Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah"

Transkripsi

1 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah Disampaikan oleh:.. Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat IAB Genting Highlands

2 OBJEKTIF KURSUS Menerapkan kefahaman berkaitan konsep, sistem dan tatacara penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah bagi tiap-tiap Kumpulan Wang. Meningkatkan kompetensi merancang, mengawal, menilai, dan membuat laporan kedudukan kewangan dalam penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah mengikut sistem ditetapkan. Meningkatkan akauntabiliti pengurusan sekolah terhadap penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

3 BIDANG-BIDANG UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH PENGURUSAN BELANJAWAN PENGURUSAN PERAKAUNAN PENGURUSAN HASIL PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN BAYARAN PENGURUSAN ASET PENGURUSAN PEROLEHAN KAWALAN PENGURUSAN

4 KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2.0 Undang-undang yang berkuatkuasa 3.0 Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah 3.1 Kandungan 3.2 Persiapan awal 3.3 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 3.5 Kunci Kira-kira 3.6 Nota kepada akaun 3.7 Sistem Kawalan 4.0 Rumusan

5 1.0 PENGENALAN Penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember bagi kumpulan wang yang disenggarakan oleh sekolah. Rujuk Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Ms

6 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972) Akta Pendidikan 1996 [Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002] Arahan Perbendaharaan Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Bahagian Kewangan Pekeliling dan Surat Pekeliling JPN Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah [TPKDPKWS ]

7 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA sambungan Penghantaran Penyata Kewangan PENYATA PERLU DIHANTAR TIDAK LEWAT DARI 31 MAC TAHUN YANG BERIKUTNYA. Peraturan 6, Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

8 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA sambungan Penghantaran Penyata Kewangan Pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan tahunan sekolah pada atau sebelum 28/29 Februari tahun berikutnya kepada Pejabat Audit Sekolah supaya pihak sekolah mempunyai tempoh satu bulan iaitu sehingga 31 Mac untuk membuat pembetulan, di mana-mana yang perlu pada penyata tersebut. Surat Pekeliling Kewangan 4/88

9 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA sambungan Penghantaran Penyata Kewangan Penyata perlu dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri yang kemudiannya hendaklah mengemukakan kepada Pejabat Audit Sekolah Mengikut Peraturan 6, Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

10 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA sambungan Penghantaran Penyata Kewangan Pengurus Sekolah dikehendaki mengemukakan salinan asal Penyata Kewangan Tahunan Sekolah yang telah disahkan bersama dengan disket backup PATSKOM melalui Ketua PTJ masing-masing kepada Pejabat Audit Sekolah Negeri. SM.Teknik, SBP/SKecemerlangan dan SR/SM Pendidikan Khas, Penyata Kewangan bolehlah dikemukakan terus Kepada Pejabat Audit Sekolah Negeri dan sesalinan Kepada Ketua PTJ masing-masing. Pihak sekolah simpan satu salinan TPKDPKWS 11.9

11 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA sambungan Penghantaran Penyata Kewangan Sekolah hendaklah menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah melalui aplikasi PATSKOM Surat siaran Bahagian Kewangan KPM Bil KP 1602/900/D/Jld.VI (71) bertarikh 26 Januari 2000

12 2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA sambungan Peringatan (Penalti) Seseorang yang melanggar Peraturan-Peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. Peraturan 13, Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

13 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH 3.1 Kandungan Kunci Kira-Kira Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Nota Akaun dan Penyata lain berkaitan

14 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.2 Persiapan Awal Penyata Kewangan Sekolah tahun lepas yang telah diaudit /belum diaudit untuk mendapatkan baki dibawa ke hadapan. Buku Tunai setiap kumpulan wang yang telah dikemaskini. Rekod-rekod ABT dan ABB tahun semasa. Format kertas kerja penghitungan. Format penyata kewangan tahunan sekolah.

15 PENYATA PERTAMA

16 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.3 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran DEFINISI Penyata yang menunjukkan jumlah terimaan sebenarnya telah diterima dan juga jumlah bayaran sebenarnya telah dibayar dalam tempoh tahun kewangan berkenaan serta kedudukan baki wang yang ada dalam bank pada akhir tahun.

17 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.3 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran TATACARA PENYEDIAAN PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Butir-butir penerimaan dan pembayaran diambil terus dari buku tunai yang telah dikemaskini bagi tempoh penyata itu dibuat.

18 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.3 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran DEFINISI PENERIMAAN Amaun sebenar yang diterima sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai.

19 PENERIMAAN BAKI 1/1/ BAKI SEBENAR 1/1 JANUARI MEI OGOS 3.3 CONTOH KERTAS KERJA PENERIMAAN DAN PENDAPATAN DISEMBER JUMLAH PENERIMAAN SEMASA JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PENERIMAAN PERUNTUKAN YURAN KHAS K.UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH BULAN RM RM RM RM RM RM 1. ABT Tahun Lalu (diterima tahun semasa) [-] 2. ABT Tahun Kewangan [+] 3. Penerimaan Wang Pertaruhan (Cth: Per. Kantin) [-] 4. Terimaan Terdahulu (tahun hadapan) [-] 5. Terimaan Terdahulu (tahun kewangan) [+] 7. Amaun-Amaun Kontra [-] 8. Pembatalan Cek [-] 12. Hapuskira (Pelarasan) ABB [+] JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH PERBELANJAAN KELEBIHAN /(KEKURANGAN)

20 3.3 PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN BAKI WANG DI BANK PADA 1 JANUARI YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI TAHUN TAHUN , , , , , , , , , , JUMLAH PEMBAYARAN BAKI WANG DI BANK PADA 31 DISEMBER 3, ,400.00

21 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.3 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran DEFINISI PEMBAYARAN Jumlah sebenar yang dibayar sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai.

