Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize"

Transkripsi

1 Nr. 18 Septembrie pagini Olimpicii Câmpinei ºi sportivii cu rezultate deosebite au fost premiaþi de administraþia localã PAG 2 Consiliul Local ar putea prelua batalele Rafinãriei Steaua Românã PAG 3 Pistã pentru bicicliºti pe Bd. Bãlcescu Teren sintetic la baza sportivã Petrol PAG 3 Noul an ºcolar a început fãrã probleme în unitãþile de învãþãmânt câmpinene PAG 6 Filmul lui Cristian Mungiu - Dupã dealuri a fost prezentat în avanpremierã la Câmpina PAG 8 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Serbãrile Toamnei 2012 o ediþie dinamicã, plinã de farmec ºi surprize Detalii în pag. 4-5 Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

2 2 ACTUALITATE Ca în fiecare an, în cadrul Festivalului Serbãrile Toamnei a avut loc ºi premierea olimpicilor ºi a sportivilor cu rezultate deosebite la competiþii naþionale ºi internaþionale. Copiii ºi câþiva dintre profesorii lor au primit diplome ºi premii în bani, în valoare totalã de aproximativ lei, din partea reprezentanþilor administraþiei locale. Primarul Horia Tiseanu ºi preºedintele Comisiei de Culturã a Consiliului Local, Florin Frãþilã, au fost cei care au înmânat premiile, iar alãturi de ei s-au aflat viceprimarul Ion Dragomir ºi mai mulþi consilieri locali. Iatã-i pe olimpicii Câmpinei, profesorii lor ºi sportivii merituoºi, cãrora le transmitem felicitãri ºi le dorim mult succes în continuare. Elevii olimpici: - Ionuþ Cosmin Covrig Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada internaþionalã de Limbã, Literaturã ºi Spiritualitate Româneascã - Miruna Bara Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, premiul I la Olimpiada naþionalã de Limba englezã - Remus Nãstase Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de Geografie - Alexandra Tãnase Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de francezã - Ioana Uliliuc Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de Matematicã - Adela Raþ Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu, menþiune la Olimpiada naþionalã de Matematicã - Vlad Moldoveanu ªcoala Centralã, locul al II-lea la Olimpiada naþionalã de Fizicã - Andrei Lukacs ªcoala Centralã, premiu special la Olimpiada naþionalã de Limba românã - Daniela Crãciunoiu Colegiul Tehnic Forestier, menþiune la Olimpiada naþionalã de Matematicã pentru ºcoli tehnice - Bianca Tudor Colegiul Tehnic Forestier, premiu special la Olimpiada tehnicã interdisciplinarã Profesorii premiaþi alãturi de elevii lor - Oana Merca de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Dana ªtefan de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Adriana Frâncu de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Mihai Alecu de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Nataly Coman de la Colegiul Naþional N. Grigorescu - Sânziana Dumitran de la Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu - Monica Nistorescu de la ªcoala Centralã - Laura Popa de la ªcoala Centralã - Elena Necula de la Colegiul Tehnic Forestier - Daniela ªovãialã de la Colegiul Tehnic Forestier Sportivii premiaþi: - ªtefan Buzaº Colegiul Tehnic Constantin Istrati, vicecampion naþional la ciclism - Robert Barbu Colegiul Tehnic Constantin Istrati, vicecampion mondial la lupte universale - Ioana Maghiar Grupul ªcolar Energetic, Olimpiada naþionalã a sportului ºcolar, tenis de masã - Costin Bãdiceanu CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional, locul al II-lea la Campionatul European, locul al III-lea în Cupa României - Sergiu Niþu CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Mihai Anghel CS AIKO, karate, locul al III-lea la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Antonio Chiriac CS AIKO, karate, locul al II-lea la Campionatul European ºi locul al III-lea în Cupa României - Andrei Ghiþeanu CS AIKO, karate, locul al II-lea la Campionatul European ºi locul I în Cupa României - Theodora Tãtaru CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional ºi locul I la Campionatul European - Alexandra Anghel CS AIKO, karate, locul I la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Alexandra Sandu CS AIKO, karate, locul al II-lea la Campionatul Naþional ºi locul I în Cupa României - Ana Iulia Oprescu CS Sport Horse, echitaþie sãrituri peste obstacole, locul al II-lea la Campionatul Naþional de Echitaþie - Daniel Motoroiu Radioclubul municipal, radioamatorism, locul al III-lea la Campionatul naþional de fonie juniori - Alexandru Albulescu CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la aruncarea discului ºi locul al III-lea la aruncarea greutãþii - Ionuþ Iorga CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la aruncarea suliþei - Monica Badea CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al III-lea la aruncarea suliþei - Florin Burcea CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la 400 m - Silviu Marin CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al III-lea la octatlon ºi locul al III-lea la hexatlon - Vanesa Manasia CS ªcolar CI Istrati, atletism, Campionatul naþional locul al II-lea la triatlon Anunþ privind încheierea asigurãrii obligatorii a locuinþelor Primãria municipiului Câmpina, prin Direcþia Economicã, le aminteºte tuturor persoanelor fizice ºi juridice din localitate, cã au obligaþia de a asigura locuinþele pe care le deþin în proprietate, potrivit Legii 260/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, act normativ referitor la asigurarea obligatorie a locuinþelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren ºi inundaþiilor. De asemenea, facem precizarea cã, în conformitate cu prevederile Ordinului 15/2012, proprietarii care au încheiat asigurãri facultative pentru locuinþe au obligaþia ca, la data expirãrii acestora, sã încheie asigurarea obligatorie. Întrucât din data de 6 august 2012, Legea 260 prevede sancþiuni cuprinse între 100 ºi 500 lei pentru nerespectarea obligaþiei de asigurare a locuinþei, rugãm proprietarii ca în cel mai scurt timp sã intre în legalitate în ceea ce priveºte încheierea acestor poliþe de asigurare. Poliþele de asigurare încheiate se vor comunica Direcþiei Economice a Primãriei Câmpina prin la fax sau direct la biroul din cadrul Direcþiei Economice - Calea Doftanei nr. 18, etajul I, camera 6, birou de unde se pot obþine ºi informaþii suplimentare numãrul de telefon la care puteþi afla informaþii despre taxele ºi impozitele datorate bugetului local În cadrul Direcþiei Economice Câmpina funcþioneazã o aplicaþie care permite consultarea de cãtre contribuabil, telefonic, a bazei de date în vederea informãrii asupra obligaþiilor de platã privind taxele si impozitele locale. Pentru a afla date despre debitele restante ºi majorãrile de întârziere calculate la zi, orice contribuabil poate folosi aceastã aplicaþie telefonicã. Mai întâi, va trebui sã va autentificaþi, introducând codul numeric personal (CNP-ul,în cazul persoanelor fizice), respectiv codul CUI (în cazul persoanelor juridice). Sistemul este disponibil 24 de ore din 24, ºapte zile pe sãptãmânã. Deci, formaþi numãrul de telefon , apoi apãsaþi tasta 1 dacã sunteþi persoanã fizicã, sau tasta 2, dacã sunteþi persoanã juridicã (firmã). Apoi, introduceþi codul de identificare CNP (persoane fizice), codul fiscal (persoane juridice). Opþional, se poate introduce ºi un cod pin. Urmãtorul pas - informaþia pe care doriþi sã o aflaþi: 0 - toate taxele; 1 - impozitul pe clãdiri; 2 - impozitul pe teren; 3 - impozitul pentru mijloacele de transport; 4 - contravaloare amenzi; 5 - alte obligaþii; 9 - reascultarea meniului cu opþiuni.

