DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan"

Transkripsi

1 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Groep Basoeki... 1 Groep Probolinggo... 7 Groep Pasoeroean Groep Sidhoarjo Groep Mojokerto Groep Kediri Groep Nganjuk Groep Solo Groep Semarang Groep Pekalongan Groep Tegal Groep Chirebon Keuangan Kepegawaian Bemesting Bagian Pertanian dan Hasilnya Bagian Teknologi dan Instalasi Listrik Produksi Bagian Dinas Luar Begrooting Raport Bezoek Archief voor de Java Suikerindustrie

2 NO URAIAN GROEP BESOEKI SF. ASEMBAGOES 1 Huijachterd de inspecteur van der biutendienst Aan den administrateur der Sf. Assembagoes te Sitoebondo onderwerp genetische grondkoarten. 1 surat, tindasan, rusak 2 Desorganisatieverschijnselen in het mergweefsel van oudere rietstokken 1 berkas, copy, rusak 3 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie Pasuruan tanggal 17 September 1951 onderwerp Cochronwatermeter Assembagoes. 2 lembar, asli, baik 4 Aan de N.V. Kooy & Coster van voorhourt, Surabaya tanggal 1 December 1952 onderwerp gomziekte op Assembagoes. 2 lembar, copy, rusak 5 Aan het proefatation voor de Java suiker industrie Pasuruan tanggal 10 November 1953 onderwerp Polarisatie Bepaling suiker Sf. Assembagoes. 2 lembar, asli, baik 6 - Bestelling van bibit voor oriente rende varieteiten proven. - Bibitverstrekking voor orienterende varieteit tenproeven oogstjaar Proefveldresuitaten. - Laboranten opleiding - Aanvullen de laboranten opleiding - Monstername voorperssap tisdens het vermalen van proeftuinen - Tanwid en messen statinos weegbruggen - Schema orienterende varieteiten proef 1 berkas, copy, rapuh 7 Aan den administrateur den Sf. Assembagoes, Situbondo onderwerp Hoofddember roolekannal. 1 bendel, tindasan, rusak SF. BESOEKI 8 Aan de Firma Anemoet & Co Soerabaja onderwerp : - Bloeiproeven - Tegenvallend rendement en suikerproduct Sf. De Maas - Topstek bibit van Poj - Bibitverbintenis - Monegrafie of phaiton - Aanplantranpport SF Olean - Brief anemact 1 bendel, tindasan, rusak 1

3 SF. OLEAN 9 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Pasoeroean. Rapport bezoek aan : Sf. Olean tanggal 23 Januari 1934 onderwerp : - Inspectie bibithuinen - Grondmonsters - Bespreking proefveloplan - Aanplantinspectie 1 bendel, tindasan, rusak 10 Aan den administratoer der af. Olean te Sitoebondo tanggal 12 Januari 1940 te inspentie gede centraliscorde selectieproven onderwerp : - Pemeriksaan hasil percobaan - Ruitennethaarten - Schemasnyproeven - Ryping aanplant o.j Proefvelaplen o.j bendel, tindasan, rusak 11 Aan het scoretariaat der chemish technische en tendbouwkundige vereeniging indie Residentie Besoeki plaaf Olean Sitoebondo onderwerp Logien entomoloong en greena edviseur on de af. Olean. 3 lembar, tindasan, rusak 12 Kepada pembesar pabrik gula Olean Situbondo tanggal 2 Pebruari Vergelijkend hoofdsuiker onderzoek van Olean en Tjandi 1 berkas, copy, rapuh 13 Aan den administratoer der of Olean Situbondo 11 Agustus 1948 onderwerp wijzigingketeluuk 11 lembar, tindasan, rapuh 14 Aan den administrateur der Sf. Olean Situbondo 18 Nopember 1950 onderwerp Condensatie inrichting voor witsuiker installatie 15 Aan de administratoer den Sf. Olean Situbondo 12 Juni 1956 onderwerp zonneschignmetingen 1 bendel, asli, rapuh SF. SEMBORO 16 - Rapport bezoek - Kalk bemestingsproef - Grond analyses - Monters veengrand Sf. Semboro - Bestryding geelvlekkens - Gronden en productie der zuid Djember Ondernemingen - Benoodigde oppervlakte proeven nieuwe rietsoorten 1 bendel, copy, rusak 17 Proefstation voor de Javasuikerindustrie groep Situbondo onderwerp Indek op de proefvelaresultaten oogstjaar Laboratorium penelitian dari pabrik gula Jawa grup Situbondo. Daftar hasil penelitian tahun bendel, tindasan, rusak 2

4 18 Prive no tities HR Pagnier I/Z voorloopige resultation van het omwerbedrijf te Semboro. Catatan hasil sementara dari Semboro. 1 lembar, tindasan, rusak 19 Kepada Pembesar pabrik gula Semboro Tanggoel tanggal 16 Nopember 1942 tentang pengiriman bibit tebu, keterangan hal kebun percobaan. 1 bendel, copy, rusak 20 Aan den administrateur der Sf. Semboro Tanggoel tanggal 17 Nopember 1941 onderwerp : - Aanplantbezoek - Carondmonsters vokkenproeven - Recapitulatie vokkenproeven o.j Bibitvezendingen 1 bendel, copy, baik 21 Proefstation voor de Java Suikerindustri Group Pasoeroean afd Situbondo onderwerp Index op de proefvelderesultaten berkas, copy, baik 22 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groef Pasoeroean Afd Situbondo Penelitian industri P.G. Jawa kelompok Pasuruan bagian Situbondo Aan de administratoer den SF Semboro Tanggoel 24 Nopember 1955 onderwerp - Productiestatistik o.j Gomziekte 24 Percobaan ureum ZA di P.G. Semboro / Gunungsari kebun Vak 8.7.BI di Situbondo tahun berkas, copy, rapuh 25 Percobaan hasil penyelidikan daerah pabrik gula Semboro 1 berkas, tindasa, rusak 26 Kepada Direktur P.P.N Gula Semboro Tanggul tanggal 5 Oktober 1967 tentang hasil penelitian terhadap tebu dari pabrik Gula Semboro tanggal 29 September berkas, copy, baik SF SOEKOWIDI 27 Monografie Sf. Soekowidi - Planten Bemesting - Varieteitenproeven - Rapport bezoek 1 berkas, tindasan, rapuh 3

5 SF TANGARENG 28 Aan den administrateur der Sf. Tangareng te Bondowoso tanggal 13 Juni 1919 onderwerp : - Cegenleesetenatek S.W.3 - Anorganische bestanddeelen in melaese - Aanplantranprant 1929 / 30 der Sf. Tangareng 1 bendel, tindasan, rusak SF PANDJIE 29 Aan den Directeur van het proefstation voor de Java Suikerindustrie Pasoeroean tanggal 18 Maart 1914 tentang Dezer dagen zyn de volgende grondmonsters naar het proefstation opgezonden. 1 berkas, tindasan, rapuh 30 Aan den administrateur der Sf. Pandji te Sitoebondo tanggal 7 Januari 1928 tentang redstripe disenge in 2952 poj. Viekken op het blad van 2951 poj. 1 berkas, tindasan, rapuh 31 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Situbondo 3 Maart groenbemestingsproeven Oogstjaar lembar, asli, baik 32 Aan den directeur van de stretgevangenis te Pamekasan. Door de directeur den cultuur afdeling. Onderwerp nevencultures. 5 Maret 18 Nopember bendel, copy, rusak 33 - Vakkenproeven Sf. Pandjie - Berliding van reagens op nitiref - Water onderzoek antic e telsteen preparaten - Grandmonsters kalkbemestingsproef - Chlorotische verschynselen - Rap - Hatitusproof Sf Pandjie - Grandmonsters kalkproef te Baron - Rapport bezoek 34 - Levering 2967 poj - Verzending bibit nleuwe poj kruisingen - Varieteitenproef geger noord 2967 x Rapport bezoek - Bibitzending - Plaatsen der proef met cirailaire soorten Ha ruit ennetkaart - Productiek aarten van pandjie 1 bendel, copy, rusak 1 bendel, tindasan rusak 35 Aan den administrateur der of Pandjie to Sitoebondo. Noto cuck hat icato en vroagatuk in Nederlandsch Indie. 36 De Inspecteur van den buitendienst. Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo. Onderwerp genetische grondkaart 2 surat, copy, baik 4

6 37 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo tanggal 7 Pebruari 1938 onderwerp : - Ondernemingbezoek - Verzending bibit van 3046 poj - Schema snyproef - Aanplantbezoek 38 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo tanggal 19 April 1940 onderwerp natte vliegoschvanges 3 lembar, copy, rapuh 39 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pandjie Situbondo tanggal 2 Desember 1942 tentang pengiriman bibit, weergrafiek o.j. 2602, grafiek cuaca tahun berkas, copy, rapuh 40 Kepada Pembesar Pabrik Gula Panji Situbondo tanggal 10 Desember 1942 tentang kumpulan weergrafiek dari masa vegetatie dari tanaman tahun panen SF. PRADJEKAN 41 Aan den administrateur der Sf. Predjekan te Halte Pradjekan tanggal 8 Mei 1922 onderwerp uit greiding op tegaans, verlooprendement op Pradjekan, rendementaverheging deer slachtedrainage. 1 bendel, tindasan, rusak 42 - Inspectie aanplant - Snyplan en boorderbeschadiging - Rapport over afdeeling Wonosarie van Sf. Pradjekan - Snyplan o.j Rapport bezoek 5 Januari Desember bendel, copy, rusak 43 Aan den administrateur der afd Pradjekan te Hulpp Pradjekan tanggal 10 Juli 1934 onderwerp prooftuin gegevens, proefvelden, vekkenpreven o.j bendel, tindasan, rusak 44 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangaran. Hulpp Pradjekan 6 Oktober 1938 onderwerp genetische grondkaarten. 1 lembar, tindasan, rusak 45 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangarang 28 Januari 1938 onderwerp doorzettingen in de ketele. Verzamelde afzetsel uit de ketels leveren. Penawaran mesin ketel yang telah diuji. 1 bendel, tindasan, rusak 46 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangarang Pasoeroean 8 Juni 1941 onderwerp : - Aantasting en vervuiling laykglazen verlamping - Overzicht aangezette vakkeproeven - Inspectie buitendienst - Aanwarmen melassekooksels 1 bendel, tindasan, rusak 5

