En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan"

Transkripsi

1 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

2 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM Bil Tahun 1. Terangkan dua peranan agama dalam pembangunan tamadun manusia (b) 2. Apakah maksud fitrah beragama? (a)i 3. Senaraikan empat ciri orang berpegang teguh kepada agama (a)ii Apakah maksud rububiyyah? 5. Nyatakan dua konsep rububiyyah (a)i 1(a)i 1(a)i 1(a)ii PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN Bil Tahun 1. Jelaskan dua peranan mukjizat rasul (b) 2. Nyatakan Pengertian rasul (a)i 3. Jelaskan dua peranan rasul (a)ii 4 Nyatakan dua cara Rasulullah SAW menerima wahyu (b) 5 Nyatakan pengertian maksum (a) PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN Bil Tahun 1. Apakah makud insan? 2. Terangkan dua keistimewaan insan 2005, , Terangkan dua hikmat merenung kejadian insan (c) Terangkan dua keistimewaan manusia sebagai makhluk Allah SWT 2009, (a)i, 1(a)i 1(a)i 2(a)ii 1(a)ii 1(b) 5. Terangkan tiga tanggungjawab manusia sesama manusia (a)ii 6. Terangkan dua tanggungjawab insan sesama insan (a)ii 1(c) 1(a)i Analisis SPM Kertas 2 Tahun

3 PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM Bil Tahun 1. Nyatakan bahagian alam beserta contoh (b)i 2. Apakah maksud alam ghaib (d)i 3. Nyatakan dua contoh alam ghaib. 2006, 2014 Pengertian alam musyahadah (a)i 1(b)ii 1(a)ii PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM Bil Tahun 1. Maksud memelihara alam (b) 2. Terangkan dua cara memulihara (b)ii 3. Senaraikan empat cara memelihara alam musyahadah (d)ii Kejadian tanah runtuh merupakan peringatan Allah SWT kepada manusia supaya menguruskan alam dengan baik. Huraikan dua punca berlakunya kejadian tersebut PEL 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN AKAL Unit 1 : Islam Berteraskan Wahyu (d) Bil Tahun 1. Terangkan tiga cara penurunan wahyu Hikmah wahyu diturunkan secara berperingkat-peringkat (c) 3. Terangkan dua kesan beramal dengan ilmu tanpa berpandukan kepada wahyu. 1(a)i 1(b) (b) Nyatakan dua cara bersyukur dengan penurunan wahyu Al-Quran (b) Unit 2 : Wahyu Sebagai Sumber Ilmu Yang Azali Bil Tahun 1. Nyatakan maksud ilmu fardu ain (a)i 2. Senaraikan empat faedah anda mempelajari ilmu fardu kifayah (a)ii 3. Apakah maksud ilmu fardu kifayah (c)i Senaraikan empat contoh ilmu fardu kifayah (c)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

4 Unit 3 : Peranan dan Kedudukan Akal Bil Tahun 1. Terangkan dua ciri Akal (c)i 2. Senaraikan empat perkara yang tidak mampu difikirkan oleh akal tanpa bimbingan wahyu (c)ii 3. Terangkan dua peranan akal kepada manusia (b)i Nyatakan empat contoh pemikiran yang bercanggah dengan hukum syarak (d) 5. Terangkan tiga cara bersyukur dengan nikmat akal (e) Unit 4 : Islam agama Syumul Bil Tahun 1. Apakah yang dimakudkan dengan Islam sebagai ad-din Bukti Islam sebagai ad-din (e) 3. Nyatakan dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredhai oleh Allah SWT 1(a)i 1(d)i (a)ii Senaraikan dua ciri agama budaya (wadie) (a)i 5. Terangkan dua sebab agama budaya tidak diterima oleh Allah (a)ii 6. Terangkan dua hujah yang menunjukkan Islam agama samawi 7. Senaraikan empat ciri agama langit ( Samawi ) , Terangkan dua cara beriman dengan agama langit (a)ii 2(a)ii 2(a)i 2(a)i Unit 5 : Islam Agama Yang Benar Bil Tahun 1. Terangkan dua ciri keunggulan Islam (a)i 2. Terangkan dua ciri keistimewaan Islam Nyatakan dua kebenaran ajaran Islam (b) Ciri agama langit (a) 5. Terangkan dua ciri kebenaran Islam (e) 1(c) 1(c) 1(c) PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN Bil Tahun Analisis SPM Kertas 2 Tahun

5 Bil Tahun 1. Terangkan tiga keistimewaan al-quran (c) Nyatakan dua ciri yang menunjukkan bahawa al-quran adalah kitab yang lengkap Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jelaskan dua hikmat cara penurunan tersebut (c) (b) Nyatakan empat bukti bahawa al-quran sebagai wahyu dari Allah SWT (c) 5. Terangkan dua hikmah penurunan al-quran secara berperingkat-peringkat (d) 6. Huraikan dua bentuk pemikiran yang menepati syariat Islam (e) PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS Bil Tahun 1. Jelaskan dua sebab mengapakah hadis masih menjadi sumber rujukan walaupun al-quran sudah lengkap (a)ii 2. Fahaman anti hadis menggugat kesucian Islam. Berikan dua hujah anda (c) 3. Jelaskan dua peranan hadis sebagai penjelas kepada al-quran (d) Terangkan dua cara berfikir yang menepati syarak (d) 5. Jelaskan dua kepentingan hadis terhadap al-quran (d) PELAJARAN 9 : PENGARUH ASING YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN Unit 1 : Pengaruh Asing Yang Bertentangan Dengan Islam Bil Tahun 1. Jelaskan tiga ciri pengaruh asing yang merosakkan pemikiran umat Islam (b)i 2. Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam (b)ii 3. Jelaskan dua tindakan anda untuk menangani budaya kuning (b)ii Nyatakan dua / empat contoh pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam Nyatakan dua ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam (d)i Nyatakan dua punca kelemahan umat Islam dalam menangani ancaman budaya asing Jelaskan dua sebab Islam menentang pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam Apakah kesan negetif jika budaya asing tidak dibendung dengan segera oleh pihak yang berwajib 1(d) 1(e) (d)ii (d) (f) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

6 Pelajaran 9 : Unit 2 : Ajaran Sesat Bil Tahun 1. Terangkan dua cara untuk mengelakkan diri dari ajaran sesat (b)ii 2. Nyatakan dua contoh ajaran sesat (c)i 3. Huraikan dua kesan ajaran sesat kepada umat Islam (c)ii Terangkan dua cara menjauhi pengaruh ajaran sesat (e) 5. Setiap kumpulan ajaran sesat mempunyai pengikut tegar. Mengapakah mereka masih menyakini ajaran tersebut walaupun bertentangan dengan logik akal BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM (e) PELAJARAN 10 : RABBANIYYAH Bil Tahun 1. Jelaskan dua prinsip rabbaniyyah (b)i 2(a)ii 2(b) 2. Terangkan dua kelebihan menghayati sifat rabbaniyyah (b)ii 3. Terangkan dua cara menghayati sifat rabbaniyyah (a) Nyatakan empat ciri agama langit yang diturnkan kepada nabi Adam a.s sehingga kepada nabi Muhammad SAW (a) PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH Bil Tahun 1. Jelaskan dua prinsip syumuliyyah Huraikan aspek syumuliyyah dalam bidang : - Ekonomi - Sosial Terangkan dua cara anda bermuamalat dalam bidang ekonomi menurut konsep syumuliyyah (a)i 2(a) 2(a) (a)ii Terangkan dua prinsip syumuliyyah (a)i (a)iii 5. Terangkan dua contoh syumuliyyah dalam bidang ekonomi (a)ii 6. Jelaskan dua konsep syumuliyyah dalam bidang ekonomi (c) 7. Terangkan dau contoh syumuliyyah dalam bidang perundangan (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