3 Administraþia localã ar putea prelua batalele Rafinãriei Steaua Românã la pachet cu stadionul INVESTIÞII 3 Conducerea Rafinãriei Steaua Românã a trimis Primãriei ºi Consiliului Local Câmpina o scrisoare prin care solicitã un punct de vedere asupra posibilitãþii preluãrii, de cãtre administraþia localã, a 15 din cele 16 batale pe care le deþine societatea. Este vorba despre cinci batale de gudroane acide în zona Turnãtoriei (Ecaterina Teodoroiu) ºi alte 10 batale în zona Bucea (Petrolistului), în total o suprafaþã de aproximativ mp. Rafinãriei i-ar mai rãmâne un singur batal Lacul Peºtelui. În scrisoarea trimisã administraþiei locale, conducerea Rafinãriei îºi exprimã disponibilitatea sã sprijine Primãria la realizarea proiectului de accesare a unor fonduri europene pentru batale. Banii de la Uniunea Europeanã ar putea fi, de fapt, singura soluþie. Administraþia localã sã preia batalele ºi sã obþinã fonduri europene pentru dezafectare ºi ecologizare, iar ulterior, terenurile respective sã rãmânã în proprietatea Consiliului Local Câmpina. Costurile de ecologizare sunt semnificative, iar pentru ecologizarea terenurilor ºi redarea acestora circuitului comercial, cea mai oportunã formã de finanþare ar fi fondurile europene nerambursabile. Numai cã, pentru accesarea acestor fonduri, sunt eligibile doar autoritãþile locale, nu ºi societãþile private. Existã deja douã experienþe similare în România, una la Târgu Mureº ºi alta la Bacãu, unde s-a procedat la cedãri similare de terenuri poluate istoric, se aratã în scrisoarea trimisã de conducerea Rafinãriei. Din studiile efectuate pânã acum de Ministerul Mediului, a rezultat cã dezafectarea batalelor Rafinãriei ar costa nu mai puþin de 100 milioane de euro, o sumã uriaºã, de care societatea nu dispune. Prin Programul POS Mediu, doar administraþiile locale pot obþine bani de la Fondul European de Dezvoltare Regionalã pentru siturile poluate istoric, aºa cum a obþinut Primãria Câmpina pentru reabilitarea batalului din Strada Lacul Peºtelui. Fondurile respective nu pot fi accesate ºi de societãþile private, dupã cum prevãd normele UE. Consiliul Local ºi-a dat acordul de principiu pentru preluarea batalelor la pachet cu terenul de fotbal Primarul Horia Tiseanu le-a prezentat consilierilor locali varianta Rafinãriei Steaua Românã ºi a propus punerea unei condiþii: preluarea batalelor cu tot cu stadionul de fotbal care aparþine societãþii. Existã fonduri europene pentru ecologizare. Totuºi, dacã noi, ca administraþie localã, ne luãm angajamentul sã rezolvãm problema batalelor, trebuie sã ºtiþi cã va fi un proces complicat, de duratã ºi foarte costisitor. Pe de altã parte, Rafinãria nu va putea ecologiza aceste batale. Dacã dvs, consilierii locali, vã daþi acordul pentru preluarea batalelor, atunci eu propun sã punem ºi o condiþie odatã cu batalele, Rafinãria sã ne cedeze gratuit ºi terenul de fotbal, a afirmat primarul Horia Tiseanu. Sã ºtiþi cã nu e o idee rea. Va dura ceva timp, dar, dupã ce reabilitãm batalele, rãmânem cu 9 hectare de teren în proprietatea Consiliului Local. ªi mi se pare corect ca, în contul a 2% cât va fi contribuþia de la bugetul local pentru obþinerea fondurilor europene, sã luãm stadionul la pachet cu aceste batale, a spus ºi viceprimarul Ion Dragomir. Consiliul Local Câmpina ºi-a dat, în unanimitate, acordul de principiu pentru preluarea batalelor, cu tot stadion, urmând ca aceastã decizie sã fie discutatã ºi în Adunarea Generalã a Acþionarilor de la Rafinãria Steaua Românã. Pânã atunci, însã, primarul ºi viceprimarul municipiului vor prezenta situaþia reprezentanþilor Ministerului Mediului ºi împreunã cu aceºtia vor analiza programele de finanþare lansate de Uniunea Europeanã pentru a vedea dacã pot fi accesate sume mari în vederea ecologizãrii batalelor ºi în ce condiþii. Este foarte posibil ca, în prezent, sã nu fie disponibile fonduri atât de mari ºi sã fie nevoie sã se aºtepte noile axe de finanþare pe care Uniunea Europeanã le va lansa din Preluarea acestor batale reprezintã o mare oportunitate pentru Câmpina, în special din punct de vedere al terenurilor care ar fi recuperate dupã ecologizare. Dar nu va fi uºor ºi nici nu ne putem încãrca noi, ca administraþie localã, cu o datorie de mediu uriaºã, dupã cum a precizat primarul Horia Tiseanu. Administraþia localã studiazã în continuare toate posibilitãþile, astfel încât sã aleagã soluþia cea mai avantajoasã pentru localitate. Prin preluarea batalelor, ne încãrcãm cu o sarcinã foarte grea. Vorbim de o sumã foarte mare cu care am putea rezolva aceastã problemã. Vom studia cu mare atenþie toate posibilitãþile, vom vedea ce fonduri ne-ar putea pune la dispoziþie UE pentru ecologizare ºi dacã este posibil sã accesãm acum aceºti bani sau din Primarul Horia TiseanuT Pistã pentru bicicliºti pe Bulevardul Nicolae Bãlcescu Dupã finalizarea lucrãrilor de modernizare a trotuarelor, pe Bulevardul Nicolae Bãlcescu din Câmpina, de la Peco pânã la intersecþia cu Calea Dacia, vor fi amenajate piste pentru bicicliºti. Acestea vor avea un metru lãþime ºi vor fi amplasate pe partea interioarã a trotuarului, adicã spre spaþiul verde. Este o idee mai veche a administraþiei locale, pe care intenþionãm sã o punem acum în practicã. Trebuie sã recunosc faptul cã am revenit la acest proiect dupã ce am vãzut succesul de care s-a bucurat Câmpina Open Mountain Bike. Nu mã aºteptam la o asemenea participare, de aproape 500 de concurenþi de toate vârstele, foarte mulþi dintre ei fiind din Câmpina. Aceºti oameni meritã sã le creãm condiþii adecvate ºi prin oraº, a declarat primarul Horia Tiseanu. Un alt proiect asupra cãruia Primãria Câmpina intenþioneazã sã revinã este cel privind amenajarea unui traseu mountain bike pe Dealul Muscel. Teren sintetic la baza sportivã Petrol La propunerea viceprimarului Ion Dragomir, Consiliul Local Câmpina a aprobat, la ultima ºedinþã, transferarea sumei de lei de la secþiunea funcþionare la cea de dezvoltare, adicã la domeniul investiþiilor ºi lucrãrilor care se executã pe domeniul public. Vom face un teren sintetic de fotbal, aºa cum este cel de la Izvorani, la baza sportivã de la Cãminul Petrol. Banii aceºtia sunt pentru studiul de fezabilitate, proiectarea ºi execuþia lucrãrilor, a afirmat viceprimarul Ion Dragomir. La o viitoare ºedinþã a Consiliului Local, atunci când va fi rectificat bugetul municipiului, va fi inclusã ºi noua investiþie. Precizãm cã baza sportivã de la Petrol aparþine administraþiei publice locale. Acolo existã un teren de fotbal, dar ºi o micã sala de sport. Pentru modernizarea acestei baze se încearcã ºi obþinerea de fonduri europene. A fost depus deja un proiect în acest sens la ADR Sud-Muntenia, dar proiectul administraþiei locale câmpinene se aflã pe lista de aºteptare în vederea obþinerii finanþãrii necesare.

4 4 EVENIMENT Festivalul Serbãrile Toamnei 2012, o ediþie Cea de-a cincea ediþie a Festivalului Serbãrile Toamnei s-a caracterizat, în primul rând, prin dinamism. Publicul nu se putea plictisi, i s-au oferit atât de multe surprize, acþiuni diferite, pentru toate gusturile, încât, uneori, alegerea n-a fost deloc uºoarã. Serbãrile s-au desfãºurat sub semnul carnavalului ºi, astfel, am avut cu toþii parte de clovni, dansatori, actori purtând mãºti sau deghizaþi în diverse personaje, majorete, cinci care alegorice în care au urcat elevi de la cele cinci licee câmpinene. Pe bulevardul central, oriunde întorceai privirea, se întâmpla câte ceva frumos: dansuri populare, dansuri stradale (street-dance), teatru de pãpuºi, recitalul Fanfarei Centrului Cultural Judeþean, acrobaþii pe bicicletã, copii pictând sau lãsându-se pictaþi de artiºti profesioniºti ºi multe altele. Seara, pe scenã au urcat trupe celebre ºi artiºti cunoscuþi ºi apreciaþi de public - Maria Buzã, Silviu Biriº ºi Trupa Veche (sâmbãtã); The Sixteens, Vlad Miriþã ºi Direcþia 5 (duminicã).

5 EVENIMENT 5 dinamicã, plinã de farmec ºi cu multe surprize Fãrã îndoialã, aceastã ediþie a Festivalului Serbãrile Toamnei s-a bucurat de un public numeros. Mii de oameni au ieºit în stradã pentru a asista la toate acþiunile pregãtite pentru ei. Iar momentul special al Serbãrilor l-a reprezentat lansarea spre cer a câteva sute de lampioane. Un moment inedit, apreciat de câmpineni ºi de oaspeþii Câmpinei. Cu lansarea lampioanelor ºi defilarea carelor alegorice prin mulþime s-a încheiat aceastã ediþie a Serbãrilor Toamnei. Au fost douã zile pline, douã zile frumoase, în care, dincolo de distracþia propriu-zisã, am avut ocazia sã ne revedem prietenii, sã socializãm, sã mai uitãm de problemele de zi cu zi, sã zâmbim ºi sã ne bucurãm. Cu toþii avem nevoie de astfel de evenimente, din când în când. Festivalul Serbãrile Toamnei - Câmpina 2012 a fost organizat de Asociaþia Demnitate pentru Comunitate, cu sprijinul Casei Tineretului ºi cu finanþarea asiguratã de Consiliul Local de la bugetul municipiului ( lei).

