POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI"

Transkripsi

1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : LEE MOI FONG Jawatan : Ketua Juru Audit Tarikh : 08 September 2017 NAMA : HJ ABDUL AZIZ BIN ABU BAKAR Jawatan : Pengarah PMK Tarikh : 08 September 2017

2 AUDIT DALAMAN Mukasurat 1 /15 KANDUNGAN HALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES Maklumat Umum Proses Rujukan Sumber-Sumber Yang Diperlukan Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi Definisi Singkatan SIPOC DIAGRAM Proses Audit Dalaman SWIMLANE Audit Dalaman PROSES KERJA Perancangan Audit Perlaksanaan Audit Tindakan Pembetulan Audit Susulan Analisis dan Laporan P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) RISIKO DAN PELUANG KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) LAMPIRAN KAWALAN DAN PINDAAN

3 AUDIT DALAMAN 1. KRITERIA KECEMERLANGAN PROSES Mukasurat 2 / Maklumat Umum Proses MAKLUMAT PENERANGAN 1) Objektif Memastikan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti melalui proses audit dalaman yang dijalankan secara terancang dan sistematik 2) Skop (key activities) a. Perancangan audit b. Perlaksanaan audit c. Tindakan Pembetulan d. Audit Susulan e. Analisis dan laporan audit 3) Indikator kecemerlangan proses a. Audit dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh setahun b. Semua auditor adalah kompeten c. Auditor tidak mengaudit kerja mereka sendiri d. Tidak ada laporan ketidakakuran berkaitan audit dalaman daripada Badan Persijilan 4) Pemilik proses a. JK Kerja Kualiti b. Ketua juruaudit c. Pasukan juruaudit 5) Pelanggan proses 5.2 a. Kakitangan 6) Pihak berkepentingan 4.2 a. Badan Persijilan b. Kementerian Pendidikan Tinggi c. Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti 1.2 Rujukan RUJUKAN MAKLUMAT Rujukan 7.5 (external references) a. ISO 9001:2015 b. ISO 19011:2011 c. Pekeliling, peraturan & perundangan Rujukan dalaman 7.5 (internal references) a. Semua Proses Kerja b. Semua Garispanduan (terbitan dalaman) 1.3 Sumber-Sumber Yang Diperlukan 7 SUMBER-SUMBER PENERANGAN Manusia Ketua juruaudit Ketua Kumpulan Juruaudit Juruaudit Pemilik proses JK Kerja Kualiti Infrastruktur Bangunan dan utility 7.1.3(a) Kemudahan mesyuarat dan penyediaan laporan Peralatan, perkakasan, perisian 7.1.3(b) Komputer dan printer Pengangkutan (c) - Teknologi maklumat dan komunikasi 7.1.3(d) -

4 AUDIT DALAMAN Mukasurat 3 /15 Peralatan perlu dikaliberasi Bahan 7 Alat tulis Persekitaran Selamat & kondusif Pengetahuan Teknik audit Keperluan standard Keperluan organisasi dan pihak berkepentingan Kompetensi kakitangan 7.2 Pernah mengikuti kursus juruaudit dalaman Lain-lain 1.4 Maklumat Yang Perlu Dikomunikasi 7.4 Maklumat Tanggungjawab Masa Kaedah Penerima 1. Jadual Audit Ketua Juruaudit 1 bulan sebelum audit Memo Semua kakitangan 2. Laporan Audit (verbal) Ketua Juruaudit Semasa mesyuarat Laporan Verbal Ahli yang hadir 3. Laporan bertulis serta analisis 1.5 Definisi Ketua Juruaudit Penutup 1 minggu sebelum MKSP Laporan bertulis & slide Mesyuarat Ahli MKSP PERKATAAN Audit dalam Ketua Juruaudit Ketua Kumpulan Juruaudit Juruaudit Dalaman Pihak yang diaudit (auditee): Senarai semak PENERANGAN Proses pemeriksaan yang sistematik, bebas dan didokumenkan bagi mendapatkan bukti audit serta menilai bukti tersebut secara objektif bagi menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi Di dilantik dari kalangan juruaudit untuk mengetuai pasukan juruaudit. Bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan program audit berjalan dengan lancar, memastikan juruaudit diberikan latihan, membuat perancangan audit, menyelesaikan konflik(jika ada) dan melaporkan penemuan audit kepada wakil pengurusan dan pihak pengurusan atasan melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan(MKSP) dan lain-lain Ketua kumpulan yang dilantik untuk mengetuai kumpulan audit semasa audit dilaksanakan. Ketua kumpulan bertanggungjawab memastikan aktiviti audit kumpulan berjalan dengan lancar berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Ketua kumpulan juga bertanggungjawab terhadap penyelarasan dan laporan kumpulan audit. Ketua Kumpulan Juruaudit dilantik setiap kali program audit dan boleh berubah Juruaudit yang dilantik dan diberikan latihan untuk mengendalikan audit dalaman. Juruaudit tidak boleh mengaudit kerja mereka sendiri Pemilik proses yang diaudit semasa program audit berlangsung. Pihak yang diaudit bertanggungjawab untuk mengambil tindakan pembetulan terhadap ketakakuran audit Instrumen yang disediakan oleh juruaudit sebelum melaksanakan audit. Senarai semak disediakan berdasarkan proses kerja yang disesuaikan dengan keperluan standard MS