7 PELAJARAN 12 : WAQI IYYAH Bil Tahun Terangkan dua contoh kesederhanaan dalam ibadat menurut prinsip waqi iyyah. Huraikan tiga keistimewaan beribadat dengan berlandaskan prinsip waqi iyyah Islam agama praktikal yang mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Terangkan dua pendapat anda untuk menyokong pendapat di atas Terangkan dua hujah yang menolak dakwaan bahawa Islam membebankan (b)i 2(b) (b)ii Terangkan tiga cara mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan (b) 6. Terangkan dua cara berfikir yang bersesuaian dengan prinsip waqi iyyah untuk menjayakan projek koridor raya multimedia. 7. Terangkan dua prinsip waqiiyyah 8. Terangkan dua cara menyelesaikan masalah rumahtangga menurut prinsip waqiiyah PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH (b) 2(b)ii 2(c) (c) Bil Tahun 1. Nyatakan empat hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam (b)i 2(b) 2(c) 2(b) 2. Huraikan tiga kesan sekiranya hak-hak asasi tidak terjamin sepenuhnya (b)ii 3. Terangkan dua bukti yang menunjukkan Islam mampu menjamin hak asasi manusia. 1(b)ii (b) Nyatakan empat hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam (a) 5. Alamiyah bermaksud Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman. Jelaskan dua bukti ajaran Islam bersifat Alamiyyah (c) 6. Huraikan dua bukti persamaan taraf manusia menurut pandangan Islam (d) 7. Antarahak asasi manusia yang yang terkandung dalam prinsip alamiyyah ialah memelihara kehormatan dan maruah diri. Terangkan dua cara Islam memelihatra kehormatan dan maruah diri PEL 14 : UNIT 1 : MURUNAH Bil Tahun (d) 1. Apakah maksud murunah (a)i 2. Jelaskan dua kelebihan sifat murunah (a)ii 3. Terangkan dua contoh konsep murunah (a)iii Terangkan dua hujah untuk menolak dakwaan bahawa ajaran Islam membebankan (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

8 Bil Tahun Islam memberi kelonggaran kepada orang sakit mengerjakan solat mengikut kemampuannya. Kemukakan dua hikmat Islam memberi kelonggaran tersebut Amir hendak bermusafir dari rumahnya di Kuala Lumpur menuju ke Landon pada musim panas akan datang. Nyatakan dua cara solat yang sesuai dilakukan oleh Amir mengikut konsep murunah. Terangkan tiga hikmah diberikan kelonggaran kepada Amir untuk melaksanakan solat dengan cara tersebut. Allah SWT tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan (kemampuan) Maksudd al-baqarah ayat 286. Terangkan dua contoh ibadat yang membuktikan bahawa Islam tidak membebankan umatnya berdasarkan maksud ayat di atas (d) (c)i (c)ii (c) 9. Terangkan dua contoh ibadat yang tidak membebankan umat Islam (C) 10. Huraikan penyalahgunaan konsep murunah dalam pekaian dan Solat (d)i 11. Terangkan dua contoh perkaitan antara Thabat dengan Murunah (d)ii Ahmad bertolak dari rumahnyadi Johor Baharu menuju ke Alor Star, Kedah kerana menziarahi bapanya yang sakit di bulan Ramadhan. Berdasarkan situasi diatas, huraikan contoh thabat dan murunah berkaitan : (i) Puasa Ahmad (ii) Solat Bapa Ahmad Senaraikan empatr contoh murunah yang dapat anda lakukan dalam ibadat solat (e) (c)i 1 Huraikan dua kelebihan sifat murunah dalam beribadat (c)i Islam memberikan konsep murunah dalam aspek ibadat kerana mengambil kira sesuatu keadaan yang dihadapi Oleh manusia. Bincangkan kesan sekiranyan tiada konsep murunah dalam ajaran Islam Sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangka, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah SWT Maka sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang dia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu ) maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah SWT maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. ( Surah al-baqarah :173). Apakah konsep pandangan hidup Islam yang menepati maksud ayat diatas? Berdasarkan jawapan anda diatas, nyatakan tiga contoh lain yang menepati konsep tersebut (c)iii e(i) e(ii) Pelajaran 14 : Unit 2 : Thabat Bil Tahun Terangkan perkaitan antara konsep thabat dengan murunah mengenai perkara berikut; (i) Pakaian (ii) Puasa Ramadan Dalam ajaran Islam terdapat perkara yang bersifat tetap (thabat) tidak boleh dipinda prinsip dan perlaksanaanya. Terangkan dua perkara tersebut (e) (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

9 BAB 3 INSTITUSI ISLAM PELAJARAN 15 : SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM Pelajaran 15 Unit 1 : Pentadbiran Negara Bil Tahun 1. Jelaskan tiga ciri negara Islam 2. Jelaskan dua peranan Rasulullah saw berdasarkan perlembagaan Madinah (a)i 3(a)i (a)ii 3. Terangkan dua ciri negara Islam (a) Senaraikan empat elemen penting dalam pembentukan negara Islam (a)ii 3(a)ii 5. Jelaskan dua matlamat pembentukan negara Islam Kepimpinan negara merupakan antara aspek yang terkandung dalam perlembagaan Madinah. Senaraikan empat aspek lain Jelaskan dua kedudukan Rasulullah SAW dalam kepimpinan negara Madinah (a)ii 3(a)i (a) (a)ii Pelajaran 15 Unit 2 Kepentingan Pemimpin dan Rakyat Bil Tahun 1. Jelaskan implikasi rakyat mengabaikan tanggungjawab terhadap negara (c)i 2. Terangkan dua cara untuk memupuk semangat tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat 3. Senaraikan empat tanggungjawab pemimpin menurut Islam. 5. Terangkan dua akibat sekiranya pemimpin tidak melaksanakan tanggungjawab Huraikan dua manfaat bagi pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti kepimpinan di sekolah (c)ii (a)i 3(a)ii 3(a)i (a)ii (a)iii 6. Jelaskan dua sebab rakyat berhak mendapat pendidikan yang sempurna (b)i 7. Huraikan dua peranan orang berpendidikan dalam masyarakat (b)ii 8. Huraikan dua kesan jika manusia mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi 9. Senaraikan empat ciri pemimpin menurut Islam (d) Jelaskan dua sebab pemimpin perlu menunaikan tanggungjawabnya (a) ii 11. Terangkan dua tanggungjawab rakyat terhadap pemerintah (a) 3(a)i 3(b)i 3(a)ii Analisis SPM Kertas 2 Tahun

10 Bil Tahun 12. Jelaskan dua kesan pengabaian tanggungjawab tersebut (b)ii PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM Bil Tahun 1. Nyatakan dua matlamat kehakiman Islam (b)i 3(b)ii 2. Senaraikan empat sumber utama perundangan Islam (c)i 3. Jelaskan tiga prinsip kehakiman Islam Jelaskan dua prinsip kehakiman Islam (b)i 3(c)ii 5. Senaraikan empat ciri orang yang layak dilantik menjadi hakim (a)i 6. Jelaskan dua tanggungjawab hakim menurut Islam (b)ii Terdapat tiga peraturan keterangan semasa perbicaraan. Jelaskan dua dari peraturan tersebut Huraikan dua kesan terhadap masyarakat sekiranya hakim tidak berlaku adil (c) (d) 9. Jelaskan dua faedah penghakiman yang adil dalam perbicaraan (b)i 10. Jelaskan dua etika hakim menurut Islam Terangkan dua etika hakim ketika melaksanakan prosedur kehakiman (b) 12. Huraikan dua peranan kehakiman Islam dalam menjamin keamanan masyarakat majmuk 3(b)ii 3(b)i (c) 13. Nyatakan empat keistimewaan instittusi kehakiman Islam (b) 1 Berikut adalah petikan perbicaraan dimahkamah yang melibatkan penarikan diri hakim dalam mengendalikan kes orang yang berkepentingan dengannya. Peguam bela : Yang Arif, saya memohon agar Yang Arif menarik diri daripada mendengan kes ini. Hakim : Saya memiklirkannya dengan penuh berhati-hati, saya akan menarik diri. Berdasarkan petikan diatas, jelaskan dua sebaab hakim bersetuju memilih keputusan tersebut (c) PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM Bil Tahun 1. Jelaskan dua cara memupuk tanggungjawab sosial di kalangan ahli masyarakat (a) 2. Terangkan dua kesan pengabaian tanggungjawab terhadap masyarakat (b) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

