DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan"

Transkripsi

1 DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Groep Basoeki... 1 Groep Probolinggo... 7 Groep Pasoeroean Groep Sidhoarjo Groep Mojokerto Groep Kediri Groep Nganjuk Groep Solo Groep Semarang Groep Pekalongan Groep Tegal Groep Chirebon Keuangan Kepegawaian Bemesting Bagian Pertanian dan Hasilnya Bagian Teknologi dan Instalasi Listrik Produksi Bagian Dinas Luar Begrooting Raport Bezoek Archief voor de Java Suikerindustrie

2 NO URAIAN GROEP BESOEKI SF. ASEMBAGOES 1 Huijachterd de inspecteur van der biutendienst Aan den administrateur der Sf. Assembagoes te Sitoebondo onderwerp genetische grondkoarten. 1 surat, tindasan, rusak 2 Desorganisatieverschijnselen in het mergweefsel van oudere rietstokken 1 berkas, copy, rusak 3 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie Pasuruan tanggal 17 September 1951 onderwerp Cochronwatermeter Assembagoes. 2 lembar, asli, baik 4 Aan de N.V. Kooy & Coster van voorhourt, Surabaya tanggal 1 December 1952 onderwerp gomziekte op Assembagoes. 2 lembar, copy, rusak 5 Aan het proefatation voor de Java suiker industrie Pasuruan tanggal 10 November 1953 onderwerp Polarisatie Bepaling suiker Sf. Assembagoes. 2 lembar, asli, baik 6 - Bestelling van bibit voor oriente rende varieteiten proven. - Bibitverstrekking voor orienterende varieteit tenproeven oogstjaar Proefveldresuitaten. - Laboranten opleiding - Aanvullen de laboranten opleiding - Monstername voorperssap tisdens het vermalen van proeftuinen - Tanwid en messen statinos weegbruggen - Schema orienterende varieteiten proef 1 berkas, copy, rapuh 7 Aan den administrateur den Sf. Assembagoes, Situbondo onderwerp Hoofddember roolekannal. 1 bendel, tindasan, rusak SF. BESOEKI 8 Aan de Firma Anemoet & Co Soerabaja onderwerp : - Bloeiproeven - Tegenvallend rendement en suikerproduct Sf. De Maas - Topstek bibit van Poj - Bibitverbintenis - Monegrafie of phaiton - Aanplantranpport SF Olean - Brief anemact 1 bendel, tindasan, rusak 1

3 SF. OLEAN 9 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Pasoeroean. Rapport bezoek aan : Sf. Olean tanggal 23 Januari 1934 onderwerp : - Inspectie bibithuinen - Grondmonsters - Bespreking proefveloplan - Aanplantinspectie 1 bendel, tindasan, rusak 10 Aan den administratoer der af. Olean te Sitoebondo tanggal 12 Januari 1940 te inspentie gede centraliscorde selectieproven onderwerp : - Pemeriksaan hasil percobaan - Ruitennethaarten - Schemasnyproeven - Ryping aanplant o.j Proefvelaplen o.j bendel, tindasan, rusak 11 Aan het scoretariaat der chemish technische en tendbouwkundige vereeniging indie Residentie Besoeki plaaf Olean Sitoebondo onderwerp Logien entomoloong en greena edviseur on de af. Olean. 3 lembar, tindasan, rusak 12 Kepada pembesar pabrik gula Olean Situbondo tanggal 2 Pebruari Vergelijkend hoofdsuiker onderzoek van Olean en Tjandi 1 berkas, copy, rapuh 13 Aan den administratoer der of Olean Situbondo 11 Agustus 1948 onderwerp wijzigingketeluuk 11 lembar, tindasan, rapuh 14 Aan den administrateur der Sf. Olean Situbondo 18 Nopember 1950 onderwerp Condensatie inrichting voor witsuiker installatie 15 Aan de administratoer den Sf. Olean Situbondo 12 Juni 1956 onderwerp zonneschignmetingen 1 bendel, asli, rapuh SF. SEMBORO 16 - Rapport bezoek - Kalk bemestingsproef - Grond analyses - Monters veengrand Sf. Semboro - Bestryding geelvlekkens - Gronden en productie der zuid Djember Ondernemingen - Benoodigde oppervlakte proeven nieuwe rietsoorten 1 bendel, copy, rusak 17 Proefstation voor de Javasuikerindustrie groep Situbondo onderwerp Indek op de proefvelaresultaten oogstjaar Laboratorium penelitian dari pabrik gula Jawa grup Situbondo. Daftar hasil penelitian tahun bendel, tindasan, rusak 2

4 18 Prive no tities HR Pagnier I/Z voorloopige resultation van het omwerbedrijf te Semboro. Catatan hasil sementara dari Semboro. 1 lembar, tindasan, rusak 19 Kepada Pembesar pabrik gula Semboro Tanggoel tanggal 16 Nopember 1942 tentang pengiriman bibit tebu, keterangan hal kebun percobaan. 1 bendel, copy, rusak 20 Aan den administrateur der Sf. Semboro Tanggoel tanggal 17 Nopember 1941 onderwerp : - Aanplantbezoek - Carondmonsters vokkenproeven - Recapitulatie vokkenproeven o.j Bibitvezendingen 1 bendel, copy, baik 21 Proefstation voor de Java Suikerindustri Group Pasoeroean afd Situbondo onderwerp Index op de proefvelderesultaten berkas, copy, baik 22 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groef Pasoeroean Afd Situbondo Penelitian industri P.G. Jawa kelompok Pasuruan bagian Situbondo Aan de administratoer den SF Semboro Tanggoel 24 Nopember 1955 onderwerp - Productiestatistik o.j Gomziekte 24 Percobaan ureum ZA di P.G. Semboro / Gunungsari kebun Vak 8.7.BI di Situbondo tahun berkas, copy, rapuh 25 Percobaan hasil penyelidikan daerah pabrik gula Semboro 1 berkas, tindasa, rusak 26 Kepada Direktur P.P.N Gula Semboro Tanggul tanggal 5 Oktober 1967 tentang hasil penelitian terhadap tebu dari pabrik Gula Semboro tanggal 29 September berkas, copy, baik SF SOEKOWIDI 27 Monografie Sf. Soekowidi - Planten Bemesting - Varieteitenproeven - Rapport bezoek 1 berkas, tindasan, rapuh 3

5 SF TANGARENG 28 Aan den administrateur der Sf. Tangareng te Bondowoso tanggal 13 Juni 1919 onderwerp : - Cegenleesetenatek S.W.3 - Anorganische bestanddeelen in melaese - Aanplantranprant 1929 / 30 der Sf. Tangareng 1 bendel, tindasan, rusak SF PANDJIE 29 Aan den Directeur van het proefstation voor de Java Suikerindustrie Pasoeroean tanggal 18 Maart 1914 tentang Dezer dagen zyn de volgende grondmonsters naar het proefstation opgezonden. 1 berkas, tindasan, rapuh 30 Aan den administrateur der Sf. Pandji te Sitoebondo tanggal 7 Januari 1928 tentang redstripe disenge in 2952 poj. Viekken op het blad van 2951 poj. 1 berkas, tindasan, rapuh 31 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Situbondo 3 Maart groenbemestingsproeven Oogstjaar lembar, asli, baik 32 Aan den directeur van de stretgevangenis te Pamekasan. Door de directeur den cultuur afdeling. Onderwerp nevencultures. 5 Maret 18 Nopember bendel, copy, rusak 33 - Vakkenproeven Sf. Pandjie - Berliding van reagens op nitiref - Water onderzoek antic e telsteen preparaten - Grandmonsters kalkbemestingsproef - Chlorotische verschynselen - Rap - Hatitusproof Sf Pandjie - Grandmonsters kalkproef te Baron - Rapport bezoek 34 - Levering 2967 poj - Verzending bibit nleuwe poj kruisingen - Varieteitenproef geger noord 2967 x Rapport bezoek - Bibitzending - Plaatsen der proef met cirailaire soorten Ha ruit ennetkaart - Productiek aarten van pandjie 1 bendel, copy, rusak 1 bendel, tindasan rusak 35 Aan den administrateur der of Pandjie to Sitoebondo. Noto cuck hat icato en vroagatuk in Nederlandsch Indie. 36 De Inspecteur van den buitendienst. Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo. Onderwerp genetische grondkaart 2 surat, copy, baik 4

6 37 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo tanggal 7 Pebruari 1938 onderwerp : - Ondernemingbezoek - Verzending bibit van 3046 poj - Schema snyproef - Aanplantbezoek 38 Aan den administrateur der Sf. Pandjie te Sitoebondo tanggal 19 April 1940 onderwerp natte vliegoschvanges 3 lembar, copy, rapuh 39 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pandjie Situbondo tanggal 2 Desember 1942 tentang pengiriman bibit, weergrafiek o.j. 2602, grafiek cuaca tahun berkas, copy, rapuh 40 Kepada Pembesar Pabrik Gula Panji Situbondo tanggal 10 Desember 1942 tentang kumpulan weergrafiek dari masa vegetatie dari tanaman tahun panen SF. PRADJEKAN 41 Aan den administrateur der Sf. Predjekan te Halte Pradjekan tanggal 8 Mei 1922 onderwerp uit greiding op tegaans, verlooprendement op Pradjekan, rendementaverheging deer slachtedrainage. 1 bendel, tindasan, rusak 42 - Inspectie aanplant - Snyplan en boorderbeschadiging - Rapport over afdeeling Wonosarie van Sf. Pradjekan - Snyplan o.j Rapport bezoek 5 Januari Desember bendel, copy, rusak 43 Aan den administrateur der afd Pradjekan te Hulpp Pradjekan tanggal 10 Juli 1934 onderwerp prooftuin gegevens, proefvelden, vekkenpreven o.j bendel, tindasan, rusak 44 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangaran. Hulpp Pradjekan 6 Oktober 1938 onderwerp genetische grondkaarten. 1 lembar, tindasan, rusak 45 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangarang 28 Januari 1938 onderwerp doorzettingen in de ketele. Verzamelde afzetsel uit de ketels leveren. Penawaran mesin ketel yang telah diuji. 1 bendel, tindasan, rusak 46 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan Tangarang Pasoeroean 8 Juni 1941 onderwerp : - Aantasting en vervuiling laykglazen verlamping - Overzicht aangezette vakkeproeven - Inspectie buitendienst - Aanwarmen melassekooksels 1 bendel, tindasan, rusak 5

7 47 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pradjekan Tangarang tanggal 18 Desember 1942 tentang weergrafiek dari masa vegetatie dari tanaman tahun panen 1942, facts about sugar. 48 Kepada Pembesar Pabrik Gula Pradjekan Tangarang tanggal 23 Maret 1943 tentang : - Peta tanah genetis tanah Tangarang - Rencana kebun percobaan tahun Proefveldplan o.j berkas, tindasan, rapuh 49 - Molencontrole sapzuivering apparatuur voor electrische kook controle - Verstoken van ruwolie onder ketels - Cochrane meter construstie ringkamers normal meet schijf - Verslag van de metingen vemicht op de Sf. Pradjekan van 29 September to Oktober - Verbouwing fabriek brandstot positie stofsuikervangst - Rookgascontrol e apparaten - Oververhitteraggregaten stoom balang 28 Agustus Desember berkas, tindasan, rapuh 50 Aan den administrateur der Sf. Pradjekan, Hulpp Pradjekan tanggal 3 Januari 1949 onderwerp metingen op Sf. Pradjekan. 1 bendel, asli, rapuh 51 - Strork condensor met water straa lluchtpon Sf. Pradjekan, stroerk condensatie verdamping - Beproevingresultaten stork condensatie verdamping - Vacuum op de lichaam van de verdamping 8 Juni Nopember berkas, copy, rapuh 52 Proefstation voor de Java Suiker Industrie Groep Pasoeroean afd Sitoebondo o.j berkas, copy, rusak SF WRINGIN ANOM 53 Aan de administrateur der suikerfabrieken Olean en Wringinanom te Sitoebondo tanggal 31 Oktober 1923 onderwerp grendbeschryving areaal Olean Wringinanom. Melukis areal tanah di Olean Wringinanom. 1 bendel, tindasan, rusak 54 - Engerlingen Sf. Wringinanom - Bibit nieuwe poj soorter Augustus September levering - Rietsoorten - Nevenculture - Grondkaarteering - Bibitverbintenis - Vakkenproeven 10 Nopember Januari bendel, copy, rusak 6