5 Catatan Juruaudit Ketakakuran (Nonconforming) Ketakakuran Major Ketakakuran Minor Pemerhatian / OFI (Opportunity For Improvement) Laporan Ketakakuran (Nonconforming Report (NCR)) Laporan Kumpulan Juruaudit Dalaman SPK (Log Audit) Tindakan Pembetulan Audit Susulan (Follow up) Laporan Audit AUDIT DALAMAN Mukasurat 4 /15 ISO 9001:2015 Catatan yang disediakan oleh juruaudit sepanjang menjalankan audit yang mengandungi maklumat berkaitan penemuan audit samada positif atau negatif Percanggahan atau pelanggaran terhadap keperluan MS ISO 9001 : 2015, peraturan, pekeliling dan perundangan serta proses kerja yang didokumenkan Ketakakuran total / ketiadaan bukti kewujudan dokumen dan pelaksanaan yang boleh memberi impak serta kesan buruk yang besar terhadap pelanggan dan organisasi secara keseluruhan. Ketakakuran major juga boleh berlaku sekiranya ketidakpatuhan minor yang berulang-ulang Ketidakpatuhan yang telah berlaku kerana tidak mematuhi sepenuhnya prosedur/keperluan standard/pekeliling atau perundangan. Ketakakuran ini tidak menjejaskan produk akhir secara langsung atau Sistem pengurusan Kualiti secara keseluruhan Ketidakpatuhan yang berlaku disebabkan pelaksanaan proses kerja yang tidak sempurna dan belum menjejaskan sistem samada secara langsung atau tidak langsung Laporan yang disediakan oleh juruaudit untuk melaporkan penemuan audit yang tidak akur Laporan yang disediakan oleh Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman untuk diserahkan kepada Ketua Juruaudit Dalaman setelah audit dalaman selesai dijalankan oleh kumpulan. Log audit perlu disediakan sebelum mesyuarat penutup audit dijalankan Tindakan yang diambil untuk menangani ketakakuran dengan mengenalpasti punca ketakakuran dan mengelakkan ketakakuran daripada berulang Audit yang dijalankan selepas menerima jawapan ketakakuran daripada pihak yang diaudit. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan mengesahkan kesahihan serta keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil. Audit boleh ditutup atau tidak ditutup semasa audit susulan dijalankan. Penemuan audit yang tidak ditutup perlu disusul semula semasa audit yang berikutnya Laporan keseluruhan yang disediakan oleh Ketua Juruaudit Dalaman yang mengandungi analisis audit dan laporan keseluruhan 1.6 Singkatan SINGKATAN PENERANGAN

6 PPQ KPJD KKJD JD PP MKSP AUDIT DALAMAN Mukasurat 5 /15 Pegawai Pengurusan Kualiti Ketua Pasukan Juruaudit Dalaman Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman Juruaudit Dalaman Pemegang Proses Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan 2. SIPOC DIAGRAM Proses Audit Dalaman SOURCE OF INPUTS PPQ Pengarah PPQ Ketua juruaudit Ketua Juruaudit PPQ Ketua Kumpulan Juruaudit Semua juruaudit Juruaudit Ketua Kumpulan Juruaudit Ketua juruaudit Pemegang proses INPUTS SUB-PROCESS OUTPUTS RECEIVERS OF OUTPUTS Takwim Kertas Cadangan Audit Dalaman Senarai calon juruaudit Takwim Organisasi Senarai juruaudit dan ketua kumpulan Senarai proses dan Jabatan Jadual audit Senarai semak Agihan tugas Catatan Audit Laporan Ketakakuran Log Audit Laporan ketakakuran PERANCANGAN SPK DAN AUDIT LATIHAN DAN LANTIKAN SEDIA DAN EDAR JADUAL AUDIT RANCANG & KENDALI DESKTOP AUDIT LAKSANA AUDIT SEDIA LAPORAN KETAKAKURAN DAN LOG AUDIT LAPORAN PENUTUP AUDIT TINDAKAN PEMBETULAN Kertas Cadangan Program Kualiti & Audit Dalaman Rekod latihan Surat lantikan juruaudit Surat makluman audit Jadual audit Senarai semak Agihan tugas Catatan audit Laporan ketakakuran (NCR) Log Audit Laporan ketidakakuran Rekod kehadiran Laporan tindakan pembetulan Ketua juruaudit Juruaudit Warga PMK Juruaudit Ketua kumpulan juruaudit Semua juruaudit Pemilik proses Ketua Juruaudit Pemilik proses Ketua juruaudit

7 AUDIT DALAMAN Mukasurat 6 /15 Ketua juruaudit Juruaudit Laporan tindakan pembetulan AUDIT SUSULAN Verifikasi audit susulan Status audit Urusetia Unit Kualiti Ketua Juruaudit Verifikasi audit susulan LAPORAN DAN ANALISIS AUDIT Laporan Audit Dalaman Urusetia Warga PMK Ahli MKSP Pegawai Pengurusan Kualiti Laporan Audit Dalaman BENTANG DALAM MKSP Rekod pembentangan dalam MKSP Ahli MKSP 3. SWIMLANE Audit Dalaman PENGARAH PPQ KETUA JURUAUDIT KETUA KUMP JURUAUDIT JURUAUDIT PEMEGANG PROSES

8 AUDIT DALAMAN Mukasurat 7 /15 LULUS TAKWIM SEDIA KERTAS CADANGAN PROGRAM KUALITI DAN AUDIT URUS KURSUS LANTIK PASUKAN JURUAUDIT SEDIA JADUAL AUDIT EDAR JADUAL & MEMO MAKLUMAN AUDIT KENDALI DESKTOP AUDIT DAN SEDIA SENARAI SEMAK KENDALI AUDIT BUAT PERSEDIAAN SEDIA LAPORAN KETIDAKAKURAN (NCR) SEDIA LAPORAN AUDIT BENTANG PENEMUAN AUDIT URUS AUDIT SUSULAN TINDAKAN PEMBETULAN NNN BENTANG DALAM MKSP SEDIA LAPORAN UNTUK MKSP SELENGGARA REKOD 4. PROSES KERJA Perancangan Audit Bil Tanggung jawab Tindakan 1. Pengarah Sedia Takwim dan perancangan strategik organisasi (jadual dan bajet) 2. PPQ/KPJD Rujuk takwim dan sedia kertas cadangan sistem pengurusan kualiti dan audit dalaman

9 AUDIT DALAMAN Mukasurat 8 /15 Bil Tanggung jawab Tindakan 3. PPQ Urus latihan untuk juruaudit. Selenggara rekod latihan 4. Pengarah/ PPQ a. Lantik KJD b. Rujuk senarai tugas (1)( ): Senarai Tugas Juruaudit 5. KPJD Rancang dan sedia jadual audit (2)( ): Jadual Audit Dalaman 6. PPQ Sedia memo dan edar jadual audit kepada: a. Semua juruaudit b. Pihak yang akan diaudit 7. KPJD/KKJD/JD Kendali Desktop Audit & baca dan fahami: a. Manual Kualiti b. Standard MS ISO 9001:2015 c. Proses Kerja Audit Dalaman d. Proses kerja Operasi dan Sokongan yang berkaitan 8. KPJD/KKJD/JD Sedia: a. Senarai semak b. Kertas Catatan Audit c. Borang Laporan Ketakakuran d. Borang Laporan Kumpulan e. Alat tulis f. Agihan tugas pasukan 4.2 Perlaksanaan Audit Bil Tanggung jawab Tindakan 9. Pengarah/wakil Pengerusikan Mesyuarat Pembukaan 10. KPJD Beri penerangan dalam mesyuarat pembukaan:- a. Nyatakan objektif dan skop audit b. Perkenalkan ahli kumpulan audit c. Kenalpasti unit/ bahagian/ jabatan serta auditee yang akan diaudit d. Terangkan perjalanan dan prosedur audit e. Pastikan hal berkaitan keperluan seperti pengiring audit, ruang berbincang, pengangkutan dan sebagainya f. Tentukan masa, tarikh dan tempat untuk mesyuarat penutup g. Dapatkan persetujuan berkaitan jadual audit dan sebagainya 11. Setiausaha Ambil kehadiran Mesyuarat Pembukaan (3)( ) : Rekod Kehadiran Mesyuarat 12. KPJD/KKJD/JD Laksana dan catat perjalanan audit dalaman berdasarkan senarai semak dan kertas catatan yang disediakan menggunakan teknik seperti: a. Temubual (interview) b. Pemerhatian (observe) c. Pemeriksaan rekod/ dokumen/bahan/peralatan (examine) Senarai semak & catatan juruaudit 13. KPJD/KKJD/JD Kenalpasti ketakakuran atau peluang penambahbaikan dan sediakan laporan. Serah kepada KKJD:

