Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com"

Transkripsi

1 Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

2 Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Matlamat 2 3. Peruncingan Tajuk Penting Tasawwur Islam Format Pentaksiran 7 5. Bentuk Soalan KBAT Strategi Menjawab Soalan Dengan Berkesan Jawapan Yang Boleh di Gunakan dalam banyak Soalan 23 8 Kaedah Pnuemonic 25 9 Perkara yang Perlu diberi perhatian semasa menjawab Kelemahan Yang Perlu Dihindari Penutup 27 1

3 1. PENDAHULUAN STRATEGI MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN TASAWWUR ISLAM SPM DENGAN BERKESAN Pelajaran Tasawwur dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah merupakan satu mata Pelajaran Elektif (Pilihan) Pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar sekolah menengah atas.mata pelajaran ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan kefahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna. Bagi merealisasikan pelajar dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Tasawwur Islam, ianya memerlukan strategi yang berkesan dalam menjawab soalan peperiksaan selaras kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2. MATLAMAT Matlamat yang ingin dicapai melalui teknik menjawab yang berkesan ialah 3.1 Memberi kemahiran kepada para pelajar tentang teknik menjawab yang betul 3.2 Membantu para pelajar teknik menjawab soalan yang betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan. 3.3 Memastikan semua calon Tasawwur Islam menjawab dengan teknik yang betul, berfokus dan tepat seterusnya meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan. 3. PERUNCINGAN TAJUK PENTING TASAWWUR ISLAM 2016 TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM Konsep Ketuhanan a) Pengertian Rububiyyah b) Konsep Rububiyyah c) Pengertian Uluhiyyah d) Konsep Uluhiyyah e) Asma wasifat f) Pengertian Fitrah Beragama g) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama d) Peranan agama dalam membina tamadun 3 PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM a) Pengertian Alam b) Bahagian Alam c) Perbezaan alam ghaib dengan alam musyahadah d) Hikmah beriman dengan perkara ghaib 2

4 4 PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM a) Tanggungjawab terhadap alam b) Faedah memelihara alam 5 Unit 3 : Peranan dan Kedudukan Akal a) Ciri-ciri akal b) Peranan akal c) Perkara yang merosakkan akal d) Bersyukur dengan nikmat akal e) Perbezaan perbuatan berasaskan wayu dan akal 6 Unit 4 : Islam Agama Syumul a) Islam bukan agama budaya / agama samawi 7 Unit 5 : Islam agama Yang Benar a) Ciri-ciri kebenaran Islam b) Unsur-unsur pencemar kesucian Islam 8 c) Perbezaan hadis sahih dengan hadis dhaif d) Fahaman anti hadis 9 PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN 9.1 Unit 1 : Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam a) Bentuk pengaruh asing b) Ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam c) Kesan budaya asing kepada masyarakat Islam BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM 10 PELAJARAN 10 : RABANIYYAH a) Pengertian Rabaniyyah b) Prinsip-prinsip Rabaniyyah c) Ciri-ciri syariat terdahulu ( ciri-ciri agama langit ) d) Cara memiliki sifat Rabaniyyah 11 PELAJARAN 12: WAQIIYYAH a) Pengertian Waqiiyyah b) Prinsip-prinsip waqiiyyah c) Wasatiah/ kesederhanaan dalam Islam i- Akidah ii- Ibadat 3

5 iii- Kerohanian dan kebendaaan iv- Undang-undang v- Individu dan masyarakat 13 Unit 1 : pentadbiran Negara a) Pengertian negara Islam b) Prinsip negara islam c) Pembentukan negara Islam d) Matlamat Negara Islam e) Ciri-ciri negara Islam f) Piagam Madinah g) Majlis Syura BAB 3 : INSTITUSI ISLAM PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM a) Pengertian sistem kehakiman b) Matlamat sistem kehakiman c) Prinsip kehakiman Islam d) Kelayakan hakim e) Tanggungjawab hakim f) Kepentingan institusi kehakiman g) Peranan kehakiman Islam dalam menjamin keamanan masyarakat majmuk h) Etika kehakiman 14 PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM a) Nilai-nilai luhur sistem sosial Islam i- Ukhuwah Islamiyah ii- Kasih sayang iii- Hormat menghormati b) Tawakal 15 PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA 15.1 Unit 1 : Harta amanah Allah a) Pengertian harta b) Cara menguruskan harta i- Cara Halal ii- Cara Haram / manipulasi c) Ujian terhadap pemilik harta 15.2 Unit 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta a) Sumber harta yang halal b) Cara membelanjakan harta 4