6 6 DE INTERES LOCAL Noul an ºcolar a început fãrã probleme în unitãþile de învãþãmânt câmpinene Spre deosebire de multe alte localitãþi din þarã, la Câmpina, noul an ºcolar a început fãrã probleme deosebite. Lucrãrile de reparaþii ºi igienizãri au fost finalizate la timp, iar pentru clasa zero s-au gãsit atât spaþiile necesare, cât ºi cadrele didactice care sã se ocupe de copii. Pe perioada vacanþei de varã, la unitãþile de învãþãmânt din Câmpina s-au derulat mai multe lucrãri de reparaþii ºi igienizãri, suma totalã alocatã de la bugetul local pentru aceste lucrãri fiind de puþin peste lei. Unele instituþii au necesitat intervenþii ceva mai ample, la altele fiind nevoie doar de mici retuºuri. Vã prezentãm în continuare lucrãrile executate ºi sumele alocate pentru fiecare centru bugetar. - ªcoala Generalã Ion Câmpineanu finalizare asfaltare teren de sport, reabilitare ºi vopsit faþadã, reparaþii glafuri lei - ªcoala Generalã Alexandru Ioan Cuza finalizarea integralã a lucrãrilor de înlocuire a tâmplãriei din lemn cu tâmplãrie PVC, lucrãri de reparaþii ºi vopsit faþadã; ªcoala Generalã nr. 3 Voila reparaþii gard împrejmuitor; Grãdiniþa nr. 4 montat gãrduþ. Total lei - ªcoala Generalã B.P. Hasdeu înlocuit uºi, igienizare sãli de clasã, montat parchet, lucrãri de reparaþii grupuri sanitare, execuþie copertinã lei - Grãdiniþa nr. 10 Julia Hasdeu montat gresie, igienizãri; Grãdiniþa nr. 5 montat gresie, igienizãri; Grãdiniþa nr. 6 placare polistiren exterior ºi vopsit faþadã. Total lei - Grãdiniþa nr. 8 reparaþii terasã lei; înlocuire integralã acoperiº lei (din fondul pentru situaþii de urgenþã) - Grãdiniþa cu program prelungit nr. 3 igienizãri lei - Grãdiniþa nr. 9 înlocuire integralã a instalaþiei electrice, înlocuire parþialã tâmplãrie cu PVC, reparaþii acoperiº, igienizãri lei - Colegiul Naþional Nicolae Grigorescu igienizare spaþii aferente bibliotecii, reparaþii demisol în vederea amenajãrii unei biblioteci, înlocuit uºi la grupuri sanitare, igienizãri gruprui sanitare (inclusiv la clãdirea din Strada Goleºti), înlocuire ºi reparaþii jgheaburi ºi burlane (inclusiv la clãdirea de pe Strada Goleºti), execuþie grupuri sanitare pentru clasa pregãtitoare lei - Colegiul Tehnic C. Istrati reparaþii sãli de clasã, înlocuit uºi, igienizãri lei - Colegiul Tehnic Forestier înlocuire vopsea epoxidicã ºi placare cu gresie lei - Grup ªcolar Energetic reparaþii acoperiº ateliere, reparaþii centralã termicã pentru corpurile B ºi D lei - Grup ªcolar Construcþii de Maºini reparaþii sãli de clasã, inspecþie ISCIR pentru cazane, igienizãri ºi zugrãveli sala de sport, achiziþionarea a douã cazane pentru încãlzire, jgheaburi ºi parazãpezi pentru corpul C lei. CETÃÞENII DE ONOARE AI CÂMPINEI (XII) General de brigadã ION STOICA S-a nãscut la 15 martie 1915 la Proviþa de Jos. A absolvit ºcoala primarã în localitatea natalã, Liceul Militar din Târgu Mureº ºi Mânãstirea Dealu, ªcoala Militarã de Ofiþeri Artilerie în Timiºoara (1937) ºi Facultatea de ingineri topometri. ªi-a început cariera militarã cu gradul de sublocotenent, la 1 iulie A fost trecut în rezervã în anul 1946 ºi s-a stabilit în Garnizoana Câmpina. Aici a fost avansat la gradul de maior în rezervã, locotenent-colonel în rezervã, colonel în rezervã ºi general de brigadã în rezervã. În cursul carierei militare a îndeplinit funcþiile de comandant Secþie Artilerie, în Regimentul 30 Artilerie Chiºinãu ºi comandant de Baterie Artilerie, în Regimentul 30 Artilerie. A participat la campaniile militare din est, de la Þiganca (pe Prut) ºi pânã la Dalnic (Odessa), în 1941, dar ºi la cele din vest, pânã în Cehoslovacia, în , fiind rãnit uºor la plãmânul drept. În timpul activitãþii desfãºurate în armatã ºi rezervã a fost decorat de mai multe ori: Ordinul Coroana României în grad de cavaler, Ordinul Steaua României, clasa a V-a, Ordinul Apãrarea Patriei, clasa a III-a, Ordinul Mihai Viteazul, clasa a III-a, medalia Eliberarea de sub jugul fascist, medalia Victoria (U.R.S.S.), medalia Crucea Comemorativã a celui de al doilea rãzboi mondial Dupã trecerea în rezervã a lucrat în calitate de inginer proiectant în industria petrolului, pânã în anul 1976, când a ieºit la pensie. În anul 2000, a primit titlul de Cetãþean de onoare al Câmpinei. Generalul Ion Stoica a decedat în iulie 2003, fiind înmormântat, cu onoruri militare, la Cimitirul Eroilor. COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL Comisia nr. 3 - Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie ºi protecþia mediului RODICA PAPUC VIORICA STÃNICà MARIAN NISTOR VIOREL BONDOC Gheorghe Tudor, preºedintele Comisiei de urbanism ºi amenajarea teritoriului: Consider cã aceastã comisie este una dintre principalele comisii de specialitate ale Consiliului Local. Votul este consultativ, dar, totuºi, de foarte multe ori, votul din aceastã comisie reprezintã un reper important pentru votul final din plenul Consiliului. Iar la baza acestui fapt stau atât profesionalismul membrilor comisiei, cât ºi respectarea legislaþiei în domeniu. În cele douã ºedinþe lunare ale comisiei, noi analizãm toate proiectele de hotãrâre care se referã la amenajarea teritoriului sau la urbanism ºi realizãm un raport în care ne dãm verdictul pe baza cãruia proiectul se discutã în plen. Trebuie sã mai adaug faptul cã noi, membrii acestei comisii, colaborãm cu serviciile, compartimentele ºi birourile din Primãrie în toate aspectele privind proiectele de hotãrâre referitoare la amenajarea teritoriului ºi urbanism. De asemenea, încercãm într-o mãsurã din ce în ce mai mare sã iniþiem proiecte comune, semnate de toþi membrii comisiei, prin care sã supunem atenþiei plenului Consiliului Local rezolvarea unor probleme legate de obiectul de activitate al comisiei noastre.

