Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan"

Transkripsi

1 ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

2 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 1. Terangkan dua peranan agama dalam pembangunan tamadun manusia (b) Apakah maksud fitrah beragama? (a)i 3. Senaraikan empat ciri orang berpegang teguh kepada agama (a)ii 4. Apakah maksud rububiyyah? 2006, Nyatakan dua konsep rububiyyah. 2006, (a)i 1(a)i 1(a)i 1(a)ii PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN 1. Jelaskan dua peranan mukjizat rasul (b) PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN 1. Apakah makud insan? (a)i Terangkan dua keistimewaan insan (a)ii 3. Terangkan dua hikmat merenung kejadian insan (c) 4. Terangkan dua keistimewaan manusia sebagai makhluk Allah SWT 2009, Terangkan tiga tanggungjawab manusia sesama manusia (a)ii 1(c) 1(a)i PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM 1. Nyatakan bahagian alam beserta contoh (b)i Apakah maksud alam ghaib (d)i 3. Nyatakan dua contoh alam ghaib (b)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

3 PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM 1. Terangkan dua cara memulihara (b)ii Senaraikan empat cara memelihara alam musyahadah (d)ii 3. Kejadian tanah runtuh merupakan peringatan Allah SWT kepada manusia supaya menguruskan alam dengan baik. Huraikan dua punca berlakunya kejadian tersebut (d) PEL 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL Unit 1 : Wahyu 1. Terangkan tiga cara penurunan wahyu (a)i Terangkan dua kesan beramal dengan ilmu tanpa berpandukan kepada wahyu (b) Unit 2 : Wahyu adalah sumber Iilmu yang bersifat Azali 1. Nyatakan maksud ilmu fardu ain (a)i Senaraikan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah (a)ii Unit 3 : Kedudukan dan Peranan Akal 1. Terangkan dua ciri Akal (c)i Senaraikan empat perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal tanpa bimbingan wahyu (c)ii 3. Terangkan dua peranan akal kepada manusia (b)i 4. Nyatakan empat contoh pemikiran yang bercanggah dengan hukum syarak (d) 5. Terangkan tiga cara bersyukur dengan nikmat akal (e) Unit 4 : Islam agama Syumul 1. Apakah yang dimakudkan dengan Islam sebagai ad-din (a)i Nyatakan dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredhai oleh Allah SWT (a)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

4 3. Senaraikan dua ciri agama budaya (wadie) (a)i 4. Terangkan dua sebab agama budaya tidak diterima oleh Allah (a)ii 5. Terangkan dua hujah yang menunjukkan Islam agama samawi Senaraikan empat ciri agama langit ( Samawi ) (a)i 7. Terangkan dua cara beriman dengan agama langit (a)ii 2(a)ii Unit 5 : Islam agama yang benar 1. Terangkan dua ciri keunggulan Islam (a)i Terangkan dua ciri keistimewaan Islam (c) 3. Nyatakan dua kebenaran ajaran Islam (b) PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN 1. Terangkan tiga keistimewaan al-quran (c) 3. Nyatakan dua ciri yang menunjukkan bahawa al-quran adalah kitab yang lengkap Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jelaskan dua hikmat cara penurunan tersebut (c) (b) 4. Nyatakan empat bukti bahawa al-quran sebagai wahyu dari Allah SWT (c) PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS 1. Jelaskan dua sebab mengapakah hadis masih menjadi sumber rujukan walaupun al-quran sudah lengkap (a)ii Fahaman anti hadis menggugat kesucian Islam. Berikan dua hujah anda (c) 3. Jelaskan dua peranan hadis sebagai penjelas kepada al-quran (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

5 PELAJARAN 9 : PENGARUH ASING YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN UMAT ISLAM Unit 1 : Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam 1. Jelaskan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam (b)i Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam (b)ii 3. Jelaskan dua tindakan anda untuk menangani budaya kuning (b)ii 4. Nyatakan dua contoh pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam (d) 5. Nyatakan dua ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam (d)i 6. Nyatakan dua punca kelemahan umat Islam dalam menangani ancaman budaya asing (d)ii Pelajaran 9 : Unit 2 : Ajaran Sesat 1. Terangkan dua cara untuk mengelakkan diri dari ajaran sesat (b)ii Nyatakan dua contoh ajaran sesat (c)i 3. Huraikan dua kesan ajaran sesat kepada umat Islam (c)ii 4. Terangkan dua cara menjauhi pengaruh ajaran sesat (e) BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH 1. Jelaskan dua prinsip rabbaniyyah (b)i Terangkan dua kelebihan menghayati sifat rabbaniyyah (b)ii 3. Terangkan dua cara menghayati sifat rabbaniyyah (a) PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH 1. Jelaskan dua prinsip syumuliyyah (a)i Huraikan aspek syumuliyyah dalam bidang : - Ekonomi - Sosial (a)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

6 3. Terangkan dua cara anda bermuamalat dalam bidang ekonomi menurut konsep syumuliyyah (a)iii 4. Terangkan dua prinsip syumuliyyah (a)i 5. Terangkan dua contoh syumuliyyah dalam bidang ekonomi (a)ii PELAJARAN 12 : WAQI IYYAH Terangkan dua contoh kesederhanaan dalam ibadat menurut prinsip waqi iyyah. Huraikan tiga keistimewaan beribadat dengan berlandaskan prinsip waqi iyyah Islam agama praktikal yang mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Terangkan dua pendapat anda untuk menyokong pendapat di atas Terangkan dua hujah yang menolak dakwaan bahawa Islam membebankan (b)i (b)ii (b) 5. Terangkan tiga cara mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan (b) 6. Terangkan dua cara berfikir yang bersesuaian dengan prinsip waqi iyyah untuk menjayakan projek koridor raya multimedia (c) (c) PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH 1. Nyatakan empat hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam Huraikan tiga kesan sekiranya hak-hak asasi tidak terjamin sepenuhnya (b)ii 3. Terangkan dua bukti yang menunjukkan Islam mampu menjamin hak asasi manusia. 1(b)ii (b) 4. Nyatakan empat hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam (a) PEL 14 : UNIT 1 : MURUNAH 1. Apakah maksud murunah (a)i Jelaskan dua kelebihan sifat murunah (a)ii 3. Terangkan dua contoh konsep murunah (a)iii 4. Terangkan dua hujah untuk menolak dakwaan bahawa ajaran Islam membebankan (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

