãlcescu Teren sintetic la baza sportivã Petrol PAG 3 Noul an ºcolar a început fãrã probleme în unitãþile de învãþãmânt câmpinene PAG 6 Filmul lui Cristian Mungiu - Dupã dealuri a fost prezentat în avanpremierã la Câmpina PAG 8 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize Detalii în pag. 4-5 Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

2 2 ACTUALITATE Ca în fiecare an, în cadrul Festivalului Serbãrile Toamnei a avut loc ºi premierea olimpicilor ºi a sportivilor cu rezultate deosebite la competiþii naþionale ºi internaþionale. Copiii ºi câþiva dintre profesorii lor au primit diplome ºi premii în bani, în valoare totalã de aproximativ lei, din partea reprezentanþilor administraþiei locale. Primarul Horia Tiseanu ºi preºedintele Comisiei de Culturã a Consiliului Local, Florin Frãþilã, au fost cei care au înmânat premiile, iar alãturi de ei s-au aflat viceprimarul Ion Dragomir ºi mai mulþi consilieri locali. Iatã-i pe olimpicii Câmpinei, profesorii lor ºi sportivii merituoºi, cãrora le transmitem felicitãri ºi le dorim mult succes în continuare. Elevii olimpici: - Ionuþ Cosmin Covrig Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada internaþionalã de Limbã, Literaturã ºi Spiritualitate Româneascã - Miruna Bara Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, premiul I la Olimpiada naþionalã de Limba englezã - Remus Nãstase Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de Geografie - Alexandra Tãnase Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de francezã - Ioana Uliliuc Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de Matematicã - Adela Raþ Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de Matematicã - Vlad Moldoveanu ªcoala Centralã, locul al II-lea la Olimpiada naþionalã de Fizicã - Andrei Lukacs ªcoala Centralã, premiu special la Olimpiada naþionalã de Limba românã - Daniela Crãciunoiu Colegiul Tehnic Forestier, menþiune la Olimpiada naþionalã de Matematicã pentru ºcoli tehnice - Bianca Tudor Colegiul Tehnic Forestier, premiu special la Olimpiada tehnicã interdisciplinarã Profesorii premiaþi alãturi de elevii lor - Oana Merca de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Dana ªtefan de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Adriana Frâncu de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Mihai Alecu de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Nataly Coman de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Sânziana Dumitran de la Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu - Monica Nistorescu de la ªcoala Centralã - Laura Popa de la ªcoala Centralã - Elena Necula de la Colegiul Tehnic Forestier - Daniela ªovãialã de la Colegiul Tehnic Forestier Sportivii premiaþi: - ªtefan Buzaº Colegiul Tehnic Constantin Istrati, vicecampion naþional la ciclism - Robert Barbu Colegiul Tehnic Constantin Istrati, vicecampion mondial la lupte universale - Ioana Maghiar Grupul ªcolar Energetic, Olimpiada naþionalã a sportului ºcolar, tenis de masã - Costin Bãdiceanu CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional, locul al II-lea la Campionatul European, locul al III-lea în Cupa României - Sergiu Niþu CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Mihai Anghel CS AIKO, karate, locul al III-lea la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Antonio Chiriac CS AIKO, karate, locul al II-lea la Campionatul European ºi locul al III-lea în Cupa României - Andrei Ghiþeanu CS AIKO, karate, locul al II-lea la Campionatul European ºi locul I în Cupa României - Theodora Tãtaru CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional ºi locul I la Campionatul European - Alexandra Anghel CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Alexandra Sandu CS AIKO, karate, locul al II-lea la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Ana Iulia Oprescu CS Sport Horse, echitaþie sãrituri peste obstacole, locul al II-lea la Campionatul Naþional de Echitaþie - Daniel Motoroiu Radioclubul municipal, radioamatorism, locul al III-lea la Campionatul naþional de fonie juniori - Alexandru Albulescu CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la aruncarea discului ºi locul al III-lea la aruncarea greutãþii - Ionuþ Iorga CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la aruncarea suliþei - Monica Badea CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al III-lea la aruncarea suliþei - Florin Burcea CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la 400 m - Silviu Marin CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al III-lea la octatlon ºi locul al III-lea la hexatlon - Vanesa Manasia CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la