11 Bil Tahun Terangkan nilai-nilai luhur berikut : - Ukhuwah Islamiah - Kasih sayang - Hormat-menghormati Cadangkan empat cara memupuk nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Islam Nyatakan dengan memberi contoh tiga cara manusia mencintai Allah SWT. 6. Huraikan dua matlamat sistem sosial Islam Antara matlamat sistem sosial Islam adalah untuk menghubungkan sesama manusia dan makhluk lain. Nyatakan dua fungsi matlamat tersebut. Ibadat terbahagi kepada dua jenis iaitu ibadat umum dan ibadat khusus Terangkan dua contoh ibadat umum dalam kehidupan seharian. Islam menuntut umatnya sentiasa melakukan kebaikan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Senaraikan empat sifat mulia bagi mencapai matlamat tersebut (b)i (b)ii (b)ii 3(b) 3(c)i (b) (c) (b) 10. Nyatakan dua keperluan silatulrahim dalam kehidupan bermasyarakat (e) 11. Terangkan maksud ibadat beserta bahagiannya (c)i 12. Jelaskan dua syarat amalan harian diterima sebagai ibadat disisi Allah SWT (c)ii 13. Jelaskan dua tanggungjawab manusia kepada Allah SWT (b) 1 Huraikan dua akibat mengabaikan tanggungjawab sosial (c)ii Tawakal bermaksud berserah kepada ketentuan Allah SWT setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Bagaimanakah cara anda merealisasikan amal;an tersebut dalam menghadapi peperiksaan? Terangkan dua cara mengekalkan kemakmuran dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia (c) (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

12 TINGKATAN 5 PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA Unit 1 : Harta Amanah Allah BAB 1 : EKONOMI ISLAM Bil Tahun 1. Terangka dua cara membelanjakan harta menurut Islam (b) 2. Terangkan tiga cara menguruskan harta menurut Islam 3. Jelaskan tiga tujuan Allah SWT mengamanahkan harta kepada manusia Jelaskan dua peranan harta untuk mencapai kebahagian hidup dunia dan akhirat (b)ii 4(b)i 4(b) (a)i 5. Nyatakan pengertian harta menurut Islam (a)i 6. Senaraikan dua contoh harta yang tidak boleh alih (a)ii 7. Jelaskan dua sebab harta adalah amanah Allah SWT kepada manusia (a) 8. Jelaskan tiga kepentingan harta terhadap pembangunan negara (a) Unit 2 : Memperolehi dan Membelanjakan harta Bil Tahun 1. Terangkan tiga sebab Islam mewajibkan umatnya mencari harta secara halal 2. Jelaskan dua cara memperoleh harta secara halal 3. Terangkan dua sebab Islam menggalakkan umatnya mencari harta Nyatakan dengan memberi contoh tiga cara membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat menurut Islam (a)i 4(a)ii 4(a)ii 4(a)i 4(a)i (a)ii 5. Terangkan tiga implikasi individu yang melakukan pekerjaan haram (b)ii 6. Huraikan dua sebab Islam melarang perbuatan manipulasi Membelanjakan harta kejalan yang diredai Allah SWT dapat meningkatkan taraf hidup. Sebagai pelajar jelaskan dua cara anda berbelanja untuk menyokong pernyataan di atas. 4(b)i (c) 8. Nyatakan empat sumber harta yang diperoleh secara haram (b)i 9. Jelaskan dua kesan memperoleh harta secara haram (b)ii Terangkan dua cara anda membelanjakan harta untuk kepentingan masyarakat Anda terpilih sebagai penerima biasiswa pendidikan. Nyatakan Empat cara menggunakan wang biasiswa secara berhemat (c) (c) 12. Nyatakan dua peraturan yang perlu dipatuhi dalam pemilikan harta (a)i Analisis SPM Kertas 2 Tahun

13 13. Pendapat daripada sumber yang halal dapat menjamin keberkatan dan kesejahteraan sesebuah negara. Nyatakan dua implikasi sekiranya pendapatan negara datangnya daripada sumber yang haram. Bincangkan (b) PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK Unit 1 : Islam Mengiktiraf Hak Milik Bil Tahun 1. Nyatakan tiga sebab golongan safih tidak layak menguruskan hartanya sendiri (a)i 2. Apakah maksud hak milik? (a)i 3. Senaraikan empat contoh harta yang menjadi hak milik negara (a)ii Terangkan dua kepentingan hak milik harta kepada manusia (a)ii 5. Nyatakan dua tujuan Allah SWT membataskan hak milik kepada manusia (d) 6. Jelaskan dua sebab kanak-kanak tidak layak menguruskan harta (b) 7. Senaraikan dua golongan yang tidak layak menguruskan harta (b)ii Unit 2 : Larangan mencerobohi Harta Bil Tahun 1. Senaraikan empat contoh pencerobohan harta (a)ii 7(a) 4a(i) 2. Kenapakah Islam melarang perbuatan menceroboh harta orang lain? (a)ii 3. Cadangkan dua cara membendung perbuatan pencerobohan harta (d) Islam melarang umatnya melakukan perniagaan yang mengandungi unsur monopoli. Terangkan dua sebab Islam melarang perbuatan tersebut (c) 5. Terangkan dua keburukan pencerobohan harta keatas individu a(ii) PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN Unit 1 : Galakkan Bekerja Bil Tahun 1. Terangkan dua ciri pekerjaan yang disukai oleh Allah s.w.t (c)i Huraikan dua hikmat terhadap individu yang melakukan pekerjaan yang disukai oleh Allah s.w.t. Terangkan dua implikasi sekiranya anda tidak memiliki pekerjaan dalam kehidupan (c)ii (e) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

14 Bil Tahun 5. Anda dijemput untuk menyampaikan syarahan bertajuk Kebaikan pekerjaan yang halal. Terangkan dua hujjah bagi menyokong tajuk syarahan tersebut Jelaskan dua perbezaan antara bekerja sendiri dengan bekerja di sekto rawam atau swasta (e) 4(d) (b) 6. Huraikan dua kesan kehidupan bagi orang yangh tidak bekerja (b) 7. Terangkan dua cara melaksanakan amanah Allah SWT melalui pekerjaan (c) 8. Terangkan dua sebab generasi masa kini lebih berminat untuk bekerja makan gaji berbanding dengan bekerja sendiri (b) Unit 2 : Bekerja Kerana Allah SWT Bil Tahun 1. Jelaskan implikasi bekerja sambil lewa (c) 2. Jelaskan dua cara mempertingkatkan kualiti kerja dalam perkhidmatan (c) 3. Nyatakan empat kepentingan bekerja dengan cekap (b)i Jelaskan dua syarat supaya pekerjaan diterima sebagai ibadat (a) 5. Senaraikan empat etika kerja menurut Islam (a) 4(e) 4(c) 4(c) PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM MUAMALAH ISLAM Unit 1 : Pengertian Muamalah Bil Tahun 1. Jelaskan tiga kelebihan bermuamalah dengan sistem perbankan Islam (c) Bagaimanakah sistem muamalah dapat memenuhi keperluan hidup manusia? Nyatakan dua ciri beserta contoh muamalah yang tidak sah menurut Islam (a) (a)ii Nyatakan empat ciri muamalah menurut Islam (b)i Bagaimanakah konsep at-ta awun ( kerjasama ) dalam sistem muamalah Islam mendatangkan kebaikan kepada masyarakat? Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak Masyarakat yang mengabaikan sistem muamalah Islam akan menghadapi pelbagai kesan buruk. Terangkan dua kesan buruk tersebut Senaraikan dua contoh muamalah yang tidak sah menurut Islam bagi perkara berikut : i. Mengandungi unsur penipuan ii. Mengandungi barangan yang tidak suci (b)ii (c) (b) (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

