DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM"

Transkripsi

1 DASAR PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. KONSEP, MATLAMAT DAN STRATEGI PELAKSANAAN KONSEP Pada asasnya kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap pelajar harus melibatkan diri. Kegiatan ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti itu. Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalaman-pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua pelajar dan ahli masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa ; i. Semua pelajar harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); ii. iii. iv. Semua pelajar mempunyai minat dan bakat yang boleh dimajukan; Semua pelajar boleh dididik dan boleh pula mendidik diri sendiri; Sekolah bertanggungjawab bagi melahirkan pelajar-pelajar untuk keperluan masyarakat dan negara; v. Masyarakat juga bertanggungjawab dan memainkan peranan mereka dalam mendidik pelajar-pelajar, termasuklah pendidikan kemasyarakatan. MATLAMAT Menyemaikan kesedaran dan kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara adalah matlamat utama aktiviti kokurikulum. Matlamat aktiviti kokurikulum yang hendak dicapai adalah ; i. Perseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan; ii. iii. iv. Pengukuhan interaksi dan integrasi dalam kalangan pelajar di sekolah; Peningkatan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam matlamat aktiviti kokurikulum yang diceburi; Pengukuhan dan pengayaan perkara yang dipelajari dalam bilik darjah serta peluasan pengetahuan dan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu ;

2 v. Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri ; vi. Peningkatan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif, selaras dengan hasrat Rukunegara ; vii. Peningkatan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar ; viii. ix. Peningkatan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak STRATEGI Bagi mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannnya ; i. Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan aktiviti kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah ; ii. iii. iv. Menambahkan lagi bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab dan sukan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua pelajar melibatkan diri dengan aktif secara individu, kumpulan dan beramai-ramai. Melibatkan pelajar dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, di mana yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan. Melibatkan pelajar dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat. v. Melibatkan Persatuan Ibu Bapa Dan Guru-guru (PIBG) dan pelajar-pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. vi. vii. viii. ix. Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi menetapkan matlamat yang dikehendaki. Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan. Mengadakan pertandingan dengan melibatkan semua pelajar. Mengadakan penyeliaan dan penilaian yang sistematik secara berterusan. x. Memberi penghargaan kepada pelajar dan lain-lain pihak, dari semasa ke semasa. STATUS PELAKSANAAN Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokorikulum di sekolah adalah wajib. [ Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) ]

3 Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit (RM ) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. [ Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) ] Dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit (RM500.00) sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. [ Subseksyen 135(2) Akta 550 ] 2. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH Pengerusi : Guru Besar Naib pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran & Penolong Kanan HEM Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum AJK : Tiga orang penyelaras 3. JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH Pengerusi : Guru Besar Naib pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran & Penolong Kanan HEM Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum AJK : Tiga orang penyelaras Semua Guru Penasihat 4. JADUAL WAKTU KOKURIKULUM 4.1 Badan Beruniform : Hari Isnin, jam petang Hari Khamis, jam petang Hari Jumaat, jam petang 4.2 Kelab / Persatuan : Hari Selasa, jam petang : Hari Rabu, jam petang 4.3 Sukan dan permainan : Hari Rabu, jam petang Hari Khamis, jam petang

4 5. PENGLIBATAN PELAJAR / KEAHLIAN 5.1 Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.11(29) bertarikh 2 Januari 1985 menyatakan ; Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (Badan Beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 5.2 Selaras dengan surat pekeliling ini dasar kokurikulum sekolah adalah : setiap pelajar Tahun 3, 4, 5 & 6 wajib menyertai kegiatan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan. 6. PENGURUSAN KELAB / PERSATUAN 6.1 Semua aktiviti kokurikulum mesti direkod dalam Kad Rekod Kokurikulum yang disediakan. Semua butir dalam kad rekod tersebut perlu diisi dengan lengkap mengikut format yang disediakan. 6.2 Pada setiap perjumpaan, kad rekod ini hendaklah diserahkan kepada Guru penasihat untuk ditandatangani. 6.3 Semua kelab / persatuan diwajibkan membuat Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi (PSPTPO 2015) dan dihantar hard copy dan soft copy sebelum cuti pertengahan Semester KEKERAPAN AKTIVITI KOKURIKULUM 7.1 Aktiviti-aktiviti kokurikulum hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan dengan jumlah masa yang tidak kurang daripada 1 jam dan tidak melebihi 2 jam bagi setiap perjumpaan. 7.2 Bilangan minimum aktiviti atau perjumpaan dalam satu tahun akademik adalah berdasarkan polisi 12, 12, dan 18 untuk kelab/persatuan, sukan/permainan dan badan beruniform masing-masing. 7.3 Peraturan ini DIKECUALIKAN bagi Badan Beruniform / Kelab Dan Persatuan / Sukan Dan Permainan yang mempunyai perancangan / program tahunan sendiri. 7.4 Setiap aktiviti atau perjumpaan WAJIB dihadiri oleh Guru Penasihat. 7.5 Aktiviti atau perjumpaan yang tidak dihadiri oleh Guru Penasihat dianggap tidak sah atau tidak diiktiraf. Sebarang kejadian yang tidak diingini sekiranya berlaku akan menjadi tanggungjawab guru penasihat berkenaan.

5 7.6 Guru Penasihat perlu membuat catatan dalam Fail Kehadiran Kokurikulum selepas mengadakan setiap aktiviti kokurikulum. 7.7 Fail Rekod kokurikulum juga perlu dibawa dan dilengkapkan setiap kali mengadakan aktiviti. 8. PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 8.1 Aktiviti Sekolah 1. Aktivit-aktiviti di kawasan sekolah yang melibatkan kemudahan, harta dan peralatan sekolah seperti perkhemahan, Kem Tahunan dan pertandingan perlu mendapat kebenaran Guru. 2. Surat Permohonan mesti melalui Guru Penasihat dan Guru Penasihat perlu berjumpa dengan Guru Besar untuk menjelaskan aktiviti tersebut. 3. Semua acara / aktiviti, harta dan peralatan sekolah yang diperlukan dalam kegiatan tersebut perlu disenaraikan dan direkod dengan jelas. 4. Selepas digunakan, pastikan semua kemudahan atau peralatan tersebut dikembalikan dan berada dalam keadaan asalnya. Sebarang kerosakan perlu dilaporkan kepada pihak sekolah dengan segera. 5. Kebenaran ibu / bapa / penjaga hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum seseorang pelajar dibenarkan mengikuti sebarang aktiviti di luar kawasan sekolah, perkhemahan, yang melibatkan pelajar bermalam atau aktiviti yang berisiko tinggi. 6. Surat kebenaran ibu/bapa/penjaga yang dikeluarkan oleh sekolah hendaklah diisi dan disimpan dalam fail khas di dalam Bilik Penolong Kanan Kokurikulum. 7. Keselamatan, kesihatan dan kebajikan pelajar hendaklah diberi keutamaan dan pembelian insuran berkumpulan adalah digalakkan untuk aktiviti seperti lawatan atau perkhemahan. 8.2 Pertandingan Antara Kelas / Rumah Sukan 1. Kelab Sukan / Permainan digalakkan menganjurkan sukan antara kelas / Rumah sukan sebagai salah daripada aktiviti tahunan. Ini bertujuan untuk mengenal pasti dan mencungkil bakat baru bagi mewakili sekolah pada masa depan. 2. Sekiranya memerlukan peruntukan sekolah untuk membeli hadiah atau pingat, Guru penasihat perlu mencatatkan perbelanjaan ini dalam Anggaran Perbelanjaan Tahunan masing-masing untuk diluluskan oleh Guru Besar. Perbelanjaan yang tidak dirancang tidak akan dilayan.