7 Islam memberi kelonggaran kepada orang sakit mengerjakan solat mengikut kemampuannya. Kemukakan dua hikmat Islam memberi kelonggaran tersebut Amir hendak bermusafir dari rumahnya di Kuala Lumpur menuju ke Landon pada musim panas akan datang. Nyatakan dua cara solat yang sesuai dilakukan oleh Amir mengikut konsep murunah. Terangkan tiga hikmah diberikan kelonggaran kepada Amir untuk melaksanakan solat dengan cara tersebut. Allah SWT tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan (kemampuan) Maksudd al-baqarah ayat 286. Terangkan dua contoh ibadat yang membuktikan bahawa Islam tidak membebankan umatnya berdasarkan maksud ayat di atas (d) (c)i (c)ii (c) 9. Terangkan dua contoh ibadat yang tidak membebankan umat Islam (C) Pelajaran 14 : Unit 2 : Thabat 1. Terangkan perkaitan antara konsep thabat dengan murunah mengenai perkara berikut; (i) Pakaian (ii) Puasa Ramadan Dalam ajaran Islam terdapat perkara yang bersifat tetap (thabat) tidak boleh dipinda prinsip dan perlaksanaanya. Terangkan dua perkara tersebut (e) (d) PELAJARAN 15 : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM BAB 3 INSTITUSI ISLAM 1. Jelaskan tiga ciri negara Islam Jelaskan dua peranan Rasulullah saw berdasarkan perlembagaan Madinah (a)i (a)ii 3. Terangkan dua ciri negara Islam (a) 4. Senaraikan empat elemen penting dalam pembentukan negara Islam (a)ii Unit 2 Kepentingan Pemimpin dan Rakyat 1. Jelaskan implikasi rakyat mengabaikan tanggungjawab terhadap negara (c)i Terangkan dua cara untuk memupuk semangat tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat (c)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

8 3. Senaraikan empat tanggungjawab pemimpin menurut Islam Terangkan dua akibat sekiranya pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawab Huraikan dua manfaat bagi pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti kepimpinan di sekolah (a)i 3(a)ii (a)ii (a)iii 6. Jelaskan dua sebab rakyat berhak mendapat pendidikan yang sempurna (b)i 7. Huraikan dua peranan orang berpendidikan dalam masyarakat (b)ii 8. Huraikan dua kesan jika manusia mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi 9. Senaraikan empat ciri pemimpin menurut Islam (d) (a) PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM 1. Nyatakan dua matlamat kehakiman Islam (b)i Senaraikan empat sumber utama perundangan Islam (c)i 3. Jelaskan tiga prinsip kehakiman Islam Jelaskan dua prinsip kehakiman Islam (b)i 5. Senaraikan empat ciri orang yang layak dilantik menjadi hakim (a)i 6. Jelaskan dua tanggungjawab hakim menurut Islam (b)ii Terdapat tiga peraturan keterangan semasa perbicaraan. Jelaskan dua dari peraturan tersebut Huraikan dua kesan terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil 3(c)ii (c) (d) 9. Jelaskan dua faedah penghakiman yang adil dalam perbicaraan (b)i 10. Jelaskan dua etika hakim menurut Islam (b)ii PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM 1. Jelaskan dua cara memupuk tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat (a) Terangkan dua kesan pengabaian tanggungjawab terhadap masyarakat (b) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

9 Terangkan nilai-nilai luhur berikut : - Ukhuwah Islamiah - Kasih sayang - Hormat-menghormati Cadangkan empat cara memupuk nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Islam Nyatakan dengan memberi contoh tiga cara manusia mencintai Allah SWT (b)i (b)ii Huraikan dua matlamat sistem sosial Islam (b) Antara matlamat sistem sosial Islam adalah untuk menghubungkan sesama manusia dan makhluk lain. Nyatakan dua fungsi matlamat tersebut. Ibadat terbahagi kepada dua jenis iaitu ibadat umum dan ibadat khusus Terangkan dua contoh ibadat umum dalam kehidupan seharian. Islam menuntut umatnya sentiasa melakukan kebaikan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Senaraikan empat sifat mulia bagi mencapai matlamat tersebut 3(b)ii (b) (c) (b) 10. Nyatakan dua keperluan silatulrahim dalam kehidupan bermasyarakat (e) TINGKATAN 5 BAB 1 : EKONOMI ISLAM PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA Unit 1 : Harta Amanah Allah 1. Terangka dua cara membelanjakan harta menurut Islam (b) Terangkan tiga cara menguruskan harta menurut Islam 3. Jelaskan tiga tujuan Allah SWT mengamanahkan harta kepada manusia 4. Jelaskan dua peranan harta untuk mencapai kebahagian hidup dunia dan akhirat , (b)ii 4(b)i 4(b) (a)i 5. Nyatakan pengertian harta menurut Islam (a)i 6. Senaraikan dua contoh harta yang tidak boleh alih (a)ii Unit 2 : Memperolehi dan Membelanjakan harta 1. Terangkan tiga sebab Islam mewajibkan umatnya mencari harta secara halal Jelaskan dua cara memperoleh harta secara halal (a)i 4(a)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