8 55 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Sitoebondo tanggal 6 Januari 1937 tentang : - Proefveldplan o.j Schema orienteerende varieteitenproef met 2828 poj poj wb1 en wb3 - Verzending bibit van 3016 poj 56 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Sitoebondo tangal 30 Desember 1937 onderwerp genetische grondkaart. 5 lembar, tindasan, rusak 57 Aan het proefstation voor de J.S.I cultuur afdeling pasoeroean tanggal 27 Nopember 1941 tentang gegevans vakkenproeven.. 1 berkas, tindasan, rapuh 58 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom Situbondo tanggal 26 januari 1942 tentang bifurcatie bij 3016 poj. 1 lembar, copy, rapuh 59 Aan den administrateur der Sf. Wringinanom te Situbondo tanttang 19 Pebruari 1943 onder werp proefveldplan o.j. 2604, rencana kebun percobaan tahun bendel, copy, rapuh 60 Bezoek Rapport - Sf. Padjarakan - Sf. Gending - Sf. Pesantren - Sf. Toelangan - Sf. Watoetoelis - Sf. Kebonagoeng - Sf. Wonolangan 7 Desember 1950 Oktober berkas, copy, rapuh 61 - Brandstefpositie Sf. Wringinanom - Analyse Nn. 86 Onderzoek fabrikatokalk - Revisie en ijking instrumen - Verslagen der verieteiten proeven der o.j. 1942, 1943, en 1944 van steer I oosthoek - Rapport bezoek 18 Nopember Oktober surat, copy, rapuh 62 Aan de administrateur der Sf. Wringinanom Situbondo tanggal 18 September 1957 tentang ondernemings bezoek. 17 lembar, copy, rapuh GROEP PROBOLINGGO SF. GENDING 63 Aan den administrateur de Sf. Gending to Probolinggo onderwerp fostaatprocayen, Pasoeroean tanggal 2 Januari bendel, tindasan, rusak 7

9 64 Aan den afkanstig van Sf. Gending over get jaar 1919 analysereultaten onderwerp optium ZA proeven Sf. Gending. 1 bendel, tindasan, rusak 65 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Pasoeroean onderwerp : - Rapoort bezoek aan Sf. Gending datum 3 Pebruari Bezceht door randerrancher - Uitgebrachte bapporten Geon - Aan leiding van het bezoek, inspenctie proeftuinen - Opneerkingen 2 laporan, copy, baik 66 Aan den administrateur der Sf. Gending Pasoeroean tanggal 1 Pebruari 1936 onder werp : - Proeftuinboekjes - Verzending bibit 1 bendel, tindasan, rusak 67 Aan den administrateur der Sf. Gending Pasoeroean tanggal 12 Januari 1940 onderwerp : inspectie gedecentraliseerdo selectieproeven, proefveldplan, gewyzigd schema proeftuin Tarokan. 1 bendel, copy, rusak 68 Kepada Pembesar Pabrik Gula Gending Probolinggo tanggal 2 Desember 1942 tentang pengiriman bibit, mengunjungi pabrik, mengunjungi tanaman. 1 bendel, copy, rapuh 69 Proefredresultalen Sf. Gending Probolinggo tahun lembar, copy, rapuh 70 Aan de cultuur handel en industrie bank. N.V. Surabaya tanggal 15 Nopember 1951 tentang Rendement Gending, ijking en revisie watermeters 71 Aan de administrateur der Sf. Gending Probolinggo tanggal 26 September 1951 tentang chlorose. 72 Aan de administrateur der Sf. Gending Probolinggo tanggal 15 April 1951 tentang kampanye tahun lembar, tindasan, rapuh 73 Stengelboordertransproef 74 Bezoekrapport Sf. Gempolkrep, Sf. Gending, Sf. Kanigoro, Sf. Kebon Agoeng, Sf. Kedawoeng, Sf. Kremboong Krian, Sf. Modjopanggoeng, Sf. Ngadiredjo, Sf. Padjarakan, Sf. Pradjekan, Sf. Pesantren, Sf. Poerwodadi, Sf. Tjandi, Sf. Wonolangan, Sf. Djombang Baru, Sf. Soedhono, Sf. Tangkil dengan tujuan inspenstie proeven tanggal 24 Nopember berkas, copy, rapuh 8

10 SF. JATIROTO 75 Verslag besprekingen gehouden te Djatiroto tanggal 31 Juli 1929 onderwerp over irigatie. 1 bendel, copy, rusak 76 Becordeeling proeftuin resultaten, verzamelen van gegevans der oosthoek fabrieken, Java productiecyfens Sf. Djatiroto tanggal 25 September berkas, copy, rusak 77 Aan den hoofd administrateur der Sf. Djatiroto tanggal 17 April 1934 onderwerp over bibit van 2878 poj en 2883 poj. 2 lembar, copy, rusak 78 Aan den hoofd adaninistrateur der Sf. Djatiroto tanggal 25 September 1937 onderwerp achterlyk blyvende plekken in 2967 poj. Kediri-Ziekte. 79 PG Djatiroto Pasoeroean tahun tentang inzending monters. 1 bendel, tindasan, rusak 80 Kepada Pembesar Pabrik Gula Djatiroto tentang grafik pertahanan tahun Aan den administratrie kantoren en de administrateurs der suikerondernemingen tanggal 27 Januari 1943 onderwerp grondbenaming in de roneover slagen der proefvelden o.j lembar, copy, rapuh 82 Aan de administrateur der Sf. Djatiroto, Djatiroto tanggal 24 April 1953 onderwerp grondkaarten Djatiroto. 83 Aan de administrateur der Sf. Djatiroto, Djatiroto tanggal 5 Mei 1954 nderwerp : - Controle manometer - Invulstrook - Bibitleveranties 84 Kepada Yth. Pemimpin PG Djatiroto tanggal 20 Juli 1962 tentang daftar penyerahan bibit kepada pabrik-pabrik dari kebun bibit pokok Balai Penyelidikan Perusahaan-perusahaan Gula di Djatiroto. 1 berkas, copy, baik 85 Kepada Yth. Pemimpin PG Djatiroto, Djatiroto tanggal 2 Agustus 1962 tentang penyerahan bibit ke Pabrik-pabrik Gula. 86 Kepada Tjabang B.P.3.G (Balai Penyelidikan Perusahaan-Perusahaan Gula) d/a PG Djatiroto Madiun tanggal 9 Januari 1969 tentang briket buatan PG Purwodadi dengan pres mesin, pengambilan bibit untuk K.B.P 1971 / 1972, hasil analisa daun, hasil observasi serangan penyakit pokkahbung dan blendok terhadap PS 6. 1 berkas, copy, rapuh 9

11 87 Voorlopige beockening oververhit tersaggregaat voor de Sf. Djatiroto 17 lembar, tindasan, rapuh 88 Penelitian ZA di Djatiroto 2967 pog. 1 berkas, copy, rapuh SF KANDANGJATI KRAKSAAN 89 Aan den administrateur der Sf. Pandjie Sitoebondo, Pasoeroean tanggal 16 Agustus 1937 onderwerp inlichtingen aan grande grondscorten en watervenheundingen in de arcalen van Kandangjati en Padjarakan. SF MARON 90 Aan den administrateur der Sf. Maron Probolinggo tanggal 20 Oktober 1923 onderwerp beschrijving der tarapangronden, cultuurafdeeling tahun bendel, tindasan, rusak 91 Aan den administrateur der Sf. Gending Maron Probolinggo Pasoeroean tanggal 2 Januari 1935 onderwerp verzending bibit, vertrouwelyk tahun bendel, copy, rapuh SF OEMBOEL 92 Sf Oemboel monographie der suikeronderneming Oemboel. 1 bendel, tindasan, rusak 93 Aan den admnistrateur der Sf. Oemboel te Probolinggo tanggal 20 Januari 1930 onderwerp zieke ristplantan 1 bendel, tindasan, rusak 94 - Ketelaschproeven - Proeftuinen - Suikerproductiestatistiek Voosheid en overrypings veschynselen - Bibitverbibtebis en in 2878 poj - Rapport bezoek September 1932 Juni berkas, copy, rusak 95 Penelitian vanietas tebu Sf. Oemboel, Sf. Wonolangoen, Sf. Maron, Sf. Gending, Sf. Soemberkareng tahun lembar, tindasan, rusak SF. PADJARAKAN 96 Rapport over de op 13 en 14 September 1930 in de Sf. Padjarakan door hent proefstation verriente stoommetingen doel van de beproeving. 97 Aan de N.V. nederlandsch Indiesche Landbouw Maatschappy te Soerabaia onderwerp hetverstrekken van inlichtingen over Padjarakan aan der den. 1 bendel, tindasan, rusak 98 Aan den administrateur der Sf. Bagoe Padjarakan Probolinggo tanggal 3 Juli 1948 onderwerp voedingwatervoorwarning. 15 lembar, tindasan, rapuh 10

12 99 Aan den administrateur der Sf. Padjarakan Probolinggo tanggal 14 Desember 1950 onderwerp : - Literatuur - Dictaten suikerschool 17 lembar, tindasan, rapuh 100 Aan de administrateur der Sf. Padjarakan Probolinggo tanggal 28 Mei 1951 onderwerp watermaters 1 bendel, tindasan, rusak SF PHAITON 101 Proestation voor de Java Suikerindustrie Groep Probolinggo onderwerp indek op de proefvelder sultaten oogstjaar bendel, tindasan, rusak 102 Aan den directeur der cultuur afdeeling van het proefstation Pasoeroean tanggal 11 Pebruari 1936 onderwerp - Produstiekaarten - Monografie Sf. Phaiton 1 berkas, copy, rapuh 103 Aan den administrateur der Sf. Phaiton te Kraksaan tanggal 18 Oktober 1940 onderwerp termietanbestryaing, ruinnetkaarten, grandkaarten Phaiton. 6 lembar, copy, rapuh SF. SOEKODONO Rapport betreffende het productievermogen van 2878 poj EN EK 28 op de - Rapport bezoek - Productiecyters 2878 poj Januari 1923 Januari berkas, copy, rusak Rapport bezoek - Aamplantrapport - Orienteerende proeven met Vakkenproeven o.j Desember 1932 Januari berkas, copy, rusak SF. SUMBER KARENG 106 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Probolinggo 1916 tentang ringkasan pabrik gula Probolinggo grup. 107 Grondbeschryuing Sf. Soemberkareng SF Soemberkareng proefveldresultaten onderwerp : - Rendemensformule - Bewerkingsproef - Voorloopige varieteiten - Optium ZA Tahun bendel, tindasan, rusak 1 berkas, copy, rusak 11

