Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan"

Transkripsi

1 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

2 Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Keperluan Teknik Menjawab Berkesan 2 3. Matlamat 2 4. Tajuk Penting Tasawwur Islam Ting 4 & Format Pentaksiran Instrumen Pentaksiran Perincian Instrumen Pentaksiran Kertas Bahagian A Bahagian B Analisa Soalan Bahagian B Larangan dalam Kertas Rumusan Kertas Kata Tugas Soalan Bentuk Soalan Strategi Menjawab Soalan Jawapan Yang Boleh di Gunakan dalam banyak Soalan Perkara yang Perlu diberi perhatian semasa menjawab Kelemahan Yang Perlu Dihindari Penutup 40 1

3 TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN TASAWWUR ISLAM SPM 1. Pendahuluan Pelajaran Tasawwur dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) adalah merupakan satu mata Pelajaran Elektif (Pilihan) Pelajaran ini ditawarkan kepada pelajar sekolah menengah atas.mata pelajaran ini memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan kefahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna. Bagi merealisasikan pelajar dapat mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Tasawwur Islam, ianya memerlukan teknik yang berkesan dalam menjawab soalan peperiksaan selaras kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia. 2. Keperluan Teknik Menjawab Berkesan Teknik menjawab soalan yang berkesan akan dapat membantu para pelajar untuk mencapai markah yang maksimum. Ia juga merupakan satu kemahiran yang membantu para guru untuk membimbing pelajar pelajar semasa menjawab kertas soalan. Pendekatan teknik menjawab ini perlu diberikan lebih awal dan pada setiap masa, agar para pelajar terbiasa dengan teknik menjawab yang betul dan berkesan. 3. Matlamat Matlamat yang ingin dicapai melalui teknik menjawab yang berkesan ialah 3.1 Memberi kemahiran kepada para pelajar tentang teknik menjawab yang betul 3.2 Membantu para pelajar teknik menjawab soalan yang betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Lembaga Peperiksaan. 3.3 Memastikan semua calon Tasawwur Islam menjawab dengan teknik yang betul, berfokus dan tepat seterusnya meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan. 2

4 4. Tajuk Tajuk Penting Tasawwur Islam Ting 4 Dan Ting 5 TINGKATAN 4 1. ASAS PEMIKIRAN ISLAM TUHAN 1- Maksud Fitrah 2- Bukti beragama fitrah manusia 3- Jenis-jenis Tauhid 4- Tauhid Rububiyyah prinsip 5- Tauhid Uluhiyyah prinsip 6- Tauhid Asma Wa Sifat nama/ sifat 7- Agama budaya dan agama samawi INSAN 1- Maksud 2- Proses kejadian manusia 3- Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4- Tanggungjawab Allah manusia- alam ALAM 1- Maksud alam 2- Jenis alam contoh hikmah kerahsiaancara mengetahui 3- Peringkat alam 4- Maksud : memelihara alam memulihara alam 5- Sumbangan alam 6- Cara memelihara alam memulihara alam 7- Pencemaran : Faktor kesan cara atasi RASUL 1- Maksud rasul nabi perbezaan nabi dan rasul 2- Sifat wajib mustahil- harus 3- Peranan rasul 4- Rasul Ulul Azmi maksud-sebab MIN 5- Perkara luar biasa : MMMKIIS 3

5 WAHYU 1- Maksud wahyu 2- Ciri-ciri wahyu 3- Peringkat penurunan wahyu 4- Cara penurunan wahyu 5- Peranan wahyu 6- Cara wahyu membimbing akal 7- Cara wahyu membina tamadun 8- Isi Kandungan al Quran 9- Keistimewaan al Quran 10-Maksud al Hadis 11- Jenis hadis 12-Peranan hadis 13-Fahaman anti hadis : Maksud Kesan PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 1- Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2- Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3- Kesan pengaruh luar 4- Cara mengatasi 5- Fahaman mulhid : Maksud prinsip- contoh - kesan cara atasi 6- Ajaran sesat : maksud ciri- kesan cara atasi 2- CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1- Maksud Islam 2- Ciri keunggulan Islam RABBANIYYAH 1- Maksud 2- Prinsip 3- Cara mencapai sifat Rabbaniyyah SYUMULIYYAH 1- Maksud 2- Prinsip 3- Bukti dalam Kehidupan 4

6 a) Ilmu : Fardhu Ain Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan ALAMIYYAH 1- Maksud 2- Prinsip Hak asasi manusia 3- Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat WAQI IYYAH 1- Maksud 2- Prinsip Wasatiyyah 3- Bukti dalam Kehidupan MURUNAH 1- Maksud 2- Prinsip 3- Kelebihan sifat Murunah THABAT 1- Maksud 2- Perkara yang Thabat 3- INSTITUSI NEGARA ISLAM SISTEM PEMERINTAHAN 1- Maksud Negara Islam 2- Prinsip - MMAH 3- Ciri ciri 4- Elemen Pembentukan Negara Islam 5- Syura majlis syura- hikmah contoh ahli Majlis syura 6- Khalifah : maksud sifat- kelayakan t/jawab kesan pemngabaian 7- Rakyat : hak t/jawab rakyat kesan pengabaian 8- Piagam madinah : Aspek Kesan 5

7 SISTEM KEHAKIMAN 1- Maksud 2- Dasar/ prinsip 3- Ciri-ciri 4- Kepentingan Institusi Kehakiman 5- Sumber kehakiman : AHIQI 6- Prosedur kehakiman i)hakim : Kelayakan t/jawab / Etika kehakiman kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1- Maksud 2- Nilai luhur 3- Tawakal maksud- kepentingan 4- Tanggungjawab kesan SISTEM SOSIAL Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 1-EKONOMI ISLAM ISLAM DAN HARTA 1- Maksud harta 2- Jenis harta 3- Konsep Harta MUNAH BZ 4- Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5- Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6- Syarat harta sebagai ibadat 7- Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8- Cara pengurusan harta 6

8 ISLAM DAN HAK MILIK 1- Maksud hak milik 2- Perturan pemilikan harta 3- Kepentingan pemilikan harta 4- Golongan yang dilarang : Gol Cara pengurusan harta 5- Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6- MMESRR : maksud- faktor berlaku- cara atasi ISLAM DAN PEKERJAAN 1- Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2- Matlamat bekerja 3- Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4- Jenis pekerjaan : perbezaan 5- Etika pekerjaan 6- Budaya kerja 7- Cara meniingkatkan kualiti kerja FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 1- Maksud muamalah 2- Ciri-ciri muamalah TRAMT 3- Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4- Syarat sah muamalah 5- Muamalah yang tidak sah 6- Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7- Taawun : Konsep/ maksud bukti taawun dalam muamalah 8- Jenis- jenis muamalah : WD-MD-MS/ B- MR/R-I-T, Hikmah 9- Cara menggalakkan muamalah Islam PERUNDANGAN ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM 1- Maksud perundangan / syariat 2- Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3- Cara mencapai matlamat perundangan Islam 4- Ciri-ciri perundangan Islam 5- Sumber perundangan Islam : AHIQI 7

9 6- Kepentingan perundangan Islam 7- Cara menghayati perundangan Islam ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM 1- Fikah maksud-matlamat kebaikan 2- Fatwa - maksud-matlamat kebaikan contoh 3- Qadha - maksud-matlamat kebaikan 4- Ijtihad - maksud-matlamat kebaikan 5- Hukum WSHMH : Maksud contoh hikmah FALSAFAH IBADAT 1- Maksud ibadat 2- Jenis ibadat contoh- ciri / perbezaan 3- Perkaitan ibadat dengan perundangan 4- Tujuan ibadat 5- Ciri kesempurnaan ibadat 6- Cara meningkatkan kuliti ibadat 7- Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8- Ibadat tanpa syariat maksud -kesan contoh 9- Syariat tanpa ibadat- maksud -kesan contoh FALSAFAH MUNAKAHAT 1- Maksud munakahat 2- Hikmah perkahwinan 3- Hikmah pemiihan pasangan 4- Tanggungjawab : SIB kesan pengabaian 5- Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6- Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7- Cara mengatasi perceraian 8- Hak penjagaan anak hikmah FALSAFAH JENAYAH 1- Maksud Jenayah contoh perbuatan jenayah 2- Matlamat 8

