PERNYATAAN PRIVASI INREACH

Save this PDF as:

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PERNYATAAN PRIVASI INREACH"

Transkripsi

1 PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Dikemas Kini: 1 September, 2016 (v ) Privasi anda penting kepada InReach, Inc. ( inreach ). Kami menghasilkan Pernyataan Privasi ini agar anda tahu cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, memindahkan dan menyimpan maklumat anda. Sila baca Pernyataan Privasi ini untuk memahami amalan privasi kami. Pernyataan Privasi ini menerangkan pengendalian maklumat yang dikumpulkan inreach apabila anda melawati laman web kami, mencipta akaun, mendaftarkan peranti anda dengan inreach, melanggan pelan perkhidmatan komunikasi satelit inreach atau menggunakan peranti dan perkhidmatan komunikasi satelit inreach anda. NOTIS: Maklumat Peribadi anda akan dikumpulkan dan/atau disimpan pada pelayan inreach atau sekutunya dan pembekal perkhidmatan yang terletak di Amerika Syarikat. Jika anda bermastautin di negara di luar Amerika Syarikat, harap maklum bahawa undang-undang perlindungan data dan privasi Amerika Syarikat mungkin tidak menyeluruh seperti undangundang di negara anda. 1. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT A. Maklumat Peribadi Maklumat Peribadi ialah maklumat yang mengenal pasti individu tertentu. Apabila anda mencipta akaun pada laman web inreach, mempunyai akaun pada laman web inreach yang dicipta bagi pihak anda, mendaftarkan produk anda, membeli atau mendapatkan produk atau melanggan perkhidmatan komunikasi satelit pada laman web inreach, mendaftarkan surat berita, menyertai aktiviti promosi atau menghubungi kakitangan sokongan produk kami, kami boleh mengumpulkan pelbagai Maklumat Peribadi, yang bergantung pada keadaan yang boleh merangkumi nama, alamat surat menyurat, nombor telefon, alamat e-mel, jantina, tarikh lahir dan maklumat kad pembayaran. Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi tentang anda untuk tujuan berikut: i. Untuk Menyediakan Komunikasi Satelit dan Perkhidmatan Kecemasan SOS kepada Anda. Produk dan perkhidmatan komunikasi satelit inreach direka bentuk untuk digunakan sebagai cara menyampaikan keperluan respons kecemasan kepada pihak berkuasa yang bersesuaian. Untuk inreach, sekutunya dan pembekal perkhidmatannya melaksanakannya perkhidmatan ini, inreach perlu menyimpan teks, SMS, dan mesej e-mel yang dihantar kepada dan daripada pengguna. Apabila anda menggunakan perkhidmatan komunikasi satelit dan mencetuskan isyarat Kecemasan SOS, inreach akan memberikan maklumat seperti kandungan mesej, masa dihantar dan identiti serta lokasi penghantar mesej dan penerima kepada GEOS dan penyedia Pusat Penyelarasan Respons Kecemasan Antarabangsa GEOS ( IERCC ), dan boleh memberikan maklumat ini kepada pihak berkuasa yang kompeten dan responder pertama dan kepada ahli keluarga anda. GEOS dan IERCC boleh menyediakan maklumat sedemikian sebagaimana yang diperlukan kepada responder kecemasan. ii. Komunikasi. Kami boleh berkomunikasi dengan anda, seperti untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta kepada anda, untuk berkomunikasi dengan anda tentang akaun atau transaksi anda dengan kami, untuk memberikan anda maklumat penting tentang produk, aplikasi dan langganan dan (selaras dengan undang-undang yang berkaitan dan pilihan yang

2 tersedia kepada anda seperti yang diterangkan dalam Perenggan 6 di bawah) menghantar tawaran dan promosi bagi produk dan aplikasi kami kepada anda. iii. iv. Sokongan Pelanggan. Apabila anda berinteraksi dengan wakil sokongan pelanggan kami melalui e-mel, telefon atau secara peribadi, kami akan mengumpulkan Maklumat Peribadi yang berkaitan dengan situasi, seperti nama anda, alamat surat menyurat, nombor telefon, alamat e- mel dan pilihan untuk dihubungi; maklumat tentang produk anda, seperti nombor siri dan nombor ID peranti, tarikh pembelian dan (jika berkenaan) log peristiwa yang berguna dalam mendiagnosis isu berkaitan prestasi produk atau aplikasi; dan maklumat yang berkaitan dengan isu sokongan atau perkhidmatan. Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan sokongan pelanggan dan produk kepada anda. Pembelian dan Langganan. Jika anda memberikan maklumat kad pembayaran anda pada laman web inreach, maka inreach akan menggunakan maklumat kad pembayaran anda dan maklumat pembayaran dan akaun berkaitan, serta nama dan alamat surat menyurat jika berkenaan, untuk tujuan mengisi pembelian atau langganan anda, termasuklah mengumpul pembayaran bagi yuran berulang jika berkenaan. Kami boleh menyediakan maklumat pengebilan anda kepada biro kredit untuk menentukan kelayakan kredit anda atau kepada agensi pengutipan sekiranya akaun anda telah lewat dalam bayaran. v. Promosi. Jika anda menyertai cabutan bertuah, pertandingan atau promosi serupa, kami boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk menguruskan promosi tersebut. Setakat had terma dan syarat bagi sebarang promosi yang berkaitan dengan pengendalian Maklumat Peribadi tentang anda bercanggah dengan Pernyataan Privasi ini, terma dan syarat promosi akan mengawalnya. vi. Penggunaan Syarikat. inreach dan sekutunya boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda (a) untuk tujuan statistik dalaman, pemasaran atau pengendalian, termasuklah menjana laporan jualan dan mengukur dan memahami demografi, minat pengguna, pembelian dan trend lain dalam kalangan pelanggan kita, (b) untuk memaklumkan kepada anda perubahan tertentu kepada Pernyataan Privasi ini dan (c) untuk sebarang tujuan lain yang kami akan memaklumkan kepada anda secara khusus pada masa pengambilan atau seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini atau seperti yang dibenarkan dan diwajibkan oleh undang-undang, peraturan, sepina atau proses perundangan lain. B. Maklumat Lain Maklumat Lain ialah sebarang maklumat yang tidak mengenal pasti dan tidak boleh digunakan secara mencukupi untuk mengenal pasti, orang tertentu, seperti: pelayar dan maklumat peranti, data penggunaan aplikasi, maklumat yang dikumpulkan melalui kuki, teg piksel dan teknologi lain, maklumat demografi dan maklumat lain yang diberikan oleh anda, maklumat tanpa nama dan maklumat teragregat. Sila ambil perhatian bahawa kami boleh menggunakan dan mendedahkan Maklumat Lain bagi apa-apa jua tujuan, kecuali jika kami diwajibkan untuk melakukan sebaliknya di bawah undangundang berkenaan. Jika kami diperlukan untuk menganggap Maklumat Lain sebagai Maklumat Peribadi di bawah undang-undang berkaitan, maka kami boleh menggunakannya seperti yang diterangkan dalam bahagian Maklumat Peribadi di atas. Dalam keadaan tertentu, kami boleh menggabungkan Maklumat Lain dengan Maklumat Peribadi. Jika kami menggabungkan Maklumat Lain dengan Maklumat Peribadi, maklumat tergabung itu akan dianggap sebagai Maklumat Peribadi selagi maklumat tersebut adalah tergabung. Contoh Maklumat Lain termasuklah: i. Penggunaan Aplikasi. Apabila anda memuat turun dan menggunakan aplikasi, kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh mengesan dan mengumpul data penggunaan aplikasi, seperti tarikh dan masa aplikasi pada peranti anda mengakses pelayan kami dan maklumat dan fail yang telah dimuat turun ke aplikasi berdasarkan pada nombor peranti anda.

