Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1"

Transkripsi

1 Topik 9 Perancangan Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan kepentingan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan dalam pengurusan kewangan; dan 2. Sediakan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan. PENGENALAN Topik 9 membincangkan kepentingan perancangan kewangan, penyediaan belanjawan tunai dan penyediaan pro forma penyata pendapatan. Topik ini juga membincangkan kepentingan pengurusan modal kerja dan jenis pembiayaan jangka pendek. Selain itu, topik ini akan memberi tumpuan kepada asas pengurusan tunai. Ia menerangkan kitaran pertukaran tunai dan komponen serta jenis sekuriti yang boleh dipasarkan yang terdapat di pasaran. Ia juga menyentuh mengenai pengurusan akaun belum terima yang merupakan sebahagian daripada aset semasa syarikat atau modal kerja syarikat. Akhir sekali, ia membincangkan pengurusan aset semasa dengan tahap kecairan paling rendah iaitu inventori. 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN SEMAK KENDIRI 9.1 Perancangan kewangan yang praktikal dan berkesan adalah sangat penting dalam operasi syarikat. Siapakah yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan panduan ini? Adakah menjadi tanggungjawab seorang individu atau melalui perbincangan kolektif?

2 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 275 Sebelum memahami penyata pendapatan dengan lebih lanjut, kita perlu lihat panduan untuk menyediakan perancangan kewangan yang betul. Secara umumnya, perancangan kewangan yang betul dan lengkap hendaklah mempunyai ciri-ciri yang berikut: (b) (c) (d) (e) Objektif, strategi dan perancangan operasi yang jelas; Andaian yang digunakan bagi menyediakan perancangan kewangan; Belanjawan yang diklasifikasikan berdasarkan mengikut tempoh dan jenis; Pembiayaan projek yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tempoh masa; dan Pro forma penyata kewangan sepanjang tempoh perancangan. Selepas mendapat beberapa gambaran mengenai langkah awal penyediaan perancangan kewangan, langkah seterusnya adalah memahami kaedah penyediaan belanjawan tunai. 9.2 BELANJAWAN TUNAI SEMAK KENDIRI 9.2 Apakah yang anda faham mengenai belanjawan tunai? Pengurusan tunai yang cekap melibatkan ramalan keperluan tunai pada masa akan datang. Salah satu kaedah biasa yang digunakan untuk membuat anggaran keperluan tunai pada masa akan datang adalah menyediakan belanjawan tunai. Belanjawan tunai adalah ringkasan penerimaan dan pembayaran tunai yang dijangkakan untuk tempoh yang singkat. Biasanya, ia disediakan untuk perancangan bagi tempoh enam bulan atau satu tahun. Ia boleh menunjukkan bagaimana aliran tunai dirancang bagi tempoh tertentu, sama ada aliran masuk tunai atau aliran keluar tunai.

3 276 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN Selain itu, belanjawan tunai sangat penting kepada syarikat kerana jualan dan keuntungan diperoleh tidak dapat memastikan syarikat mempunyai tunai yang cukup bagi memenuhi obligasi kewangan. Sebaliknya, belanjawan tunai boleh membantu syarikat mengetahui kedudukan tunai syarikat, di samping berusaha untuk memastikan aliran tunai syarikat adalah kukuh dan memberangsangkan. Berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam belanjawan tunai: (b) (c) (d) Penerimaan Tunai atau Aliran Masuk Tunai Wang tunai yang diterima adalah aliran masuk tunai keseluruhan untuk tempoh kewangan yang diberikan. Contohnya, jualan tunai dan kutipan akaun belum terima. Bayaran Tunai atau Aliran Keluar Tunai Pembayaran tunai adalah aliran keluar tunai keseluruhan bagi tempoh kewangan yang diberikan. Contohnya, membeli peralatan, upah dan gaji, sewa, bayaran faedah, dividen, cukai dan perbelanjaan modal. Susut nilai dan lain-lain caj bukan kewangan tidak termasuk dalam belanjawan tunai. Perubahan dalam Tunai Bersih Perubahan dalam tunai bersih boleh diperoleh sebagai hasil perbandingan yang dibuat antara aliran masuk tunai dengan aliran keluar tunai dan dengan baki mula aliran tunai untuk tempoh tersebut (lihat Rajah 9.1). Selain itu, kos kewangan tambahan yang diramalkan pada awal tempoh tersebut, faedah juga akan diambil kira. Lebihan Tunai atau Keperluan Kewangan Tambahan Jumlah lebihan tunai atau keperluan kewangan tambahan bergantung kepada perubahan tunai bersih dan baki sasaran yang ditentukan oleh syarikat. Jumlah yang positif menunjukkan bahawa syarikat mempunyai lebihan tunai manakala jumlah yang negatif menunjukkan bahawa syarikat memerlukan kewangan tambahan. Rajah 9.1: Perbandingan perubahan dalam aliran tunai bersih

