KONSEP ILMU DAN PENDIDIKAN SEPADU

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KONSEP ILMU DAN PENDIDIKAN SEPADU"

Transkripsi

1 KONSEP ILMU DAN PENDIDIKAN SEPADU 1. KONSEP ILMU 1.1 Ilmu dari Allah dan Sepadu 1. Ilmu daripada Allah S.W.T, ditanzilkan kepada rasul-rasul pilihan dan melalui alam ciptaan-nya, termasuklah manusia, yang mengandungi aspek zahir dan ghaib. 2. Syed Naquib Al-Attas:- semua ilmu datang dari Allah. Ia mengkategorikan ilmu kepada Ilmu ma rifah (ilmu pengenalan) Dan ilmu sains (ilmu pengetahuan). 3. Ma rifah untuk roh manusia, diturunkan kepada Rasulullah dalam bentuk al- Quran, ditafsir dan diamalkan dan kita terimanya sebagai Sunnah. 4. Ia dimanifestikan dalam Syari ah, Ilmu Laduni dan Hikmah. 5. Ilmu ma rifah lebih tinggi dari segala ilmu dan harus menjadi panduan dan arah dalam pembentukan konsep dan kegiatan semua bidang sains. 1

2 6. Semua ilmu menjadi sepadu sebab datangnya dari Allah dan didasarkan kepada ma rifah. 7. Ruang lingkup ilmu amat luas & tidak terbatas. Oleh itu agak mustahil bagi setiap manusia mengetahui semua bidang ilmu. 1.2 Fardu Ain Dan Fardu Kifayah 1. Pengkelasan ilmu kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah amatlah sesuai dan praktikal. 2. Ramai ilmuwan Islam setuju walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi kandungan di kalangan mereka. 3. Ilmu fardu kifayah merujuk kepada bidang yang diperlukan oleh masyarakat dan wajib dituntut oleh sebahagian yang mencukupi dalam masyarakat itu. 4. Ini bererti pengkhususan ilmu amat diperlukan. 5. Ilmu yang salah atau palsu (bertentangan dengan kebenaran dari segi Islam), mesti juga dituntut oleh sebahagian anggota 2

3 masyarakat untuk melindungi masyarakat seluruhnya daripada terpengaruh dengan kepalsuan tersebut. 6. Contoh -, Ibn Hazm dari Sepanyol, menyatakan astrologi, perlu dipelajari oleh sebahagian anggota masyarakat untuk tujuan itu. 7. Tetapi pengkhususan diizinkan hanya setelah seseorang itu mempunyai dasar yang kukuh dalam bidang ilmu asas, yang merupakan fardu ain, manakala ilmu khusus, yakni fardu kifayah yang diminati pun harus sentiasa dihubungkaitkan dengan ilmu-ilmu lain. 8. Ilmu asas ialah ilmu fardu ain, wajib diketahui seseorang sebagai insan individu dan ahli masyarkat yang beriman teguh kepada Allah. 9. Pengkelasan herarki ilmu kepada fardu ain dan fardu kifayah tidak boleh disifatkan sebagai satu manifestasi dualisme. Kedua-duannya tidak boleh dipisahkan dan kedua-duanya adalah aspek-aspek daripada satu hakikat bersepadu dengan keutamaan lebih diberi kepada fardu ain. 3

4 10. Jika seorang mengamalkan fardu ain dalam pengertian sebenar, dia pasti mempunyai ilmu fardu kifayah. 1.3 Istilah Ilmu Dalam Islam 1. Kita boleh mengatakan bahawa ilmu dalam perspektif Islam dikenali sebagai sifat, proses dan hasil. 2. Takrif ilmu membezakan ilmu Allah dengan ilmu manusia tentang Allah, tentang agama, alam, benda-benda yang boleh dirasai dan difikir, tentang ilmu kerohanian dan hikmah. 3. Justeru itu istilah ilmu dalam Islam meliputi pelbagai perkara dan bermaksud:- al-quran, syariah, sunnah, Islam, iman, ilmu kerohanian (ilmu al-laduni), hikmah, makrifah, pemikiran, sains dan pendidikan. Al-Attas mentakrifkan ilmu seperti berikut: Merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu, ia (ilmu) adalah ketibaan makna sesuatu ke dalam diri seseorang. Apabila merujuk kepda diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu. 4. Takrif ini amat lengkap dan membayangkan peranan Allah S.W.T sebagai sumber sebenar ilmu, serta diri manusia sebagai makhluk aktif dalam usaha mendapatkan ilmu. 4

5 5. Allah S.W.T. adalah Wujud, yang Maha Mengetahui, yang memberikan makna sesuatu kepada sesiapa yang dikehendaki-nya. Tetapi Allah S.W.T. tidak akan memberikan ilmu tanpa sebarang persediaan daripada pihak manusia, justeru itu manusia perlu berusaha untuk mendapatkan makna dan memperoleh ilmu. 6. Perlu diterangkan bahawa ilmu wahyu yang datang kepada para rasul, mengikut para ulama dan ahli kalam Islam serta ahli tasawuf, tidak berdasarkan usaha mereka. 7. Takrif di atas tadi dengan sendiri bermakna ilmu tidak sama dengan fakta, kemahiran atau maklumat, walaupun tentunya ilmu meliputi maklumat dan kemahiran. Malah ilmu haruslah berdasarkan maklumat yang benar yang memberi makna kepada pemiliknya. Dalam hal ini terdapat juga maklumat yang benar dan tidak benar. 8. Maklumat yang tidak benar adalah sekadar perasaan (dugaan), syak, atau zan. Perasaan, syak dan zan atau gejala lain yang anti ilmu akan hancur jika ditentangi oleh ilmu yang benar. 9. Dalam perkiraan yang luas, segala pernyataan, ajaran serta amalan yang palsu kerana tidak berdasarkan ilmu di dunia ini, tetapi dianggap sebagai benar kerana pada zahirnya berguna dan 5