10 3. Terangkan dua sebab Islam menggalakkan umatnya mencari harta Nyatakan dengan memberi contoh tiga cara membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat menurut Islam 4(a)i (a)ii 5. Terangkan tiga implikasi individu yang melakukan pekerjaan haram (b)ii 6. Huraikan dua sebab Islam melarang perbuatan manipulasi Membelanjakan harta kejalan yang diredai Allah SWT dapat meningkatkan taraf hidup. Sebagai pelajar jelaskan dua cara anda berbelanja untuk menyokong pernyataan di atas. 4(b)i (c) 8. Nyatakan empat sumber harta yang diperoleh secara haram (b)i 9. Jelaskan dua kesan memperoleh harta secara haram (b)ii Terangkan dua cara anda membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat Anda terpilih sebagai penerima biasiswa pendidikan. Nyatakan Empat cara menggunakan wang biasiswa secara berhemat (c) (c) PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 : Islam Mengiktiraf Hak Milik 1. Nyatakan tiga sebab golongan safih tidak layak menguruskan hartanya sendiri (a)i Apakah maksud hak milik? (a)i 3. Senaraikan empat contoh harta yang menjadi hak milik negara (a)ii 4. Terangkan dua kepentingan hak milik harta kepada manusia (a)ii 5. Nyatakan dua tujuan Allah SWT membataskan hak milik kepada manusia (d) Unit 2 : Larangan mencerobohi Harta 1. Senaraikan empat contoh pencerobohan harta (a)ii Kenapakah Islam melarang perbuatan menceroboh harta orang lain? (a)ii 3. Cadangkan dua cara membendung perbuatan pencerobohan harta (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

11 PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 : Galakkan Bekerja 1. Terangkan dua ciri pekerjaan yang disukai oleh Allah s.w.t (c)i Huraikan dua hikmat terhadap individu yang melakukan pekerjaan yang disukai oleh Allah s.w.t. Terangkan dua implikasi sekiranya anda tidak memiliki pekerjaan dalam kehidupan. Anda dijemput untuk menyampaikan syarahan bertajuk Kebaikan pekerjaan yang halal. Terangkan dua hujjah bagi menyokong tajuk syarahan tersebut (c)ii (e) (e) Unit 2 : Bekerja Kerana Allah SWT 1. Jelaskan implikasi bekerja sambil lewa (c) Jelaskan dua cara mempertingkatkan kualiti kerja dalam perkhidmatan (c) 3. Nyatakan empat kepentingan bekerja dengan cekap (b)i 4. Jelaskan dua syarat supaya pekerjaan diterima sebagai ibadat (a) PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 : Pengertian Muamalah 1. Jelaskan tiga kelebihan bermuamalah dengan sistem perbankan Islam (c) 3. Bagaimanakah sistem muamalah dapat memenuhi keperluan hidup manusia? Nyatakan dua ciri beserta contoh muamalah yang tidak sah menurut Islam (a) (a)ii 4. Nyatakan empat ciri muamalah menurut Islam (b)i Bagaimanakah konsep at-ta awun ( kerjasama ) dalam sistem muamalah Islam mendatangkan kebaikan kepada masyarakat? Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak (b)ii (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

12 Unit 2 : Kepentingan Muamalah 1. Senaraikan empat keistimewaan sistem perbankan Islam (b)ii Terangkan dua cara menggalakkan masyarakat mengamalkan sistem perbankan Islam Jelaskan dua matlamat muamalah Islam (a)i 4(b)iii 4. Senaraikan empat cara sistem muamalah Islam mendapatkan sumber kewangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan (c)iii 5. Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan (b)iii 6. Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak (c) 7. Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan (b)iii Unit 3 : Jenis-Jenis Muamalah 1. Nyatakan pengertian - Ar-Rahn - Al-Bai Bithamani Ajil Nyatakan pengertian : - al-wadiah - al-ijarah (b) (b) BAB 2 : PERUNDANGAN ISLAM PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam 1. Terangkan dua perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan barat (a)i Huraikan tiga faedah melaksanakan perundangan Islam terhadap negara (a)ii 3. Jelaskan dua keistimewaan perundangan Islam (a) 4. Jelaskan dua sebab al-quran menjadi sumber perundangan yang utama (a) Unit 2 : Pengertian Qadha Fiqah Ijtihad dan Fatwa 1. Jelaskan dua keperluan hukum fikah dalam kehidupanm manusia (d) Huraikan dua matlamat qada dalam sistem perundangan Islam (b)i 3. Pengklonan manusia telah difatwa sebagai haram berasaskan ijtihad ulama Islam.Terangkan dua sebab alim ulama menggunakan ijtihad (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

13 1. Jelaskan dua keperluan hukum fikah dalam kehidupanm manusia (d) dalam membuat keputusan tersebut. 4. Terangkan dua matlamat diharuskan fatwa (b) 5. Nyatakan maksud fikah beserta contoh (c) Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam 1. Huraikan dua cara Islam menjamin kesempurnaan akal. Antara hak asasi manusia ialah menjaga nyawa. Terangkan tiga cara Islam menjaga nyawa manusia (a) (c) 3. Jelaskan dua cara memelihara kehormatan diri (b) 4. Jelaskan dua matlamat perundangan Islam (a) Unit 4 : Pengertaian Hukum Harus - Wajib Haram Sunat dan Makruh 1. Terangkan maksud makruh dan wajib (a)i Jelaskan hikmat Islam mensyariatkan hukum haram (a)ii 3. Nyatakan empat amalan sunat yang boleh anda lakukan 4. Senaraikan empat amalan wajib yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim (c) 5(b)i (b)i 5. Huraikan dua kesan mengabaikan amalan wajib dalam kehidupan (b)ii 6. Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib (c)i 7. Nyatakan dua contoh hukum wajib (c)ii 8. Huraikan dua implikasi sekiranya anda melanggar hukum wajib (c)iii 9. Terangkan dua hikmat penetapan hukum sunat (b)ii 10. Terangkan dua kesan perbuatan makruh terhadap individu yang melakukannya (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