6 c) Hikmat membelanjakan harta d) Kepentingan harta terhadap pembangunan negara 16 PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK 16.1 Unit 1 : Islam mengiktiraf hak milik a) Peraturan dalam pemilikan harta b) Sebab manusia diberi kebebasan dalam pemilikan harta 16.2 Unit 2: Larangan mencerobohi harta a) Maksud mencerobohi dan merosakkan harta b) Implikasi larangan pencerobohan harta 17 Unit 1 : Galakkan Bekerja a) Pekerjaan yang digalakkan dalam Islam b) Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara c) Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan 18 PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM 18.1 Unit 3: Jenis-jenis Muamalah Islam a) Pengertian Mudharabah b) Pengertian Takaful c) Langkah bermuamalah secara Islam BAB 2 ; FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM 19 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam dan falsafah a) Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia b) Faedah mengamalkan perundangan Islam 19.1 Unit 2:Pengertian Qadha,Fikah,Ijtihad dan Fatwa a) Pengertian Fikah b) Keperluan Fikah c) Matlamat Fikah d) Kebaikan Fikah d) Pengertian Ijtihad e) Keperluan Ijtihad f) Matlamat Ijtihad g) Kebaikan Ijtihad 5

7 19.2 Unit 4 : Pengertian Hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh a) Pengertian hukum Sunat b) Hikmah penetapan hukum Sunat c) Pembahagian hukum d) Pengertian hukum haram e) Hikmah penetapan hukum haram f) Implikasi pelanggaran hukum haram 20 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM 20.1 Unit 1 : Pengertian Ibadat a) Perkara yang merosakkan ibadat 20.2 Unit 2 : Konsep dan Falsafah Ibadat a) Tujuan Ibadat b) Kesan ibadat tanpa syariat 20.3 Unit 4 : Falsafah Jenayah a) Pengertian hukum hudud b) Jenis kesalahan dan hukuman hukum hudud c) Kepentingan hukum hudud d) Kepentingan taubat e) Syarat taubat 21 PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH a) Perlakuan dalam penyelesaian masalah b) Amalan dalam penyelesaian masalah 22 PELAJARAN 9 : ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM a) Pengertian perpaduan ummah b) Langkah penyelesaian isu c) Kesan penyelesaian isu d) Cara mewujudkan perpaduan ummah e) Pengertian Kesaksamaan sosial f) Langkah penyelesaian isu g) Kesan penyelesaian isu h) Cara mewujudkan Kesaksamaan sosial 23 PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM a) Contoh penyelesaian masalah secara Islam ii- Masalah kejahilan 6

8 iv- Masalah perpaduan ummah b) Ciri Penyelesaian Masalah 4. FORMAT PENTAKSIRAN 4.1 KERTAS 1 Kod Kertas : 5226/1 Masa 1 Jam 15 Minit Ceraian Soalan Bahagian A Bahagian B Jenis soalan Soalan aneka pilihan Soalan objektif berstruktur Jum Soalan Soalan dijawab Tajuk soalan 20 Semua Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 20 Semua Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan KERTAS 2 Kod Kertas 5226/2 Masa : 2 jam 30 minit Item Soalan : Respon terhad Bilangan Soalan : 7 Soalan ditawarkan. Jawab 5 soalan sahaja. (Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain) Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 dan 5 Markah : Bentuk Soalan Kertas 2 1. Pernyataan Kata Kunci Soalan Jawapan bagi soalan jenis pernyataan ini tidak perlu terlalu panjang. Ia memerlukan fakta yang tepat dan huraian keatas fakta tersebut. 1. Mengapakah 2. Kemukakan 3. Senaraikan 4. Nyatakan. 5. Apakah 6. Berikan i. Mengapakah Contoh Soalan Mengapakah semangat daya juang penting dalam mencapai Kecemerlangan dalam akademik [ 4 markah ] Sebab semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan akademik. 1. Akan menguatkan semangat dalam menghadapi pelajaran 2. Akan memberikan keyakinan kepada diri sendiri untuk berjaya. 3. Akan menjadikan seseorang itu sentiasa gigih memperbaiki kelemahan diri dalam pelajaran. 4. Akan menjadikan seseorang itu sentiasa konsisten dalam mengikut jadual pembelajaran 7

9 ii. Kemukakan Contoh Soalan: Sumbang mahram merupakan perbuatan keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari ini Kemukakan dua langkah menangani perbuatan tersebut [ 4 markah ] Contoh Jawapan Dua langkah menangani perbuatan tersebut ialah 1. Melaksanakan hukuman mengikut hukuman Islam seperti menjatuhkan hukum hudud kepada para pesalah 2. Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak sejak kecil 3. Menjaga batasan aurat antara lelaki dan perempuan dalam pergaulan seharian 4. Mengamalkan akhlak mulia dalam rumahtangga dan pergaulan seperti hormat menghormati antara satu sama lain 5. Menguatkuasakan undang-undang yang tegas keatas pesalah sumbang mahram 6. Memberi kesedaran melalui kempen, ceramah dan dakwah yang berkesan kepada masyarakat melalui media massa iv. Nyatakan Nyatakan dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredai di sisi Allah SWT. [ 4 markah ] Dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredai di sisi Allah SWT 1. Islam ialah agama yang bersifat Rabbaniyyah iaitu datangnya daripada Allah SWT melalui al-quran dan Hadis 2. Islam agama yang bersifaqt syumuliyyah iaitu lengkap dan merangkumi kehidupan di dunia dan akhirat 3. Islam agama yang bersifat Alamiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia tanpa mengira tempat, waktu dan zaman.. 4. Ajaran islam bersifat thabat iaitu terpelihara dan kekal hingga kehari akhirat. 5. Ajaran Islam bersifat murunah iaitu boleh berubah mengikut perubahan manusia tetapi tetap diatas prinsip asasnya. 6. Islam ialah agama yang bersifat Waqiyyah iaitu praktikal dan sesuai pada semua manusia tanpa mengira bangsa, keturunan dan warna kulit v. Apakah Contoh Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai ad-din? [ 2 markah ] Maksud Islam sebagai ad-din ialah : 1. Islam ialah kepatuhan,kesejahteraan dan penyerahan diri kepada Allah SWT. 2. Islam ialah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 3. Islam tidak hanya tertumpu kepada soal ibadat semata-mata tetapi merangkumi urusan kehidupan manusia sehari-hari. 4. Islam agama yang diredai / diterima oleh Allah s.w.t 5. Islam agama yang benar. 6. Islam bersifat Syumuliyyah, Alamiyyah, Thabat, Waqiiyyah. 8