6 bermakna, akan diperlihatkan hakikat kepalsuannya pada hari akhirat. 10.Ini menunjukkan bahawa kepercayaan kepada Hari Pembalasan, mempunyai peranan penting, walaupun tidak langsung, dalam budaya ilmu. 11.Sejauh ini yang jelas kepada kita ialah, semua ilmu datangnya dari Allah. Segala konsep serta aktiviti-aktiviti dalam semua bidang sains (ilmu pengetahuan) mesti berlandaskan kepada agama. 12. Ini adalah asas konsep kesepaduan atau kesatuan ilmu. 1.4 Mata Pelajaran Akademik dan Sekular 1. Di negara kita masa kini, lebih khusus di madrasah - madrasah, terdapat penggunaan istilah mata pelajaran agama, mata pelajaran sekular atau mata pelajaran akademik. Mata-pelajaran seperti sains dan mathematiks biasanya dikategorikan sebagai mata-pelajaran sekular ataupun akademik. Penggunaan ini agak kurang sesuai jika kita halusi makna sekular dan akademik. Mengikut Kamus Dewan, sekular bermakna yang berkaitan dengan keduniaan dan tidak berkaitan dengan keagamaan. Dan sekularisme pula bermakna faham, doktrin 6

7 atau pendirian yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. 2. Ini bertentangan dengan konsep kesatuan ilmu di mana semua ilmu berlandaskan agama dan datang dari tuhan. 3. Berdasarkan kepada definisi sekularisme, matapelajaran sekular bererti mata-pelajaran yang tidak berkaitan dengan agama dan menolak nilai-nilai agama. Sedangkan semua penemuan sains (bukan teori sains) adalah diilhamkan oleh Allah kepada manusia yang menyebabkan ia sedar dan mengetahui lebih sedikit tentang alam yang dicipta Allah itu. Menurut Kamus Dewan juga, akademik ialah yang mengenai atau berkaitan dengan pusat pengajian tinggi, atau bersifat / mengandungi ilmu pengetahuan tinggi dan mendalam. 4. Berdasarkan kepada definisi ini, mata-pelajaran seperti sains dan mathematiks bila dikategorikan sebagai mata-pelajaan akademik, bererti ia bersifat atau mengandungi pengetahuan tinggi dan mendalam atau ilmiah. Dan sebaliknya matapelajaran seperti fiqeh dan tauhid, jika tidak dikategorikan sebagai mata-pelajaran akademik tidak bersifat ilmiah. 5. Oleh itu penggunaan istilah sekular dan akademik 7

8 sebagai kategori mata-pelajaran harus digantikan dengan yang lebih sesuai. Di antara kategori lain yang boleh difikirkan ialah Fardu ain dan Fardu kifayah, atau Agama, Sains Kemanusiaan dan Sains Tabii. 2. MAKNA DAN TUJUAN PENDIDIKAN 1. Pada umumnya terdapat dua teori mengenainya. Pendidikan yang berpusatkan masyarakat. Pendidikan yang berpusatkan individu. 2.Yang pertama bertujuan untuk menghasilkan rakyat yang baik dan yang kedua bertujuan untuk menghasilkan individu yang bahagia. 3. Dari segi Islam tujuan pendidikan ialah supaya individu menjadi manusia baik di dunia dan akhirat. Al-Attas juga berhujjah bahawa seorang yang berpendidikan ialah seorang yang baik. Dan di sini, berpendidikan bererti berpendidikan dunia dan akhirat, dan baik yang sebenar meliputi aspek kehidupan kerohanian dan material. 4. Maka itu Al-Attas mendefinisikan seorang yang berpendidikan dalam Islam ialah seorang yang beradab (insan adabi). Menurutnya, Seorang yang baik ialah yang insaf akan tanggungjawab dirinya kepada Tuhannya 8

9 yang hak; memahami serta menyelenggarakan penunaian keadilan terhadap dirinya dan diri-diri lain dalam masyarakatnya; dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri dalam setiap aspek untuk mencapai taraf insan adabi. 5. Pendidikan ialah proses ta dib iaitu proses menyemai dan memupuk adab dalam diri manusia. Pada pendirian Al-Attas, ta dib dengan sendirinya sudah merangkumi pengertian dan proses ta lim dan tarbiyah. Maka itu cukuplah digunakan istilah ta dib sahaja untuk makna pendidikan dan tidak perlu menggunakan istilah-istilah ta lim dan tarbiyah 3. PENDIDIKAN SEPADU 1. Pada umumnya, ada dua pendekatan utama terhadap pendidikan. Yang satu berdasarkan falsafah sekularisme Dan yang satu lagi berdasarkan tradisi agama. 2. Dalam pendekatan agama, dan sebagai muslimin, kita percaya kepada Allah, adanya roh, nilainilai mutlak dan hidayah dari Allah. Kehidupan dunia berkait rapat serta menentukan kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia adalah sementara dan kehidupan akhirat adalah berkekalan. 9

