Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Koleksi Bahan Cg Narzuki Online"

Transkripsi

1 MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM KONSEP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BADLEH Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar yang mengambil Prinsip Perakaunan SPM dalam pemahaman konsep perakaunan. Konsep asas dalam perakaunan amat penting untuk difahami oleh semua pelajar yang mempelajari mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Seramai 10 orang pelajar Tingkatan 5 Bestari, Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian pertama, peperiksaan pertama dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan pelajar masih lemah dalam menjawab ke semua soalan yang diberi dalam masa yang panjang. Perancangan tindakan diteruskan dengan teknik pemahaman yang mudah diingati dan berkesan dengan menggunakan Konsep BADLEH. Kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 7 minggu. Keputusan ujian pos telah menunjukkan pelajar lebih mudah menjawab soalan yang diberi dan masa menjawab lebih singkat dengan menggunakan teknik Konsep BADLEH. Guru merasakan kaedah ini boleh diperluaskan kepada semua tajuk-tajuk lain dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. 1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Pelajar-pelajar mengalami kesukaran dalam menjawab soalan yang dikemukakan jika bentuk soalan adalah berbeza dengan latihan yang diberi di dalam kelas. Seterusnya menyebabkan analisa di dalam peperiksaan tidak membanggakan. Saya selalu bertanya di dalam kelas berkaitan dengan konsep asas perakaunan tetapi apa yang saya dapati pelajar tidak ada panduan yang tetap dalam memahami konsep dan prinsip asas sebenar dalam perakaunan.

2 Pelajar-pelajar sering bertanya soalan-soalan yang hampir sama bagi setiap pelajar. Pelajar sering mengajukan soalan Cikgu, akaun ni susah, Cikgu, macamana nak pandai dalam Akaun?, Cikgu, nak ingat konsep macamana? dan banyak lagi. Saya terfikir satu perkara sekiranya pelajar dapat memahami konsep dan prinsip asas akaun dengan tepat pasti apa jua soalan yang dikemukakan pelajar dapat memahami dan menjawabnya dengan baik. Seterusnya memudahkan saya dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu juga saya terdorong untuk menyediakan kajian tindakan ini. 2.0 ISU KEPERIHATINAN Keputusan peperiksaan dan masa yang diambil semasa menjawab soalan yang dikemukakan kepada pelajar menyebabkan saya perlu menyelesaikan dengan satu teknik yang berkesan. Apa yang saya dapati, ada pelajar yang lebih mengingat daripada memahami. Bukannya mengingati tidak boleh tetapi dalam perakaunan apa yang saya dapati jika kita memahami dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan konsep dan prinsip asas perakaunan pasti apa jua soalan yang diberi akan dapat dijawab dengan baik. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Am Kajian ini untuk meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar dalam konsep dan prinsip asas perakaunan dengan menggunakan Konsep BADLEH. 3.2 Objektif Khusus Meningkatkan kefahaman pelajar dalam konsep dan prinsip asas perakaunan Pelajar dapat menggunakan konsep yang diberi dalam semua topik yang dipelajari dalam Prinsip Perakaunan Membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi individu dalam peperiksaan.

3 3.2.4 Memudahkan pelajar memahami Prinsip Perakaunan dengan lebih tepat dan menyeronokkan semasa pembelajaran. 4.0 KUMPULAN SASARAN Kajian ini dijalankan kepada 10 orang pelajar lelaki Tingkatan 5 Bestari Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5.1 Tinjauan Masalah Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian di dalam kelas ke atas tingkah laku pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlangsung sebelum dan selepas kajian dilaksanakan. Pemerhatian dilaksanakan semasa proses P&P sebelum menggunakan kaedah dan teknik konsep BADLEH diperkenalkan dan juga pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar semasa P&P sedang dilaksanakan serta selepas kajian dilaksanakan Ujian Pra dan Ujian Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan pelajar mengenai konsep dan prinsip asas perakaunan. Item ujian pra merupakan soalan yang merangkumi konsep dan prinsip asas bersama dengan klasifikasi akaun. Selepas saya menyemak jawapan pelajar, saya tidak memulangkannya kepada pelajar lagi. Saya memperkenalkan konsep BADLEH kepada pelajar-pelajar. Kemudian saya memberikan ujian pos 1 kepada pelajar dengan soalan yang sama dengan ujian pra tadi. Lebih kurang dalam masa 5 minggu selepasnya, saya telah membuat ujian pos 2 dengan menggunakan soalan yang berbeza.

4 5.1.3 Soal Selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada pelajar untuk mendapatkan maklum balas pelajar berkenaan dengan konsep dan prinsip asas perakaunan sebelum dan selepas konsep BADLEH diperkenalkan. 5.2 Analisa Tinjauan Masalah Analisa Pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dilaksanakan : a) Pelajar lebih yakin dalam mempelajari mata pelajaran ini. b) Pelajar lebih mudah untuk memahami topik-topik seterusnya dengan mengaplikasikan konsep BADLEH. c) Pelajar berjaya dengan mudah membetulkan setiap kesalahan dan kesilapan Analisa Ujian Pra dan Ujian Pos Pelajar Ujian Pra Ujian Pos 1 Ujian Pos 2 (100%) (100%) (100%) Pelajar A Pelajar B Pelajar C Pelajar D Pelajar E Pelajar F Pelajar G Pelajar H Pelajar I Pelajar J Jadual 1 : Perbandingan pencapaian pelajar dalam ujian pra dan ujian pos