13 109 Aan den administrateur der Sf. Soemberkareng te Probolinggo tanggal 31 Januari 1930 onderwerp : - Bezichtiging stand aanplant - Proeven o.j Sf. Soemberkareng - Indicator voor ketelwater controle op alkaliteit - Grondmonster - Bewerkingsproeven o.j Aan den administrateur der Sf. Soemberkareng te Probolinggo tanggal 6 Pebruari 1934 onderwerp : - Productiekaarten - Bezoek ten uwent - Proefveldplan o.j POJ in uwen aanplant o.j Meststoffenstatistiek o.j Bibitlevering soorten Gegevans vakken proeven - Gedecentraliseerde selectie proeven - Rapport bezoek - Bibitverzendingen 24 Januari 15 Desember berkas, copy, rusak 112 Aan het proofstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean tanggal 5 Maret 1951 onderwerp polarimeter Nr Der Sf. Soemberkareng aangetroffenter Sf. Wonolangan. 2 lembar, copy, baik SF WONOASEH 113 Aan den administrateur der Sf. Wonoaseh Probolinggo tanggal 8 Desember 1939 onderwerp regenstaat, invulstaten voor de statistiken. 1 bendel, tindasan, rusak 114 Aan den directeur der cultuur afdeeling van proefstation te Pasoeroean tanggal 28 Desember 1940 di Probolinggo onderwerp weledelgestrenge heer, nieuwe poj ( en letter) soorten. 16 lembar, tindasan, rusak 115 Aan den administrateur der Sf. Wonoaseh Pasoeroean tanggal 10 Desember 1941 onderwerp : - Proefstations statistieken Recapitulatie vakkenproeven o.j Bibit verzending 1 bendel, tindasan, rusak SF WONOLANGAN 116 Aan den administrateur der Sf. Wonolangan Pasoeroean tanggal 3 October 1938 onderwerp genetische grondkaarten. 6 lembar, tindasan, rusak 117 Aan den administrateur der Sf. Wonolangan Probolinggo onderwerp gelestrepenziekte. 12

14 GROEP PASOEROEAN SF ALKHMAAR Toelichting by de grondkaart van het areaal van ord Alkhmaar - Rapport over den aanplat der Sf. Alkhmaar - Bezoek van G. Booberg aan de Sf. Alkhmaar - Aanplantrapport over de Sf. Alkhmaar 24 Mei Pebruari bendel, tindasan, rusak SF. ARDJOSARIE 119 Aan de cultuur onderneming Babat Ardjosarie te Bangil Pasoeroean tanggal 26 Januari 1934 onderwerp regencyters 1939 / regenstaat SF KEBON AGOENG 120 Sf. Kebon Agoeng varieteitenproeven areal sempal wadah. Penelitian tebu lembar, tindasan, rusak 121 Aan de administrateur der aangesloten suiker ondernemingen tanggal 7 September 1951 onderwerp : - Asregens van de klut - Kebun persilangan Sempal Wadah tahun tahan 196 1/ Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean onderwerp : - Sf. Kebon agoeng - Bestryding van witte wolluis middels encarsia 1 bendel, tindasan, rusak 123 Aan den administrateur der Sf. Kebonagoeng te Malang onderwerp : - Secundaire luchtventilator - Instrumenten stookproeven POJ 1 berkas, tindasan, rusak SF. KREBET 124 Sf. Krebet Aan den administrateur der Sf. Krebet to Malang onderwerp : - Combolineum - Zeefatenziekte onderzoek D Aan den administrateur aan Sf. Krebet te hulpp besloelawang tanggal 2 Januari 1935 onderwerp : - Vakkenproeven - Sulfitatie Sapzuivering - Verzending bibit - Mestkaarteering 1 bendel, tindasan, rusak 126 Aan den administrateur der Sf. Kebonagoeng te Malang tanggal 30 October 1937 onderwerp genetische grondkaarten van Kebonagoeng en Sempalwadah. 9 lembar, tindasan, rusak 13

15 127 Aan de N.V. Algemeene Mastschappij tot exploitatie der Oei Tiong Ham Suikerfabrieken Postbus 129 Semarang tanggal 14 Nopember 1941 onderwerp ruwaapaanwar mig met lastste sapdamp. 128 Aan den administrateur der Sf. Krebet te hulpp Boeloelawang tanggal 7 Mei 1940 onderwerp ketels. 4 lembar, tindasan, rapuh SF. KEDAWUNG 129 SF Kedawung Analyseresultaten van water tuinen babattan en Wonosoboh - Snit Tegallans - Deterninatie engerlingen - Engerlingen onderzoek - Boorderbestryding sproef - Areaalkaart met ruitnnet voor grondkaarteering - Riet proefstationstuinen - Levering bibit 3006 poj en eenige R-, S-, en T scorten voor varieterten proeven in o.j September Maret 42 1 berkas, copy, rusak 130 Aan den administrateur der Sf. Kedawoeng te Pasoeroean tanggal 7 October 2602/1942 onderwerp : - Defecatiewerkwijze - Composproef - Bibitverzending 1 bendel, copy, rapuh 131 Aan den N.V. Cultuur Mij Kedawoeng Kawisredjo Pasuruan tanggal 15 Oktober 1957 onderwerp Driemaandelijkse Besprekingen 132 Aan Oei Tiong Ham Industrial Dept. Of Kian Gwan Co ( Indonesia ) Ltd. N.V. Surabaya tanggal 27 Nopember 1956 onderwerp Bemesting met ureum 1 berkas, tindasan, rapuh 133 Kepada Yth. Pemimpin P.G. Kedawung Pasuruan tanggal 28 Juni 1961 tentang formulir kontrak A Nivas, Pengiriman contoh gula dan kebutuhan-kebutuhan laborat. 134 Yth. Administrator PG Kedawung Pasuruan tanggal 26 Desember 1972 tentang daftar giling penghabisan tahun tebang Perubahan stempel Perusahaan Gula Negara Kedawoeng Pasuruan. 2 lembar, asli, baik SF PANDAAN 136 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Group Pasoeroean S.F. Pandaan tahun bendel, asli, baik 14

16 SF. PANGGOENGREDJO 137 Sf. Panggoengredjo - Encarsia Onderzoek No Rapport bezoek - Roode Strepenziekte - Gronanalyses - Bibit 2967 POJ voor proeven in het oogstjaar Monografie Panggoengredjo September 1927 Nopember berkas, copy, rusak SF. PENGKOL 138 Aan den administrateur der SF. Pengkol te Pasoeroean tanggal 20 Januari 1933 onderwerp beplante opperylak o.j lembar, tindasan, rusak SF. PLERET 139 Proefveldresultaten SF. Pleret Tuinproductiestaten 1931 SF. Pleret Kloerahan 1 berkas, asli, baik 1 buku, tindasan, rapuh 141 Proefstation voor de Java Suikerindustrie cultuur afdeeling 142 Tuinproductiestaten 1933 SF. Pleret Kloerahan 1 buku, tindasan, rapuh SF. SEMPAL WADAK 143 Aan den administrateur der SF. Sempalwadak to Malang Pasoeroen 2 Juli 1921 onderwerp veryoor van Rojungans SF. SOEKOREDJO 144 Aan den administrateur der Sf. Soekoredjo to hulnnestkt Soekoredjo Pasoeroean tanggal 19 Juli 1981 onderwerp roodkleuring invoeze bibit 1 bendel, tindasan, rusak SF SOEMBER REDJO 145 Aan den administrateur der SF. Soemberredjo te Bangil Pasoeroean tanggal 23 Juni 1924 onderwerp : - Fasfaatbemesting - Wateronderzoek - Stang aanplant Tahun bendel, tindasan, rusak 146 SF Soemberredjo tanggal 7 Mei Mei 1929 onderwerp : - Meststoffenstatistiek - Bezoek proefstation - Overname filter perskoders ex inventaris S.f. Soemberredjo - Meststoffenstatistiek - Varieteiten proeven - Grondanalyses - Proeven o.j Sf. Soemberredjo 15

17 SF. TEGALREDJO LAWANG 147 Aan den Bebberder der Suikeronderneming Tegal Redjo te Lawang Pasoeroean tanggal 22 Maret 1930 onderwerp : detarminatie grass oort peanisetum purpureum 2 lembar, tindasan, rusak SF. WINONGAN 148 Aan Groep Sadursaur Pasoeroean to Pasoeroean tanggal 20 Mei 1821 onderwerp gereduceerde grond. 1 bendel, tindasan, rusak 149 Kepada Pembesar Pabrik Gula Winongan Pasuruan tanggal 18 Agustus 1942 tentang tambahan keterangan adanya Oedjan. 7 lembar, tindasan, rapuh 150 Aan de Firma Anemaet & Co. Postbus 22 Surabaya tanggal 31 October 1957 onderwerp ketel ex Winongan 2 lembar, tindasan, rapuh SF. WONOREDJO 151 Aan den Directour der Cultuurafdeling u/n Profstation to Pasoeroean tanggal 28 Juni betr : Oogstjaar der Riets oorten 2714 an berkas, tindasan, rapuh GROUP SIDHOARJO SF BALONGBENDO 152 Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie Pasuruan tanggal 23 October 1936 onderwerp opbrengst vermalen bibittuinen SF. Krian en SF. Balongbendo. 2 lembar, copy, rapuh SF. BOEDOERAN Installatie gegevens Grond analyses - Wilte suiken - Encarsia transport - Groon bemestingproeven oogstjaar Kaarteering fosfaat proeven o.j Rapport bezoek - Kalk bemesitngproef Tahun Sf. Boedoeran - Plantplan - Drainage - Omo Menthek - Stepenziekte en vlakte bibittuinen op Boedoeran - Gronden der SF. Boedoeran - Irrigatieproeven op Boedoeran Juli 1916 Juli berkas, copy, rusak 1 bendel, copy, rusak 16

18 155 - Grondmonstername - Rapport bezoek - Zending grondbriketjes - Levering 2967 POJ - Alkaliteit ketelvoedingwater oorzaal scheur in bouilleur SF. Boedoeran - Kleunstof voor ZA oplossing - Rapport tuin Mlandingan Koelon Mei 1925 Juni berkas, copy, rusak 156 Kepada Pembesar Pabrik Gula Boedoeran di Sidhoarjo tanggal 18 Agustus 1942 tentang : - Tambaan keterangan adanya oedjan - Levering bibit 3006 POJ en eenige R.S. en T soorten voorvarieteiten proeven in o.j Productiekaarten SF. Boedoeran - Grondkleur en Zwaartekaart - Areaal plek met afwykende structuur SF. SROENI 157 Aan den administrateur der SF. Sroeni te Halte Gedangan tanggal 7 October 1933 onderwerp : - Grondanalyses - Grondmonsters SF. Sroeni - Phosphaatbemesting Sroeni - Determinatie POJ soorten - Witdrukken Rayonkaarten SF. KETEGAN 158 Aan den administrateur der SF Ketegan te Sepanjang tanggal 28 Januari 1926 onderwerp grondanalyses 1 bendel, tindasan, rusak 159 Aan den administrateur der SF Ketegan to Sepanjang tanggal 19 Maret 1936 onderwerp recapitulatiestaat proeven o.j Aan den administrateur der SF Ketegan Sepanjang tanggal 3 April 1940 onderwerp windzifter 1 lembar, tindasan, rapuh 161 Aan den administrateur der SF Ketegan te Sepanjang tanggal 5 December 1941 onderwerp leidraad bij het invullen van proefveld katerms 1 bendel, tindasan, rusak 162 Aan den administrateur der SF Candi, Balongbendo, Toelangan, Kremboeng en Watoetoelis onderwerp varietie tenproeven op 1942 van de Sidhoarjo Fabrieken 4 lembar, tindasan, rapuh 163 Kepada Yth. Pembesar Pabrik Gula Ketegan di Sepanjang tanggal 20 Pebruari 1943 tentang rencana kebun percobaan tahun bendel, copy, rapuh 17