10 3- Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4- Hukuman Jenayah : HQTD maksud jenis kesalahan bentuk hukuman hikmah - perbezaan 5- Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA 1- Maksud penyelesaian masalah 2- Matlamat 3- Ciri- ciri PMDI 4- Sumber PMDI : AHIQI 5- Kelebihan / kebaikan 6- Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1- Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2- Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3- Maksud muhasabah 4- Tawakal Maksud hikmah 5- Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6- Doa : Maksud adab berdoa- hikmah 7- Dakwah : Maksud ciri pendakwah cara berdakwah yang berkesan peranan dakwah ISU DAN CARA PENYELESAIAN Isu- isu : a) Perpaduan Ummah b) Kecemerlangan pendidikan c) Kekuatan Ekonomi d) Keadilan sosial e) Jati Diri f) Jaminan Keselamatan 1- Maksud isu 2- Cara mewujudkan / mencapai Cara mengatasi Akidah Ibadah Akhlak Isu semasa 9

11 5. Format Pentaksiran Kertas 1 (5226/1) = Kertas satu berbentuk ujian objektif Berstruktur Kertas 2 (5226/2) = Kertas 2 berbentuk ujian subjektif 6. Instrumen Pentaksiran BIL PERKARA KERTAS 1 KERTAS Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Subjektif 6.2 Jenis Instrumen Item Objektif : i. Aneka Pilihan mudah ii. Aneka Pilihan Kompleks Item Subjektif : i. Item Respon Terhad ii. Item Berstrukrtur 6.3 Bilangan Soalan Jenis Soalan (Jawab Semua) 7 Soalan ( Jawab lima soalan sahaja, Soalan i. Bahagaian A : 20 1 wajib dijawab dan soalan Objektif (Aneka Pilihan ) pilih mana mana 4 soalan yang lain ) ii. Bahagian B : Soalan Soalan Objektif Berstruktur 6.4 Jumlah Markah 40 Markah 100 Markah 6.5 Tempoh Ujian 1 Jam 15 Minit 2 Jam 30 Minit 6.6 Wajaran Konstruk Pengetahuan 50 % Pemahaman 50 % Pengetahuan 20 % Pemahaman 40 % Kemahiran 40 % 6.7 Cakupan Konteks Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan 5 Mengcakupi semua bidang pembelajaran tingkatan 4 dan Aras kesukaran Rendah R Sederhana S Tinggi T R : 50 % S : 30 % T : 20 % R : 50 % S : 30 % T : 20 % 10

12 7. Perincian Instrumen Pentaksiran 7.1 KERTAS 1 Nombor kod 5226/1 Item Soalan : Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan ( Objektif ) Bahagian B : Soalan Berstruktur ( Isi Tempat Kosong ) 2 Bahagian: A & B Markah Penuh : 40 Masa : 1 jam 15 minit = 75 minit. Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 dan Bahagian A (20 Markah) Jumlah Soalan 20 ( dari soalan no 1 20 ) Bentuk Soalan : 1. Soalan Aneka Pilihan Pilihan A, B, C & D Contoh Soalan: 11

13 2. Pilihan berdasarkan cadangan yang telah diberikan Contoh Soalan : 3. Pilihan berdasarkan gabungan beberapa jawapan yang sesuai Contoh Soalan: 12

14 7.1.2 Bahagian B (20 Markah) Jumlah Soalan 20 dari soalan no Bentuk Soalan : 1. Tulis Istilah Yang Sesuai Contoh Soalan: 13

15 2. Lengkapkan Pernyataan Contoh Soalan : 3. Lengkapkan Rajah / Carta / Jadual Contoh Soalan Rajah : 14

16 Contoh Soalan Jadual : Contoh Soalan Carta : 15

17 4. Contoh SoalanTuliskan Hukum / Jenis Ibadat 16

18 5. Contoh Soalan Betul atau salah 6. Contoh Soalan Padanan 17

19 7.1.3 Analisa Soalan Kertas 1 Bahagian B Bil Kata Kerja Tahun Tulis Istilah 2 Lengkapkan Pernyataan 3 Lengkapkan Carta / Rajah / Jadual 4 Padanan 5 Betul salah 6. Tulis Hukum/ Jenis Ibadat Larangan Kertas 1 Memberikan jawapan lebih daripada satu Contohnya a) Menghitamkan lebih daripada satu jawapan pada soalan yang sama pada Bahagian A ( A, B dan sebagainya ) b) Memberikan jawapan lebih pada soalan bahagian B (Objektif berstruktur) c) Memberikan jawapan yang berpola contohnya 15 soalan ditanda A atau 15 soalan ditanda B Menghitam lebih daripada 1 jawapan Jawapan Berpola Cara betul menghitamkan jawapan 18

20 7.1.3 Rumusan Masa 1 Jam 15 Minit Ceraian Soalan Bahagian A Bahagian B Jenis soalan Soalan aneka pilihan Soalan objektif berstruktur Jum Soalan Soalan dijawab 20 Semua 20 Semua Tajuk soalan Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan 5 Sukatan pelajaran di tingkatan 4 dan KERTAS 2 Nombor kod 5226/2 Masa : 2jam 30 minit Item Soalan : Respon terhad Bilangan Soalan : 7 Soalan ditawarkan. Jawab 5 soalan sahaja. (Soalan 1 wajib dijawab dan pilih mana mana 4 soalan lain) Soalan mengenai semua topik yang telah dipelajari di ting 4 dan 5 Markah : Kata Tugas Soalan Kata Tugas Soalan SPM Terangkan Huraikan Jelaskan Berikan Apakah

21 Kata Tugas Soalan SPM Nyatakan Senaraikan Kemukakan Bagaimanakah 1 10 Cadangkan 1 Jumlah Bentuk Soalan SPM Tasawwur Islam 1. Pernyataan Kata Kunci Soalan Jawapan bagi soalan jenis pernyataan ini tidak perlu terlalu panjang. Ia memerlukan fakta yang tepat dan huraian keatas fakta tersebut. 1. Mengapakah 2. Kemukakan 3. Senaraikan 4. Nyatakan. 5. Apakah 6. Berikan i. Mengapakah. Contoh Soalan Mengapakah semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan dalam akademik [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Sebab semangat daya juang penting dalam mencapai kecemerlangan akademik. 20

22 1. Akan menguatkan semangat dalam menghadapi pelajaran 2. Akan memberikan keyakinan kepada diri sendiri untuk berjaya. 3. Akan menjadikan seseorang itu sentiasa gigih memperbaiki kelemahan diri dalam pelajaran. 4. Akan menjadikan seseorang itu sentiasa konsisten dalam mengikut jadual pembelajaran ii. Kemukakan Contoh Soalan: Sumbang mahram merupakan perbuatan keji yang masih berlaku dikalangan masyarakat hari ini Kemukakan dua langkah menangani perbuatan tersebut [ 4 markah ] Contoh Jawapan Dua langkah menangani perbuatan tersebut ialah 1. Melaksanakan hukuman mengikut hukuman Islam / hukum hudud 2. Memberi didikan agama yang sempurna kepada anak anak sejak kecil 3. Menjaga batasan aurat antara lelaki dan perempuan 4. Mengamalkan akhlak mulia dalam rumahtangga dan pergaulan 5. Menguatkuasakan undang undang / tindakan tegas / membuat laporan yang tegas keatas pesalah sumbang mahram 6. Memberi kesedaran melalui kempen / ceramah / dakwah kepada masyarakat 7. Memantapkan keimanan dengan sentiasa melaksanakan perintah Allah 8. Sentiasa melakukan amal soleh dalam kehidupan seharian 21