triatlon Anunþ privind încheierea asigurãrii obligatorii a locuinþelor Primãria municipiului Câmpina, prin Direcþia Economicã, le aminteºte tuturor persoanelor fizice ºi juridice din localitate, cã au obligaþia de a asigura locuinþele pe care le deþin în proprietate, potrivit Legii 260/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, act normativ referitor la asigurarea obligatorie a locuinþelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren ºi inundaþiilor. De asemenea, facem precizarea cã, în conformitate cu prevederile Ordinului 15/2012, proprietarii care au încheiat asigurãri facultative pentru locuinþe au obligaþia ca, la data expirãrii acestora, sã încheie asigurarea obligatorie. Întrucât din data de 6 august 2012, Legea 260 prevede sancþiuni cuprinse între 100 ºi 500 lei pentru nerespectarea obligaþiei de asigurare a locuinþei, rugãm proprietarii ca în cel mai scurt timp sã intre în legalitate în ceea ce priveºte încheierea acestor poliþe de asigurare. Poliþele de asigurare încheiate se vor comunica Direcþiei Economice a Primãriei Câmpina prin la fax sau direct la biroul din cadrul Direcþiei Economice - Calea Doftanei nr. 18, etajul I, camera 6, birou de unde se pot obþine ºi informaþii suplimentare numãrul de telefon la care puteþi afla informaþii despre taxele ºi impozitele datorate bugetului local În cadrul Direcþiei Economice Câmpina funcþioneazã o aplicaþie care permite consultarea de cãtre contribuabil, telefonic, a bazei de date în vederea informãrii asupra obligaþiilor de platã privind taxele si impozitele locale. Pentru a afla date despre debitele restante ºi majorãrile de întârziere calculate la zi, orice contribuabil poate folosi aceastã aplicaþie telefonicã. Mai întâi, va trebui sã va autentificaþi, introducând codul numeric personal (CNP-ul,în cazul persoanelor fizice), respectiv codul CUI (în cazul persoanelor juridice). Sistemul este disponibil 24 de ore din 24, ºapte zile pe sãptãmânã. Deci, formaþi numãrul de telefon , apoi apãsaþi tasta 1 dacã sunteþi persoanã fizicã, sau tasta 2, dacã sunteþi persoanã juridicã (firmã). Apoi, introduceþi codul de identificare CNP (persoane fizice), codul fiscal (persoane juridice). Opþional, se poate introduce ºi un cod pin. Urmãtorul pas - informaþia pe care doriþi sã o aflaþi: 0 - toate taxele; 1 - impozitul pe clãdiri; 2 - impozitul pe teren; 3 - impozitul pentru mijloacele de transport; 4 - contravaloare amenzi; 5 - alte obligaþii; 9 - reascultarea meniului cu opþiuni.

3 Administraþia localã ar putea prelua batalele Rafinãriei Steaua Românã la pachet cu stadionul INVESTIÞII 3 Conducerea Rafinãriei Steaua Românã a trimis Primãriei ºi Consiliului Local Câmpina o scrisoare prin care solicitã un punct de vedere asupra posibilitãþii preluãrii, de cãtre administraþia localã, a 15 din cele 16 batale pe care le deþine societatea. Este vorba despre cinci batale de gudroane acide în zona Turnãtoriei (Ecaterina Teodoroiu) ºi alte 10 batale în zona Bucea (Petrolistului), în total o suprafaþã de aproximativ mp. Rafinãriei i-ar mai rãmâne un singur batal Lacul Peºtelui. În scrisoarea trimisã administraþiei locale, conducerea Rafinãriei îºi exprimã disponibilitatea sã sprijine Primãria la realizarea proiectului de accesare a unor fonduri europene pentru batale. Banii de la Uniunea Europeanã ar putea fi, de fapt, singura soluþie. Administraþia localã sã preia batalele ºi sã obþinã fonduri europene pentru dezafectare ºi ecologizare, iar ulterior, terenurile respective sã rãmânã în proprietatea Consiliului Local Câmpina. Costurile de ecologizare sunt semnificative, iar pentru ecologizarea terenurilor ºi redarea acestora circuitului comercial, cea mai oportunã formã de finanþare ar fi fondurile europene nerambursabile. Numai cã, pentru accesarea acestor fonduri, sunt eligibile doar autoritãþile locale, nu ºi societãþile private. Existã deja douã experienþe similare în România, una la Târgu Mureº ºi alta la Bacãu, unde s-a procedat la cedãri similare de terenuri poluate istoric, se aratã în scrisoarea trimisã de conducerea Rafinãriei. Din studiile efectuate pânã acum de Ministerul Mediului, a rezultat cã dezafectarea batalelor Rafinãriei ar costa nu mai puþin de 100 milioane de euro, o sumã uriaºã, de care societatea nu dispune. Prin Programul POS Mediu, doar administraþiile locale pot obþine bani de la Fondul European de Dezvoltare Regionalã pentru siturile poluate istoric, aºa cum a obþinut Primãria Câmpina pentru reabilitarea batalului din Strada Lacul Peºtelui. Fondurile respective nu pot fi accesate ºi de societãþile private, dupã cum prevãd normele UE. Consiliul Local ºi-a dat acordul