5 Dapatan ujian pra dan pos menunjukkan terdapat peningkatan dari segi pencapaian pelajar. Dapati pelajar yang pada awalnya lemah tetapi dapat meningkatkan prestasi bagi ujian seterusnya Analisa Soal Selidik Pelajar telah memberikan respon yang positif bagi soal selidik yang telah dilaksanakan. Berikut adalah analisa soal selidik yang telah dijawab oleh pelajar. Skala : 1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Kurang setuju 4. Setuju 5. Sangat setuju Bil SKALA ITEM BILANGAN PELAJAR Prinsip Perakaunan adalah satu subjek yang mudah Saya faham konsep dan prinsip asas perakaunan Saya akan menggunakan konsep BADLEH dalam semua topik yang dipelajari Konsep BADLEH membantu meningkatkan pencapaian saya Saya dapat mengklasifikasikan akaun dengan mudah menggunakan konsep BADLEH 6. Saya lebih suka dengan teknik sendiri Penguasaan Konsep BADLEH akan menyeronokkan saya dalam mempelajari Prinsip Perakaunan

6 5.3 Tindakan yang dijalankan 1. Selepas pelaksanaan ujian pra, saya telah memberi penerangan berkenaan dengan konsep BADLEH dengan mengaitkan dua perkara iaitu :- a. konsep dan prinsip asas b. klasifikasi akaun 2. Saya telah memberikan pembuktian yang nyata berkenaan dengan konsep BADLEH berdasarkan kepada kitaran perakaunan. 3. Saya membuat penerangan dengan membuat lakonan bagi situasi dalam menjalankan perniagaan yang sebenar. 4. Selepas penerangan dengan jelas, saya menjalankan ujian pos 1 dan ujian pos 2. Jawapan pelajar dipulangkan semula dan dibincangkan sebagai latihan pengukuhan. 5. Setiap kali kelas, saya pasti akan mengingatkan pelajar dengan menggunakan konsep BADLEH untuk memudahkan menjawab dalam apa jua soalan yang diberi. 5.4 Pelaksanaan Tindakan Dan Pemerhatian / Penilaian Kajian tindakan ini dilaksanakan dalam tempoh 7 minggu. Semasa melaksanakan kajian ini saya telah menyelesaikan dua bab iaitu Bab 1 - Pengenalan kepada Perakaunan dan Bab 2 Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja. Sebelum menggunakan konsep BADLEH saya mendapati pelajar tidak dapat memahami topik yang dipelajari dengan mudah. Ini dibuktikan dengan ujian pra yang telah dilaksanakan pada minggu pertama. Selepas penerangan dan pendedahan berkaitan dengan konsep BADLEH pada minggu kedua, apa yang saya dapati pelajar telah memahami dengan baik dan ditunjukkan dalam ujian pos 1 yang telah dilaksanakan pada minggu keempat. Seterusnya pada minggu keenam saya telah menguji pelajar semula keberkesanan konsep BADLEH dalam mengaplikasikan dalam bab-bab

7 yang lain. Penilaian memang membanggakan kerana peningkatan dalam pemahaman perakaunan lebih baik serta masa menjawab soalan yang diberi dengan lebih cepat. Minggu ketujuh saya telah membuat tinjauan dengan menggunakan soal selidik terhadap pelajar-pelajar dalam mempelajari Prinsip Perakaunan dengan pendekatan Konsep BADLEH. Pelaksanaan Konsep BADLEH adalah seperti berikut : 1. Pelajar diberi sehelai kertas kosong. 2. Pelajar dikehendaki membahagikan kertas kosong tersebut kepada lima bahagian iaitu aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. 3. Guru menerangkan semula kitaran perakaunan kerana ianya akan dikaitkan dengan konsep BADLEH. Seterusnya guru memberikan penerangan konsep BADLEH seperti berikut : - a. APAKAH MAKSUD BADLEH? B A L E H BELANJA ASET LIABILITI EKUITI PEMILIK HASIL B-BELANJA A-ASET D-DEBIT L-LIABILITI E-EKUITI H-HASIL KREDIT Dalam Prinsip Perakaunan, klasifikasi akaun terbahagi kepada 5 sahaja iaitu belanja, hasil, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Setiap akaun ini pelajar mesti kuasai dan faham setiap kategori. Klasifikasi akaun ini adalah secara umum dan pelajar perlu menguasai apakah yang