7 47 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pradjekan Tangarang tanggal 18 Desember 1942 tentang weergrafiek dari masa vegetatie dari tanaman tahun panen 1942, facts about sugar. 48 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pradjekan Tangarang tanggal 23 Maret 1943 tentang : - Peta tanah genetis tanah Tangarang - Rencana kebun percobaan tahun Proefveldplan o.j berkas, tindasan, rapuh 49 - Molencontrole sapzuivering apparatuur voor electrische kook controle - Verstoken van ruwolie onder ketels - Cochrane meter construstie ringkamers normal meet schijf - Verslag van de metingen vemicht op de Sf. Pradjekan van 29 September to Oktober - Verbouwing fabriek brandstot positie stofsuikervangst - Rookgascontrol e apparaten - Oververhitteraggregaten stoom balang 28 Agustus Desember berkas, tindasan, rapuh 50 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan, Hulpp Pradjekan tanggal 3 Januari 1949 onderwerp metingen op Sf. Pradjekan. 1 bendel, asli, rapuh 51 - Strork condensor met water straa lluchtpon Sf. Pradjekan, stroerk condensatie verdamping - Beproevingresultaten stork condensatie verdamping - Vacuum op de lichaam van de verdamping 8 Juni Nopember berkas, copy, rapuh 52 Proefstation voor de Java Suiker Industrie Groep Pasoeroean afd Sitoebondo o.j berkas, copy, rusak SF WRINGIN ANOM 53 Aan de administrateur der suikerfabrieken Olean en Wringinanom te Sitoebondo tanggal 31 Oktober 1923 onderwerp grendbeschryving areaal Olean Wringinanom. Melukis areal tanah di Olean Wringinanom. 1 bendel, tindasan, rusak 54 - Engerlingen Sf. Wringinanom - Bibit nieuwe poj soorter Augustus September levering - Rietsoorten - Nevenculture - Grondkaarteering - Bibitverbintenis - Vakkenproeven 10 Nopember Januari bendel, copy, rusak 6

8 55 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Sitoebondo tanggal 6 Januari 1937 tentang : - Proefveldplan o.j Schema orienteerende varieteitenproef met 2828 poj poj wb1 en wb3 - Verzending bibit van 3016 poj 56 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Sitoebondo tangal 30 Desember 1937 onderwerp genetische grondkaart. 5 lembar, tindasan, rusak 57 Aan het proefstation voor de J.S.I cultuur afdeling pasoeroean tanggal 27 Nopember 1941 tentang gegevans vakkenproeven.. 1 berkas, tindasan, rapuh 58 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Situbondo tanggal 26 januari 1942 tentang bifurcatie bij 3016 poj. 1 lembar, copy, rapuh 59 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom te Situbondo tanttang 19 Pebruari 1943 onder werp proefveldplan o.j. 2604, rencana kebun percobaan tahun bendel, copy, rapuh 60 Bezoek Rapport - Sf. Padjarakan - Sf. Gending - Sf. Pesantren - Sf. Toelangan - Sf. Watoetoelis - Sf. Kebonagoeng - Sf. Wonolangan 7 Desember 1950 Oktober berkas, copy, rapuh 61 - Brandstefpositie Sf. Wringinanom - Analyse Nn. 86 Onderzoek fabrikatokalk - Revisie en ijking instrumen - Verslagen der verieteiten proeven der o.j. 1942, 1943, en 1944 van steer I oosthoek - Rapport bezoek 18 Nopember Oktober surat, copy, rapuh 62 Aan de administrateur der Sf. Wringinanom Situbondo tanggal 18 September 1957 tentang ondernemings bezoek. 17 lembar, copy, rapuh GROEP PROBOLINGGO SF. GENDING 63 Aan den administrateur de Sf. Gending to Probolinggo onderwerp fostaatprocayen, Pasoeroean tanggal 2 Januari bendel, tindasan, rusak 7

9 64 Aan den afkanstig van Sf. Gending over get jaar 1919 analysereultaten onderwerp optium ZA proeven Sf. Gending. 1 bendel, tindasan, rusak 65 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Pasoeroean onderwerp : - Rapoort bezoek aan Sf. Gending datum 3 Pebruari Bezceht door randerrancher - Uitgebrachte bapporten Geon - Aan leiding van het bezoek, inspenctie proeftuinen - Opneerkingen 2 laporan, copy, baik 66 Aan den administrateur der Sf. Gending Pasoeroean tanggal 1 Pebruari 1936 onder werp : - Proeftuinboekjes - Verzending bibit 1 bendel, tindasan, rusak 67 Aan den administrateur der Sf. Gending Pasoeroean tanggal 12 Januari 1940 onderwerp : inspectie gedecentraliseerdo selectieproeven, proefveldplan, gewyzigd schema proeftuin Tarokan. 1 bendel, copy, rusak 68 Kepada Pembesar Pabrik Gula Gending Probolinggo tanggal 2 Desember 1942 tentang pengiriman bibit, mengunjungi pabrik, mengunjungi tanaman. 1 bendel, copy, rapuh 69 Proefredresultalen Sf. Gending Probolinggo tahun lembar, copy, rapuh 70 Aan de cultuur handel en industrie bank. N.V. Surabaya tanggal 15 Nopember 1951 tentang Rendement Gending, ijking en revisie watermeters 71 Aan de administrateur der Sf. Gending Probolinggo tanggal 26 September 1951 tentang chlorose. 72 Aan de administrateur der Sf. Gending Probolinggo tanggal 15 April 1951 tentang kampanye tahun lembar, tindasan, rapuh 73 Stengelboordertransproef 74 Bezoekrapport Sf. Gempolkrep, Sf. Gending, Sf. Kanigoro, Sf. Kebon Agoeng, Sf. Kedawoeng, Sf. Kremboong Krian, Sf. Modjopanggoeng, Sf. Ngadiredjo, Sf. Padjarakan, Sf. Pradjekan, Sf. Pesantren, Sf. Poerwodadi, Sf. Tjandi, Sf. Wonolangan, Sf. Djombang Baru, Sf. Soedhono, Sf. Tangkil dengan tujuan inspenstie proeven tanggal 24 Nopember berkas, copy, rapuh 8

10 SF. JATIROTO 75 Verslag besprekingen gehouden te Djatiroto tanggal 31 Juli 1929 onderwerp over irigatie. 1 bendel, copy, rusak 76 Becordeeling proeftuin resultaten, verzamelen van gegevans der oosthoek fabrieken, Java productiecyfens Sf. Djatiroto tanggal 25 September berkas, copy, rusak 77 Aan den hoofd administrateur der Sf. Djatiroto tanggal 17 April 1934 onderwerp over bibit van 2878 poj en 2883 poj. 2 lembar, copy, rusak 78 Aan den hoofd adaninistrateur der Sf. Djatiroto tanggal 25 September 1937 onderwerp achterlyk blyvende plekken in 2967 poj. Kediri-Ziekte. 79 PG Djatiroto Pasoeroean tahun tentang inzending monters. 1 bendel, tindasan, rusak 80 Kepada Pembesar Pabrik Gula Djatiroto tentang grafik pertahanan tahun Aan den administratrie kantoren en de administrateurs der suikerondernemingen tanggal 27 Januari 1943 onderwerp grondbenaming in de roneover slagen der proefvelden o.j lembar, copy, rapuh 82 Aan de administrateur der Sf. Djatiroto, Djatiroto tanggal 24 April 1953 onderwerp grondkaarten Djatiroto. 83 Aan de administrateur der Sf. Djatiroto, Djatiroto tanggal 5 Mei 1954 nderwerp : - Controle manometer - Invulstrook - Bibitleveranties 84 Kepada Yth. Pemimpin PG Djatiroto tanggal 20 Juli 1962 tentang daftar penyerahan bibit kepada pabrik-pabrik dari kebun bibit pokok Balai Penyelidikan Perusahaan-perusahaan Gula di Djatiroto. 1 berkas, copy, baik 85 Kepada Yth. Pemimpin PG Djatiroto, Djatiroto tanggal 2 Agustus 1962 tentang penyerahan bibit ke Pabrik-pabrik Gula. 86 Kepada Tjabang B.P.3.G (Balai Penyelidikan Perusahaan-Perusahaan Gula) d/a PG Djatiroto Madiun tanggal 9 Januari 1969 tentang briket buatan PG Purwodadi dengan pres mesin, pengambilan bibit untuk K.B.P 1971 / 1972, hasil analisa daun, hasil observasi serangan penyakit pokkahbung dan blendok terhadap PS 6. 1 berkas, copy, rapuh 9

11 87 Voorlopige beockening oververhit tersaggregaat voor de Sf. Djatiroto 17 lembar, tindasan, rapuh 88 Penelitian ZA di Djatiroto 2967 pog. 1 berkas, copy, rapuh SF KANDANGJATI KRAKSAAN 89 Aan den administrateur der Sf. Pandjie Sitoebondo, Pasoeroean tanggal 16 Agustus 1937 onderwerp inlichtingen aan grande grondscorten en watervenheundingen in de arcalen van Kandangjati en Padjarakan. SF MARON 90 Aan den administrateur der Sf. Maron Probolinggo tanggal 20 Oktober 1923 onderwerp beschrijving der tarapangronden, cultuurafdeeling tahun bendel, tindasan, rusak 91 Aan den administrateur der Sf. Gending Maron Probolinggo Pasoeroean tanggal 2 Januari 1935 onderwerp verzending bibit, vertrouwelyk tahun bendel, copy, rapuh SF OEMBOEL 92 Sf Oemboel monographie der suikeronderneming Oemboel. 1 bendel, tindasan, rusak 93 Aan den admnistrateur der Sf. Oemboel te Probolinggo tanggal 20 Januari 1930 onderwerp zieke ristplantan 1 bendel, tindasan, rusak 94 - Ketelaschproeven - Proeftuinen - Suikerproductiestatistiek Voosheid en overrypings veschynselen - Bibitverbibtebis en in 2878 poj - Rapport bezoek September 1932 Juni berkas, copy, rusak 95 Penelitian vanietas tebu Sf. Oemboel, Sf. Wonolangoen, Sf. Maron, Sf. Gending, Sf. Soemberkareng tahun lembar, tindasan, rusak SF. PADJARAKAN 96 Rapport over de op 13 en 14 September 1930 in de Sf. Padjarakan door hent proefstation verriente stoommetingen doel van de beproeving. 97 Aan de N.V. nederlandsch Indiesche Landbouw Maatschappy te Soerabaia onderwerp hetverstrekken van inlichtingen over Padjarakan aan der den. 1 bendel, tindasan, rusak 98 Aan den administrateur der Sf. Bagoe Padjarakan Probolinggo tanggal 3 Juli 1948 onderwerp voedingwatervoorwarning. 15 lembar, tindasan, rapuh 10