6 3. Pertandingan antara ahli kelab hendaklah dibiayai oleh tabung kelab. Guru Penasihat mesti menyelia perbelanjaan tersebut. 4. Kelab yang ingin menganjurkan pertandingan yang terbuka kepada semua pelajar dan mengutip yuran penyertaan perlu mendapat kelulusan Guru Besar. 8.3 Pertandingan Antara Sekolah 1. Kelulusan Guru Besar hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum menyertai sebarang pertandingan menggunakan nama sekolah. 2. Guru Penasihat yang dipertanggungjawabkan untuk membentuk pasukan sekolah perlu membuat perancangan dalam pemilihan ahli pasukan dan mengadakan latihan yang mencukupi dan bersesuaian. 3. Pasukan yang tidak bersedia dan tidak mendapat latihan mencukupi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian. 4. Segala anggaran perbelanjaan hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk mendapat kelulusan Guru Besar sekurang-kurangnya DUA MINGGU sebelum tarikh pertandingan. 5. Sebarang pertandingan WAJIB diketuai oleh seorang Guru Penasihat / Jurulatih. 6. Kebenaran ibu / bapa / penjaga hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum seseorang pelajar dibenarkan mengikuti pertandingan di luar kawasan sekolah. 7. Pelajar yang mewakili sekolah dan pasukan MSS Bahagian atau Negeri/Negara hendaklah dimaklumkan kepada Guru Kelas oleh Guru Penasihat / Penolong Kanan Kokurikulum. Dengan adanya pengesahan daripada pihak sekolah, pelajar tersebut dianggap sebagai hadir ke sekolah pada hari tersebut. Guru Kelas perlu menandakan HADIR dalam Buku Kedatangan kelas. 8. Pelajar yang terpilih mewakili sekolah, MSS Bahagian Sarikei, Negeri / Negara boleh diberi kelonggaran daripada menyertai aktiviti kokurikulum yang lain sepanjang tempoh latihan dan pertandingan. Mereka dianggap hadir dengan kebenaran bagi aktiviti tersebut. 8.4 Aktiviti Anjuran Institusi Luar 1. Sebarang perkara / aktiviti yang melibatkan pihak / institusi luar hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan daripada Guru Besar. Guru Penasihat mesti berjumpa Guru Besar untuk berbincang tentang butir-butir aktiviti tersebut.

7 2. Prasyarat untuk kelulusan Guru Besar ialah kebenaran ibu/bapa/penjaga. Surat kebenaran ibu/bapa/penjaga yang dikeluarkan sendiri oleh institusi yang terlibat hendaklah diisi dengan lengkap. 3. Satu salinan surat tersebut hendaklah disimpan dalam fail khas di dalam Bilik Penolong Kanan Kokurikulum. 8.5 Lawatan 1. Kelab / Persatuan yang ingin mengadakan lawatan ke luar dari bandar Sarikei perlu mendapat kebenaran Guru Besar dan melengkapkan butir-butir lawatan dalam. 2. Borang PS 1 ini mesti dilengkapkan dan dihantar kepada PK KK SEBULAN sebelum lawatan. 3. Borang tersebut perlu dihantar dan diterima oleh Jabatan Pendidikan Sarawak, Kuching TIGA MINGGU sebelum lawatan. 8.6 Lain-Lain 1. Kelab / Persatuan yang menggunakan Blok / kelas-kelas tertentu seperti tercatat dalam Jadual Kekerapan Kegiatan Kokurikulum bertanggungjawab memastikan kebersihan, kerusi dan meja dikembalikan mengikut bilangan asalnya selepas digunakan. 8.7 Peralatan Sukan Dan Permainan 1. Semua peralatan sukan & permainan yang dibeli oleh pihak sekolah adalah menjadi milik sekolah. Oleh itu, semua pelajar berhak untuk menggunakan kemudahan ini. 2. Peralatan yang dipinjam mesti digunakan dengan baik, mengikut peraturan permainan dan di bawah penyeliaan Guru Penasihat Kelab / Persatuan masing-masing.. Selepas digunakan, pastikan peralatan tersebut dikembalikan dan berada dalam keadaan asalnya. 3. Segala kerosakan perlu dilaporkan oleh Guru Penasihat kepada Penolong Kanan KK atau Guru Besar. 4. Guru Penasihat yang menyimpan peralatan di atas perlu mencatatkannya dalam inventori. 5. Peralatan yang rosak atau tidak dapat digunakan lagi mesti diserah balik kepada Penolong Kanan KK sebelum peralatan baru dapat diperolehi. 8.8 Laporan Aktiviti Kokurikulum a. Laporan Pertandingan

8 Perlu dibuat oleh guru yang bertanggungjawab terhadap pasukan sekolah. Pelajar yang mewakili peringkat Daerah / Bahagian / Negeri / Negara juga perlu dibuat laporan. Perlu dihantar kepada Penolong Kanan Kokurikulum SEMINGGU selepas pertandingan tamat. b. Laporan Tahunan Dibuat sekali setahun dalam 1 salinan untuk dimuatkan dalam Laporan Tahunan Sekolah. Perkara-perkara yang perlu dimuatkan dalam laporan ini ialah : 1. Nama Kelab / Persatuan 2. Guru Penasihat 3. Ahli Jawatankuasa 4. Bilangan Ahli 5. Bilangan Mesyuarat 6. Bilangan Aktiviti 7. Laporan Aktiviti 8. Pencapaian atau Kejayaan Kelab / Persatuan 9. Penambahbaikan 10. Gambar-gambar Aktiviti c. Laporan Kewangan Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Semua peruntukan kokurikulum termasuk Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKKS), Bantuan Sukan Sekolah (BSS) dan Bayaran Bantuan Tambahan Persekolahan (BBTP) daripada KPM disalurkan terus ke Akaun Kumpulan Wang (KWK) sekolah untuk kegunaan pelaksanaan aktiviti-aktiviti kokurikulum sepanjang tahun. 1. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) 1.1 Latar belakang Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum murid Sehingga tahun 2010, kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10.00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12.00 seorang murid setahun Mulai tahun 2011, KPM telah melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Selaras dengan itu, peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan. Sehubungan itu, peruntukan sebanyak RM2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS.

9 1.2 Maksud Belanja Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: - Pasukan Badan Beruniform (PBB); - Kelab dan Persatuan (tidak termasuk kelab Sukan dan Permainan); dan - Aktiviti sokongan pembentukan, pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan, seminar, kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling [20% ]serta kecemerlangan akademik [80%]) Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: - pengendalian dan pengurusan pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan; - urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid serta guru pengiring; - perolehan/penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; - pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah; - pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti); - pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan; dan - pembelian hadiah aktiviti. 1.3 Kelayakan Murid & Kadar Tuntutan BKK layak dituntut bagi murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja Kadar BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu adalah seperti berikut : Kategori Sekolah Rendah Kadar Setahun Enrolmen (murid) RM400 sebuah sekolah RM800 sebuah sekolah RM1,200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid 2. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) 2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. Melalui dasar ini, Bantuan Sukan Sekolah (BSS)

10 telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan murid Selaras dengan itu, peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan. Sehubungan itu, peruntukan sebanyak RM2.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS Selain itu, Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2.00 (Rendah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan. 2.2 Maksud Belanja Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: - Kejohanan sukan tahunan sekolah; - Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa; - Karnival permainan antara rumah, kelas, tingkatan dan sebagainya; dan - Program-program sukan lain sepanjang tahun Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti di para 2.1 adalah seperti berikut: - pengendalian dan pengurusan pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan; - kursus pendedahan sukan dan permainan kepada murid; - urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid serta guru pengiring; - penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; - pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah; - pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan perbelanjaan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti); - pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan; dan - pembelian hadiah aktiviti. 2.3 Kelayakan Murid & Kadar Tuntutan BSS layak dituntut bagi murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) RM200 sebuah sekolah RM400 sebuah sekolah RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid

11 3. Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP) 3.1 Latar Belakang Mulai tahun 2012, Kerajaan telah bersetuju untuk memansuhkan Bayaran Tambahan Persekolahan yang sebelum ini dikenakan kepada setiap ibu bapa/penjaga murid dan perlu dijelaskan pada awal tahun persekolahan. Ia merangkumi perbelanjaan bagi beberapa perkara yang dianggap sebagai perkhidmatan dan kemudahan tambahan di sekolah Langkah Kerajaan tersebut adalah sebagai salah satu usaha ke arah merealisasikan hasrat menjadikan sistem pendidikan di Malaysia diberikan secara percuma. Dengan pemansuhan tersebut, Kerajaan bersedia menanggung keseluruhan kos bayaran tambahan yang terlibat untuk setiap murid prasekolah, sekolah rendah dan menengah di seluruh negara melalui pemberian Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP). 3.2 Kategori dan Maksud Belanja Terdapt 6 kategori perbelanjaan yang dibenarkan di bawah BBTP iaitu Kokurikulum, Kertas Ujian Dalaman, Sukan Tahunan Sekolah, Kegiatan Pendidikan Islam/Pendidikan Moral, Yuran Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM) dan Insrans Takaful Untuk setiap kategori perbelanjaan tersebut, maksud perbelanjaan secara terperinci dalam jadual di bawah: Jadual 8: Maksud Belanja Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan BIL KATEGORI BELANJA MAKSUD BELANJA A. Kokurikulum Perbelanjaan yang meliputi aktiviti: - Pasukan badan beruniform (PBB); - Kelab dan persatuan (tidak termasuk kelab sukan dan permainan); dan - Aktiviti sokongan pembentukan, pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan, seminar, kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan pelaksanaan aktiviti di atas adalah seperti berikut: - urusan makan minum, penginapan, sewaan dan pengangkutan murid serta guru pengiring; - perolehan/penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; - pembelian dan penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah;

12 - pemberian wang saku kepada murid dalam kadar yang munasabah (bagi tujuan makan minum semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat aktiviti); - pembayaran yuran pendaftaran/penyertaan; dan - pembelian hadiah aktiviti. B. Kertas Ujian Dalaman C. Sukan Tahunan Sekolah Perolehan/penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna untuk penyediaan kertas ujian dalaman dan lembaran kerja. Perbelanjaan bagi menampung pengelolaan sukan tahunan sekolah seperti: - urusan makan minum, sewaan dan pengangkutan; - perolehan/penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; - pembelian cenderahati, pingat dan piala; dan - bayaran kepada pengadil luar. Sekiranya peruntukan masih berbaki setelah sukan tahunan sekolah dilaksanakan, baki tersebut dibenarkan dibelanjakan untuk aktiviti sukan yang lain. D. Kegiatan Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral E. Yuran Majlis Sukan Sekolahsekolah Malaysia (MSSM) F. Insurans Takaful Aktiviti berkaitan pendidikan Islam (bagi murid beragama Islam) dan aktiviti berkaitan pendidikan moral (bagi murid bukan beragama Islam). Perbelanjaan yang meliputi: - urusan makan minum, sewaan dan pengangkutan; - perolehan/penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna; dan - bayaran kepada penceramah luar. Perbelanjaan bagi pengelolaan kejohanan sukan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Setiap murid warganegara Malaysia yang berdaftar di Sekolah Kerajaan dan Sekolah

13 Bantuan Kerajaan mulai 1 Januari tahun semasa sehingga 31 Disember tahun yang sama akan dilindungi secara automatik sepanjang tempoh tersebut. Perlindungan adalah 24 jam sehari semalam dan meliputi seluruh dunia. 3.3 Kelayakan Murid dan Kadar Tahun BBTP layak dituntut oleh sekolah bagi murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja Murid bukan warganegara Malaysia tidak layak menuntut bantuan ini. Pengurus sekolah hendaklah mengutip bayaran ini daripada ibu bapa/penjaga murid bukan warganegara mengikut arahan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) berkaitan yang berkuatkuasa. Bayaran bagi Yuran MSSM dan Insurans Takaful yang diterima daripada murid bukan warganegara hendaklah diuruskan sendiri oleh pihak sekolah kepada JPN dan cawangan Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) yang berdekatan Kadar BBTP yang layak dituntut oleh sekolah untuk setiap murid bagi murid Tahun 1 hingga Tahun 6 adalah RM Jadual 9: Kadar Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan Bil. Kategori Belanja Kadar Seorang Murid Sekolah Rendah Setahun (RM) i. Kokurikulum 3.00 ii. Kertas Ujian Dalaman 6.00 iii. Sukan Tahunan Sekolah 6.00 iv. v. Kegiatan Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral Yuran Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia vi. Insurans Takaful 1.50 Jumlah 24.50

14 Badan Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan yang mengenakan yuran kepada ahlinya, mempunyai sumber kewangan / pendapatan sendiri atau mendapat peruntukan / sumbangan daripada pihak sekolah atau pihak lain perlu mencatatkan perbelanjaan tersebut dalam Penyata Kewangan Semasa dan dirumuskan dalam Penyata Kewangan Tahunan yang terdapat dalam Rekod Kokurikulum. d. Laporan Aktiviti Utama Kelab / Persatuan yang mengadakan aktiviti utama seperti Perkhemahan Tahunan, Bulan Bahasa, Pameran, Pertandingan Antara Kelas, kuiz atau aktiviti melibatkan semua pelajar diminta membuat laporan dalam bentuk Kertas Kerja. 1. Inventori 2. Kewangan 3. Pelan Tindakan / PS-PT-PO 4. Pelaksanaan 5. Penilaian dan penambahbaikan 6. Rumusan

15 DIMENSI III ; PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN (2006) SUBELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah No. ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah berfungsi dengan ; i. menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum ii mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa iii menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan iv melibatkan Pengetua, semua guru Penolong Kanan, Penyelia Petang, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Unit Beruniform dan Penyelaras Kelab & Persatuan v menyediakan anggaran belanjawan tahunan bagi bidang kokurikulum vi membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan kokurikulum vii merancang program, projek dan aktiviti kokurikulum viii menyelaras pelaksanaan program, projek dan aktiviti kokurikulum ix memantau dan menilai keberkesanan program, projek dan aktiviti kokurikulum sekolah x melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek dan aktiviti kokurikulum sekolah Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.1

16 8.2.2 Persatuan* mata pelajaran yang diajar di sekolah, -hobi dan rekreasi No. ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Pihak Pengurusan Sekolah merancang program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan dengan mengambil kira ; i. perancangan strategik (b) (c) ii sukatan pelajaran dan perlembagaan kelab dan persatuan akademik iii pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah) iv potensi dan minat murid v pembangunan sahsiah murid Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan dengan ; i memastikan setiap murid menganggotai kelab dan persatuan ii mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan iii memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum iv mengambil kira pembangunan sahsiah murid Pihak Pengurusan Sekolah memantau program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan dengan ; i merancang jadual penyeliaan ii melibatkan Pengetua / semua Guru Penolong Kanan / Penyelia Petang iii menyelia dan menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian iv merekod hasil penyeliaan atau penilaian

17 (d) v membincangkan hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah vi menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti kelab dan persatuan akademik Guru penasihat kelab dan persatuan akademik menilai program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan ; i merujuk perancangan program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan ii merujuk pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan iii membuat penilaian impak iv mengambil tindakan penambahbaikan Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.2