8 dikategorikan secara khusus bagi setiap akaun kerana soalan yang dikemukakan adalah bukannya secara umum tetapi jawapan yang khusus bagi setiap akaun-akaun tertentu. AKAUN-AKAUN BELANJA, (B) HASIL, (H) ASET, (A) LIABILITI, (L) EKUITI PEMILIK, (E) (UMUM) CONTOH-CONTOH Sewa, belian, insuran, kadar bayaran, gaji, angkutan masuk, angkutan keluar, promosi dan lain-lain. Jualan, diskaun diterima, sewa diterima, komisen diterima, gaji diterima dan lain-lain. ASET BUKAN SEMASA perabot, alatan pejabat, kelengkapan, kenderaan, premis dan lain-lain. ASET SEMASA SPBT (stok, penghutang, bank, tunai). LIABILITI BUKAN SEMASA pinjaman bank, pajak gadai LIABILITI SEMASA pemiutang, overdraf Modal awal, modal akhir, modal tambahan (KHUSUS) INGAT!!! Nama-nama akaun adalah contoh-contoh (khusus) bagi setiap kategori akaun. b. APAKAH KEPENTINGAN BADLEH? 1. Mesti dikuasai untuk membantu dalam pemahaman Prinsip Perakaunan. 2. Segala kesilapan dan kesalahan dapat dikesan dengan betul dan tepat. 3. FAHAM BADLEH CEMERLANG AKAUN --- terbukti!!! Mengapa Belanja dan Aset berbaki Debit, Liabiliti, Ekuiti Pemilik dan Hasil berbaki Kredit? Bagi membuktikan BADLEH perkara-perkara berikut perlu dipatuhi iaitu :- 1. Mematuhi konsep, prinsip dan andaian perakaunan iaitu Prinsip Catatan Bergu(PCB). PCB Setiap urusniaga melibatkan dua atau lebih akaun yang terlibat. 2. Kitaran perakaunan dipatuhi. (cikgu akan menerangkan dengan menggunakan peringkat pertama hinggalah peringkat yang keempat dalam proses perakaunan)

9 3. Andaian urusniaga secara tunai. (Bagi melancarkan perjalanan perniagaan, sesuatu urusniaga itu boleh dijalankan sama ada secara tunai mahu pun kredit/berhutang. Andaian secara tunai memudahkan pelajar faham maksud BADLEH dengan jelas kerana urusniaga yang dijalankan sudah tiada komitmen apa-apa kerana kita sudah selesai segala pembayaran. Barang dapat pembayaran juga selesai.) PEMBUKTIAN BADLEH!!! Bagi memulakan sesebuah perniagaan, seseorang pemilik/peniaga biasanya akan: 1. mendapatkan modal sama ada daripada duit simpanan sendiri, 2. membuat pinjaman daripada pihak bank untuk menambahkan kekurangan modal, 3. membeli barang-barang seperti perabot dan kelengkapan, 4. mendapatkan perkhidmatan untuk perniagaannya, 5. mendapatkan barangniaga perniagaannya untuk dijual. 6. dan sebagainya BAD Belanja/Aset = Baki b/b Debit a) BELANJA kita perlu keluarkan duit untuk mendapatkan perkhidmatan / barangan daripada pihak lain.= bayar ($$$ keluar). Contoh urusniaga - Membayar sewa kedai RM500 secara tunai. Penyelesaian: Catatan di dalam BCP (Buku Tunai Kt BT). Mengikut PCB, di dalam lejar akaun Sewa akan dicatat di sebelah debit. Kata kunci bayar, beli barangniaga, diberi adalah merujuk kepada BELANJA.

10 DOKUMEN Dokumen : BIL TUNAI/RESIT RASMI Ayat : Membayar sewa kedai RM500 secara tunai Keluarkan $$$ untuk bayar sewa (Kt BT) BCP Ikut PCB LEJAR IMBANGAN DUGA Nama Perniagaan Imbangan Duga pada... Debit RM Sewa 500 Kredit RM b) ASET kita perlu keluarkan duit untuk membeli aset = bayar ($$$ keluar). Contoh urusniaga - Membeli perabot RM850 dengan tunai. Penyelesaian : Perabot ialah contoh aset bukan semasa. Catatan di dalam BCP ialah BT Kt BT. Mengikut PCB, di dalam lejar akaun Perabot akan dicatat di sebelah debit.

11 DOKUMEN Dokumen : BIL TUNAI/JUALAN TUNAI Ayat : Membeli perabot RM850 secara tunai. Keluarkan $$$ untuk beli aset (Kt BT) BCP Ikut PCB LEJAR IMBANGAN DUGA Nama Perniagaan Imbangan Duga pada... Debit RM Perabot 850 Kredit RM LEH Liabiliti/Ekuiti Pemilik/Hasil = Baki b/b Kredit a. LIABILITI HUTANG : untuk membuat sesuatu hutang kita akan dapatkan $$$. Duit yang diperolehi kita perlu jelaskan semula kepada pihak yang kita berhutang contohnya pihak bank dan pemiutang. Contoh urusniaga : En Saiful membuat pinjaman bank daripada Bank Islam sebanyak RM50,000 dan dimasukkan ke dalam Akaun Bank Islam Saiful Enterprise. Penyelesaian: Pinjaman bank adalah liabiliti bukan semasa. Pemilik akan dapat $ daripada pinjaman tersebut. Catatan di dalam BCP akan dicatatkan di sebelah Debit Buku Tunai.

12 Mengikut PCB, di dalam lejar akaun Pinjaman akan dicatat di sebelah Kredit. DOKUMEN Dokumen : BORANG WANG MASUK Ayat : En Saiful membuat pinjaman bank daripada Bank Islam sebanyak RM50,000. BCP LEJAR Ikut PCB IMBANGAN DUGA Nama Perniagaan Imbangan Duga pada... Debit Kredit RM RM Pinjaman b. EKUITI PEMILIK Pelaburan/modal : untuk menjalankan perniagaan, pemilik akan melabur sejumlah wang ke dalam syarikat. Syarikat akan dapat $$$ dahulu. Contoh urusniaga : Pemilik melabur RM20,000 dan dimasukkan ke dalam bank untuk memulakan perniagaan. Penyelesaian : Pelaburan pemilik merupakan modal perniagaan. Perniagaan akan dapat $ daripada pemilik. Catatan di dalam BCP - BT akan dicatatkan di sebelah Debit. Mengikut PCB, akaun modal akan dicatat di sebelah Kredit.