7 UTILE 7 Primarul Horia Tiseanu rãspunde la întrebãrile cetãþenilor Gheorghe Iancu, Bd. Carol I, Bl. 23F Vom lua legãtura cu firma care se ocupã de aceastã activitate, pentru a strânge câini comunitari ºi din zona menþionatã de dvs. Vã rugãm ca, în cazul în care deþineþi informaþii sau dovezi (fotografii sau numerele de înmatriculare ale maºinilor) sã ni le trimiteþi pentru a putea apoi identifica persoanele care aduc câinii în oraº. Lorin Danciu, Strada Atelierelor, nr. 7 Mulþumim pentru felicitãrile trimise ºi vã promitem ca, din numãrul viitor al publicaþiei, sã introducem o rubricã specialã cu numerele de telefon ºi adresele principalelor instituþii publice din Câmpina. În ceea ce priveºte întrebãrile pe care ni le-aþi adresat, situaþia este urmãtoarea: - clãdirea în care au funcþionat fostele ateliere ale ªcolii Generale nr.8 va fi modernizatã într-o etapã viitoare, probabil având aceeaºi destinaþie social-educativã; - clãdirea de pe Strada Goleºti, la care faceþi referire, nu se aflã în patrimoniul municipiului Câmpina. Pentru înfiinþarea unui colegiu sau a unei facultãþi la Câmpina, trebuie sã avem disponibilitatea unei instituþii de învãþãmânt superior, care sã deschidã o secþie în municipiul nostru (UPG nu a mai dorit o astfel de secþie din cauza costurilor considerate prea mari); - existã deja montate ciºmele în zona centralã, pe Bd. Culturii, la Fântâna cu Cireºi ºi în zona parcului de la Lac. În funcþie de posibilitatea racordãrii la reþeaua de apã, vom analiza posibilitatea montãrii de ciºmele ºi în alte puncte din oraº. - în incinta ªcolii nr.3 din Cartierul Voila a fost realizat un loc de joacã pentru copii. Maria Ilie, Strada Izvoarelor, nr.6 Pentru zona parcului de pe Bd. Culturii avem în derulare un proiect de modernizare, cu bani de la Administraþia Fondului de Mediu. Lucrãrile au intrat deja în cea de-a doua etapã de execuþie. Strada Parcului va fi ºi ea modernizatã, dupã ce va fi introdusã canalizarea prin proiectul de reabilitare ºi modernizare a sistemelor de apã ºi canal, derulat cu fonduri europene de HidroPrahova. În funcþie de solicitãrile cetãþenilor s-au realizat ºi se vor realiza locuri de joacã pentru copii ºi spaþii de recreere. Consiliul Local stabileºte lista de necesitãþi în acest sens, la începutul fiecãrui an. Daniela Apostol, Calea Doftanei Extinderea canalizãrii pe Calea Doftanei se va face ºi în zona menþionatã de dvs. Rãzvan Roºu Proiectul depus la Agenþia de Dezvoltare Regionalã, pentru modernizarea bazei sportive de la Colegiul Tehnic C.Istrati, a fost supus verificãrii conformitãþii administrative ºi eligibilitãþii, fiind declarat conform din punct de vedere administrativ ºi eligibil. Acum, proiectul se aflã în etapa de evaluare tehnicã ºi financiarã. Sunt paºi obligatorii, prevãzuþi de legislaþia în domeniu. Din pãcate, dureazã destul de mult pânã când un proiect ajunge în faza de obþinere a finanþãrii. De asemenea, existã o preocupare a administraþiei locale pentru înfiinþarea unui club sportiv municipal, care sã includã toate activitãþile sportive, inclusiv fotbalul. Nicolae Iordache, Calea Doftanei Am comunicat Poliþiei Locale cele semnalate de dvs. De altfel, existã ºi Hotãrârea 90/2011 a Consiliului Local Câmpina, prin care se interzice expunerea ºi comercializarea produselor pe domeniul public, fãrã un aviz în acest sens. Asociaþia de proprietari nr.938, Bd. Nicolae Bãlcescu; Grigore Necula, Strada Sondei; locatarii blocurilor 1H ºi 2A, Strada Maramureº; Asociaþia 503. Bd. Nicolae Bãlcescu; locatarii blocurilor 2, 3, 4, B1, B4, Bd. Bãlcescu; Nicoleta Donadin, Strada Cercului; Laurenþiu Manea, Strada Dunãrii Vom lua legãtura cu firma de specialitate pentru a strânge câinii ºi din zonele menþionate de dvs. Emilia Bâra, Strada Prutului, nr. 2 Am comunicat societãþii HidroPrahova problema semnalatã de dvs. ºi urmeazã sã se intervinã la respectiva canalizare. În ceea ce priveºte lucrarea de modernizare a Strãzii Prutului, aceasta va fi inclusã în proiectul de buget pentru anul Cât despre maidanezi, am anunþat firma care se ocupã de aceastã activitate sã intervinã ºi în zona despre care ne-aþi scris. Gheorghe Paraschiv, Strada Erupþiei Plãcuþele de identificare a blocurilor pot fi montate prin grija asociaþiei de proprietari. Gheorghe Dan Dumitrescu ºi ªtefan Stoian, Strada Vasile Lucaci Lucrarea de reparaþii la strada dvs. va fi licitatã în acest an. Dupã finalizarea procedurii va demara ºi execuþia propriu-zisã. Frusina Zugravu, Strada Târnava Micã Solicitarea dvs. este în curs de rezolvare, conform celor discutate la audienþa din data de 12 septembrie Viorica Ilinca Constantin, Strada Lt.col. Adrian Oprescu Pentru a beneficia de masã la Cantina Socialã, trebuie sã depuneþi, la Biroul de Asistenþã Socialã, un dosar care sã conþinã mai multe documente, inclusiv sentinþa definitivã de încredinþare a copilului. Cel mai bine ar fi sã veniþi la Primãrie, la Biroul de Asistenþã Socialã, pentru a afla toate datele necesare. Gheorghe Burloiu, Strada Rahovei, nr.1 Lucrarea de schimbare a conductei de apã din Strada Rahovei va fi executatã din fonduri de la bugetul local, în aceastã toamnã. Elena Oprina, Strada Dorobanþi, nr. 11 Probabil cã, începând de anul viitor, vom avea ºi la Spitalul Municipal un medic nutriþionist, dupã ce medicul stagiar îºi va finaliza cursurile de specializare. Constantin Viorica Pentru reducerea chiriei vã rugãm sã vã adresaþi Compartimentului pentru îndrumarea asociaþiilor de proprietari ºi spaþiu locativ din cadrul Primãriei Câmpina. Ion Rusilã, Strada Zorilor În parcarea de pe strada dvs. vor fi amenajate ºi rigolele de flori. AGENDA SPORTIVà AGENDA SPORTIVà Unirea merge mai departe. În Liga A judeþeanã, ne-am obiºnuit cu victorie dupã victorie, dar Liga a III-a naþionalã este deja alt nivel, iar adversari sunt formaþii puternice, cu multã experienþã. În aceste condiþii, misiunea Unirii Câmpina nu este deloc uºoarã. Dupã ce Consiliul Local s-a retras din asocierea cu FC Unirea ºi a sistat finanþarea de la bugetul local ºi dupã venirea unui investitor privat la echipã, au mai existat unele schimbãri în viaþa echipei, cea mai importantã dintre acestea fiind consolidarea lotului prin venirea a nouã jucãtori de la Conpet Ploieºti. Sperãm ca, încet-încet, lucrurile sã reintre în normal, Unirea sã joace bine, sã obþinã puncte ºi sã atragã cât mai mulþi spectatori la stadion. FC Unirea Câmpina Fortuna Brazi 0-2. Debutul Unirii Câmpina în Liga a III-a nu le-a adus iubitorilor de fotbal câmpineni bucuria la care visau de la începutul sezonului trecut. Pe de o parte, Unirea a avut ghinionul de a întâlni încã din prima etapã una dintre cele mai valoroase echipe ale seriei ºi o pretendentã certã la promovare, iar pe de altã parte, tracul debutului ºi-a pus amprenta asupra jocului câmpinenilor într-o mãsurã mult prea mare. A rezultat un joc modest, în care Fortuna Brazi a rezolvat rapid ecuaþia celor trei puncte, prin dubla lui Elek, o palidã consolare pentru câmpineni pentru cã Elek s-a lansat în fotbalul mare la... Poiana Câmpina. FCM Târgoviºte FC Unirea Câmpina 0-1. La primul meci cu jucãtorii sosiþi de la Conpet Ploieºti în lot, Unirea a produs surpriza, impunându-se pe merit, acolo unde se va câºtiga greu în acest campionat. Gruparea pregãtitã de Florin Stãncioiu, Constantin Plãvache ºi Marius Palancianu a jucat dezinvolt, în vitezã, surprizându-ºi adversarul ºi aducând prima victorie pentru Unirea în Liga a III-a FC Unirea Câmpina Avântul Reghin 0-0. O remizã albã dupã un joc dificil, cu foarte puþine ocazii de poartã, în care toatã lumea a plecat dezamãgitã de la teren. FC Cisnãdie FC Unirea Câmpina 4-1. În cea mai lungã deplasare de pânã acum din acest campionat, Unirea Câmpina nu a lãsat o impresie prea bunã. Practic, a început jocul de 0-1, iar în minutul 11 era deja 2-0 pentru cisnãdieni. Câmpinenii s-au regãsit greu, abia pe finalul jocului, golul de generic TV al lui Stãncescu, golul de onoare al câmpinenilor, venind în minutele de prelungiri, la 4-0, dar spectatorii l-au aplaudat cu generozitate. În urmãtoarele douã sãptãmâni, Unirea Câmpina nu va disputa nici un meci, din cauza retragerii din campionat a mai multor formaþii. Urmãtorul meci va avea loc pe 12 octombrie, de la ora 15.00, pe teren propriu, cu formaþia Conpet Ploieºti. Iatã lotul complet al formaþiei câmpinene ºi echipa managerialã: Portari: Daniel ªandru, Marius Ionuþ Anghelache, Gabriel Gheþu Jucãtori de câmp: Rãzvan Catanã, Alexandru Lungu, Bogdan ªandru, ªtefan Stanca, Adrian Stãncescu, Ionuþ Maria, Taiye Fatai, Cosmin Dobrinoiu, Andrei Bãcioiu, Victor Dobrescu, Andrei Stoica, Alexandru Neagu, Irinel Dumitru, Cãtãlin Ruptureanu, Eduard Bica, Claudiu Neacºu, Marian Nichifor, John Yeboah, Valentin Savu, Vasile Oae Colectiv tehnic: director tehnic - Ion Cojocaru, antrenor principal - Florin Stãncioiu, antrenor secund - Costin Plãvache, antrenor cu portarii - Marius Palancianu Manager sportiv - Marius Zencenco. Preºedintele clubului Bogdan Mãnescu Numele ºi prenumele: Adresa: Talon de sugestii Problema/propunerea/ideea dvs. (Taloanele se depun la Primãria Câmpina, în urna din incinta Centrului de Informaþii pentru Cetãþeni)