14 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 :Pengertian Ibadat 1. Jelaskan maksud ibadat khusus dan ibadat umum (b)i 5(d)i Huraikan dua kesan ibadat yang menyalahi hukum syarak (b)ii 3. Terangkan maksud ikhlas dalam ibadat (a)i 4. Nyatakan empat cara untuk meningkatkan kualiti ibadat Nyatakan pengertian ibadat umum beserta dua contoh (d) 6. Ibadat yang berkualiti mampu membentuk akhlak yang mulia. Jelaskan dua cara anda meningkatkan kualiti dalam ibadat 5(a)ii (d) 7. Terangkan dua ciri kesempurnaan ibadat (d)i 8. Senaraikan dua contoh ibadat khusus (d)ii Pelajaran 6 Unit 3 : Munakahat 1. Huraikan tiga keistimewaan institusi keluarga yang terbentuk daripada perkahwinan yang menepati syarak (b) Huraikan dua matlamat perkahwinan menurut Islam (d) 3. Jelaskan dua tanggungjawab anak terhadap ibu bapa Senaraikan empat ciri keluarga bahagia menurut Islam (a)i 5(e) 5. Huraikan tiga kepentingan keluarga bahagia kepada masyarakat (a)ii 6. Terangkan tiga tanggungjawab isteri untuk membentuk keluarga bahagia (b) Pelajaran 6 Unit 4 : Falsafah Jenayah 1. Nyatakan maksud jenayah menurut Islam (a)i Terangkan tiga faedah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam (a)ii Pelaksanaan hukum jenayah Islam dapat menyelesaikan masalah ummah. Huraikan pernyataan tersebut. Hukuman yang ditetapkan dalam perundangan Islam mendorong pesalah untuk bertuabat. Jelaskan dua kepentingan taubat Seorang lelaki dibicarakan di makamah syariah atas kesalahan minum arak. Apakah jenis hukum jenayah menurut Islam bagi situasi di atas? (b) (b) (c)i Analisis SPM Kertas 2 Tahun

15 6. Apakah hukuman yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim bagi kesalahan meminum arak menurut hukum syarak? (c)ii BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM 1. Nyatakan tiga ciri penyelesaian masalah yang diterima oleh Islam (a)ii Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah. Kemukakan dua hujah anda (a) 3. Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu (a) PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH 1. Huraikan dua langkah menyelesaikan masalah secara Islam (a)i Senaraikan adab berdoa yang dituntut dalam Islam Nyatakan tiga kesan doa terhadap peribadi individu yang senantiasa berdoa kepada Allah s.w.t. Terangkan langkah yang perlu dilakukan selepas berdoa kepada Allah s.w.t. Nyatakan perlakuan yang sewajarnya anda lakukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi PELAJARAN 9 : ISU DAN CARA PENYELESAIANNYA Sumbang mahram merupakan perbuatan yang keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari ini. Kemukakan tiga langkah menangani perbuatan tersebut Masalah samseng di kalangan pelajar sekolah membimbangkan masyarakat. Huraikan dua kesan sekiranya kegiatan tersebut tidak dibendung. Kecemerlangan dalam bidang pendidikan akan melahirkan bangsa yang berilmu dan maju. Sebagai seorang pelajar senaraikan empat cara mencapai kecemerlangan dalam pendidikan Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Terangkan dua langkah menyokong pernyataan tersebut. 6(b) (b)ii (b)iii (b) (b) (c)i (c)i (c)ii 5. Jelaskan dua punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial (b)i 6. Huraikan dua contoh pelaksanaan kesaksamaan sosial yang diamalkan dalam masyarakat (a)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

16 Tingkah laku tidak menghormati guru masih berlaku di sekolah Terangkan dua akibat tingkah laku tersebut terhadap persekitaran sekolah. Keperibadian muslim yang kukuh merupakan tunjang kepada kesejahteraan ummah. Terangkan dua cara untuk memantapkan keperibadian tersebut. Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang masih berlaku di sekolah. Huraikan tiga cara yang boleh anda lakukan untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut Seorang pelajar telah insaf dan bertaubat selepas didapati bersalah kerana mencuri di sekolah. Terangkan dua kesan terhadap pelajar tersebut. Kes buang bayi merupakan masalah sosial yang semakin membimbangkan. Huraikan dua sebab masalah tersebut masih berlaku. Kes buang bayi kes yang membimbangkan semua pihak. Cadangkan dua usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Senaraikan empat cara memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar Jelaskan dua cara membendung masalah lumba haram di kalangan remaja (a)i (c) (a) (c) (c)i (c)ii (a)i (c) 15. Nyatakan maksud jaminan keselamatan (d)i 16. Nyatakan dua cara mewujudkan jaminan keselamatan dc)ii Terangkan tiga cara anda mengelakkan diri daripada terlibat dengan pesta arak yang dipujuk oleh rakan. Tiga kesan buruk perbuatan minum arak terhadap individu yang melakukannya. Huraikan dua bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan masalah gejala seks dalam kalangan masyrakat (b) (ac (d) 20. Jelaskan dua cara mewujudkan sifat inovatif kepada individu (c)i 21. Terangkan dua kesan terhadap individu yang memiliki sifat inovatif (c)ii 2 Huraikan dua cara anda lakukan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran rakan di sekolah (d) PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM 1. Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku? Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan tiga faktor berlaku kejahilan (c) (c)i 3. Kemukakan tiga cadangan anda untuk menyelesaikan masalah kejahilan (c)ii 4. Gejala rasuah masih berlaku di kalangan masyarakat Kemukakan tiga cadangan untuk membenteraskan gejala tersebut (c)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