3 ii. iii. iv. Data Penggunaan Peranti. Apabila anda menggunakan produk inreach anda, kami boleh mengumpulkan data penggunaan peranti, seperti cap masa dan lokasi penggunaan peranti. dan log penggunaan peranti. Kami menggunakan data ini untuk memberikan sokongan produk dan untuk membantu pelanggan melakukan pencarisilapan peranti mereka dan memberikan sokongan kepada GEOS. Maklumat Log Pelayan. Kami dan pembekal perkhidmatan kami boleh menggunakan maklumat log pelayan untuk tujuan seperti mengira tahap penggunaan laman, membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan menguruskan laman web kami. Log pelayan ini boleh merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet (IP) anda, jenis pelayar, bahasa pelayar, tarikh dan masa permintaan anda, masa lawatan anda dan halaman web yang anda dilawati. Mengumpul alamat IP adalah amalan biasa di Internet dan dilakukan secara automatik oleh banyak laman web. Harap maklum bahawa kami menganggap Alamat IP, fail log pelayan dan maklumat berkaitan sebagai Maklumat Lain, kecuali jika kami diperlukan di bawah undang-undang berkaitan untuk menganggap sebarang maklumat berikut sebagai Maklumat Peribadi. Kuki dan Teknologi Lain. Kami boleh menggunakan kuki, teg piksel, suar web, GIF lutsinar dan alat lain yang serupa pada laman web kami atau dalam mesej e-mel kami. Teknologi ini membantu inreach mengesan pergerakan anda dalam laman web kami, mengukur keberkesanan iklan dan mengumpulkan statistik agregat tentang penggunaan laman dan kadar respons. Tindakan ini juga membantu anda menavigasi laman web kami dengan lebih lancar. Di samping itu, inreach menggunakan Google Analytics sebagai kaedah mengesan statistik laman dan demografi pengguna, minat dan kelakuan dalam kebanyakan laman web kami. Kami juga boleh melibatkan satu atau lebih pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk menyampaikan iklan dalam talian bagi pihak kami. Mereka boleh menggunakan teg piksel atau teknologi serupa yang lain untuk mengumpul maklumat tanpa nama mengenai lawan anda ke laman web, dan mereka boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menyasarkan pengiklanan bagi barangan dan perkhidmatan. Maklumat ini akan dikumpulkan tanpa nama, dengan cara yang tidak akan mendedahkan anda secara peribadi. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan ini dan untuk memilih keluar daripada pengumpulan sedemikian dan penggunaan maklumat ini oleh pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami, sila lihat Networkadvertising.org. 2. PENDEDAHAN MAKLUMAT A. Entiti Bersekutu Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada inreach dengan sekutu kami di seluruh dunia untuk tujuan yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini. Anda boleh mengakses senarai sekutu kami pada Laporan Tahunan pada Borang 10-K syarikat induk kami, Garmin Ltd., yang boleh ditemui di Sekutu kami diwajibkan melindungi Maklumat Peribadi tentang anda mengikut cara yang konsisten dengan Pernyataan Privasi ini. InReach, Inc. di Amerika Syarikat ialah pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan Maklumat Peribadi yang digunakan secara bersama. Jika anda bermastautin di negara di luar Amerika Syarikat, harap maklum bahawa undangundang perlindungan data dan privasi Amerika Syarikat mungkin tidak menyeluruh seperti undangundang di negara anda. B. Pembekal Perkhidmatan Selain GEOS dan IERCC (yang telah dihuraikan di atas), kami boleh menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain untuk membatu dalam operasi perniagaan kami. Contohnya, kami boleh menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami melengkapkan pembelian, memproses pembayaran oleh kad pembayaran dan menghantar produk kepada anda. Kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi tentang anda, termasuklah maklumat kad pembayaran dengan pihak ketiga ini untuk tujuan membolehkan mereka melaksanakan perkhidmatan.