10 AUDIT DALAMAN Mukasurat 9 /15 Bil Tanggung jawab Tindakan (5)( ) : Borang Laporan Ketakakuran (6)( ) : Borang Laporan pemerhatian (7)( ) : Peluang-peluang Penambahbaikan (OFI) 14. KKJD Semak dan selaras penemuan audit. Sedia laporan kumpulan juruaudit: Laporan Kumpulan Juruaudit (log audit) (8)( ): Laporan Kumpulan Juruaudit (log audit) 15. KPJD Buat persediaan untuk pembentangan dalam mesyuarat penutup 16. Pengarah/wakil Pengerusikan Mesyuarat Penutup Audit 17. KPJD Bentang penemuan audit: a. Penghargaan terima kasih kerana bekerjasama menjayakan program audit b. Sahkan semula objektif dan skop audit yang telah dijalankan c. Disclaimer iaitu penyataan bahawa audit yang dijalankan adalah berdasarkan sampel dan semua penemuan adalah pada masa audit dijalankan d. Bentang penemuan audit e. Dapatkan maklumbalas/ pengesahan dari auditee f. Nyatakan tindakan yang perlu diambil g. Beri makluman tarikh jawapan laporan ketakakuran dan tarikh audit susulan 18. Ahli Mesyuarat Beri maklumbalas verbal (jika perlu) 19. KPJD Serah kepada urusetia: (5)( ) : Borang Laporan Ketakakuran (6)( ) : Borang Laporan Pemerhatian (7)( ) : Peluang-peluang Penambahbaikan (OFI) (8)( ) : Laporan Kumpulan Juruaudit (log audit) 20. PPQ Sedia salinan pendua dan serah laporan kepada pemilik proses yang dikenalpasti: (5)( ) : Borang Laporan Ketakakuran (6)( ) : Borang Laporan Pemerhatian (7)( ) : Peluang-peluang Penambahbaikan (OFI) 4.3 Tindakan Pembetulan Bil Tanggung jawab Tindakan 21. Pemilik Proses Ambil tindakan pembetulan Rujuk : PS-05 : Proses Kerja Tindakan Pembetulan 22. Pemilik Proses Lengkapkan ruang Tindakan Pembetulan (5)( ) : Borang Laporan Ketakakuran

11 AUDIT DALAMAN Mukasurat 10 /15 Bil Tanggung jawab Tindakan 23. Pemilik Proses Kembalikan borang kepada KPJD seperti tarikh yang telah ditetapkan 24. Pemilik Proses Selenggara semua rekod dan maklumat berkaitan Tindakan Pembetulan 4.4 Audit Susulan Bil Tanggung jawab Tindakan 25. KPJD Uruskan audit susulan 26. JD Laksanakan audit susulan dan verifikasi audit. Tentukan status tindakan pembetulan samaada audit: a. Ditutup b. Tidak ditutup (10)( ) : Analisis Ketakakuran 4.5 Analisis dan Laporan Bil Tanggung jawab Tindakan 27. KPJD Rujuk semua maklumat berkaitan penemuan audit. Sedia analisis penemuan audit dan laporan audit. (9)( ) : Laporan Audit Dalaman 28. Pengarah/WP Semak dan sahkan Laporan Audit Dalaman 29. KPJD Bentang dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) 30. Urussetia Kualiti Selenggara rekod 5. P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) Perancangan 8.1 (P) Output perancangan Kertas cadangan Jadual Audit Senarai semak Kelulusan perancangan Pengarah, PPK, Ketua juruaudit Perlaksanaan & Kawalan 8.5 (DO,CHECK & CONTROL) Kaedah kawalan 8.5 Rujuk dan akur kepada penetapan stakeholders Rujuk dan akur kepada proses kerja Penggunaan borang-borang seperti di lampiran Pemantauan ketua Kawalan Proses yang Juruaudit luar (2 nd Party) disumber luar 8.4 Semakan dan pengesahan kompetensi Identifikasi dan Kod Kursus kemudahkesanan No Matrik Pelajar Harta hak milik pelanggan Data pelajar Markah pelajar

12 AUDIT DALAMAN Mukasurat 11 /15 Pemuliharaan Peralatan dan bahan di makmal & bengkel Data dan markah pelajar Khidmat selepas Kelas tambahan (jika perlu) perkhidmatan Kawalan Perubahan Jadual waktu Modul /kurukilum Tindakan 10 (ACTION) Penilaian keberkesanan Tindakan pembetulan 10.2 Penambahbaikan 10.3 Penilaian pencapaian objektif kualiti Penilaian pencapaian piagam pelanggan Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan Kelas tambahan Penilaian berterusan (ulangan) 6. RISIKO DAN PELUANG 6.1 Sila rujuk perincian dan analisis dalam Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang RISIKO OBJEKTIF PROSES PELUANG Gagal mengurus dan melaksana audit secara terancang dan sistematik, Tindakan pencegahan Perancangan audit di masukkan dalam takwim politeknik Memastikan juruaudit terlatih dan kompeten Amalan baik etika-etika audit dan aplikasi nilai-nilai AUDIT DALAMAN Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti melalui proses audit dalaman yang dijalankan secara terancang dan sistematik Latihan audit dalaman Pengalaman audit dan diaudit Penambahbaikan sistem pengurusan kualiti Strategi mencapai peluang Memastikan audit menjadi agenda tetap organisasi Peruntukan yang mencukupi untuk melatih juruaudit Rewards kepada juruaudit Mengadakan taklimat setiap kali ada perubahan dokumen kualiti 7. KAWALAN OUTPUT TIDAK AKUR 8.4 Sila rujuk proses kerja Kawalan Output Tidak Akur BIL OUTPUT 1. Kertas Cadangan Program Kualiti & Audit Dalaman POTENSI OUTPUT TIDAK AKUR Kertas cadangan tidak selari dengan tarikh dan budget yang TINDAKAN PENCEGAHAN (sebelum berlaku) Semakan oleh ketua TINDAKAN PEMBETULAN (jika berlaku) Pinda dan buat pembetulan hingga selari