17 5. Terangkan tiga cara mengukuhkan ekonomi keluarga (a) 6. Huraikan dua usaha untuk mencapai keharmonian dalam hubungan sesama pelajar (b) 7. Jelaskan dua cara menghindarkan perbuatan rasuah menurut Islam (c) 8. Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu menurut Islam 9. Jelaskan dua sebab setiap masalah perlu diselesaikan secara Islam Senaraikan empat contoh aktiviti bagi mengukuhkan perpaduan kaum disekolah anda. Cadangkan dua sumbangan yang anda boleh lakukan untuk membantu mengukuhkan ekonomi negara. Terangkan dua cara Islam menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat (a) (a) (d) (a)ii (a)ii 13. Terangkan tiga cara mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat (c)i Huraikan dua kesan kepada negara sekiranya amasyarakat hidup dalam persengketaan Nyatakan empat cara menyelesaikan masalah kemiskinan dalam sesebuah keluarga menurut Islam (c)ii (b) 16. Nyatakan empat kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam (a) ANALISIS KESELURUHAN BAB DAN TOPIK TINGKATAN 4 BIL BIDANG DAN TOPIK BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM Konsep Ketuhanan a) Rububiyyah / / b) Uluhiyyah c) Asma wasifat d) Fitrah Beragama / d) Peranan agama dalam membina tamadun / 2 PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN a) Pengertian Nabi dan Rasul b) Rasul Ulul Azmi c) Sifat Rasul d) Peranan Rasul e) Adab kepada Rasul Analisis SPM Kertas 2 Tahun

18 BIL BIDANG DAN TOPIK f) Perkara Luar Biasa (Mukjizat, Karamah, Maunah, Sihir,Istidraj, Irhas ) / 3 PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN a) Pengertian Insan b) Kejadian Insan / c)tanggungjawab Insan / d) Keistimewaan Insan / / 4 PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM a) Pengertian Alam b) Bahagian Alam / c) Perbezaan alam ghaib dengan alam musyahadah d) Hikmah beriman dengan perkara ghaib e) Hikmah kerahsiaan alam ghaib f) Alam ghaib yang dilalui 5 PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM a) Tanggungjawab terhadap alam / b) Sumbangan Alam c) Faedah memelihara alam d) Punca kerosakkan alam / 6 PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL 6.1 Unit 1 : Wahyu b) Pengertian wahyu c) Cara wahyu diturunkan / / d) Keistimewaan wahyu e) Peranan Wahyu 6.2 Unit 2 : Wahyu adalah sumber Ilmu yang bersifat azali a) ) Pengertian azali b) Wahyu sumber ilmu / c) Ilmu fardu / d) Ilmu fardu Kifayah / 6.3 Unit 3 : Kedudukan dan peranan Akal a) Pengertian akal Analisis SPM Kertas 2 Tahun

19 BIL BIDANG DAN TOPIK b) Ciri-ciri akal / c) Peranan akal / d) Perkara yang merosakkan akal / / e) Bersyukur dengan nikmat akal / / f) Perbezaan perbuatan berasaskan wayu dan akal g) Akal membuktikan kebesaran Allah SWT 6.4 Unit 4 : Islam Agama Syumul a) Islam sebagai Addin / b) Ciri-ciri keunggulan Islam / c) Islam agama samawi /budaya / / 6.5 Unit 5 : Islam agama Yang Benar a) Ciri-ciri kebenaran Islam / b) Bukti Kebenaran Islam / c) Keistimewaan Islam d) Unsur-unsur pencemar kesucian ISlam e) Implikasi meragui Islam 7 PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN a) Pengertian al-quran b) Al-Quran kitab yang sempurna / / c) Fitrah wahyu dan akal d) Faktor penurunan al-quran e) Al-Quran membimbing akal f) Pemikiran yang menyalahi syarak 8 PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS a) Pengertian hadis b) Kepentingan hadis / / c) Pemikiran yang menepati syarak d) Hadis sebagai sumber perundangan e) Dalil penerimaan hadis f) Perbezaan hadis sahih dengan hadis dhaif g) Fahaman anti hadis / 9 PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN 9.1 Unit 1 : Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam Analisis SPM Kertas 2 Tahun

20 BIL BIDANG DAN TOPIK a) Pengertian pengaruh asing / b) Bentuk pengaruh asing / / c) Ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam / / d) Penyebaran pengaruh asing e) Budaya Islam dan bukan Islam f) Ancaman budaya asing dan cara menanganinya / / g) Kesan budaya asing kepada masyarakat Islam 9.2 Unit 2 : Ajaran Sesat a) Pengertian ajaran sesat b) Ciri-ciri ajaran sesat / c) Bahaya ajaran sesat / / / BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM 10 PELAJARAN 10 : RABANIYYAH a) Pengertian Rabaniyyah b) Prinsip-prinsip Rabaniyyah / c) Ciri-ciri syariat terdahulu d) Cara memiliki sifat Rabaniyyah / / 11 PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH a) Pengertian Syumuliyyah b) Prinsip-prinsip Syumuliyyah / / c) Konsep Syumuliyyah dalam kehidupan i- Bidang ekonomi sosial / / / ii- Bidang Perundangan d) Kesyumulan Islam dalam kehidupan i- Ibadat khusus / ii- Ibadat Umum / 12 PELAJARAN 12: WAQIIYYAH a) Pengertian Waqiiyyah b) Prinsip-prinsip waqiiyyah / / / c) Wasatiah dalam Islam i- Akidah ii- Ibadat / / iii- Kerohanian dan kebendaaan iv- Undang-undang v- Individu dan masyarakat Analisis SPM Kertas 2 Tahun