10 3. Pendekatan sekularisme menafikan atau meminggirkan kewujudan tuhan dan roh. Alam dan kehidupan manusia sentiasa dalam keadaan evolusi dan berubah-ubah. Maka itu nilai-nilai dan hasil atau produk sosial akan berubah mengikut perubahan sosial. 4. Perubahan sosial ialah perubahan keadaan alam sekitar di segi materialisme, yang dengan sendirinya mempengaruhi hubungan antara manusia. 5. Sains telah mencetuskan teknologi dan teknologi telah memodenkan/memadanikan masyarakat. Hal ini pula telah membawa kepada perubahanperubahan dalam suasana dan situasi-situasi hubungan antara manusia. 6. Maka itu terdapatlah perubahan-perubahan corak hubungan-hubungan antara lelaki-perempuan, ibu-bapa-anak dan keluarga-negara dll. 7. Apa yang terjadi ialah materialisme atau kebendaan menjadi lebih penting dari hubungan spiritual. 8. Ini bertentangan dengan pendekatan agama. Di segi agama hubungan kekeluargaan dianggap sebagai tetap dan susunan nilai pula sebagai sejagat dan tidak boleh diubah. Agama memupuk sikap hormat kepada yang tua dan menetapkan tanggungjawab untuk setiap anggota keluarga mengikut statusnya dalam keluarga. 10

11 Nilai-nilai ini ada manifesti luaran kemurnian kehidupan dan ketulusan hubungan kekeluargaan. 9 Adalah menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memupuk nilai-nilai ini pada setiap anaknya. 10.Tradisi sekular pula menekankan bahawa tugas pendidikan ialah untuk memberi kesedaran bahawa nilai-nilai sentiasa berubah dan dengan itu norma-norma juga turut berubah. 11.Dan dalam sistem itu, kanak-kanak pula dibiarkan membuat keputusan mereka sendiri. Pakar sosiologi bersetuju bahawa ini besar kemungkin akan membawa kepada ketidaktentuan dan menyebabkan masalahmaslah juvenil. 12.Pendekatan sekular disokong oleh dua falsafah iaitu falsafah rasionalisme dan empirisisme. Kedua-dua falsafah ini adalah terbatas kerana kedua-duannya tidak mengambil kira unsur spiritual atau kerohanian. 13.Mengikut Kamus Dewan definisi-definisi Rasionalisme dan Empirisisme ialah seperti berikut: Rasionalisme: fahaman bahawa taakulan adalah asas yang paling baik dalam 11

12 melakukan sesuatu tindakan dan menyelesaikan masalah. Rasionalistik: berkenaan fikiran yang berdasarkan logik dan bukan emosi atau ajaran agama. Empirisisme: fahaman atau doktirn bahawa pengalaman praktis bukan teori), adalah asas pengetahuan. Empirik/Empirikal: berdasarkan pemerhatian atau eksperimen, (bukan teori), dan kaedah yang digunakan adalah melalui kajian-kajian untuk mengumpulkan data. 14. Pendekatan agama pula lebih komprehensif kerana ia mengambil kira dan menggunakan unsur-unsur kerohanian, intelektual, rasional dan aspek-aspek fisikal manusia. 15. Pendekatan sekular bepegang dan percaya kepada data atau maklumat yang dikumpulkan melalui deria-deria dan teori-teori yang terdapat melalui akal fikiran berdasarkan data-data deria. 16. Pendekatan agama menerima ilmu yang hakiki melalui wahyu dan tajalli. Quran memberi ilmu ini kepada manusia dan Rasul memberi kepada umatnya, kaedah untuk menghayati ilmu ini 12

13 supaya dapat mentransformasi personaliti manusia menjadi insan kamil. 17. Kaedah-kaedah yang terdapat dalam kedua-dua falsafah ini sangat berbeza. Untuk pendekatan sekular, empirisisme dan rasionalisme memberi objektif dan kaedah yang boleh didemostrasikan. Ini sesuai untuk penganalisaan benda-benda maujud, tetapi langsung tidak sesuai untuk keadaan intelektual dan mental manusia, yang tidak terbatas potensinya. 4. STRATEGI INTEGRASI TOTAL :- FALSAFAH DAN KAEDAH 1. Kesepaduan pendekatan sekular dan pendekatan agama dalam bidang pendidikan tidak mungkin berlaku di peringkat konseptual. Dari segi epistemologi, (teori tentang pengetahuan terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop sesuatu pengetahuan), kedua-duanya jauh berbeza. Pendekatan sekular dikawal oleh epistemologi naturalisme yang berdasarkan kepada rasionalisme, empirisisme, evolusi dan kemajuan hasil perubahan. 2. Pendekatan agama dikawal oleh epistemologi yang berdasarkan kepada makna perkataanperkataan seperti wahyu, roh, nilai-nilai kudus 13

14 dan mutlak (seperti yang dilahirkan melalui asma al-husna), amanah, khilafah, risalah atau kenabian dan kehidupan akhirah. 3. Kedua-duanya mempunyai asas falsafah yang bertentangan dan tidak boleh di sepadukan. 4. Satu cara yang boleh dilakukan ialah dengan mengambil pedekatan yang berdasarkan kepada akidah atau kepercayaan, tanpa membuat sebarang tolak ansur. Di sini, beberapa konsep kemanusiaan akan dengan sendirinya termasuk dalam pendekatan ini. 5. Kita harus bermula dengan 2 perkara asas: konsep fitrah manusia dari dan konsep ilmu. 6. Mengikut pendapat al-ghazali, sesuai dengan fitrah manusia, tujuan pendidikan ialah pembangunan personaliti individu yang total dan seimbang. 7. Roh, aspek terpenting dalam personalti individu, perlu diberi peranan sebagai Raja. Intelek pula diberi peranan sebagai menteri yang menggunakan akal fikiran dan logik, dan deriaderia serta nafsu pula diberi peranan untuk memelihara tubuh badan. Dan tubuh badanlah yang membolehkan roh untuk mengabdikan diri kepada Allah. 8. Kemajuan kerohanian manusia, dalam pengabdiannya untuk mendapatkan keredaan 14