19 SF KREMBOONG Producties - Bezoek rapport - Opgaven maalstaat - Correctie groeving crusherrollen - Brandstof verbruik en stoomeconimie - Aster watermeter 3 Juni 1925 April Grondkaarteering - Bibit 3006 POJ - Vakkenproeven o.j Januari 1933 Mei berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 166 Aan den administrateur der SF Kremboong Halte Toelangan tanggal 14 September 1938 onderwerp genetische grondkaarten van Kremboong, Tanggoelangin, Porong (Hoofdareaal) en Porrong (Bonorowo). 1 bendel, tindasan, baik 167 Aan den administrateur der Sf Kremboong Toelangan tanggal 28 Mei 1940 onderwerp vuurhaardencontructie 2 lembar, tindasan, rapuh 168 Kepada Pembesar pabrik Gula Krembung Tulangan tanggal 16 Oktober 1942 tentang - Bibit 3067 POJ - Mengunjungi tanaman - Ruitennetkaarten arealen SF Kremboong en Sedatie 1 bendel, copy, rapuh 169 Aan den administrateur der SF Kremboong p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem, Soerabaya tanggal 7 September 1950 onderwerp Bezoeksrapport. 11 lembar, tindasan, rapuh 170 Aan de administrateur der SF Kremboong p/a Firma Tiedeman en Van Kerchem, Postbox 50 Soerabaya tanggal 24 December 1956 onderwerp Orienterende varieteitenproeven o.j Aan de Directeur v/h Proefstation voor de Java Suikerindustri Pasuruan tanggal 23 Desember 1955 onderwerp Grondmonsters fosfaatproef o.j Aan de administrateur der SF Kremboong p/a Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaya tanggal 26 Nopember 1957 onderwerp Productiestatistiek o.j lembar, tindasan, rapuh SF. KRIAN 173 Aanplant voorshriften ten behoeve van de Suikerfabriek Krian. Pembayaran tanaman di Pabrik Gula Krian. 1 bendel, copy, rapuh 18

20 174 Aan den administrateur der SF Krian te Krian tanggal 19 Juli 1930 onderwerp : - Gegevansstaat controles 16/6 30/6 restant ampas - Capacities voorwarmer - Ananasziekte in Rajoengans - Onderzoek caramel 1 bendel, copy, rapuh 175 Aan den wnd. Administrateur der SF Krian tanggal 21 Pebruari 1934 onderwerp: - Grondkaarteering - Meststoffensstatistiek - Verzending bibit - Grondmonsters afd. Sidhoarjo - Copie grondkleur en zwaartekaart - Verzending bibit 176 Aan den administrateur daer SF Krian tanggal 20 Agustus 1938 onderwerp toelichting by de genetische grondkaart 5 lembar, tindasan, rapuh 177 Aan den administrateur der SF Krian te Krian tanggal 5 April 1940 onderwerp katelbeproevingen, meting versche stoom kookpannen 178 Kepada Pembesar Pabrik Gula Krian tanggal 24 September 1942 tentang rencana kebun percobaan tahun berkas, tindasan, rapuh 179 Aan de administrateur der SF Krian Postbus 134 Surabaya tanggal 8 Mei 1952 onderwerp drainageksvesties 180 Perusahaan Gula Negara Krian tentang daftar taksiran Maret 1964/1965 dan daftar taksiran Maret 1965/ buku, tindasan, rapuh SF POPOH 181 Optium ZA proef in een bibittuin. Popoh tahun Aan den administrateur der SF Popoh te halte Toelangan O/L tanggal 28 April 1926 onderwerp : - Grondanalyses - Veratopping van atoom ruimten door melasseontleding - Grondsoorten - Transmissiecoeffieint verdamping - Ampas extrantie apaaraat 183 Aan den administrateur der Sf. Popoh hulp Krian tanggal 21 Maret 1933 onderwerp : - Bibitlevering 2967, 2984 en 2985 POJ - Fosfaatproeven o.j Grondkaatering - Grondanalyses 19

21 SF. PORRONG 184 Aan den administrateur der SF Porrong te hulpp Porrong tanggal 21 September 1927 onderwerp : - Heksembezemachtige uitgroeisel by 2878 POJ - Centrale condensatie SF SEDATIE 185 Aan den administrateur der SF Sedatie te Mojokerto tanggal 29 Oktober 1915 onderwerp : - Gegevenstaat controles restant ampas - Gegevenstaat nolen en brandstof controle eindistaat suppletie brandstof - Installatie gegevens Levering bibit 2878 POJ 186 Aan den administrateur der SF Sedatie te Modjosarie tanggal 9 Januari 1936 onderwerp : - Regenstaat - Regencyfers Desember Riet - Rendement - Proeven o.j Onvelledige kaliproeven SF TANGGOELANGIN 187 Proefstation voor de Javasuikrindustrie Group Sidhoarjo onderwerp index op de proefveldresultaten oogstjaar berkas, copy, rusak Invulstaat installatiegegevens Onderzoek kalkmonsters - Analyse TM Rapportbezoek - Kalkonderzoek - Fosfaatproeven - Proefvelden Mei berkas, copy, rusak 189 Aan den administrateur der SF Tanggoelangin Sidhoarjo tanggal 26 September 1937 onderwerp : - Aanplant 1937/ Regenstaat - Waarschynlyk te ver walen aanplant o.j bendel, tindasan, rusak SF TJANDIE 190 Aan den administrateur der SF Tandie Sidhoarjo Pasoeroean tanggal 19 Agustus 1938 onderwerp genetische grondkaart (genetika pemetaan tanah), landbouwkundige beteekuniservan (ervan yang ahli perkebunan) 5 lembar, tindasan, rusak 20

22 191 Aan den administrateur der SF Tjandie te Sidhoarjo tanggal 20 Pebruari 1940 onderwerp stoommetingen 6 lembar, tindasan, rapuh SF TOELANGAN 192 Productie staat SF Toelangan o.j onderwerp : Onderzoek zwavel - Verslag v.h. bezoek v.o. entemolo - Fabrikaat - Rapoort bezoek - Verklikkerim stallatie - Vakkenproeven van Toelangan Proefstationstatistieken - Rapport bezoek - Bibitverzending - Proefveldplan o.j Verzending bibit - Incrustatie verdamping Desember 41 Desember Tiedeman & Van Kerchem - Strepenziektevrije bibit 2967 POJ - Metingen op SAF Toelangan - Strepenziektevrije bibit 2967 POJ - Rapport bezoek - Aanplanbeleid SF Toelangan en SF Kremboong - Monsters ZA - Sugar bureau PH Meters Tahun berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 1 berkas, copy, rusak 195 Kepada Pembesar Pabrik Gula Toelangan tanggal 19 Juni 1944 tentang : - Bibit - Percobaan - Kiriman bibit - Analysa AGM Proefveldplan o.j Field trial plan for copr year berkas, tindasan, rapuh 196 Proefstation voor de Java Suikerindustrie : Chemisch Technische Afdeling Penelitian industri PG Jawa : kimia teknis bagian 197 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaja tanggal 11 Pebruari 1950 onderwerp verslag van de proefnemingen op de SF Toelangan van 9 10 Augustus Laporan percobaan PG Tulangan tanggal 9 9 Agustus lembar, tindasan, rapuh 21

23 198 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Soerabaja tanggal 20 Juli 1949 onderwerp bemesting late aanplant. 7 lembar, copy, rapuh 199 Aan de administrateur der SF Toelangan p/a Firma Tiedeman & Van Kerchem Postbox 50 Soerabaja tanggal 7 Desember 1957 onderwerp bibitzending SF WAROE Grondmonsters st almesproeven o.j Fosfaat proeven - Verslag van het bezoek van den entomoloog - Stoenharde zwavelzure ammonia - Javaansche zwavel - Afzatsel stoomzyde verdamping - Aanplant bezoek - Prodnetiestaat berkas, copy, rusak 201 Aan den adminsitrateur der SF Waroe tanggal 2 Desember 1939 onderwerp : - Regenstaat - Grondanalysea - Verzending bibit 2967 PJO - Bibitzending - Grondkaarteering - Proefvelden o.j SF WATOETOELIS 202 Aan den administrateur der SF Watoetoelis te hulpp Krian tanggal 16 Nopember 1931 onderwerp : - Controle phosphaat bepalingen - Regenual en product - Oogstresultaten o.j Grondanalyses - Onderzoek ketel water en afzetsels in de locomobielketel - air dan tempelan ketel locomobiel 1 bendel, tindasan rapuh 203 Aan den administrateur der SF Watoetoelis to hulpp Krian tanggal 10 September 1935 onderwerp : - Sterk siwilende stok van 2967 POJ met geheel normalen top - Rietproduct Poppoh - Fosfaat proef o.j Aan den administrateur der SF Watoetoelis de hulpp Krian tanggal 24 Desember 1938 onderwerp : Bibit verbentenis 3034, 3036 en 3046 POJ 205 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 17 Januari 1938 onderwerp : genetische grondkaarten ven Watoetoelis en Poppoh, grondkaarten en vakkenproeven 8 lembar, tindasan, rapuh 22

24 206 - Proefveldplan o.j der SF Watoetoelis - Gegevans vakkenproeven - Directe bestryding pokkahboeng - Rapport bezoek - Gegevans over tegalan en 2e snit aanplantingen o.j Rapport bezoek Nopember 1939 Oktober bendel, copy, rusak 207 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 13 Nopember 1940 onderwerp : vuurhaardconstructie 15 lembar, tindasan, rapuh 208 Aan den administrateur der SF Watoetoelis hulpp Krian tanggal 17 Pebruari 1942 onderwerp : - Monsters copra - Monsters kapokpitten - goengkil 1 bendel, copy, rapuh Critische beschouwing van de door blekkingh ontworpen individuele molencontrole - Inleiding 210 Aan de administrateur der SF Watoetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 17 Nopember 1953 onderwerp : - Meetinstrumenten - Literatuur - Bibitzending 211 Aan de administrateur der SF Waotetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 14 Desember 1957 onderwerp : - Aanplantstatistiek 1957/ Bibitzending 212 Aan de administrateur der SF Watoetoelis Posttrommed 67 Soerabaja tanggal 27 Pebruari 1951 onderwerp : condensaatmeting lelicham verdamping 213 Proefstation voor de Java Suikerindustrie Groep Sidhoarjo SF Watoetoelis 2878 POJ. Laboratorium dari Pabrik Gula Jawa Grup Sidoarjo. GROEP MODJOKERTO SF BANGSAL 214 SF Bangsal tahun Produktiish - Kalkstiktef tegen witte mieren cultuurveer waarden D152 - Loodmenie - Grondanalyses - Equilibreeren van centri fugetrommels 26 Desember berkas, copy, rusak 23