15 Bil Tahun 9. Konsep at-ta awum (bekerjasama) terdapat dalam sistem muamalah Islam seperti jual beli, sewaan dan gadaian. Buktikan bagaimana konsep at-ta awun terdapat dalam sewaan (e) 10. Nyatakan dua syarat sah mumalah secara am menurut Islam (d) Unit 2 : Kepentingan Muamalah Bil Tahun 1. Senaraikan empat keistimewaan sistem perbankan Islam (b)ii 2. Terangkan dua cara menggalakkan masyarakat mengamalkan sistem perbankan Islam (b)iii 3. Jelaskan dua matlamat muamalah Islam 2007, (a)i, 4(b)i Senaraikan empat cara sistem muamalah Islam mendapatkan sumber kewangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan (c)iii 5. Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan (b)iii 6. Cadangkan tiga usaha untuk menggalakkan umat Islam bermuamalah mengikut syarak (c) 7. Jelaskan dua kepentingan muamalah dalam kehidupan. 8. Huraikan dua cara muamalah Islam dapat melahirkan masyarakat yang saling bantu membantu antara satu sama lain (b)iii 4(e) (b)ii 9. Terangkan dua kesan muamalah Islam terhadap negara (d) Unit 3 : Jenis-Jenis Muamalah Bil Tahun Nyatakan pengertian - Ar-Rahn - Al-Bai Bithamani Ajil Nyatakan pengertian : - al-wadiah - al-ijarah Terangkan peranan sistem mauamalah berikut dalam kehidupan manusia (i) Al-Ijarah (ii) Al-Wadiah Al-Mudharabah merupakan sistem muamalah yang menepati konsep at- Ta awum ( kerjasama). Terangkan dua contoh lain dalam sistem muamalah Islam yang menepati konsep at-ta awum ( kerjasama) (b) (b) (c) (d) 5. Senaraikan empat jenis muamalah Islamselain daripada al-mudharabah (a) En Zaki telah menjual sebuah motorsikal kepada En Yunus dengan harga RM termasuk keuntungan. Kedua-duanya setuju pembayarannya secara beransur-ansur dalam tempoh 24 bulan. Namakan dua jenis muamalah yang diamalkan dalam situasi diatas Pada pendapat anda mengapakah jenis muamalah tersebut menjadi pilihan mereka (e)(i) (e)(ii) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

16 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam BAB 2 : PERUNDANGAN ISLAM Bil Tahun 1. Terangkan dua perbezaan antara sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan barat (a)i 2. Huraikan tiga faedah melaksanakan perundangan Islam terhadap negara (a)ii 3. Jelaskan dua keistimewaan perundangan Islam (a) Jelaskan dua sebab al-quran menjadi sumber perundangan yang utama Jelaskan dua bukti keunggulan perundangan Islam (a) 6. Terangkan dua ciri keunggulan perundangan Islam berbanding undangundang ciptaan manusia 5(a) 5(a) 5(a) (a) Unit 2 : Pengertian Qadha Fiqah Ijtihad dan Fatwa Bil Tahun Qadha : 1. Huraikan dua matlamat qada dalam sistem perundangan Islam (b)i 2. Nyatakan pengertian qadha beserta contohnya Fikah : (b) 5(b) 1. Jelaskan dua keperluan hukum fikah dalam kehidupan manusia (d) 2. Nyatakan maksud fikah beserta contoh (c) 1. Ijtihad : Pengklonan manusia telah difatwa sebagai haram berasaskan ijtihad ulama Islam.Terangkan dua sebab alim ulama menggunakan ijtihad dalam membuat keputusan tersebut (c) 2. Apakah maksud ijtihad (b)i 3. Jelaskan dua matlamat ijtihad diharuskan dalam Islam (b)ii Fatwa : 1. Terangkan dua matlamat diharuskan fatwa (b) 2. Huraikan dua keperluan fatwa kepada umat Islam Jelaskan dua perbezaan antara fatwa dengan ijtihad (b) Nyatakan dua contoh fatwa (c) 5(b) 5(c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

17 Unit 3 : Matlamat Perundangan Islam Bil Tahun 1. Huraikan dua cara Islam menjamin kesempurnaan akal. 2. Antara hak asasi manusia ialah menjaga nyawa. Terangkan tiga cara Islam menjaga nyawa manusia (a) (c) 3. Jelaskan dua cara memelihara kehormatan diri (b) Jelaskan dua matlamat perundangan Islam (a) 5. Antara matlamat perundangan Islam ialah memelihara keturunan. Huraikan dua kepentingan memelihara keturunan (d) 6. Terangkan dua cara mencapai matlamat perundangan Islam (a) Unit 4 : Pengertian Hukum Harus - Wajib Haram Sunat dan Makruh Bil Tahun Wajib : 1. Terangkan maksud makruh dan wajib (a)i 2. Senaraikan empat amalan wajib yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim (b)i 3. Huraikan dua kesan mengabaikan amalan wajib dalam kehidupan (b)ii Apakah yang dimaksudkan dengan hukum wajib 5. Nyatakan dua contoh hukum wajib (c)i 5(e)i 5(c)ii 5(e)ii 5(b)i 6. Huraikan dua implikasi sekiranya anda melanggar hukum wajib (c)iii 7. Senaraikan dua contoh ibadat bagi setiap hukum berikut : a) Wajib b) Sunat (a) 8. Nyatakan dua perbezaan antara hukum wajib dengan sunat (c)ii Haram : 1. Jelaskan hikmat Islam mensyariatkan hukum haram (a)ii 2. Nyatakan pengertian hukum haram (b)i Sunat : 1. Nyatakan empat amalan sunat yang boleh anda lakukan (c) 5(b)i 2. Terangkan dua hikmat penetapan hukum sunat (b)ii 1. Makruh : Terangkan dua kesan perbuatan makruh terhadap individu yang melakukannya (c) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

18 Bil Tahun 2. Terangkan pengertian hukum makruh beserta dua contoh (c) Makruh ialah perkara yang sangat digalakkan untuk ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapat pahala. Senaraikan empat contoh perkara diatas Huraikan dua implikasi sekiranya umat Islam melakukan perkara tersebut Perbuatan makruh jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Mengapakah melakukan perbuatan tersebut tidak digalakkan dalam Islam. Bincangkan Harus : (c)i 5(b)ii (c)ii (c) 1. Contoh hukum harus (b) ii PELAJARAN 6 : FALSAFAH IBADAT DALAM ISLAM Unit 1 :Pengertian Ibadat Bil Tahun 1. Jelaskan maksud ibadat khusus dan ibadat umum 2. Nyatakan empat cara untuk meningkatkan kualiti ibadat (b)i 5(d)i 3. Nyatakan pengertian ibadat umum beserta dua contoh (d) Ibadat yang berkualiti mampu membentuk akhlak yang mulia. Jelaskan dua cara anda meningkatkan kualiti dalam ibadat 5(a)ii (d) 5. Senaraikan dua contoh ibadat khusus (d)ii 6. Jelaskan dua cara untuk mengelakkan sesuatu ibadat menjadi sia-sia (d) 7. Amalan bersedekah adalah satu daripadaibadat yang mendidik manusia mencari harta tanpa mengabaikan nasib golongan yang tidakbernasib baik. Terangkan dua contoh ibadat lain yang mampu mendidik manusia mencapai tujuan diatas (c) Pelajaran 6 Unit 2 : Konsep dan Falsafah Ibadat 1. Huraikan dua kesan ibadat yang menyalahi hukum syarak (b)ii 2. Terangkan maksud ikhlas dalam ibadat (a)i 3. Terangkan dua ciri kesempurnaan ibadat (d)i Jelaskan tiga kesan melaksanakan ibadat tanpa berpandukan syariat (a) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