4 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 277 Contoh 9.1 Contoh di bawah menunjukkan bagaimana belanjawan tunai disediakan. Berikut adalah maklumat dan andaian untuk penyediaan belanjawan tunai Syarikat Nuri. Belanjawan tunai akan disediakan untuk bulan Mac, April dan Mei. Maklumat diperlukan adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) Jualan sebenar bagi bulan Januari dan Februari. Ramalan jualan untuk bulan Mar, April dan Mei. Jualan tunai adalah 25% dan baki adalah jualan kredit. Bagi jualan kredit, 80% daripada jualan tersebut akan dikutip pada bulan seterusnya dan 20% akan dikutip 2 bulan selepas jualan. Bulan Januari Februari Mac April Mei Jualan (RM) 45,000 65,000 60,000 90,000 85,000 (b) Pembelian bahan mentah diramalkan 60% daripada jualan dan pembayaran akan dibuat pada bulan seterusnya. (c) (d) (e) (f) (g) (h) Sewa pejabat dan gudang sebanyak RM4,500 sebulan. Bayaran upah sebanyak RM5,000 sebulan. Syarikat akan bayar insurans premium sebanyak RM2,800 dalam bulan Mac. Pembelian aset baru melibatkan kos sebanyak RM25,000 akan dibuat dalam bulan Mac. Pembukaan baki tunai bagi bulan Mac sebanyak RM15,000. Syarikat berhasrat untuk memegang baki tunai setiap bulan sebanyak RM10,000.

5 278 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN Penyelesaian Langkah 1: Lengkapkan jadual bagi tunai yang diterima untuk bulan-bulan Mac sehingga Mei. Jumlah jualan Kredit jualan (75%) Kutipan: Jualan tunai (25%) 80% jualan bulan lepas 20% jualan dua bulan lepas Jumlah aliran masuk tunai Jan Feb Mac Apr Mei 45,000 65,000 60,000 90,000 85,000 33,750 48,750 45,000 67,500 63,750 15,000 39,000 6,750 22,500 36,000 9,750 21,250 54,000 9,000 60,750 68,250 84,250 Langkah 2: Lengkapkan jadual pembayaran tunai bagi bulan-bulan Mac hingga Mei. Jumlah pembelian bahan mentah Pembelian kredit bahan mentah Bayaran sebulan selepas pembelian Sewa Upah Insurans premium Pembelian aset baru Jumlah aliran keluar tunai Feb Mac Apr Mei 39,000 36,000 54,000 51,000 39,000 36,000 54,000 51,000 39,000 4,500 5,000 2,800 25,000 36,000 4,500 5,000 54,000 4,500 5,000 76,300 45,500 63,500 Langkah 3: Sediakan belanjawan tunai Jadual 9.1: Belanjawan Tunai Jumlah penerimaan tunai Jumlah bayaran tunai Perubahan tunai Baki mula Baki akhir tunai (tanpa pinjaman) Baki tunai terkumpul Minimum baki diperlukan Keperluan pembiayaan (bayar balik) Penutupan baki tunai Mac Apr Mei 60,750 76,300 (15,550) 15,000 (550) (550) 10,000 10,550 68,250 45,500 22,750 10,000 32,750 32,750 10,000 (10,550) 84,250 63,500 20,750 22,200 42,950 42,950 10,000 10,000 22, ,950