25 215 Aan den administrateur der SF Bangsal te Modjokerto tanggal 9 Desember 1941 onderwerp - Verwijdering incrustatie verdamping - Schoonmark verdamping Groenbemestingproeven oogstjaar Optium ZA proef - Proefveldresultaten - Productie Cijfers 2878 POJ - Kalkbemestingsproef tuin Kepiehpandak o.j Kali bemestingproeven o.j Proeven van SF Bangsal April 28 Juni berkas, copy, rusak 217 Aan de N.V. Maatschappij tot expliotatie der suikerdenemingen Sentanenlor C.S. te Modjokerto tanggal 31 Desember 1941 onderwerp stoommetingen Bangsal Camp lembar, asli, rapuh 218 Kepada Pembesar Pabrik Gula Bangsal di Mojokerto tanggal 20 Maret 1943 tentang keterangan buat peta-peta genetis dari PPG di Jawa. 1 bendel, copy, rapuh 219 Aan de administrateur der SF Bangsal p/a N.V. Mij tot Expl. Van de S.O Sentanenlor C.S. post box 35 Surabaya tanggal 6 September 1952 onderwerp verbeterblad statistieken o.j lembar, tindasan, rapuh SF BRANGKAL 220 Aan den administrateur der SF Brangkal to Modjokerto tanggal 22 Juni 1921 onderwerp zonne schymeter 1 bendel, tindasan, rusak SF DINOYO 221 Productie staat o.j set, asli, rapuh 222 Aan den administrateur der SF Dinoyo te Modjokerto tanggal 8 Nopember 1927 onderwerp : - Fosfaatarme gronden op SF Dinoyo - Encarsia onderzoek No SF Dinoyo productie staat o.j Zuugraad van stropen 223 Aan den administrateur der SF Dinoyo te Modjokerto tanggal 5 Pebruari 1930 onderwerp Kali bemestings proeven o.j SF GEMPOLKREP 224 Aan den administrateur der SF Gempolkrep Modjokerto tanggal 11 Desember 1942 onderwerp Voeding water voorziening van de suikerfabriek Gempolkrep en Modjo 1 berkas, tindasan, rapuh 24

26 225 Aan den administrateur der SF Gempolkrep Modjokerto tanggal 18 Januari 1943 onderwerp ketelstation, stookproeven. 9 lembar, tindasan, rapuh 226 Aan den N.V. Mij tot Expl v.d.s.o. Sentanenlor C.S. Cult. Mij Gempolkrep en cult Mij Bagakidoel Soerabaja tanggal 30 Maret 1948 onderwerp rapport over het bezoek van de heer schepel aan de SF Gempolkrep op 9 Maret lembar, asli, rapuh 227 Aan de N.V. Cultuur Maatschappij Gempolkrep p/a NV Kooy & Caster Van Voorhout Soerabaja tanggal 16 Juli 1951 onderwerp Kleu beoordeling SHS monsters nr 28 2 lembar, copy, rapuh 228 Aan het proefstation Pasoeroean tanggal 29 Juni 1955 onderwerp monster dagmelasse SF Gempolkrep 1 lembar, asli, rapuh 229 Aan de administrateur der SF Gempolkrep Posttoommol 81 Soerabaja tanggal 13 December 1955 onderwerp grondmonsters fosfaatproeven o.j Aan de administrateur der SF Gempolkrep Posttrommel 67 Surabaya tanggal 5 Desember 1957 onderwerp inzenden proefveldresultaten o.j SF KETANEN 231 Aan den administrateur der SF Ketanen te Modjosarie tanggal 8 Desember 1931 onderwerp : - Grondmonsters - Stokkentellingen SF Ketanen - Tweede verbeterde recapitulatie vakkenproeven o.j SF Ketanen - Grondmonsters proeven o.j Aan den administrateur der SF Ketanen te Modjokerto tanggal 12 Pebruari 1935 onderwerp vertroewebyk levering bibit 3006 POJ en eenige R S ent soorten voor varieteitenproeven inc o.j bendel, tindasan, rusak SF KONING WILLEM 233 Aan den administrateur der SF Koning Willem II te Halte Prambon tanggal 24 Juli 1916 onderwerp - Bibitkeuring ijep 24 ek 2a15 tjampoeran in ek 28 - Mestverdeeling - Stengelstreponziekte 1 bednel, tindasan, rapuh 234 Aan den administrateur der SF Koning Willem II onderwerp bouws in den omringenden tuin 235 SF Koyyen Co onderwerp vervlog verslag van de werkzaamheden van DJ Akkerman. Aan het proefstation voor de Java Suikerindustrie te Pasoeroean 1 bendel, copy, rapuh 25

27 SF MODJOSARI 236 Aan den admnisitrateur der SF Koning Willem II Modjosarie tanggal 5 Januari 1928 onderwerp : - Encorsia onderzoek - Aanplantrapport over de SF Koning Willem II - Topboorderbeatryding 237 Aan den administrateur der SF Koning Willem II te Modjosarie tanggal 24 Nopember 1931 onderwerp : - Circulaire gomziekte - Grondmonster proeven o.j SF PERNING 238 Overzicht de optimale ZA giften 1915 der SF Perning 1 bendel, rapuh, tindasan 239 Aan den administrateur der SF Perning te Modjokerto tanggal 24 Januari 1930 onderwerp : - Bibit 2961 POJ - Nieuw model oogststaten en proeftuinboekjes 240 Aan den administrateur der SF Perning te Modjokerto tanggal 19 Maart 1936 onderwerp : - Recapitulatiestaat proven oj Monsters voor mineralogisch onderzook Perning 241 Aan de N.V. Nationale Industrie Labndbouw Mij Kotak Pos 16 Surabaya tanggal 23 September 1952 onderwerp Grondkaarten (peta tanah). 5 lembar, asli, rapuh SF. POH DJEIDJEIR 242 Aan den administrateur der SF Poh Djeidjeir te Modjokerto tanggal 19 Oktober 1916 onderwerp Bloei in Sept en Oct SF SEMANGKO 243 Aan den administrateur der SF Semangko te Modjokerto onderwerp bruine suiker 7 lembar, tindasan, rapuh SF SENTANEN LOR 244 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto tahun 1915 = laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto oogstjar Laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup tahun panen

28 246 Aan den administrateur der SF Sentanen Lor te Modjokerto onderwerp : - Bibit 2946 en 2947 POJ - Groenbemestingsproeven oogstjar Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Modjokerto, 24 Desember Laboratorium industri pabrik gula Mojokerto Grup 24 Desember Aan den gedelegeerde der NV Meatt Schappij tot exploitatie der SF Sentanen Lor CS te Modjokerto onderwerp : genetische grondkaarten Gempolkrep en Brangkal tanggal 4 Nopember surat, copy, baik 249 Aan de NV Maatschappy tot exploitatie der SO Sentanen Lor CS Mojokerto tanggal 23 Pebruari 1940 onderwerp stoommetingen SF Bangsal in campagne lembar, tindasan, rapuh 250 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Pasoeroean Afd Modjokerto oogsjaar lembar, copy, rapuh 251 Aan de NV Maatschappy tot exploitatie der SO Sentanen Lor CS Modjokerto onderwerp griesafscheider voor kalkmelk 5 lembar, tindasan, rapuh SF SOEKO 252 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie te Pasoeroean tanggal 7 Mei 1935 onderwerp lidmaatschap proefstation SF Soeko SF TANGOENAN 253 Aan den administrateur der SF Tangoenan tanggal 8 Juni 1928 onderwerp grondanalyses 1 bendel, tindasan, rusak 254 Aan den administrateur der SF Tangoenan te Modjokerto tanggal 16 januari 1932 onderwerp planttijdproeven. GROEP DJOMBANG SF BLIMBING 255 Suikerpabriek Blimbing productiestaat oogstjaar 1923/ Suikerpabriek Blimbing productiestaat oj 1924/ Suikerpabriek Blimbing productiestaat oogstjaar 1925/1926 en 1927/ bendel, tindasan, rapuh 27

29 258 Aan de NV Handelsvereniging Amsterdam comedieplein I Soerabaia tanggal 30 September 1949 onderwerp : - Grondkaarten - Cursus verslag - Tegallanproducties van de HVA Kediri ondernemingen en productie SO Blimbing - Determinatie HVA Genetische grondkaarten Kediri ondernemingen SF DJOMBANG 259 Varieter tenproeven POJ Afd Djombang, Kediri, Nganjuk, Madioen tahun Aan den administrateur der SF Djombang tanggal 29 Mei 1940 onderwerp resultaten van kalkstikstotproeven 1 berkas, tindasan, rapuh 261 Aan den administrateur der SF Djombang tanggal 26 Agustus 1940 onderwerp proefnemingen SF Djombang 1 berkas, tindasan, rapuh 262 Aan den administrateur der SF Djombang te Djombang tanggal 7 Juni 1941 onderwerp : - Stoppen der compagne - Onderbreking campagne - Bezoek op 15 Mei 1940 en uw ondernemin 263 Aan de administrateur der SF Djombang Baru Djombang tanggal 27 Desember 1956 onderwerp productiestatistiek oj 1956 = statistik penghasilan tahun SF KARANG DINOYO 264 Aan den chef proeftuinen der NV Handelsuer eeniging Amsterdam te Karangdinoyo tanggal 23 Desember 1938 onderwerp : - Doorslagen rapport nr 105 dd 6 Mei Proefveldplan o.j SF Modjoagoeng - Vakkenproeven o.j SF Kanigoro SF MODJOAGUNG 265 Aan den administrateur der SF Modjoagung tanggal 19 Januari 1940 onderwerp : - Stofvanger achter suikerdroger - Stoommetingen - Suikerdroging 266 Aan de administrateur der SF Modjo Sragen tanggal 12 Januari 1957 onderwerp zonnneschrijmetingen 28

30 SF NGELOM 267 Resultaten SF Ngelom o.j Aan den administrateur der vezelonderneming Ngelom Hulpp Plasso tanggal 21 Juni 1941 onderwerp : - Zonneschynmetingen - Bezoek aan de onderneming - Woorschynlyk te vermalen aanplant o.j Kepada Pembesar Pabrik Gula Ngelom Plosso tanggal 20 Pebruari 1943 tentang keterangan jatuhnya oedjan. 3 lembar, copy, rapuh SF PETERONGAN 270 Aan den administrateur der SF Peterongan tanggal 29 April 1925 onderwerp : - Analyse o Suikerfabriek Peterongan Prductiestaat oogstjaar / Gomziekte by watergebrek 271 Aan het proefstation voor de Javasuikerindustrie te pasoeroean tanggal 7 Oktober 1938 onderwerp : - Aanvraag ruitennetkaarten - Niet bemonsterde vakken - Grondkaarteering - Grondmonster zendingen voor grondkaarteering 1 bendel, taindasan, rapuh SF PONEN 272 Aan den administrateur der SF Ponen te Djombang tanggal 5 Juni 1923 onderwerp : - Gestagneerd SW 3 - Serehziek 247 B - Zuur bibitrot by SW 3 - Rietdeterminatie 9 lembar, tindasan, rapuh 273 Ruiten suiker pabriek Ponen productie staat Agustus Situasi produksi pabrik gula di Ponen tahun berkas, tindasan, rapuh 274 Ruiten suiker productie staat SF Ponen. Situasi produksi tumbuhan gula di SF Ponen tahun berkas, tindasan, rapuh 275 Aan de NV Algem NY tot exploitatie der Oei Tiong Ham suikerfabrieken te Semarang tanggal 25 Agustus 1933 onderwerp : - Procede van nes op SF Ponen - Toelaatbaar oliegehalte in ketelwater - Bewerkingproef o.j Kendal Wetan 29