19 Pelajaran 6 Unit 3 : Munakahat Bil Tahun 1. Nyatakan pengertian perkahwinan menurut syarak (d) 2. Huraikan tiga keistimewaan institusi keluarga yang terbentuk daripada perkahwinan yang menepati syarak. 3. Huraikan dua matlamat perkahwinan menurut Islam Jelaskan dua tanggungjawab anak terhadap ibu bapa (b) Senaraikan empat ciri keluarga bahagia menurut Islam (a)i 5(d) 5(d)ii 5(e) 6. Huraikan tiga kepentingan keluarga bahagia kepada masyarakat (a)ii 7. Terangkan tiga tanggungjawab isteri untuk membentuk keluarga bahagia (b) 8. Terangkan dua sebab perkahwinan di tuntut dalam Islam (e) Huraikan dua tanggungjawab suami bagi mengelakkan masalah sosial dalam kalangan ahli keluarganya. Bagaimanakah anda membalas jasa ibu bapa anda dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai anak Ahmad kecewa apabila mendapati ibu bapanya sering mengabaikan solat fardu. Dia telah menghantar sekeping nota kepada ibu bapanya dengan hasrat mereka akan berubah. Pada pandangan anda, adakah wajar seorang anak menegur ibu bapanya dengan cara tersebut?. Kemukan dua alasan yang menyokong pendapat anda tersebut Berdasarkan jadual yang diberikan menunjukkan kadar perceraian di Malaysia semakin meningkat. Huraikan duia pandangan anda tentang punca kes perceraian berlaku (d) (e) (d)(i) 5(d)(i) (c) Pelajaran 6 Unit 4 : Falsafah Jenayah Bil Tahun 1. Nyatakan maksud jenayah menurut Islam (a)i 2. Terangkan tiga faedah pelaksanaan undang-undang jenayah Islam (a)ii Pelaksanaan hukum jenayah Islam dapat menyelesaikan masalah ummah. Huraikan pernyataan tersebut. Hukuman yang ditetapkan dalam perundangan Islam mendorong pesalah untuk bertaubat. Jelaskan dua kepentingan taubat Seorang lelaki dibicarakan di makamah syariah atas kesalahan minum arak. Apakah jenis hukum jenayah menurut Islam bagi situasi di atas? Apakah hukuman yang sepatutnya dijatuhkan oleh hakim bagi kesalahan meminum arak menurut hukum syarak? Hukuman yang ditetapkan dalam hukum jenayah islam mampu mengawal perbuatan manusia. Huraikan dua hujah untuk menyokong pernyatan tersebut Analisis SPM Kertas 2 Tahun (b) (b) (c)i (c)ii (d) 8. Huraikan kepentingan taubat kepada pelaku kesalahan (d)

20 Bil Tahun 9. Bincangkan bagaimanakah hukuman potong tangan keatas pencuri dapat membendung jenayah pencerobohan harta (a) 10. Nyatakan maksud hudud menurut Islam (e)(i) 11. Terangkan dua kesan hukuman hudud kepada penjenayah (e)(ii) BAB 3 : PENYELESAIAN MASALAH PELAJARAN 7 : ASAS DAN PERTIMBANGAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM Bil Tahun 1. Nyatakan tiga ciri penyelesaian masalah yang diterima oleh Islam (a)ii 2. Al-Quran merupakan sumber utama penyelesaian masalah. Kemukakan dua hujah anda. 3. Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu (a) Huraikan tiga sebab perlunya penyelesaian masalah berasaskan Islam (c) 6(a) 6(c) 5. Jelaskan dua kesan penyelesaian masalah menurut syariat Islam (b) PELAJARAN 8 : CARA PENYELESAIAN MASALAH Bil Tahun 1. Huraikan dua langkah menyelesaikan masalah secara Islam 2. Senaraikan adab berdoa yang dituntut dalam Islam Nyatakan tiga kesan doa terhadap peribadi individu yang senantiasa berdoa kepada Allah s.w.t. Terangkan langkah yang perlu dilakukan selepas berdoa kepada Allah s.w.t. Nyatakan perlakuan yang sewajarnya anda lakukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi (a)i 6(c) 6(b) 6(b)ii 6(b) (b)iii Senaraikan empat langkah penyelesaian masalah menurut Islam (c) 7. Jelaskan tiga amalan yang perlu anda lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan PELAJARAN 9 : ISU DAN CARA PENYELESAIANNYA Bil Tahun Sumbang mahram merupakan perbuatan yang keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari ini. Kemukakan tiga langkah menangani perbuatan tersebut Masalah samseng di kalangan pelajar sekolah membimbangkan masyarakat. Huraikan dua kesan sekiranya kegiatan tersebut tidak dibendung. 6(b) 6(a) (a)ii (b) (c)i Analisis SPM Kertas 2 Tahun

21 Bil Tahun 3. Kecemerlangan dalam bidang pendidikan akan melahirkan bangsa yang berilmu dan maju. Sebagai seorang pelajar senaraikan empat cara mencapai kecemerlangan dalam pendidikan (c)i Terangkan dua cara Islam menjamin kecemerlangan dalam pendidikan (c)i Jelaskan tiga kesan terhadap individu yang ketinggalan dalam bidang pendidikan Islam memartabatkan ilmu pengetahuan. Terangkan dua langkah menyokong pernyataan tersebut (c)ii (c)ii 7. Jelaskan dua punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial (b)i Huraikan dua contoh pelaksanaan kesaksamaan sosial yang diamalkan dalam masyarakat Tingkah laku tidak menghormati guru masih berlaku di sekolah Terangkan dua akibat tingkah laku tersebut terhadap persekitaran sekolah. Keperibadian muslim yang kukuh merupakan tunjang kepada kesejahteraan ummah. Terangkan dua cara untuk memantapkan keperibadian tersebut. Kes buli dalam kalangan pelajar merupakan masalah disiplin yang masih berlaku di sekolah. Huraikan tiga cara yang boleh anda lakukan untuk membantu pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut Seorang pelajar telah insaf dan bertaubat selepas didapati bersalah kerana mencuri di sekolah. Terangkan dua kesan terhadap pelajar tersebut. Kes buang bayi merupakan masalah sosial yang semakin membimbangkan. Huraikan dua sebab masalah tersebut masih berlaku. Kes buang bayi kes yang membimbangkan semua pihak. Cadangkan dua usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Senaraikan empat cara memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar Jelaskan dua cara membendung masalah lumba haram di kalangan remaja (a)ii (a)i (c) (a) (c) (c)i (c)ii (a)i (c) 17. Nyatakan maksud jaminan keselamatan (d)i 18. Nyatakan dua cara mewujudkan jaminan keselamatan dc)ii Nyatakan empat bentuk jaminan keselamatan yang diberikan Islam kepada umatnya Terangkan tiga cara anda mengelakkan diri daripada terlibat dengan pesta arak yang dipujuk oleh rakan. Tiga kesan buruk perbuatan minum arak terhadap individu yang melakukannya. Huraikan dua bukti bahawa Islam mampu menyelesaikan masalah gejala seks dalam kalangan masyarakat (c) (b) (ac (d) 23. Jelaskan dua cara mewujudkan sifat inovatif kepada individu (c)i 2 Terangkan dua kesan terhadap individu yang memiliki sifat inovatif (c)ii 25. Huraikan dua cara anda lakukan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran rakan di sekolah (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