8 8 EVENIMENT Filmul lui Cristian Mungiu - Dupã dealuri a fost prezentat în avanpremierã la Câmpina Proiecþia a avut loc la Casa de Culturã Geo Bogza. În sala au fost prezenþi regizorul, actorii principali ºi alþi membri ai echipei de filmare. Dupã dealuri, peliculã filmatã în cea mai mare parte la Câmpina, va reprezenta România la premiile Oscar, care vor fi decernate de Academia Americanã de Film la începutul anului viitor. Filmul Dupã dealuri, în regia lui Cristian Mungiu, a avut o avanpremierã specialã în Câmpina, oraºul care a gãzduit cea mai mare parte a filmãrilor, în iarna lui Proiecþia s-a derulat la Casa de Culturã Geo Bogza, în prezenþa regizorului Cristian Mungiu, a actorilor principali ºi a altor membri ai echipei. Filmul, inspirat de romanele non-ficþionale ale Tatianei Niculescu Bran, a fost recompensat anul acesta, la Cannes, cu premiul pentru cel mai bun scenariu ºi un dublu premiu de interpretare pentru actriþele din rolurile principale, Cosmina Stratan ºi Cristina Flutur. Dupã dealuri va reprezenta România la premiile Oscar, la secþiunea cel mai bun film strãin. Dupã dealuri spune povestea a douã fete care au crescut împreunã ºi care se reîntâlnesc dupã câþiva ani de la despãrþire. Alina (Cristina Flutur) se întoarce din Germania sã o ia cu ea pe Voichiþa (Cosmina Stratan), prietena din copilãrie, faþã de care se simte încã foarte ataºatã. Voichiþa ºi-a gãsit, însã, calea în credinþã, iar maicile printre care trãieºte la mãnãstire þin locul familiei pe care nu a avut-o niciodatã. Alina luptã cu toate puterile sã recâºtige afecþiunea Voichiþei, fãcându-i pe cei din jur sã se întrebe de unde vine forþa care o animã. Pentru acest film a fost construitã, pe Dealul Muscel, o mãnãstire folositã ca decor pentru turnarea celor mai multe secvenþe. Altele au fost filmate în diferite locuri din oraº, pe care spectatorii din Câmpina le vor recunoaºte fãrã îndoialã. Filmul lui Cristi Mungiu îºi continuã traseul pe la marile festivaluri ale lumii, la Toronto, New York, Londra, Buenos Aires, Los Angeles ºi multe altele, urmând sã fie distribuit, în urmãtoarele luni, în cinematografe din peste 30 de þãri. Am fost foarte inspiraþi când am ales Câmpina ca localitate principalã pentru filmãri, deopotrivã pentru cã am primit un sprijin necondiþionat din partea autoritãþilor locale, cât ºi pentru faptul cã oraºul ne-a oferit multe opþiuni de locaþii foarte interesante vizual, cu multã atmosferã ºi prospeþime. Regizorul Cristian Mungiu Prima ediþie a Câmpina Mountain Bike a fost un succes Pe 8 septembrie, la Câmpina a avut loc un concurs caritabil de ciclism destinat cicliºtilor profesioniºti, amatori, familiilor sau copiilor de peste 12 ani. Deºi s-a aflat la prima ediþie, Câmpina Open Mountain Bike s-a bucurat de un mare interes din partea iubitorilor de ciclism ºi de naturã, deopotrivã, având în vedere faptul cã la start s-au înscris peste 400 de persoane. Competiþia s-a desfãºurat pe ºase categorii de vârstã, niveluri de performanþã ºi trasee ºi a avut o locaþie deosebitã: Platoul Muscel (start/sosire), cu trasee spre ªotrile ºi spre Cornu, atât pe ºosea asfaltatã, cât ºi prin pãdure ºi pe albia pârâului. Evenimentul a fost organizat de Fundaþia Romanian Angel Appeal ºi Asociaþia EASC Caraiman Câmpina, cu sprijinul Federaþiei Române de Ciclism ºi primãriilor din Câmpina, Cornu ºi ªotrile. Din taxa de participare s-au strâns aproape de euro, bani destinaþi copiilor cu autism din Prahova. Prima ediþie a Câmpina Mountain Bike a fost un succes din toate punctele de vedere ºi nu rãmâne decât sã sperãm cã aceastã competiþie frumoasã va deveni o tradiþie. ISSN: Publicaþie lunarã editatã de PRIMÃRIA ºi CONSILIUL LOCAL CÂMPINA Tiraj exemplare Accesul liber la informaþii de interes public se realizeazã prin: afiºare la sediul autoritãþii sau instituþiei publice, prin publicarea în Monitorul Oficial sau în mijloace de informare în masã, în PUBLICAÞII PROPRII, precum ºi în pagina de internet proprie. (Legea 544/2001, Secþiunea 1, art. 5, pc.a). Tipografie: TYPO DAS INVEST PLOIEªTI Concepþie graficã, DTP, redactare: CERTO ALAN MEDIA CÂMPINA

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU

SÃRBÃTORI FERICITE, ALÃTURI DE CEI DRAGI! Primarul municipiului Câmpina Ing. HORIA LAURENÞIU TISEANU www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 21 Decembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Câmpina are administrator public - REMUS BÃDULESCU PAG 2 Deszãpezirea

Lebih terperinci

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina

A început construcþia primului bloc de necesitate din Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 40 August 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au demarat lucrãrile la sensul giratoriu de la

Lebih terperinci

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI!

Vã doresc sã aveþi un CRÃCIUN MINUNAT ºi un AN NOU cu multã bucurie în suflete, sãnãtate, încredere ºi înþelegere. LA MULÞI ANI! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 32 Decembrie 2013 8 pagini Din 21 decembrie 2013, cununiile civile se oficiazã la Casa Cãsãtoriilor PAG 2 Batalul din Strada Lacul Peºtelui a rãmas doar

Lebih terperinci

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene

Modernizarea Policlinicii - încã un pas spre obþinerea finanþãrii europene www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 17 August 2012 8 pagini Strãzile din Câmpina pe care se vor executa lucrãri de canalizare, cu fonduri europene PAG 2 Reparaþii ºi întreþinere la Calea Dacia

Lebih terperinci

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã

A început implementarea proiectului european pentru recalificarea forþei de muncã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 37 Mai 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. MApN transferã administraþiei câmpinene fosta unitate

Lebih terperinci

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2

Bucurie mare la Atelierele de creaþie Pasiuni ºi meºteºuguri pentru copii PAG 2 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 36 Aprilie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Au început primele lucrãri cu fonduri europene

Lebih terperinci

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor!

La mulþi ani, doamnelor ºi domniºoarelor! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 33-34 Ianuarie - Februarie 2014 16 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Câmpina a împlinit 511 ani de

Lebih terperinci

, mandatul celor mai importante investiþii

, mandatul celor mai importante investiþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 14 Mai 2012 8 pagini Delimitarea secþiilor de votare pentru alegerile locale din 10 iunie PAG 4 Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 24 Aprilie 2013 8 pagini Situaþia încasãrilor la bugetul local în primul trimestru al anului PAG 2 Noul ambasador al Macedoniei a vizitat municipiul Câmpina

Lebih terperinci

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european

Spitalul Municipal Câmpina a primit paºaport european www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 19 Octombrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina A început distribuirea formularelor pentru acordarea ajutorului de

Lebih terperinci

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina

Se distribuie gratuit cetãþenilor din municipiul Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 13 Aprilie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina 24 strãzi ºi alei, pregãtite sã intre în modernizare 100.000 lei = realizarea

Lebih terperinci

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie

Festivalul Hora Prahoveanã, la cea de-a 19 ediþie www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 27 Iulie 2013 8 pagini 9 milioane lei = suma încasatã la bugetul local în primele ºase luni ale anului Procesul dintre Ministerul Dezvoltãrii ºi Romstrade

Lebih terperinci

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã

Primãria Câmpina a depus 16 proiecte pentru includerea în Planul de Dezvoltare Regionalã www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 26 Iunie 2013 8 pagini Contractul cu Termax Grup Roman a încetat. ªcolile câmpinene îºi administreazã singure centralele termice PAG 2 Asociaþiile, fundaþiile

Lebih terperinci

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA!