22 PEMBAYARAN JANUARI MEI 3.3 CONTOH KERTAS KERJA PEMBAYARAN DAN PERBELANJAAN OGOS DISEMBER JUMLAH PEMBAYARAN BAKI 31/12/ JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PEMBAYARAN PERUNTUKAN YURAN KHAS K.UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH BULAN RM RM RM RM RM RM 1. ABB Tahun Lalu (dibayar tahun semasa) [-] 2. ABB Tahun Kewangan [+] 3. Membayar Balik Wang Pertaruhan [-] 4. Pembayaran Cagaran ( spt. Cagaran telefon) [-] 5. Amaun-amaun Kontra [-] 11. Pembatalan Cek [-] JUMLAH PERBELANJAAN

23 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.3 PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN BAKI WANG DI BANK PADA 1 JANUARI YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI TAHUN , , , , , , , TAHUN 1, , , , , JUMLAH PEMBAYARAN BAKI WANG DI BANK PADA 31 DISEMBER 4, , , ,400.00

24 PENYATA KEDUA

25 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan DEFINISI Penyata yang menunjukkan jumlah penerimaan yang sepatutnya diterima dan jumlah pembayaran yang sepatutnya dibayar pada tahun berkenaan serta menunjukkan Kelebihan (Kekurangan) pendapatan atas perbelanjaan bagi tahun berkenaan.

26 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan DEFINISI PENDAPATAN Amaun sepatutnya diterima sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum diterima.

27 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan PERBEZAAN ANTARA PENERIMAAN DENGAN PENDAPATAN PENERIMAAN Amaun sebenar yang diterima sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai. PENDAPATAN Amaun sepatutnya diterima sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum diterima.

28 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan TERIMAAN TERIMAAN SEBAGAI PENDAPATAN TERIMAAN BUKAN PENDAPATAN (-) TIDAK TERIMA TETAPI PENDAPATAN (+) ABT TAHUN LALU DITERIMA DALAM TAHUN SEMASA ABT TAHUN KEWANGAN WANG PERTARUHAN (slide 62) AMAUN-AMAUN KONTRA (slide 59 & 60) TERIMAAN TERDAHULU CEK-CEK BATAL HAPUS KIRA ABB SELAIN DARI DI ATAS (YURAN, SEWAAN, DLL)

29 Contoh Perbezaan Penerimaan Dan Pendapatan Kantin 2007 JANUARI MEI OGOS DISEMBER PENERIMAAN 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan (ABT ) KANTIN , , , ABT TAHUN LALU PENDAPATAN (250.00) 3,350.00

30 PENERIMAAN BAKI 1/1/ BAKI SEBENAR 1/1 JANUARI MEI 3.4 CONTOH KERTAS KERJA PENERIMAAN DAN PENDAPATAN OGOS DISEMBER JUMLAH PENERIMAAN SEMASA JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PENERIMAAN PERUNTUKAN YURAN KHAS K.UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH BULAN RM RM RM RM RM RM 1. ABT Tahun Lalu (diterima tahun semasa) [-] 2. ABT Tahun Kewangan [+] 3. Penerimaan Wang Pertaruhan (Cth: Per. Kantin) [-] 4. Terimaan Terdahulu (tahun hadapan) [-] 5. Terimaan Terdahulu (tahun kewangan) [+] 7. Amaun-Amaun Kontra [-] 8. Pembatalan Cek [-] 12. Hapuskira (Pelarasan) ABB [+] JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH PERBELANJAAN KELEBIHAN /(KEKURANGAN) (250.00) (250.00) (600.00) (600.00) ( ) (180.00) ( ) (200.00) (200.00) (400.00) (200.00) (200.00)

31 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN PENDAPATAN NOTA TAHUN TAHUN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI 2, , , , JUMLAH PENDAPATAN 7, , PERBELANJAAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN/(KURANGAN) PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN , , , ,350.00

32 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan DEFINISI PERBELANJAAN Amaun sepatutnya dibayar dalam sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum dibayar.

33 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan PERBEZAAN ANTARA PEMBAYARAN DENGAN PERBELANJAAN PEMBAYARAN Jumlah sebenar yang dibayar sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai. PERBELANJAAN Amaun sepatutnya dibayar di dalam sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum dibayar

34 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan BAYARAN BAYARAN SEBAGAI PERBELANJAAN BAYARAN BUKAN PERBELANJAAN (-) TIDAK BAYAR TETAPI PERBELANJAAN (+) ABB TAHUN LALU DIBAYAR DALAM TAHUN SEMASA ABB TAHUN KEWANGAN CAGARAN/BAYAR BALIK (slide 51) AMAUN-AMAUN KONTRA (slide 59 & 60) BAYARAN TERDAHULU PENDAHULUAN PWR CEK-CEK BATAL PWR YG BELUM DIREKUP BAYARAN SELAIN DARI DI ATAS