6 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 279 Seterusnya, kita akan membuat ramalan kewangan bagi tujuan membentuk pro forma siri penyata kewangan: (b) (c) Syarikat boleh menganggarkan tahap akaun belum terima, inventori, akaun perlu bayar dan lain-lain akaun pada masa akan datang untuk memenuhi keperluan pinjaman dan jangkaan keuntungan; Pegawai kewangan boleh membuat penilaian terperinci ke atas penyata kewangan sebenar yang telah dirancang dan membuat pelarasan daripada penyata tersebut; dan Pengurus kewangan dan pemiutang boleh menilai terlebih dahulu tahap keberuntungan syarikat dan pencapaian keseluruhan syarikat. AKTIVITI 9.1 Belanjawan adalah ramalan dan ramalan sering tidak tepat. Apakah cara untuk memastikan ramalan dalam menganggarkan aliran tunai syarikat boleh mencapai objektif tanpa ada percanggahan atau kesilapan? LATIHAN Apakah tempoh masa yang sesuai untuk belanjawan tunai? 2. Salah satu tugas anda sebagai pekerja Syarikat Zitroe ialah menyediakan belanjawan tunai bagi tempoh dari 1 Januari hingga 30 Jun Sila sediakan item yang berikut: (b) Jadual Ramalan Tunai yang Diterima; Jadual Ramalan Pembayaran Tunai Bulanan; dan (c) Belanjawan Tunai dari 1 Januari hingga 30 Jun 2011.

7 280 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN Gunakan maklumat di bawah untuk membantu anda menyediakan belanjawan. (i) 80% adalah jualan kredit; 80% jualan kredit akan dikutip dalam bulan seterusnya; 15% akan dikutip 60 hari selepas jualan dan 4% lagi akan dikutip 90 hari selepas jualan. Syarikat terpaksa menanggung 1% jualan kredit sebagai hutang yang tidak dapat dikutip (hutang lapuk). (ii) Pembelian yang dibuat setiap bulan adalah 65% daripada ramalan jualan untuk bulan depan. Bayaran pembelian ini akan dibuat hanya sebulan selepas pembelian. (iii) Syarikat berhasrat untuk mengekalkan minimum baki tunai sebanyak RM300,000. Baki tunai pada 1 Januari adalah sebanyak RM300,000. (iv) Syarikat menjangkakan penghantaran mesin baru pada bulan April. Pembayaran sebanyak RM400,000 akan dibuat selepas penghantaran. (v) Pembayaran untuk cukai sebanyak RM500,000 akan dibuat pada bulan Mac dan Jun. (vi) Sewa sebanyak RM100,000 sebulan. Lain-lain perbelanjaan tunai adalah 3% daripada jualan. (vii) Perbelanjaan susut nilai adalah RM150,000 sebulan. (viii) Perbelanjaan buruh adalah 10% daripada jualan bulan depan. (ix) Lembaga Pengarah syarikat berhasrat untuk mengekalkan pembayaran dividen sebanyak RM450,000 yang akan diberikan pada bulan Jun. (x) Jualan pada bulan Oktober adalah sebanyak RM3,000,000 dan RM2,000,000 pada bulan November serta Disember 2010.

8 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 281 (xi) Ramalan jualan dalam tempoh tujuh bulan pertama bagi tahun 2011 adalah seperti berikut: Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Jualan (RM) 3,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 (xii) Syarikat akan membuat bayaran faedah dalam bulan Jun sebanyak RM310, PRO FORMA PENYATA PENDAPATAN Pro forma penyata pendapatan menyediakan ramalan bagi jumlah keberuntungan yang boleh diperoleh daripada syarikat bagi sepanjang tempoh masa tertentu. Dua langkah utama dalam menyediakan pro forma penyata kewangan adalah: Penyediaan Ramalan Jualan Brigham (1995) mentakrifkan ramalan jualan sebagai ramalan bagi unit dan jumlah jualan di masa depan. Ramalan jualan adalah aktiviti utama prasyarat dalam proses perancangan kewangan. Beberapa sumber diperlukan untuk membuat ramalan ini (lihat Rajah 9.2). Ramalan jualan sekurangkurangnya berdasarkan kepada: (i) (ii) Sebarang arah aliran jualan syarikat dijangkakan akan berulang pada tahun akan datang; dan Faktor atau kejadian yang boleh memberi kesan besar ke atas arah aliran jualan syarikat.