31 SF SELOREJO 276 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun Aan den administrateur der SF Selorejo te Djombang tanggal 30 Nopember 1926 onderwerp grondanalyses 279 Aan de Kolonial Bank NV Seorabaja tanggal 7 Oktober 1941 onderwerp : - Hoog kalkgehalte in de sappen van de SF Selorejo schoonmaak verdamping - Aanplant samenstening 280 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Djombang tahun bendel, tindasan, rayap 281 Aan den administrateur der SF Seloredjo te hulpp Modjoagung tanggal 15 Januari 1942 onderwerp : - Vakkenproeven o.j Tambaan keterangan adanya oedjan 3 lembar, tindasan, rapuh SF SUMOBITO 282 Kepada pembesar Pabrik Gula Sumobito di Sumobito tanggal 11 Maret 1943 tentang : - Rencana percobaan ladang p.t Kalkstikstof proef o.j bendel, copy, rapuh 283 Aan den administrateur der SF Sumobito hulpp Sumobito tanggal 26 Oktober 1936 onderwerp : - Copieen grondkleur en zwaartekaart (ondergrond) - Sapmonsters opt ZA proef - Voorbemesting door uitstrooie in de geul op de SF Sumobito - Verzending bibit - Stand onde aanplant 1 bendel, copy, rapuh 284 Aan den administrateur der SF Sumobito te hulpp Sumobito tanggal 31 Maret 1957 onderwerp : - Verzending bibit van 3016 POJ - Concept proefveld programa 1937/1938 SO Sumobito - Bezoek Dr. Wellburg - Proefveldplan o.j Aan den administrateur der SF Sumobito tanggal 10 Januari 1940 onderwerp : - Proefstation Pasoeroean - Tuinarchiefformulieren 1 bendel, copy, rapuh 30

32 SF TJEWENG 286 Kepada Yth. Pemimpin Pabrik Bula Tjomal tanggal 5 April 1961 tentang pengiriman bibit tahun bendel, copy, rapuh GROEP KEDIRI SF BOGO KIDOEL 287 Aan den administrateur der SF Bogokidoel te Kertosono tanggal 22 April 1936 onderwerp : - Copieen grondkleuren zwaartekaart - Proefveldplan o.j. 37 so Peorwoasri - Ruitennetkaart SO Bogokidoel SF KENONGO 288 Aan den Beheerder der Onderneming Kenongo Wlingi onderwerp : - Regenstaat - Afsluiting demonstering voor groendkaarteering SF MENANG 289 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Pasoeroean Group Kediri tanggal November 1942 onderwerp : - Wortelonderzoek op de SO Peorwodadi - Onderzoek ziekte 3076 POJ - Onderzoek ziekte zaaispruiten SF MINGGIRAN 290 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun Kepada Pembesar Pabrik Gula Minggiran di Kediri tahun tentang Analyse AGN 328. SF MERITJAN 292 Aan den administrateur der SF Meritjan te Kediri onderwerp : - Proefveldplan 1917/18 SF Meritjan = penelitian skema sebidang tanah 1917/18 SF Meritjan - Diktewoekering by 2714 POJ = mengambil ketebalan dari no Waortelrotaantasting = meraba akar tumbuhan rotan - Grondanalyses = analisa tanah 293 Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun Proefstation voor de Javasuikerindustrie Groep Kediri. Pusat penelitian di pabrik gula Jawa kelompok Kediri tahun

TINJAUAN HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI DAS KALI BRANTAS HULU 1

TINJAUAN HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI DAS KALI BRANTAS HULU 1 TINJAUAN HIDROLOGI DAN SEDIMENTASI DAS KALI BRANTAS HULU 1 Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Jl. Surabaya 2 A, Malang Indonesia 65115 Telp. 62-341-551976, Fax. 62-341-551976 http://www.jasatirta1.go.id

Lebih terperinci

DAMPAK PERTUMBUHAN INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN SIDOARJO

DAMPAK PERTUMBUHAN INDUSTRI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN SIDOARJO Judul : Dampak Pertumbuhan Industri Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kerjasama Dengan : - Latar Belakang Pembangunan

Lebih terperinci

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN Menimbang: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat : bahwa sebelum membentuk Undang-undang

Lebih terperinci

JADWAL WAKTU SHOLAT BANDUNG, CIMAHI DAN SEKITARNYA TAHUN 2015

JADWAL WAKTU SHOLAT BANDUNG, CIMAHI DAN SEKITARNYA TAHUN 2015 BULAN : JANUARI 2015 TANGGAL SHUBUH TERBIT DZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA 01/01/2015 04:12 05:37 11:55 15:20 18:10 19:25 02/01/2015 04:12 05:38 11:55 15:20 18:11 19:25 03/01/2015 04:13 05:38 11:56 15:21 18:11

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950.

DAFTAR PUSTAKA. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950. DAFTAR PUSTAKA A. Arsip dan Dokumen Resmi yang Dicetak Algemeene Secretarie. Algemeene Secretarie van Nederlands Indische Regering en de Daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950. Arsip Inventaris Riouw

Lebih terperinci

LUAS AREAL DAN PRODUKSI / PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KABUPATEN TAHUN 2010. Jumlah Komoditi TBM TM TT/TR ( Ton ) (Kg/Ha/Thn)

LUAS AREAL DAN PRODUKSI / PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT KABUPATEN TAHUN 2010. Jumlah Komoditi TBM TM TT/TR ( Ton ) (Kg/Ha/Thn) Hal : 35 KAB. GRESIK 1 Tebu 0 1,680 0 1,680 8,625 5,134 2 Kelapa 468 2,834 47 3,349 3,762 1,327 3 Kopi Robusta 12 231 32 275 173 749 4 Jambu mete 33 101 32 166 75 744 5 Kapok Randu 11 168 2 181 92 548

Lebih terperinci

DAFTAR PUSTAKA. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931.

DAFTAR PUSTAKA. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931. DAFTAR PUSTAKA Arsip dan Terbitan Pemerintah De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek 1931. Batavia : Centraal Missie Bureau, 1931. De Katholieke Missie in Nederlandsch oost-indie : Jaarboek

Lebih terperinci

Keadaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah April 2015

Keadaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah April 2015 KATA PENGANTAR Sektor pertanian merupakan sektor yang vital dalam perekonomian Jawa Tengah. Sebagian masyarakat Jawa Tengah memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas

Lebih terperinci

Jumlah Penderita Baru Di Asean Tahun 2012

Jumlah Penderita Baru Di Asean Tahun 2012 PERINGATAN HARI KUSTA SEDUNIA TAHUN 214 Tema : Galang kekuatan, hapus stigma dan diskriminasi terhadap orang yang pernah mengalami kusta 1. Penyakit kusta merupakan penyakit kronis disebabkan oleh Micobacterium

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG. KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG. KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, dan TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a. bahwa tanah air Indonesia dikaruniai

Lebih terperinci

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 02 Tahun 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA KETUA MAHKAMAH

Lebih terperinci

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI BANYUWANGI MARET 2015 INFLASI 0,09 PERSEN

PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI BANYUWANGI MARET 2015 INFLASI 0,09 PERSEN BPS KABUPATEN BANYUWANGI No. 03/April/3510/Th.II, 03 April PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI BANYUWANGI MARET INFLASI 0,09 PERSEN Pada bulan Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,09 persen, lebih

Lebih terperinci

DATA PROFIL PERPUSTAKAAN NO.NPP : 3510161K2000001

DATA PROFIL PERPUSTAKAAN NO.NPP : 3510161K2000001 DATA PROFIL PERPUSTAKAAN NO.NPP : 3510161K2000001 A. IDENTITAS PERPUSTAKAAN 1. Nama Perpustakaan : Perpustakaan MTsN Banyuwangi 2. Alamat : Jl. Mawar 35 Banyuwangi Desa : Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 0 GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN

Lebih terperinci

31 BPRMS Financiële aangelegenheden

31 BPRMS Financiële aangelegenheden 31 BPRMS Financiële aangelegenheden Afschrift.» ACDA90625 R A P P O R T VAN K/CH. No. : 1469. Onderwerp: Geld-inzameling ia Amboaese woonoorden» Uit werd het volgende vernomen* 1* Door enkele bewoners

Lebih terperinci

Jadwal Shalat Bulan Januari, 2015 M Denpasar, Bali, Indonesia

Jadwal Shalat Bulan Januari, 2015 M Denpasar, Bali, Indonesia Jadwal Shalat Bulan Januari, 2015 M 01 04:29 04:39 06:01 06:27 12:24 15:51 18:44 19:59 (9:16) 02 04:30 04:40 06:01 06:27 12:24 15:51 18:45 19:59 (9:18) 03 04:30 04:40 06:02 06:28 12:25 15:51 18:45 20:00

Lebih terperinci

BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 22 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 22 TAHUN 2014 TENTANG BUPATI SIDOARJO PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 22 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum

Lebih terperinci

NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT)

NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT) NOTARIS TIDAK BERWENANG MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT), TAPI BERWENANG MEMBUAT AKTA KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (AKMHT) Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Lebih terperinci

Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië

Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië Oriëntatiereizen van Zuid-Molukkers naar Indonesië ACD /

Lebih terperinci

DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN 2012-2013 TRIWULAN I

DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN 2012-2013 TRIWULAN I DAFTAR ISI JATIM DALAM ANGKA TERKINI TAHUN 2012-2013 TRIWULAN I 1 DERAJAT KESEHATAN (AHH, AKB DAN AKI) 2 STATUS GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PADA BALITA 3 JUMLAH RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPEMILIKAN DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN NEGERI JAMBI Jalan Jend. A. Yani No. 16 Telanaipura Kota Jambi J A M B I 2014 a tu E\*J_ PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (PENGADTLAN

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/M-DAG/PER/6/2011 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/M-DAG/PER/6/2011 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17/M-DAG/PER/6/2011 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN

Lebih terperinci

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu

Lebih terperinci

UNDANG UNDANG OBAT KERAS ( St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 ) PASAL I

UNDANG UNDANG OBAT KERAS ( St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 ) PASAL I UNDANG UNDANG OBAT KERAS ( St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949 ) PASAL I Undang undang obat keras ( St. 1937 No. 541) ditetapkan kembali sebagai berikut : Pasal 1 (1) Yang dimaksud dalam ordonansi ini dengan

Lebih terperinci

TINJAUAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PRODUK CACAT DAN PRODUK RUSAK PADA PT INDO PACIFIC

TINJAUAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PRODUK CACAT DAN PRODUK RUSAK PADA PT INDO PACIFIC PROCEEDINGS Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional TINJAUAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PRODUK CACAT DAN PRODUK RUSAK PADA PT INDO PACIFIC Abstract 570 066. Shinta Dewi Herawati

Lebih terperinci

A. INVENTARIS INDUK Inventaris induk di UPTD BBI Karangrayung per 31 Desember 2013. Jumlah induk (ekor)

A. INVENTARIS INDUK Inventaris induk di UPTD BBI Karangrayung per 31 Desember 2013. Jumlah induk (ekor) PERSONALIA UPTD BBI KARANGRAYUNG dari: Personalia atau jumlah pegawai UPTD BBI Karangrayung 3 (tiga) orang yang terdiri Kepala UPTD (satu) orang Kasubag TU (satu) orang Tenaga harian lepas (satu) orang

Lebih terperinci

www.servisprintermalang.com

www.servisprintermalang.com PROPOSAL PENAWARAN KERJASAMA www.servisprintermalang.com Supported by PT. ARION INDONESIA Website : www.arionindonesia.co.id Email : arion.indonesia@yahoo.com DAFTAR ISI A. Latar Belakang B. Lingkup Layanan

Lebih terperinci

MENGENAL LEBIH DEKAT PENYAKIT LAYU BEKTERI Ralstonia solanacearum PADA TEMBAKAU

MENGENAL LEBIH DEKAT PENYAKIT LAYU BEKTERI Ralstonia solanacearum PADA TEMBAKAU PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN JL. RAYA DRINGU 81 TELPON 0335-420517 PROBOLINGGO 67271 MENGENAL LEBIH DEKAT PENYAKIT LAYU BEKTERI Ralstonia solanacearum PADA TEMBAKAU Oleh

