DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan"

Transkripsi

1 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Groep Basoeki... 1 Groep Probolinggo... 7 Groep Pasoeroean Groep Sidhoarjo Groep Mojokerto Groep Kediri Groep Nganjuk Groep Solo Groep Semarang Groep Pekalongan Groep Tegal Groep Chirebon Keuangan Kepegawaian Bemesting Bagian Pertanian dan Hasilnya Bagian Teknologi dan Instalasi Listrik Produksi Bagian Dinas Luar Begrooting Raport Bezoek Archief voor de Java Suikerindustrie

2 NO URAIAN GROEP BESOEKI SF. ASEMBAGOES 1 Huijachterd de inspecteur van der biutendienst Aan den administrateur der Sf. Assembagoes te Sitoebondo onderwerp genetische grondkoarten. 1 surat, tindasan, rusak 2 Desorganisatieverschijnselen in het mergweefsel van oudere rietstokken 1 berkas, copy, rusak 3 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie Pasuruan tanggal 17 September 1951 onderwerp Cochronwatermeter Assembagoes. 2 lembar, asli, baik 4 Aan de N.V. Kooy & Coster van voorhourt, Surabaya tanggal 1 December 1952 onderwerp gomziekte op Assembagoes. 2 lembar, copy, rusak 5 Aan het proefatation voor de Java suiker industrie Pasuruan tanggal 10 November 1953 onderwerp Polarisatie Bepaling suiker Sf. Assembagoes. 2 lembar, asli, baik 6 - Bestelling van bibit voor oriente rende varieteiten proven. - Bibitverstrekking voor orienterende varieteit tenproeven oogstjaar Proefveldresuitaten. - Laboranten opleiding - Aanvullen de laboranten opleiding - Monstername voorperssap tisdens het vermalen van proeftuinen - Tanwid en messen statinos weegbruggen - Schema orienterende varieteiten proef 1 berkas, copy, rapuh 7 Aan den administrateur den Sf. Assembagoes, Situbondo onderwerp Hoofddember roolekannal. 1 bendel, tindasan, rusak SF. BESOEKI 8 Aan de Firma Anemoet & Co Soerabaja onderwerp : - Bloeiproeven - Tegenvallend rendement en suikerproduct Sf. De Maas - Topstek bibit van Poj - Bibitverbintenis - Monegrafie of phaiton - Aanplantranpport SF Olean - Brief anemact 1 bendel, tindasan, rusak 1

3 SF. OLEAN 9 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Pasoeroean. Rapport bezoek aan : Sf. Olean tanggal 23 Januari 1934 onderwerp : - Inspectie bibithuinen - Grondmonsters - Bespreking proefveloplan - Aanplantinspectie 1 bendel, tindasan, rusak 10 Aan den administratoer der af. Olean te Sitoebondo tanggal 12 Januari 1940 te inspentie gede centraliscorde selectieproven onderwerp : - Pemeriksaan hasil percobaan - Ruitennethaarten - Schemasnyproeven - Ryping aanplant o.j Proefvelaplen o.j bendel, tindasan, rusak 11 Aan het scoretariaat der chemish technische en tendbouwkundige vereeniging indie Residentie Besoeki plaaf Olean Sitoebondo onderwerp Logien entomoloong en greena edviseur on de af. Olean. 3 lembar, tindasan, rusak 12 Kepada pembesar pabrik gula Olean Situbondo tanggal 2 Pebruari Vergelijkend hoofdsuiker onderzoek van Olean en Tjandi 1 berkas, copy, rapuh 13 Aan den administratoer der of Olean Situbondo 11 Agustus 1948 onderwerp wijzigingketeluuk 11 lembar, tindasan, rapuh 14 Aan den administrateur der Sf. Olean Situbondo 18 Nopember 1950 onderwerp Condensatie inrichting voor witsuiker installatie 15 Aan de administratoer den Sf. Olean Situbondo 12 Juni 1956 onderwerp zonneschignmetingen 1 bendel, asli, rapuh SF. SEMBORO 16 - Rapport bezoek - Kalk bemestingsproef - Grond analyses - Monters veengrand Sf. Semboro - Bestryding geelvlekkens - Gronden en productie der zuid Djember Ondernemingen - Benoodigde oppervlakte proeven nieuwe rietsoorten 1 bendel, copy, rusak 17 Proefstation voor de Javasuikerindustrie groep Situbondo onderwerp Indek op de proefvelaresultaten oogstjaar Laboratorium penelitian dari pabrik gula Jawa grup Situbondo. Daftar hasil penelitian tahun bendel, tindasan, rusak 2

4 18 Prive no tities HR Pagnier I/Z voorloopige resultation van het omwerbedrijf te Semboro. Catatan hasil sementara dari Semboro. 1 lembar, tindasan, rusak 19 Kepada Pembesar pabrik gula Semboro Tanggoel tanggal 16 Nopember 1942 tentang pengiriman bibit tebu, keterangan hal kebun percobaan. 1 bendel, copy, rusak 20 Aan den administrateur der Sf. Semboro Tanggoel tanggal 17 Nopember 1941 onderwerp : - Aanplantbezoek - Carondmonsters vokkenproeven - Recapitulatie vokkenproeven o.j Bibitvezendingen 1 bendel, copy, baik 21 Proefstation voor de Java Suikerindustri Group Pasoeroean afd Situbondo onderwerp Index op de proefvelderesultaten berkas, copy, baik 22 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groef Pasoeroean Afd Situbondo Penelitian industri P.G. Jawa kelompok Pasuruan bagian Situbondo Aan de administratoer den SF Semboro Tanggoel 24 Nopember 1955 onderwerp - Productiestatistik o.j Gomziekte 24 Percobaan ureum ZA di P.G. Semboro / Gunungsari kebun Vak 8.7.BI di Situbondo tahun berkas, copy, rapuh 25 Percobaan hasil penyelidikan daerah pabrik gula Semboro 1 berkas, tindasa, rusak 26 Kepada Direktur P.P.N Gula Semboro Tanggul tanggal 5 Oktober 1967 tentang hasil penelitian terhadap tebu dari pabrik Gula Semboro tanggal 29 September berkas, copy, baik SF SOEKOWIDI 27 Monografie Sf. Soekowidi - Planten Bemesting - Varieteitenproeven - Rapport bezoek 1 berkas, tindasan, rapuh 3

5 SF TANGARENG 28 Aan den administrateur der Sf. Tangareng te Bondowoso tanggal 13 Juni 1919 onderwerp : - Cegenleesetenatek S.W.3 - Anorganische bestanddeelen in melaese - Aanplantranprant 1929 / 30 der Sf. Tangareng 1 bendel, tindasan, rusak SF PANDJIE 29 Aan den Directeur van het proefstation voor de Java Suikerindustrie Pasoeroean tanggal 18 Maart 1914 tentang Dezer dagen zyn de volgende grondmonsters naar het proefstation opgezonden. 1 berkas, tindasan, rapuh 30 Aan den administrateur der Sf. Pandji te Sitoebondo tanggal 7 Januari 1928 tentang redstripe disenge in 2952 poj. Viekken op het blad van 2951 poj. 1 berkas, tindasan, rapuh 31 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Situbondo 3 Maart groenbemestingsproeven Oogstjaar lembar, asli, baik 32 Aan den directeur van de stretgevangenis te Pamekasan. Door de directeur den cultuur afdeling. Onderwerp nevencultures. 5 Maret 18 Nopember bendel, copy, rusak 33 - Vakkenproeven Sf. Pandjie - Berliding van reagens op nitiref - Water onderzoek antic e telsteen preparaten - Grandmonsters kalkbemestingsproef - Chlorotische verschynselen - Rap - Hatitusproof Sf Pandjie - Grandmonsters kalkproef te Baron - Rapport bezoek 34 - Levering 2967 poj - Verzending bibit nleuwe poj kruisingen - Varieteitenproef geger noord 2967 x Rapport bezoek - Bibitzending - Plaatsen der proef met cirailaire soorten Ha ruit ennetkaart - Productiek aarten van pandjie 1 bendel, copy, rusak 1 bendel, tindasan rusak 35 Aan den administrateur der of Pandjie to Sitoebondo. Noto cuck hat icato en vroagatuk in Nederlandsch Indie. 36 De Inspecteur van den buitendienst. Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo. Onderwerp genetische grondkaart 2 surat, copy, baik 4

6 37 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo tanggal 7 Pebruari 1938 onderwerp : - Ondernemingbezoek - Verzending bibit van 3046 poj - Schema snyproef - Aanplantbezoek 38 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo tanggal 19 April 1940 onderwerp natte vliegoschvanges 3 lembar, copy, rapuh 39 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pandjie Situbondo tanggal 2 Desember 1942 tentang pengiriman bibit, weergrafiek o.j. 2602, grafiek cuaca tahun berkas, copy, rapuh 40 Kepada Pembesar Pabrik Gula Panji Situbondo tanggal 10 Desember 1942 tentang kumpulan weergrafiek dari masa vegetatie dari tanaman tahun panen SF. PRADJEKAN 41 Aan den administrateur der Sf. Predjekan te Halte Pradjekan tanggal 8 Mei 1922 onderwerp uit greiding op tegaans, verlooprendement op Pradjekan, rendementaverheging deer slachtedrainage. 1 bendel, tindasan, rusak 42 - Inspectie aanplant - Snyplan en boorderbeschadiging - Rapport over afdeeling Wonosarie van Sf. Pradjekan - Snyplan o.j Rapport bezoek 5 Januari Desember bendel, copy, rusak 43 Aan den administrateur der afd Pradjekan te Hulpp Pradjekan tanggal 10 Juli 1934 onderwerp prooftuin gegevens, proefvelden, vekkenpreven o.j bendel, tindasan, rusak 44 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangaran. Hulpp Pradjekan 6 Oktober 1938 onderwerp genetische grondkaarten. 1 lembar, tindasan, rusak 45 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangarang 28 Januari 1938 onderwerp doorzettingen in de ketele. Verzamelde afzetsel uit de ketels leveren. Penawaran mesin ketel yang telah diuji. 1 bendel, tindasan, rusak 46 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangarang Pasoeroean 8 Juni 1941 onderwerp : - Aantasting en vervuiling laykglazen verlamping - Overzicht aangezette vakkeproeven - Inspectie buitendienst - Aanwarmen melassekooksels 1 bendel, tindasan, rusak 5