15 Allah serta menghampirkan diri kepadanya, tidak terbatas. 9. Ilmu ialah punca segala kemajuan dan pembangunan. Maka itu Islam tidak meletakkan sebarang batasan atau had dalam usaha mencari ilmu. 10.Manusia harus berusaha mendapatkan ilmu dalam semua bidang untuk pembangunan yang total dan seimbang. Aspek-aspek kerohanian, moral, intelektual, imaginasi, emosi dan fizikal, perlu diberi perhatian dalam mejalin hubungan antara semua bidang ilmu Langkah-langkah untuk merealisasikan integrasi total 1. Falsafah pendidikan mesti diletakkan pada asas akidah, kepercayaan atau iman kepada Allah. Dengan cara itu barulah boleh kita ketepikan falsafah sekular. Falsafah ini mesti berasaskan kepada kepercayaan kepada Allah dan adanya ruh sebagai pengerak utama yang berkuasa atas intelek, imaginasi, perasaan dan keinginan serta nafsu. 2. Ilmu harus dikategorikan semula atas dasar hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia 15

16 dengan alam tabii. Suatu pengkategorian yang boleh diambil ialah seperti berikut:- Yang pertama dinamakan Sains Agama, Yang kedua dinamakan Sains Kemanusiaan Yang ketiga dinakaman Sains Tabii. 3. Segala nilai dan andaian dalam bidang Sains Kemanusiaan dan Sains Tabii mesti berlandaskan kepada Sains Agama, terutama sekali mengenai fitrah manusia. 4. Konseptualisasi, atau pembentukan konsep bagi setiap bidang ilmu mesti dibuat dari kacamata agama. 5. Ini bererti semua ilmu seperti psikologi, sejarah, ilmu alam, ekonomi dan lain-lain, perlu dilihat dan disusun semula, kemudian ditulis semula mengikut tasawwur Islam. 6. Demikian juga untuk kurikulum perguruan dan persekolahan. Falsafah, prinsip-prinsip pendidikan dan kaedah-kaedah pengajaran perlu diletak atas paradigma yang baru. Ini adalah suatu tugas yang amat besar, tetapi boleh dan mesti dilakukan. 16

17 7. Sementara menunggu langkah-langkah ini dapat dilaksanakan, kita harus merevolusikan sikap dan tasawwur para pendidik dan guru. Sebagai barisan hadapan dalam proses pendidikan kanakkanak, mereka harus membatinkan dan menghayati falsafah dan konsep kesepaduan ilmu dan pendidikan yang berteraskan kepada akhlak dan berpaksikan kepada tauhid dan iman kepada Allah. 8. Dengan itu, walaupun belum terdapat buku-buku teks yang baru, mereka boleh menggunakan buku-buku teks yang ada dan mentafsirkannya mengikut pendekatan yang berpaksikan tauhid dan berteraskan akhlak. 9. Yang penting ialah usaha untuk:- Mengkonseptualisasikan / membentuk konsep pendidikan dan program pendidikan guru, Menghasilkan kerja-kerja mengenai kaedah-kaedah mengajar. Mengadakan kursus-kursus serta bengkel-bengkel untuk para guru. 10. Dan yang amat penting ialah kesedaran dan kesediaan para pengurus dan pentadbir, pendidik dan guru untuk melakukan anjakan paradigma ini. 17

KONSEP ILMU DAN PENDIDIKAN SEPADU

KONSEP ILMU DAN PENDIDIKAN SEPADU KONSEP ILMU DAN PENDIDIKAN SEPADU KONSEP ILMU Dalam Islam, ilmu sebenar datangnya daripada Allah S.W.T yang ditanzilkan kepada rasul-rasul pilihan dan melalui alam ciptaan-nya termasuklah manusia, yang

Lebih terperinci

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

KONSEP SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM KOD KURSUS : CTU 211 SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM TA ARUF SILIBUS KURSUS RANCANGAN PENGKULIAHAN SEPANJANG SEMESTER JULAI-NOVEMBER 2007 SKIMA PEMARKAHAN CTU 211 ESSEI = 15% PEMBENTANGAN = 10 % UJIAN = 15 %

Lebih terperinci

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAJUK 4 Falsafah Pendidikan Barat Essentialisme Falsafah Pendidikan Barat Tradisional Perennialisme Progressivisme Falsafah Pendidikan Barat Moden Eksistensialisme

Lebih terperinci

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh

BAB 6 PENUTUP. juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh BAB 6 PENUTUP 6.1 KESIMPULAN Bab ini merupakan rumusan secara menyeluruh ke atas kajian ini. Di samping itu juga, ia akan menjawab beberapa persoalan yang timbul daripada objektif kajian. Oleh yang demikian,

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Nota Sains Islam. Hasanul Arifin

Nota Sains Islam. Hasanul Arifin Nota Sains Islam 1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah Sains Islam. Untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan Sains Islam, maka perlu ada pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan Sains

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia

Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Pengaruh Pengetahuan Agama ke Atas Amalan Agama dan Gaya Hidup Mahasiswa Islam Universiti Teknologi Malaysia Ahmad Johari Bin Hj Sihes, Abdul Rahim Bin Hamdan, Jamaluddin Bin Ramli dan Nor Salis Bte Samingan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

BAB 1 MANUSIA DAN ILMU

BAB 1 MANUSIA DAN ILMU BAB 1 MANUSIA DAN ILMU OBJEKTIF 1. Membincangkan definisi ilmu dan falsafah menurut sarjana Islam dan Barat. 2. Menjelaskan klasifikasi dan falsafah ilmu yang merangkumi epistemologi, ontologi, dan aksiologi.