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 33/Menhut-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 33/Menhut-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 33/Menhut-II/2010 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN ICMM TH. 2013-2014 POKJA REVITALISASI PROGRAM KB KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN KEGIATAN ICMM TH. 2013-2014 POKJA REVITALISASI PROGRAM KB KABUPATEN LUMAJANG LAPORAN KEGIATAN ICMM TH. 2013-2014 POKJA REVITALISASI PROGRAM KB KABUPATEN LUMAJANG PETA JAWA TIMUR KAB. LUMAJANG Peta Wilayah Kabupaten Lumajang Luas Wilayah 1.790,90 km2 Jml. Penduduk 1.112.000 jiwa

Lebih terperinci

BAB III APLIKASI GANTI RUGI DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000

BAB III APLIKASI GANTI RUGI DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000 BAB III APLIKASI GANTI RUGI DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS SURABAYA 60000 A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Singkat Perusahaan PT. Pos Indonesia Persero adalah perusahaan milik Negara dalam

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI PENYEDIA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN NO KEGIATAN NAMA PAKET JENIS BELANJA JENIS PENGADAAN METODE PENGADAAN VOL. PAGU SUMBER

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA. Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya Rechts geleerd

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA. Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya Rechts geleerd BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP AKTA A. Pengertian Akta Menurut S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya Rechts geleerd Handwoorddenboek, kata akta itu berasal dari bahasa Latin acta yang berarti geschrift 32

Lebih terperinci

PT. LION METAL WORKS Tbk

PT. LION METAL WORKS Tbk 1 PROFIL PERSEROAN Lokasi : Jl. Raya Bekasi Km 24.5, Cakung - Jakarta Timur Luas Area : 63,130 m2 Luas bangunan :29,517 m2 Bidang Usaha : Peralatan Kantor Dan Fabrikasi as Logam lainnya Modal Dasar : Rp

Lebih terperinci

GEJOLAK HARGA BERAS AGUSTUS - SEPTEMBER 1998: Penelusuran Sebab dan Akibat

GEJOLAK HARGA BERAS AGUSTUS - SEPTEMBER 1998: Penelusuran Sebab dan Akibat GEJOLAK HARGA BERAS AGUSTUS SEPTEMBER 1998: Penelusuran Sebab dan Akibat Oleh: Syaikhu Usman M. Sulton Mawardi LAPORAN KONSULTAN THE WORLD BANK Jakarta, Oktober 1998 RINGKASAN Pada medio Agustus 1998 terjadi

Lebih terperinci

SYARAT TUMBUH TANAMAN KAKAO

SYARAT TUMBUH TANAMAN KAKAO SYARAT TUMBUH TANAMAN KAKAO Sejumlah faktor iklim dan tanah menjadi kendala bagi pertumbuhan dan produksi tanaman kakao. Lingkungan alami tanaman cokelat adalah hutan tropis. Dengan demikian curah hujan,

Lebih terperinci

Dengan ini saya bermaksud mengajukan surat lamaran pekerjaan, kiranya dapat diterima sebagai pegawai pada perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin.

Dengan ini saya bermaksud mengajukan surat lamaran pekerjaan, kiranya dapat diterima sebagai pegawai pada perusahaan yang Bapak / Ibu pimpin. : anisa Umur : 23 : d3 : sidoarjo Telp : 08570998644 : anisa@yahoo.com : ira Umur : 22 : jl.anggrek Telp : 08977654324 : ira@ymail.com : dika Umur : 24 : nganjuk Telp : 08383077654 : dika@rocketmail.com

Lebih terperinci

: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyampaian Dana

: bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyampaian Dana GUBERNUR JAWA TIMUR I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR MOR 1881 261 /KPTS/o1312014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR MOR 188I26IKPTS/01 312014 TENTANG PENETAPAN SEMENTARA ALO](ASI DANA

Lebih terperinci

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGEN..

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGEN.. DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGEN LAMPIRAN I :.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TANGGAL : 31 MARET 2011 UMUM DAN KEPEGAWAIAN INDUSTRI KOPERASI LEMBAGA MIKRO USAHA MIKRO, KECIL,

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P. 61/Menhut-II/2008

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P. 61/Menhut-II/2008 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P. 61/Menhut-II/2008 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM DALAM HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI MELALUI

Lebih terperinci

Tentang: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *)

Tentang: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM PROPISI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TIMUR *) Bentuk: Oleh: UNDANG-UNDANG (UU) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 25 TAHUN 1956 (25/1956) Tanggal: 29 DESEMBER 1956 (JAKARTA) Sumber: LN 1956/65; TLN NO. 1106 Tentang: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH OTONOM

Lebih terperinci

JAMUR AKAR PUTIH (JAP) PADA KOMODITI CENGKEH TRIWULAN II DI WILAYAH KERJA BBPPTP SURABAYA. Effendi Wibowo, SP dan Yudi Yulianto, SP

JAMUR AKAR PUTIH (JAP) PADA KOMODITI CENGKEH TRIWULAN II DI WILAYAH KERJA BBPPTP SURABAYA. Effendi Wibowo, SP dan Yudi Yulianto, SP JAMUR AKAR PUTIH (JAP) PADA KOMODITI CENGKEH TRIWULAN II DI WILAYAH KERJA BBPPTP SURABAYA Effendi Wibowo, SP dan Yudi Yulianto, SP Tanaman yang diserang penyakit jamur akar putih mula-mula daunnya tampak

Lebih terperinci

IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS GULA KRISTAL PUTIH. Evanila Silvia, Marimin, Machfud, M.

IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS GULA KRISTAL PUTIH. Evanila Silvia, Marimin, Machfud, M. IMPLEMENTASI METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) GUNA MENINGKATKAN KUALITAS GULA KRISTAL PUTIH Evanila Silvia, Marimin, Machfud, M. Zein Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Bengkulu Departemen

Lebih terperinci

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMEN-KP/2013 TENTANG

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMEN-KP/2013 TENTANG Menimbang PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMEN-KP/2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

Lebih terperinci

Jurusan Bahasa Jepang Aturan Pokok Penerimaan Siswa Baru

Jurusan Bahasa Jepang Aturan Pokok Penerimaan Siswa Baru 名 古 屋 経 営 会 計 専 門 学 校 Akademi Manajemen dan Akuntansi Nagoya Jurusan Bahasa Jepang Aturan Pokok Penerimaan Siswa Baru April, Oktober Tahun 2013 April, Oktober Tahun 2014 1 Kualifikasi Pelamar 2 Kapasitas

Lebih terperinci

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI) LAMPIRAN 1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI) 1 PEDOMAN PELAKSANAAN

Lebih terperinci

oleh: Tri Budi Santoso Signal Processing Group Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya-ITS

oleh: Tri Budi Santoso Signal Processing Group Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya-ITS Dasar Statistik untuk Pemodelan dan Simulasi oleh: Tri Budi Santoso Signal Processing Group Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya-ITS . Probabilitas Probabilitas=Peluang, bisa diartikan

Lebih terperinci

BAB VII SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

BAB VII SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN BAB VII SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN A. UMUM 1. Definisi PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

Lebih terperinci

Untung Suropati. Untung Bersekutu Dengan VOC

Untung Suropati. Untung Bersekutu Dengan VOC Untung Suropati Untung Suropati lahir di Bali pada tahun 1660. Ia hidup pada masa Amangkurat II yang pernah memberikan restu kepadanya untuk menaklukan pasuruan. Menurut Babad Tanah Jawi, semasa kecil,

Lebih terperinci

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN 1 LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 7 TAHUN 2010 TANGGAL 31 MARET 2010 Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN TAHUN.. PERIODE

Lebih terperinci

PERAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM PEMENUHAN HAM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)

PERAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM PEMENUHAN HAM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) PERAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DALAM PEMENUHAN HAM ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) 16 APRIL 2015 VISI, MISI DAN TUSI KANWIL KEMENTERIAN. HUKUM & HAM JATENG VISI : Masyarakat memperoleh

Lebih terperinci

Hari Pangan Sedunia 2015 Perlindungan Sosial dan Pertanian: Memutus Siklus Kemiskinan di Pedesaan

Hari Pangan Sedunia 2015 Perlindungan Sosial dan Pertanian: Memutus Siklus Kemiskinan di Pedesaan Hari Pangan Sedunia 2015 Perlindungan Sosial dan Pertanian: Memutus Siklus Kemiskinan di Pedesaan Catatan ini bertujuan untuk mengenalkan konsep perlindungan sosial kepada guru dan siswa. Catatan ini dikembangkan

Lebih terperinci

selama 12 jam. Pendapatan mereka rataratanya 1.5 juta rupiah sebulan. Saat ini, mata Nelayan 1.000.000 kerja masyarakat adalah nelayan selama 4 jam.

selama 12 jam. Pendapatan mereka rataratanya 1.5 juta rupiah sebulan. Saat ini, mata Nelayan 1.000.000 kerja masyarakat adalah nelayan selama 4 jam. Datar Luas Gambaran Umum Desa Datar Luas terletak di Kecamatan Krueng Sabee dengan luas 1600 Ha terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Makmur Jaya, Dusun Damai dan Dusun Subur. Desa yang dipimpin oleh Andalan

Lebih terperinci

1.8. Perencanaan Pompa Irigasi. 1.8.1. Kapasitas pompa irigasi

1.8. Perencanaan Pompa Irigasi. 1.8.1. Kapasitas pompa irigasi .8. Perencanaan Pompa Irigasi.8.. Kapasitas pompa irigasi Penentuan kapasitas pompa untuk irigasi tergantung pada Jadwal dan Pola tanam serta luasan setiap jenis tanaman. Perhitungan kapasitas pompa dihitung

Lebih terperinci

JENIS IZIN DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU MASA BERLAKU

JENIS IZIN DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU MASA BERLAKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESISIR SELATAN NO JENIS IZIN DASAR HUKUM

Lebih terperinci

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK STANDAR

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK STANDAR PETUNJUK PENGISIAN Lampiran II TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK STANDAR 1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar. Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang formatnya

Lebih terperinci

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Prof. Dr.

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Prof. Dr. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENGURUS PT (BANK) MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Oleh : Prof. Dr. Nindyo Pramono*) A. Siapakah Pengurus Perseroan Terbatas itu? Pengurus Perseroan

Lebih terperinci

HARGA REGULAR SERVICE HARGA PAKET SERVICE KHUSUS MEMBER INFORMA

HARGA REGULAR SERVICE HARGA PAKET SERVICE KHUSUS MEMBER INFORMA HARGA REGULAR SERVICE Harga Member Non Member X901804 Jasa Pembersihan Mattress Single 180,000 200,000 70000790 Jasa Pembersihan Mattress Queen 220,000 250,000 70000791 Jasa Pembersihan Mattress King 70002611

Lebih terperinci

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR :1453 K/29/MEM/2000 TANGGAL : 3 November 2000 PEDOMAN PELAPORAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR :1453 K/29/MEM/2000 TANGGAL : 3 November 2000 PEDOMAN PELAPORAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Lampiran XIIIc Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 LAMPIRAN XIIIc KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR :1453 K/29/MEM/2000 TANGGAL : 3 November 2000

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN TENTENG LEVERING SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA

BAB II TINJAUAN TENTENG LEVERING SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA BAB II TINJAUAN TENTENG LEVERING SEBAGAI CARA UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan usaha-usaha yang dapat menghasilkan barang-barang

Lebih terperinci

Bacalah dengan teliti, ini sangat penting!