12 99 Aan den administrateur der Sf. Padjarakan Probolinggo tanggal 14 Desember 1950 onderwerp : - Literatuur - Dictaten suikerschool 17 lembar, tindasan, rapuh 100 Aan de administrateur der Sf. Padjarakan Probolinggo tanggal 28 Mei 1951 onderwerp watermaters 1 bendel, tindasan, rusak SF PHAITON 101 Proestation voor de Java Suikerindustrie Groep Probolinggo onderwerp indek op de proefvelder sultaten oogstjaar bendel, tindasan, rusak 102 Aan den directeur der cultuur afdeeling van het proefstation Pasoeroean tanggal 11 Pebruari 1936 onderwerp - Produstiekaarten - Monografie Sf. Phaiton 1 berkas, copy, rapuh 103 Aan den administrateur der Sf. Phaiton te Kraksaan tanggal 18 Oktober 1940 onderwerp termietanbestryaing, ruinnetkaarten, grandkaarten Phaiton. 6 lembar, copy, rapuh SF. SOEKODONO Rapport betreffende het productievermogen van 2878 poj EN EK 28 op de - Rapport bezoek - Productiecyters 2878 poj Januari 1923 Januari berkas, copy, rusak Rapport bezoek - Aamplantrapport - Orienteerende proeven met Vakkenproeven o.j Desember 1932 Januari berkas, copy, rusak SF. SUMBER KARENG 106 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Probolinggo 1916 tentang ringkasan pabrik gula Probolinggo grup. 107 Grondbeschryuing Sf. Soemberkareng SF Soemberkareng proefveldresultaten onderwerp : - Rendemensformule - Bewerkingsproef - Voorloopige varieteiten - Optium ZA Tahun bendel, tindasan, rusak 1 berkas, copy, rusak 11

13 109 Aan den administrateur der Sf. Soemberkareng te Probolinggo tanggal 31 Januari 1930 onderwerp : - Bezichtiging stand aanplant - Proeven o.j Sf. Soemberkareng - Indicator voor ketelwater controle op alkaliteit - Grondmonster - Bewerkingsproeven o.j Aan den administrateur der Sf. Soemberkareng te Probolinggo tanggal 6 Pebruari 1934 onderwerp : - Productiekaarten - Bezoek ten uwent - Proefveldplan o.j POJ in uwen aanplant o.j Meststoffenstatistiek o.j Bibitlevering soorten Gegevans vakken proeven - Gedecentraliseerde selectie proeven - Rapport bezoek - Bibitverzendingen 24 Januari 15 Desember berkas, copy, rusak 112 Aan het proofstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean tanggal 5 Maret 1951 onderwerp polarimeter Nr Der Sf. Soemberkareng aangetroffenter Sf. Wonolangan. 2 lembar, copy, baik SF WONOASEH 113 Aan den administrateur der Sf. Wonoaseh Probolinggo tanggal 8 Desember 1939 onderwerp regenstaat, invulstaten voor de statistiken. 1 bendel, tindasan, rusak 114 Aan den directeur der cultuur afdeeling van proefstation te Pasoeroean tanggal 28 Desember 1940 di Probolinggo onderwerp weledelgestrenge heer, nieuwe poj ( en letter) soorten. 16 lembar, tindasan, rusak 115 Aan den administrateur der Sf. Wonoaseh Pasoeroean tanggal 10 Desember 1941 onderwerp : - Proefstations statistieken Recapitulatie vakkenproeven o.j Bibit verzending 1 bendel, tindasan, rusak SF WONOLANGAN 116 Aan den administrateur der Sf. Wonolangan Pasoeroean tanggal 3 October 1938 onderwerp genetische grondkaarten. 6 lembar, tindasan, rusak 117 Aan den administrateur der Sf. Wonolangan Probolinggo onderwerp gelestrepenziekte. 12

14 GROEP PASOEROEAN SF ALKHMAAR Toelichting by de grondkaart van het areaal van ord Alkhmaar - Rapport over den aanplat der Sf. Alkhmaar - Bezoek van G. Booberg aan de Sf. Alkhmaar - Aanplantrapport over de Sf. Alkhmaar 24 Mei Pebruari bendel, tindasan, rusak SF. ARDJOSARIE 119 Aan de cultuur onderneming Babat Ardjosarie te Bangil Pasoeroean tanggal 26 Januari 1934 onderwerp regencyters 1939 / regenstaat SF KEBON AGOENG 120 Sf. Kebon Agoeng varieteitenproeven areal sempal wadah. Penelitian tebu lembar, tindasan, rusak 121 Aan de administrateur der aangesloten suiker ondernemingen tanggal 7 September 1951 onderwerp : - Asregens van de klut - Kebun persilangan Sempal Wadah tahun tahan 196 1/ Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean onderwerp : - Sf. Kebon agoeng - Bestryding van witte wolluis middels encarsia 1 bendel, tindasan, rusak 123 Aan den administrateur der Sf. Kebonagoeng te Malang onderwerp : - Secundaire luchtventilator - Instrumenten stookproeven POJ 1 berkas, tindasan, rusak SF. KREBET 124 Sf. Krebet Aan den administrateur der Sf. Krebet to Malang onderwerp : - Combolineum - Zeefatenziekte onderzoek D Aan den administrateur aan Sf. Krebet te hulpp besloelawang tanggal 2 Januari 1935 onderwerp : - Vakkenproeven - Sulfitatie Sapzuivering - Verzending bibit - Mestkaarteering 1 bendel, tindasan, rusak 126 Aan den administrateur der Sf. Kebonagoeng te Malang tanggal 30 October 1937 onderwerp genetische grondkaarten van Kebonagoeng en Sempalwadah. 9 lembar, tindasan, rusak 13

15 127 Aan de N.V. Algemeene Mastschappij tot exploitatie der Oei Tiong Ham Suikerfabrieken Postbus 129 Semarang tanggal 14 Nopember 1941 onderwerp ruwaapaanwar mig met lastste sapdamp. 128 Aan den administrateur der Sf. Krebet te hulpp Boeloelawang tanggal 7 Mei 1940 onderwerp ketels. 4 lembar, tindasan, rapuh SF. KEDAWUNG 129 SF Kedawung Analyseresultaten van water tuinen babattan en Wonosoboh - Snit Tegallans - Deterninatie engerlingen - Engerlingen onderzoek - Boorderbestryding sproef - Areaalkaart met ruitnnet voor grondkaarteering - Riet proefstationstuinen - Levering bibit 3006 poj en eenige R-, S-, en T scorten voor varieterten proeven in o.j September Maret 42 1 berkas, copy, rusak 130 Aan den administrateur der Sf. Kedawoeng te Pasoeroean tanggal 7 October 2602/1942 onderwerp : - Defecatiewerkwijze - Composproef - Bibitverzending 1 bendel, copy, rapuh 131 Aan den N.V. Cultuur Mij Kedawoeng Kawisredjo Pasuruan tanggal 15 Oktober 1957 onderwerp Driemaandelijkse Besprekingen 132 Aan Oei Tiong Ham Industrial Dept. Of Kian Gwan Co ( Indonesia ) Ltd. N.V. Surabaya tanggal 27 Nopember 1956 onderwerp Bemesting met ureum 1 berkas, tindasan, rapuh 133 Kepada Yth. Pemimpin P.G. Kedawung Pasuruan tanggal 28 Juni 1961 tentang formulir kontrak A Nivas, Pengiriman contoh gula dan kebutuhan-kebutuhan laborat. 134 Yth. Administrator PG Kedawung Pasuruan tanggal 26 Desember 1972 tentang daftar giling penghabisan tahun tebang Perubahan stempel Perusahaan Gula Negara Kedawoeng Pasuruan. 2 lembar, asli, baik SF PANDAAN 136 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Group Pasoeroean S.F. Pandaan tahun bendel, asli, baik 14

16 SF. PANGGOENGREDJO 137 Sf. Panggoengredjo - Encarsia Onderzoek No Rapport bezoek - Roode Strepenziekte - Gronanalyses - Bibit 2967 POJ voor proeven in het oogstjaar Monografie Panggoengredjo September 1927 Nopember berkas, copy, rusak SF. PENGKOL 138 Aan den administrateur der SF. Pengkol te Pasoeroean tanggal 20 Januari 1933 onderwerp beplante opperylak o.j lembar, tindasan, rusak SF. PLERET 139 Proefveldresultaten SF. Pleret Tuinproductiestaten 1931 SF. Pleret Kloerahan 1 berkas, asli, baik 1 buku, tindasan, rapuh 141 Proefstation voor de Java Suikerindustrie cultuur afdeeling 142 Tuinproductiestaten 1933 SF. Pleret Kloerahan 1 buku, tindasan, rapuh SF. SEMPAL WADAK 143 Aan den administrateur der SF. Sempalwadak to Malang Pasoeroen 2 Juli 1921 onderwerp veryoor van Rojungans SF. SOEKOREDJO 144 Aan den administrateur der Sf. Soekoredjo to hulnnestkt Soekoredjo Pasoeroean tanggal 19 Juli 1981 onderwerp roodkleuring invoeze bibit 1 bendel, tindasan, rusak SF SOEMBER REDJO 145 Aan den administrateur der SF. Soemberredjo te Bangil Pasoeroean tanggal 23 Juni 1924 onderwerp : - Fasfaatbemesting - Wateronderzoek - Stang aanplant Tahun bendel, tindasan, rusak 146 SF Soemberredjo tanggal 7 Mei Mei 1929 onderwerp : - Meststoffenstatistiek - Bezoek proefstation - Overname filter perskoders ex inventaris S.f. Soemberredjo - Meststoffenstatistiek - Varieteiten proeven - Grondanalyses - Proeven o.j Sf. Soemberredjo 15

17 SF. TEGALREDJO LAWANG 147 Aan den Bebberder der Suikeronderneming Tegal Redjo te Lawang Pasoeroean tanggal 22 Maret 1930 onderwerp : detarminatie grass oort peanisetum purpureum 2 lembar, tindasan, rusak SF. WINONGAN 148 Aan Groep Sadursaur Pasoeroean to Pasoeroean tanggal 20 Mei 1821 onderwerp gereduceerde grond. 1 bendel, tindasan, rusak 149 Kepada Pembesar Pabrik Gula Winongan Pasuruan tanggal 18 Agustus 1942 tentang tambahan keterangan adanya Oedjan. 7 lembar, tindasan, rapuh 150 Aan de Firma Anemaet & Co. Postbus 22 Surabaya tanggal 31 October 1957 onderwerp ketel ex Winongan 2 lembar, tindasan, rapuh SF. WONOREDJO 151 Aan den Directour der Cultuurafdeling u/n Profstation to Pasoeroean tanggal 28 Juni betr : Oogstjaar der Riets oorten 2714 an berkas, tindasan, rapuh GROUP SIDHOARJO SF BALONGBENDO 152 Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie Pasuruan tanggal 23 October 1936 onderwerp opbrengst vermalen bibittuinen SF. Krian en SF. Balongbendo. 2 lembar, copy, rapuh SF. BOEDOERAN Installatie gegevens Grond analyses - Wilte suiken - Encarsia transport - Groon bemestingproeven oogstjaar Kaarteering fosfaat proeven o.j Rapport bezoek - Kalk bemesitngproef Tahun Sf. Boedoeran - Plantplan - Drainage - Omo Menthek - Stepenziekte en vlakte bibittuinen op Boedoeran - Gronden der SF. Boedoeran - Irrigatieproeven op Boedoeran Juli 1916 Juli berkas, copy, rusak 1 bendel, copy, rusak 16