7 47 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pradjekan Tangarang tanggal 18 Desember 1942 tentang weergrafiek dari masa vegetatie dari tanaman tahun panen 1942, facts about sugar. 48 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pradjekan Tangarang tanggal 23 Maret 1943 tentang : - Peta tanah genetis tanah Tangarang - Rencana kebun percobaan tahun Proefveldplan o.j berkas, tindasan, rapuh 49 - Molencontrole sapzuivering apparatuur voor electrische kook controle - Verstoken van ruwolie onder ketels - Cochrane meter construstie ringkamers normal meet schijf - Verslag van de metingen vemicht op de Sf. Pradjekan van 29 September to Oktober - Verbouwing fabriek brandstot positie stofsuikervangst - Rookgascontrol e apparaten - Oververhitteraggregaten stoom balang 28 Agustus Desember berkas, tindasan, rapuh 50 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan, Hulpp Pradjekan tanggal 3 Januari 1949 onderwerp metingen op Sf. Pradjekan. 1 bendel, asli, rapuh 51 - Strork condensor met water straa lluchtpon Sf. Pradjekan, stroerk condensatie verdamping - Beproevingresultaten stork condensatie verdamping - Vacuum op de lichaam van de verdamping 8 Juni Nopember berkas, copy, rapuh 52 Proefstation voor de Java Suiker Industrie Groep Pasoeroean afd Sitoebondo o.j berkas, copy, rusak SF WRINGIN ANOM 53 Aan de administrateur der suikerfabrieken Olean en Wringinanom te Sitoebondo tanggal 31 Oktober 1923 onderwerp grendbeschryving areaal Olean Wringinanom. Melukis areal tanah di Olean Wringinanom. 1 bendel, tindasan, rusak 54 - Engerlingen Sf. Wringinanom - Bibit nieuwe poj soorter Augustus September levering - Rietsoorten - Nevenculture - Grondkaarteering - Bibitverbintenis - Vakkenproeven 10 Nopember Januari bendel, copy, rusak 6

8 55 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Sitoebondo tanggal 6 Januari 1937 tentang : - Proefveldplan o.j Schema orienteerende varieteitenproef met 2828 poj poj wb1 en wb3 - Verzending bibit van 3016 poj 56 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Sitoebondo tangal 30 Desember 1937 onderwerp genetische grondkaart. 5 lembar, tindasan, rusak 57 Aan het proefstation voor de J.S.I cultuur afdeling pasoeroean tanggal 27 Nopember 1941 tentang gegevans vakkenproeven.. 1 berkas, tindasan, rapuh 58 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Situbondo tanggal 26 januari 1942 tentang bifurcatie bij 3016 poj. 1 lembar, copy, rapuh 59 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom te Situbondo tanttang 19 Pebruari 1943 onder werp proefveldplan o.j. 2604, rencana kebun percobaan tahun bendel, copy, rapuh 60 Bezoek Rapport - Sf. Padjarakan - Sf. Gending - Sf. Pesantren - Sf. Toelangan - Sf. Watoetoelis - Sf. Kebonagoeng - Sf. Wonolangan 7 Desember 1950 Oktober berkas, copy, rapuh 61 - Brandstefpositie Sf. Wringinanom - Analyse Nn. 86 Onderzoek fabrikatokalk - Revisie en ijking instrumen - Verslagen der verieteiten proeven der o.j. 1942, 1943, en 1944 van steer I oosthoek - Rapport bezoek 18 Nopember Oktober surat, copy, rapuh 62 Aan de administrateur der Sf. Wringinanom Situbondo tanggal 18 September 1957 tentang ondernemings bezoek. 17 lembar, copy, rapuh GROEP PROBOLINGGO SF. GENDING 63 Aan den administrateur de Sf. Gending to Probolinggo onderwerp fostaatprocayen, Pasoeroean tanggal 2 Januari bendel, tindasan, rusak 7

9 64 Aan den afkanstig van Sf. Gending over get jaar 1919 analysereultaten onderwerp optium ZA proeven Sf. Gending. 1 bendel, tindasan, rusak 65 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Pasoeroean onderwerp : - Rapoort bezoek aan Sf. Gending datum 3 Pebruari Bezceht door randerrancher - Uitgebrachte bapporten Geon - Aan leiding van het bezoek, inspenctie proeftuinen - Opneerkingen 2 laporan, copy, baik 66 Aan den administrateur der Sf. Gending Pasoeroean tanggal 1 Pebruari 1936 onder werp : - Proeftuinboekjes - Verzending bibit 1 bendel, tindasan, rusak 67 Aan den administrateur der Sf. Gending Pasoeroean tanggal 12 Januari 1940 onderwerp : inspectie gedecentraliseerdo selectieproeven, proefveldplan, gewyzigd schema proeftuin Tarokan. 1 bendel, copy, rusak 68 Kepada Pembesar Pabrik Gula Gending Probolinggo tanggal 2 Desember 1942 tentang pengiriman bibit, mengunjungi pabrik, mengunjungi tanaman. 1 bendel, copy, rapuh 69 Proefredresultalen Sf. Gending Probolinggo tahun lembar, copy, rapuh 70 Aan de cultuur handel en industrie bank. N.V. Surabaya tanggal 15 Nopember 1951 tentang Rendement Gending, ijking en revisie watermeters 71 Aan de administrateur der Sf. Gending Probolinggo tanggal 26 September 1951 tentang chlorose. 72 Aan de administrateur der Sf. Gending Probolinggo tanggal 15 April 1951 tentang kampanye tahun lembar, tindasan, rapuh 73 Stengelboordertransproef 74 Bezoekrapport Sf. Gempolkrep, Sf. Gending, Sf. Kanigoro, Sf. Kebon Agoeng, Sf. Kedawoeng, Sf. Kremboong Krian, Sf. Modjopanggoeng, Sf. Ngadiredjo, Sf. Padjarakan, Sf. Pradjekan, Sf. Pesantren, Sf. Poerwodadi, Sf. Tjandi, Sf. Wonolangan, Sf. Djombang Baru, Sf. Soedhono, Sf. Tangkil dengan tujuan inspenstie proeven tanggal 24 Nopember berkas, copy, rapuh 8

10 SF. JATIROTO 75 Verslag besprekingen gehouden te Djatiroto tanggal 31 Juli 1929 onderwerp over irigatie. 1 bendel, copy, rusak 76 Becordeeling proeftuin resultaten, verzamelen van gegevans der oosthoek fabrieken, Java productiecyfens Sf. Djatiroto tanggal 25 September berkas, copy, rusak 77 Aan den hoofd administrateur der Sf. Djatiroto tanggal 17 April 1934 onderwerp over bibit van 2878 poj en 2883 poj. 2 lembar, copy, rusak 78 Aan den hoofd adaninistrateur der Sf. Djatiroto tanggal 25 September 1937 onderwerp achterlyk blyvende plekken in 2967 poj. Kediri-Ziekte. 79 PG Djatiroto Pasoeroean tahun tentang inzending monters. 1 bendel, tindasan, rusak 80 Kepada Pembesar Pabrik Gula Djatiroto tentang grafik pertahanan tahun Aan den administratrie kantoren en de administrateurs der suikerondernemingen tanggal 27 Januari 1943 onderwerp grondbenaming in de roneover slagen der proefvelden o.j lembar, copy, rapuh 82 Aan de administrateur der Sf. Djatiroto, Djatiroto tanggal 24 April 1953 onderwerp grondkaarten Djatiroto. 83 Aan de administrateur der Sf. Djatiroto, Djatiroto tanggal 5 Mei 1954 nderwerp : - Controle manometer - Invulstrook - Bibitleveranties 84 Kepada Yth. Pemimpin PG Djatiroto tanggal 20 Juli 1962 tentang daftar penyerahan bibit kepada pabrik-pabrik dari kebun bibit pokok Balai Penyelidikan Perusahaan-perusahaan Gula di Djatiroto. 1 berkas, copy, baik 85 Kepada Yth. Pemimpin PG Djatiroto, Djatiroto tanggal 2 Agustus 1962 tentang penyerahan bibit ke Pabrik-pabrik Gula. 86 Kepada Tjabang B.P.3.G (Balai Penyelidikan Perusahaan-Perusahaan Gula) d/a PG Djatiroto Madiun tanggal 9 Januari 1969 tentang briket buatan PG Purwodadi dengan pres mesin, pengambilan bibit untuk K.B.P 1971 / 1972, hasil analisa daun, hasil observasi serangan penyakit pokkahbung dan blendok terhadap PS 6. 1 berkas, copy, rapuh 9

11 87 Voorlopige beockening oververhit tersaggregaat voor de Sf. Djatiroto 17 lembar, tindasan, rapuh 88 Penelitian ZA di Djatiroto 2967 pog. 1 berkas, copy, rapuh SF KANDANGJATI KRAKSAAN 89 Aan den administrateur der Sf. Pandjie Sitoebondo, Pasoeroean tanggal 16 Agustus 1937 onderwerp inlichtingen aan grande grondscorten en watervenheundingen in de arcalen van Kandangjati en Padjarakan. SF MARON 90 Aan den administrateur der Sf. Maron Probolinggo tanggal 20 Oktober 1923 onderwerp beschrijving der tarapangronden, cultuurafdeeling tahun bendel, tindasan, rusak 91 Aan den administrateur der Sf. Gending Maron Probolinggo Pasoeroean tanggal 2 Januari 1935 onderwerp verzending bibit, vertrouwelyk tahun bendel, copy, rapuh SF OEMBOEL 92 Sf Oemboel monographie der suikeronderneming Oemboel. 1 bendel, tindasan, rusak 93 Aan den admnistrateur der Sf. Oemboel te Probolinggo tanggal 20 Januari 1930 onderwerp zieke ristplantan 1 bendel, tindasan, rusak 94 - Ketelaschproeven - Proeftuinen - Suikerproductiestatistiek Voosheid en overrypings veschynselen - Bibitverbibtebis en in 2878 poj - Rapport bezoek September 1932 Juni berkas, copy, rusak 95 Penelitian vanietas tebu Sf. Oemboel, Sf. Wonolangoen, Sf. Maron, Sf. Gending, Sf. Soemberkareng tahun lembar, tindasan, rusak SF. PADJARAKAN 96 Rapport over de op 13 en 14 September 1930 in de Sf. Padjarakan door hent proefstation verriente stoommetingen doel van de beproeving. 97 Aan de N.V. nederlandsch Indiesche Landbouw Maatschappy te Soerabaia onderwerp hetverstrekken van inlichtingen over Padjarakan aan der den. 1 bendel, tindasan, rusak 98 Aan den administrateur der Sf. Bagoe Padjarakan Probolinggo tanggal 3 Juli 1948 onderwerp voedingwatervoorwarning. 15 lembar, tindasan, rapuh 10

12 99 Aan den administrateur der Sf. Padjarakan Probolinggo tanggal 14 Desember 1950 onderwerp : - Literatuur - Dictaten suikerschool 17 lembar, tindasan, rapuh 100 Aan de administrateur der Sf. Padjarakan Probolinggo tanggal 28 Mei 1951 onderwerp watermaters 1 bendel, tindasan, rusak SF PHAITON 101 Proestation voor de Java Suikerindustrie Groep Probolinggo onderwerp indek op de proefvelder sultaten oogstjaar bendel, tindasan, rusak 102 Aan den directeur der cultuur afdeeling van het proefstation Pasoeroean tanggal 11 Pebruari 1936 onderwerp - Produstiekaarten - Monografie Sf. Phaiton 1 berkas, copy, rapuh 103 Aan den administrateur der Sf. Phaiton te Kraksaan tanggal 18 Oktober 1940 onderwerp termietanbestryaing, ruinnetkaarten, grandkaarten Phaiton. 6 lembar, copy, rapuh SF. SOEKODONO Rapport betreffende het productievermogen van 2878 poj EN EK 28 op de - Rapport bezoek - Productiecyters 2878 poj Januari 1923 Januari berkas, copy, rusak Rapport bezoek - Aamplantrapport - Orienteerende proeven met Vakkenproeven o.j Desember 1932 Januari berkas, copy, rusak SF. SUMBER KARENG 106 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Probolinggo 1916 tentang ringkasan pabrik gula Probolinggo grup. 107 Grondbeschryuing Sf. Soemberkareng SF Soemberkareng proefveldresultaten onderwerp : - Rendemensformule - Bewerkingsproef - Voorloopige varieteiten - Optium ZA Tahun bendel, tindasan, rusak 1 berkas, copy, rusak 11