13 2. Rekod latihan Surat lantikan juruaudit 3. Surat makluman audit Jadual audit 4. Senarai semak Agihan tugas AUDIT DALAMAN ditetapkan Juruaudit tidak hadir kursus dan tidak kompeten Susunan jadual yang bertindih dan juruaudit mengaudit kerja mereka sendiri Senarai semak yang tidak lengkap dan tidak menyeluruh 5. Catatan audit Catatan audit tidak menyeluruh 6. Laporan ketakakuran (NCR) Log Audit 7. Laporan ketidakakuran Rekod kehadiran 8. Laporan tindakan pembetulan 9. Verifikasi audit susulan Status audit 10. Analisis dan Laporan Audit Dalaman Kesilapan klausa, tiada bukti objektif Laporan kumpulan tidak menyeluruh Mukasurat 12 /15 Kawalan kehadiran semasa kursus Sijil tidak dikeluarkan kepada peserta yang tidak hadir Semakan oleh rakan dan ketua Pastikan juruaudit tidak audit kerja mereka sendiri Sentiasa membuat kajian semula senarai semak Sediakan template contoh: turtle diagram Latihan lanjutan untuk juruaudit sda sda sda Tatacara tindakan pembetulan tidak mematuhi Proses kerja tindakan pembetulan dan keperluan standard Auditor tidak membuat verifikasi audit dan hanya lihat sampel yang ditemui sahaja Laporan dan analisis yang tidak lengkap dan tidak menyeluruh Memberi taklimat kepada pemilik proses berkaitan tatacara tindakan pembetlan Latihan juruaudit Semakan Ketua juruaudit Sediakan template dengan takwim dan budget organisasi Latihan semula Tambah bilangan hari/jam audit Tidak mengambil kira hasil audit Pembetulan Pinda maklumat Pembetulan Pinda maklumat Reject Pembetulan Semakan dan pembetulan Tindakan pembetulan 8. MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD) 7.5 REKOD TEMPOH SIMPANAN TEMPAT SIMPANAN KATEGORI 1. Rekod latihan juruaudit Kekal Fail Audit Dalaman Terhad Unit Kualiti 2. Surat lantikan juruaudit 5 tahun Fail Audit Dalaman Terhad Unit Kualiti 3. Surat/memo makluman audit 5 tahun Fail Audit Dalaman Terhad

14 4. Jadual audit 5. Senarai semak dan catatan audit 6. Laporan ketakakuran 7. Laporan akhir dan analisis audit 9. LAMPIRAN 8.5 RUJUKAN AUDIT DALAMAN Mukasurat 13 /15 Unit Kualiti 5 tahun Fail Audit Dalaman Unit Kualiti Berubah & Fail Audit Dalaman dikemaskini Unit Kualiti 5 tahun Fail Audit Dalaman Unit Kualiti Kekal Fail Audit Dalaman Unit Kualiti 1) (1)( ) Senarai Tugas Juruaudit 2) (2)( ) Jadual Audit Dalaman NAMA LAMPIRAN 3) (3)( ) Rekod Kehadiran Mesyuarat 4) (4)( ) Senarai Semak dan Catatan Juruaudit 5) (5)( ) Borang Laporan Ketakakuran 6) (6)( ) Borang Laporan Pemerhatian 7) (7)( ) Peluang-Peluang Penambahbaikan (OFI) 8) (8)( ) Laporan Kumpulan Juruaudit (Log Audit) 9) (9)( ) Laporan Audit Dalaman 10) (10)( ) Analisis Ketakakuran Terhad Terhad Terhad Terhad

15 10. KAWALAN DAN PINDAAN 7.5 AUDIT DALAMAN Mukasurat 14 /15 KAWALAN MAKLUMAT i. Semua maklumat yang didokumenan merupakan organizational knowledge organisasi ii. Maklumat ini adalah terkawal dan tidak dibenarkan disebarluas kepada pihak luar tanpa kebenaran ketua organisasi iii. Dokumen ini hendaklah sentiasa dikaji semula dan ditambahbaik dari semasa kesemasa iv. Rujuk Prosedur Kawalan Rekod dan Prosedur Kawalan Dokumen untuk sebarang proses kajian semula pindaan, kajian semula dan edaran v. Semua maklumat diedar melalui samaada: a. Hardcopy b. Laman web vi. Sekiranya maklumat dari laman web dimuat turun dan dicetak; Maklumat dikira sebagai salinan tidak terkawal vii. Keluaran: Perubahan besar melebihi 50% viii. Pindaan: Perubahan kecil kurang darin50 % KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES: KELUARAN TARIKH KUATKUASA PINDAAN MAKLUMAT YANG DIPINDA M. SURAT TARIKH KELULUSAN P01. P02. P03.

16 LAMPIRAN 1 SENARAI TUGAS JURUAUDIT SISTEM PEGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 KETUA PASUKAN JURUAUDIT DALAMAN 1- Membuat perancangan audit tahunan yang merangkumi audit dalam dan audit luar 2- Menyelenggara Prosedur Kerja Audit Dalam termasuk rekod-rekod audit 3- Menguruskan perlantikan dan latihan untuk juruaudit 4- Menguruskan audit dalam bermula dari peringkat perancangan, perlaksanaan, pemantauan, pembentangan mesyuarat penutup, analisa, pelaporan hingga pembentangan dalam mesyuarat MKSP 5- Memastikan kelancaran audit SPK dari aspek perancangan, persediaan, perlaksanaan dan tindakan pembetulan. 6- Menguruskan komunikasi dengan semua pihak berkaitan dengan pelaksanaan audit dalam dan luar KETUA KUMPULAN JURUAUDIT DALAMAN 1- Menguruskan kumpulan audit membuat persediaan audit berdasarkan jadual audit 2- Memastikan perlaksanaan audit berjalan lancar merangkumi pengagihan tugas juruaudit, penyediaan catatan audit, pengurusan dengan pihak yang diaudit termasuk pengurusan konflik (jika ada) 3- Mengendalikan audit bersama-sama ahli kumpulan audit 4- Menyelaras penemuan audit, Borang Laporan Ketakakuran Audit dan penyediaan Laporan Kumpulan Juruaudit/Log Audit 5- Mengendalikan audit susulan jika diarahkan 6- Membantu Ketua Juruaudit Dalaman membuat analisa dan laporan JURUAUDIT 1- Membuat persediaan dan mengendalikan audit berdasarkan jadual audit atau arahan dan ketetapan dari Ketua Juruaudit Dalaman dan Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman. 2- Membuat catatan audit sepanjang mengendalikan audit 3- Menyediakan Laporan Ketakakuran Audit dan membantu Ketua Kumpulan Audit Dalaman menyediakan Log Audit 4- Mengendalikan audit susulan jika diarahkan Disediakan oleh (NAMA) PENGARAH Tarikh : (1)( )