22 Bil Tahun Islam sentiasa menggalakkan umatnya supaya berusaha untukmemantapkan ekonomi. Jelaskan dua kelebihan umat Islam yang memiliki kemantapan ekonomi. Cadangkan empat cara yang dapat anda lakukan untuk membanu memantapkan ekonomi keluarga Terangkan tig acara Islam mengukuhkan ekonomi umatnya melalui akhlak Kemiskinan boleh membawa kepada kekufuran. Huraikan dua punca keadaan tersebut boleh berlaku Kecemerlangan pendidikan bermaksud kejayaan dalam keperibadian manusia yang melibatkan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Berdasarkan pernyataan diatas, senaraikan empat contoh kecemerlangan pendidikan Terangkan tiga cara untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam pendidikan Jelaskan tiga kesan kepadapelajar yang tidak memiliki kecemerlangan pendidikan Isu remaja lari daripada rumah sering dipaparkan melalui media massa hari ini. Huraikan dua cadangan anda untuk mengatasi masalah di atas (a)i (a)ii (d) (b) (a)i (a)ii (a)iii (a)i 3 Jelaskan tiga kebaikan masalah remaja lari dari rumah dapat diatas (a)ii 35. Huraikan dua cara Islam menyelesaikan masalah anak luar nikah (c)ii Jelaskan tiga kaedah penyelesaian masalah perpaduan ummah melalui akhlak Terangkan tiga kaedah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah perpaduan ummah menurut Islam Terangkan tiga aktiviti yang dapat anda lakukan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar (b) (a) (c) PELAJARAN 10 : KELEBIHAN PENYELESAIAN MASALAH MENURUT ISLAM Bil Tahun Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi menjadi mundur. Bagaimanakah masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku? Kejahilan antara punca kemunduran umat Islam. Terangkan tiga faktor berlaku kejahilan (c) (c)i 3. Kemukakan tiga cadangan anda untuk menyelesaikan masalah kejahilan (c)ii Gejala rasuah masih berlaku di kalangan masyarakat Kemukakan tiga cadangan untuk membenteraskan gejala tersebut (c)ii 5. Terangkan tiga cara mengukuhkan ekonomi keluarga (a) 6. Huraikan dua usaha untuk mencapai keharmonian dalam hubungan sesama pelajar (b) 7. Jelaskan dua cara menghindarkan perbuatan rasuah menurut Islam (c) 8. Terangkan dua matlamat penyelesaian masalah terhadap individu menurut Islam (a) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

23 9. Jelaskan dua sebab setiap masalah perlu diselesaikan secara Islam Senaraikan empat contoh aktiviti bagi mengukuhkan perpaduan kaum disekolah anda. Cadangkan dua sumbangan yang anda boleh lakukan untuk membantu mengukuhkan ekonomi negara. Terangkan dua cara Islam menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat (a) (d) (a)ii (a)ii 13. Terangkan tiga cara mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat (c)i Huraikan dua kesan kepada negara sekiranya amasyarakat hidup dalam persengketaan Nyatakan empat cara menyelesaikan masalah kemiskinan dalam sesebuah keluarga menurut Islam. 16. Nyatakan empat kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam Seorang pemandu ditahan kerana cuba menghulurkan sejumlah wang kepada penguatkuasa untuk mengelakkan diri daripadadikenakan tindakan undang-undang. Berdasarkan situasi diatas, namakan jenis keselahan yang menyebabkan pemandu tersebut ditahan. Apakah jenis hukum jenayah Islam yang perlu dikenakan kepada pemandu tersebut. Penyelesaian masalah secara Islam dan konvensional mempunyai perbezaan yang nyata. Nyatakan dua perbezaan tersebut (c)ii (b) (a) 6(c) (b)i (b)ii (d) 20. Jelaskan dua keperluan penyelesaian masalah menurut Islam (c) 21. Bincangkan dua implikasi jenayah yang boleh mengugat perkembangan ekonomi negara (d) Analisis SPM Kertas 2 Tahun

24 ANALISIS KESELURUHAN BAB DAN TOPIK TINGKATAN 4 BIL BIDANG DAN TOPIK BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian Rububiyyah / b) Konsep Rububiyyah c) Pengertian Uluhiyyah d) Konsep Uluhiyyah e) Asma wasifat f) Pengertian Fitrah Beragama / g) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama d) Peranan agama dalam membina tamadun 2 PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN a) Pengertian Nabi dan Rasul / b) Perbezaan antara nabi dan rasul c) Rasul Ulul Azmi d) Sifat Rasul e) Maksum f) Peranan Rasul / g) Adab kepada Rasul h) Rasulullah SAW nabi dan rasul terakhir i) Mukjizat / j) Perkara Luar Biasa (Mukjizat, Karamah, Maunah, Sihir,Istidraj, Irhas ) / 3 PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN a) Pengertian Insan / / b) Kejadian Insan c)tanggungjawab Insan / / / d) Keistimewaan Insan / / / 4 PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM a) Pengertian Alam / b) Bahagian Alam c) Perbezaan alam ghaib dengan alam musyahadah d) Hikmah beriman dengan perkara ghaib e) Hikmah kerahsiaan alam ghaib Analisis SPM Kertas 2 Tahun

25 BIL BIDANG DAN TOPIK f) Alam ghaib yang dilalui manusia / 5 PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM a) Pengertian memelihara dan memulihara alam / a) Tanggungjawab terhadap alam b) Sumbangan Alam c) Faedah memelihara alam / d) Punca kerosakkan alam / PELAJARAN 6 : KEDUDUKAN WAHYU DAN 6 AKAL 6.1 Unit 1 : Islam Berteraskan Wahyu b) Pengertian wahyu / c) Cara wahyu diturunkan / / / / d) Keistimewaan wahyu Al-Quran / e) Peranan Wahyu / f) Bersyukur dengan wahyui / 6.2 Unit 2 : Wahyu Sebagai Sumber Ilmu Yang Azali a) ) Pengertian azali b) Wahyu dan hadis sebagai sumber ilmu c) Ilmu fardu Ain dan fardu kifayah / / d) Ilmu fardu Kifayah / / e) Ilmu fardu Ain 6.3 Unit 3 : Peranan dan Kedudukan Akal a) Pengertian akal b) Ciri-ciri akal / c) Peranan akal / / d) Perkara yang merosakkan akal / / e) Bersyukur dengan nikmat akal / / / f) Perbezaan perbuatan berasaskan wayu dan akal / g) Akal membuktikan kebesaran Allah SWT 6.4 Unit 4 : Islam Agama Syumul a) Islam sebagai Addin / / b) Ciri-ciri keunggulan Islam / / c) Islam bukan agama budaya / agama samawi / / 6.5 Unit 5 : Islam agama Yang Benar Analisis SPM Kertas 2 Tahun

26 BIL BIDANG DAN TOPIK a) Ciri-ciri kebenaran Islam / / b) Bukti Kebenaran Islam / c) Keistimewaan Islam d) Unsur-unsur pencemar kesucian Islam / e) Implikasi meragui Islam 7 PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN a) Pengertian al-quran b) Al-Quran kitab yang sempurna / / c) Fitrah wahyu dan akal d) Faktor penurunan al-quran e) Al-Quran membimbing akal f) Pemikiran yang menyalahi syarak 8 PELAJARAN 8 : BIMBINGAN HADIS a) Pengertian hadis b) Kepentingan hadis / / c) Pemikiran yang menepati syarak / d) Hadis sebagai sumber perundangan e) Dalil penerimaan hadis f) Perbezaan hadis sahih dengan hadis dhaif / g) Fahaman anti hadis / / PELAJARAN 9 : PENGARUH YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN Unit 1 : Pengaruh asing yang bertentangan dengan Islam a) Pengertian pengaruh asing / / b) Bentuk pengaruh asing / / / c) Ciri pengaruh asing yang bertentangan dengan / Islam d) Penyebaran pengaruh asing / e) Budaya Islam dan bukan Islam f) Ancaman budaya asing dan cara menanganinya / / / g) Kesan budaya asing kepada masyarakat Islam / 9.2 Unit 2 : Ajaran Sesat a) Pengertian ajaran sesat b) Ciri-ciri ajaran sesat / / c) Bahaya mengikut ajaran sesat / / / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