13 109 Aan den administrateur der Sf. Soemberkareng te Probolinggo tanggal 31 Januari 1930 onderwerp : - Bezichtiging stand aanplant - Proeven o.j Sf. Soemberkareng - Indicator voor ketelwater controle op alkaliteit - Grondmonster - Bewerkingsproeven o.j Aan den administrateur der Sf. Soemberkareng te Probolinggo tanggal 6 Pebruari 1934 onderwerp : - Productiekaarten - Bezoek ten uwent - Proefveldplan o.j POJ in uwen aanplant o.j Meststoffenstatistiek o.j Bibitlevering soorten Gegevans vakken proeven - Gedecentraliseerde selectie proeven - Rapport bezoek - Bibitverzendingen 24 Januari 15 Desember berkas, copy, rusak 112 Aan het proofstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean tanggal 5 Maret 1951 onderwerp polarimeter Nr Der Sf. Soemberkareng aangetroffenter Sf. Wonolangan. 2 lembar, copy, baik SF WONOASEH 113 Aan den administrateur der Sf. Wonoaseh Probolinggo tanggal 8 Desember 1939 onderwerp regenstaat, invulstaten voor de statistiken. 1 bendel, tindasan, rusak 114 Aan den directeur der cultuur afdeeling van proefstation te Pasoeroean tanggal 28 Desember 1940 di Probolinggo onderwerp weledelgestrenge heer, nieuwe poj ( en letter) soorten. 16 lembar, tindasan, rusak 115 Aan den administrateur der Sf. Wonoaseh Pasoeroean tanggal 10 Desember 1941 onderwerp : - Proefstations statistieken Recapitulatie vakkenproeven o.j Bibit verzending 1 bendel, tindasan, rusak SF WONOLANGAN 116 Aan den administrateur der Sf. Wonolangan Pasoeroean tanggal 3 October 1938 onderwerp genetische grondkaarten. 6 lembar, tindasan, rusak 117 Aan den administrateur der Sf. Wonolangan Probolinggo onderwerp gelestrepenziekte. 12

14 GROEP PASOEROEAN SF ALKHMAAR Toelichting by de grondkaart van het areaal van ord Alkhmaar - Rapport over den aanplat der Sf. Alkhmaar - Bezoek van G. Booberg aan de Sf. Alkhmaar - Aanplantrapport over de Sf. Alkhmaar 24 Mei Pebruari bendel, tindasan, rusak SF. ARDJOSARIE 119 Aan de cultuur onderneming Babat Ardjosarie te Bangil Pasoeroean tanggal 26 Januari 1934 onderwerp regencyters 1939 / regenstaat SF KEBON AGOENG 120 Sf. Kebon Agoeng varieteitenproeven areal sempal wadah. Penelitian tebu lembar, tindasan, rusak 121 Aan de administrateur der aangesloten suiker ondernemingen tanggal 7 September 1951 onderwerp : - Asregens van de klut - Kebun persilangan Sempal Wadah tahun tahan 196 1/ Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean onderwerp : - Sf. Kebon agoeng - Bestryding van witte wolluis middels encarsia 1 bendel, tindasan, rusak 123 Aan den administrateur der Sf. Kebonagoeng te Malang onderwerp : - Secundaire luchtventilator - Instrumenten stookproeven POJ 1 berkas, tindasan, rusak SF. KREBET 124 Sf. Krebet Aan den administrateur der Sf. Krebet to Malang onderwerp : - Combolineum - Zeefatenziekte onderzoek D Aan den administrateur aan Sf. Krebet te hulpp besloelawang tanggal 2 Januari 1935 onderwerp : - Vakkenproeven - Sulfitatie Sapzuivering - Verzending bibit - Mestkaarteering 1 bendel, tindasan, rusak 126 Aan den administrateur der Sf. Kebonagoeng te Malang tanggal 30 October 1937 onderwerp genetische grondkaarten van Kebonagoeng en Sempalwadah. 9 lembar, tindasan, rusak 13

15 127 Aan de N.V. Algemeene Mastschappij tot exploitatie der Oei Tiong Ham Suikerfabrieken Postbus 129 Semarang tanggal 14 Nopember 1941 onderwerp ruwaapaanwar mig met lastste sapdamp. 128 Aan den administrateur der Sf. Krebet te hulpp Boeloelawang tanggal 7 Mei 1940 onderwerp ketels. 4 lembar, tindasan, rapuh SF. KEDAWUNG 129 SF Kedawung Analyseresultaten van water tuinen babattan en Wonosoboh - Snit Tegallans - Deterninatie engerlingen - Engerlingen onderzoek - Boorderbestryding sproef - Areaalkaart met ruitnnet voor grondkaarteering - Riet proefstationstuinen - Levering bibit 3006 poj en eenige R-, S-, en T scorten voor varieterten proeven in o.j September Maret 42 1 berkas, copy, rusak 130 Aan den administrateur der Sf. Kedawoeng te Pasoeroean tanggal 7 October 2602/1942 onderwerp : - Defecatiewerkwijze - Composproef - Bibitverzending 1 bendel, copy, rapuh 131 Aan den N.V. Cultuur Mij Kedawoeng Kawisredjo Pasuruan tanggal 15 Oktober 1957 onderwerp Driemaandelijkse Besprekingen 132 Aan Oei Tiong Ham Industrial Dept. Of Kian Gwan Co ( Indonesia ) Ltd. N.V. Surabaya tanggal 27 Nopember 1956 onderwerp Bemesting met ureum 1 berkas, tindasan, rapuh 133 Kepada Yth. Pemimpin P.G. Kedawung Pasuruan tanggal 28 Juni 1961 tentang formulir kontrak A Nivas, Pengiriman contoh gula dan kebutuhan-kebutuhan laborat. 134 Yth. Administrator PG Kedawung Pasuruan tanggal 26 Desember 1972 tentang daftar giling penghabisan tahun tebang Perubahan stempel Perusahaan Gula Negara Kedawoeng Pasuruan. 2 lembar, asli, baik SF PANDAAN 136 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Group Pasoeroean S.F. Pandaan tahun bendel, asli, baik 14

16 SF. PANGGOENGREDJO 137 Sf. Panggoengredjo - Encarsia Onderzoek No Rapport bezoek - Roode Strepenziekte - Gronanalyses - Bibit 2967 POJ voor proeven in het oogstjaar Monografie Panggoengredjo September 1927 Nopember berkas, copy, rusak SF. PENGKOL 138 Aan den administrateur der SF. Pengkol te Pasoeroean tanggal 20 Januari 1933 onderwerp beplante opperylak o.j lembar, tindasan, rusak SF. PLERET 139 Proefveldresultaten SF. Pleret Tuinproductiestaten 1931 SF. Pleret Kloerahan 1 berkas, asli, baik 1 buku, tindasan, rapuh 141 Proefstation voor de Java Suikerindustrie cultuur afdeeling 142 Tuinproductiestaten 1933 SF. Pleret Kloerahan 1 buku, tindasan, rapuh SF. SEMPAL WADAK 143 Aan den administrateur der SF. Sempalwadak to Malang Pasoeroen 2 Juli 1921 onderwerp veryoor van Rojungans SF. SOEKOREDJO 144 Aan den administrateur der Sf. Soekoredjo to hulnnestkt Soekoredjo Pasoeroean tanggal 19 Juli 1981 onderwerp roodkleuring invoeze bibit 1 bendel, tindasan, rusak SF SOEMBER REDJO 145 Aan den administrateur der SF. Soemberredjo te Bangil Pasoeroean tanggal 23 Juni 1924 onderwerp : - Fasfaatbemesting - Wateronderzoek - Stang aanplant Tahun bendel, tindasan, rusak 146 SF Soemberredjo tanggal 7 Mei Mei 1929 onderwerp : - Meststoffenstatistiek - Bezoek proefstation - Overname filter perskoders ex inventaris S.f. Soemberredjo - Meststoffenstatistiek - Varieteiten proeven - Grondanalyses - Proeven o.j Sf. Soemberredjo 15

17 SF. TEGALREDJO LAWANG 147 Aan den Bebberder der Suikeronderneming Tegal Redjo te Lawang Pasoeroean tanggal 22 Maret 1930 onderwerp : detarminatie grass oort peanisetum purpureum 2 lembar, tindasan, rusak SF. WINONGAN 148 Aan Groep Sadursaur Pasoeroean to Pasoeroean tanggal 20 Mei 1821 onderwerp gereduceerde grond. 1 bendel, tindasan, rusak 149 Kepada Pembesar Pabrik Gula Winongan Pasuruan tanggal 18 Agustus 1942 tentang tambahan keterangan adanya Oedjan. 7 lembar, tindasan, rapuh 150 Aan de Firma Anemaet & Co. Postbus 22 Surabaya tanggal 31 October 1957 onderwerp ketel ex Winongan 2 lembar, tindasan, rapuh SF. WONOREDJO 151 Aan den Directour der Cultuurafdeling u/n Profstation to Pasoeroean tanggal 28 Juni betr : Oogstjaar der Riets oorten 2714 an berkas, tindasan, rapuh GROUP SIDHOARJO SF BALONGBENDO 152 Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie Pasuruan tanggal 23 October 1936 onderwerp opbrengst vermalen bibittuinen SF. Krian en SF. Balongbendo. 2 lembar, copy, rapuh SF. BOEDOERAN Installatie gegevens Grond analyses - Wilte suiken - Encarsia transport - Groon bemestingproeven oogstjaar Kaarteering fosfaat proeven o.j Rapport bezoek - Kalk bemesitngproef Tahun Sf. Boedoeran - Plantplan - Drainage - Omo Menthek - Stepenziekte en vlakte bibittuinen op Boedoeran - Gronden der SF. Boedoeran - Irrigatieproeven op Boedoeran Juli 1916 Juli berkas, copy, rusak 1 bendel, copy, rusak 16

18 155 - Grondmonstername - Rapport bezoek - Zending grondbriketjes - Levering 2967 POJ - Alkaliteit ketelvoedingwater oorzaal scheur in bouilleur SF. Boedoeran - Kleunstof voor ZA oplossing - Rapport tuin Mlandingan Koelon Mei 1925 Juni berkas, copy, rusak 156 Kepada Pembesar Pabrik Gula Boedoeran di Sidhoarjo tanggal 18 Agustus 1942 tentang : - Tambaan keterangan adanya oedjan - Levering bibit 3006 POJ en eenige R.S. en T soorten voorvarieteiten proeven in o.j Productiekaarten SF. Boedoeran - Grondkleur en Zwaartekaart - Areaal plek met afwykende structuur SF. SROENI 157 Aan den administrateur der SF. Sroeni te Halte Gedangan tanggal 7 October 1933 onderwerp : - Grondanalyses - Grondmonsters SF. Sroeni - Phosphaatbemesting Sroeni - Determinatie POJ soorten - Witdrukken Rayonkaarten SF. KETEGAN 158 Aan den administrateur der SF Ketegan te Sepanjang tanggal 28 Januari 1926 onderwerp grondanalyses 1 bendel, tindasan, rusak 159 Aan den administrateur der SF Ketegan to Sepanjang tanggal 19 Maret 1936 onderwerp recapitulatiestaat proeven o.j Aan den administrateur der SF Ketegan Sepanjang tanggal 3 April 1940 onderwerp windzifter 1 lembar, tindasan, rapuh 161 Aan den administrateur der SF Ketegan te Sepanjang tanggal 5 December 1941 onderwerp leidraad bij het invullen van proefveld katerms 1 bendel, tindasan, rusak 162 Aan den administrateur der SF Candi, Balongbendo, Toelangan, Kremboeng en Watoetoelis onderwerp varietie tenproeven op 1942 van de Sidhoarjo Fabrieken 4 lembar, tindasan, rapuh 163 Kepada Yth. Pembesar Pabrik Gula Ketegan di Sepanjang tanggal 20 Pebruari 1943 tentang rencana kebun percobaan tahun bendel, copy, rapuh 17