4 C. Pendedahan Lain Kami boleh mendedahkan Maklumat Peribadi tentang anda kepada orang lain jika kami mendapat persetujuan anda untuk berbuat demikian dalam bentuk persetujuan yang dikehendaki di bawah undang-undang. Kami juga boleh mendedahkan Maklumat Peribadi tentang anda kepada orang lain seperti yang diterangkan bahagian lain dalam Pernyataan Privasi ini atau jika kami percaya tindakan tersebut adalah perlu atau wajar: (a) di bawah undang-undang atau peraturan berkenaan, termasuk undang-undang atau peraturan di luar negara bermastautin anda; (b) untuk mematuhi proses perundangan; (c) untuk bertindak balas terhadap permintaan daripada pihak berkuasa awam dan pegawai penguat kuasa undang-undang, termasuk pegawai di luar negara bermastautin anda; (d) untuk membantu atau menyokong siasatan kecurian yang melibatkan produk atau harta inreach, (e) untuk menguatkuasakan sebarang terma dan syarat atau dasar kami; (f) untuk melindungi operasi kami atau mana-mana sekutu dan anak syarikat kami; (g) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta inreach, sekutu dan anak syarikatnya, anda, atau orang lain; atau (h) untuk membenarkan kami mencari remedi tersedia atau mengehadkan kerosakan yang boleh kami alami. D. Tugasan Kami boleh memindahkan maklumat kepada sekutu, anak syarikat atau pihak ketiga sekiranya berlaku sebarang penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penugasan, pemindahan atau pelupusan lain bagi semua atau sebahagian perniagaan kita, aset atau saham, termasuk tetapi tidak terhad, berkaitan dengan sebarang kebankrapan atau prosiding yang sama. 3. BERKONGSI MAKLUMAT LOKASI ANDA DENGAN ORANG LAIN SECARA SUKARELA Anda mungkin berpeluang memilih untuk menggunakan inreach atau aplikasi pihak ketiga pada peranti anda yang membenarkan anda menjemput pihak ketiga untuk melihat lokasi anda. Jika anda memilih untuk menggunakan aplikasi sedemikian, maka anda perlu berhati-hati dalam menentukan pihak yang anda mahu jadikan maklumat lokasi anda tersedia. Jika anda memilih untuk menghantar jemputan bagi melihat maklumat lokasi anda di rangkaian sosial pihak ketiga, maka, bergantung kepada amalan privasi rangkaian sosial tersebut, adalah berkemungkinan bagi orang selain daripada mereka yang anda jemput untuk melihat maklumat lokasi anda mempunyai akses kepada maklumat sedemikian. Oleh itu, anda perlu berwaspada apabila membuat jemputan sedemikian melalui rangkaian sosial pihak ketiga dan anda patut menyemak amalan privasi rangkaian sosial tersebut dengan teliti. 4. PAUTAN, APLIKASI PIHAK KETIGA DAN AMALAN PRIVASI PIHAK KETIGA Laman web kami, aplikasi dan produk mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh inreach atau sekutunya, dan laman web kami atau produk anda boleh mengandungi aplikasi yang boleh dimuat turun daripada pihak ketiga. Laman, perkhidmatan dan aplikasi yang dipautkan ini tidak berada di bawah kawalan kami dan kami tidak bertanggungjawab atas amalan privasi atau kandungan mana-mana laman web, perkhidmatan dan aplikasi yang dipautkan. Jika anda memberikan sebarang Maklumat Peribadi melalui mana-mana laman, perkhidmatan atau aplikasi pihak ketiga, transaksi anda akan berlaku di laman, perkhidmatan dan/atau aplikasi pihak ketiga dan maklumat yang anda berikan akan dikumpulkan dan dikawal oleh pernyataan privasi pihak ketiga tersebut. Kami mengesyorkan anda menyemak pernyataan privasi mana-mana pihak ketiga sedemikian. 5. KESELAMATAN

5 InReach mengambil langkah keselamatan yang munasabah untuk membantu melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan, akses yang tidak dibenarkan dan pendedahan atau pengubahan yang tidak dibenarkan ke atas Maklumat Peribadi yang di bawah kawalannya. 6. PILIHAN ANDA MENGENAI SURAT MENYURAT PEMASARAN Kami tidak akan kongsikan Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga (selain daripada sekutu kami) untuk tujuan pemasaran pihak ketiga melainkan jika anda memilih masuk jika dan apabila kami memberi anda peluang untuk berbuat demikian. Kami dan sekutu kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menghantar surat menyurat berkaitan pemasaran (termasuk e-mel) yang berkaitan dengan produk atau aplikasi inreach atau Garmin melainkan jika anda memilih keluar daripada menerimanya. Untuk memilih keluar daripada menerima surat-menyurat daripada inreach dan sekutu kami, klik Nyahlanggan daripada mana-mana e-mel pemasaran yang anda terima daripada inreach atau Garmin. 7. PENGGUNAAN LAMAN WEB, PRODUK DAN APLIKASI OLEH KANAK- KANAK Produk dan aplikasi kami tidak ditujukan kepada individu di bawah umur 13 tahun, dan kami meminta individu di bawah 13 tahun tidak memberikan Maklumat Peribadi kepada inreach melalui sebarang laman web inreach atau melalui produk dan aplikasi kami. Jika kami mengetahui bahawa kami telah mengumpulkan Maklumat Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memadamkan maklumat tersebut secepat mungkin. 8. KEMAS KINI UNTUK PERNYATAAN PRIVASI INI Kami boleh mengubah Pernyataan Privasi ini dari semasa ke semasa apabila kami menambahkan produk dan aplikasi baru, apabila kami menambah baik penawaran yang semasa kami, dan apabila teknologi dan undang-undang berubah. Anda boleh mengetahui kali terakhir Pernyataan Privasi ini disemak dengan merujuk kepada petunjuk "TERAKHIR DIKEMAS KINI" pada bahagian atas halaman ini. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa apabila kami menyiarkan Pernyataan Privasi yang disemak di laman web kami. Kami akan memberi notis kepada anda jika perubahan ini penting dan jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan mendapatkan persetujuan anda. Notis ini boleh diberikan melalui e-mel, dengan menyiarkan notis perubahan di laman web kami atau dengan cara lain sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa, selaras dengan undang-undang berkenaan. 9. PENGEKALAN MAKLUMAT PERIBADI Kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan bagi memenuhi tujuan yang digariskan dalam Pernyataan Privasi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. 10. MENYEMAK/MEMBETULKAN/MENGEMAS KINI/MEMADAM MAKLUMAT; INTEGRITI DATA InReach mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi yang kami kumpul daripada anda adalah tepat, lengkap dan terkini. Anda boleh meminta akses dan meminta agar Maklumat Peribadi yang salah atau tidak tepat dikemas kini. Anda juga boleh meminta agar Maklumat Peribadi anda dipadamkan. InReach akan memberikan respons dengan segera kepada permintaan anda dan dalam apa-apa jua keadaan dalam tempoh 30 hari atau mengikut undang-undang yang berkenaan. Untuk perlindungan anda, kami hanya boleh melaksanakan permintaan berkenaan

6 Maklumat Peribadi berkaitan alamat e-mel tertentu yang anda gunakan untuk menghantar permintaan anda, dan kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum melaksanakan permintaan anda. Kami boleh menolak untuk memproses permintaan yang menjejaskan privasi orang lain, yang sangat tidak praktikal, atau yang akan menyebabkan kami mengambil sebarang tindakan yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang berkenaan. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin perlu mengekalkan maklumat tertentu untuk tujuan penyimpanan rekod, dan mungkin juga terdapat maklumat sisa yang akan kekal dalam pangkalan data dan rekod lain, yang tidak akan dikeluarkan. Permintaan mengakses, membetulkan atau memadamkan boleh dibuat dengan menghantar e-mel kepada:

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan

Dasar Privasi. Skop. Jenis Data dan Kaedah Pengumpulan Dasar Privasi Dalam Dasar Privasi ini ("Dasar"), kami, Qualcomm Incorporated dan syarikat subsidiari (secara kolektif "kami" atau "kita"), menyediakan maklumat mengenai cara kami mengumpul, menggunakan,

Lebih terperinci

Maklumat apa yang kami kumpulkan daripada anda?