De 1 IUNIE, veniþi sã sãrbãtorim COPILÃRIA! www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 25 Mai 2013 8 pagini Consiliul Local a stabilit sumele destinate burselor ºcolare ºi reparaþiilor la lãcaºurile de cult PAG 2 Continuã lucrãrile de modernizare

Lebih terperinci

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante

Bulevardul Carol I, reabilitat pe douã tronsoane importante www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 31 Noiembrie 2013 8 pagini 130 de blocuri incluse în Programul local multianual de reabilitare termicã PAG 2 Elevii bursieri au fost felicitaþi în plenul

Lebih terperinci

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii

Primarul, viceprimarul ºi consilierii locali au fost învestiþi în funcþii www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 15 Iunie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Le mulþumesc câmpinenilor pentru votul lor ºi îi asigur cã vom face treabã

Lebih terperinci

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe

20 de familii au primit cheile noilor locuinþe www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 20 Noiembrie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Consiliul Local a aprobat indicatorii pentru modernizarea a încã 9

Lebih terperinci

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia

Victorie importantã pentru Câmpina! Primãria a câºtigat procesul cu Ministerul Dezvoltãrii pentru Calea Dacia www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 42 Octombrie 2014 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit. Se distribuie formularele pentru acordarea

Lebih terperinci

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina

Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 11 Februarie 2012 8 pagini Publicaþie editatã de Primãria ºi Consiliul Local Câmpina Bugetul Câmpinei pentru 2012 = 91,76 milioane lei Principalele investiþii

Lebih terperinci

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V

Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Generalitati privind endomorsmele ortogonale Exemple de endomorsme ortogonale in plan Endomorsme ortogonale ale spatiului V Lectia V - Transformari ortogonale ale spatiului V Oana Constantinescu Oana Constantinescu

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 57 APRILIE 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpinenii au hotărât cum va arăta Parcul La Soldat

Lebih terperinci

-Szabo Robert Krisztian-

-Szabo Robert Krisztian- VASILE LUCACIU -Szabo Robert Krisztian- Date Personale Născut: 21 ianuarie 1852 Decedat: 29 noiembrie 1922 (70 de ani) CetăŃenie: Română OcupaŃie: Om Politic eneralitańi Vasile Lucaciu a fost una dintre

Lebih terperinci

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement

Zona Lacul Curiacul s-a transformat într-o superbă zonă de agrement www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 52 Septembrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Sec ia de Pediatrie va fi dotată cu mobilier

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Pagina 3 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 53 Octombrie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Noi perspective de cooperare economică, după

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 47 Aprilie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Plantează pentru viaţă, ediţia 2015 Echipele verzi

Lebih terperinci

Câmpina, cel mai dulce loc din România

Câmpina, cel mai dulce loc din România www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 46 Martie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Au început lucrările pentru reabilitarea şi modernizarea

Lebih terperinci

Cum arată bugetul municipiului în 2015

Cum arată bugetul municipiului în 2015 www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 45 Februarie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Câmpina s-a alăturat luptei pentru titlul de

Lebih terperinci

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda

Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de rate 0% dobanda Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de Site partener Nr. de www.altex.ro; www.mediagalaxy.ro 3, 6 rate 0% dobanda, 9 12 (12.03.2015-14.04.2015) www.dressbox.ro www.emag.ro 6 rate

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Nicolae Grigorescu www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 50 Iulie 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Biserica din incinta Spitalului Municipal a fost

Lebih terperinci

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA

Cinci elevi de la Liceul Tehnologic Energetic, în finala din SUA www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 48 Mai 2015 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit Elevii ajunşi la majorat au primit certificatele de

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIREC IA GENERAL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 23.12.2010 15:04:23

Lebih terperinci

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit

Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit www.primariacampina.ro infocampina@gmail.com Nr. 55 Ianuarie 2016 8 pagini Publicaţie editată de Primăria şi Consiliul Local Câmpina. Se distribuie gratuit 513 ani de la prima atestare documentară a municipiului

Lebih terperinci

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori

CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA Clasa F1- E seniori FEDERATIA ROMANA DE MODELISM CAMPIONATUL NATIONAL DE NAVOMODELE VITEZA SI EVOLUTIE MEDGIDIA 12-16.07.2017 Clasa F1- E seniori Nr.crt Nume si prenume Club Timp Loc 1 C.S.SP. STUD. Bucuresti 15"12 I - CN

Lebih terperinci

CURS FRANCEZA. Grupa Nr. 1 SALA 2 SCOALA GIMNAZIALA NR.79 ORELE: 09:00-11:00

CURS FRANCEZA. Grupa Nr. 1 SALA 2 SCOALA GIMNAZIALA NR.79 ORELE: 09:00-11:00 CURS FRANCEZA Grupa Nr. 1 SALA 2 NR.79 ORELE: 09:00-11:00 DATE DESFASURARE (SAMBATA): 21.01, 28.01, 04.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04 Nr. crt. Nume si prenume Unitate invatamant Clasa

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 21.04.2011 13:05:54 S

Lebih terperinci

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT SITUA IA PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DEPARTAMENTUL LEGISLATIV SITUA IA proiectelor de lege i a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere i avizare, la data de 17.03.2011 14:25:20 S

Lebih terperinci

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB

Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB Sistemul vizual uman (I) Toate culorile detectate de ochiul uman sunt o combinaţie a culorilor primare: RGB sistemul aditiv formează culorile prin combinarea luminii roşii, verde şi albastră ex: receptoare

Lebih terperinci

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1

REPUBLIK INDONESIA. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Pasal1 REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN INTEGRASI EROPA REPUBLIK MOLDOVA MENGENAI KONSUL TASI POLITIK BILATERAL

Lebih terperinci

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE) 17.5.2017 L 124/3 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/830 AL COMISIEI din 15 mai 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care

Lebih terperinci

Tornado 2018 A Competition Area 1 Juniori Mici F-40 4 competitors

Tornado 2018 A Competition Area 1 Juniori Mici F-40 4 competitors Competition Area 1 Juniori Mici F-40 4 competitors 083 - Gradinaru Adina CS Real Taekwondo Team Riti Ana - 051 CS ILYO 103 113 104 047 - Bartha Adrienn Xploziv Taekwondo Team Csaki Hanna - 046 Xploziv

Lebih terperinci

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks

Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks Regulamentul Campaniei Castiga un Tesla 6.2 cu ThePhoneGeeks 25.04.2017 25.06.2017 Art. 1. Organizator Organizatorul loteriei publicitare este EuroGsm Impex S.R.L., persoana juridica romana cu sediul în

Lebih terperinci

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România

Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România Coordonatori: Emil Teșliuc, Vlad Grigoraș, Manuela Sofia Stănculescu Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized

Lebih terperinci

Roo m_p ositi on MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, PLOIESTI PLOIESTI

Roo m_p ositi on MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, PLOIESTI PLOIESTI Student_Name Grade _ID Room _Name Roo m_p ositi on School_Name School_City MARINESCU DAVID GABRIEL 2 Sala 1 15 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA CARAGIALE, BEGA SEBASTIAN 2 Sala 4 20 COLEGIUL NATIONAL ION LUCA

Lebih terperinci

ALAIUD MEGIESAN SERGIU 3 93,75 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "O. HULEA"

ALAIUD MEGIESAN SERGIU 3 93,75 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 O. HULEA udecalita nume clasapunctaj scoala centru ALAIUD MOLDOVEANU DAN 3 113,75 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "O. HULEA" ALAIUD BOER ARMAND 3 100,00 SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "O. HULEA" ALAIUD MEGIESAN

Lebih terperinci

ROMANIAN INTERNATIONAL DARTS OPEN - MENS SINGLES 9/29/2012

ROMANIAN INTERNATIONAL DARTS OPEN - MENS SINGLES 9/29/2012 ()MARTIN PHILIPSWAL :00 :00 :00 0 :00 :00 :0 :0 :0 :0 :00 IULIAN PETACROM HEJAS LASZLOROM ALEXANDRU PUIUROM DRAGOS ZAMFIRROM CATALIN ANTOHIROM KERTESZ BARNAROM RUCHOT FLORIANFRA ()CRISTIAN CORBUROM IULIAN

Lebih terperinci

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/

PROCES-VERBAL PARLAMENTUL EUROPEAN B I R O U L. Strasbourg. al reuniunii din. Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 PV BUR PE-7/BUR/PV/ PARLAMENTUL EUROPEAN PE-7/BUR/PV/2013-08 B I R O U L PROCES-VERBAL al reuniunii din 01-07-2013 Clădirea Louise Weiss, sala R1.1 - - - Strasbourg PE 512.387/BUR/Rev BIROUL PROCES-VERBAL al reuniunii de

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI JAKARTA JOGJAKARTA PRAMBANAN BOROBUDUR JOMBANG TOSARI MUNTELE BROMO SURABAYA UBUD BALI O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume care imbina

Lebih terperinci

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA

Amagram. Nov/Dec 07. Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY ROMÂNIA Amagram REVISTA IPA ȘI A CPP AMWAY Nov/Dec 07 Noi Diamanţi Executivi Ileana și Georgel OLARU ROMÂNIA NOUA COLECŢIE E. FUNKHOUSER NEW YORK CONSTELLATIONS DISPONIBILĂ ACUM Cuprins știri 3 Mesajul Corporaţiei

Lebih terperinci

2. Bogdan, Andreea-Maria - Female - Year: 05 - Comp#: Ind/Rel: 2 / 0 #13 Women 1500 Meter Run 5:10.00 #62 Women 800 Meter Run 2:30.