de principiu pentru preluarea batalelor la pachet cu terenul de fotbal Primarul Horia Tiseanu le-a prezentat consilierilor locali varianta Rafinãriei Steaua Românã ºi a propus punerea unei condiþii: preluarea batalelor cu tot cu stadionul de fotbal care aparþine societãþii. Existã fonduri europene pentru ecologizare. Totuºi, dacã noi, ca administraþie localã, ne luãm angajamentul sã rezolvãm problema batalelor, trebuie sã ºtiþi cã va fi un proces complicat, de duratã ºi foarte costisitor. Pe de altã parte, Rafinãria nu va putea ecologiza aceste batale. Dacã dvs, consilierii locali, vã daþi acordul pentru preluarea batalelor, atunci eu propun sã punem ºi o condiþie odatã cu batalele, Rafinãria sã ne cedeze gratuit ºi terenul de fotbal, a afirmat primarul Horia Tiseanu. Sã ºtiþi cã nu e o idee rea. Va dura ceva timp, dar, dupã ce reabilitãm batalele, rãmânem cu 9 hectare de teren în proprietatea Consiliului Local. ªi mi se pare corect ca, în contul a 2% cât va fi contribuþia de la bugetul local pentru obþinerea fondurilor europene, sã luãm stadionul la pachet cu aceste batale, a spus ºi viceprimarul Ion Dragomir. Consiliul Local Câmpina ºi-a dat, în unanimitate, acordul de principiu pentru preluarea batalelor, cu tot stadion, urmând ca aceastã decizie sã fie discutatã ºi în Adunarea Generalã a Acþionarilor de la Rafinãria Steaua Românã. Pânã atunci, însã, primarul ºi viceprimarul municipiului vor prezenta situaþia reprezentanþilor Ministerului Mediului ºi împreunã cu aceºtia vor analiza programele de finanþare lansate de Uniunea Europeanã pentru a vedea dacã pot fi accesate sume mari în vederea ecologizãrii batalelor ºi în ce condiþii. Este foarte posibil ca, în prezent, sã nu fie disponibile fonduri atât de mari ºi sã fie nevoie sã se aºtepte noile axe de finanþare pe care Uniunea Europeanã le va lansa din Preluarea acestor batale reprezintã o mare oportunitate pentru Câmpina, în special din punct de vedere al terenurilor care ar fi recuperate dupã ecologizare. Dar nu va fi uºor ºi nici nu ne putem încãrca noi, ca administraþie localã, cu o datorie de mediu uriaºã, dupã cum a precizat primarul Horia Tiseanu. Administraþia localã studiazã în continuare toate posibilitãþile, astfel încât sã aleagã soluþia cea mai avantajoasã pentru localitate. Prin preluarea batalelor, ne încãrcãm cu o sarcinã foarte grea. Vorbim de o sumã foarte mare cu care am putea rezolva aceastã problemã. Vom studia cu mare atenþie toate posibilitãþile, vom vedea ce fonduri ne-ar putea pune la dispoziþie UE pentru ecologizare ºi dacã este posibil sã accesãm acum aceºti bani sau din Primarul Horia TiseanuT Pistã pentru bicicliºti pe Bulevardul Nicolae Bãlcescu Dupã finalizarea lucrãrilor de modernizare a trotuarelor, pe Bulevardul Nicolae Bãlcescu din Câmpina, de la Peco pânã la intersecþia cu Calea Dacia, vor fi amenajate piste pentru bicicliºti. Acestea vor avea un metru lãþime ºi vor fi amplasate pe partea interioarã a trotuarului, adicã spre spaþiul verde. Este o idee mai veche a administraþiei locale, pe care intenþionãm sã o punem acum în practicã. Trebuie sã recunosc faptul cã am revenit la acest proiect dupã ce am vãzut succesul de care s-a bucurat Câmpina Open Mountain Bike. Nu mã aºteptam la o asemenea participare, de aproape 500 de concurenþi de toate vârstele, foarte mulþi dintre ei fiind din Câmpina. Aceºti oameni meritã sã le creãm condiþii adecvate ºi prin oraº, a declarat primarul Horia Tiseanu. Un alt proiect asupra cãruia Primãria Câmpina intenþioneazã sã revinã este cel privind amenajarea unui traseu mountain bike pe Dealul Muscel. Teren sintetic la baza sportivã Petrol La propunerea viceprimarului Ion Dragomir, Consiliul Local Câmpina a aprobat, la ultima ºedinþã, transferarea sumei de lei de la secþiunea funcþionare la cea de dezvoltare, adicã la domeniul investiþiilor ºi lucrãrilor care se executã pe domeniul public. Vom face un teren sintetic de fotbal, aºa cum este cel de la Izvorani, la baza sportivã de la Cãminul Petrol. Banii aceºtia sunt pentru studiul de fezabilitate, proiectarea ºi execuþia lucrãrilor, a afirmat viceprimarul Ion Dragomir. La o viitoare ºedinþã a Consiliului Local, atunci când va fi rectificat bugetul municipiului, va fi inclusã ºi noua investiþie. Precizãm cã baza sportivã de la Petrol aparþine administraþiei publice locale. Acolo existã un teren de fotbal, dar ºi o micã sala de sport. Pentru modernizarea acestei baze se încearcã ºi obþinerea de fonduri europene. A fost depus deja un proiect în acest sens la ADR Sud-Muntenia, dar proiectul administraþiei locale câmpinene se aflã pe lista de aºteptare în vederea obþinerii finanþãrii necesare.