10 vi. Berikan Fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam Berikan dua hujjah anda [ 4 markah ] Dua Hujjah fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam 1. Fahaman tersebut boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah s.a.w kerana tidak mempercayai hadis rasulullah 2. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana perbezaan pendapat 3. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam tidak dapat memahami ajaran al-quran dengan terperinci. 4. Penolakan hadis membawa kepada penolakan al-quran. 5. Fahaman tersebut boleh membawa kepada ajaran sesat / menyeleweng/rosak akidah / murtad 2. Perbincangan Kata Kunci Soalan Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah yang menyokong pendapat anda 1. Bincangkan 2. Cadangkan 3. Bagaimanakah i. Bincangkan Salah satu daripada matlamat perundangan Islam ialah memelihara nyawa manusia. Bincangkan [ 4 markah ] Perundangan Islam memelihara nyawa manusia kerana 1. Nyawa merupakan anugerah Allah s.w.t kepada manusia yang sangat bernilai. Islam menjamin hak seseorang untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan mereka. 2. Islam telah mensyariatkan hukum Qisas bagi kesalahan yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh badan bagi menjaga nyawa manusia. 3. Islam telah mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri dan nyawa orang lain. i. Cadangkan Jawapan bagi soalan ini memerlukan anda memberikan pandangan dan cadangan tentang sesuatu isu tetapi masih terikat dengan isi tajuk berkaitan. Contoh Soalan: Anda sebagai seorang pelajar sekolah. Setiap bulan ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM Cadangkan cara anda memanfaatkan wang tersebut. [ 4 markah ] 9

11 Contoh Jawapan: Cara memanfaatkan wang tersebut untuk menampung perbelanjaan sekolah 1. Membeli keperluan pembelajaran seperti pen, buku dan sebagainya 2. Membayar yuran kelas tambahan. 3. Membeli makanan dan minuman semasa di sekolah. 4. Menabung untuk kegunaan masa hadapan. iii. Bagaimanakah Jawapan bagi soalan ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Contoh Soalan: Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah diatas dapat dielakkan daripada berlaku? [ 4 markah ] Contoh Jawapan: Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah : 1. Saling hormat menghormati antara satu sama lain 2. Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti masyarakat seperti gotong-royong / bantu membantu / tolong menolong 3. Sentiasa mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah / bersikap terbuka 4. Sentiasa mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain 5. Mengadakan aktiviti berbentuk kempen / ceramah / media berkaitan perpaduan 3. Huraian Kata Kunci Soalan Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas 1. Buktikan 2. Huraikan 3. Penyelesaian Masalah i. Huraikan Huraikan dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam. [ 4 markah ] Dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam ialah : 1. Masyarakat tidak akan aman dan tenteram kerana berlaku pergaduhan / tiada persefahaman 2. Memutuskan hubungan silaturrahim dalam masyarakat kerana berlainan fahaman 3. Berlaku pergaduhan / perbalahan dalam kehidupan 4. Berlaku kezaliman / keganasan seperti pembunuhan 10

12 iii. Penyelesaian Masalah Ada remaja berfahaman bahawa mereka bebas memilih cara hidup sendiri tanpa menghiraukan kawalan ibu bapa. Apakah yang akan berlaku sekiranya remaja bertindak berdasarkan fahaman tersebut? [ 4 markah ] Perkara yang akan berlaku sekiranya remaja berfahaman sedemikian. 1. Remaja tidak lagi akan menghormati orang tua / guru mereka 2. Wujudnya sikap derhaka kepada ibu bapa. 3. Remaja akan terjebak dengan kegiatan jenayah seperti mencuri 4. Remaja akan rosak akidah dan pegangan agama mereka menjadi longgar 4. Penerangan Kata Kunci Soalan Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Ciri ciri huraian antaranya seperti, kerana, iaitu, di dalam, yang, agar, supaya dan untuk. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas i. Terangkan. 1. Terangkan 2. Jelaskan Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning. [ 4 markah ] Dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning 1. Menyebarkan berita palsu / negetif untuk memesongkan / menyesatkan 2. Memberi gambaran yang salah mengenai umat Islam untuk menjatuhkan maruah umat Islam 3. Menyajikan program hiburan yang keterlaluan 4. Menayangkan filem-filem lucah dan ganas yang merosakkan akhlak umat Islam ii. Jelaskan Jelaskan dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning. [ 4 markah ] Dua tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani ancaman budaya kuning ialah : 1. Mendalami ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang supaya dapat membezakan antara yang baik dan buruk 2. Memperkukuhkan keimanan kepada Allah SWT dengan mendalami bidang keagamaan 3. Mengamalkan akhlak mulia supaya kehidupan terhindar daripada perbuatan keji 4. Menjadikan Islam sebagai cara hidup dengan menjauhi perbuatan keji 11