13 DOKUMEN Dokumen : BORANG WANG MASUK / MEMO Ayat : Pemilik melabur RM20,000 dan dimasukkan ke dalam bank untuk memulakan perniagaan. BCP LEJAR Ikut PCB IMBANGAN DUGA Nama Perniagaan Imbangan Duga pada... Debit Kredit RM RM Modal c. HASIL dapat $$$ daripada perniagaan yang dijalankan. Contoh urusniaga : En Saiful telah menerima sewa daripada Nur sebanyak RM750. Penyelesaian : Perniagaan akan dapat $ daripada sewa berkenaan. Catatan di dalam BCP BT dicatatkan di sebelah Debit. Mengikut PCB, akaun Sewa Diterima akan dicatat di sebelah Kredit. Kata kunci diterima, dapat, jual barangniaga merujuk kepada HASIL.

14 DOKUMEN Dokumen : RESIT RASMI Ayat : En Saiful telah menerima sewa daripada Nur sebanyak RM750. BCP LEJAR Ikut PCB IMBANGAN DUGA Nama Perniagaan Imbangan Duga pada... Debit Kredit RM RM Sewa Diterima 750 Kesimpulan BADLEH Dengan contoh setiap urusniaga yang diberikan di atas, terbukti BADLEH iaitu Belanja Aset Berbaki Debit Manakala Liabiliti, Ekuiti Pemilik Dan Hasil Berbaki Kredit. Namun demikian, pelajar mesti faham dalam perakaunan setiap lejar ada debit dan kredit. Semua butiran tersebut mempunyai maksud yang tersendiri. Rujuk Jadual 1 di bawah iaitu : AKAUN DEBIT KREDIT BELANJA BERTAMBAH BERKURANG ASET BERTAMBAH BERKURANG LIABILITI BERKURANG BERTAMBAH EKUITI PEMILIK BERKURANG BERTAMBAH HASIL BERKURANG BERTAMBAH Kesimpulan BADLEH

15 5.5 Refleksi Kajian Pencapaian pelajar dalam Ujian Pos 1 dan Ujian Pos 2 menunjukkan konsep BADLEH boleh diterima pakai dalam mempelajari Prinsip Perakaunan dengan lebih mudah. Dapatan juga menunjukkan konsep BADLEH dapat mengurangkan masa menjawab bagi soalan yang dikemukakan. Saya berasa gembira dan terharu apabila seorang pelajar telah berjumpa dengan saya dan memberitahu konsep BADLEH amatlah menyeronokkan dan sekarang dia boleh mengetahui kesilapan yang dibuat dalam menjawab soalan dengan lebih mudah. Dengan konsep ini juga, pelajar lebih seronok dalam mempelajari ilmu perakaunan. 6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut :- 1. Menggunakan konsep BADLEH dalam semua penerangan bagi setiap topik Prinsip Perakaunan. 2. Mencipta kaedah dan teknik dalam mempelajari topik-topik tertentu seperti pembubaran dan belanjawan tunai. Semoga hasil kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan kepada semua pelajar dan guru. RUJUKAN Atan bin Long (1976). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Penerbit Adabi Sdn Bhd. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Ke-XIII 2006, November 2006, Hotel Berjaya Palace, Kota Kinabalu, Sabah. Manual Kajian Tindakan. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP), Kementerian Pelajaran Malaysia.

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENYELESAIAN MASALAH BERKENAAN TOPIK BELANJAWAN TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN AKRONIM Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan Alam Shah 62520 Putrajaya ABSTRAK Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online

Koleksi Bahan Cg Narzuki Online MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMAHAMI DAN MENGINGATI FORMAT PENYATA KEWANGAN DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH FAHAM DAN INGAT (FDI) Oleh RUSILAWATI BINTI MOIN Sekolah Sultan

Lebih terperinci

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan.

Urusniaga belian aset direkodkan berasaskan kos belian pada tarikh belian tersebut dilakukan. 1. Pada peringkat awal, rekod perakaunan dicatatkan pada a. kulit b. tanah liat c. papyrus d. kain Liabiliti pemilik tidak terhad Bilangan ahli maksimum 20 orang Ditubuhkan dengan atau tanpa perjanjian

Lebih terperinci

Persamaan Perakaunan ASET + BELANJA = LIABILITI + EKUITI PEMILIK + HASIL

Persamaan Perakaunan ASET + BELANJA = LIABILITI + EKUITI PEMILIK + HASIL Skema Jawapan Soalan 1 Kertas 2 Prinsip Perakaunan, Percubaan Bersama Negeri Perak Cara menggunakan skema ini: Skema ini menunjukkan proses perekodan ke Buku Catatan Pertama dan diikuti dengan pindahan

Lebih terperinci

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA

Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA Tajuk 2 : KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA & AKAUN KONTRA 2.1 ASET Definisi: Merupakan sumber ekonomi (barangan bernilai) yang dimiliki oleh perniagaan yang memberi faedah

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN 1 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas

Lebih terperinci

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK

Peraturan Pemarkahan Prinsip Perakaunan Kertas 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK Peraturan Pemarkahan PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 NEGERI PERAK PERATURAN PEMARKAHAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak. Peraturan pemarkahan

Lebih terperinci

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM

Aset dan Liabiliti 1 September Ogos 2013 RM 2. Ishva menjalankan Kedai Runcit Ishva secara kecil-kecilan. Rekod perakaunannya tidak lengkap dan berikut adalah maklumat perniagaannya pada 31 Ogos 2013. Aset dan Liabiliti 1 September 2012 31 Ogos

Lebih terperinci

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMJK PEREMPUAN CHINA PULAU PINANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2013 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 Masa : 1 jam 15 minit 3756/1 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2012 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja. > Sistem Catatan Bergu. Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja. > Sistem Catatan Bergu. Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Bab 2 Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja > Sistem Catatan Bergu Anda telah mempelajari pengembangan persamaan perakaunan seperti di bawah: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik Apabila diambil

Lebih terperinci

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online

Koleksi Trial 2010 Cg Narzuki Online SULIT 1 3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2015 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN

REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN REKOD TAK LENGKAP (KAEDAH ANALISIS) PERCUBAAN SPM 2014 NEGERI SEMBILAN 2. Encik Ahmad pemilik Kedai Runcit Ahmad di Taman Indah Seremban tidak menyimpan rekodrekod perniagaannya mengikut sistem catatan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2017 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2011 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan.

Lebih terperinci

Analisis Mata Pelajaran

Analisis Mata Pelajaran 61 SPM 2008 [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan Analisis Mata Pelajaran No Tajuk Analysis Prinsip Akaun (20052007) 2004 2005 2006 2007 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 K 1 K 2 1 Pengenalan 4 3 1 2 2 3 Aset,

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008

PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 SULIT JPN Pahang 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN BERSAMA PERCUBAAN SPM TAHUN 2008 No. Soalan Jawapan No. Soalan Jawapan 1 C 21 D 2 A 22 B 3 B 23 C 4 C 24 A 5 B 25 A 6 D 26 A 7 B 27

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan September 2009 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 5 2009 PERATURAN PEMARKAHAN 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 . Jurnal Am Tarikh Butiran Debit Kredit Jul Tunai Bank Stok Perabot 850 22 550 3 500 9 500 Pemiutang: Segar

Lebih terperinci

3756/1 PRINSIP AKAUN

3756/1 PRINSIP AKAUN 3756/1 PRINSIP AKAUN BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Akaun 3756/1 mengandungi 6 soalan dan tidak ada soalan pilihan. Masa yang diperuntukkan kepada calon ialah 3 jam dengan jumlah markah 100.

Lebih terperinci

SULIT 2 3756/1 1. Manakah antara nama-nama perniagaan di bawah ini merupakan perniagaan milikan tunggal? A. Butik Pakaian Moden B. Saba Transport Sdn Bhd C. Jiang Ming Ulung Berhad D. Klinik Ramasamy dan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2014 2 ½ Jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG

KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2007 2 jam 30 min. KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH KLANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari

PENGENALAN PERNIAGAAN. Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari PENGENALAN PERNIAGAAN Saya, Cik Bina Izzatu Dini telah menubuhkan Perniagaan Bakso Keju Sdn. Bhd. pada 1 Januari 2009 dengan modal sebanyak RM60 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang

Lebih terperinci

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok

Harga Kos (RM) Harga Pasaran (RM) Kad stok Kad stok Kad stok 2. Encik Mawardi ialah pemilik Mawar Merah Enterprise yang beroperasi di Taman Mawar, Sungai Petani Kedah. Baki-baki akaun berikut diperoleh daripada buku perniagaannya pada 31 Disember 2016. Debit Kredit

Lebih terperinci

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2

3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN 2 BENTUK KERTAS SOALAN Kertas soalan Prinsip Perakaunan 3756/2 mengandungi 6 soalan dan dibahagikan kepada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 4 soalan yang wajib

Lebih terperinci

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:

Perakaunan (948) Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010

Lebih terperinci

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No.

ASAL PERABOT SERI. Zarith. Tandatangan Pengurus. Tunai Cek BBM /2 SULIT. Bahagian A. Tarikh: 3 Januari 2013 No. Bahagian A (60 markah) Jawab semua soalan 1(a) Apakah kesan urus niaga berikut terhadap aset dan liabiliti serta ekuiti pemilik? Urus niaga Kesan Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Membawa masuk perabot rumah

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan

Lebih terperinci

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun.

Encik Din sentiasa mengubah amalan perakaunan perniagaannya mengikut citarasanya sendiri dari tahun ke setahun. 1. Manakah merupakan liabiliti semasa perniagaan? a. Insurans terdahulu b. Sewa diterima terakru c. Kadar bayaran terakru d. Diskaun diberi terdahulu 2. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan

Lebih terperinci

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan

HASIL BELANJA HASIL BELANJA. 1.0 Memahami Penyata Pendapatan 1.0 Memahami Penyata Pendapatan Pertama sekali, perlu difahami tujuan penyediaan Penyata Pendapatan ialah untuk mengira keuntungan atau kerugian daripada operasi perniagaan yang dijalankan. Secara umumnya

Lebih terperinci

NOTA ULANGKAJI PERCUBAAN SPM 2015 (SOALAN PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2013)