35 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan CONTOH PERBEZAAN PEMBAYARAN DAN PERBELANJAAN KANTIN 2007 JANUARI MEI OGOS DISEMBER PEMBAYARAN (Bayaran Cagaran ) KANTIN , ABB TAHUN KEWANGAN - MEMBAYAR CAGARAN PERBELANJAAN (150.00) 1,125.00

36 3.4 CONTOH KERTAS KERJA PEMBAYARAN DAN PERBELANJAAN PEMBAYARAN PERUNTUKAN YURAN KHAS K.UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH BULAN RM RM RM RM RM RM JANUARI MEI OGOS DISEMBER JUMLAH PEMBAYARAN BAKI 31/12/ JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PEMBAYARAN 1. ABB Tahun Lalu (dibayar tahun semasa) [-] 2. ABB Tahun Kewangan [+] 3. Membayar Balik Wang Pertaruhan [-] 4. Pembayaran Cagaran ( spt. Cagaran telefon) [-] 5. Amaun-amaun Kontra [-] 11. Pembatalan Cek [-] (300.00) (300.00) (500.00) (500.00) (150.00) (150.00) (200.00) (200.00) (400.00) (200.00) (200.00) JUMLAH PERBELANJAAN

37 3.4 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan PENDAPATAN NOTA TAHUN TAHUN YURANKHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 2, , , , , , , , , , , , ,350.00

38 PENYATA KETIGA

39 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH 3.5 Kunci Kira-kira DEFINISI Penyata kedudukan kewangan sesebuah sekolah pada satu tempoh kewangan. Penyata menunjukkan jumlah Aset, Liabiliti dan Baki KWT pada 31 Disember tahun yang dilapor.

40 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira Tiga Bahagian: Aset Liabiliti Kumpulan Wang Terkumpul (KWT)

41 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira FORMAT ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: Kunci Kira-kira Seperti Pada 31 Disember 2006 LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih NOTA Tahun Tahun Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Kelebihan/Kekurangan Baki Pada 31/12

42 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira ASET Segala hak atau kepunyaan sekolah. Contoh: Wang dalam bank Wang dalam tangan Akaun Belum Terima Bayaran Terdahulu Simpanan Tetap Cagaran Stem

43 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira ASET SEMASA Aset Semasa / Liabiliti Semasa 1/1/2007 BAKI TAMBAHAN KURANGAN 31/12/2007 Baki wang di bank Akaun Belum Terima Wang Dlm Tangan (PWR) (250.00) Bayaran Terdahulu Cagaran JUMLAH ASET SEMASA (250.00) TANGGUNGAN Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu (450.00) (500.00) (700.00) JUMLAH TANGGUNGAN ( ) JUMLAH BERSIH ( )

44 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira ASET Baki Wang Di dalam Bank Baki di Buku Tunai pada 31 Disember (Penerimaan tolak Pembayaran)

45 ASET: Baki Wang Di Dalam Bank PENERIMAAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI Penyata Penerimaan dan Pembayaran BAKI WANG DI BANK PADA 1 JANUARI MSS JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN sambungan TAHUN , , , , , , , TAHUN 1, , , , , JUMLAH PEMBAYARAN BAKI WANG DI BANK PADA 31 DISEMBER 4, , , ,400.00

46 ASET: Baki Wang Di Dalam Bank 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember NOTA Tahun Tahun , , sambungan , , , , , ,350.00

47 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira ASET AKAUN BELUM TERIMA (ABT) Wang yang belum diterima daripada pihak lain selepas tahun kewangan ditutup pada 31 Disember tahun berkenaan. (Perbezaan antara jumlah yang sepatut diterima dengan jumlah yang sebenar diterima)

48 ASET: Akaun Belum Terima Pergerakan Akaun Belum Terima PERKARA BAKI PERGERAKAN BAKI PERUNTUKAN 1/1/2007 KURANG TAMBAH 31/12/ KANTIN 2.YURAN KHAS 3.K. UJIAN 3.5 Kunci Kira-kira Ahmad Cat YURAN YURAN (250.00)..sambungan (250.00) Rujuk nota akaun ABT dan buku tunai bhgn terimaan bulan Jan 2 & 3. Rujuk soalan Maklumat Tambahan No.1

49 ASET: Akaun Belum Terima 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih NOTA Tahun Tahun , sambungan 4, , , , Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan Baki Pada 31 Disember 1, , ,350.00

50 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira ASET Wang Dalam Tangan Wang yang telah dikutip dan belum diambil kira ke dalam akaun bank pada 31 Disember. (Dalam konteks akaun sekolah merupakan baki wang PWR dan setem)

51 ASET: Wang Dalam Tangan sambungan PANJAR WANG RUNCIT SURAT AKUAN PANJAR WANG RUNCIT DALAM TANGAN SEPERTI PADA 31/12/2007 Amaun yang telah diluluskan oleh Ketua PTJ. Kelulusan Tambahan\Kelulusan Baru*Thn Semasa Peruntukan RM Amaun Urusniaga PWR diberhentikan. Peruntukan Jumlah Wang di tangan pada 31/12/

52 ASET: Wang Dalam Tangan 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember NOTA Tahun Tahun , sambungan 4, , , , , , ,350.00

53 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira ASET Cagaran Wang yang dibayar oleh pihak sekolah kepada pihak yang memberikan perkhidmatan. Wang ini boleh dituntut selepas tamat perkhidmatan (Bukan Perbelanjaan). Contoh: Cagaran telefon, air dan elektrik.