18 155 - Grondmonstername - Rapport bezoek - Zending grondbriketjes - Levering 2967 POJ - Alkaliteit ketelvoedingwater oorzaal scheur in bouilleur SF. Boedoeran - Kleunstof voor ZA oplossing - Rapport tuin Mlandingan Koelon Mei 1925 Juni berkas, copy, rusak 156 Kepada Pembesar Pabrik Gula Boedoeran di Sidhoarjo tanggal 18 Agustus 1942 tentang : - Tambaan keterangan adanya oedjan - Levering bibit 3006 POJ en eenige R.S. en T soorten voorvarieteiten proeven in o.j Productiekaarten SF. Boedoeran - Grondkleur en Zwaartekaart - Areaal plek met afwykende structuur SF. SROENI 157 Aan den administrateur der SF. Sroeni te Halte Gedangan tanggal 7 October 1933 onderwerp : - Grondanalyses - Grondmonsters SF. Sroeni - Phosphaatbemesting Sroeni - Determinatie POJ soorten - Witdrukken Rayonkaarten SF. KETEGAN 158 Aan den administrateur der SF Ketegan te Sepanjang tanggal 28 Januari 1926 onderwerp grondanalyses 1 bendel, tindasan, rusak 159 Aan den administrateur der SF Ketegan to Sepanjang tanggal 19 Maret 1936 onderwerp recapitulatiestaat proeven o.j Aan den administrateur der SF Ketegan Sepanjang tanggal 3 April 1940 onderwerp windzifter 1 lembar, tindasan, rapuh 161 Aan den administrateur der SF Ketegan te Sepanjang tanggal 5 December 1941 onderwerp leidraad bij het invullen van proefveld katerms 1 bendel, tindasan, rusak 162 Aan den administrateur der SF Candi, Balongbendo, Toelangan, Kremboeng en Watoetoelis onderwerp varietie tenproeven op 1942 van de Sidhoarjo Fabrieken 4 lembar, tindasan, rapuh 163 Kepada Yth. Pembesar Pabrik Gula Ketegan di Sepanjang tanggal 20 Pebruari 1943 tentang rencana kebun percobaan tahun bendel, copy, rapuh 17

19 SF KREMBOONG Producties - Bezoek rapport - Opgaven maalstaat - Correctie groeving crusherrollen - Brandstof verbruik en stoomeconimie - Aster watermeter 3 Juni 1925 April Grondkaarteering - Bibit 3006 POJ - Vakkenproeven o.j Januari 1933 Mei berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 166 Aan den administrateur der SF Kremboong Halte Toelangan tanggal 14 September 1938 onderwerp genetische grondkaarten van Kremboong, Tanggoelangin, Porong (Hoofdareaal) en Porrong (Bonorowo). 1 bendel, tindasan, baik 167 Aan den administrateur der Sf Kremboong Toelangan tanggal 28 Mei 1940 onderwerp vuurhaardencontructie 2 lembar, tindasan, rapuh 168 Kepada Pembesar pabrik Gula Krembung Tulangan tanggal 16 Oktober 1942 tentang - Bibit 3067 POJ - Mengunjungi tanaman - Ruitennetkaarten arealen SF Kremboong en Sedatie 1 bendel, copy, rapuh 169 Aan den administrateur der SF Kremboong p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem, Soerabaya tanggal 7 September 1950 onderwerp Bezoeksrapport. 11 lembar, tindasan, rapuh 170 Aan de administrateur der SF Kremboong p/a Firma Tiedeman en Van Kerchem, Postbox 50 Soerabaya tanggal 24 December 1956 onderwerp Orienterende varieteitenproeven o.j Aan de Directeur v/h Proefstation voor de Java Suikerindustri Pasuruan tanggal 23 Desember 1955 onderwerp Grondmonsters fosfaatproef o.j Aan de administrateur der SF Kremboong p/a Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaya tanggal 26 Nopember 1957 onderwerp Productiestatistiek o.j lembar, tindasan, rapuh SF. KRIAN 173 Aanplant voorshriften ten behoeve van de Suikerfabriek Krian. Pembayaran tanaman di Pabrik Gula Krian. 1 bendel, copy, rapuh 18

20 174 Aan den administrateur der SF Krian te Krian tanggal 19 Juli 1930 onderwerp : - Gegevansstaat controles 16/6 30/6 restant ampas - Capacities voorwarmer - Ananasziekte in Rajoengans - Onderzoek caramel 1 bendel, copy, rapuh 175 Aan den wnd. Administrateur der SF Krian tanggal 21 Pebruari 1934 onderwerp: - Grondkaarteering - Meststoffensstatistiek - Verzending bibit - Grondmonsters afd. Sidhoarjo - Copie grondkleur en zwaartekaart - Verzending bibit 176 Aan den administrateur daer SF Krian tanggal 20 Agustus 1938 onderwerp toelichting by de genetische grondkaart 5 lembar, tindasan, rapuh 177 Aan den administrateur der SF Krian te Krian tanggal 5 April 1940 onderwerp katelbeproevingen, meting versche stoom kookpannen 178 Kepada Pembesar Pabrik Gula Krian tanggal 24 September 1942 tentang rencana kebun percobaan tahun berkas, tindasan, rapuh 179 Aan de administrateur der SF Krian Postbus 134 Surabaya tanggal 8 Mei 1952 onderwerp drainageksvesties 180 Perusahaan Gula Negara Krian tentang daftar taksiran Maret 1964/1965 dan daftar taksiran Maret 1965/ buku, tindasan, rapuh SF POPOH 181 Optium ZA proef in een bibittuin. Popoh tahun Aan den administrateur der SF Popoh te halte Toelangan O/L tanggal 28 April 1926 onderwerp : - Grondanalyses - Veratopping van atoom ruimten door melasseontleding - Grondsoorten - Transmissiecoeffieint verdamping - Ampas extrantie apaaraat 183 Aan den administrateur der Sf. Popoh hulp Krian tanggal 21 Maret 1933 onderwerp : - Bibitlevering 2967, 2984 en 2985 POJ - Fosfaatproeven o.j Grondkaatering - Grondanalyses 19

21 SF. PORRONG 184 Aan den administrateur der SF Porrong te hulpp Porrong tanggal 21 September 1927 onderwerp : - Heksembezemachtige uitgroeisel by 2878 POJ - Centrale condensatie SF SEDATIE 185 Aan den administrateur der SF Sedatie te Mojokerto tanggal 29 Oktober 1915 onderwerp : - Gegevenstaat controles restant ampas - Gegevenstaat nolen en brandstof controle eindistaat suppletie brandstof - Installatie gegevens Levering bibit 2878 POJ 186 Aan den administrateur der SF Sedatie te Modjosarie tanggal 9 Januari 1936 onderwerp : - Regenstaat - Regencyfers Desember Riet - Rendement - Proeven o.j Onvelledige kaliproeven SF TANGGOELANGIN 187 Proefstation voor de Javasuikrindustrie Group Sidhoarjo onderwerp index op de proefveldresultaten oogstjaar berkas, copy, rusak Invulstaat installatiegegevens Onderzoek kalkmonsters - Analyse TM Rapportbezoek - Kalkonderzoek - Fosfaatproeven - Proefvelden Mei berkas, copy, rusak 189 Aan den administrateur der SF Tanggoelangin Sidhoarjo tanggal 26 September 1937 onderwerp : - Aanplant 1937/ Regenstaat - Waarschynlyk te ver walen aanplant o.j bendel, tindasan, rusak SF TJANDIE 190 Aan den administrateur der SF Tandie Sidhoarjo Pasoeroean tanggal 19 Agustus 1938 onderwerp genetische grondkaart (genetika pemetaan tanah), landbouwkundige beteekuniservan (ervan yang ahli perkebunan) 5 lembar, tindasan, rusak 20

22 191 Aan den administrateur der SF Tjandie te Sidhoarjo tanggal 20 Pebruari 1940 onderwerp stoommetingen 6 lembar, tindasan, rapuh SF TOELANGAN 192 Productie staat SF Toelangan o.j onderwerp : Onderzoek zwavel - Verslag v.h. bezoek v.o. entemolo - Fabrikaat - Rapoort bezoek - Verklikkerim stallatie - Vakkenproeven van Toelangan Proefstationstatistieken - Rapport bezoek - Bibitverzending - Proefveldplan o.j Verzending bibit - Incrustatie verdamping Desember 41 Desember Tiedeman & Van Kerchem - Strepenziektevrije bibit 2967 POJ - Metingen op SAF Toelangan - Strepenziektevrije bibit 2967 POJ - Rapport bezoek - Aanplanbeleid SF Toelangan en SF Kremboong - Monsters ZA - Sugar bureau PH Meters Tahun berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 195 Kepada Pembesar Pabrik Gula Toelangan tanggal 19 Juni 1944 tentang : - Bibit - Percobaan - Kiriman bibit - Analysa AGM Proefveldplan o.j Field trial plan for copr year berkas, tindasan, rapuh 196 Proefstation voor de Java Suikerindustrie : Chemisch Technische Afdeling Penelitian industri PG Jawa : kimia teknis bagian 197 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaja tanggal 11 Pebruari 1950 onderwerp verslag van de proefnemingen op de SF Toelangan van 9 10 Augustus Laporan percobaan PG Tulangan tanggal 9 9 Agustus lembar, tindasan, rapuh 21

23 198 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Soerabaja tanggal 20 Juli 1949 onderwerp bemesting late aanplant. 7 lembar, copy, rapuh 199 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaja tanggal 7 Desember 1957 onderwerp bibitzending SF WAROE Grondmonsters st almesproeven o.j Fosfaat proeven - Verslag van het bezoek van den entomoloog - Stoenharde zwavelzure ammonia - Javaansche zwavel - Afzatsel stoomzyde verdamping - Aanplant bezoek - Prodnetiestaat berkas, copy, rusak 201 Aan den adminsitrateur der SF Waroe tanggal 2 Desember 1939 onderwerp : - Regenstaat - Grondanalysea - Verzending bibit 2967 PJO - Bibitzending - Grondkaarteering - Proefvelden o.j SF WATOETOELIS 202 Aan den administrateur der SF Watoetoelis te hulpp Krian tanggal 16 Nopember 1931 onderwerp : - Controle phosphaat bepalingen - Regenual en product - Oogstresultaten o.j Grondanalyses - Onderzoek ketel water en afzetsels in de locomobielketel - air dan tempelan ketel locomobiel 1 bendel, tindasan rapuh 203 Aan den administrateur der SF Watoetoelis to hulpp Krian tanggal 10 September 1935 onderwerp : - Sterk siwilende stok van 2967 POJ met geheel normalen top - Rietproduct Poppoh - Fosfaat proef o.j Aan den administrateur der SF Watoetoelis de hulpp Krian tanggal 24 Desember 1938 onderwerp : Bibit verbentenis 3034, 3036 en 3046 POJ 205 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 17 Januari 1938 onderwerp : genetische grondkaarten ven Watoetoelis en Poppoh, grondkaarten en vakkenproeven 8 lembar, tindasan, rapuh 22