18 8.2.3 Badan Beruniform Atau Persatuan Lain Yang Diluluskan Oleh Pendaftar* No. ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Pihak Pengurusan Sekolah merancang program, projek dan aktiviti kelab dan persatuan dengan mengambil kira ; i. perancangan strategik (b) (c) ii sukatan pelajaran dan perlembagaan badan beruniform iii pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah) iv potensi dan minat murid v pembangunan sahsiah murid Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program, projek dan aktiviti badan beruniform dengan ; i memastikan setiap murid menganggotai badan beruniform ii mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan iii memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum iv mengambil kira pembangunan sahsiah murid Pihak Pengurusan Sekolah memantau program, projek dan aktiviti badan beruniform dengan ; i merancang jadual penyeliaan ii melibatkan Pengetua / semua Guru Penolong Kanan / Penyelia Petang iii menyelia dan menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian iv merekod hasil penyeliaan atau penilaian

19 v membincangkan hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah vi menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti badan beruniform (d) Guru penasihat kelab dan persatuan akademik menilai program, projek dan aktiviti badan beruniform dengan ; i merujuk perancangan program, projek dan aktiviti badan beruniform ii merujuk pelaksanaan program, projek, dan aktiviti badan beruniform iii membuat penilaian impak iv mengambil tindakan penambahbaikan Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.3

20 8.2.4 Sukan dan Permainan* No. ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Pihak Pengurusan Sekolah merancang program, projek dan aktiviti sukan dan permainan dengan mengambil kira ; i. perancangan strategik (b) (c) ii sukatan pelajaran dan undang-undang sukan dan permainan iii pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah) iv potensi dan minat murid v pembangunan sahsiah murid Pihak Pengurusan Sekolah melaksanakan program, projek dan aktiviti sukan dan permainan dengan ; i memastikan setiap murid menganggotai sukan dan permainan ii mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan iii memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum iv mengambil kira pembangunan sahsiah murid Pihak Pengurusan Sekolah memantau program, projek dan aktiviti sukan dan permainan dengan ; i merancang jadual penyeliaan ii melibatkan Pengetua / semua Guru Penolong Kanan / Penyelia Petang iii menyelia dan menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian iv merekod hasil penyeliaan atau penilaian

21 v membincangkan hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah vi menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambaikan aktiviti sukan dan permainan (d) Guru penasihat kelab dan persatuan akademik menilai program, projek dan aktiviti sukan dan permainan dengan ; i merujuk perancangan program, projek dan aktiviti sukan dan permainan ii merujuk pelaksanaan program, projek, dan aktiviti sukan dan permainan iii membuat penilaian impak iv mengambil tindakan penambahbaikan Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek * Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) Jumlah Frekuensi Subelemen 8.2 Skor Jumlah Skor Aspek 8.2

22 DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID (2006) SUBELEMEN 12.6 PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN LEPAS) Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum No ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa Skor 4 : 0.75 % dan lebih Skor 3 : 0.50 % hingga 0.74 % Skor 2 : 0.25 % hingga 0.49 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.24 % Skor 0 : 0.00 % (b) (c) (d) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat kebangsaan Skor 4 : 1.50 % dan lebih Skor 3 : 0.10 % hingga 1.49 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 % Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat negeri Skor 4 : 3.00 % dan lebih Skor 3 : 2.00 % hingga 2.99 % Skor 2 : 1.00 % hingga 1.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.99 % Skor 0 : 0.00 % Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat bahagian (yang berkenaan di Sabah dan Sarawak) Skor 4 : 6.00 % dan lebih Skor 3 : 4.00 % hingga 5.99 % Skor 2 : 2.00 % hingga 3.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 1.99 % Skor 0 : 0.00 % Jumlah Frekuensi Aspek Skor

23 Jumlah Skor Aspek Pencapaian Murid dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Akademik No ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga % (b) (c) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : 8.34 % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga 8.33 % Gred purata sekolah dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek

24 Pencapaian Murid dalam Aktiviti Badan Beruniform No ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti badan beruniform Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga % (b) (c) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti badan beruniform Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : 8.34 % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga 8.33 % Gred purata sekolah dalam aktiviti badan beruniform (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek

25 Pencapaian Murid dalam Aktiviti Sukan dan Permainan No ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti Sukan dan Permainan Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga % (b) (c) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti Sukan dan Permainan Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : 8.34 % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga 8.33 % Gred purata sekolah dalam aktiviti Sukan dan Permainan (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek

26 Pencapaian Murid Keseluruhan Aktiviti Kokurikulum No ITEM SKOR SEKOLAH PENAMBAHABAIKAN CATATAN (a) Peratus murid yang mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam keseluruhan aktiviti kokurikulum Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga % (b) (c) Peratus murid mendapat gred A dalam semua aktiviti kokurikulum Skor 4 : % dan lebih Skor 3 : % hingga % Skor 2 : 8.34 % hingga % Skor 1 : 0.00 % hingga 8.33 % Gred purata sekolah dalam keseluruhan aktiviti kokurikulum (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 4 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 4 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 4 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek Jumlah Frekuensi Subelemen 12.6 Skor Jumlah Skor Aspek 12.6

27 SENARAI SEMAK FAIL REKOD KOKURIKULUM BIL ASPEK ADA TIDAK CATATAN 1 2 Pelan Strategik, Taktikal & Operasi (PSPTPO) Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Dimensi III & IV 3 Peraturan-Peraturan Pendidikan Senarai Ahli Persatuan 5 Carta Organisasi Kelab / Persatuan 6 Pelan Tindakan 7 Senarai Ahli & Kehadiran 8 Data Keahlian 9 Penilaian Kokurikulum (Markah) 10 Rekod Aktiviti / Perjumpaan / Mesyuarat 11 Minit Mesyuarat Agung 12 Minit Mesyuarat AJK 13 Penyata Kewangan Semasa Penyertaan & Pencapaian Pelajar Dalam Pertandingan Rekod Aktiviti Penting (Gambar / Keratan Akhbar) Laporan Tahunan Laporan Kewangan Tahunan 18 Perlembagaan Kelab / Persatuan 19 Minit Mesyuarat JK Kokurikulum Sekolah 20. Sukatan / Kurikulum Kelab / Persatuan 21. Surat Permohonan Menubuhkan Kelab / Persatuan 22. Surat Kebenaran Penubuhan Kelab / Persatuan 23. Surat Kebenaran Mengutip Yuran

28 9. PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KOKURIKULUM Mengikut SPI KPM, semua pelajar Tahun 3, 4, 5 & 6 adalah diwajibkan melibatkan diri dalam sekurang-kurangnya tiga jenis kegiatan kokurikulum. Oleh yang demikian, penglibatan pelajar pada masa kini masih perlu digalakkan melalui pengurusan yang lebih cekap. 9.1 Data Keahlian Kegitan Kokurikulum Sekolah 2015 Bil Kegiatan Keahlian Bilangan Persatuan 1 Badan Beruniform 5 2 Persatuan Akademik 14 3 Sukan dan Permainan Penetapan Sasaran Bagi tahun 2015, penetapan sasaran untuk penyertaan dalam kokurikulum pada setiap peringkat adalah seperti berikut : Peringkat Sasaran 2015 Mewakili Negara (Antarabangsa) 2 Mewakili Negeri (Kebangsaan) 8 Mewakili Bahagian (Negeri) 20 Mewakili Sekolah (Bahagian) 200 Bilangan Pelajar 230 Untuk mencapai prestasi yang cemerlang, penglibatan guru-guru dan pelajar-pelajar secara proaktif, aktif dan smart serta penyeliaan / pemantauan yang lebih berkesan perlu dilaksanakan. Pihak sekolah juga mendapat bantuan kewangan daripada Lembaga Pengurusan Sekolah dan PIBG sebagai wang insentif bagi pelajar-pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam penglibatan kegiatan kokurikulum pada peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa Pengiktirafan dalam bentuk wang insentif untuk pelajar kecemerlangan dalam kokurikulum adalah seperti berikut : Wakil bahagian RM30.00 Wakil negeri RM50.00 Wakil kebangsaan RM200.00