54 ASET: Cagaran..sambungan Pergerakan Cagaran WANG CAGARAN ( WANG MILIK SEKOLAH DIAMANAHKAN KEPADA INST. LAIN) BIL PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI TAHUN SEMASA BAKI 1/1 TAMBAH KURANG 31/12 1 Kantin Jabatan Bekalan Air Kantin Tenaga Nasional Bhd Kantin Syt. Telekom M sia JUMLAH WANG PERTARUHAN ( WANG INST. LAIN DIAMANAHKAN KEPADA SEKOLAH ) BIL PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI TAHUN SEMASA BAKI 1/1 TAMBAH KURANG 31/12 JUMLAH

55 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan ASET: Cagaran Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANGTERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember NOTA..sambungan Tahun Tahun , , , , , , , , ,350.00

56 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira LIABILITI Jumlah hutang yang perlu dijelaskan. Wujud kerana bekalan / perkhidmatan telah diterima tetapi bayaran belum dijelaskan. Contoh: Akaun belum Bayar, Wang Pertaruhan, dan Terimaan Terdahulu.

57 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira LIABILITI Akaun Belum Bayar (ABB) Segala hutang yang masih belum dibayar kepada pihak yang berkenaan sehingga akhir tahun kewangan pada 31 Disember tahun berkenaan.

58 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira Liabiliti: Akaun Belum Bayar PERKARA BAKI PERGERAKAN BAKI PERUNTUKAN NAMA NO. INV TARIKH 1/1 KURANG TAMBAH H.KIRA 31/12 1.K.Ujian 2.Y.Khas 3.Kantin Syt. Ujian Syt. Sukan Syt. Cermat (300.00) (150.00) MSS JPN JUMLAH (300.00) (150.00) Rujuk Nota Akaun iaitu Nota 6 Akaun Belum Bayar dan buku tunai Bhgn Bayaran bulan Jan Rujuk soalan dlm Maklumat Tambahan No.2 3. Rujuk soalan dlm Maklumat Tambahan No.4 4. Rujuk soalan dlm Maklumat Tambahan No.5

59 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET LIABILITI: Akaun Belum Bayar Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu NOTA (3) (4) (5) (6) (7) (8)..sambungan Tahun Tahun , , , , Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember (9) 1, , , , ,350.00

60 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira LIABILITI Amaun Kontra (Akaun Belum Bayar) Maksudnya :- Penerimaan/bayaran bagi pihak ketiga. Contoh : Yuran MSSM/MSSD, Insuran Takaful, Yuran Peperiksaan Bukan hak sekolah

61 LIABILITI: Akaun Belum Bayar 3.5 Kunci Kira-kira sambungan Amaun Kontra Pelajar menyerah wang kepada pihak sekolah Sekolah membuat bayaran kepada pihak berkenaan sebanyak jumlah yang diterima

62 LIABILITI: Akaun Belum Bayar 3.5 Kunci Kira-kira sambungan Akaun Belum Bayar (Amaun Kontra) BIL PERUNTUKAN BUTIRAN TERIMAAN BEZA BAYARAN (ABT) SEBENAR DITERIMA SEBENAR DIBAYAR BEZA (ABB) 1 Yuran Khas JPN MSS JPN

63 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira LIABILITI Pertaruhan Wang yang diterima oleh pihak sekolah sebagai pegangan dan dikembalikan kepada pembayar selepas perkhidmatan sempurna diterima. Contoh : Pertaruhan kantin (Bukan Pendapatan)

64 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira Liabiliti: Pertaruhan Wang Pertaruhan (Wang institusi lain diamanahkan kepada sekolah) BIL. PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI 1/1 (RM) TAHUN SEMASA TAMBAH KURANG BAKI 31/ (RM)12 1 Pelbagai Syed Ahmad Caterer (500.00) 2 Pelbagai Syarikat Umat (500.00) Rujuk Nota Akaun iaitu Nota 7 Pertaruhan dan buku tunai Bhg Bayaran bulan Mei 07 Pulangan Pertaruhan 2. Rujuk Buku Tunai Bahagian Terimaan bulan Mei 07 Pertaruhan

65 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH.sambungan LIABILITI 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) NOTA (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) Tahun , , Tahun 4, , , , , , Baki Pada 31 Disember 3,350.00

66 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira LIABILITI Terimaan Terdahulu Terimaan yang sepatutnya diterima bagi tahun berikutnya tetapi telah diterima pada tahun yang dilaporkan. Contoh: Bayaran-bayaran lain yang diterima pada tahun semasa untuk tahun berikutnya.

67 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira Liabiliti: Terimaan Terdahulu TERIMAAN TERDAHULU BIL PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI TERIMAAN TAHUN 1 Yuran Khas /1 HADAPAN SEMASA Baki 31/12 2 K.Ujian Yuran Khas K.Ujian Jumlah &2 Rujuk nota akaun iaitu Nota 8 Terimaan Terdahulu 3&4 Rujuk buku tunai Bahagian Terimaan bulan Dis 07 Terimaan Terdahulu

68 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH.sambungan LIABILITI 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) NOTA (4) (3) (5) (6) (7) (8) (9) Tahun , , , , , Tahun 4, , , , , , Baki Pada 31 Disember 3,350.00

69 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira Kumpulan Wang Terkumpul (KWT) Merupakan kelebihan atau kekurangan pendapatan atas perbelanjaan yang berlaku semenjak akaun sekolah bermula hingga ke tahun semasa. Jumlah perbezaan antara pendapatan dengan perbelanjaan terkumpul bagi tiaptiap butiran dari tarikh permulaan sekolah beroperasi sehingga 31 Disember tahun semasa.