23 iii. Senaraikan Contoh Soalan: Senaraikan empat amalan wajib yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim. [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Empat amalan wajib yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim ialah : 1. Solat fardu 2. Puasa bulan ramadhan. 3. Menuntut ilmu. 4. Mentaati ibu bapa. 5. Menutup aurat. iv. Nyatakan Contoh Soalan : Nyatakan dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredai di sisi Allah SWT. [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Dua sebab Islam diterima sebagai agama yang diredai di sisi Allah SWT 1. Islam ialah agama yang diiktiraf / diperakukan / diciptakan oleh Allah SWT. (Rabbaniyyah) 2. Islam agama yang lengkap merangkumi kehidupan dunia dan akhirat.(syumuliyyah) 3. Islam agama yang menekankan hubungan sejagat. (Alamiyyah) 4. Islam ialah ajaran wahyu yang terpelihara / kekal kesahihannya.(rabbaniyyah) 5. Islam ialah agama yang bersifat praktikal dan sesuai pada setiap zaman. Waqiyyah) 6. Islam ialah agama samawi/ agama langit. 22

24 v. Apakah Contoh Soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan Islam sebagai ad Din? [ 2 markah ] Contoh Jawapan : Maksud Islam sebagai ad Din ialah : 1. Islam ialah kepatuhan,kesejahteraan dan penyerahan diri kepada Allah SWT. 2. Islam ialah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 3. Islam tidak hanya tertempu kepada soal ibadat semata mata tetapi merangkumi urusan kehidupan manusia sehari hari. 4. Islam agama yang diredai / diterima oleh Allah s.w.t 5. Islam agama yang benar. 6. Islam bersifat Syumuliyyah, Alamiyyah, Thabat, Waqiiyyah. vi. Berikan Contoh Soalan : Fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam Berikan dua hujjah anda [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Dua Hujjah fahaman anti hadis boleh menggugat kesucian agama Islam 1. Fahaman tersebut boleh menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap Rasulullah s.a.w kerana tidak mempercayai hadis rasulullah 2. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam akan berpecah kerana perbezaan pendapat 23

25 3. Fahaman tersebut boleh menyebabkan umat Islam tidak dapat memahami ajaran al Quran dengan terperinci. 4. Penolakan hadis membawa kepada penolakan al Quran. 5. Fahaman tersebut boleh membawa kepada ajaran sesat / menyeleweng/rosak akidah / murtad 2. Perbincangan Kata Kunci Soalan Jawapan bagi soalan jenis ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Anda mesti memberikan fakta serta hujah yang menyokong pendapat anda 1. Bincangkan 2. Cadangkan 3. Bagaimanakah i. Bincangkan Contoh Soalan : Salah satu daripada matlamat perundangan Islam ialah memelihara nyawa manusia. Bincangkan [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Perundangan Islam memelihara nyawa manusia kerana 1. Nyawa merupakan anugerah Allah s.w.t kepada manusia yang sangat bernilai. Islam menjamin hak seseorang untuk hidup dan menjaga anggota tubuh badan mereka. 2. Islam telah mensyariatkan hukum Qisas bagi kesalahan yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh badan bagi menjaga nyawa manusia. 3. Islam telah mengharamkan perbuatan membunuh diri sendiri dan nyawa orang lain. 24

26 iii. Cadangkan Jawapan bagi soalan ini memerlukan anda memberikan pandangan dan cadangan tentang sesuatu isu tetapi masih terikat dengan isi tajuk berkaitan. Contoh Soalan: Anda sebagai seorang pelajar sekolah. Setiap bulan ibu bapa anda memberikan wang untuk menampung perbelanjaan sekolah sebanyak RM Cadangkan cara anda memanfaatkan wang tersebut. [ 4 markah ] Contoh Jawapan: Cara memanfaatkan wang tersebut untuk menampung perbelanjaan sekolah 1. Membeli keperluan pembelajaran seperti pen, buku dan sebagainya 2. Membayar yuran kelas tambahan. 3. Membeli makanan dan minuman semasa di sekolah. 4. Menabung untuk kegunaan masa hadapan. iii. Bagaimanakah Jawapan bagi soalan ini memerlukan anda memberikan pandangan tentang sesuatu isu. Contoh Soalan: Perpecahan dan persengketaan di kalangan masyarakat akan mengakibatkan huru hara dan ekonomi negara menjadi mundur. Bagaimanakah masalah diatas dapat dielakkan daripada berlaku? [ 4 markah ] Contoh Jawapan: 1. Masalah di atas dapat dielakkan daripada berlaku dengan cara anggota masyarakat mestilah : 2. Saling hormat menghormati antara satu sama lain 3. Sentiasa bekerjasama dalam menjayakan sesuatu aktiviti masyarakat seperti gotong royong / bantu membantu / tolong menolong 25

27 4. Sentiasa mengamalkan toleransi di kalangan masyarakat yang tidak menjejaskan akidah / bersikap terbuka 5. Sentiasa mengamalkan kebebasan beragama tanpa menganggu ketenteraman orang lain 6. Mengadakan aktiviti berbentuk kempen / ceramah / media berkaitan perpaduan 3. Huraian Kata Kunci Soalan Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas 1.Buktikan 2.Huraikan 3.Penyelesaian Masalah i. Buktikan Contoh Soalan: Islam merupakan satu satunya agama yang diterima oleh Allah s.w.t yang mempunyai keunggulannya yang tersendiri. Buktikan Islam adalah agama yang unggul. [ 4 markah ] Contoh Jawapan: Bukti keunggulan Islam ialah : 1. Ajaran Islam meliputi setiap aspek kehidupan manusia samada dari segi politik, ekonomi dan sosial/ Agama Islam adalah lengkap dan sempurna. 2. Agama Islam adalah sesuai dengan fitrah semulajadi manusia yang inginkan kebahagiaan dalam kehidupan. 3. Ajaran Islam adalah adil dan saksama kepada semua manusia tanpa mengira darjat dan keturunan. 4. Ajaran Islam sesuai pada semua zaman, tempat, masa dan keadaan. 5. Ajaran Islam kekal tanpa perubahan hingga ke hari kiamat. 26

28 ii. Huraikan Contoh Soalan : Huraikan dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam. [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Dua kesan buruk ajaran sesat terhadap umat Islam ialah : 1. Masyarakat tidak akan aman dan tenteram (1m) kerana berlaku pergaduhan / tiada persefahaman (1m). 2. Memutuskan hubungan silaturrahim dalam masyarakat (1m) kerana berlainan fahaman (1m). 3. Berlaku pergaduhan / perbalahan (1m) dalam kehidupan (1m). 4. Berlaku kezaliman / keganasan (1m) seperti pembunuhan (1m). ( Isi 1 markah, huraian 1 markah ) iii. Penyelesaian Masalah Contoh Soalan : Ada remaja berfahaman bahawa mereka bebas memilih cara hidup sendiri tanpa menghiraukan kawalan ibu bapa. Apakah yang akan berlaku sekiranya remaja bertindak berdasarkan fahaman tersebut? [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Perkara yang akan berlaku sekiranya remaja berfahaman sedemikian. 1. Remaja tidak lagi akan menghormati orang tua / guru mereka 2. Wujudnya sikap derhaka kepada ibu bapa. 3. Remaja akan terjebak dengan kegiatan jenayah seperti mencuri 4. Remaja akan rosak akidah dan pegangan agama mereka menjadi longgar 27