21 BIL BIDANG DAN TOPIK PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH a) Pengertian Alamiyah b) Prinsip-prinsip Alamiyyah c) Bukti Islam bersifat Alamiyyah i- Perundangan / ii- Bidang sosial / / iii- Bidang Ibadat 14 PELAJARAN 14 : MURUNAH a) Pengertian Murunah b) Prinsip-prinsip Murunah / c) Kelebihan sifat murunah / / 14 Unit 2 : Thabat a) Pengertian thabat b) Bidang thabat / i- Akidah ii- Ibadat / iii- Hukum syarak iv- Perkaitan antara murunah dengan thabat / BAB 3 : INSTITUSI ISLAM 15 Unit 1 :: Sistem pemerintahan Islam a) Pengertian negara Islam b) Prinsip negara islam c) Pembentukan negara Islam / d) Matlamat Negara Islam e) Ciri-ciri negara Islam / / f) Piagam Madinah / g) Majlis Syura 15 Unit 2 : Kepentingan Pemimpin dan Rakyat a) Pengertian khalifah b) Ciri-ciri khalifah / / c) Syarat-syarat menjadi khalifah d) Tugas dan tanggungjawab khalifah / / e) Hak dan tanggungjawab rakyat / f) Hak rakyat / g) Implikasi pengabaian tugas khalifah / / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

22 BIL BIDANG DAN TOPIK h) Implikasi pengabaian tugas rakyat 16 PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM a) Pengertian sistem kehakiman b) Matlamat sistem kehakiman c) Prinsip kehakiman Islam / d) Sumber perundangan Islam e) Kelayakan hakim / f) Tanggungjawab hakim / g) Kepentingan institusi kehakiman / h) Peranan kehakiman dalam menjamin keamanan masyarakat majmuk / i) Etika kehakiman / / 17 PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM a) Pengertian sistem sosial Islam b) Ciri-ciri luhur sistem sosial Islam i- Ukhuwah Islamiyah / / ii- Kasih sayang / iii- Hormat menghormati / c) Ciri-ciri sistem sosial Islam d) Matlamat Sistem sosial Islam / / e) Tanggungjawab manusia terhadap Allah SWT / f) Konsep ibadat dalam Islam g) Tawakal h) Tanggungjawab terhadap keluarga i) Tanggungjawab terhadap masyarakat j) Tanggungjawab terhadap makhluk lain k) Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial Analisis SPM Kertas 2 Tahun

23 TINGKATAN 5 BIL BIDANG DAN TOPIK BAB 1 : EKONOMI ISLAM 1 PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA 1.1 Unit 1 : Harta amanah Allah a)pengertian harta / b) Konsep harta c) Harta amanah Allah / d) Keperluan mencari harta secara halal / / e) Cara menguruskan harta i- Cara Halal / / ii- Cara Haram f) Ujian terhadap pemilik harta 1.2 Unit 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta a) Tuntutan mencari harta b) Punca harta yang halal c) Punca harta yang haram / d) Langkah memperoleh harta secara halal e) Langkah memperoleh harta secara haram f) Kesan memperoleh harta secara halal dan haram / g) Tuntutan membelanjakan harta h) Cara membelanjakan harta / / / i) Hikmat membelanjakan harta j) Kepentingan harta terhadap pembangunan negara PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK 1 Unit 1 : Islam mengiktiraf hak milik a) Pengertian hak milik / b) Kepentingan hak milik harta / c) Konsep pemilikan harta / d) Peraturan dalam pemilikan harta e) Sebab manusia diberi kebebasan dalam pemilikan harta f) Peranan harta / g) Batasan hak milik harta / h) Kesan ketiadaan pengiktirafan hak milik i) Golongan yang tidak layak menguruskan harta / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

24 BIL BIDANG DAN TOPIK Unit 2: Larangan mencerobohi harta a) Maksud mencerobohi dan merosakkan harta b) Bentuk pencerobohan harta / c) Keburukan pencerobohan harta d) Punca pencerobohan harta e) Larangan mencerobohi harta orang lain f) Bentuk pencerobohan harta g) Keburukan pencerobohan harta h) Punca pencerobohan harta i) Langkah membendung pencerobohan harta / / / j) Implikasi larangan pencerobohan harta 3 PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN 3.1 Unit 1 : Galakkan Bekerja a) Pengertian pekerjaan b) Tuntutan bekerja c) Kebaikan bekerja / / d) Matlamat bekerja e) Pekerjaan yang digalakkan dalam Islam f) Kesan pekerjaan yang halal dan haram / g) Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara h) Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan / 3.2 Unit 2 : Bekerja kerana Allah SWT a) Pengertian bekerja kerana Allah SWT b) Bekerja sebagai amanah Allah c) Syarat pekerjaan menjadi ibadat / d) Etika kerja Islam e) Langkah mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam f) Kelebihan bekerja kerana Allah 4 PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM 4.1 Unit 1 : Pengertian muamalah a) Pengertian Muamalah b) Matlamat Muamalah / c) Etika muamalah Islam / d) Keistimewaan muamalah Islam e) Syarat sah muamalah f) Muamalah yang tidak sah menurut Islam / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

25 BIL BIDANG DAN TOPIK g) Konsep taawun / 4.2 Unit 2 :Kepentingan Muamalah a) Kepentingan dan tujuan muamalah b) Cara muamalah melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera c) Keperluan mumalah dalam aman dan darurat d) Kesan pengabaian muamalah Islam e) Kesan muamalah dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan f) Perrsamaan antara sistem mumalah Islam dengan konvensional g) Perbezaan antara sistem mumalah Islam dengan konvensional / / 4.3 Unit 3: Jenis-jenis Muamalah Islam a) Pengertian Wadiah / b) Pengertian Mudharabah c) Pengertian Murabahah d) Pengertian Musyarakah e) Pengertian ar-rahnu / f) Pengertian Ijarah / g) Pengertian al-bai Bithaman Ajil / h) Pengertian Takaful i) Kepelbagaian jenis muamalah j) Keperluan kepelbagaian jenis muamalah k) Perbezaan dan persamaan jenis muamalah l) Kesan kepelbagaian jenis muamalah m) Keburukan tidak bermuamalah secara Islam n) Langkah bermuamalah secara Islam / BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam a) Pengertian perundangan Islam b) Keunggulan perundangan Islam / c) Keperluan perundangan Islam d) Sumber perundangan Islam / e) Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