29 10. PANDUAN PENILAIAN KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 10.1 Pendahuluan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti Pasukan Badan Beruniform, kelab dan persatuan serta sukan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan ini adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 1. Pada masa ini sekolah menawarkan pelbagai kegiatan pasukan badan beruniform, kelab/persatuan dan sukan/permainan. Setiap pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti tersebut. 2. Berdasarkan kepada tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah, pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulum yang diceburi oleh murid-murid. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolah adalah berbeza-beza. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat adalah berdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah Rasional Penilaian kegiatan kokurikulum murid yang dibuat oleh sekolah adalah berbeza antara satu sama lain. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsurunsur ketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada murid. Kemungkinan ada murid memperoleh markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatan kokurikulum adalah sama. Melalui penggunaan borang penilaian yang standard unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebih aktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua murid mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara Objektif 1. Meyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. 2. Menggalakkan dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan murid dalam aktiviti kokurikulum Garis Panduan Semasa Melaksanakan Penilaian Kokurikulum Sekolah Pengurusan sekolah hendaklah mempunyai pengurusan/kemudahan berikut : Perancangan yang jelas

30 Tempat Penyimpanan Fail Rekod Kehadiran dan Penilaian Buku Panduan Penilaian Kokurikulum Rancangan mingguan & tahunan kokurikulum Buku Panduan Pelaksanaan Aktiviti yang dikeluar oleh KPM dan agensi luar. 1. Semua murid mesti mempunyai Kad Rekod Kehadiran Kokurikulum. 2. Penolong Kanan Kokurikulum bekerjasama dengan guru penasihat untuk merekod dan menyerahkan data pencapaian murid. 3. Mewujud Jawatankuasa Penilaian peringkat sekolah. 4. Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti Badan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan. 5. Melantik guru yang berkemahiran sebagai guru penasihat / pemimpin. 6. Memberi peluang kepada guru yang berkemampuan dalam sesuatu bidang menjadi guru penasihat dalam bidang tersebut. 7. Menyediakan prasarana dan sumber kewangan yang mencukupi PPD atau JPN melakukan pemantauan secara berkala Carta Pengurusan Penilaian Kokurikulum Sekolah 10.6 Penilaian Aktiviti Kokurikulum Penilaian Kokurikulum untuk pelajar Tahun 3, 4, 5 & 6 dibuat berdasarkan Buku Panduan Penilaian Kokurikulum Sekolah Rendah Kementerian Pelajaran Malaysia Edisi Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai 10.8 Markah Bonus 10.9 Gred Keseluruhan Pelaksanaan (Bagi perkara , sila rujuk lampiran Buku Rekod Kokurikulum Sekolah) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Tahun 4 Tahun 6 perlu dinilai

31 BORANG RUMUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH : SJK(C) KWANG CHIEN, SARIKEI BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN Nama Murid :. 3. Jenis Kegiatan :. 2. Kelas : Jenis Aktiviti :. ASPEK PENILAIAN PRESTASI AGIHAN MARKAH MARKAH KEHADIRAN 50 JAWATAN YANG DISANDANG 10 PENGLIBATAN 20 PENCAPAIAN 20 JUMLAH MARKAH 100 GRED Tandatangan : Guru Pemimpin : Cop Sekolah :....

32 BORANG RUMUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM : SEKOLAH : SJK(C) KWANG CHIEN, SARIKEI BORANG PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM 10% TAHUN 2015 Nama Murid : No. Sijil lahir/k.p : Kelas : Jantina : Aspek Yang Dinilai Agihan Markah KEHADIRAN 50 JAWATAN YANG DISANDANG 10 PENGLIBATAN 20 PENCAPAIAN 20 JUMLAH MARKAH 100 GRED I II III Kelab/ Persatuan Badan Beruniform Sukan/ Permainan Jawatan bidang-bidang lain :. Markah Bonus : GPA : Gred Keseluruhan : CGPA : Ulasan :.. Disahkan Oleh Tandatangan PK Kokurikulum Tandatangan dan Cop Guru Besar Tanda Tandangan Ibu bapa / Penjaga : Tarikh :

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP)

LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN BAYARAN TAMBAHAN PERSEKOLAHAN (BBTP) 1 KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Kadar Dan Maksud Belanja Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)

Lebih terperinci

Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM

Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2013 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM KPM/AKK/SCK Isi KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 203 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH BANDAR SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR SEKOLAH RENDAH

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH

PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI ( PEMBUATAN ATAU PERKHIDMATAN ) KELAB/PERSATUAN SEKOLAH .0 PENGENALAN Bidang kokurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform; kelab dan persatuan dan; Murid

Lebih terperinci

Anjuran Unit Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang. Disediakanoleh: IBRAHIM JAHIDIN ( GPK KOKO SK MASAI )

Anjuran Unit Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang. Disediakanoleh: IBRAHIM JAHIDIN ( GPK KOKO SK MASAI ) Anjuran Unit Kokurikulum Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang Disediakanoleh: IBRAHIM JAHIDIN ( GPK KOKO SK MASAI ) Penilaian kegiatan kokurikum murid yang dibuat oleh sekolah adalah berbeza antara satu

Lebih terperinci

PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH PROSES PENGURUSAN KOKURKULUM DI SEKOLAH PENUBUHAN JAWATANKUASA BIMBINGAN PELAJAR SEKOLAH 1. Jawatankuasa terdiri daripada: 1.1. Pengerusi : ( Pengetua/Guru Besar ) 1.2. Naib Pengerusi

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 2: FALSAFAH, KONSEP & MATLAMAT KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 2 halaman 18 32 sahaja. Menjelaskan konsep kokurikulum Menganalisis falsafah kokurikulum sekolah Membincang

Lebih terperinci

SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR SENARAI TUGAS GURU BESAR A. Pentadbiran: Dalam bidang pentadbiran, Guru Besar adalah bertanggungjawab secara langsung dalam segala pengurusan perjawatan dan perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru

Lebih terperinci

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM

INISIATIF PPPM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH INISIATIF PPPM PERKUKUHAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Lebih terperinci

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl mpkipgkblgerkompkipgkblgerkom pkipgkblgerkompkipgkblgerkompk PROSES KERJA BAGI PERLAKSANAAN AKTIVITI ipgkblgerkompkipgkblgerkompkip gkblgerkompkipgkblgerkompkipgk INSTITUT PENDIDIKAN GURU blgerkompkipgkblgerkompkipgkbl

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA 2014 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

4. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 4. PRAKTIKUM 4.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

TAKLIMAT KEW E A W NGA G N K OK O URIK I ULU L M

TAKLIMAT KEW E A W NGA G N K OK O URIK I ULU L M TAKLIMAT KEWANGAN KOKURIKULUM SUMBER PERUNTUKAN KOKURIKULUM Bantuan Kokurikulum Sekolah BKK Yuran Khas Sekolah YKS Bantuan Sukan Sekolah BSS Bantuan Bayaran Tambahan Sekolah BBTP SUMBANGAN PIBG PENYALAHGUNAAN

Lebih terperinci

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN

PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN PRAKTIKUM PROGRAM DIPLOMA PENDIDIKAN 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan,

Lebih terperinci

PENGETUA AKTIVITI SEKOLAH 2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM

PENGETUA AKTIVITI SEKOLAH 2. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TINGKATAN ENAM LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PENGURUSAN TINGKATAN ENAM 1. STRUKTUR ORGANISASI DI SEKOLAH PENGETUA GURU-GURU PENOLONG KANAN TINGKATAN 1 5 (GPK 1, GPK HEM, GPK KOKU, GPK PETANG) Pentadbiran Kurikulum Hal Ehwal

Lebih terperinci

- Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.

- Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. BIDANG TUGAS GPK KO-KURIKULUM - Merancang aktiviti kokurikulum sekolah-rancangan jangka panjang/pendek - Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. - Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM

DASAR PENGURUSAN KURIKULUM 1. Ahli Jawatankuasa DASAR PENGURUSAN KURIKULUM Jawatankuasa Kurikulum diketuai oleh Guru Besar Penolong Kanan 1 (Kurikulum), Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum menjadi Urusetia Ketua-ketua

Lebih terperinci

FAIL MEJA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

FAIL MEJA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM FAIL MEJA PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1. OBJEKTIF 1.1 Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Pasukan Pakaian Seragam 1.2 Membolehkan Pasukan Pakaian Seragam mengamalkan satu kaedah pengurusan

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP.

3. PRAKTIKUM menyepadukan teori dengan amali PdP mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran PdP. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan

Lebih terperinci

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM

ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM ESS 222 AKTIVITI KO-KURIKULUM TAJUK 1: DASAR PELAKSANAAN KOKURIKULUM Tumpukan kepada BAB 1 halaman 4 17 sahaja. Menerangkan dasar-dasar kerajaan yang berkaitan dengan kokurikulum Membincang elemen-elemen

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PBPPP KANDUNGAN Muka Surat 1. Pendahuluan 1 2. Pengenalan 2 3. Proses Kerja Penilaian 4 4. Kaedah Penilaian 5 5. Penetapan

Lebih terperinci

PK18 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM. Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) Negeri Johor.

PK18 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM. Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) Negeri Johor. Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) Negeri Johor SEKTOR JAMINAN KUALITI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR PK18 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM http://spsk.firdz.net 01 Februari 2017 : Keluaran 01

Lebih terperinci

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN

STANDARD 1 KEPEMIMPINAN STANDARD 1 KEPEMIMPINAN ASPEK 1.1: PGB Sebagai Peneraju 1.1.1: PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. 1. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian 2. menentukan sasaran/petunjuk

Lebih terperinci

ISU- U I - SU KOKUR U I R KUL U U L M

ISU- U I - SU KOKUR U I R KUL U U L M ISU-ISU KOKURIKULUM 1. Pelantikan Guru Penasihat Pelantikan Guru Penasihat tidak berdasarkan Akta Pendidikan 1996 Perintah Am Seseorang Guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri

Lebih terperinci

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai.

3. PRAKTIKUM mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran P&P mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai. 3. PRAKTIKUM 3.1 Konsep ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program Pendidikan Guru. memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara

Lebih terperinci

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK)

Deskripsi Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) DESKRIPSI STANDARD KUALITI PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SKPK) 1 DIMENSI KUALITI TADBIR URUS 1. Menyediakan dokumen pernyataan visi dan misi prasekolah. 2. Menyediakan senarai harta modal dan inventori peralatan.

Lebih terperinci

Panduan Am Untuk Staf Sekolah SK Taginambur Tamparuli, SABAH, MALAYSIA

Panduan Am Untuk Staf Sekolah SK Taginambur Tamparuli, SABAH, MALAYSIA Panduan Am Untuk Staf Sekolah SK Taginambur Tamparuli, SABAH, MALAYSIA 1 Arahan Am 1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN

PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN PERLEMBAGAAN KELAB / PERSATUAN SEKOLAH KEBANGSAAN.. PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan

Lebih terperinci

TAKLIMAT PENYERAGAMAN AKTIVITI KOKURKULUM

TAKLIMAT PENYERAGAMAN AKTIVITI KOKURKULUM TAKLIMAT PENYERAGAMAN AKTIVITI KOKURKULUM RASIONAL Bagi memantapkan pengurusan dan perlaksanaan aktiviti kokurikulum di semua sekolah di daerah Pasir Gudang maka penyeragaman aktiviti tersebut di semua

Lebih terperinci

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T

KERTAS KONSEP. Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T KERTAS KONSEP Anugerah Seri Asrama Terbilang Piala Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia A.S.A.T Unit Pengurusan Asrama Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi Asrama (SPKIA) Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Lebih terperinci

ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2018 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM

ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 2018 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM KPM/AKK/SCK 8 ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM PERINGKAT KEBANGSAAN 208 SEKOLAH CEMERLANG KOKURIKULUM SEKOLAH RENDAH (BANDAR) SEKOLAH RENDAH (LUAR BANDAR) SEKOLAH RENDAH (PEDALAMAN) SEKOLAH RENDAH (SEKOLAH

Lebih terperinci

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) PENGENALAN PENILAIAN KOMPONEN KEBERHASILAN PECAHAN WAJARAN MENGIKUT KOMPONEN

Lebih terperinci

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah.

4. INTERNSHIP merancang dan melaksanakan aktiviti p&p dalam situasi sebenar di sekolah. 4. INTERNSHIP 4.1 Konsep Internship ialah satu program latihan di lapangan yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas guru permulaan. Pelajar

Lebih terperinci

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar

1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 20 BAB 2 Langkah-langkah Awal, Semasa dan Akhir Latihan Mengajar 1.0 Langkah-langkah Sebelum Latihan Mengajar 1.1 Menghadiri Taklimat Latihan Mengajar Taklimat Latihan Mengajar diadakan oleh Jawatankuasa

Lebih terperinci

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI

PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI PEMANTAPAN PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI 1.0 TUJUAN Panduan ini bertujuan menjelaskan beberapa penambahbaikan bagi memantapkan peraturan pengurusan sistem penilaian prestasi yang sedia ada. 2.0 LATARBELAKANG

Lebih terperinci

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA INSTRUMEN D PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TAHUN 2014 INSTRUMEN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN

Lebih terperinci

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN Nama dan Alamat TATA CARA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (SARANA) SMK KING GEORGE V SEREMBAN NEGERI SEMBILAN 1. Kumpulan Sokongan Ibu Bapa bagi Tingkatan, Unit Berunifom, Kelab / Persatuan, Sukan / Permainan

Lebih terperinci

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KAEDAH LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU SEBAGAI TAMBAHAN BAGI MELENGKAPKAN KURSUS LDP SECARA SCHOOL BASED DI SEKOLAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

FAIL MEJA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM

FAIL MEJA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM FAIL MEJA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. OBJEKTIF 1.1. Memberi panduan untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 1.2. Membolehkan Guru Penolong Kanan Kokurikulum

Lebih terperinci

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK

BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN BORANG PERMOHONAN TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN AKADEMIK RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR KOD PROGRAM KUMPULAN KOD KURSUS NAMA AKTIVITI

Lebih terperinci

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA

PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA PANDUAN PELAKSANAAN DAN SYARAT PENTAULIAHAN SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA BAGI PROGRAM PELAJAR ANTARABANGSA DI DALAM NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MALAYSIA OKTOBER

Lebih terperinci

PERMOHONAN PENCERAHAN MENGENAI PEKELILING DAN PERATURAN

PERMOHONAN PENCERAHAN MENGENAI PEKELILING DAN PERATURAN PERMOHONAN PENCERAHAN MENGENAI PEKELILING DAN PERATURAN 1. PENURUNAN KUASA MENANDATANGANI RESIT PEJABAT LAMPIRAN 1 Peraturan: Jadual Arahan Kerja Pegawai Pengawal Bagi Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan

Lebih terperinci

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009

JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 JPA(S)K. 256/6/27 KLT.2 ( 31 ) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2009 PEMANTAPAN PENGURUSAN SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Surat

Lebih terperinci

DASAR KOKURIKULUM DASAR KOKURIKULUM PELAKSANAAN DASAR SISTEM PELAKSANAAN DASAR

DASAR KOKURIKULUM DASAR KOKURIKULUM PELAKSANAAN DASAR SISTEM PELAKSANAAN DASAR DASAR KOKURIKULUM PERANCANGAN DASAR PELAKSANAAN DASAR SISTEM PELAKSANAAN DASAR DASAR UTAMA 1 Kegiatan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Implikasinya: KegiatanKokurikulumadalahWAJIBdilaksanakandi