29 4. Penerangan Kata Kunci Soalan Jawapan hendaklah mengandungi fakta dan huraian. Ciri ciri huraian antaranya seperti, kerana, iaitu, di dalam, yang, agar, supaya dan untuk. Huraiannya mestilah tepat dan ringkas 1. Terangkan 2. Jelaskan i. Terangkan. Contoh Soalan : Terangkan dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning. [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Dua cara media massa mempengaruhi pemikiran umat Islam dengan budaya kuning : 1. Menyebarkan berita palsu / negetif (1m) untuk memesongkan / menyesatkan (1m) 2. Memberi gambaran yang salah mengenai umat Islam (1m) untuk menjatuhkan maruah umat Islam (1m) 3. Menyajikan program hiburan (1m) yang keterlaluan (1m). 4. Menayangkan filem filem lucah dan ganas (1m) yang merosakkan akhlak umat Islam.(1m) ( Isi 1 markah, huraian 1 markah ) ii. Jelaskan Contoh Soalan : Jelaskan dua tindakan yang anda perlu lakukan untuk menangani ancaman budaya kuning. [ 4 markah ] 28

30 Contoh Jawapan : Dua tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani ancaman budaya kuning ialah : 6. Mendalami ilmu pengetahuan (1m) dalam pelbagai bidang(1m) /supaya dapat membezakan antara yang baik dan buruk(1m). 7. Memperkukuhkan keimanan kepada Allah SWT (1m) dengan mendalami bidang keagamaan (1m). 8. Mengamalkan akhlak mulia (1m) supaya kehidupan terhindar daripada perbuatan keji (1m). 9. Menjadikan Islam sebagai cara hidup (1m) dengan menjauhi perbuatan keji (1m). ( Isi 1 markah, huraian 1 markah ) 5. Pengertian Kata Kunci Soalan Jawapan dalam bentuk ini memerlukan calon memberikan keterangan yang singkat tetapi jelas tentang makna sesuatu perkataan khusus, istilah atau terminologi. Berikan contohnya sekali jika ada 1. Apakah Maksud 2. Berikan Pengertian i. Apakah Maksud Contoh Soalan : Ibadah terbahagi kepada ibadah khusus dan ibadah umum. Apakah maksud ibadah ibadah tersebut [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Maksud kedua dua ibadah tersebut ialah : Maksud ibadat khusus 1. Ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah cara pelaksanaan dan ganjarannya. 2. Ibadat yang menghubungkan manusia dengan Allah/Tuhan 3. Ibadat wajib contohnya solat fardu 29

31 Maksud ibadat umum 1. Perbuatan atau amalan manusia yang dilakukan kerana Allah s.w.t. 2. Ibadat yang menghubungkan manusia sesama manusia contohnya bersedekah 3. Ibadat sunat ii. Berikan Pengertian Contoh Soalan : Akal sangat penting kepada manusia. Berikan pengertian akal [ 2 markah ] Contoh Jawapan : Pengertian akal ialah : Anugerah Allah s.w.t kepada manusia untuk berfikir/ alat untuk manusia berfikir 6 Perbandingan Kata Kunci Soalan Perbandingan ialah menyatakan persamaan atau perbezaan antara dua perkara atau lebih Jawapan bagi soalan jenis ini sebaik baiknya dijawab dalam bentuk kotak. Mesti terdapat perbezaan antara kedua dua bahagian. Jika menjawab dalam satu ayat, mesti mempunyai ayat sendikata, contohnya manakala, adapun, sedangkan dan seumpamanya. 1. Bandingkan 2. Berikan Perbezaan 30

32 i. Bandingkan Contoh Soalan : Jelaskan dua perbezaan antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial barat. [ 4 markah ] Contoh Jawapan : Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Barat ialah: Sistem sosial Islam Sistem sosial barat 1. Berasaskan al Quran 1. Berasaskan pemikiran manusia 2. Berdasakan kepada ukhuwwah Islamiyah 3. Mementingkan urusan dunia dan akhirat 2. Berdasarkan warna kulit dan kedudukan 3. Mementingkan keduniaan dan kebendaan semata mata ii. Perbezaan Contoh Soalan: Jelaskan tiga perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Sistem barat. [ 6 markah ] Contoh Jawapan: Perbezaan antara sistem sosial Islam dengan Barat ialah: Sistem sosial Islam Sistem sosial barat 1. Berasaskan al Quran 1. Berasaskan pemikiran manusia 2. Berdasakan kepada ukhuwwah Islamiyyah 2. Berdasarkan warna kulit dan kedudukan 3. Mementingkan urusan dunia 3. Mementingkan keduniaan dan dan akhirat kebendaan semata mata 31

33 8. Strategi Menjawab Soalan Dengan Berkesan. 8.1 Jawapan yang boleh digunakan dalam banyak soalan Soalan mengenai faktor / punca berlaku sesuatu masalah. Contoh Soalan : Terangkan tiga faktor berlakunya kejahilan (SPM 2005) Jelaskan dua punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial ( SPM 2007 ) Punca berlakunya perpecahan Punca berlakunya kemiskinan ummah Faktor hilangnya jati diri ummah 3 faktor berlakunya kejahilan umat Islam 1. Kurang kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan / malas 2. Desakan hidup / taraf hidup rendah / kemiskinan / pemakanan 3. Kehilangan tempat pergantungan 4. Kemampuan pemikiran yang lemah / rendah 5. Pengaruh luar yang negetif / merosakkan / hiburan yang keterlaluan 6. Kurang didikan agama 2 punca kegagalan mengamalkan kesaksamaan sosial 1. Sikap mementingkan diri sendiri / tamak (1 m ) dalam segala hal (1 m ) 2. Bangga dengan kedudukan yang dimiliki (1 m ) dalam masyarakat (1 m ) 3. Mengabaikan sikap prihatin terhadap orang lain (1 m ) huraian.. (1 m ) 4. Enggan membantu orang lain (1 m ) seperti bersedekah / berzakat (1 m ) 5. Kurang peka terhadap penderitaan / kesusahan (1 m ) orang lain (1 m ) 6. Tiada semangat kerjasama (1 m ) antara satu sama lain (1 m ) 7. Sifat hasad dengki / cemburu (1 m ) antara sesama insan (1 m ) ( Pelajar boleh menggunakan jawapan diatas dan disesuaikan dengan soalan yang ditanya ) 32

34 8.1.2 Soalan mengenai cara mengatasi sesuatu masalah Contoh Soalan Cara memantapkan keperibadian muslim ( 2007 ) Cara mengatasi perpecahan ummah Cara mengatasi kemiskinan ummah Contoh Jawapan 2 cara untuk memantapkan keperibadian muslim 1. Mengekalkan ibadah wajib / seperti sentiasa salat fardu ( 1m ) huraian ( 1m ) 2. Memperbanyakkan ibadat sunat ( 1m ) seperti bersedekah ( 1m ) 3. Melaksanakan amanah /janji ( 1m ) apabila diberikan tanggungjawab ( 1m ) 4. Sentiasa berdisiplin ( 1m ) dengan mengekalkan disiplin diri ( 1m ) 5. Mengeratkan silaturrahim ( 1m ) kepada semua kaum ( 1m ) 6. Melaksanakan sifat mahmudah ( 1m ) dalam perlakuan harian / dalam kehidupan ( 1m ) 7. Sentiasa melakukan perintah Allah SWT / hayati ajaran agama Islam / mendekatkan diri / meningkatkan keimanan ( 1m ) dalam kehidupan seharian ( 1m ) 8. Sentiasa menjauhi larangan Allah / mazmumah ( 1m ) huraian ( 1m ) 9. Mencontohi keperibadian rasullah / sunnah ( 1m ) huraian. ( 1m ) 10. Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan / dampingi ulama ( 1m ) huraian. ( 1m ) ( Pelajar boleh menggunakan jawapan diatas dan disesuaikan dengan soalan yang ditanya ) 33