9 282 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN Rajah 9.2: Faktor yang mempengaruhi ramalan jualan Hasil daripada maklumat ini, pengurus kewangan boleh menganggarkan aliran masuk dan aliran keluar tunai yang berkaitan dengan operasi jualan dan inventori. Selain itu, maklumat ini juga boleh membantu pengurus kewangan dalam menentukan aset yang digunakan dan jumlah yang diperlukan untuk membiaya tahap pengeluaran yang diramalkan. (b) Ramalan Pemboleh Ubah Kewangan Pemboleh ubah kewangan adalah item daripada perbelanjaan, aset semasa dan aset tetap, liabiliti dan ekuiti (Scott, Keown et al., 1996). Selepas anda berjaya menganggarkan peningkatan dalam jualan, tentukan kesan peningkatan tersebut dalam pemboleh ubah kewangan. Secara umumnya, pemboleh ubah ini berubah mengikut perubahan dalam jualan. Contohnya, jika jualan meningkat, maka semestinya perbelanjaan, terutamanya kos akan berubah; akan meningkat dengan peningkatan dalam jualan. Aset hendaklah meningkat lebih banyak lagi, sama ada aset semasa atau aset tetap diperlukan bagi membantu untuk menyokong peningkatan dalam jualan dan pemboleh ubah kewangan.

10 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 283 Proses penyediaan pro forma penyata kewangan seperti berikut: Langkah 1 Sediakan ramalan jualan. Langkah 2 Tentukan jadual pengeluaran dan keperluan seperti bahan, buruh dan perbelanjaan. Tentukan Jumlah Unit yang akan Dihasilkan Jumlah unit yang dihasilkan bergantung kepada inventori pembukaan, ramalan jualan dan tahap penutupan inventori yang disasarkan Jangkaan jualan unit + Penutupan inventori Pembukaan inventori = Keperluan pengeluaran (b) Tentukan Kos Pengeluaran Seunit Kos seunit = Bahan + Upah + Kos pasti Jumlah kos produk = Bilangan unit yang dihasilkan Kos seunit Kira kos jualan barang (i) Anggaran unit jualan; dan (ii) Kos barangan yang dijual = Jualan unit Kos seunit. (c) Kira Penutupan Inventori Pembukaan inventori RM xxxx + Jumlah kos pengeluaran xxx = Jumlah inventori untuk jual xxxx Kos barangan yang dijual xxx = Penutupan inventori xxxx

11 284 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN Langkah 3 Kira perbelanjaan lain (b) Pentadbiran dan perbelanjaan am; dan Perbelanjaan faedah. Langkah 4 Sediakan pro forma penyata pendapatan Hasil jualan RM xxxx Kos barangan yang dijual xxx Susut nilai xxx = Keuntungan kasar xxxx Pentadbiran dan perbelanjaan am xxx = Keuntungan operasi (keuntungan sebelum faedah dan cukai) xxx Perbelanjaan faedah xx = Perolehan sebelum cukai xxx Cukai xx = Perolehan selepas cukai xxx Dividen saham biasa (tunai) xx = Meningkat (menurun) dalam penerapan perolehan xxx Contoh 9.2 Dengan menggunakan maklumat dalam Contoh 9.1, sediakan pro forma penyata pendapatan untuk Syarikat Nuri bagi bulan Mei. Berikut adalah maklumat tambahan: Jumlah aset tetap = RM300,000 Susut nilai = 10% daripada jumlah aset tetap Inventori pada 30 April = RM20,000 Inventori pada 30 Mei = RM40,000 Kadar cukai = 30%

12 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 285 Hasil jualan Kos jualan barang Pembukaan inventori Pembelian (60% 85,000) Syarikat Nuri Pro Forma Penyata Pendapatan bagi bulan Mei Penutupan inventori Kos jualan barang Keuntungan kasar Perbelanjaan operasi Pejabat dan perbelanjaan sewa gudang Perbelanjaan upah Perbelanjaan operasi Keuntungan operasi sebelum faedah dan cukai Cukai Perolehan selepas cukai (RM) 20,000 51,000 71,000 (40,000) 4,500 5,000 (RM) 85,000 (31,000) 54,000 (9,500) 44,500 (13,350) 31,150 AKTIVITI 9.2 Juruaudit dapat mengesan perbezaan yang ketara dalam aliran tunai bersih daripada fail perakaunan syarikat anda untuk tempoh dua tahun lepas. Wujud kemungkinan yang disebabkan oleh kesilapan semasa membuat rekod atau percanggahan dengan pekerja syarikat. Apakah tindakan yang perlu diambil?