Maklumat apa yang kami kumpulkan daripada anda? DASAR PRIVASI Dasar Privasi dan Keselamatan ini menjelaskan bagaimana HHO Consulting Limited mengumpul data peribadi anda dan bagaimana ia kekalkan, gunakan dan dedahkan data tersebut. HHO Consulting Ltd.

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE

DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE DASAR PRIVASI MALAYSIA UNTUK SANDLER ONLINE Dasar Privasi ini menerangkan amalan Sandler Systems, Inc. ( Sandler, kami atau kita ) berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan

Lebih terperinci

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini.

Dasar Privasi kami. Terakhir diubah suai: 12 Dis Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Dasar Privasi kami Terakhir diubah suai: 12 Dis 2014. Ringkasan perubahan boleh dirujuk di bahagian bawah Dasar Privasi ini. Matlamat Dasar Privasi ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang

Lebih terperinci

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul

Notis Privasi Adient. Notis Privasi Adient ini merangkumi topik berikut: Skop Notis Privasi ini. Apakah maklumat peribadi yang kami boleh kumpul Notis Privasi Adient Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan syarikat gabungannya (secara kolektif Adient, kami atau kita) mengambil berat tentang privasi anda

Lebih terperinci

Polisi Privasi. Pengenalan

Polisi Privasi. Pengenalan Polisi Privasi Pengenalan imsme ialah satu platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/ pembiayaan PKS yang dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia

Lebih terperinci

Cara kami mengguna maklumat yang kami kumpul. Dengan siapa kami berkongsi maklumat, dan untuk tujuan apa

Cara kami mengguna maklumat yang kami kumpul. Dengan siapa kami berkongsi maklumat, dan untuk tujuan apa Dasar privasi DASAR PRIVASI Pengenalan Kami, di SMARTEX INTERNATIONAL LTD. ( Syarikat, kita atau kami ), memahami bahawa anda mahu mengekalkan privasi maklumat peribadi anda, dan anda menghargai penekanan

Lebih terperinci

Dasar Privasi Aplikasi Mudah Alih Topps Match Attax. Kali Terakhir Dikemas Kini: 24 September 2018

Dasar Privasi Aplikasi Mudah Alih Topps Match Attax. Kali Terakhir Dikemas Kini: 24 September 2018 Dasar Privasi Aplikasi Mudah Alih Topps Match Attax Kali Terakhir Dikemas Kini: 24 September 2018 Privasi Kanak-kanak Maklumat Yang Kami Kumpulkan dan Caranya Sebab Kami Mengumpulkan Maklumat Hak Anda

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda

Notis Privasi. Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Notis Privasi Komitmen kami dalam memelihara privasi anda Langkah-langkah dalam memastikan data peribadi pelanggan disimpan dengan selamat menjadi keutamaan bagi kami di Malaysia Building Society Berhad

Lebih terperinci

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Laman Web Berkenaan Dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1) Perlindungan dan Penggunaan Akta Peribadi Penang Adventist Hospital ( PAH ) menghargai data peribadi anda dan berusaha untuk melindungi

Lebih terperinci

Dasar Perlindungan Data Peribadi. Data peribadi Kami Boleh Kumpul dari Anda

Dasar Perlindungan Data Peribadi. Data peribadi Kami Boleh Kumpul dari Anda Dasar Perlindungan Data Peribadi Pada X86 Network Sdn Bhd (No. Syarikat 1.107.175-X), kami komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia ( "Akta").

Lebih terperinci

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1

Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 Polisi Privasi Data Peribadi (September 2016) 1 POLISI PRIVASI DATA PERIBADI AKADEMI HOSPITALITI & PELANCONGAN SAUJANA SDN BHD (304.595-W) JUGA DIKENALI SEBAGAI KOLEJ SATT No. Pendaftaran PDPA: SB20112014-0003

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 NOTIS DAN PILIHAN

AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 NOTIS DAN PILIHAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 NOTIS DAN PILIHAN Pengenalan PST Travel Services Sdn Bhd mengambil berat tentang perlindungan Data Peribadi anda dan dengan bangganya kami menyatakan bahawa kami melindungi

Lebih terperinci

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu

Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Notis Data Peribadi dan Maklumat kepada individu Chemical Company of Malaysia dan Kumpulan Syarikatnya menghormati privasi anda. Kami menganggap dan memandang serius data peribadi anda. Notis Data Peribadi

Lebih terperinci

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Notis Privasi (Untuk Pelanggan) Di Kumpulan CIMB, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia. Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN PERIBADI 2010 NOTIS DAN PILIHAN

AKTA PERLINDUNGAN PERIBADI 2010 NOTIS DAN PILIHAN AKTA PERLINDUNGAN PERIBADI 2010 NOTIS DAN PILIHAN Pengenalan Asia Experience Tours Sdn Bhd mengambil berat tentang perlindungan Data Peribadi anda dan dengan bangganya kami menyatakan bahawa kami melindungi

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini:

NOTIS PRIVASI. Untuk tujuan Notis ini: NOTIS PRIVASI Dokumen ini menerangkan dasar privasi ("Dasar Privasi") Spring Energy Sdn Bhd ("Spring Energy" "kami," atau "kami" dalam terma- terma yang mana ungkapan- ungkapan hendaklah termasuk, di mana

Lebih terperinci

KOSE (MALAYSIA) SDN. BHD POLISI KERAHSIAAN

KOSE (MALAYSIA) SDN. BHD POLISI KERAHSIAAN KOSE (MALAYSIA) SDN. BHD POLISI KERAHSIAAN 1. Kose (Malaysia) Sdn. Bhd (selepas ini dirujuk sebagai KOSE ), sebagai mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 ( APDP ), mengamalkan Polisi Kerahsian

Lebih terperinci

POS MALAYSIA NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POS MALAYSIA NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POS MALAYSIA NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kami mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) memaklumkan kepada anda bagaimana kami menggunakan data

Lebih terperinci

TERMA PENGGUNAAN. Skop

TERMA PENGGUNAAN. Skop TERMA PENGGUNAAN Skop Sebagai seorang individu melawat laman web ini ("pelawat" atau "anda"), Terma Penggunaan ini terpakai bagi akses anda kepada semua atau sebahagian daripada laman web yang boleh diakses

Lebih terperinci

Kolej Universiti Saito Notis Privasi

Kolej Universiti Saito Notis Privasi Kolej Universiti Saito Notis Privasi AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 Dasar Privasi ini mentadbir cara-cara Kolej Universiti Saito mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang

Lebih terperinci

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA

NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA NOTIS PEMAKLUMAN DAN PERSETUJUAN PEKERJAAN MALAYSIA Notis dan Persetujuan ini menjelaskan bagaimana Spirit AeroSystems Malaysia Sdn Bhd dan Spirit AeroSystems Group ("Spirit") menggunakan maklumat peribadi

Lebih terperinci

Pernyataan Privasi Ingram Micro

Pernyataan Privasi Ingram Micro Semakan Terakhir: 15 Mei, 2018 Tujuan dan Skop Pernyataan Privasi Micro Ingram ini ("Pernyataan Privasi") menjelaskan bagaimana Ingram Micro Inc., sebuah perbadanan Delaware, dan syarikat yang dimiliki

Lebih terperinci

ROCHE - PERNYATAAN PRIVASI DALAM TALIAN 30th June 2018

ROCHE - PERNYATAAN PRIVASI DALAM TALIAN 30th June 2018 Terima kasih kerana sudi datang ke salah satu laman web Roche (Malaysia) Sdn. Bhd. ( Roche, kami ) ( Laman(-laman) Web ) atau berinteraksi dengan kami. Di Roche, kami faham bahawa perlindungan privasi

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS. Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DAN SENARAI PRINSIP NOTIS Merujuk kepada seksyen 7 dan 6 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 1. Pengumpulan dan Pemprosesan Data Peribadi Semasa anda membuat urusan dengan

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kim Hin Industry Berhad (termasuk apa-apa anak syarikat dalam masa hadapan, syarikatsyarikat berkaitan dan entiti dikawal bersama) (" Kim Hin") menyedari

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Syarikat Lion Syarikat dan Kumpulan Syarikat Lion Bersekutu, entiti yang dikawal bersama dan gabungannya (secara kolektifnya Kumpulan ) menghormati privasi individu

Lebih terperinci

Data Peribadi Yang Mungkin Kami Kumpul Daripada Anda

Data Peribadi Yang Mungkin Kami Kumpul Daripada Anda Polisi Perlindungan Data Peribadi Kami, Sabah Electricity Sdn. Bhd (No. Syarikat 462872-W), adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Act 709)( APDP

Lebih terperinci

Dasar Perlindungan Data Peribadi

Dasar Perlindungan Data Peribadi Dasar Perlindungan Data Peribadi Kami, Sabah Electricity Sdn. Bhd. (Company No. 462872-W) ( SESB ), dan anak-anak syarikat kami, menghormati privasi semua individu dengan siapa kami mempunyai hubungan

Lebih terperinci

Dasar Perlindungan Data Peribadi Manitou Malaysia MH Sdn. Bhd. (No. Syarikat A)

Dasar Perlindungan Data Peribadi Manitou Malaysia MH Sdn. Bhd. (No. Syarikat A) Dasar Perlindungan Data Peribadi Manitou Malaysia MH Sdn. Bhd. (No. Syarikat 1157034-A) (selepas ini disebut sebagai Syarikat ) Komitmen Privasi Kami Dalam melaksanakan peruntukan Perkhidmatan kami dan

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI DASAR PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Kumpulan Jesin ( Jesin ) menghormati dan komited untuk melindungi maklumat peribadi dan privasi kamu. Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan

Lebih terperinci

Notis Privasi Dan Perlindungan Data Peribadi Bagi Kumpulan Kobay

Notis Privasi Dan Perlindungan Data Peribadi Bagi Kumpulan Kobay Notis Privasi Dan Perlindungan Data Peribadi Bagi Kumpulan Kobay Notis ini disediakan mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kumpulan Kobay (Kobay Technology Bhd. dan anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat

Lebih terperinci

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Affin Bank Berhad dan Affin Islamic Bank Berhad adalah di antara lain, syarikat-syarikat di dalam AFFIN Holdings Berhad ( Kumpulan AHB ). Di Kumpulan AHB kami menghargai privasi

Lebih terperinci

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017)

Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Polisi Perlindungan Data Peribadi (Semakan 1 Jun 2017) Kami, Tenaga Nasional Berhad (No. Syarikat 200866-W), dan anak-anak syarikat, adalah komited untuk melindungi privasi anda selaras dengan Akta Perlindungan

Lebih terperinci

Polisi Privasi Smiggle

Polisi Privasi Smiggle Polisi Privasi Smiggle Ini adalah Polisi Privasi Just Group Limited ABN 97 096 911 410 (Just Group) dan kesemua anak-anak syarikatnya (kami). Smiggle adalah sebahagian daripada Just Group. Just Group adalah

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON

NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON NOTIS PRIVASI MAKLUMAT PERIBADI UNTUK KAKITANGAN DAN CALON Adient plc (didaftarkan di Ireland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1), dan subsidiari dan syarikat gabungannya (secara kolektif, Adient,

Lebih terperinci

Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Cara kami mengumpul maklumat peribadi anda. Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda

Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Cara kami mengumpul maklumat peribadi anda. Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda POLISI PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA Penyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana United Business Media Sdn Bhd dan syarikat induk, syarikat sekutu serta anak-anak syarikatnya, termasuk tetapi tidak terhad

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah;

NOTIS PRIVASI. informasi yang didapati secara bebas oleh Kumpulan dari sumber-sumber yang sah; NOTIS PRIVASI Notis Privasi ini dikeluarkan oleh BGR FOODSERVICE SDN. BHD. (445653-K) ( Syarikat or BFSB ) dan/atau anak syarikatnya, seperti yang didefinisikan dalam Akta Syarikat, 1965 (secara kolektifnya

Lebih terperinci

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia.

1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. NOTIS PRIVASI KUMPULAN AFFINBANK 1. Di Kumpulan AFFINBANK, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang undang Malaysia. Kumpulan AFFINBANK hanya

Lebih terperinci

1.1 Dalam menyediakan perkhidmatan, kami akan mengumpulkan data daripada sumber-sumber berikut:-

1.1 Dalam menyediakan perkhidmatan, kami akan mengumpulkan data daripada sumber-sumber berikut:- Pernyataan ini dikeluarkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang keraguan atau ketakkonsistenan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, pernyataan dalam Bahasa

Lebih terperinci

DASAR PRIVASI (BAHASA MELAYU)

DASAR PRIVASI (BAHASA MELAYU) DASAR PRIVASI (BAHASA MELAYU) 20190410 1. APAKAH DASAR PRIVASI? Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ) diperkenalkan untuk mengawal pemprosesan Data Peribadi dalam transaksi komersial. APDP yang

Lebih terperinci

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi Menurut Seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Notis Perlindungan Data Peribadi ini ( Notis ) menerangkan bagaimana Malaysia Steel Works (KL) Berhad dan kumpulan

Lebih terperinci

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI

Polisi Privasi UNTUK PENGETAHUAN PENGGUNA PENERANGAN DATA PERIBADI Dasar ini telah dikemaskinikan terakhir pada 9 September 2015. Polisi Privasi ( Dasar ) ini adalah untuk memaklumkan pengguna ( anda ) tentang polisi serta amalan JAG Systems Sdn Bhd ( kami ) dalam pengumpulan,

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Tersebut

NOTIS PRIVASI. 1. Jenis Data Peribadi yang Kami Kumpul dan Bagaimana Kami Mengumpul Data Peribadi Tersebut NOTIS PRIVASI Berjaya Sompo Insurance Berhad ( BSIB ) mengumpul Data Peribadi anda apabila anda memohon untuk produk kami, melanggan khidmat kami atau berkomunikasi dengan kami. Kami akan mengguna dan

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN NOTIS PERLINDUNGAN DATA PEREKRUTAN I. PENGENALAN Bank of America Corporation, syarikat kumpulannya, sekutu dan cawangannya (secara kolektif, Bank ) telah menyediakan Notis Perlindungan Data Pengambilan

Lebih terperinci

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda

Notis Privasi. Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi Komitmen Kami Terhadap Privasi Anda Notis Privasi ini menggariskan bagaimana Kumpulan Syarikat KLCC memproses data peribadi anda dari segi bagaimana kami melindungi data peribadi di dalam

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Polisi Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada pelanggan yang sedia ada, pelanggan baru dan/atau bakal pelanggan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Lebih terperinci

NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 NOTIS & PILIHAN PENYATA PRINSIPAL AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 010 Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Menurut Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 010 yang baru digubal dan dalam usaha berterusan

Lebih terperinci

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI. Dalam Dasar Privasi ini, terma "Huawei," dan "kami" merujuk kepada Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd.

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI. Dalam Dasar Privasi ini, terma Huawei, dan kami merujuk kepada Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd. POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Dalam Dasar Privasi ini, terma "Huawei," dan "kami" merujuk kepada Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd. 1. DATA PERIBADI ANDA Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS

NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS NOTIS PRIVASI PERUNDING UNIT AMANAH/PERUNDING PRS Public Mutual Berhad (No. Syarikat 23419-A) menghormati privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda seperti yang termaktub di dalam undang-undang

Lebih terperinci

Yang terakhir diubah suai: 29 Ogos 2016 (lihat versi yang diarkibkan) (Contoh melalui hiperpautan disediakan di akhir dokumen ini.

Yang terakhir diubah suai: 29 Ogos 2016 (lihat versi yang diarkibkan) (Contoh melalui hiperpautan disediakan di akhir dokumen ini. Dasar Privasi Yang terakhir diubah suai: 29 Ogos 2016 (lihat versi yang diarkibkan) (Contoh melalui hiperpautan disediakan di akhir dokumen ini.) Terdapat pelbagai cara untuk anda menggunakan perkhidmatan

Lebih terperinci

Dasar Privasi SQM 1. UMUM

Dasar Privasi SQM 1. UMUM 1. UMUM SQM dan pihak-pihaknya ( kami atau SQM ) amat menghargai privasi anda dan dengan itu kami berusaha untuk melindungi privasi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( Akta ). Dasar Privasi

Lebih terperinci

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu")

TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD (TAMBAHAN itu) TAMBAHAN KEPADA BLACKBERRY PERJANJIAN PENYELESAIAN LESEN UNTUK BLACKBERRY ENTERPRISE PERKHIDMATAN 12 CLOUD ("TAMBAHAN itu") NOTIS PENTING: Untuk mengakses dan / atau menggunakan Perkhidmatan Awan ini (seperti

Lebih terperinci

AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 PROTOKOL PERLINDUNGAN DATA PERIBADI NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 PROTOKOL PERLINDUNGAN DATA PERIBADI NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 PROTOKOL PERLINDUNGAN DATA PERIBADI NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Bagaimana kami mengumpul maklumat anda? Alvin John & Partners (AJP) sangat komited dalam melindungi

Lebih terperinci

Bank Islam Malaysia Berhad (No X)

Bank Islam Malaysia Berhad (No X) KENYATAAN PRIVASI BERKAITAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI ( KENYATAAN PRIVASI ) Kenyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Kumpulan Bank Islam (dirujuk sebagai pihak bank / kami termasuk syarikat-syarikat

Lebih terperinci

1 of 5 PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD

1 of 5 PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD PENYATAAN PRIVASI EDUCATE TO LEARN SDN BHD Penyataan Privasi ini menjelaskan bagaimana Educate to Learn Sendirian Berhad (e2lsb) dan syarikat sekutu serta anak-anak syarikatnya, termasuk tetapi tidak terhad

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan

Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan Terma dan Syarat yang Mentadbir Depositori Maklumat Kebangsaan 1. Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermakna mana-mana

Lebih terperinci

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:-

Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow. Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- Terma dan Syarat yang Mentadbir DuitNow Tafsiran Perkataan dan ungkapan yang digunakan dalam Terma dan Syarat ini mempunyai maksud seperti berikut:- "Akaun" bermaksud mana-mana akaun deposit anda yang

Lebih terperinci

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT

PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT PINJAMAN PERIBADI MAYBANK /PEMBIAYAAN PERIBADI-i MAYBANK ISLAMIC KEMPEN MENANG ipad 2019 TERMA DAN SYARAT TEMPOH KEMPEN 1. Kempen Menang ipad ( Kempen ) PINJAMAN PERIBADI MAYBANK/PEMBIAYAAN PERIBADI-i

Lebih terperinci

2 Penyimpanan Tempatan dan Perkongsian Data adalah di bawah Kawalan Anda

2 Penyimpanan Tempatan dan Perkongsian Data adalah di bawah Kawalan Anda Dasar Privasi 1 Skop Dokumen ini Dokumen ini menerangkan pengumpulan dan penggunaan data peribadi dalam konteks aplikasi pengurusan diabetes Accu-Chek Connect yang ditawarkan oleh Roche. Roche boleh mengemas

Lebih terperinci

HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BERHAD (No. Syarikat W) NOTIS DAN DASAR PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BERHAD (No. Syarikat W) NOTIS DAN DASAR PERLINDUNGAN DATA PERIBADI HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BERHAD (No. Syarikat 14034-W) NOTIS DAN DASAR PERLINDUNGAN DATA PERIBADI HO HUP CONSTRUCTION COMPANY BERHAD ( HO HUP ) mengiktiraf kepentingan privasi dan sensitivity maklumat

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI PUSAT TUISYEN PERINTIS. (JM P)

NOTIS PRIVASI PUSAT TUISYEN PERINTIS. (JM P) NOTIS PRIVASI PUSAT TUISYEN PERINTIS. (JM0331498-P) 1.0 Kenyataan Privasi ini akan menunjukkan bagaimana Pusat Tuisyen Perintis (JM0331498-P) bersama dengan:- Kumpulan Pendidikan Perintis Sdn.Bhd. (879327-W)

Lebih terperinci

Ranhill Holdings Berhad KENYATAAN PRIVASI

Ranhill Holdings Berhad KENYATAAN PRIVASI Ranhill Holdings Berhad KENYATAAN PRIVASI Ranhill Holdings Berhad, Kumpulan Syarikat Ranhill dan Kumpulan Syarikat Ranhill Bersekutu, entiti dikawal bersama dan syarikat gabungan (secara kolektif, "Kumpulan"),

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI

NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI NOTIS PERLINDUNGAN PERIBADI A. Pengenalan Chooi & Company + Cheang & Ariff ( Firma ) adalah komited terhadap perlindungan Data Peribadi anda di dalam dan di luar Malaysia. Notis Perlindungan Data Peribadi

Lebih terperinci

HHO CONSULTING LIMITED Nombor Pendaftaran: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republik Kepulauan Marshall MH 96960

HHO CONSULTING LIMITED Nombor Pendaftaran: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republik Kepulauan Marshall MH 96960 Amaran Risiko HHO Consulting Ltd. adalah syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang Kepulauan Marshall, dengan nombor pendaftaran 70801. 1. AMARAN RISIKO Anda bersetuju untuk menggunakan Laman

Lebih terperinci

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut:

Penghantaran Penyertaan & Kriteria Kelayakan 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti mengikuti kriteria-kriteria berikut: Syarat & Peraturan Peraduan Pihak Penganjur & Kelayakan 1. Peraduan Masak & Menang 2017 [ Peraduan ] ini dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Pihak Penganjur ] dan peraduan ini dibuka

Lebih terperinci

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010)

National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) National Bank of Abu Dhabi Menghormati Hak Maklumat Peribadi Anda (Notis menurut seksyen 7 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) Maklumat peribadi anda adalah selamat dan dilindungi di National Bank of

Lebih terperinci

M1nd-set SA komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Kami tidak pernah

M1nd-set SA komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Kami tidak pernah Dasar privasi M1nd-set SA komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda. Kami tidak pernah memaparkan jawapan tinjauan dikaitkan dengan butiran peribadi anda. Dasar ini menetapkan bagaimana kami

Lebih terperinci

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan

Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama NESTLÉ BLISS GO Syarat dan Peraturan Peraduan Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 Peraduan Menangi Percutian Ke Disneyland TOKYO bersama

Lebih terperinci

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda.

Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard anda. 27 Januari 2016 Fasal-Fasal yang dipinda bagi Terma & Syarat AFFINBANK Debit MasterCard Sila harap maklum bahawa perubahan berikut (perkataan digelapkan) telah dibuat ke atas Terma & Syarat AFFINBANK Debit

Lebih terperinci

1. Data Peribadi mengenai anda yang dikumpul oleh kami atau Laman Web Kumpulan ini termasuk:

1. Data Peribadi mengenai anda yang dikumpul oleh kami atau Laman Web Kumpulan ini termasuk: NOTIS PRIVASI Syarikat Pengeluar Air Sungai Selangor Sdn Bhd, subsidiari, bersekutu, entiti yang dikawal bersama, gabungannya (termasuk tetapi tidak terhad kepada Syarikat Pengeluar Air Sungai Selangor

Lebih terperinci

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI Notis Perlindungan Data Peribadi ( Notis / Notis Privasi ) ini menyatakan bagaimana Leadership Resources (Malaysia) Sdn Bhd (273497-D) dan Malaysian Info-Science Sdn Bhd (263873-P) ( Syarikat-syarikat

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan anda: NOTIS PRIVASI NOTIS PRIVASI ini dikeluarkan oleh AmMetLife Insurance Berhad ( AmMetLife ). Sebagai sebahagian daripada urusniaga harian, kami mengumpul Maklumat Peribadi anda apabila anda memohon untuk

Lebih terperinci

KENYATAAN PRIVASI (BAHASA MALAYSIA)

KENYATAAN PRIVASI (BAHASA MALAYSIA) KENYATAAN PRIVASI (BAHASA MALAYSIA) 3 rd May 2016 1. APAKAH KENYATAAN PRIVASI? Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ) telah digubal oleh kerajaan Malaysia bagi mengawal pemprosesan Data Peribadi

Lebih terperinci

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi

Promosi Jualan Capture the Culture. Peraturan Rasmi Promosi Jualan Capture the Culture Peraturan Rasmi TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN YANG DIPERLUKAN. SEBARANG PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK AKAN MENINGKATKAN PELUANG ANDA UNTUK MENCAPAI PROMOSI INI. 1.

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

NOTIS PRIVASI. 1.4 Untuk tujuan-tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa: NOTIS PRIVASI 1.0 Umum 1.1 Di Affin Hwang Asset Management Berhad (dahulu dikenali sebagai Hwang Investment Management Berhad) ( Affin Hwang Asset Management ), kami menghargai privasi anda dan berusaha

Lebih terperinci

syarikat-syarikat bersekutunya, entiti-entiti yang dikawal bersamanya dan gabungangabungannya

syarikat-syarikat bersekutunya, entiti-entiti yang dikawal bersamanya dan gabungangabungannya NOTIS PRIVASI Syarikat Mengurus Air Banjir & Terowong Sdn Bhd, syarikat induknya, syarikatsyarikat pegangannya, syarikat-syarikat bersekutunya, entiti-entiti yang dikawal bersamanya dan gabungan-gabungannya

Lebih terperinci

Peraduan InstaHarapan AADK

Peraduan InstaHarapan AADK Peraduan InstaHarapan AADK TERMA & SYARAT-SYARAT PERADUAN Sila baca dan fahami peraturan Peraduan seperti yang tertera di bawah. 1. KATEGORI Bagi menyertai peraduan ini,anda hendaklah : Warganegara Malaysia;

Lebih terperinci

PERNYATAAN PRIVASI INREACH

PERNYATAAN PRIVASI INREACH PERNYATAAN PRIVASI INREACH Terakhir Diperbarui: 1 September 2016 (v 2016.2) Privasi Anda penting bagi InReach, Inc. ("inreach"). Kami mengembangkan Pernyataan Privasi ini agar Anda mengetahui cara kami

Lebih terperinci

Dasar Privasi Herbert Smith Freehills Muka surat 1 daripada 10

Dasar Privasi Herbert Smith Freehills Muka surat 1 daripada 10 Dasar Privasi Herbert Smith Freehills Muka surat 1 daripada 10 DASAR PRIVASI Undang-Undang dan Peraturan 1. PENGENALAN Herbert Smith Freehills dan pejabat, cawangan dan firma bersekutunya ( "HSF" atau

Lebih terperinci

daripada sumber-sumber awam seperti direktori,

daripada sumber-sumber awam seperti direktori, Ntis Perlindungan Data Peribadi ("Ntis") ini menerangkan bagaimana The New Straits Times Press (M) Berhad, syarikat induk dan anak-anak syarikatnya, syarikat-syarikat bersekutu dan entiti-entiti yang dikawal

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut:

NOTIS PRIVASI. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment Trust ( AmFIRST REIT ) dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda seperti yang berikut: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( PDPA ) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan untuk mengawal selia pemprosessan data di dalam urus niaga komersial. Di bawah PDPA, AmFIRST Real Estate Investment

Lebih terperinci

B. KEPENTINGAN DOKUMEN

B. KEPENTINGAN DOKUMEN A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman media sosial yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada orang ramai. B. KEPENTINGAN DOKUMEN Laman media

Lebih terperinci

1. NOTIS AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 ( APDP )

1. NOTIS AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 ( APDP ) DASAR PRIVASI 1. NOTIS AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 ( APDP ) a. Notis ini dikeluarkan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("Akta") ("Notis Privasi"). Ia menerangkan jenis data yang kami

Lebih terperinci

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB

TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN CIMB TERMA & SYARAT PEMILIK TUNGGAL & PERKONGSIAN 1. Definisi a) " Bank" bermaksud Bank Berhad. b) Islamic Bank" bermaksud Islamic Bank Berhad. c) " Pemilik Tunggal dan " bermaksud terma dan syarat yang dinyatakan

Lebih terperinci

2 Penyimpanan Tempatan dan Perkongsian Data adalah di bawah Kawalan Anda

2 Penyimpanan Tempatan dan Perkongsian Data adalah di bawah Kawalan Anda Dasar Privasi 1 Skop Dokumen ini Dokumen ini menerangkan pengumpulan dan penggunaan data peribadi dalam konteks aplikasi pengurusan diabetes Accu-Chek Connect yang ditawarkan oleh Roche Diabetes Care GmbH.

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018)

Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) Terma dan Syarat Kempen BeInControl AmMoneyLine dan Fasiliti-i AmMoneyLine (9 Ogos 15 Oktober 2018) 1. Definisi 1.1. Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, perkataan dan ungkapan berikut hendaklah mempunyai

Lebih terperinci

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda:

NOTIS PRIVASI. Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ( APDP ), kami dikehendaki untuk memaklumkan kepada anda: NOTIS PRIVASI Pelanggan Notis privasi ini dikeluarkan oleh AmFunds Management Berhad (dahulunya dikenali sebagai AmInvestment Services Berhad) dan AmIslamic Funds Management Sdn Bhd ( AmInvest ). Sebagai

Lebih terperinci

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019)

PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari April 2019) PERTANDINGAN WAVE DENGAN MYDEBIT DAN MENANG (1 Februari 2019 30 April 2019) TERMA & SYARAT A. PENGANJUR 1. Peraduan ini dianjurkan oleh MCAT BOX OFFICE SDN BHD (No. Syarikat 482797-K) ( Penganjur ) dengan

Lebih terperinci

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. 1. Takrif Dalam terma dan syarat ini, melainkan diperuntukkan selainnya, perkataan

Lebih terperinci

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT

KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT KEMPEN EZ REWARD E-KREDIT Terma & Syarat Kempen Ez Reward E-Kredit ( Kempen E-Kredit, Kempen ini ) ini dianjurkan oleh Prudential BSN Takaful Berhad ("PruBSN"). PruBSN ialah pentadbir kempen ini. Dengan

Lebih terperinci

Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML

Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML Peraturan berkenaan transaksi bukan perdagangan dan dasar KYC/AML Tarikh Kuat Kuasa 01.02.2017 Isi Kandungan: 1. Pengenalan 2. Kriteria untuk pengenalpastian dan sifat-sifat transaksi bukan perdagangan

Lebih terperinci

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah

Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah Terma & Syarat Kempen MyDebit dengan agensi agensi Kerajaan Negeri Sabah 1 Penganjur & Kelayakan 1.1 Promosi ini dianjurkan oleh Malaysian Electronic Clearing Corporation Sdn. Bhd. (Syarikat No.836743-

Lebih terperinci

Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 24 Februari 2015

Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 24 Februari 2015 Terma dan Syarat Am untuk Perbankan Dalam Talian AmBank (Untuk Peniaga Sewa Beli Sahaja) Efektif dari 24 Februari 2015 PERBANKAN DALAM TALIAN AMBANK (UNTUK PENIAGA SEWA BELI SAHAJA) TERMA DAN SYARAT INI

Lebih terperinci

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB)

TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1. Takrifan TERMA DAN SYARAT YANG MENGAWAL KEAHLIAN PERBANKAN RED CARPET (RCB) 1.1 Terma Bank hendaklah bermaksud Public Bank Berhad dan Public Islamic Bank Berhad. 1.2 Terma Ahli hendaklah merujuk pada

Lebih terperinci

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT.

Berkuat kuasa Mei 2019 INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. NOTIS PENTING: INI ADALAH PRODUK AKAUN PELABURAN YANG TERIKAT KEPADA PRESTASI ASET DIPERUNTUKKAN, DAN BUKAN PRODUK DEPOSIT. 1. Takrif Dalam terma dan syarat ini, melainkan diperuntukkan selainnya, perkataan

Lebih terperinci

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60

NESTLE# #LEE AH MOY# #RM32.60 Syarat & Peraturan Peraduan Penganjur & Kelayakan 1 PERADUAN NESTLÉ BREAKFAST FAIR EKSKLUSIF DI TESCO [ Peraduan] dianjurkan oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. [45229-H] [ Penganjur ] dan dibuka kepada semua

Lebih terperinci

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa

Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan. Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Minerals Technologies Inc. Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan Kelakuan yang Sah dan Beretika Diperlukan pada Setiap Masa Ringkasan Dasar Kelakuan Perniagaan ("Ringkasan" ini) menyediakan satu gambaran

Lebih terperinci

DASAR PENGURUSAN LAMAN WEB UNIVERSITI EDISI 2016

DASAR PENGURUSAN LAMAN WEB UNIVERSITI EDISI 2016 DASAR PENGURUSAN LAMAN WEB UNIVERSITI EDISI 2016 1 A. MENGENAI DOKUMEN Dasar berikut diguna pakai pada semua laman web yang menyediakan maklumat rasmi mengenai Universiti Teknologi MARA (UiTM) kepada ora

Lebih terperinci

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD )

Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Promosi Jualan Mega Siti Khadijah TERMA & SYARAT KAD DEBIT & KREDIT ( KAD ) Kelayakan 1. Promosi Jualan Mega Siti Khadijah ( Promosi ) oleh United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) ( UOBM ) adalah

Lebih terperinci