35 8.1.3 Soalan mengenai cara mengatasi perbuatan buruk Contoh Soalan Cara mengatasi rasuah Cara mengatasi masalah pencemaran alam Tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani budaya kuning cara untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan sistem perbankan Islam Contoh Jawapan 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t 2. Menguatkuasakan undang undang rasuah tanpa pilih kasih / pemantauan 3. Mengadakan kempen secara berterusan 4. Memberi kesedaran tentang bahaya perbuatan tersebut / melalui media massa /ceramah 5. Mengingatkan azab Allah s.w.t bagi pengamal perbuatan tersebut / dakwah 6. Penerapan nilai nilai murni dalam pendidikan / didikan agama 7. Peranan masyarakat dalam membenteras perbuatan tersebut Soalan mengenai kesan apabila berlakunya sesuatu masalah Contoh Soalan Kesan kejahilan ummah Kesan perpecahan ummah Kesan ketiadaan jati diri Kesan ketiadaan jaminan keselamatan Contoh Jawapan 1. Umat Islam akan menjadi lemah 2. Umat Islam akan ketinggalan dalam semua bidang 3. Ekonomi umat Islam akan menjadi mundur 34

36 4. Negara Umat Islam akan menjadi mundur 5. Umat Islam akan dijajah oleh kuasa lain Soalan mengenai punca / faktor / sebab berlakunya perbuatan melanggar perintah Allah Contoh Soalan Sebab berlakunya rasuah Jelaskan dua punca berlakunya perzinaan Punca berlakunya perbuatan mencuri Punca berlakunya manupulasi / monopoli / riba Contoh Jawapan 1. Kurang keimanan kepada Allah/ tiada iman/ terpengaruh dengan nafsu amarah/ akhlak buruk 2. Membelakangi ajaran Islam / al Quran 3. kurang didikan agama 4. Kurang pengatahuan agama/ jahil tentang hukum Islam Islam 5. Tidak takut azab Allah/ iman lemah/ tiada penghayatan Islam 6. Terpengaruh dengan kebendaan/ kemewahan/ ingin cepat kaya 7. Pengaruh persekitaran/ budaya barat/ kawan kawan/ media Soalan mengenai kesan perbuatan melanggar perintah Allah Contoh Soalan Akibat perbuatan Riba / Monopoli / Manipulasi Akibat perbuatan Zina Akibat menganiaya Kanak kanak Akibat mengamalkan Syihir Contoh Jawapan 1. Akan membatalkan iman seseorang yang melakukan perbuatan tersebut 2. Dibenci oleh Allah/ dilaknat/ masuk neraka/ dosa 35

37 3. Diri ketinggalan/ umat Islam mundur/ malas/ menghalang kemajuan 4. Memecah belah masyarakat/ terputus silatulrahim 5. Menjadi sahabat iblis/ syaitan 6. Membazir masa/ tenaga/ wang 7. Jiwa tidak tenteram 8. Menjadi riak/ takabbur/ lalai menunaikan perintah Allah 9. Pemikiran terkongkong/ jumud 10. Melahirkan manusia yang berakhlak buruk/ mazmumah 11. Melahirkan manusia yang mementingkan diri sendiri 12. Menzalimi orang orang yang lemah Soalan mengenai kesan melaksanakan perintah Allah Contoh Soalan Kesan doa terhadap individu Faedah melaksanakan Perundangan Islam Kelebihan menghayati sifat Rabaniyyah Contoh Jawapan : 1. Menjadikan seseorang itu ikhlas dalam menunaikan perintah Allah s.w.t. / sukarela 2. Menjadikan seseorang itu sentiasa bertawakal dalam setiap usaha / beriltizam 3. Menjadikan seseorang itu berfikiran berpandukan syariat / bukan mengikut hawa nafsu 4. Menjadikan seseorang itu memiliki kemantapan iman / tidak mudah dipengaruhi 5. Akan memupuk akhlak mulia yang mencerminkan keislaman 6. Mendapat keredaan Allah s.w.t / mendapat ketenangan hidup / jiwa / Aman damai 7. Dikasihi Allah/ diredhai/ diberkati 8. Meningkatkan keimanan kepada Allah/ patuh pada perintah Allah/ mengelak perbuatan maksiat 36

38 9. Di kasihi masyarakat/ mudah mendapat bantuan/ dihormati 10. Masyarakat menjadi maju 11. Perpaduan dalam masyarakat menjadi kuat/ erat hubungan silaturrahim 12. Jiwa menjadi tenang 13. Berakhlak mulia/ sabar/ dapat mengawal nafsu 14. Hidup teratur/ berdisplin/ akhlak mulia Soalan mengenai rahmat/ kebaikan/ keistimewaan/ keunggulan Islam Contoh Soalan Keistimewaan Perundangan Islam Keistimewaan Ajaran Islam Keunggulan Sistem Sosial Islam Keunggulan Sistem Muamalah Islam Keunggulan al Quran Contoh Jawapan 1. Ciptaan Allah s.w.t. / wahyu Allah s.w.t. / bukan ciptaan manusia 2. Mengandungi peraturan / petunjuk / sumber perundangan utama / hidayah/rahmat/pahala 3. Tidak berubah / kekal / tetap sepanjang masa 4. Lengkap / sempurna / menyeluruh segala aspek kehidupan. 5. Kebenarannya bersifat mutlak 6. Sesuai diamalkan sepanjang masa 7. Melaksanakan tuntutan syarak 8. Memartabatkan imej Islam 9. Eratkan hubungan silaturahim (1 m ) dalam masyarakat (1 m ) 37

39 8.1.8 Soalan mengenai sumber sesuatu perkara dalam Islam Contoh Soalan Sumber perundangan Islam Sumber sistem kehakiman Islam Sumber sistem sosial Islam Sumber Penyelesaian masalah dalam Islam Contoh Jawapan 1. Al Quran Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, bermula dari surah al Fatihah dan berakhir dengan surat an Nas. Membacanya merupakan Ibadat 2. As Sunnah /al Hadis Segala pengakuan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah s.a.w 3. Al Ijmak Persepakatan / persetujuan daripada sebilangan besar daripada ulamak mengenai sesuatu hukum baru yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam al Quran atau Hadis delepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w 4. Al Qias Menyandarkan hukum yang baru kepada hukum yang telah sedia ada, kerana mempunyai persamaan dari segi sebab / illat 38

40 8.2 Perkara yang perlu diambil perhatian semasa menjawab Tulis butiran diri dengan lengkap pada kertas jawapan seperti nombor kad pengenalan dan angka giliran. Baca keseluruhan arahan yang terdapat di luar dan di dalam kertas soalan dengan teliti dan cermat Tandakan soalan yang hendak dijawab dan boleh mendapat markah yang banyak. Perhatikan jumlah markah untuk memastikan jawapan yang sepatutnya diberi. Teliti dan fahami kehendak soalan dengan baik. Buat rangka jawapan dengan ringkas. Mulakan menjawab soalan yang mudah dahulu kemudian diikuti dengan jawapan yang susah. Pastikan aspek jawapan yang perlu diambil perhatian ketika menjawab seperti bukan, tidak benar, kecuali dan sebagainya. ( dalam kertas 1 ) Jawapan hendaklah ditulis di kertas jawapan yang diberikan sama ada bahagian A atau B ( Untuk Kertas 1 ). Tulis nombor soalan dengan jelas dan teratur Jawapan untuk setiap bahagian perlu dibuat dalam halaman yang berlainan. Gunakan kertas helaian lain bagi setiap nombor soalan baru. Tinggalkan ruangan antara jawapan dengan jawapan seterusnya. Jawapan sebaik baiknya dalam bentuk nombor, bukan dalam bentuk ayat yang berjela jela. Semak semula jawapan setelah selesai menjawab semua soalan. Jawapan hendaklah dalam bentuk point bukannya esei atau recana. Sekiranya soalan perbezaan buatlah petak. Jenis huraian hendaklah menyatakan isi, huraian dan contohnya. Peruntukkan masa 10 minit untukmenyemak. Gunakan pen berdakwat biru atau hitam sahaja. Sila Jawab lebih dari soalan yang diminta. 39