19 SF KREMBOONG Producties - Bezoek rapport - Opgaven maalstaat - Correctie groeving crusherrollen - Brandstof verbruik en stoomeconimie - Aster watermeter 3 Juni 1925 April Grondkaarteering - Bibit 3006 POJ - Vakkenproeven o.j Januari 1933 Mei berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 166 Aan den administrateur der SF Kremboong Halte Toelangan tanggal 14 September 1938 onderwerp genetische grondkaarten van Kremboong, Tanggoelangin, Porong (Hoofdareaal) en Porrong (Bonorowo). 1 bendel, tindasan, baik 167 Aan den administrateur der Sf Kremboong Toelangan tanggal 28 Mei 1940 onderwerp vuurhaardencontructie 2 lembar, tindasan, rapuh 168 Kepada Pembesar pabrik Gula Krembung Tulangan tanggal 16 Oktober 1942 tentang - Bibit 3067 POJ - Mengunjungi tanaman - Ruitennetkaarten arealen SF Kremboong en Sedatie 1 bendel, copy, rapuh 169 Aan den administrateur der SF Kremboong p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem, Soerabaya tanggal 7 September 1950 onderwerp Bezoeksrapport. 11 lembar, tindasan, rapuh 170 Aan de administrateur der SF Kremboong p/a Firma Tiedeman en Van Kerchem, Postbox 50 Soerabaya tanggal 24 December 1956 onderwerp Orienterende varieteitenproeven o.j Aan de Directeur v/h Proefstation voor de Java Suikerindustri Pasuruan tanggal 23 Desember 1955 onderwerp Grondmonsters fosfaatproef o.j Aan de administrateur der SF Kremboong p/a Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaya tanggal 26 Nopember 1957 onderwerp Productiestatistiek o.j lembar, tindasan, rapuh SF. KRIAN 173 Aanplant voorshriften ten behoeve van de Suikerfabriek Krian. Pembayaran tanaman di Pabrik Gula Krian. 1 bendel, copy, rapuh 18

20 174 Aan den administrateur der SF Krian te Krian tanggal 19 Juli 1930 onderwerp : - Gegevansstaat controles 16/6 30/6 restant ampas - Capacities voorwarmer - Ananasziekte in Rajoengans - Onderzoek caramel 1 bendel, copy, rapuh 175 Aan den wnd. Administrateur der SF Krian tanggal 21 Pebruari 1934 onderwerp: - Grondkaarteering - Meststoffensstatistiek - Verzending bibit - Grondmonsters afd. Sidhoarjo - Copie grondkleur en zwaartekaart - Verzending bibit 176 Aan den administrateur daer SF Krian tanggal 20 Agustus 1938 onderwerp toelichting by de genetische grondkaart 5 lembar, tindasan, rapuh 177 Aan den administrateur der SF Krian te Krian tanggal 5 April 1940 onderwerp katelbeproevingen, meting versche stoom kookpannen 178 Kepada Pembesar Pabrik Gula Krian tanggal 24 September 1942 tentang rencana kebun percobaan tahun berkas, tindasan, rapuh 179 Aan de administrateur der SF Krian Postbus 134 Surabaya tanggal 8 Mei 1952 onderwerp drainageksvesties 180 Perusahaan Gula Negara Krian tentang daftar taksiran Maret 1964/1965 dan daftar taksiran Maret 1965/ buku, tindasan, rapuh SF POPOH 181 Optium ZA proef in een bibittuin. Popoh tahun Aan den administrateur der SF Popoh te halte Toelangan O/L tanggal 28 April 1926 onderwerp : - Grondanalyses - Veratopping van atoom ruimten door melasseontleding - Grondsoorten - Transmissiecoeffieint verdamping - Ampas extrantie apaaraat 183 Aan den administrateur der Sf. Popoh hulp Krian tanggal 21 Maret 1933 onderwerp : - Bibitlevering 2967, 2984 en 2985 POJ - Fosfaatproeven o.j Grondkaatering - Grondanalyses 19

21 SF. PORRONG 184 Aan den administrateur der SF Porrong te hulpp Porrong tanggal 21 September 1927 onderwerp : - Heksembezemachtige uitgroeisel by 2878 POJ - Centrale condensatie SF SEDATIE 185 Aan den administrateur der SF Sedatie te Mojokerto tanggal 29 Oktober 1915 onderwerp : - Gegevenstaat controles restant ampas - Gegevenstaat nolen en brandstof controle eindistaat suppletie brandstof - Installatie gegevens Levering bibit 2878 POJ 186 Aan den administrateur der SF Sedatie te Modjosarie tanggal 9 Januari 1936 onderwerp : - Regenstaat - Regencyfers Desember Riet - Rendement - Proeven o.j Onvelledige kaliproeven SF TANGGOELANGIN 187 Proefstation voor de Javasuikrindustrie Group Sidhoarjo onderwerp index op de proefveldresultaten oogstjaar berkas, copy, rusak Invulstaat installatiegegevens Onderzoek kalkmonsters - Analyse TM Rapportbezoek - Kalkonderzoek - Fosfaatproeven - Proefvelden Mei berkas, copy, rusak 189 Aan den administrateur der SF Tanggoelangin Sidhoarjo tanggal 26 September 1937 onderwerp : - Aanplant 1937/ Regenstaat - Waarschynlyk te ver walen aanplant o.j bendel, tindasan, rusak SF TJANDIE 190 Aan den administrateur der SF Tandie Sidhoarjo Pasoeroean tanggal 19 Agustus 1938 onderwerp genetische grondkaart (genetika pemetaan tanah), landbouwkundige beteekuniservan (ervan yang ahli perkebunan) 5 lembar, tindasan, rusak 20

22 191 Aan den administrateur der SF Tjandie te Sidhoarjo tanggal 20 Pebruari 1940 onderwerp stoommetingen 6 lembar, tindasan, rapuh SF TOELANGAN 192 Productie staat SF Toelangan o.j onderwerp : Onderzoek zwavel - Verslag v.h. bezoek v.o. entemolo - Fabrikaat - Rapoort bezoek - Verklikkerim stallatie - Vakkenproeven van Toelangan Proefstationstatistieken - Rapport bezoek - Bibitverzending - Proefveldplan o.j Verzending bibit - Incrustatie verdamping Desember 41 Desember Tiedeman & Van Kerchem - Strepenziektevrije bibit 2967 POJ - Metingen op SAF Toelangan - Strepenziektevrije bibit 2967 POJ - Rapport bezoek - Aanplanbeleid SF Toelangan en SF Kremboong - Monsters ZA - Sugar bureau PH Meters Tahun berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 195 Kepada Pembesar Pabrik Gula Toelangan tanggal 19 Juni 1944 tentang : - Bibit - Percobaan - Kiriman bibit - Analysa AGM Proefveldplan o.j Field trial plan for copr year berkas, tindasan, rapuh 196 Proefstation voor de Java Suikerindustrie : Chemisch Technische Afdeling Penelitian industri PG Jawa : kimia teknis bagian 197 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaja tanggal 11 Pebruari 1950 onderwerp verslag van de proefnemingen op de SF Toelangan van 9 10 Augustus Laporan percobaan PG Tulangan tanggal 9 9 Agustus lembar, tindasan, rapuh 21

23 198 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Soerabaja tanggal 20 Juli 1949 onderwerp bemesting late aanplant. 7 lembar, copy, rapuh 199 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaja tanggal 7 Desember 1957 onderwerp bibitzending SF WAROE Grondmonsters st almesproeven o.j Fosfaat proeven - Verslag van het bezoek van den entomoloog - Stoenharde zwavelzure ammonia - Javaansche zwavel - Afzatsel stoomzyde verdamping - Aanplant bezoek - Prodnetiestaat berkas, copy, rusak 201 Aan den adminsitrateur der SF Waroe tanggal 2 Desember 1939 onderwerp : - Regenstaat - Grondanalysea - Verzending bibit 2967 PJO - Bibitzending - Grondkaarteering - Proefvelden o.j SF WATOETOELIS 202 Aan den administrateur der SF Watoetoelis te hulpp Krian tanggal 16 Nopember 1931 onderwerp : - Controle phosphaat bepalingen - Regenual en product - Oogstresultaten o.j Grondanalyses - Onderzoek ketel water en afzetsels in de locomobielketel - air dan tempelan ketel locomobiel 1 bendel, tindasan rapuh 203 Aan den administrateur der SF Watoetoelis to hulpp Krian tanggal 10 September 1935 onderwerp : - Sterk siwilende stok van 2967 POJ met geheel normalen top - Rietproduct Poppoh - Fosfaat proef o.j Aan den administrateur der SF Watoetoelis de hulpp Krian tanggal 24 Desember 1938 onderwerp : Bibit verbentenis 3034, 3036 en 3046 POJ 205 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 17 Januari 1938 onderwerp : genetische grondkaarten ven Watoetoelis en Poppoh, grondkaarten en vakkenproeven 8 lembar, tindasan, rapuh 22

24 206 - Proefveldplan o.j der SF Watoetoelis - Gegevans vakkenproeven - Directe bestryding pokkahboeng - Rapport bezoek - Gegevans over tegalan en 2e snit aanplantingen o.j Rapport bezoek Nopember 1939 Oktober bendel, copy, rusak 207 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 13 Nopember 1940 onderwerp : vuurhaardconstructie 15 lembar, tindasan, rapuh 208 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 17 Pebruari 1942 onderwerp : - Monsters copra - Monsters kapokpitten - goengkil 1 bendel, copy, rapuh Critische beschouwing van de door blekkingh ontworpen individuele molencontrole - Inleiding 210 Aan de administrateur der SF Watoetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 17 Nopember 1953 onderwerp : - Meetinstrumenten - Literatuur - Bibitzending 211 Aan de administrateur der SF Waotetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 14 Desember 1957 onderwerp : - Aanplantstatistiek 1957/ Bibitzending 212 Aan de administrateur der SF Watoetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 27 Pebruari 1951 onderwerp : condensaatmeting lelicham verdamping 213 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Sidhoarjo SF Watoetoelis 2878 POJ. Laboratorium dari Pabrik Gula Jawa Grup Sidoarjo. GROEP MODJOKERTO SF BANGSAL 214 SF Bangsal tahun Produktiish - Kalkstiktef tegen witte mieren cultuurveer waarden D152 - Loodmenie - Grondanalyses - Equilibreeren van centri fugetrommels 26 Desember berkas, copy, rusak 23