2. Bogdan, Andreea-Maria - Female - Year: 05 - Comp#: Ind/Rel: 2 / 0 #13 Women 1500 Meter Run 5:10.00 #62 Women 800 Meter Run 2:30. Licensed To: Lia Manoliu Indoor Athletic Hall - Site License Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1 AB04 - CSS Blaj 1. Blaga, Mihaela Maria - Female - Year: 04 - Comp#: 174 - Ind/Rel: 2 / 0 #13 Women 1500 Meter

Lebih terperinci

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA

NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA NOTA KESEPAHAMAN DALAM KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN RUMANIA Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian

Lebih terperinci

F A C U L T A T E A M E A

F A C U L T A T E A M E A F A C U L T A T E A M E A IORDACHE MIRCEA CUVÂNT ÎNAINTE Petele de lumină şi culoare aşezate pe mintea şi sufletul meu, în anii aceia frumoşi ai studenţiei, îmi stimulează cuantele bioenergetice, ca acum

Lebih terperinci

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR...

A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... A N E X Ă LA H.C. L. S.6 NR... REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 6 CAPITOLUL I. ART. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială

Lebih terperinci

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PLAN DE ADMINISTRARE 2015-2019 Beneficiari: S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. BAIA MARE Autoritatea Tutelară: MUNICIPIUL BAIA MARE Elaborat:

Lebih terperinci

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI

Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Cultura, temple, palate si natura paradisiaca INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Borobudur Prambanan Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Denpasar Ubud Kuta O calatorie exotica in Indonezia, intr-o lume

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de ședință 2009 A6-0134/2008 8.4.2008 RAPORT privind comerțul de materii prime și produse de bază (2008/2051(INI)) Comisia pentru comerț internațional Raportor: Jens Holm

Lebih terperinci

rao international publishing company

rao international publishing company rao international publishing company JAMES PATTERSON Hide and Seek 1996 by James Patterson Traducere din limba engleză IONELA CHIRILĂ septembrie 2009 3 4 Pentru Carole Anne, Isabel Anne şi Mary Ellen stăpânele

Lebih terperinci

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor

Localitati componente Numarul localităţilor urbane din care: MUNICIPIU. Numarul comunelor 2. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 2.. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE Reţeaua de localităţi a judeţului Arad (PLANSA 2) este formată din: municipiu : Arad, reşedinţa de judeţ; 9 oraşe (ChişineuCriş, Curtici,

Lebih terperinci

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0,

ω(x) = αx + β, x R, γx+ δ 0, GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXV(CIV) Nr. / 007 Asupra aproxim rii func iilor trigonometrice de Eugen P lt nea ) Abstract The aim of this paper is to give some rational approximation

Lebih terperinci

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05

SC NUTRIENTUL SA UNITATILE : April :37:05 17 April 2014 14:37:05 pag. 1 101 CAPITAL 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50-1012 - CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 754772.50 0.00 0.00 0.00 754772.50 0.00 754772.50 105 REZERVE DIN REEVALUARE

Lebih terperinci

ADUNAREA GENERAL ANUAL

ADUNAREA GENERAL ANUAL Text i foto: cdor. av. (rtr.) Oelea Pavel ADUNAREA GENERAL ANUAL Aa cum e i firesc, dar i statutar în acelai timp, dup o perioad calendaristic de un an, se aduc la cunotina membrilor Filialei împlinirile

Lebih terperinci

PARLAMENTUL EUROPEAN

PARLAMENTUL EUROPEAN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 Document de şedinńă 2009 FINAL A6-0172/2007 10.5.2007 ***I RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 89/665/CEE

Lebih terperinci

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web mail

Primaria Municipiului Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 corp.m Tel Fax Pag.web   mail ANEXA NR.1 Cantitate (buc.) Pret unitar (lei) Lot 1 Staţii de lucru (calculatoare) COD CPV 30213000-5 32 Placa baza FSB 1333 / Lan 100/1000, Video, Sound on bord Intel Core 2 Duo Frecventa processor 2.66GHz,

Lebih terperinci

CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL INDIVIDUAL LUPTA PE PLAJA - FINALA LIMANU 2 MAI JUNIOR III - MASCULIN

CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL INDIVIDUAL LUPTA PE PLAJA - FINALA LIMANU 2 MAI JUNIOR III - MASCULIN CLASAMENT CAMPIONAT NATIONAL INDIVIDUAL LUPTA PE PLAJA - FINALA JUNIOR III - MASCULIN 1 PARVU ONUR CS FARUL CONSTANTA 2 MANU CRISTIAN CS FARUL CONSTANTA 3 MARINESCU MIHAI LPS SLATINA 4 JIGOLIA PAUL CSS

Lebih terperinci

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali

INDONEZIA. Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali INDONEZIA Spiritualitatea Insulei Java, misterul Insulei Bali Jakarta Bandung Yogyakarta Prambanan Borobudur Bali Plecare: 01.11.2018 (17 zile / 15 nopti) Indonezia este o tara imensa, atat ca populatie

Lebih terperinci

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

F Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat. M Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat

F Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat. M Sulita Nume Prenume An Club/Dubla leg. Rezultat ASOCIATIA JUDETEANA DE ATLETISM CLUJ NAPOCA REZULTATE TEHNICE Inregistrate in cadrul Campinonatului national de Aruncari lungi Jun. III-et. judeteana CLUJ NAPOCA 1 martie 2009 F Sulita 1 Corha Alexandra

Lebih terperinci

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat.

LA CE PUTEM RENUNÞA LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR GRAMATICÃ INTENÞII COMUNICATIVE TEXT-SINTEZÃ. benevol forþat. LECÞIA 29 LA CE PUTEM RENUNÞA 213 LA CE PUTEM RENUNÞA I. VOCABULAR a depinde a intenþiona a mustra a nega a se neliniºti a obliga a provoca a renunþa a speria a suferi a suporta a uita acþiune concluzie

Lebih terperinci

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA PERIOADA

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA PERIOADA 1 Alloub Ali 03-iul-09 2009 ARCE 2 Ambrozie Alina 07-dec-07 2009 ARCE 3 Andrei Daniel 11-sep-08 2009 ARCE 4 Andronic Dan Constantin 17-dec-07 2009 ARCE 5 Anghel Rodica 12-dec-07 2009 ARCE 6 Anton Emil

Lebih terperinci

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN

PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN PERSEIUJUAN JANGKA PANJANG ANI'ARA PEMERINTAH REPUBLIK INIX.lIBSIA DAN PEMERINI'AH REPUBLIK SOSIALIS Ra1ANIA MEl%ENAI KERJASAMA EKQNCM[, TEKNIK DAN IIMU PENGEI'AHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali

INDONEZIA BALI. Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali Cultură, temple, palate şi natură paradisiacă INDONEZIA BALI Jakarta Jogjakarta Prambanan Borobudur Jombang Tosari Muntele Bromo Surabaya Ubud Bali O călătorie exotică în Indonezia, într-o lume care îmbină

Lebih terperinci

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1.

(n 1)(a n 1 + a n a n n)+na 1 a 2...a n (a 1 + a a n )(a n 1. n(a n a n a n 1. n ). 1 + a n+1. GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVICV) Nr. / 008 O nou demonstra ie a inegalit ii lui Surányi de Marian Tetiva Abstract In this note we present a new proof of Surányi's inequality.

Lebih terperinci

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2005 ROMÂNIA AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Bucuresti, Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2, cod postal 023951; tel: 3157875, fax: 3124967; e-mail: office@ansv.ro RAPORT

Lebih terperinci

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien

Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien Indonezia & Taiwan Jakarta Yogyakarta Bali Komodo Taipei Sun Moon Lake Kaohsiung - Hualien hoteluri / inclusiv Insula Komodo si Insula Rinca; 6 mese de pranz si 9 cine pe durata circuitului; BONUS: asigurare

Lebih terperinci

CATEGORIA VITEZA ANUL COMPETITIONAL 2013

CATEGORIA VITEZA ANUL COMPETITIONAL 2013 CATEGORIA VITEZA ANUL COMPETITIONAL 2013 LOC Asociatie Punctaj 1 Brasov 38.26 2 Prahova 51.39 3 Constanta 55.03 4 Dambovita 58.33 5 Ialomita 58.46 6 Mures 71.17 7 Olt 79.34 8 Hunedoara 83.99 9 Giurgiu

Lebih terperinci

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Lebih terperinci

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA PAGINA 1 SECTIUNEA 2L: CONSTRUCTII+HIDROTEHNICA: LD,LE OPTIUNEA : Inginerie Civila si Instalatii

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PAGINA 1 SECTIUNEA 2L: CONSTRUCTII+HIDROTEHNICA: LD,LE OPTIUNEA : Inginerie Civila si Instalatii UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA PAGINA 1 LISTA CANDIDATILOR ADMISI SESIUNEA IULIE 2011 1 P507 STINGA ANDREI IOAN IOAN LD 9.875 9.625 9.050 9.610 2 P559 RANOIU ANDREIA GABRIELA RADU LD 9.875 10.000

Lebih terperinci

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list

Cupa Primaverii Editia Jubiliara - Romsilva - 25 de ani Timisoara Master list Master list Nr. Sportiv Nr. FER Viza med Cal Nr. FER Club 1 Moaca Marius Afrodita Agronomia Timisoara 2 Lupu Andreea Mary Agronomia Timisoara 3 Wenczel Sebastian Skyline Agronomia Timisoara 4 Rizac Laura