17 LAMPIRAN 2 JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 RUJUKAN AUDIT TARIKH AUDIT TINDAKAN PEMBETULAN AUDIT SUSULAN SKOP SPK PASUKAN AUDIT MESYUARAT PEMBUKAAN TARIKH: MASA: MESYUARAT PENUTUP TARIKH: MASA JADUAL KERJA PENGAUDITAN TERPERINCI TARIKH MASA PROSES KERJA JAB/UNIT AUDITEE KUMPULAN JURUAUDIT LOKASI AUDIT Disediakan oleh, Disahkah oleh, (NAMA) Ketua Juruaudit Dalaman Tarikh (2)( ) (NAMA) Wakil Pengurusan Tarikh

18 LAMPIRAN 3 REKOD KEHADIRAN MESYUARAT PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 RUJUKAN AUDIT TARIKH AUDIT TARIKH MESY. PEMBUKAAN TARIKH MESY. PENUTUP PENGERUSI MESY. KETUA JURUAUDIT BIL NAMA BHG/UNIT TANDATANGAN PEMBUKAAN PENUTUP (3)( )

19 LAMPIRAN 4 PROSES LOKASI TARIKH JURUAUDIT SENARAI SEMAK DAN CATATAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Bil Jejak Audit Catatan / Klausa (4)( ) Pinda borang mengikut kesesuaian Bebas mengikut kreativiti juruaudit Contoh: Boleh gunakan Turtle Diagram

20 LAMPIRAN 5 A-MAKLUMAT AUDIT Nama Auditor Nama Auditi Lokasi Audit BORANG LAPORAN KETAKAKURAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Tarikh Rujukan Audit Rujukan NCR Proses Kerja B-KATEGORI KETAKAKURAN (/) : Diisi Oleh Auditor MAJOR MINOR OFI Guna borang OFI C-MAKLUMAT KETAKAKURAN : Diisi Oleh Auditor Butir ketakakuran bukti penemuan dan klausa : Juruaudit: Nama : Tarikh: D-TINDAKAN PEMBETULAN Nota Punca ketidakakuran Tindakan Pembetulan Risiko baharu Pengesahan Pemegang proses Rujuk proses kerja Tindakan Pembetulan Guna kaedah 5 Why atau Ishikawa dll untuk mengenalpasti punca Juruaudit perlu membuat verifikasi semasa audit susulan Tandatangan:... Nama: Tarikh: Pemilik proses: Nama: Tarikh: Diisi Oleh Pemilik Proses E-AUDIT SUSULAN (FOLLOW UP) Diisi Oleh Juruaudit Catatan verifikasi DITUTUP TIDAK DITUTUP Pengesahan Juruaudit Tandatangan:. Nama: Tarikh Pengesahan Pemegang proses Nota: Audit yang tidak ditutup akan disusul semula dalam audit yang berikutnya Pemegang proses perlu berusaha sedaya upaya untuk mengambil tindakan (5)( ) Tandatangan Nama: Tarikh

21 LAMPIRAN 6 A-MAKLUMAT AUDIT Nama Auditor Nama Auditi Bil. BORANG LAPORAN PEMERHATIAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Butir Pemerhatian Tarikh Rujukan Audit Proses: Pengesahan juruaudit: Nama : Tarikh: (6)( )

22 LAMPIRAN 7 A-MAKLUMAT AUDIT Nama Auditor Nama Auditi PELUANG-PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Tarikh Rujukan Audit B-SENARAI PELUANG PENAMBAHBAIKAN NOTA Peluang penambahbaikan samada: Ketidakakuran yang berlaku tetapi tidak menjejaskan proses kerja (tahap sangat kecil) Memerluan Penambahbaikan Memerlukan Peningkatan keberkesanan Perlu membuat pembetulan mengikut keperluan Pengesahan juruaudit: Nama : Tarikh: (7)( )

23 LAMPIRAN 8 A-MAKLUMAT AUDIT Ketua Pasukan Audit Ketua Kumpulan Audit LAPORAN KUMPULAN JURUAUDIT (LOG AUDIT) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Tarikh Rujukan Audit Ahli Kumpulan Juruaudit B-LAPORAN RINGKAS 1. Proses yang diaudit 2. Kekuatan dan inovasi 3. Penemuan audit Major: Minor: Pemerhatian: OFI: 4. Proses yang tidak sempat diaudit 5. Kekangan/permasalahan yang dihadapi 6. Penemuan serius yang perlu diambil tindakan segera 7. Peluang-peluang Rujuk lampiran penambahbaikan 8. Laporan Ketakakuran Rujuk lampiran Ketua Kumpulan Juruaudit Nama : Tarikh: (8)( )

24 LAMPIRAN 9 Rujukan Audit: LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Tarikh Audit: 1. Tujuan laporan a. Memaklumkan kepada pihak pengurusan dan warga organisasi berkaitan audit dalam yang telah dijalankan b. Maklumat yang akan dibentangkan di dalam Measyuarat Kajian Semula Pengurusan 2. Latarbelakang audit Rujukan audit Tarikh juruaudit Bilangan juruaudit 3. Skop audit Standard dirujuk MS ISO 9001:2015 MS ISO MS 1900:2014 MS 2300:2009 Skop persijilan Skop lokasi Pengecualian 4. Objektif audit a. Menyemak status pematuhan kepada standard b. Menyemak status pematuhan kepada SPK, peraturan dan perundangan dan keperluan pelanggan 5. Pendekatan audit a. Audit dijalankan berdasarkan sampel dan pendekatan yang digunakan adalah: 6. Proses yang diaudit Rujuk lampiran 7. Kekuatan dan inovasi 8. Penemuan 9. Proses tidak sempat diaudit 10. Kekangan & masalah 11. Penemuan kritikal 12. Peluang penambahbaikan Temubual Pemeriksaan dokumen dan peralatan Pemerhatian. b. Penemuan audit adalah berdasarkan bukti objektif yang ditemui semasa audit dikendalikan Rujuk lampiran 13. Butir ketakakuran Rujuk lampiran 14. Analisis data Rujuk lampiran 15. Kesimpulan 16. Pengesahan Tandatangan Nama Ketua Juruaudit Tarikh (9)( )