25 215 Aan den administrateur der SF Bangsal te Modjokerto tanggal 9 Desember 1941 onderwerp - Verwijdering incrustatie verdamping - Schoonmark verdamping Groenbemestingproeven oogstjaar Optium ZA proef - Proefveldresultaten - Productie Cijfers 2878 POJ - Kalkbemestingsproef tuin Kepiehpandak o.j Kali bemestingproeven o.j Proeven van SF Bangsal April 28 Juni berkas, copy, rusak 217 Aan de N.V. Maatschappij tot expliotatie der suikerdenemingen Sentanenlor C.S. te Modjokerto tanggal 31 Desember 1941 onderwerp stoommetingen Bangsal Camp lembar, asli, rapuh 218 Kepada Pembesar Pabrik Gula Bangsal di Mojokerto tanggal 20 Maret 1943 tentang keterangan buat peta-peta genetis dari PPG di Jawa. 1 bendel, copy, rapuh 219 Aan de administrateur der SF Bangsal p/a N.V. Mij tot Expl. Van de S.O Sentanenlor C.S. post box 35 Surabaya tanggal 6 September 1952 onderwerp verbeterblad statistieken o.j lembar, tindasan, rapuh SF BRANGKAL 220 Aan den administrateur der SF Brangkal to Modjokerto tanggal 22 Juni 1921 onderwerp zonne schymeter 1 bendel, tindasan, rusak SF DINOYO 221 Productie staat o.j set, asli, rapuh 222 Aan den administrateur der SF Dinoyo te Modjokerto tanggal 8 Nopember 1927 onderwerp : - Fosfaatarme gronden op SF Dinoyo - Encarsia onderzoek No SF Dinoyo productie staat o.j Zuugraad van stropen 223 Aan den administrateur der SF Dinoyo te Modjokerto tanggal 5 Pebruari 1930 onderwerp Kali bemestings proeven o.j SF GEMPOLKREP 224 Aan den administrateur der SF Gempolkrep Modjokerto tanggal 11 Desember 1942 onderwerp Voeding water voorziening van de suikerfabriek Gempolkrep en Modjo 1 berkas, tindasan, rapuh 24

26 225 Aan den administrateur der SF Gempolkrep Modjokerto tanggal 18 Januari 1943 onderwerp ketelstation, stookproeven. 9 lembar, tindasan, rapuh 226 Aan den N.V. Mij tot Expl v.d.s.o. Sentanenlor C.S. Cult. Mij Gempolkrep en cult Mij Bagakidoel Soerabaja tanggal 30 Maret 1948 onderwerp rapport over het bezoek van de heer schepel aan de SF Gempolkrep op 9 Maret lembar, asli, rapuh 227 Aan de N.V. Cultuur Maatschappij Gempolkrep p/a NV Kooy & Caster Van Voorhout Soerabaja tanggal 16 Juli 1951 onderwerp Kleu beoordeling SHS monsters nr 28 2 lembar, copy, rapuh 228 Aan het proefstation Pasoeroean tanggal 29 Juni 1955 onderwerp monster dagmelasse SF Gempolkrep 1 lembar, asli, rapuh 229 Aan de administrateur der SF Gempolkrep Posttoommol 81 Soerabaja tanggal 13 December 1955 onderwerp grondmonsters fosfaatproeven o.j Aan de administrateur der SF Gempolkrep Posttrommel 67 Surabaya tanggal 5 Desember 1957 onderwerp inzenden proefveldresultaten o.j SF KETANEN 231 Aan den administrateur der SF Ketanen te Modjosarie tanggal 8 Desember 1931 onderwerp : - Grondmonsters - Stokkentellingen SF Ketanen - Tweede verbeterde recapitulatie vakkenproeven o.j SF Ketanen - Grondmonsters proeven o.j Aan den administrateur der SF Ketanen te Modjokerto tanggal 12 Pebruari 1935 onderwerp vertroewebyk levering bibit 3006 POJ en eenige R S ent soorten voor varieteitenproeven inc o.j bendel, tindasan, rusak SF KONING WILLEM 233 Aan den administrateur der SF Koning Willem II te Halte Prambon tanggal 24 Juli 1916 onderwerp - Bibitkeuring ijep 24 ek 2a15 tjampoeran in ek 28 - Mestverdeeling - Stengelstreponziekte 1 bednel, tindasan, rapuh 234 Aan den administrateur der SF Koning Willem II onderwerp bouws in den omringenden tuin 235 SF Koyyen Co onderwerp vervlog verslag van de werkzaamheden van DJ Akkerman. Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean 1 bendel, copy, rapuh 25

27 SF MODJOSARI 236 Aan den admnisitrateur der SF Koning Willem II Modjosarie tanggal 5 Januari 1928 onderwerp : - Encorsia onderzoek - Aanplantrapport over de SF Koning Willem II - Topboorderbeatryding 237 Aan den administrateur der SF Koning Willem II te Modjosarie tanggal 24 Nopember 1931 onderwerp : - Circulaire gomziekte - Grondmonster proeven o.j SF PERNING 238 Overzicht de optimale ZA giften 1915 der SF Perning 1 bendel, rapuh, tindasan 239 Aan den administrateur der SF Perning te Modjokerto tanggal 24 Januari 1930 onderwerp : - Bibit 2961 POJ - Nieuw model oogststaten en proeftuinboekjes 240 Aan den administrateur der SF Perning te Modjokerto tanggal 19 Maart 1936 onderwerp : - Recapitulatiestaat proven oj Monsters voor mineralogisch onderzook Perning 241 Aan de N.V. Nationale Industrie Labndbouw Mij Kotak Pos 16 Surabaya tanggal 23 September 1952 onderwerp Grondkaarten (peta tanah). 5 lembar, asli, rapuh SF. POH DJEIDJEIR 242 Aan den administrateur der SF Poh Djeidjeir te Modjokerto tanggal 19 Oktober 1916 onderwerp Bloei in Sept en Oct SF SEMANGKO 243 Aan den administrateur der SF Semangko te Modjokerto onderwerp bruine suiker 7 lembar, tindasan, rapuh SF SENTANEN LOR 244 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto tahun 1915 = laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto oogstjar Laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup tahun panen

28 246 Aan den administrateur der SF Sentanen Lor te Modjokerto onderwerp : - Bibit 2946 en 2947 POJ - Groenbemestingsproeven oogstjar Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto, 24 Desember Laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup 24 Desember Aan den gedelegeerde der NV Meatt Schappij tot exploitatie der SF Sentanen Lor CS te Modjokerto onderwerp : genetische grondkaarten Gempolkrep en Brangkal tanggal 4 Nopember surat, copy, baik 249 Aan de NV Maatschappy tot exploitatie der SO Sentanen Lor CS Mojokerto tanggal 23 Pebruari 1940 onderwerp stoommetingen SF Bangsal in campagne lembar, tindasan, rapuh 250 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Pasoeroean Afd Modjokerto oogsjaar lembar, copy, rapuh 251 Aan de NV Maatschappy tot exploitatie der SO Sentanen Lor CS Modjokerto onderwerp griesafscheider voor kalkmelk 5 lembar, tindasan, rapuh SF SOEKO 252 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie te Pasoeroean tanggal 7 Mei 1935 onderwerp lidmaatschap proefstation SF Soeko SF TANGOENAN 253 Aan den administrateur der SF Tangoenan tanggal 8 Juni 1928 onderwerp grondanalyses 1 bendel, tindasan, rusak 254 Aan den administrateur der SF Tangoenan te Modjokerto tanggal 16 januari 1932 onderwerp planttijdproeven. GROEP DJOMBANG SF BLIMBING 255 Suikerpabriek Blimbing productiestaat oogstjaar 1923/ Suikerpabriek Blimbing productiestaat oj 1924/ Suikerpabriek Blimbing productiestaat oogstjaar 1925/1926 en 1927/ bendel, tindasan, rapuh 27

29 258 Aan de NV Handelsvereniging Amsterdam comedieplein I Soerabaia tanggal 30 September 1949 onderwerp : - Grondkaarten - Cursus verslag - Tegallanproducties van de HVA Kediri ondernemingen en productie SO Blimbing - Determinatie HVA Genetische grondkaarten Kediri ondernemingen SF DJOMBANG 259 Varieter tenproeven POJ Afd Djombang, Kediri, Nganjuk, Madioen tahun Aan den administrateur der SF Djombang tanggal 29 Mei 1940 onderwerp resultaten van kalkstikstotproeven 1 berkas, tindasan, rapuh 261 Aan den administrateur der SF Djombang tanggal 26 Agustus 1940 onderwerp proefnemingen SF Djombang 1 berkas, tindasan, rapuh 262 Aan den administrateur der SF Djombang te Djombang tanggal 7 Juni 1941 onderwerp : - Stoppen der compagne - Onderbreking campagne - Bezoek op 15 Mei 1940 en uw ondernemin 263 Aan de administrateur der SF Djombang Baru Djombang tanggal 27 Desember 1956 onderwerp productiestatistiek oj 1956 = statistik penghasilan tahun SF KARANG DINOYO 264 Aan den chef proeftuinen der NV Handelsuer eeniging Amsterdam te Karangdinoyo tanggal 23 Desember 1938 onderwerp : - Doorslagen rapport nr 105 dd 6 Mei Proefveldplan o.j SF Modjoagoeng - Vakkenproeven o.j SF Kanigoro SF MODJOAGUNG 265 Aan den administrateur der SF Modjoagung tanggal 19 Januari 1940 onderwerp : - Stofvanger achter suikerdroger - Stoommetingen - Suikerdroging 266 Aan de administrateur der SF Modjo Sragen tanggal 12 Januari 1957 onderwerp zonnneschrijmetingen 28

30 SF NGELOM 267 Resultaten SF Ngelom o.j Aan den administrateur der vezelonderneming Ngelom Hulpp Plasso tanggal 21 Juni 1941 onderwerp : - Zonneschynmetingen - Bezoek aan de onderneming - Woorschynlyk te vermalen aanplant o.j Kepada Pembesar Pabrik Gula Ngelom Plosso tanggal 20 Pebruari 1943 tentang keterangan jatuhnya oedjan. 3 lembar, copy, rapuh SF PETERONGAN 270 Aan den administrateur der SF Peterongan tanggal 29 April 1925 onderwerp : - Analyse o Suikerfabriek Peterongan Prductiestaat oogstjaar / Gomziekte by watergebrek 271 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie te pasoeroean tanggal 7 Oktober 1938 onderwerp : - Aanvraag ruitennetkaarten - Niet bemonsterde vakken - Grondkaarteering - Grondmonster zendingen voor grondkaarteering 1 bendel, taindasan, rapuh SF PONEN 272 Aan den administrateur der SF Ponen te Djombang tanggal 5 Juni 1923 onderwerp : - Gestagneerd SW 3 - Serehziek 247 B - Zuur bibitrot by SW 3 - Rietdeterminatie 9 lembar, tindasan, rapuh 273 Ruiten suiker pabriek Ponen productie staat Agustus Situasi produksi pabrik gula di Ponen tahun berkas, tindasan, rapuh 274 Ruiten suiker productie staat SF Ponen. Situasi produksi tumbuhan gula di SF Ponen tahun berkas, tindasan, rapuh 275 Aan de NV Algem NY tot exploitatie der Oei Tiong Ham suikerfabrieken te Semarang tanggal 25 Agustus 1933 onderwerp : - Procede van nes op SF Ponen - Toelaatbaar oliegehalte in ketelwater - Bewerkingproef o.j Kendal Wetan 29