24 206 - Proefveldplan o.j der SF Watoetoelis - Gegevans vakkenproeven - Directe bestryding pokkahboeng - Rapport bezoek - Gegevans over tegalan en 2e snit aanplantingen o.j Rapport bezoek Nopember 1939 Oktober bendel, copy, rusak 207 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 13 Nopember 1940 onderwerp : vuurhaardconstructie 15 lembar, tindasan, rapuh 208 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 17 Pebruari 1942 onderwerp : - Monsters copra - Monsters kapokpitten - goengkil 1 bendel, copy, rapuh Critische beschouwing van de door blekkingh ontworpen individuele molencontrole - Inleiding 210 Aan de administrateur der SF Watoetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 17 Nopember 1953 onderwerp : - Meetinstrumenten - Literatuur - Bibitzending 211 Aan de administrateur der SF Waotetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 14 Desember 1957 onderwerp : - Aanplantstatistiek 1957/ Bibitzending 212 Aan de administrateur der SF Watoetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 27 Pebruari 1951 onderwerp : condensaatmeting lelicham verdamping 213 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Sidhoarjo SF Watoetoelis 2878 POJ. Laboratorium dari Pabrik Gula Jawa Grup Sidoarjo. GROEP MODJOKERTO SF BANGSAL 214 SF Bangsal tahun Produktiish - Kalkstiktef tegen witte mieren cultuurveer waarden D152 - Loodmenie - Grondanalyses - Equilibreeren van centri fugetrommels 26 Desember berkas, copy, rusak 23

25 215 Aan den administrateur der SF Bangsal te Modjokerto tanggal 9 Desember 1941 onderwerp - Verwijdering incrustatie verdamping - Schoonmark verdamping Groenbemestingproeven oogstjaar Optium ZA proef - Proefveldresultaten - Productie Cijfers 2878 POJ - Kalkbemestingsproef tuin Kepiehpandak o.j Kali bemestingproeven o.j Proeven van SF Bangsal April 28 Juni berkas, copy, rusak 217 Aan de N.V. Maatschappij tot expliotatie der suikerdenemingen Sentanenlor C.S. te Modjokerto tanggal 31 Desember 1941 onderwerp stoommetingen Bangsal Camp lembar, asli, rapuh 218 Kepada Pembesar Pabrik Gula Bangsal di Mojokerto tanggal 20 Maret 1943 tentang keterangan buat peta-peta genetis dari PPG di Jawa. 1 bendel, copy, rapuh 219 Aan de administrateur der SF Bangsal p/a N.V. Mij tot Expl. Van de S.O Sentanenlor C.S. post box 35 Surabaya tanggal 6 September 1952 onderwerp verbeterblad statistieken o.j lembar, tindasan, rapuh SF BRANGKAL 220 Aan den administrateur der SF Brangkal to Modjokerto tanggal 22 Juni 1921 onderwerp zonne schymeter 1 bendel, tindasan, rusak SF DINOYO 221 Productie staat o.j set, asli, rapuh 222 Aan den administrateur der SF Dinoyo te Modjokerto tanggal 8 Nopember 1927 onderwerp : - Fosfaatarme gronden op SF Dinoyo - Encarsia onderzoek No SF Dinoyo productie staat o.j Zuugraad van stropen 223 Aan den administrateur der SF Dinoyo te Modjokerto tanggal 5 Pebruari 1930 onderwerp Kali bemestings proeven o.j SF GEMPOLKREP 224 Aan den administrateur der SF Gempolkrep Modjokerto tanggal 11 Desember 1942 onderwerp Voeding water voorziening van de suikerfabriek Gempolkrep en Modjo 1 berkas, tindasan, rapuh 24

26 225 Aan den administrateur der SF Gempolkrep Modjokerto tanggal 18 Januari 1943 onderwerp ketelstation, stookproeven. 9 lembar, tindasan, rapuh 226 Aan den N.V. Mij tot Expl v.d.s.o. Sentanenlor C.S. Cult. Mij Gempolkrep en cult Mij Bagakidoel Soerabaja tanggal 30 Maret 1948 onderwerp rapport over het bezoek van de heer schepel aan de SF Gempolkrep op 9 Maret lembar, asli, rapuh 227 Aan de N.V. Cultuur Maatschappij Gempolkrep p/a NV Kooy & Caster Van Voorhout Soerabaja tanggal 16 Juli 1951 onderwerp Kleu beoordeling SHS monsters nr 28 2 lembar, copy, rapuh 228 Aan het proefstation Pasoeroean tanggal 29 Juni 1955 onderwerp monster dagmelasse SF Gempolkrep 1 lembar, asli, rapuh 229 Aan de administrateur der SF Gempolkrep Posttoommol 81 Soerabaja tanggal 13 December 1955 onderwerp grondmonsters fosfaatproeven o.j Aan de administrateur der SF Gempolkrep Posttrommel 67 Surabaya tanggal 5 Desember 1957 onderwerp inzenden proefveldresultaten o.j SF KETANEN 231 Aan den administrateur der SF Ketanen te Modjosarie tanggal 8 Desember 1931 onderwerp : - Grondmonsters - Stokkentellingen SF Ketanen - Tweede verbeterde recapitulatie vakkenproeven o.j SF Ketanen - Grondmonsters proeven o.j Aan den administrateur der SF Ketanen te Modjokerto tanggal 12 Pebruari 1935 onderwerp vertroewebyk levering bibit 3006 POJ en eenige R S ent soorten voor varieteitenproeven inc o.j bendel, tindasan, rusak SF KONING WILLEM 233 Aan den administrateur der SF Koning Willem II te Halte Prambon tanggal 24 Juli 1916 onderwerp - Bibitkeuring ijep 24 ek 2a15 tjampoeran in ek 28 - Mestverdeeling - Stengelstreponziekte 1 bednel, tindasan, rapuh 234 Aan den administrateur der SF Koning Willem II onderwerp bouws in den omringenden tuin 235 SF Koyyen Co onderwerp vervlog verslag van de werkzaamheden van DJ Akkerman. Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean 1 bendel, copy, rapuh 25

27 SF MODJOSARI 236 Aan den admnisitrateur der SF Koning Willem II Modjosarie tanggal 5 Januari 1928 onderwerp : - Encorsia onderzoek - Aanplantrapport over de SF Koning Willem II - Topboorderbeatryding 237 Aan den administrateur der SF Koning Willem II te Modjosarie tanggal 24 Nopember 1931 onderwerp : - Circulaire gomziekte - Grondmonster proeven o.j SF PERNING 238 Overzicht de optimale ZA giften 1915 der SF Perning 1 bendel, rapuh, tindasan 239 Aan den administrateur der SF Perning te Modjokerto tanggal 24 Januari 1930 onderwerp : - Bibit 2961 POJ - Nieuw model oogststaten en proeftuinboekjes 240 Aan den administrateur der SF Perning te Modjokerto tanggal 19 Maart 1936 onderwerp : - Recapitulatiestaat proven oj Monsters voor mineralogisch onderzook Perning 241 Aan de N.V. Nationale Industrie Labndbouw Mij Kotak Pos 16 Surabaya tanggal 23 September 1952 onderwerp Grondkaarten (peta tanah). 5 lembar, asli, rapuh SF. POH DJEIDJEIR 242 Aan den administrateur der SF Poh Djeidjeir te Modjokerto tanggal 19 Oktober 1916 onderwerp Bloei in Sept en Oct SF SEMANGKO 243 Aan den administrateur der SF Semangko te Modjokerto onderwerp bruine suiker 7 lembar, tindasan, rapuh SF SENTANEN LOR 244 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto tahun 1915 = laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto oogstjar Laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup tahun panen

28 246 Aan den administrateur der SF Sentanen Lor te Modjokerto onderwerp : - Bibit 2946 en 2947 POJ - Groenbemestingsproeven oogstjar Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto, 24 Desember Laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup 24 Desember Aan den gedelegeerde der NV Meatt Schappij tot exploitatie der SF Sentanen Lor CS te Modjokerto onderwerp : genetische grondkaarten Gempolkrep en Brangkal tanggal 4 Nopember surat, copy, baik 249 Aan de NV Maatschappy tot exploitatie der SO Sentanen Lor CS Mojokerto tanggal 23 Pebruari 1940 onderwerp stoommetingen SF Bangsal in campagne lembar, tindasan, rapuh 250 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Pasoeroean Afd Modjokerto oogsjaar lembar, copy, rapuh 251 Aan de NV Maatschappy tot exploitatie der SO Sentanen Lor CS Modjokerto onderwerp griesafscheider voor kalkmelk 5 lembar, tindasan, rapuh SF SOEKO 252 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie te Pasoeroean tanggal 7 Mei 1935 onderwerp lidmaatschap proefstation SF Soeko SF TANGOENAN 253 Aan den administrateur der SF Tangoenan tanggal 8 Juni 1928 onderwerp grondanalyses 1 bendel, tindasan, rusak 254 Aan den administrateur der SF Tangoenan te Modjokerto tanggal 16 januari 1932 onderwerp planttijdproeven. GROEP DJOMBANG SF BLIMBING 255 Suikerpabriek Blimbing productiestaat oogstjaar 1923/ Suikerpabriek Blimbing productiestaat oj 1924/ Suikerpabriek Blimbing productiestaat oogstjaar 1925/1926 en 1927/ bendel, tindasan, rapuh 27

29 258 Aan de NV Handelsvereniging Amsterdam comedieplein I Soerabaia tanggal 30 September 1949 onderwerp : - Grondkaarten - Cursus verslag - Tegallanproducties van de HVA Kediri ondernemingen en productie SO Blimbing - Determinatie HVA Genetische grondkaarten Kediri ondernemingen SF DJOMBANG 259 Varieter tenproeven POJ Afd Djombang, Kediri, Nganjuk, Madioen tahun Aan den administrateur der SF Djombang tanggal 29 Mei 1940 onderwerp resultaten van kalkstikstotproeven 1 berkas, tindasan, rapuh 261 Aan den administrateur der SF Djombang tanggal 26 Agustus 1940 onderwerp proefnemingen SF Djombang 1 berkas, tindasan, rapuh 262 Aan den administrateur der SF Djombang te Djombang tanggal 7 Juni 1941 onderwerp : - Stoppen der compagne - Onderbreking campagne - Bezoek op 15 Mei 1940 en uw ondernemin 263 Aan de administrateur der SF Djombang Baru Djombang tanggal 27 Desember 1956 onderwerp productiestatistiek oj 1956 = statistik penghasilan tahun SF KARANG DINOYO 264 Aan den chef proeftuinen der NV Handelsuer eeniging Amsterdam te Karangdinoyo tanggal 23 Desember 1938 onderwerp : - Doorslagen rapport nr 105 dd 6 Mei Proefveldplan o.j SF Modjoagoeng - Vakkenproeven o.j SF Kanigoro SF MODJOAGUNG 265 Aan den administrateur der SF Modjoagung tanggal 19 Januari 1940 onderwerp : - Stofvanger achter suikerdroger - Stoommetingen - Suikerdroging 266 Aan de administrateur der SF Modjo Sragen tanggal 12 Januari 1957 onderwerp zonnneschrijmetingen 28