Bacalah dengan teliti, ini sangat penting! Bacalah dengan teliti, ini sangat penting! Pernah ada anak lelaki dengan watak buruk. Ayahnya memberi dia sekantung penuh paku, dan menyuruh memaku satu batang paku di pagar pekarangan setiap kali dia

Lebih terperinci

AWAL PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 1)

AWAL PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 1) AWAL PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA 1) A. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda 1. Mulai Bertumbuh Sebagian besar pakar koperasi dan beberapa kalangan berpendapat bahwa sesungguhnya

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT. Disampaikan oleh: Dede Rohadi

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT. Disampaikan oleh: Dede Rohadi PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT Disampaikan oleh: Dede Rohadi Gelar Teknologi Badan Litbang Kehutanan Semarang, 2 Oktober 2012 Outline Presentasi 1. PENDAHULUAN 2. KARAKTERISTIK SISTEM USAHA TANAMAN

Lebih terperinci

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Kategori Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 PJ.091/KUP/S/005/201401 Agenda Sekilas

Lebih terperinci

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG NOMOR 25/BC/2009 TENTANG

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG NOMOR 25/BC/2009 TENTANG DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 25/BC/2009 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN,

Lebih terperinci

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN / KEMENTERAN KEUANGAN REPUBLK NDONESA DREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURATEDARAN

Lebih terperinci

- 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG

- 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG - 1 - GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Lebih terperinci

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 56 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Lebih terperinci

TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN. 2. Bersedia menghadiri rangkaian acara ICN 2015 pada tanggal 28-30 Mei 2015.

TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN. 2. Bersedia menghadiri rangkaian acara ICN 2015 pada tanggal 28-30 Mei 2015. Syarat Pendaftaran TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN 1. Merupakan mahasiswa/i aktif S1/D3/sederajat dari perguruan tinggi negeri/swasta di seluruh Indonesia hingga acara ICN 2015 berakhir (28-30 Mei 2015)

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS PENGEMBANGAN TERNAK KAMBING Lampiran : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor : 414.1/ /206/2010 Tanggal : Juni 2010 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS

Lebih terperinci

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BADAN PERTANAHAN NASIONAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN BESAR KEPALA BADAN

Lebih terperinci

LAYANAN INFORMASI JADWAL KA

LAYANAN INFORMASI JADWAL KA LAYANAN INFORMASI JADWAL KA LAYANAN INFORMASI JADWAL KA KATA PENGANTAR PT. Kereta Api Indonesia Persero) senantiasa berupaya melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna Kereta Api khususnya

Lebih terperinci

BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG

BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG BUPATI SRAGEN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SRAGEN Menimbang : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure)

Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) Prosedur Oprasi Standar pelayanan Perizinan dan non Perizinan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 2 (dua) mekanisme yaitu sebagai

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI MANAJEMEN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MESIN INDUSTRI

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI MANAJEMEN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MESIN INDUSTRI PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI MANAJEMEN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MESIN INDUSTRI (STUDI KASUS: PT UNIBELT INTI PERKASA MALANG) NURUL HUDHA 6907040018 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA INSTITUT

Lebih terperinci

Sugeng Pudjiono 1, Hamdan Adma Adinugraha 1 dan Mahfudz 2 ABSTRACT ABSTRAK. Pembangunan Kebun Pangkas Jati Sugeng P., Hamdan A.A.

Sugeng Pudjiono 1, Hamdan Adma Adinugraha 1 dan Mahfudz 2 ABSTRACT ABSTRAK. Pembangunan Kebun Pangkas Jati Sugeng P., Hamdan A.A. Pembangunan Kebun Pangkas Jati Sugeng P., Hamdan A.A. & Mahfudz PEMBANGUNAN KEBUN PANGKAS JATI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER BENIH UNTUK MENDAPATKAN BIBIT UNGGUL GUNA MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PENANAMAN

Lebih terperinci

INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA In House Training Profil Bisnis Industri Kelapa Sawit Indonesia Medan, 30-31 Mei 2011

INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA In House Training Profil Bisnis Industri Kelapa Sawit Indonesia Medan, 30-31 Mei 2011 INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA In House Training Profil Bisnis Industri Kelapa Sawit Indonesia Medan, 30-31 Mei 2011 Ignatius Ery Kurniawan PT. MITRA MEDIA NUSANTARA 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN

Lebih terperinci

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.010/2015 TENTANG

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.010/2015 TENTANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK PARTIALLY ORIENTED YARN (POY)

Lebih terperinci

Satuan Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Satuan Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Satuan Kerja : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jenis Pelayanan : 1. Rekomendasi SIOP ( Surat Ijin Operasional Panti ) ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah No Komponen Uraian 1 Dasar Hukum 1

Lebih terperinci

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 1 - PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 1 - PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO - 1 - PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian

Lebih terperinci

PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (ANGKA SEMENTARA TAHUN 2014)

PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (ANGKA SEMENTARA TAHUN 2014) BPS PROVINSI JAWA BARAT No. 19/03/32/Th. XVII, 2 Maret 2015 PRODUKSI PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI (ANGKA SEMENTARA TAHUN ) PRODUKSI PADI TAHUN (ANGKA SEMENTARA) DIPERKIRAKAN TURUN 3,63 PERSEN PADI Menurut

Lebih terperinci

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942

De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942 PANDUAN PENELITIAN De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942 Francien van Anrooij Panduan Archief van het Ministerie van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan) Kepulauan Nusantara Panduan

Lebih terperinci

PENGUMUMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012. Nomor : PENG/ 01/ VII/ 2012/BNN

PENGUMUMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012. Nomor : PENG/ 01/ VII/ 2012/BNN PENGUMUMAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : PENG/ 01/ VII/ 2012/BNN Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2012 akan menerima pendaftaran

Lebih terperinci

Saya termasuk! Saya anggota ANBO. ANBO, pembela kepentingan untuk para senior. Menjadi anggota adalah berharga

Saya termasuk! Saya anggota ANBO. ANBO, pembela kepentingan untuk para senior. Menjadi anggota adalah berharga Saya termasuk! Saya anggota ANBO. Dé belangenorganisatie voor senioren Menjadi anggota adalah berharga Nasehat gratis lewat telepon dari Jalur Nasehat Diskon besar atas premi asuransi kesehatan Anda Penghematan

Lebih terperinci

STABILISASI HARGA PANGAN

STABILISASI HARGA PANGAN STABILISASI HARGA PANGAN Oleh : Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2008 PERANAN KOMODITAS PANGAN PRODUSEN KESEMPATAN KERJA DAN PENDAPATAN KONSUMEN RUMAH TANGGA AKSES UNTUK GIZI KONSUMEN

Lebih terperinci

Anda Adalah Prioritas Kami JADWAL PERJALANAN KERETA API. Berlaku mulai 1 April 2015 CC2039206

Anda Adalah Prioritas Kami JADWAL PERJALANAN KERETA API. Berlaku mulai 1 April 2015 CC2039206 CC2039206 Anda Adalah Prioritas Kami JADWAL PERJALANAN KERETA API 2015 Berlaku mulai 1 April 2015 Contact Center 121 / 021 121 www.keretaapi.co.id @KAI121 KAIAccess Anda Adalah Prioritas Kami JADWAL PERJALANAN

Lebih terperinci

SIMPUL KRITIS KEGIATAN BALAI BESAR MEKANISASI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2014

SIMPUL KRITIS KEGIATAN BALAI BESAR MEKANISASI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2014 SIMPUL KRITIS KEGIATAN BALAI BESAR MEKANISASI PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TAHUN 2014 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan mekanisasi

Lebih terperinci

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PERATURAN NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi

Lebih terperinci

MK Konsep Teknologi. Optimasi 1

MK Konsep Teknologi. Optimasi 1 Optimasi 1 Kegiatan / Persoalan Pengambilan Keputusan Alternatif Metoda Penyelesaian: 1. Programa Linear 2. Programa Dinamis 3. Antrian 4. Algoritma Lorong 5. Permainan Optimasi 2 Kerangka Optimasi dalam

Lebih terperinci

2. Awal Musim kemarau Bilamana jumlah curah hujan selama satu dasarian (10 hari) kurang dari 50 milimeter serta diikuti oleh dasarian berikutnya.

2. Awal Musim kemarau Bilamana jumlah curah hujan selama satu dasarian (10 hari) kurang dari 50 milimeter serta diikuti oleh dasarian berikutnya. I. PENGERTIAN A. DEFINISI AWAL MUSIM 1. Awal Musim hujan Bilamana jumlah curah hujan selama satu dasarian (10 hari) sama atau lebih dari 50 milimeter serta diikuti oleh dasarian berikutnya. 2. Awal Musim

Lebih terperinci

ILUSTRASI PELAYANAN HEMODIALISIS DENGAN FASILITAS JKN AFIATIN

ILUSTRASI PELAYANAN HEMODIALISIS DENGAN FASILITAS JKN AFIATIN ILUSTRASI PELAYANAN HEMODIALISIS DENGAN FASILITAS JKN AFIATIN PELAYANAN TERAPI PENGGANTI GINJAL PADA ERA JKN JKN menanggung biaya pelayanan : Hemodialisis CAPD Transplantasi Ginjal HEMODIALISIS Dapat dilaksanakan

Lebih terperinci

Desa Semoyo merupakan salah satu desa di Kec. Pathuk kab. Gunung Kidul.

Desa Semoyo merupakan salah satu desa di Kec. Pathuk kab. Gunung Kidul. Oleh Mugi Riyanto Kelompok Serikat Petani Pembaharu (SPP) dan Gapoktan Desa Kawasan Konservasi Semoyo. Alamat : Dusun Salak Desa Semoyo, Pathuk Kab. Gunung Kidul Desa Semoyo merupakan salah satu desa di

Lebih terperinci

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSES SERTIFIKASI 1/20 DIBUAT OLEH KASUBBAG SERTIFIKASI DISAHKAN OLEH KA LSP TITA MEITIA, S.Sos., M.Pd. AKBP NRP. 61050330 Drs. SUROTO, M.Si. KOMBES POL. NRP.65040678 1. Tujuan Untuk memastikan seluruh kegiatan proses sertifikasi

Lebih terperinci

TINGKAT PENERAPAN SISTEM BUDIDAYA MANGROVE PADA MASYARAKAT PULAU UNTUNG JAWA, KEPULAUAN SERIBU

TINGKAT PENERAPAN SISTEM BUDIDAYA MANGROVE PADA MASYARAKAT PULAU UNTUNG JAWA, KEPULAUAN SERIBU TINGKAT PENERAPAN SISTEM BUDIDAYA MANGROVE PADA MASYARAKAT PULAU UNTUNG JAWA, KEPULAUAN SERIBU Diarsi Eka Yani (diarsi@ut.ac.id) PS Agribisnis, FMIPA, Universitas Terbuka ABSTRAK Abrasi pantai yang terjadi

Lebih terperinci

I. U M U M. TATA CARA PANEN.

I. U M U M. TATA CARA PANEN. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 17/Permentan/OT.140/2/2010 TANGGAL : 5 Pebruari 2010 TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDA BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN TATA

Lebih terperinci

40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS

40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS 40 BPRMS Herdenkingen proclamatie RMS asm 8N?BPOLXTXB VAN 's-gravenhage, 3 aei 1965- 's-qravbnhagg Doss.i 13/748-49. Onderwerp: Herdenkingsbijeenkomst Ambonezen?* >di 196J ACD/ Dupl. DATUM U ME11965 Op

Lebih terperinci