26 BIL BIDANG DAN TOPIK g) Faedah mengamalkan perundangan Islam / 5.2 Unit 2:Pengertian Qadha,Fikah,Ijtihad dan Fatwa a) Pengertian Qadha b) Keperluan Qadha c) Matlamat Qadha / d) Kebaikan Qadha e) Pengertian Fikah / f) Keperluan Fikah g) Matlamat Fikah h) Kebaikan Fikah i) Pengertian Ijtihad j) Keperluan Ijtihad / k) Matlamat Ijtihad l) Kebaikan Ijtihad i) Pengertian Fatwa j) Keperluan Fatwa / k) Matlamat Fatwa l) Kebaikan Fatwa 5.3 Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam a) Matlamat Perundangan Islam / b) Kepentingan Matlamat perundangan Islam c) Cara mencapai matlamat perundangan Islam c) Kesan pencapaian matlamat perundangan Islam 5.4 Unit 4 : Pengertian Hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh a) Pembahagian hukum b) Pengertian hukum harus c) Hikmah penetapan hukum harus d) Pengertian hukum wajib / / e) Hikmah penetapan hukum wajib f) Implikasi pelanggaran hukum wajib / / g) Pengertian hukum haram h) Hikmah penetapan hukum haram i) Implikasi pelanggaran hukum haram j) Pengertian hukum Sunat / / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

27 BIL BIDANG DAN TOPIK k) Hikmah penetapan hukum Sunat / / l) Pengertian hukum makruh / m) Hikmah penetapan hukum makruh / / n) Perbezaan antara hukum-hukum tersebut / 6 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM 6.1 Unit 1 : Pengertian Ibadat a) Pengertian ibadat b) Ibadat Khusus / c) Ibadat Umum / / d) Perkara yang mengukuhkan ibadat seseorang e) Perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum f) Perkaitan antara ibadat dengan perundangan g) Perkara yang merosakkan ibadat h) Cara meningkatkan kualiti ibadat / 6.2 Unit 2 : Konsep dan Falsafah Ibadat a) Ciri kesempurnaan ibadat / b) tujuan Ibadat c) Kesan ibadat tanpa syariat d) Kesan syariat tanpa ibadat 6.3 Unit 3 : Munakahat a) Pengertian Nikah b) Tuntutan berkahwin / c) Konsep kekeluargaan / d) Tanggungjawab suami e) Tanggungjawab isteri / f) Tanggungjawab ibu bapa g) Tanggungjawab anak / / h) Kepentingan perkahwinan i) Keistimewaan institusi perkahwinan j) Punca keutuhan rumah tangga k) Punca keruntuhan rumah tangga l) Cara mengekalkan kerukunan rumah tangga m) Penyelesaian masalah dalam perkahwinan Analisis SPM Kertas 2 Tahun

28 BIL BIDANG DAN TOPIK Unit 4 : Falsafah Jenayah a) Pengertian jenayah b) Konsep pembalasan c) Perlakuan jenayah d) Jenis hukum jenayah / e) Pengertian hukum hudud f) Jenis kesalahan dan hukuman hukum hudud / g) Kepentingan hukum hudud / h) Pengertian hukum qisas i) Jenis kesalahan dan hukuman hukum qisas j) Kepentingan hukum qisas j) Pengertian hukum takzir j) Jenis kesalahan dan hukuman hukum takzir / k) Kepentingan hukum takzir l) Pengertian hukum diat m) Jenis kesalahan dan hukuman hukum diat n) Kepentingan hukum diat o) Keistimewaan hukum jenayah Islam p) Perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah bukan Islam q) Kepentingan taubat / / r) Syarat taubat BAB 3 :PENYELESAIAN MASALAH 7 PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH ISLAM a) Pengertian penyelesaian masalah b) Matlamat penyelesaian masalah / / c) Keperluan penyelesaian masalah berdasarkan Islam / / d) Sumber penyelesaian masalah e) Kemampuan Islam menyelesaikan masalah 8 PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH a) Langkah penyelesaian masalah b) Perlakuan dalam penyelesaian masalah / / c) Amalan dalam penyelesaian masalah / 9 PELAJARAN 9 : ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM a) Pengertian perpaduan ummah b) Langkah penyelesaian isu Analisis SPM Kertas 2 Tahun

29 BIL BIDANG DAN TOPIK c) Kesan penyelesaian isu d) Cara mewujudkan perpaduan ummah / e) Pengertian kecemerlangan pendidikan / f) Langkah penyelesaian isu g) Kesan penyelesaian isu / / h) Cara mewujudkan kecemerlangan pendidikan / i) Pengertian kekuatan ekonomi / j) Langkah penyelesaian isu / k) Kesan penyelesaian isu l) Cara mewujudkan kekuatan ekonomi m) Pengertian jati diri ummah / / / n) Langkah penyelesaian isu 0) Kesan penyelesaian isu p) Cara mewujudkan jati diri ummah q) Pengertian Jaminan keselamatan / / r) Langkah penyelesaian isu s) Kesan penyelesaian isu t) Cara mewujudkan Jaminan keselamatan / Kesaksamaan sosial / 10 PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM a) Kelebihan penyelesaian masalah / b) Contoh penyelesaian masalah secara Islam i- Masalah kemiskinan / / / ii- Masalah kejahilan / / iii- Masalah Rasuah iv- Masalah perpaduan ummah / c) Ciri Penyelesaian Masalah / / d) Perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan konvensional JUMLAH Analisis SPM Kertas 2 Tahun

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh :

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh : TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2012 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria SMK Jelawat Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2013 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2016 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA :. TING : Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 2 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 6 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 2 Fitrah beragama 1 1 1 3 Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 1 1 4 Peranan agama dalam membina

Lebih terperinci

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 1a(ii) a) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 4 4 1a(i) b) Sifat orang yang beragama 1 4 4 PELAJARAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG, KOTA SAMARAHAN SARAWAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/2 Kertas 2 2 ½ Jam TASAWWUR ISLAM Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Matlamat 2 3. Peruncingan Tajuk Penting Tasawwur