13 5. Pengertian Kata Kunci Soalan Jawapan dalam bentuk ini memerlukan calon memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Berikan contohnya sekali jika ada i. Apakah Maksud ii. Ibadah terbahagi kepada ibadah khusus dan ibadah umum. Apakah maksud ibadah-ibadah tersebut [ 4 markah ] Maksud kedua-dua ibadah tersebut ialah : Maksud ibadat khusus 1. Ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah cara pelaksanaan dan ganjarannya. 2. Ibadat yang menghubungkan manusia dengan Allah/Tuhan Maksud ibadat umum 1. Perbuatan atau amalan manusia yang dilakukan kerana Allah s.w.t. 2. Ibadat yang menghubungkan manusia sesama manusia contohnya bersedekah Berikan Pengertian Akal sangat penting kepada manusia. Berikan pengertian akal [ 2 markah ] Pengertian akal ialah : - Anugerah Allah s.w.t kepada manusia untuk berfikir/ alat untuk manusia berfikir 1. Apakah Maksud 2. Berikan Pengertian 6 Perbandingan Kata Kunci Soalan Perbandingan ialah menyatakan persamaan atau perbezaan antara dua perkara atau lebih Jawapan bagi soalan jenis ini sebaik-baiknya dijawab dalam bentuk kotak. Mesti terdapat perbezaan antara kedua-dua bahagian. Jika menjawab dalam satu ayat, mesti mempunyai ayat sendikata, contohnya manakala, adapun, sedangkan dan seumpamanya. 1. Bandingkan 2. Berikan Perbezaan i. Bandingkan Jelaskan dua perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial barat. Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Barat ialah: Sistem sosial Islam Sistem sosial barat 4 markah ] 1. Berasaskan al-quran 1. Berasaskan pemikiran manusia 12

14 2. Berdasakan kepada ukhuwwah Islamiyah 2. Berdasarkan warna kulit dan kedudukan 3. Mementingkan urusan dunia dan akhirat i. Perbezaan Contoh Soalan: Jelaskan tiga perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Sistem barat. Contoh Jawapan: Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Barat ialah: Sistem sosial Islam 3. Mementingkan keduniaan dan kebendaan sematamata Sistem sosial barat 1. Berasaskan al-quran 1. Berasaskan pemikiran manusia 2. Berdasakan kepada ukhuwwah Islamiyyah 2. Berdasarkan warna kulit dan kedudukan 3. Mementingkan urusan dunia dan akhirat 3. Mementingkan keduniaan dan kebendaan semata-mata [ 6 markah ] 5. BENTUK SOALAN KBAT 5.1 ciri-ciri KBAT 5.2 Contoh Soalan KBAT 13

15 1. Soalan 4 Markah 1.a(i) Nyatakan persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh manusia tanpa bimbingan wahyu [ 4 markah ] Contoh Jawapan: 1.a(i) Persoalan yang tidak mampu difikirkan oleh akal manusia tanpa bimbingan wahyu ialah : 1. Akal manusia tidak mampu memahami perkara ghaib yang tidak boleh dilihat dengan pancaindera seperti malaikat, jin dan sebagainya. Kesimpulannya manusia memerlukan wahyu sebagai pembimbing mereka 2. Contoh Soalan 6 Markah 1 Isi 1 Huraian 1 Huraian Kepada Huraian ( Contoh ) 1 Kesimpulan 7.b (iii) Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku [6 markah] 7b(iii). Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah : 1. Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti yang berfaedah kepada masyarakat seperti sentiasa mengadakan gotong royong dengan itu hubungan silaturrahim dapat dieratkan 2. Mengadakan aktiviti berbentuk kempen atau ceramah berkaitan perpaduan seperti menerbitkan rencana di akhbar akhirnya masyarakat akan lebih memahami antara satu sama lain 2 isi 2 Huraian 2 Kesimpulan 6. STRATEGI MENJAWAB SOALAN DENGAN BERKESAN. 6.1 Jawapan yang boleh digunakan dalam banyak soalan Soalan mengenai faktor / punca / sebab berlaku sesuatu masalah buruk. Terangkan faktor berlakunya kejahilan, berlakunya kemiskinan ummah, faktor hilangnya jati diri ummah Sebab berlakunya rasuah / mencuri / manupulasi / monopoli / riba Jelaskan dua punca berlakunya perzinaan Jawapan : 1. Kurangnya didikan agama menyebabkan mereka jahil tentang hukum melakukan perbuatan tersebut dengan itu mereka berani melakukannya tanpa rasa bersalah 2. Lemahnya iman kepada Allah SWT menyebabkan mereka tidak yakin dengan azab Allah SWT keatas orang yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh itu mereka tidak takut kepada dosa perbuatan tersebut 3. Terpengaruh dengan pengaruh luar yang negetif seperti hiburan yang keterlaluan / kemewahan dunia / terpengaruh dengan kemewahan dan ingin cepat kaya tanpa melakukan usaha yang bersungguh-sungguh 14