25 LAMPIRAN 10 Rujukan Audit: ANALISIS KETAKAKURAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Tarikh Audit: Bil Butir Ketakakuran Klausa Pemegang Proses Ditutup Tidak ditutup (10)( )

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-02 Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: SALIZAWATI BINTI KAMARUZZAMAN KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA KAJIAN SEMULA SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL AYUNNI BINTI ABDUL LATIF Jawatan : Pegawai Pengurusan Kualiti Tarikh : 08 September

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENYELIDIKAN, DAN HARTA INTELEK SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : DR. ROSNANI BT AFFANDI Jawatan : Ketua Unit Penyelidikan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PERKHIDMATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA Jawatan : HADI MOHD NASARUDIN BIN ALI : Pustakawan NAMA Jawatan : HJ ABDUL AZIZ

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA:RENI SURIANI BINTI HASHIM Jawatan:Pegawai Kerjaya :08 September 2017 NAMA: HJ. ABDUL

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN PENGAMBILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA: NUR AZLINA BINTI JAMIL Jawatan: Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Pengambilan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PMS- PK-PS-04 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA MOHD FIRDAUZ BIN NORHADI DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN KETUA JURUAUDIT

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : GAN LAI KUEN Jawatan : Ketua Jabatan Pengajian Am Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA

Lebih terperinci

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN SALINAN TERKAWAL NO: KELUARAN : 01 PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 05 JUN 2014 PKB-PK-PS-07 1/11 1.0 OBJEKTIF

Lebih terperinci

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 07 PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN KETUA PASUKAN AUDIT DALAMAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA DAN PERANCANGAN SISTEM KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: Nama : MOHD NAZIM BIN ZAKARIA Jawatan : Pegawai Latihan Dan Pendidikan Lanjutan Tarikh : 08-09-2017

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-10 PENGURUSAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : NURUL QAMAR BIN HAZNI NAMA :

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : MOHD KHAIRUDDIN BIN AHMAD KHAIR Jawatan : Pegawai Hal Ehwal Pelajar

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN BEKALAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : SITI HAJAR BINTI HUSSAIN Jawatan : Penolong Pegawai Tadbir (N29) Tarikh

Lebih terperinci

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07 NO. KELUARAN 04 TARIKH KUATKUASA 06 JUN 2013 DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA Mohd As ri Bin Chik Mejar (K) Zolkarnain Bin Hj. Jobshi AMP JAWATAN Wakil Pengurusan Pengarah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PENGURUSAN KURSUS SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : ABD. HALIM BIN MAHAT Jawatan : Ketua Unit Sukan. Kokurikulum & Kebudayaan Tarikh : 08 September 2017 Diluluskan

Lebih terperinci

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN MKSP :AGENDA 5.5 (b) AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 UPM hendaklah menjalankan

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03 : PK..CNS.(P).03 MUKA SURAT : 1 dari 15 PROSEDUR PK..CNS(P).03 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Dr. Noorlis Ahmad Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed

Lebih terperinci

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan. Rekod-rekod yang digunakan Surat lantikan juru audit/ 2. Sediakan Jadual tahunan yang

Lebih terperinci

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-04 () Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NOOR AZLIN BINTI MOHD SIDEK KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN BIN

Lebih terperinci

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI Disediakan Oleh: NIK RABIAHTUL MUJAHADAH BT ABD RAHMAN Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA PROSES KERJA PENGURUSAN DAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: NAMA : NURHIDAYAH BINTI AZMI Jawatan: Pegawai Tarikh : 8 September 2017 Diluluskan oleh: NAMA : HILMUN

Lebih terperinci

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR Disediakan Oleh: RAHAYU BINTI HAYAT YUSNITA BINTI YUSOF Diluluskan Oleh:

Lebih terperinci

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini. 4. Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) 4.1 Keperluan Am -Dokumen SPK. -Dokumen diselenggara: Minit Jawatankuasa Teknikal ISO. -Senarai Prosedur/Proses yang dibangunkan. -Dokumen SPK yang terdapat Prosedur/Proses

Lebih terperinci

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA HUSM/LCD/QP-03 MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA oleh: Prof Madya Dr. Rosline Hassan oleh Dr. Zaidun Kamari Tarikh Efektif: 1.11.2009 (HUSM/LCD/QP-03) M/surat 1 drp 11 Tajuk: ISI KANDUNGAN

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan Alam Sekitar mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI

UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA UPK-PK-01 PENGURUSAN INVENTORI PSIKOLOGI Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: NORASLINDA BINTI HARUN NORHAZAIWATI

Lebih terperinci

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA MUKA SURAT 2 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan. HALAMAN

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 PROSEDUR No. Rujukan : PK.UiTM.(P).03 AUDIT DALAM Muka Surat : 1 /13 PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH a..4.4..-- Ketua Sistem Audit UiTM Wa P rusan UiTM DILULUSKAN OLEH

Lebih terperinci

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI PROSES KERJA PS-12 PERKHIDMATAN KAUNSELING SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 Disediakan oleh: Diluluskan oleh: NAMA : ZAINORITA BINTI RUSDI Jawatan

Lebih terperinci

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 11 KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016 19 OKTOBER 2016 SALINAN TERKAWAL :

Lebih terperinci

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN Disediakan Oleh: KHASNIZA BINTI ABD KARIM DARNI BINTI MOHAMED YUSOFF

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Nama: MD NOR BIN USOP Nama: DATO MISRAH BIN HJ. IBRAHIM Jawatan: KETUA PENOLONG PENGARAH Jawatan: PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Tarikh: 15 FEBRUARI

Lebih terperinci

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS

PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP- PK- 03 PENGURUSAN PENDAFTARAN Disediakan Oleh: NORHAYATI CHE HUSIN PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA)

Lebih terperinci

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK KOTA BHARU POLITEKNIK KOTA BHARU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PKB-PK-PS-04 TINDAKAN PENCEGAHAN SALINAN TERKAWAL NO : PKB-PK-PS-04 1/5 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini menjelaskan tindakan pencegahan yang perlu dilaksanakan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara/proses untuk: 1.1 memastikanpelupusanyang betul bagiketakakuran yang dikesan untukaktivitiaktiviti,produk dan perkhidmatan; 1.2 mengambiltindakan yang

Lebih terperinci

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS

PPP-PK-01 PERANCANGAN KEPERLUAN PROGRAM / KURSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-01 PERANCANGAN PROGRAM / KURSUS Disediakan Oleh: Diluluskan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT

Lebih terperinci

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Disclaimer Spesifikasi tugas yang disediakan ini hanya sebagai garis panduan kepada jawatankuasa berkaitan. Kebanyakan

Lebih terperinci

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO Aktiviti: 12.1 Audit Dalaman 12.2 Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan 12.3 Bimbingan dan Pemantauan 12.1 Aktiviti Perancangan Dan

Lebih terperinci

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004 Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR

PEP-PK-03 PEMPROSESAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PEP-PK-03 Disediakan Oleh: SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU(PA) HAJI TAJUDDIN BIN ABDUL

Lebih terperinci

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa SKOP TAKLIMAT Ringkasan mengenai Modal Proses Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Prosedur-prosedur yang perlu diaudit Pelaksanaan Audit [Persediaan

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 PROSEDUR PRODUK YANG TIDAK No. Rujukan : PK.UiTM.(P).04 Muka Surat : 1/8 PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH Ketua Pen. u n Kualiti Akademik,

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008 1. TARIKH AUDIT Audit dalam SPK UPM 2012 telah dijalankan pada 19 30 Mac 2012. 2. TUJUAN AUDIT a. Untuk menentukan UPM telah

Lebih terperinci

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04 MUKA SURAT : 1/9 PROSEDUR PK.UiTM.APB.(P).04 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan... Nama Teh Hong Siok Bosirah Daud Prof. Dr Hajibah Haji Osman Jawatan Pensyarah Pen. Pendaftar Kanan

Lebih terperinci

10 KLAUSA ISO 9001:2015

10 KLAUSA ISO 9001:2015 10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 1 10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 2 10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Hendaklah tentukan : Apa yg perlu dipantau & ukur Kaedah pemantauan, analisis dll bila perlu dipantau dll Keputusan

Lebih terperinci

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015 Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan Audit Dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Pegawai Yang Bertanggungjawab Pengurusan Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008

Lebih terperinci

PENGENDALIAN MESYUARAT

PENGENDALIAN MESYUARAT MUKA SURAT : 1/8 Disediakan oleh: Diluluskan oleh:. Jawatan: KETUA JABATAN JABATAN KUALITI DAN KEUTUHAN Jawatan: REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh: 15 Jun 2014 Tarikh: 15 Jun 2014 SALINAN

Lebih terperinci

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN /PP/01 Tanggungjawab Prosedur terperinci 1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN rekod yang digunakan Surat lantikan Pegawai

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q03 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN .(P).07 SEMULA Tandatangan Nama Jawatan Muka Surat : 1/9 PROSEDUR SEMULA PK.UiTM (P).07 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Pn. Azliah Othman Timbalan Pendaftar Dr. Arba iyah Ab. Aziz Timbalan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06 MUKA SURAT : 1 dari 10 PK.UiTM.CNS(P).06 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Pensyarah Wakil Pengurusan

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PPDSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan perkhidmatan

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05 NO. KELUARAN 01 NO. PINDAAN 05 PK.UiTM.CNS.(P).05 MUKA SURAT 1 dari 11 PK.UiTM.CNS(P).05 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama Norlis Osman Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof

Lebih terperinci

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN MUKA SURAT : 1/8 DAN PENCEGAHAN Disediakan oleh : Diluluskan oleh : Jawatan : PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Jawatan : REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Tarikh

Lebih terperinci

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN MKSP :AGENDA 4 PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI

Lebih terperinci

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000 SPK ISO 912 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 912 68 daripada 83 No. Rujukan 1.6.23 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SPK 8.1 Keperluan Umum Pengurusan Atasan FPPSM hendaklah

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015 TARIKH AUDIT 1. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 UPM tahun 2015 telah dijalankan pada

Lebih terperinci

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q06 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR KAWALAN

Lebih terperinci

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK

PENYEDIAAN TAKWIM AKADEMIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH PROSEDUR KERJA PPP-PK-02 Disediakan Oleh: RABIATUL ADAWIYAH ABDULLAH ZAWAWI PPPT Diluluskan Oleh: KOL. BERSEKUTU (PA) HAJI TAJUDDIN

Lebih terperinci

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-Q07 NO PINDAAN : 00 TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN NO KELUARAN 04 NO RUJUKAN JOH-PKKT-PK-Q04 NO PINDAAN 00 TARIKH KUATKUASA 1 MAC 2014 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menjelaskan proses pengendalian tindakan pembetulan yang diterima. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua tindakan pembetulan dalam Sistem Pengurusan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PENGURUSAN BANK ITEM DAN PERATURAN PEMARKAHAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN

Lebih terperinci

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN 8.1 AM PSNZ UMT merancang dan melaksanakan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan penambahbaikan yang diperlukan untuk: Memastikan prosesan bahan,

Lebih terperinci

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN

POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( Februari 2015 ) BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN POLITEKNIK MERLIMAU Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalaman ( 02 13 Februari 2015 ) Lampiran 1 BIL PROSEDUR KERJA (PK) KETIDAKPATUHAN 1. PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan 2. PMM-PK-PS-02 PMM-AK-(PK-PS-02)-01

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Skop Tafsiran Penyelarasan Moderasi Tugas Dan Tanggungjawab 4 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Skop 2 4.0 Tafsiran 2 BAHAGIAN 2 : PENGURUSAN MODERASI 5.0 Penyelarasan Moderasi 4 6.0 Tugas Dan Tanggungjawab

Lebih terperinci

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10 RUJUKAN MUKA SURAT : 1/8 PROSEDUR DAN MAKLUMBALAS PK.UiTM.APB.(P).10 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Nor Azliana Norli Bosirah Daud Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman Jawatan