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1 5226/1 Tasawwur Islam Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 1 1 1 / 4 Jam SOLN GUN SM SEKOLH MENENGH ERH SJY, SMRHN PEPERIKSN PERUN SPM 2017 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SULIT Tasawwur Islam Kertas Modul Kecemerlangan kademik Ogos 207 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : MOUL KEEMERLNGN KEMIK TINGKTN 5 (PEPERIKSN PERUN SPM) TSWWUR ISLM Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 5226/ ahagian [20 markah] Mengakui bahawa hanya llah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Kenyataan di atas menerangkan tentang Uluhiyyah Rububiyyah Rabbaniyyah Syumuliyyah

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 0 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Skima Soalan

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 5226/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 dan 2 September 2013 2½ jam Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 5226/2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 Tasawwur Islam Kertas September 200 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JT PELJR PERK RUL RIZU PEPERIKS PERU SIJIL PELJR MLYSI 200 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit J G UK KERTS SOL I I SEHI GG

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 Skima Soalan Kertas 1 Tasawwur Islam Percubaan

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK 5226/ NM MURI TINGKTN SMK MUR TUNG KOT SMRHN SRWK SOLN PERUN SPM SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nama dan

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK NAMA MURID TINGKATAN SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SOALAN PERCUBAAN SPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 2015 1 ¼ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, 16370 Bachok, Kelantan Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Keperluan Teknik Menjawab Berkesan 2 3. Matlamat 2 4. Tajuk Penting Tasawwur Islam

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 Tokburong.wordpress.com Skima SPM 2012 1 1(a)(i) Pengertian Rasul Rasul ialah manusia / lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET 2 SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda.

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda. SOALAN ESEI (10 MARKAH) BAB 1 : ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS 1. Ihsan ditakrifkan dengan makna membuat sesuatu kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta ala dan melakukannya secara tekun dan terbaik.

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERINGKAT SEKOLAH TASAWWUR ISLAM

Nama Pelajar : Tingkatan : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERINGKAT SEKOLAH TASAWWUR ISLAM Tasawwur Islam Pep.Percubaan SPM Kertas 1 SEPTEMER 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SEKOLH MENENGH KENGSN MUR TUNG SOLN PEPERIKSN PERUN SPM PERINGKT SEKOLH TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima

Lebih terperinci

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis:

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut al Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai watak terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya

Lebih terperinci

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SULIT 1 5226 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 Tokburong.wordpress.com 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain 1(a)(i) Maksud Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak / beriman bahawa

Lebih terperinci

BAB 12 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK

BAB 12 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK BAB 12 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK Kandungan Masalah akhlak umat Islam hari ini Bentuk Gejala Keruntuhan Akhlak Penyalahgunaan dadah Seks bebas Sumbang mahram Rasuah Faktor gejala keruntuhan akhlak Gejala

Lebih terperinci

EKONOMI ISLAM. 2. Konsep Penguasaan - Manusia bebas bergerak seluas2nya dlm garis panduan yg disediakan oleh Allah

EKONOMI ISLAM. 2. Konsep Penguasaan - Manusia bebas bergerak seluas2nya dlm garis panduan yg disediakan oleh Allah DEFINISI EKONOMI ISLAM DR HAILANI MUJI TAHIR: Suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkahlaku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakat bagi

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID APA ITU PAGAM MADINAH? Dikenali juga sebagai SAHIFAH MADINAH Perlembagaan Bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w pada 622M. Berpandukan WAHYU ALLAH

Lebih terperinci

JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA

JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 SULIT 2 Skema Pemarkahan Kertas 1 1 C 2 B 3 C 4 C 5 B 6 B 7 A 8 C 9 A 10 A 11 B 12 B

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 BAHAGIAN A 1 C 2 C 3 D 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 B 10 C 11 A 12 B 13 C

Lebih terperinci

SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017

SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017 2 KERTAS 1 BAHAGIAN A dan B SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017 1 A 21 Toleransi 2 B 22 Badan Legislatif 3 D 23 Ijtihad 4 B 24 Qadha 5 C 25 Kerahsiaan / Rahsia 6 A 26 Rabbaniyyah

Lebih terperinci

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKATAN 1 / 2015 1 MINGGU / TARIKH Minggu 1 5-9 Jan Minggu 2 12 16 Jan Minggu 3 19 23 Jan Minggu 4 26 30 Jan Minggu 5 2 6 Feb Minggu 6 9 13 Feb Minggu 7 16 20

Lebih terperinci

Prakata. Sekian, Wasaalam. Salam dari penyusun. Ustaz Safaee b. Zakaria Tokburong.wordpress.com 15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009

Prakata. Sekian, Wasaalam. Salam dari penyusun. Ustaz Safaee b. Zakaria Tokburong.wordpress.com 15 Zulkaedah 1430 H / 3 Nov 2009 Prakata Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan kekuatan yang diberikannya dapat saya menyiapkan buku soalan topikal dan jawapan Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 ini dengan

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Mei 2016 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSN PERTENGHN THUN (PKS 2) TINGKTN 5 MEI 2016 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI

Lebih terperinci

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

Keutuhan Peribadi. Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Keutuhan Peribadi Zahari Daud Ketua Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik Penghayatan Nilai dan Etika Nilai dan Etika dalam perkhidmatan awam adalah dasar utama yang akan melahirkan kecemerlangan,

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

SKEMA PEMARKAHAN SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN KERTAS I DAN KERTAS II

SKEMA PEMARKAHAN SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN KERTAS I DAN KERTAS II SULIT 1 5226 SKEMA PEMARKAHAN SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN KERTAS I DAN KERTAS II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 SULIT 2 5226 BAHAGIAN A 1 A 2 D 3 C 4 D 5 C 6 C 7 B 8 A 9

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 & 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Peraturan pemarkahan ini dan merupakan

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci