TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan"

Transkripsi

1 NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

2 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit 2 Memperoleh dan membelanjakan harta 3 PELAJARAN 2 ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 Islam mengiktiraf hak milik 6 Unit 2 Larangan mencerobohi harta 9 PELAJARAN 3 ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 Galakkan bekerja 11 Unit 2 Bekerja kerana Allah 14 PELAJARAN 4 - FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 Pengertian dan sistem muamalah Islam 17 Unit 2 Kepentingan Muamalah Islam 20 Unit 3 Jenis-jenis muamalah 23

3 PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Unit 1 : Harta Amanah Allah 1.1 Apakah yang dimaksud dengan harta? 1.2. Dalil Harta milik Allah SWT. 1.3 Nyatakan bahagian Harta dan contoh Nyatakan dua sebab harta amanah Allah S.W.T Jelaskan dua keperluan mencari harta secara halal

4 1.5 Nyatakan konsep harta menurut Islam. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan cara menguruskan harta Terangkan bentuk ujian Allah terhadap pemilik harta Jelaskan kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta. 1.9 Keburukan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta Individu Masyarakat Negara 2

5 1.10.Berikan pengertian bagi istilah-istilah berikut : Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Wakaf : Sabotaj : Manipulasi : Riba : Rasuah : Unit 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta. 2.1 Jelaskan sebab Islam menggalakkan umatnya mencari harta. 2.2 Terangkan sumber harta yang halal dalam Islam serta contoh 3

6 2.3 Nyatakan sumber yang haram serta contoh Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Terangkan langkah memperoleh harta secara halal Nyatakan cara mencari harta supaya menjadi ibadah Cara memperolehi harta : Cara Halal Cara Haram 4

7 2.8 Jelaskan kesan memperoleh harta secara halal. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Individu Masyarakat Negara 2.9 Terangkan kesan memperolehi harta yang haram. Individu Masyarakat Negara 2.10 Jelaskan hikmat Islam menuntut umatnya membelanjakan harta Terangkan kepentingan harta terhadap pembangunan negara. 5

8 PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 : Islam Mengiktiraf Hak Milik Nyatakan pengertian hak milik. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan bahagian hak milik dalam Islam dan contohnya sekali Terangkan kepentingan hak milik harta kepada manusia Nyatakan empat cara pemilikan harta oleh individu. 6

9 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Konsep Pemilikan Harta dalam Islam Jelaskan peraturan dalam pemilikan harta Terangkan sebab manusia diberikan kebebasan untuk memiliki harta Peranan Harta 7

10 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Sebab Islam membataskan hak milik harta Hak yang mesti di tunaikan keatas harta Kesan ketiadaan pengiktirafan hak milik harta Jelaskan golongan yang tidak layak menguruskan harta dan sebabnya. 8

11 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan cara pengurusan harta milik golongan yang tidak berkemampuan Unit 2 :Larangan Mencerobohi Harta Nyatakan pengertian berikut Mencerobohi harta : Merosakkan harta : Jelaskan bentuk pencerobohan harta Perkara-perkara yang merosakkan harta

12 2.2.6 Jelaskan keburukan pencerobohan harta kepada individu Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Terangkan punca pencerobohan harta Terangkan sebab Islam melarang mencerobohi harta orang lain Jelaskan langkah untuk membendung pencerobohan harta. PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Kesan Islam melarang mencerobohi harta orang lain

13 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 3 :ISLAM DAN PEKERJAAN UNIT 1 : Galakan Bekerja Apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan? Nyatakan dua pandangan Islam terhadap pekerjaan Mengapakah bekerja dituntut dalam Islam? Jelaskan tiga kebaikan bekerja

14 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan empat ciri pekerjaan yang digalakkan oleh Islam. CIRI CONTOH Tiga kebaikan bekerja Terangkan dua matlamat bekerja menurut Islam Jelaskan dua kesan baik pekerjaan yang halal. 12

15 Pekerjaan yang digalakkan oleh Islam dan contoh Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Contoh Contoh Perbezaan antara bekerja sendiri dengan makan gaji Bil Makan Gaji Bekerja Sendiri Dua kesan buruk pekerjaan yang haram Huraikan dua kepentingan bekerja kepada pembangunan Negara. 13

16 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Terangkan dua implikasi kehidupan tanpa pekerjaan Jelaskan tiga cara untuk mengatasi masalah pengganguran UNIT 2 : Bekerja Kerana Allah SWT PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Apakah yang dimaksudkan dengan bekerja kerana Allah? Jelaskan dua kesan menceburi bidang pekerjaan halal kepada akhlak seseorang. 14

17 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan tiga cara melaksanakan amanah Allah SWT melalui pekerjaan Huraikan tiga syarat sesuatu pekerjaan menjadi ibadat Jelaskan etika kerja dalam Islam senaraikan budaya kerja Islam

18 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Terangkan langkah untuk mempertingkatkan kualiti kerja di dalam Islam Nyatakan dua kelebihan bekerja kerana Allah s.w.t. Terhadap Diri Terhadap Hasil Kerja Terhadap Pelanggan 16

19 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1: Sistem Muamalah Islam Apakah yang dimaksudkan dengan muamalah? Jelaskan matlamat muamalah Terangkan ciri muamalah Islam Jelaskan etika Muamalah Islam. 17

20 Terangkan keistimewaan bermuamalah secara Islam Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan syarat sah muamalah Terangkan syarat-syarat sah jual beli Terangkan contoh muamalah yang tidak sah / dilarang menurut Islam. 18

21 4.1.8 Pengertian taawun dalam muamalah Islam Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Contoh pengamalan taawun dalam bermuamalah secara Islam Nyatakan pengertian istilah-istilah berikut : Bil Istilah Pengertian 1 Mukalaf 2 Putik 3 At-taawun 19

22 Unit 2 : Kepentingan Muamalah Islam Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan kepentingan sistem muamalah Islam kepada manusia Terangkan tujuan sistem muamalah Islam Huraikan kepentingan sistem muaamalah berikut kepada kehidupan manusia Bil Sistem Muamalah Islam Kepentingan 1 Sedekah 2 Zakat 3 Sewaan 4 Jual beli 5 Al-Wadiah 6 Ar-Rahn 7 Hutang piutang 20

23 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan bagaimana muamalah Islam dapat melahirkan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera Jelaskan kesan pengabaian Muamalah Islam. Individu Masyarakat Negara Perbezaan antara sistem muamalah Islam dengan sistem konvensional. Sistem muamalah Islam Sistem konvensional 21

24 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Persamaan antara sistem muamalah Islam dengan Konvensional Sistem muamalah Islam Sistem konvensional Kesan Muamalah Islam dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan Nyatakan pengertian istilah-istilah berikut : Bil Istilah Pengertian 1 Musafir 2 Bermukim 3 Darurat 22

25 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Unit 3 : Jenis-jenis muamalah Nyatakan jenis-jenis Muamalah Islam. Bil Jenis Maksud Terangkan tujuan kepelbagaian jenis muamalah 23

26 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan keperluan kepelbagaian jenis muamalah Terangkan kesan kepelbagaian muamalah secara Islam Nyatakan persamaan dan perbezaan jenis muamalah dibawah Bil Jenis Muamalah Persamaan Perbezaan 1 Al-Wadiah 2 Al-Mudharabah 3 Al-Musyarakah 4 Al-Murabahah 5 Al-Baibithaman ajil 6 Ar-rahn 7 Al-Ijaraah 24

27 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan keburukan tidak bermuamalah secara Islam. Individu Masyarakat Negara Jelaskan langkah untukbermuamalah secara Islam 25

28 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 Unit 2 Pengertian perundangan Islam Dan falsafah 26 Pengertian qadha, fikah, Ijtihad dan fatwa 28 Unit 3 Matlamat perundangan Islam 33 Unit 4 Pengertian hukum harus, wajib Haram, sunat dan makruh 37 PELAJARAN 6 FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 Pengertian ibadat 41 Unit 2 Konsep dan falsafah ibadat 43 Unit 3 Munakahat 45 Unit 4 Falsafah jenayah 49

29 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM UNIT 1: Pengertian Perundangan Islam dan Falsafah Nyatakan maksud perundangan Islam Nyatakan keunggulan perundangan Islam Terangkan keperluan perundangan Islam. Individu Masyarakat Negara Nyatakan empat sumber Perundangan Islam. 26

30 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia. Perundangan Islam Perundangan ciptaan manusia Terangkan faedah mengamalkan perundangan Islam. Individu Masyarakat Negara Nyatakan pengertian istilah dibawah Bil Istilah Pengertian 1 Syariat 2 Kemaslahatan 3 Mukjizat 27

31 Unit 2 : Pengertian Qadha, Fikah, Ijtihad dan Fatwa Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 1. QADHA Apakah yang dimaksudkan dengan Qadha dan contohnya sekali? Terangkan keperluan Qadha Terangkan matlamat Qadha Jelaskan kebaikan Qadha. 28

32 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 2. FIKAH Apakah yang dimaksudkan dengan Fikah dan contohnya sekali? Terangkan keperluan fikah Terangkan matlamat fikah Jelaskan kebaikan fikah. 29

33 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 3. IJTIHAD Apakah yang dimaksudkan dengan ijtihad dan contohnya sekali? Terangkan keperluan ijtihad Terangkan matlamat ijtihad Jelaskan kebaikan ijtihad. 30

34 4. FATWA Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Apakah yang dimaksudkan dengan fatwa dan contohnya sekali? Terangkan keperluan fatwa Terangkan matlamat fatwa Jelaskan kebaikan fatwa. 31

35 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan dua perbezaan antara Fatwa dengan Ijtihad. Fatwa Ijtihad Nyatakan pengertian istilah dibawah Bil Istilah Pengertian 1 Mujtahid 2 Ajnabi 3 Ulama 4 Nas 32

36 Unit 3: Matlamat Perundangan Islam Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan matlamat perundangan Islam dan cara Islam menjaga matlamat tersebut. Bil Matlamat Perundangan Islam Maksud Terangkan cara perundangan Islam memelihara agama. 33

37 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Terangkan cara perundangan Islam memelihara nyawa Terangkan cara perundangan Islam memelihara Akal manusia Terangkan cara perundangan Islam memelihara harta benda Terangkan cara perundangan Islam memelihara keturunan. 34

38 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Terangkan cara perundangan Islam memelihara kehormatan diri Terangkan cara perundangan Islam memelihara keharmonian negara Huraikan kepentingan matlamat perundangan Islam Jelaskan cara mencapai matlamat perundangan Islam 35

39 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Bincangkan kesan pencapaian matlamat perundangan Islam Nyatakan pengertian istilah dibawah Bil Istilah Pengertian 1 Syirik 2 Riddah 3 Khurafat 4 Homoseks 5 Lesbian 6 Liwat 36

40 Unit 4 : Pengertian Hukum Harus, Wajib, Haram, Sunat dan Makruh Apakah maksud hukum Harus dan contohnya sekali? Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan dua hikmat penetapan hukum harus Apakah maksud hukum wajib dan contohnya sekali? Terangkan hikmat penetapan hukum wajib Jelaskan implikasi pelanggaran hukum wajib. 37

41 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Apakah yang dimaksudkan dengan hukum haram dan contohnya sekali? Jelaskan hikmat penetapan hukum haram Terangkan dua implikasi melakukan perbuatan haram Apakah yang dimaksudkan dengan hukum sunat dan contohnya sekali? 38

42 Jelaskan hikmat penetapan hukum sunat. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Apakah yang dimaksudkan dengan hukum Makruh dan contohnya sekali? Terangkan hikmat penetapan hukum makruh Huraikan implikasi pelanggaran hukum makruh 39

43 Perbezaan antara hukum-hukum tersebut. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Bil Wajib Haram Makruh Sunat

44 PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAH DALAM ISLAM Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Unit 1 : Pengertian Ibadah Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah Nyatakan bahagian ibadah beserta contoh Jelaskan perkara yang mengukuhkan ibadat seseorang Jelaskan perkaitan antara ibadat khusus dengan ibadat umum Ibadat Khusus Ibadat Umum 41

45 6.1.5 Huraikan perkaitan antara ibadat dengan perundangan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan cara perundangan menjelaskan kaedah beribadat Bincangkan hikmah / kebaikan sentiasa melakukan ibadat Senaraikan perkara yang merosakkan ibadat seseorang. 42

46 Huraikan cara meningkatkan kualiti ibadat Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Unit 2 : Konsep dan Falsafah Ibadah Nyatakan ciri-ciri kesempurnaan ibadah Jelaskan tujuan Ibadah. 43

47 6.2.3 Nyatakan ciri-ciri ibadat dalam Islam Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan kesan jika seseorang melakukan ibadat tanpa syariat Jelaskan dua kesan syariat tanpa ibadah. 44

48 Unit 3 : Munakahat Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan pengertian perkahwinan Jelaskan tanggungjawab suami Huraikan tanggungjawab Isteri Jelaskan tanggungjawab ibu bapa dan anak dalam sesebuah keluarga. Tanggungjawab Ibu bapa Tanggungjawab Anak 45

49 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Huraikan kepentingan / hikmah perkahwinan kepada individu dan masyarakat Individu Masyarakat Bincangkan keistimewaan institusi perkahwinan kepada manusia dari segi menjamin keturunan manusia, akhlak dan memberikan kebahagiaan hidup. Menjamin Keturunan Membentuk akhlak Menjamin Kebahagiaan hidup 46

50 6.3.7 Terangkan cara mengukuhkan sebuah perkahwinan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan punca keruntuhan sesebuah perkahwinan Huraikan cara untuk mengekalkan kerukunan sesebuah rumah tangga Bincangkan cara untuk menjadikan sebuah rumahtangga yang bahagia 47

51 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan cara pembubaran sesebuah perkahwinan dilakukan menurut Islam Cara pembubaran perkahwinan dalam Islam Nyatakan sebab Islam mengharuskan perceraian dalam sesebuah perkahwinan Nyatakan pengertian istilah dibawah Bil Istilah Pengertian 1 Zuriat 2 Talak 3 Fasakh 4 Talak 48

52 Unit 4 : Falsafah Jenayah Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah menurut Islam? Nyatakan contoh kesalahan jenayah menurut Islam Nyatakan jenis hukum jenayah menurut Islam. Jenis hukum Bil Pengertian jenayah Contoh Nyatakan kesalahan qisas dan hukumanya. Bil Kesalahan Hukuman Jelaskan kepentingan hukum Qisas 49

53 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Jelaskan jenis-jenis kesalahan hudud dan hukumannya. Bil Kesalahan Hukuman Nyatakan kepentingan hukum hududd Berikan pengertian hukum takzir 50

54 6.4.7 Senaraikan kesalahan takzir dan hukumannya Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 Bil Jenis kesalahan hukuman Huraikan kepentingan hukum takzir Berikan pengertian diat dan contoh kesalahan diat Bincangkan kepentingan hukum diat. 51

55 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan perbezaan antara hukum jenayah Islam dengan hukum jenayah bukanislam. Bil Hukum Jenayah Islam Hukum Jenayah Bukan Islam Terangkan keistimewaan hukum jenayah Islam INDIVIDU MASYARAKAT NEGARA 52

56 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 7 Asas dan pertimbangan penyelesaian Masalah menurut islam 53 PELAJARAN 8 - Cara penyelesaian masalah 54 PELAJARAN 9 - Isu masalah dan cara penyelesaian Menurut islam 56 PELAJARAN 10 Kelebihan penyelesaian masalah Menurut Islam 62

57 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 7: ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM Nyatakan pengertian penyelesaian masalah secara Islam Huraikan matlamat penyelesaian masalah menurut Islam Bincangkan keperluan penyelesaian masalah berdasarkan Islam Senaraikan sumber penyelesaian masalah menurut Islam 53

58 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan sebab Islam mampu menyelesaikan masalah umat manusia PELAJARAN 8: CARA PENYELESAIAN MASALAH : Nyatakan langkah penyelesaian masalah menurut Islam Terangkan perlakukan dalam penyelesaian masalah Senaraikan amalan dalampenyelesaian masalah menurut Islam Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah 54

59 Terangkan cara berdakwah yang berkesan. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Apakah yang dimaksudkan dengan doa Jelaskan adab-adab dalam berdoa Huraikan kesan doa kepada peribadi seseorang muslim Nyatakan pengertian istilah dibawah Bil Istilah Pengertian 1 Tawakal 2 Muhasabah 55

60 PELAJARAN 9: ISU, MASALAH DAN CARA PENYELESAIAN MENURUT ISLAM Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan maksud Perpaduan Ummah Nyatakan langkah penyelesaian masalah perpaduan melalui akidah, syariah dan akhlak. Akidah Syariat Akhlak Nyatakan cara untuk mewujudkan perpaduan ummah Huraikan kesan perpaduan ummah kepada pembangunan negara 56

61 9.1.6 Berikan maksud kecemerlangan pendidikan. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan langkah penyelesaian masalah kejahilan ummah melalui akidah, syariat dan akhlak. Akidah Syariat Akhlak Nyatakan cara untuk mewujudkan kecemerlangan pendidikan dalam kalangan pelajar Huraikan kesan kecemerlangan pendidikan kepada diri pelajar 57

62 Nyatakan maksud kekuatan ekonomi. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan langkah penyelesaian masalah kemiskinan melalui akidah, syariat dan akhlak. Akidah Syariat Akhlak Nyatakan cara untuk mewujudkan kekuatan ekonomi umat Islam Huraikan kesan kekuatan ekonomi kepada pembangunan negara 58

63 Nyatakan maksud Jati diri Ummah. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan langkah penyelesaian masalah ketiadaan jati diri umat Islam kini melalui akidah, syariat dan akhlak. Akidah Syariat Akhlak Nyatakan cara untuk mewujudkan jati diri yang utuh dalam diri pelajar Huraikan kesan kepada pelajar yang mempunyai jati diri yang teguh 59

64 Nyatakan Pengertian jaminan keselamatan. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan langkah penyelesaian masalah ketiadaan jaminan keselamatan melalui akidah, syariat dan akhlak. Akidah Syariat Akhlak Nyatakan cara untuk mewujudkan jaminan keselamatan Huraikan kesan masyarakat yang mempunyai jaminan keselamatan kepada pembangunan negara 60

65 Nyatakan maksud kesaksamaan sosial. Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Nyatakan langkah penyelesaian masalah ketidakadilan sosial melalui akidah, syariat dan akhlak. Akidah Syariat Akhlak Nyatakan cara untuk mewujudkan kesaksamaan sosial dalam masyarakat Huraikan kesan masyarakat yang mendapat keadilan sosial kepada pembangunan negara 61

66 Nyatakan pengertian istilah dibawah Bil Istilah Pengertian Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 1 Toleransi 2 Sosial 3 Akidah 4 Syariat 5 Akhlak 6 Kreatif 7 Inovatif 8 Produktif PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM Jelaskan kelebihan menyelesaikan masalah menurut Islam Huraikan kepentingan semangat juang dalam kehidupan seseorang muslim 62

67 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Bincangkan cara Islam menyelesaikan masalah kemiskinan Bincangkan cara Islam menyelesaikan masalah kejahilan Bincangkan cara Islam menyelesaikan masalah rasuah Jelaskan punca berlakunya masalah perpecahan ummah 63

68 Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan Bincangkan cara Islam menyelesaikan masalah perpecahan dalam masyarakat Jelaskan perbezaan antara penyelesaian masalah secara Islam dengan Konvensional. Secara Islam Secara Konversional 64

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2011 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh :

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh : TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2012 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria SMK Jelawat Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS

Lebih terperinci

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 1a(ii) a) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 4 4 1a(i) b) Sifat orang yang beragama 1 4 4 PELAJARAN

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2013 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 2 Fitrah beragama 1 1 1 3 Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 1 1 4 Peranan agama dalam membina

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG, KOTA SAMARAHAN SARAWAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/2 Kertas 2 2 ½ Jam TASAWWUR ISLAM Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2016 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1 5226/1 Tasawwur Islam Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 1 1 1 / 4 Jam SOLN GUN SM SEKOLH MENENGH ERH SJY, SMRHN PEPERIKSN PERUN SPM 2017 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA :. TING : Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 2 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 6 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 0 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Skima Soalan

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

EKONOMI ISLAM. 2. Konsep Penguasaan - Manusia bebas bergerak seluas2nya dlm garis panduan yg disediakan oleh Allah

EKONOMI ISLAM. 2. Konsep Penguasaan - Manusia bebas bergerak seluas2nya dlm garis panduan yg disediakan oleh Allah DEFINISI EKONOMI ISLAM DR HAILANI MUJI TAHIR: Suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkahlaku manusia dalam soal mengguna dan menguruskan sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakat bagi

Lebih terperinci

Soalan Tudingan Pendidikan Islam Kertas 1 Jabatan Pelajaran Negeri Johor 2010 IBADAH

Soalan Tudingan Pendidikan Islam Kertas 1 Jabatan Pelajaran Negeri Johor 2010 IBADAH 1. LAMBAIAN KA BAH IBADAH TINGKATAN 4 1. HAJI 1. Nyatakan pengertian haji dari segi: 2. Nyatakan pengertian umrah 3. Nyatakan hukum mengerjakan haji dan umrah 4. Jelaskan empat hikmah haji a. Individu

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Matlamat 2 3. Peruncingan Tajuk Penting Tasawwur

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET 2 SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 Skima Soalan Kertas 1 Tasawwur Islam Percubaan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 5226/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 dan 2 September 2013 2½ jam Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 Tasawwur Islam Kertas September 200 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JT PELJR PERK RUL RIZU PEPERIKS PERU SIJIL PELJR MLYSI 200 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit J G UK KERTS SOL I I SEHI GG

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, 16370 Bachok, Kelantan Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Keperluan Teknik Menjawab Berkesan 2 3. Matlamat 2 4. Tajuk Penting Tasawwur Islam

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Huraian Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM Tingkatan Lima Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam Dan Moral Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 5226/2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 5226/ ahagian [20 markah] Mengakui bahawa hanya llah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Kenyataan di atas menerangkan tentang Uluhiyyah Rububiyyah Rabbaniyyah Syumuliyyah

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SULIT 1 5226 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

PERKAHWINAN DALAM ISLAM

PERKAHWINAN DALAM ISLAM TINGKATAN 5 PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1 Perkahwinan ialah akad yang menggunakan lafaz yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan pesetubuhan 2 Hukum perkahwinan HUKUM HURAIAN HARUS WAJIB SUNAT MAKRUH

Lebih terperinci

BAB V PENUTUP. pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup

BAB V PENUTUP. pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup BAB V PENUTUP Alhamdulillah, pengkaji bersyukur ke hadrat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan sehingga berjaya menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini akan ditutup dengan kesimpulan dan cadangan.

Lebih terperinci

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis:

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut al Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai watak terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya

Lebih terperinci

SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017

SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017 2 KERTAS 1 BAHAGIAN A dan B SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017 1 A 21 Toleransi 2 B 22 Badan Legislatif 3 D 23 Ijtihad 4 B 24 Qadha 5 C 25 Kerahsiaan / Rahsia 6 A 26 Rabbaniyyah

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK 5226/ NM MURI TINGKTN SMK MUR TUNG KOT SMRHN SRWK SOLN PERUN SPM SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nama dan

Lebih terperinci

Guru Madrasah Aljunied PIAGAM KESEDERHANAAN DALAM BERAGAMA Berikut adalah pendirian yang perlu diambil bagi menjamin kesederhanaan dalam dakwah: 1. Kita beriltizam untuk menghormati prinsip-prinsip

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM TUJUAN PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1. Memelihara Kesinambungan Kemanusiaan - Menjamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia 2. Memelihara Nasab Keturunan - Mewujudkan keturunan yang baik. 3. Memelihara

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SULIT Tasawwur Islam Kertas Modul Kecemerlangan kademik Ogos 207 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : MOUL KEEMERLNGN KEMIK TINGKTN 5 (PEPERIKSN PERUN SPM) TSWWUR ISLM Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM CTU151 6/23/2013

PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN KANDUNGAN CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM CTU151 6/23/2013 1 Maruwiah Ahmat CTU 151 PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM PENGENALAN 2 HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan Konsep Tamadun Islam dan Sumbangannya Kepada Tamadun Dunia Menjelaskan Perkembangan dan Pengaruh Islam di

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 BAHAGIAN A 1 C 2 C 3 D 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 B 10 C 11 A 12 B 13 C

Lebih terperinci

JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA

JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA JABATA PELAJARA PERAK SKEMA PEMARKAHA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DA 2 PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 SULIT 2 Skema Pemarkahan Kertas 1 1 C 2 B 3 C 4 C 5 B 6 B 7 A 8 C 9 A 10 A 11 B 12 B

Lebih terperinci

Syariah (930) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Syariah (930) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Syariah (930) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 2041 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 76.43%, meningkat sebanyak 2.46% berbanding

Lebih terperinci

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

HIS 224 INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM

HIS 224 INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HIS 224 INSTITUSI KEKELUARGAAN ISLAM Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 Tokburong.wordpress.com 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain 1(a)(i) Maksud Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak / beriman bahawa

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat MUKADIMAH... Bahawasanya pengiktirafan keutuhan kemuliaan dan hak sama rata serta asasi yang tak terpisah bagi seluruh umat manusia adalah asas kebebasan, keadilan

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda.

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda. SOALAN ESEI (10 MARKAH) BAB 1 : ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS 1. Ihsan ditakrifkan dengan makna membuat sesuatu kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta ala dan melakukannya secara tekun dan terbaik.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 Tasawwur Islam Percubaan SPM September 202 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JTN PELJRN NEGERI PERLIS PEPERIKSN PERUN SIJIL PELJRN MLYSI 202 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

BAB 6: ETIKA KRISTIAN

BAB 6: ETIKA KRISTIAN BAB 6: ETIKA KRISTIAN Konsep tritunggal yang menjadi asas kepada kepercayaan agama Kristian terdiri daripada perhubungan tiga hala antara Tuhan dan manusia. Agama Kristian Agama Kristian adalah agama monotheis

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID APA ITU PAGAM MADINAH? Dikenali juga sebagai SAHIFAH MADINAH Perlembagaan Bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w pada 622M. Berpandukan WAHYU ALLAH

Lebih terperinci

Marilah sama-sama kita bersatupadu dan mengetepikan apa jua fahaman politik demi mempertahankan kesucian dan keagungan Agama Islam.

Marilah sama-sama kita bersatupadu dan mengetepikan apa jua fahaman politik demi mempertahankan kesucian dan keagungan Agama Islam. KENYATAAN MEDIA MUZAKARAH JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI ISU TUNTUTAN COMANGO DAN PELABURAN ASN DAN ASB Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Lebih terperinci

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif :

TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT. Objektif : Objektif : TM3923 ETIKA PROFESIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT 1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer 2. Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional TM 4. Mengetahui fungsi kod etika

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

CTU553/555. ACIS, UiTM MARUWIAH AHMAT 1 PENGENALAN ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK

CTU553/555. ACIS, UiTM MARUWIAH AHMAT 1 PENGENALAN ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK PENGENALAN 8.1 Hasil Pembelajaran 8.2 8.3 8.4 8.5 KANDUNGAN BAB 8 Mengenalpasti perspektif Islam tentang hubungan etnik Mengaitkan asas-asas dan prinsip-prinsip hubungan etnik dari perspektif Islam dalam

Lebih terperinci

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran CTU553/555. ACIS, UiTM MARUWIAH AHMAT 1

PENGENALAN. Hasil Pembelajaran CTU553/555. ACIS, UiTM MARUWIAH AHMAT 1 MARUWIAH AHMAT PENGENALAN 8.1 Hasil Pembelajaran 8.2 8.3 8.4 8.5 KANDUNGAN BAB 8 Mengenalpasti perspektif Islam tentang hubungan etnik Mengaitkan asas-asas dan prinsip-prinsip hubungan etnik dari perspektif

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK NAMA MURID TINGKATAN SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SOALAN PERCUBAAN SPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 2015 1 ¼ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

FIQH KEUTAMAAN FIQH AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI. Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak PENGENALAN PENGERTIAN FIQH

FIQH KEUTAMAAN FIQH AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI. Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak PENGENALAN PENGERTIAN FIQH DENGAN AWLAWIYYAT (KARANGAN PROF. DR. YUSUF ABDULLAH AL-QARADAWI DALAM DALAM Disediakan Oleh : Irny Suzila Ishak DENGAN DALAM DALAM LIHAT DAN FIKIRKAN??? MANAKAH YANG LEBIH UTAMA? ANTARA PERKARA-PERKARA?

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 & 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA Peraturan pemarkahan ini dan merupakan

Lebih terperinci

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa Muhammad Haniff Hassan Pendahuluan Tidak syak lagi tarbiyah dan pembangunan sumber manusia adalah unsur yang penting dalam kerja Islam. Namun rasa kepentingan seharusnya

Lebih terperinci

KESIMPULAN DAN SARANAN

KESIMPULAN DAN SARANAN KESIMPULAN DAN SARANAN 5.1 Pengenalan Bab kelima ini akan merumuskan keseluruhan bab sebelum ini. Setiap bab dalam sesi penulisan ini mempunyai fungsi, peranan dan skop perbincangan tersendiri dalam memastikan

Lebih terperinci

NOVEMBER 2009/ SET A/ MPW1143 PEPERIKSAAN AKHIR

NOVEMBER 2009/ SET A/ MPW1143 PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR KURSUS : PENGAJIAN ISLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi TIGA(3) BAHAGIAN: BAHAGIAN A (30 soalan) BAHAGIAN B (5

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PKBS 2) TINGKATAN 5 MEI 2016 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Mei 2016 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSN PERTENGHN THUN (PKS 2) TINGKTN 5 MEI 2016 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI

Lebih terperinci