13 286 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN LATIHAN Apakah kegunaan pro forma penyata pendapatan? 2. Nyatakan empat bahagian yang terdapat dalam belanjawan tunai. 3. Berdasarkan maklumat di bawah, sediakan pro forma penyata pendapatan Syarikat Tulip bagi tahun Ramalan jualan RM10,000,000 Kos jualan barang 60% jualan Pentadbiran dan perbelanjaan jualan RM100,000 sebulan Perbelanjaan susut nilai RM140,000 sebulan Perbelanjaan faedah RM120,000 Kadar cukai 34% Kadar bayaran dividen 50% Anda didedahkan kepada kepentingan perancangan kewangan dengan menyediakan pro forma penyata pendapatan dan belanjawan tunai dalam Topik 9. Syarikat boleh membuat penilaian dan pelarasan terperinci untuk maksimumkan keuntungan melalui perbandingan aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai. Belanjawan tunai adalah rumusan penerimaan dan bayaran tunai yang dijangka untuk jangka masa yang singkat.

14 TOPIK 9 PERANCANGAN KEWANGAN 287 Terma yang digunakan dalam belanjawan tunai adalah seperti berikut: Penerimaan tunai; Bayaran tunai; Perubahan tunai bersih; dan Lebihan tunai. Pro forma penyata pendapatan menyediakan ramalan bagi jumlah keberuntungan yang boleh didapati daripada syarikat melalui tempoh masa yang tertentu. Belanjawan tunai Aliran masuk tunai Aliran keluar tunai Lebihan tunai Perancangan kewangan Tunai bersih Pro forma penyata pendapatan

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal Topik 7 Aliran Tunai Pembelanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan garis panduan dalam anggaran aliran tunai; 2. Menjelaskan aliran perbelanjaan

Lebih terperinci

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN 1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2014 2 ½ jam SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 Jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

Kos Modal PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kos Modal PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 8 Kos Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan prinsip dalam menentukan kos modal; 2. Mengira kos hutang, kos saham biasa dan kos saham keutamaan;

Lebih terperinci

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad.

2003 Kertas 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. SOALAN STPM 1 Soalan 1 (a) Yang berikut ialah maklumat kewangan bagi Syarikat Mercu Tanda Berhad. Syarikat Mercu Tanda Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 2001 000 000 Jualan

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI )

Bahan Cg Fadzlina - Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) BAB 7: ASET ( PERAKAUNAN UNTUK SUSUT NILAI ) Susut Nilai Kejatuhan nilai aset tetap dalam tempoh penggunaan. Tujuan Pengiraan Susut Nilai Susut nilai belanja perniagaan yang perlu dicaj terhadap hasil

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan

JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Angka Giliran: UNIVERSITI SAWS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 111- Prinsip Perakaunan Kewangan Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

SULIT 2 3756/1 1. Manakah antara nama-nama perniagaan di bawah ini merupakan perniagaan milikan tunggal? A. Butik Pakaian Moden B. Saba Transport Sdn Bhd C. Jiang Ming Ulung Berhad D. Klinik Ramasamy dan

Lebih terperinci

Pengenalan kepada Kewangan

Pengenalan kepada Kewangan Topik 1 Pengenalan kepada Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti bidang kewangan dan kepentingan kepada perniagaan; 2. Menjelaskan empat peranan utama

Lebih terperinci

JTW Perakaunan Kewangan Pertengahan

JTW Perakaunan Kewangan Pertengahan UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2002/2003 Februari/Mac 2003 JTW 311 - Perakaunan Kewangan Pertengahan Masa: 3 jam Sila pastk bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA 2.1 ASET Definisi: Merupakan sumber ekonomi (barangan bernilai) yang dimiliki oleh perniagaan yang memberi faedah

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER

RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER Rancangan Kewangan Berkomputer untuk perniagaan kecil dan sederhana merupakan satu lembaran hamparan (spreadsheet) yang menggunakan perisian Microsoft Excel bagi memudahkan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 1 A 21 B 2 C 22 B 3 B 23 A 4 D 24 B 5 D 25 C 6 D 26 A 7 C 27 B 8 D 28 A 9 D 29 D 10 D 30 B 11 A 31 A 12 C 32 D 13 C 33 B

Lebih terperinci

Kriteria Belanjawan Modal

Kriteria Belanjawan Modal Topik 6 Kriteria Belanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menentukan kebolehterimaan projek baru berdasarkan tempoh bayar balik, nilai kini bersih, indeks keberuntungan

Lebih terperinci

Belanjawan Menguruskan Perniagaan Koperasi Oleh: Adila Hashim MKM Cawangan Selatan

Belanjawan Menguruskan Perniagaan Koperasi Oleh: Adila Hashim MKM Cawangan Selatan Belanjawan Menguruskan Perniagaan Koperasi Oleh: Adila Hashim MKM Cawangan Selatan Pengenalan Perancangan yang baik dan teliti lazimnya akan menghasilkan natijah yang baik. Perancangan yang baik adalah

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 2 776 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 68.26%, menurun 0.74% berbanding dengan

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan.