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2009 sebelum mengisi borang ini UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 1.0 NAMA 1.1 Institusi Pembangunan Felo, Universiti Teknologi Malaysia dengan nama ringkasnya IPF. Selepas ini disebut IPF. 2.0 ISTILAH

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (Dis. 2016) Bahagian Hal Ehwal Akademik RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR/PEMOHON NO. TEL. PELAJAR/PEMOHON FAKULTI / CAWANGAN KOD PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI

Lebih terperinci

Merancang Aktiviti Kokurikulum

Merancang Aktiviti Kokurikulum Topik 4 Merancang Aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan dengan tepat matlamat dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 2. Menerangkan pembahagian unit-unit

Lebih terperinci

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017

1 SKPMg2/13FEBRUARI2017 SKPMg/FEBRUARI07 STANDARD : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan

Lebih terperinci

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh: (Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam Disediakan Oleh: Jawatankuasa Penaja Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Universiti Selangor Kampus

Lebih terperinci

JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011

JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011 JPA.BK(R)149/3/5Jld.2(26) No. Siri: KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 7 TAHUN 2011 PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TUJUAN

Lebih terperinci

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012 Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012 TUJUAN Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan

Lebih terperinci

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011

JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 JPA.BK (S) 230/ 19 Jld.3 ( 26 ) KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2011 DASAR DAN PROSEDUR PENEMPATAN PEGAWAI DI BAWAH PROGRAM PENEMPATAN SILANG (CROSS FERTILIZATION PROGRAM) TUJUAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MANUAL PROSEDUR KERJA PERANCANGAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti 1.1 Perancangan Dan Pelaksanaan Pengajaran Pembelajaran 1.2 Pemantauan

Lebih terperinci

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH MALAYSIA 2015

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH MALAYSIA 2015 PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH MALAYSIA 2015 Disediakan oleh: Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia 1.0 TAJUK PERTANDINGAN PROJEK INOVASI

Lebih terperinci

Penilaian Aktiviti Kokurikulum

Penilaian Aktiviti Kokurikulum Topik 7 Penilaian Aktiviti Kokurikulum HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyediakan satu kaedah penilaian yang boleh diterima pakai oleh pihak sekolah khususnya oleh guru-guru.

Lebih terperinci

Kejohanan Sukan Ekstrem Paintball Murid Asrama Harian Kementerian Pendidikan Malaysia

Kejohanan Sukan Ekstrem Paintball Murid Asrama Harian Kementerian Pendidikan Malaysia KERTAS KONSEP Kejohanan Sukan Ekstrem Paintball Murid Asrama Harian Kementerian Pendidikan Malaysia Unit Pengurusan Asrama Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi Asrama (SPKIA) Bahagian Pengurusan Sekolah

Lebih terperinci

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1...

INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA 1... INSTRUMEN PEMANTAUAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TARIKH PEMANTAUAN HARI / MASA NAMA PEGAWAI PEMANTAUAN 1... 2. BIL PERKARA 1 NAMA SEKOLAH 2 KOD SEKOLAH

Lebih terperinci

PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MUAR

PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MUAR PERATURAN AM MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH MUAR PERATURAN 1 PENGELOLAAN Seluruh pengelolaan Pertandingan Permainan MSSD Muar diserahkan kepada Majlis Sukan Sekolah Daerah Muar yang boleh juga menyerahkan

Lebih terperinci

FORMAT PAJSK. Terbahagi kepada TIGA (3) komponen:- SEGAK dan BMI (Body Mass Index) Kokurikulum Sukan/Permainan Kelab/Persatuan Badan Beruniform

FORMAT PAJSK. Terbahagi kepada TIGA (3) komponen:- SEGAK dan BMI (Body Mass Index) Kokurikulum Sukan/Permainan Kelab/Persatuan Badan Beruniform 2014 FORMAT PAJSK Terbahagi kepada TIGA (3) komponen:- SEGAK dan BMI (Body Mass Index) Kokurikulum Sukan/Permainan Kelab/Persatuan Badan Beruniform Ekstra Kurikulum KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK PENTAKSIRAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991 PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN URUSAN JAWATANKUASA- JAWATANKUASA KERAJAAN JABATAN PERDANA MENTERI MALAYSIA 1 APRIL, 1991 Dikelilingkan

Lebih terperinci

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA BORANG PERMOHONAN LAWATAN / PROGRAM / SEMINAR / AKTIVITI AKADEMIK PELAJAR Setiap program di luar kampus mesti ada Pegawai Pengiring dari

Lebih terperinci

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PERLEMBAGAAN KELAB SETEM DAN FILATELI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid

Lebih terperinci

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PANDUAN PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA FLEKSI BAGI STAF PENTADBIRAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Panduan pengurusan ini

Lebih terperinci

KURSUS PENDEDAHAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT

KURSUS PENDEDAHAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT KURSUS PENDEDAHAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT PROGRAM j-qafj 1. PENDAHULUAN 2. TAKRIF 3. OBJEKTIF 4. KUMPULAN SASARAN 5. STRATEGI PELAKSANAAN 6. AGIHAN TUGAS 7. KEWANGAN 8. FASILITATOR 9. PERATURAN PELAKSANAAN

Lebih terperinci

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1995 : PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) BAHAGIAN SEKOLAH JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5, BLOK J (SELATAN) PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR Tel : 03-2556900 Fax : 03-2535150 Kawat : PELAJARAN Ruj. Tuan : Ruj.

Lebih terperinci

Panduan Am Untuk Staf Sekolah.

Panduan Am Untuk Staf Sekolah. Panduan Am Untuk Staf Sekolah. 1. Arahan Am. 1.1. Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dihenendaki membaca,

Lebih terperinci

Pendidikan. Kokurikulum dan Perundangan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Pendidikan. Kokurikulum dan Perundangan PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik Pendidikan 2 Kokurikulum dan Perundangan HASIL PEMBELAJARAN Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti sumber perundangan yang menjadi landasan kepada pengurusan pendidikan kokurikulum

Lebih terperinci

ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK

ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK ASAS PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PAJSK Aktiviti boleh diukur Menggalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bahagian Sukan dan Bahagian Kokurikulum Mudah

Lebih terperinci

DASAR PENGOPERASIAN KOKURIKULUM PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI (PPU) SMK SERI TANJONG, MELAKA

DASAR PENGOPERASIAN KOKURIKULUM PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI (PPU) SMK SERI TANJONG, MELAKA DASAR PENGOPERASIAN KOKURIKULUM PROGRAM PERSEDIAAN UNIVERSITI (PPU) SMK SERI TANJONG, MELAKA 2012 PPU Mercu Gerbang IPT SMKST Merealisasikan Tranformasi Pendidikan Negara DASAR PENGOPERASIAN KOKURIKULUM

Lebih terperinci

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini.

INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH. 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. INSTRUMEN 1 : PENGURUSAN KBAT SEKOLAH ARAHAN: 1. Pemeriksa hendaklah berbincang bersama-sama dengan pentadbir sekolah semasa mengurus tadbir instrumen ini. 2. Semakan dokumen dan temu bual dengan pentadbir

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI

RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR AKADEMIK / ILMIAH KEPIMPINAN KHIDMAT MASYARAKAT PATRIOTISME KREATIF / INOVASI KEMAHIRAN KOMUNIKASI Borang C TAPA (April 2013) Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa RINGKASAN PERMOHONAN KEGIATAN PELAJAR NAMA PELAJAR NO. TEL. PELAJAR FAKULTI / CAW PROGRAM KOD KURSUS NAMA AKTIVITI KATEGORI (Sila tandakan)

Lebih terperinci

BAB 1 PENGENALAN PROJEK

BAB 1 PENGENALAN PROJEK BAB 1 PENGENALAN PROJEK 1.1 Pengenalan Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat kebangsaan.