70 PENDAPATAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN Kumpulan Wang Terkumpul NOTA TAHUN , , , , , sambungan LEBIHAN/ (KURANGAN) 1, , (320.00) JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN/(KURANGAN) PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 3, , ,570.00

71 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 Kunci Kira-kira Kumpulan Wang Terkumpul PERUNTUKAN BAKI PELARASAN KELEBIHAN BAKI 1/1/2007 (KEKURANGAN) 31/12/2007 Yuran Khas Kertas Ujian Kantin Pelbagai 1, (100.00) 1, , , (320.00) 2, , JUMLAH 3, , ,920.00

72 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007 ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember NOTA Tahun Tahun , , , , , , , , , , , , , , ,350.00

73 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH Makluman Peruntukan PCG Boleh Dibelanjakan Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolahhendaklah dibelanjakan pada tahun semasa Tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Rujukan SPK Bil.5 Tahun 2002 (5.2) berkuatkuasa 16 Feb 2002

74 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan Penyata yang telah diselesaikan: 1. Penyata Penerimaan dan Pembayaran. 2. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. 3. Kunci Kira-Kira. 4. Nota akaun dan penyata lain berkaitan

75 PENYATA KEEMPAT

76 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH 3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun Definisi Sebahagian daripada akaun yang perlu dibaca bersama Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

77 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) NOTA-NOTA KEPADA AKAUN Tujuan Nota 1. Membantu memahami kandungan Penyata Kewangan. 2. Menerangkan jumlah dalam KKK & Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. 3. Memperincikan butiran peruntukan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan yang memerlukan Akaun Subsidiari. 4. Memperincikan amaun dalam KKK.

78 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) NOTA-NOTA KEPADA AKAUN Kandungan Nota (1) Dasar Perakaunan (a) Asas Perakaunan Akaun ini disediakan mengikut konvensyen kos sejarah. (b) Pendapatan dan Perbelanjaan Pendapatan dan perbelanjaan diperakaunkan menurut konsep akru.

79 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) NOTA-NOTA KEPADA AKAUN Kandungan Nota Kos sejarah Ambil kira kos asal iaitu kos mula-mula dibeli / diterima Bukan kos semasa (dikira susut nilai)

80 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) NOTA-NOTA KEPADA AKAUN Kandungan Nota Konsep akru. Segala penerimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima (ABT) Segala bayaran yang sepatutnya dibayar tetapi masih belum dibayar (ABB) Perlu diambil kira pada akhir tahun Segala penerimaan yang tidak patut diterima tetapi telah diterima (Terimaan Terdahulu) Segala pembayaran yang tidak patut dibayar tetapi telah dibayar (Bayaran Terdahulu) Tidak perlu tunjuk dalam PPP

81 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun (1) DASAR PERAKAUNAN (a) Asas Perakaunan Akaun ini telah disediakan mengikut konvensyen kos sejarah. (b) Pendapatan dan Perbelanjaan Pendapatan dan Perbelanjaan diperakaunkan menurut konsep akru. (2) PERKARA-PERKARA LAIN -- (3) AKAUN BELUM TERIMA Pelajar Y.Khas Pelajar K.Ujian (4) WANG DI TANGAN Panjar Wang Runcit

82 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun (5) CAGARAN RM Jabatan Bekalan Air Kantin Tenaga Nasional Bhd Kantin Syt. Telekom M sia Kantin (6) AKAUN BELUM BAYAR RM JPN Syarikat Cermat Kantin MSS (7) PERTARUHAN RM Syarikat Umat Pelbagai (8) TERIMAAN TERDAHULU RM Yuran (2008) Y. Khas 1, Yuran (2008) K.Ujian ,260.00

83 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun (9) KUMPULAN WANG TERKUMPUL KW TERKUMPUL Baki Pada Kelebihan Baki Pada 01/01/2007 Pelarasan Kekurangan 31/12/2007 RM RM RM Yuran Khas 1, , , Kertas Ujian (100.00) Kantin 1, , , Pelbagai (320.00) Jumlah 3, , , (10) PENDAPATAN : PELBAGAI Derma RM

84 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun (11) PERBELANJAAN : PELBAGAI RM Derma

85 3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH..sambungan 3.6(b) Penyata Lain Penyata Penyesuaian Bank Pada KUMPULAN WANG SUWA Baki wang seperti di penyata bank pada RM8, Tolak 1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank (a) Cek-cek yang belum ditunaikan Tarikh No. Cek/Butiran Amaun (220.00) 2. Kredit di Penyata Bank tiada dalam Buku Tunai (a) Faedah Bank Baki wang seperti di buku tunai pada RM8,260.00

86 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

87 4.0 RUMUSAN Rekod asas hendaklah disediakan. Urusniaga direkodkan dengan segera Penyata akaun disediakan selepas sahaja tahun kewangan berakhir 31 Disember

88

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4. 2 1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.4 Rekupmen PWR 5.0 Penutupan Buku Tunai PWR Pada Akhir