41 Pastikan semua dijawab sekalipun tidak dapat menjawab dengan tepat. Menjawab soalan dengan struktur bahasa penulisan yang boleh difahami. Kelemahan Yang Perlu Dihindari Jawapan tidak lengkap / terlalu ringkas. Jawapan berbelit belit. Tidak cermat memilih dan memahami kehendak soalan. Lemah dalam memahami sesuatu istilah. Tidak dapat menulis istilah tertentu dengan betul. Tidak mengikut panduan markah yang diberikan. Isi jawapan yang berulang ulang atau sama maksud. Tertinggal ceraian jawapan. Jawapan diberi tidak mengikut kehendak soalan. Jawapan yang diconteng dengan liquid paper dan tidak ditulis semula. Tulisan yang tidak boleh dibaca dengan jelas oleh pemeriksa. Tidak menyusun kertas jawapan mengikut urutan yang sepatutnya. Menggunakan bahasa pasar atau daerah. Jawapan terlalu ringkas / kurang daripada yang diminta. Tiada nombor soalan. Tiada perenggan / ruang antara satu soalan dengan soalan lain. 9. Penutup. Teknik menjawab dengan berkesan sudah pasti akan dapat membantu para pelajar untuk mencapai kejayaan. Ulangkaji tanpa teknik menjawab yang berkesan tidak memadai. Teknik menjawab yang berkesan tanpa ulangkaji yang berterusan tidak berguna. Oleh itu, ulangkaji yang berterusan dan teknik menjawab yang berkesan insyaallah menjamin kejayaan yang cemerlang. 40

42 41

43 42

44 43

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria Guru CemerlangTasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com Bil Perkara Mukasurat 1. Pendahuluan 2 2. Matlamat 2 3. Peruncingan Tajuk Penting Tasawwur

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1 PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, a) Pengertian

Lebih terperinci

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA : TINGKATAN : Disediakan oleh : Ust Safaee Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Buku GLA Tasawwur Islam Tingkatan 5 PELAJARAN 1 ISLAM DAN HARTA Unit 1 Harta amanah Allah 2 Unit

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM. Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur slam Percubaan SPM 2013 1 1 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : SMK PAYA BESAR KM 7 JALAN GAMBANG KUANTAN PEPERKSAAN PERCUBAAN SPM 2013 TASAWWUR SLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2013 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2013

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2014 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PERUNCINGAN TAJUK PENTING KERTAS 2 SPM 2014

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Satu jam lima belas minit 5226/1 PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT BACHOK, KELANTAN SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 26 Ogos 2014 1 ¼ jam NAMA : TINGKATAN :.. PANITIA TASAWWUR ISLAM SMK JELAWAT 16300 BACHOK, KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2016 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH )

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 ( 5226/2 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 3 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 2015 0 NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas Ogos / 4 jam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 205 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan NAMA :. TING : Disediakan Oleh : Safaee b. Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat, Bachok, Kelantan Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 2 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 6 Pelajaran 3 Konsep Insan 11 Pelajaran 4

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM Tasawwur Islam 5226/1 Kertas 1 Percubaan SPM 2014 1 ¼ jam SMK BUKIT GARAM II, KOTA KINABATANGAN SABAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM SULIT NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Ogos 2015 5226/1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit 5226/ NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN TASAWWUR ISLAM 5226/ Kertas September / 4 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 207 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit. Tulis nombor kad pengenalan dan angka

Lebih terperinci

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Nama Pelajar : Tingkatan : PEPERIKSAA PERCUBAA SPM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Tasawwur Islam Kertas Percubaan SPM 200 / Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JABATA PELAJARA EGERI PAHA G PEPERIKSAA PERCUBAA SPM 200 TASAWWUR ISLAM Kertas Satu jam lima belas minit JA GA BUKA KERTAS SOALA

Lebih terperinci

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014

SKEMA PERMARKAHAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 SKEMA PERAN TASAWWUR ISLAM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 1 D 21 KHALIFAH 2 A 22 ZAKAT 3 C 23 HARAM 4 D 24 KHULUK 5 A 25 MUJTAHID 6 A 26 MEROSAKKAN 7 B 27 KEIMANAN 8 D 28 TAAWUN 9 B 29 / 10 C 30 X 11 C

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

TASAWWUR ISLAM KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit SULIT SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 Tasawwur Islam Kertas 2 Ogos 2017 2 ½ jam 5226/2 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU SULIT Tasawwur Islam Kertas 1 Peperiksaan Percubaan SPM 2017 1 jam 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian:

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG 5226/ MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN PULAU PINANG MODUL LATIHAN BERFOKUS SPM 204 5226/ TASAWWUR ISLAM Kertas Ogos ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Lebih terperinci

BAHAGIAN A (20 markah)

BAHAGIAN A (20 markah) 5226/1 BAHAGIAN A (20 markah) Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B 1. Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 5 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah TASAWWUR ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran TASAWWUR ISLAM 2000 RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita hendak mencapai perpaduan yang

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN. Satu jam lima belas minit 0 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 TASAWWUR ISLAM 5226/1 Kertas 1 Ogos 2017 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia

BAHAGIAN A [20 markah] Peperangan yang berlaku memusnahkan harta dan mengorbankan jiwa manusia BAHAGIAN A [20 markah] 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan maksiat. Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 Peperangan yang berlaku memusnahkan harta

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 3 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1

Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 SEKTOR PE DIDIKA ISLAM JABATA PELAJARA EGERI SARAWAK SKEMA PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit Peraturan pemarkahan Kertas 1 / 5226/1 Kertas

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 Satu Jam Lima Belas Minit 5226/1 Tasawwur Islam Kertas 1 Ogos 2012 1 ¼ Jam Nama :... Tingkatan :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN DENGAN KERJASAMA PERTUBUHAN KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

Lebih terperinci

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2011 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria Ketua Panitia Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS

Lebih terperinci

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN

5226/1&2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 DAN 2 SET 2 TASAWWUR ISLAM 5226/1&2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh :

TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM. Disediakan Oleh : TASAWWUR ISLAM SPM ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2012 Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria SMK Jelawat Bachok Kelantan Tokburong.wordpress.com PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG

SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG SKEMA TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 PERCUBAAN SPM 2012 NEGERI PAHANG 1 (a) (i) Maksud uluhiyyah ialah :- Mengakui bahawa hanya Allah SWT Yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (1 isi

Lebih terperinci

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.