31 SF SELOREJO 276 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun Aan den administrateur der SF Selorejo te Djombang tanggal 30 Nopember 1926 onderwerp grondanalyses 279 Aan de Kolonial Bank NV Seorabaja tanggal 7 Oktober 1941 onderwerp : - Hoog kalkgehalte in de sappen van de SF Selorejo schoonmaak verdamping - Aanplant samenstening 280 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun bendel, tindasan, rayap 281 Aan den administrateur der SF Seloredjo te hulpp Modjoagung tanggal 15 Januari 1942 onderwerp : - Vakkenproeven o.j Tambaan keterangan adanya oedjan 3 lembar, tindasan, rapuh SF SUMOBITO 282 Kepada pembesar Pabrik Gula Sumobito di Sumobito tanggal 11 Maret 1943 tentang : - Rencana percobaan ladang p.t Kalkstikstof proef o.j bendel, copy, rapuh 283 Aan den administrateur der SF Sumobito hulpp Sumobito tanggal 26 Oktober 1936 onderwerp : - Copieen grondkleur en zwaartekaart (ondergrond) - Sapmonsters opt ZA proef - Voorbemesting door uitstrooie in de geul op de SF Sumobito - Verzending bibit - Stand onde aanplant 1 bendel, copy, rapuh 284 Aan den administrateur der SF Sumobito te hulpp Sumobito tanggal 31 Maret 1957 onderwerp : - Verzending bibit van 3016 POJ - Concept proefveld programa 1937/1938 SO Sumobito - Bezoek Dr. Wellburg - Proefveldplan o.j Aan den administrateur der SF Sumobito tanggal 10 Januari 1940 onderwerp : - Proefstation Pasoeroean - Tuinarchiefformulieren 1 bendel, copy, rapuh 30

32 SF TJEWENG 286 Kepada Yth. Pemimpin Pabrik Bula Tjomal tanggal 5 April 1961 tentang pengiriman bibit tahun bendel, copy, rapuh GROEP KEDIRI SF BOGO KIDOEL 287 Aan den administrateur der SF Bogokidoel te Kertosono tanggal 22 April 1936 onderwerp : - Copieen grondkleuren zwaartekaart - Proefveldplan o.j. 37 so Peorwoasri - Ruitennetkaart SO Bogokidoel SF KENONGO 288 Aan den Beheerder der Onderneming Kenongo Wlingi onderwerp : - Regenstaat - Afsluiting demonstering voor groendkaarteering SF MENANG 289 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Pasoeroean Group Kediri tanggal November 1942 onderwerp : - Wortelonderzoek op de SO Peorwodadi - Onderzoek ziekte 3076 POJ - Onderzoek ziekte zaaispruiten SF MINGGIRAN 290 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun Kepada Pembesar Pabrik Gula Minggiran di Kediri tahun tentang Analyse AGN 328. SF MERITJAN 292 Aan den administrateur der SF Meritjan te Kediri onderwerp : - Proefveldplan 1917/18 SF Meritjan = penelitian skema sebidang tanah 1917/18 SF Meritjan - Diktewoekering by 2714 POJ = mengambil ketebalan dari no Waortelrotaantasting = meraba akar tumbuhan rotan - Grondanalyses = analisa tanah 293 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun

STABILISASI HARGA GULA MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL

STABILISASI HARGA GULA MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL STABILISASI HARGA GULA MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Sagu 2016 Agung P. Murdanoto Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi PT Rajawali Nusantara Indonesia

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara, PTPN X (PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)) dikenal sebagai salah satu perusahaan peninggalan Belanda yang merupakan sebuah sektor

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PROPINSI

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 2.1. Sejarah Berdirinya Palang Merah Indonesia Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya 12 Oktober 1873. Pemerintah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-Undang hukum pidana baru, perlu

Lebih terperinci

Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Bentuk: Oleh: UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1 TAHUN 1954 (1/1954) Tanggal: 29 DESEMBER 1953 (JAKARTA) Sumber: LN 1954/8; TLN NO. 496 Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 6 BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 2.1 Sejarah Berdirinya PT PLN (Persero) Pada akhir abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang

Lebih terperinci

MATRIK PERUBAHAN SEMULA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

MATRIK PERUBAHAN SEMULA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NO SEMULA MENJADI + / - 1 417826 KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK 2129.042 Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi [guru] 50,562,000,000 2,809 56,466,000,000 3,137 (5,904,000,000) (328) guru 2129.045

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan

BAB I PENDAHULUAN. Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan dalam famili gramineae. Seperti halnya padi dan termasuk kategori tanaman semusim, tanaman tebu tumbuh

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR. Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

Lebih terperinci

Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota

Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota TAHUN LAKI-LAKI KOMPOSISI PENDUDUK PEREMPUAN JML TOTAL JIWA % 1 2005 17,639,401

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA BAGIAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI PASAL 25/29 DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (UU 1948 No. 13. (13/1948) Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG (UU 1948 No. 13. (13/1948) Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG (UU 1948 No. 13. (13/1948) Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sebagian dari Vorstenlands Grondhuur-reglement

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015)

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015) BPS PROVINSI JAWA TIMUR PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015) No. 47/07/35/Th XIII,1 Juli 2015 A. PADI Angka Tetap (ATAP) 2014 produksi Padi Provinsi Jawa Timur sebesar

Lebih terperinci

SERANGAN PENYAKIT LANAS Phytopthora nicotianae PADA TEMBAKAU DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS 2013

SERANGAN PENYAKIT LANAS Phytopthora nicotianae PADA TEMBAKAU DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS 2013 SERANGAN PENYAKIT LANAS Phytopthora nicotianae PADA TEMBAKAU DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS 2013 Oleh ; Amini Kanthi Rahayu, SP dan Effendi Wibowo, SP Umumnya wilayah di Jawa Timur pada bulan

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/ / /2012 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/ / /2012 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIDOARJO BUPATI SIDOARJO KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR: 188/ /404.1.3.2/2012 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN SIDOARJO BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. bahwa informasi publik

Lebih terperinci

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR Seuntai Kata Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 (sepuluh) tahun sekali

Lebih terperinci

PENENTUAN RENDEMEN GULA TEBU SECARA CEPAT 1

PENENTUAN RENDEMEN GULA TEBU SECARA CEPAT 1 2003 Purwono Posted 7 October, 2003 Science Philosophy (PPs 702) Graduate Program / S3 Institut Pertanian Bogor October 2003 Instructors: Prof Dr Ir Rudy C Tarumingkeng (Principal) Prof Dr Ir Zahrial Coto

Lebih terperinci

PROPOSAL JUDUL TESIS

PROPOSAL JUDUL TESIS PROPOSAL JUDUL TESIS Pemanfaatan Regression Tree Untuk Prediksi Hasil Panen Tebu Sebagai Penunjang Pengambilan Keputusan Pada PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero) NRP : 208210110 Nama : Anung Adhi Nugraha

Lebih terperinci

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI JAWA TIMUR 22 MEI 2012

PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI JAWA TIMUR 22 MEI 2012 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI JAWA TIMUR 22 MEI 2012 OLEH : Drs. MUDJIB AFAN, MARS KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR DEFINISI : Dalam sistem pemerintahan di Indonesia

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN. Kabupaten yang berada di wilayah Jawa dan Bali. Proses pembentukan klaster dari

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN. Kabupaten yang berada di wilayah Jawa dan Bali. Proses pembentukan klaster dari BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Penelitian ini mengembangkan model pengklasteran Pemerintah Daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada 30 Pemerintah Kota dan 91 Pemerintah Kabupaten

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Malang, Mei Penyusun

KATA PENGANTAR. Malang, Mei Penyusun KATA PENGANTAR Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-nya penyusun dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata - Praktik (KKN-P) ini dengan baik. Laporan KKN-P

Lebih terperinci

PERKEBUNAN KELAPA RAKYAT DAN DAMPAK EKONOMISNYA TERHADAP PETANI KELAPA DI JAWA TIMUR PADA AWAL ABAD XX

PERKEBUNAN KELAPA RAKYAT DAN DAMPAK EKONOMISNYA TERHADAP PETANI KELAPA DI JAWA TIMUR PADA AWAL ABAD XX Rucianawati, Perkebunan Kelapa Rakyat dan Dampak Ekonomisnya. 1 PERKEBUNAN KELAPA RAKYAT DAN DAMPAK EKONOMISNYA TERHADAP PETANI KELAPA DI JAWA TIMUR PADA AWAL ABAD XX Rucianawati Peneliti Bidang Asia Tenggara

Lebih terperinci

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG TANGGAL FEBRUARI 2015

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG TANGGAL FEBRUARI 2015 LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 15-17 FEBRUARI 2015 I. Pendahuluan A. Dasar Surat Tugas Komisi VI DPR RI

Lebih terperinci

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1321/AJ.401/DRJD/2005

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.1321/AJ.401/DRJD/2005 TENTANG UJI-COBA RAMBU NOMOR RUTE PADA JARINGAN JALAN NASIONAL / ARTERI PRIMER DI PULAU JAWA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN

Lebih terperinci

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan berbagai dampak yang serius. Dampak yang timbul akibat krisis ekonomi di Indonesia

Lebih terperinci

Zeuzera coffeae pada Tanaman Kopi di Wilayah Jawa Timur

Zeuzera coffeae pada Tanaman Kopi di Wilayah Jawa Timur Zeuzera coffeae pada Tanaman Kopi di Wilayah Jawa Timur Tri Rejeki, SP. & Fitri Yuniarti, SP. Gambar 1. Peta Luas Areal Kopi di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2014. Sumber: Data Bidang

Lebih terperinci

ANALISA DAERAH RAWAN KEMACETAN DI RUAS JALAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TIMUR

ANALISA DAERAH RAWAN KEMACETAN DI RUAS JALAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TIMUR ANALISA DAERAH RAWAN KEMACETAN DI RUAS JALAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA TIMUR Dadang Supriyatno, Anita Susanti Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya dadang.supriyatno@gmail.com Abstrak - Perkembangan

Lebih terperinci

TINJAUAN HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI DAS KALI BRANTAS HULU 1

TINJAUAN HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI DAS KALI BRANTAS HULU 1 TINJAUAN HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI DAS KALI BRANTAS HULU 1 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Jl. Surabaya 2 A, Malang Indonesia 65115 Telp. 62-341-551976, Fax. 62-341-551976 http://www.jasatirta1.go.id

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN KEMITRAAN PETANI TEBU DENGAN PG. KREBET BARU:PERILAKU EKONOMI PETANI TEBU. Fadila Maulidiah

PERKEMBANGAN KEMITRAAN PETANI TEBU DENGAN PG. KREBET BARU:PERILAKU EKONOMI PETANI TEBU. Fadila Maulidiah PERKEMBANGAN KEMITRAAN PETANI TEBU DENGAN PG. KREBET BARU:PERILAKU EKONOMI PETANI TEBU Fadila Maulidiah Prodi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang

Lebih terperinci

SISTEM AGRIBISNIS BIBIT TEBU ASAL KULTUR JARINGAN BPTP SULAWESI SELATAN

SISTEM AGRIBISNIS BIBIT TEBU ASAL KULTUR JARINGAN BPTP SULAWESI SELATAN SISTEM AGRIBISNIS BIBIT TEBU ASAL KULTUR JARINGAN BPTP SULAWESI SELATAN LATAR BELAKANG Penyediaan bibit yang berkualitas merupakan penentu keberhasilan dalam pengembangan pertanian di masa mendatang. Pengadaan

Lebih terperinci

SEJARAH PERKEMBANGAN KAWASAN LAMONGAN ( )

SEJARAH PERKEMBANGAN KAWASAN LAMONGAN ( ) SEJARAH PERKEMBANGAN KAWASAN LAMONGAN (1569-1942) Nanik Prasasti Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang 5 Malang E-mail : nanikpeace@ymail.com Abstrak

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

Mengingat : Akan Pasal 89 dan Pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : Akan Pasal 89 dan Pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1953 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa adalah

Lebih terperinci

TANGGAPAN ATAS LAPORAN

TANGGAPAN ATAS LAPORAN TANGGAPAN ATAS LAPORAN PENELITIAN TRANSFORMASI SOSIAL DI PERKOTAAN PANTAI UTARA JAWA: Studi Perbandingan Cirebon dan Gresik DJOKO MARIHANDONO DAN HARTO JUWONO FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS

Lebih terperinci

Skema Tarif SMS Operator GSM

Skema Tarif SMS Operator GSM Skema Tarif SMS Operator GSM Telkomsel Kartu AS Rp 0 http://www.telkomsel.com/product/kartu-as/3153-kartu-as-rp-0.html Untuk menjadi lebih kompetitif, Kartu As akan memberikan penawaran dan tarif baru

Lebih terperinci

The Distribution of Crops in Semarang and Surrounding Area

The Distribution of Crops in Semarang and Surrounding Area DISTRIBUSI HASIL BUMI DI SEMARANG DENGAN WILAYAH SEKITARNYA The Distribution of Crops in Semarang and Surrounding Area Libra Hari Inagurasi Pusat Arkeologi Nasional Jln. Raya Condet Pejaten No.4 Jakarta

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950.

DAFTAR PUSTAKA. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950. DAFTAR PUSTAKA A. Arsip dan Dokumen Resmi yang Dicetak Algemeene Secretarie. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950. Arsip Inventaris Riouw

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN Menimbang : a. bahwa tranportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh

Lebih terperinci

Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo

Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) C-197 Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Kabupaten Sidoarjo Sisca Henlita, Ketut Dewi Martha

Lebih terperinci

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : 1. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

PENGUMUMAN Nomor : KP PKP.121.3/1048 Tanggal : 08 Mei 2014

PENGUMUMAN Nomor : KP PKP.121.3/1048 Tanggal : 08 Mei 2014 PENGUMUMAN Nomor : KP.01.03-PKP.121.3/1048 Tanggal : 08 Mei 2014 TENTANG REKRUTMEN TENAGA FASILITATOR MASYARAKAT (FM) PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

KANAL TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V, ZONA LAYANAN VI, ZONA LAYANAN VII DAN ZONA LAYANAN XV

KANAL TRANSISI TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTERIAL PADA ZONA LAYANAN IV, ZONA LAYANAN V, ZONA LAYANAN VI, ZONA LAYANAN VII DAN ZONA LAYANAN XV 2012, 773 8 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) PADA ZONA LAYANAN IV,

Lebih terperinci

DOMINASI HAMA PENYAKIT UTAMA PADA USAHATANI PADI DI JAWA TIMUR

DOMINASI HAMA PENYAKIT UTAMA PADA USAHATANI PADI DI JAWA TIMUR DOMINASI HAMA PENYAKIT UTAMA PADA USAHATANI PADI DI JAWA TIMUR Moh. Cholil Mahfud, Sarwono dan G. Kustiono Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur ABSTRAK Banyaknya hama-penyakit pada tanaman padi,

Lebih terperinci

ANALISIS USAHATANI TEBU DI LAHAN TEGALAN KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO

ANALISIS USAHATANI TEBU DI LAHAN TEGALAN KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO ANALISIS USAHATANI TEBU DI LAHAN TEGALAN KASUS DI KABUPATEN BONDOWOSO Daru Mulyono Pusat Teknologi Produksi Pertanian - BPPT Gedung BPPT 2, Lantai 17 Abstract The objectives of the research are to know

Lebih terperinci

REKAYA DAN UJI KINERJA ALAT ROGES TEBU BAB I PENDAHULUAN

REKAYA DAN UJI KINERJA ALAT ROGES TEBU BAB I PENDAHULUAN REKAYA DAN UJI KINERJA ALAT ROGES TEBU BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Saat ini terjadi ketidak seimbangan antara produksi dan konsumsi gula. Kebutuhan konsumsi gula dalam negeri terjadi peningkatan

Lebih terperinci

EVALUASI TEPRA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR OKTOBER 2016

EVALUASI TEPRA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR OKTOBER 2016 EVALUASI TEPRA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR OKTOBER 2016 Realisasi belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Timur Oktober 2016 PROVINSI KABUPATEN/KOTA Provinsi Gorontalo Provinsi

Lebih terperinci

INFORMASI UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) TAHUN 2010, 2011, 2012

INFORMASI UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) TAHUN 2010, 2011, 2012 INFORMASI UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) TAHUN 2010, 2011, 2012 Berikut Informasi Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah dikeluarkan masing-masing Regional atau Kabupaten

Lebih terperinci

DAMPAK PERTUMBUHAN INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN SIDOARJO

DAMPAK PERTUMBUHAN INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN SIDOARJO Judul : Dampak Pertumbuhan Industri Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kerjasama Dengan : - Latar Belakang Pembangunan

Lebih terperinci

ABSTRAK. Model Pengembangan Desain Kelembagaan Pabrik Gula di Kabupaten Situbondo

ABSTRAK. Model Pengembangan Desain Kelembagaan Pabrik Gula di Kabupaten Situbondo ABSTRAK Model Pengembangan Desain Kelembagaan Pabrik Gula di Kabupaten Situbondo Peneliti : Siti Komariyah 1,Sebastiana Viphindrartin 2,Edy Santoso 3 Mahasiswa Terlibat : - Sumber Dana : BOPTN Dirlitabmas

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

PRESIDEN REPUBIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN PRESIDEN REPUBIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

Lebih terperinci

WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG

WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lebih terperinci

FORMULIR ISIAN SURAT PERMOHONAN IZIN LOKASI PERPANJAGAN II

FORMULIR ISIAN SURAT PERMOHONAN IZIN LOKASI PERPANJAGAN II ppp BKPMPT KAB. NUNUKAN FORMULIR ISIAN SURAT PERMOHONAN IZIN LOKASI PERPANJAGAN II PERMEN AGRARIA / KEPALA BPN NO.02 TAHUN1999 BERDASARKAN PERDA KAB. NUNUKAN NO. 33 TAHUN 2003 FORMULIR TETAP Kode Formulir

Lebih terperinci

STIKOM SURABAYA BAB II. PROFIL PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR. 2.1 Sejarah dan perkembangan Sejarah PLN

STIKOM SURABAYA BAB II. PROFIL PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR. 2.1 Sejarah dan perkembangan Sejarah PLN BAB II PROFIL PT PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR 2.1 Sejarah dan perkembangan 2.1.1 Sejarah PLN Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda

Lebih terperinci

NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1985 TENTANG KETENAGALISTRIKAN Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk

Lebih terperinci

Dinamika Historis Gerakan Lingkungan di Jawa

Dinamika Historis Gerakan Lingkungan di Jawa Dinamika Historis Gerakan Lingkungan di Jawa Dinamika Historis Gerakan Lingkungan di Jawa Peneliti : Nawiyanto 1, IG. Krisnadi 2 Mahasiswa Terlibat : Daud Wasista 3, Singgih Hermanto 4 Sumber Dana Sumber

Lebih terperinci

LUAS AREAL DAN PRODUKSI / PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KABUPATEN TAHUN 2010. Jumlah Komoditi TBM TM TT/TR ( Ton ) (Kg/Ha/Thn)

LUAS AREAL DAN PRODUKSI / PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KABUPATEN TAHUN 2010. Jumlah Komoditi TBM TM TT/TR ( Ton ) (Kg/Ha/Thn) Hal : 35 KAB. GRESIK 1 Tebu 0 1,680 0 1,680 8,625 5,134 2 Kelapa 468 2,834 47 3,349 3,762 1,327 3 Kopi Robusta 12 231 32 275 173 749 4 Jambu mete 33 101 32 166 75 744 5 Kapok Randu 11 168 2 181 92 548

Lebih terperinci

KAJIAN KEPUASAN PETANI TEBU RAKYAT TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN PABRIK GULA XYZ

KAJIAN KEPUASAN PETANI TEBU RAKYAT TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN PABRIK GULA XYZ KAJIAN KEPUASAN PETANI TEBU RAKYAT TERHADAP PELAKSANAAN KEMITRAAN PABRIK GULA XYZ Oleh : Raden Luthfi Rochmatika A14102089 PROGRAM STUDI MANAJEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Lebih terperinci

Bakar Serangan Luka Api pada Tebu

Bakar Serangan Luka Api pada Tebu PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Jl. Raya Dringu No 81 Probolinggo Telp. (0335) 420517 Fax (0335) 423821 PROBOLINGGO 67271 Bakar Serangan Luka Api pada Tebu Pendahuluan Luas

Lebih terperinci

pertambangan. Seperti contohnya perubahan lahan menjadi lahan pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian Hermansyah (1999), tanah bekas tambang emas

pertambangan. Seperti contohnya perubahan lahan menjadi lahan pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian Hermansyah (1999), tanah bekas tambang emas BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media lingkungan, dan faktor produksi biomassa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya

Lebih terperinci

KEUNGGULAN LOKASI TERHADAP KOLONIALISME DI INDONESIA

KEUNGGULAN LOKASI TERHADAP KOLONIALISME DI INDONESIA KEUNGGULAN LOKASI TERHADAP KOLONIALISME DI INDONESIA ALASAN BANGSA EROPA MELAKUKAN PERJALANAN SAMUDRA KARENA JATUHNYA KOTA KONSTANTINOPEL KE TANGAN BANGSA TURKI. UNTUK MENCARI REMPAH-REMPAH. INGIN MENJELAJAHI

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat : bahwa sebelum membentuk Undang-undang

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 SEKRETARIS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SEKRETARIS 3.732.008.000 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.000.000

Lebih terperinci

PENERAPAN AUDIT OPERASIONAL UNTUK MENILAI EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN EKONOMISASI BAGIAN PRODUKSI (Studi pada PG. Meritjan (Persero) Kediri)

PENERAPAN AUDIT OPERASIONAL UNTUK MENILAI EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN EKONOMISASI BAGIAN PRODUKSI (Studi pada PG. Meritjan (Persero) Kediri) PENERAPAN AUDIT OPERASIONAL UNTUK MENILAI EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN EKONOMISASI BAGIAN PRODUKSI (Studi pada PG. Meritjan (Persero) Kediri) Aditya Sanzana Tebety Moch. Dzulkirom AR Dwi Atmanto Fakultas

Lebih terperinci

LAPORAN KEMAJUAN TERMIN I X.46

LAPORAN KEMAJUAN TERMIN I X.46 LAPORAN KEMAJUAN TERMIN I X.46 AGROEKOLOGI WILAYAH PENGEMBANGAN VARIETAS TEBU DI LAHAN KERING SULAWESI SELATAN MENDUKUNG PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA GULA BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Pemerintah