30 SF NGELOM 267 Resultaten SF Ngelom o.j Aan den administrateur der vezelonderneming Ngelom Hulpp Plasso tanggal 21 Juni 1941 onderwerp : - Zonneschynmetingen - Bezoek aan de onderneming - Woorschynlyk te vermalen aanplant o.j Kepada Pembesar Pabrik Gula Ngelom Plosso tanggal 20 Pebruari 1943 tentang keterangan jatuhnya oedjan. 3 lembar, copy, rapuh SF PETERONGAN 270 Aan den administrateur der SF Peterongan tanggal 29 April 1925 onderwerp : - Analyse o Suikerfabriek Peterongan Prductiestaat oogstjaar / Gomziekte by watergebrek 271 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie te pasoeroean tanggal 7 Oktober 1938 onderwerp : - Aanvraag ruitennetkaarten - Niet bemonsterde vakken - Grondkaarteering - Grondmonster zendingen voor grondkaarteering 1 bendel, taindasan, rapuh SF PONEN 272 Aan den administrateur der SF Ponen te Djombang tanggal 5 Juni 1923 onderwerp : - Gestagneerd SW 3 - Serehziek 247 B - Zuur bibitrot by SW 3 - Rietdeterminatie 9 lembar, tindasan, rapuh 273 Ruiten suiker pabriek Ponen productie staat Agustus Situasi produksi pabrik gula di Ponen tahun berkas, tindasan, rapuh 274 Ruiten suiker productie staat SF Ponen. Situasi produksi tumbuhan gula di SF Ponen tahun berkas, tindasan, rapuh 275 Aan de NV Algem NY tot exploitatie der Oei Tiong Ham suikerfabrieken te Semarang tanggal 25 Agustus 1933 onderwerp : - Procede van nes op SF Ponen - Toelaatbaar oliegehalte in ketelwater - Bewerkingproef o.j Kendal Wetan 29

31 SF SELOREJO 276 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun Aan den administrateur der SF Selorejo te Djombang tanggal 30 Nopember 1926 onderwerp grondanalyses 279 Aan de Kolonial Bank NV Seorabaja tanggal 7 Oktober 1941 onderwerp : - Hoog kalkgehalte in de sappen van de SF Selorejo schoonmaak verdamping - Aanplant samenstening 280 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun bendel, tindasan, rayap 281 Aan den administrateur der SF Seloredjo te hulpp Modjoagung tanggal 15 Januari 1942 onderwerp : - Vakkenproeven o.j Tambaan keterangan adanya oedjan 3 lembar, tindasan, rapuh SF SUMOBITO 282 Kepada pembesar Pabrik Gula Sumobito di Sumobito tanggal 11 Maret 1943 tentang : - Rencana percobaan ladang p.t Kalkstikstof proef o.j bendel, copy, rapuh 283 Aan den administrateur der SF Sumobito hulpp Sumobito tanggal 26 Oktober 1936 onderwerp : - Copieen grondkleur en zwaartekaart (ondergrond) - Sapmonsters opt ZA proef - Voorbemesting door uitstrooie in de geul op de SF Sumobito - Verzending bibit - Stand onde aanplant 1 bendel, copy, rapuh 284 Aan den administrateur der SF Sumobito te hulpp Sumobito tanggal 31 Maret 1957 onderwerp : - Verzending bibit van 3016 POJ - Concept proefveld programa 1937/1938 SO Sumobito - Bezoek Dr. Wellburg - Proefveldplan o.j Aan den administrateur der SF Sumobito tanggal 10 Januari 1940 onderwerp : - Proefstation Pasoeroean - Tuinarchiefformulieren 1 bendel, copy, rapuh 30

32 SF TJEWENG 286 Kepada Yth. Pemimpin Pabrik Bula Tjomal tanggal 5 April 1961 tentang pengiriman bibit tahun bendel, copy, rapuh GROEP KEDIRI SF BOGO KIDOEL 287 Aan den administrateur der SF Bogokidoel te Kertosono tanggal 22 April 1936 onderwerp : - Copieen grondkleuren zwaartekaart - Proefveldplan o.j. 37 so Peorwoasri - Ruitennetkaart SO Bogokidoel SF KENONGO 288 Aan den Beheerder der Onderneming Kenongo Wlingi onderwerp : - Regenstaat - Afsluiting demonstering voor groendkaarteering SF MENANG 289 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Pasoeroean Group Kediri tanggal November 1942 onderwerp : - Wortelonderzoek op de SO Peorwodadi - Onderzoek ziekte 3076 POJ - Onderzoek ziekte zaaispruiten SF MINGGIRAN 290 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun Kepada Pembesar Pabrik Gula Minggiran di Kediri tahun tentang Analyse AGN 328. SF MERITJAN 292 Aan den administrateur der SF Meritjan te Kediri onderwerp : - Proefveldplan 1917/18 SF Meritjan = penelitian skema sebidang tanah 1917/18 SF Meritjan - Diktewoekering by 2714 POJ = mengambil ketebalan dari no Waortelrotaantasting = meraba akar tumbuhan rotan - Grondanalyses = analisa tanah 293 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 4 TAHUN 1976 TENTANG PENYERAHAN PENGURUSAN SALURAN AIR MINUM MOJOKERTO KEPADA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO, MOJOKERTO

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG PENYERAHAN PENGURUSAN SALURAN AIR MINUM MOJOKERTO KEPADA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO,

Lebih terperinci

STABILISASI HARGA GULA MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL

STABILISASI HARGA GULA MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL STABILISASI HARGA GULA MENUJU SWASEMBADA GULA NASIONAL. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Sagu 2016 Agung P. Murdanoto Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi PT Rajawali Nusantara Indonesia

Lebih terperinci

PERKIRAAN BIAYA (Rp) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK PENGADAAN LANGSUNG

PERKIRAAN BIAYA (Rp) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK PENGADAAN LANGSUNG PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 027/1388/114.5/2013 TANGGAL : 1 April 2013 ALAMAT : JL. GAYUNG KEBONSARI NO. 171 SURABAYA NO NAMA PAKET 1 059114

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting

BAB I PENDAHULUAN. manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. Sejarah berdirinya Pabrik Gula Lestari (PG. Lestari) tidak lepas dari

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. Sejarah berdirinya Pabrik Gula Lestari (PG. Lestari) tidak lepas dari BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan Sejarah berdirinya Pabrik Gula Lestari (PG. Lestari) tidak lepas dari sejarah berdirinya perusahaan industri gula yang ada di Indonesia.

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. Kebun Agung didirikan pengusaha Cina, sedangkan Pabrik Gula Krebet

BAB 1 PENDAHULUAN. Kebun Agung didirikan pengusaha Cina, sedangkan Pabrik Gula Krebet BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Latar Belakang Objek Kabupaten Malang memiliki dua Pabrik gula yang cukup besar yaitu PG Kebon Agung dan PG. Krebet. PG Kebon Agung berdiri pada 1905, PG Krebet

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara, PTPN X (PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)) dikenal sebagai salah satu perusahaan peninggalan Belanda yang merupakan sebuah sektor

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DENGAN KLASTERISASI INDUSTRI KERTAS BERDASAR POTENSI SIMBIOSIS INDUSTRI GULA DAN KERTAS DI JAWA TIMUR

PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DENGAN KLASTERISASI INDUSTRI KERTAS BERDASAR POTENSI SIMBIOSIS INDUSTRI GULA DAN KERTAS DI JAWA TIMUR PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DENGAN KLASTERISASI INDUSTRI KERTAS BERDASAR POTENSI SIMBIOSIS INDUSTRI GULA DAN KERTAS DI JAWA TIMUR RYSKA ZARETTA N. NRP 3608 100 004 Dosen Pembimbing Dr. Ir. Eko Budi Santoso,

Lebih terperinci

Tebu Jombang di Kancah Gula Nasional

Tebu Jombang di Kancah Gula Nasional Tebu Jombang di Kancah Gula Nasional Oleh ; Irianto Budi Santosa,SP Prov. Jatim dengan luas 171 ribu hektar merupakan sentra terbesar penghasil gula Nasional. Sementara Kab. Jombang dengan produksi 77.929

Lebih terperinci

PERAN PROEFSTATION OOST JAVA TERHADAP INDUSTRI GULA NASIONAL TAHUN

PERAN PROEFSTATION OOST JAVA TERHADAP INDUSTRI GULA NASIONAL TAHUN PERAN PROEFSTATION OOST JAVA TERHADAP INDUSTRI GULA NASIONAL TAHUN 1947-1958 SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Melengkapi Gelar Sarjana Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN SISTEM KEPEMILIKAN TANAH PADA PERKEBUNAN TEBU DI SINDANGLAUT, CIREBON ( )

PERKEMBANGAN SISTEM KEPEMILIKAN TANAH PADA PERKEBUNAN TEBU DI SINDANGLAUT, CIREBON ( ) PERKEMBANGAN SISTEM KEPEMILIKAN TANAH PADA PERKEBUNAN TEBU DI SINDANGLAUT, CIREBON (1870-1968) Development of The Land Ownership System of Sugar Cane Plantation in Sindanglaut Cirebon (1870-1968) Billy

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG (UU) 1947 Nomer. 40. ) (40/1947) HUKUM DISIPLIN TENTARA. Menyesuaikan peraturan-peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No. 168) dengan keadaan sekarang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Lebih terperinci

BAB III DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 1776/PDT.G/2011/PA.SDA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

BAB III DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 1776/PDT.G/2011/PA.SDA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA 37 BAB III DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 1776/PDT.G/2011/PA.SDA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 307/PDT.G/2012/PTA.Sby A. Keberadaan Pengadilan Agama

Lebih terperinci

SKRIPSI PABRIK GULA TJOEKIR DI JOMBANG TAHUN

SKRIPSI PABRIK GULA TJOEKIR DI JOMBANG TAHUN SKRIPSI PABRIK GULA TJOEKIR DI JOMBANG TAHUN 1884-1960 Oleh DIAN PEBRIANTO NIM 121114022 PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2015 ii SKRIPSI PABRIK GULA TJOEKIR

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN. di Pulau Jawa. Sementara pabrik gula rafinasi 1 yang ada (8 pabrik) belum

BAB 1 PENDAHULUAN. di Pulau Jawa. Sementara pabrik gula rafinasi 1 yang ada (8 pabrik) belum BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia mempunyai potensi menjadi produsen gula dunia karena didukung agrokosistem, luas lahan serta tenaga kerja yang memadai. Di samping itu juga prospek pasar

Lebih terperinci

BAB IV. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

BAB IV. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN BAB IV. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 4.1. Sejarah PG. Krebet Baru Pabrik Gula Krebet Baru didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian pada tahun 1906 dibeli oleh Oei Tiong Ham Concern. PG. Krebet