Lebih terperinci

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN 3.1 Pendahuluan 3.1.1 Semua urusan terimaan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

NAMA SEKOLAH, DAERAH, JOHOR BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

NAMA SEKOLAH, DAERAH, JOHOR BIL KANDUNGAN MUKA SURAT NAMA SEKOLAH, DAERAH, JOHOR BIL KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Laporan Setiausaha Bahagian Audit Sekolah Mengenai Penyata Kewangan 1 2 1.1 Surat Perakuan Pengurus Sekolah A1 1.2 Penyata Akaun Sekolah (a) Kumpulan

Lebih terperinci

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan 2 B. OBJEKTIF UMUM Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan Memahami peranan dan tanggungjawab pengurus sekolah dalam pengurusan kewangan Mengetahui dan memahami perkara-perkara yang

Lebih terperinci

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP)

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) 1 KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Kadar Dan Maksud Belanja Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)

Lebih terperinci

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN 4.1 Pendahuluan 4.1.1 Semua urusan kewangan hendaklah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Perbendaharaan, Pekeliling-pekeliling atau Surat-surat Pekeliling atau

Lebih terperinci

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 JB.SPB.G.2/2015 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2015 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015 TUJUAN

Lebih terperinci

TERIMAAN DAN PUNGUTAN

TERIMAAN DAN PUNGUTAN TERIMAAN DAN PUNGUTAN OBJEKTIF Menjelaskan dasar-dasar pengurusan, sistem dan peraturan serta arahan-arahan yang berkuatkuasa. Meningkatkan kompetensi dalam merancang, mengawal dan melaksanakan terimaan

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM 2. Ishva menjalankan Kedai Runcit Ishva secara kecil-kecilan. Rekod perakaunannya tidak lengkap dan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31 Ogos 2013. Aset dan Liabiliti 1 September 2012 31 Ogos

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/4 ( 12 ) Tarikh : 14 JANUARI 2008 PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit/ Bahagian Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab.

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor).

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). 3. Butirbutir berikut adalah berhubung dengan Kelab Rekreasi

Lebih terperinci

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN 2. UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN - JABATAN - TARIKH : LAMPIRAN A1 RUJ. FAIL : UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR

Lebih terperinci

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 Semua Ketua Pusat Tanggungjawab, PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014 TUJUAN Surat pekeliling

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 Tarikh : 15 Julai 2015 28 Ramadhan 1436H Y.Bhg Dato /Prof./Tuan/Puan, السلام علیكم PEKELILING TATACARA PENGURUSAN AKAUN PANJAR WANG RUNCIT 1.0 TUJUAN 1.1 Pekeliling ini

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu Disediakan oleh : Mohd Fazdlie (Unit Akaun - Baitulmal) 1 LOGIN PENGGUNA Berikut adalah langkah-langkahnya.. LANGKAH 1 : Masuk ke laman sesawang Sistem

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI No Rujukan Fail : 100-BBI(PTA. 6/6) Tarikh Kuatkuasa : 26 April 1997 Semua Ketua Bahagian/Kajian/Pusat/Unit/Provos ITM Cawangan/Penggawa

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK Peraturan Pemarkahan PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UNIVERSITI MALAYSIA SABAH Ruj. Kami Ruj. Tuan Tarikh : Diisi oleh Pemegang Akaun/Ketua Projek : Kosongkan : kosongkan Bendahari Universiti Malaysia Sabah. Melalui: (Nama Dekan Dan Nama SPIU) (Tandatangan

Lebih terperinci

JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR

JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR A AKTIVITI BAJET 1 Kemukakan permohonan akhir viremen tahun 2012 ke Jabatan Bendahari. 15.11.2012

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan untuk memperjelaskan lagi peruntukan yang terdapat

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y?

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y? Soalan 1 BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan a) Jurnal Am di bawah disediakan oleh Perniagaan Ali. Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit 2017 Ogos 5 X 1 200 Y (Ambilan bunga untuk tujuan promosi)

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 3756/2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

BAB 15 PENYATA KEWANGAN

BAB 15 PENYATA KEWANGAN BAB 15 PENYATA KEWANGAN 15.1 Pemakaian Am dan Definisi 15.1.1 Garis panduan ini menerangkan secara am ciri-ciri atau norms bagi penyediaan Penyata Kewangan oleh Universiti dan syarikat subsidiari yang

Lebih terperinci

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan) 1. Surat Ikatan Akaun Amanah (yang kemudiannya ini disebut sebagai Surat Ikatan ) ini dibuat pada tarikh di

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN

TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH. SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN TAKLIMAT PENUTUPAN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SEKOLAH SISTEM espkws & TATACARA KEWANGAN CETAKAN DOKUMEN SETIAP KALI TRANSAKSI BULANAN HUJUNG TAHUN 1. Resit Terimaan 1. Buku Tunai* 1. Subsidiari

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI No. Rujukan Fail : 400-BBI ( PENG. WANG 6/61 ) Tarikh Kuatkuasa : 26 Disember 1992 Kepada Semua Penolong Bendahari Kanan Penolong

Lebih terperinci

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR GUDANG

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR GUDANG PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PASIR GUDANG TAKLIMAT SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (SPKWS) KANDUNGAN TAKLIMAT Pengenalan Sistem Tujuan, Skop & Objektif Sistem Justifikasi Keperluan Sistem Perbandingan