16 6.1.2 Soalan mengenai faktor / punca berlaku sesuatu masalah. Jelaskan dua punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan Punca berlakunya perpecahan Contoh Jawapan 1. Wujudnya sikap mementingkan diri sendiri dalam segala keadaan 2. Perasaan bangga diri dengan kedudukan yang dimiliki dalam masyarakat menyebabkan mereka tidak suka bergaul dengan orang lain 3. Sering mengabaikan sikap prihatin terhadap orang lain menyebabkan mereka tidak mahu bergaul dengan orang lain 4. Enggan membantu orang lain seperti tidak mahu bersedekah dan berzakat 5. Kurang peka terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain 6. Hilangnya semangat kerjasama antara satu sama lain dalam masyarakat 7. wujudnya sifat hasad dengki dan cemburu antara sesama insan dalam masyarakat 8. Kurangnya didikan agama menyebabkan mereka tidak tahun hukum perbuatan tersebut Soalan mengenai cara mengatasi sesuatu masalah buruk Contoh Soalan. 1. Cara memantapkan keimanan / memantapkan keperibadian muslim / meningkatkan kecemerlangan ummah 2. Cara mengatasi masalah rasuah / mencuri / manupulasi / monopoli / riba Contoh Jawapan 1. Memberikan pendidikan agama dan penerapan nilai nilai murni yang sempurna kepada anak-anak sejak dari kecil lagi 2. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan sentiasa membaca buku-buku agama atau mengikuti ceramah agama dengan itu akan menyebabkan mereka takut untuk melakukan perbuatan tersebut 3. Menguatkuasakan undang-undang tanpa pilih kasih dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersebut 4. Mengadakan kempen secara berterusan tentang keburukan perbuatan tersebut melalui media massa atau ceramah 5. Memberi kesedaran tentang bahaya perbuatan tersebut melalui penerangan yang berkesan 6. Mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian 7. Membuat aduan kepada pihak yang berkuasa jika terlihat orang melakukan kesalahan tersebut dengan segara 8. Memberikan nasihat kpd orang yang terlibat dengan perbuatan tersebut supaya mereka insaf dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut Soalan mengenai kesan buruk apabila berlakunya sesuatu masalah Contoh Soalan Kesan kejahilan ummah / Kesan perpecahan ummah / Kesan ketiadaan jati diri / Kesan ketiadaan jaminan keselamatan Kesan rasuah / gejala sosial / Riba / Monopoli / Manipulasi Contoh Jawapan 1. Dibenci oleh Allah / berdosa kerana melakukan perbuatan yang dilarang 2. Dibenci oleh masyarakat kerana melakukan perbuatan yang boleh menggangu ketenteraman awam 3. hidupnya tidak tenang kerana takut perbuatannya diketahui oleh orang ramai 15

17 4. Diri ketinggalan/ umat Islam mundur/ malas/ menghalang kemajuan 5. Melahirkan manusia yang berakhlak buruk/ mazmumah 6. Ekonomi umat Islam akan menjadi mundur Soalan mengenai kesan baik melaksanakan perintah Allah Contoh Soalan Kesan doa terhadap individu Faedah melaksanakan Perundangan Islam Kelebihan menghayati sifat Rabaniyyah 1. Menjadikan seseorang itu ikhlas dalam menunaikan perintah Allah s.w.t. / sukarela 2. Menjadikan seseorang itu sentiasa bertawakal dalam setiap usaha / beriltizam 3. Menjadikan seseorang itu berfikiran berpandukan syariat / bukan mengikut hawa nafsu 4. Menjadikan seseorang itu memiliki kemantapan iman / tidak mudah dipengaruhi 5. Akan memupuk akhlak mulia yang mencerminkan keislaman 6. Mendapat keredaan Allah s.w.t / mendapat ketenangan hidup / jiwa / Aman damai 7. Meningkatkan keimanan kepada Allah/ patuh pada perintah Allah/ mengelak perbuatan maksiat 8. Di kasihi masyarakat/ mudah mendapat bantuan/ dihormati 9. Perpaduan dalam masyarakat menjadi kuat/ erat hubungan silaturrahim 6.1.9Soalan mengenai rahmat/ kebaikan/ keistimewaan/ keunggulan Islam Contoh Soalan Keistimewaan Perundangan Islam Keistimewaan Ajaran Islam Keunggulan Sistem Sosial Islam Keunggulan Sistem Muamalah Islam Keunggulan al-quran Contoh Jawapan 1. Bersifat Rabaniyyah iaitu diciptakan Allah SWT melalui Quran dan hadis 2. Bersifat Syumuliyyah iaitu lengkap dan sempurna yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia samada dcari segi sosial, ekonomi, politik dan ibadat samada di dunia dan akhirat 3. Bersifat Alamiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia tanpa mengira tempat, masa dan zaman 4. Bersifat Waqiiyyah iaitu sesuai dengan fitrah semulajadi manusia tanpa mengira bangsa, keturunan dan warna kulit. 5. Bersifat murunah iaitu boleh berubah mengikut perubahan dan perkembangan hidup manusia tetapi tetap diatas prinsip asasnya. 6. Bersifat thabat iaitu kekal dan tidak berubah sehingga ke hari kiamat 16