Lebih terperinci

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. antara petani dengan pabrik gula Sejarah Singkat PG. Gempolkrep

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. antara petani dengan pabrik gula Sejarah Singkat PG. Gempolkrep BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 1.1 Paparan Data Penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang gambaran umum perusahaan, gambaran biaya yang dikeluarkan dari awal penanaman tebu

Lebih terperinci

Ambonese woonoorden Barneveld

Ambonese woonoorden Barneveld Ambonese woonoorden Barneveld r B A R N E V E L D RAPPORT VAN C. 23-3.75 Aan : CFO No. : 18.307 Betr.: Ontruiming woonoord te Barneveld. Op 21-2-1973 werd van Hip., GP-Barneveld, het volgende vernomen*

Lebih terperinci

Summary Report of TLAS Trainings in Community Forest on Java Year of Implementation :

Summary Report of TLAS Trainings in Community Forest on Java Year of Implementation : Summary Report of TLAS Trainings in Community Forest on Java Year of Implementation : 2011-2012 No. Provinces and Groups of Participants Training Dates and Places Number and Origins of Participants Remarks

Lebih terperinci

BIODATA CALON PENGURUS TAHUN 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

BIODATA CALON PENGURUS TAHUN 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK CALON DIREKSI : Nama Calon : R. Soeroso Tempat / Tanggal Lahir : Solo / 10 September 1954 Posisi Pencalonan : Direktur Utama Sebagai Pegawai Bank Jatim selama 32 tahun dan sebagai Direktur Utama PT BPR

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN TENTANG PUSAT PENELITIAN GULA

BAB II TINJAUAN TENTANG PUSAT PENELITIAN GULA BAB II TINJAUAN TENTANG PUSAT PENELITIAN GULA 2.1 Pengertian Pusat Penelitian 2.1.1 Pengertian Pusat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pusat secara harfiah dapat diartkan sebagai tempat yang

Lebih terperinci

EVALUASI/FEEDBACK KOMDAT PRIORITAS, PROFIL KESEHATAN, & SPM BIDANG KESEHATAN

EVALUASI/FEEDBACK KOMDAT PRIORITAS, PROFIL KESEHATAN, & SPM BIDANG KESEHATAN EVALUASI/FEEDBACK PRIORITAS, PROFIL KESEHATAN, & SPM BIDANG KESEHATAN MALANG, 1 JUNI 2016 APLIKASI KOMUNIKASI DATA PRIORITAS FEEDBACK KETERISIAN DATA PADA APLIKASI PRIORITAS 3 OVERVIEW KOMUNIKASI DATA

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Sementara Tahun 2014)

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Sementara Tahun 2014) BPS PROVINSI JAWA TIMUR PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Sementara Tahun ) No.22/03/35/Th XIII,2 Maret 2015 A. PADI Angka Sementara (ASEM) produksi Padi Provinsi Jawa Timur sebesar 12,398 juta ton Gabah

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1958 TENTANG PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA. Presiden Republik Indonesia,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1958 TENTANG PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA. Presiden Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG NOMOR 72 TAHUN 1958 TENTANG PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1957 DAN BERIKUTNYA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa oleh karena didalam praktek pemungutan tiap-tiap tahun

Lebih terperinci

Pelajaran 1-6 PENGANTAR

Pelajaran 1-6 PENGANTAR Pelajaran 1-6 PENGANTAR Teks-teks Pelajaran 1-6 berasal dari buku yang sama: J. van Goor, De Nederlandse Kolonien, Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975, Den Haag: Sdu Uitgeverij, 1994. Buku

Lebih terperinci

1.1. UMUM. Statistik BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun

1.1. UMUM. Statistik BPKH Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 1.1. UMUM 1.1.1. DASAR Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Planologi Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002, Tanggal 10

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 2.1. Sejarah Berdirinya Palang Merah Indonesia Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya 12 Oktober 1873. Pemerintah

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM PG. DJOMBANG BARU. sejarahnya PG. Djombang Baru ini mempunyai dua periode yaitu periode

BAB II GAMBARAN UMUM PG. DJOMBANG BARU. sejarahnya PG. Djombang Baru ini mempunyai dua periode yaitu periode BAB II GAMBARAN UMUM PG. DJOMBANG BARU 2.1 Sejarah PG. Djombang Baru Pabrik Gula Djombang baru berdiri sejak tahun 1895. Dalam sejarahnya PG. Djombang Baru ini mempunyai dua periode yaitu periode sebelum

Lebih terperinci

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH IX (GEDUNG KEUANGAN NEGARA II)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH IX (GEDUNG KEUANGAN NEGARA II) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH IX (GEDUNG KEUANGAN NEGARA II) Jalan Dinoyo No.11 Telepon : (031) 561 5364 Lantai V-VI (031) 561 5385 Kotak Pos 804 Surabaya

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 406 TAHUN 1991 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH PROPINSI

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR, MEMUTUSKAN:

GUBERNUR JAWA TIMUR, MEMUTUSKAN: GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TARIF DASAR DAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN

Lebih terperinci

BAB III PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA OEI TIONG HAM CONCERN. Oei Tiong Ham lahir pada 19 November 1866, di Semarang. Pada usia 8

BAB III PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA OEI TIONG HAM CONCERN. Oei Tiong Ham lahir pada 19 November 1866, di Semarang. Pada usia 8 BAB III PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA OEI TIONG HAM CONCERN A. Masa Kepemimpinan Oei Tiong Ham (1900-1924) Oei Tiong Ham lahir pada 19 November 1866, di Semarang. Pada usia 8 tahun mendapat pendidikan di

Lebih terperinci

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada tahun 1964 perusahaan NV My Handle Kian Gwan diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang bernama PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN)

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (Angka Ramalan II Tahun 2014)

PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (Angka Ramalan II Tahun 2014) BPS PROVINSI JAWA TIMUR PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (Angka Ramalan II Tahun 2014) No. 75/11/35/Th.XII, 3 November 2014 A. PADI Produksi Padi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Angka Ramalan II (ARAM

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

Lebih terperinci

POSKO INFORMASI KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN PERIODE HBKN PUASA DAN IDUL FITRI 1438 H

POSKO INFORMASI KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN PERIODE HBKN PUASA DAN IDUL FITRI 1438 H POSKO INFORMASI KETERSEDIAAN DAN HARGA PANGAN PERIODE HBKN PUASA DAN IDUL FITRI 1438 H BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 12 JUNI 2017 hargapanganbkp@gmail.com PROGNOSA KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN

Lebih terperinci

BAB 2 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. 2.1 Geografi dan Demografi Kabupaten Sidoarjo

BAB 2 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. 2.1 Geografi dan Demografi Kabupaten Sidoarjo BAB 2 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Semburan lumpur Lapindo terjadi di area pengeboran sumur Banjar Panji 1 yang dioperasikan oleh Lapindo Brantas Incorporation (LBI), yang berlokasi di desa Renokenongo,

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2013 dan Angka Ramalan I 2014)

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2013 dan Angka Ramalan I 2014) BPS PROVINSI JAWA TIMUR PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2013 dan Angka Ramalan I 2014) No. 45/07/35/Th XII,1 Juli 2014 A. PADI Angka Tetap (ATAP) 2013 produksi Padi Provinsi Jawa Timur sebesar

Lebih terperinci

INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU DI RESIDENSI MADIUN PADA MASA AKHIR KOLONIAL ( )

INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU DI RESIDENSI MADIUN PADA MASA AKHIR KOLONIAL ( ) INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU DI RESIDENSI MADIUN PADA MASA AKHIR KOLONIAL (1900-1942) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Melengkapi Gelar Sarjana Sastra Program Studi Ilmu Sejarah Kepada

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1

GUBERNUR JAWA TIMUR. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG TARIF DASAR DAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN

Lebih terperinci

Porong Gempol (Relokasi) PT. Jasa Marga. Gempol. Pemerintah - China. Panjang (km) 36,27 40,50 122,55 9,89 13,61 38,48 34,15 31,30 171,80 29,17

Porong Gempol (Relokasi) PT. Jasa Marga. Gempol. Pemerintah - China. Panjang (km) 36,27 40,50 122,55 9,89 13,61 38,48 34,15 31,30 171,80 29,17 Serang DKI Jakarta Cikampek Banten Bogor Sukabumi Ciranjang Bandung Palimanan Pejagan Kanci Pemalang (K) Batang Semarang Demak Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta DIY Solo 10 Surabaya Ngawi Mojokert 1 3

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 6 BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 2.1 Sejarah Berdirinya PT PLN (Persero) Pada akhir abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1

GUBERNUR JAWA TIMUR. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008 1 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG TARIF DASAR DAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI MENGGUNAKAN

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 557 /KPTS/013/2016 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN / KOTA SEHAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 557 /KPTS/013/2016 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN / KOTA SEHAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 557 /KPTS/013/2016 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN / KOTA SEHAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya kondisi

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 125 TAHUN 2008

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 125 TAHUN 2008 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 125 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR MENIMBANG

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI. 2.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI. 2.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 2.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan salah satu unit pelaksana induk dibawah PT PLN (Persero) yang merupakan

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015)

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015) BPS PROVINSI JAWA TIMUR PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015) No. 47/07/35/Th XIII,1 Juli 2015 A. PADI Angka Tetap (ATAP) 2014 produksi Padi Provinsi Jawa Timur sebesar

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 159 TAHUN 1980

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 159 TAHUN 1980 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 159 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI

Lebih terperinci

2. JUMLAH USAHA PERTANIAN

2. JUMLAH USAHA PERTANIAN BPS PROVINSI JAWA TIMUR No. 61/09/35/Tahun XI, 2 September 2013 HASIL SENSUS PERTANIAN 2013 PROVINSI JAWA TIMUR (ANGKA SEMENTARA) JUMLAH RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 SEBANYAK

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. 1 Transformasi Petani Gula di Pekalongan diunduh

BAB I PENDAHULUAN. 1 Transformasi Petani Gula di Pekalongan  diunduh BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek Tebu merupakan salah satu hasil perkebunan terbesar di berbagai daratan Indonesia. Selain metode penanaman dan perawatannya yang

Lebih terperinci

Gambar 1. Analisa medan angin (streamlines) (Sumber :

Gambar 1. Analisa medan angin (streamlines) (Sumber : BMKG BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KLAS I JUANDA SURABAYA Alamat : Bandar Udara Juanda Surabaya, Telp. 031 8667540 Pes. 104, Fax. 031-8673119 E-mail : meteojuanda@bmg.go.id

Lebih terperinci

Kami sampaikan juga bahwa hasil ujian PLPG tersebut dapat diakses melalui laman kami

Kami sampaikan juga bahwa hasil ujian PLPG tersebut dapat diakses melalui laman kami KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 115 Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon 0341-583988 Laman: psg15.um.ac.id Nomor : 6.10.18/UN.32/KL/2015