Lebih terperinci

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN PANDUAN PENGGUNA RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SECARA DALAM TALIAN (e-rpi) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015 0 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PENGENALAN 4 2. BIDANG TUGAS / PERANAN 4 2.1 Kementerian Pendidikan

Lebih terperinci

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : JABATAN BENDAHARI PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH SUBSIDIARI Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh : UPSI/BEN/APK/B-03 Bendahari Universiti Pendidikan Sultan Idris Melalui : Tuan, PERMOHONAN MEMBUKA AKAUN AMANAH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN PROFESIONAL/INDUSTRI 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini mula dikuatkuasakan tahun 1976 dan telah melalui beberapa pindaan selaras dengan keperluan semasa. 2. DEFINISI NO TERMA DEFINISI

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL GARIS PANDUAN PELAKSANAAN AMALAN PROFESIONAL PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (Berkuat kuasa mulai Januari 2009) Kemas kini 2014 NO. RUJUKAN: KP (BPG) 9561/Jld. 76

Lebih terperinci

PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 1 DEFINISI Pengurusan Panitia Pendidikan Islam KBSR di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam KBSR merancang, mengurus dan melaksanakan matlamat,

Lebih terperinci

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran.

Tiap-tiap anggota hendaklah diberi dengan percuma satu naskhah Undangundang Kecil ini. Naskhah tambahan akan dikenakan bayaran. dikehendaki menandatangan ikrar seperti dalam fasal (1) dalam tempoh empat puluh lima hari selepas diterima perakuan pendaftaran Koperasi. Kegagalan menandatangani ikrar tersebut boleh menyebabkan dia

Lebih terperinci

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara ISI KANDUNGAN BIL PERKARA MUKA SURAT Garis Panduan dan Syarat-syarat Kepada Pegawai Universiti Untuk Memohon Mengikuti Kursus Anjuran

Lebih terperinci

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 2 KP(BPPA)300-15/2/17(1) BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET PEKELILING PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET BIL.1 TAHUN 2009 Semua Setiausaha/ Pengarah Bahagian Semua Pengarah Pelajaran Negeri Semua Pengarah

Lebih terperinci

PENGURUSAN OPERASI SPS PAJSK

PENGURUSAN OPERASI SPS PAJSK PENGURUSAN OPERASI SPS PAJSK 1. PENGENALAN. Mulai 1 Julai 2014, Bahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKK) telah diberi tanggungjawab oleh Jawatankuasa Task Force, PBS KPM untuk mengendali dan mengurus Pentaksiran

Lebih terperinci

PELAN TAKTIKAL 2016 BIDANG : KOKURIKULUM (INDUK)

PELAN TAKTIKAL 2016 BIDANG : KOKURIKULUM (INDUK) PELAN TAKTIKAL 2016 BIDANG : KOKURIKULUM (INDUK) 1.0 PENDAHULUAN Dalam usaha merealisasikan pendidikan dan pembangunan modal insan yang cemerlang, satu pelan taktikal digunakan untuk merancang strategi

Lebih terperinci

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI

MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI MESYUARAT KURIKULUM 1/2010 PENGURUSAN PANITIA : PERANAN DAN FUNGSI Berfungsi. Kepemimpinan Panitia dapat mengenali, memahami dan melaksanakan tanggungjawab sebagai pengurus panitia di sekolah dengan lebih

Lebih terperinci

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI STAF PENTADBIRAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Disediakan oleh : Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar 1.0 TUJUAN Dasar kenaikan pangkat ini bertujuan bagi melaksanakan

Lebih terperinci

PANDUAN AM STAF SEKOLAH

PANDUAN AM STAF SEKOLAH 1. Arahan Am PANDUAN AM STAF SEKOLAH 1.1 Selaku pegawai kerajaan guru, tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dikehendaki membaca, memahamai dan juga

Lebih terperinci

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SULIT Sila rujuk Panduan Pelaksanaan Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia sebelum mengisi borang ini BORANG UiTM (Prestasi) 5/2002 No. KP : : No. Pekerja : UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LAPORAN PENILAIAN

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) 1. TUJUAN 1.1 Tujuan garis panduan ini adalah untuk memberi panduan mengenai tatacara pelaksanaan bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN

GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GARIS PANDUAN PENYELIAAN KOPERASI KANDUNGAN GP18 : GARIS PANDUAN BAGI MEMBUKA CAWANGAN KOPERASI ATAU SUBSIDIARI SESUATU KOPERASI BAHAGIAN A : PENGENALAN TUJUAN 1 TAFSIRAN 1 LATAR BELAKANG 2 PERUNTUKAN

Lebih terperinci

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PS 5.1/2013 KERAJAAN MALAYSIA Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun PERBENDAHARAAN MALAYSIA KP 5.1/2013 KANDUNGAN PELAKSANAAN JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN...

Lebih terperinci

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN

MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA PERATURAN AM KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN 1. NAMA 1.1 Kejohanan ini dinamakan KARNIVAL SUKAN atau KEJOHANAN SUKAN MAJLIS SUKAN POLITEKNIK MALAYSIA 2 PENGELOLAAN 2.1 KARNIVAL

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI

GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI 1.0 Pengenalan 1.1 Semua pelajar peringkat sarjana muda di UTM diwajibkan menjalankan Latihan Industri bagi satu tempoh yang ditetapkan. Latihan ini merupakan satu kursus

Lebih terperinci

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PTSS PK PS 10 PENGURUSAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN PEMILIK PROSES DILULUSKAN OLEH JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN & PENYELENGGARAAN PENGARAH TARIKH

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA GARIS PANDUAN MENGHADIRI PROGRAM LATIHAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 1.0 TUJUAN Garis panduan ini bertujuan memaklumkan keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015 yang telah

Lebih terperinci

KEJOHANAN RAGBI MSSM 2018

KEJOHANAN RAGBI MSSM 2018 KEJOHANAN RAGBI MSSM 2018 PERATURAN KEJOHANAN KATEGORI BAWAH 12 TAHUN 1. Undang-Undang Permainan Kejohanan ini akan dimainkan menurut Undang-Undang Permainan Ragbi Union Lembaga Ragbi Antarabangsa (IRB),

Lebih terperinci

PENERANGAN MENGENAI GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN PERMOHONAN PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA : SEKOLAH

PENERANGAN MENGENAI GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN PERMOHONAN PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA : SEKOLAH PENERANGAN MENGENAI GARIS PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN PERMOHONAN PENUBUHAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA : SEKOLAH 1. PENDAHULUAN Seksyen 76 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) menetapkan Menteri boleh

Lebih terperinci

PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4 Bandar Kinrara Laman web sekolah: / E-mel:

PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4 Bandar Kinrara Laman web sekolah:  / E-mel: PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4 Bandar Kinrara 1 Pengantar Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran anak sangatlah penting. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa penglibatan IB dan

Lebih terperinci

Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011

Program Pencerapan Pengajaran Dan Pembelajaran JPN Sarawak 2011 PPROGRAM PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PELAJARAN SARAWAK TAHUN 2011 1 1.0 TEMA Budayakan Pencerapan, Penyampaian Berkesan 2.0 RASIONAL Pelaksanaan Kurikulum dijalankan melalui proses dan

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA

GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA GARIS PANDUAN PENANGGUNGAN KERJA Disediakan Oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar Edisi keluaran 1 Tarikh kuatkuasa 1/10/2015 1 ISI KANDUNGAN Bil Perkara Mukasurat 1.0 Tujuan 3 2.0

Lebih terperinci

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH GARIS PANDUAN PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT KECEMERLANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. PENDAHULUAN Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada pihak pengurusan dan penyelidik (UMS) dalam merancang

Lebih terperinci