Lebih terperinci

CAMPIONATUL NATIONAL - JUNIORI 3, Etapa Finala Stadionul Iolanda Balas Soter, Bucuresti,

CAMPIONATUL NATIONAL - JUNIORI 3, Etapa Finala Stadionul Iolanda Balas Soter, Bucuresti, CAMPIONATUL NATIONAL - JUNIORI 3, Etapa Finala Stadionul Iolanda Balas Soter, Bucuresti, 21-22.07.2018 Sambata M 5000 m Mars 1 Melenciuc, Darius Constantin 04 CSM Suceava 27:26.68 2 Ciobanasu, Marian 04

Lebih terperinci

Membri confirmati de ARCE in perioada 2013

Membri confirmati de ARCE in perioada 2013 1 Oana Madalina Acsinte (Tabarcea) 17-Dec-09 ARCE 2013 2 Ovidiu Albita 18-Jan-13 ARCE 2013 3 Lucian Alecu 15-Feb-11 ARCE 2013 4 Costin-Vlad Anastasiu 15-Jul-13 ARCE 2013 5 Gabriel Nicolae Andrei 17-Jan-12

Lebih terperinci

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL

I.1.CADRUL INSTITUTIONAL I.2.CADRUL LEGAL I.1.CADRUL INSTITUTIONAL Prezentul Plan de Management a fost elaborat in baza Ordonantei de Urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativa a intreprinderilor publice(publicata in Monitorul Oficial,

Lebih terperinci

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA ASOCIATII PROFESIONALE 1 Abduraim Tamer 11-dec-07 ARCE 2 Al Hajjar Nadin 13-dec-07 ARCE 3 Alloub Ali 03-iul-09

NR. CRT. NUME PRENUME MEMBRU DIN DATA ASOCIATII PROFESIONALE 1 Abduraim Tamer 11-dec-07 ARCE 2 Al Hajjar Nadin 13-dec-07 ARCE 3 Alloub Ali 03-iul-09 1 Abduraim Tamer 11-dec-07 ARCE 2 Al Hajjar Nadin 13-dec-07 ARCE 3 Alloub Ali 03-iul-09 ARCE 4 Anastasescu Marius Robert 06-dec-07 ARCE 5 Andrei Daniel 11-sep-08 ARCE 6 Andreica Anamaria 11-sep-08 ARCE

Lebih terperinci

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE

PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR CU AJUTORUL PROGRAMULUI EAGLE MODALITATE EFICIENTĂ, MODERNĂ ŞI PRACTICĂ DE REALIZARE A CABLAJULUI PROF. MAFTEAN LIVIU PALATUL COPIILOR SUCEAVA În societatea actuală are

Lebih terperinci

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, selanjutnya disebut Para Pihak, PROTOKOLPERUBAHAN PERSETUJUAN JANGKA PANJANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS ROMANIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN, DITANDATANGANI Dl JAKARTA,

Lebih terperinci

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada

Consiliul Judeţean Călăraşi. Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada Consiliul Judeţean Călăraşi Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 2014 Structura: Introducere Capitolul I Cadrul de referinţă. Analiza socio-economică şi de mediu 1. Starea

Lebih terperinci

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie

Exotica si cutremuratoarea Indonezie. Florentin Smarandache. Exotica şi cutremurătoarea Indonezie Exotica si cutremuratoarea Indonezie Florentin Smarandache Exotica şi cutremurătoarea Indonezie 1 Florentin SMARANDACHE Florentin SMARANDACHE EXOTICA SI CUTREMURATOAREA INDONEZIE Editura OFFSETCOLOR RmValcea

Lebih terperinci

RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE

RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE RAPOARTE DE SINTEZĂ UNITATEA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE 1 DCI Adalimumabum INDICATIA Adalimumabum în asociere cu metotrexat este indicat în tratamentul poliartritei reumatoide juvenile idiopatice,

Lebih terperinci

Campionatul National De Juniori 2 Etapa Finala 08-Mar-19 to 09-Mar-19 Team Entries - All Events ACS Atletic Spirit (B028)

Campionatul National De Juniori 2 Etapa Finala 08-Mar-19 to 09-Mar-19 Team Entries - All Events ACS Atletic Spirit (B028) Licensed To: Federatia Romana de Atletism - Site License Hy-Tek's MEET MANAGER 5:28 PM 04-Mar-19 Page 1 ACS Atletic Spirit (B028) 1. Bunu, Nichita Adrian - Male - Year: 03 - Comp#: 20301 - DOB: 15-Sep-03

Lebih terperinci

Rank BIB Name Country Club Category Result Start Finish (Lap time) Penalty Penalty for A-Professionals 1 15 Cyprian David CZE Cehia A-Professionals

Rank BIB Name Country Club Category Result Start Finish (Lap time) Penalty Penalty for A-Professionals 1 15 Cyprian David CZE Cehia A-Professionals A-Professionals 1 15 Cyprian David CZE Cehia A-Professionals 02:53:52 09:10:06 12:03:59 (02:53:52) 2 17 Jozsa Norbert-Levente RO Master Bike Cluj A-Professionals 03:07:33 09:09:50 12:17:24 (03:07:33) 3

Lebih terperinci

produs d inchiria eveniment

produs d inchiria eveniment Catalo pr entar produs d inchiria eveniment Tel.: 0728 031 031 www.mikadesign.ro/inchiriere-decoratiuni-evenimente Decoratiun Vintag, Shabb Chi, Glamour STYLING & INCHIRIERE -a dor cev ma specia, it dorest

Lebih terperinci

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013

REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/ /08/2013 TEST SRL REGISTRU JURNAL IN PERIOADA 01/08/2013-31/08/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 14721689.30 14721689.30 31/08/2013

Lebih terperinci

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie

Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă. Construcţii Auto Industrie Termostat de cameră Nea Rehau Design atractiv combinat cu operare confortabilă 954616 RO www.rehau.ro Valabil din iulie 2013 REHAU îşi rezervă dreptul la modificări tehnice Construcţii Auto Industrie Această

Lebih terperinci

VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL -

VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL - VIOLETA NEGREA MIHAELA MOCANU ELENA VASILIU IRINA MELINTE LIMBA ENGLEZÃ - MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL - 1 CUPRI S INTRODUCTION... 6 MODULE 1 ACADEMIC LIFE... 10 UNIT 1. MODERN TRENDS IN HIGHER EDUCATION...

Lebih terperinci

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE

BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE BOILERE VITRIFIATE CU ACUMULARE - RAPIDE PAV - PAC - BVE - BOLV MONTAJ UTILIZARE INTRETINERE Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera indicatii

Lebih terperinci

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu SUPORT CURS Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 2 APLICAREA NPM si PSI 1.NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR Prin legile tării noastre, fiecare om care munceşte este

Lebih terperinci

GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI. Instrucţiuni de instalare şi utilizare

GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI. Instrucţiuni de instalare şi utilizare GRUNDFOS INSTRUCŢIUNI SP Instrucţiuni de instalare şi utilizare Declaraţie de conformitate Declaraţie de conformitate Declaraţie de conformitate CE Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele

Lebih terperinci

PUNCTAJ CAZARE ANUL I

PUNCTAJ CAZARE ANUL I PUNCTAJ CAZARE ANUL I Nr.crt. Nume si Prenume Domeniu An Taxa Media Sesiunea 1 FASAN M. ALEXANDRU MIHAIL IM 1 N 9.52 IUL 2 LAZAROAIA M FLORINELA DANIELA IM 1 N 9.32 IUL 3 UNGUREANU S MARIUS STEFAN EN 1

Lebih terperinci

1+ 1 1! xt + 1 2! (xt)2 +...=e tx. g(t) =g 1 t + g 2 t , g 1 0. G x (t) :=e xg(t). G x (t) =p 0 (x)+ p 1(x) 1! t + p 2(x) p k (x) k!

1+ 1 1! xt + 1 2! (xt)2 +...=e tx. g(t) =g 1 t + g 2 t , g 1 0. G x (t) :=e xg(t). G x (t) =p 0 (x)+ p 1(x) 1! t + p 2(x) p k (x) k! GAZETA MATEMATIC SERIA A REVIST DE CULTUR MATEMATIC ANUL XXVCIV) Nr. 3 / 2007 Metoda fuc iilor geeratoare II) de Liviu I. Nicolaescu urmare di um rul 2/2007 ) Abstract We survey, from a moder poit of view,

Lebih terperinci

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii

Lebih terperinci

VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA

VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA VALOAREA JUSTA CREDIBILITATE SI RELEVANTA Ion ANGHEL,Ph.D., FRICS, MAA IVSC Professional Board Member CE DISCUTAM Cine are nevoie de standarde? Revolutia (renasterea!) valorii juste Ce zic acum beneficiarii

Lebih terperinci

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE

1, 1 PENANGKAPAN IKAN DENGAN PURSE SEINE P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A N I K A N D E N G A N P U R S E S E I N E P O L A P E M B I A Y A A N U S A H A K E C I L ( P P U K ) P E N A N G K A P A

Lebih terperinci