BAHAGIAN A. (20 MARKAH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Tasawwur Islam kertas HGIN (20 MRKH) Jawab semua soalan Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit.. erikut adalah rasul-rasul yang mendapat gelaran Ulul-zmi kecuali Nabi Isa a.s. Nabi Idris

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG

PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG PEPERIKSAAN PERINGKAT SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAAN 5226/2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 dan 2 September 2013 2½ jam Dua jam tiga puluh

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

TASAWWUR ISLAM. Kertas 1. Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 5226/1 5226/1 TASAWWUR ISLAM 1 OGOS 2013 1 ¼ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA ( KEDAH ) TASAWWUR ISLAM Kertas 1 Satu jam lima belas minit

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2013 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

SKEMA TASAWWUR ISLAM

SKEMA TASAWWUR ISLAM PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 SPM 2017 MODUL 1 SKEMA TASAWWUR ISLAM Kertas 2 SKEMA JAWAPAN MODUL 1 TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 1 (a) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat.

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER PEPERKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER KURSUS : PENGAJAN SLAM KOD KURSUS : MPW 1143 TEMPOH : 2 JAM ARAHAN KEPADA CALON PEPERKSAAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi DUA(2) BAHAGAN: BAHAGAN A (Aneka Pilihan) BAHAGAN

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU 1 NAMA : TINGKATAN :.. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 2 Satu jam lima belas minit 1 ¼ jam JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 Kertas 2 2 ½ Jam. Dua jam tiga puluh minit. Disediakan oleh; Tasawwur Islam Sesi 2015 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG, KOTA SAMARAHAN SARAWAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/2 Kertas 2 2 ½ Jam TASAWWUR ISLAM Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 0 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 1 Skima Soalan

Lebih terperinci

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017

SOALAN GUNA SAMA SEKOLAH MENENGAH DAERAH ASAJAYA, SAMARAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 1 5226/1 Tasawwur Islam Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 1 1 1 / 4 Jam SOLN GUN SM SEKOLH MENENGH ERH SJY, SMRHN PEPERIKSN PERUN SPM 2017 TSWWUR ISLM Kertas 1 Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 PKBS 2 1 B 21 SYURGA 2 C 22 MIZAN 3 B 23 KIAMAT 4 D 24 BARZAKH 5 B 25 X / FIKAH 6 C 26 W / QADHA 7 A 27 Z / FATWA 8 D 28 Y / IJTIHAD 9 C 29 BETUL 10 D 30 SALAH 11 B 31 SALAH 12 B

Lebih terperinci

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah]

2 SULIT 5226/1 Bahagian A [20 markah] 2 SULIT 5226/ Bahagian A [20 markah] Mengakui bahawa Allah s.w.t. yang Maha Esa yang layak disembah, dipatuhi dan ditaati secara mutlak. Pernyataan di atas menerangkan A Uluhiyyah B Rububiyyah C Asma Wa

Lebih terperinci

Peperiksaan Percubaan SPM 2011 Pendidikan Islam Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. JAWAPAN SOALAN 1 (a) (i) Dua golongan yang mempersendakan Islam: Murtad Munafik Musyrikin Ahli maksiat / Asi MARKAH Dua

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 PERATURAN PEMARKAHAN TASAWWUR ISLAM

Lebih terperinci

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4

JSU SET 4 KERTAS 1 JADUAL SPESIFIKASI UJIAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SPM SET 4 BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 2 Fitrah beragama 1 1 1 3 Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 1 1 4 Peranan agama dalam membina

Lebih terperinci

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010

PEPERIKSAA PERCUBAA SIJIL PELAJARA MALAYSIA 2010 Tasawwur Islam Kertas September 200 ¼ Jam Nama Pelajar : Tingkatan : JT PELJR PERK RUL RIZU PEPERIKS PERU SIJIL PELJR MLYSI 200 TSWWUR ISLM KERTS Satu jam lima belas minit J G UK KERTS SOL I I SEHI GG

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah]

Bahagian A. [20 markah] 2 5226/ ahagian [20 markah] Fitrah beragama dalam diri manusia bermaksud naluri ingin menyelesaikan masalah naluri ingin mencari sesuatu yang baharu naluri ingin mencapai kebahagiaan hidup naluri ingin

Lebih terperinci

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT)

2. THABAT (TETAP) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 1. RABBANIAH (KETUHANAN) 2. THABAT (TETAP) 3. MURUNAH (ANJAL) 4. WAQI IYYAH (REALISTIK) CIRI2 KEISTIMEWAAN ISLAM 5. TAWAZUN (KESEIMBANGAN) 7. ALAMIYYAH (SARWAJAGAT) 6. SYUMULIYYAH (LENGKAP) 8. WASATIYYAH

Lebih terperinci

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5

MODUL KECEMERLANGAN AKADEMIK TINGKATAN 5 SULIT Tasawwur Islam Kertas Modul Kecemerlangan kademik Ogos 207 / 4 Jam Nama Pelajar : Tingkatan : MOUL KEEMERLNGN KEMIK TINGKTN 5 (PEPERIKSN PERUN SPM) TSWWUR ISLM Kertas Satu jam lima belas minit JNGN

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 1 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit

5226/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 TASAWWUR ISLAM KERTAS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit NM : TINGKTN :.. SEKTOR PENIIKN ISLM JTN PELJRN KELNTN MOUL LTIH TUI SIJIL PELJRN MLYSI 2013 TSWWUR ISLM KERTS 1 SET 5 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG I ERITHU 1. Kertas

Lebih terperinci

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak.

Bahagian A. [20 markah] Mengakui bahawa hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 5226/ ahagian [20 markah] Mengakui bahawa hanya llah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Kenyataan di atas menerangkan tentang Uluhiyyah Rububiyyah Rabbaniyyah Syumuliyyah

Lebih terperinci

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2

KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 KELAS BIMBINGAN MENENGAH PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 SEJARAH ISLAM KBM 2 NAMA: KELAS: KBM 2 CAWANGAN: MUKA DEPAN ARAHAN KEPADA CALON 1. Jangan buka kertas soalan sehingga diberi arahan oleh pengawas.

Lebih terperinci

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan)

Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) 1 Kemahiran : Nyatakan (Memberi jawapan yang specific tanpa memerlukan penerangan lanjut /huraian/sokongan) Kemahiran : Jelaskan (memberi penerangan tentang sesuatu dengan sokongan supaya mudah difahami)

Lebih terperinci

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002

RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 RUMAHKU SYURGAKU Majalah Sinar Rohani, Mac 2002 Dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan pembangunan sains dan teknologi, tidak dapat dinafikan

Lebih terperinci

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah?

(a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota Makkah? Bab 5 Tingkatan 4 Esei 1.Nabi telah menguasai semula Kota Makkah pada tahun 630 M. (a) Apakah tujuan Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah? ( 4 markah ) (b) Jelaskan kepentingan pembukaan semula kota

Lebih terperinci

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan. Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam. Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika BAB 2 : PERBEZAAN ANTARA AKHLAK, MORAL DAN ETIKA HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan kepentingan akhlak dalam kehidupan Menerangkan ciri-ciri akhlak Islam Menjelaskan perbezaan antara akhlak, moral dan etika

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TASAWWUR ISLAM 1 5226 BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM PERATURAN PEMARKAHAN SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014 5226 TASAWWUR ISLAM 2 5226 BAHAGIAN A 1 C 2 C 3 D 4 B 5 D 6 A 7 D 8 D 9 B 10 C 11 A 12 B 13 C

Lebih terperinci

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia?