Lebih terperinci

BAB 3 GAMBARAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB 3 GAMBARAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO BAB 3 GAMBARAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SIDOARJO Sebelum memasuki pembahasan mengenai peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Lebih terperinci

BAB II RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

BAB II RUANG LINGKUP PERUSAHAAN BAB II RUANG LINGKUP PERUSAHAAN 2.1 Sejarah PT. Kereta Api Indonesia PT. Kereta Api Indonesia ( Persero ) telah mengalami berbagai perkembangan Sejak jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Perkembangan

Lebih terperinci

6/23/2009 UNDANG-UNDANG NO

6/23/2009 UNDANG-UNDANG NO UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan

Lebih terperinci

TABEL : IV.A.1. REALISASI LUAS TEBANGAN JATI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR TAHUN

TABEL : IV.A.1. REALISASI LUAS TEBANGAN JATI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR TAHUN TABEL : IV.A.. REALISASI LUAS TEBANGAN JATI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR TAHUN 00 0 SATUAN 00 00 00 0 0 Tebangan A Tebangan B D Tebangan E,.00 0,0.00 0,.00,.00,.00,0.00 0.00,0.00 0,.00.00,.00,0.00,0.0,.,.0

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. mengurus dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai

BAB I PENDAHULUAN. mengurus dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor

Lebih terperinci

ADMINISTRASI KELOMPOK TANI

ADMINISTRASI KELOMPOK TANI ADMINISTRASI KELOMPOK TANI Oleh: SUPRAYITNO THL-TBPP BP3K KECAMATAN WONOTIRTO A. PENGERTIAN ADMINISTRASI Administrasi merupakan segenap rangkaian usaha bersama yang dilaksanakan sekelompok orang dalam

Lebih terperinci

STRATEGI PENDIDIKAN BELANDA PADA MASA KOLONIAL DI INDONESIA

STRATEGI PENDIDIKAN BELANDA PADA MASA KOLONIAL DI INDONESIA STRATEGI PENDIDIKAN BELANDA PADA MASA KOLONIAL DI INDONESIA Sangkot Nasution Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SumateraUtara Abstrak: Tujuan dari sekolah yang didirikan oleh Zending adalah untuk

Lebih terperinci

PENGUKURAN DAN ANALISIS PRODUKTIVITAS PRODUKSI DENGAN METODE OBJECTIVE MATRIX (OMAX) DI PG.KREBET BARU MALANG

PENGUKURAN DAN ANALISIS PRODUKTIVITAS PRODUKSI DENGAN METODE OBJECTIVE MATRIX (OMAX) DI PG.KREBET BARU MALANG 80 Pengukuran dan Analisis Produktivitas...(R.Faridz, dkk) PENGUKURAN DAN ANALISIS PRODUKTIVITAS PRODUKSI DENGAN METODE OBJECTIVE MATRIX (OMAX) DI PG.KREBET BARU MALANG Raden Faridz, Burhan, dan Adelya

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931.

DAFTAR PUSTAKA. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931. DAFTAR PUSTAKA Arsip dan Terbitan Pemerintah De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek

Lebih terperinci

Kajian Yuridis Tentang Penyediaan Tanah Oleh Pabrik Gula Semboro Jember Melalui Sewa Tanah Pertanian

Kajian Yuridis Tentang Penyediaan Tanah Oleh Pabrik Gula Semboro Jember Melalui Sewa Tanah Pertanian 1 Kajian Yuridis Tentang Penyediaan Tanah Oleh Pabrik Gula Semboro Jember Melalui Sewa Tanah Pertanian Legal Analysis on Provision of Land By Semboro Sugar Factory Jember by Means of Rent Agriculture Land

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH 5.1. Prioritasdan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2013 5.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral

Lebih terperinci

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa perlu segera melaksanakan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. sumber pendapatan bagi sekitar ribu RTUT (Rumah Tangga Usahatani Tani) (BPS, 2009).

BAB I PENDAHULUAN. sumber pendapatan bagi sekitar ribu RTUT (Rumah Tangga Usahatani Tani) (BPS, 2009). BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Gula merupakan komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Dengan luas areal tebu yang tidak kurang dari 400.000 ha, industri gula nasional pada saat ini merupakan

Lebih terperinci

CENTER OF GRAVITY MODEL PENENTUAN LOKASI SARANA KESEHATAN ILHAM AKHSANU RIDLO

CENTER OF GRAVITY MODEL PENENTUAN LOKASI SARANA KESEHATAN ILHAM AKHSANU RIDLO CENTER OF GRAVITY MODEL PENENTUAN LOKASI SARANA KESEHATAN ILHAM AKHSANU RIDLO 1 CENTER OF GRAVITY MODEL PENENTUAN LOKASI SARANA KESEHATAN Serial Paper Manajemen Penulis: Ilham Akhsanu Ridlo PHMovement

Lebih terperinci

WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG

WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG WALIKOTA BANJAR PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, UNSUR PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL

Lebih terperinci

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMANDIRIAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMANDIRIAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMANDIRIAN BENIH PERKEBUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang : a.

Lebih terperinci

KOMODITAS PERKEBUNAN UNGGULAN JAWA TIMUR. Julian Adam Ridjal PS Agribisnis Universitas Jember

KOMODITAS PERKEBUNAN UNGGULAN JAWA TIMUR. Julian Adam Ridjal PS Agribisnis Universitas Jember KOMODITAS PERKEBUNAN UNGGULAN JAWA TIMUR Julian Adam Ridjal PS Agribisnis Universitas Jember http://adamjulian.net Daftar Pustaka Rudi Wiboyo dan Subiyono, 2005. Agribisnis Tebu. Perhepi. Jakarta Rudi

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 1 (1/1946) HUKUM PIDANA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 1 (1/1946) HUKUM PIDANA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG (UU) 1946 No. 1 (1/1946) HUKUM PIDANA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan

Lebih terperinci

JAARMARKT DI SURABAYA MASA PEMERINTAHAN HINDIA-BELANDA Nova Artika Desty Dyokta. Nasution

JAARMARKT DI SURABAYA MASA PEMERINTAHAN HINDIA-BELANDA Nova Artika Desty Dyokta. Nasution JAARMARKT DI SURABAYA MASA PEMERINTAHAN HINDIA-BELANDA Nova Artika Desty Dyokta Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya E-mail: nova.artika@gmail.com Nasution Jurusan

Lebih terperinci

Hasil Wawancara. Tanggal : 26 Februari 2015 Informan : Bpk. Suyono Jabatan : Asisten Menejer Divisi Tanaman

Hasil Wawancara. Tanggal : 26 Februari 2015 Informan : Bpk. Suyono Jabatan : Asisten Menejer Divisi Tanaman Hasil Wawancara Tanggal : 26 Februari 2015 Informan : Bpk. Suyono Jabatan : Asisten Menejer Divisi Tanaman Bagaimana kondisi pabrik gula yang ada di Indonesia saat ini? - Kebanyakan pabrik gula yang ada

Lebih terperinci

FEASIBILITY STUDY. dwipurnomo

FEASIBILITY STUDY. dwipurnomo FEASIBILITY STUDY Scope of FS Market? Yes Technical? Yes Managerial? Yes Financial? Yes No No No No Stop Stop Stop Stop Case 1 : PROJECT FEASIBILITY Executive Summary Bab I : Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

Lebih terperinci

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR PROVINSI JAWA TIMUR PEMANTAPAN PENGAMANAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2014/ Hotel Sahid Surabaya, 1 April 1 DASAR HUKUM UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah

Lebih terperinci

JUDUL SKRIPSI MSDM JUDUL SKRIPSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

JUDUL SKRIPSI MSDM JUDUL SKRIPSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA JUDUL SKRIPSI MSDM JUDUL SKRIPSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Perusahaan Meubel Cv. Kembang Jepun X 2. Pengaruh Pendidikan

Lebih terperinci

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro)

POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) POTRET PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR (Indikator Makro) Pusat Data dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan Setjen, Kemendikbud Jakarta, 2015 DAFTAR ISI A. Dua Konsep Pembahasan B. Potret IPM 2013 1. Nasional

Lebih terperinci

per km 2 LAMPIRAN 1 LUAS JUMLAH WILAYAH JUMLAH KABUPATEN/KOTA (km 2 )

per km 2 LAMPIRAN 1 LUAS JUMLAH WILAYAH JUMLAH KABUPATEN/KOTA (km 2 ) LAMPIRAN 1 LUAS WILAYAH,, DESA/KELURAHAN, PENDUDUK, RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT LUAS RATA-RATA KEPADATAN WILAYAH RUMAH JIWA / RUMAH PENDUDUK DESA KELURAHAN DESA+KEL. PENDUDUK (km 2 ) TANGGA

Lebih terperinci

PEMBANGUNAN JALUR KERETA API DAN TREM DI CIREBON. Djoko Marihandono 1. Abstract

PEMBANGUNAN JALUR KERETA API DAN TREM DI CIREBON. Djoko Marihandono 1. Abstract PEMBANGUNAN JALUR KERETA API DAN TREM DI CIREBON Djoko Marihandono 1 Abstract As the most important island in the East India Colony, Java Island produced the export commodities which well sold in the world

Lebih terperinci

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Nomor: 15 TAHUN 1985 (15/1985) Tanggal: 30 DESEMBER 1985 (JAKARTA)

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Nomor: 15 TAHUN 1985 (15/1985) Tanggal: 30 DESEMBER 1985 (JAKARTA) Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 15 TAHUN 1985 (15/1985) Tanggal: 30 DESEMBER 1985 (JAKARTA) Sumber: LN 1985/74; TLN NO. 3317 Tentang: KETENAGALISTRIKAN Indeks: ENERGI.

Lebih terperinci

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS. 4.1 Spasialisasi Data Curah Hujan dan Data Evaporasi

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS. 4.1 Spasialisasi Data Curah Hujan dan Data Evaporasi BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 4.1 Spasialisasi Data Curah Hujan dan Data Evaporasi 4.1.1 Data Curah Hujan Pola curah hujan musiman di Jawa timur pada periode Desember Januari Februari mendapatkan intensitas

Lebih terperinci

DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8

DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8 DJB berdasarkan Oktroi 1 s.d. 8 Kapan bank sirkulasi pertama dibentuk di Hindia Belanda? Bagaimana proses pembentukannya? Apa dan siapa yang mewujudkannya? Semua akan terjawab dalam artikel ini. Selain

Lebih terperinci

Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Gula dalam Perspektif Perusahaan Perkebunan Negara

Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Gula dalam Perspektif Perusahaan Perkebunan Negara Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Gula dalam Perspektif Perusahaan Perkebunan Negara Oleh : Adi Prasongko (Dir Utama) Disampaikan : Slamet Poerwadi (Dir Produksi) Bogor, 28 Oktober 2013 1 ROAD

Lebih terperinci

Export date : :36:46 OLMIPA UB 2011

Export date : :36:46 OLMIPA UB 2011 Export date : 2017-01-12 01:36:46 OLMIPA UB 2011 OLMIPA UB 2011 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Jangkauan rangkaian

Lebih terperinci

Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 1 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya akhirnya Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kemiskinan

Lebih terperinci