Lebih terperinci

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID TAHUN 2012 Garis Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan RM100 kepada Murid 1 GARIS

Lebih terperinci

SULIT 2 3756/1 1. Manakah antara nama-nama perniagaan di bawah ini merupakan perniagaan milikan tunggal? A. Butik Pakaian Moden B. Saba Transport Sdn Bhd C. Jiang Ming Ulung Berhad D. Klinik Ramasamy dan

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

Analisis Mata Pelajaran

Analisis Mata Pelajaran 61 SPM 2008 [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan Analisis Mata Pelajaran No Tajuk Analysis Prinsip Akaun (20052007) 2004 2005 2006 2007 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 1 Pengenalan 4 3 1 2 2 3 Aset,

Lebih terperinci

Belanjawan Menguruskan Perniagaan Koperasi Oleh: Adila Hashim MKM Cawangan Selatan

Belanjawan Menguruskan Perniagaan Koperasi Oleh: Adila Hashim MKM Cawangan Selatan Belanjawan Menguruskan Perniagaan Koperasi Oleh: Adila Hashim MKM Cawangan Selatan Pengenalan Perancangan yang baik dan teliti lazimnya akan menghasilkan natijah yang baik. Perancangan yang baik adalah

Lebih terperinci

1

1 Ulangkaji Prinsip Akaun T4 (Pengiraan) Liabiliti Hasil Aset perniagaan Perlu dijelaskan dalam 1 tahun/ 1 tempoh wang Liabiliti perniagaan dengan perakaunan Berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan pihak

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan.

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Hakcipta http://mhdazlan.wordpress.com Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei ) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Merujuk pada muka surat 2 soalan tugasan, item no 1, pelarasan

Lebih terperinci

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu.

(2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. (2) Tugas pengerusi menurut perenggan (a) dan (b) fasal (1), boleh diamanahkan kepada naib pengerusi atau mana-mana anggota Lembaga, jika perlu. Tugas setiausaha 48. (1) Setiausaha hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT

BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT BAHAGIAN VII AKAUN DAN AUDIT 58. Penyenggaraan akaun (1) Tiap-tiap koperasi hendaklah menyebabkan disenggara rekod-rekod perakaunan dan rekodrekod lain yang akan dengan secukupnya menerangkan transaksi-transaksi

Lebih terperinci

PERMOHONAN PENCERAHAN MENGENAI PEKELILING DAN PERATURAN

PERMOHONAN PENCERAHAN MENGENAI PEKELILING DAN PERATURAN PERMOHONAN PENCERAHAN MENGENAI PEKELILING DAN PERATURAN 1. PENURUNAN KUASA MENANDATANGANI RESIT PEJABAT LAMPIRAN 1 Peraturan: Jadual Arahan Kerja Pegawai Pengawal Bagi Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan

Lebih terperinci

3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER YANG STANDARD DI BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA)

PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER YANG STANDARD DI BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT AGENCIES (SAGA) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2007 PELAKSANAAN SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER YANG STANDARD DI BADAN-BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN STANDARD ACCOUNTING SYSTEM FOR GOVERNMENT

Lebih terperinci

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007 2 3756/1 1. Simpankira merupakan proses A. merekod urusniaga dalam dua akaun yang berbeza B. memindahkan catatan di dalam buku catatan pertama ke lejar C. mengelas, merekod, mentafsir,melapor dan menganalisis

Lebih terperinci

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai WP 3.3/2013 KERAJAAN MALAYSIA Tatacara Dan Peraturan Mengenai Pengurusan Pendahuluan Pelbagai PERBENDAHARAAN MALAYSIA KANDUNGAN KEMUDAHAN PENDAHULUAN DIRI DAN PENDAHULUAN PELBAGAI... 2 WP 3.3/2013 Tatacara

Lebih terperinci

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 BEN-SPKL( 09 /2007)D PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007 Semua Pengurus Bahagian Universiti Tun Hussein

Lebih terperinci

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1 Topik 9 Perancangan Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan kepentingan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan dalam pengurusan kewangan; dan

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 3756/2 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 40 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 dalam bentuk rayuan, dan dia hendaklah dengan itu berhenti menggunakan apa-apa hak atau melaksanakan apa-apa fungsi atau tugas berkenaan dengan jawatan itu dan dia tidak

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik; SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tarikh

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Peraturan Pemarkahan Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

Lebih terperinci

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL 7 TAHUN 2016 PROSEDUR TUNTUTAN HASIL

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL 7 TAHUN 2016 PROSEDUR TUNTUTAN HASIL Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia 81310 UTM Skudai Johor Darul Ta zim Ruj. Kami : UTM.J.03.03/10.12/3 Jld.2 ( 15 ) Tarikh : 11 November 2016 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL 7 TAHUN 2016

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP2: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN DIVIDEN OLEH KOPERASI (PINDAAN) 2012 BAHAGIAN A: PENGENALAN 1 / 15 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA BAHAGIAN A: PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk menjelaskan asas-asas yang digunakan bagi

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 2 776 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 68.26%, menurun 0.74% berbanding dengan

Lebih terperinci

SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2

SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2 SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN LIMA Masa : 1 jam 15 minit Markah Total : 40 markah Skema jawapan untuk soalan ujian ini boleh

Lebih terperinci

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN AKAUN 1. Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah 2. Cop tarikh