27 BIL BIDANG DAN TOPIK BAB 2 : PANDANGAN HIDUP ISLAM 10 PELAJARAN 10 : RABANIYYAH a) Pengertian Rabaniyyah b) Prinsip-prinsip Rabaniyyah / / c) Ciri-ciri syariat terdahulu ( ciri-ciri agama langit ) / / d) Cara memiliki sifat Rabaniyyah / 11 PELAJARAN 11 : SYUMULIYYAH a) Pengertian Syumuliyyah b) Prinsip-prinsip Syumuliyyah / / / c) Konsep Syumuliyyah dalam kehidupan i- Bidang ekonomi / / ii- Bidang Sosial ii- Bidang Perundangan d) Kesyumulan Islam dalam kehidupan i- Ibadat khusus / ii- Ibadat Umum / 12 PELAJARAN 12: WAQIIYYAH a) Pengertian Waqiiyyah b) Prinsip-prinsip waqiiyyah / / / / c) Wasatiah/ kesederhanaan dalam Islam / i- Akidah ii- Ibadat / / iii- Kerohanian dan kebendaaan iv- Undang-undang v- Individu dan masyarakat (kekeluargaan ) / 13 PELAJARAN 13 : ALAMIYYAH a) Pengertian Alamiyah b) Prinsip-prinsip Alamiyyah c) Bukti Islam bersifat Alamiyyah / i- Perundangan ii- Bidang sosial / / / iii- Bidang Ibadat 14 PELAJARAN 14 : MURUNAH a) Pengertian Murunah b) Prinsip-prinsip Murunah / / / c) Kelebihan sifat murunah / / / / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

28 BIL BIDANG DAN TOPIK d) Contoh murunah dalam ibadat / 14 Unit 2 : Thabat a) Pengertian thabat b) Bidang thabat / i- Akidah ii- Ibadat / / iii- Hukum syarak iv- Perkaitan antara murunah dengan thabat / / BAB 3 : INSTITUSI ISLAM 15 Unit 1 : pentadbiran Negara a) Pengertian negara Islam b) Prinsip negara islam c) Pembentukan negara Islam / / d) Matlamat Negara Islam / / e) Ciri-ciri negara Islam / / / f) Piagam Madinah / / g) Majlis Syura 15 Unit 2 : Kepentingan Pemimpin dan Rakyat a) Pengertian khalifah b) Ciri-ciri khalifah / / / c) Syarat-syarat menjadi khalifah / d) Tugas dan tanggungjawab khalifah / / e) Hak dan tanggungjawab rakyat / f) Tanggungjawab rakyat / / g) Hak rakyat h) Implikasi pengabaian tugas khalifah / / / i)implikasi pengabaian tugas rakyat / 16 PELAJARAN 16 : SISTEM KEHAKIMAN ISLAM a) Pengertian sistem kehakiman b) Matlamat sistem kehakiman / / c) Prinsip kehakiman Islam / d) Sumber perundangan Islam e) Kelayakan hakim f) Tanggungjawab hakim / g) Kepentingan institusi kehakiman / / h) Peranan kehakiman Islam dalam menjamin / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

29 BIL BIDANG DAN TOPIK keamanan masyarakat majmuk i) Etika kehakiman / / / / 17 PELAJARAN 17 : SISTEM SOSIAL ISLAM a) Pengertian sistem sosial Islam b) Nilai-nilai luhur sistem sosial Islam i- Ukhuwah Islamiyah / ii- Kasih sayang iii- Hormat menghormati c) Ciri-ciri sistem sosial Islam d) Matlamat Sistem sosial Islam / / / e) Tanggungjawab manusia terhadap Allah SWT / f) Konsep ibadat dalam Islam / g) Syarat amalan harian diterima sebagai ibadat / g) Tawakal / h) Tanggungjawab terhadap keluarga i) Tanggungjawab terhadap masyarakat j) Tanggungjawab terhadap makhluk lain k) Implikasi pengabaian tanggungjawab sosial / TINGKATAN 5 BIL BIDANG DAN TOPIK PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA 1.1 Unit 1 : Harta amanah Allah a) Pengertian harta / b) Konsep harta c) Sebab harta amanah Allah / / d) Keperluan mencari harta secara halal / / e) Cara menguruskan harta i- Cara Halal / / ii- Cara Haram / manipulasi f) Ujian terhadap pemilik harta g) Kebaikan menunaikan tanggungjawab terhadap harta h) Keburukan mengabaikan tanggungjawab terhadap harta 1.2 Unit 2 : Memperoleh dan membelanjakan harta Analisis SPM Kertas 2 Tahun

30 BIL BIDANG DAN TOPIK a) Tuntutan mencari harta / / b) Sumber harta yang halal / c) Sumber harta yang haram / d) Langkah memperoleh harta secara halal / / e) Cara memperoleh harta secara halal / g) Cara memperoleh harta secara haram h) Kesan memperoleh harta secara halal dan haram / / / i) Tuntutan membelanjakan harta h) Cara membelanjakan harta / / / / i) Hikmat membelanjakan harta j) Kepentingan harta terhadap pembangunan negara PELAJARAN 2 : ISLAM DAN HAK MILIK 2.1 Unit 1 : Islam mengiktiraf hak milik a) Pengertian hak milik / b) Kepentingan hak milik harta / c) Konsep pemilikan harta / d) Peraturan dalam pemilikan harta / e) Sebab manusia diberi kebebasan dalam pemilikan harta f) Peranan harta / g) Batasan hak milik harta / h) Kesan ketiadaan pengiktirafan hak milik i) Golongan yang tidak layak menguruskan harta / / / / 2.2 Unit 2: Larangan mencerobohi harta a) Maksud mencerobohi dan merosakkan harta b) Bentuk pencerobohan harta / / c) Keburukan pencerobohan harta d) Punca pencerobohan harta e) Larangan mencerobohi harta orang lain f) Langkah membendung pencerobohan harta / g) Implikasi larangan pencerobohan harta / 3 PELAJARAN 3 : ISLAM DAN PEKERJAAN 3.1 Unit 1 : Galakkan Bekerja a) Pengertian pekerjaan b) Tuntutan bekerja / c) Kebaikan bekerja / / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

31 BIL BIDANG DAN TOPIK d) Matlamat bekerja e) Pekerjaan yang digalakkan dalam Islam f) Kesan pekerjaan yang halal dan haram / g) Kepentingan bekerja kepada pembangunan negara h) Implikasi kehidupan tanpa pekerjaan / / 3.2 Unit 2 : Bekerja kerana Allah SWT a) Pengertian bekerja kerana Allah SWT b) Bekerja sebagai amanah Allah / c) Syarat pekerjaan menjadi ibadat / / d) Etika kerja Islam / / / e) Langkah mempertingkatkan kualiti kerja dalam Islam f) Kelebihan bekerja kerana Allah / PELAJARAN 4 : FALSAFAH DAN SISTEM 4 MUAMALAH ISLAM 1 Unit 1 : Pengertian dan sistem muamalah a) Pengertian Muamalah b) Matlamat Muamalah / / c) Ciri-ciri muamalah Islam d) Etika muamalah Islam / / e) Keistimewaan bermuamalah secara Islam / / f) Syarat sah muamalah / g) Muamalah yang tidak sah menurut Islam / / h) Konsep taawun / / / I) Contoh muamalah yang tidak sah / 2 Unit 2 :Kepentingan Muamalah a) Kepentingan dan tujuan muamalah / / b) Cara muamalah melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera c) Keperluan mumalah dalam aman dan darurat d) Kesan pengabaian muamalah Islam / e) Kesan muamalah dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan f) Perrsamaan antara sistem mumalah Islam dengan konvensional g) Perbezaan antara sistem mumalah Islam dengan konvensional h) Kesan muamalah dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan / / / / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