4 4 EVENIMENT Festivalul Serbãrile Toamnei 2012, o ediþie Cea de-a cincea ediþie a Festivalului Serbãrile Toamnei s-a caracterizat, în primul rând, prin dinamism. Publicul nu se putea plictisi, i s-au oferit atât de multe surprize, acþiuni diferite, pentru toate gusturile, încât, uneori, alegerea n-a fost deloc uºoarã. Serbãrile s-au desfãºurat sub semnul carnavalului ºi, astfel, am avut cu toþii parte de clovni, dansatori, actori purtând mãºti sau deghizaþi în diverse personaje, majorete, cinci care alegorice în care au urcat elevi de la cele cinci licee câmpinene. Pe bulevardul central, oriunde întorceai privirea, se întâmpla câte ceva frumos: dansuri populare, dansuri stradale (street-dance), teatru de pãpuºi, recitalul Fanfarei Centrului Cultural Judeþean, acrobaþii pe bicicletã, copii pictând sau lãsându-se pictaþi de artiºti profesioniºti ºi multe altele. Seara, pe scenã au urcat trupe celebre ºi artiºti cunoscuþi ºi apreciaþi de public - Maria Buzã, Silviu Biriº ºi Trupa Veche (sâmbãtã); The Sixteens, Vlad Miriþã ºi Direcþia 5 (duminicã).

5 EVENIMENT 5 dinamicã, plinã de farmec ºi cu multe surprize Fãrã îndoialã, aceastã ediþie a Festivalului Serbãrile Toamnei s-a bucurat de un public numeros. Mii de oameni au ieºit în stradã pentru a asista la toate acþiunile pregãtite pentru ei. Iar momentul special al Serbãrilor l-a reprezentat lansarea spre cer a câteva sute de lampioane. Un moment inedit, apreciat de câmpineni ºi de oaspeþii Câmpinei. Cu lansarea lampioanelor ºi defilarea carelor alegorice prin mulþime s-a încheiat aceastã ediþie a Serbãrilor Toamnei. Au fost douã zile pline, douã zile frumoase, în care, dincolo de distracþia propriu-zisã, am avut ocazia sã ne revedem prietenii, sã socializãm, sã mai uitãm de problemele de zi cu zi, sã zâmbim ºi sã ne bucurãm. Cu toþii avem nevoie de astfel de evenimente, din când în când. Festivalul Serbãrile Toamnei - Câmpina 2012 a fost organizat de Asociaþia Demnitate pentru Comunitate, cu sprijinul Casei Tineretului ºi cu finanþarea asiguratã de Consiliul Local de la bugetul municipiului ( lei).

6 6 DE INTERES LOCAL Noul an ºcolar a început fãrã probleme în unitãþile de învãþãmânt câmpinene Spre deosebire de multe alte localitãþi din þarã, la Câmpina, noul an ºcolar a început fãrã probleme deosebite. Lucrãrile de reparaþii ºi igienizãri au fost finalizate la timp, iar pentru clasa zero s-au gãsit atât spaþiile necesare, cât ºi cadrele didactice care sã se ocupe de copii. Pe perioada vacanþei de varã, la unitãþile de învãþãmânt din Câmpina s-au derulat mai multe lucrãri de reparaþii ºi igienizãri, suma totalã alocatã de la bugetul local pentru aceste lucrãri fiind de puþin peste lei. Unele instituþii au necesitat intervenþii ceva mai ample, la altele fiind nevoie doar de mici retuºuri. Vã prezentãm în continuare lucrãrile executate ºi sumele alocate pentru fiecare centru bugetar. - ªcoala Generalã Ion Câmpineanu finalizare asfaltare teren de sport, reabilitare ºi vopsit faþadã, reparaþii glafuri lei - ªcoala Generalã Alexandru Ioan Cuza finalizarea integralã a lucrãrilor de înlocuire a tâmplãriei din lemn cu tâmplãrie PVC, lucrãri de reparaþii ºi vopsit faþadã; ªcoala Generalã nr. 3 Voila reparaþii gard împrejmuitor; Grãdiniþa nr. 4 montat gãrduþ. Total lei - ªcoala Generalã B.P. Hasdeu înlocuit uºi, igienizare sãli de clasã, montat parchet, lucrãri de reparaþii grupuri sanitare, execuþie copertinã lei - Grãdiniþa nr. 10 Julia Hasdeu montat gresie, igienizãri; Grãdiniþa nr. 5 montat gresie, igienizãri; Grãdiniþa nr. 6 placare polistiren exterior ºi vopsit faþadã. Total lei - Grãdiniþa nr. 8 reparaþii terasã lei; înlocuire integralã acoperiº lei (din fondul pentru situaþii de urgenþã) - Grãdiniþa cu program prelungit nr. 3 igienizãri lei - Grãdiniþa nr. 9 înlocuire integralã a instalaþiei electrice, înlocuire parþialã tâmplãrie cu PVC, reparaþii acoperiº, igienizãri lei - Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu igienizare spaþii aferente bibliotecii, reparaþii demisol în vederea amenajãrii unei biblioteci, înlocuit uºi la grupuri sanitare, igienizãri gruprui sanitare (inclusiv la clãdirea din Strada Goleºti), înlocuire ºi reparaþii jgheaburi ºi burlane (inclusiv la clãdirea de pe Strada Goleºti), execuþie grupuri sanitare pentru clasa pregãtitoare lei - Colegiul Tehnic C. Istrati reparaþii sãli de clasã, înlocuit uºi, igienizãri lei - Colegiul Tehnic Forestier înlocuire vopsea epoxidicã ºi placare cu gresie lei - Grup ªcolar Energetic reparaþii acoperiº ateliere, reparaþii centralã termicã pentru corpurile B ºi D lei - Grup ªcolar Construcþii de Maºini reparaþii sãli de clasã, inspecþie ISCIR pentru cazane, igienizãri ºi zugrãveli sala de sport, achiziþionarea a douã cazane pentru încãlzire, jgheaburi ºi parazãpezi pentru corpul C lei. CETÃÞENII DE ONOARE AI CÂMPINEI (XII) General de brigadã ION STOICA S-a nãscut la 15 martie 1915 la Proviþa de Jos. A absolvit ºcoala primarã în localitatea natalã, Liceul Militar din Târgu Mureº ºi Mânãstirea Dealu, ªcoala Militarã de Ofiþeri Artilerie în Timiºoara (1937) ºi Facultatea de ingineri topometri. ªi-a început cariera militarã cu gradul de sublocotenent, la 1 iulie A fost trecut în rezervã în anul 1946 ºi s-a stabilit în Garnizoana Câmpina. Aici a fost avansat la gradul de maior în rezervã, locotenent-colonel în rezervã, colonel în rezervã ºi general de brigadã în rezervã. În cursul carierei militare a îndeplinit funcþiile de comandant Secþie Artilerie, în Regimentul 30 Artilerie Chiºinãu ºi comandant de Baterie Artilerie, în Regimentul 30 Artilerie. A participat la campaniile militare din est, de la Þiganca (pe Prut) ºi pânã la Dalnic (Odessa), în 1941, dar ºi la cele din vest, pânã în Cehoslovacia, în , fiind rãnit uºor la plãmânul drept. În timpul activitãþii desfãºurate în armatã ºi rezervã a fost decorat de mai multe ori: Ordinul Coroana României în grad de cavaler, Ordinul Steaua României, clasa a V-a, Ordinul Apãrarea Patriei, clasa a III-a, Ordinul Mihai Viteazul, clasa a III-a, medalia Eliberarea de sub jugul fascist, medalia Victoria (U.R.S.S.), medalia Crucea Comemorativã a celui de al doilea rãzboi mondial Dupã trecerea în rezervã a lucrat în calitate de inginer proiectant în industria petrolului, pânã în anul 1976, când a ieºit la pensie. În anul 2000, a primit titlul de Cetãþean de onoare al Câmpinei. Generalul Ion Stoica a decedat în iulie 2003, fiind înmormântat, cu onoruri militare, la Cimitirul Eroilor. COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL Comisia nr. 3 - Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie ºi protecþia mediului RODICA PAPUC VIORICA STÃNICà MARIAN NISTOR VIOREL BONDOC Gheorghe Tudor, preºedintele Comisiei de urbanism ºi amenajarea teritoriului: Consider cã aceastã comisie este una dintre principalele comisii de specialitate ale Consiliului Local. Votul este consultativ, dar, totuºi, de foarte multe ori, votul din aceastã comisie reprezintã un reper important pentru votul final din plenul Consiliului. Iar la baza acestui fapt stau atât profesionalismul membrilor comisiei, cât ºi respectarea legislaþiei în domeniu. În cele douã ºedinþe lunare ale comisiei, noi analizãm toate proiectele de hotãrâre care se referã la amenajarea teritoriului sau la urbanism ºi realizãm un raport în care ne dãm verdictul pe baza cãruia proiectul se discutã în plen. Trebuie sã mai adaug faptul cã noi, membrii acestei comisii, colaborãm cu serviciile, compartimentele ºi birourile din Primãrie în toate aspectele privind proiectele de hotãrâre referitoare la amenajarea teritoriului ºi urbanism. De asemenea, încercãm într-o mãsurã din ce în ce mai mare sã iniþiem proiecte comune, semnate de toþi membrii comisiei, prin care sã supunem atenþiei plenului Consiliului Local rezolvarea unor probleme legate de obiectul de activitate al comisiei noastre.