Lebih terperinci

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

POLITEKNIK MUADZAM SHAH 1 POLITEKNIK MUADZAM SHAH JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH NAMA HARNIZA BT MOHAMMAD DR SHAMSURI BIN ABDULLAH JAWATAN PEGAWAI KUALITI PENGARAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GARIS PANDUAN MODERASI PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KANDUNGAN BAHAGIAN 1 : PENGENALAN Mukasurat 1.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS PUSAT PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI (2017) ISI KANDUNGAN 1 PENDAHULUAN... 3 1.1 PENGENALAN... 3 1.2 SKOP... 3 1.3

Lebih terperinci

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh KAWALAN Muka Surat : 1/15 KAWALAN PK. UiTM..(P).01 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Tandatangan Nama Pn. Azliah Othman Dr. Arba iyah Ab. Aziz Prof. Dr. Hj. D zul Haimi Md Zain (A.I.S) Jawatan

Lebih terperinci

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01

Polisi dan Prosedur. Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat. Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Polisi dan Prosedur Nama Polisi: Polisi dan Prosedur Pengurusan Senat Nombor Polisi: UTM P.A. 01 Diluluskan Oleh: Senat UTM Bil.12/2010/2011 : 8 Ogos 2011 Tarikh Kuat kuasa: 8 Ogos 2011 Semakan Terakhir:

Lebih terperinci

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM PROSEDUR No. Rujukan PK.UiTM.(P).06 TINDAKAN PENCEGAHAN Muka Surat 1 /7 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PK.UiTM.(P).06 DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH 1 11) 4411/1 ac4.----- I. Penolong N 1.113 Cancelor InQKA

Lebih terperinci

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08 MUKA SURAT : 1 dari 18 PK.UiTM.CNS(P).08 Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh T/tangan Nama En. Wan Mohd Rizlan Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN Halaman: 1/8 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini bertujuan menerangkan cara pengendalian pengajaran untuk Kursus Kokurikulum Berkredit yang sedia ada di Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar.

Lebih terperinci

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 1 : PENGENALAN KANDUNGAN Mukasurat 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Struktur Pengurusan Bank Item dan Peraturan Pemarkahan 4 BAHAGIAN 2 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Lebih terperinci

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN ..sebagaimana keperluan klausa 9.3.2, input kajian semula pengurusan ..sebagaimana

Lebih terperinci

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002 KESELAMATAN Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja bagi memastikan tempat kerja selamat dan sihat serta memenuhi

Lebih terperinci

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 1. PENDAHULUAN Unit Audit Dalam Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UAD) ditubuhkan sebagai badan bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTHM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi

Lebih terperinci

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982

PROFIL AUDIT DALAM SECARA RINGKAS. Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 SECARA RINGKAS PROFIL AUDIT DALAM Audit Dalam USM ditubuhkan pada tahun 1982 Perlaksanaan Audit Dalam di Universiti berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1979 (dibatalkan) dan Surat

Lebih terperinci

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. Halaman: 1/9 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti penerimaan permohonan, penganalisaan permohonan, perlaksanaan penyelenggaraan

Lebih terperinci

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL TINDAKAN : PK. UiTM..(P).06 : Tandatangan Nama Muka Surat : 1/10 TINDAKAN PK.UiTM.(P).06 Disediakan oleh Pn. Azliah Othman Disemak oleh Dr. Arba iyah Ab. Aziz Diluluskan oleh Jawatan Timbalan Pendaftar

Lebih terperinci

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM Lampiran 3 PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan untuk menjelaskan proses tindakan dalam pelaksanaan Audit di Pusat Tanggungjawab oleh Unit Audit Dalam. 2.0 SKOP

Lebih terperinci

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 08 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN JAWATAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 08 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN STAF PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PENGAWAI LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN PENGARAH TARIKH 19 OKTOBER 2016

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S05 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 14 OGOS 2014

Lebih terperinci

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH

POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU ADZAM SHAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA POLIMAS-PK-PPP-03 PENGURUSAN PENDAFTARAN PELAJAR DISEDIAKAN OLEH DILULUSKAN OLEH JAWATAN Pegawai Hal Ehwal (Pengambilan Dan Data)

Lebih terperinci

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL KUALITI Muka Surat : 1/10 KUALITI Muka Surat : 2/10 REKOD PINDAAN Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan

Lebih terperinci

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001 Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah pengendalian maklum balas pelanggan yang diterima daripada pelanggan yang menerima perkhidmatan Universiti Putra Malaysia. Prosedur ini

Lebih terperinci

TARIKH: 14 JULAI 2014

TARIKH: 14 JULAI 2014 TAKLIMAT KESEDARAN KUALITI PERPUSTAKAAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA DISAMPAIKAN OLEH: WAKIL PENGURUSAN TARIKH: 14 JULAI 2014 TUJUAN TAKLIMAT Memberikan pendedahan dan maklumat TERKINI mengenai

Lebih terperinci

LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JUR KETU

LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JUR KETU LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JURUAUDIT DALAM 30 Jun 2015 (Sl (Selasa) Zaleha Atan PELAKSANAAN PROGRAM AUDIT DALAM Pembukaan Audit Dalam : 15 Jun 2015 (Isnin) Proses Pengauditan :

Lebih terperinci

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013 1. TARIKH AUDIT Audit dalam Sistem Pengurusan Kualiti UPM 2013 telah dijalankan pada 25-28 Februari dan 4-7 Mac

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003 Halaman: 1/5 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan kaedah kawalan dan pemantauan terhadap capaian ke sistem di Pusat bagi mengelakkan sebarang pengubahsuaian tanpa kuasa, pendedahan atau kemusnahan

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH Halaman: 1/10 1.0 TUJUAN Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir program pengajian prasiswazah. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi aktiviti pengedaran

Lebih terperinci

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR PROSEDUR PENYELENGGARAN ASET ALIH KERAJAAN NO KELUARAN : 04 NO RUJUKAN : JOH-PKKT-PK-S02 NO PINDAAN : 01 TARIKH KUATKUASA : 01 OGOS 2015

Lebih terperinci

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004 Halaman: 1/15 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Prosedur ini menerangkan tatacara pendaftaran kursus pelajar program prasiswazah UPM. Prosedur ini merangkumi aktiviti penyediaan pendaftaran, pengecualian kursus, tambah

Lebih terperinci

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013 Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan cara pelaksanaan sesuatu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti. 2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi cara pengendalian, pengelolaan dan penilaian

Lebih terperinci

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT

TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT TERMA-TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA AUDIT 1. Komposisi ahli Lembaga Pengarah hendaklah melantik ahli-ahli Jawatankuasa Audit daripada kalangan mereka sendiri yang terdiri daripada tidak kurang daripada tiga

Lebih terperinci