32 BIL BIDANG DAN TOPIK Unit 3: Jenis-jenis Muamalah Islam a) Pengertian Wadiah / / b) Pengertian Mudharabah / c) Pengertian Murabahah / d) Pengertian Musyarakah e) Pengertian ar-rahnu / f) Pengertian Ijarah / / g) Pengertian al-bai Bithaman Ajil h) Pengertian Takaful / i) Kepelbagaian jenis muamalah j) Keperluan kepelbagaian jenis muamalah / k) Perbezaan dan persamaan jenis muamalah l) Kesan kepelbagaian jenis muamalah / m) Keburukan tidak bermuamalah secara Islam n) Langkah bermuamalah secara Islam / / BAB 2 : FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM 5 PELAJARAN 5 : PERUNDANGAN ISLAM Unit 1 : Pengertian Perundangan Islam dan 5.1 falsafah a) Pengertian perundangan Islam b) Keunggulan perundangan Islam / / / c) Keperluan perundangan Islam / d) Sumber perundangan Islam / / e) Rujukan utama perundangan Islam / f) Perbezaan antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia / / g) Faedah mengamalkan perundangan Islam / / 5.2 Unit 2:Pengertian Qadha,Fikah,Ijtihad dan Fatwa a) Pengertian Qadha / / b) Keperluan Qadha c) Matlamat Qadha / d) Kebaikan Qadha a) Pengertian Fikah / / b) Keperluan Fikah c) Matlamat Fikah d) Kebaikan Fikah a) Pengertian Ijtihad / / b) Keperluan Ijtihad / Analisis SPM Kertas 2 Tahun

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2011 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh :

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh : TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2012 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria SMK Jelawat Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2013 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA :. TING : Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 2 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 6 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 2 Fitrah beragama 1 1 1 3 Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 1 1 4 Peranan agama dalam membina

Lebih terperinci

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 1a(ii) a) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 4 4 1a(i) b) Sifat orang yang beragama 1 4 4 PELAJARAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG, KOTA SAMARAHAN SARAWAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/2 Kertas 2 2 ½ Jam TASAWWUR ISLAM Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Matlamat 2 3. Peruncingan Tajuk Penting Tasawwur

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1 5226/1 Tasawwur Islam Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 1 1 1 / 4 Jam SOLN GUN SM SEKOLH MENENGH ERH SJY, SMRHN PEPERIKSN PERUN SPM 2017 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 0 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Skima Soalan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SULIT Tasawwur Islam Kertas Modul Kecemerlangan kademik Ogos 207 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : MOUL KEEMERLNGN KEMIK TINGKTN 5 (PEPERIKSN PERUN SPM) TSWWUR ISLM Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 5226/ ahagian [20 markah] Mengakui bahawa hanya llah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Kenyataan di atas menerangkan tentang Uluhiyyah Rububiyyah Rabbaniyyah Syumuliyyah

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 Tasawwur Islam Kertas September 200 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JT PELJR PERK RUL RIZU PEPERIKS PERU SIJIL PELJR MLYSI 200 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit J G UK KERTS SOL I I SEHI GG

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK NAMA MURID TINGKATAN SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SOALAN PERCUBAAN SPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 2015 1 ¼ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 5226/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 dan 2 September 2013 2½ jam Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET 2 SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 Skima Soalan Kertas 1 Tasawwur Islam Percubaan

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK 5226/ NM MURI TINGKTN SMK MUR TUNG KOT SMRHN SRWK SOLN PERUN SPM SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nama dan

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 5226/2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS SULIT Pendidikan Islam Ogos 2009 2 jam ANJURAN PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) TAHUN 2009

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, 16370 Bachok, Kelantan Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Keperluan Teknik Menjawab Berkesan 2 3. Matlamat 2 4. Tajuk Penting Tasawwur Islam

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda.

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda. SOALAN ESEI (10 MARKAH) BAB 1 : ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS 1. Ihsan ditakrifkan dengan makna membuat sesuatu kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta ala dan melakukannya secara tekun dan terbaik.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

BAB 12 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK

BAB 12 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK BAB 12 GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK Kandungan Masalah akhlak umat Islam hari ini Bentuk Gejala Keruntuhan Akhlak Penyalahgunaan dadah Seks bebas Sumbang mahram Rasuah Faktor gejala keruntuhan akhlak Gejala

Lebih terperinci

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis:

Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran. Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut perspektif Al Quran Sinopsis: Pembangunan modal insan menurut al Quran adalah pembangunan yang melihat insan sebagai watak terpenting dalam sesebuah pembangunan. Pembangunannya

Lebih terperinci

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja

2 SULIT 45/1 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja www.papercollection.wordpress.com 2 Bahagian A [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja 1 (a) Firman Allah SWT: سورة البقرة : 155-156 Ayat di atas menjelaskan ujian Allah

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 Tokburong.wordpress.com Skima SPM 2012 1 1(a)(i) Pengertian Rasul Rasul ialah manusia / lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika Kerja. Kementerian Pelajaran Malaysia. Junjung Amanah Pembangunan Insan Mulia

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika Kerja. Kementerian Pelajaran Malaysia. Junjung Amanah Pembangunan Insan Mulia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Junjung Amanah Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 2003 Isi Kandungan FALSAFAH PELAJARAN KEBANGSAAN iii. MISI KPM iii. OBJEKTIF KPM iii. PENDAHULUAN 1.

Lebih terperinci

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin Objektif Mengenali ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mengeluarkan hukum dalam Islam. Menyatakan

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SULIT 1 5226 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 Draf FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Bab 3 ETIKA DAN POLITIK ORGANISASI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL KOD KOD ETIKA ETIKA Etika berasal daripada perkataan Greek ethos yang bermakna watak atau adat resam. Adat resam masyarakat

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan

PENDAHULUAN IDA102 MANUSIA DAN AGAMA 21/02/2013 BAB 4 KONSEP AKHLAK II. Maruwiah Ahmat Peranan Akhlak dalam Kehidupan 1 2 PENDAHULUAN Hasil Pembelajaran Kandungan Bab BAB 4 KONSEP AKHLAK II Menerangkan definisi moral, etika dan akhlak. Menerangkan perbezaan antara moral, etika dan akhlak. Menghuraikan skop akhlak Islam

Lebih terperinci

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200

BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 BAHAGIAN AYAT BACAAN SURAH ALI IMRAN 1-200 B1 Mengetahui asas : Membaca al-quran B1D1 Boleh membaca surah Ali-Imran ayat 1 200 B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 Tokburong.wordpress.com 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain 1(a)(i) Maksud Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak / beriman bahawa

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017

SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017 2 KERTAS 1 BAHAGIAN A dan B SOALAN PERCUBAAN SPM SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 TASAWWUR ISLAM 2017 1 A 21 Toleransi 2 B 22 Badan Legislatif 3 D 23 Ijtihad 4 B 24 Qadha 5 C 25 Kerahsiaan / Rahsia 6 A 26 Rabbaniyyah

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

HALAL, HARAM & SYUBHAT

HALAL, HARAM & SYUBHAT HALAL, HARAM & SYUBHAT Muhammad Haniff Hassan ismhaniff@ntu.edu.sg / www.haniff.sg Hadis Sandaran Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud Apa yang halal adalah jelas dan apa yang haram juga telah

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara.

BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP. Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. BAB LIMA: KESIMPULAN DAN PENUTUP 5.1 Pengenalan Bagi memanfaatkan hasil kajian ini, penulis dapat simpulkan beberapa perkara. Antaranya ialah hukum pelaksanaan bay al- inah adalah dilarang di sisi majoriti

Lebih terperinci

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID

PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID PIAGAM MADINAH AHMAD NZRYSHAH B. MOHAMED KHALID APA ITU PAGAM MADINAH? Dikenali juga sebagai SAHIFAH MADINAH Perlembagaan Bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w pada 622M. Berpandukan WAHYU ALLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat

PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat PERISYTIHARAN Hak Asasi Manusia Sejagat MUKADIMAH... Bahawasanya pengiktirafan keutuhan kemuliaan dan hak sama rata serta asasi yang tak terpisah bagi seluruh umat manusia adalah asas kebebasan, keadilan

Lebih terperinci