Lebih terperinci

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis:

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut al Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai watak terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGAJIAN ISLAM HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 14 KONSEP ETIKA DAN MORAL DISEDIAKAN OLEH: FATIMAH BINTI HUSSIN A 144901 DISEDIAKAN

Lebih terperinci

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci?

Kenapa kebencian? Apakah yang membuat seseorang itu membenci? HILANG KASIH SAYANG TIMBUL BENCI ISLAM sebagai ajaran lengkap dan menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia sejagat memiliki panduan yang ditetapkan Tuhan bagi menjamin kesejahteraan hidup umatnya

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA STATUS DAN TANGGUNGJAWAB MANUSIA OBJEKTIF Membincangkan peranan manusia dan faktor kemuliaannya. Menjelaskan matlamat penciptaan manusia. Membincangkan etika dan nilai manusia

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat lari daripada sebarang masalah. Masalah adalah soalan yang mendorong kita untuk

Lebih terperinci

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA

EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA EDU 3101 FALSAFAH & PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAJUK 6 Latar Belakang FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan,

Lebih terperinci

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD8023 Sejarah Pendidikan Islam II (Minggu 1)

DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM. WD8023 Sejarah Pendidikan Islam II (Minggu 1) DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM WD8023 Sejarah Pendidikan Islam II (Minggu 1) PENSYARAH: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) Silibus Falsafah dan Kurikulum

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan di Malaysia telah mengalami gelombang reformasi yang begitu pesat sesuai dengan tuntutan era teknologi maklumat. Anjakan paradigma dan pengubahsuaian pada

Lebih terperinci

BAB 2 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA. Manusia dan Agama (IDA 102) 1/10/2013. Maruwiah Ahmat 1

BAB 2 PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN DEFINISI AGAMA DEFINISI AGAMA. Manusia dan Agama (IDA 102) 1/10/2013. Maruwiah Ahmat 1 1 2 BAB 2 MANUSIA DAN AGAMA Pendahuluan Definisi agama Keperluan manusia kepada agama Agama samawi dan agama budaya Agama samawi dan kitab-kitab suci Kesimpulan Maruwiah Ahmat IDA 102 MANUSIA DAN AGAMA

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA 2012 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 413 Psikologi Pembangunan Islam Membahas tentang manusia kerangka konsep yang benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan bersandarkan pada sumber al-qur an

Lebih terperinci

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 1013 Psikologi Personaliti Kaedah-Kaedah Pengkajian Personaliti (Minggu 3)

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 1013 Psikologi Personaliti Kaedah-Kaedah Pengkajian Personaliti (Minggu 3) DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 1013 Psikologi Personaliti Kaedah-Kaedah Pengkajian Personaliti (Minggu 3) Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri - PhD Objektif Pembelajaran Di akhir modul

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN SATU 2010 Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar

Lebih terperinci

TOPIK PERBINCANGAN. 2.2 Pandangan Semesta Tamadun Islam. 2.3 Konsep Tamadun Islam. 2.4 Sumber Tamadun Islam. 2.1 Pengenalan

TOPIK PERBINCANGAN. 2.2 Pandangan Semesta Tamadun Islam. 2.3 Konsep Tamadun Islam. 2.4 Sumber Tamadun Islam. 2.1 Pengenalan BAB 2 TAMADUN ISLAM TOPIK PERBINCANGAN 2.1 Pengenalan 2.2 Pandangan Semesta Tamadun Islam 2.3 Konsep Tamadun Islam 2.4 Sumber Tamadun Islam 2.8 Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam 2.7 Prinsip Tamadun

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Sistem Pendidikan Islam di Malaysia mengalami banyak perubahan bagi mempertingkatkan dan memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Perubahan tersebut

Lebih terperinci

Disediakan Oleh: Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor

Disediakan Oleh: Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor Disediakan Oleh: Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor Pada akhir slot ini, peserta akan : 1. Mengetahui ciri-ciri kemenjadian yang ingin dicapai melalui IHES 2. Menyedari kepentingan

Lebih terperinci

7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA (BPMS)

7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA (BPMS) 7 CIRI BUDAYA POLITIK MATANG SEJAHTERA () 1 POLITIK BERTUNJANG PRINSIP POLITIK DAKWAH & AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR 3 POLITIK PENYELESAIAN BERASASKAN ISLAM POLITIK UTAMAKAN RAKYAT 5 4 POLITIK DAMAI & DIPLOMASI

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di

BAB 5 PENUTUP. berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di BAB 5 PENUTUP 5.1 Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan membincangkan berkenaan sejauhmana dapatan kajian berjaya menjawab objektif kajian khususnya berkaitan penggunaan media pendidikan di PASTI Ummu