4 Antara yang berikut yang manakah fungsi akal kepada manusia? 2 SULIT 5226/ ahagian [20 markah] al-zim al-hakim al-karim al-muntaqim Nama-nama di atas merujuk uluhiyyah rububiyyah asmaul husna asma wa sifat 2 Menurut al-quran, kejadian manusia bermula daripada penciptaan

Lebih terperinci

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan

En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan Disediakan Oleh : En. Safaee bin Zakaria GC Tasawwur Islam SMK Jelawat Bachok Kelantan PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN ANALISIS SOALAN KERTAS 2 TASAWWUR ISLAM SPM 2004-2016 BAB 1 ASAS PEMIKIRAN ISLAM KONSEP

Lebih terperinci

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2004 SET 3 Kertas ini mengandungi lima soalan. Jawab semua soalan. 1 a) Tuliskan semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. b) Firman Allah swt. : ( Surah al-taubah : 128 ) (Surah

Lebih terperinci

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah

(100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. No. Soalan Jawapan Markah 2 (100 MARKAH) Calon dikehendaki menjawab lima soalan. Soalan 1 wajib dijawab dan pilih empat soalan yang lain. 1. a. i. Perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah SWT kepada Nabi / Rasul (1m) bagi membuktikan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN A 1(a) (i) Pengertian potongan ayat : Dan kurnikanlah pada kami rahmat dari sisimu ( 1x2=2 markah ) (ii) Ciri-ciri orang yang mendapat Hidayah Allah : - tabah dan sabar menghadapi

Lebih terperinci

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK

SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK NAMA MURID TINGKATAN SMK MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SOALAN PERCUBAAN SPM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 5226/1 TASAWWUR ISLAM Kertas 1 2015 1 ¼ Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

Lebih terperinci

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN MODUL LATIH TUBI SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2013 5226/2 TASAWWUR ISLAM TASAWWUR ISLAM KERTAS 2 SET 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN

Lebih terperinci

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan

1. PENGERTIAN. a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan 1. PENGERTIAN a. Islam b. Iman c. Ihsan - Hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan c. AKHLAK - Hubungan Manusia dgn Allah - Hubungan Manusia sesama Manusia - Hubungan Manusia dgn Makhluk / Alam 2. ASAS2 SYARIAT

Lebih terperinci

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 2011 PENDIDIKAN MORAL. Dua jam tiga puluh minit MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA SEKOLAH MENENGAH ( CAWANGAN PULAU PINANG ) MODUL PENILAIAN S.P.M 0 PENDIDIKAN MORAL Dua jam tiga puluh minit SKEMA JAWAPAN a) Hemah tinggi Bertanggungjawab Kesederhanaan

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2012 Tokburong.wordpress.com Skima SPM 2012 1 1(a)(i) Pengertian Rasul Rasul ialah manusia / lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 1223/2 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 OGOS 2017 PANDUAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2017 PENDIDIKAN ISLAM PEMERIKSA KERTAS DUA MODUL 2 1 (a) (i) Dua amalan yang dianggap

Lebih terperinci

"PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR"

PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR "PEMIMPIN ADIL NEGARA MAKMUR" Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-nya dan meninggalkan segala larangan-nya. Kepimpinan di

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2

TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016 TASAWWUR ISLAM KERTAS1 DAN 2 Skima Soalan Kertas 1 Tasawwur Islam Percubaan

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2011 Tokburong.wordpress.com 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain 1(a)(i) Maksud Rububiyyah Keyakinan dalam hati secara mutlak / beriman bahawa

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET 2 SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk

BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN. menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk BAB 5 RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 PENDAHULUAN Bab ini membentangkan rumusan daripada analisis dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian dan mengusulkan cadangan-cadangan untuk kajian akan datang.

Lebih terperinci

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut.

BAB LIMA PENUTUP. pensyarah-pensyarah yang mengajar kursus tersebut. BAB LIMA PENUTUP 5.1 Pendahuluan Bab ini menghuraikan rumusan tentang penemuan kajian dan cadangan-cadangan ke arah menjadikan Kursus Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap cara hidup pelajar dalam semua

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 NO SOALAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 2 JAWAPAN MARKAH 1(a)i Maksud menjaga pandangan: Memelihara mata daripada melihat kepada perkara perkara yang diharamkan.

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

Lebih terperinci

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin

Objektif. Topik yang akan dipelajari SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM. Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin SIMPOSIUM 2015 METODOLOGI PENGELUARAN HUKUM DALAM ISLAM Ciri-Ciri Syariat Islam Ustaz Sayid Sufyan b Jasin Objektif Mengenali ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mengeluarkan hukum dalam Islam. Menyatakan

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan

Lebih terperinci

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan

JSU SET 4 JUM BIDANG DAN TOPIK. PENGETAHUAN PEMAHAMAN APLIKASI ANALISIS Soalan BAB 1 : ASAS PEMIKIRAN ISLAM PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN, KERASULAN, INSAN DAN ALAM 1a(ii) a) Perbezaan antara orang beragama dengan tidak beragama 1 4 4 1a(i) b) Sifat orang yang beragama 1 4 4 PELAJARAN

Lebih terperinci

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2013

TASAWWUR ISLAM. Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2013 TASAWWUR ISLAM Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN SPM 2013 1 wajib dijawab dan pilih mana-mana 4 soalan lain 1(a)(i) 1(a)(ii) Pengertian Insan ialah Makhluk istimewa yang boleh berfikir (2m) boleh menerima

Lebih terperinci

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda.

a) Adakah manusia biasa dapat mencapai tahap ihsan sepertimana para Nabi dan Rasul? Kemukakan pendapat anda. SOALAN ESEI (10 MARKAH) BAB 1 : ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS 1. Ihsan ditakrifkan dengan makna membuat sesuatu kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta ala dan melakukannya secara tekun dan terbaik.

Lebih terperinci

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan

Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa. Muhammad Haniff Hassan Melahirkan Pendakwah Yang Berwibawa Muhammad Haniff Hassan Pendahuluan Tidak syak lagi tarbiyah dan pembangunan sumber manusia adalah unsur yang penting dalam kerja Islam. Namun rasa kepentingan seharusnya

Lebih terperinci

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman,

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM SOALAN BERFORMAT SET 1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /1 TASAWWUR ISLAM Kertas ¼ Jam Satu jam lima belas minit 5226/ NO K PENGENLN NGK GILIRN HGIN PENIIKN ISLM SOLN ERFORMT SET SIJIL PELJRN MLYSI 204 5226/ TSWWUR ISLM Kertas 204 ¼ Jam Satu jam lima belas minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG IERITHU. Tulis nombor

Lebih terperinci

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SULIT 1 5226 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN SARAWAK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUARA TUANG KOTA SAMARAHAN PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014

Lebih terperinci

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PASIR GUDANG NM: TING: 5226/ Tasawwur Islam Kertas September 202 /4 Jam PEJT PELJRN ERH PSIR GUNG PEPERIKSN SETR ( PERUN SPM) 202 TINGKTN LIM TSWWUR ISLM KERTS Satu Jam Lima elas Minit JNGN UK KERTS SOLN INI SEHINGG

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN MORAL 2000 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran PENDIDIKAN

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS SULIT JABATAN PELAJARAN NEGERI NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS PRAPENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 02/2 BAHASA MELAYU Kertas 2 Ogos 2012 2 Jam Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur

EzLearn2U.my. Tingkatan 4 Pendidikan Moral. Soalan struktur Tingkatan 4 Pendidikan Moral Soalan struktur. Kekayaan bumi ini boleh musnah akibat tindakan manusia yang tamak dan yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang mencipta alam ini. (a) Berdasarkan pernyataan

Lebih terperinci

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM

KONSEP KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN ISLAM TUJUAN PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1. Memelihara Kesinambungan Kemanusiaan - Menjamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia 2. Memelihara Nasab Keturunan - Mewujudkan keturunan yang baik. 3. Memelihara

Lebih terperinci

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan

BAB KEENAM PENUTUP. Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan BAB KEENAM PENUTUP 6.1 PENGENALAN Bab ini menyimpulkan semua permasalahan kajian iaitu menjelaskan perbandingan antara pendidikan yang dijalankan oleh intitusi formal dan pendidikan yang dianjurkan oleh

Lebih terperinci