1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan. BELANJAWAN MODAL 1. Belanjawan adalah penting kepada pengurusan dalam fungsi-fungsi perancangan dan kawalan. 2. Belanjawan Modal adalah satu analisis yang dibuat semasa pihak pengurusan sedang menimbangkan

Lebih terperinci

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya.

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya. 1. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) a. Menentukan kod etika profesion perakaunan. b. Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan. c. Mengendalikan

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan.

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Hakcipta http://mhdazlan.wordpress.com Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei ) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Merujuk pada muka surat 2 soalan tugasan, item no 1, pelarasan

Lebih terperinci

BAB 15 PENYATA KEWANGAN

BAB 15 PENYATA KEWANGAN BAB 15 PENYATA KEWANGAN 15.1 Pemakaian Am dan Definisi 15.1.1 Garis panduan ini menerangkan secara am ciri-ciri atau norms bagi penyediaan Penyata Kewangan oleh Universiti dan syarikat subsidiari yang

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

Lebih terperinci

ACW Perakaunan Korporat II

ACW Perakaunan Korporat II UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ACW 311 - Perakaunan Korporat II Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007 2 3756/1 1. Simpankira merupakan proses A. merekod urusniaga dalam dua akaun yang berbeza B. memindahkan catatan di dalam buku catatan pertama ke lejar C. mengelas, merekod, mentafsir,melapor dan menganalisis

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI 1 PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI Bajet bermaksud perancangan kewangan bertujuan untuk melaksanakan dasar tertentu di mana perbelanjaan dijeniskan mengikut kategori seperti emolumen, perkhidmatan & bekalan,

Lebih terperinci

Panduan Kewangan untuk PKS

Panduan Kewangan untuk PKS Panduan Kewangan untuk PKS SME Corporation Malaysia Tingkat 6, SME 1, Blok B, Lot E, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala Lumpur Talian Umum : 03-2775 6000 Talian Faks : 03-2775 6001

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 3756/2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan

15 HARTANAH DALAM PEMBINAAN DAN UNTUK DIJUAL Kumpulan B81-90 3/24/04 9:02 PM Page 8 14 PEMBELIAN MUHIBAH(SAMBUNGAN) Pembelian muhibah mewakili lebihan amaun yang dibayar bagi pembelian perniagaan oleh subsidiari Syarikat daripada Lembaga Pelabuhan Bintulu

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK Peraturan Pemarkahan PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

SOALAN ULANGKAJI SPM Jawapan SPM. [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan. Soalan Ulangkaji. Kertas 1

SOALAN ULANGKAJI SPM Jawapan SPM. [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan. Soalan Ulangkaji. Kertas 1 Kertas 1 1. C 2. D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. C 8. D 9. C 10. C 11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C 21. B 22. C 23. B 24. B 25. D 26. B 27. C 28. B 29. C 30. C 31. B 32. A 33. C 34.

Lebih terperinci

Analisis Mata Pelajaran

Analisis Mata Pelajaran 61 SPM 2008 [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan Analisis Mata Pelajaran No Tajuk Analysis Prinsip Akaun (20052007) 2004 2005 2006 2007 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 1 Pengenalan 4 3 1 2 2 3 Aset,

Lebih terperinci

Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu

Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu Tingkatan 4 Bab 2: Pendapatan Dan Penggunaan Pendapatan Individu Jenis-Jenis Pendapatan Individu 1. Upah / Gaji (a) Ganjaran yang diterima / pembayaran / pendapatan kepada individu / buruh. (b) Upah wang

Lebih terperinci

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari PENGENALAN PERNIAGAAN Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI

PENYATA KEWANGAN KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI KENYATAAN AHLI SURUHANJAYA SEKURITI Pada pendapat para ahli, penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 2-107 hingga 2-121 telah disediakan dengan sempurna mengikut piawaian perakaunan berkenaan

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP19 : GARIS PANDUAN MENGENAI KUMPULAN WANG LIKUIDITI PUSAT BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan untuk memperjelaskan lagi peruntukan yang terdapat

Lebih terperinci

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok 2. Encik Mawardi ialah pemilik Mawar Merah Enterprise yang beroperasi di Taman Mawar, Sungai Petani Kedah. Baki-baki akaun berikut diperoleh daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2016. Debit Kredit