Lebih terperinci

sepenuhnya modeniti, sebaliknya cuba mengubahsuai ciri-ciri modeniti untuk

sepenuhnya modeniti, sebaliknya cuba mengubahsuai ciri-ciri modeniti untuk Bab 8: Kesimpulan Malaysia adalah sebuah negara yang sedang pesat menuju ke arah kemodenan. Modenisasi yang berlaku menyebabkan timbulnya pelbagai cabaran khususnya kepada masyarakat Malaysia yang majoritinya

Lebih terperinci

BAB EMPAT KESIMPULAN DAN CADANGAN. tradisi dalam kalangan masyarakat Islam pada umumnya. Oleh kerana itu, amalan

BAB EMPAT KESIMPULAN DAN CADANGAN. tradisi dalam kalangan masyarakat Islam pada umumnya. Oleh kerana itu, amalan BAB EMPAT KESIMPULAN DAN CADANGAN 4.1. Rumusan Pemberian hantaran telah menjadi satu kemestian dalam majlis perkahwinan. Amalan tersebut tidak kalah pentingnya dengan pemberian mahar. Ia sudah menjadi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Tamadun Islam TITB113

Tamadun Islam TITB113 Tamadun Islam TITB113 Pengenalan Islam ialah risalah yang di bawa oleh semua Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam A.S sehinggalah kepada Nabi Muhammad S.A.W. Makna Islam dari segi bahasa ialah tunduk, patuh,

Lebih terperinci

Akidah dalam kehidupan Muslim: analisis aspek aspek penyelewengan. Sinopsis:

Akidah dalam kehidupan Muslim: analisis aspek aspek penyelewengan. Sinopsis: Akidah dalam kehidupan Muslim: analisis aspek aspek penyelewengan Sinopsis: Perbincangan buku ini berkisar di sekitar posisi akidah dalam kehidupan Muslim. Akidah sering kali dianggap oleh sesetengah orang

Lebih terperinci

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini.

BAB LIMA KESIMPULAN. perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum ini. BAB LIMA KESIMPULAN 5.0 PENDAHULUAN Di dalam bab ini, Pengkaji akan mengemukakan kesimpulan yang diperolehi daripada perbahasan dan laporan analisis kajian yang telah dijalankan daripada bab-bab sebelum

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KKD 2063 PEMBANGUNAN SAHSIAH

KKD 2063 PEMBANGUNAN SAHSIAH KKD 2063 PEMBANGUNAN SAHSIAH Pengenalan Pembangunan Sahsiah Sahsiah adalah perkataan Bahasa Arab yang membawa maksud keperibadian atau peribadi (Kamus Dewan, 2011). Maksud peribadi pula ialah manusia sebagai

Lebih terperinci

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT

DRAF MAC KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DRAF MAC KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT BAHAGIAN

Lebih terperinci

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM

Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju. oleh. Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM Penyelidikan Pelajar Sarjana Pendidikan Islam UKM: Fokus Dan Hala Tuju oleh Shahrin Awaludin Fakulti Pendidikan UKM shahrin@ukm.my ABSTRAK Sebahagian besar calon-calon Sarjana Pendidikan Islam di Universiti

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT 2013 KANDUNGAN 1. RUKUN NEGARA v 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi 3. PENDAHULUAN 1 4. MATLAMAT

Lebih terperinci

Tutor: En Md Yusoff b Daud

Tutor: En Md Yusoff b Daud Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai Tutor: En Md Yusoff b Daud 1. Vijaya A/P Sengodan P59168 2. Fuziana bt Ali P59170 3. Rohayati bt Ahmad P59171 4. Noor Hisham b Hamzah P59180 5. Faudziah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SEJARAH TINGKATAN 4 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Lebih terperinci

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA

DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN MORAL TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN

Lebih terperinci

WD8013 Sejarah Pendidikan Islam I (Minggu 1) Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD

WD8013 Sejarah Pendidikan Islam I (Minggu 1) Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD WD8013 Sejarah Pendidikan Islam I (Minggu 1) Pensyarah: Ustazah Dr Nek Mah Batri PhD Silibus 1. Tujuan dan matlamat pendidikan Islam 2. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan Islam 3. Sejarah pendidikan Islam

Lebih terperinci

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 1813 Motivasi dan Emosi (Minggu 4)

DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING. WPK 1813 Motivasi dan Emosi (Minggu 4) DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 1813 Motivasi dan Emosi (Minggu 4) Pensyarah Ustazah Dr Nek Mah Bte Batri PhD- Pendidikan Agama Islam (UMM) PhD Fiqh Sains & Teknologi (UTM) SINOPSIS - Modul

Lebih terperinci

BAB 16 SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM

BAB 16 SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM BAB 16 SALAH FAHAM TERHADAP ISLAM Pendahuluan Islam adalah agama yang sering disalahtafsir oleh orang bukan Islam dan orang Islam Menyebabkan keunggulan Islam tidak terserlah dan indah s/a dari segi ilmiah

Lebih terperinci

dan istilah. Frasa pemikiran kritis adalah merupakan gabungan atau hubungan antara dua perkataan iaitu pemikiran dan juga

dan istilah. Frasa pemikiran kritis adalah merupakan gabungan atau hubungan antara dua perkataan iaitu pemikiran dan juga Konsep Pemikiran Kritis Definisi Pemikiran kritis dapat dilihat sudut pengertiannya dari segi bahasa dan istilah. Frasa pemikiran kritis adalah merupakan gabungan atau hubungan antara dua perkataan iaitu