7 UTILE 7 Primarul Horia Tiseanu rãspunde la întrebãrile cetãþenilor Gheorghe Iancu, Bd. Carol I, Bl. 23F Vom lua legãtura cu firma care se ocupã de aceastã activitate, pentru a strânge câini comunitari ºi din zona menþionatã de dvs. Vã rugãm ca, în cazul în care deþineþi informaþii sau dovezi (fotografii sau numerele de înmatriculare ale maºinilor) sã ni le trimiteþi pentru a putea apoi identifica persoanele care aduc câinii în oraº. Lorin Danciu, Strada Atelierelor, nr. 7 Mulþumim pentru felicitãrile trimise ºi vã promitem ca, din numãrul viitor al publicaþiei, sã introducem o rubricã specialã cu numerele de telefon ºi adresele principalelor instituþii publice din Câmpina. În ceea ce priveºte întrebãrile pe care ni le-aþi adresat, situaþia este urmãtoarea: - clãdirea în care au funcþionat fostele ateliere ale ªcolii Generale nr.8 va fi modernizatã într-o etapã viitoare, probabil având aceeaºi destinaþie social-educativã; - clãdirea de pe Strada Goleºti, la care faceþi referire, nu se aflã în patrimoniul municipiului Câmpina. Pentru înfiinþarea unui colegiu sau a unei facultãþi la Câmpina, trebuie sã avem disponibilitatea unei instituþii de învãþãmânt superior, care sã deschidã o secþie în municipiul nostru (UPG nu a mai dorit o astfel de secþie din cauza costurilor considerate prea mari); - existã deja montate ciºmele în zona centralã, pe Bd. Culturii, la Fântâna cu Cireºi ºi în zona parcului de la Lac. În funcþie de posibilitatea racordãrii la reþeaua de apã, vom analiza posibilitatea montãrii de ciºmele ºi în alte puncte din oraº. - în incinta ªcolii nr.3 din Cartierul Voila a fost realizat un loc de joacã pentru copii. Maria Ilie, Strada Izvoarelor, nr.6 Pentru zona parcului de pe Bd. Culturii avem în derulare un proiect de modernizare, cu bani de la Administraþia Fondului de Mediu. Lucrãrile au intrat deja în cea de-a doua etapã de execuþie. Strada Parcului va fi ºi ea modernizatã, dupã ce va fi introdusã canalizarea prin proiectul de reabilitare ºi modernizare a sistemelor de apã ºi canal, derulat cu fonduri europene de HidroPrahova. În funcþie de solicitãrile cetãþenilor s-au realizat ºi se vor realiza locuri de joacã pentru copii ºi spaþii de recreere. Consiliul Local stabileºte lista de necesitãþi în acest sens, la începutul fiecãrui an. Daniela Apostol, Calea Doftanei Extinderea canalizãrii pe Calea Doftanei se va face ºi în zona menþionatã de dvs. Rãzvan Roºu Proiectul depus la Agenþia de Dezvoltare Regionalã, pentru modernizarea bazei sportive de la Colegiul Tehnic C.Istrati, a fost supus verificãrii conformitãþii administrative ºi eligibilitãþii, fiind declarat conform din punct de vedere administrativ ºi eligibil. Acum, proiectul se aflã în etapa de evaluare tehnicã ºi financiarã. Sunt paºi obligatorii, prevãzuþi de legislaþia în domeniu. Din pãcate, dureazã destul de mult pânã când un proiect ajunge în faza de obþinere a finanþãrii. De asemenea, existã o preocupare a administraþiei locale pentru înfiinþarea unui club sportiv municipal, care sã includã toate activitãþile sportive, inclusiv fotbalul. Nicolae Iordache, Calea Doftanei Am comunicat Poliþiei Locale cele semnalate de dvs. De altfel, existã ºi Hotãrârea 90/2011 a Consiliului Local Câmpina, prin care se interzice expunerea ºi comercializarea produselor pe domeniul public, fãrã un aviz în acest sens. Asociaþia de proprietari nr.938, Bd. Nicolae Bãlcescu; Grigore Necula, Strada Sondei; locatarii blocurilor 1H ºi 2A, Strada Maramureº; Asociaþia 503. Bd. Nicolae Bãlcescu; locatarii blocurilor 2, 3, 4, B1, B4, Bd. Bãlcescu; Nicoleta Donadin, Strada Cercului; Laurenþiu Manea, Strada Dunãrii Vom lua legãtura cu firma de specialitate pentru a strânge câinii ºi din zonele menþionate de dvs. Emilia Bâra, Strada Prutului, nr. 2 Am comunicat societãþii HidroPrahova problema semnalatã de dvs. ºi urmeazã sã se intervinã la respectiva canalizare. În ceea ce priveºte lucrarea de modernizare a Strãzii Prutului, aceasta va fi inclusã în proiectul de buget pentru anul Cât despre maidanezi, am anunþat firma care se ocupã de aceastã activitate sã intervinã ºi în zona despre care ne-aþi scris. Gheorghe Paraschiv, Strada Erupþiei Plãcuþele de identificare a blocurilor pot fi montate prin grija asociaþiei de proprietari. Gheorghe Dan Dumitrescu ºi ªtefan Stoian, Strada Vasile Lucaci Lucrarea de reparaþii la strada dvs. va fi licitatã în acest an. Dupã finalizarea procedurii va demara ºi execuþia