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Ramalan II 2015)

PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Ramalan II 2015) BPS PROVINSI JAWA TIMUR No. 74/11/35/Th XIII, 2 November PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA (Angka Ramalan II ) A. PADI Angka Ramalan (ARAM) II produksi Padi Provinsi Jawa Timur tahun sebesar 13,05 juta ton Gabah

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 11 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI "ORDONNANTIE OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1925" YANG

Lebih terperinci

SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021)3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021)3520351 LAMAN www.kkp.qo.id

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR. Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 6.1. Aspek Khusus 6.1.1. Pengelolaan Kebun Bibit Datar di PG. Krebet Baru Pengelolaan kebun bibit berjenjang dilakukan mulai KBP (Kebun Bibit Pokok), KBN (Kebun Bibit Nenek), KBI

Lebih terperinci

Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota

Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota Jumlah Penduduk Jawa Timur dalam 7 (Tujuh) Tahun Terakhir Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab./Kota TAHUN LAKI-LAKI KOMPOSISI PENDUDUK PEREMPUAN JML TOTAL JIWA % 1 2005 17,639,401

Lebih terperinci

BAB III INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU DI MADIUN SEBELUM KRISIS EKONOMI TAHUN 1929

BAB III INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU DI MADIUN SEBELUM KRISIS EKONOMI TAHUN 1929 BAB III INDUSTRI PERKEBUNAN TEBU DI MADIUN SEBELUM KRISIS EKONOMI TAHUN 1929 Perkembangan industri perkebunan tebu di Madiun merupakan satu bagian dari tumbuh dan berkembangnya industri yang telah berkembang

Lebih terperinci

SISTEM PERTANIAN TERPADU TEBU-TERNAK MENDUKUNG SWASEMBADA GULA DAN DAGING

SISTEM PERTANIAN TERPADU TEBU-TERNAK MENDUKUNG SWASEMBADA GULA DAN DAGING KODE JUDUL : X.47 LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN HASIL PENGELOLAANNYA INSENTIF PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA SISTEM PERTANIAN TERPADU TEBU-TERNAK MENDUKUNG

Lebih terperinci

SERANGAN PENGGEREK BATANG TEBU Chilo sacchariphagus DI SENTRA TEBU JAWA TIMUR. Oleh: Erna Zahro in,sp dan Effendi Wibowo,SP

SERANGAN PENGGEREK BATANG TEBU Chilo sacchariphagus DI SENTRA TEBU JAWA TIMUR. Oleh: Erna Zahro in,sp dan Effendi Wibowo,SP SERANGAN PENGGEREK BATANG TEBU Chilo sacchariphagus DI SENTRA TEBU JAWA TIMUR Oleh: Erna Zahro in,sp dan Effendi Wibowo,SP Pencanangan program swasembada gula yang harus tercapai tahun 2014 sebesar 5,7

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (NET) MINYAK TANAH Dl PANGKALAN MINYAK TANAH Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa dalam

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 63 TAHUN 2015

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 63 TAHUN 2015 BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 94 TAHUN 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 94 TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN

Lebih terperinci

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI. ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI. ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik 6 BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 2.1 Sejarah Berdirinya PT PLN (Persero) Pada abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR. Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

Lebih terperinci

Kami sampaikan juga bahwa hasil ujian PLPG tersebut dapat diakses melalui laman kami

Kami sampaikan juga bahwa hasil ujian PLPG tersebut dapat diakses melalui laman kami KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 115 Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon 0341-583988 Laman: psg15.um.ac.id Nomor : 15345/UN32/KL/2014

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. berjudul Undang-Undang Agraria Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. berjudul Undang-Undang Agraria Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan 46 BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode dan teknik penelitian yang dipergunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan dengan skripsi yang berjudul Undang-Undang

Lebih terperinci

Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Pasal 97 jo Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Bentuk: Oleh: UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 1 TAHUN 1954 (1/1954) Tanggal: 29 DESEMBER 1953 (JAKARTA) Sumber: LN 1954/8; TLN NO. 496 Tentang: PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.

Lebih terperinci

MATRIK PERUBAHAN SEMULA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

MATRIK PERUBAHAN SEMULA MENJADI KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NO SEMULA MENJADI + / - 1 417826 KANTOR KEMENTERIAN. AGAMA KAB. GRESIK 2129.042 Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi [guru] 50,562,000,000 2,809 56,466,000,000 3,137 (5,904,000,000) (328) guru 2129.045

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1976

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1976 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PROVINCIAAL WATERREGLEMENT VOOR OOST JAVA ( P.W.R. ) DENGAN

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017 \ PERATURAN NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya

Lebih terperinci

DAMPAK BENCANA ALAM (CUACA EKSTRIM) TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN BAHAN JUMPA PERS DITJEN BINAMARGA

DAMPAK BENCANA ALAM (CUACA EKSTRIM) TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN BAHAN JUMPA PERS DITJEN BINAMARGA DAMPAK BENCANA ALAM (CUACA EKSTRIM) TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN BAHAN JUMPA PERS DITJEN BINAMARGA JAKARTA, 23 JANUARI 2013 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN II SURABAYA PETA PAKET PELAKSANAAN

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1972 TENTANG PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. akan dilakukan pada periode berikutnya. Jika tidak dilakukan penentuan. solusi terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

BAB I PENDAHULUAN. akan dilakukan pada periode berikutnya. Jika tidak dilakukan penentuan. solusi terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pada perindustrian, penentuan jumlah tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam perusahaan yang menghasilkan suatu produk jadi. Penentuan ini sangat diperlukan karena dapat

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

Lebih terperinci

SEJARAH SOSIAL EKONOMI MAJALENGKA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA ( )

SEJARAH SOSIAL EKONOMI MAJALENGKA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA ( ) Patanjala Vol. 3, No. 2, Juni 2011: 190-209 190 SEJARAH SOSIAL EKONOMI MAJALENGKA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (1819-1942) Oleh Miftahul Falah Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas

Lebih terperinci

LAPORAN KERJA PRAKTEK PT PG CANDI BARU SIDOARJO. Diajukan oleh : Elizabeth Silvia Veronika NRP: Lovitna Novia Puspitasari NRP:

LAPORAN KERJA PRAKTEK PT PG CANDI BARU SIDOARJO. Diajukan oleh : Elizabeth Silvia Veronika NRP: Lovitna Novia Puspitasari NRP: LAPORAN KERJA PRAKTEK PT PG CANDI BARU SIDOARJO Diajukan oleh : Elizabeth Silvia Veronika NRP: 5203013008 Lovitna Novia Puspitasari NRP: 5203013045 JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KATOLIK

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Presiden Republik Indonesia,

UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Presiden Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab,

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa perselisihan hasil suara pilkada provinsi Jawa Timur

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa perselisihan hasil suara pilkada provinsi Jawa Timur RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Registrasi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Sengketa perselisihan hasil suara pilkada provinsi Jawa Timur I. PEMOHON Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono, selanjutnya disebut

Lebih terperinci

SARAN TENTANG ORGANISASI DAN SUSUNAN SUATU FAKULTAS ILMU PERTANL.

SARAN TENTANG ORGANISASI DAN SUSUNAN SUATU FAKULTAS ILMU PERTANL. SARAN TENTANG ORGANISASI DAN SUSUNAN SUATU FAKULTAS ILMU PERTANL. I. KATA PENGANTAR a. Sejarah Berdirinya Fakultas Pertanian Pada waktu silam, baik dalam Dewan Rakyat (Volksraad) maupun dikalangan kehidupan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Gula (PG) dan Pabrik Spirtus (PS) Madukismo. PG dan PS Madukismo

BAB I PENDAHULUAN. Gula (PG) dan Pabrik Spirtus (PS) Madukismo. PG dan PS Madukismo BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT. Madubaru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan tebu, yang mana memiliki dua buah pabrik, yaitu Pabrik Gula (PG) dan Pabrik Spirtus

Lebih terperinci

SERANGAN PENYAKIT LANAS Phytopthora nicotianae PADA TEMBAKAU DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS 2013

SERANGAN PENYAKIT LANAS Phytopthora nicotianae PADA TEMBAKAU DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS 2013 SERANGAN PENYAKIT LANAS Phytopthora nicotianae PADA TEMBAKAU DI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR BULAN AGUSTUS 2013 Oleh ; Amini Kanthi Rahayu, SP dan Effendi Wibowo, SP Umumnya wilayah di Jawa Timur pada bulan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan

BAB I PENDAHULUAN. Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan dalam famili gramineae. Seperti halnya padi dan termasuk kategori tanaman semusim, tanaman tebu tumbuh

Lebih terperinci

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 451 /KPTS/013/2016 TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR,

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 451 /KPTS/013/2016 TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 451 /KPTS/013/2016 TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang Mengingat : bahwa sesuai hasil penilaian Tim Penilai

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 598 /KPTS/013/2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 598 /KPTS/013/2013 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 598 /KPTS/013/2013 TENTANG DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LOKASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT

Lebih terperinci

KEADAAN UMUM Sejarah PG Cepiring

KEADAAN UMUM Sejarah PG Cepiring 15 KEADAAN UMUM Sejarah PG Cepiring Pabrik gula Cepiring didirikan tahun 1835 oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Kendalsche Suiker Onderneming sebagai suatu perseroan di atas tanah seluas 1 298

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-Undang hukum pidana baru, perlu

Lebih terperinci

PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TIMUR TAHUN NO. U R A I A N SATUAN KET

PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TIMUR TAHUN NO. U R A I A N SATUAN KET TABEL : IV.A.1. REALISASI LUAS TEBANGAN JATI PERUM PERHUTANI DIVRE JAWA TIMUR TAHUN 2009-2013 NO. U R A I A N SATUAN 2009 2010 2011 2012 2013 KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tebangan A Ha 2.675,00 902,00 914,00

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN LISTRIK DAN ATAU GAS MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan

Lebih terperinci

MANAJEMEN RISIKO KINERJA AGROINDUSTRI GULA DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X

MANAJEMEN RISIKO KINERJA AGROINDUSTRI GULA DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X MANAJEMEN RISIKO KINERJA AGROINDUSTRI GULA DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Intan Kartika Setyawati, Illia Seldon Magfiroh, Rudi Wibowo Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember Abstrak

Lebih terperinci

Kepada Yth : Terlampir

Kepada Yth : Terlampir Nomor : 200 /SM.110/J.3.3/01/2016 Lawang, 26 Januari 2016 Lampiran : 3 (tiga) lembar Perihal : Pemanggilan Calon Peserta Diklat Teknis bagi Fasilitator BP3K Angkatan I, II dan III Kepada Yth : Terlampir

Lebih terperinci

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 154 TAHUN 1980 TENTANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN NOMOR 154 TAHUN 1980 TENTANG GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 154 TAHUN 1980 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI SERAT KARUNG RAKYAT DAN INTENSIFIKASI

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN

Lebih terperinci