18 Soalan mengenai sumber sesuatu perkara dalam Islam Contoh Soalan Sumber perundangan Islam / Sumber sistem kehakiman Islam / Sumber sistem sosial Islam / Sumber Penyelesaian masalah dalam Islam Contoh Jawapan 1. Al-Quran - Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, bermula dari surah al-fatihah dan berakhir dengan surat an-nas. Membacanya merupakan Ibadat 2. As-Sunnah /al-hadis Segala pengakuan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah s.a.w 3. Al-Ijmak Persepakatan / persetujuan daripada sebilangan besar daripada ulamak mengenai sesuatu hukum baru yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-quran atau Hadis delepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w 4. Al-Qias Menyandarkan hukum yang baru kepada hukum yang telah sedia ada, kerana mempunyai persamaan dari segi sebab / illat 7. JAWAPAN YANG BOLEH DIGUNAKAN DALAM BANYAK SOALAN 7.1 Pengertian wahyu / al-quran Kalam Allah SWT yang diturunkan kepada nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat jibril atau secara langsung untuk membimbing kehidupan manusia di dunia 7.2 Peranan wahyu / alquran / hadis/ rasul / orang yang beriman / orang yang berilmu : 1. Mengajar manusia cara beribadat yang betul seperti cara menyembah Allah yang sebenar melalui solat lima waktu dengan itu ibadat tersebut diterima oleh Allah SWT 2. Mendidik manusia dengan akhlak yang mulia seperti cara menghormati ibu bapa oleh itu mereka akan dikasihi oleh Allah SWT 3. Membimbing manusia kearah kehidupan yang diredai oleh Allah SWT seperti mentaati segala perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangan Allah SWT 4. Menerangkan berita gembira seperti balasan syurga kepada orang yang taat kepada perintah Allah SWT dan menerangkan berita buruk dengan balasan neraka kepada orang-orang yang derhaka 5. Menjelaskan perkara-perkara ghaib kepada manusia seperti pahala dan dosa dengan itu manusia akan menjauhi perbuatan yang boleh mendatangkan dosa seperti mencuri 7.3 Jelaskan cara memantapkan keperibadian muslim / Cara menghayati sifat rububiyyah / uluhiyyah / Ciri-ciri muslim 1. Beriman dengan rukun iman seperti percaya kpd kitab al-quran dgn melaksanakan segala ajaran yg telah ditetapkan dalam al-quran 2. melaksanakan segala rukun Islam spt mengeluarkan zakat kpd org yg kurang berkemampuan 3. berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti menghormati kedua ibu bapa 7.4 Peranan Akal 1. Untuk manusia berfikir dalam membezakan antara perkara kebaikan untuk diamalkan dan perkara buruk untuk ditinggalkan 2. Untuk manusia mengkaji tentang kebesaran Allah SWT melalui penciptaan alam ini 3. Untuk manusia mencipta peralatan moden yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan manusia 17

19 4. Untuk manusia menyelesaikan permasalahan yang berlaku dalam kalangan manusia dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 7.5 Cara bersyukur dengan wahyu / akal / al-quran 1. Menggunakanya dgn baik dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 2. Menjagnya dgn baik daripada perkara-perkara yang merosakkanya seperti 3. Menyebarkan kebenaran wahyu kepada semua manusia agar dapat di manfaatkan / kembangkan potensi akal dengan sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan 7.6 Matlamat negara Islam / sistem sosial Islam / sistem kehakiman Islam / sistem sosial Islam 1. TEGAKKAN HUKUM ALLAH 2. TEGAKKAN KEADILAN 3. MELAKSANAKAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR 4. MENJAMIN KEBAHAGIAAN HIDUP 7.7 Syarat pemimpin / khalifah / hakim 1. Islam yg mukmim 2. lelaki 3. merdeka 4. baligh 7.8 ciri / sifat pemimpin / khalifah / hakim 1. berilmu 2. adil 3. bertanggungjawab Kepentingan qadha / fikah / ijtihad / fatwa 1. Untuk selesaikan masalah 2. Untuk mengelakkan perbalahan 3. Untuk mengelakkan manusia daripada berpegang dengan hukum ciptaan sendiri 4. Untuk memastikan hukum Islam sentiasa berkembang seiring dengan perkembangan hidup manusia Cara Islam menjaga nyawa / harta / keturunan / ketenteraman awam / agama ( Matlamat perundangan Islam ) manusia 1. mewajibkan umatnya 2. mengharamkan 3. mengenakan /menguatkuasakan 8. KAEDAH PNUEMONIC Sumber AHIQ Prinsip N. Islam SHAM Elemen pembentukan negara Islam RWKPUSK Konsep harta menurut Islam MAZUHA 18