propriu-zisã. Frusina Zugravu, Strada Târnava Micã Solicitarea dvs. este în curs de rezolvare, conform celor discutate la audienþa din data de 12 septembrie Viorica Ilinca Constantin, Strada Lt.col. Adrian Oprescu Pentru a beneficia de masã la Cantina Socialã, trebuie sã depuneþi, la Biroul de Asistenþã Socialã, un dosar care sã conþinã mai multe documente, inclusiv sentinþa definitivã de încredinþare a copilului. Cel mai bine ar fi sã veniþi la Primãrie, la Biroul de Asistenþã Socialã, pentru a afla toate datele necesare. Gheorghe Burloiu, Strada Rahovei, nr.1 Lucrarea de schimbare a conductei de apã din Strada Rahovei va fi executatã din fonduri de la bugetul local, în aceastã toamnã. Elena Oprina, Strada Dorobanþi, nr. 11 Probabil cã, începând de anul viitor, vom avea ºi la Spitalul Municipal un medic nutriþionist, dupã ce medicul stagiar îºi va finaliza cursurile de specializare. Constantin Viorica Pentru reducerea chiriei vã rugãm sã vã adresaþi Compartimentului pentru îndrumarea asociaþiilor de proprietari ºi spaþiu locativ din cadrul Primãriei Câmpina. Ion Rusilã, Strada Zorilor În parcarea de pe strada dvs. vor fi amenajate ºi rigolele de flori. AGENDA SPORTIVà AGENDA SPORTIVà Unirea merge mai departe. În Liga A judeþeanã, ne-am obiºnuit cu victorie dupã victorie, dar Liga a III-a naþionalã este deja alt nivel, iar adversari sunt formaþii puternice, cu multã experienþã. În aceste condiþii, misiunea Unirii Câmpina nu este deloc uºoarã. Dupã ce Consiliul Local s-a retras din asocierea cu FC Unirea ºi a sistat finanþarea de la bugetul local ºi dupã venirea unui investitor privat la echipã, au mai existat unele schimbãri în viaþa echipei, cea mai importantã dintre acestea fiind consolidarea lotului prin venirea a nouã jucãtori de la Conpet Ploieºti. Sperãm ca, încet-încet, lucrurile sã reintre în normal, Unirea sã joace bine, sã obþinã puncte ºi sã atragã cât mai mulþi spectatori la stadion. FC Unirea Câmpina Fortuna Brazi 0-2. Debutul Unirii Câmpina în Liga a III-a nu le-a adus iubitorilor de fotbal câmpineni bucuria la care visau de la începutul sezonului trecut. Pe de o parte, Unirea a avut ghinionul de a întâlni încã din prima etapã una dintre cele mai valoroase echipe ale seriei ºi o pretendentã certã la promovare, iar pe de altã parte, tracul debutului ºi-a pus amprenta asupra jocului câmpinenilor într-o mãsurã mult prea mare. A rezultat un joc modest, în care Fortuna Brazi a rezolvat rapid ecuaþia celor trei puncte, prin dubla lui Elek, o palidã consolare pentru câmpineni pentru cã Elek s-a lansat în fotbalul mare la... Poiana Câmpina. FCM Târgoviºte FC Unirea Câmpina 0-1. La primul meci cu jucãtorii sosiþi de la Conpet Ploieºti în lot, Unirea a produs surpriza, impunându-se pe merit, acolo unde se va câºtiga greu în acest campionat. Gruparea pregãtitã de Florin Stãncioiu, Constantin Plãvache ºi Marius Palancianu a jucat dezinvolt, în vitezã, surprizându-ºi adversarul ºi aducând prima victorie pentru Unirea în Liga a III-a FC Unirea Câmpina Avântul Reghin 0-0. O remizã albã dupã un joc dificil, cu foarte puþine ocazii de poartã, în care toatã lumea a plecat dezamãgitã de la teren. FC Cisnãdie FC Unirea Câmpina 4-1. În cea mai lungã deplasare de pânã acum din acest campionat, Unirea Câmpina nu a lãsat o impresie prea bunã. Practic, a început jocul de 0-1, iar în minutul 11 era deja 2-0 pentru cisnãdieni. Câmpinenii s-au regãsit greu, abia pe finalul jocului, golul de generic TV al lui Stãncescu, golul de onoare al câmpinenilor, venind în minutele de prelungiri, la 4-0, dar spectatorii l-au aplaudat cu generozitate. În urmãtoarele douã sãptãmâni, Unirea Câmpina nu va disputa nici un meci, din cauza retragerii din campionat a mai multor formaþii. Urmãtorul meci va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 15.00, pe teren propriu, cu formaþia Conpet Ploieºti. Iatã lotul complet al formaþiei câmpinene ºi echipa managerialã: Portari: Daniel ªandru, Marius Ionuþ Anghelache, Gabriel Gheþu Jucãtori de câmp: Rãzvan Catanã, Alexandru Lungu, Bogdan ªandru, ªtefan Stanca, Adrian Stãncescu, Ionuþ Maria, Taiye Fatai, Cosmin Dobrinoiu, Andrei Bãcioiu, Victor Dobrescu, Andrei Stoica, Alexandru Neagu, Irinel Dumitru, Cãtãlin Ruptureanu, Eduard Bica, Claudiu Neacºu, Marian Nichifor, John Yeboah, Valentin Savu, Vasile Oae Colectiv tehnic: director tehnic - Ion Cojocaru, antrenor principal - Florin Stãncioiu, antrenor secund - Costin Plãvache, antrenor cu portarii - Marius Palancianu Manager sportiv - Marius Zencenco. Preºedintele clubului Bogdan Mãnescu Numele ºi prenumele: Adresa: Talon de sugestii Problema/propunerea/ideea dvs. (Taloanele se depun la Primãria Câmpina, în urna din incinta Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni)