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa

Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Bab 7 Penutupan Akaun & Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal > Pelupusan Aset Bukan Semasa Adakah ini yang dimaksudkan dengan pelupusan? Di dalam konteks perakaunan, pelupusan bermaksud penjualan

Lebih terperinci

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011

Koleksi soalan percubaan SPM 2011 KOLEKSI: SOALAN Selangor 2011 KOLEKSI: SOALAN 1 1. Selangor 2011 (a) Modal daftar Syarikat Mesra Berhad terdiri daripada 1 00O 000.unit 8 % saham keutamaan bernilai RM2.00 sesaham. Syarikat hanya menerbitkan 600 000 unit daripada saham

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y?

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y? Soalan 1 BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan a) Jurnal Am di bawah disediakan oleh Perniagaan Ali. Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit 2017 Ogos 5 X 1 200 Y (Ambilan bunga untuk tujuan promosi)

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September SULIT 3756/1 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013

PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013 SULIT* STPM 948/2 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER 2 2013 PERAKAUNAN KERTAS 2 ( 2 JAM ) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER STPM SEMESTER 2 SEK.MEN.KEB. SERI AMPANGAN MAC 2013 Arahan kepada calon: JANGAN

Lebih terperinci

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM

Diterbitkan oleh: AKPK_HB_BM_FA.indb 1 2/25/11 11:47:07 AM Diterbitkan oleh: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Aras 8, Maju Junction Mall 1001, Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Faks : 03-2616 7601 E-mel: enquiry@akpk.org.my AKPK Edisi Pertama 2011

Lebih terperinci

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat

Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM Terma dan Syarat Tempoh Kempen 1. Kempen Faedah Bonus Savings Plus UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K)

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SYNERGY CARDS SDN BHD

SYNERGY CARDS SDN BHD SYNERGY CARDS SDN BHD LEMBARAN MAKLUMAT PRODUK Synergy Cards Sdn Bhd Kad Kredit Synergy Tarikh: Jun 2014 (Baca Lembaran Maklumat Produk sebelum anda membuat keputusan untuk memohon Kad Kredit Synergy Visa/Mastercard

Lebih terperinci

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan

SINOPSIS KURSUS. Jabatan Perakaunan Dan Kewangan SINOPSIS KURSUS Jabatan Perakaunan Dan Kewangan ACT2111 Pengantar Perancangan dan Penggunaan Maklumat Kewangan 3 (3+0) Kursus ini merangkumi elemen penting mengenai penggunaan maklumat kewangan dan perakaunan

Lebih terperinci

3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

ATWlll. PERAKAUNAII KEWANGAN

ATWlll. PERAKAUNAII KEWANGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 1999 '20A0 September 1999 ATWlll. PERAKAUNAII KEWANGAN Masa: [3 ja-] ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara.

PRUretirement growth PERSARAAN. Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. PRUretirement growth PERSARAAN Kami kini mempunyai pendapatan terjamin untuk kesenangan selepas bersara. Pelan yang penting untuk tahun-tahun keemasan anda Sepintas lalu: PRUretirement growth membolehkan

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016

Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Halaman 1 daripada 5 Terma & Syarat Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 Disemak pada 23 Mei 2016 Dokumen ini menetapkan butiran Tawaran Penerimaan Cloud PBX TK16 ( Tawaran ), termasuk keperluan kelayakan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31 A 2 D 12 C 22 C 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 B 15 A 25 C 35 D 6 C 16 B 26 C 36 D 7 A 17 C 27 A 37 A 8 D 18 B 28 D 38 C 9 B 19 D

Lebih terperinci

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI

ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ITEM CONTOH BAGI PROGRAM PENSIJILAN BERGANDA LPM & LCCI Kandungan 1 Perkongsian (3 pekongsi) 2 Kelab dan Persatuan 3 Rekod tak lengkap 4 Perkongsian

Lebih terperinci

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya.