Lebih terperinci

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN 1 TATACARA TERIMAAN WANG 1.0 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL Pegawai Pengawal hendaklah memberi kuasa secara bertulis kepada Bendahari untuk memungut wang Universiti. Rekod perwakilan kuasa hendaklah disimpan

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

KURSUS HANDS ON espkws MODUL TERIMAAN

KURSUS HANDS ON espkws MODUL TERIMAAN KURSUS HANDS ON espkws MODUL TERIMAAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. Kemaskini terkini : Jun 2013 1 MODUL TERIMAAN Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. Sekolah boleh mengeluarkan resit

Lebih terperinci

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN. Kursus Persediaan Peperiksaan Perkhidmatan dan Khas Bil. 1/2010. Oleh: Khalijah Hj. Bakar Jabatan Bendahari

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN. Kursus Persediaan Peperiksaan Perkhidmatan dan Khas Bil. 1/2010. Oleh: Khalijah Hj. Bakar Jabatan Bendahari PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN Kursus Persediaan Peperiksaan Perkhidmatan dan Khas Bil. 1/2010 Oleh: Khalijah Hj. Bakar Jabatan Bendahari 1 RANGKA CERAMAH 1) Definisi Pengurusan Kewangan 2) Kenapa

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI

KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI KK/BP/WAI/10/718/685/1 KEMENTERIAN KEWANGAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN

Lebih terperinci

TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA AM TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA 1. Undang Undang Kecil ini hendaklah dibaca bersama dengan Perlembagaan. Undang undang ini membentangkan

Lebih terperinci

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok 2. Encik Mawardi ialah pemilik Mawar Merah Enterprise yang beroperasi di Taman Mawar, Sungai Petani Kedah. Baki-baki akaun berikut diperoleh daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2016. Debit Kredit

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Ogos 2017 1 jam 15 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN 1 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan B81-90 3/24/04 9:02 PM Page 8 14 PEMBELIAN MUHIBAH(SAMBUNGAN) Pembelian muhibah mewakili lebihan amaun yang dibayar bagi pembelian perniagaan oleh subsidiari Syarikat daripada Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lebih terperinci

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (GRED N27) MELALUI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN BAGI PENYELIA ASRAMA (GRED N17/N22) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Lebih terperinci

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR 12.1 Pendahuluan 12.1.1 Universiti akan mengenakan yuran dan caj kepada pelajar pada setiap kemasukan semester atau pengajian. 12.1.2 Pelajar adalah bertanggungjawab untuk

Lebih terperinci

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU Rujukan kami : UMT/BEND/ 100 4/ 5 (29) Tarikh : 3 Oktober 2013 Bersamaan : 27 Zulkaedah 1434H Semua Ketua Pusat Tanggungjawab Universiti Malaysia Terengganu Y. Bhg. Dato / Prof. / Tuan / Puan, PEKELILING

Lebih terperinci

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Perakaunan 3756/2 mengandungi 6 soalan dan dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 soalan yang wajib

Lebih terperinci

Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Bab 2 ( Liabiliti,, Hasil dan Belanja) Latihan Soalan 1 Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Liabiliti Ekuiti Pemilik 1 Insurans belum bayar 2 Bayaran membaiki computer 3 Pelaburan tambahan

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PS 5.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 5.1/2013 KANDUNGAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN...

Lebih terperinci

PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang

PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang PELARASAN HASIL DAN BELANJA Percubaan SPM 2014 Pulau Pinang 4. a) Syarikat Alam Maju menyediakan maklumat yang berikut: Imbangan Duga pada 31 Disember 2013 (petikan) Debit RM 6 500 Kredit RM Susut Nilai

Lebih terperinci

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER

No. Borang Tender :... (Diisi Oleh Petender) Kod Tender :... (Diisi Oleh Petender) KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER KERAJAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BORANG TENDER TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN KE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS XXXXX (SECARA eperolehan) KOD TENDER TEMPOH KONTRAK NO. CADANGAN

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

BAHAGIAN 1A : PENGENALAN

BAHAGIAN 1A : PENGENALAN BAHAGIAN 1A : PENGENALAN 1. TUJUAN Tujuan peraturan ini dikeluarkan adalah untuk mengatur dan mengawal pengurusan kewangan Universiti Teknologi MARA serta menjelaskan tatacara kewangan dan dasar perakaunan

Lebih terperinci

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA Karung Berkunci 1200 Ayer Keroh 75450 Melaka Tel. : 606-2332266 Faks : 606-2332277 PEJABAT BENDAHARI KUTKM.03/10.12/3/1 ( 12 ) 27 Disember 2001 PEKELILING

Lebih terperinci

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah, huraikan bagaimana anda menangani masalah tersebut dengan mengambilkira

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara pembayaran tanpa pesanan belian kepada pembekal, Pusat Tanggungjawab (PTJ), staf dan pelajar. Garis panduan ini merangkumi semua

Lebih terperinci

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online SULIT 1 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN 9.1 Pendahuluan 9.1.1 Perbelanjaan yang hendak dibayar perlu dipatuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi melaksanakan pembayaran

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502

78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 78 Undang-Undang Malaysia AKTA 502 84 (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam seksyen 82, Suruhanjaya, pada bila-bila masa dalam membuat keputusan di bawah Akta ini, atau Menteri pada bila-bila

Lebih terperinci