8 8 EVENIMENT Filmul lui Cristian Mungiu - Dupã dealuri a fost prezentat în avanpremierã la Câmpina Proiecþia a avut loc la Casa de Culturã Geo Bogza. În sala au fost prezenþi regizorul, actorii principali ºi alþi membri ai echipei de filmare. Dupã dealuri, peliculã filmatã în cea mai mare parte la Câmpina, va reprezenta România la premiile Oscar, care vor fi decernate de Academia Americanã de Film la începutul anului viitor. Filmul Dupã dealuri, în regia lui Cristian Mungiu, a avut o avanpremierã specialã în Câmpina, oraºul care a gãzduit cea mai mare parte a filmãrilor, în iarna lui Proiecþia s-a derulat la Casa de Culturã Geo Bogza, în prezenþa regizorului Cristian Mungiu, a actorilor principali ºi a altor membri ai echipei. Filmul, inspirat de romanele non-ficþionale ale Tatianei Niculescu Bran, a fost recompensat anul acesta, la Cannes, cu premiul pentru cel mai bun scenariu ºi un dublu premiu de interpretare pentru actriþele din rolurile principale, Cosmina Stratan ºi Cristina Flutur. Dupã dealuri va reprezenta România la premiile Oscar, la secþiunea cel mai bun film strãin. Dupã dealuri spune povestea a douã fete care au crescut împreunã ºi care se reîntâlnesc dupã câþiva ani de la despãrþire. Alina (Cristina Flutur) se întoarce din Germania sã o ia cu ea pe Voichiþa (Cosmina Stratan), prietena din copilãrie, faþã de care se simte încã foarte ataºatã. Voichiþa ºi-a gãsit, însã, calea în credinþã, iar maicile printre care trãieºte la mãnãstire þin locul familiei pe care nu a avut-o niciodatã. Alina luptã cu toate puterile sã recâºtige afecþiunea Voichiþei, fãcându-i pe cei din jur sã se întrebe de unde vine forþa care o animã. Pentru acest film a fost construitã, pe Dealul Muscel, o mãnãstire folositã ca decor pentru turnarea celor mai multe secvenþe. Altele au fost filmate în diferite locuri din oraº, pe care spectatorii din Câmpina le vor recunoaºte fãrã îndoialã. Filmul lui Cristi Mungiu îºi continuã traseul pe la marile festivaluri ale lumii, la Toronto, New York, Londra, Buenos Aires, Los Angeles ºi multe altele, urmând sã fie distribuit, în urmãtoarele luni, în cinematografe din peste 30 de þãri. Am fost foarte inspiraþi când am ales Câmpina ca localitate principalã pentru filmãri, deopotrivã pentru cã am primit un sprijin necondiþionat din partea autoritãþilor locale, cât ºi pentru faptul cã oraºul ne-a oferit multe opþiuni de locaþii foarte interesante vizual, cu multã atmosferã ºi prospeþime. Regizorul Cristian Mungiu Prima ediþie a Câmpina Mountain Bike a fost un succes Pe 8 septembrie, la Câmpina a avut loc un concurs caritabil de ciclism destinat cicliºtilor profesioniºti, amatori, familiilor sau copiilor de peste 12 ani. Deºi s-a aflat la prima ediþie, Câmpina Open Mountain Bike s-a bucurat de un mare interes din partea iubitorilor de ciclism ºi de naturã, deopotrivã, având în vedere faptul cã la start s-au înscris peste 400 de persoane. Competiþia s-a desfãºurat pe ºase categorii de vârstã, niveluri de performanþã ºi trasee ºi a avut o locaþie deosebitã: Platoul Muscel (start/sosire), cu trasee spre ªotrile ºi spre Cornu, atât pe ºosea asfaltatã, cât ºi prin pãdure ºi pe albia pârâului. Evenimentul a fost organizat de Fundaþia Romanian Angel Appeal ºi Asociaþia EASC Caraiman Câmpina, cu sprijinul Federaþiei Române de Ciclism ºi primãriilor din Câmpina, Cornu ºi ªotrile. Din taxa de participare s-au strâns aproape de euro, bani destinaþi copiilor cu autism din Prahova. Prima ediþie a Câmpina Mountain Bike a fost un succes din toate punctele de vedere ºi nu rãmâne decât sã sperãm cã aceastã competiþie frumoasã va deveni o tradiþie. ISSN: Publicaþie lunarã editatã de PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA Tiraj exemplare Accesul liber la informaþii de interes public se realizeazã prin: afiºare la sediul autoritãþii sau instituþiei publice, prin publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masã, în PUBLICAÞII PROPRII, precum ºi în pagina de internet proprie. (Legea 544/2001, Secþiunea 1, art. 5, pc.a). Tipografie: TYPO DAS INVEST PLOIEªTI Concepþie graficã, DTP, redactare: CERTO ALAN MEDIA CÂMPINA