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya. 1. Berikut adalah ciri-ciri satu perniagaan. Liabiliti pemilik tidak terhad Didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Keuntungan diagihkan di antara ahli-ahlinya. Perniagaan manakah yang menepati ciri-ciri

Lebih terperinci

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Mac 2017

Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Mac 2017 Akaun Pelaburan Waheed Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Mac 2017 T 603 26 900 900 URL bankislam.com.my facebook.com/bankislamfb Laporan Prestasi Dana Bagi Suku Tahunan Berakhir 31 Disember

Lebih terperinci

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat

Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM Terma dan Syarat Kempen Double Rewards UOBM ( Kempen ) yang dianjurkan oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (No. Syarikat 271809-K) ( UOBM ) akan dijalankan dari 1 Mac 2018

Lebih terperinci

MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 GEMPUR AKADEMIK SPM 2013 MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan

Lebih terperinci

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN

10.1 PERANCANGAN DAN KITAR KAWALAN PENGURUSAN PROJEK 10.0 PENGENALAN Unit ini akan membincangkan secara lebih terperinci mengenai elemen-elemen pengurusan projek yang berikut :- 1. Perancangan dan kitar kawalan dalam pengurusan projek 2.

Lebih terperinci

PANDUAN RANCANGAN PERNIAGAAN TAHUN 2015

PANDUAN RANCANGAN PERNIAGAAN TAHUN 2015 PANDUAN RANCANGAN PERNIAGAAN TAHUN 2015 1. RINGKASAN EKSEKUTIF Ringkasan mengenai idea/rancangan perniagaan secara keseluruhan. Ringkasan adalah tidak melebihi satu muka surat. 2. MAKLUMAT PEMOHON i. Nama

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN Ogos 2017 3756 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

Prinsip Perakaunan o

Prinsip Perakaunan o 146 SOALAN ULANGKAJI SPM 2011 [3756/1] [3756/2] Analysis Prinsip Perakaunan N 2006 2007 2008 2009 2010 o Topik K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 1 Pengenalan 1-2 - 2-2 - 1-2 Aset, liabiliti, ekuiti pemilik,

Lebih terperinci

Penilaian Sekuriti PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian Sekuriti PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 4 Penilaian Sekuriti HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memberi takrifan terma nilai seperti yang digunakan dalam konteks berbeza; 2. Menerangkan ciri-ciri dan jenis

Lebih terperinci

ACW Percukaian I

ACW Percukaian I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2001/2002 April 2002 ACW 241 - Percukaian I Masa: 3 jam ARAHAN: Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

PRINSIP PENILAIAN PERBELANJAAN AWAM

PRINSIP PENILAIAN PERBELANJAAN AWAM PRINSIP PENILAIAN PERBELANJAAN AWAM perbincangan aspek jumlah perbelanjaan harus ditentukan oleh pihak kerajaan terhadap penyediaan barang dan perkhidmatan awam serta aspek agihan peruntukan perbelanjaan

Lebih terperinci

KEWANGAN. Penyata Kewangan. 183 Analisis Penyata Kewangan 186 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah

KEWANGAN. Penyata Kewangan. 183 Analisis Penyata Kewangan 186 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah 182 KEWANGAN 183 Analisis Penyata Kewangan 186 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah Penyata Kewangan 187 Laporan Para Pengarah 192 Penyata Kedudukan Kewangan 193 Penyata Pendapatan 194 Penyata Pendapatan

Lebih terperinci

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Perakaunan 3756/2 mengandungi 6 soalan dan dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 soalan yang wajib

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016 TERHAD / LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 / PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN Kertas Mei 0. Kertas ini mengandungi satu tugasan.. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit

MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1. 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM 2. Ishva menjalankan Kedai Runcit Ishva secara kecil-kecilan. Rekod perakaunannya tidak lengkap dan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31 Ogos 2013. Aset dan Liabiliti 1 September 2012 31 Ogos

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERISAAN EMENTERIAN PENDIDIAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAAUNAN PROJE TINGATAN 5 ertas 3 April Mei 1. ertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib

Lebih terperinci

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA GP22: GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN 1 / 12 SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA HONORARIUM KEPADA ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN Garis panduan ini dikeluarkan di bawah seksyen 86B Akta Koperasi 1993 (Akta) bertujuan untuk

Lebih terperinci

Nota-nota Penyata Kewangan (Samb.)

Nota-nota Penyata Kewangan (Samb.) 37. Pendapatan Bagi Setiap Saham (Sen) (a) Pendapatan sesaham asas Pendapatan sesaham asas dikira dengan membahagikan keuntungan dan dividen keutamaan bersih hak pemegang saham Bank tolak faedah ICULS

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 SULIT PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM 2014 - MRSM 2. Encik Samsuri ialah pemilik menjalankan perniagaan pinggan mangkuk yang beroperasi di Kuah, Langkawi. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaannya

Lebih terperinci