20 Etika Kerja Islam MIATT Matlamat Perundangan Islam MAKANKaH Perkara yang merosakkan Ibadat RUSMAH Cara Tingkatkan Kualiti Ibadat MUTII Tujuan Beribadat PLKPK Langkah penyelesaian masalah MPSUP Perlakuan dalam penyelesaian masalah NKTTM 9 PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN SEMASA MENJAWAB Tulis butiran diri dengan lengkap pada kertas jawapan seperti nombor kad pengenalan dan angka giliran. Baca keseluruhan arahan yang terdapat di luar dan di dalam kertas soalan dengan teliti dan cermat Tandakan soalan yang hendak dijawab dan boleh mendapat markah yang banyak. Perhatikan jumlah markah untuk memastikan jawapan yang sepatutnya diberi. Teliti dan fahami kehendak soalan dengan baik. Buat rangka jawapan dengan ringkas. Pastikan aspek jawapan yang perlu diambil perhatian ketika menjawab seperti bukan, tidak benar, kecuali dan sebagainya. ( kertas 1 ) Jawapan hendaklah ditulis di kertas jawapan yang diberikan sama ada bahagian A atau B ( Untuk Kertas 1 ). Tulis nombor soalan dengan jelas dan teratur Jawapan untuk setiap bahagian perlu dibuat dalam halaman yang berlainan. Gunakan kertas helaian lain bagi setiap nombor soalan baru. Tinggalkan ruangan antara jawapan dengan jawapan seterusnya. Jawapan sebaik-baiknya dalam bentuk nombor, bukan dalam bentuk ayat yang berjela-jela. Jawapan hendaklah dalam bentuk point bukannya esei atau recana. Semak semula jawapan setelah selesai menjawab semua soalan. Sekiranya soalan perbezaan buatlah petak. Jawapan anda hendaklah mempunyai isi, huraian, contoh dan kesimpulan. Peruntukkan masa 10 minit untuk menyemak. Gunakan pen berdakwat biru atau hitam sahaja. Sila Jawab lebih dari soalan yang diminta. Pastikan semua dijawab sekalipun tidak dapat menjawab dengan tepat. Menjawab soalan dengan struktur bahasa penulisan yang boleh difahami. 19

21 10 KELEMAHAN YANG PERLU DIHINDARI Jawapan tidak lengkap / terlalu ringkas. Jawapan berbelit-belit. Tidak cermat memilih dan memahami kehendak soalan. Lemah dalam memahami sesuatu istilah. Tidak dapat menulis istilah tertentu dengan betul. Tidak mengikut panduan markah yang diberikan. Isi jawapan yang berulang-ulang atau sama maksud. Tertinggal ceraian jawapan. Jawapan diberi tidak mengikut kehendak soalan. Jawapan yang diconteng dengan liquid paper dan tidak ditulis semula. Tulisan yang tidak boleh dibaca dengan jelas oleh pemeriksa. Menggunakan bahasa pasar atau daerah. Jawapan terlalu ringkas / kurang daripada yang diminta. Tiada nombor soalan. Tiada perenggan / ruang antara satu soalan dengan soalan lain. 11. PENUTUP. Teknik menjawab dengan berkesan sudah pasti akan dapat membantu para pelajar untuk mencapai kejayaan. Ulangkaji tanpa teknik menjawab yang berkesan tidak memadai. Teknik menjawab yang berkesan tanpa ulangkaji yang berterusan tidak berguna. Oleh itu, ulangkaji yang berterusan dan teknik menjawab yang berkesan insyaallah menjamin kejayaan yang cemerlang. 20

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, 16370 Bachok, Kelantan Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Keperluan Teknik Menjawab Berkesan 2 3. Matlamat 2 4. Tajuk Penting Tasawwur Islam

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA :. TING : Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 2 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 6 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2011 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh :

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh : TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2012 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria SMK Jelawat Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2013 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 2 Fitrah beragama 1 1 1 3 Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 1 1 4 Peranan agama dalam membina

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SULIT Tasawwur Islam Kertas Modul Kecemerlangan kademik Ogos 207 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : MOUL KEEMERLNGN KEMIK TINGKTN 5 (PEPERIKSN PERUN SPM) TSWWUR ISLM Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 5226/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 dan 2 September 2013 2½ jam Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 1a(ii) a) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 4 4 1a(i) b) Sifat orang yang beragama 1 4 4 PELAJARAN