NOTA ULANGKAJI PERCUBAAN SPM 2015 (SOALAN PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2013) NOTA ULANGKAJI PERCUBAAN SPM 2015 (SOALAN PERCUBAAN SPM TERENGGANU 2013) Amsyar, Harith dan Airel adalah pekongsi dalam Perniagaan Perabot AHA yang beroperasi di bandar Chukai, Kemaman. Mereka berkongsi

Lebih terperinci

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Modul

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2016 TERHAD / LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 0 / PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN Kertas Mei 0. Kertas ini mengandungi satu tugasan.. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1

Perancangan Kewangan PENGENALAN 9.1 PERANCANGAN KEWANGAN HASIL PEMBELAJARAN SEMAK KENDIRI 9.1 Topik 9 Perancangan Kewangan HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menjelaskan kepentingan belanjawan tunai dan pro forma penyata pendapatan dalam pengurusan kewangan; dan

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Peraturan Pemarkahan Koleksi Trial SPM @ nyong75.wordpress.com PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 [3756/2] Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak.

Lebih terperinci

SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2

SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2 SMK PUTATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2007 BULAN MEI 2007 JAWAPAN KERTAS 2 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN LIMA Masa : 1 jam 15 minit Markah Total : 40 markah Skema jawapan untuk soalan ujian ini boleh

Lebih terperinci

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya.

2. Encik Muthu, seorang peruncit, tidak merekodkan bayaran insurans peribadinya ke dalam buku perniagaannya. 1. Berikut adalah ciri-ciri satu perniagaan. Liabiliti pemilik tidak terhad Didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Keuntungan diagihkan di antara ahli-ahlinya. Perniagaan manakah yang menepati ciri-ciri

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2013 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon

Lebih terperinci

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

SMK BAGAN SERAI BAGAN SERAI, PERAK PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SMK BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI, PERAK 2017 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit SULIT 1 3756/2 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1

SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 SMK ST MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 1 A 21 B 2 C 22 B 3 B 23 A 4 D 24 B 5 D 25 C 6 D 26 A 7 C 27 B 8 D 28 A 9 D 29 D 10 D 30 B 11 A 31 A 12 C 32 D 13 C 33 B

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos/September 2 ½ jam PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit

Lebih terperinci

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN 1 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 September 2014 2 ½ jam SMK ST. MICHAEL, IPOH PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2014 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 Jam 30 minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Lebih terperinci

PENGENALAN PERNIAGAAN

PENGENALAN PERNIAGAAN PENGENALAN PERNIAGAAN Saya, Cik telah menubuhkan Perniagaan Mastermind Computer Sdn. Bhd. pada 1 Ogos 2010 dengan modal sebanyak RM50 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal yang menjual

Lebih terperinci

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online

[3756/1] Prinsip Akaun Kertas 1. Koleksi Trial 2012 Cg Narzuki Online Prinsip Akaun Kertas 1 Jawab semua soalan Merupakan badan bebas Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Menerbitkan piawai perakaunan yang diiktiraf Melaksanakan tugas sebagai penasihat Awam 1 Maklumat

Lebih terperinci

3756/2 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SULIT 3756 Prinsip Perakaunan Peraturan Pemarkahan Ogos 2014 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2014 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2

PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2 MODUL PENINGKATAN TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas

Lebih terperinci

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

SULIT 3756/1 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan Ogos 2011 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK SPM TAHUN 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Lebih terperinci

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya.

2. Sesebuah perniagaan diandaikan akan beroperasi untuk selama-lamanya. 1. Antara berikut yang manakah tujuan penubuhan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) a. Menentukan kod etika profesion perakaunan. b. Mengeluarkan pernyataan prinsip bagi laporan kewangan. c. Mengendalikan

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 SULIT PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SEKOLAH BERASRAMA PENUH 2017 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN PERATURAN PEMARKAHAN Ogos 2017 3756 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 SULIT 1 3756/1 3756/1 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 September 2007 1¼ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Satu jam lima belas

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah

Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan Negeri Kedah Modul Pembelajaran Kendiri Penyata Kewangan Milikan Tunggal Soalan Percubaan SPM Prinsip Perakaunan 2012 - Negeri Kedah 2. Puan Arina ialah pemilik Arina Enterprise yang beroperasi di Bandar Puteri Jaya,

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN. 2 Jam 30 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/2 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Ogos 2017 2 jam 30 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN

PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 DAERAH KERIAN SKEMA JAWAPAN 1 D 11 B 21 C 31 D 2 C 12 D 22 C 32 B 3 D 13 A 23 A 33 D 4 A 14 A 24 D 34 A 5 A 15 C 25 B 35 A 6 B 16 C 26 B 36 D 7 B 17 B 27 D 37 B 8 D 18 D 28

Lebih terperinci

TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA

TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA 4.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal Fungsi jurnal sebagai Buku Catatan Pertama - Merupakan rekod pertama untuk mencatat urusniaga harian perniagaan. - Catatan dibuat

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018 PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 2018 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 PROJEK Kertas 3 Mac Mei 1. Kertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib melaksanakan

Lebih terperinci

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 SULIT PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK SPM 2013 MODUL A PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk

Lebih terperinci

Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik

Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Bab 2 ( Liabiliti,, Hasil dan Belanja) Latihan Soalan 1 Tandakan ( ) dalam ruangan yang berkenaan No Butiran Liabiliti Ekuiti Pemilik 1 Insurans belum bayar 2 Bayaran membaiki computer 3 Pelaburan tambahan

Lebih terperinci

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA /3 PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK TINGKATAN 5 Kertas 3 April Mei 2014 TERHAD 1 3756/3 LEMBAGA PEPERISAAN EMENTERIAN PENDIDIAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3756/3 PRINSIP PERAAUNAN PROJE TINGATAN 5 ertas 3 April Mei 1. ertas ini mengandungi satu tugasan. 2. Calon wajib

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM /1 SULIT 3756/1 PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 PERATURAN

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1. Masa: 1 Jam 15 Minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU SULIT 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 Ogos 2017 1 jam 15 minit Nama :.. Tingkatan :.. MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (CAWANGAN KELANTAN) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lebih terperinci

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM

PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM MRSM PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL Percubaan SPM 2014 - MRSM 2. Encik Samsuri ialah pemilik menjalankan perniagaan pinggan mangkuk yang beroperasi di Kuah, Langkawi. Berikut ialah Imbangan Duga perniagaannya

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010.

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010. SULIT 3756/1 3756/1 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 OGOS 2010 1 ¼ jam BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 PRINSIP PERAKAUNAN

Lebih terperinci

TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN

TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN TIPS 2 : CEMERLANG PENYATA KEWANGAN PENYATA KEWANGAN Terdiri daripada; a. Penyata Pendapatan :- i. Akaun Perdagangan untuk mencari untung / rugi kasar ii. Akaun Untung Rugi untuk mencari untung / rugi

Lebih terperinci

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan.

Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei 2012) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Hakcipta http://mhdazlan.wordpress.com Panduan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (April Mei ) Huraian Senarai dan Catatan Pelarasan. Merujuk pada muka surat 2 soalan tugasan, item no 1, pelarasan

Lebih terperinci

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com

Koleksi Trial nyong75.wordpress.com Skema Jawapan Percubaan SPM 3756/1 2010 1 B 11 C 21 A 31 A 2 D 12 C 22 C 32 A 3 B 13 A 23 D 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 B 15 A 25 C 35 D 6 C 16 B 26 C 36 D 7 A 17 C 27 A 37 A 8 D 18 B 28 D 38 C 9 B 19 D

Lebih terperinci

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA

SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, PUTRAJAYA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2008 PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 SKEMA PEMARKAHAN Skema Jawapan SOALAN 1 1(a) BUKU TUNAI Tarikh Butir Diskaun Tunai Bank Tarikh Butir Diskaun

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2007 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Lebih terperinci

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2

PRINSIP PERAKAUNAN SET 1 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September

PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September SULIT 3756/1 JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN 3756/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 September 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

Lebih terperinci

1

1 Ulangkaji Prinsip Akaun T4 (Pengiraan) Liabiliti Hasil Aset perniagaan Perlu dijelaskan dalam 1 tahun/ 1 tempoh wang Liabiliti perniagaan dengan perakaunan Berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan pihak

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 2. Dua jam tiga puluh minit Prinsip Perakau nan Kertas 2 Ogos 2008 2Y 2 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA CAWANGAN PERLIS

Lebih terperinci

MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2

MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 GEMPUR AKADEMIK SPM 2013 MODUL B PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan

Lebih terperinci

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO. Oleh: Aida Ibrahim MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID MENCONGAK FAKTA ASAS DARAB MELALUI PENDEKATAN PERMAINAN DOMINO Oleh: Aida Ibrahim Sekolah Kebangsaan Seri Kampung Tengah 86000 Kluang, Johor ABSTRAK Kajian ini dijalankan dengan

Lebih terperinci

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian

2.0 Isu Keprihatinan Yang Dikaji Fokus Kajian 3.0 Objektif Kajian Penggunaan Sistem Trek Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Lima F (Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua) Md.Arman @Jamaludin Ag.Damit Abstrak Kajian ini dijalankan

Lebih terperinci

BELANJAWAN TUNAI DAN VARIANS Percubaan SPM 2014 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

BELANJAWAN TUNAI DAN VARIANS Percubaan SPM 2014 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional BELANJAWAN TUNAI DAN VARIANS Percubaan SPM 2014 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 6. Yazir Enterprise menjalankan Perniagaan Barang Antik di Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Maklumat berikut berkaitan

Lebih terperinci

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1

PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN. Kertas 1 PROGRAM PEMANTAPAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2017 MODUL 1 SKEMA PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 1 1 A 11 A 21 D 31 C 2 A 12 A 22 B 32 D 3 B 13 C 23 A 33 A 4 D 14 D 24 D 34 B 5 C 15 C 25 C 35 B 6 B 16 D 26 A

Lebih terperinci

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN. langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENDAHULUAN Bab ini akan membincangkan proses yang perlu diselaraskan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pengumpulan data mentah untuk kajian ini. Langkah-langkah

Lebih terperinci

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y?

BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan. Tarikh Butir Debit Kredit (Ambilan bunga untuk tujuan promosi) Apakah X dan Y? Soalan 1 BAHAGIAN A [ 60 MARKAH ] Jawab semua soalan a) Jurnal Am di bawah disediakan oleh Perniagaan Ali. Jurnal Am Tarikh Butir Debit Kredit 2017 Ogos 5 X 1 200 Y (Ambilan bunga untuk tujuan promosi)

Lebih terperinci

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2007 JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2007 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN NO. SOALAN MARKAH

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2

PRINSIP AKAUN SET 2 KERTAS 2 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 2) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

PENILAIAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2017

PENILAIAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2017 PENILAIAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2017 SKEMA JAWAPAN PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5 PPC / 2017 KERTAS 1 NO JAWAPAN NO JAWAPAN SOALAN SOALAN 1 A 21 B 2

Lebih terperinci

Dapatkan Skema Jawapan di :

Dapatkan Skema Jawapan di : SULIT 2 3756/2 1 Pada 1 Jun 2007, Encik Muniandy memulakan perniagaan Fotokopi Trading, di Kuantan, Pahang sebagai pembekal pelbagai mesin fotostat. Beliau memulakan perniagaan dengan modal RM44 000 yang

Lebih terperinci

RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER

RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER RANCANGAN KEWANGAN BERKOMPUTER Rancangan Kewangan Berkomputer untuk perniagaan kecil dan sederhana merupakan satu lembaran hamparan (spreadsheet) yang menggunakan perisian Microsoft Excel bagi memudahkan

Lebih terperinci

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 September 2011 2½ jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 3756/2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN

Lebih terperinci

SOALAN SPM 2007 NO. 2

SOALAN SPM 2007 NO. 2 MESY. PENATARAN PEATA KERIAN 2008 SOALAN SPM 2007 NO. 2 2. Puan Aliza dan Puan Chee Min ialah pekongsi dalam Perkongsian Purnama yang menjalankan perniagaan di Kangar, Perlis. Baki-baki berikut diperolehi

Lebih terperinci

KOLEKSI TRIAL 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA

KOLEKSI TRIAL 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA Prinsip Perakau nan Kertas 1 Ogos 2008 VA Jam PEPERIKSAAN PERUAAN ERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN ERSAMA PERSIDANGAN KEANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA AWANGAN PERLIS DAN

Lebih terperinci

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1. ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) SULIT 948/1 STPM 2012 PERAKAUNAN KERTAS 1 ( Tiga Jam ) SEKOLAH:.. GERAK GEMPUR SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI

Lebih terperinci

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1

PRINSIP AKAUN SET 1 KERTAS 1 MODEL SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 (SET 1) PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 1 2 ½ jam Masa : Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua

Lebih terperinci

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007

Bangunan yang dibeli pada 1 Januari 1997 pada harga RM masih direkod dengan nilai yang sama pada tahun kewangan 2007 2 3756/1 1. Simpankira merupakan proses A. merekod urusniaga dalam dua akaun yang berbeza B. memindahkan catatan di dalam buku catatan pertama ke lejar C. mengelas, merekod, mentafsir,melapor dan menganalisis

Lebih terperinci

ULANGKAJI SPM 2015 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL PERCUBAAN SBP 2015

ULANGKAJI SPM 2015 PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL PERCUBAAN SBP 2015 Free e-book NAMA:... KELAS:... Suatu perkongsian... Mengandungi soalan Percubaan SPM 2015 SBP, Terengganu, MRSM, Kelantan, BPTV dan Pulau Pinang. Hak cipta soalan dan jawapan adalah hak milik Jabatan,

Lebih terperinci

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I

AAW Perakaunan Kewangan Lanjutan I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang Sidang Akademik 2/21 April 21 AAW 321 - Perakaunan Kewangan Lanjutan I Masa : 3 jam ARAHAN Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Lebih terperinci

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal

Aliran Tunai Pembelanjawan Modal Topik 7 Aliran Tunai Pembelanjawan Modal HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan garis panduan dalam anggaran aliran tunai; 2. Menjelaskan aliran perbelanjaan

Lebih terperinci

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor).

Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). Modul Pembelajaran Kendiri Huraian Teknik Menjawab Tajuk Kelab dan Persatuan. Soalan Percubaan SPM 2011 Negeri Johor (Hakcipta soalan JPN Johor). 3. Butirbutir berikut adalah berhubung dengan Kelab Rekreasi

Lebih terperinci

SOALAN ULANGKAJI SPM Jawapan SPM. [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan. Soalan Ulangkaji. Kertas 1

SOALAN ULANGKAJI SPM Jawapan SPM. [ 3756/1 ] [ 3756/2 ] Prinsip Perakaunan. Soalan Ulangkaji. Kertas 1 Kertas 1 1. C 2. D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. C 8. D 9. C 10. C 11. A 12. C 13. C 14. C 15. A 16. A 17. C 18. A 19. D 20. C 21. B 22. C 23. B 24. B 25. D 26. B 27. C 28. B 29. C 30. C 31. B 32. A 33. C 34.

Lebih terperinci

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005 MENINGKATKAN PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN KAEDAH PETA MINDA DAN KATA SOAL Oleh Zalekha binti Haji Elie Sek. Keb. Abang Aing, 95000 Sri Aman Abstrak Kajian tindakan

Lebih terperinci

Penyata Penyesuaian Bank

Penyata Penyesuaian Bank Penyata Penyesuaian Bank Nota oleh: Mhd Hamdee Azlan Mhd Hambali Guru Prinsip Perakaunan SMK Dato Seri Wan Mohamed, Gerik. Tajuk 8: Perakaunan Untuk Tunai 1 Ulangkaji semula peraturan merekod di Buku Tunai

Lebih terperinci