Lebih terperinci

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah

KKD 2063 Pembangunan Sahsiah KKD 2063 Pembangunan Sahsiah Teori Kognitif : Teori Pilihan Dan Terapi Realiti Pengenalan Teori Kognitif adalah teori yang berpusatkan kepada pemikiran manusia. Terdapat banyak teori-teori yang dikategorikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Perkembangan komputer di negara kita telah melalui satu gerakan reformasi dan pembaharuan yang canggih bersesuaian dengan perkembangan infrastukturnya. Perkembangan penggunaan

Lebih terperinci

//Perbicangan kita ditumpukan pada perkara-perkara berikut: //Pentingnya Pendidikan untuk kemajuan masyarakat Islam

//Perbicangan kita ditumpukan pada perkara-perkara berikut: //Pentingnya Pendidikan untuk kemajuan masyarakat Islam //Definisi Falsafah Pendidikan Islam: Sejumlah prinsip, kepercayaan dan premis yang diambil dari ajaran Islam atau sesuai dengan semangatnya serta mempunyai kepentingan terapan dan bimbingan dalam bidang

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsang ahli-ahli untuk berusaha secara rela

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.0 Pengenalan BAB I PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Ledakan maklumat dewasa ini amat pantas berlaku di mana-mana tempat di serata dunia. Bidang teknologi komunikasi dan komputer sedang berkembang dengan pesat. Penggunaan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN INTEGRATED HOLISTIC ASSESSMENT BOARD ( IHAB ) SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA NEGERI SELANGOR ( SAN )

GARIS PANDUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN INTEGRATED HOLISTIC ASSESSMENT BOARD ( IHAB ) SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA NEGERI SELANGOR ( SAN ) GARIS PANDUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN INTEGRATED HOLISTIC ASSESSMENT BOARD ( IHAB ) SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA NEGERI SELANGOR ( SAN ) 1. PENGENALAN Matlamat Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor ialah

Lebih terperinci

Diploma Pengajian Islam (Separuh Masa)

Diploma Pengajian Islam (Separuh Masa) Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Diploma Pengajian Islam (Separuh Masa) Sejarah Pendidikan Islam II Pensyarah: Ustazah Dr. Nek Mah Bte Batri PhD Pendidikan Agama Islam Calon Doktor - Fiqh Sains & Teknologi

Lebih terperinci

PERANAN GURU SEBAGAI PEMBINA MODAL INSAN

PERANAN GURU SEBAGAI PEMBINA MODAL INSAN PERANAN GURU SEBAGAI PEMBINA MODAL INSAN Guru menjadi harapan bagi memastikan pembentukan jati diri pelajar yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat.

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

Definisi Etika TAJUK 4 : ETIKA ISLAM DALAM SAINS & TEKNOLOGI. Etika Islam Dalam Sains & Teknologi

Definisi Etika TAJUK 4 : ETIKA ISLAM DALAM SAINS & TEKNOLOGI. Etika Islam Dalam Sains & Teknologi TAJUK 4 : ETIKA ISLAM DALAM SAINS & TEKNOLOGI Etika Islam Dalam Sains & Teknologi 4.1 Pengenalan Etika Maksud Etika Asas Etika Islam 4.2 Kepentingan Etika Islam Dalam Sains dan Teknologi Kepentingan Etika

Lebih terperinci

Islam: pemikiran kenegaraan & pemerintahan. Sinopsis:

Islam: pemikiran kenegaraan & pemerintahan. Sinopsis: Islam: pemikiran kenegaraan & pemerintahan Sinopsis: Perbincangan yang dikemukakan dalam buku ini menyentuh aspek pemikiran politik kenegaraan Islam yang berbeza dengan corak pemikiran politik kenegaraan

Lebih terperinci

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan BAB KEENAM PENUTUP 6.1 PENGENALAN Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan antara pendidikan yang dijalankan oleh intitusi formal dan pendidikan yang dianjurkan oleh

Lebih terperinci

Psikologi kognitif. Sinopsis:

Psikologi kognitif. Sinopsis: Psikologi kognitif Sinopsis: Buku ini memfokuskan persepsi pemikiran ingatan manusia secara teori dan konsep. Antara konsep yang dibincangkan ialah skemata idea yang menggambarkan rangka kerja mental untuk

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

Pendahuluan Matlamat dan Objektif

Pendahuluan Matlamat dan Objektif Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Produksi Multimedia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Pendahuluan Mata pelajaran Produksi Multimedia ialah antara

Lebih terperinci

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia

Memorandum Pertubuhan-Pertubuhan Cina. Y. A. B. Dato Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Membantah Cadangan Untuk Menambah Masa Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC Dan SJKT dan Membantah Cadangan Untuk Memperkenalkan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN TIGA DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS MASALAH

Lebih terperinci

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Dunia kini telah mengiktiraf Malaysia sebagai salah satu negara membangun yang maju di rantau Asia Tenggara. Pengiktirafan seperti ini merupakan satu tilik tolak untuk

Lebih terperinci

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial

Teori Perkembangan Moral Kohlberg. Penaakulan Moral. Elemen-elemen Penaakulan Moral. Peringkat-peringkat Penaakulan Moral. Peringkat 5 Kontrak Sosial Teori Perkembangan Moral Kohlberg Penaakulan Moral Elemen-elemen Penaakulan Moral Peringkat-peringkat Penaakulan Moral Orientasi Moral Peringkat 1 Hukuman dan Kepatuhan Peringkat 2 Timbal Balik Peringkat

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KESIHATAN

PENDIDIKAN KESIHATAN DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN DUA 2011 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS PENDIDIKAN KESIHATAN

Lebih terperinci

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan

BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN. menunjukkan bahawa unsur penyebutan huruf al-qur an al-karim memain peranan BAB KELIMA KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Penyebutan Huruf al-qur an al-karim dalam kalangan saudara baru adalah merupakan satu kajian yang unggul. Hasil daripada kajian yang dijalankan menunjukkan

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN

BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN BAB 5 RUMUSAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Hasil daripada kajian strategi membaca teks bahasa Arab dalam kalangan pelajar ini, pengkaji akan mengemukakan cadangan dan saranan dalam dua bentuk yang berbeza,

Lebih terperinci

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1:

HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1: HHHC9501 KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PENDEKATAN SEMESTER 1 SESI 2014/2015 SET 4 TUGASAN 1: PENULISAN TENTANG PEMIKIRAN KRITIS NAMA NO MATRIK NAMA PENSYARAH : UMI NURFAZILAH BINTI

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Menurut Ramlah dan Mahani (2002), konstruktivisme bukanlah suatu konsep baru. Ia berasal daripada falsafah dan telah diaplikasikan dalam bidang sosiologi, antropologi

Lebih terperinci

Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi

Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi Kepelbagaian Budaya Menurut kamus Dewan (2005) edisi keempat muka surat 102, kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda sama ada abstrak atau konkrit yang boleh

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan 17 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sejarah perkembangan penyeliaan di Malaysia bermula hasil Laporan Pelajaran Tinggi di Malaya (1939), Laporan Bornes (1951) dan Laporan Razak (1956) yang menyarankan

Lebih terperinci

NO.KADPENGENALAN:I _ PEPERIKSAAN AKHIR. UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN loris SEMESTER 1 SESI 2015/2016 I ARAHAN

NO.KADPENGENALAN:I _ PEPERIKSAAN AKHIR. UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN loris SEMESTER 1 SESI 2015/2016 I ARAHAN _ SUUT UNIVERSITI PENOIOIKAN SULTAN loris PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2015/2016 KOD : HNF3012 KURSUS :FALSAFAHILMU TARIKH : 0 9 JAN 2016 MASA : 1 JAM 30 MINIT ARAHAN 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

KURIKULUM PERMATA. Puan Nani Menon Prof. Madya Dr. Rohani Abdullah UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Dr. Azizah Lebai Nordin. kurikulum-june 2011

KURIKULUM PERMATA. Puan Nani Menon Prof. Madya Dr. Rohani Abdullah UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Dr. Azizah Lebai Nordin. kurikulum-june 2011 KURIKULUM PERMATA 1 Puan Nani Menon Prof. Madya Dr. Rohani Abdullah UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Dr. Azizah Lebai Nordin KANDUNGAN FALSAFAH KONSEP KURIKULUM PERMATA UNTUK SIAPA DAN KENAPA KURIKULUM PERMATA

Lebih terperinci

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Kawalan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik 9 Kawalan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan terma kawalan dan tujuan utamanya; 2. Melihat langkah-langkah yang terlibat dalam proses kawalan; 3. Menghuraikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran MATEMATIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran MATEMATIK 2001 PUSAT

Lebih terperinci

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian

BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian BAB 6 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 6.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang ringkasan, implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan dan kesimpulan. Ringkasan kajian berfokus tentang konsep penerapan

Lebih terperinci

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN MORAL TAHUN EMPAT 2013 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN

Lebih terperinci

FALSAFAH PENDIDIKAN. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh

FALSAFAH PENDIDIKAN. 9/12/2011 Nordin Tahir, IPG Kampus Ipoh FALSAFAH PENDIDIKAN 1 Latar Belakang FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan dibentuk berdasarkan ideologi dan falsafah yang termaktub dalam Laporan Pendidikan dan Akta Pendidikan, Rukun Negara, serta ideologi

Lebih terperinci

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN

BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, pengkaji telah membincangkan secara terperinci mengenai data-data yang diperolehi. Dalam bab lima ini pula,

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah ASAS-ASAS ISLAM Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah Agama lain Nama seseorang/umat Agama Masehi (Al-Maseh) Agama Budha (Gautama) Zarathustra (Zarathustra)

Lebih terperinci

Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT.

Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT. Memorandum Mengenai: 1. Pertambahan Masa Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahap I Di SJKC dan SJKT. 2. Pelaksanaan Mata Pelajaran Malaysia Negaraku Tahap I Di Sekolah Rendah.

Lebih terperinci

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru

KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru KANDUNGAN Guru dan Cabaran Guru Abad Ke-21 Kualiti Guru: Keberhasilan P&P Guru Kesinambungan PPPM : Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah (2013-2025) ke Pengajian Tinggi (2015-2025) Guru Abad Ke-21

Lebih terperinci

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN)

PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PENDENGARAN) TAHUN PENGUKUHAN 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

Lebih terperinci

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, 43400 Selangor, Malaysia Tel : 603-8946 6003 Faks : 603-8948 7273 TUJUAN PANDUAN KOMUNIKASI STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Komunikasi

Lebih terperinci

TAFSIR SURAH YUSUF Bahagian 5

TAFSIR SURAH YUSUF Bahagian 5 TAFSIR SURAH YUSUF Bahagian 5 Muhammad Haniff Hassan ismhaniff@ntu.edu.sg / www.haniff.sg Ayat, 12:94 8 12:94, bagaimana Yakub boleh hidu aroma Yusuf? sekali lagi, sains atau mukjizat? 12:97 8 kelebihan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi

Lebih terperinci