Lebih terperinci

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1 5226/1 Tasawwur Islam Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 1 1 1 / 4 Jam SOLN GUN SM SEKOLH MENENGH ERH SJY, SMRHN PEPERIKSN PERUN SPM 2017 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 5226/2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG, KOTA SAMARAHAN SARAWAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/2 Kertas 2 2 ½ Jam TASAWWUR ISLAM Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2016 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 Tasawwur Islam Kertas September 200 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JT PELJR PERK RUL RIZU PEPERIKS PERU SIJIL PELJR MLYSI 200 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit J G UK KERTS SOL I I SEHI GG

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 0 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Skima Soalan

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan)

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) 1 Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) Kemahiran : Jelaskan (memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami)

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 5226/ ahagian [20 markah] Mengakui bahawa hanya llah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Kenyataan di atas menerangkan tentang Uluhiyyah Rububiyyah Rabbaniyyah Syumuliyyah

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1(a) (i) Pengertian potongan ayat : Dan kurnikanlah pada kami rahmat dari sisimu ( 1x2=2 markah ) (ii) Ciri-ciri orang yang mendapat Hidayah Allah : - tabah dan sabar menghadapi

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK NAMA MURID TINGKATAN SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SOALAN PERCUBAAN SPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 2015 1 ¼ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah?

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah? Bab 5 Tingkatan 4 Esei 1.Nabi telah menguasai semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 BAHAGIAN A 1 C 2 C 3 D 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 B 10 C 11 A 12 B 13 C

Lebih terperinci

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM TUJUAN PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1. Memelihara Kesinambungan Kemanusiaan - Menjamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia 2. Memelihara Nasab Keturunan - Mewujudkan keturunan yang baik. 3. Memelihara

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET 2 SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 Tokburong.wordpress.com Skima SPM 2012 1 1(a)(i) Pengertian Rasul Rasul ialah manusia / lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 AQIDAH ISLAMIAH KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 Skima Soalan Kertas 1 Tasawwur Islam Percubaan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Mei 2016 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSN PERTENGHN THUN (PKS 2) TINGKTN 5 MEI 2016 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 Tokburong.wordpress.com 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain 1(a)(i) Maksud Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak / beriman bahawa

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah

ASAS-ASAS ISLAM. Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah ASAS-ASAS ISLAM Agama Islam Iman & Taat Kenabian Pentafsiran Iman Ibadat-ibadat Agama & Syariah Hukum Syariah Agama lain Nama seseorang/umat Agama Masehi (Al-Maseh) Agama Budha (Gautama) Zarathustra (Zarathustra)

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan BAB KEENAM PENUTUP 6.1 PENGENALAN Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan antara pendidikan yang dijalankan oleh intitusi formal dan pendidikan yang dianjurkan oleh

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

SKEMA PEMARKAHAN SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN KERTAS I DAN KERTAS II

SKEMA PEMARKAHAN SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN KERTAS I DAN KERTAS II SULIT 1 5226 SKEMA PEMARKAHAN SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN KERTAS I DAN KERTAS II PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 SULIT 2 5226 BAHAGIAN A 1 A 2 D 3 C 4 D 5 C 6 C 7 B 8 A 9

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERINGKAT SEKOLAH TASAWWUR ISLAM

Nama Pelajar : Tingkatan : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PERINGKAT SEKOLAH TASAWWUR ISLAM Tasawwur Islam Pep.Percubaan SPM Kertas 1 SEPTEMER 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SEKOLH MENENGH KENGSN MUR TUNG SOLN PEPERIKSN PERUN SPM PERINGKT SEKOLH TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 NO SOALAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 JAWAPAN MARKAH 1(a)i Maksud menjaga pandangan: Memelihara mata daripada melihat kepada perkara perkara yang diharamkan.

Lebih terperinci

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda.

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda. SOALAN ESEI (10 MARKAH) BAB 1 : ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS 1. Ihsan ditakrifkan dengan makna membuat sesuatu kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta ala dan melakukannya secara tekun dan terbaik.

Lebih terperinci

JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA

JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 SULIT 2 Skema Pemarkahan Kertas 1 1 C 2 B 3 C 4 C 5 B 6 B 7 A 8 C 9 A 10 A 11 B 12 B

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin Objektif Mengenali ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mengeluarkan hukum dalam Islam. Menyatakan

Lebih terperinci

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam

Pensyarah: Ustazah Nek Mah Bte Batri Master in Islamic Studies Calon PhD- Fiqh Sains & Teknologi Calon PhD -Pendidikan Agama Islam DIPLOMA PSIKOLOGI ISLAM DAN KAUNSELING WPK 413 Psikologi Pembangunan Islam Membahas tentang manusia kerangka konsep yang benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan bersandarkan pada sumber al-qur an

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 Tasawwur Islam Percubaan SPM September 202 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JTN PELJRN NEGERI PERLIS PEPERIKSN PERUN SIJIL PELJRN MLYSI 202 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci